Generatie I

I  N.N. Elings.

Van N en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Elings is geboren voor 1697 in Arnhem (Ge), zie II-A.

2  Steven Elings is geboren voor 1710 in Arnhem (Ge), zie II-B.

Generatie II

II-A  Hendrik Elings, zoon van N.N. Elings (I), is geboren voor 1697 in Arnhem (Ge), is overleden voor 1743. Hendrik werd ongeveer 46 jaar.

Hoewel nog niet bewezen, is het waarschijnlijk dat de hier opgevoerde broer Steven - die ook in Arnhem is geboren - inderdaad een broer van Hendrik is. Deze Steven treedt in 1772 namelijk op als "magenscheijtsvriend" bij de verdeling van de goederen van Cornelis Hendriks Boudewijns, de man van Maria Elings, de dochter van Hendrik Elings. (bron: Gelders Archief, ORA Over-Betuwe, Protocol van Bezwaar Andelst, inv. nr. 0193-358, fol. 153-155v)


In 1726 lenen Hendrik en Aaltje f 182,- van de kinderen van Aaltjes overleden broer Willem, waarvoor zijn hun hofstede van 2 hont onder Andelst verbinden.4 In 1743 betaalt Aaltje, inmiddels weduwe een deel van de lening terug en in 1761 is de hele lening afgelost. In 1761 wordt de hofstede onder Andelst door de kinderen verkocht aan Andries Peperkamp en Petronella Elings.5 Of er een familierelatie bestaat met Petronella Elings is niet duidelijk.

Hendrik gaat in ondertrouw op zaterdag 10 april 1717 in Andelst (Ge) op minstens 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Aeltjen Geurts ook genaamd Aeltjen Geurtsdr van der Slop, dochter van Geurt Willemsen en Aeltgen Peters. Aeltjen is gedoopt op vrijdag 5 september 1687 in Zetten (Ge), is overleden tussen 1743 en 1761. Aeltjen werd hoogstens 73 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Aaltje Geurts woont in 1717 te Utrecht; zij trouwt met de uit Arnhem afkomstige Hendrick Elings.

Van Hendrik en Aeltjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Elings is geboren op woensdag 29 september 1717 in Arnhem (Ge), zie III-A.

2  Petronel Elings is gedoopt op zondag 14 mei 1719 in Andelst (Ge), zie III-B.

3  Cornelis Jan Elings is gedoopt op zondag 23 februari 1721 in Andelst (Ge), zie III-C.

4  Aaltjen Elings is gedoopt op maandag 29 maart 1723 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 24 februari 1747. Aaltjen werd 23 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

5  Geurt Elings is gedoopt op zondag 15 juli 1725 in Andelst (Ge), zie III-D.

6  Antonij Eland is gedoopt op zondag 18 mei 1727 in Andelst (Ge), zie III-E.

7  Maria Elings is gedoopt op zondag 5 juni 1729 in Andelst (Ge), zie III-F.

II-B  Steven Elings, zoon van N.N. Elings (I), is geboren voor 1710 in Arnhem (Ge), is overleden in 1783. Steven werd minstens 73 jaar.

Steven Elings heeft mogelijk een broer: Hendrik Elings, die ook in Arnhem is geboren. Steven is in 1772 magenscheijtsvriend bij de verdeling van de goederen van Cornelis Hendriks Boudewijn, de man van Maria Elings, Hendrik Elings' dochter.
Op 10-5-1783 maakt Steven Elings, weduwnaar van Gerritje Boudewijns zijn testament en benoemd zijn zoon Cornelis als erfgenaam van zijn gerede en ongerede goederen en schulden. Zijn andere kinderen en kleinkinderen krijgen legitime porties.
Op 17-12-1783 wordt Stevens erfenis verdeeld. Zoon Cornelis erft een hofstede, bestaande uit huis, schuur, berg, hof en boomgaard, groot 1 morgen en 2 morgen weiland achter de boomgaard en een camp bouw- en tabaksland, groot 1½ morgen, den Hoogenkamp genaamd. Verder nog 1/12 deel van 7 morgen weiland, het Rietje genaamd. Al het onroerend goed ligt in Zetten. Verder erft Cornelis alle gerede goederen en schulden. Hij moet aan Jan van Alphen (wed. Derkjen Elings), Anthonij Elings en Freerik Wijmands (wed. Anneke Elings) elk f. 300,- betalen.

Steven gaat in ondertrouw op zaterdag 24 februari 1731 in Zetten (Ge), trouwt op zondag 18 maart 1731 in Zetten (Ge) op minstens 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerritjen Boudewijns, dochter van Boudewijn Henderix en Derxken Thoma (Tomassen). Gerritjen is gedoopt op dinsdag 24 juli 1703 in Zetten (Ge), is overleden voor 1783. Gerritjen werd hoogstens 79 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Steven en Gerritjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Derkje Elings is gedoopt op zondag 20 januari 1732 in Zetten (Ge), zie III-G.

2  Maria Elings is geboren, is gedoopt op zondag 21 maart 1734 in Andelst (Ge), zie III-H.

3  Cornelis Elings is geboren rond 1736 in Andelst (Ge), zie III-I.

4  Anthonij Elings ook genaamd Elands is geboren rond 1738.

5  Anneke Elings, zie III-J.

Generatie III

III-A  Neeltje Elings, dochter van Hendrik Elings (II-A) en Aeltjen Geurts, is geboren op woensdag 29 september 1717 in Arnhem (Ge).

Neeltje was gehuwd met Lambert Aalbers ook genaamd Lammert.

Van Lambert en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Lammert Aalbers is geboren rond 1748 in Wageningen (Ge), zie IV-A.

2  Hendrik Aalberts is gedoopt op zondag 20 februari 1752 in Zetten en Andelst (Ge).

3  Hendrik Aalbers is gedoopt in maart 1755 in Zetten en Andelst (Ge).

III-B  Petronel Elings, dochter van Hendrik Elings (II-A) en Aeltjen Geurts, is gedoopt op zondag 14 mei 1719 in Andelst (Ge), is begraven in april 1789 in Zetten en Andelst (Ge). Petronel werd 69 jaar en 11 maanden.

Petronel trouwt rond 1750 op ongeveer 31-jarige leeftijd (1) met Andries Peperkamp, zoon van Floris Peperkamp en Jenneke Andriessen. Andries is overleden voor 1773.

Van Andries en Petronel zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Peperkamp.

2  Elijsbet Peperkamp.

3  Bart Peperkamp.

4  Neeltje Peperkamp.

5  Hendrik Peperkamp is gedoopt op zondag 7 mei 1747 in Zetten en Andelst (Ge).

6  Aeltje Peperkamp is gedoopt op donderdag 8 augustus 1748 in Zetten en Andelst (Ge).

7  Johannes Peperkamp (Jan) is gedoopt op zondag 12 december 1751 in Zetten en Andelst (Ge).

Petronel trouwt op zondag 27 april 1777 in Zetten en Andelst (Ge), trouwt (kerk) op zaterdag 5 april 1777 in Hien en Dodewaard (Ge) op 57-jarige leeftijd (2) met Berend Wouters.

Berend was eerder gehuwd (1) met Nieske Frederik van Schaaijk.

III-C  Cornelis Jan Elings, zoon van Hendrik Elings (II-A) en Aeltjen Geurts, is gedoopt op zondag 23 februari 1721 in Andelst (Ge).

Cornelis was gehuwd met Johanna Sammels.

III-D  Geurt Elings, zoon van Hendrik Elings (II-A) en Aeltjen Geurts, is gedoopt op zondag 15 juli 1725 in Andelst (Ge), is overleden voor 1797. Geurt werd hoogstens 71 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Geurt is in 1773 momber over de minderjarige kinderen van zijn zuster Petronella en Andries Peperkamp bij de verdeling van de erfenis van de erfenis van Floris Peperkamp, grootvader van de kinderen.

In 1797 wordt de erfenis van Geurt en Aaltje verdeeld. Zij bezaten een hofstede bestaande uit huis, hof, boomgaard en tabaksland, groot 4 hond onder Zetten, die door zoon Aalbert wordt geërfd. (Gelders Archief, ORA Overbetuwe, Protocol van Bezwaar Zetten, inv. nr. 0193-364, fol. 58v.-59v.)

Geurt trouwt rond 1750 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de minstens 20-jarige Anneke Aalberts. Anneke is geboren voor 1730, is overleden na 1797. Anneke werd minstens 67 jaar.

Van Geurt en Anneke zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Elings is geboren op zondag 25 januari 1750 in Zetten (Ge), zie IV-B.

2  Aalbert Elings is gedoopt op zondag 28 juli 1754 in Zetten (Ge), zie IV-C.

III-E  Antonij Eland ook genaamd Elands, zoon van Hendrik Elings (II-A) en Aeltjen Geurts, is gedoopt op zondag 18 mei 1727 in Andelst (Ge), is overleden op donderdag 25 augustus 1814 in Dodewaard (Ge). Antonij werd 87 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Antonij trouwt (kerk) op vrijdag 26 januari 1759 in Hien en Dodewaard (Ge) op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Maria Spronck. Maria is geboren rond 1736, is overleden voor 1766. Maria werd hoogstens 30 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Herbert Doeleman.

Van Antonij en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Herbert Elands is gedoopt op zondag 24 augustus 1760 in Hien en Dodewaard (Ge), zie IV-D.

2  Hendrik Elands is gedoopt op woensdag 6 oktober 1762 in Hien en Dodewaard (Ge), zie IV-E.

3  Reijer Eland is gedoopt op zondag 26 augustus 1764 in Hien en Dodewaard (Ge).

4  Maria Elings, zie IV-F.

Antonij gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 25 april 1766, trouwt (kerk) op dinsdag 8 april 1766 in Hien en Dodewaard (Ge) op 38-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Maria Elings, zie III-H.

Van Antonij en Maria zijn vijf kinderen bekend:

5  Marij Elands is gedoopt op zondag 19 april 1767 in Hien en Dodewaard (Ge).

6  Gerrit Elands is gedoopt op zondag 12 november 1769 in Hien en Dodewaard (Ge).

7  Aaltje Elands is geboren op donderdag 23 december 1773 in Hien (buurtschap) (Ge), zie IV-G.

8  Dirk Elands is gedoopt op zondag 19 oktober 1777 in Hien en Dodewaard (Ge).

9  Derk Elings is geboren rond 1779 in Dodewaard (Ge), zie IV-H.

III-F  Maria Elings, dochter van Hendrik Elings (II-A) en Aeltjen Geurts, is gedoopt op zondag 5 juni 1729 in Andelst (Ge).

Maria trouwt rond 1750 op ongeveer 21-jarige leeftijd met Cornelis Hendriks Boudewijn. Cornelis is overleden voor 1772.

Van Cornelis en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Boudewijn.

2  Jenneke Boudewijn.

3  Cornelia Boudewijn.

4  Catharina Cornelisse is gedoopt op zondag 9 oktober 1746 in Zetten en Andelst (Ge).

5  Hendrik Cornelisse is gedoopt op zondag 15 september 1748 in Zetten en Andelst (Ge).

6  Aeltje Cornelisz is gedoopt op zondag 28 november 1751 in Zetten en Andelst (Ge).

7  Hendrik Cornelisz is gedoopt op zondag 4 maart 1753 in Zetten en Andelst (Ge).

III-G  Derkje Elings, dochter van Steven Elings (II-B) en Gerritjen Boudewijns, is gedoopt op zondag 20 januari 1732 in Zetten (Ge), is overleden voor 1783. Derkje werd hoogstens 50 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Derkje trouwt (kerk) op zondag 1 mei 1757 in Hien en Dodewaard (Ge) op 25-jarige leeftijd met Derk van Alpen ook genaamd Dirk van Alphen.

Van Derk en Derkje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan van Alpen is gedoopt op zondag 28 mei 1758 in Zetten en Andelst (Ge), zie IV-I.

2  Gerrit van Alpen ook genaamd van Alphen is gedoopt op zondag 4 januari 1761 in Zetten en Andelst (Ge).

3  Cornelis van Alpen is gedoopt op zondag 14 oktober 1764 in Zetten en Andelst (Ge).

4  Cornelis van Alpen is gedoopt op zaterdag 16 november 1765 in Zetten en Andelst (Ge).

III-H  Maria Elings ook genaamd Elands, dochter van Steven Elings (II-B) en Gerritjen Boudewijns, is geboren, is gedoopt op zondag 21 maart 1734 in Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 6 januari 1818 in Dodewaard (Ge). Maria werd 83 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Maria gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 25 april 1766, trouwt (kerk) op dinsdag 8 april 1766 in Hien en Dodewaard (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 38-jarige Antonij Eland, zie III-E.

III-I  Cornelis Elings, zoon van Steven Elings (II-B) en Gerritjen Boudewijns, is geboren rond 1736 in Andelst (Ge), is overleden voor 1800. Cornelis werd hoogstens 64 jaar.

Op 17-12-1783 erft Cornelis van zijn vader een hofstede, bestaande uit huis, schuur, berg, hof en boomgaard, groot 1 morgen en 2 morgen weiland achter de boomgaard en een camp bouw- en tabaksland, groot 1½ morgen, den Hoogenkamp genaamd. Verder nog 1/12 deel van 7 morgen weiland, het Rietje genaamd. Al het onroerend goed ligt in Zetten. Verder erft Cornelis alle gerede goederen en schulden. Hij moet aan Jan van Alphen (wed. Derkjen Elings), Anthonij Elings en Freerik Wijmands (wed. Anneke Elings) elk f. 300,- betalen.
De betaling aan Freerik Wijmands stellen ze uit en zetten de betaling om in een lening van f.299,-, waarvoor ze als onderpand alle bovengenoemde goederen inzetten.
Op 23-12-1783 verbinden Cornelis en Gerritje de net door Cornelis' geërfde roerende goederen voor een lening van f.2999,-. In 1790 en 1792 belenen ze hun bezittingen opnieuw.
Gerritje Meijer, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Elings, 4 meerderjarige doch ongehuwde kinderen (Johannes, Gerritje, Hanni en Derk), en 4 minderjarige kinderen, waarover Antonij Elings en Gerrit Elings mombers zijn, betalen op 17-4-1800 f. 350,- af van de schuld van f.2999,-. Hierdoor wordt het 1/12 deel van 7 morgen weiland, het Rietje onder Zetten, geroijeerd als onderpand. Twee dagen later verkopen Gerritje en haar kinderen het weiland het Rietje.

Cornelis trouwt rond 1771 op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Gerritje Meijer, dochter van Derrik Meijer en Aagje Hendriks. Gerritje, tabaksplantster, is geboren rond mei 1743 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 28 februari 1831 in Lakemond (Ge). Gerritje werd ongeveer 87 jaar en 9 maanden.

Van Cornelis en Gerritje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerritje Elings is geboren op vrijdag 11 september 1772 in Opheusden (Ge), is gedoopt op zondag 13 september 1772 in Zetten en Andelst (Ge), zie IV-J.

2  Gerrit Elands is geboren op vrijdag 11 september 1772 in Hien (buurtschap) (Ge), zie IV-K.

3  Dirk Elings is geboren op dinsdag 25 januari 1774 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 30 januari 1774 in Zetten en Andelst (Ge), zie IV-L.

4  Anna Elings is geboren op donderdag 19 oktober 1775 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 22 oktober 1775 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 2 september 1853 in Zetten (Ge). Anna werd 77 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

5  Steven Elings is geboren op woensdag 14 mei 1777 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 18 mei 1777 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden voor 1788. Steven werd hoogstens 10 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

6  Johannis Elings is geboren op donderdag 11 februari 1779 in Zetten (Ge), is gedoopt op vrijdag 19 februari 1779 in Zetten en Andelst (Ge), zie IV-M.

7  Arien Elings is geboren op maandag 22 januari 1781 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 28 januari 1781 in Zetten en Andelst (Ge), zie IV-N.

8  Cornelia Elings is geboren op vrijdag 18 maart 1785 in Zetten (Ge), zie IV-O.

9  Steven Elings is geboren op zaterdag 9 augustus 1788 in Zetten (Ge), zie IV-P.

10  Jan Elings is geboren op woensdag 30 november 1791 in Zetten (Ge), zie IV-Q.

III-J  Anneke Elings, dochter van Steven Elings (II-B) en Gerritjen Boudewijns, is overleden voor 1783.

Anneke was gehuwd met Freerik Wijmands.

Van Freerik en Anneke is een kind bekend:

1  Gerritje Wijmands.

Generatie IV

IV-A  Lammert Aalbers ook genaamd Albart Lammers, zoon van Lambert Aalbers en Neeltje Elings (III-A), is geboren rond 1748 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 11 januari 1813 in Amsterdam (Nh). Lammert werd ongeveer 65 jaar.

Lammert was gehuwd met Jacoba Gunterhuijs. Jacoba is overleden voor maandag 11 januari 1813.

IV-B  Hendrik Elings ook genaamd Elands, zoon van Geurt Elings (III-D) en Anneke Aalberts, is geboren op zondag 25 januari 1750 in Zetten (Ge), is overleden na 1797. Hendrik werd minstens 47 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Op 7-7-1797 verdelen de kinderen van wijlen Geurt Elings en Anneken Aalberts, met name Hendrik Elings en Jacomina Jansen, echtel. en Aalbert Elings en Geertruij Jansen, echtel. de gereede en ongereede goederen van hun ouders. Het is niet duidelijk wat Hendrik en Jacomina erven. Kennelijk contanten, want nog dezelfde dag kopen ze een hofstede: op 7-7-1797 kopen Hendrik en Jacomina voor f. 475,- een hofsteedeken, bestaande uit een huisje, hofje, tabaksland en een pootsteede, groot 2 hont onder Zetten. Drie dagen later verbinden ze de hofstede voor een lening van f. 150,-.

Hendrik trouwt op vrijdag 30 november 1781 in Andelst (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacomina Jerfaas ook genaamd Jacomijne Janse, dochter van Jan Jerfaas en Theodora Claassen. Jacomina is gedoopt op zondag 26 september 1756 in Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 20 mei 1808. Jacomina werd 51 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Hendrik en Jacomina hebben samen drie kinderen:

1  Lambertus Elands (Lammert) is geboren rond 1784 in Heteren (Ge), zie V-A.

2  Jan Elings is gedoopt op zondag 25 februari 1787 in Hien en Dodewaard (Ge).

3  Jan Elings is gedoopt op zondag 14 maart 1790 in Zetten en Andelst (Ge).

4  Anna Doortje Elings is gedoopt op zondag 6 oktober 1793 in Herveld (Ge).

IV-C  Aalbert Elings, zoon van Geurt Elings (III-D) en Anneke Aalberts, is gedoopt op zondag 28 juli 1754 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 1 september 1816 in Zetten (Ge). Aalbert werd 62 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Aalbert overlijdt in het jaar dat ook wel het "jaar zonder zomer" wordt genoemd.
Overal ter wereld vinden extreme weerssituaties plaats, zoals sneeuwval in hartje zomer in Nederland. Dit alles wordt veroorzaakt door de uitbarsting van de vulkaan Tambora in Nederlands-Indië (tegenwoordig: Indonesië) in het voorgaande jaar.

Aalbert en Geertruij erven in 1797 van Aalberts ouders een hofstede, bestaande uit huis, hof, boomgaard, tabaksland en bepotingen, groot 4 hont onder Zetten. Drie dagen daarna verbinden zij deze hofstede voor een lening van f 399,-.

Aalbert trouwt op donderdag 15 juli 1784 in Herveld (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruij Jansen (Truitje), dochter van Jan Jerfaas en Theodora Claassen van Beek. Truitje is gedoopt op zondag 12 juli 1761 in Andelst (Ge), is overleden op zaterdag 11 mei 1822 in Zetten (Ge). Truitje werd 60 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Aalbert en Truitje hebben samen zes kinderen:

1  Anneke Elings (Anna) is geboren op vrijdag 29 april 1785 in Andelst (Ge), is gedoopt op zondag 1 mei 1785 in Zetten (Ge), zie V-B.

2  Jan Elings is geboren op donderdag 25 januari 1787 in Andelst (Ge), is gedoopt op zondag 28 januari 1787 in Andelst (Ge), zie V-C.

3  Theodorus Elings is geboren op zaterdag 15 november 1788 in Zetten (Ge).

4  Dora Berbera Elings is geboren in 1792.

5  Geurt Elings is geboren op vrijdag 13 mei 1796 in Andelst (Ge), is gedoopt in Zetten (Ge), zie V-D.

6  Theodorus Elings (Dorus) is geboren op zaterdag 27 juli 1799 in Andelst (Ge), zie V-E.

IV-D  Herbert Elands, zoon van Antonij Eland (III-E) en Maria Spronck, tabaksboer, is gedoopt op zondag 24 augustus 1760 in Hien en Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 15 januari 1843 in Dodewaard (Ge). Herbert werd 82 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Herbert trouwt op dinsdag 12 mei 1812 in Dodewaard (Ge) op 51-jarige leeftijd met de ongeveer 50-jarige Neeltje Jansen, dochter van Jan Geurtzen en Gijsbertje Jordens. Neeltje is geboren rond 1762 in Opheusden (Ge), is overleden op zondag 16 november 1845 in Dodewaard (Ge). Neeltje werd ongeveer 83 jaar.

IV-E  Hendrik Elands, zoon van Antonij Eland (III-E) en Maria Spronk of Maria Spronck, is gedoopt op woensdag 6 oktober 1762 in Hien en Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 13 november 1849 in Rhenen (Ut). Hendrik werd 87 jaar, 1 maand en 7 dagen.

gegevens met dank aan Jan Jager

Hendrik trouwt op maandag 28 mei 1798 in Randwijk (Ge) op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Janna Jagers (Jannetje), dochter van Jan Hendriks Jagers en Janna Hermse. Jannetje is geboren op dinsdag 10 december 1776 in Randwijk (Ge), is overleden op maandag 6 december 1824 in Dodewaard (Ge). Jannetje werd 47 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

gegevens met dank aan Jan Jager

Van Hendrik en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Elands is gedoopt op zondag 24 juni 1798 in Hien en Dodewaard (Ge).

2  Maria Elands is gedoopt op zondag 8 februari 1801 in Hien en Dodewaard (Ge), zie V-F.

3  Jan Hendrik Elands is gedoopt op zondag 16 september 1804 in Hien en Dodewaard (Ge), zie V-G.

4  Antonij Elands is gedoopt op zondag 20 november 1808 in Dodewaard (Ge), zie V-H.

IV-F  Maria Elings, dochter van Antonij Eland (III-E) en Maria Spronck, is overleden tussen woensdag 16 januari en zondag 12 mei 1799 in Zetten (Ge).

Maria gaat in ondertrouw op vrijdag 4 april 1794 in Hien en Dodewaard (Ge), trouwt op zondag 27 april 1794 in Hemmen (Ge) met de ongeveer 43-jarige Jan Verhaaf. Jan is geboren rond 1751 in Velp (Ge), is overleden op dinsdag 18 maart 1817 in Zetten (Ge). Jan werd ongeveer 66 jaar.

Jan was later gehuwd (2) met Willemijna Hendriksen.

Van Jan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Antonij Verhaaf is geboren op zaterdag 20 juni 1795 in Zetten (Ge), zie V-I.

2  Jan Verhaaf is geboren op zondag 6 augustus 1797 in Zetten (Ge), is overleden voor 1817. Jan werd hoogstens 19 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

3  Elske Verhaaf is geboren op woensdag 16 januari 1799 in Zetten (Ge), is overleden voor 1817. Elske werd hoogstens 17 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

IV-G  Aaltje Elands ook genaamd Elings, dochter van Antonij Eland (III-E) en Maria Elings (III-H), tabaksplantster, is geboren op donderdag 23 december 1773 in Hien (buurtschap) (Ge), is overleden op vrijdag 31 mei 1850 in Hemmen (Ge). Aaltje werd 76 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

bron: Allard Hendriks:
Aaltje Elands, welke gehuwd was met Peter Hendriks, noemde zichzelf bij en na het huwelijk in 1797, weer Elings.
De naamswijziging van Elings naar Elands is volgens mij ontstaan door het volgende:
Blijkens het testament van Steven Elings heeft hij het, naast de feodale (=kerkelijke) goederen, over de allodiale goederen. Zijn eigendommen dus.
Cornelis erft dan het z.g. blote eigendom. Bij de uitvoering van het testament moest hij de anderen een vergoeding geven. Dit werd in natura uitgekeerd door de overige erfgenamen het vruchtgebruik te geven.
De leden van de familie Elings die het vruchtgebruik hadden, waren die het Elings-land bewerkten, waardoor de naam Elands is ontstaan.

Aaltje trouwt (kerk) op zondag 11 juni 1797 in Hemmen (Ge) op 23-jarige leeftijd (1) met de 61-jarige Peter Hendriks, zoon van Hendrik Peters en Pouwelijn Peterse Meij. Peter is geboren in 1736 in Hemmen (Ge), is gedoopt in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 18 februari 1814 in Hemmen (Ge). Peter werd 78 jaar.

Van Peter en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Peters is gedoopt op zondag 25 maart 1798 in Hemmen (Ge), zie V-J.

2  Levenloos kind Hendriks.

3  Levenloos kind Hendriks is geboren.

4  Anthonie Peters is gedoopt op zondag 25 mei 1800 in Hemmen (Ge), zie V-K.

5  Derk Hendriks is gedoopt op zondag 28 november 1802 in Hemmen (Ge).

6  Marinus Hendriks is geboren rond 1806 in Hemmen (Ge), zie V-L.

Aaltje trouwt op zaterdag 21 januari 1815 in Hemmen (Ge) op 41-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Jan Cornelis Lijbers, zoon van Jacob Lijbers en Metje van Beek. Jan, tabaksplanter, is geboren op dinsdag 15 september 1778 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 23 december 1855 in Hemmen (Ge). Jan werd 77 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

7  Jacob Lijberts is geboren op woensdag 4 oktober 1815 in Hemmen (Ge), zie V-M.

8  Petronella Maria Lijbers is geboren op zondag 13 september 1818 in Hemmen (Ge), zie V-N.

IV-H  Derk Elings ook genaamd Dirk Elands en Derk, zoon van Antonij Eland (III-E) en Maria Elings (III-H), dagloner, is geboren rond 1779 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 3 juni 1850 in Dodewaard (Ge). Derk werd ongeveer 71 jaar.

Derk trouwt op vrijdag 12 mei 1815 in Dodewaard (Ge) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jenneke Romeijn ook genaamd Romijn, dochter van Jan Romeijn en Jantje Cornelisse. Jenneke is geboren rond 1789 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 3 maart 1858 in Zetten (Ge). Jenneke werd ongeveer 69 jaar.

Van Derk en Jenneke zijn zes kinderen bekend:

1  Anthonij Elands is geboren op maandag 14 augustus 1815 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 26 november 1832 in Dodewaard (Ge). Anthonij werd 17 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

(In 1835 opgenomen in het Provoosthuis te Middelburg; archief Krijgsraad inv.nr. 312)

2  Marinus Elands is geboren op woensdag 7 oktober 1818 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 9 oktober 1818 in Dodewaard (Ge). Marinus werd 2 dagen.

3  Jan Elands is geboren op woensdag 7 oktober 1818 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 16 oktober 1818 in Dodewaard (Ge). Jan werd 9 dagen.

4  Jan Elands is geboren op vrijdag 14 april 1820 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 5 mei 1820 in Dodewaard (Ge). Jan werd 21 dagen.

5  Maria Elands is geboren op donderdag 18 oktober 1821 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 23 januari 1823 in Dodewaard (Ge). Maria werd 1 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

6  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op maandag 30 augustus 1830 in Dodewaard (Ge).

IV-I  Jan van Alpen ook genaamd van Alphen, zoon van Derk van Alpen en Derkje Elings (III-G), bouwman, is gedoopt op zondag 28 mei 1758 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 14 januari 1840 in Herveld (Ge). Jan werd 81 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Jan trouwt op zondag 20 juli 1788 in Herveld (Ge) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Elisabeth Philipsen. Elisabeth, bouwvrouw, is geboren rond 1766 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 8 augustus 1839 in Herveld (Ge). Elisabeth werd ongeveer 73 jaar.

Van Jan en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Petronella van Alpen is geboren rond 1795 in Dodewaard (Ge), zie V-O.

2  Diderik van Alpen is gedoopt op zondag 19 december 1802 in Hien en Dodewaard (Ge), zie V-P.

3  Hendrikka van Alphen is geboren rond 1810, is overleden op zaterdag 25 april 1812 in Zetten (Ge). Hendrikka werd ongeveer 2 jaar.

IV-J  Gerritje Elings, dochter van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, is geboren op vrijdag 11 september 1772 in Opheusden (Ge), is gedoopt op zondag 13 september 1772 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op donderdag 12 maart 1846 in Kesteren (Ge). Gerritje werd 73 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Gerritje was gehuwd met Jan van de Kolk. Jan is overleden voor donderdag 12 maart 1846.

IV-K  Gerrit Elands ook genaamd Elings, zoon van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, arbeider, is geboren op vrijdag 11 september 1772 in Hien (buurtschap) (Ge), is overleden op vrijdag 31 maart 1843 in Dodewaard (Ge). Gerrit werd 70 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Gerrit is in 1800 momber over zijn onmundige broers en zusje (bron: Gelders Archief, ORA Over-Betuwe, Protocol van Bezwaar Zetten, inv. nr. 0193-364, fol. 112v.-113-114-115v)

Gerrit gaat in ondertrouw op vrijdag 11 april 1794 in Hien (buurtschap) (Ge), trouwt op vrijdag 9 mei 1794 in Hien (buurtschap) (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jenneke Jansen (Janna) ook genaamd Jenneke Peters, dochter van Peter Jansen en Grietje Cobissen. Janna is geboren op zaterdag 20 juni 1772 in Hien (buurtschap) (Ge), is overleden op maandag 19 september 1831 in Dodewaard (Ge). Janna werd 59 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

(N.B. in de overlijdensakte wordt naast Steven Elings ook een Geurt Elings als zoon genoemd. Geurt zou bij het overlijden 34 jaar zijn volgens de akte. Dat lijkt niet te kunnen kloppen, want in dat jaar was zijn moeder ongeveer 53 jaar oud)

Van Gerrit en Janna zijn acht kinderen bekend:

1  Teunis Elands is geboren op donderdag 6 november 1794 in Dodewaard (Ge), zie V-Q.

2  Maria Elands is geboren op maandag 22 mei 1797 in Zetten (Ge), zie V-R.

3  Peter Elings ook genaamd Elands is geboren op donderdag 13 juni 1799 in Dodewaard (Ge), is overleden voor 1804. Peter werd hoogstens 4 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

4  Margareta Elings is geboren op zaterdag 31 oktober 1801 in Zetten (Ge).

5  Peter Elings is geboren op maandag 3 december 1804 in Zetten (Ge), zie V-S.

6  Anthonij Elings is geboren op vrijdag 4 december 1807 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 13 december 1807 in Andelst (Ge), zie V-T.

7  Gerrit Elands is geboren op vrijdag 4 januari 1811 in Valburg (Ge), zie V-U.

8  Jan Elings is geboren rond 1815 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 7 juli 1816 in Zetten (Ge). Jan werd ongeveer 1 jaar.

IV-L  Dirk Elings ook genaamd Derk, zoon van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, tabaksplanter, is geboren op dinsdag 25 januari 1774 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 30 januari 1774 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 26 augustus 1823 in Zetten (Ge). Dirk werd 49 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Dirk trouwt op donderdag 11 juli 1811 in Hemmen (Ge) op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Willemina van Schaik ook genaamd Jacomina, dochter van Jan van Schaik en Metje van Steenderen. Willemina is geboren rond 1781 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 24 april 1851 in Herveld (Ge). Willemina werd ongeveer 70 jaar.

Van Dirk en Willemina is een kind bekend:

1  Cornelia Elings is geboren op woensdag 14 augustus 1811 in Herveld (Ge), zie V-V.

IV-M  Johannis Elings, zoon van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, is geboren op donderdag 11 februari 1779 in Zetten (Ge), is gedoopt op vrijdag 19 februari 1779 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 12 januari 1838 in Hemmen (Ge). Johannis werd 58 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Johannis was gehuwd met Jannetje Derksen ook genaamd Jantie, dochter van Derk Willemsen en Adrijana Jansen. Jannetje is geboren rond 1788 in Herveld (Ge), is overleden op zaterdag 12 augustus 1854 in Hemmen (Ge). Jannetje werd ongeveer 66 jaar.

Van Johannis en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Ariana Elings is gedoopt op zondag 9 april 1809 in Hemmen (Ge), is overleden op zaterdag 9 november 1833 in Hemmen (Ge). Ariana werd 24 jaar en 7 maanden.

2  Kornelis Elings is geboren op dinsdag 13 november 1810 in Hemmen (Ge), zie V-W.

3  Derk Elings is geboren op donderdag 27 januari 1814 in Hemmen (Ge), zie V-X.

4  Gerritje Hendrijna Elings is geboren op dinsdag 31 december 1822 in Hemmen (Ge), zie V-Y.

IV-N  Arien Elings, zoon van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, landman, is geboren op maandag 22 januari 1781 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 28 januari 1781 in Zetten en Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 16 september 1856 in Zetten (Ge). Arien werd 75 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Arien trouwt (kerk) op vrijdag 26 december 1806 in Hien en Dodewaard (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannetje IJzendoorn (Jantje), dochter van Willem IJzendoorn en Neuleke Martens. Jantje is gedoopt op woensdag 25 juni 1783 in Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 22 augustus 1834 in Zetten (Ge). Jantje werd 51 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Arien en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Elings is geboren op zaterdag 25 juli 1807 in Zetten (Ge), zie V-Z.

2  Willem Elings is geboren op zondag 26 november 1809 in Valburg (Ge), is overleden voor maandag 11 september 1815. Willem werd hoogstens 5 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

3  Willemina Elings is geboren rond 1813 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 11 augustus 1814 in Zetten (Ge). Willemina werd ongeveer 1 jaar.

4  Willem Elings is geboren op maandag 11 september 1815 in Zetten (Ge), zie V-AA.

5  Gerritje Elings is geboren op woensdag 23 september 1818 in Zetten (Ge), zie V-AB.

6  Dries Elings is geboren op zaterdag 23 februari 1822 in Zetten (Ge), zie V-AC.

7  Dirk Elings is geboren op dinsdag 20 september 1825 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 10 februari 1827 in Zetten (Ge). Dirk werd 1 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

IV-O  Cornelia Elings, dochter van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, is geboren op vrijdag 18 maart 1785 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 1 oktober 1830 in Herveld (Ge). Cornelia werd 45 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 12 juni 1824 in Valburg (Ge) op 39-jarige leeftijd met de 49-jarige Johannis Klein, zoon van Otto Derksz Klein en Maria Janssen. Johannis, arbeider, is geboren op maandag 16 januari 1775 in Herveld (Ge), is overleden op zondag 13 september 1840 in Herveld (Ge). Johannis werd 65 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

IV-P  Steven Elings, zoon van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, tabaksplanter en boerenknecht, is geboren op zaterdag 9 augustus 1788 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 26 november 1856 in Lakemond (Ge). Steven werd 68 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Steven trouwt op zondag 10 mei 1818 in Dodewaard (Ge) op 29-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Hendrica van Eldik ook genaamd Hendrina, dochter van Cornelis Hendriks van Eldic en Nieske van Eldik. Hendrica, dienstmaagd en tabaksplantster, is geboren op vrijdag 14 februari 1783 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 16 december 1821 in Zetten (Ge). Hendrica werd 38 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Steven en Hendrica zijn twee kinderen bekend:

1  Nieske Elings is geboren op maandag 18 oktober 1819 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 5 februari 1822 in Zetten (Ge). Nieske werd 2 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

2  Gerritje Elings is geboren op dinsdag 27 november 1821 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 8 januari 1822 in Zetten (Ge). Gerritje werd 1 maand en 12 dagen.

Steven trouwt op zaterdag 12 juni 1824 in Valburg (Ge) op 35-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hendrika Rutten, dochter van Melgert Rutten en Johanna van Reeden. Hendrika, tabaksplantster, is geboren op zondag 4 maart 1787 in Randwijk (Ge), is gedoopt op zondag 11 maart 1787 in Randwijk (Ge), is overleden op zondag 1 februari 1863 in Heteren (Ge). Hendrika werd 75 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Steven Teunissen van Manen.

Van Steven en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

3  Hendrika Elings (Hentje) is geboren op vrijdag 11 februari 1825 in Lakemond (Ge), zie V-AD.

4  Johanna Elings is geboren rond 1827 in Lakemond (Ge), zie V-AE.

5  Cornelis Elings is geboren op maandag 4 februari 1828 in Lakemond (Ge), zie V-AF.

6  Gerritje Elings is geboren rond 1830 in Lakemond (Ge), zie V-AG.

IV-Q  Jan Elings, zoon van Cornelis Elings (III-I) en Gerritje Meijer, tabaksplanter, is geboren op woensdag 30 november 1791 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 9 november 1870 in Randwijk (Ge). Jan werd 78 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 19 april 1823 in Valburg (Ge) op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Drieske Martens, dochter van Leendert Martens en Maria van Loon. Drieske is geboren rond 1800 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 23 mei 1824 in Zetten (Ge). Drieske werd ongeveer 24 jaar.

Van Jan en Drieske is een kind bekend:

1  Cornelis Elings is geboren op woensdag 28 januari 1824 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 18 oktober 1824 in Valburg (Ge). Cornelis werd 8 maanden en 20 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 31 mei 1828 in Valburg (Ge) op 36-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Jacoba Ruwens ook genaamd Ruvens, dochter van Arent Ruwens en Johanna Jansen. Jacoba is geboren op woensdag 27 april 1796 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 28 juni 1876 in Heteren (Ge). Jacoba werd 80 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Jan en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

2  Andrea Elings is geboren op vrijdag 10 juli 1829 in Valburg (Ge), zie V-AH.

3  Arend Elings is geboren rond 1831 in Zetten (Ge), zie V-AI.

4  Gerritje Elings is geboren op woensdag 24 april 1833 in Randwijk (Ge), zie V-AJ.

Generatie V

V-A  Lambertus Elands (Lammert), zoon van Hendrik Elings (IV-B) en Jacomina Jerfaas, bouwman en heetmaaijer, is geboren rond 1784 in Heteren (Ge), is overleden op zondag 20 oktober 1850 in Ede (Ge). Lammert werd ongeveer 66 jaar.

Geschiedenis:
8 oktober 1784: Op de Schelde wordt de Keteloorlog uitgevochten tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Oostenrijk.
Het enige schot dat in dit treffen wordt gelost treft een soepketel.

Lammert trouwt (kerk) op vrijdag 4 januari 1811 in Hien en Dodewaard (Ge) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Catharina van Zalingen, dochter van Bernardus van Zalingen en Maria Beuling. Catharina, bouwvrouw, is geboren rond 1784 in Zeddam (Ge), is overleden op woensdag 18 januari 1865 in Ede (Ge). Catharina werd ongeveer 81 jaar.

Van Lammert en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Bernardus Elands is geboren op maandag 29 april 1811 in 's-Heerenberg (Ge), zie VI-A.

2  Jacomina Elands (Jacomijntje) is geboren rond 1813 in Zetten (Ge), zie VI-B.

3  Maria Elings is geboren rond 1816 in Zetten (Ge), zie VI-C.

4  Anna Wilhelmina Elands, dienstmeid, is geboren rond 1818 in Ede (Ge), is overleden op zondag 16 oktober 1842 in Ede (Ge). Anna werd ongeveer 24 jaar.

5  Hendrik Jan Elands is geboren in juli 1821 in Ede (Ge), is overleden op woensdag 9 januari 1822 in Ede (Ge). Hendrik werd 6 maanden.

V-B  Anneke Elings (Anna) ook genaamd Johanna en Elands, dochter van Aalbert Elings (IV-C) en Geertruij Jansen (Truitje), is geboren op vrijdag 29 april 1785 in Andelst (Ge), is gedoopt op zondag 1 mei 1785 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 21 december 1867 in Kesteren (Ge). Anna werd 82 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Anna trouwt op zondag 3 juni 1804 in Andelst (Ge) op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Arie Teunissen. Arie, dagloner, is geboren rond 1783, is overleden op woensdag 2 augustus 1820 in Dodewaard (Ge). Arie werd ongeveer 37 jaar.

Arie en Anna hebben samen zeven kinderen:

1  Theunis Teunissen is geboren rond 1805 in Zetten (Ge), zie VI-D.

2  Geertruida Teunisse is gedoopt op zondag 25 januari 1807 in Hien en Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 3 augustus 1820 in Dodewaard (Ge). Geertruida werd 13 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Maria Teunissen is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1809 in Dodewaard (Ge), zie VI-G.

4  Dora Berber Teunissen is geboren rond 1812, is overleden op zaterdag 18 januari 1840 in Dodewaard (Ge). Dora werd ongeveer 28 jaar.

5  Aalbert Teunisse is geboren op zondag 5 december 1813 in Dodewaard (Ge), zie VI-H.

6  Neeltje Teunisse is geboren op maandag 25 maart 1816 in Dodewaard (Ge), zie VI-I.

7  Jenneke Teunisse is geboren op zondag 26 juli 1818 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 31 januari 1833 in Dodewaard (Ge). Jenneke werd 14 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Anna trouwt op zaterdag 6 oktober 1821 in Dodewaard (Ge) op 36-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Albert Albers, zoon van Gerrit Albers en Maria Maijer. Albert, visscher, is geboren op zondag 20 februari 1791 in Herveld (Ge), is gedoopt op zondag 27 februari 1791 in Herveld (Ge), is overleden op donderdag 29 juni 1826 in Dodewaard (Ge). Albert werd 35 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Albert en Anna zijn drie kinderen bekend:

8  Maria Gerdina Albers is geboren op zondag 16 december 1821 in Dodewaard (Ge), zie VI-E.

9  Geertruij Alberts is geboren op zondag 18 januari 1824 in Dodewaard (Ge), zie VI-F.

10  Aalbert Alberts is geboren op zondag 9 juli 1826 in Dodewaard (Ge).

Anna trouwt op donderdag 14 juni 1827 in Dodewaard (Ge) op 42-jarige leeftijd (3) met de 22-jarige Peter Elings, zie V-S.

Van Peter en Anna zijn twee kinderen bekend:

11  Gerrit Elings is geboren op zondag 8 juni 1828 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 17 februari 1833 in Dodewaard (Ge). Gerrit werd 4 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

12  Jan Elings is geboren op woensdag 14 juli 1830 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 12 januari 1857 in Kesteren (Ge). Jan werd 26 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

V-C  Jan Elings, zoon van Aalbert Elings (IV-C) en Geertruij Jansen (Truitje), tabaksplanter, is geboren op donderdag 25 januari 1787 in Andelst (Ge), is gedoopt op zondag 28 januari 1787 in Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 5 maart 1861 in Dodewaard (Ge). Jan werd 74 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Jan trouwt op zondag 21 oktober 1810 in Zetten (Ge), trouwt (kerk) op vrijdag 5 oktober 1810 in Hien en Dodewaard (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrina van Ingen, waarschijnlijk dochter van Stoffel van Ingen en Nieske Jacobs. Hendrina is geboren op donderdag 11 december 1788 in Dodewaard (Ge), is gedoopt op zondag 14 december 1788 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 30 juli 1876 in Dodewaard (Ge). Hendrina werd 87 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Hendrina zijn veertien kinderen bekend:

1  Aalbert Elings is geboren op zondag 3 februari 1811 in Zetten (Ge), zie VI-J.

2  Stoffel Elings is geboren rond 1812 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 18 november 1840 in Zetten (Ge). Stoffel werd ongeveer 28 jaar.

3  Gerrit Elings is geboren op vrijdag 25 november 1814 in Valburg (Ge), zie VI-K.

4  Albert Elings is geboren op maandag 22 mei 1815 in Zetten (Ge).

5  Jan Elings is geboren rond 1816 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 23 december 1819 in Zetten (Ge). Jan werd ongeveer 3 jaar.

6  Jan Hendrik Elings is geboren op zondag 24 januari 1819 in Zetten (Ge), zie VI-L.

7  Geertruida Elings is geboren op dinsdag 5 september 1820 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 29 september 1820 in Zetten (Ge). Geertruida werd 24 dagen.

8  Theodorus Elings is geboren op dinsdag 18 december 1821 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 1 februari 1825 in Zetten (Ge). Theodorus werd 3 jaar, 1 maand en 14 dagen.

9  Geertruida Elings is geboren op woensdag 22 december 1824 in Zetten (Ge), zie VI-M.

10  Theodorus Elings is geboren op donderdag 22 december 1825 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 25 januari 1827 in Zetten (Ge). Theodorus werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

11  Agnita Elings is geboren op donderdag 27 december 1827 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 28 juni 1830 in Zetten (Ge). Agnita werd 2 jaar, 6 maanden en 1 dag.

12  Joannes Elings is geboren op zondag 24 januari 1830 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 8 oktober 1837 in Zetten (Ge). Joannes werd 7 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

13  Theodorus Elings is geboren op zaterdag 7 april 1832 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 26 november 1833 in Zetten (Ge). Theodorus werd 1 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

14  Adam Elings is geboren op donderdag 26 februari 1835 in Valburg (Ge), zie VI-N.

V-D  Geurt Elings, zoon van Aalbert Elings (IV-C) en Geertruij Jansen (Truitje), arbeider en boerenknecht, is geboren op vrijdag 13 mei 1796 in Andelst (Ge), is gedoopt in Zetten (Ge), is overleden op zondag 1 februari 1874 in Heteren (Ge). Geurt werd 77 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Geurt trouwt op zaterdag 5 januari 1822 in Hemmen (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritje Westbroek, dochter van Gerrit Westbroek en Gerritje Jogchem van den Berg. Gerritje is gedoopt op zondag 11 maart 1798 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 18 december 1853 in Lakemond (Ge). Gerritje werd 55 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Geurt en Gerritje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geertrui Elings is geboren op woensdag 17 april 1822 in Lakemond (Ge), zie VI-O.

2  Gerrit Elings (Geurt) is geboren op maandag 2 februari 1824 in Lakemond (Ge), zie VI-P.

3  Aalbert Elings is geboren op maandag 12 december 1825 in Lakemond (Ge), is overleden op zondag 28 augustus 1831 in Lakemond (Ge). Aalbert werd 5 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

4  Hendrik Elings is geboren op dinsdag 25 december 1827 in Lakemond (Ge), is overleden op zaterdag 10 juli 1830 in Lakemond (Ge). Hendrik werd 2 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

5  Gerritje Elings is geboren op woensdag 23 september 1829 in Lakemond (Ge), zie VI-Q.

6  Hendrika Elings is geboren op dinsdag 24 januari 1832 in Lakemond (Ge), is ongehuwd overleden op vrijdag 9 maart 1860 in Lakemond (Ge). Hendrika werd 28 jaar, 1 maand en 14 dagen.

7  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op zondag 6 november 1836 in Heteren (Ge).

V-E  Theodorus Elings (Dorus), zoon van Aalbert Elings (IV-C) en Geertruij Jansen (Truitje), is geboren op zaterdag 27 juli 1799 in Andelst (Ge), is overleden op zondag 22 augustus 1875 in Valburg (Ge). Dorus werd 76 jaar en 26 dagen.

Dorus trouwt op donderdag 6 maart 1828 in Valburg (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Janna Westbroek, dochter van Gerrit Westbroek en Gerritje Jogchem van den Berg. Janna is geboren op woensdag 19 februari 1800 in Wageningen (Ge), is gedoopt op dinsdag 2 september 1800 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 23 juni 1884 in Valburg (Ge). Janna werd 84 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Dorus en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Albertus Elings is geboren op maandag 18 augustus 1828 in Andelst (Ge), zie VI-R.

2  Gerardus Elings is geboren op dinsdag 15 december 1829 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 10 april 1833 in Zetten (Ge). Gerardus werd 3 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

3  Gerarda Elings is geboren op dinsdag 7 oktober 1834 in Zetten (Ge), zie VI-S.

4  Geertruida Elings is geboren op woensdag 14 juni 1837 in Zetten (Ge), zie VI-T.

5  Gerrit Elings is geboren op maandag 18 mei 1840 in Zetten (Ge), zie VI-U.

V-F  Maria Elands, dochter van Hendrik Elands (IV-E) en Janna Jagers (Jannetje), is gedoopt op zondag 8 februari 1801 in Hien en Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 21 oktober 1867 in Rhenen (Ut). Maria werd 66 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 19 februari 1831 in Rhenen (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Johannes Puijk, zoon van Antonie Puijk en Geertruida van Dalen. Willem is geboren op zondag 17 april 1808 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 6 februari 1873 in Rhenen (Ut). Willem werd 64 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Willem en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Antonia Geertruida Puijk is geboren op zaterdag 16 juli 1831 in Rhenen (Ut), zie VI-V.

2  Jan Hendrik Puijk is geboren op woensdag 13 november 1833 in Rhenen (Ut), zie VI-W.

3  Willem Antonie Puijk is geboren op woensdag 20 januari 1836 in Rhenen (Ut), zie VI-X.

4  Johanna Maria Puijk is geboren op maandag 1 oktober 1838 in Rhenen (Ut), is overleden op woensdag 10 oktober 1838 in Rhenen (Ut). Johanna werd 9 dagen.

5  Johanna Maria Puijk is geboren op woensdag 18 september 1839 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 18 januari 1844 in Rhenen (Ut). Johanna werd 4 jaar en 4 maanden.

V-G  Jan Hendrik Elands, zoon van Hendrik Elands (IV-E) en Janna Jagers (Jannetje), winkelier, is gedoopt op zondag 16 september 1804 in Hien en Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 30 maart 1879 in Doorn (Ut). Jan werd 74 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op woensdag 28 oktober 1835 in Den Haag (Zh) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Johanna Hermina Hendriks, dochter van Reinier Hendriks en Enneke Brusse. Johanna is geboren rond 1805 in Arnhem (Ge), is overleden op zaterdag 1 februari 1879 in Arnhem (Ge). Johanna werd ongeveer 74 jaar.

Van Jan en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Hendrik Elands, klerk, is geboren op donderdag 11 augustus 1836 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 5 augustus 1903 in Loosduinen (Zh). Jan werd 66 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

2  Reinier Elands is geboren op maandag 28 mei 1838 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 15 april 1841 in Arnhem (Ge). Reinier werd 2 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

3  Antonie Elands is geboren op vrijdag 21 juni 1839 in Arnhem (Ge), is overleden op maandag 20 januari 1840 in Arnhem (Ge). Antonie werd 6 maanden en 30 dagen.

4  Antonie Elands, militair, is geboren op maandag 7 september 1840 in Arnhem (Ge), is overleden op zaterdag 20 december 1884 in Arnhem (Ge). Antonie werd 44 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

5  Johanna Hermina Elands is geboren op woensdag 25 mei 1842 in Arnhem (Ge), is overleden op vrijdag 22 juli 1842 in Arnhem (Ge). Johanna werd 1 maand en 27 dagen.

6  Johanna Hermina Elands is geboren op vrijdag 12 mei 1843 in Arnhem (Ge), is overleden op dinsdag 22 maart 1892 in Numansdorp (Zh). Johanna werd 48 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

7  Reinier Elands is geboren op zondag 5 mei 1844 in Arnhem (Ge), is overleden op zondag 25 mei 1845 in Arnhem (Ge). Reinier werd 1 jaar en 20 dagen.

8  Reinier Elands is geboren op woensdag 25 maart 1846 in Arnhem (Ge).

9  Enna Hendrica Elands is geboren op donderdag 11 februari 1847 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 30 december 1903 in Arnhem (Ge). Enna werd 56 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

10  Elisabeth Elands is geboren op vrijdag 26 mei 1848 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 14 juni 1848 in Arnhem (Ge). Elisabeth werd 19 dagen.

V-H  Antonij Elands, zoon van Hendrik Elands (IV-E) en Janna Jagers (Jannetje), is gedoopt op zondag 20 november 1808 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 28 juni 1883 in Dodewaard (Ge). Antonij werd 74 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Antonij trouwt op woensdag 10 april 1839 in Dodewaard (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Janna Antonia Roodbeen, dochter van Adolf Roodbeen en Janna Antonia Hoogakker. Janna is geboren op zaterdag 6 juli 1816 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 2 maart 1881 in Dodewaard (Ge). Janna werd 64 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Van Antonij en Janna zijn elf kinderen bekend:

1  Janna Elands, dienstmeid, is geboren rond 1840 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 29 januari 1860 in Dodewaard (Ge). Janna werd ongeveer 20 jaar.

2  Adolf Elands is geboren op woensdag 2 december 1840 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 17 maart 1863 in Dodewaard (Ge). Adolf werd 22 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

3  Maria Elands is geboren op zondag 17 april 1842 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 1 april 1844 in Dodewaard (Ge). Maria werd 1 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

4  Jan Elands is geboren op dinsdag 9 januari 1844 in Dodewaard (Ge), zie VI-Y.

5  Jan Hendrik Elands is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Dodewaard (Ge), zie VI-Z.

6  Antonia Elands is geboren op vrijdag 28 december 1849 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 28 januari 1851 in Dodewaard (Ge). Antonia werd 1 jaar en 1 maand.

7  Maria Elands is geboren op dinsdag 10 augustus 1852 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 26 maart 1854 in Dodewaard (Ge). Maria werd 1 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

8  Ida Elands is geboren op woensdag 11 augustus 1852 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 19 maart 1854 in Dodewaard (Ge). Ida werd 1 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

9  Antonij Elands is geboren op maandag 19 februari 1855 in Dodewaard (Ge), zie VI-AA.

10  Leendert Elands is geboren op vrijdag 5 februari 1858 in Dodewaard (Ge), zie VI-AB.

11  Janna Elands is geboren op maandag 22 oktober 1860 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 2 februari 1863 in Dodewaard (Ge). Janna werd 2 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

V-I  Antonij Verhaaf, zoon van Jan Verhaaf en Maria Elings (IV-F), dagloner, tuinier en timmerman, is geboren op zaterdag 20 juni 1795 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 21 mei 1871 in Nijmegen (Ge). Antonij werd 75 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Antonij trouwt op zaterdag 18 oktober 1817 in Hemmen (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Kheler, dochter van Jorg Christoph Kheler en Johanna Hendriks. Cornelia, kledemaakster, is gedoopt op zondag 5 januari 1794 in Velp (Ge), is overleden op dinsdag 13 januari 1863 in Nijmegen (Ge). Cornelia werd 69 jaar en 8 dagen.

Van Antonij en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Janna Verhaaf is geboren op zondag 6 september 1818 in Rheden (Ge), zie VI-AC.

2  Jan Verhaaf is geboren op vrijdag 8 juni 1821 in Arnhem (Ge), is overleden op zaterdag 16 juni 1821 in Arnhem (Ge). Jan werd 8 dagen.

3  Maria Verhaaf is geboren op zaterdag 29 juni 1822 in Arnhem (Ge), zie VI-AD.

4  Levenloos kind Verhaaf is ter wereld gekomen op donderdag 25 november 1824 in Arnhem (Ge).

5  Helena Christina Verhaaff is geboren op maandag 18 september 1826 in Nijmegen (Ge), zie VI-AE.

6  Antonetta Verhaaff is geboren op zaterdag 22 augustus 1829 in Hatert (Ge), zie VI-AF.

7  Cornelis Verhaaff is geboren op zaterdag 23 augustus 1834 in Nijmegen (Ge), zie VI-AG.

V-J  Hendrik Peters, zoon van Peter Hendriks en Aaltje Elands (IV-G), landbouwer en tabaksplanter, is gedoopt op zondag 25 maart 1798 in Hemmen (Ge), is overleden op zaterdag 9 september 1865 in Hemmen (Ge). Hendrik werd 67 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 7 mei 1835 in Hemmen (Ge) op 37-jarige leeftijd met de 33-jarige Nieske van Ingen, dochter van Gerrit van Ingen en Hendrijna van Bracht. Nieske is geboren op zondag 23 augustus 1801 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 29 mei 1892 in Hemmen (Ge). Nieske werd 90 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Van Hendrik en Nieske zijn vijf kinderen bekend:

1  Peter Peters is geboren op woensdag 19 augustus 1835 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 2 maart 1920 in Elst (Ge). Peter werd 84 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

2  Gerritje Hendrikka Peters is geboren op dinsdag 23 mei 1837 in Hemmen (Ge), zie VI-AH.

3  Aalbertus Peters, tabaksplanter, is geboren op dinsdag 7 januari 1840 in Hemmen (Ge), is overleden op donderdag 23 februari 1871 in Hemmen (Ge). Aalbertus werd 31 jaar, 1 maand en 16 dagen.

4  Hendrik Peters is geboren op zondag 18 december 1842 in Hemmen (Ge), is overleden op donderdag 12 januari 1843 in Hemmen (Ge). Hendrik werd 25 dagen.

5  Hendrikka Peters is geboren op zaterdag 3 mei 1845 in Hemmen (Ge), zie VI-AI.

V-K  Anthonie Peters, zoon van Peter Hendriks en Aaltje Elands (IV-G), kurasier, is gedoopt op zondag 25 mei 1800 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 21 oktober 1890 in Heteren (Ge). Anthonie werd 90 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Anthonie trouwt op zaterdag 20 januari 1827 in Hemmen (Ge) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Neeltje Staf, dochter van Hendrik Staf en Drieske Roelofzen. Neeltje, naaister, is geboren rond 1792 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 6 april 1859 in Indoornik (Ge). Neeltje werd ongeveer 67 jaar.

Van Anthonie en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Petternella Hendrieska Alieda Peters is geboren rond november 1833 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 14 mei 1834 in Hemmen (Ge). Petternella werd ongeveer 6 maanden.

2  Hendrika Aleida Peters is geboren rond 1836 in Wageningen (Ge), zie VI-AJ.

V-L  Marinus Hendriks, zoon van Peter Hendriks en Aaltje Elands (IV-G), is geboren rond 1806 in Hemmen (Ge), is overleden op maandag 8 juli 1867 in Dordrecht (Zh). Marinus werd ongeveer 61 jaar.

(bron Allard Hendriks: Marinus heeft voor zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht tegen België het Metalen Kruis ontvangen.)

Marinus trouwt op woensdag 18 oktober 1837 in Dordrecht (Zh) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Cornelia Wilhelmina Huijsmans, dochter van Jacobus Huijsmans en Dirkje Boele. Cornelia is geboren rond 1813 in Breda (Nb).

Van Marinus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Hendriks is geboren op zaterdag 18 november 1837 in Dordrecht (Zh).

2  Hendrika Jacoba Hendriks is geboren in 1849 in Dordrecht (Zh), zie VI-AK.

3  Henri Cornelis Hendriks is geboren op vrijdag 19 maart 1852 in Dordrecht (Zh).

V-M  Jacob Lijberts, zoon van Jan Cornelis Lijbers en Aaltje Elands (IV-G), tabaksplanter en landbouwer, is geboren op woensdag 4 oktober 1815 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 5 juni 1894 in Hemmen (Ge). Jacob werd 78 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Geschiedenis:
26 februari 1815: Napoleon ontsnapt van Elba
16 maart 1815: Inauguratie van vorst Willem I, zoon van Stadhouders Willem V, tot koning Willem I van het Koninkrijk der Nederlanden
18 juni 1815: De Slag bij Waterloo waarbij Napoleon definitief wordt verslagen

Jacob trouwt op vrijdag 1 mei 1846 in Hemmen (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrina Janzen, dochter van Jan Janzen en Aaltje Luikenze van Jorksveld. Hendrina, landbouwster, is geboren op dinsdag 11 juni 1816 in Indoornik (Ge), is overleden op vrijdag 20 januari 1905 in Hemmen (Ge). Hendrina werd 88 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Jacob en Hendrina zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Kornelia Lijberts is geboren op zondag 2 januari 1848 in Hemmen (Ge), zie VI-AL.

2  Aaltje Lijberts is geboren op vrijdag 11 januari 1850 in Hemmen (Ge), zie VI-AM.

3  Alida Lijbers is geboren op zaterdag 27 december 1851 in Hemmen (Ge), zie VI-AN.

4  Jansje Lijbers is geboren op donderdag 25 augustus 1853 in Hemmen (Ge), zie VI-AO.

V-N  Petronella Maria Lijbers, dochter van Jan Cornelis Lijbers en Aaltje Elands (IV-G), is geboren op zondag 13 september 1818 in Hemmen (Ge), is overleden op vrijdag 29 januari 1897 in Groesbeek (Ge). Petronella werd 78 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Geschiedenis:
5 mei 1818: Karel Marx, Duits filosoof en grondlegger van het marxisme, wordt in Trier geboren

Petronella trouwt op dinsdag 29 augustus 1843 in Hemmen (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Peter van Kleef, zoon van Hendrik van Kleef en Catharina Jager. Peter, karman, planter en landbouwer, is geboren op dinsdag 31 augustus 1819 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 23 juli 1891 in Groesbeek (Ge). Peter werd 71 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Peter en Petronella zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Kornelis van Kleef is geboren rond 1846 in Hemmen (Ge), zie VI-AP.

2  Hendrikus van Kleef is geboren op dinsdag 24 november 1846 in Dodewaard (Ge), zie VI-AQ.

3  Hendrikus van Kleef is geboren rond 1847 in Dodewaard (Ge), zie VI-AR.

4  Albert van Kleef, landbouwer, is geboren op vrijdag 20 april 1849 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 26 augustus 1928 in Dodewaard (Ge). Albert werd 79 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

5  Karel van Kleef is geboren op zaterdag 7 december 1850 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 9 oktober 1856 in Dodewaard (Ge). Karel werd 5 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

6  Jacob van Kleef is geboren op vrijdag 3 december 1852 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 7 mei 1858 in Dodewaard (Ge). Jacob werd 5 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

7  Petronella Maria van Kleef is geboren op donderdag 2 november 1854 in Dodewaard (Ge), zie VI-AS.

8  Catharina van Kleef is geboren op zaterdag 9 januari 1858 in Dodewaard (Ge), zie VI-AT.

9  Jacob van Kleef is geboren op woensdag 10 augustus 1859 in Dodewaard (Ge), zie VI-AU.

10  Cornelia van Kleef is geboren op maandag 25 mei 1863 in Groesbeek (Ge), zie VI-AV.

V-O  Petronella van Alpen, dochter van Jan van Alpen (IV-I) en Elisabeth Philipsen, is geboren rond 1795 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 9 december 1851 in Zetten (Ge). Petronella werd ongeveer 56 jaar.

Petronella was gehuwd met Jan Derksen, zoon van Derk Derksen en Dirkje Jansen van Sleenburgh. Jan, tabaksplanter, is gedoopt op maandag 12 augustus 1793 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 19 februari 1870 in Hien (buurtschap) (Ge). Jan werd 76 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Van Jan en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

1  Diderica Derksen is geboren rond 1826 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 30 juli 1833 in Zetten (Ge). Diderica werd ongeveer 7 jaar.

2  Elisabeth Henrica Derksen is geboren op woensdag 8 maart 1826 in Zetten (Ge), zie VI-AW.

3  Gerarda Derksen is geboren op dinsdag 13 mei 1828 in Slijk Ewijk (Ge), zie VI-AX.

4  Johanna Derksen is geboren rond 1830 in Zetten (Ge), zie VI-AY.

5  Diderikus Derksen is geboren rond 1835 in Zetten (Ge), zie VI-AZ.

V-P  Diderik van Alpen, zoon van Jan van Alpen (IV-I) en Elisabeth Philipsen, tabaksplanter, is gedoopt op zondag 19 december 1802 in Hien en Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 24 juli 1881 in Valburg (Ge). Diderik werd 78 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Diderik trouwt op zaterdag 9 januari 1836 in Valburg (Ge) op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Johanna Meijer, dochter van Gerrit Meijer en Geertruida Bloem. Johanna is gedoopt op donderdag 13 februari 1806 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 27 februari 1888 in Rhenen (Ut). Johanna werd 82 jaar en 14 dagen.

Van Diderik en Johanna is een kind bekend:

1  Janna Elizabet van Alpen is geboren op zondag 28 juni 1840 in Dodewaard (Ge), zie VI-BA.

V-Q  Teunis Elands ook genaamd Elings, zoon van Gerrit Elands (IV-K) en Jenneke Jansen (Janna), planter, is geboren op donderdag 6 november 1794 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 18 januari 1842 in Dodewaard (Ge). Teunis werd 47 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Teunis trouwt op zaterdag 3 februari 1821 in Dodewaard (Ge) op 26-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Elisabeth Smaling, dochter van Stinus Smaling en Teuntje Hendrikse. Elisabeth is geboren op vrijdag 19 november 1802 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 18 oktober 1837 in Dodewaard (Ge). Elisabeth werd 34 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Teunis en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Elands is geboren op vrijdag 2 maart 1821 in Dodewaard (Ge), zie VI-BB.

2  Jenneke Elands is geboren op donderdag 12 september 1822 in Dodewaard (Ge), zie VI-BC.

3  Teuntje Elands is geboren op maandag 31 mei 1824 in Dodewaard (Ge), zie VI-BD.

4  Gerrit Elands is geboren op donderdag 23 november 1826 in Dodewaard (Ge).

5  Martinus Elings ook genaamd Elands, fuselier, is geboren op zondag 19 september 1830 in Dodewaard (Ge), is ongehuwd overleden op zaterdag 2 oktober 1852 in Utrecht (Ut). Martinus werd 22 jaar en 13 dagen.

6  Margrieta Elands ook genaamd Elings is geboren op dinsdag 26 februari 1833 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 27 augustus 1833 in Dodewaard (Ge). Margrieta werd 6 maanden en 1 dag.

7  Johannis Franciskis Elings is geboren op donderdag 24 juli 1834 in Dodewaard (Ge), zie VI-BE.

8  Herberdina Helena Elings is geboren op zaterdag 4 februari 1837 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 1 april 1837 in Dodewaard (Ge). Herberdina werd 1 maand en 28 dagen.

Teunis trouwt op vrijdag 23 augustus 1839 in Dodewaard (Ge) op 44-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Huibertje van Elst, dochter van Willem van Elst en Willemina van Welie. Huibertje, werkster, is geboren op zondag 24 november 1799 in Dodewaard (Ge), is gedoopt op zondag 1 december 1799 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 14 juni 1871 in Dodewaard (Ge). Huibertje werd 71 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Huibertje was eerder gehuwd (1) met Hermen de Booij.

V-R  Maria Elands ook genaamd Elings, dochter van Gerrit Elands (IV-K) en Jenneke Jansen (Janna), is geboren op maandag 22 mei 1797 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 24 juli 1843 in Dodewaard (Ge). Maria werd 46 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 23 januari 1824 in Dodewaard (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Wouter Timmer, zoon van Cornelis Timmer en Aaltje van Kouwenhoven. Wouter, dagloner, is gedoopt op zaterdag 2 april 1796 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 6 juni 1873 in Hien (buurtschap) (Ge). Wouter werd 77 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Wouter en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Timmer is geboren op zondag 30 mei 1824 in Dodewaard (Ge), zie VI-BF.

2  Levenloos kind Timmer is ter wereld gekomen op dinsdag 22 januari 1828 in Dodewaard (Ge).

3  Jan Timmer is geboren op zondag 25 oktober 1829 in Dodewaard (Ge), zie VI-BG.

4  Cornelis Timmer is geboren op dinsdag 5 maart 1833 in Dodewaard (Ge), zie VI-BH.

5  Gerrit Timmer is geboren op maandag 4 juli 1836, is overleden op dinsdag 4 juli 1843 in Dodewaard (Ge). Gerrit werd 7 jaar.

6  Maria Timmer is geboren op dinsdag 14 mei 1839 in Dodewaard (Ge), zie VI-BI.

V-S  Peter Elings, zoon van Gerrit Elands (IV-K) en Jenneke Jansen (Janna), arbeider en karman, is geboren op maandag 3 december 1804 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 5 april 1875 in Kesteren (Ge). Peter werd 70 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Peter trouwt op donderdag 14 juni 1827 in Dodewaard (Ge) op 22-jarige leeftijd (1) met de 42-jarige Anneke Elings (Anna), zie V-B.

Peter trouwt op vrijdag 19 juni 1868 in Kesteren (Ge) op 63-jarige leeftijd (2) met de 69-jarige Anna de Jong, dochter van Zeger de Jong en Antje van den Berg. Anna is geboren op zondag 5 mei 1799 in Tiel (Ge), is overleden op woensdag 13 september 1871 in Kesteren (Ge). Anna werd 72 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Johannis Dell.

Peter trouwt op donderdag 4 januari 1872 in Kesteren (Ge) op 67-jarige leeftijd (3) met de 51-jarige Cornelia Krijnen, dochter van Mijntje Krijnen. Cornelia is geboren op zondag 27 augustus 1820 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 30 juni 1903 in Kesteren (Ge). Cornelia werd 82 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Tomas van Waveren. Cornelia was eerder gehuwd (2) met Arien Reijnen.

V-T  Anthonij Elings, zoon van Gerrit Elands (IV-K) en Jenneke Jansen (Janna), is geboren op vrijdag 4 december 1807 in Zetten (Ge), is gedoopt op zondag 13 december 1807 in Andelst (Ge), is overleden op woensdag 28 april 1886 in Hien (buurtschap) (Ge). Anthonij werd 78 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Anthonij trouwt op vrijdag 11 november 1831 in Dodewaard (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Teunissen, zie VI-G.

Van Anthonij en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Elings, landbouwer, is geboren op woensdag 19 december 1832 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 16 juli 1908 in Dodewaard (Ge). Jan werd 75 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

2  Johanna Elings is geboren op maandag 12 januari 1835 in Dodewaard (Ge), zie VI-BJ.

3  Gerrit Elings is geboren op dinsdag 17 januari 1837 in Dodewaard (Ge), zie VI-BK.

4  Arie Elings is geboren op donderdag 16 april 1840 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 26 maart 1845 in Dodewaard (Ge). Arie werd 4 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

5  Peter Elings is geboren op donderdag 28 september 1843 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 22 december 1844 in Dodewaard (Ge). Peter werd 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

6  Adriana Petronella Elings is geboren op dinsdag 7 oktober 1845 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 30 september 1853 in Dodewaard (Ge). Adriana werd 7 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

7  Maria Elings is geboren op woensdag 23 januari 1850 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 11 februari 1930 in Dodewaard (Ge). Maria werd 80 jaar en 19 dagen.

V-U  Gerrit Elands ook genaamd Elings, zoon van Gerrit Elands (IV-K) en Jenneke Jansen (Janna), tabaksplanter, is geboren op vrijdag 4 januari 1811 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 8 december 1887 in Hien (buurtschap) (Ge). Gerrit werd 76 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Gerrit trouwt op dinsdag 16 mei 1837 in Hemmen (Ge) op 26-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Jantje van Dullemen ook genaamd Dulmen, dochter van Wouter Jan van Dullemen en Jakomina Jansen Schuijling. Jantje is geboren op vrijdag 27 maart 1818, is overleden op zaterdag 25 januari 1845 in Dodewaard (Ge). Jantje werd 26 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Gerrit en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Elings is geboren op zondag 5 november 1837 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 28 januari 1838 in Dodewaard (Ge). Jan werd 2 maanden en 23 dagen.

2  Wouter Jan Elings is geboren op woensdag 26 december 1838 in Dodewaard (Ge), zie VI-BL.

3  Jenneke Elands ook genaamd Elings is geboren op zaterdag 24 oktober 1840 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 23 mei 1842 in Dodewaard (Ge). Jenneke werd 1 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

4  Gerrit Elings is geboren op zondag 18 september 1842 in Dodewaard (Ge), zie VI-BM.

5  Jacomina Elands is geboren op donderdag 29 februari 1844 in Dodewaard (Ge), zie VI-BN.

Gerrit trouwt op zondag 18 mei 1845 in Dodewaard (Ge) op 34-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Maria Gerdina Albers, zie VI-E.

Van Gerrit en Maria zijn twee kinderen bekend:

6  Albert Elings is geboren op woensdag 17 december 1845 in Dodewaard (Ge), zie VI-BO.

7  Jannetje Elings is geboren op dinsdag 1 januari 1850 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 3 januari 1850 in Dodewaard (Ge). Jannetje werd 2 dagen.

Gerrit trouwt op woensdag 7 mei 1851 in Dodewaard (Ge) op 40-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 41-jarige Johanna Roeland, dochter van Cornelis Roelandt en Christina Susanna IJssel. Johanna is geboren rond 1810 in Goes (Ze), is overleden op vrijdag 8 april 1870 in Brielle (Zh). Johanna werd ongeveer 60 jaar.

V-V  Cornelia Elings ook genaamd Elands, dochter van Dirk Elings (IV-L) en Willemina van Schaik, is geboren op woensdag 14 augustus 1811 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 19 mei 1896 in Herveld (Ge). Cornelia werd 84 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 1 juni 1843 in Valburg (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 44-jarige Willem Speijers, zoon van Cornelis Speijers en Willemina van Steenderen. Willem is geboren op dinsdag 12 maart 1799 in Heteren (Ge), is overleden op zondag 24 januari 1858 in Herveld (Ge). Willem werd 58 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Willem en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Speijers is geboren op dinsdag 17 september 1844 in Herveld (Ge), zie VI-BP.

2  Cornelis Speijers is geboren op zaterdag 20 februari 1847 in Driel (Ge), zie VI-BQ.

3  Derkje Speijers is geboren op donderdag 16 mei 1850 in Heteren (Ge), zie VI-BR.

4  Levenloos kind Speijers is ter wereld gekomen op maandag 17 januari 1853 in Herveld (Ge).

V-W  Kornelis Elings, zoon van Johannis Elings (IV-M) en Jannetje Derksen, nagelsmid, is geboren op dinsdag 13 november 1810 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 11 februari 1845 in Hemmen (Ge). Kornelis werd 34 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Kornelis trouwt op vrijdag 30 maart 1838 in Hemmen (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Eeltje Onderstal ook genaamd Eeltjen Onderstal, dochter van Derk Onderstal en Jenneke Hakstege. Eeltje is geboren op donderdag 14 september 1815 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 9 mei 1871 in Druten (Ge). Eeltje werd 55 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Eeltje was later gehuwd (2) met Hendrik Hardijzer.

Van Kornelis en Eeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Adriana Johanna Elings is geboren op maandag 27 augustus 1838 in Wageningen (Ge), zie VI-BS.

2  Derkje Elings is geboren op zondag 29 augustus 1841 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 9 januari 1845 in Hemmen (Ge). Derkje werd 3 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

3  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op dinsdag 30 mei 1843 in Hemmen (Ge).

4  Jantje Kornelia Elings is geboren rond augustus 1844 in Hemmen (Ge), is overleden op zaterdag 12 april 1845 in Hemmen (Ge). Jantje werd ongeveer 8 maanden.

V-X  Derk Elings, zoon van Johannis Elings (IV-M) en Jannetje Derksen, landbouwer, is geboren op donderdag 27 januari 1814 in Hemmen (Ge), is overleden op donderdag 12 augustus 1880 in Wageningen (Ge). Derk werd 66 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Derk trouwt op vrijdag 1 september 1837 in Hemmen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Anthonia van Rennes, dochter van Evert Jacobs van Renes en Jantje van Silfhout. Anthonia is geboren op dinsdag 25 februari 1812 in Bennekom (Ge), is overleden op vrijdag 12 september 1873 in Wageningen (Ge). Anthonia werd 61 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Derk en Anthonia zijn zeven kinderen bekend:

1  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op dinsdag 2 augustus 1842 in Hemmen (Ge).

2  Johannis Elings is geboren rond 1845 in Hemmen (Ge), zie VI-BT.

3  Jantje Elings is geboren op dinsdag 21 april 1846 in Hemmen (Ge), zie VI-BU.

4  Cornelis Elings is geboren op zondag 20 februari 1848 in Hemmen (Ge), zie VI-BV.

5  Jan Derk Elings is geboren op dinsdag 2 april 1850 in Hemmen (Ge), zie VI-BW.

6  Evert Elings is geboren op woensdag 23 maart 1853 in Hemmen (Ge), zie VI-BX.

7  Adrianus Elings is geboren rond 1857 in Dordrecht (Zh), zie VI-BY.

V-Y  Gerritje Hendrijna Elings, dochter van Johannis Elings (IV-M) en Jannetje Derksen, is geboren op dinsdag 31 december 1822 in Hemmen (Ge), is overleden op maandag 21 maart 1864 in Hemmen (Ge). Gerritje werd 41 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 27 april 1843 in Hemmen (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 32-jarige Gradus Roest, zoon van Klaas Roest en Elisabeth IJzendoorn. Gradus, boerenknecht, is geboren op woensdag 10 april 1811 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 8 januari 1876 in Valburg (Ge). Gradus werd 64 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Gradus en Gerritje zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Roest is geboren rond 1844 in Hemmen (Ge), is overleden op zondag 11 juni 1854 in Hemmen (Ge). Jantje werd ongeveer 10 jaar.

2  Johanna Adriana Kornelia Roest is geboren op woensdag 15 september 1847 in Hemmen (Ge), zie VI-BZ.

3  Bart Roest is geboren rond 1850 in Hemmen (Ge), zie VI-CA.

4  Derkje Roest is geboren rond 1853 in Hemmen (Ge), zie VI-CB.

5  Jan Roest is geboren rond 1857 in Hemmen (Ge), zie VI-CC.

6  Janna Roest is geboren op zondag 2 december 1860 in Hemmen (Ge), zie VI-CD.

V-Z  Cornelis Elings, zoon van Arien Elings (IV-N) en Jannetje IJzendoorn (Jantje), militair, directeur en tabaksplanter, is geboren op zaterdag 25 juli 1807 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 18 april 1869 in Zetten (Ge). Cornelis werd 61 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 23 mei 1835 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Peters, dochter van Petronella Peters. Maria is geboren op zaterdag 2 december 1809 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 25 november 1880 in Valburg (Ge). Maria werd 70 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Elings is geboren op woensdag 9 december 1835 in Zetten (Ge), zie VI-CE.

2  Arien Elings, bakker, is geboren op woensdag 9 augustus 1837 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 28 maart 1911 in Valburg (Ge). Arien werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Petronella Elings is geboren op zondag 25 november 1838 in Zetten (Ge), zie VI-CF.

4  Cornelia Maria Elings is geboren op zaterdag 6 maart 1841 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 1 november 1923 in Valburg (Ge). Cornelia werd 82 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

5  Wilhelmina Elings is geboren op zondag 12 februari 1843 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 13 augustus 1923 in Valburg (Ge). Wilhelmina werd 80 jaar, 6 maanden en 1 dag.

6  Gerritje Wilhelmina Elings is geboren op maandag 17 februari 1845 in Zetten (Ge), zie VI-CG.

7  Derkje Elings is geboren op dinsdag 3 augustus 1847 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 16 februari 1882 in Valburg (Ge). Derkje werd 34 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

8  Jan Willem Elings is geboren rond 1850 in Hemmen (Ge), is overleden op zaterdag 20 februari 1932 in Valburg (Ge). Jan werd ongeveer 82 jaar.

9  Cornelis Elings is geboren op zondag 8 februari 1852 in Beekbergen (Ge), zie VI-CH.

V-AA  Willem Elings, zoon van Arien Elings (IV-N) en Jannetje IJzendoorn (Jantje), brouwersknecht, azijnmaker en kastelein, is geboren op maandag 11 september 1815 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 30 juni 1895 in Tiel (Ge). Willem werd 79 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 9 mei 1846 in Tiel (Ge) op 30-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jurriana van Eck ook genaamd Adriana, dochter van Johannes van Eck en Hendrica Muilwijk. Jurriana is geboren op woensdag 10 april 1822 in Tiel (Ge), is overleden op zondag 3 juni 1855 in Drumpt (Ge). Jurriana werd 33 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Willem en Jurriana zijn drie kinderen bekend:

1  Arie Elings is geboren op zaterdag 29 april 1848 in Tiel (Ge), is overleden op maandag 28 augustus 1848 in Tiel (Ge). Arie werd 3 maanden en 30 dagen.

2  Johanna Elings is geboren op woensdag 5 februari 1851 in Tiel (Ge), zie VI-CI.

3  Johannes Elings is geboren op vrijdag 13 augustus 1852 in Drumpt (Ge), is overleden op zondag 29 augustus 1852 in Drumpt (Ge). Johannes werd 16 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 1 mei 1858 in Tiel (Ge) op 42-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Johanna Khelar, dochter van Hendrina Khelar. Johanna is geboren op vrijdag 13 januari 1809 in Rheden (Ge), is overleden op zondag 4 juni 1865 in Tiel (Ge). Johanna werd 56 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Dirk Geurts.

V-AB  Gerritje Elings, dochter van Arien Elings (IV-N) en Jannetje IJzendoorn (Jantje), is geboren op woensdag 23 september 1818 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 14 maart 1896 in Valburg (Ge). Gerritje werd 77 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Gerritje trouwt op vrijdag 1 maart 1839 in Hemmen (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan van Rennes, zoon van Evert Jacobs van Renes en Jantje van Silfhout. Jan, molenaarsknecht, is geboren op zondag 5 februari 1815 in Bennekom (Ge), is overleden op woensdag 1 februari 1888 in Valburg (Ge). Jan werd 72 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Gerritje zijn zeven kinderen bekend:

1  Evert van Rennes is geboren op donderdag 25 juli 1839 in Zetten (Ge), zie VI-CJ.

2  Jan van Rennes is geboren op dinsdag 1 maart 1842 in Zetten (Ge), zie VI-CK.

3  Arien van Rennes is geboren op dinsdag 5 november 1844 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 29 januari 1846 in Zetten (Ge). Arien werd 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Jantje Gijsberta van Rennes is geboren op zondag 31 januari 1847 in Zetten (Ge), zie VI-CL.

5  Wilhelmina van Rennes is geboren op donderdag 28 november 1850 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 1 mei 1852 in Zetten (Ge). Wilhelmina werd 1 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

6  Ariën van Rennes is geboren op zondag 6 maart 1853 in Zetten (Ge), zie VI-CM.

7  Derk van Rennes is geboren op zondag 12 april 1857 in Zetten (Ge), zie VI-CN.

V-AC  Dries Elings, zoon van Arien Elings (IV-N) en Jannetje IJzendoorn (Jantje), is geboren op zaterdag 23 februari 1822 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 19 juni 1904 in Heteren (Ge). Dries werd 82 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Dries trouwt op donderdag 19 januari 1854 in Heteren (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Derkje Speijers, dochter van Jacob Speijers en Johanna Wetters. Derkje is geboren op woensdag 23 januari 1822 in Heteren (Ge), is overleden op zaterdag 5 april 1884 in Heteren (Ge). Derkje werd 62 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Dries en Derkje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Elings is geboren op zondag 18 juni 1854 in Heteren (Ge), zie VI-CO.

2  Arie Elings is geboren op woensdag 30 januari 1856 in Heteren (Ge), zie VI-CP.

3  Christina Johanna Elings is geboren op zondag 14 juni 1857 in Heteren (Ge), zie VI-CQ.

4  Jan Elings is geboren op vrijdag 1 oktober 1858 in Heteren (Ge), zie VI-CR.

5  Antonia Elings is geboren op zaterdag 19 maart 1864 in Heteren (Ge), zie VI-CS.

6  Jantje Elings is geboren op donderdag 6 juli 1865 in Heteren (Ge), zie VI-CT.

V-AD  Hendrika Elings (Hentje), dochter van Steven Elings (IV-P) en Hendrika Rutten, is geboren op vrijdag 11 februari 1825 in Lakemond (Ge), is overleden op donderdag 3 december 1896 in Wageningen (Ge). Hentje werd 71 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Hentje trouwt op woensdag 21 juli 1847 in Heteren (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Herman Barten ook genaamd Hermen, zoon van Adrianus Barten en Jenneke Timmerman. Herman, voerman, marskramer, landbouwer en boswachter, is geboren op zaterdag 17 mei 1823 in Randwijk (Ge), is overleden op vrijdag 7 januari 1898 in Wageningen (Ge). Herman werd 74 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Herman en Hentje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrika Barten is geboren op zondag 25 juli 1847 in Randwijk (Ge), zie VI-CU.

2  Hendrik Barten is geboren op maandag 21 april 1851 in Randwijk (Ge), zie VI-CV.

3  Adrianus Barten is geboren op donderdag 9 december 1852 in Randwijk (Ge), zie VI-CW.

4  Steven Barten is geboren op woensdag 23 april 1856 in Randwijk (Ge), is overleden op zondag 2 mei 1858 in Kesteren (Ge). Steven werd 2 jaar en 9 dagen.

5  Jenneke Barten is geboren op dinsdag 16 november 1858 in Opheusden (Ge), zie VI-CX.

6  Hermina Barten is geboren op woensdag 31 oktober 1866 in Heteren (Ge), zie VI-CY.

V-AE  Johanna Elings, dochter van Steven Elings (IV-P) en Hendrika Rutten, is geboren rond 1827 in Lakemond (Ge).

Van Johanna en een onbekende man zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Arends is geboren op woensdag 16 september 1846 in Lakemond (Ge), zie VI-CZ.

2  Johanna Elings is geboren op donderdag 17 juni 1852 in Heteren (Ge), is overleden op zaterdag 10 mei 1862 in Rotterdam (Zh). Johanna werd 9 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 8 mei 1858 in Heteren (Ge) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Jan Arends, zoon van Hendrik Arends en Lena Catharina Brouwer. Jan is geboren op maandag 21 juli 1817 in Rheden (Ge), is overleden op donderdag 17 januari 1895 in Rotterdam (Zh). Jan werd 77 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Johanna zijn zes kinderen bekend:

3  Hendrik Arends is geboren op zondag 26 juni 1859 in Valburg (Ge), zie VI-DA.

4  Steven Arends is geboren in november 1860, is overleden op maandag 3 september 1866 in Rotterdam (Zh). Steven werd 5 jaar en 10 maanden.

5  Derkje Arends is geboren op dinsdag 10 februari 1863 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 18 december 1941 in Deventer (Ov). Derkje werd 78 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

6  Cornelis Arends is geboren op maandag 27 maart 1865 in Rotterdam (Zh), zie VI-DB.

7  Steven Arends is geboren op woensdag 10 februari 1869 in Rotterdam (Zh), zie VI-DC.

8  Helena Hendrika Arends is geboren op zaterdag 26 augustus 1871 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 23 juni 1872 in Rotterdam (Zh). Helena werd 9 maanden en 28 dagen.

V-AF  Cornelis Elings, zoon van Steven Elings (IV-P) en Hendrika Rutten, tabaksplanter en landbouwer, is geboren op maandag 4 februari 1828 in Lakemond (Ge), is overleden op vrijdag 13 oktober 1911 in Dodewaard (Ge). Cornelis werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 22 december 1860 in Heteren (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Hermina Barten, dochter van Jan Barten en Hendrina Jager. Hermina is geboren op donderdag 16 augustus 1832 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 10 mei 1877 in Lakemond (Ge). Hermina werd 44 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Van Cornelis en Hermina zijn negen kinderen bekend:

1  Steven Elings is geboren op woensdag 30 oktober 1861 in Lakemond (Ge), zie VI-DD.

2  Hendrina Adriana Elings is geboren op donderdag 12 maart 1863 in Heteren (Ge), zie VI-DE.

3  Hendrik Elings is geboren op zondag 23 oktober 1864 in Lakemond (Ge), zie VI-DF.

4  Jan Elings is geboren op dinsdag 13 november 1866 in Lakemond (Ge), is overleden op maandag 2 december 1946 in Valburg (Ge). Jan werd 80 jaar en 19 dagen.

5  Hermina Elings is geboren op zaterdag 16 mei 1868 in Lakemond (Ge), is overleden op zondag 25 april 1869 in Lakemond (Ge). Hermina werd 11 maanden en 9 dagen.

6  Cornelis Elings, koopman, is geboren op woensdag 17 november 1869 in Lakemond (Ge), is overleden op woensdag 22 mei 1918 in Dodewaard (Ge). Cornelis werd 48 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

7  Teuntje Elings is geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Lakemond (Ge), zie VI-DG.

8  Hermanus Elings is geboren op woensdag 6 augustus 1873 in Lakemond (Ge), zie VI-DH.

9  Hendrika Hermina Elings is geboren op vrijdag 18 december 1874 in Heteren (Ge), zie VI-DI.

V-AG  Gerritje Elings, dochter van Steven Elings (IV-P) en Hendrika Rutten, is geboren rond 1830 in Lakemond (Ge), is overleden op woensdag 3 juli 1872 in Haarlemmermeer (Nh). Gerritje werd ongeveer 42 jaar.

Gerritje trouwt op donderdag 3 april 1851 in Heteren (Ge) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wilhelmus Coenen (Willem) ook genaamd Koenen, zoon van Jan Coenen en Hendrika Hendriks. Willem, dienstbode, is geboren rond 1827 in Zetten (Ge).

Van Willem en Gerritje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrika Koenen is geboren rond 1853 in Beuningen (Ge), is overleden op zondag 3 augustus 1862 in Haarlemmermeer (Nh). Hendrika werd ongeveer 9 jaar.

2  Jan Koenen is geboren rond 1853 in Randwijk (Ge), is overleden op maandag 1 april 1867 in Haarlemmermeer (Nh). Jan werd ongeveer 14 jaar.

3  Wilhelmina Koenen is geboren rond 1854 in Beuningen (Ge), is overleden op maandag 29 december 1862 in Haarlemmermeer (Nh). Wilhelmina werd ongeveer 8 jaar.

4  Johanna Wilhelmina Koenen is geboren rond 1857 in Appeltern (Ge), zie VI-DJ.

5  Gerritje Koenen is geboren op zondag 26 september 1858 in Appeltern (Ge), zie VI-DK.

6  Steven Koenen is geboren op woensdag 19 december 1860 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 16 januari 1862 in Haarlemmermeer (Nh). Steven werd 1 jaar en 28 dagen.

7  Steven Koenen is geboren op maandag 3 februari 1862 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op dinsdag 4 februari 1862 in Haarlemmermeer (Nh). Steven werd 1 dag.

8  Hendrika Wilhelmina Koene is geboren op dinsdag 21 februari 1865 in Haarlemmermeer (Nh), zie VI-DL.

9  Steven Koenen is geboren op woensdag 12 december 1866 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op maandag 27 maart 1939 in Haarlemmermeer (Nh). Steven werd 72 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

V-AH  Andrea Elings, dochter van Jan Elings (IV-Q) en Jacoba Ruwens, is geboren op vrijdag 10 juli 1829 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 11 december 1889 in Den Bosch (Nb). Andrea werd 60 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Andrea was gehuwd met Doede van Nuis.

V-AI  Arend Elings, zoon van Jan Elings (IV-Q) en Jacoba Ruwens, koopman, is geboren rond 1831 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 16 april 1884 in Veenendaal (Ut). Arend werd ongeveer 53 jaar.

Arend trouwt op vrijdag 28 juni 1861 in Wageningen (Ge) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jannigje Ariese, dochter van Dirk Ariese en Adriana Roest. Jannigje, huishoudster, is geboren rond 1832 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 24 januari 1903 in Wageningen (Ge). Jannigje werd ongeveer 71 jaar.

Van Arend en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacoba Adriana Elings is geboren rond 1862 in Wageningen (Ge), zie VI-DM.

2  Jan Elings is geboren rond 1864 in Wageningen (Ge), zie VI-DN.

3  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op donderdag 2 mei 1867 in Heteren (Ge).

4  Derkje Jacomina Elings is geboren op maandag 13 juli 1868 in Heteren (Ge), zie VI-DO.

V-AJ  Gerritje Elings, dochter van Jan Elings (IV-Q) en Jacoba Ruwens, is geboren op woensdag 24 april 1833 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 15 november 1917 in Valburg (Ge). Gerritje werd 84 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Gerritje trouwt op zaterdag 6 augustus 1864 in Ede (Ge) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 48-jarige Hendrik Arissen ook genaamd Ariese, zoon van Jacob Arissen en Willemina Remmerden. Hendrik, landbouwer en timmerman, is geboren rond 1816 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 18 oktober 1904 in Valburg (Ge). Hendrik werd ongeveer 88 jaar.

Van Hendrik en Gerritje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Ariese is geboren rond 1866, is overleden op donderdag 2 maart 1944 in Valburg (Ge). Jacob werd ongeveer 78 jaar.

2  Willemina Ariese is geboren rond 1868 in Valburg (Ge), zie VI-DP.

3  Jan Ariesen is geboren rond 1870 in Valburg (Ge), zie VI-DQ.

4  Johannes Ariese is geboren rond 1872 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 25 augustus 1874 in Valburg (Ge). Johannes werd ongeveer 2 jaar.

5  Hendrika Ariese is geboren rond 1872 in Zetten (Ge), zie VI-DR.

6  Johannes Ariese is geboren op vrijdag 27 september 1878 in Zetten (Ge), zie VI-DS.

Generatie VI

VI-A  Bernardus Elands, zoon van Lambertus Elands (Lammert) (V-A) en Catharina van Zalingen, schaapherder en landbouwer, is geboren op maandag 29 april 1811 in 's-Heerenberg (Ge), is overleden op zaterdag 23 januari 1897 in Hoenderloo (Ge). Bernardus werd 85 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Geschiedenis:
18 november 1811: Napoleon Bonaparte voert in de Lage Landen de burgerlijke stand in. Iedereen moet zich wettelijk verplicht een achternaam "aanmeten" in verband met o.a. belasting-inning.

Bernardus trouwt op zaterdag 7 mei 1842 in Ede (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Fluit (Jannetje), dochter van Teunis Fluit en Grietje Jans van Eck. Jannetje, boerenmeid en landbouwster, is geboren op zondag 28 februari 1819 in Ede (Ge), is overleden op zaterdag 11 januari 1868 in Ede (Ge). Jannetje werd 48 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Bernardus en Jannetje zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina Anna Elands is geboren op donderdag 9 februari 1843 in Ede (Ge), zie VII-A.

2  Grietje Elands is geboren op zondag 16 februari 1845 in Ede (Ge), zie VII-B.

3  Lammertje Elands is geboren op donderdag 12 november 1846 in Ede (Ge), is overleden op zaterdag 19 januari 1850 in Ede (Ge). Lammertje werd 3 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

4  Lammert Elands is geboren op donderdag 16 mei 1850 in Ede (Ge), zie VII-C.

5  Bernardus Elands is geboren op donderdag 16 mei 1850 in Ede (Ge).

6  Teunis Elands is geboren op donderdag 1 januari 1852 in Ede (Ge), is overleden op zaterdag 28 februari 1852 in Ede (Ge). Teunis werd 1 maand en 27 dagen.

7  Teunisje Elands is geboren op dinsdag 13 december 1853 in Ede (Ge), zie VII-D.

8  Hendrik Jan Elands is geboren op zaterdag 27 juni 1857 in Ede (Ge), zie VII-E.

9  Geertruida Elands is geboren op woensdag 1 februari 1860 in Ede (Ge), is overleden op woensdag 4 mei 1881 in Ede (Ge). Geertruida werd 21 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

VI-B  Jacomina Elands (Jacomijntje) ook genaamd Jakomijna Elings en Willemijntje, dochter van Lambertus Elands (Lammert) (V-A) en Catharina van Zalingen, is geboren rond 1813 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 13 september 1879 in Ede (Ge). Jacomijntje werd ongeveer 66 jaar.

Geschiedenis:
30 november 1813: De Prins van Oranje zet na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem, op het strand van Scheveningen.

Jacomijntje trouwt op zaterdag 16 maart 1833 in Ede (Ge) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Hendrik Donkersteeg, zoon van Cornelis Donkersteeg en Hendrikje Hendriksen van het Oosten (Heintje). Hendrik, landbouwer en rietdekker, is geboren rond 1801 in Lunteren (Ge), is overleden op woensdag 19 januari 1887 in Ede (Ge). Hendrik werd ongeveer 86 jaar.

Van Hendrik en Jacomijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Catharina Berendina Donkersteeg is geboren rond 1837 in Lunteren (Ge), is overleden op maandag 21 september 1857 in Ede (Ge). Catharina werd ongeveer 20 jaar.

2  Maria Donkersteeg is geboren op zaterdag 28 maart 1840 in Lunteren (Ge), zie VII-F.

3  Cornelis Donkersteeg is geboren op zaterdag 23 juli 1842 in Ede (Ge), zie VII-G.

4  Hendrika Catharina Donkersteeg is geboren op dinsdag 21 maart 1843 in Lunteren (Ge), zie VII-H.

5  Lammert Donkersteeg, boerenknecht, is geboren rond 1844 in Lunteren (Ge), is overleden op dinsdag 1 november 1864 in Otterlo (Ge). Lammert werd ongeveer 20 jaar.

6  Berendje Donkersteeg is geboren op dinsdag 2 mei 1848 in Ede (Ge), zie VII-I.

7  Levenloos kind Donkersteeg is ter wereld gekomen op vrijdag 22 november 1850 in Lunteren (Ge).

VI-C  Maria Elings ook genaamd Elands, dochter van Lambertus Elands (Lammert) (V-A) en Catharina van Zalingen, is geboren rond 1816 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 18 juli 1854 in Arnhem (Ge). Maria werd ongeveer 38 jaar.

Maria trouwt op woensdag 14 augustus 1850 in Arnhem (Ge) op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Jan Hendrikse, zoon van Hendrik Hendrikse en Geurtje Arnoldusse. Jan, blekersknecht, is geboren rond 1811 in Wageningen (Ge).

Van Jan en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jan Hendrikse is geboren juli of augustus 1851 in Arnhem (Ge), is overleden op dinsdag 16 december 1851 in Arnhem (Ge). Hendrik werd hoogstens 4 maanden en 15 dagen.

2  Katriena Geurdina Hendrikse is geboren in februari 1854 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 13 juli 1854 in Arnhem (Ge). Katriena werd 5 maanden.

VI-D  Theunis Teunissen, zoon van Arie Teunissen en Anneke Elings (Anna) (V-B), kleermakersknecht, is geboren rond 1805 in Zetten (Ge), is overleden voor woensdag 15 november 1843. Theunis werd hoogstens 38 jaar.

Theunis trouwt op woensdag 8 december 1830 in Arnhem (Ge) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Frederika Gerritje te Grootenhuijs, dochter van Frederik te Grootenhuijs en Geertruij van Koppenhagen. Frederika, schoonmaakster, is gedoopt op donderdag 7 augustus 1806 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 15 juli 1886 in Hien (buurtschap) (Ge). Frederika werd 79 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Frederika was later gehuwd (2) met Aalbert Teunisse (zie VI-H).

VI-E  Maria Gerdina Albers ook genaamd Albertz, dochter van Albert Albers en Anneke Elings (Anna) (V-B), is geboren op zondag 16 december 1821 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 19 november 1850 in Dodewaard (Ge). Maria werd 28 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op zondag 18 mei 1845 in Dodewaard (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Gerrit Elands, zie V-U.

VI-F  Geertruij Alberts, dochter van Albert Albers en Anneke Elings (Anna) (V-B), is geboren op zondag 18 januari 1824 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 19 februari 1912 in Kesteren (Ge). Geertruij werd 88 jaar, 1 maand en 1 dag.

Geertruij trouwt op zaterdag 30 maart 1850 in Dodewaard (Ge) op 26-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Reijer van Dodewaard, zoon van Gerrit van Dodewaard en Anna Catharina van Manen. Reijer is geboren op maandag 22 februari 1819 in Opheusden (Ge), is overleden op vrijdag 3 juli 1857 in Kesteren (Ge). Reijer werd 38 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Reijer en Geertruij zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Catharina van Dodewaard is geboren op maandag 5 mei 1851 in Opheusden (Ge), is overleden op donderdag 28 mei 1863 in Kesteren (Ge). Johanna werd 12 jaar en 23 dagen.

2  Hanna van Dodewaard is geboren op dinsdag 21 augustus 1855 in Opheusden (Ge), zie VII-J.

3  Gerritje van Dodewaard is geboren op zaterdag 31 januari 1857 in Opheusden (Ge), zie VII-K.

Geertruij trouwt op vrijdag 18 maart 1870 in Kesteren (Ge) op 46-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Johannis Meijeringh, zoon van Johannis Meijeringh en Maria Gertsen. Johannis is geboren op woensdag 20 augustus 1823 in Opheusden (Ge).

Johannis was eerder gehuwd (1) met Hendrica Berendina Hermsen.

VI-G  Maria Teunissen, dochter van Arie Teunissen en Anneke Elings (Anna) (V-B), is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1809 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 16 december 1872 in Hien (buurtschap) (Ge). Maria werd 63 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Geschiedenis:
12 februari 1809: Charles Darwin, Brits bioloog, grondlegger van de evolutietheorie, wordt geboren.

Maria trouwt op vrijdag 11 november 1831 in Dodewaard (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Anthonij Elings, zie V-T.

VI-H  Aalbert Teunisse, zoon van Arie Teunissen en Anneke Elings (Anna) (V-B), planter en winkelier, is geboren op zondag 5 december 1813 in Dodewaard (Ge).

Aalbert trouwt op woensdag 15 november 1843 in Dodewaard (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 37-jarige Frederika Gerritje te Grootenhuijs, dochter van Frederik te Grootenhuijs en Geertruij van Koppenhagen. Frederika, schoonmaakster, is gedoopt op donderdag 7 augustus 1806 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 15 juli 1886 in Hien (buurtschap) (Ge). Frederika werd 79 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Frederika was eerder gehuwd (1) met Theunis Teunissen (zie VI-D).

Van Aalbert en Frederika is een kind bekend:

1  Johanna Teunisse is geboren op maandag 18 augustus 1845 in Dodewaard (Ge), zie VII-L.

VI-I  Neeltje Teunisse, dochter van Arie Teunissen en Anneke Elings (Anna) (V-B), is geboren op maandag 25 maart 1816 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 22 januari 1862 in Dodewaard (Ge). Neeltje werd 45 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Neeltje trouwt op zaterdag 18 mei 1844 in Dodewaard (Ge) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 47-jarige Samuel Stam, zoon van Willem Stam en Betje van Ommeren. Samuel, koopman en arbeider, is geboren rond 1797 in Ochten (Ge), is gedoopt op donderdag 19 januari 1797 in Ochten (Ge), is overleden op donderdag 13 februari 1862 in Dodewaard (Ge). Samuel werd ongeveer 65 jaar.

Van Samuel en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Stam is geboren op maandag 26 mei 1845 in Dodewaard (Ge), zie VII-M.

2  Elizabet Stam is geboren op maandag 26 juni 1848 in Dodewaard (Ge), zie VII-N.

3  Artje Stam is geboren op vrijdag 25 februari 1853 in Dodewaard (Ge), zie VII-O.

VI-J  Aalbert Elings, zoon van Jan Elings (V-C) en Hendrina van Ingen, fuselier bij het 2e batalj.der 13e afd. infanterie, is geboren op zondag 3 februari 1811 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 19 juni 1853 in Valburg (Ge). Aalbert werd 42 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Militie: Lengte 1 el 662 strepen, aangezicht ovaal; voorhoofd plat; ogen lichtblauw; neus breed; mond groot, kin rond; haar lichtbruin.wenkbrauwen idem.

Aalbert trouwt op zaterdag 1 juli 1837 in Valburg (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Willemina van Dijken, dochter van Jacomina van Dijken. Willemina is geboren op maandag 22 mei 1815 in Hemmen (Ge), is overleden op zaterdag 16 april 1904 in Zetten (Ge). Willemina werd 88 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Willemina was later gehuwd (2) met Marinus Hoogakker.

Van Aalbert en Willemina zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Elings is geboren op donderdag 7 september 1837 in Zetten (Ge), is ongehuwd overleden op maandag 21 december 1857 in Zetten (Ge). Jan werd 20 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Jacomina Elings is geboren op woensdag 26 februari 1840 in Zetten (Ge), zie VII-P.

3  Hendrina Agnita Elings is geboren op zondag 18 september 1842 in Zetten (Ge), zie VII-Q.

4  Stoffelina Willemina Elings is geboren op maandag 9 december 1844 in Zetten (Ge), zie VII-R.

5  Stoffel Elings is geboren op vrijdag 6 augustus 1847 in Zetten (Ge), zie VII-S.

6  Barendina Alberta Elings is geboren op woensdag 24 april 1850 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 15 april 1891 in Valburg (Ge). Barendina werd 40 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

7  Albert Elings is geboren op donderdag 23 juni 1853 in Zetten (Ge), zie VII-T.

VI-K  Gerrit Elings, zoon van Jan Elings (V-C) en Hendrina van Ingen, tabaksplanter, is geboren op vrijdag 25 november 1814 in Valburg (Ge), is overleden op vrijdag 31 mei 1907 in Valburg (Ge). Gerrit werd 92 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 17 juni 1852 in Valburg (Ge) op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Hermina Hermsen, dochter van Gijsbert Hermsen en Isabella Antonia Hartman. Hermina is geboren op donderdag 4 maart 1824 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 21 september 1912 in Valburg (Ge). Hermina werd 88 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Gerrit en Hermina zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrina Elings is geboren op vrijdag 25 maart 1853 in Slijk Ewijk (Ge), zie VII-U.

2  Gijsje Elings is geboren op donderdag 28 december 1854 in Slijk Ewijk (Ge), zie VII-V.

3  Janna Elings is geboren op maandag 21 juli 1856 in Slijk Ewijk (Ge), zie VII-W.

4  Elisabeth Elings is geboren op zaterdag 13 februari 1858 in Slijk Ewijk (Ge), zie VII-X.

5  Gerrit Elings is geboren op vrijdag 14 oktober 1859 in Slijk Ewijk (Ge), zie VII-Y.

6  Hermina Elings is geboren op donderdag 18 juni 1863 in Slijk Ewijk (Ge), zie VII-Z.

7  Hendrik Elings is geboren op maandag 19 juni 1865 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op woensdag 24 februari 1869 in Slijk Ewijk (Ge). Hendrik werd 3 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

VI-L  Jan Hendrik Elings, zoon van Jan Elings (V-C) en Hendrina van Ingen, huisbewaarder, is geboren op zondag 24 januari 1819 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 9 juni 1878 in Angerlo (Ge). Jan werd 59 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Jan was gehuwd met Aaltje Klumpert, dochter van Anthonij Klumpert en Johanna Vrije. Aaltje is geboren op maandag 21 april 1823 in Voorburg (Zh), is overleden op woensdag 7 november 1888 in Voorburg (Zh). Aaltje werd 65 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

VI-M  Geertruida Elings, dochter van Jan Elings (V-C) en Hendrina van Ingen, is geboren op woensdag 22 december 1824 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 28 februari 1888 in Valburg (Ge). Geertruida werd 63 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 24 mei 1849 in Valburg (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Vink, zoon van Jacob Vink en Adriana Maters. Hendrik is geboren op zondag 13 juli 1823 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 3 mei 1875 in Valburg (Ge). Hendrik werd 51 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Hendrik en Geertruida zijn zeven kinderen bekend:

1  Adrianus Vink is geboren op dinsdag 28 augustus 1849 in Valburg (Ge), zie VII-AA.

2  Jan Vink is geboren rond 1853 in Valburg (Ge), zie VII-AB.

3  Derk Vink is geboren op zaterdag 30 juni 1855 in Valburg (Ge), zie VII-AC.

4  Hendrik Vink is geboren op donderdag 15 april 1858 in Valburg (Ge), zie VII-AD.

5  Sara Vink is geboren op woensdag 17 september 1862 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 12 juli 1863 in Valburg (Ge). Sara werd 9 maanden en 25 dagen.

6  Cornelis Jacob Vink is geboren op donderdag 23 juni 1864 in Valburg (Ge), zie VII-AE.

7  Geertruida Vink is geboren op zondag 20 september 1868 in Valburg (Ge), zie VII-AF.

VI-N  Adam Elings, zoon van Jan Elings (V-C) en Hendrina van Ingen, brievenbesteller, is geboren op donderdag 26 februari 1835 in Valburg (Ge).

Geschiedenis:
5 mei 1835: De eerste trein op het vasteland van Europa rijdt in België, tussen Brussel en Mechelen.

Adam trouwt op donderdag 4 juli 1861 in Dodewaard (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Rijkske van Schaik, dochter van Arie van Schaik en Willemina Romijn. Rijkske is geboren op maandag 2 maart 1835 in Dodewaard (Ge).

Van Adam en Rijkske zijn acht kinderen bekend:

1  Janna Elings is geboren op vrijdag 3 maart 1865 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-AG.

2  Arien Elings is geboren op zaterdag 2 februari 1867 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 1 maart 1867 in Dodewaard (Ge). Arien werd 27 dagen.

3  Anna Elings is geboren op dinsdag 2 juni 1868 in Dodewaard (Ge), zie VII-AH.

4  Jan Elings is geboren op maandag 30 januari 1871 in Dodewaard (Ge), zie VII-AI.

5  Eva Elings is geboren op maandag 9 december 1872 in Hemmen (Ge), zie VII-AJ.

6  Arie Elings is geboren op maandag 14 december 1874 in Hemmen (Ge), zie VII-AK.

7  Aaltje Elings is geboren op woensdag 22 mei 1878 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 4 oktober 1904 in Valburg (Ge). Aaltje werd 26 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

8  Aalbert Elings is geboren op maandag 2 januari 1882 in Valburg (Ge), zie VII-AL.

VI-O  Geertrui Elings, dochter van Geurt Elings (V-D) en Gerritje Westbroek, is geboren op woensdag 17 april 1822 in Lakemond (Ge), is overleden op donderdag 27 januari 1876 in Randwijk (Ge). Geertrui werd 53 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Van Geertrui en een onbekende man is een kind bekend:

1  (niet waarschijnlijk) Hendrik Elings is geboren op vrijdag 15 september 1848 in Lakemond (Ge), is overleden op zaterdag 29 februari 1868 in Heteren (Ge). Hendrik werd 19 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Geertrui trouwt op donderdag 6 oktober 1853 in Heteren (Ge) op 31-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Hermen Reijnen, zoon van Hermannus Reijnen en Metje Hendriksen. Hermen, arbeider en slager, is geboren op dinsdag 14 december 1824 in Randwijk (Ge), is overleden op zaterdag 4 juni 1898 in Heteren (Ge). Hermen werd 73 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Hermen en Geertrui zijn zeven kinderen bekend:

2  Metje Reijnen is geboren in 1854 in Randwijk (Ge), zie VII-AM.

3  Geurt Reijnen is geboren op donderdag 23 oktober 1856 in Randwijk (Ge), zie VII-AN.

4  Hermanus Reijnen is geboren in mei 1859 in Randwijk (Ge), is overleden op maandag 2 april 1860 in Randwijk (Ge). Hermanus werd 11 maanden.

5  Gerritje Willemina Reijnen is geboren rond 1861 in Randwijk (Ge), zie VII-AO.

6  Herman Reijnen, arbeider, is geboren rond 1864 in Randwijk (Ge), is overleden op zaterdag 5 januari 1895 in Heteren (Ge). Herman werd ongeveer 31 jaar.

7  Hendrik Reijnen is geboren rond februari 1868 in Randwijk (Ge), is overleden op woensdag 8 juli 1868 in Heteren (Ge). Hendrik werd ongeveer 5 maanden.

8  Willem Hendrik Reijnen is geboren rond juni 1869 in Randwijk (Ge), is overleden op dinsdag 8 februari 1870 in Randwijk (Ge). Willem werd ongeveer 8 maanden.

VI-P  Gerrit Elings (Geurt), zoon van Geurt Elings (V-D) en Gerritje Westbroek, mandenmaker, is geboren op maandag 2 februari 1824 in Lakemond (Ge), is overleden op vrijdag 25 november 1887 in Lakemond (Ge). Geurt werd 63 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Geurt trouwt op donderdag 16 augustus 1855 in Heteren (Ge) op 31-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Geertrui Jansen, dochter van Jan Jansen en Aaltje Lucassen. Geertrui is geboren op vrijdag 24 augustus 1827 in Indoornik (Ge), is overleden op donderdag 25 november 1858 in Lakemond (Ge). Geertrui werd 31 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Geurt en Geertrui zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje Elings is geboren op zondag 10 augustus 1856 in Lakemond (Ge), zie VII-AP.

2  Jan Elings is geboren op donderdag 5 november 1857 in Lakemond (Ge), is overleden op donderdag 5 november 1857 in Lakemond (Ge).

Geurt trouwt op zaterdag 21 juli 1860 in Heteren (Ge) op 36-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Geertruida Hendriks (Geertrui), dochter van Gerrit Hendriks en Grietje Wolven. Geertrui is geboren op maandag 28 juli 1834 in Tonden (buurtschap bij Brummen) (Ge), is overleden op dinsdag 28 maart 1916 in Randwijk (Ge). Geertrui werd 81 jaar en 8 maanden.

Van Geurt en Geertrui zijn zeven kinderen bekend:

3  Margaretha Elings is geboren op maandag 6 mei 1861 in Lakemond (Ge), zie VII-AQ.

4  Geertruida Elings is geboren op zaterdag 19 december 1863 in Lakemond (Ge), zie VII-AR.

5  Geurt Elings is geboren op zondag 1 september 1867 in Heteren (Ge), zie VII-AS.

6  Hendrika Elings is geboren rond 1871 in Lakemond (Ge), zie VII-AT.

7  Gerritdina Elings is geboren op vrijdag 5 december 1873 in Lakemond (Ge), zie VII-AU.

8  Gerritje Antoinetta Elings is geboren op dinsdag 16 oktober 1877 in Randwijk (Ge), zie VII-AV.

9  Gerrit Hendrik Elings (Hent) is geboren op zaterdag 9 augustus 1879 in Heteren (Ge), zie VII-AW.Dirk van Rinsum. Gerritje Elings.

VI-Q  Gerritje Elings, dochter van Geurt Elings (V-D) en Gerritje Westbroek, is geboren op woensdag 23 september 1829 in Lakemond (Ge), is overleden op dinsdag 30 maart 1909 in Valburg (Ge). Gerritje werd 79 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Geschiedenis:
26 februari 1829 wordt Levi Straus, Amerikaans kledingfabrikant, ontwerper van de spijkerbroek, geboren.Dirk van Rinsum en Gerritje Elings in apr 1899.
Gerritje trouwt op donderdag 27 november 1851 in Valburg (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Dirk van Rinsum ook genaamd Derk, zoon van Aaldert van Rinsum en Johanna Romein. Dirk, arbeider, is geboren op vrijdag 16 augustus 1822 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 4 mei 1899 in Zetten (Ge). Dirk werd 76 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

(De gegevens in de tak Rinsum zijn grotendeels samengesteld door Anne van Rinsum op Genealogieonline, waarvoor mijn dank)

Van Dirk en Gerritje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerritje van Rinsum is geboren op donderdag 26 februari 1852 in Heteren (Ge), zie VII-AX.

2  Aaldert Johannes van Rinsum is geboren op woensdag 30 november 1853 in Zetten (Ge), zie VII-AY.

3  Levenloos kind van Rinsum is ter wereld gekomen op maandag 17 november 1856 in Zetten (Ge).

4  Johanna Hendrika van Rinsum is geboren op donderdag 31 december 1857 in Zetten (Ge), zie VII-AZ.

5  Geurt van Rinsum is geboren op zondag 10 mei 1863 in Zetten (Ge), zie VII-BA.

6  Hendrik Willem van Rinsum is geboren op vrijdag 13 januari 1865 in Zetten (Ge), zie VII-BB.

7  Alberdina Hendrika van Rinsum is geboren op zaterdag 1 december 1866 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 1 maart 1873 in Zetten (Ge). Alberdina werd 6 jaar en 3 maanden.

8  Cornelis van Rinsum is geboren op dinsdag 14 februari 1871 in Zetten (Ge), zie VII-BC.

9  Derk van Rinsum is geboren op dinsdag 14 februari 1871 in Zetten (Ge).

10  Aalberdina Hendrika van Rinsum is geboren op donderdag 1 januari 1874 in Zetten (Ge), zie VII-BD.

VI-R  Albertus Elings, zoon van Theodorus Elings (Dorus) (V-E) en Janna Westbroek, is geboren op maandag 18 augustus 1828 in Andelst (Ge), is overleden op woensdag 16 augustus 1882 in Valburg (Ge). Albertus werd 53 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Albertus trouwt op zondag 27 januari 1850 in Valburg (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacoba Coenen ook genaamd Koenen, dochter van Willem Coenen en Willemina van Schaik. Jacoba is geboren op zondag 7 september 1828 in Andelst (Ge), is overleden op zaterdag 13 oktober 1877 in Valburg (Ge). Jacoba werd 49 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Albertus en Jacoba zijn zestien kinderen bekend:

1  Theodorus Elings (Dorus) is geboren op vrijdag 5 april 1850 in Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 8 april 1856 in Andelst (Ge). Dorus werd 6 jaar en 3 dagen.

2  Willemina Elings is geboren op donderdag 17 juli 1851 in Randwijk (Ge), zie VII-BE.

3  Willem Elings is geboren rond 1853 in Andelst (Ge), zie VII-BF.

4  Janna Elings is geboren op donderdag 31 mei 1855 in Andelst (Ge), zie VII-BG.

5  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op vrijdag 19 september 1856 in Andelst (Ge).

6  Doris Elings is geboren op vrijdag 4 september 1857 in Andelst (Ge), is overleden op woensdag 5 mei 1858 in Andelst (Ge). Doris werd 8 maanden en 1 dag.

7  Theodora Elings is geboren rond vrijdag 25 maart 1859 in Andelst (Ge), is overleden op maandag 11 april 1859 in Andelst (Ge). Theodora werd ongeveer 17 dagen.

8  Albertus Elings is geboren op maandag 28 mei 1860 in Andelst (Ge), zie VII-BH.

9  Gerrit Elings is geboren op zondag 8 februari 1863 in Andelst (Ge), zie VII-BI.

10  Jacoba Elings is geboren op vrijdag 14 april 1865 in Andelst (Ge), zie VII-BJ.

11  Theodorus Elings is geboren op woensdag 3 juli 1867 in Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 17 juli 1868 in Andelst (Ge). Theodorus werd 1 jaar en 14 dagen.

12  Theodorus Elings is geboren op dinsdag 1 december 1868 in Valburg (Ge).

13  Geurt Elings is geboren op donderdag 24 februari 1870 in Andelst (Ge), is overleden op maandag 8 augustus 1870 in Andelst (Ge). Geurt werd 5 maanden en 15 dagen.

14  Geurt Elings ook genaamd Geert, boerenknecht, is geboren op vrijdag 25 augustus 1871 in Valburg (Ge), is ongehuwd overleden op zondag 28 augustus 1904 in Arnhem (Ge). Geurt werd 33 jaar en 3 dagen.

15  Neeltje Elings is geboren op vrijdag 11 juli 1873 in Andelst (Ge), is overleden op zaterdag 28 mei 1881 in Valburg (Ge). Neeltje werd 7 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

16  Gerrit Jan Elings is geboren op zondag 30 mei 1875 in Andelst (Ge), is overleden op donderdag 5 augustus 1875 in Andelst (Ge). Gerrit werd 2 maanden en 6 dagen.

VI-S  Gerarda Elings, dochter van Theodorus Elings (Dorus) (V-E) en Janna Westbroek, is geboren op dinsdag 7 oktober 1834 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 16 oktober 1865 in Wageningen (Ge). Gerarda werd 31 jaar en 9 dagen.

Gerarda trouwt op vrijdag 8 januari 1858 in Wageningen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johannes Bleumink, zoon van Jan Hendricus Bleumink en Anna Catharina Baake. Johannes is geboren rond 1832 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 10 mei 1863 in Wageningen (Ge). Johannes werd ongeveer 31 jaar.

Van Johannes en Gerarda zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Hendrikus Bleumink is geboren rond mei 1858 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 20 september 1858 in Wageningen (Ge). Jan werd ongeveer 4 maanden.

2  Jan Hendrikus Bleumink is geboren rond 1859 in Wageningen (Ge), zie VII-BK.

VI-T  Geertruida Elings, dochter van Theodorus Elings (Dorus) (V-E) en Janna Westbroek, is geboren op woensdag 14 juni 1837 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 8 februari 1869 in Zetten (Ge). Geertruida werd 31 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 17 september 1868 in Valburg (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem van Dijken, zoon van Hendrik van Dijken en Fenneke Rijnders. Willem, landbouwer, is geboren op vrijdag 16 april 1841 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 18 juli 1913 in Doorwerth (Ge). Willem werd 72 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Willem was later gehuwd (2) met Sijbilla Verhaaf.

Van Willem en Geertruida is een kind bekend:

1  Janna van Dijken is geboren op dinsdag 1 december 1868 in Zetten (Ge), zie VII-BL.

VI-U  Gerrit Elings, zoon van Theodorus Elings (Dorus) (V-E) en Janna Westbroek, timmerman, is geboren op maandag 18 mei 1840 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 17 mei 1906 in Valburg (Ge). Gerrit werd 65 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Geschiedenis:
7 oktober 1840: Koning Willem I der Nederlanden doet afstand van de troon en verlaat het land.
3 januari 1840: Pater Damiaan, in België verkozen tot "grootste Belg", wordt geboren.

Gerrit trouwt op donderdag 2 november 1865 in Valburg (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Derkje Nab, dochter van Cornelis Nab en Petronella Derksen. Derkje is geboren op maandag 17 december 1838 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 6 mei 1920 in Valburg (Ge). Derkje werd 81 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Gerrit en Derkje zijn tien kinderen bekend:

1  Janna Elings is geboren op woensdag 7 maart 1866 in Zetten (Ge), zie VII-BM.

2  Neeltje Elings is geboren op vrijdag 31 januari 1868 in Zetten (Ge), zie VII-BN.

3  Theodorus Elings is geboren op vrijdag 9 juli 1869 in Valburg (Ge), zie VII-BO.

4  Cornelia Elings is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Zetten (Ge), zie VII-BP.

5  Albertus Elings is geboren op dinsdag 3 juni 1873 in Valburg (Ge), zie VII-BQ.

6  Geertruida Elings is geboren rond 1875 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 6 februari 1877 in Valburg (Ge). Geertruida werd ongeveer 2 jaar.

7  Derk Elings is geboren op zaterdag 30 september 1876 in Valburg (Ge), zie VII-BR.

8  Geertruida Elings is geboren op dinsdag 26 november 1878 in Valburg (Ge), zie VII-BS.

9  Anna Elings is geboren op zondag 20 augustus 1882 in Valburg (Ge), zie VII-BT.

10  Gerrit Elings is geboren op donderdag 8 mei 1884 in Valburg (Ge), zie VII-BU.

VI-V  Antonia Geertruida Puijk, dochter van Willem Johannes Puijk en Maria Elands (V-F), is geboren op zaterdag 16 juli 1831 in Rhenen (Ut), is overleden op vrijdag 7 februari 1908 in Zeist (Ut). Antonia werd 76 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Antonia trouwt op woensdag 4 juni 1873 in Rhenen (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 37-jarige Hermanus Nijenhuis, zoon van Berend Nijenhuis en Hendrika Hietbrink. Hermanus is geboren op maandag 8 februari 1836 in Barchem (Ge), is overleden op zondag 1 september 1895 in Zeist (Ut). Hermanus werd 59 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

VI-W  Jan Hendrik Puijk, zoon van Willem Johannes Puijk en Maria Elands (V-F), landbouwer, is geboren op woensdag 13 november 1833 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 22 juli 1915 in Rhenen (Ut). Jan werd 81 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 2 mei 1856 in Rhenen (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Margaretha van Asch, dochter van Antonie van Asch en Gerritje van Eck. Margaretha is geboren op dinsdag 6 november 1832 in Lienden (Ge), is overleden op maandag 11 januari 1904 in Rhenen (Ut). Margaretha werd 71 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Margaretha zijn twaalf kinderen bekend:

1  Maria Johanna Puijk is geboren op zondag 10 augustus 1856 in Rhenen (Ut), zie VII-BV.

2  Anthonie Puijk is geboren op zaterdag 13 februari 1858 in Rhenen (Ut), zie VII-BW.

3  Willem Puijk is geboren op vrijdag 29 april 1859 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 3 september 1861 in Rhenen (Ut). Willem werd 2 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

4  Gerrit Puijk is geboren op maandag 18 februari 1861 in Rhenen (Ut), zie VII-BX.

5  Willemina Geertruida Puijk is geboren op zondag 19 juli 1863 in Rhenen (Ut), zie VII-BY.

6  Antonia Geurdina Puijk is geboren rond 1867 in Rhenen (Ut), zie VII-BZ.

7  Gijsberta Antonia Puijk is geboren op maandag 14 december 1868 in Rhenen (Ut), zie VII-CA.

8  Willem Johannes Puijk is geboren op vrijdag 13 januari 1871 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 17 januari 1871 in Rhenen (Ut). Willem werd 4 dagen.

9  Margaretha Hendrika Puijk is geboren op zondag 25 februari 1872 in Rhenen (Ut), is overleden op woensdag 28 februari 1872 in Rhenen (Ut). Margaretha werd 3 dagen.

10  Jan Hendrik Puijk is geboren op maandag 20 oktober 1873 in Rhenen (Ut), zie VII-CB.

11  Margaretha Puijk is geboren op maandag 6 september 1875 in Rhenen (Ut), zie VII-CC.

12  Willem Johannes Puijk is geboren op donderdag 25 april 1878 in Rhenen (Ut), zie VII-CD.

VI-X  Willem Antonie Puijk, zoon van Willem Johannes Puijk en Maria Elands (V-F), tabaksplanter en landbouwer, is geboren op woensdag 20 januari 1836 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 7 oktober 1913 in Rhenen (Ut). Willem werd 77 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Willem trouwt op donderdag 12 december 1867 in Zeist (Ut) op 31-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Carolina Maria Elisabeth Meijschke, dochter van Johann Christian Meijschke en Johanna Wilhelmina Frederika Margaretha Koppen. Carolina is geboren op woensdag 30 augustus 1837 in Zeist (Ut), is overleden op dinsdag 14 januari 1873 in Rhenen (Ut). Carolina werd 35 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Willem en Carolina zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Antonie Puijk is geboren op zaterdag 24 oktober 1868 in Rhenen (Ut), zie VII-CE.

2  Johanna Wihelmina Frederika Margaretha Puijk is geboren op vrijdag 4 november 1870 in Rhenen (Ut), is overleden op zaterdag 7 november 1931 in Ermelo (Ge). Johanna werd 61 jaar en 3 dagen.

3  Marinus Johannes Anthonie Puijk is geboren op woensdag 8 januari 1873 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 21 mei 1874 in Rhenen (Ut). Marinus werd 1 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Willem trouwt op vrijdag 7 april 1876 in Kesteren (Ge) op 40-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Johanna Hendrika van Zetten, dochter van Christoffel van Zetten en Johanna van Welij. Johanna is geboren op dinsdag 1 juni 1852 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 9 augustus 1910 in Rhenen (Ut). Johanna werd 58 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Willem en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

4  Maria Puijk is geboren op maandag 14 augustus 1876 in Rhenen (Ut).

5  Johanna Puijk is geboren op zondag 5 januari 1879 in Rhenen (Ut), zie VII-CF.

6  Antonia Geertruida Puijk is geboren op donderdag 15 september 1881 in Rhenen (Ut), zie VII-CG.

7  Christoffel Puijk is geboren op dinsdag 28 oktober 1884 in Rhenen (Ut), zie VII-CH.

8  Jan Hendrik Puijk is geboren op maandag 21 maart 1887 in Rhenen (Ut), zie VII-CI.

9  Roelof Puijk is geboren op woensdag 18 december 1889 in Rhenen (Ut), zie VII-CJ.

10  Carolina Maria Elisabeth Puijk is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Rhenen (Ut), zie VII-CK.

VI-Y  Jan Elands, zoon van Antonij Elands (V-H) en Janna Antonia Roodbeen, arbeider, is geboren op dinsdag 9 januari 1844 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 16 juni 1890 in Dodewaard (Ge). Jan werd 46 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 19 mei 1883 in Dodewaard (Ge) op 39-jarige leeftijd met de 38-jarige Hendrika Huiberta Jansen, dochter van Jan Teunis Jansen en Maria Meeuwisz. Hendrika is geboren op maandag 2 september 1844 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 14 maart 1891 in Dodewaard (Ge). Hendrika werd 46 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Marinus van Binsbergen.

Van Jan en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Antonij Elands is geboren op maandag 1 februari 1886 in Dodewaard (Ge), zie VII-CL.

2  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op zaterdag 8 september 1888 in Dodewaard (Ge).

VI-Z  Jan Hendrik Elands, zoon van Antonij Elands (V-H) en Janna Antonia Roodbeen, is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 9 december 1889 in Dodewaard (Ge). Jan werd 43 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Jan trouwt op woensdag 6 november 1878 in Dodewaard (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Elisabeth van Setten, dochter van Evert van Setten en Maartje Rijkzen. Elisabeth is geboren op zondag 27 mei 1849 in Rhenen (Ut), is overleden op vrijdag 6 oktober 1911 in Dodewaard (Ge). Elisabeth werd 62 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Antoon Elands is geboren op vrijdag 28 maart 1879 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 13 november 1920 in Zutphen (Ge). Antoon werd 41 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

2  Lena Elands is geboren op zondag 31 juli 1881 in Dodewaard (Ge), zie VII-CM.

3  Janna Elands is geboren op zaterdag 5 juli 1884 in Dodewaard (Ge), zie VII-CN.

4  Evert Elands is geboren op woensdag 28 september 1887 in Dodewaard (Ge).Evertje Verbrugh grafzerk op 1 jul 2011.

VI-AA  Antonij Elands, zoon van Antonij Elands (V-H) en Janna Antonia Roodbeen, is geboren op maandag 19 februari 1855 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 7 februari 1922 in Maurik (Ge). Antonij werd 66 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Antonij trouwt op donderdag 16 maart 1893 in Maurik (Ge) op 38-jarige leeftijd met de 22-jarige Evertje Verbrugh, dochter van Steven Verbrugh en Jantje Ariana Vermeer. Evertje is geboren op zondag 3 april 1870 in Lienden (Ge), is overleden op dinsdag 11 februari 1964, is begraven in Maurik (Ge). Evertje werd 93 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Antonij en Evertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antonij Elands is geboren op donderdag 1 februari 1894 in Maurik (Ge), is overleden op maandag 3 november 1902 in Maurik (Ge). Antonij werd 8 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

2  Steven Adrianus Elands is geboren op maandag 23 maart 1896 in Tiel (Ge), zie VII-CO.

3  Jan Antonij Elands is geboren op zaterdag 24 april 1897 in Maurik (Ge).

4  Jantje Adriana Stefina Margretha Elands is geboren op zondag 21 januari 1900 in Maurik (Ge).

5  Antonij Elands is geboren op woensdag 13 januari 1904 in Maurik (Ge).

VI-AB  Leendert Elands, zoon van Antonij Elands (V-H) en Janna Antonia Roodbeen, is geboren op vrijdag 5 februari 1858 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 18 juni 1937 in Dodewaard (Ge). Leendert werd 79 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Leendert trouwt op donderdag 6 augustus 1885 in Kesteren (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Elisabeth Hellegering, dochter van Anneke Hellegering. Elisabeth is geboren op zondag 31 juli 1853 in Ede (Ge), is overleden op zaterdag 2 juni 1923 in Dodewaard (Ge). Elisabeth werd 69 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Leendert en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Antoon Elands is geboren op dinsdag 2 augustus 1887 in Dodewaard (Ge), zie VII-CP.

2  Arend Jacobus Elands is geboren op maandag 19 augustus 1889 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 12 december 1941 in Dodewaard (Ge). Arend werd 52 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

3  Janna Antonia Elands is geboren op donderdag 3 november 1892 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 24 september 1893 in Dodewaard (Ge). Janna werd 10 maanden en 21 dagen.

4  Jan Elands is geboren op dinsdag 12 maart 1895 in Dodewaard (Ge), zie VII-CQ.

VI-AC  Johanna Janna Verhaaf, dochter van Antonij Verhaaf (V-I) en Cornelia Kheler, dienstmeid, is geboren op zondag 6 september 1818 in Rheden (Ge), is overleden op zondag 22 oktober 1871 in Nijmegen (Ge). Johanna werd 53 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 14 november 1850 in Nijmegen (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Peter Dovianus, zoon van Hermanus Dovianus en Wilhelmina Rosina Stokheimer. Peter, boekdrukkersknecht en agent van politie, is geboren op donderdag 9 juli 1818 in Nijmegen (Ge), is overleden op dinsdag 25 oktober 1887 in Nijmegen (Ge). Peter werd 69 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Peter was later gehuwd (2) met Hendrika Boekhoorn.

Van Peter en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacoba Johanna Dovianus is geboren op zondag 7 september 1851 in Nijmegen (Ge), zie VII-CR.

2  Hermanus Dovianus is geboren op maandag 16 januari 1854 in Nijmegen (Ge), zie VII-CS.

3  Peter Dovianus is geboren op zaterdag 31 oktober 1857 in Nijmegen (Ge).

4  Johanna Janna Dovianus is geboren op zondag 25 september 1859 in Nijmegen (Ge), zie VII-CT.

5  Cornelia Dovianus is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Nijmegen (Ge).

VI-AD  Maria Verhaaf, dochter van Antonij Verhaaf (V-I) en Cornelia Kheler, is geboren op zaterdag 29 juni 1822 in Arnhem (Ge), is overleden op maandag 12 februari 1906 in Nijmegen (Ge). Maria werd 83 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Maria trouwt op donderdag 18 februari 1847 in Nijmegen (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Witman, zoon van Gerrit Witman en Elisabeth van Hinsbergen. Gerrit, verwer, is geboren op maandag 8 mei 1820 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 17 december 1902 in Nijmegen (Ge). Gerrit werd 82 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Gerrit en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Anna Cornelia Elisabetha Witman is geboren op dinsdag 30 maart 1847 in Nijmegen (Ge), zie VII-CU.

2  Johanna Helena Witman is geboren op maandag 1 januari 1849 in Nijmegen (Ge), zie VII-CV.

3  Maria Theodora Witman is geboren op zaterdag 31 augustus 1850 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 4 oktober 1939 in Nijmegen (Ge). Maria werd 89 jaar, 1 maand en 3 dagen.

4  Elisabeth Geertruida Witman is geboren op maandag 29 november 1852 in Nijmegen (Ge), zie VII-CW.

5  Cornelia Antoinetta Witman is geboren op vrijdag 27 juni 1856 in Nijmegen (Ge), zie VII-CX.

6  Gerritje Antonia Witman is geboren op dinsdag 4 januari 1859 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 17 maart 1929 in Nijmegen (Ge). Gerritje werd 70 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

7  Antoinetta Carolina Witman is geboren op donderdag 8 augustus 1861 in Nijmegen (Ge), is overleden op dinsdag 29 september 1863 in Nijmegen (Ge). Antoinetta werd 2 jaar, 1 maand en 21 dagen.

8  Antoinetta Carolina Witman is geboren op vrijdag 29 april 1864 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 22 juli 1874 in Doornenburg (Ge). Antoinetta werd 10 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

9  Carel Gerrit Paulus Witman is geboren op zondag 5 juli 1868 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 30 mei 1875 in Doesburg (Ge). Carel werd 6 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

VI-AE  Helena Christina Verhaaff, dochter van Antonij Verhaaf (V-I) en Cornelia Kheler, naaister, is geboren op maandag 18 september 1826 in Nijmegen (Ge), is overleden op vrijdag 17 februari 1905 in Nijmegen (Ge). Helena werd 78 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Helena trouwt op donderdag 28 oktober 1852 in Nijmegen (Ge) op 26-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Jacobus Johannes Bieseman, zoon van Jacobus Bieseman en Cornelia de Reus. Jacobus, sergeant bij het eerste regiment Infanterie, is geboren op maandag 15 mei 1815 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 9 november 1857 in Ubbergen (Ge). Jacobus werd 42 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Jacobus en Helena zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Cornelia Bieseman is geboren op dinsdag 15 augustus 1848 in Nijmegen (Ge), zie VII-CY.

2  Cornelia Antoinetta Maria Bieseman is geboren op donderdag 14 juli 1853 in Maastricht (Li).

Helena trouwt op donderdag 29 oktober 1868 in Putten (Ge) op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Johannes Philippus Scheepens, zoon van Johannes Scheepens en Geertruida Wilhelmina Lieshout. Johannes is geboren rond 1828 in Ieper (BEL), is overleden op zaterdag 19 september 1885 in Nijmegen (Ge). Johannes werd ongeveer 57 jaar.

wettiging van 2 kinderen bij huwelijk

Van Johannes en Helena zijn drie kinderen bekend:

3  Maria Helena Scheepens is geboren op dinsdag 21 februari 1865 in Putten (Ge), zie VII-CZ.

4  Geertruida Wilhelmina Scheepens is geboren op dinsdag 15 mei 1866 in Putten (Ge), zie VII-DA.

5  Antoinetta Christina Scheepens is geboren op woensdag 9 december 1868 in Putten (Ge), zie VII-DB.

VI-AF  Antonetta Verhaaff, dochter van Antonij Verhaaf (V-I) en Cornelia Kheler, is geboren op zaterdag 22 augustus 1829 in Hatert (Ge), is overleden op zondag 26 juli 1874 in Bemmel (Ge). Antonetta werd 44 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Antonetta trouwt op donderdag 7 november 1872 in Nijmegen (Ge) op 43-jarige leeftijd met de 43-jarige Hubertus Jacobus Caff, zoon van Franciscus Michaël Caff en Anna Josepha Delnoz. Hubertus, conducteur, is geboren op dinsdag 24 februari 1829 in Maastricht (Li).

wettiging van 2 kinderen bij huwelijk

Van Hubertus en Antonetta zijn drie kinderen bekend:

1  Josephine Francisca Cecilia Caff is geboren rond 1857 in Nijmegen (Ge), zie VII-DC.

2  Richardus Jacobus Caff is geboren rond oktober 1873, is overleden op zondag 26 juli 1874 in Bemmel (Ge). Richardus werd ongeveer 9 maanden.

3  Richardus Hendricus Jacobus Caff is geboren op vrijdag 17 oktober 1873 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 26 juli 1874 in Bemmel (Ge). Richardus werd 9 maanden en 9 dagen.

VI-AG  Cornelis Verhaaff, zoon van Antonij Verhaaf (V-I) en Cornelia Kheler, tuinier en oppasser, is geboren op zaterdag 23 augustus 1834 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 15 november 1896 in Nijmegen (Ge). Cornelis werd 62 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 28 november 1872 in Nijmegen (Ge) op 38-jarige leeftijd met de 25-jarige Janna Meeuwsen, dochter van Jan Meuwissen en Engelina Hendriks. Janna is geboren op maandag 26 juli 1847 in Elst (Ge), is overleden op dinsdag 10 februari 1885 in Nijmegen (Ge). Janna werd 37 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van Cornelis en Janna is een kind bekend:

1  Levenloos kind Verhaaf is ter wereld gekomen op vrijdag 10 augustus 1877 in Nijmegen (Ge).

VI-AH  Gerritje Hendrikka Peters, dochter van Hendrik Peters (V-J) en Nieske van Ingen, is geboren op dinsdag 23 mei 1837 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 6 maart 1894 in Valburg (Ge). Gerritje werd 56 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Gerritje trouwt op zaterdag 8 mei 1858 in Hemmen (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Dirk van Hattum, zoon van Derk van Hattum en Gerritje van den Berg. Dirk, tabaksplanter, is geboren op maandag 20 oktober 1828 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 9 november 1881 in Valburg (Ge). Dirk werd 53 jaar en 20 dagen.

Van Dirk en Gerritje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerritje van Hattum is geboren op zaterdag 7 mei 1859 in Dodewaard (Ge), zie VII-DD.

2  Levenloos kind van Hattum is ter wereld gekomen op zaterdag 29 december 1860 in Dodewaard (Ge).

3  Levenloos kind van Hattum is ter wereld gekomen op donderdag 26 december 1861 in Dodewaard (Ge).

4  Hendrik van Hattum is geboren rond vrijdag 8 mei 1863 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 13 juni 1863 in Zetten (Ge). Hendrik werd ongeveer 1 maand en 5 dagen.

5  Hendrika Antonia van Hattum is geboren rond 1868 in Zetten (Ge), zie VII-DE.

6  Dirk van Hattum is geboren rond 1871 in Zetten (Ge), zie VII-DF.

7  Nieske van Hattum is geboren rond 1872 in Zetten (Ge), zie VII-DG.

8  Maria Alberta van Hattum is geboren op vrijdag 16 april 1875 in Valburg (Ge), zie VII-DH.

9  Petronella Hendrika van Hattum is geboren rond oktober 1877 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 3 februari 1878 in Valburg (Ge). Petronella werd ongeveer 4 maanden.

10  Petronella Hendrika van Hattum is geboren rond 1879 in Valburg (Ge), zie VII-DI.

VI-AI  Hendrikka Peters, dochter van Hendrik Peters (V-J) en Nieske van Ingen, is geboren op zaterdag 3 mei 1845 in Hemmen (Ge), is overleden op vrijdag 15 november 1912 in Elst (Ge). Hendrikka werd 67 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Hendrikka trouwt op donderdag 29 september 1870 in Hemmen (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Barend Dirksen, zoon van Dirk Dirksen en Barendina Woutersen. Barend, landbouwer, is geboren op zondag 15 september 1839 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 11 juni 1901 in Valburg (Ge). Barend werd 61 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Van Barend en Hendrikka zijn negen kinderen bekend:

1  Dirk Dirksen is geboren op vrijdag 30 juni 1871 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 5 april 1873 in Valburg (Ge). Dirk werd 1 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

2  Hendrik Dirk Dirksen is geboren op vrijdag 25 oktober 1872 in Valburg (Ge), zie VII-DJ.

3  Barendina Hendrika Dirksen is geboren op woensdag 8 april 1874 in Valburg (Ge), zie VII-DK.

4  Niesje Dirksen is geboren op dinsdag 8 augustus 1876 in Valburg (Ge), zie VII-DL.

5  Dirk Dirksen is geboren op dinsdag 4 december 1877 in Zetten (Ge), zie VII-DM.

6  Petronella Dirksen is geboren op zaterdag 10 mei 1879 in Valburg (Ge), zie VII-DN.

7  Albertha Dirksen is geboren op zondag 5 juni 1881 in Valburg (Ge), zie VII-DO.

8  Barend Dirksen is geboren op zaterdag 16 december 1882 in Valburg (Ge), zie VII-DP.

9  Jenneke Dirksen is geboren op donderdag 3 juni 1886 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 10 februari 1949 in Nijmegen (Ge). Jenneke werd 62 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

VI-AJ  Hendrika Aleida Peters, dochter van Anthonie Peters (V-K) en Neeltje Staf, is geboren rond 1836 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 9 april 1910 in Indoornik (Ge). Hendrika werd ongeveer 74 jaar.

Geschiedenis:
29 november 1836: De Lage Landen worden getroffen door een orkaan.
Het Haarlemmermeer treedt buiten zijn oevers en zet het land blank tot aan Sloten.

Hendrika trouwt op donderdag 12 april 1866 in Dodewaard (Ge) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerrit Elings, zie VI-BK.

Van Gerrit en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Antonie Elings is geboren op vrijdag 1 december 1871 in Indoornik (Ge), zie VII-DQ.

2  Hendrik Elings is geboren op donderdag 12 juni 1873 in Heteren (Ge), zie VII-DR.

VI-AK  Hendrika Jacoba Hendriks, dochter van Marinus Hendriks (V-L) en Cornelia Wilhelmina Huijsmans, is geboren in 1849 in Dordrecht (Zh).

Hendrika trouwt op woensdag 24 april 1878 in Dordrecht (Zh) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 53-jarige Johannes Scheeris, zoon van Johannis Scheeris en Hendrika Filaas. Johannes is geboren rond 1825 in Dordrecht (Zh).

Van Johannes en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Hendrika Scheeris is geboren rond 1881 in Dordrecht (Zh), zie VII-DS.

2  Johannes Marinus Scheeris is geboren rond 1883 in Dordrecht (Zh), zie VII-DT.

3  Cornelia Wilhelmina Scheeris is geboren rond 1884 in Dordrecht (Zh), zie VII-DU.

VI-AL  Johanna Kornelia Lijberts, dochter van Jacob Lijberts (V-M) en Hendrina Janzen, is geboren op zondag 2 januari 1848 in Hemmen (Ge), is overleden op maandag 27 januari 1902 in Arnhem (Ge). Johanna werd 54 jaar en 25 dagen.

Geschiedenis:
1848: Revoluties in heel Europa.
22 januari 1848: Vier Friezen schaatsen van Huins naar Huins en doen onderweg alle elf Friese steden aan.
3 november 1848: In Nederland wordt een nieuwe grondwet van kracht, opgesteld door de liberaal Thorbecke. Hoofdpunten zijn o.a.: Nederland wordt een parlementaire monarchie, de macht van de koning wordt beperkt, de ministeriële verantwoordelijkheid wordt ingevoerd en er komen rechtstreekse verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraden.

Johanna trouwt op vrijdag 30 oktober 1874 in Wageningen (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit van den Brink, zoon van Barent van den Brink en Lammerdina van den Brink. Gerrit, koetsier, is geboren op zondag 28 maart 1847 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 31 december 1913 in Arnhem (Ge). Gerrit werd 66 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Van Gerrit en Johanna zijn tien kinderen bekend:

1  Lammerdina van den Brink is geboren op zaterdag 14 augustus 1875 in Oosterbeek (Ge), is overleden op vrijdag 14 april 1950 in Renkum (Ge). Lammerdina werd 74 jaar en 8 maanden.

2  Hendrina Jakoba van den Brink is geboren op zaterdag 26 augustus 1876 in Oosterbeek (Ge), zie VII-DV.

3  Willemina Hendrina van den Brink is geboren op vrijdag 14 september 1877 in Oosterbeek (Ge), is overleden op zondag 20 juni 1880 in Renkum (Ge). Willemina werd 2 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

4  Alida Johanna van den Brink is geboren op zaterdag 14 december 1878 in Oosterbeek (Ge), zie VII-DW.

5  Barend van den Brink is geboren op maandag 12 januari 1880 in Oosterbeek (Ge), zie VII-DX.

6  Willemina Hendrika van den Brink is geboren op vrijdag 26 augustus 1881 in Oosterbeek (Ge).

7  Jacob Cornelis van den Brink is geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Oosterbeek (Ge), zie VII-DY.

8  Roelof van den Brink is geboren op woensdag 11 maart 1885 in Oosterbeek (Ge).

9  Johanna Cornelia van den Brink is geboren op zaterdag 17 juli 1886 in Oosterbeek (Ge), zie VII-DZ.

10  Geertruida Suzanna Adriana van den Brink is geboren op zondag 8 februari 1891 in Oosterbeek (Ge).

VI-AM  Aaltje Lijberts, dochter van Jacob Lijberts (V-M) en Hendrina Janzen, is geboren op vrijdag 11 januari 1850 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 24 mei 1921 in Ede (Ge). Aaltje werd 71 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 21 februari 1880 in Renkum (Ge) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Dirk van der Meer, zoon van Willem van der Meer en Jantje Westrheenen. Dirk, huisknecht, is geboren rond 1858 in Zoelen (Ge), is overleden op woensdag 30 oktober 1907 in Voorburg (Zh). Dirk werd ongeveer 49 jaar.

Van Dirk en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacoba Wilhelmina van der Meer is geboren in 1881 in Rheden (Ge), zie VII-EA.

2  Johanna Hendrina van der Meer is geboren rond 1881, is overleden op woensdag 18 maart 1914 in Voorburg (Zh). Johanna werd ongeveer 33 jaar.

3  Willempje van der Meer is geboren rond 1884, is overleden op woensdag 11 november 1914 in Voorburg (Zh). Willempje werd ongeveer 30 jaar.

VI-AN  Alida Lijbers, dochter van Jacob Lijberts (V-M) en Hendrina Janzen, is geboren op zaterdag 27 december 1851 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 11 juli 1916 in Wageningen (Ge). Alida werd 64 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Alida trouwt op donderdag 3 mei 1877 in Hemmen (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Willem Arnoldussen, zoon van Arnoldus Hermanus Arnoldussen en Hendrikje Bussink. Hendrik, arbeider en tabaksplanter, is geboren op woensdag 20 juni 1849 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 11 juli 1923 in Den Bosch (Nb). Hendrik werd 74 jaar en 21 dagen.

Van Hendrik en Alida zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrina Arnoldussen is geboren op woensdag 30 januari 1878 in Hemmen (Ge), zie VII-EB.

2  Hendrika Arnoldussen is geboren op dinsdag 6 januari 1880 in Hemmen (Ge), zie VII-EC.

3  Jacob Arnoldussen is geboren rond 1882 in Hemmen (Ge), is overleden op donderdag 9 september 1909 in Heteren (Ge). Jacob werd ongeveer 27 jaar.

4  Geertruida Arnoldussen is geboren rond 1884 in Hemmen (Ge), zie VII-ED.

5  Alida Hendrika Wilhelmina Arnoldussen is geboren op dinsdag 7 september 1897 in Hemmen (Ge), zie VII-EE.

VI-AO  Jansje Lijbers ook genaamd Jantje, dochter van Jacob Lijberts (V-M) en Hendrina Janzen, is geboren op donderdag 25 augustus 1853 in Hemmen (Ge), is overleden op vrijdag 19 september 1941 in Heteren (Ge). Jansje werd 88 jaar en 25 dagen.

Jansje trouwt op donderdag 5 mei 1887 in Hemmen (Ge) op 33-jarige leeftijd (1) met de 45-jarige Hendrik Aalbers, zoon van Cornelia Aalbers. Hendrik, tabaksplanter, is geboren op vrijdag 17 december 1841 in Lakemond (Ge), is overleden op vrijdag 27 mei 1904 in Valburg (Ge). Hendrik werd 62 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Jansje trouwt op zaterdag 7 oktober 1911 in Heteren (Ge) op 58-jarige leeftijd (2) met de 70-jarige Geurt Hendrik van Mossel, zoon van Casper van Mossel en Hendrika van Kraanen (Heintje). Geurt, timmerman, is geboren op zondag 24 januari 1841 in Elst (Ge), is overleden op vrijdag 28 maart 1924 in Heteren (Ge). Geurt werd 83 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Geurt was eerder gehuwd (1) met Berendina Arissen.

VI-AP  Jan Kornelis van Kleef, zoon van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), arbeider, is geboren rond 1846 in Hemmen (Ge), is overleden op zondag 20 november 1932 in Groesbeek (Ge). Jan werd ongeveer 86 jaar.

Jan trouwt op vrijdag 8 mei 1896 in Groesbeek (Ge) op ongeveer 50-jarige leeftijd met de 44-jarige Helena Weijtmans, dochter van Jan Weijtmans en Johanna Wilhelmina Janssen. Helena, dienstmeid, is geboren op zaterdag 31 januari 1852 in Nijmegen (Ge).

VI-AQ  Hendrikus van Kleef, zoon van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), arbeider en koster, is geboren op dinsdag 24 november 1846 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 26 april 1922 in Groesbeek (Ge). Hendrikus werd 75 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Hendrikus trouwt op zaterdag 15 december 1883 in Groesbeek (Ge) op 37-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 55-jarige Anna Catharina Boor, dochter van Petrus Nicolaas Boor en Geertruij Domhof. Anna is geboren rond 1828 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 10 november 1901 in Groesbeek (Ge). Anna werd ongeveer 73 jaar.

Hendrikus trouwt op woensdag 13 augustus 1902 in Rotterdam (Zh) op 55-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Davina den Hartog, dochter van David den Hartog en Magdalena den Hartog. Davina is geboren op woensdag 14 september 1859 in 's-Gravendeel (Zh).

VI-AR  Hendrikus van Kleef, zoon van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), voerman, is geboren rond 1847 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 2 april 1927 in Groesbeek (Ge). Hendrikus werd ongeveer 80 jaar.

Hendrikus trouwt op vrijdag 15 april 1898 in Groesbeek (Ge) op ongeveer 51-jarige leeftijd met de 24-jarige Anna Wilhelmina Theodora Meeussen, dochter van Willem Meeussen en Johanna Koenen. Anna is geboren op zondag 24 augustus 1873 in Mook (Li), is overleden op zaterdag 3 september 1955 in Meerssen (Li). Anna werd 82 jaar en 10 dagen.

Van Hendrikus en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Josephus Hubertus Mattheus van Kleef is geboren op donderdag 28 mei 1896 in Nijmegen (Ge).

2  Franciscus Johannes Mattheus van Kleef is geboren op woensdag 9 februari 1898 in Groesbeek (Ge), zie VII-EF.

3  Petronella Hendrika van Kleef is geboren rond 1899 in Groesbeek (Ge), zie VII-EG.

4  Hendrika Petronella Helena van Kleef is geboren op dinsdag 1 januari 1901 in Groesbeek (Ge), is overleden op donderdag 9 januari 1902 in Groesbeek (Ge). Hendrika werd 1 jaar en 8 dagen.

5  Petronella Hendrika van Kleef is geboren op maandag 30 maart 1903 in Groesbeek (Ge).

6  Levenloos kind van Kleef is ter wereld gekomen op vrijdag 2 februari 1906 in Groesbeek (Ge).

7  Hendrika van Kleef is geboren op vrijdag 19 juli 1907 in Groesbeek (Ge), zie VII-EH.

8  Wilhelmus Lambertus van Kleef is geboren op zaterdag 30 maart 1912 in Groesbeek (Ge).

VI-AS  Petronella Maria van Kleef, dochter van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), is geboren op donderdag 2 november 1854 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 22 februari 1943 in Poortugaal (Zh). Petronella werd 88 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Petronella trouwt op dinsdag 21 oktober 1890 in Groesbeek (Ge) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Johannes Reijer, zoon van Gerrit Reijer en Maartje Zwaan. Johannes, letterzetter, is geboren rond 1857 in Schagen (Nh).

Van Johannes en Petronella is een kind bekend:

1  Margaretha Reijer is geboren op woensdag 26 november 1890 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 21 december 1890 in Nijmegen (Ge). Margaretha werd 25 dagen.

VI-AT  Catharina van Kleef, dochter van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), is geboren op zaterdag 9 januari 1858 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 24 februari 1935 in Echteld (Ge). Catharina werd 77 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Catharina trouwt op zaterdag 2 mei 1885 in Groesbeek (Ge) op 27-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Hendrik Wouter Baars, zoon van Jan Hendrik Baars en Cornelia Mol. Hendrik is geboren op zaterdag 27 december 1851 in Rhenen (Ut), is overleden op zondag 12 november 1905 in Dodewaard (Ge). Hendrik werd 53 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Cornelia van Druten.

Catharina trouwt op donderdag 13 januari 1910 in Dodewaard (Ge) op 52-jarige leeftijd (2) met de 59-jarige Dirk Barend Derksen, zoon van Barend Derksen en Cornelia Jansen. Dirk, metselaar, is geboren op donderdag 26 september 1850 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 15 mei 1922 in Dodewaard (Ge). Dirk werd 71 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Willemina van den Bosch. Dirk was eerder gehuwd (2) met Gerritje Honders.

VI-AU  Jacob van Kleef, zoon van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), broodbakker, is geboren op woensdag 10 augustus 1859 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 17 september 1931 in Dodewaard (Ge). Jacob werd 72 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 14 augustus 1891 in Groesbeek (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Wouterina Johanna van Prattenburg, dochter van Willem van Prattenburg en Dirkje van Mourik. Wouterina is geboren op zondag 17 augustus 1856 in Rhenen (Ut), is overleden op zondag 17 december 1950 in Heteren (Ge). Wouterina werd 94 jaar en 4 maanden.

VI-AV  Cornelia van Kleef, dochter van Peter van Kleef en Petronella Maria Lijbers (V-N), is geboren op maandag 25 mei 1863 in Groesbeek (Ge), is overleden op zaterdag 22 maart 1919 in Groesbeek (Ge). Cornelia werd 55 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 6 juni 1891 in Groesbeek (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk Marinus van Oort, zoon van Gijsbert van Oort en Johanna van Westrienen (Anneke). Dirk, postbode, is geboren op vrijdag 11 oktober 1867 in Wadenoijen (Ge), is overleden op maandag 18 december 1950 in Groesbeek (Ge). Dirk werd 83 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Dirk was later gehuwd (2) met Jannigje Gijsbertje Roza.

Van Dirk en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Hendrika van Oort is geboren op woensdag 1 maart 1893 in Groesbeek (Ge), zie VII-EI.

2  Jansje van Oort is geboren rond woensdag 1 juli 1896 in Groesbeek (Ge), is overleden op vrijdag 11 september 1896 in Groesbeek (Ge). Jansje werd ongeveer 2 maanden en 10 dagen.

VI-AW  Elisabeth Henrica Derksen, dochter van Jan Derksen en Petronella van Alpen (V-O), is geboren op woensdag 8 maart 1826 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 16 mei 1902 in Wageningen (Ge). Elisabeth werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 5 augustus 1852 in Valburg (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerrit Hobé, zoon van Hendrik Hobé en Willemina van Meerten. Gerrit, wagenmaker, is geboren op dinsdag 7 september 1830 in Amerongen (Ut), is overleden op woensdag 25 januari 1905 in Ede (Ge). Gerrit werd 74 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Gerrit en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Wilhelmina Elisabeth Hendrika Hobé is geboren op vrijdag 18 mei 1855 in Wageningen (Ge), zie VII-EJ.

2  Dederika Geertruida Hobé is geboren op maandag 4 oktober 1858 in Doorn (Ut).

3  Didricus Hendrik Hobé is geboren op woensdag 21 oktober 1863 in Wageningen (Ge), zie VII-EK.

4  Hendrik Gerrit Jan Hobé is geboren op zondag 9 juni 1867 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 5 april 1869 in Wageningen (Ge). Hendrik werd 1 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

5  Hendrik Gerrit Jan Hobé is geboren op vrijdag 8 juli 1870 in Wageningen (Ge), zie VII-EL.

VI-AX  Gerarda Derksen, dochter van Jan Derksen en Petronella van Alpen (V-O), is geboren op dinsdag 13 mei 1828 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op zaterdag 22 maart 1902 in Valburg (Ge). Gerarda werd 73 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Gerarda trouwt op donderdag 30 juni 1853 in Valburg (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem Snijders, zoon van Willem Willemsen Snijders en Geertrui Gerritsen. Willem, landbouwer en tabaksplanter, is geboren op woensdag 26 februari 1823 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 14 maart 1891 in Valburg (Ge). Willem werd 68 jaar en 16 dagen.

Van Willem en Gerarda zijn acht kinderen bekend:

1  Willemine Henriette Snijders is geboren op vrijdag 19 mei 1854 in Dieden (Nb), zie VII-EM.

2  Willem Jan Snijders is geboren rond 1856 in Dieden (Nb), zie VII-EN.

3  Geurt Snijders is geboren op zaterdag 13 maart 1858 in Dieden (Nb), zie VII-EO.

4  Henrijette Catharina Snijders is geboren op vrijdag 23 maart 1860 in Dieden (Nb), zie VII-EP.

5  Geertruida Snijders is geboren rond 1862 in Dieden (Nb), is overleden op donderdag 29 juni 1933 in Elst (Ge). Geertruida werd ongeveer 71 jaar.

6  Willem Diderik Snijders is geboren in 1864 in Dieden (Nb), zie VII-EQ.

7  Maria Elisabeth Snijders is geboren op zondag 29 juli 1866 in Dieden (Nb), zie VII-ER.

8  Otto Hendrik Snijders is geboren op dinsdag 27 juli 1869 in Dieden (Nb), zie VII-ES.

VI-AY  Johanna Derksen, dochter van Jan Derksen en Petronella van Alpen (V-O), is geboren rond 1830 in Zetten (Ge).

Johanna trouwt op zondag 8 september 1861 in Aalsmeer (Nh) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Arie Stolk, zoon van Abraham Stolk en Jannetje Meneven. Arie is geboren op maandag 10 november 1834 in Mijdrecht (Ut).

VI-AZ  Diderikus Derksen, zoon van Jan Derksen en Petronella van Alpen (V-O), planter, is geboren rond 1835 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 25 oktober 1911 in Dodewaard (Ge). Diderikus werd ongeveer 76 jaar.

Diderikus trouwt op zaterdag 23 mei 1868 in Dodewaard (Ge) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 52-jarige Hendrika den Hatert, dochter van Johannis den Hatert en Fenneke van de Voorn. Hendrika is geboren op maandag 15 januari 1816 in Ochten (Ge), is overleden op dinsdag 15 maart 1898 in Dodewaard (Ge). Hendrika werd 82 jaar en 2 maanden.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Johannis Josephus van Uum.

VI-BA  Janna Elizabet van Alpen, dochter van Diderik van Alpen (V-P) en Johanna Meijer, is geboren op zondag 28 juni 1840 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 4 juli 1887 in Rhenen (Ut). Janna werd 47 jaar en 6 dagen.

Janna trouwt op donderdag 24 november 1864 in Valburg (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Gerardus van de Westeringh, zoon van Derk van de Westeringh en Gerritje Speijers. Gerardus, tabaksplanter, is geboren op zondag 17 augustus 1828 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 27 december 1898 in Rhenen (Ut). Gerardus werd 70 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van Gerardus en Janna zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk van de Westeringh is geboren rond 1868 in Valburg (Ge), zie VII-ET.

2  Johannes van de Westeringh is geboren op zaterdag 18 april 1868 in Valburg (Ge), zie VII-EU.

3  Diderika van de Westeringh is geboren op woensdag 15 september 1869 in Valburg (Ge), zie VII-EV.

4  Hendricus Gijsbertus van de Westeringh is geboren op zondag 31 december 1871 in Valburg (Ge), zie VII-EW.

5  Gerrit van de Westeringh is geboren rond 1873 in Valburg (Ge), zie VII-EX.

6  Hermanus van de Westeringh is geboren rond 1875 in Valburg (Ge), zie VII-EY.

7  Wouter van de Westeringh is geboren rond 1878 in Valburg (Ge), zie VII-EZ.

VI-BB  Cornelis Elands, zoon van Teunis Elands (V-Q) en Elisabeth Smaling, is geboren op vrijdag 2 maart 1821 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 28 november 1895 in Renkum (Ge). Cornelis werd 74 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 31 januari 1852 in Dodewaard (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacoba van Kleef, dochter van Jan van Kleef en Maaike van Ingen. Jacoba is geboren op donderdag 20 januari 1831 in Echteld (Ge), is overleden op donderdag 27 juli 1911 in Rhenen (Ut). Jacoba werd 80 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Van Cornelis en Jacoba zijn tien kinderen bekend:

1  Teunis Elands is geboren op maandag 9 augustus 1852 in Dodewaard (Ge), zie VII-FA.

2  Jan Elands is geboren op dinsdag 10 april 1855 in Dodewaard (Ge), zie VII-FB.

3  Johannis Elands is geboren op zaterdag 16 januari 1858 in Dodewaard (Ge), zie VII-FC.

4  Elisabeth Elands is geboren op dinsdag 26 maart 1861 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 15 oktober 1862 in Dodewaard (Ge). Elisabeth werd 1 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

5  Elizabeth Elands is geboren op woensdag 6 april 1864 in Dodewaard (Ge), zie VII-FD.

6  Maartje Elands is geboren op zaterdag 22 juli 1865 in Dodewaard (Ge).

7  Maartje Elands is geboren op maandag 16 juli 1866 in Dodewaard (Ge), zie VII-FE.

8  Antonie Johannes Franciscus Elands is geboren op dinsdag 6 april 1869 in Tiel (Ge), zie VII-FF.

9  Jannetje Elands is geboren in juli 1871 in Wamel (Ge), is overleden op zaterdag 7 oktober 1871 in Wamel (Ge). Jannetje werd 3 maanden.

10  Albartus Elands is geboren op maandag 5 augustus 1872 in Heerewaarden (Ge), zie VII-FG.

VI-BC  Jenneke Elands, dochter van Teunis Elands (V-Q) en Elisabeth Smaling, is geboren op donderdag 12 september 1822 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 22 april 1900 in Dodewaard (Ge). Jenneke werd 77 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jenneke trouwt op woensdag 7 mei 1851 in Dodewaard (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Peter van Stralen, zoon van Gerrit van Stralen en Maria Elizabeth Floor. Peter is geboren op zaterdag 25 december 1824 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 17 februari 1880 in Hien (buurtschap) (Ge). Peter werd 55 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Peter en Jenneke zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit van Stralen is geboren op woensdag 1 oktober 1851 in Dodewaard (Ge), zie VII-FH.

2  Bart van Stralen is geboren op vrijdag 3 november 1854 in Dodewaard (Ge), zie VII-FI.

3  Levenloos kind van Stralen is ter wereld gekomen op woensdag 20 mei 1857 in Dodewaard (Ge).

4  Maria Elisabet van Stralen is geboren op zaterdag 10 april 1858 in Dodewaard (Ge), zie VII-FJ.

5  Jenneke van Stralen is geboren op vrijdag 13 november 1863 in Dodewaard (Ge), zie VII-FK.

6  Peter van Stralen is geboren op maandag 25 november 1867 in Dodewaard (Ge), zie VII-FL.

VI-BD  Teuntje Elands, dochter van Teunis Elands (V-Q) en Elisabeth Smaling, is geboren op maandag 31 mei 1824 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 17 juni 1904 in Nijmegen (Ge). Teuntje werd 80 jaar en 17 dagen.

Teuntje trouwt op donderdag 11 september 1845 in Dodewaard (Ge) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Peter van den Hoff, zoon van Lucas van den Hoff en Willemijn Balsteren. Peter is geboren op woensdag 27 oktober 1824 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 29 april 1850 in Dodewaard (Ge). Peter werd 25 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Peter en Teuntje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem van den Hoff is geboren op donderdag 18 december 1845 in Dodewaard (Ge), zie VII-FM.

2  Bart van den Hoff is geboren op woensdag 12 april 1848 in Dodewaard (Ge), zie VII-FN.

Teuntje trouwt op vrijdag 14 maart 1851 in Dodewaard (Ge) op 26-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Johannis Hendriks, zoon van Willem Hendriks en Antonia Jansen (Teuntje). Johannis is geboren op zaterdag 12 april 1823 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 16 april 1874 in Dodewaard (Ge). Johannis werd 51 jaar en 4 dagen.

Van Johannis en Teuntje zijn drie kinderen bekend:

3  Willemina Antonia Hendriks is geboren op maandag 17 april 1854 in Dodewaard (Ge), zie VII-FO.

4  Johanna Elizabeth Francina Hendriks is geboren op vrijdag 18 maart 1859 in Dodewaard (Ge), zie VII-FP.

5  Tonia Hendriks is geboren op dinsdag 26 januari 1864 in Dodewaard (Ge), zie VII-FQ.

Teuntje trouwt op donderdag 1 april 1875 in Dodewaard (Ge) op 50-jarige leeftijd (3) met de 47-jarige Remmert van den Berg, zoon van Antonie van den Berg en Aaltje Frederiks van Doorn. Remmert is geboren op zondag 20 mei 1827 in Horssen (Ge), is overleden op zondag 19 augustus 1900 in Weurt (Ge). Remmert werd 73 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Remmert was eerder gehuwd (1) met Dirkje Vermeulen.

VI-BE  Johannis Franciskis Elings ook genaamd Elands, zoon van Teunis Elands (V-Q) en Elisabeth Smaling, is geboren op donderdag 24 juli 1834 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 12 april 1864 in Utrecht (Ut). Johannis werd 29 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Johannis trouwt op woensdag 6 augustus 1862 in Utrecht (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Rixje van Dorssen, dochter van Cornelis van Dorssen en Hendrica van Vulpen. Rixje is geboren op vrijdag 28 maart 1834 in IJsselstein (Ut), is overleden op maandag 27 juli 1908 in Maartensdijk (Ut). Rixje werd 74 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Rixje was later gehuwd (2) met Teunis Boekée.

Van Johannis en Rixje zijn twee kinderen bekend:

1  Elisabeth Maria Elings is geboren op vrijdag 19 december 1862 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 3 mei 1863 in Utrecht (Ut). Elisabeth werd 4 maanden en 14 dagen.

2  Hendrika Adriana Elings is geboren op vrijdag 25 december 1863 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 9 april 1865 in Utrecht (Ut). Hendrika werd 1 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

VI-BF  Aaltje Timmer, dochter van Wouter Timmer en Maria Elands (V-R), is geboren op zondag 30 mei 1824 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 5 juni 1908 in Dodewaard (Ge). Aaltje werd 84 jaar en 6 dagen.

Aaltje trouwt op zaterdag 2 augustus 1845 in Dodewaard (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Derk Jansen, zoon van Elizabet Jansen. Derk, arbeider, is geboren op dinsdag 19 november 1816 in Herveld (Ge), is overleden op zaterdag 28 juli 1888 in Hien (buurtschap) (Ge). Derk werd 71 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Van Derk en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Jansen is geboren op zondag 13 juni 1847 in Dodewaard (Ge), zie VII-FR.

2  Elisabet Jansen is geboren op zaterdag 24 mei 1851 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 7 maart 1901 in Dodewaard (Ge). Elisabet werd 49 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

VI-BG  Jan Timmer, zoon van Wouter Timmer en Maria Elands (V-R), is geboren op zondag 25 oktober 1829 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 18 januari 1908 in Haarlemmermeer (Nh). Jan werd 78 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op donderdag 6 oktober 1859 in Haarlemmermeer (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna van Ginkel, dochter van Hendrik Jansen van Ginkel en Maria Jacobs. Johanna is geboren op maandag 7 april 1828 in Ede (Ge), is overleden op dinsdag 7 november 1899 in Haarlemmermeer (Nh). Johanna werd 71 jaar en 7 maanden.

Van Jan en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Wouter Timmer is geboren op vrijdag 3 februari 1860 in Haarlemmermeer (Nh), zie VII-FS.

2  Maria Timmer is geboren op dinsdag 13 november 1866 in Haarlemmermeer (Nh), zie VII-FT.

3  Levenloos kind Timmer is ter wereld gekomen op dinsdag 6 september 1870 in Haarlemmermeer (Nh).

VI-BH  Cornelis Timmer, zoon van Wouter Timmer en Maria Elands (V-R), is geboren op dinsdag 5 maart 1833 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 1 juli 1924 in Valburg (Ge). Cornelis werd 91 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 2 mei 1874 in Dodewaard (Ge) op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Johanna Adriana Gerritsen, dochter van Arnoldus Gerritsen en Johanna Jansen. Johanna is geboren rond 1838 in Herveld (Ge), is overleden op woensdag 24 september 1913 in Valburg (Ge). Johanna werd ongeveer 75 jaar.

Van Cornelis en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Timmer is geboren op vrijdag 24 september 1875 in Dodewaard (Ge), zie VII-FU.

2  Arnoldus Timmer is geboren rond 1878 in Valburg (Ge), zie VII-FV.

VI-BI  Maria Timmer, dochter van Wouter Timmer en Maria Elands (V-R), is geboren op dinsdag 14 mei 1839 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 30 juli 1894 in Dodewaard (Ge). Maria werd 55 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Maria trouwt op donderdag 7 mei 1868 in Dodewaard (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 39-jarige Arie van Dorland, zoon van Hendrik van Dorland en Christina van de Weerdt. Arie, landbouwer, is geboren op vrijdag 14 november 1828 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 8 september 1911 in Dodewaard (Ge). Arie werd 82 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Van Arie en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Christina van Dorland is geboren op zaterdag 6 februari 1869 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-FW.

2  Maria van Dorland is geboren op donderdag 12 oktober 1871 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 18 december 1874 in Dodewaard (Ge). Maria werd 3 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

3  Hendrik van Dorland is geboren op vrijdag 18 juli 1873 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-FX.

4  Wouter van Dorland is geboren op dinsdag 31 oktober 1876 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-FY.

5  Maria Elizabetta van Dorland is geboren op donderdag 19 december 1878 in Hien (buurtschap) (Ge), is overleden op woensdag 22 oktober 1890 in Dodewaard (Ge). Maria werd 11 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

6  Marinus van Dorland is geboren op woensdag 21 december 1881 in Hien (buurtschap) (Ge).

VI-BJ  Johanna Elings, dochter van Anthonij Elings (V-T) en Maria Teunissen (VI-G), is geboren op maandag 12 januari 1835 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 21 juni 1913 in Velp (Ge). Johanna werd 78 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 27 oktober 1859 in Dodewaard (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Antonie Hendriks, zoon van Willem Hendriks en Antonia Jansen (Teuntje). Willem, arbeider, landbouwer en melkboer, is geboren op maandag 18 augustus 1834 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 7 juni 1898 in Rheden (Ge). Willem werd 63 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Willem en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Willem Antonie Hendriks is geboren op woensdag 30 januari 1861 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 3 februari 1861 in Dodewaard (Ge). Willem werd 4 dagen.

2  Maria Hendriks is geboren op woensdag 19 februari 1862 in Dodewaard (Ge), zie VII-FZ.

3  Antonia Hendriks is geboren op donderdag 12 november 1863 in Dodewaard (Ge), zie VII-GA.

4  Antonie Hendriks is geboren op zaterdag 15 juli 1865 in Dodewaard (Ge), zie VII-GB.

5  Willem Antonie Hendriks is geboren op zaterdag 2 november 1867 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-GC.

6  Gerrit Hendriks is geboren op woensdag 28 juli 1869 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-GD.

7  Jan Albert Hendriks is geboren op zaterdag 17 juni 1871 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-GE.

8  Pietje Hendriks is geboren op zaterdag 14 juni 1873 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-GF.

9  Johanna Hendriks is geboren op zaterdag 8 mei 1875 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-GG.

10  Cornelis Hendriks is geboren op vrijdag 5 januari 1877 in Hien (buurtschap) (Ge), is overleden op dinsdag 6 september 1887 in Hien (buurtschap) (Ge). Cornelis werd 10 jaar, 8 maanden en 1 dag.

11  Antje Hendriks is geboren op vrijdag 25 juli 1879 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-GH.

VI-BK  Gerrit Elings, zoon van Anthonij Elings (V-T) en Maria Teunissen (VI-G), planter en landbouwer, is geboren op dinsdag 17 januari 1837 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 5 november 1917 in Indoornik (Ge). Gerrit werd 80 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 12 april 1866 in Dodewaard (Ge) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hendrika Aleida Peters, zie VI-AJ.

VI-BL  Wouter Jan Elings ook genaamd Elands, zoon van Gerrit Elands (V-U) en Jantje van Dullemen, is geboren op woensdag 26 december 1838 in Dodewaard (Ge).

Wouter trouwt op vrijdag 6 mei 1870 in Wageningen (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerritje Haalboom, dochter van Peter Haalboom en Hendrikje Huigens. Gerritje is geboren op vrijdag 7 april 1843 in Wageningen (Ge).

Van Wouter en Gerritje is een kind bekend:

1  Gerrit Elings is geboren op dinsdag 6 februari 1872 in Renkum (Ge).

VI-BM  Gerrit Elings ook genaamd Elands, zoon van Gerrit Elands (V-U) en Jantje van Dullemen, is geboren op zondag 18 september 1842 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 7 februari 1891 in Dodewaard (Ge). Gerrit werd 48 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 18 december 1873 in Dodewaard (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Aaltje Salemink, dochter van Derk Jan Salemink en Harmina Johanna Brusse(n). Aaltje is geboren op maandag 7 februari 1842 in Wisch (Ge), is overleden op dinsdag 18 juli 1899 in Dodewaard (Ge). Aaltje werd 57 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Gerrit en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op dinsdag 27 oktober 1874 in Dodewaard (Ge).

2  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op zondag 5 december 1875 in Dodewaard (Ge).

3  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op zaterdag 17 maart 1877 in Dodewaard (Ge).

4  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op zaterdag 17 maart 1877 in Dodewaard (Ge).

5  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op vrijdag 26 april 1878 in Dodewaard (Ge).

6  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op dinsdag 1 juli 1879 in Dodewaard (Ge).

7  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op maandag 15 november 1880 in Dodewaard (Ge).

VI-BN  Jacomina Elands ook genaamd Elings, dochter van Gerrit Elands (V-U) en Jantje van Dullemen, is geboren op donderdag 29 februari 1844 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 1 januari 1917 in Kesteren (Ge). Jacomina werd 72 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Jacomina trouwt op donderdag 5 juni 1873 in Dodewaard (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Weijman, zoon van Derk Weijman en Wilhelmina Jonker. Johannes, boomkweker, is geboren op dinsdag 13 mei 1851 in Opheusden (Ge), is overleden op vrijdag 4 oktober 1929 in Kesteren (Ge). Johannes werd 78 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Jacomina zijn tien kinderen bekend:

1  Jantje Weijman is geboren op zaterdag 8 augustus 1874 in Opheusden (Ge), zie VII-GI.

2  Dirkje Weijman is geboren op dinsdag 21 maart 1876 in Opheusden (Ge), zie VII-GJ.

3  Levenloos kind Weijman is ter wereld gekomen op zaterdag 29 september 1877 in Opheusden (Ge).

4  Gerrit Weijman is geboren op vrijdag 27 september 1878 in Opheusden (Ge), zie VII-GK.

5  Mijntje Weijman is geboren op donderdag 19 augustus 1880 in Opheusden (Ge), zie VII-GL.

6  Johannis Weijman is geboren op zaterdag 17 december 1881 in Opheusden (Ge), zie VII-GM.

7  Gijsje Weijman is geboren op zaterdag 30 juni 1883 in Opheusden (Ge), is overleden op maandag 27 augustus 1883 in Kesteren (Ge). Gijsje werd 1 maand en 28 dagen.

8  Gijsje Weijman is geboren op dinsdag 16 september 1884 in Opheusden (Ge), is overleden op zaterdag 8 november 1884 in Kesteren (Ge). Gijsje werd 1 maand en 23 dagen.

9  Dirk Weijman is geboren op zondag 2 mei 1886 in Opheusden (Ge), zie VII-GN.

10  Gijsbert Weijman is geboren op maandag 30 april 1888 in Opheusden (Ge), is overleden op zaterdag 6 juli 1889 in Kesteren (Ge). Gijsbert werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

VI-BO  Albert Elings ook genaamd Elands, zoon van Gerrit Elands (V-U) en Maria Gerdina Albers (VI-E), is geboren op woensdag 17 december 1845 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 19 maart 1873 in Wageningen (Ge). Albert werd 27 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Albert trouwt op vrijdag 9 augustus 1872 in Wageningen (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Teuntje Melissen, dochter van Teunis Melissen en Reintje van Delden. Teuntje is geboren op maandag 12 januari 1852 in Wageningen (Ge), is overleden op vrijdag 15 april 1932 in Wageningen (Ge). Teuntje werd 80 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Teuntje was later gehuwd (2) met Gerrit Jansen.

Van Albert en Teuntje is een kind bekend:

1  Gerrit Elings is geboren rond 1873 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 1 december 1875 in Wageningen (Ge). Gerrit werd ongeveer 2 jaar.

VI-BP  Jan Speijers, zoon van Willem Speijers en Cornelia Elings (V-V), timmerman, is geboren op dinsdag 17 september 1844 in Herveld (Ge), is overleden op vrijdag 2 juli 1915 in Valburg (Ge). Jan werd 70 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op donderdag 30 januari 1879 in Valburg (Ge) op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertrui Vink, dochter van Rijk Vink en Jantje Budding. Geertrui is geboren op woensdag 20 januari 1858 in Opheusden (Ge), is overleden op woensdag 9 februari 1916 in Valburg (Ge). Geertrui werd 58 jaar en 20 dagen.

Van Jan en Geertrui zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Speijers is geboren op vrijdag 6 maart 1885 in Herveld (Ge), is overleden op zaterdag 6 april 1963 in Herveld (Ge), is begraven in Herveld (Ge). Willem werd 78 jaar en 1 maand.

2  Janna Speijers is geboren op woensdag 13 april 1887 in Valburg (Ge), zie VII-GO.

3  Cornelis Speijers is geboren op vrijdag 18 januari 1889 in Herveld (Ge), is overleden op woensdag 29 januari 1964 in Herveld (Ge). Cornelis werd 75 jaar en 11 dagen.

4  Geertrui Speijers is geboren op woensdag 26 maart 1890 in Herveld (Ge).

5  Jan Speijers is geboren op dinsdag 28 mei 1895 in Herveld (Ge), is overleden op woensdag 20 oktober 1915 in Valburg (Ge). Jan werd 20 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

6  Derkje Speijers is geboren op zaterdag 28 augustus 1897 in Herveld (Ge).

VI-BQ  Cornelis Speijers, zoon van Willem Speijers en Cornelia Elings (V-V), landbouwer, is geboren op zaterdag 20 februari 1847 in Driel (Ge), is overleden op dinsdag 22 juni 1915 in Valburg (Ge). Cornelis werd 68 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 12 oktober 1871 in Valburg (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antonia Reinen, dochter van Hendrik Reinen en Cornelia Hendriks. Antonia is geboren op vrijdag 9 april 1847 in Elst (Ge), is overleden op vrijdag 9 december 1921 in Valburg (Ge). Antonia werd 74 jaar en 8 maanden.

Van Cornelis en Antonia zijn tien kinderen bekend:

1  Willem Speijers is geboren op dinsdag 5 december 1871 in Valburg (Ge), zie VII-GP.

2  Hendrik Speijers is geboren op vrijdag 21 maart 1873 in Herveld (Ge), zie VII-GQ.

3  Cornelia Speijers is geboren op zaterdag 1 augustus 1874 in Andelst (Ge), zie VII-GR.

4  Dirkje Speijers is geboren op dinsdag 9 mei 1876 in Andelst (Ge), zie VII-GS.

5  Adriana Wilhelmina Speijers is geboren op zondag 30 november 1879 in Herveld (Ge), zie VII-GT.

6  Cornelis Speijers is geboren op donderdag 29 september 1881 in Herveld (Ge).

7  Jan Speijers is geboren op zondag 25 maart 1883 in Andelst (Ge), zie VII-GU.

8  Antoon Speijers is geboren op dinsdag 7 oktober 1884 in Andelst (Ge), zie VII-GV.

9  Jansje Speijers is geboren op vrijdag 19 augustus 1887 in Andelst (Ge).

10  Johan Speijers is geboren op donderdag 14 mei 1891 in Herveld (Ge), zie VII-GW.

VI-BR  Derkje Speijers, dochter van Willem Speijers en Cornelia Elings (V-V), is geboren op donderdag 16 mei 1850 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 9 maart 1906 in Valburg (Ge). Derkje werd 55 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Derkje trouwt op donderdag 28 maart 1878 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 39-jarige Willem Jansen van Doorn, zoon van Willem Jansen van Doorn en Henrica Janssen. Willem, landbouwer, is geboren op dinsdag 7 augustus 1838 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 22 maart 1915 in Valburg (Ge). Willem werd 76 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Van Willem en Derkje zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Jansen van Doorn is geboren op maandag 27 mei 1878 in Herveld (Ge), zie VII-GX.

2  Willemina Cornelia Jansen van Doorn is geboren op vrijdag 13 februari 1880 in Valburg (Ge), zie VII-GY.

3  Hendrika van Doorn is geboren op vrijdag 22 april 1881 in Herveld (Ge).

4  Dirk Willem Janssen van Doorn is geboren op zaterdag 20 oktober 1883 in Herveld (Ge).

5  Willemina Janssen van Doorn is geboren op dinsdag 26 januari 1886 in Herveld (Ge).

6  Maria Janssen van Doorn is geboren op dinsdag 1 mei 1888 in Herveld (Ge).

7  Cornelis Jan Dirk Janssen van Doorn is geboren op donderdag 4 september 1890 in Herveld (Ge).

8  Derkje Jansen van Doorn is geboren op woensdag 2 augustus 1893 in Herveld (Ge), is overleden op vrijdag 8 december 1893 in Valburg (Ge). Derkje werd 4 maanden en 6 dagen.

VI-BS  Adriana Johanna Elings, dochter van Kornelis Elings (V-W) en Eeltje Onderstal, is geboren op maandag 27 augustus 1838 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 12 juni 1862 in Zetten (Ge). Adriana werd 23 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 8 mei 1861 in Hemmen (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Huibart van Eldik, zoon van Arien van Eldik en Jenneke Jansen. Huibart is geboren op zaterdag 27 februari 1830 in Hemmen (Ge), is overleden op vrijdag 2 december 1870 in Hemmen (Ge). Huibart werd 40 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Huibart en Adriana is een kind bekend:

1  Antonia van Eldik is geboren op zondag 22 september 1861 in Zetten (Ge), zie VII-GZ.

VI-BT  Johannis Elings, zoon van Derk Elings (V-X) en Anthonia van Rennes, is geboren rond 1845 in Hemmen (Ge).

Johannis trouwt op donderdag 9 februari 1871 in Rhenen (Ut) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 40-jarige Elsje Dompeling, dochter van Jacob Dompeling en Alida Pansier. Elsje is geboren op zaterdag 6 maart 1830 in Utrecht (Ut).

Elsje was eerder gehuwd (1) met Wilhelmus Harmanus Recter.

VI-BU  Jantje Elings, dochter van Derk Elings (V-X) en Anthonia van Rennes, is geboren op dinsdag 21 april 1846 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 20 september 1882 in Wageningen (Ge). Jantje werd 36 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 14 november 1873 in Wageningen (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Rudolfs, zoon van Bernard Rudolfs en Teuntje Jurdens. Willem, sigarenmaker, is geboren op donderdag 10 oktober 1850 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 17 december 1890 in Wageningen (Ge). Willem werd 40 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Willem en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Bernard Willem Rudolfs is geboren rond september 1873 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 1 augustus 1874 in Alkmaar (Nh). Bernard werd ongeveer 11 maanden.

2  Bernard Rudolfs is geboren rond 1875 in Alkmaar (Nh), is overleden op donderdag 7 september 1876 in Wageningen (Ge). Bernard werd ongeveer 1 jaar.

3  Derkje Rudolfs is geboren in juni 1876 in Alkmaar (Nh), is overleden op vrijdag 13 april 1877 in Wageningen (Ge). Derkje werd 10 maanden.

4  Wilhelmina Rudolfs is geboren op donderdag 21 maart 1878 in Wageningen (Ge).

5  Bernard Rudolfs is geboren op maandag 31 mei 1880 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 6 september 1880 in Wageningen (Ge). Bernard werd 3 maanden en 6 dagen.

6  Jantje Rudolfs is geboren op woensdag 20 september 1882 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 1 oktober 1882 in Wageningen (Ge). Jantje werd 11 dagen.

VI-BV  Cornelis Elings, zoon van Derk Elings (V-X) en Anthonia van Rennes, brievenbesteller, is geboren op zondag 20 februari 1848 in Hemmen (Ge), is overleden op vrijdag 21 december 1906 in Wageningen (Ge). Cornelis werd 58 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Cornelis trouwt op vrijdag 5 augustus 1881 in Wageningen (Ge) op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Willempje van Grootheest, dochter van Aalbert van Grootheest en Anneke van den Berg. Willempje, brievenbesteller, is geboren op dinsdag 27 juni 1854 in Ede (Ge), is overleden op maandag 24 november 1924 in Wageningen (Ge). Willempje werd 70 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Cornelis en Willempje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk Elings is geboren op zaterdag 4 februari 1882 in Wageningen (Ge), zie VII-HA.

2  Aalbert Elings is geboren op zondag 22 april 1883 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 12 juni 1939 in Ermelo (Ge). Aalbert werd 56 jaar, 1 maand en 21 dagen.

3  Johannes Cornelis Elings is geboren op zaterdag 6 december 1884 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 27 juli 1885 in Wageningen (Ge). Johannes werd 7 maanden en 21 dagen.

4  Anna Wilhelmina Elings is geboren op woensdag 7 april 1886 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 21 juli 1886 in Wageningen (Ge). Anna werd 3 maanden en 14 dagen.

5  Antonia Wilhelmina Elings is geboren in juli 1887 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 13 mei 1888 in Wageningen (Ge). Antonia werd 10 maanden.

6  Antonia Cornelia Elings ook genaamd Cornelia Antonia is geboren in 1889 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 25 juni 1935 in Ermelo (Ge). Antonia werd 46 jaar.

7  waarschijnlijk Evert Elings is geboren rond 1891 in Wageningen (Ge), zie VII-HB.

VI-BW  Jan Derk Elings, zoon van Derk Elings (V-X) en Anthonia van Rennes, sigarenmaker, is geboren op dinsdag 2 april 1850 in Hemmen (Ge).

Jan trouwt op zondag 6 februari 1876 in Alkmaar (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharina Petronella Geertruida Terluin. Catharina is geboren op zaterdag 26 februari 1853 in Alkmaar (Nh), is overleden op woensdag 12 januari 1938 in Rotterdam (Zh). Catharina werd 84 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Jan en Catharina zijn acht kinderen bekend:

1  Dirk Ambrosius Elings is geboren rond 1877 in Alkmaar (Nh), is overleden op dinsdag 4 februari 1890 in Wageningen (Ge). Dirk werd ongeveer 13 jaar.

2  Catharina Geertruida Elings is geboren rond 1879 in Alkmaar (Nh), zie VII-HC.

3  Jansje Elings is geboren rond 1884 in Wageningen (Ge), zie VII-HD.

4  Adrianus Elings is geboren op donderdag 22 juli 1886 in Wageningen (Ge), zie VII-HE.

5  Evert Elings is geboren op donderdag 27 december 1888 in Wageningen (Ge), zie VII-HF.

6  Dirkje Elings is geboren op donderdag 8 oktober 1891 in Wageningen (Ge), zie VII-HG.

7  Maria Martha Elings is geboren op zaterdag 13 oktober 1894 in Wageningen (Ge).

8  Johanna Elings is geboren op woensdag 23 juni 1897 in Wageningen (Ge), zie VII-HH.Everdina Ponsen. Everdina Ponsen en Evert Elings. Elings slagerij.

VI-BX  Evert Elings, zoon van Derk Elings (V-X) en Anthonia van Rennes, spekslager, is geboren op woensdag 23 maart 1853 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 28 maart 1923 in Wageningen (Ge). Evert werd 70 jaar en 5 dagen.

Evert Elings moet volgens overlevering enorm sterk zijn geweest. In die dagen (1880) werden de geslachte dieren gewogen aan een balans. Aan de ene kant hing b.v. een koe en aan de andere kant werden er gewichten gehangen, die aan de bovenkant voorzien waren van een ring. De slagersknechten wedijverden er om wie met het meeste gewicht aan zijn pink, zijn naam kaarsrecht op de muur kon schrijven. De meesten kwamen niet verder dan 10 kg. Evert Elings echter schreef zijn naam kaarsrecht op de muur met aan zijn pink een gewicht van 25 kg !

Evert trouwt op vrijdag 1 oktober 1880 in Wageningen (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Everdina Ponsen, dochter van Dirk Ponsen en Gijsbertje Gaasbeek. Everdina is geboren op dinsdag 14 augustus 1855 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 30 december 1926 in Wageningen (Ge). Everdina werd 71 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Evert en Everdina zijn zes kinderen bekend:

1  Gijsbertje Elings is geboren rond 1882 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 11 mei 1885 in Wageningen (Ge). Gijsbertje werd ongeveer 3 jaar.

2  Anthonia Elings (To) is geboren rond 1883 in Wageningen (Ge), zie VII-HI.

3  Dirk Elings is geboren op vrijdag 8 februari 1884 in Wageningen (Ge), zie VII-HJ.

4  Gijsbertje Elings (Gijsje) is geboren op donderdag 15 oktober 1885 in Wageningen (Ge), zie VII-HK.

5  Cornelis Elings is geboren rond 1887 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 1 november 1890 in Wageningen (Ge). Cornelis werd ongeveer 3 jaar.

6  Evert Elings is geboren op woensdag 3 juli 1889 in Wageningen (Ge), zie VII-HL.

VI-BY  Adrianus Elings, zoon van Derk Elings (V-X) en Anthonia van Rennes, is geboren rond 1857 in Dordrecht (Zh).

Adrianus trouwt op donderdag 4 november 1880 in Gorinchem (Zh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Agatha Stufkens, dochter van Jan Stufkens en Carolina Karsmeijer. Agatha is geboren op zondag 25 juli 1852 in Gorinchem (Zh).

VI-BZ  Johanna Adriana Kornelia Roest, dochter van Gradus Roest en Gerritje Hendrijna Elings (V-Y), is geboren op woensdag 15 september 1847 in Hemmen (Ge), is overleden op vrijdag 11 juni 1920 in Wageningen (Ge). Johanna werd 72 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 18 januari 1878 in Valburg (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Jansen, zoon van Jan Jansen en Stijntje Blotenburg. Klaas, boerenknecht, is geboren op woensdag 1 oktober 1851 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 18 april 1936 in Wageningen (Ge). Klaas werd 84 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Klaas en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Gradus Jansen, sigarenmaker, is geboren op zondag 12 mei 1878 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 1 augustus 1896 in Wageningen (Ge). Gradus werd 18 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

2  Jan Gerrit Jansen is geboren op dinsdag 16 december 1879 in Wageningen (Ge), zie VII-HM.

3  Gerrit Christiaan Jansen is geboren op maandag 5 december 1881 in Wageningen (Ge).

4  Christiaan Jansen is geboren rond 1884 in Wageningen (Ge), zie VII-HN.

5  Johan Jansen is geboren rond 1886 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 14 mei 1891 in Wageningen (Ge). Johan werd ongeveer 5 jaar.

6  Evert Jansen is geboren op zaterdag 1 oktober 1887 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 2 juni 1891 in Wageningen (Ge). Evert werd 3 jaar, 8 maanden en 1 dag.

7  Willem Emma Jansen, meubelmaker, is geboren op maandag 20 mei 1889 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 24 juni 1928 in Wageningen (Ge). Willem werd 39 jaar, 1 maand en 4 dagen.

8  Johanna Everdina Jansen is geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 21 juni 1897 in Wageningen (Ge). Johanna werd 4 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

VI-CA  Bart Roest, zoon van Gradus Roest en Gerritje Hendrijna Elings (V-Y), metselaar, is geboren rond 1850 in Hemmen (Ge), is overleden op maandag 28 september 1908 in Valburg (Ge). Bart werd ongeveer 58 jaar.

Bart trouwt op donderdag 9 augustus 1888 in Valburg (Ge) op ongeveer 38-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna van Baak, dochter van Antonie van Baak en Stina Rorije. Anna is geboren op woensdag 5 november 1862 in Apeldoorn (Ge).

VI-CB  Derkje Roest, dochter van Gradus Roest en Gerritje Hendrijna Elings (V-Y), is geboren rond 1853 in Hemmen (Ge), is overleden op zaterdag 8 november 1924 in Arnhem (Ge). Derkje werd ongeveer 71 jaar.

Derkje trouwt op zaterdag 20 mei 1876 in Valburg (Ge) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis van Welij, zoon van Hendrik van Welij en Geertruida Peeters. Cornelis, tabaksplanter, is geboren op donderdag 22 augustus 1844 in Herveld (Ge).

Van Cornelis en Derkje zijn negen kinderen bekend:

1  Gerritje van Welij is geboren op donderdag 25 december 1873 in Valburg (Ge), zie VII-HO.

2  Hendrik van Welij is geboren op zaterdag 3 februari 1877 in Valburg (Ge).

3  Gradus van Welij is geboren op zaterdag 20 juli 1878 in Herveld (Ge), zie VII-HP.

4  Geertruida Willemina van Welij is geboren op zaterdag 18 september 1880 in Herveld (Ge).

5  Lambertus Dirk van Welij is geboren op zondag 7 januari 1883 in Herveld (Ge).

6  Janna Everdina van Welij is geboren op maandag 15 maart 1886 in Herveld (Ge), is overleden op zaterdag 23 januari 1937 in Arnhem (Ge). Janna werd 50 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

7  Klaas van Welij is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Herveld (Ge), is overleden op zaterdag 12 december 1896 in Elst (Ge). Klaas werd 9 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

8  Cornelis van Welij is geboren op maandag 12 januari 1891 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 29 november 1892 in Valburg (Ge). Cornelis werd 1 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

9  Cornelis van Welij is geboren op maandag 1 mei 1893 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 2 mei 1893 in Valburg (Ge). Cornelis werd 1 dag.

VI-CC  Jan Roest, zoon van Gradus Roest en Gerritje Hendrijna Elings (V-Y), veldarbeider, is geboren rond 1857 in Hemmen (Ge), is overleden op donderdag 30 december 1920 in Valburg (Ge). Jan werd ongeveer 63 jaar.

Jan trouwt op donderdag 24 december 1885 in Valburg (Ge) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrika Stekelenburg, dochter van Cornelis Stekelenburg en Derkje van der Heijden. Hendrika is geboren op woensdag 28 februari 1866 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 4 november 1940 in Valburg (Ge). Hendrika werd 74 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

VI-CD  Janna Roest, dochter van Gradus Roest en Gerritje Hendrijna Elings (V-Y), is geboren op zondag 2 december 1860 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 11 januari 1928 in Arnhem (Ge). Janna werd 67 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Janna trouwt op zaterdag 27 augustus 1881 in Valburg (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis de Borst, zoon van Cornelia de Borst. Cornelis, machinist en stoker, is geboren op zondag 22 maart 1857 in Papendrecht (Zh), is overleden op vrijdag 8 april 1932 in Mijdrecht (Ut). Cornelis werd 75 jaar en 17 dagen.

Van Cornelis en Janna zijn tien kinderen bekend:

1  Gerardus Cornelis de Borst is geboren op donderdag 18 januari 1883 in Dordrecht (Zh), is overleden op zaterdag 24 maart 1883 in Dordrecht (Zh). Gerardus werd 2 maanden en 6 dagen.

2  Gerritje Hendrina de Borst is geboren op zondag 16 november 1884 in Amsterdam (Nh), zie VII-HQ.

3  Cornelia de Borst is geboren op vrijdag 18 december 1885 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie VII-HR.

4  Gradus de Borst is geboren op dinsdag 25 oktober 1887 in Weesp (Nh), zie VII-HS.

5  Levenloos kind de Borst is ter wereld gekomen op maandag 18 november 1889 in Utrecht (Ut).

6  Levenloos kind de Borst is ter wereld gekomen op dinsdag 9 september 1890 in Utrecht (Ut).

7  Arie Nicolaas de Borst is geboren op woensdag 12 juli 1893 in Valburg (Ge), zie VII-HT.

8  Levenloos kind de Borst is ter wereld gekomen op zondag 10 februari 1895 in Heerlen (Li).

9  Levenloos kind de Borst is ter wereld gekomen op woensdag 15 juli 1896 in Heerlen (Li).

10  Johanna de Borst is geboren op maandag 8 juli 1901 in Arnhem (Ge), zie VII-HU.

VI-CE  Johanna Elings, dochter van Cornelis Elings (V-Z) en Maria Peters, is geboren op woensdag 9 december 1835 in Zetten (Ge).

Johanna trouwt op vrijdag 16 mei 1873 in Tiel (Ge) op 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Boterman, zoon van Hendrik Jan Boterman en Gerritjen Heijink. Berend, landbouwer, is geboren op zaterdag 12 maart 1842 in Warnsveld (Ge), is overleden op vrijdag 5 januari 1900 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh). Berend werd 57 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Berend en Johanna is een kind bekend:

1  Cornelia Maria Johanna Boterman is geboren op woensdag 9 juli 1873 in Tiel (Ge), zie VII-HV.

VI-CF  Petronella Elings, dochter van Cornelis Elings (V-Z) en Maria Peters, is geboren op zondag 25 november 1838 in Zetten (Ge).

Petronella trouwt op woensdag 3 mei 1871 in Amersfoort (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Jilles Emons, zoon van Pieter Emons en Metje van der Flier. Jilles is geboren op vrijdag 18 november 1836 in Rotterdam (Zh).

Van Jilles en Petronella zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Marinus Johannes Emons is geboren op zaterdag 30 april 1870 in Amersfoort (Ut), zie VII-HW.

2  Christina Petronella Martina Emons is geboren op zaterdag 29 januari 1876 in Amersfoort (Ut).

VI-CG  Gerritje Wilhelmina Elings, dochter van Cornelis Elings (V-Z) en Maria Peters, is geboren op maandag 17 februari 1845 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 18 maart 1937 in Wageningen (Ge). Gerritje werd 92 jaar, 1 maand en 1 dag.

Gerritje trouwt op vrijdag 1 oktober 1875 in Wageningen (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Carel Lodewijk Heij, zoon van Johannes Heij en Hendrika Meijrink. Carel, schoenmaker en dagblad-agent, is geboren op zaterdag 22 april 1848 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 11 mei 1920 in Wageningen (Ge). Carel werd 72 jaar en 19 dagen.

Van Carel en Gerritje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Hendrikus Heij is geboren op zaterdag 25 december 1875 in Wageningen (Ge), zie VII-HX.

2  Cornelis Marinus Heij is geboren op donderdag 24 oktober 1878 in Wijngaarden (Zh), zie VII-HY.

3  Dirk Heij is geboren op zaterdag 18 maart 1882 in Wageningen (Ge), is overleden op vrijdag 29 januari 1886 in Wageningen (Ge). Dirk werd 3 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

4  Hendrikus Heij is geboren op vrijdag 2 mei 1884 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 20 augustus 1884 in Wageningen (Ge). Hendrikus werd 3 maanden en 18 dagen.

5  Maria Cornelia Heij is geboren op zondag 17 januari 1886 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 21 november 1893 in Wageningen (Ge). Maria werd 7 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

6  Hendrika Johanna Heij is geboren in augustus 1889 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 3 februari 1890 in Wageningen (Ge). Hendrika werd 6 maanden.

7  Dirk Heij is geboren rond 1892 in Wageningen (Ge), zie VII-HZ.

VI-CH  Cornelis Elings, zoon van Cornelis Elings (V-Z) en Maria Peters, is geboren op zondag 8 februari 1852 in Beekbergen (Ge), is overleden op zondag 15 maart 1908 in Leusden (Ut). Cornelis werd 56 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 20 juni 1884 in De Bilt (Ut) op 32-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Matthijsje van Es, dochter van Pieter van Es en Hendrikje Vermeulen. Matthijsje is geboren op donderdag 26 april 1860 in De Bilt (Ut), is overleden op dinsdag 5 april 1898 in Baarn (Ut). Matthijsje werd 37 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Matthijsje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelia Maria Elings is geboren op zondag 6 juli 1884 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 9 juli 1884 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 3 dagen.

2  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op zondag 19 april 1885 in Utrecht (Ut).

3  Maria Hendrika Elings is geboren op vrijdag 12 augustus 1887 in Baarn (Ut), is overleden op donderdag 21 april 1898 in Baarn (Ut). Maria werd 10 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

4  Hendrika Willemmina Elings is geboren op woensdag 11 juli 1888 in Baarn (Ut), is overleden op maandag 15 oktober 1888 in Baarn (Ut). Hendrika werd 3 maanden en 4 dagen.

5  Hendrika Pieternella Elings is geboren op woensdag 30 oktober 1889 in Baarn (Ut).

6  Dirkje Cornelia Elings is geboren op donderdag 20 november 1890 in Baarn (Ut), zie VII-IB.

7  Cornelis Willem Arius Elings is geboren op zondag 1 november 1891 in Baarn (Ut), zie VII-IC.

8  Pietronella Aartje Elings is geboren op dinsdag 11 oktober 1892 in Baarn (Ut), zie VII-ID.

9  Cornelia Willemmina Elings is geboren op vrijdag 20 oktober 1893 in Baarn (Ut), zie VII-IE.

10  Mathilda Johanna Elings is geboren op dinsdag 12 februari 1895 in Baarn (Ut), zie VII-IF.

11  Pieter Jacob Matthijs Elings is geboren op zaterdag 28 november 1896 in Baarn (Ut), zie VII-IG.

12  Wilhelmina Arija Elings is geboren op donderdag 31 maart 1898 in Baarn (Ut), is overleden op zondag 3 april 1898 in Baarn (Ut). Wilhelmina werd 3 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 26 oktober 1900 in Naarden (Nh) op 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Wilhelmina Johanna Essen, dochter van Gerrit Essen en Neeltje van der Vliet. Wilhelmina is geboren rond 1876 in Naarden (Nh).

Van Cornelis en Wilhelmina is een kind bekend:

13  Marie Wilhelmus Johannes Elings is geboren op maandag 21 januari 1901 in Baarn (Ut), zie VII-IA.

VI-CI  Johanna Elings, dochter van Willem Elings (V-AA) en Jurriana van Eck, is geboren op woensdag 5 februari 1851 in Tiel (Ge), is overleden op maandag 6 mei 1929 in Tiel (Ge). Johanna werd 78 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Johanna trouwt op zaterdag 29 november 1879 in Tiel (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Marinus Hol, zoon van Daniel Peter Hol en Janna Maria Pluim. Marinus, klompenmaker, is geboren op zaterdag 10 augustus 1850 in Drumpt (Ge), is overleden op zondag 21 januari 1923 in Wadenoijen (Ge). Marinus werd 72 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VI-CJ  Evert van Rennes, zoon van Jan van Rennes en Gerritje Elings (V-AB), bakker, is geboren op donderdag 25 juli 1839 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 10 augustus 1889 in Valburg (Ge). Evert werd 50 jaar en 16 dagen.

Evert trouwt op donderdag 28 januari 1875 in Valburg (Ge) op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Naatje Wiggelo, dochter van Sander Wiggelo en Maria Arnoldussen. Naatje is geboren op maandag 16 maart 1846 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 5 maart 1916 in Valburg (Ge). Naatje werd 69 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Naatje was later gehuwd (2) met Teunis van Eldik.

Van Evert en Naatje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan van Rennes is geboren op maandag 15 november 1875 in Zetten (Ge), zie VII-IH.

2  Levenloos kind van Rennes is ter wereld gekomen op maandag 21 juni 1880 in Valburg (Ge).

VI-CK  Jan van Rennes, zoon van Jan van Rennes en Gerritje Elings (V-AB), schipper, is geboren op dinsdag 1 maart 1842 in Zetten (Ge).

Jan trouwt op vrijdag 11 november 1870 in Hemmen (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirkje Hardijzer, dochter van Hendrik Hardijzer en Eeltje Onderstal. Dirkje is geboren op woensdag 21 augustus 1850 in Hemmen (Ge), is overleden op maandag 30 maart 1925 in Valburg (Ge). Dirkje werd 74 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hendrik van Rennes is geboren op maandag 24 april 1871 in Zetten (Ge), zie VII-II.

2  Eliza Jacoba van Rennes is geboren in juli 1872 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 25 juni 1873 in Valburg (Ge). Eliza werd 11 maanden.

3  Elisabeth van Rennes is geboren op zondag 25 januari 1874 in Zetten (Ge), zie VII-IJ.

4  Gerritje van Rennes is geboren op vrijdag 28 september 1877 in Driel (Ge), zie VII-IK.

5  Hendrika Johanna van Rennes is geboren op zondag 25 april 1880 in Zetten (Ge), zie VII-IL.

6  Dirk van Rennes is geboren op donderdag 27 juli 1882 in Zetten (Ge), zie VII-IM.

7  Andries Jacobus van Rennes is geboren op maandag 20 juli 1885 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 25 juli 1885 in Valburg (Ge). Andries werd 5 dagen.

VI-CL  Jantje Gijsberta van Rennes, dochter van Jan van Rennes en Gerritje Elings (V-AB), is geboren op zondag 31 januari 1847 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 11 februari 1941 in Valburg (Ge). Jantje werd 94 jaar en 11 dagen.

Jantje trouwt op donderdag 8 mei 1879 in Valburg (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Teunissen van Manen, zoon van Jacobus Teunissen van Manen en Adriana Jacobs. Jan, strodekker en brandstoffenhandelaar, is geboren op dinsdag 8 september 1840 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 17 juni 1926 in Valburg (Ge). Jan werd 85 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Adrianus Jacobus Teunissen van Manen is geboren op maandag 22 maart 1880 in Valburg (Ge), zie VII-IN.

2  waarschijnlijk Jan Teunissen van Manen is geboren op maandag 22 mei 1882, is overleden op zaterdag 24 april 1954, is begraven in Zetten (Ge). Jan werd 71 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

3  Anna Teunissen van Manen is geboren in december 1887 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 27 februari 1889 in Valburg (Ge). Anna werd 1 jaar en 2 maanden.

4  waarschijnlijk Gerrit Dirk Teunissen van Manen mogelijk is geboren op donderdag 30 mei 1889, mogelijk is overleden op donderdag 20 september 1984. Gerrit werd 95 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

5  waarschijnlijk Anna Teunissen van Manen is geboren op maandag 3 maart 1890, is overleden op zaterdag 24 maart 1962. Anna werd 72 jaar en 21 dagen.

VI-CM  Ariën van Rennes, zoon van Jan van Rennes en Gerritje Elings (V-AB), metselaar, is geboren op zondag 6 maart 1853 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 4 juli 1932 in Nijmegen (Ge). Ariën werd 79 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Ariën trouwt op zaterdag 7 mei 1881 in Valburg (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria van Uum, dochter van Johannes Josephus van Uum en Krijnera Hendrika van de Vooren. Maria is geboren op zaterdag 8 juli 1848 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 29 mei 1929 in Nijmegen (Ge). Maria werd 80 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Ariën en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Levenloos kind van Rennes is ter wereld gekomen op vrijdag 5 mei 1882 in Zetten (Ge).

2  Gerrit Jan van Rennes is geboren op zondag 29 april 1883 in Valburg (Ge), zie VII-IO.

3  Drika van Rennes is geboren op zondag 20 december 1885 in Valburg (Ge), zie VII-IP.

VI-CN  Derk van Rennes, zoon van Jan van Rennes en Gerritje Elings (V-AB), is geboren op zondag 12 april 1857 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 7 februari 1947 in Valburg (Ge). Derk werd 89 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Derk trouwt op donderdag 31 mei 1888 in Heteren (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Arissen, dochter van Hermen Arissen en Hendrina Johanna Willemsen. Catharina is geboren op dinsdag 22 januari 1861 in Heteren (Ge), is overleden op zaterdag 10 oktober 1942 in Valburg (Ge). Catharina werd 81 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

VI-CO  Jacob Elings, zoon van Dries Elings (V-AC) en Derkje Speijers, arbeider en landbouwer, is geboren op zondag 18 juni 1854 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 14 maart 1947 in Heteren (Ge). Jacob werd 92 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 3 mei 1882 in Heteren (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Berendina Lindeboom, dochter van Gerrit Lindeboom en Everdina Weenink. Berendina is geboren op maandag 25 juni 1855 in Cortenoever (Ge), is overleden op woensdag 10 augustus 1927 in Randwijk (Ge). Berendina werd 72 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Jacob en Berendina zijn negen kinderen bekend:

1  Derkje Elings is geboren op donderdag 28 september 1882 in Heteren (Ge), zie VII-IQ.

2  Everdina Elings is geboren op woensdag 5 maart 1884 in Heteren (Ge), zie VII-IR.

3  Andries Elings is geboren op woensdag 2 december 1885 in Randwijk (Ge), zie VII-IS.

4  Gerrit Elings ook genaamd Gerard is geboren op woensdag 20 april 1887 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 18 juli 1889 in Heteren (Ge). Gerrit werd 2 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

5  Arie Elings is geboren op woensdag 16 januari 1889 in Randwijk (Ge), zie VII-IT.

6  Gerritje Elings is geboren op woensdag 10 augustus 1892 in Randwijk (Ge), zie VII-IU.

7  Christina Antonia Elings (Stien) is geboren op woensdag 23 mei 1894 in Randwijk (Ge), zie VII-IV.

8  Willemina Elings is geboren op zaterdag 9 mei 1896 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 20 augustus 1903 in Randwijk (Ge). Willemina werd 7 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

9  Jan Elings is geboren op donderdag 28 juli 1898 in Randwijk (Ge), is overleden op vrijdag 30 september 1898 in Heteren (Ge). Jan werd 2 maanden en 2 dagen.

VI-CP  Arie Elings, zoon van Dries Elings (V-AC) en Derkje Speijers, veldarbeider, is geboren op woensdag 30 januari 1856 in Heteren (Ge), is overleden op zondag 28 mei 1944 in Ede (Ge). Arie werd 88 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Arie trouwt op zaterdag 9 mei 1891 in Heteren (Ge) op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Antje van den Wiltenburgh, dochter van Arie van den Wiltenburgh en Johanna Wendelina Hendriksen. Antje is geboren op maandag 29 februari 1864 in Opheusden (Ge), is overleden op dinsdag 9 mei 1944 in Ede (Ge). Antje werd 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Arie en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Derkje Elings is geboren op donderdag 25 februari 1892 in Heteren (Ge), zie VII-IW.

2  Arie Elings is geboren op vrijdag 17 maart 1893 in Heteren (Ge), zie VII-IX.

3  Johanna Elings is geboren op zondag 13 september 1896 in Heteren (Ge), zie VII-IY.

VI-CQ  Christina Johanna Elings, dochter van Dries Elings (V-AC) en Derkje Speijers, is geboren op zondag 14 juni 1857 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 8 november 1943 in Driel (Ge). Christina werd 86 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Christina trouwt op woensdag 11 mei 1892 in Heteren (Ge) op 34-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Hermen Roelof van Renes, zoon van Hermijna van Renes. Hermen, wegwerker, is geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Opheusden (Ge), is overleden op zondag 23 augustus 1903 in Heteren (Ge). Hermen werd 43 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Christina trouwt op zaterdag 3 februari 1906 in Heteren (Ge) op 48-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Pieter Willem Pansier, zoon van Lammert Pansier en Cornelia Wilhelmina Schoonebeek. Pieter, tabaksplanter en landbouwer, is geboren op zaterdag 10 november 1849 in Echteld (Ge), is overleden op zondag 3 februari 1929 in Arnhem (Ge). Pieter werd 79 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Christina van Welij.

VI-CR  Jan Elings, zoon van Dries Elings (V-AC) en Derkje Speijers, arbeider, is geboren op vrijdag 1 oktober 1858 in Heteren (Ge), is overleden op dinsdag 26 december 1950 in Ede (Ge). Jan werd 92 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op woensdag 11 mei 1892 in Heteren (Ge) op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Geertruida Johanna Zwijnen, dochter van Roelof Zwijnen en Wilhelmina Bekker. Geertruida is geboren op zaterdag 4 februari 1860 in Heteren (Ge), is overleden op zondag 7 januari 1934 in Heteren (Ge). Geertruida werd 73 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Jan en Geertruida zijn vier kinderen bekend:

1  Wilhelmina Elings is geboren op donderdag 13 april 1893 in Heteren (Ge), zie VII-IZ.

2  Derkje Elings is geboren op woensdag 16 januari 1895 in Heteren (Ge), zie VII-JA.

3  Roelofje Elings is geboren op zaterdag 30 juli 1898 in Heteren (Ge).

4  Andries Elings is geboren op dinsdag 8 januari 1901 in Heteren (Ge), zie VII-JB.

VI-CS  Antonia Elings, dochter van Dries Elings (V-AC) en Derkje Speijers, is geboren op zaterdag 19 maart 1864 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 18 december 1944 in Eindhoven (Nb). Antonia werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Antonia trouwt op zaterdag 18 augustus 1894 in Heteren (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Hendrik van de Wal, zoon van Aldert van de Wal en Johanna Wilhelmina van Drempt. Jan, koetsier en landbouwer, is geboren op donderdag 17 oktober 1867 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 2 september 1923 in Dodewaard (Ge). Jan werd 55 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Antonia is een kind bekend:

1  Derkje Johanna van de Wal is geboren op zondag 12 december 1897 in Bemmel (Ge), zie VII-JC.

VI-CT  Jantje Elings, dochter van Dries Elings (V-AC) en Derkje Speijers, is geboren op donderdag 6 juli 1865 in Heteren (Ge).

Jantje trouwt op donderdag 30 april 1896 in Heteren (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Hendrikus Reijn, zoon van Cornelis Reijn en Joanna Gerritsen. Hendrikus, arbeider, is geboren op zaterdag 26 mei 1860 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 19 juni 1939 in Wadenoijen (Ge). Hendrikus werd 79 jaar en 24 dagen.

VI-CU  Hendrika Barten, dochter van Herman Barten en Hendrika Elings (Hentje) (V-AD), dienstbode, is geboren op zondag 25 juli 1847 in Randwijk (Ge), is overleden op dinsdag 14 april 1942 in Arnhem (Ge). Hendrika werd 94 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Hendrika trouwt op woensdag 30 april 1884 in Arnhem (Ge) op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan van de Plas, zoon van Aart van de Plas en Grietje van den Brink. Jan is geboren op zaterdag 17 juni 1848 in Essen_Barneveld (Ge), is overleden op maandag 15 mei 1933 in Arnhem (Ge). Jan werd 84 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Jan en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrika van de Plas is geboren op zaterdag 7 november 1885 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 6 januari 1886 in Arnhem (Ge). Hendrika werd 1 maand en 30 dagen.

2  Johanna Hendrika van de Plas is geboren op maandag 18 juli 1887 in Arnhem (Ge), zie VII-JD.

VI-CV  Hendrik Barten, zoon van Herman Barten en Hendrika Elings (Hentje) (V-AD), arbeider, is geboren op maandag 21 april 1851 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 28 april 1932 in Wageningen (Ge). Hendrik werd 81 jaar en 7 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 5 maart 1881 in Renkum (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerritje Vos, dochter van Willem Vos en Hendrika Wouters. Gerritje is geboren op zondag 22 mei 1859 in Renkum (Ge), is overleden op dinsdag 4 april 1922 in Wageningen (Ge). Gerritje werd 62 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Hendrik en Gerritje zijn negen kinderen bekend:

1  Willem Barten is geboren op dinsdag 17 december 1878 in Kesteren (Ge), is overleden op maandag 29 juli 1901 in Renkum (Ge). Willem werd 22 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

2  Hendrika Barten is geboren op vrijdag 10 maart 1882 in Renkum (Ge), zie VII-JE.

3  Herman Barten is geboren op maandag 31 december 1883 in Renkum (Ge), zie VII-JF.

4  Hendrina Barten is geboren op donderdag 18 maart 1886 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 12 juni 1888 in Wageningen (Ge). Hendrina werd 2 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

5  Adriana Barten is geboren op donderdag 5 april 1888 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 22 mei 1888 in Wageningen (Ge). Adriana werd 1 maand en 17 dagen.

6  Hendrina Barten is geboren op zondag 5 mei 1889 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 15 januari 1890 in Wageningen (Ge). Hendrina werd 8 maanden en 10 dagen.

7  Hendrina Barten is geboren op zondag 2 augustus 1891 in Wageningen (Ge), zie VII-JG.

8  Gerritje Barten is geboren op maandag 14 januari 1895 in Wageningen (Ge), zie VII-JH.

9  Peter Barten is geboren op donderdag 26 mei 1898 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 8 december 1900 in Wageningen (Ge). Peter werd 2 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

VI-CW  Adrianus Barten, zoon van Herman Barten en Hendrika Elings (Hentje) (V-AD), arbeider, is geboren op donderdag 9 december 1852 in Randwijk (Ge), is overleden op donderdag 15 maart 1934 in Arnhem (Ge). Adrianus werd 81 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 5 september 1900 in Arnhem (Ge) op 47-jarige leeftijd met de 36-jarige Klazina Christina Volkers, dochter van Christiaan Volkers en Klazina Platteel. Klazina, strijkster, is geboren op vrijdag 29 januari 1864 in Leiden (Zh).

Van Adrianus en Klazina zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikus Barten is geboren op zaterdag 5 januari 1895 in Utrecht (Ut).

2  Gerard Christiaan Barten is geboren op zondag 28 april 1901 in Arnhem (Ge), zie VII-JI.

VI-CX  Jenneke Barten, dochter van Herman Barten en Hendrika Elings (Hentje) (V-AD), is geboren op dinsdag 16 november 1858 in Opheusden (Ge), is overleden op woensdag 13 april 1938 in Wageningen (Ge). Jenneke werd 79 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Jenneke trouwt op vrijdag 8 augustus 1879 in Wageningen (Ge) op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Johannes Randewijk, zoon van Peter Randewijk en Adriana Rouw. Johannes, sigarenpakker, is geboren op dinsdag 18 maart 1856 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 8 november 1903 in Wageningen (Ge). Johannes werd 47 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Jenneke zijn veertien kinderen bekend:

1  Peter Randewijk is geboren op donderdag 26 februari 1880 in Wageningen (Ge), zie VII-JJ.

2  Herman Randewijk is geboren op zondag 26 juni 1881 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 26 september 1881 in Wageningen (Ge). Herman werd 3 maanden.

3  Adriana Randewijk is geboren op donderdag 25 januari 1883 in Wageningen (Ge), zie VII-JK.

4  Hendrik Herman Randewijk is geboren op woensdag 27 februari 1884 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 6 juni 1888 in Wageningen (Ge). Hendrik werd 4 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

5  Catharina Randewijk mogelijk is geboren op zaterdag 6 juni 1885 in Wageningen (Ge), zie VII-JL.

6  Herman Randewijk is geboren op dinsdag 31 augustus 1886 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 30 mei 1888 in Wageningen (Ge). Herman werd 1 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

7  Hendrika Randewijk is geboren op woensdag 8 mei 1889 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 19 juni 1892 in Wageningen (Ge). Hendrika werd 3 jaar, 1 maand en 11 dagen.

8  Grietje Randewijk is geboren op zaterdag 13 september 1890 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 27 februari 1892 in Wageningen (Ge). Grietje werd 1 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

9  Johannes Hendrikus Randewijk is geboren op zaterdag 5 december 1891 in Wageningen (Ge).

10  Hendrika Hermina Randewijk is geboren op maandag 25 februari 1895 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 15 juni 1899 in Wageningen (Ge). Hendrika werd 4 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

11  Aart Dirk Randewijk is geboren op vrijdag 17 april 1896 in Wageningen (Ge), zie VII-JM.

12  Jenneke Geurtje Hendrika Randewijk is geboren op maandag 19 juli 1897 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 21 mei 1899 in Wageningen (Ge). Jenneke werd 1 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

13  Margrita Randewijk is geboren op woensdag 5 april 1899 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 4 juni 1901 in Wageningen (Ge). Margrita werd 2 jaar, 1 maand en 30 dagen.

14  Hendrika Geurtje Jenneke Randewijk is geboren op maandag 10 december 1900 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 26 december 1900 in Wageningen (Ge). Hendrika werd 16 dagen.

Jenneke trouwt op vrijdag 7 juli 1905 in Wageningen (Ge) op 46-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Johannes Baars, zoon van Johannis Baars en Gerritje Keijman. Johannes, huisschilder, is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 3 november 1936 in Wageningen (Ge). Johannes werd 78 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Willemina van Woerdekom.

Johannes en Jenneke hebben samen een kind:

15  Cornelis Karel Baars is geboren op maandag 7 mei 1906 in Wageningen (Ge), zie VII-JN.

VI-CY  Hermina Barten, dochter van Herman Barten en Hendrika Elings (Hentje) (V-AD), is geboren op woensdag 31 oktober 1866 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 3 mei 1937 in Renkum (Ge). Hermina werd 70 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Hermina trouwt op vrijdag 1 juni 1906 in Wageningen (Ge) op 39-jarige leeftijd (1) met de 58-jarige Anthonie Lockhorst, zoon van Roelof Lockhorst en Maria van Swieten. Anthonie, steenovensarbeider, is geboren op dinsdag 11 januari 1848 in Langbroek (Ut), is overleden op maandag 6 april 1914 in Wageningen (Ge). Anthonie werd 66 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Anthonie was eerder gehuwd (1) met Gijsje van Ek.

Hermina trouwt op donderdag 29 juni 1916 in Renkum (Ge) op 49-jarige leeftijd (2) met de 67-jarige Jan Otto Harteman, zoon van Otto Harteman en Jacoba van Beinheim. Jan, arbeider, is geboren op donderdag 18 januari 1849 in Lienden (Ge), is overleden op maandag 24 maart 1919 in Renkum (Ge). Jan werd 70 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Gerritje van der Meij.

Hermina trouwt op donderdag 11 november 1920 in Renkum (Ge) op 54-jarige leeftijd (3) met de 49-jarige Cornelis Verwoert, zoon van Otto Verwoert en Gerritje Willemse. Cornelis, tuinarbeider, is geboren op zondag 4 december 1870 in Rhenen (Ut).

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Hendrika van Haarlem.

VI-CZ  Cornelia Arends, dochter van Johanna Elings (V-AE), is geboren op woensdag 16 september 1846 in Lakemond (Ge), is overleden op zaterdag 3 september 1927 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 80 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

(Geboren als Cornelia Elings, geen erkenning gevonden)

Cornelia trouwt op woensdag 9 mei 1883 in Rotterdam (Zh) op 36-jarige leeftijd (1) met de 49-jarige Hendrik Brouwer, zoon van Evert Brouwer en Maria Bosveld. Hendrik is geboren op donderdag 16 mei 1833 in Rheden (Ge), is overleden op maandag 15 juni 1885 in Rheden (Ge). Hendrik werd 52 jaar en 30 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Christina Möck.

Van Hendrik en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Maria Hendrika Brouwer is geboren op zaterdag 22 maart 1884 in Rheden (Ge), zie VII-JO.

2  Hendrika Cornelia Brouwer is geboren op zondag 27 september 1885 in Rotterdam (Zh), zie VII-JP.

3  Everdina Janna Brouwer is geboren op zondag 27 september 1885 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 20 november 1885 in Rotterdam (Zh). Everdina werd 1 maand en 24 dagen.

Cornelia trouwt tussen 1886 en 1890 op hoogstens 39-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 31-jarige Cornelis Verweij. Cornelis is geboren rond 1855 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 6 augustus 1940 in Rotterdam (Zh). Cornelis werd ongeveer 85 jaar.

Van Cornelis en Cornelia is een kind bekend:

4  Agatha Cornelia Verweij is geboren op zondag 14 december 1890 in Rotterdam (Zh), zie VII-JQ.

VI-DA  Hendrik Arends, zoon van Jan Arends en Johanna Elings (V-AE), pakhuisknecht en pakhuisbaas, is geboren op zondag 26 juni 1859 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 29 november 1910 in Rotterdam (Zh). Hendrik werd 51 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 27 augustus 1884 in Rotterdam (Zh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Agatha Cornelia Peters, dochter van Robbert Adrianus Peters en Jacomina Termaat. Agatha is geboren op zondag 7 november 1858 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 21 augustus 1906 in Rotterdam (Zh). Agatha werd 47 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Hendrik en Agatha zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Arends is geboren op woensdag 3 maart 1886 in Rotterdam (Zh).

2  Jan Arends, bouwkundig tekenaar, is geboren op donderdag 10 juli 1890 in Rotterdam (Zh).

3  Woutje Arends is geboren op vrijdag 24 mei 1895 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 13 november 1896 in Rotterdam (Zh). Woutje werd 1 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

4  Johanna Arends is geboren op vrijdag 24 mei 1895 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 18 november 1896 in Rotterdam (Zh). Johanna werd 1 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

5  Woutje Arends is geboren op zondag 31 oktober 1897 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 4 februari 1898 in Rotterdam (Zh). Woutje werd 3 maanden en 4 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 4 mei 1910 in Rotterdam (Zh) op 50-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Annegien Slagboom, dochter van Philippus Slagboom en Neeltje Groeneveld. Annegien is geboren op dinsdag 30 mei 1865 in Gorssel (Ge), is overleden op donderdag 15 januari 1948 in Rotterdam (Zh). Annegien werd 82 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

VI-DB  Cornelis Arends, zoon van Jan Arends en Johanna Elings (V-AE), timmerman, is geboren op maandag 27 maart 1865 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 26 februari 1932 in Rotterdam (Zh). Cornelis werd 66 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 29 juni 1887 in Rotterdam (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmina Oosten, dochter van Jochem Oosten en Harmpje Harsevoort. Harmina is geboren op maandag 8 december 1862 in Meppel (Dr).

Van Cornelis en Harmina zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Harmina Arends is geboren op zondag 11 december 1887 in Rotterdam (Zh), zie VII-JR.

2  Jochem Arends is geboren op zaterdag 11 januari 1890 in Rotterdam (Zh), zie VII-JS.

3  Cornelis Arends is geboren op woensdag 2 december 1891 in Rotterdam (Zh), zie VII-JT.

4  Jan Arends is geboren op woensdag 20 december 1893 in Rotterdam (Zh).

5  Hendrik Arends is geboren op woensdag 16 oktober 1895 in Rotterdam (Zh), zie VII-JU.

6  Herman Arends, schoenmaker, is geboren op zaterdag 7 mei 1898 in Rotterdam (Zh).

7  Johannes Arends, filiaalhouder kruidenhandel, is geboren op vrijdag 1 maart 1901 in Rotterdam (Zh).

8  Simon Arends is geboren op donderdag 3 maart 1904 in Rotterdam (Zh), zie VII-JV.

9  Harmina Arends is geboren op maandag 23 april 1906 in Rotterdam (Zh), zie VII-JW.

VI-DC  Steven Arends, zoon van Jan Arends en Johanna Elings (V-AE), pakhuisknecht, is geboren op woensdag 10 februari 1869 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 26 februari 1956 in Poortugaal (Zh). Steven werd 87 jaar en 16 dagen.

Steven trouwt op woensdag 21 augustus 1895 in Rotterdam (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Maria van der Gevel, dochter van Jacobus van der Gevel en Elizabeth Blauw. Maria, huisbewaarster, is geboren op zaterdag 19 april 1862 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 8 juli 1937 in Rotterdam (Zh). Maria werd 75 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Maria was eerder gehuwd (1) met Cornelis Doekemeijer. Maria was eerder gehuwd (2) met Isaac Daniel van der Vis.

VI-DD  Steven Elings, zoon van Cornelis Elings (V-AF) en Hermina Barten, tabaksplanter, is geboren op woensdag 30 oktober 1861 in Lakemond (Ge).

Steven trouwt op donderdag 29 maart 1894 in Heteren (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerritje van Gelder, dochter van Gerrit van Gelder en Teuntje Aalbers. Gerritje is geboren op maandag 21 december 1868 in Randwijk (Ge).

Van Steven en Gerritje zijn negen kinderen bekend:Hermina Teuntje Adriana Elings grafzerk op 8 aug 2009.

1  Hermina Teuntje Adriana Elings is geboren op dinsdag 1 januari 1895 in Lakemond (Ge), is overleden op maandag 11 maart 1974, is begraven in Randwijk (Ge). Hermina werd 79 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

2  Teuntje Adriana Elings is geboren op donderdag 6 februari 1896 in Heteren (Ge), zie VII-JX.

3  Cornelis Gerrit Elings is geboren op donderdag 11 februari 1897 in Lakemond (Ge), is overleden op vrijdag 27 oktober 1944 in Eindhoven (Nb). Cornelis werd 47 jaar, 8 maanden en 16 dagen.Adriana Hendrina Elings grafzerk op 8 aug 2009.

4  Adriana Hendrina Elings is geboren op donderdag 9 juni 1898 in Lakemond (Ge), is overleden op dinsdag 6 februari 1990, is begraven in Randwijk (Ge). Adriana werd 91 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

5  Gerrit Hendrik Elings is geboren op maandag 16 oktober 1899 in Lakemond (Ge), zie VII-JY.

6  Jan Hendrik Elings is geboren op vrijdag 31 mei 1901 in Randwijk (Ge), is overleden op maandag 18 augustus 1997, is begraven in Randwijk (Ge). Jan werd 96 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

7  Petronella Jacoba Elings is geboren op donderdag 18 december 1902 in Randwijk (Ge), zie VII-JZ.

8  Hendrina Adriana Elings is geboren op dinsdag 28 juni 1904 in Randwijk (Ge), is overleden op zondag 11 juni 1922 in Randwijk (Ge). Hendrina werd 17 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

9  Hendrik Jacob Elings is geboren op woensdag 24 maart 1909 in Randwijk (Ge), zie VII-KA.

VI-DE  Hendrina Adriana Elings, dochter van Cornelis Elings (V-AF) en Hermina Barten, is geboren op donderdag 12 maart 1863 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 10 mei 1944 in Valburg (Ge). Hendrina werd 81 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Hendrina trouwt op dinsdag 23 september 1884 in Heteren (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Arend Crum, zoon van Peter Jan Crum en Arnolda van Neerbos. Arend, koopman en veehandelaar, is geboren op zondag 30 januari 1859 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 6 februari 1932 in Dodewaard (Ge). Arend werd 73 jaar en 7 dagen.

Van Arend en Hendrina zijn tien kinderen bekend:

1  Hermina Crum is geboren op donderdag 30 oktober 1884 in Heteren (Ge), zie VII-KB.

2  Petronella Johanna Crum is geboren op vrijdag 29 januari 1886 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KC.

3  Cornelis Arnoldus Crum is geboren op dinsdag 19 april 1887 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KD.

4  Arnoldus Crum is geboren op woensdag 26 september 1888 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KE.

5  Andries Peter Crum is geboren op woensdag 22 oktober 1890 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KF.

6  Teuntje Hendrina Crum is geboren op woensdag 23 december 1891 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KG.

7  Arend Hendrik Crum is geboren op donderdag 19 april 1894 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KH.

8  Steven Jan Hendrik Crum is geboren op vrijdag 21 augustus 1896 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VII-KI.

9  Dina Arnoldina Crum is geboren op woensdag 16 januari 1901 in Dodewaard (Ge).

10  Hendrina Adriana Crum is geboren op vrijdag 29 januari 1909 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 12 maart 1909 in Dodewaard (Ge). Hendrina werd 1 maand en 11 dagen.

VI-DF  Hendrik Elings, zoon van Cornelis Elings (V-AF) en Hermina Barten, landbouwer, is geboren op zondag 23 oktober 1864 in Lakemond (Ge), is overleden op zaterdag 2 juni 1945 in Valburg (Ge). Hendrik werd 80 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 11 maart 1897 in Valburg (Ge) op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Sandrina Wiggelo, dochter van Cornelis Jan Wiggelo en Willemina Carolina Marquardt. Sandrina is geboren op zaterdag 18 december 1869 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 6 november 1936 in Heteren (Ge). Sandrina werd 66 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Hendrik en Sandrina zijn vijf kinderen bekend:

1  Hermina Cornelia Elings (Mien) is geboren op zaterdag 8 mei 1897, zie VII-KJ.

2  Cornelis Jan Elings (Cees) is geboren op zaterdag 12 november 1898 in Valburg (Ge), zie VII-KK.

3  Carolina Wilhelmina Elings is geboren op zaterdag 25 augustus 1900 in Heteren (Ge), zie VII-KL.

4  Hendrina Adriana Elings (Drina) is geboren op zondag 16 maart 1902 in Lijnden (Ge), zie VII-KM.

5  Hendrik Elings is geboren op dinsdag 16 mei 1911 in Randwijk (Ge), zie VII-KN.

VI-DG  Teuntje Elings, dochter van Cornelis Elings (V-AF) en Hermina Barten, is geboren op donderdag 3 augustus 1871 in Lakemond (Ge), is overleden op vrijdag 7 november 1947 in Dodewaard (Ge). Teuntje werd 76 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Teuntje trouwt op donderdag 25 april 1901 in Heteren (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Brienen Sander Brienissen, zoon van Brienen Brienissen en Janna van Hattum. Brienen, landbouwer, is geboren op vrijdag 11 juni 1869 in Opheusden (Ge).

Van Brienen en Teuntje zijn vier kinderen bekend:

1  Brienen Brienissen is geboren op zondag 12 januari 1902 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 29 januari 1902 in Dodewaard (Ge). Brienen werd 17 dagen.

2  Levenloos kind Brienissen is ter wereld gekomen op zondag 12 januari 1902 in Dodewaard (Ge).

3  Brienen Brienissen is geboren op maandag 18 april 1904 in Dodewaard (Ge).

4  Cornelis Brienissen is geboren op maandag 21 januari 1907 in Dodewaard (Ge), zie VII-KO.

VI-DH  Hermanus Elings, zoon van Cornelis Elings (V-AF) en Hermina Barten, melkknecht, is geboren op woensdag 6 augustus 1873 in Lakemond (Ge).

Hermanus trouwt op zaterdag 9 augustus 1902 in Heteren (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Teuntje Adriana Rutten, dochter van Johannes Rutten en Geertruida Aalbers. Teuntje is geboren op zaterdag 1 januari 1881 in Randwijk (Ge).

VI-DI  Hendrika Hermina Elings, dochter van Cornelis Elings (V-AF) en Hermina Barten, is geboren op vrijdag 18 december 1874 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 20 september 1946 in Dodewaard (Ge). Hendrika werd 71 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 7 juni 1900 in Heteren (Ge) (is gescheiden op donderdag 16 februari 1922 in Arnhem (Ge)) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Arend Jan van Beijnum, zoon van Jan Gerrit van Beinum en Maria Wilhelmina Jansen. Arend, landbouwer, is geboren op dinsdag 11 januari 1876 in Indoornik (Ge).

Van Arend en Hendrika zijn drie kinderen bekend:

1  Hermina Cornelia van Beijnum is geboren rond 1901 in Lakemond (Ge), is overleden op zaterdag 6 december 1902 in Lakemond (Ge). Hermina werd ongeveer 1 jaar.

2  Hermina Cornelia van Beijnum is geboren rond 1903 in Lakemond (Ge), is overleden op woensdag 13 maart 1907 in Lakemond (Ge). Hermina werd ongeveer 4 jaar.

3  Levenloos kind van Beijnum is ter wereld gekomen op zondag 5 juni 1904 in Lakemond (Ge).

VI-DJ  Johanna Wilhelmina Koenen, dochter van Wilhelmus Coenen (Willem) en Gerritje Elings (V-AG), is geboren rond 1857 in Appeltern (Ge), is overleden op woensdag 9 februari 1944 in Aalsmeer (Nh). Johanna werd ongeveer 87 jaar.

Johanna trouwt op woensdag 10 september 1879 in Haarlemmermeer (Nh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacobus Vonk, zoon van Jan Vonk en Pieternella Terhaar. Jacobus is geboren rond 1854 in Zevenhoven (Zh).

VI-DK  Gerritje Koenen, dochter van Wilhelmus Coenen (Willem) en Gerritje Elings (V-AG), is geboren op zondag 26 september 1858 in Appeltern (Ge), is overleden op donderdag 29 februari 1940 in Haarlem (Nh). Gerritje werd 81 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Gerritje trouwt op woensdag 13 november 1878 in Haarlemmermeer (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Anthonij Bogers, zoon van Johannis Bogers en Anna van den Ende. Anthonij is geboren op vrijdag 18 april 1856 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op dinsdag 27 november 1883 in Hoofddorp (Nh). Anthonij werd 27 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

VI-DL  Hendrika Wilhelmina Koene, dochter van Wilhelmus Coenen (Willem) en Gerritje Elings (V-AG), is geboren op dinsdag 21 februari 1865 in Haarlemmermeer (Nh).

Hendrika trouwt op donderdag 2 juni 1887 in Aalsmeer (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hillenius Wibbinus Kazemier, zoon van Jan Abels Kazemier en Sijke van der Heide. Hillenius is geboren op vrijdag 7 september 1860 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Van Hillenius en Hendrika zijn zes kinderen bekend:

1  Sijke Kazemier is geboren op zaterdag 15 oktober 1887 in Aalsmeer (Nh), zie VII-KP.

2  Gerritje Kazemier is geboren op maandag 31 december 1888 in Aalsmeer (Nh), zie VII-KQ.

3  Jan Abel Kazemier is geboren op zondag 13 juli 1890 in Aalsmeer (Nh), zie VII-KR.

4  Willem Kazemier is geboren op vrijdag 2 augustus 1895 in Aalsmeer (Nh), is overleden op zaterdag 23 april 1898 in Aalsmeer (Nh). Willem werd 2 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

5  Johanna Wilhelmina Kazemier is geboren op maandag 25 oktober 1897 in Aalsmeer (Nh), zie VII-KS.

6  Willem Kazemier is geboren op woensdag 31 december 1902 in Aalsmeer (Nh), zie VII-KT.

VI-DM  Jacoba Adriana Elings, dochter van Arend Elings (V-AI) en Jannigje Ariese, is geboren rond 1862 in Wageningen (Ge).

Jacoba trouwt op zaterdag 23 maart 1889 in Wageningen (Ge) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Egbert Hofman, zoon van Samuel Hofman en Hinderika Lucretia Averes. Egbert, houtdraaier, is geboren op donderdag 26 april 1866 in Groningen (Gr).

VI-DN  Jan Elings, zoon van Arend Elings (V-AI) en Jannigje Ariese, arbeider, is geboren rond 1864 in Wageningen (Ge).

Jan trouwt op vrijdag 21 oktober 1892 in Wageningen (Ge) (is gescheiden op donderdag 24 juni 1920 in Arnhem (Ge)) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Anna Elisabeth van Aggelen, dochter van Marinus van Aggelen en Dientje Veenbrink. Anna, schoonmaakster, is geboren rond 1874 in Wageningen (Ge).

Van Jan en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Arend Elings is geboren rond 1893, is overleden op zondag 19 oktober 1919 in Heerlen (Li). Arend werd ongeveer 26 jaar.

2  Marinus Elings is geboren rond 1895 in Wageningen (Ge), zie VII-KU.

3  Anna Elisabeth Elings is geboren op woensdag 23 oktober 1895 in Wageningen (Ge), zie VII-KV.

4  Dientje Elings is geboren op woensdag 15 december 1897 in Wageningen (Ge), zie VII-KW.

5  Jannigje Jacoba Jacomina Elings is geboren rond 1900 in Rees (DUI), zie VII-KX.

6  Susanna Katharina Gerhardine Elings is geboren rond 1901 in Rees (DUI), zie VII-KY.

VI-DO  Derkje Jacomina Elings, dochter van Arend Elings (V-AI) en Jannigje Ariese, is geboren op maandag 13 juli 1868 in Heteren (Ge).

Derkje trouwt op vrijdag 9 mei 1890 in Wageningen (Ge) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Geurt Meurs, zoon van Evert Stevensz Meurs en Jansje Vermeer. Geurt, sigarenmaker, is geboren rond 1870 in Wageningen (Ge).

Van Geurt en Derkje is een kind bekend:

1  Evert Meurs is geboren in augustus 1892 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 29 juli 1893 in Wageningen (Ge). Evert werd 11 maanden.

VI-DP  Willemina Ariese, dochter van Hendrik Arissen en Gerritje Elings (V-AJ), is geboren rond 1868 in Valburg (Ge).

Willemina trouwt op vrijdag 19 mei 1899 in De Bilt (Ut) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Versteegh, zoon van Gerrit Versteegh en Antje van Breenen. Gerrit is geboren op zondag 7 februari 1875 in Utrecht (Ut).

Van Gerrit en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Versteegh is geboren op woensdag 20 mei 1908 in IJsselstein (Ut).

2  Hendrik Versteegh is geboren op woensdag 21 december 1910 in Zeist (Ut).

VI-DQ  Jan Ariesen, zoon van Hendrik Arissen en Gerritje Elings (V-AJ), timmerman, is geboren rond 1870 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 11 februari 1940 in Randwijk (Ge). Jan werd ongeveer 70 jaar.

Jan trouwt op donderdag 5 mei 1898 in Valburg (Ge) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Lijdia Hendrika van Ingen, dochter van Albertus Rijna van Ingen en Hendrika van de Graaf. Lijdia is geboren op dinsdag 3 maart 1874 in Oosterhout (Nb), is overleden op vrijdag 29 juni 1945 in Valburg (Ge). Lijdia werd 71 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Van Jan en Lijdia zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrika Ariesen is geboren op zaterdag 6 oktober 1900 in Randwijk (Ge).

2  Hendrik Ariesen is geboren op zaterdag 25 januari 1902 in Randwijk (Ge).

3  Alberta Ariesen is geboren op vrijdag 28 augustus 1903 in Randwijk (Ge).

4  Lijdia Hendrika Ariesen is geboren op vrijdag 6 januari 1905 in Randwijk (Ge).

5  Jacoba Wilhelmina Ariesen is geboren op zondag 17 januari 1909 in Randwijk (Ge), is overleden op dinsdag 20 februari 1940 in Randwijk (Ge). Jacoba werd 31 jaar, 1 maand en 3 dagen.

6  Jan Ariesen is geboren op dinsdag 22 maart 1910 in Randwijk (Ge), is overleden op maandag 18 september 1911 in Randwijk (Ge). Jan werd 1 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

VI-DR  Hendrika Ariese, dochter van Hendrik Arissen en Gerritje Elings (V-AJ), is geboren rond 1872 in Zetten (Ge).

Hendrika trouwt op donderdag 18 februari 1904 in Den Helder (Nh) op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Dirk Veereschild, zoon van Johannes Jacobus Veereschild en Pieternella Johanna Bebelaar. Dirk, takelaar, is geboren op vrijdag 16 oktober 1868 in Den Helder (Nh).

VI-DS  Johannes Ariese, zoon van Hendrik Arissen en Gerritje Elings (V-AJ), tuinman, is geboren op vrijdag 27 september 1878 in Zetten (Ge).

Johannes trouwt op donderdag 5 mei 1904 in Kesteren (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Antonetta Arends, dochter van Gijsbert Arends en Anna Maria van de Kolk. Antonetta, dienstmeid, is geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Opheusden (Ge).

Generatie VII

VII-A  Catharina Anna Elands, dochter van Bernardus Elands (VI-A) en Jantje Fluit (Jannetje), is geboren op donderdag 9 februari 1843 in Ede (Ge), is overleden op vrijdag 27 maart 1885 in Ede (Ge). Catharina werd 42 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Catharina trouwt op zaterdag 11 november 1865 in Ede (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Harmen van Laar, zoon van Bor Eversen van Laar en Maria de Bond. Harmen, landbouwer, is geboren op woensdag 5 februari 1834 in Ede (Ge), is overleden op donderdag 24 augustus 1916 in Ede (Ge). Harmen werd 82 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Harmen was later gehuwd (2) met Jantje Busser.

Van Harmen en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1  Maria van Laar is geboren op vrijdag 22 juni 1866 in Ede (Ge), is overleden op zaterdag 3 augustus 1867 in Ede (Ge). Maria werd 1 jaar, 1 maand en 12 dagen.

2  Bor van Laar is geboren op vrijdag 24 januari 1868 in Ede (Ge), zie VIII-A.

3  Jantje van Laar is geboren op zaterdag 17 juli 1869 in Ede (Ge), zie VIII-B.

4  Bernardus van Laar is geboren op maandag 14 november 1870 in Ede (Ge), zie VIII-C.

5  Maria van Laar is geboren rond 1873 in Ede (Ge), is overleden op maandag 22 maart 1875 in Ede (Ge). Maria werd ongeveer 2 jaar.

6  Teunisje van Laar is geboren op zaterdag 10 oktober 1874 in Ede (Ge), zie VIII-D.

7  Maria van Laar is geboren rond 1877 in Ede (Ge), zie VIII-E.

8  Hendrik Jan van Laar is geboren op woensdag 21 mei 1879 in Ede (Ge), zie VIII-F.

9  Maartje van Laar is geboren rond 1882 in Ede (Ge), zie VIII-G.

VII-B  Grietje Elands, dochter van Bernardus Elands (VI-A) en Jantje Fluit (Jannetje), is geboren op zondag 16 februari 1845 in Ede (Ge), is overleden op woensdag 25 november 1868 in Kootwijkerbroek (Ge). Grietje werd 23 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 13 oktober 1864 in Barneveld (Ge) op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Johan Klarenbeek (Jan), zoon van Willemtje Klarenbeek. Jan, koopman, is geboren op woensdag 18 januari 1837 in Barneveld (Ge), is overleden op woensdag 7 januari 1874 in Kootwijkerbroek (Ge). Jan werd 36 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Melisje Burgers.

Van Jan en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bernardus Klarenbeek is geboren op vrijdag 14 juli 1865 in Barneveld (Ge), is overleden op woensdag 23 maart 1892 in Ede (Ge). Bernardus werd 26 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

2  Willempje Klarenbeek is geboren op maandag 8 oktober 1866 in Barneveld (Ge), zie VIII-H.

3  Levenloos kind Klarenbeek is ter wereld gekomen op zondag 10 november 1867 in Kootwijkerbroek (Ge).

VII-C  Lammert Elands ook genaamd Lambertus, zoon van Bernardus Elands (VI-A) en Jantje Fluit (Jannetje), is geboren op donderdag 16 mei 1850 in Ede (Ge), is overleden op zondag 27 februari 1910 in Utrecht (Ut). Lammert werd 59 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Lammert trouwt op zaterdag 17 mei 1879 in Ede (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Hermina Hardeman, dochter van Arris Hardeman en Cornelia van Dijk. Hermina is geboren op maandag 14 januari 1850 in Veenendaal (Ut), is overleden op woensdag 24 maart 1920 in Utrecht (Ut). Hermina werd 70 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Lammert en Hermina zijn zeven kinderen bekend:

1  Bernardus Elands is geboren op maandag 17 november 1879 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 29 oktober 1885 in Utrecht (Ut). Bernardus werd 5 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

2  Cornelia Elands is geboren op donderdag 7 april 1881 in Utrecht (Ut), zie VIII-I.

3  Jannigje Elands is geboren op zondag 17 augustus 1884 in Utrecht (Ut), zie VIII-J.

4  Geertruida Elands is geboren op vrijdag 5 augustus 1887 in Utrecht (Ut), zie VIII-K.

5  Bernardus Elands is geboren op maandag 14 december 1891 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 21 februari 1949 in Utrecht (Ut). Bernardus werd 57 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

6  Aris Hendrikus Elands is geboren op donderdag 11 april 1895 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 21 december 1895 in Utrecht (Ut). Aris werd 8 maanden en 10 dagen.

7  Aris Hendrikus Elands is geboren op vrijdag 7 augustus 1896 in Utrecht (Ut), zie VIII-L.

VII-D  Teunisje Elands, dochter van Bernardus Elands (VI-A) en Jantje Fluit (Jannetje), is geboren op dinsdag 13 december 1853 in Ede (Ge), is overleden op donderdag 10 januari 1935 in Apeldoorn (Ge). Teunisje werd 81 jaar en 28 dagen.

Geschiedenis:
30 maart 1853: Vincent van Gogh wordt in Zundert geboren.

Teunisje trouwt op zaterdag 23 september 1876 in Ede (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Wrekenhorst, zoon van Hendrik Wrekenhorst en Dientje van Leeuwen. Willem, landbouwer, voerman en dagloner, is geboren op zaterdag 5 oktober 1850 in Ede (Ge), is overleden op vrijdag 29 april 1921 in Apeldoorn (Ge). Willem werd 70 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Willem en Teunisje zijn tien kinderen bekend:

1  Dientje Wrekenhorst is geboren rond 1877 in Ede (Ge), zie VIII-M.

2  Levenloos kind Wrekenhorst is ter wereld gekomen op woensdag 2 oktober 1878 in Apeldoorn (Ge).

3  Bernardus Wrekenhorst is geboren op dinsdag 5 oktober 1880 in Hoenderloo (Ge), zie VIII-N.

4  Hendrik Jan Wrekenhorst is geboren op donderdag 22 februari 1883 in Hoenderloo (Ge), zie VIII-O.

5  Jan Wrekenhorst is geboren op vrijdag 2 januari 1885 in Hoenderloo (Ge), is overleden op vrijdag 17 februari 1905 in Hoenderloo (Ge). Jan werd 20 jaar, 1 maand en 15 dagen.

6  Willempje Wrekenhorst is geboren op woensdag 9 februari 1887 in Hoenderloo (Ge).

7  Lammert Wrekenhorst is geboren op zaterdag 10 november 1888 in Hoenderloo (Ge), is overleden op vrijdag 6 mei 1892 in Hoenderloo (Ge). Lammert werd 3 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

8  Levenloos kind Wrekenhorst is ter wereld gekomen op vrijdag 24 april 1891 in Hoenderloo (Ge).

9  Lammert Wrekenhorst is geboren op donderdag 22 juni 1893 in Hoenderloo (Ge), zie VIII-P.

10  Anna Catriena Wrekenhorst is geboren op dinsdag 19 februari 1895 in Hoenderloo (Ge), zie VIII-Q.

VII-E  Hendrik Jan Elands, zoon van Bernardus Elands (VI-A) en Jantje Fluit (Jannetje), boerenknecht en landbouwer, is geboren op zaterdag 27 juni 1857 in Ede (Ge), is overleden op dinsdag 1 september 1914 in Ede (Ge). Hendrik werd 57 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 11 oktober 1894 in Ede (Ge) op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Janna van den Brink, dochter van Jan van den Brink en Hendrikje van Harn. Janna is geboren rond 1848 in Ede (Ge), is overleden op zondag 24 mei 1931 in Wageningen (Ge). Janna werd ongeveer 83 jaar.

Janna was eerder gehuwd (1) met Jan van de Wildekamp.

VII-F  Maria Donkersteeg, dochter van Hendrik Donkersteeg en Jacomina Elands (Jacomijntje) (VI-B), is geboren op zaterdag 28 maart 1840 in Lunteren (Ge), is overleden op zaterdag 18 januari 1919 in Ede (Ge). Maria werd 78 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 22 augustus 1868 in Ede (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Stomphorst, zoon van Jacob Stomphorst en Beertje Stevens van den Brink (Bietje). Hendrik, landbouwer, is geboren op dinsdag 23 oktober 1838 in Garderen (Ge), is overleden op donderdag 3 augustus 1905 in Ede (Ge). Hendrik werd 66 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Hendrik en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Stomphorst is geboren op dinsdag 22 juni 1869 in Ede (Ge), zie VIII-R.

2  Jacob Stomphorst is geboren op dinsdag 25 april 1871 in Ede (Ge), zie VIII-S.

VII-G  Cornelis Donkersteeg, zoon van Hendrik Donkersteeg en Jacomina Elands (Jacomijntje) (VI-B), landbouwer, is geboren op zaterdag 23 juli 1842 in Ede (Ge), is overleden op maandag 18 januari 1932 in Ede (Ge). Cornelis werd 89 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 17 mei 1879 in Ede (Ge) op 36-jarige leeftijd met de 19-jarige Aaltje van Hal, dochter van Gerrit van Hal en Jacobje Jansen. Aaltje is geboren op donderdag 4 augustus 1859 in Ede (Ge), is overleden op woensdag 17 juni 1914 in Ede (Ge). Aaltje werd 54 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Cornelis en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Donkersteeg is geboren op donderdag 2 september 1880 in Ede (Ge), zie VIII-T.

2  Gerrit Donkersteeg is geboren op zaterdag 18 augustus 1883 in Ede (Ge), is overleden op maandag 26 december 1898 in Ede (Ge). Gerrit werd 15 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

3  Jacobje Donkersteeg is geboren op donderdag 20 mei 1886 in Ede (Ge), zie VIII-U.

4  Jacob Donkersteeg is geboren op zaterdag 12 oktober 1889 in Ede (Ge), zie VIII-V.

5  Wouter Donkersteeg is geboren op woensdag 20 maart 1895 in Ede (Ge).

6  Geurt Donkersteeg is geboren op vrijdag 9 april 1897 in Ede (Ge), zie VIII-W.

7  Willem Donkersteeg is geboren op maandag 21 november 1898 in Ede (Ge), zie VIII-X.

8  Maria Jacomina Donkersteeg is geboren op zaterdag 25 augustus 1900 in Ede (Ge), zie VIII-Y.

9  Jacomina Hendrika Donkersteeg is geboren op dinsdag 29 april 1902 in Ede (Ge), zie VIII-Z.

VII-H  Hendrika Catharina Donkersteeg, dochter van Hendrik Donkersteeg en Jacomina Elands (Jacomijntje) (VI-B), is geboren op dinsdag 21 maart 1843 in Lunteren (Ge), is overleden op zondag 20 oktober 1918 in Amsterdam (Nh). Hendrika werd 75 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Hendrika trouwt op zaterdag 3 februari 1866 in Hilversum (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Wouter van Ettekoven, zoon van Arie van Ettekoven en Gerrigje ten Hoonten. Wouter, werkman en tuinman, is geboren op dinsdag 16 maart 1830 in Driebergen (Ut), is overleden op zaterdag 14 november 1908 in Hilversum (Nh). Wouter werd 78 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Wouter was eerder gehuwd (1) met Metje ter Horst.

Van Wouter en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Arie van Ettekoven is geboren op dinsdag 20 november 1866 in Hilversum (Nh), zie VIII-AA.

2  Jakamina van Ettekoven is geboren op donderdag 7 mei 1868 in Hilversum (Nh), zie VIII-AB.

3  Gerredina Antoinetta van Ettekoven is geboren op zondag 20 november 1870 in Hilversum (Nh), zie VIII-AC.

4  Hendrica Berendina van Ettekoven is geboren op vrijdag 26 januari 1872 in Hilversum (Nh), is overleden op maandag 11 november 1872 in Hilversum (Nh). Hendrica werd 9 maanden en 16 dagen.

5  Hendrik van Ettekoven is geboren op maandag 23 oktober 1876 in Hilversum (Nh), zie VIII-AD.

VII-I  Berendje Donkersteeg, dochter van Hendrik Donkersteeg en Jacomina Elands (Jacomijntje) (VI-B), is geboren op dinsdag 2 mei 1848 in Ede (Ge), is overleden op maandag 4 november 1895 in Ede (Ge). Berendje werd 47 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Berendje trouwt op zaterdag 29 juni 1878 in Ede (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 57-jarige Antonij Slotboom, zoon van Bernardus Slotboom en Mientje Willemsen van den Berg. Antonij, wagenmaker en uurwerkmaker, is geboren op dinsdag 14 november 1820 in Hummelo en Keppel (Ge), is overleden op zaterdag 7 april 1894 in Ede (Ge). Antonij werd 73 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Antonij was eerder gehuwd (1) met Arisje van Heerd. Antonij was eerder gehuwd (2) met Gijsbertje van de Voort. Antonij was eerder gehuwd (3) met Geurtje van Roekel.

Van Antonij en Berendje is een kind bekend:

1  Willem Slotboom is geboren op donderdag 19 januari 1888 in Ede (Ge), zie VIII-AE.

VII-J  Hanna van Dodewaard, dochter van Reijer van Dodewaard en Geertruij Alberts (VI-F), is geboren op dinsdag 21 augustus 1855 in Opheusden (Ge), is overleden op donderdag 15 maart 1923 in Brummen (Ge). Hanna werd 67 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Hanna trouwt op woensdag 8 november 1882 in Arnhem (Ge) op 27-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Jacob van den Berg, zoon van Gerrit van den Berg en Janna van Zandbergen. Jacob, arbeider, is geboren op donderdag 11 februari 1847 in Ede (Ge), is overleden op vrijdag 10 mei 1889 in Arnhem (Ge). Jacob werd 42 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Van Jacob en Hanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Janna van den Berg is geboren op vrijdag 14 september 1883 in Arnhem (Ge), zie VIII-AF.

2  Gerrit van den Berg is geboren op donderdag 27 november 1884 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 23 september 1959 in Gieten (Dr). Gerrit werd 74 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

3  Reijer van den Berg is geboren op maandag 22 februari 1886 in Arnhem (Ge), zie VIII-AG.

4  Gerard van den Berg is geboren op maandag 31 oktober 1887 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 1 augustus 1888 in Arnhem (Ge). Gerard werd 9 maanden en 1 dag.

5  Gerard van den Berg is geboren op donderdag 18 april 1889 in Arnhem (Ge), zie VIII-AH.

Hanna trouwt op maandag 23 december 1895 in Apeldoorn (Ge) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 54-jarige Johannes Verbeek. Johannes, tolgaarder, is geboren rond 1841 in Brummen (Ge), is overleden op zaterdag 10 maart 1923 in Brummen (Ge). Johannes werd ongeveer 82 jaar.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Stijntjen Kastelein. Johannes was eerder gehuwd (2) met Johanna Master.

Van Johannes en Hanna is een kind bekend:

6  Johanna Verbeek is geboren op zaterdag 7 november 1896 in Loenen (Overbetuwe) (Ge), zie VIII-AI.

VII-K  Gerritje van Dodewaard, dochter van Reijer van Dodewaard en Geertruij Alberts (VI-F), dienstmeid, is geboren op zaterdag 31 januari 1857 in Opheusden (Ge), is overleden op maandag 16 november 1925 in Kesteren (Ge). Gerritje werd 68 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Gerritje trouwt op vrijdag 24 oktober 1879 in Kesteren (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Willem Hendrik van Kleef, zoon van Peter van Kleef en Mensina Johanna Meijring. Jan is geboren op woensdag 19 februari 1851 in Opheusden (Ge), is overleden op vrijdag 27 juni 1930 in Kesteren (Ge). Jan werd 79 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

VII-L  Johanna Teunisse, dochter van Aalbert Teunisse (VI-H) en Frederika Gerritje te Grootenhuijs, is geboren op maandag 18 augustus 1845 in Dodewaard (Ge).

Johanna trouwt op zaterdag 8 september 1866 in Dodewaard (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit van Stralen, zoon van Gerrit van Stralen en Maria Elizabeth Floor. Gerrit is geboren op donderdag 19 november 1840 in Dodewaard (Ge).

Van Gerrit en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Frederika Gerdina van Stralen is geboren op woensdag 8 maart 1871 in Hien (buurtschap) (Ge).

2  Anneke van Stralen is geboren op zondag 24 mei 1874 in Hien (buurtschap) (Ge).

VII-M  Johanna Stam, dochter van Samuel Stam en Neeltje Teunisse (VI-I), is geboren op maandag 26 mei 1845 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 6 september 1933 in Valburg (Ge). Johanna werd 88 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 19 april 1866 in Valburg (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacobus van der Heijden, zoon van Mathijs van der Heijden en Hendriena Gerritsen. Jacobus is geboren op woensdag 14 april 1841 in Herveld (Ge), is overleden op woensdag 10 maart 1909 in Herveld (Ge). Jacobus werd 67 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Van Jacobus en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Levenloos kind van der Heijden is ter wereld gekomen op donderdag 17 januari 1867 in Herveld (Ge).

2  Neeltje van der Heijden is geboren op vrijdag 10 juli 1868 in Herveld (Ge), zie VIII-AJ.

3  Martina Jacoba van der Heijden is geboren op vrijdag 1 oktober 1869 in Herveld (Ge), zie VIII-AK.

4  Thijs van der Heijden is geboren op maandag 29 januari 1872 in Herveld (Ge), is overleden op vrijdag 5 april 1872 in Herveld (Ge). Thijs werd 2 maanden en 7 dagen.

5  Hendrika van der Heijden is geboren op maandag 21 juli 1873 in Herveld (Ge), zie VIII-AL.

6  Sanna van der Heijden is geboren op maandag 16 augustus 1875 in Herveld (Ge), zie VIII-AM.

7  Lena van der Heijden is geboren op donderdag 7 maart 1878 in Herveld (Ge), zie VIII-AN.

8  Anna van der Heijden is geboren op zaterdag 24 april 1880 in Herveld (Ge), zie VIII-AO.

9  Jacobus van der Heijden is geboren op zaterdag 4 november 1882 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 9 juli 1883 in Valburg (Ge). Jacobus werd 8 maanden en 5 dagen.

10  Koosje van der Heijden is geboren op zaterdag 30 augustus 1884 in Herveld (Ge), is overleden op woensdag 3 september 1884 in Valburg (Ge). Koosje werd 4 dagen.

11  Jacobus van der Heijden is geboren op maandag 13 mei 1889 in Herveld (Ge), zie VIII-AP.

VII-N  Elizabet Stam, dochter van Samuel Stam en Neeltje Teunisse (VI-I), is geboren op maandag 26 juni 1848 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 14 december 1902 in Valburg (Ge). Elizabet werd 54 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Elizabet trouwt op zaterdag 5 augustus 1871 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Gerrit Hoogakker, zoon van Gerrit Hoogakker en Christina Floor. Gerrit is geboren op woensdag 11 februari 1846 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 11 mei 1887 in Valburg (Ge). Gerrit werd 41 jaar en 3 maanden.

Van Gerrit en Elizabet zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerritje Hoogakker is geboren op dinsdag 9 januari 1872 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 11 januari 1888 in Valburg (Ge). Gerritje werd 16 jaar en 2 dagen.

2  Samuel Hoogakker is geboren op dinsdag 13 januari 1874 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 25 mei 1875 in Valburg (Ge). Samuel werd 1 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

3  Christina Hoogakker is geboren op maandag 20 november 1876 in Zetten (Ge), zie VIII-AQ.

4  Neeltje Hoogakker is geboren op donderdag 7 november 1878 in Andelst (Ge), zie VIII-AR.

5  Elisabeth Hoogakker is geboren op zondag 20 juni 1880 in Andelst (Ge), zie VIII-AS.

6  Sanna Hoogakker is geboren op vrijdag 16 december 1881 in Andelst (Ge), is overleden op donderdag 31 januari 1907 in Nijmegen (Ge). Sanna werd 25 jaar, 1 maand en 15 dagen.

7  Gerrit Hoogakker is geboren op dinsdag 15 april 1884 in Valburg (Ge), zie VIII-AT.

Elizabet trouwt op dinsdag 1 mei 1888 in Valburg (Ge) op 39-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Teunis Opperman, zoon van Hendrik Opperman en Sophia Hendrika de Graas. Teunis is geboren op vrijdag 9 april 1852 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 18 april 1927 in Valburg (Ge). Teunis werd 75 jaar en 9 dagen.

Teunis was eerder gehuwd (1) met Willemina Elings (zie VII-BE).

VII-O  Artje Stam, dochter van Samuel Stam en Neeltje Teunisse (VI-I), is geboren op vrijdag 25 februari 1853 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 6 juni 1938 in Elst (Ge). Artje werd 85 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Artje trouwt op donderdag 27 februari 1873 in Valburg (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Hendrik Hueskes ook genaamd Huiskens, zoon van Gesinus Hueskes en Berdina Buddingh (Dina). Jan, landbouwarbeider, is geboren op dinsdag 2 oktober 1849 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 24 maart 1924 in Bemmel (Ge). Jan werd 74 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Artje zijn tien kinderen bekend:

1  Berendina Huiskens is geboren op vrijdag 23 mei 1873, zie VIII-AU.

2  Gesinus Huiskens is geboren op donderdag 30 augustus 1877 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-AV.

3  Johan Huiskens is geboren op dinsdag 17 augustus 1880 in Bemmel (Ge), is overleden op vrijdag 2 februari 1883 in Bemmel (Ge). Johan werd 2 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

4  Johanna Huiskens is geboren op zaterdag 3 november 1883 in Bemmel (Ge), is overleden op zaterdag 10 april 1886 in Bemmel (Ge). Johanna werd 2 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

5  Johanna Huiskens is geboren op zaterdag 10 april 1886 in Bemmel (Ge), zie VIII-AW.

6  Adrianus Huiskens is geboren op donderdag 1 maart 1888 in Bemmel (Ge), is overleden op woensdag 21 januari 1891 in Bemmel (Ge). Adrianus werd 2 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

7  Gerrit Huiskens is geboren op donderdag 7 augustus 1890 in Bemmel (Ge), zie VIII-AX.

8  Adrianus Huiskens is geboren op vrijdag 6 januari 1893 in Bemmel (Ge), is overleden op vrijdag 14 april 1893 in Bemmel (Ge). Adrianus werd 3 maanden en 8 dagen.

9  Levenloos kind Huiskens is ter wereld gekomen op vrijdag 6 januari 1893 in Bemmel (Ge).

10  Susanna Huiskens is geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Bemmel (Ge), is overleden op zaterdag 25 mei 1895 in Bemmel (Ge). Susanna werd 9 maanden en 15 dagen.

VII-P  Jacomina Elings, dochter van Aalbert Elings (VI-J) en Willemina van Dijken, is geboren op woensdag 26 februari 1840 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 23 januari 1871 in Valburg (Ge). Jacomina werd 30 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Jacomina trouwt op zaterdag 24 september 1870 in Valburg (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 40-jarige Petrus Dingelhoff, zoon van Petrus Dingelhoff en Margretha Heijs. Petrus, kleermaker, is geboren op zondag 8 augustus 1830 in Gennep (Li), is overleden op donderdag 14 januari 1875 in Valburg (Ge). Petrus werd 44 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Petrus was eerder gehuwd (1) met Christina Nab.

VII-Q  Hendrina Agnita Elings, dochter van Aalbert Elings (VI-J) en Willemina van Dijken, is geboren op zondag 18 september 1842 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 22 maart 1897 in Oisterwijk (Nb). Hendrina werd 54 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Hendrina trouwt op donderdag 11 november 1869 in Oisterwijk (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Couwenberg, zoon van Leonardus Couwenberg en Maria Catharina van Strijthoven. Pieter is geboren op zaterdag 28 maart 1846 in Waalwijk (Nb), is overleden op zaterdag 5 oktober 1918 in Rosmalen (Nb). Pieter werd 72 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Van Pieter en Hendrina zijn elf kinderen bekend:

1  Maria Couwenberg is geboren op maandag 14 maart 1870 in Oisterwijk (Nb), zie VIII-AY.

2  Albert Pieter Couwenberg is geboren op vrijdag 16 februari 1872 in Oisterwijk (Nb), is overleden op zondag 22 september 1872 in Oisterwijk (Nb). Albert werd 7 maanden en 6 dagen.

3  Leonardus Albert Couwenberg is geboren op dinsdag 25 februari 1873 in Oisterwijk (Nb), zie VIII-AZ.

4  Albert Wilhelm Adriaan Couwenberg is geboren op vrijdag 16 juli 1875 in Oisterwijk (Nb), is overleden op zondag 15 december 1895 in Oisterwijk (Nb). Albert werd 20 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

5  Wilhelmina Adriana Couwenberg is geboren op donderdag 14 juni 1877 in Oisterwijk (Nb), zie VIII-BA.

6  Ida Maria Helena Couwenberg is geboren op vrijdag 5 december 1879 in Oisterwijk (Nb), is overleden op zondag 5 januari 1896 in Oisterwijk (Nb). Ida werd 16 jaar en 1 maand.

7  Petronella Couwenberg is geboren op donderdag 24 november 1881 in Oisterwijk (Nb), is overleden op vrijdag 14 februari 1896 in Oisterwijk (Nb). Petronella werd 14 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

8  Marinus Johannes Couwenberg is geboren op dinsdag 1 januari 1884 in Oisterwijk (Nb), is overleden op donderdag 23 december 1909 in Oisterwijk (Nb). Marinus werd 25 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

9  Hendrik Agnetus Petrus Couwenberg is geboren op vrijdag 6 augustus 1886 in Oisterwijk (Nb).

10  Petrus Couwenberg is geboren op woensdag 12 juni 1889 in Oisterwijk (Nb), is overleden op maandag 30 september 1889 in Oisterwijk (Nb). Petrus werd 3 maanden en 18 dagen.

11  Johan Couwenberg is geboren op woensdag 12 juni 1889 in Oisterwijk (Nb), is overleden op vrijdag 20 september 1889 in Oisterwijk (Nb). Johan werd 3 maanden en 8 dagen.

VII-R  Stoffelina Willemina Elings, dochter van Aalbert Elings (VI-J) en Willemina van Dijken, is geboren op maandag 9 december 1844 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 15 mei 1922 in Valburg (Ge). Stoffelina werd 77 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Stoffelina trouwt op donderdag 29 april 1886 in Valburg (Ge) op 41-jarige leeftijd met de 36-jarige Adrianus Vink, zie VII-AA.

VII-S  Stoffel Elings, zoon van Aalbert Elings (VI-J) en Willemina van Dijken, metselaar en winkelier, is geboren op vrijdag 6 augustus 1847 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 5 december 1938 in Den Haag (Zh). Stoffel werd 91 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Geschiedenis:
1847: Bram Stoker, Iers schrijver van o.a. "Dracula" wordt in Dublin geboren.

Stoffel trouwt op zaterdag 23 december 1871 in Valburg (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermina Kremer, dochter van Jan Kremer en Antien Kremer. Hermina is geboren op donderdag 8 mei 1845 in Meppel (Dr), is overleden op zaterdag 5 februari 1938 in Den Haag (Zh). Hermina werd 92 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Stoffel en Hermina zijn zeven kinderen bekend:

1  Rienus Elings is geboren op zondag 28 april 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 8 juni 1873 in Rotterdam (Zh). Rienus werd 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

2  Jan Elings is geboren op zaterdag 2 mei 1874 in Rotterdam (Zh), zie VIII-BB.

3  Willemina Elings is geboren op donderdag 27 januari 1876 in Delfshaven (Zh), zie VIII-BC.

4  Marinus Elings is geboren op dinsdag 25 juni 1878 in Delfshaven (Zh).

5  Antien Elings is geboren op zaterdag 7 augustus 1880 in Delfshaven (Zh), zie VIII-BD.

6  Stoffelina Elings is geboren op dinsdag 3 maart 1885 in Rotterdam (Zh), zie VIII-BE.

7  Stoffel Elings is geboren op woensdag 20 april 1887 in Rotterdam (Zh), zie VIII-BF.Albert Elings en Catharina Masson.
foto uit geneanet.

VII-T  Albert Elings, zoon van Aalbert Elings (VI-J) en Willemina van Dijken, ploegbaas en brugwachter, is geboren op donderdag 23 juni 1853 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 6 mei 1932 in Nijmegen (Ge). Albert werd 78 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Albert trouwt op donderdag 15 november 1877 in Dodewaard (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Masson, dochter van Jan Hendrik Arnoldus Masson en Hendrina van de Wal. Catharina is geboren op woensdag 9 juli 1851 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 23 december 1935 in Nijmegen (Ge). Catharina werd 84 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Albert en Catharina zijn tien kinderen bekend:

1  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op zondag 10 februari 1878 in Hatert (Ge).

2  Marinus Albert Elings is geboren op zondag 13 april 1879 in Valburg (Ge), zie VIII-BG.

3  Hendrika Wilhelmina Elings is geboren op vrijdag 11 juni 1880 in Valburg (Ge), zie VIII-BH.

4  Wilhelmina Stoffelina Elings is geboren op vrijdag 23 juni 1882 in Elst (Ge), zie VIII-BI.

5  Jan Hendrik Arnoldus Elings is geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Lienden (Ge), zie VIII-BJ.

6  Albert Jan Elings is geboren op dinsdag 7 september 1886 in Linden (Nb), zie VIII-BK.

7  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op zaterdag 24 september 1887 in Linden (Nb).

8  Bertha Catharina Elings is geboren op zaterdag 4 oktober 1890 in Linden (Nb), is overleden op donderdag 24 september 1891 in Linden (Nb). Bertha werd 11 maanden en 20 dagen.

9  Bertha Catharina Elings is geboren op dinsdag 1 maart 1892 in Mook (Li), is overleden op maandag 5 oktober 1970 in Zutphen (Ge). Bertha werd 78 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

10  Stoffelina Hendrica Elings is geboren op dinsdag 16 januari 1894 in Mook (Li), is overleden op woensdag 17 januari 1894 in Mook en Middelaar (Li). Stoffelina werd 1 dag.

VII-U  Hendrina Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-K) en Hermina Hermsen, is geboren op vrijdag 25 maart 1853 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op woensdag 15 juli 1896 in Valburg (Ge). Hendrina werd 43 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Hendrina trouwt op donderdag 24 december 1874 in Valburg (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Leendert Hermsen, zoon van Hermen Hermsen en Alida Jacobs. Leendert, tabaksplanter, is geboren op woensdag 14 juni 1848 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 25 januari 1914 in Valburg (Ge). Leendert werd 65 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Leendert en Hendrina zijn negen kinderen bekend:

1  Hermen Hermsen is geboren in Valburg (Ge) of is geboren op zaterdag 25 september 1875 in Valburg (Ge), zie VIII-BL.

2  Hermina Alida Hermsen is geboren op dinsdag 19 september 1876 in Valburg (Ge), zie VIII-BM.

3  Alida Hermina Hermsen is geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Valburg (Ge), zie VIII-BN.

4  Gerritje Hermsen is geboren op zaterdag 13 december 1879 in Valburg (Ge), zie VIII-BO.

5  Gerard Christiaan Hermsen is geboren op zaterdag 16 juni 1883 in Valburg (Ge), zie VIII-BP.

6  Christina Hendrina Hermsen is geboren op donderdag 11 augustus 1881 in Valburg (Ge), zie VIII-BQ.

7  Hendrik Leendert Hermsen is geboren op maandag 22 juli 1889 in Valburg (Ge), zie VIII-BR.

8  Levenloos kind Hermsen is ter wereld gekomen op dinsdag 23 oktober 1894 in Valburg (Ge).

9  Levenloos kind Hermsen is ter wereld gekomen op dinsdag 7 juli 1896 in Valburg (Ge).

VII-V  Gijsje Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-K) en Hermina Hermsen, is geboren op donderdag 28 december 1854 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 22 oktober 1946 in Valburg (Ge). Gijsje werd 91 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Gijsje trouwt op donderdag 28 januari 1875 in Valburg (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 32-jarige Willem Gerritsen, zoon van Willem Gerritsen en Jantje Loman. Willem, tabaksplanter, is geboren op zondag 3 april 1842 in Elst (Ge), is overleden op zaterdag 16 maart 1907 in Valburg (Ge). Willem werd 64 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Willem en Gijsje zijn elf kinderen bekend:

1  Willem Gerritsen is geboren op maandag 8 maart 1875 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-BS.

2  Gerrit Gerritsen is geboren op donderdag 11 januari 1877 in Angerlo (Ge), zie VIII-BT.

3  Johan Gerritsen is geboren op woensdag 25 december 1878 in Angerlo (Ge), zie VIII-BU.

4  Herman Gerritsen is geboren op zaterdag 19 februari 1881 in Andelst (Ge), zie VIII-BV.

5  Franciscus Gerritsen is geboren op donderdag 18 januari 1883 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 25 april 1950 in Valburg (Ge). Franciscus werd 67 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

6  Aaltje Gerritsen is geboren op vrijdag 16 oktober 1885 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 1 november 1898 in Valburg (Ge). Aaltje werd 13 jaar en 16 dagen.

7  Levenloos kind Gerritsen is ter wereld gekomen op dinsdag 22 mei 1888 in Valburg (Ge).

8  Hendrik Gerritsen is geboren op vrijdag 5 juli 1889 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op zondag 30 mei 1948 in Valburg (Ge). Hendrik werd 58 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

9  Albert Gerritsen is geboren op woensdag 27 januari 1892 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-BW.

10  Hermina Gerritsen is geboren op maandag 17 augustus 1896 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 22 februari 1898 in Valburg (Ge). Hermina werd 1 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

11  Aaltje Hermina Gerritsen is geboren op vrijdag 10 maart 1899 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op vrijdag 15 september 1899 in Valburg (Ge). Aaltje werd 6 maanden en 5 dagen.

VII-W  Janna Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-K) en Hermina Hermsen, is geboren op maandag 21 juli 1856 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op zaterdag 19 april 1941 in Valburg (Ge). Janna werd 84 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Janna trouwt op woensdag 26 april 1876 in Valburg (Ge) op 19-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Johannes Jansen, zoon van Sander Jansen en Maartje de Bruin. Johannes, tabaksplanter, is geboren op zondag 27 februari 1848 in Driel (Ge), is overleden op woensdag 27 maart 1878 in Slijk Ewijk (Ge). Johannes werd 30 jaar en 1 maand.

Van Johannes en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Maartje Jansen is geboren rond 1877 in Gendt (Ge), zie VIII-BX.

2  Levenloos kind Jansen is ter wereld gekomen op dinsdag 10 december 1878 in Valburg (Ge).

Janna trouwt op donderdag 16 oktober 1879 in Heteren (Ge) op 23-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Hendrikus Jansen, zoon van Sander Jansen en Maartje de Bruin. Hendrikus, planter, is geboren op zondag 6 juni 1852 in Driel (Ge), is overleden op maandag 1 augustus 1927. Hendrikus werd 75 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Hendrikus en Janna zijn zeven kinderen bekend:

3  Hermina Jansen is geboren rond 1880 in Valburg (Ge), zie VIII-BY.

4  Johanna Jansen is geboren rond 1882 in Valburg (Ge), zie VIII-BZ.

5  Sanna Jansen is geboren op woensdag 9 april 1884 in Valburg (Ge), zie VIII-CA.

6  Gerretje Jansen is geboren rond 1886 in Valburg (Ge), zie VIII-CB.

7  Hendrikus Jansen is geboren op zaterdag 9 juni 1888 in Valburg (Ge), zie VIII-CC.

8  Janna Jansen is geboren op donderdag 10 juli 1890 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CD.

9  Levenloos kind Jansen is ter wereld gekomen op zondag 7 januari 1894 in Slijk Ewijk (Ge).

VII-X  Elisabeth Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-K) en Hermina Hermsen, is geboren op zaterdag 13 februari 1858 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 19 april 1938 in Valburg (Ge). Elisabeth werd 80 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Elisabeth trouwt op zaterdag 17 augustus 1878 in Valburg (Ge) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Hendrik Terstal, zoon van Hendrik Terstal en Drieske Martens. Hendrik, planter en fruitkoopman, is geboren rond 1857 in Andelst (Ge).

Van Hendrik en Elisabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Drieske Terstal is geboren rond 1879 in Andelst (Ge), is overleden op zaterdag 17 juni 1893 in Valburg (Ge). Drieske werd ongeveer 14 jaar.

2  Levenloos kind Terstal is ter wereld gekomen op vrijdag 10 september 1880 in Andelst (Ge).

3  Hendrik Terstal is geboren in september 1881 in Andelst (Ge), is overleden op dinsdag 6 december 1881 in Valburg (Ge). Hendrik werd 3 maanden.

4  Hermina Terstal is geboren rond 1883 in Andelst (Ge), is overleden op woensdag 18 maart 1885 in Valburg (Ge). Hermina werd ongeveer 2 jaar.

5  Hendrik Terstal is geboren rond 1885 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 3 maart 1904 in Valburg (Ge). Hendrik werd ongeveer 19 jaar.

6  Hermina Terstal is geboren rond 1887 in Andelst (Ge), zie VIII-CE.

VII-Y  Gerrit Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-K) en Hermina Hermsen, tabaksplanter, landbouwer en waardsman, is geboren op vrijdag 14 oktober 1859 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op zaterdag 8 mei 1943 in Valburg (Ge). Gerrit werd 83 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 7 juni 1888 in Valburg (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacoba Hofs, dochter van Bernardus Hofs en Jacoba Derksen. Jacoba is geboren op zaterdag 17 oktober 1857 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 3 augustus 1914 in Valburg (Ge). Jacoba werd 56 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Gerrit en Jacoba zijn negen kinderen bekend:

1  Hermina Elings is geboren op woensdag 13 maart 1889 in Loenen (Overbetuwe) (Ge).

2  Bernardus Elings is geboren op zondag 27 april 1890 in Loenen (Overbetuwe) (Ge), zie VIII-CF.

3  Jacoba Elings is geboren op vrijdag 10 juli 1891 in Loenen (Overbetuwe) (Ge).

4  Gerrit Elings is geboren op zondag 16 oktober 1892 in Loenen (Overbetuwe) (Ge).

5  Maria Wilmina Elings is geboren op donderdag 16 augustus 1894 in Loenen (Overbetuwe) (Ge), zie VIII-CG.

6  Jan Hendrik Elings is geboren op woensdag 25 september 1895 in Loenen (Overbetuwe) (Ge).

7  Bernardina Hendrika Elings is geboren op maandag 28 maart 1898 in Loenen (Overbetuwe) (Ge).

8  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op woensdag 25 oktober 1899 in Valburg (Ge).

9  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op dinsdag 11 december 1900 in Valburg (Ge).

VII-Z  Hermina Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-K) en Hermina Hermsen, is geboren op donderdag 18 juni 1863 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 13 juni 1944 in Valburg (Ge). Hermina werd 80 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Hermina trouwt op donderdag 29 mei 1884 in Valburg (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Jansen, zoon van Sander Jansen en Maartje de Bruin. Gerrit, tabaksplanter en landbouwer, is geboren op vrijdag 20 november 1857 in Driel (Ge), is overleden op dinsdag 28 mei 1940 in Valburg (Ge). Gerrit werd 82 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Gerrit en Hermina zijn veertien kinderen bekend:

1  Sander Jansen is geboren op zondag 30 november 1884 in Slijk Ewijk (Ge).

2  Gerrit Jansen is geboren op maandag 29 maart 1886 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CH.

3  Hermina Jansen is geboren op zaterdag 14 januari 1888 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CI.

4  Maartje Jansen is geboren op zondag 29 juni 1890 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CJ.

5  Johanna Jansen is geboren op woensdag 8 juni 1892 in Slijk Ewijk (Ge).

6  Hendrina Jansen is geboren op donderdag 16 augustus 1894 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CK.

7  Aaltje Jansen is geboren op vrijdag 13 december 1895 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CL.

8  Alberdina Jansen is geboren op woensdag 6 oktober 1897 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CM.

9  Johannes Jansen is geboren op zaterdag 13 mei 1899 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op zondag 11 maart 1917 in Valburg (Ge). Johannes werd 17 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

10  Janna Jansen is geboren op donderdag 10 januari 1901 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CN.

11  Hendrikus Jansen is geboren op maandag 21 juli 1902 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CO.

12  Gijsberta Jansen is geboren op zondag 23 april 1905 in Slijk Ewijk (Ge).

13  Herman Jansen is geboren op maandag 7 oktober 1907 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op dinsdag 20 oktober 1908 in Valburg (Ge). Herman werd 1 jaar en 13 dagen.

14  Herman Jansen is geboren op donderdag 3 december 1908 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-CP.

VII-AA  Adrianus Vink, zoon van Hendrik Vink en Geertruida Elings (VI-M), is geboren op dinsdag 28 augustus 1849 in Valburg (Ge), is overleden op vrijdag 10 juni 1938 in Valburg (Ge). Adrianus werd 88 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 29 april 1886 in Valburg (Ge) op 36-jarige leeftijd met de 41-jarige Stoffelina Willemina Elings, zie VII-R.

VII-AB  Jan Vink, zoon van Hendrik Vink en Geertruida Elings (VI-M), is geboren rond 1853 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 11 mei 1924 in Valburg (Ge). Jan werd ongeveer 71 jaar.

Jan trouwt op donderdag 11 mei 1882 in Valburg (Ge) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Anna Hendrika Opperman, dochter van Hendrik Opperman en Sophia Hendrika de Graas. Anna is geboren op woensdag 18 juli 1855 in Herveld (Ge), is overleden op zondag 27 november 1921 in Valburg (Ge). Anna werd 66 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Jan en Anna hebben samen tien kinderen:

1  Hendrik Vink is geboren op vrijdag 15 december 1882 in Valburg (Ge), zie VIII-CQ.

2  Johanna Geertruida Sophia de Vink is geboren op zaterdag 17 januari 1885 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 28 januari 1886 in Valburg (Ge). Johanna werd 1 jaar en 11 dagen.

3  Levenloos kind Vink is ter wereld gekomen op dinsdag 21 december 1886 in Valburg (Ge).

4  Geertruida Hendrika Vink is geboren op vrijdag 27 januari 1888 in Valburg (Ge), zie VIII-CR.

5  Johan Vink is geboren op zaterdag 24 januari 1891 in Valburg (Ge), zie VIII-CS.

6  Teunis Vink is geboren op woensdag 6 december 1893 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 3 januari 1894 in Valburg (Ge). Teunis werd 28 dagen.

7  Drika Johanna Vink is geboren op zaterdag 17 november 1894 in Valburg (Ge), zie VIII-CT.

8  Levenloos kind Vink is ter wereld gekomen op maandag 4 oktober 1897 in Valburg (Ge).

9  Cornelis Vink is geboren op woensdag 4 januari 1899 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 29 april 1900 in Valburg (Ge). Cornelis werd 1 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

10  Elisabetha Vink is geboren op woensdag 8 mei 1901 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 22 januari 1903 in Valburg (Ge). Elisabetha werd 1 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

VII-AC  Derk Vink, zoon van Hendrik Vink en Geertruida Elings (VI-M), arbeider, is geboren op zaterdag 30 juni 1855 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 13 januari 1906 in Valburg (Ge). Derk werd 50 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Derk trouwt op donderdag 25 mei 1893 in Valburg (Ge) op 37-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrika Opperman, dochter van Hendrik Opperman en Maria van Kleef. Hendrika is geboren op dinsdag 30 januari 1872 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 25 mei 1940 in Tiel (Ge). Hendrika werd 68 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Hendrika was later gehuwd (2) met Huibert Kwint.

Derk en Hendrika hebben samen vier kinderen:

1  Geertruida Maria Vink is geboren op zaterdag 10 februari 1894 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 30 maart 1895 in Valburg (Ge). Geertruida werd 1 jaar, 1 maand en 20 dagen.

2  Maria Hendrina Vink is geboren op zaterdag 30 maart 1895 in Valburg (Ge), is overleden op vrijdag 19 juli 1895 in Valburg (Ge). Maria werd 3 maanden en 19 dagen.

3  Adrianus Hendrikus Dirk Vink is geboren op vrijdag 10 april 1896 in Valburg (Ge), zie VIII-CU.

4  Geertruida Maria Vink is geboren op donderdag 12 mei 1898 in Valburg (Ge), zie VIII-CV.

5  Maria Hendrika Vink is geboren op dinsdag 4 september 1900 in Valburg (Ge).

6  Hendrik Vink is geboren op dinsdag 18 november 1902 in Valburg (Ge), zie VIII-CW.

7  Dirk Vink is geboren op vrijdag 14 juli 1905 in Valburg (Ge).

VII-AD  Hendrik Vink, zoon van Hendrik Vink en Geertruida Elings (VI-M), arbeider, is geboren op donderdag 15 april 1858 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 5 juni 1943 in Valburg (Ge). Hendrik werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 3 mei 1900 in Valburg (Ge) op 42-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maartje Kooij, dochter van Jan Kooij en Neeltje Schager. Maartje is geboren rond 1876 in Anna Paulowna (Nh).

VII-AE  Cornelis Jacob Vink, zoon van Hendrik Vink en Geertruida Elings (VI-M), is geboren op donderdag 23 juni 1864 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 29 december 1946 in Valburg (Ge). Cornelis werd 82 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 6 september 1894 in Valburg (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Rijndertse, dochter van Johannis Rijndertse en Geertruida Miggels. Geertruida is geboren op vrijdag 6 maart 1874 in Slijk Ewijk (Ge).

Van Cornelis en Geertruida zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Johannes Vink is geboren op maandag 17 september 1894 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 5 december 1894 in Valburg (Ge). Hendrik werd 2 maanden en 18 dagen.

2  Johannes Hendricus Vink is geboren op vrijdag 13 september 1895 in Valburg (Ge), zie VIII-CX.

3  Geertruida Hendrika Vink is geboren op dinsdag 28 september 1897 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 31 mei 1899 in Valburg (Ge). Geertruida werd 1 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

4  Hendrika Geertruida Vink is geboren op vrijdag 7 oktober 1898 in Valburg (Ge).

5  Hendrikus Vink is geboren op zondag 6 mei 1900 in Valburg (Ge), zie VIII-CY.

6  Cornelis Jacob Vink is geboren op zondag 22 september 1901 in Valburg (Ge).

7  Gerrit Jan Vink is geboren op donderdag 16 april 1903 in Valburg (Ge).

8  Geertruida Vink is geboren op zondag 26 maart 1905 in Valburg (Ge).

9  Adrianus Derk Vink is geboren op zaterdag 18 maart 1911 in Valburg (Ge).

10  Dirkje Geertruida Vink is geboren op donderdag 10 oktober 1912 in Valburg (Ge).

VII-AF  Geertruida Vink, dochter van Hendrik Vink en Geertruida Elings (VI-M), is geboren op zondag 20 september 1868 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 9 januari 1940 in Valburg (Ge). Geertruida werd 71 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 20 juni 1912 in Valburg (Ge) op 43-jarige leeftijd met de 54-jarige Derk Vink, zoon van Petrus Vink en Hendrica Gerritsen. Derk, petroleumventer, is geboren op woensdag 26 mei 1858 in Valburg (Ge).

VII-AG  Janna Elings, dochter van Adam Elings (VI-N) en Rijkske van Schaik, is geboren op vrijdag 3 maart 1865 in Hien (buurtschap) (Ge).

Janna trouwt op donderdag 5 november 1891 in Heteren (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Engelbart Heij, zoon van Engelbartus Johannes Heij en Neeltje Gertsen. Engelbart, arbeider, is geboren op zaterdag 4 mei 1867 in Heteren (Ge).

Van Engelbart en Janna zijn vijf kinderen bekend:

1  Engelbertus Johannes Heij is geboren op dinsdag 16 augustus 1892 in Heteren (Ge), zie VIII-CZ.

2  Adam Albert Heij is geboren op zondag 2 december 1894 in Heteren (Ge), zie VIII-DA.

3  Gerardus Andreüs Heij is geboren op woensdag 24 februari 1897 in Heteren (Ge).

4  Jan Arie Heij is geboren op woensdag 7 juni 1899 in Heteren (Ge).

5  Neeltje Rika Heij is geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Heteren (Ge).Willem Frederik Willemsen.
(foto uit MyHeritage).

VII-AH  Anna Elings, dochter van Adam Elings (VI-N) en Rijkske van Schaik, is geboren op dinsdag 2 juni 1868 in Dodewaard (Ge).

Anna trouwt op donderdag 4 augustus 1892 in Bemmel (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Willem Frederik Willemsen, zoon van Arien Willemsen en Johanna Hommerson. Willem, tabaksplanter, is geboren op donderdag 10 december 1857 in Bemmel (Ge), is overleden op donderdag 3 januari 1946 in Bemmel (Ge). Willem werd 88 jaar en 24 dagen.

Van Willem en Anna zijn zes kinderen bekend:

1  Arie Willemsen is geboren op zaterdag 27 mei 1893 in Bemmel (Ge), zie VIII-DB.

2  Adam Engelbert Willemsen is geboren op zondag 17 juni 1894 in Bemmel (Ge), is overleden op zondag 14 oktober 1894 in Bemmel (Ge). Adam werd 3 maanden en 27 dagen.

3  Adam Albert Willemsen is geboren op maandag 30 september 1895 in Bemmel (Ge).

4  Theodorus Willemsen is geboren op woensdag 20 oktober 1897 in Bemmel (Ge), is overleden op woensdag 2 mei 1900 in Bemmel (Ge). Theodorus werd 2 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

5  Pieter Willemsen is geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Bemmel (Ge).

6  Theodorus Willemsen is geboren op zondag 20 oktober 1901 in Bemmel (Ge).

VII-AI  Jan Elings, zoon van Adam Elings (VI-N) en Rijkske van Schaik, is geboren op maandag 30 januari 1871 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 31 december 1942 in Utrecht (Ut). Jan werd 71 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Jan trouwt op donderdag 22 november 1894 in Vreeswijk (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Cornelia Scholten, dochter van Arie Scholten en Margaretha Adriana de Leede. Cornelia is geboren op zondag 23 juni 1861 in Boskoop (Zh), is overleden op dinsdag 27 april 1897 in Vreeswijk (Ut). Cornelia werd 35 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Jan Vis.

Van Jan en Cornelia is een kind bekend:

1  Rijkske Elings is geboren op donderdag 17 december 1896 in Vreeswijk (Ut).

Jan trouwt op vrijdag 26 mei 1899 in Ameide (Zh) op 28-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Johanna de Jong, dochter van Pieter Gerardus Johannis de Jong en Susanna Adriana Versteeg. Johanna is geboren op maandag 31 maart 1873 in Ameide (Zh), is overleden op maandag 16 maart 1942 in Zuilen (Ut). Johanna werd 68 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

2  Pieter Gerardus Johannes Elings is geboren op dinsdag 20 november 1900 in Vreeswijk (Ut), is overleden op dinsdag 15 januari 1901 in Vreeswijk (Ut). Pieter werd 1 maand en 26 dagen.

3  Rijkje Elings, diacones, is geboren op donderdag 30 januari 1902 in Vreeswijk (Ut), is ongehuwd overleden op vrijdag 23 december 1983 in Utrecht (Ut). Rijkje werd 81 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

4  Pieter Gerardus Johannes Elings is geboren op zondag 19 april 1903 in Vreeswijk (Ut), zie VIII-DC.

5  Susanna Adriana Elings, onderwijzeres, is geboren op dinsdag 27 september 1904 in Vreeswijk (Ut), is overleden op vrijdag 29 september 1978 in Bilthoven (Ut). Susanna werd 74 jaar en 2 dagen.

6  Gerrit Albertus Elings is geboren op vrijdag 20 oktober 1905 in Vreeswijk (Ut), zie VIII-DD.

7  Jan Johannes Elings, onderwijzer, is geboren op donderdag 16 november 1911 in Tull en 't Waal (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 24 augustus 1944 in Doorn (Ut). Jan werd 32 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

8  Johanna Elings, pensionhoudster voor bejaarden in Driebergen, is geboren op vrijdag 4 september 1914 in Tull en 't Waal (Ut), is ongehuwd overleden op zaterdag 4 maart 1972 in Tull en 't Waal (Ut). Johanna werd 57 jaar en 6 maanden.

VII-AJ  Eva Elings, dochter van Adam Elings (VI-N) en Rijkske van Schaik, is geboren op maandag 9 december 1872 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 6 mei 1947 in Eindhoven (Nb). Eva werd 74 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Eva trouwt op donderdag 6 mei 1897 in Heteren (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Hendrik Huibers, zoon van Lubbertus Huibers en Everdina van Rinsum. Jan is geboren op donderdag 16 november 1871 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 9 januari 1942. Jan werd 70 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Jan en Eva zijn drie kinderen bekend:

1  Lubbert Adam Huibers is geboren op donderdag 3 februari 1898 in Heteren (Ge), zie VIII-DE.

2  Rijkje Everdina Huibers is geboren op zaterdag 30 december 1899 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 4 februari 1948 in Valburg (Ge). Rijkje werd 48 jaar, 1 maand en 5 dagen.

3  Everdina Rijkje Huibers is geboren op zondag 29 mei 1904 in Valburg (Ge), zie VIII-DF.

VII-AK  Arie Elings, zoon van Adam Elings (VI-N) en Rijkske van Schaik, postbode, is geboren op maandag 14 december 1874 in Hemmen (Ge).

Arie trouwt op donderdag 13 juli 1899 in Valburg (Ge) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Janna Philipsen, dochter van Wilhelmus Philipsen en Hendrika van Gein. Janna is geboren rond 1873 in Valburg (Ge).

Van Arie en Janna zijn twee kinderen bekend:

1  Rijkske Elings is geboren op maandag 7 oktober 1901 in Dordrecht (Zh), is overleden op zaterdag 11 april 1903 in Elst (Ge). Rijkske werd 1 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

2  Hendrika Wilhelmina Elings is geboren op maandag 7 oktober 1901 in Dordrecht (Zh).

VII-AL  Aalbert Elings, zoon van Adam Elings (VI-N) en Rijkske van Schaik, arbeider, is geboren op maandag 2 januari 1882 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 1 juni 1926 in Nijmegen (Ge). Aalbert werd 44 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Aalbert trouwt op donderdag 18 augustus 1910 in Valburg (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Hendrika Looijs, dochter van Peter Looijs en Jacoba Philipsen. Johanna is geboren op zaterdag 4 augustus 1888 in Rosmalen (Nb), is overleden op vrijdag 15 mei 1953 in Warnsveld (Ge). Johanna werd 64 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Aalbert en Johanna is een kind bekend:

1  Albert Elings is geboren op vrijdag 15 september 1911 in Oosterhout (Nb).

VII-AM  Metje Reijnen, dochter van Hermen Reijnen en Geertrui Elings (VI-O), is geboren in 1854 in Randwijk (Ge), is overleden op zaterdag 8 april 1893 in Heteren (Ge). Metje werd 39 jaar.

Metje trouwt op zaterdag 25 juni 1881 in Heteren (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Verwoert, zoon van Dirk Verwoert en Maria Francina Stolk. Johannes is geboren op dinsdag 27 november 1855 in Krimpen aan den IJssel (Zh), is overleden op maandag 10 december 1934 in Arnhem (Ge). Johannes werd 79 jaar en 13 dagen.

Van Johannes en Metje zijn twee kinderen bekend:

1  Herman Johannes Verwoert is geboren op maandag 13 juli 1885 in Heteren (Ge), is overleden op dinsdag 28 mei 1895 in Heteren (Ge). Herman werd 9 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

2  Marinus Verwoert is geboren op donderdag 4 februari 1892 in Heteren (Ge), zie VIII-DG.

VII-AN  Geurt Reijnen, zoon van Hermen Reijnen en Geertrui Elings (VI-O), arbeider, is geboren op donderdag 23 oktober 1856 in Randwijk (Ge), is overleden op maandag 21 oktober 1895 in Randwijk (Ge). Geurt werd 38 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Geurt trouwt op zaterdag 11 februari 1882 in Valburg (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Hendrika van Rinsum, zie VII-AZ.

Geurt en Johanna hebben samen negen kinderen:

1  Johannes Reijnen (Hannes) is geboren op maandag 24 november 1879 in Zetten (Ge), zie VIII-DH.

2  Hermen Reijnen is geboren op zondag 13 november 1881 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 14 januari 1893 in Heteren (Ge). Hermen werd 11 jaar, 2 maanden en 1 dag.

3  Gerritje Geertruida Reijnen is geboren op maandag 25 juni 1883 in Randwijk (Ge), zie VIII-DI.

4  Geertruida Gerdina Reijnen is geboren op donderdag 11 december 1884 in Randwijk (Ge), zie VIII-DJ.

5  Derk Reijnen is geboren op dinsdag 11 mei 1886 in Randwijk (Ge), zie VIII-DK.

6  Levenloos kind Reijnen is ter wereld gekomen op maandag 30 april 1888 in Randwijk (Ge).

7  Geurt Reijnen is geboren op zondag 14 juli 1889 in Randwijk (Ge), is overleden op zondag 29 december 1889 in Heteren (Ge). Geurt werd 5 maanden en 15 dagen.

8  Geurtje Reijnen is geboren op vrijdag 2 januari 1891 in Heteren (Ge), zie VIII-DL.

9  Hendrikus Cornelis Reijnen is geboren op zaterdag 3 december 1892 in Randwijk (Ge), zie VIII-DM.

VII-AO  Gerritje Willemina Reijnen, dochter van Hermen Reijnen en Geertrui Elings (VI-O), is geboren rond 1861 in Randwijk (Ge), is overleden op woensdag 1 januari 1941 in Wageningen (Ge). Gerritje werd ongeveer 80 jaar.

Gerritje trouwt op donderdag 9 mei 1895 in Heteren (Ge) op ongeveer 34-jarige leeftijd met de 34-jarige Breunis van Silfhout, zoon van Marinus van Silfhout en Gerritje Jansen. Breunis, dienstknecht, is geboren op zaterdag 26 mei 1860 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 5 november 1916 in Wageningen (Ge). Breunis werd 56 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

VII-AP  Gerritje Elings, dochter van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertrui Jansen, is geboren op zondag 10 augustus 1856 in Lakemond (Ge), is overleden op donderdag 20 maart 1919 in Randwijk (Ge). Gerritje werd 62 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Gerritje trouwt op zaterdag 28 december 1878 in Heteren (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Timmerman, zoon van Arent Timmerman en Gerritje van Reijnen. Willem, arbeider en voerman, is geboren op dinsdag 2 september 1851 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 16 april 1913 in Randwijk (Ge). Willem werd 61 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Van Willem en Gerritje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Anna Timmerman is geboren op dinsdag 17 juni 1879 in Heteren (Ge), zie VIII-DN.

2  Geertruida Timmerman is geboren op donderdag 10 maart 1881 in Heteren (Ge), zie VIII-DO.

3  Hendrika Timmerman is geboren op donderdag 15 februari 1883 in Heteren (Ge), zie VIII-DP.

4  Gerdina Timmerman is geboren op maandag 23 maart 1885 in Heteren (Ge), is overleden op zondag 28 juni 1885 in Heteren (Ge). Gerdina werd 3 maanden en 5 dagen.

5  Gerrit Timmerman is geboren op dinsdag 13 april 1886 in Heteren (Ge), zie VIII-DQ.

6  Gerritje Timmerman is geboren op donderdag 21 februari 1889 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 30 juli 1890 in Heteren (Ge). Gerritje werd 1 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

7  Gerritje Timmerman is geboren op woensdag 3 juni 1891 in Heteren (Ge), zie VIII-DR.

8  Gerard Timmerman is geboren op woensdag 6 december 1893 in Heteren (Ge), zie VIII-DS.

9  Wilhelmina Gerritdina Timmerman is geboren op maandag 26 augustus 1895 in Heteren (Ge).

10  Margrietha Hendrika Timmerman is geboren op donderdag 7 oktober 1897 in Heteren (Ge), zie VIII-DT.

11  Levenloos kind Timmerman is ter wereld gekomen op zondag 12 november 1899 in Heteren (Ge).

12  Geurt Timmerman is geboren op dinsdag 18 december 1900 in Heteren (Ge).

VII-AQ  Margaretha Elings, dochter van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), is geboren op maandag 6 mei 1861 in Lakemond (Ge), is overleden op dinsdag 3 april 1923 in Lakemond (Ge). Margaretha werd 61 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 27 juli 1882 in Heteren (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Adrianus Doeze Jager, zoon van Arie Doeze Jager en Maasje van de Craats. Adrianus is geboren op zaterdag 18 december 1852 in Bennekom (Ge), is overleden op dinsdag 11 maart 1890 in Valburg (Ge). Adrianus werd 37 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Adrianus en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Gijsbertha Elisabet Doeze Jager is geboren op maandag 13 augustus 1866 in Andelst (Ge), zie VIII-DU.

2  Maria Doeze Jager is geboren rond 1882 in Randwijk (Ge), zie VIII-DV.

3  Geertruida Doeze Jager is geboren rond 1885 in Valburg (Ge), is overleden op vrijdag 14 september 1917 in Randwijk (Ge). Geertruida werd ongeveer 32 jaar.Grafzerk Geertruida en Derk.

VII-AR  Geertruida Elings, dochter van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), is geboren op zaterdag 19 december 1863 in Lakemond (Ge), is overleden op zaterdag 13 oktober 1951. Geertruida werd 87 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Geertruida trouwt op zaterdag 25 mei 1889 in Heteren (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Derk Doeze Jager, zoon van Arie Doeze Jager en Maasje van de Craats. Derk, arbeider en landbouwer, is geboren op dinsdag 11 januari 1859 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 13 maart 1936 in Elst (Ge). Derk werd 77 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Derk en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Adrianus Doeze Jager is geboren op zaterdag 10 mei 1890 in Andelst (Ge), zie VIII-DW.

2  Geertruida Doeze Jager is geboren op zaterdag 12 september 1891 in Andelst (Ge), zie VIII-DX.

3  Arie Doeze Jager is geboren op zaterdag 10 juni 1893 in Andelst (Ge), zie VIII-DY.

4  Maatje Doeze Jager is geboren op dinsdag 30 april 1895 in Andelst (Ge), is overleden op maandag 7 juni 1909 in Valburg (Ge). Maatje werd 14 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Gerrit Doeze Jager is geboren op woensdag 28 april 1897 in Andelst (Ge).

6  Gijsbertus Doeze Jager is geboren op maandag 10 oktober 1898 in Andelst (Ge), zie VIII-DZ.

VII-AS  Geurt Elings, zoon van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), arbeider en mandenmaker, is geboren op zondag 1 september 1867 in Heteren (Ge), is overleden op zaterdag 21 april 1951 in Dodewaard (Ge). Geurt werd 83 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Geurt trouwt op zaterdag 22 juli 1899 in Dodewaard (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrika van den Dijkgraaf (Hendrikje), dochter van Arien van den Dijkgraaff en Hendje Boekelman. Hendrikje is geboren op dinsdag 10 februari 1874 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 4 februari 1927 in Dodewaard (Ge). Hendrikje werd 52 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Geurt en Hendrikje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrika Geertruida Elings is geboren op woensdag 17 januari 1900 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VIII-EA.

2  Levenloos kind Elings is ter wereld gekomen op zondag 13 januari 1901 in Dodewaard (Ge).

3  Gerrit Elings is geboren op maandag 9 december 1901 in Dodewaard (Ge).

4  Geertruida Elings is geboren op maandag 23 februari 1903 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 15 mei 1944 in Ermelo (Ge). Geertruida werd 41 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

5  Arie Elings is geboren op zondag 10 juli 1904 in Dodewaard (Ge).

6  Johanna Elings is geboren op donderdag 14 december 1905 in Dodewaard (Ge).

7  Hendrik Elings is geboren op woensdag 1 mei 1907 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 21 oktober 1910 in Dodewaard (Ge). Hendrik werd 3 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

8  Piet Elings is geboren op woensdag 20 oktober 1909 in Hien (buurtschap) (Ge).

9  Jacoba Margaretha Elings is geboren op woensdag 8 maart 1911 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 24 april 1912 in Dodewaard (Ge). Jacoba werd 1 jaar, 1 maand en 16 dagen.

10  Jacoba Elings is geboren rond 1913 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 23 april 1915 in Dodewaard (Ge). Jacoba werd ongeveer 2 jaar.Grafzerk Hendrik Doeze Jager.

VII-AT  Hendrika Elings, dochter van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), is geboren rond 1871 in Lakemond (Ge), is overleden op woensdag 21 juli 1909 in Lakemond (Ge). Hendrika werd ongeveer 38 jaar.

Hendrika trouwt op zaterdag 13 mei 1899 in Heteren (Ge) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 42-jarige Hendrik Doeze Jager, zoon van Arie Doeze Jager en Maasje van de Craats. Hendrik, landbouwer, is geboren op donderdag 2 april 1857 in Randwijk (Ge), is overleden op vrijdag 26 maart 1948 in Randwijk (Ge). Hendrik werd 90 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van Hendrik en Hendrika is een kind bekend:

1  Gerrit Hendrik Doeze Jager, landbouwer, is geboren op donderdag 21 juni 1906 in Heteren (Ge), is overleden op donderdag 7 juli 1949 in Randwijk (Ge). Gerrit werd 43 jaar en 16 dagen.

VII-AU  Gerritdina Elings, dochter van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), is geboren op vrijdag 5 december 1873 in Lakemond (Ge), is overleden op vrijdag 7 oktober 1955 in Elst (Ge). Gerritdina werd 81 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Gerritdina trouwt op zaterdag 11 november 1899 in Heteren (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Karel Jan van de Pol, zoon van Jan van de Pol en Dirkje Meeuwisz. Karel, schipper, is geboren op dinsdag 3 maart 1874 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 14 januari 1974 in Elst (Ge), is begraven op vrijdag 18 januari 1974 in Elst (Ge). Karel werd 99 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

bron: www.kreuv.nl: Na het overlijden van z'n vader voer hij totdat hij in dienst moest samen met z'n moeder. Toen hij z'n dienstplicht vervulde bij de Marine, voer z'n moeder samen met z'n oom Kees van de Pol. Toen hij uit dienst kwam, stopte z'n moeder met varen en voer hij eerst samen met z'n oom Kees en later met z'n vrouw.
Een van de eerdere schepen was een houten schip, waarbij men 's nachts het bed uit moest om met hand het water uit het schip te pompen.
Z'n latere schepen waren van staal, onder andere een klipper en een hagenaar. Een van de schepen was gefinancierd door een contract af te sluiten met Dhr. N. Ozinga, van de Steenfabriek Ozinga destijds (ca. 1915) gevestigd in de Emmastraat 53 te Arnhem. In ruil voor geld voor een schip, moest een bepaald aantal reizen per jaar gemaakt worden. De zoons van Ozinga voeren wel eens mee in de (zomer) vakanties. Op een van z'n schepen gebruikte hij dekkleden, die gemaakt waren in de dekkledenfabriek van de vader van Pieter van Vollenhove.
Toen in de Tweede Wereldoorlog z'n schip gezonken was te Rotterdam, stopte hij op ca. 67 jarige leeftijd(?) met varen. Gezien de tijd was het niet mogelijk om meteen een eigen woonruimte aan de wal te vinden, zodat men tijdelijk ging inwonen bij de familie Doezejager, aangetrouwde familie van z'n vrouw. Deze woonde in de 'Ouwe Tol' aan de Linge in de Gemeente Elst. Na hier enige tijd gewoond te hebben gingen ze in pension bij Juffrouw Zwijne (werd uitgesproken als 'Swiene').
Uiteindelijk kregen ze een eigen huis in Elst waar ze nog velen jaren gewoond hebben. In dit huis is ook z'n vrouw overleden en zelf woonde hij er, tot hij naar het bejaardentehuis Huize "Vrede en Rust" aan de Bachstraat 29 in Elst ging, waar hij tot z'n overlijden in 1974 heeft gewoond.

Van Karel en Gerritdina zijn acht kinderen bekend:

1  Jan van de Pol is geboren op maandag 12 februari 1900 in Rotterdam (Zh), zie VIII-EB.

2  Geertruida van de Pol is geboren op zaterdag 25 mei 1901 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 12 juli 1902 in Rotterdam (Zh). Geertruida werd 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

3  Gerrit van de Pol is geboren op vrijdag 19 juni 1903 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 20 augustus 1903 in Wageningen (Ge). Gerrit werd 2 maanden en 1 dag.

4  Geertruida van Pol (Truus) is geboren op vrijdag 21 juli 1905 in Rotterdam (Zh), zie VIII-EC.

5  Gerrit van de Pol is geboren op vrijdag 11 januari 1907 in Rotterdam (Zh), zie VIII-ED.

6  Dirk Cornelis Jan van de Pol is geboren op zondag 20 maart 1910 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 6 augustus 1975 in Rotterdam (Zh). Dirk werd 65 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

7  Hendrika van de Pol (Henny) is geboren op woensdag 13 mei 1914 in Rotterdam (Zh), is overleden in 2008 in Rotterdam (Zh). Henny werd 94 jaar.

8  Karel Jan van de Pol is geboren in maart 1918 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 16 mei 1919 in Dieren (Ge). Karel werd 1 jaar en 2 maanden.Zerk Rijk Doeze Jager en Gerritje Antoinette Elings.

VII-AV  Gerritje Antoinetta Elings, dochter van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), is geboren op dinsdag 16 oktober 1877 in Randwijk (Ge), is overleden op woensdag 6 maart 1968 in Randwijk (Ge). Gerritje werd 90 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Gerritje trouwt op vrijdag 7 mei 1909 in Heteren (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Rijk Doeze Jager, zoon van Arie Doeze Jager en Maasje van de Craats. Rijk is geboren op maandag 14 oktober 1872 in Heteren (Ge), is overleden op vrijdag 15 maart 1963 in Randwijk (Ge). Rijk werd 90 jaar, 5 maanden en 1 dag.Grafzerk Hent Eling en Maria Schuitemaker.

VII-AW  Gerrit Hendrik Elings (Hent), zoon van Gerrit Elings (Geurt) (VI-P) en Geertruida Hendriks (Geertrui), landbouwer, is geboren op zaterdag 9 augustus 1879 in Heteren (Ge), is overleden op dinsdag 31 augustus 1965 in Arnhem (Ge), is begraven op zaterdag 4 september 1965 in Randwijk (Ge). Hent werd 86 jaar en 22 dagen.

Hent trouwt op donderdag 11 mei 1911 in Heteren (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria Schuitemaker, dochter van Tijmen Schuitemaker en Elisabeth Aarsen. Maria is geboren op zondag 24 oktober 1880 in Putten (Ge), is overleden op donderdag 15 april 1965 in Valburg (Ge). Maria werd 84 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Het gezin woonde op boerderij de Tip te Randwijk. De Tip was en is (in 2003) een boerderij, met daarvoor een stuk land dat in een punt uitloopt.

Van Hent en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Elings is geboren op woensdag 3 januari 1912, zie VIII-EE.

2  Piet Elings is geboren op dinsdag 11 augustus 1914 in Lakemond (Ge), zie VIII-EF.

3  Elisabeth Elings is geboren op zaterdag 13 december 1919, zie VIII-EG.

VII-AX  Gerritje van Rinsum, dochter van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), is geboren op donderdag 26 februari 1852 in Heteren (Ge), is overleden op zondag 13 november 1927 in Valburg (Ge). Gerritje werd 75 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 12 juni 1890 in Valburg (Ge) op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Roelof Marinus van de Pol, zoon van Christiaan van de Pol en Adriana Philipsen. Roelof is geboren rond 1857 in Horssen (Ge), is overleden op dinsdag 7 juli 1931 in Renkum (Ge). Roelof werd ongeveer 74 jaar.

VII-AY  Aaldert Johannes van Rinsum, zoon van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), winkelknecht en magazijnknecht, is geboren op woensdag 30 november 1853 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 8 januari 1929 in Arnhem (Ge). Aaldert werd 75 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Aaldert trouwt op woensdag 4 augustus 1880 in Arnhem (Ge) op 26-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Hendrica van Zadelhoff, dochter van Cornelis van Zadelhoff en Grada Onstein. Hendrica is geboren op maandag 7 juni 1852 in Arnhem (Ge), is overleden op zaterdag 26 september 1914 in Arnhem (Ge). Hendrica werd 62 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Van Aaldert en Hendrica zijn zeven kinderen bekend:

1  Derk Johannes van Rinsum is geboren op dinsdag 21 februari 1882 in Arnhem (Ge), is overleden op vrijdag 21 juli 1882 in Arnhem (Ge). Derk werd 5 maanden.

2  Dirk Johannes van Rinsum is geboren op dinsdag 30 januari 1883 in Arnhem (Ge), zie VIII-EH.

3  Gradus Hendricus van Rinsum is geboren op donderdag 19 maart 1885 in Arnhem (Ge), zie VIII-EI.

4  Cornelis Anthonius van Rinsum is geboren op dinsdag 27 april 1886 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 27 september 1886 in Zetten (Ge). Cornelis werd 5 maanden.

5  Gerrit Cornelis van Rinsum is geboren op maandag 24 december 1888 in Zetten (Ge), zie VIII-EJ.

6  Antoon Albertus van Rinsum is geboren rond 1892 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 20 februari 1893 in Zetten (Ge). Antoon werd ongeveer 1 jaar.

7  Antonia Reinira van Rinsum is geboren op vrijdag 6 december 1895 in Arnhem (Ge), zie VIII-EK.

Aaldert trouwt op woensdag 14 maart 1917 in Arnhem (Ge) op 63-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Hermina Johanna Bosch, dochter van Kristoffel Bos en Harmien Kersten. Hermina is geboren op donderdag 25 juli 1861 in Dieren (Ge), is overleden op vrijdag 24 november 1933 in Arnhem (Ge). Hermina werd 72 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Hermina was eerder gehuwd (1) met Melle Dijkstra.

VII-AZ  Johanna Hendrika van Rinsum, dochter van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), is geboren op donderdag 31 december 1857 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Heteren (Ge). Johanna werd 42 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 11 februari 1882 in Valburg (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Geurt Reijnen, zie VII-AN.

VII-BA  Geurt van Rinsum, zoon van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), koopman, is geboren op zondag 10 mei 1863 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 24 december 1933 in Valburg (Ge). Geurt werd 70 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Geurt trouwt op vrijdag 17 december 1886 in Kesteren (Ge) op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Catharina Willemina Jacoba van der Wardt, dochter van Steven Gerrit van der Wardt en Catrina Jacoba van Lent. Catharina is geboren op zaterdag 20 januari 1866 in Opheusden (Ge), is overleden op donderdag 18 september 1902 in Valburg (Ge). Catharina werd 36 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Geurt en Catharina hebben samen tien kinderen, onder wie:

1  Levenloos kind van Rinsum is ter wereld gekomen op dinsdag 31 juli 1888 in Zetten (Ge).

2  Levenloos kind van Rinsum is ter wereld gekomen op zondag 28 juli 1889 in Zetten (Ge).

3  Dirk van Rinsum is geboren op woensdag 2 september 1891 in Zetten (Ge).

4  Gerard van Rinsum is geboren op woensdag 26 februari 1896 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 17 maart 1896 in Valburg (Ge). Gerard werd 20 dagen.

5  Gerard van Rinsum is geboren op zaterdag 20 maart 1897 in Zetten (Ge).

6  Catharina Jacoba van Rinsum is geboren op zaterdag 15 oktober 1898 in Zetten (Ge).

7  Aaldert Johannes van Rinsum is geboren op zaterdag 22 juni 1901 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 9 juli 1901 in Valburg (Ge). Aaldert werd 17 dagen.

Geurt trouwt op donderdag 24 juni 1909 in Valburg (Ge) op 46-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johanna Wilhelmina Wessels, dochter van Hendrik Wessels en Antonia Tulp. Johanna is geboren op maandag 19 oktober 1868 in Voorschoten (Zh), is overleden op dinsdag 10 augustus 1954 in Arnhem (Ge). Johanna werd 85 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Geurt en Johanna hebben samen twee kinderen:

8  Hendrik van Rinsum is geboren op donderdag 14 april 1910 in Zetten (Ge), zie VIII-EL.

9  Geurt van Rinsum is geboren in januari 1913, is overleden op zondag 9 februari 1913 in Valburg (Ge). Geurt werd 1 maand.

VII-BB  Hendrik Willem van Rinsum, zoon van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), arbeider, metselaar, winkelier en manifacturier, is geboren op vrijdag 13 januari 1865 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 26 mei 1950 in Arnhem (Ge), is begraven op dinsdag 30 mei 1950 in Zetten (Ge). Hendrik werd 85 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 19 mei 1892 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 18-jarige Johanna Gerritsen, dochter van Johanna Driessen. Johanna is geboren op zondag 15 juni 1873 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 25 juni 1953 in Herveld (Ge), is begraven op maandag 29 juni 1953 in Zetten (Ge). Johanna werd 80 jaar en 10 dagen.

Hendrik en Johanna hebben samen negen kinderen, onder wie:

1  Gerritdina van Rinsum is geboren op dinsdag 26 juli 1892 in Zetten (Ge).

2  Johanna van Rinsum is geboren op dinsdag 9 januari 1894 in Zetten (Ge), zie VIII-EM.

3  Dirk van Rinsum is geboren op maandag 6 januari 1896 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 22 mei 1896 in Zetten (Ge). Dirk werd 4 maanden en 16 dagen.

4  Dirkje van Rinsum is geboren op zaterdag 29 mei 1897 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 3 januari 1900 in Valburg (Ge). Dirkje werd 2 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

5  Derk van Rinsum, marechaussee, is geboren op maandag 9 juli 1900 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 5 maart 1927 in Arnhem (Ge). Derk werd 26 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

6  Hendrika Johanna van Rinsum is geboren op zondag 4 augustus 1901 in Zetten (Ge), zie VIII-EN.

VII-BC  Cornelis van Rinsum, zoon van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), arbeider, is geboren op dinsdag 14 februari 1871 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 9 maart 1931 in Nijmegen (Ge). Cornelis werd 60 jaar en 23 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 5 april 1894 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Petronella Jansen, dochter van Lambertus Jansen en Petronella Maria Bitter. Catharina is geboren op donderdag 20 oktober 1870 in Slijk Ewijk (Ge), is overleden op maandag 5 februari 1940 in Nijmegen (Ge). Catharina werd 69 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Cornelis en Catharina hebben samen zeven kinderen, onder wie:

1  Gerritje van Rinsum is geboren op donderdag 8 maart 1894 in Valburg (Ge).

2  Derk van Rinsum is geboren op zondag 14 april 1895 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 20 augustus 1902 in Nijmegen (Ge). Derk werd 7 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

3  Petronella Maria van Rinsum is geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Nijmegen (Ge).

4  Bertha van Rinsum is geboren op zondag 27 augustus 1899 in Hees (Ge).

5  Derk van Rinsum is geboren op zaterdag 23 augustus 1902 in Hees (Ge), is overleden op maandag 27 april 1903 in Nijmegen (Ge). Derk werd 8 maanden en 4 dagen.Arie Romen.

VII-BD  Aalberdina Hendrika van Rinsum, dochter van Dirk van Rinsum en Gerritje Elings (VI-Q), is geboren op donderdag 1 januari 1874 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 10 november 1945. Aalberdina werd 71 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Aalberdina trouwt op woensdag 8 november 1899 in Valburg (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie Romein, zoon van Cornelis Romein en Jannetje van de Biezen. Arie, arbeider en landbouwer, is geboren op maandag 24 november 1873 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 3 april 1941 in Valburg (Ge). Arie werd 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Arie en Aalberdina hebben samen negen kinderen:

1  Levenloos kind Romein is ter wereld gekomen op dinsdag 3 april 1900 in Valburg (Ge).

2  Cornelia Johanna Romein is geboren op dinsdag 3 april 1900 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 10 februari 1901 in Valburg (Ge). Cornelia werd 10 maanden en 7 dagen.

3  Cornelis Romein is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Zetten (Ge), zie VIII-EO.

4  Dirk Romein is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Zetten (Ge), zie VIII-EP.

5  Johan Romein is geboren op woensdag 25 februari 1903 in Valburg (Ge), zie VIII-EQ.

6  Gerritje Romein is geboren op zaterdag 15 oktober 1904 in Valburg (Ge), zie VIII-ER.

7  Cornelia Hendrika Romein is geboren op zondag 14 oktober 1906 in Valburg (Ge), zie VIII-ES.

8  Johanna Aalberdina Romein, werkster, is geboren op zaterdag 21 november 1908 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 14 juni 1951 in Zetten (Ge). Johanna werd 42 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

9  Alberdina Romein (Dineke) is geboren op zaterdag 2 oktober 1915 in Valburg (Ge), zie VIII-ET.

VII-BE  Willemina Elings, dochter van Albertus Elings (VI-R) en Jacoba Coenen, is geboren op donderdag 17 juli 1851 in Randwijk (Ge), is overleden op dinsdag 23 mei 1882 in Valburg (Ge). Willemina werd 30 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Willemina trouwt op zaterdag 10 november 1877 in Valburg (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Teunis Opperman, zoon van Hendrik Opperman en Sophia Hendrika de Graas. Teunis is geboren op vrijdag 9 april 1852 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 18 april 1927 in Valburg (Ge). Teunis werd 75 jaar en 9 dagen.

Teunis was later gehuwd (2) met Elizabet Stam (zie VII-N).

Van Teunis en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Opperman is geboren rond 1880 in Valburg (Ge), zie VIII-EU.

2  Willemina Sophia Opperman is geboren rond 1882 in Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 26 januari 1883 in Valburg (Ge). Willemina werd ongeveer 1 jaar.

VII-BF  Willem Elings, zoon van Albertus Elings (VI-R) en Jacoba Coenen, boerenarbeider, is geboren rond 1853 in Andelst (Ge), is overleden op zondag 19 september 1943 in Valburg (Ge). Willem werd ongeveer 90 jaar.

Willem trouwt op donderdag 24 mei 1883 in Elst (Ge) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Geertruida Johanna Peters, dochter van Andries Peters en Arendina Klasina Willemina Remmers. Geertruida is geboren rond 1864 in Elst (Ge), is overleden op zondag 27 februari 1927 in Valburg (Ge). Geertruida werd ongeveer 63 jaar.

Van Willem en Geertruida zijn zeven kinderen bekend:

1  Albertus Elings is geboren rond 1884 in Elst (Ge), is overleden op maandag 25 april 1887 in Valburg (Ge). Albertus werd ongeveer 3 jaar.

2  Dina Elings is geboren op zaterdag 19 september 1885 in Herveld (Ge), zie VIII-EV.

3  Jacoba Elings is geboren op dinsdag 6 december 1887 in Valburg (Ge), zie VIII-EW.

4  Albertus Elings, arbeider, is geboren rond 1890 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 9 mei 1912 in Valburg (Ge). Albertus werd ongeveer 22 jaar.

5  Willemina Elings is geboren rond 1893 in Valburg (Ge), is ongehuwd overleden op donderdag 2 februari 1911 in Valburg (Ge). Willemina werd ongeveer 18 jaar.

6  Bertus Elings is geboren op dinsdag 17 september 1895 in Valburg (Ge), zie VIII-EX.

7  Theodora Elings is geboren op maandag 3 juli 1899 in Valburg (Ge), zie VIII-EY.

VII-BG  Janna Elings, dochter van Albertus Elings (VI-R) en Jacoba Coenen, is geboren op donderdag 31 mei 1855 in Andelst (Ge), is overleden op donderdag 28 augustus 1924 in Arnhem (Ge). Janna werd 69 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Janna trouwt op donderdag 29 april 1880 in Elst (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Wilhelmus Wessels, zoon van Bernardus Wessels en Johanna Everdina Welbers. Wilhelmus, schoenmaker, is geboren op woensdag 4 augustus 1847 in Elst (Ge), is overleden op zaterdag 4 september 1926 in Arnhem (Ge). Wilhelmus werd 79 jaar en 1 maand.

Van Wilhelmus en Janna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Bernardus Mattheus Wessels is geboren op zaterdag 11 september 1880 in Elst (Ge), zie VIII-EZ.

2  Henricus Jacobus Wessels is geboren op zaterdag 1 juli 1882 in Elst (Ge), is overleden op donderdag 12 oktober 1882 in Elst (Ge). Henricus werd 3 maanden en 11 dagen.

3  Jacoba Joanna Wessels is geboren rond 1884 in Elst (Ge), zie VIII-FA.

4  Johanna Everdina Wessels is geboren in november 1884 in Elst (Ge), is overleden op woensdag 20 mei 1885 in Elst (Ge). Johanna werd 6 maanden.

5  Hendrikus Jacobus Wessels is geboren op dinsdag 8 september 1885 in Elst (Ge), zie VIII-FB.

6  Johanna Everdina Wessels is geboren op woensdag 1 september 1886 in Elst (Ge), zie VIII-FC.

7  Petronella Wilhelmina Wessels is geboren op zaterdag 10 september 1887 in Elst (Ge), zie VIII-FD.

8  Wilhelmus Wessels is geboren op zondag 25 mei 1890 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 1 november 1893 in Arnhem (Ge). Wilhelmus werd 3 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

9  Theodorus Wessels is geboren op zaterdag 18 juli 1891 in Arnhem (Ge), zie VIII-FE.

10  Gerardus Wessels is geboren op vrijdag 16 september 1892 in Arnhem (Ge), is overleden op dinsdag 7 februari 1893 in Arnhem (Ge). Gerardus werd 4 maanden en 22 dagen.

11  Gerardus Wessels is geboren op donderdag 10 augustus 1893 in Arnhem (Ge), zie VIII-FF.

12  Levenloos kind Wessels is ter wereld gekomen op donderdag 20 februari 1896 in Arnhem (Ge).

VII-BH  Albertus Elings, zoon van Albertus Elings (VI-R) en Jacoba Coenen, is geboren op maandag 28 mei 1860 in Andelst (Ge), is overleden op maandag 6 april 1914 in Valburg (Ge). Albertus werd 53 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Albertus trouwt op donderdag 5 november 1885 in Elst (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Evertje Bekker, dochter van Wilhelmus Bekker en Antje Laurens. Evertje is geboren op vrijdag 29 december 1865 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 11 februari 1942 in Valburg (Ge). Evertje werd 76 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Evertje was later gehuwd (2) met Gerrit Elings (zie VII-BI).

Van Albertus en Evertje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jacoba Elings is geboren op maandag 30 november 1885 in Elst (Ge), zie VIII-FG.

2  Antje Elings is geboren op woensdag 11 mei 1887 in Valburg (Ge), zie VIII-FH.

3  Albertus Elings is geboren op zaterdag 12 mei 1888 in Herveld (Ge).

4  Willem Elings is geboren op zaterdag 22 juni 1889 in Herveld (Ge), zie VIII-FI.

5  Gerrit Elings is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 in Herveld (Ge), zie VIII-FJ.

6  Anna Elings is geboren op zaterdag 30 januari 1892 in Herveld (Ge), zie VIII-FK.

7  Neeltje Elings is geboren op dinsdag 13 juni 1893 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 7 augustus 1894 in Herveld (Ge). Neeltje werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

8  Arend Elings is geboren op donderdag 5 juli 1894 in Herveld (Ge), zie VIII-FL.

9  Theodorus Elings is geboren op dinsdag 6 april 1897 in Herveld (Ge), zie VIII-FM.

10  Evert Elings is geboren op woensdag 11 mei 1898 in Herveld (Ge), is overleden op woensdag 25 juli 1900 in Valburg (Ge). Evert werd 2 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

11  Evert Elings is geboren op vrijdag 14 juni 1901 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 27 mei 1902 in Valburg (Ge). Evert werd 11 maanden en 13 dagen.

12  Evert Elings is geboren op woensdag 25 december 1907 in Herveld (Ge), zie VIII-FN.

VII-BI  Gerrit Elings, zoon van Albertus Elings (VI-R) en Jacoba Coenen, boerenarbeider, landbouwer en warmoezenier, is geboren op zondag 8 februari 1863 in Andelst (Ge), is overleden op zaterdag 24 januari 1942 in Valburg (Ge). Gerrit werd 78 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 27 januari 1887 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Jantje de Graas (Janna), dochter van Dirk de Graas en Jantje van de Wardt. Janna is geboren op donderdag 28 juli 1864 in Herveld (Ge), is overleden op dinsdag 10 januari 1922 in Arnhem (Ge). Janna werd 57 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Van Gerrit en Janna zijn elf kinderen bekend:

1  Anthonius Henri Elings is geboren op maandag 12 januari 1885 in Herveld (Ge), zie VIII-FO.

2  Helena Everdina Elings is geboren op donderdag 7 juli 1887 in Elst (Ge), zie VIII-FP.

3  Johanna Jacoba Elings is geboren op zondag 21 oktober 1888 in Elst (Ge), zie VIII-FQ.

4  Albertus Jacobus Elings is geboren op maandag 24 november 1890 in Elst (Ge), zie VIII-FR.

5  Jacoba Willemina Elings is geboren op zaterdag 2 juli 1892 in Valburg (Ge), zie VIII-FS.

6  Derkje Elings is geboren op donderdag 25 oktober 1894 in Andelst (Ge), zie VIII-FT.

7  Jan Derk Elings is geboren op zaterdag 24 oktober 1896 in Andelst (Ge).

8  Gerard Elings is geboren op dinsdag 18 oktober 1898 in Andelst (Ge), zie VIII-FU.

9  Arnoldus Catharinus Elings is geboren op vrijdag 23 februari 1900 in Andelst (Ge), zie VIII-FV.

10  Antoinette Theodora Elings is geboren op woensdag 24 september 1902 in Huissen (Ge).

11  Wilhelmina Elings is geboren op zaterdag 14 mei 1904 in Huissen (Ge), zie VIII-FW.

Gerrit trouwt op donderdag 28 december 1922 in Valburg (Ge) op 59-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Evertje Bekker, dochter van Wilhelmus Bekker en Antje Laurens. Evertje is geboren op vrijdag 29 december 1865 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 11 februari 1942 in Valburg (Ge). Evertje werd 76 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Evertje was eerder gehuwd (1) met Albertus Elings (zie VII-BH).

VII-BJ  Jacoba Elings, dochter van Albertus Elings (VI-R) en Jacoba Coenen, is geboren op vrijdag 14 april 1865 in Andelst (Ge), is overleden op zondag 5 april 1931 in Arnhem (Ge). Jacoba werd 65 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Jacoba trouwt op donderdag 18 november 1886 in Elst (Ge) op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Evert Driessen, zoon van Leendert Driessen en Bartje Meeuwsen. Evert is geboren op donderdag 2 november 1854 in Elst (Ge), is overleden op dinsdag 2 november 1909 in Arnhem (Ge). Evert werd 55 jaar.

Van Evert en Jacoba zijn tien kinderen bekend:

1  Leendert Driessen is geboren op dinsdag 1 februari 1887 in Elst (Ge), zie VIII-FX.

2  Jacoba Willemina Driessen is geboren op vrijdag 6 april 1888 in Elst (Ge), zie VIII-FY.

3  Albertus Driessen is geboren op donderdag 21 maart 1889 in Elst (Ge), zie VIII-FZ.

4  Evert Gradus Driessen is geboren op dinsdag 1 september 1891 in Elst (Ge), is overleden op vrijdag 18 maart 1892 in Elst (Ge). Evert werd 6 maanden en 17 dagen.

5  Bertha Everdina Driessen is geboren op donderdag 29 december 1892 in Snodenhoek (Ge), is overleden op donderdag 27 juni 1912 in Arnhem (Ge). Bertha werd 19 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

6  Willem Driessen is geboren op dinsdag 20 februari 1894 in Elst (Ge), zie VIII-GA.

7  Everardus Driessen is geboren op donderdag 22 augustus 1895 in Snodenhoek (Ge).

8  Janna Driessen is geboren op zondag 8 november 1896 in Arnhem (Ge), zie VIII-GB.

9  Jan Willem Driessen is geboren op maandag 11 juni 1900 in Arnhem (Ge), is overleden op maandag 14 januari 1901 in Arnhem (Ge). Jan werd 7 maanden en 3 dagen.

10  Jan Willem Driessen is geboren op woensdag 23 april 1902 in Arnhem (Ge).

VII-BK  Jan Hendrikus Bleumink, zoon van Johannes Bleumink en Gerarda Elings (VI-S), schoenmaker, is geboren rond 1859 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 30 januari 1882 in Wageningen (Ge). Jan werd ongeveer 23 jaar.

Jan trouwt op vrijdag 23 december 1881 in Wageningen (Ge) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Hendriks, zie VII-FZ.

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Levenloos kind Bleumink is ter wereld gekomen op maandag 13 maart 1882 in Dodewaard (Ge).

VII-BL  Janna van Dijken, dochter van Willem van Dijken en Geertruida Elings (VI-T), is geboren op dinsdag 1 december 1868 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 2 april 1940 in Amsterdam (Nh). Janna werd 71 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Janna trouwt op woensdag 6 maart 1895 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendricus Bernardus Zonnenschijn, zoon van Petrus Johannes Zonnenschijn en Elisabeth van Stekelenburg. Hendricus, postbeambte, is geboren op donderdag 22 april 1869 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 15 december 1940 in Amsterdam (Nh). Hendricus werd 71 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Hendricus en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Petrus Wilhelm Hendricus Zonnenschijn is geboren op vrijdag 10 september 1897 in Amsterdam (Nh), zie VIII-GC.

2  Hendricus Bernardus Zonnenschijn is geboren op zondag 4 augustus 1901 in Amsterdam (Nh), zie VIII-GD.

3  Truida Zonnenschijn is geboren op zondag 3 september 1905 in Amersfoort (Ut), zie VIII-GE.

VII-BM  Janna Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, is geboren op woensdag 7 maart 1866 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 28 december 1915 in Utrecht (Ut). Janna werd 49 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Janna trouwt op donderdag 6 maart 1890 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Willem van Schaik, zoon van Willem van Schaik en Geurtje Timmer. Willem, planter, is geboren rond 1867 in Herveld (Ge), is overleden op maandag 25 september 1916 in Utrecht (Ut). Willem werd ongeveer 49 jaar.

Van Willem en Janna zijn tien kinderen bekend:

1  Geurtje van Schaik is geboren rond 1890 in Valburg (Ge), zie VIII-GF.

2  Gerrit van Schaik is geboren rond 1892, is ongehuwd overleden op maandag 15 mei 1916 in Utrecht (Ut). Gerrit werd ongeveer 24 jaar.

3  Willem van Schaik is geboren rond 1894, is ongehuwd overleden op dinsdag 3 november 1914 in Utrecht (Ut). Willem werd ongeveer 20 jaar.

4  Dirk van Schaik is geboren op maandag 12 augustus 1895 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 5 juli 1910 in Ermelo (Ge). Dirk werd 14 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

5  Jacobus van Schaik is geboren op vrijdag 14 januari 1898 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 19 augustus 1899 in Utrecht (Ut). Jacobus werd 1 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

6  Janna Wilhelmina van Schaik is geboren op donderdag 20 juli 1899 in Utrecht (Ut), zie VIII-GG.

7  Jacobus van Schaik is geboren op zondag 18 augustus 1901 in Utrecht (Ut), zie VIII-GH.

8  Theodorus van Schaik is geboren rond 1904, is overleden op zondag 12 januari 1908 in Utrecht (Ut). Theodorus werd ongeveer 4 jaar.

9  Dirkje van Schaik is geboren rond 1906 in Utrecht (Ut), zie VIII-GI.

10  Jan Hendrik van Schaik is geboren in augustus 1907, is overleden op donderdag 23 april 1908 in Utrecht (Ut). Jan werd 8 maanden.

VII-BN  Neeltje Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, is geboren op vrijdag 31 januari 1868 in Zetten (Ge), is overleden op donderdag 20 december 1917 in Nijmegen (Ge). Neeltje werd 49 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Neeltje trouwt op donderdag 5 november 1891 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrit Nab, zoon van Johanna Nab. Gerrit, timmerman, is geboren op woensdag 2 december 1868 in Zetten (Ge), is overleden op zaterdag 7 januari 1922 in Nijmegen (Ge). Gerrit werd 53 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Gerrit was later gehuwd (2) met Hendrica Ringelenberg.

Van Gerrit en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Willemina Nab is geboren op woensdag 6 januari 1892 in Zetten (Ge), zie VIII-GJ.

2  Dirkje Nab is geboren op dinsdag 4 april 1893 in Nijmegen (Ge), zie VIII-GK.

3  Maria Jacoba Nab is geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Nijmegen (Ge).

4  Levenloos kind Nab is ter wereld gekomen op donderdag 9 januari 1896 in Nijmegen (Ge).

5  Levenloos kind Nab is ter wereld gekomen op zaterdag 6 februari 1897 in Nijmegen (Ge).

6  Gerrit Willem Nab is geboren op donderdag 10 februari 1898 in Nijmegen (Ge), zie VIII-GL.

7  Willem Antonie Nab is geboren op woensdag 18 juli 1900 in Hatert (Ge).

VII-BO  Theodorus Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, is geboren op vrijdag 9 juli 1869 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 3 april 1939 in Valburg (Ge). Theodorus werd 69 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Theodorus trouwt op donderdag 3 november 1892 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Tonia Geertruida Roest, dochter van Nicolaas Roest en Antonia Geertruida van Zanten (Tonia). Tonia is geboren op woensdag 15 juni 1870 in Indoornik (Ge), is overleden op zondag 31 juli 1938 in Valburg (Ge). Tonia werd 68 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Theodorus en Tonia zijn dertien kinderen bekend:

1  Gerrit Elings is geboren op dinsdag 28 maart 1893 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 5 februari 1909 in Valburg (Ge). Gerrit werd 15 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

2  Nicolaas Elings is geboren op maandag 20 augustus 1894 in Zetten (Ge), zie VIII-GM.

3  Dirkje Elings is geboren op vrijdag 24 januari 1896 in Zetten (Ge), zie VIII-GN.

4  Geertruida Elings is geboren op woensdag 17 november 1897 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 22 augustus 1898 in Valburg (Ge). Geertruida werd 9 maanden en 5 dagen.

5  Geertruida Elings is geboren op dinsdag 7 februari 1899 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 25 september 1903 in Valburg (Ge). Geertruida werd 4 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

6  Janna Elings is geboren op vrijdag 27 april 1900 in Zetten (Ge), zie VIII-GO.

7  Rut Elings is geboren op woensdag 16 oktober 1901 in Zetten (Ge).

8  Albertus Elings is geboren op donderdag 13 augustus 1903 in Zetten (Ge), zie VIII-GP.

9  Antonia Geertruida Elings is geboren op maandag 20 maart 1905 in Zetten (Ge).

10  Dirk Elings is geboren op maandag 11 maart 1907 in Zetten (Ge), zie VIII-GQ.

11  Theodora Wilhelmina Elings (Mina) is geboren op zaterdag 12 december 1908 in Zetten (Ge), zie VIII-GR.

12  Gerritje Elings is geboren op vrijdag 17 februari 1911 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 1 september 1911 in Zetten (Ge). Gerritje werd 6 maanden en 15 dagen.

13  Gerritje Elings is geboren op donderdag 12 september 1912 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 7 augustus 1938 in Renkum (Ge). Gerritje werd 25 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

VII-BP  Cornelia Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 29 november 1931 in Valburg (Ge). Cornelia werd 60 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 12 mei 1898 in Valburg (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Derk Jasperse, zoon van Derk Jasperse en Theodora Jacobs van den Hof (1865). Derk, arbeider en tuinman, is geboren op zaterdag 29 december 1866 in Heteren (Ge), is overleden op dinsdag 15 september 1942 in Valburg (Ge). Derk werd 75 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Derk en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Levenloos kind Jasperse is ter wereld gekomen op zaterdag 29 april 1899 in Valburg (Ge).

2  Levenloos kind Jasperse is ter wereld gekomen op donderdag 14 juni 1900 in Valburg (Ge).

3  Dirkje Jasperse is geboren rond 1902 in Valburg (Ge), zie VIII-GS.

VII-BQ  Albertus Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, landbouwer, is geboren op dinsdag 3 juni 1873 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 28 januari 1914 in Valburg (Ge). Albertus werd 40 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Albertus trouwt op donderdag 3 april 1913 in Valburg (Ge) op 39-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna Cornelia Hekkers, dochter van Gerhard Hekkers en Everdina Kroes. Johanna is geboren op vrijdag 2 januari 1880 in Gorinchem (Zh).

VII-BR  Derk Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, houtbewerker en pakhuisknecht, is geboren op zaterdag 30 september 1876 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 17 mei 1945 in Nijmegen (Ge). Derk werd 68 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Derk trouwt op donderdag 26 november 1903 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelofje Koster, dochter van Jan Koster en Johanna Kamperman. Roelofje is geboren op maandag 9 augustus 1875 in Nijstadt (Dr), is overleden op woensdag 27 december 1922 in Nijmegen (Ge). Roelofje werd 47 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Derk en Roelofje zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Elings is geboren op zaterdag 21 januari 1905 in Nijmegen (Ge).

2  Jan Elings is geboren op zondag 4 maart 1906 in Nijmegen (Ge).

3  Dirkje Elings is geboren op woensdag 22 april 1908 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 12 januari 1910 in Nijmegen (Ge). Dirkje werd 1 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

4  Johannes Elings is geboren op maandag 18 juli 1910 in Nijmegen (Ge).

5  Theodora Elings is geboren op maandag 4 september 1911 in Nijmegen (Ge).

6  Hendrikus Elings is geboren rond 1915 in Nijmegen (Ge), zie VIII-GT.

VII-BS  Geertruida Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, is geboren op dinsdag 26 november 1878 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 2 juni 1946 in Valburg (Ge). Geertruida werd 67 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 10 mei 1906 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Derk van Dijk, zoon van Derk van Dijk en Janna Geurts. Jan, arbeider, is geboren op donderdag 24 oktober 1878 in Zetten (Ge), is overleden op zondag 15 december 1963 in Valburg (Ge). Jan werd 85 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Jan en Geertruida zijn zes kinderen bekend:

1  Janna van Dijk is geboren op vrijdag 25 januari 1907 in Zetten (Ge), zie VIII-GU.

2  Gerrit van Dijk is geboren op donderdag 3 december 1908 in Zetten (Ge), zie VIII-GV.

3  Derk van Dijk is geboren op vrijdag 4 maart 1910 in Valburg (Ge), zie VIII-GW.

4  Theodorus van Dijk is geboren op zondag 23 juli 1911 in Zetten (Ge), zie VIII-GX.

5  Bertha van Dijk is geboren op zaterdag 7 maart 1914 in Zetten (Ge), zie VIII-GY.

6  Albertus van Dijk is geboren op donderdag 14 december 1916 in Valburg (Ge), zie VIII-GZ.

VII-BT  Anna Elings, dochter van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, is geboren op zondag 20 augustus 1882 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 22 juni 1918 in Valburg (Ge). Anna werd 35 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Anna trouwt op woensdag 30 april 1913 in Valburg (Ge) op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Jerfaas Johannes Cornelissen, zoon van Cornelis Cornelissen en Gerritje van Lienden. Jerfaas, arbeider en veldarbeider, is geboren op maandag 22 november 1880 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 9 juli 1952 in Zetten (Ge). Jerfaas werd 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Jerfaas was later gehuwd (2) met Johanna Willemina Nab (zie VIII-GJ).

Van Jerfaas en Anna is een kind bekend:

1  Dirk Cornelissen is geboren rond 1907 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 1 mei 1918 in Valburg (Ge). Dirk werd ongeveer 11 jaar.

VII-BU  Gerrit Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-U) en Derkje Nab, timmerman, is geboren op donderdag 8 mei 1884 in Valburg (Ge), is overleden op vrijdag 27 juni 1930 in Valburg (Ge). Gerrit werd 46 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 21 mei 1909 in Valburg (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Bartha Wichelo, dochter van Gijs Wichelo en Antje Gerritsen. Bartha is geboren op dinsdag 6 juli 1886 in Driel (Ge).

Bartha was later gehuwd (2) met Nicolaas Elings (zie VIII-GM).

Van Gerrit en Bartha is een kind bekend:

1  Janna Elings is geboren op vrijdag 3 november 1916 in Valburg (Ge), zie VIII-HA.

VII-BV  Maria Johanna Puijk, dochter van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren op zondag 10 augustus 1856 in Rhenen (Ut), is overleden op vrijdag 12 januari 1917 in Wageningen (Ge). Maria werd 60 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 9 februari 1894 in Wageningen (Ge) op 37-jarige leeftijd met de 37-jarige Wouter van den Born, zoon van Roelof Jansen van den Born en Anneke Teunissen. Wouter is geboren op donderdag 31 juli 1856 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 8 november 1925 in Wageningen (Ge). Wouter werd 69 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Wouter en Maria is een kind bekend:

1  Roelof Jan Hendrik van den Born is geboren op woensdag 1 januari 1896 in Wageningen (Ge), zie VIII-HB.

VII-BW  Anthonie Puijk, zoon van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren op zaterdag 13 februari 1858 in Rhenen (Ut), is overleden op woensdag 21 november 1934 in Utrecht (Ut). Anthonie werd 76 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Anthonie trouwt op donderdag 3 november 1892 in Rhenen (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Eike van den Anker, dochter van Teunis van den Anker en Cornelia van Wijgerden. Eike is geboren op zondag 12 maart 1865 in Brakel (Ge), is overleden op vrijdag 28 februari 1941 in Amerongen (Ut). Eike werd 75 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

VII-BX  Gerrit Puijk, zoon van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren op maandag 18 februari 1861 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 19 april 1927 in Rhenen (Ut). Gerrit werd 66 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Gerrit trouwt op woensdag 31 augustus 1904 in Rhenen (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 34-jarige Egodina Vos, dochter van Gerrit Vos en Egodina Catharina Smits. Egodina is geboren op dinsdag 28 juni 1870 in Ammerzoden (Ge).

Egodina was eerder gehuwd (1) met Thomas Velkis.

VII-BY  Willemina Geertruida Puijk, dochter van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren op zondag 19 juli 1863 in Rhenen (Ut).

Willemina trouwt op vrijdag 6 mei 1887 in Wageningen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jurrien Teunissen, zoon van Arnoldus Teunissen en Adriana Jurdens. Jurrien, seinhuiswachter, is geboren op zondag 22 november 1863 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 9 april 1942 in Nijmegen (Ge). Jurrien werd 78 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Jurrien en Willemina zijn zeven kinderen bekend:

1  Arnoldus Teunissen is geboren rond woensdag 7 maart 1888 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 17 maart 1888 in Wageningen (Ge). Arnoldus werd ongeveer 10 dagen.

2  Jan Hendrik Teunissen is geboren op vrijdag 1 maart 1889 in Wageningen (Ge), zie VIII-HC.

3  Arnoldus Teunissen is geboren op donderdag 8 januari 1891 in Wageningen (Ge), zie VIII-HD.

4  Margaretha Teunissen is geboren rond 1894 in Cuijk (Nb), zie VIII-HE.

5  Adriana Teunissen is geboren op donderdag 8 oktober 1896 in Hees (Ge), zie VIII-HF.

6  Maria Gijsberta Teunissen is geboren op woensdag 1 februari 1899 in Hees (Ge), zie VIII-HG.

7  Willemina Geertruida Teunissen is geboren op woensdag 13 juni 1906 in Hees (Ge).

VII-BZ  Antonia Geurdina Puijk, dochter van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren rond 1867 in Rhenen (Ut), is overleden op woensdag 21 augustus 1935 in Wageningen (Ge). Antonia werd ongeveer 68 jaar.

Antonia trouwt op zaterdag 9 april 1887 in Wageningen (Ge) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Didricus Hendrik Hobé, zie VII-EK.

Van Didricus en Antonia is een kind bekend:

1  Gerrit Jan Hendrik Hobé is geboren op maandag 17 oktober 1887 in Rhenen (Ut), zie VIII-HH.

VII-CA  Gijsberta Antonia Puijk, dochter van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren op maandag 14 december 1868 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 18 augustus 1927 in Nijmegen (Ge). Gijsberta werd 58 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Gijsberta trouwt op vrijdag 7 november 1902 in Nijmegen (Ge) op 33-jarige leeftijd met de 37-jarige Joannes Hiddink, zoon van Adolf Hiddink en Arentje Gorzeman. Joannes, schilder, is geboren op woensdag 13 september 1865 in Nijmegen (Ge), is overleden op vrijdag 19 februari 1937. Joannes werd 71 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Joannes en Gijsberta zijn vier kinderen bekend:

1  Margaretha Johanna Hendrika Hiddink is geboren op zaterdag 18 juni 1904 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 13 augustus 1904 in Nijmegen (Ge). Margaretha werd 1 maand en 26 dagen.

2  Adolf Johannes Arend Hiddink is geboren op zaterdag 3 juni 1905 in Nijmegen (Ge), is overleden op vrijdag 23 januari 1914 in Nijmegen (Ge). Adolf werd 8 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

3  Margaretha Johanna Hendrika Hiddink is geboren op zondag 30 december 1906 in Nijmegen (Ge).

4  Jan Hendrik Gijsbertus Hiddink is geboren op donderdag 7 oktober 1909 in Nijmegen (Ge).

VII-CB  Jan Hendrik Puijk, zoon van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, spoorwegbeambte, is geboren op maandag 20 oktober 1873 in Rhenen (Ut), is overleden op zondag 19 juli 1914 in Nijmegen (Ge). Jan werd 40 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 31 januari 1902 in Rhenen (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Geertje Koetsier, dochter van Roelof Koetsier en Hendrikje Wijnandt. Geertje is geboren op donderdag 24 januari 1867 in Havelte (Dr).

Van Jan en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Margaretha Hendrika Puijk is geboren op vrijdag 20 maart 1903 in Hees (Ge).

2  Jan Hendrik Roelof Puijk is geboren op vrijdag 26 augustus 1904 in Hees (Ge).

3  Roelof Hendrikus Puijk is geboren op donderdag 5 juli 1906 in Hees (Ge).

VII-CC  Margaretha Puijk, dochter van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, is geboren op maandag 6 september 1875 in Rhenen (Ut).

Margaretha trouwt op donderdag 13 maart 1902 in Rhenen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 38-jarige Teunis Verwoert, zoon van Gerrit Verwoert en Woutertje van Essen. Teunis, landarbeider, is geboren op dinsdag 8 september 1863 in Opheusden (Ge), is overleden op woensdag 21 februari 1945 in Dokkum (Fr). Teunis werd 81 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

VII-CD  Willem Johannes Puijk, zoon van Jan Hendrik Puijk (VI-W) en Margaretha van Asch, remmer, is geboren op donderdag 25 april 1878 in Rhenen (Ut), is overleden op dinsdag 9 maart 1948 in Nijmegen (Ge). Willem werd 69 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Willem trouwt op vrijdag 5 augustus 1904 in Nijmegen (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Janna Cornelia van der Maas, dochter van Marinus van der Maas en Jacomina Cornelia van Schaik. Janna is geboren op dinsdag 15 april 1879 in Wissenkerke (Ze).

VII-CE  Willem Antonie Puijk, zoon van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Carolina Maria Elisabeth Meijschke, is geboren op zaterdag 24 oktober 1868 in Rhenen (Ut), is overleden op maandag 27 april 1942 in Driebergen-Rijsenburg (Ut). Willem werd 73 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Willem trouwt op vrijdag 24 april 1908 in Driebergen (Ut) op 39-jarige leeftijd met de 35-jarige Sophia Swanink, dochter van Willem Swanink en Metje de Kruif. Sophia is geboren op zondag 5 januari 1873 in Rijsenburg (t), is overleden op maandag 30 december 1940 in Driebergen-Rijsenburg (Ut). Sophia werd 67 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

VII-CF  Johanna Puijk, dochter van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Johanna Hendrika van Zetten, is geboren op zondag 5 januari 1879 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 5 februari 1953 in Vleuten (Ut). Johanna werd 74 jaar en 1 maand.

Johanna trouwt op donderdag 11 januari 1900 in Rhenen (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Pijper, zoon van Hendrik Jan Pijper en Elizabeth Wolleswinkel. Jan is geboren op dinsdag 17 augustus 1869 in Zeist (Ut), is overleden op zondag 21 september 1919 in Vleuten (Ut). Jan werd 50 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Jan en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Jan Pijper is geboren op vrijdag 30 maart 1900 in Zeist (Ut), zie VIII-HI.

2  Willem Antonie Pijper is geboren op maandag 7 oktober 1901 in Zeist (Ut), zie VIII-HJ.

3  Elisabeth Pijper is geboren op woensdag 10 februari 1904 in Zeist (Ut), zie VIII-HK.

4  Johannes Hendrikus Pijper is geboren op dinsdag 16 oktober 1906 in Zeist (Ut), zie VIII-HL.

5  Jacob Pijper is geboren op zondag 25 april 1909 in Zeist (Ut), zie VIII-HM.Grafzerk Hendrik en Antonia.

VII-CG  Antonia Geertruida Puijk, dochter van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Johanna Hendrika van Zetten, is geboren op donderdag 15 september 1881 in Rhenen (Ut), is overleden op zaterdag 2 juli 1949 in Zeist (Ut), is begraven in Zeist (Ut). Antonia werd 67 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Antonia trouwt op donderdag 19 mei 1904 in Zeist (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik van Elst, zoon van Hermanus van Elst en Johanna de Bruin. Hendrik is geboren op donderdag 18 maart 1880 in Zeist (Ut), is overleden op donderdag 6 februari 1941, is begraven in Zeist (Ut). Hendrik werd 60 jaar, 10 maanden en 19 dagen.Grafzerk Christoffel en Petronella.

VII-CH  Christoffel Puijk, zoon van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Johanna Hendrika van Zetten, boekhouder, is geboren op dinsdag 28 oktober 1884 in Rhenen (Ut), is overleden op zondag 23 maart 1941 in Wageningen (Ge). Christoffel werd 56 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Christoffel trouwt op woensdag 5 augustus 1908 in Arnhem (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Petronella Schnitseler, dochter van Johannes Hendricus Schnitseler en Petronella Hermsen. Petronella is geboren op woensdag 25 maart 1885 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 24 augustus 1966, is begraven in Rhenen (Ut). Petronella werd 81 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Van Christoffel en Petronella is een kind bekend:

1  Wilhelmina Puijk is geboren op maandag 26 september 1921, is overleden op zondag 27 december 1942, is begraven in Rhenen (Ut). Wilhelmina werd 21 jaar, 3 maanden en 1 dag.

VII-CI  Jan Hendrik Puijk, zoon van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Johanna Hendrika van Zetten, bakker, is geboren op maandag 21 maart 1887 in Rhenen (Ut).

Jan trouwt op vrijdag 27 juni 1919 in Winkel (Nh) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Blaauboer, dochter van Ariën Blaauboer en Maartje Kort. Trijntje is geboren op zaterdag 18 maart 1893 in Winkel (Nh).

VII-CJ  Roelof Puijk, zoon van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Johanna Hendrika van Zetten, slager, is geboren op woensdag 18 december 1889 in Rhenen (Ut).

Roelof trouwt op donderdag 26 november 1914 in Rhenen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Arikke Need, dochter van Hendrik Need en Helena Schrijvers. Arikke is geboren op zaterdag 20 januari 1883 in Doorwerth (Ge), is overleden op maandag 6 september 1965 in Rhenen (Ut). Arikke werd 82 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Roelof en Arikke zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Antonie Puijk is geboren op vrijdag 11 augustus 1916 in Rhenen (Ut).

2  Hendrik Puijk is geboren op woensdag 10 april 1918 in Rhenen (Ut), zie VIII-HN.

3  Johannes Leonard Puijk is geboren op donderdag 4 december 1919 in Rhenen (Ut).

VII-CK  Carolina Maria Elisabeth Puijk, dochter van Willem Antonie Puijk (VI-X) en Johanna Hendrika van Zetten, is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Rhenen (Ut).

Carolina trouwt op woensdag 14 november 1917 in Arnhem (Ge) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jacobus Josephus Verschore, zoon van Hendricus Josephus Verschore en Geertruida Everdina Kurth. Jacobus, pakhuisknecht, is geboren rond 1891 in Arnhem (Ge).

VII-CL  Antonij Elands, zoon van Jan Elands (VI-Y) en Hendrika Huiberta Jansen, schoenmaker, is geboren op maandag 1 februari 1886 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 24 november 1951, is begraven in Dodewaard (Ge). Antonij werd 65 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Antonij trouwt op donderdag 24 juli 1913 in Echteld (Ge) op 27-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Gerritje Bor, dochter van Baltus Bor en Heijlena Jacoba van Dodewaard (Heiltje). Gerritje is geboren op zondag 6 april 1884 in Echteld (Ge), is overleden op zondag 20 oktober 1946 in Echteld (Ge). Gerritje werd 62 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Antonij trouwt op donderdag 5 juni 1947 in Ridderkerk (Zh) op 61-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Johanna Cornelia Herweier, dochter van Willem Teunis Herweier en Aagje Klootwijk. Johanna is geboren op maandag 5 februari 1894 in IJsselmonde (Zh), is overleden op zaterdag 25 mei 1968 in Rijsoord (Zh). Johanna werd 74 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Pieter Hoogland.

VII-CM  Lena Elands, dochter van Jan Hendrik Elands (VI-Z) en Elisabeth van Setten, is geboren op zondag 31 juli 1881 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 23 februari 1939 in Arnhem (Ge). Lena werd 57 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Lena trouwt op vrijdag 2 januari 1903 in Wageningen (Ge) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Cornelis Brant Troost, zoon van Gerrit Troost en Gerritje van de Wildekamp. Cornelis, landbouwer, is geboren rond 1876 in Wageningen (Ge).

Van Cornelis en Lena zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Troost is geboren rond 1915 in Wageningen (Ge), zie VIII-HO.

2  Evert Troost is geboren in maart 1917 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 13 juni 1917 in Wageningen (Ge). Evert werd 3 maanden.

VII-CN  Janna Elands, dochter van Jan Hendrik Elands (VI-Z) en Elisabeth van Setten, koffiehuishoudster, is geboren op zaterdag 5 juli 1884 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 23 juni 1940 in Arnhem (Ge). Janna werd 55 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Janna trouwt op woensdag 6 januari 1909 in Dodewaard (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 43-jarige Cornelis Marinus Laset, zoon van Jan Laset en Maria Hendrika van Soest. Cornelis, kastelein, is geboren op woensdag 12 juli 1865 in Dodewaard (Ge).

Van Cornelis en Janna is een kind bekend:

1  Hendrik Jan Laset is geboren op dinsdag 28 december 1909 in Dodewaard (Ge).Elands_de Keizer grafzerk op 15 jul 2011.

VII-CO  Steven Adrianus Elands, zoon van Antonij Elands (VI-AA) en Evertje Verbrugh, is geboren op maandag 23 maart 1896 in Tiel (Ge), is overleden op maandag 14 februari 1983, is begraven in Maurik (Ge). Steven werd 86 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Steven trouwt op vrijdag 5 december 1919 in Maurik (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Helena de Keizer, dochter van Jan de Keizer en Adriana van Laar. Helena is geboren op zaterdag 23 december 1899 in Eck en Wiel (Ge), is overleden op donderdag 30 september 1965 in Maurik (Ge). Helena werd 65 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

VII-CP  Antoon Elands, zoon van Leendert Elands (VI-AB) en Elisabeth Hellegering, veldarbeider, is geboren op dinsdag 2 augustus 1887 in Dodewaard (Ge).

Antoon trouwt op donderdag 14 november 1918 in Valburg (Ge) op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Adriana Helena Hermina Vink, dochter van Adrianus Vink en Hermina Hermsen. Adriana is geboren op zaterdag 1 januari 1887 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 23 juni 1942 in Dodewaard (Ge). Adriana werd 55 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

VII-CQ  Jan Elands, zoon van Leendert Elands (VI-AB) en Elisabeth Hellegering, timmerman, is geboren op dinsdag 12 maart 1895 in Dodewaard (Ge).

Jan trouwt op donderdag 9 oktober 1919 in Echteld (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida Johanna Buijs, dochter van Jan Buijs en Huibartha Margaretha de Haas. Geertruida is geboren op zondag 23 juli 1893 in Ochten (Ge).

Van Jan en Geertruida is een kind bekend:

1  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op dinsdag 17 februari 1920 in Renkum (Ge).

VII-CR  Jacoba Johanna Dovianus, dochter van Peter Dovianus en Johanna Janna Verhaaf (VI-AC), is geboren op zondag 7 september 1851 in Nijmegen (Ge), is overleden op maandag 17 september 1923 in Doesburg (Ge). Jacoba werd 72 jaar en 10 dagen.

Jacoba trouwt op donderdag 25 september 1873 in Nijmegen (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerhardus Johannes Oudkerk, zoon van Janke Oudkerk. Gerhardus, soldaat bij het achtste regiment Infanterie, is geboren op dinsdag 8 april 1845 in Leeuwarden (Fr), is overleden op zaterdag 27 januari 1934 in Doesburg (Ge). Gerhardus werd 88 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Van Gerhardus en Jacoba zijn twaalf kinderen bekend:

1  Carolina Johanna Oudkerk is geboren op woensdag 3 juni 1874 in Doesburg (Ge), zie VIII-HP.

2  Hermanus Oudkerk is geboren op donderdag 20 januari 1876 in Doesburg (Ge), is overleden op zondag 2 juli 1876 in Doesburg (Ge). Hermanus werd 5 maanden en 12 dagen.

3  Peter Johannes Oudkerk is geboren op donderdag 29 maart 1877 in Doesburg (Ge), is overleden op donderdag 17 februari 1881 in Doesburg (Ge). Peter werd 3 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

4  Gerardus Johannes Oudkerk is geboren op maandag 28 juli 1879 in Doesburg (Ge), zie VIII-HQ.

5  Johan Oudkerk is geboren op woensdag 30 november 1881 in Doesburg (Ge), zie VIII-HR.

6  Janke Katriena Oudkerk is geboren op dinsdag 1 januari 1884 in Doesburg (Ge), zie VIII-HS.

7  Johannes Jacobus Oudkerk is geboren op maandag 6 juni 1887 in Doesburg (Ge), zie VIII-HT.

8  Marinus Oudkerk is geboren op donderdag 13 juni 1889 in Doesburg (Ge), zie VIII-HU.

9  Antoinette Jeannette Oudkerk is geboren op maandag 29 juni 1891 in Doesburg (Ge), is overleden op vrijdag 11 september 1891 in Doesburg (Ge). Antoinette werd 2 maanden en 13 dagen.

10  Hendrika Hermina Oudkerk is geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Doesburg (Ge), zie VIII-HV.

11  Peter Oudkerk is geboren op donderdag 7 februari 1895 in Doesburg (Ge), zie VIII-HW.

12  Jacoba Johanna Oudkerk is geboren op dinsdag 6 juli 1897 in Doesburg (Ge), zie VIII-HX.

VII-CS  Hermanus Dovianus, zoon van Peter Dovianus en Johanna Janna Verhaaf (VI-AC), is geboren op maandag 16 januari 1854 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 11 november 1933 in Rotterdam (Zh). Hermanus werd 79 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hermanus trouwt op woensdag 19 september 1877 in Rotterdam (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Margaretha Brenkman Brouwer, dochter van Willem Brenkman Brouwer en Matje Velders. Johanna is geboren op maandag 30 december 1850 in Tiel (Ge), is overleden op woensdag 27 februari 1929. Johanna werd 78 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Hermanus en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Peter Dovianus is geboren op zondag 4 augustus 1878 in Rotterdam (Zh), zie VIII-HY.

2  Johanna Margaretha Dovianus is geboren op zondag 23 november 1879 in Rotterdam (Zh), zie VIII-HZ.

3  Levenloos kind Dovianus is ter wereld gekomen op donderdag 27 oktober 1881 in Rotterdam (Zh).

4  Herman Willem Dovianus is geboren op maandag 8 januari 1883 in Rotterdam (Zh), zie VIII-IA.

5  Willem Frederik Eduard Dovianus is geboren op maandag 9 maart 1885 in Rotterdam (Zh), zie VIII-IB.

6  Mathilda Georgine Dovianus is geboren op zaterdag 20 juli 1889 in Rotterdam (Zh), zie VIII-IC.

7  Jacoba Johanna Dovianus is geboren op woensdag 26 augustus 1891 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 26 april 1895 in Rotterdam (Zh). Jacoba werd 3 jaar en 8 maanden.

VII-CT  Johanna Janna Dovianus, dochter van Peter Dovianus en Johanna Janna Verhaaf (VI-AC), is geboren op zondag 25 september 1859 in Nijmegen (Ge), is overleden op donderdag 20 februari 1936 in Utrecht (Ut). Johanna werd 76 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 14 september 1881 in Utrecht (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Marinus Jan Linschoten, zoon van Johannes Linschoten en Maria van den Haak. Marinus is geboren op zaterdag 13 april 1861 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 28 december 1927 in Utrecht (Ut). Marinus werd 66 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Marinus en Johanna zijn veertien kinderen bekend:

1  Marinus Peter Linschoten is geboren op maandag 23 januari 1882 in Utrecht (Ut), zie VIII-ID.

2  Johannes Gerardus Linschoten is geboren op zondag 25 maart 1883 in Utrecht (Ut), zie VIII-IE.

3  Hermanus Hendrikus Linschoten is geboren op woensdag 21 mei 1884 in Utrecht (Ut), zie VIII-IF.

4  Geertruida Johanna Linschoten is geboren op zondag 16 augustus 1885 in Utrecht (Ut), zie VIII-IG.

5  Wilhelmus Jacobus Linschoten is geboren op donderdag 10 maart 1887 in Utrecht (Ut), zie VIII-IH.

6  Maria Linschoten is geboren op vrijdag 22 maart 1889 in Utrecht (Ut), zie VIII-II.

7  Johanna Pieternella Linschoten is geboren op zaterdag 5 juli 1890 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 29 november 1890 in Utrecht (Ut). Johanna werd 4 maanden en 24 dagen.

8  Peter Linschoten is geboren op woensdag 10 februari 1892 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 26 december 1892 in Utrecht (Ut). Peter werd 10 maanden en 16 dagen.

9  Pieter Linschoten is geboren op maandag 15 mei 1893 in Utrecht (Ut), zie VIII-IJ.

10  Johanna Janna Linschoten is geboren op donderdag 27 september 1894 in Utrecht (Ut), zie VIII-IK.

11  Jacobus Johannes Linschoten is geboren op donderdag 3 september 1896 in Utrecht (Ut), is overleden op vrijdag 30 juli 1897 in Utrecht (Ut). Jacobus werd 10 maanden en 27 dagen.

12  Jacobus Johannes Linschoten is geboren op woensdag 26 januari 1898 in Utrecht (Ut), zie VIII-IL.

13  Johan Fredrik Linschoten is geboren op donderdag 23 maart 1899 in Utrecht (Ut), zie VIII-IM.

14  Hendrik Linschoten is geboren op dinsdag 29 juli 1902 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 29 november 1904 in Utrecht (Ut). Hendrik werd 2 jaar en 4 maanden.

VII-CU  Anna Cornelia Elisabetha Witman, dochter van Gerrit Witman en Maria Verhaaf (VI-AD), is geboren op dinsdag 30 maart 1847 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 23 december 1928 in Nijmegen (Ge). Anna werd 81 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Anna trouwt op donderdag 4 februari 1875 in Nijmegen (Ge) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Sipke Bouma, zoon van Sipke Bouma en Wilhelmina Stephania Opperman. Sipke, hoofdagent van politie, is geboren rond maandag 4 december 1848 in Breda (Nb), is overleden op donderdag 20 december 1894 in Doesburg (Ge). Sipke werd ongeveer 46 jaar en 16 dagen.

Van Sipke en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Antoinette Wilhelmina Stephania Bouma is geboren op zaterdag 14 november 1874 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 26 april 1931 in Nijmegen (Ge). Antoinette werd 56 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

2  Willemina Maria Bouma is geboren op woensdag 15 november 1876 in Doesburg (Ge), zie VIII-IN.

3  Gerrit Sipke Bouma is geboren op maandag 30 september 1878 in Doesburg (Ge), is overleden op vrijdag 12 april 1907 in Nijmegen (Ge). Gerrit werd 28 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

4  Sipke Bouma is geboren op zaterdag 2 april 1881 in Doesburg (Ge), is overleden op zaterdag 16 september 1882 in Doesburg (Ge). Sipke werd 1 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

5  Sipke Bouma is geboren op vrijdag 3 november 1882 in Doesburg (Ge).

6  Willem Stephanus Bouma is geboren op zaterdag 3 oktober 1885 in Doesburg (Ge).

7  Marinus Bouma is geboren op dinsdag 24 juli 1888 in Doesburg (Ge), is overleden op donderdag 13 juli 1893 in Doesburg (Ge). Marinus werd 4 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

8  Cornelia Elisabeth Bouma is geboren op woensdag 9 april 1890 in Doesburg (Ge).

VII-CV  Johanna Helena Witman, dochter van Gerrit Witman en Maria Verhaaf (VI-AD), is geboren op maandag 1 januari 1849 in Nijmegen (Ge), is overleden op dinsdag 18 juli 1933 in Tiel (Ge). Johanna werd 84 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 12 februari 1874 in Nijmegen (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerardus Spoek, zoon van Jean Ignace Spoek en Johanna Wilhelmina Kelder. Gerardus, baardscheerder, is geboren op donderdag 1 mei 1851 in Groningen (Gr), is overleden op woensdag 3 november 1937 in Hillegersberg (Zh). Gerardus werd 86 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Gerardus en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Martinus Johannes Antoon Spoek is geboren op zondag 11 april 1875 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IO.

2  Gerardus Wilhelm Spoek is geboren op zondag 1 april 1877 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IP.

3  Johanna Gerritje Helena Spoek is geboren op vrijdag 15 november 1878 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IQ.

4  Jean Ignatius Willebrordus Spoek is geboren op zondag 7 november 1880 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IR.

5  Maria Spoek is geboren op donderdag 13 juli 1882 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IS.

6  Elisabeth Cornelia Spoek is geboren op zaterdag 11 oktober 1884 in Nijmegen (Ge), is overleden op dinsdag 16 november 1886 in Nijmegen (Ge). Elisabeth werd 2 jaar, 1 maand en 5 dagen.

7  Gerritje Elisabeth Spoek is geboren op woensdag 18 mei 1887 in Nijmegen (Ge).

8  Cornelis Roelof Spoek is geboren op woensdag 9 juli 1890 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IT.

VII-CW  Elisabeth Geertruida Witman, dochter van Gerrit Witman en Maria Verhaaf (VI-AD), naaister, is geboren op maandag 29 november 1852 in Nijmegen (Ge), is overleden op donderdag 9 september 1926 in Nijmegen (Ge). Elisabeth werd 73 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 6 juli 1876 in Nijmegen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Willem van Halen, zoon van Dirk van Halen en Willemke Schoester. Hendrik, koperslager, is geboren op maandag 12 juli 1852 in Nijmegen (Ge), is overleden op vrijdag 12 oktober 1888 in Nijmegen (Ge). Hendrik werd 36 jaar en 3 maanden.

Van Hendrik en Elisabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Carel van Halen is geboren op maandag 11 januari 1875 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IU.

2  Adrianus Gerardus van Halen is geboren op zaterdag 25 november 1876 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IV.

3  Gerard Karel van Halen is geboren op dinsdag 15 oktober 1878 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IW.

4  Maria Antoinette van Halen is geboren op maandag 29 maart 1880 in Nijmegen (Ge), is overleden op dinsdag 27 september 1881 in Nijmegen (Ge). Maria werd 1 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

5  Cornelia van Halen is geboren op zaterdag 21 oktober 1882 in Nijmegen (Ge).

6  Gerrit Cornelis van Halen, goudsmid, is geboren op donderdag 9 september 1886 in Nijmegen (Ge), is ongehuwd overleden op dinsdag 21 december 1909 in Nijmegen (Ge). Gerrit werd 23 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

VII-CX  Cornelia Antoinetta Witman, dochter van Gerrit Witman en Maria Verhaaf (VI-AD), is geboren op vrijdag 27 juni 1856 in Nijmegen (Ge), is overleden op maandag 16 juli 1945 in Assen (Dr). Cornelia werd 89 jaar en 19 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 20 november 1879 in Nijmegen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Simons, zoon van Antoni Simons en Grietje Schippers. Cornelis, muzikant en kleermaker, is geboren op maandag 24 mei 1852 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 13 februari 1932 in Assen (Dr). Cornelis werd 79 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Francisca Ernestina Ernste.

Van Cornelis en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Wilhelm Simons is geboren op zondag 11 juli 1880 in Nijmegen (Ge), zie VIII-IX.

2  Carel Gerrit Paulus Simons is geboren op zaterdag 1 juli 1882 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 15 februari 1890 in Leeuwarden (Fr). Carel werd 7 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

3  Machtilda Gerdina Margaretha Simons is geboren op zondag 6 januari 1884 in Nijmegen (Ge).

4  Maria Elisabetha Simons is geboren op zondag 16 mei 1886 in Arnhem (Ge), zie VIII-IY.

5  Levenloos kind Simons is ter wereld gekomen op maandag 11 februari 1889 in Leeuwarden (Fr).

6  Cornelia Anthonetta Helena Simons is geboren op zondag 19 april 1891 in Leeuwarden (Fr), zie VIII-IZ.

VII-CY  Jacoba Cornelia Bieseman, dochter van Jacobus Johannes Bieseman en Helena Christina Verhaaff (VI-AE), is geboren op dinsdag 15 augustus 1848 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 29 april 1933 in Bellingwolde (Gr). Jacoba werd 84 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Jacoba trouwt op zaterdag 19 oktober 1872 in Hengstdijk (Ze) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Joos Verplanke, zoon van Jacob Janse Verplanke en Carolina Troupee. Joos, fourier, is geboren op dinsdag 21 december 1847 in Hulst (Ze), is overleden op zaterdag 2 juli 1892 in Nijmegen (Ge). Joos werd 44 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Joos en Jacoba zijn twaalf kinderen bekend:

1  Frederik Jacob Verplanke is geboren op donderdag 24 november 1870 in Elst (Ge), zie VIII-JA.

2  Josephus Verplanke is geboren op zondag 21 april 1872 in Hengstdijk (Ze).

3  Leonard Jacobus Johannes Verplanke is geboren op donderdag 8 januari 1874 in Nijmegen (Ge), zie VIII-JB.

4  Carolina Jacoba Christina Verplanke is geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Den Bosch (Nb), zie VIII-JC.

5  Jacoba Adriana Maria Verplanke is geboren rond 1877 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 9 november 1881 in Nijmegen (Ge). Jacoba werd ongeveer 4 jaar.

6  Jozephus Christiaan Verplanke is geboren op dinsdag 26 november 1878 in Den Bosch (Nb), zie VIII-JD.

7  Jacob Willem Frederik Verplanke is geboren op zondag 21 november 1880 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 23 oktober 1886 in Nijmegen (Ge). Jacob werd 5 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

8  Willem Adriaan Verplanke is geboren op zondag 18 december 1881 in Nijmegen (Ge), zie VIII-JE.

9  Johannes Jacobus Verplanke, behanger/stoffeerder, is geboren op zondag 16 december 1883 in Nijmegen (Ge), is ongehuwd overleden op maandag 16 januari 1911 in Nijmegen (Ge). Johannes werd 27 jaar en 1 maand.

10  Pieter Christiaan Verplanke is geboren op zaterdag 15 mei 1886 in Nijmegen (Ge), zie VIII-JF.

11  Jacoba Adriana Maria Verplanke is geboren op zondag 13 mei 1888 in Hatert (Ge), zie VIII-JG.

12  Helena Christina Verplanke is geboren op maandag 13 oktober 1890 in Hatert (Ge), zie VIII-JH.

VII-CZ  Maria Helena Scheepens, dochter van Johannes Philippus Scheepens en Helena Christina Verhaaff (VI-AE), is geboren op dinsdag 21 februari 1865 in Putten (Ge).

Maria trouwt op donderdag 28 juli 1887 in Nijmegen (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Johannes Arie Jozef van den Berg, zoon van Johannes van den Berg en Elisabeth Catharina Pietersen. Willem, smid, mogelijk is geboren op zaterdag 31 oktober 1863 in Grave (Nb).

Van Willem en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Elisabeth van den Berg is geboren op maandag 22 augustus 1887 in Nijmegen (Ge).

2  Johannes Willem van den Berg is geboren op maandag 22 augustus 1887 in Nijmegen (Ge).

VII-DA  Geertruida Wilhelmina Scheepens, dochter van Johannes Philippus Scheepens en Helena Christina Verhaaff (VI-AE), is geboren op dinsdag 15 mei 1866 in Putten (Ge).

Geertruida trouwt op woensdag 14 augustus 1901 in Nijmegen (Ge) op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Paul Pieter van Nek, zoon van Pieter Levinus van Nek en Maria Helena Elisabeth Hageman. Paul, winkelknecht en loopknecht, is geboren op vrijdag 24 januari 1873 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 11 maart 1914 in Nijmegen (Ge). Paul werd 41 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Paul was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Maria Peperzak.

Van Paul en Geertruida is een kind bekend:

1  Willem Johannes van Nek is geboren op vrijdag 27 december 1901 in Hatert (Ge), is overleden op zondag 9 maart 1941 in Nijmegen (Ge). Willem werd 39 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

VII-DB  Antoinetta Christina Scheepens, dochter van Johannes Philippus Scheepens en Helena Christina Verhaaff (VI-AE), is geboren op woensdag 9 december 1868 in Putten (Ge), is overleden op donderdag 13 april 1939 in Renkum (Ge). Antoinetta werd 70 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Antoinetta trouwt op dinsdag 27 september 1898 in Nijmegen (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Petrus van der Linden, zoon van Peter van der Linden en Willemina Vogels. Petrus, sergeant-majoor, is geboren op dinsdag 14 juni 1864 in Neer (Li), is overleden op vrijdag 29 augustus 1947 in Helden (Li). Petrus werd 83 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Petrus was later gehuwd (2) met Johanna Uijen.

Van Petrus en Antoinetta zijn vier kinderen bekend:

1  Willemina Christina van der Linden is geboren op maandag 12 december 1898 in Hatert (Ge), is overleden op donderdag 20 juli 1899 in Hatert (Ge). Willemina werd 7 maanden en 8 dagen.

2  Helena Geertruida van der Linden is geboren op maandag 12 december 1898 in Hatert (Ge), is overleden op donderdag 20 juli 1899 in Hatert (Ge). Helena werd 7 maanden en 8 dagen.

3  Peter Johannes van der Linden is geboren op zaterdag 2 december 1899 in Hatert (Ge), zie VIII-JI.

4  Wilhelmina Helena van der Linden is geboren op maandag 25 februari 1901 in Hatert (Ge), zie VIII-JJ.

VII-DC  Josephine Francisca Cecilia Caff, dochter van Hubertus Jacobus Caff en Antonetta Verhaaff (VI-AF), is geboren rond 1857 in Nijmegen (Ge), is overleden op woensdag 29 augustus 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Josephine werd ongeveer 77 jaar.

Josephine trouwt op vrijdag 21 mei 1886 in Nijmegen (Ge) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Frederik Jan Freni, zoon van Abraham Freni en Elisabeth Hubertina Ernes. Frederik, militair, is geboren op maandag 19 april 1858 in Maastricht (Li), is overleden op maandag 26 februari 1934 in Rotterdam (Zh). Frederik werd 75 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Frederik en Josephine zijn drie kinderen bekend:

1  Hubertina Jacoba Antoinette Freni is geboren op donderdag 3 maart 1887 in Nijmegen (Ge), zie VIII-JK.

2  Hubertus Frederik Abraham Freni is geboren op zaterdag 1 december 1888 in Nijmegen (Ge), zie VIII-JL.

3  George Freni is geboren op woensdag 6 mei 1891 in Amersfoort (Ut), zie VIII-JM.

VII-DD  Gerritje van Hattum, dochter van Dirk van Hattum en Gerritje Hendrikka Peters (VI-AH), is geboren op zaterdag 7 mei 1859 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 13 november 1929 in Valburg (Ge). Gerritje werd 70 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 16 februari 1888 in Valburg (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrikus Johannes Snippe, zoon van Pieter Snippe en Helena Surink. Hendrikus, koetsier, is geboren op zondag 24 oktober 1858 in Brummen (Ge), is overleden op vrijdag 26 november 1909 in Doorwerth (Ge). Hendrikus werd 51 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Hendrikus en Gerritje zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Helena Snippe is geboren op maandag 3 december 1888 in Arnhem (Ge), zie VIII-JN.

2  Gerritje Hendrika Snippe is geboren op zaterdag 15 februari 1890 in Arnhem (Ge), is overleden op zondag 7 augustus 1892 in Arnhem (Ge). Gerritje werd 2 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

3  Gerrit Derk Snippe is geboren op maandag 10 juli 1893 in Arnhem (Ge), zie VIII-JO.

VII-DE  Hendrika Antonia van Hattum, dochter van Dirk van Hattum en Gerritje Hendrikka Peters (VI-AH), is geboren rond 1868 in Zetten (Ge), is overleden op dinsdag 31 oktober 1922 in Valburg (Ge). Hendrika werd ongeveer 54 jaar.

Hendrika trouwt op donderdag 20 februari 1896 in Valburg (Ge) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Evert Jan Willem van de Vooren, zoon van Gerrit van de Vooren en Hendrika Schuiling. Evert, timmerman, is geboren rond dinsdag 7 november 1865 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 16 december 1938 in Valburg (Ge). Evert werd ongeveer 73 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Evert en Hendrika is een kind bekend:

1  Levenloos kind van de Vooren is ter wereld gekomen op woensdag 27 februari 1901 in Valburg (Ge).

VII-DF  Dirk van Hattum, zoon van Dirk van Hattum en Gerritje Hendrikka Peters (VI-AH), timmerman, is geboren rond 1871 in Zetten (Ge), is overleden op woensdag 18 januari 1950 in Nijmegen (Ge). Dirk werd ongeveer 79 jaar.

Dirk trouwt op donderdag 9 mei 1895 in Valburg (Ge) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Bartha van Woerkom, dochter van Aart van Woerkom en Hendrika Biesters. Bartha is geboren op zaterdag 3 mei 1873 in Heerewaarden (Ge).

Van Dirk en Bartha zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerritje Hendrika van Hattum is geboren op vrijdag 17 april 1896 in Arnhem (Ge), zie VIII-JP.

2  Hendrika Arnolda van Hattum is geboren op vrijdag 26 november 1897 in Nijmegen (Ge).

3  Dirk van Hattum is geboren op vrijdag 17 juni 1904 in Hatert (Ge), zie VIII-JQ.

4  Bertha Johanna van Hattum is geboren op vrijdag 6 juli 1906 in Nijmegen (Ge).

5  Arnolda Hendrika van Hattum is geboren op zaterdag 14 augustus 1909 in Nijmegen (Ge).

VII-DG  Nieske van Hattum, dochter van Dirk van Hattum en Gerritje Hendrikka Peters (VI-AH), is geboren rond 1872 in Zetten (Ge), is overleden op maandag 23 oktober 1933 in Bemmel (Ge). Nieske werd ongeveer 61 jaar.

Nieske trouwt op vrijdag 24 november 1893 in Valburg (Ge) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Arie Speijers, zoon van Gerrit Speijers en Catharina Willemsen. Arie is geboren op vrijdag 15 maart 1867 in Heteren (Ge).

Van Arie en Nieske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje Hendrika Speijers is geboren op zaterdag 24 maart 1894 in Valburg (Ge), zie VIII-JR.

2  Catharina Speijers is geboren op woensdag 9 september 1896 in Valburg (Ge), zie VIII-JS.

VII-DH  Maria Alberta van Hattum, dochter van Dirk van Hattum en Gerritje Hendrikka Peters (VI-AH), is geboren op vrijdag 16 april 1875 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 13 december 1942 in Nijmegen (Ge). Maria werd 67 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Maria trouwt op donderdag 6 november 1902 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit Stunnenberg, zoon van Teunis Stunnenberg en Johanna Jager. Gerrit, fruithandelaar, is geboren op vrijdag 27 september 1872 in Opheusden (Ge).

Van Gerrit en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Stunnenberg is geboren op zondag 24 april 1904 in Slijk Ewijk (Ge).

2  Dirk Stunnenberg is geboren op dinsdag 10 juli 1906 in Slijk Ewijk (Ge).

3  Teunis Stunnenberg is geboren op vrijdag 29 mei 1908 in Slijk Ewijk (Ge).

4  Levenloos kind Stunnenberg is ter wereld gekomen op dinsdag 1 februari 1910 in Valburg (Ge).

VII-DI  Petronella Hendrika van Hattum, dochter van Dirk van Hattum en Gerritje Hendrikka Peters (VI-AH), is geboren rond 1879 in Valburg (Ge).

Petronella trouwt op donderdag 28 september 1916 in Valburg (Ge) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Jan Gerrit Jansen, zoon van Harmen Jansen en Jantje Nab. Jan, timmerman, is geboren rond 1880 in Valburg (Ge).

VII-DJ  Hendrik Dirk Dirksen, zoon van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), stalhouder, is geboren op vrijdag 25 oktober 1872 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 16 juni 1943 in Buurmalsen (Ge). Hendrik werd 70 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 29 april 1909 in Valburg (Ge) op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertruida Willemina Rijnberk, dochter van Gijsbert Rijnberk en Geertruida Willemina de Kok. Geertruida is geboren op woensdag 22 juni 1881 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 21 februari 1951. Geertruida werd 69 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Van Hendrik en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrika Jenneke Dirksen is geboren op dinsdag 5 april 1910 in Valburg (Ge).

2  Geertruida Gijsberta Dirksen is geboren op vrijdag 15 december 1911 in Valburg (Ge), is overleden op donderdag 15 juli 1971. Geertruida werd 59 jaar en 7 maanden.

VII-DK  Barendina Hendrika Dirksen, dochter van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), is geboren op woensdag 8 april 1874 in Valburg (Ge), is overleden op zaterdag 16 juli 1955 in Den Haag (Zh). Barendina werd 81 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Barendina trouwt op donderdag 4 november 1897 in Valburg (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Frederik van Stralen, zoon van Floris van Stralen en Johanna Teunissen van Manen. Frederik, timmerman, is geboren op maandag 24 juli 1871 in Valburg (Ge).

Van Frederik en Barendina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika van Stralen is geboren op zondag 29 oktober 1899 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 1 juli 1991, is begraven in Ochten (Ge). Hendrika werd 91 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

2  Floris van Stralen is geboren op zondag 11 november 1900 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 21 mei 1990, is begraven in Ochten (Ge). Floris werd 89 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

3  Frederik van Stralen is geboren op woensdag 1 april 1903 in Heteren (Ge).

VII-DL  Niesje Dirksen, dochter van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), is geboren op dinsdag 8 augustus 1876 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 27 juli 1953. Niesje werd 76 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Niesje trouwt op donderdag 3 maart 1904 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Floris Johannes van Stralen, zoon van Floris van Stralen en Johanna Teunissen van Manen. Floris, timmerman, is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 28 februari 1962 in Zetten (Ge). Floris werd 86 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Floris en Niesje zijn vier kinderen bekend:

1  Flora Johanna van Stralen is geboren op woensdag 14 september 1904 in Valburg (Ge), zie VIII-JT.

2  Hendrik Barend van Stralen is geboren op dinsdag 9 april 1907 in Valburg (Ge), zie VIII-JU.

3  Johannes Adrianus van Stralen is geboren op woensdag 13 april 1910 in Valburg (Ge), zie VIII-JV.

4  Barendina Hendrika Niesje van Stralen is geboren op dinsdag 26 januari 1915 in Valburg (Ge), zie VIII-JW.

VII-DM  Dirk Dirksen, zoon van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), landbouwer, is geboren op dinsdag 4 december 1877 in Zetten (Ge), is overleden op vrijdag 26 februari 1932 in Elst (Ge). Dirk werd 54 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Dirk trouwt op donderdag 4 mei 1916 in Valburg (Ge) op 38-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Elisabeth Rijnberk, dochter van Gijsbert Rijnberk en Geertruida Willemina de Kok. Adriana is geboren op maandag 27 oktober 1890 in Andelst (Ge), is overleden op vrijdag 26 februari 1932 in Lijnden (Ge). Adriana werd 41 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van Dirk en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Berendina Hendrikka Jenneke Dirksen (Hendrika) is geboren op vrijdag 23 maart 1917 in Homoet (Ge), zie VIII-JX.

2  Gijsbert Adriaan Dirksen (Gijsbert) is geboren op zaterdag 25 januari 1919 in Homoet (Ge), zie VIII-JY.

3  Barend Dirksen.

4  Gerard Willem Dirksen (Gerard) is geboren op zaterdag 3 augustus 1929 in Elst (Ge), zie VIII-JZ.

VII-DN  Petronella Dirksen, dochter van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), is geboren op zaterdag 10 mei 1879 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 21 januari 1963 in Hien (buurtschap) (Ge). Petronella werd 83 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Petronella trouwt op donderdag 5 november 1908 in Elst (Ge) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Arend Dirk Janssen, zoon van Derk Nicolaas Jansen en Janna Johanna Jansen. Arend is geboren op zondag 21 december 1879 in Beuningen (Ge), is overleden op woensdag 29 april 1942 in Hien (buurtschap) (Ge). Arend werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Arend en Petronella is een kind bekend:

1  Dirk Nicolaas Janssen is geboren op vrijdag 6 augustus 1909 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VIII-KA.

VII-DO  Albertha Dirksen, dochter van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), is geboren op zondag 5 juni 1881 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 25 januari 1943 in Ewijk (Ge). Albertha werd 61 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Albertha trouwt op donderdag 1 februari 1906 in Heteren (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Rombartus van Beijnum, zoon van Jan Gerrit van Beinum en Maria Wilhelmina Jansen. Rombartus, landbouwer, is geboren op zondag 9 april 1871 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 25 december 1950 in Ewijk (Ge). Rombartus werd 79 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Rombartus en Albertha zijn twaalf kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina van Beijnum is geboren op maandag 12 maart 1906 in Heteren (Ge), is overleden op donderdag 30 augustus 1984 in Winssen (Ge). Maria werd 78 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

2  Barend van Beijnum is geboren op zaterdag 24 augustus 1907 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 11 juli 1990 in Beuningen (Ge). Barend werd 82 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

3  Jan Gerrit van Beijnum is geboren op maandag 28 december 1908 in Nijmegen (Ge), zie VIII-KB.

4  Hendrikus van Beijnum is geboren op maandag 25 juli 1910 in Nijmegen (Ge), zie VIII-KC.

5  Jantje Johanna van Beijnum is geboren op vrijdag 18 augustus 1911 in Nijmegen (Ge), zie VIII-KD.

6  Albartus van Beijnum is geboren op vrijdag 1 november 1912 in Nijmegen (Ge), is overleden op vrijdag 16 januari 1998. Albartus werd 85 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

7  Arend Pieter van Beijnum is geboren op zondag 4 oktober 1914 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 6 maart 1993. Arend werd 78 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

8  Dirk van Beijnum is geboren op maandag 13 december 1915 in Nijmegen (Ge), is overleden op zondag 10 januari 1999 in Beuningen (Ge). Dirk werd 83 jaar en 28 dagen.

9  Gerrit Jan van Beijnum is geboren op dinsdag 5 juni 1917 in Nijmegen (Ge), zie VIII-KE.

10  Hendrik van Beijnum is geboren op zaterdag 13 augustus 1921 in Nijmegen (Ge), zie VIII-KF.

11  Marinus Wilhelmus van Beijnum is geboren op zondag 1 juni 1924 in Groesbeek (Ge), is overleden op zondag 3 december 2006 in Ewijk (Ge). Marinus werd 82 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

12  Albertha Jenneke van Beijnum is geboren op maandag 9 januari 1928 in Groesbeek (Ge), zie VIII-KG.

VII-DP  Barend Dirksen, zoon van Barend Dirksen en Hendrikka Peters (VI-AI), landbouwer, is geboren op zaterdag 16 december 1882 in Valburg (Ge), is overleden op dinsdag 7 november 1950 in Voorst (Ge). Barend werd 67 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Barend trouwt op donderdag 6 mei 1909 in Westervoort (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Jana Margaretha Ederveen, dochter van Derk Jan Gerrit Willem Ederveen en Dora Gosina Stapel. Jana is geboren op zondag 1 augustus 1880 in Gendt (Ge).Elings_Heijnekamp grafzerk op 11 okt 2010.

VII-DQ  Antonie Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-BK) en Hendrika Aleida Peters (VI-AJ), arbeider en veekoopman, is geboren op vrijdag 1 december 1871 in Indoornik (Ge), is overleden op maandag 13 oktober 1924 in Wageningen (Ge). Antonie werd 52 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Antonie trouwt op vrijdag 28 mei 1897 in Wageningen (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Aartje Heijnekamp, dochter van Gijsbert Heijnekamp en Anneke Willemsen. Aartje, dienstbode, is geboren op maandag 24 februari 1868 in Wageningen (Ge), is overleden op zaterdag 10 augustus 1963 in Wageningen (Ge), is begraven op woensdag 14 augustus 1963 in Wageningen (Ge). Aartje werd 95 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Antonie en Aartje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrika Aleida Elings is geboren op zondag 13 februari 1898 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 18 juli 1900 in Wageningen (Ge). Hendrika werd 2 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

2  Anneke Elings is geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Wageningen (Ge), zie VIII-KH.

3  Gerrit Elings is geboren op zondag 12 mei 1901 in Wageningen (Ge), zie VIII-KI.Grafzerk Gijsbert Elings en ouders.

4  Gijsbert Elings is geboren op zondag 1 maart 1903 in Wageningen (Ge), is ongehuwd overleden op dinsdag 22 februari 1983 in Wageningen (Ge). Gijsbert werd 79 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

5  Hendrik Elings is geboren op woensdag 1 maart 1905 in Wageningen (Ge).Hendrika Aleida Elings grafzerk.

6  Hendrika Aleida Elings is geboren op vrijdag 7 december 1906 in Wageningen (Ge), is overleden op maandag 30 augustus 1993, is begraven in Wageningen (Ge). Hendrika werd 86 jaar, 8 maanden en 23 dagen.Aris Antonie Elings grafzerk.

7  Aris Antonie Elings is geboren op vrijdag 16 april 1909 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 22 maart 1990 in Wageningen (Ge). Aris werd 80 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

VII-DR  Hendrik Elings, zoon van Gerrit Elings (VI-BK) en Hendrika Aleida Peters (VI-AJ), landbouwer, is geboren op donderdag 12 juni 1873 in Heteren (Ge), is overleden op woensdag 20 februari 1935 in Heteren (Ge). Hendrik werd 61 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 19 augustus 1920 in Valburg (Ge) op 47-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Johanna Vrieselaar, dochter van Huibert Vrieselaar en Teunisje Post. Johanna is geboren rond 1889 in Valburg (Ge).

VII-DS  Johanna Hendrika Scheeris, dochter van Johannes Scheeris en Hendrika Jacoba Hendriks (VI-AK), is geboren rond 1881 in Dordrecht (Zh).

Johanna trouwt op donderdag 19 februari 1903 in Dordrecht (Zh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Arie Jurianus Bosman Jansen, zoon van Pieter Bosman Jansen en Johanna Verhoeven. Arie is geboren rond 1877 in Dordrecht (Zh).

VII-DT  Johannes Marinus Scheeris, zoon van Johannes Scheeris en Hendrika Jacoba Hendriks (VI-AK), is geboren rond 1883 in Dordrecht (Zh).

Johannes trouwt op donderdag 23 februari 1905 in Dordrecht (Zh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Marigje Prins, dochter van Trijntje Prins. Marigje is geboren op dinsdag 7 oktober 1884 in Sliedrecht (Zh).

VII-DU  Cornelia Wilhelmina Scheeris, dochter van Johannes Scheeris en Hendrika Jacoba Hendriks (VI-AK), is geboren rond 1884 in Dordrecht (Zh).

Cornelia trouwt op donderdag 23 augustus 1906 in Dordrecht (Zh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Johannes Grootenboer, zoon van Johannes Grootenboer en Adriana Cornelia Ponte. Johannes is geboren rond 1887 in Dordrecht (Zh).

VII-DV  Hendrina Jakoba van den Brink, dochter van Gerrit van den Brink en Johanna Kornelia Lijberts (VI-AL), winkelierster, is geboren op zaterdag 26 augustus 1876 in Oosterbeek (Ge).

Hendrina trouwt op woensdag 14 juli 1915 in Arnhem (Ge) op 38-jarige leeftijd met de 40-jarige Willem Jorksveld, zoon van Gijsbartus Jorksveld en Dirkje Berger. Willem, kantoorbediende, is geboren op maandag 22 maart 1875 in Hemmen (Ge).

VII-DW  Alida Johanna van den Brink, dochter van Gerrit van den Brink en Johanna Kornelia Lijberts (VI-AL), is geboren op zaterdag 14 december 1878 in Oosterbeek (Ge).

Alida trouwt op woensdag 29 maart 1905 in Arnhem (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Carel Johan Alberts, zoon van Gerrit Jan Alberts en Daatjen Janssen. Carel, tuinman, is geboren op zondag 29 juli 1877 in Avereest (Ov).

VII-DX  Barend van den Brink, zoon van Gerrit van den Brink en Johanna Kornelia Lijberts (VI-AL), bakker, is geboren op maandag 12 januari 1880 in Oosterbeek (Ge).

Barend trouwt op woensdag 4 mei 1904 in Arnhem (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacoba Francisca Degens, dochter van Johannes Degens en Maria Rombout. Jacoba is geboren op woensdag 11 juli 1877 in Oosterbeek (Ge), is overleden op vrijdag 28 augustus 1942 in Arnhem (Ge). Jacoba werd 65 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Barend en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit van den Brink is geboren op donderdag 30 maart 1905 in Arnhem (Ge).

2  Johannes van den Brink is geboren rond 1919, is overleden op dinsdag 15 juli 1924 in Arnhem (Ge). Johannes werd ongeveer 5 jaar.

VII-DY  Jacob Cornelis van den Brink, zoon van Gerrit van den Brink en Johanna Kornelia Lijberts (VI-AL), chauffeur, is geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Oosterbeek (Ge).

Jacob trouwt op zaterdag 3 oktober 1914 in Voorst (Ge) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Johanna Mulder, dochter van Hendrik Jan Mulder en Derkje Speldekamp. Johanna is geboren rond 1889 in Voorst (Ge).

VII-DZ  Johanna Cornelia van den Brink, dochter van Gerrit van den Brink en Johanna Kornelia Lijberts (VI-AL), is geboren op zaterdag 17 juli 1886 in Oosterbeek (Ge), is overleden op woensdag 13 februari 1929 in Arnhem (Ge). Johanna werd 42 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 19 december 1919 in Arnhem (Ge) op 33-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Franciscus Hupje, zoon van Willem Hupje en Jantje Brink. Johannes, bedrijfsleider, is geboren op zondag 27 december 1896 in Arnhem (Ge).

VII-EA  Jacoba Wilhelmina van der Meer, dochter van Dirk van der Meer en Aaltje Lijberts (VI-AM), is geboren in 1881 in Rheden (Ge), is overleden op woensdag 8 november 1950 in Ede (Ge). Jacoba werd 69 jaar.

Jacoba trouwt op woensdag 13 november 1907 in Voorburg (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobus Johannes van Dien, zoon van Jacob van Dien en Jannetje van Oosten. Jacobus is geboren op zondag 22 augustus 1880 in Naaldwijk (Zh).

VII-EB  Hendrina Arnoldussen, dochter van Hendrik Willem Arnoldussen en Alida Lijbers (VI-AN), is geboren op woensdag 30 januari 1878 in Hemmen (Ge), is overleden op dinsdag 6 september 1949 in Den Bosch (Nb). Hendrina werd 71 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Hendrina trouwt op donderdag 21 september 1905 in Hemmen (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Hermanus Wurtz, zoon van Johannes Hermanus Wurz en Johanna Maria Eleonora van der Naaten. Johannes, passementwerker, is geboren op donderdag 8 februari 1877 in Amsterdam (Nh).

VII-EC  Hendrika Arnoldussen, dochter van Hendrik Willem Arnoldussen en Alida Lijbers (VI-AN), dienstbode, is geboren op dinsdag 6 januari 1880 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 13 mei 1942 in Rotterdam (Zh). Hendrika werd 62 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 22 mei 1902 in Hemmen (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Gaertman, zoon van Abraham Gaartman en Cornelia Hak. Jan, leerlingmachinist, is geboren op zondag 11 januari 1880 in Geldermalsen (Ge).

Van Jan en Hendrika zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Gaertman is geboren op maandag 13 oktober 1902 in Apeldoorn (Ge), zie VIII-KJ.

2  Alida Hendrika Wilhelmina Gaertman is geboren op vrijdag 8 april 1904 in Wormen (Ge), zie VIII-KK.

3  Cornelia Gaertman is geboren op zaterdag 3 maart 1906 in Wormen (Ge), zie VIII-KL.

4  Hendrik Willem Gaertman is geboren op woensdag 25 maart 1908 in Apeldoorn (Ge), zie VIII-KM.

5  Sophia Maria Gaertman is geboren op zondag 27 februari 1910 in Wormen (Ge).

6  Jacoba Gaertman is geboren op zaterdag 19 augustus 1911 in Wormen (Ge).

7  Abraham Gaertman is geboren rond juni 1917, is overleden op zondag 24 maart 1918 in Winterswijk (Ge). Abraham werd ongeveer 9 maanden.

VII-ED  Geertruida Arnoldussen, dochter van Hendrik Willem Arnoldussen en Alida Lijbers (VI-AN), is geboren rond 1884 in Hemmen (Ge).

Geertruida trouwt op donderdag 22 april 1909 in Heteren (Ge) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Marinus Theodorus Wurtz, zoon van Johannes Hermanus Wurz en Johanna Maria Eleonora van der Naaten. Johannes, kellner, is geboren op donderdag 21 november 1878 in Amsterdam (Nh).

VII-EE  Alida Hendrika Wilhelmina Arnoldussen ook genaamd Aleida, dochter van Hendrik Willem Arnoldussen en Alida Lijbers (VI-AN), is geboren op dinsdag 7 september 1897 in Hemmen (Ge), is overleden op zondag 20 januari 1946 in Vught (Nb). Alida werd 48 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Alida trouwt op maandag 10 augustus 1925 in Den Bosch (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Willem Hendrik Marie Brunklaus, zoon van Johan Wilhelm Brunklaus en Cornelia Gudula Maria van Hofwegen. Jan is geboren op dinsdag 12 oktober 1897 in Breda (Nb).Van Kleef_Custers grafzerk op 31 mrt 2009.

VII-EF  Franciscus Johannes Mattheus van Kleef, zoon van Hendrikus van Kleef (VI-AR) en Anna Wilhelmina Theodora Meeussen, is geboren op woensdag 9 februari 1898 in Groesbeek (Ge), is overleden in 1971, is begraven in Geulle (Li). Franciscus werd 73 jaar.

Franciscus was gehuwd met Christina Hendrika Custers, dochter van Wilhelmus Hubertus Custers en Anna Catharina Hout. Christina is geboren op zondag 22 april 1900 in Heer en Keer (Li), is overleden op zaterdag 18 december 1999, is begraven in Geulle (Li). Christina werd 99 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

VII-EG  Petronella Hendrika van Kleef, dochter van Hendrikus van Kleef (VI-AR) en Anna Wilhelmina Theodora Meeussen, is geboren rond 1899 in Groesbeek (Ge), is overleden in Apeldoorn (Ge).

Petronella trouwt op dinsdag 2 oktober 1923 in Groesbeek (Ge) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Hamelink, zoon van Pieter Hamelink en Catharina Wieland. Cornelis is geboren op dinsdag 25 april 1899 in Axel (Ze), is overleden in Apeldoorn (Ge).

Van Cornelis en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Hendrikus Hamelink is geboren in Fort de Kock (INDON).

2  N.N., zie VIII-KN.

3  Hans Cornelis Hamelink is geboren in Batavia (INDO).

VII-EH  Hendrika van Kleef, dochter van Hendrikus van Kleef (VI-AR) en Anna Wilhelmina Theodora Meeussen, is geboren op vrijdag 19 juli 1907 in Groesbeek (Ge), is overleden op maandag 3 december 1973 in Eindhoven (Nb). Hendrika werd 66 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hendrika was gehuwd met Johannes Gerardus Thijssen. Johannes is geboren op vrijdag 15 mei 1908 in Mulheim An der Ruhr (DUI).

VII-EI  Maria Hendrika van Oort, dochter van Dirk Marinus van Oort en Cornelia van Kleef (VI-AV), is geboren op woensdag 1 maart 1893 in Groesbeek (Ge).

Maria trouwt op woensdag 10 juni 1914 in Groesbeek (Ge) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Harm Nijenhuis, zoon van Roelof Nijenhuis en Geertje Bel. Harm, kommies belastingen, is geboren rond 1888 in Gieten (Dr).

VII-EJ  Wilhelmina Elisabeth Hendrika Hobé, dochter van Gerrit Hobé en Elisabeth Henrica Derksen (VI-AW), is geboren op vrijdag 18 mei 1855 in Wageningen (Ge), is overleden op zondag 30 november 1930 in Ede (Ge). Wilhelmina werd 75 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 23 november 1877 in Wageningen (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannis van den Brink, zoon van Gradus van den Brink en Maria Vermeer. Johannis, arbeider, bleeker, koopman, manufacturier en winkelier, is geboren op dinsdag 25 september 1849 in Ede (Ge), is overleden op zondag 22 augustus 1926 in Ede (Ge). Johannis werd 76 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van Johannis en Wilhelmina zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Elisabeth Hendrika van den Brink is geboren op vrijdag 25 oktober 1878 in Bennekom (Ge), zie VIII-KO.

2  Gerrit van den Brink is geboren rond 1881 in Ede (Ge), zie VIII-KP.

3  Elizabeth Hendrika van den Brink is geboren rond 1882 in Ede (Ge), zie VIII-KQ.

4  Gradus van den Brink is geboren op dinsdag 4 november 1884 in Ede (Ge), zie VIII-KR.

5  Didrica Geertruida van den Brink is geboren op woensdag 27 oktober 1886 in Bennekom (Ge), zie VIII-KS.

6  Levenloos kind van den Brink is ter wereld gekomen op maandag 7 januari 1889 in Ede (Ge).

7  Johannes van den Brink is geboren op zaterdag 10 mei 1890 in Ede (Ge), zie VIII-KT.

8  Willem van den Brink is geboren op woensdag 31 augustus 1892 in Bennekom (Ge), zie VIII-KU.

9  Elbertus Hendrikus van den Brink is geboren op woensdag 28 december 1898 in Ede (Ge), zie VIII-KV.

VII-EK  Didricus Hendrik Hobé, zoon van Gerrit Hobé en Elisabeth Henrica Derksen (VI-AW), stoker, is geboren op woensdag 21 oktober 1863 in Wageningen (Ge), is overleden op vrijdag 4 april 1941 in Wageningen (Ge). Didricus werd 77 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Didricus trouwt op zaterdag 9 april 1887 in Wageningen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Antonia Geurdina Puijk, zie VII-BZ.

VII-EL  Hendrik Gerrit Jan Hobé, zoon van Gerrit Hobé en Elisabeth Henrica Derksen (VI-AW), klompenmaker, stalknecht en groentenhandelaar, is geboren op vrijdag 8 juli 1870 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 22 mei 1941 in Renkum (Ge). Hendrik werd 70 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 11 mei 1894 in Wageningen (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrina Meurs, dochter van Evert Meurs en Hendrina Gerritsen. Hendrina is geboren op maandag 21 december 1863 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 25 september 1946 in Hilversum (Nh). Hendrina werd 82 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Hendrik en Hendrina zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit Hobé is geboren op woensdag 9 oktober 1895 in Wageningen (Ge), zie VIII-KW.

2  Evert Hobé is geboren op vrijdag 27 november 1896 in Wageningen (Ge), zie VIII-KX.

3  Hendrik Gerrit Jan Hobé is geboren op zaterdag 12 maart 1898 in Wageningen (Ge).

4  Jacobus Hendrikus Hobé is geboren op woensdag 3 mei 1899 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 13 december 1900 in Wageningen (Ge). Jacobus werd 1 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

5  Elisabeth Hendrina Hobé is geboren op maandag 24 september 1900 in Wageningen (Ge).

6  Jacobus Hendrikus Hobé is geboren op woensdag 17 februari 1904 in Wageningen (Ge).

7  Hendrikus Didericus Hobé is geboren op maandag 20 november 1905 in Wageningen (Ge), zie VIII-KY.

8  Hendrina Rika Hobé is geboren op donderdag 11 april 1907 in Wageningen (Ge), is overleden op donderdag 21 mei 1914 in Havikkerwaard (Ge). Hendrina werd 7 jaar, 1 maand en 10 dagen.

9  Wilhelmina Hendrika Hobé is geboren op donderdag 11 april 1907 in Wageningen (Ge).

VII-EM  Willemine Henriette Snijders, dochter van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), dienstbode, is geboren op vrijdag 19 mei 1854 in Dieden (Nb), is overleden op donderdag 8 september 1938 in Hemmen (Ge). Willemine werd 84 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Willemine trouwt op maandag 31 mei 1880 in Hemmen (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan van den Brink, zoon van Gradus van den Brink en Eva Betzolt. Jan, wagenmaker, is geboren op vrijdag 4 november 1853 in Hemmen (Ge), is overleden op maandag 25 augustus 1924 in Hemmen (Ge). Jan werd 70 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Jan en Willemine zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerarda Everdina van den Brink is geboren rond 1882 in Hemmen (Ge), zie VIII-KZ.

2  Johanna Hendrika van den Brink is geboren op woensdag 15 februari 1882 in Hemmen (Ge), zie VIII-LA.

3  Geertruida Catharina van den Brink is geboren rond 1887 in Hemmen (Ge), zie VIII-LB.

4  Geurt Jan van den Brink is geboren rond donderdag 1 januari 1891 in Hemmen (Ge), is overleden op woensdag 25 februari 1891 in Hemmen (Ge). Geurt werd ongeveer 1 maand en 24 dagen.

5  Jan Hendrik van den Brink is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Hemmen (Ge).

VII-EN  Willem Jan Snijders, zoon van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), landbouwer, is geboren rond 1856 in Dieden (Nb), is overleden op donderdag 8 oktober 1936 in Renkum (Ge). Willem werd ongeveer 80 jaar.

Willem trouwt op donderdag 10 maart 1892 in Winschoten (Gr) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Hoffenkamp, dochter van Willem Hoffenkamp en Stientje Oosterheerd. Grietje is geboren op zaterdag 21 oktober 1865 in Finsterwolde (Gr), is overleden op zondag 24 september 1944 in Renkum (Ge). Grietje werd 78 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

N.B. Op 24 september 1944 vonden rond Oosterbeek en Renkum zware gevechten plaats tussen Duitsers en de overgebleven onderdelen van de 1st Airborne Division als onderdeel van de operatie Market Garden.

Van Willem en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Gerrit Snijders, tuinman, is geboren op zondag 20 november 1892 in Rotterdam (Zh), is ongehuwd overleden op zondag 24 september 1944 in Renkum (Ge). Willem werd 51 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

2  Christina Gerarda Snijders, hoofd kleuterschool, is geboren op vrijdag 24 november 1893 in Groningen (Gr), is ongehuwd overleden op zondag 26 september 1943 in Groningen (Gr). Christina werd 49 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

VII-EO  Geurt Snijders, zoon van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), timmerman, is geboren op zaterdag 13 maart 1858 in Dieden (Nb), is overleden op dinsdag 7 augustus 1934 in Elst (Ge). Geurt werd 76 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Geurt trouwt op donderdag 8 september 1892 in Elst (Ge) op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Hendrika van Welij, dochter van Hendrik van Welij en Anna Maria Hofs. Maria is geboren op donderdag 22 september 1870 in Herveld (Ge), is overleden op zondag 3 maart 1940 in Elst (Ge). Maria werd 69 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Geurt en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Willem Snijders is geboren op zaterdag 9 december 1893 in Wageningen (Ge), zie VIII-LC.

2  Anna Hendrika Snijders is geboren op donderdag 8 augustus 1895 in Wageningen (Ge), zie VIII-LD.

3  Hendrika Gerarda Francina Berendina Snijders is geboren op donderdag 28 juli 1898 in Oosterbeek (Ge).

4  Francina Snijders is geboren op vrijdag 11 mei 1900 in Elst (Ge), is overleden op zaterdag 21 juli 1900 in Valburg (Ge). Francina werd 2 maanden en 10 dagen.

5  Hendrika Snijders is geboren op dinsdag 10 maart 1903 in Elst (Ge).

VII-EP  Henrijette Catharina Snijders, dochter van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), is geboren op vrijdag 23 maart 1860 in Dieden (Nb), is overleden op donderdag 17 mei 1934 in Rotterdam (Zh). Henrijette werd 74 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Henrijette trouwt op donderdag 28 april 1887 in Valburg (Ge) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Schnitzler, zoon van Johannes Schnitzler en Johanna Wilhelmina Bekker. Willem, kleermaker, is geboren op vrijdag 23 maart 1860 in Herveld (Ge), is overleden op donderdag 24 juli 1930 in Nijmegen (Ge). Willem werd 70 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Willem en Henrijette zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Gerarda Wilhelmina Schnitzler is geboren op woensdag 28 maart 1888 in Valburg (Ge), zie VIII-LE.

2  Johannes Christiaan Schnitzler is geboren rond 1890 in Valburg (Ge), zie VIII-LF.

3  Willem Diderik Schnitzler is geboren rond 1891 in Valburg (Ge), zie VIII-LG.

4  Cornelis Jan Schnitzler is geboren rond 1894 in Valburg (Ge), zie VIII-LH.

VII-EQ  Willem Diderik Snijders, zoon van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), landbouwer, is geboren in 1864 in Dieden (Nb), is overleden op vrijdag 19 april 1946 in Slijk Ewijk (Ge). Willem werd 82 jaar.

Willem trouwt op vrijdag 15 mei 1896 in Mook (Li) op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Willemina van den Noort, dochter van Jan Willem van den Noort en Maria Snijders. Willemina is geboren op vrijdag 10 mei 1867 in Ottersum.

Van Willem en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Gerard Snijders is geboren op woensdag 29 juni 1898 in Slijk Ewijk (Ge), zie VIII-LI.

2  Maria Johanna Willemina Snijders is geboren in 1900 in Slijk Ewijk (Ge).

VII-ER  Maria Elisabeth Snijders, dochter van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), is geboren op zondag 29 juli 1866 in Dieden (Nb), is overleden op zaterdag 7 oktober 1944 in Stad Delden (Ov). Maria werd 78 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Maria trouwt op donderdag 6 juni 1895 in Valburg (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Wilhelmus Jacobus van den Hurk, zoon van Peter Jan van den Hurk en Adriana van Baaren. Wilhelmus, schoolhoofd, is geboren op woensdag 11 oktober 1865 in Tiel (Ge), is overleden op donderdag 9 juli 1942 in Hengelo (Ov). Wilhelmus werd 76 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Wilhelmus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Gerard van den Hurk is geboren op donderdag 18 november 1897 in Ambt Delden (Ov), zie VIII-LJ.

2  Petronella Johanna Adriana van den Hurk is geboren op zondag 27 november 1898 in Ambt Delden (Ov), zie VIII-LK.

VII-ES  Otto Hendrik Snijders, zoon van Willem Snijders en Gerarda Derksen (VI-AX), kleermaker, is geboren op dinsdag 27 juli 1869 in Dieden (Nb).

Otto trouwt op zaterdag 12 november 1898 in Hengelo (Ov) op 29-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Everdina Wilhelmina Keler, dochter van Gerrit Jan Keler en Johanna Louisa Hazelaar. Everdina is geboren op zondag 28 oktober 1877 in Hengelo (Ov), is overleden in 1918 in Enschede (Ov). Everdina werd 41 jaar.

Otto trouwt op donderdag 17 juli 1919 in Enschede (Ov) op 49-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Fredrika Engelina ter Heege, dochter van Hermannus ter Heege en Hendrina ter Riet. Fredrika is geboren op donderdag 26 februari 1880 in Hengelo (Ov), is overleden op maandag 11 oktober 1937 in Enschede (Ov). Fredrika werd 57 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

VII-ET  Dirk van de Westeringh, zoon van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), is geboren rond 1868 in Valburg (Ge).

Dirk trouwt op woensdag 17 februari 1892 in Rhenen (Ut) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Baars, dochter van Gerrit Baars en Evertje Baars. Johanna is geboren op vrijdag 8 februari 1867 in Rhenen (Ut), is overleden op zondag 12 juni 1904 in Rhenen (Ut). Johanna werd 37 jaar, 4 maanden en 4 dagen.Johannes van de Westeringh grafzerk.

VII-EU  Johannes van de Westeringh, zoon van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), landbouwer, is geboren op zaterdag 18 april 1868 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 5 juni 1940 in Ophemert (Ge), is begraven in Zennewijnen (Ge). Johannes werd 72 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 16 juli 1891 in Rhenen (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritje van Veelen, dochter van Hendrikus Gerhardus van Veelen en Cornelia van den Top. Gerritje is geboren op zaterdag 15 februari 1868 in Ede (Ge), is overleden in augustus 1942, is begraven in Zennewijnen (Ge). Gerritje werd 74 jaar en 6 maanden.

Van Johannes en Gerritje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerardus van de Westeringh is geboren op vrijdag 12 februari 1892 in Rhenen (Ut), zie VIII-LL.Cornelia van de Westeringh grafzerk.

2  Cornelia van de Westeringh is geboren op dinsdag 19 september 1893 in Rhenen (Ut), is overleden op maandag 22 september 1975, is begraven in Herveld (Ge). Cornelia werd 82 jaar en 3 dagen.

3  Jan Elisa van de Westeringh is geboren op maandag 7 oktober 1895 in Rhenen (Ut), zie VIII-LM.

4  Hendrika Gerarda van de Westeringh is geboren op maandag 1 november 1897 in Rhenen (Ut), zie VIII-LN.

5  Derk van de Westeringh is geboren op zondag 8 oktober 1899 in Rhenen (Ut), zie VIII-LO.

6  Willem van de Westeringh is geboren op woensdag 25 september 1901 in Rhenen (Ut), is overleden op zaterdag 7 maart 1914 in Rhenen (Ut). Willem werd 12 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

7  Johannes van de Westeringh is geboren op maandag 29 januari 1906, zie VIII-LP.Diderika van de Westeringh graf.

VII-EV  Diderika van de Westeringh, dochter van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), is geboren op woensdag 15 september 1869 in Valburg (Ge), is overleden op vrijdag 18 januari 1935 in Arnhem (Ge), is begraven in Valburg (Ge). Diderika werd 65 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Diderika trouwt op donderdag 30 november 1911 in Valburg (Ge) op 42-jarige leeftijd met de 47-jarige Arnold Breunese, zoon van Cornelis Breunese en Hendrina Jacobs. Arnold is geboren op maandag 15 augustus 1864 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 25 mei 1930 in Valburg (Ge), is begraven in Valburg (Ge). Arnold werd 65 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

VII-EW  Hendricus Gijsbertus van de Westeringh, zoon van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), gemeenteambtenaar, is geboren op zondag 31 december 1871 in Valburg (Ge), is overleden op maandag 6 mei 1929 in Utrecht (Ut). Hendricus werd 57 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Hendricus trouwt op donderdag 20 mei 1897 in Utrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Diederika Johanna Rapis, dochter van Jan Rapis en Barbara Christina Sijken. Diederika is geboren op dinsdag 11 augustus 1874 in Rheden (Ge), is overleden op donderdag 6 september 1962 in Utrecht (Ut). Diederika werd 88 jaar en 26 dagen.

Van Hendricus en Diederika zijn drie kinderen bekend:

1  Hendricus Gijsbertus van de Westeringh is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Utrecht (Ut), zie VIII-LQ.

2  Matthijs Jan van de Westeringh is geboren op zondag 4 oktober 1903 in De Bilt (Ut).

3  Jan Gerrit van de Westeringh is geboren op zaterdag 19 augustus 1905 in Jutphaas (Ut).

VII-EX  Gerrit van de Westeringh, zoon van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), is geboren rond 1873 in Valburg (Ge), is overleden op zondag 10 april 1949 in Rhenen (Ut). Gerrit werd ongeveer 76 jaar.

Gerrit trouwt op woensdag 16 november 1910 in Rhenen (Ut) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerritje Mandersloot, dochter van Jan Lammert Mandersloot en Cornelia Roozeboom. Gerritje is geboren op maandag 18 juni 1883 in Rhenen (Ut).

VII-EY  Hermanus van de Westeringh, zoon van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), landbouwer, is geboren rond 1875 in Valburg (Ge).

Hermanus trouwt op vrijdag 8 december 1905 in Wageningen (Ge) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Anthonia van de Scheur, dochter van Marinus van de Scheur en Jannigje van de Scheur. Anthonia is geboren rond 1884 in Ede (Ge).

Van Hermanus en Anthonia zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Elisabeth van de Westeringh is geboren rond 1906 in Wageningen (Ge), zie VIII-LR.

2  Gerarda van de Westeringh is geboren op maandag 11 mei 1908 in Echteld (Ge), zie VIII-LS.

3  Hermanus van de Westeringh is geboren rond 1916 in Echteld (Ge), is overleden op donderdag 31 oktober 1918 in Echteld (Ge). Hermanus werd ongeveer 2 jaar.

VII-EZ  Wouter van de Westeringh, zoon van Gerardus van de Westeringh en Janna Elizabet van Alpen (VI-BA), is geboren rond 1878 in Valburg (Ge), is overleden op woensdag 23 augustus 1950 in Ede (Ge). Wouter werd ongeveer 72 jaar.

Wouter trouwt op vrijdag 2 september 1910 in Rhenen (Ut) op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Rijkje Petronella van Spanje, dochter van Cornelis van Spanje en Maria Gerarda van Altena. Rijkje is geboren op woensdag 27 juli 1887 in Rhenen (Ut).

VII-FA  Teunis Elands, zoon van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, landbouwersknecht, is geboren op maandag 9 augustus 1852 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 6 november 1930 in Renkum (Ge). Teunis werd 78 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Teunis trouwt op zaterdag 24 februari 1877 in Renkum (Ge) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 52-jarige Willemina Beekhuizen (Willemke), dochter van Aart Beekhuizen en Engelina van Bleek. Willemke is geboren rond 1825 in Renkum (Ge), is overleden op vrijdag 25 maart 1910 in Renkum (Ge). Willemke werd ongeveer 85 jaar.

Teunis trouwt op donderdag 18 augustus 1910 in Renkum (Ge) op 58-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Maria Verwoert, dochter van Otto Verwoert en Gerritje Willemse. Maria is geboren op donderdag 19 februari 1863 in Rhenen (Ut), is overleden op vrijdag 1 december 1939 in Wageningen (Ge). Maria werd 76 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

VII-FB  Jan Elands, zoon van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, arbeider steenfabriek en koopman, is geboren op dinsdag 10 april 1855 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 26 maart 1927 in Renkum (Ge). Jan werd 71 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 13 april 1878 in Renkum (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Geurtje Jansen ook genaamd Geertje, dochter van Geurt Jansen en Maria van Hemert. Geurtje is geboren op donderdag 19 maart 1857 in Doorwerth (Ge), is overleden op vrijdag 14 mei 1926 in Renkum (Ge). Geurtje werd 69 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Jan en Geurtje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Elands is geboren op woensdag 1 januari 1879 in Renkum (Ge), zie VIII-LT.

2  Geurt Elands, arbeider steenfabriek, is geboren op vrijdag 20 augustus 1880 in Renkum (Ge), is overleden op dinsdag 8 februari 1910 in Renkum (Ge). Geurt werd 29 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3  Jacobus Elands is geboren op maandag 23 oktober 1882 in Renkum (Ge), is overleden op donderdag 14 februari 1884 in Renkum (Ge). Jacobus werd 1 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

4  Jacobus Elands is geboren op zaterdag 30 mei 1885 in Renkum (Ge), is overleden op zondag 20 februari 1887 in Renkum (Ge). Jacobus werd 1 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

5  Jacobus Elands is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Renkum (Ge), is overleden op dinsdag 12 februari 1889 in Renkum (Ge). Jacobus werd 1 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

6  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op donderdag 21 november 1889 in Heteren (Ge).

7  Maria Elands is geboren op woensdag 29 oktober 1890 in Renkum (Ge), zie VIII-LU.

8  Jan Elands is geboren op vrijdag 8 september 1893 in Renkum (Ge), is overleden op zaterdag 11 november 1893 in Renkum (Ge). Jan werd 2 maanden en 3 dagen.

9  Jan Elands is geboren op donderdag 22 november 1894 in Renkum (Ge), zie VIII-LV.

10  Marinus Elands is geboren op woensdag 19 mei 1897 in Renkum (Ge), is overleden op maandag 8 juli 1901 in Renkum (Ge). Marinus werd 4 jaar, 1 maand en 19 dagen.Zerk Johannes Elands en Evertje vd Bovenkamp.

VII-FC  Johannis Elands, zoon van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, papiermaker, is geboren op zaterdag 16 januari 1858 in Dodewaard (Ge), is overleden op dinsdag 2 februari 1943 in Renkum (Ge). Johannis werd 85 jaar en 17 dagen.

Johannis trouwt op zaterdag 12 maart 1881 in Renkum (Ge) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Evertje van de Bovenkamp, dochter van Cornelis van de Bovenkamp en Elisabeth Rijksen. Evertje is geboren op dinsdag 2 oktober 1860 in Rhenen (Ut), is overleden op donderdag 4 april 1940 in Renkum (Ge). Evertje werd 79 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Johannis en Evertje zijn negen kinderen bekend:

1  Jacoba Elands is geboren op zondag 5 maart 1882 in Renkum (Ge), zie VIII-LW.

2  Elisabeth Elands is geboren op vrijdag 6 juli 1883 in Renkum (Ge), zie VIII-LX.

3  Cornelis Elands is geboren rond zondag 20 september 1885 in Renkum (Ge), is overleden op vrijdag 4 december 1885 in Renkum (Ge). Cornelis werd ongeveer 2 maanden en 14 dagen.

4  Cornelis Elands is geboren op vrijdag 12 november 1886 in Renkum (Ge), zie VIII-LY.

5  Johannes Elands is geboren op maandag 24 december 1888 in Renkum (Ge), zie VIII-LZ.

6  Evert Jan Elands is geboren op zaterdag 12 september 1891 in Renkum (Ge), zie VIII-MA.

7  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op vrijdag 1 juni 1894 in Renkum (Ge).

8  Willem Elands is geboren op zaterdag 16 mei 1896 in Renkum (Ge), zie VIII-MB.

9  Arnolda Elands is geboren op woensdag 5 oktober 1898 in Renkum (Ge), zie VIII-MC.

VII-FD  Elizabeth Elands, dochter van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, is geboren op woensdag 6 april 1864 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 20 oktober 1938 in Rhenen (Ut). Elizabeth werd 74 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Elizabeth trouwt op zaterdag 18 mei 1889 in Apeldoorn (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Teunis Gerritsen, zoon van Frederik Gerritsen en Hermiena Boekaar. Teunis, stoker en machinist, is geboren op maandag 7 oktober 1867 in Apeldoorn (Ge), is overleden op donderdag 5 juni 1930 in Arnhem (Ge). Teunis werd 62 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Teunis en Elizabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Frederik Willem Gerritsen is geboren op donderdag 11 juli 1889 in Apeldoorn (Ge), zie VIII-MD.

2  Cornelis Gerritsen is geboren op vrijdag 8 mei 1891 in Apeldoorn (Ge), zie VIII-ME.

3  Herman Jacobus Gerritsen is geboren op woensdag 24 mei 1893 in Apeldoorn (Ge), zie VIII-MF.

4  Berthus Gerritsen is geboren op zaterdag 29 december 1900 in Renkum (Ge), zie VIII-MG.

5  Johan Gerritsen is geboren op zaterdag 8 november 1902 in Renkum (Ge), is overleden op zaterdag 6 december 1902 in Renkum (Ge). Johan werd 28 dagen.

6  Johan Gerritsen is geboren op dinsdag 3 januari 1905 in Renkum (Ge), is overleden op zaterdag 13 mei 1905 in Renkum (Ge). Johan werd 4 maanden en 10 dagen.Zerk Maartje Elands en Pieter van de Berg.

VII-FE  Maartje Elands, dochter van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, is geboren op maandag 16 juli 1866 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 18 februari 1940 in Renkum (Ge). Maartje werd 73 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Maartje trouwt op zaterdag 4 april 1891 in Renkum (Ge) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Johan Zegveld, zoon van Antonie Zegveld en Elisabeth Gosina Smits. Johan is geboren rond 1869 in Lienden (Ge), is overleden op donderdag 1 september 1898 in Renkum (Ge). Johan werd ongeveer 29 jaar.

Van Johan en Maartje zijn vier kinderen bekend:

1  Antonie Zegveld is geboren in juni 1892 in Renkum (Ge), is overleden op dinsdag 5 juli 1892 in Renkum (Ge). Antonie werd 1 maand.

2  Jacoba Zegveld is geboren op maandag 17 juli 1893 in Renkum (Ge), zie VIII-MH.

3  Elisabeth Zegveld is geboren op vrijdag 13 december 1895 in Renkum (Ge), zie VIII-MI.

4  Cornelia Zegveld is geboren op woensdag 3 november 1897 in Renkum (Ge), zie VIII-MJ.

Maartje trouwt op zaterdag 3 mei 1902 in Renkum (Ge) op 35-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Pieter van den Berg, zoon van Willem van den Berg en Gerritje Stikkel. Pieter is geboren op zondag 3 november 1867 in Renkum (Ge), is overleden op vrijdag 28 maart 1930, is begraven in Renkum (Ge). Pieter werd 62 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Van Pieter en Maartje zijn drie kinderen bekend:

5  Gerritje van den Berg is geboren rond 1904 in Renkum (Ge), zie VIII-MK.

6  Pietronella van den Berg is geboren rond 1907 in Renkum (Ge), is overleden op zondag 13 april 1941 in Renkum (Ge). Pietronella werd ongeveer 34 jaar.

7  Cornelia van den Berg is geboren rond 1908 in Renkum (Ge), is overleden op maandag 8 november 1909 in Renkum (Ge). Cornelia werd ongeveer 1 jaar.

VII-FF  Antonie Johannes Franciscus Elands, zoon van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, arbeider steenfabriek, is geboren op dinsdag 6 april 1869 in Tiel (Ge), is overleden op vrijdag 24 april 1931 in Elst (Ge). Antonie werd 62 jaar en 18 dagen.

Antonie trouwt op zaterdag 26 maart 1892 in Renkum (Ge) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Gijsje van Capel, dochter van Gerrit Jan van Capel en Jantje Budding. Gijsje is geboren op woensdag 7 juli 1869 in Kesteren (Ge), is overleden op dinsdag 8 maart 1949 in Deventer (Ov). Gijsje werd 79 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Gijsje was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Antonie en Gijsje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Elands is geboren op zaterdag 15 oktober 1892 in Renkum (Ge).

2  Gerrit Jan Elands is geboren op donderdag 18 oktober 1894 in Renkum (Ge), zie VIII-ML.

3  Jacoba Elands is geboren op woensdag 4 november 1896 in Renkum (Ge), zie VIII-MM.

4  Jantje Elands is geboren op vrijdag 3 februari 1899 in Renkum (Ge), zie VIII-MN.

5  Teunis Elands is geboren op dinsdag 19 februari 1901 in Renkum (Ge), zie VIII-MO.

6  Gijsje Elands is geboren op dinsdag 19 februari 1901 in Renkum (Ge).

7  Marinus Elands is geboren op dinsdag 28 april 1903 in Renkum (Ge), is overleden op zaterdag 13 april 1940 in Zutphen (Ge). Marinus werd 36 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

8  Bertus Elands is geboren op dinsdag 31 maart 1908 in Renkum (Ge), is overleden op zondag 5 juli 1908 in Renkum (Ge). Bertus werd 3 maanden en 4 dagen.

9  Elisabeth Elands is geboren op zondag 23 mei 1909 in Renkum (Ge).

10  Levenloos kind Elands is ter wereld gekomen op dinsdag 30 juli 1912 in Amerongen (Ut).

VII-FG  Albartus Elands, zoon van Cornelis Elands (VI-BB) en Jacoba van Kleef, is geboren op maandag 5 augustus 1872 in Heerewaarden (Ge).

Albartus trouwt op vrijdag 19 mei 1899 in Wageningen (Ge) (is gescheiden op donderdag 18 november 1937 in Maastricht (Li)) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Arnolda Huntelerslag, dochter van Peter Huntelerslag en Margaretha Looijen. Arnolda is geboren op maandag 5 mei 1873 in Wageningen (Ge).

Van Albartus en Arnolda is een kind bekend:

1  Albartus Elands is geboren rond 1907 in Wageningen (Ge), is overleden op dinsdag 10 november 1908 in Wageningen (Ge). Albartus werd ongeveer 1 jaar.

VII-FH  Gerrit van Stralen, zoon van Peter van Stralen en Jenneke Elands (VI-BC), mandenmaker, is geboren op woensdag 1 oktober 1851 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 18 oktober 1925 in Dodewaard (Ge). Gerrit werd 74 jaar en 17 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 17 mei 1878 in Echteld (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje van Rhenes, dochter van Dirk Engelbert van Rhenes en Aaltje Floor. Aaltje is geboren op donderdag 5 januari 1854 in Echteld (Ge), is overleden op maandag 10 augustus 1936 in Dodewaard (Ge). Aaltje werd 82 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Van Gerrit en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

1  Piet van Stralen is geboren op vrijdag 14 maart 1879 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MP.

2  Aaltje van Stralen is geboren rond 1881 in Wamel (Ge), zie VIII-MQ.

3  Dirk van Stralen is geboren op donderdag 15 maart 1883 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MR.

4  Marinus van Stralen is geboren op donderdag 25 september 1884 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 18 februari 1898 in Dodewaard (Ge). Marinus werd 13 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

5  Jan Willem van Stralen is geboren op vrijdag 15 oktober 1886 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MS.

6  Gerritje van Stralen is geboren op dinsdag 28 februari 1888 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 21 februari 1908 in Dodewaard (Ge). Gerritje werd 19 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

7  Jenneke van Stralen is geboren op zaterdag 3 mei 1890 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MT.

8  David van Stralen is geboren op vrijdag 4 december 1891 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MU.

9  Bart van Stralen is geboren op zaterdag 24 maart 1894 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 5 augustus 1894 in Dodewaard (Ge). Bart werd 4 maanden en 12 dagen.

VII-FI  Bart van Stralen, zoon van Peter van Stralen en Jenneke Elands (VI-BC), pakhuisknecht en milicien, is geboren op vrijdag 3 november 1854 in Dodewaard (Ge).

Bart trouwt op woensdag 6 november 1878 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op dinsdag 11 februari 1896 in Amsterdam (Nh)) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Gerritje van der Linde, dochter van Hendrik van der Linde en Christina Alida Keijser. Gerritje is geboren rond 1853 in Amsterdam (Nh).

Van Bart en Gerritje is een kind bekend:

1  Gerritje van Stralen is geboren rond 1881 in Amsterdam (Nh), zie VIII-MV.

Bart trouwt op woensdag 23 augustus 1899 in Amsterdam (Nh) op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 49-jarige Cornelia Driessen, dochter van Petrus Driessen (Pieter) en Alida van Eijk. Cornelia, naaister, is geboren rond 1850 in Amsterdam (Nh).

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Johannes Antonie Lodewijk Otte.

VII-FJ  Maria Elisabet van Stralen, dochter van Peter van Stralen en Jenneke Elands (VI-BC), is geboren op zaterdag 10 april 1858 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 13 november 1936 in Nijmegen (Ge). Maria werd 78 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op donderdag 18 maart 1880 in Dodewaard (Ge) (is gescheiden op donderdag 6 mei 1915 in Arnhem (Ge)) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jordaan Hommersom, zoon van Jan Willem Bartus Hommersom en Maria Quint. Jordaan is geboren op dinsdag 10 april 1855 in Ochten (Ge), is overleden op zondag 9 november 1919 in Nijmegen (Ge). Jordaan werd 64 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van Jordaan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Willem Bartus Hommersom is geboren op zondag 27 juni 1886 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MW.

2  Jan Piet Hommersom is geboren op dinsdag 24 mei 1892 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VIII-MX.

3  Peter Hommersom is geboren op vrijdag 2 april 1897 in Dodewaard (Ge), zie VIII-MY.

VII-FK  Jenneke van Stralen, dochter van Peter van Stralen en Jenneke Elands (VI-BC), is geboren op vrijdag 13 november 1863 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 18 december 1905 in Dodewaard (Ge). Jenneke werd 42 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Jenneke trouwt op zaterdag 28 april 1883 in Dodewaard (Ge) op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Katrinus Jordaan ook genaamd Catharinus, zoon van Jerphaas Jordaan en Gijsbertje van de Wardt. Katrinus, spoorwegarbeider, is geboren op zondag 17 september 1854 in Opheusden (Ge), is overleden op zondag 17 april 1927 in Dodewaard (Ge). Katrinus werd 72 jaar en 7 maanden.

Katrinus was later gehuwd (2) met Aartje Rozeboom.

Van Katrinus en Jenneke zijn negen kinderen bekend:

1  Jerphaas Jordaan is geboren op zaterdag 1 maart 1884 in Opheusden (Ge), zie VIII-MZ.

2  Pietje Jordaan is geboren op dinsdag 23 februari 1886 in Opheusden (Ge), zie VIII-NA.

3  Gijsbert Jordaan is geboren op zondag 23 september 1888 in Opheusden (Ge), zie VIII-NB.

4  Jan Jordaan is geboren op maandag 8 juni 1891 in Hien (buurtschap) (Ge).

5  Gerrit Jordaan is geboren op zondag 26 november 1893 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 13 december 1893 in Dodewaard (Ge). Gerrit werd 17 dagen.

6  Gerrit Jordaan is geboren op zondag 23 december 1894 in Dodewaard (Ge), zie VIII-NC.

7  Katrinus Jordaan is geboren op vrijdag 26 maart 1897 in Dodewaard (Ge).

8  Maria Elisabeth Wilhelmina Jordaan is geboren op donderdag 30 augustus 1900 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 18 januari 1901 in Dodewaard (Ge). Maria werd 4 maanden en 19 dagen.

9  Alida Wilhelmina Jordaan is geboren op donderdag 30 augustus 1900 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 29 mei 1903 in Dodewaard (Ge). Alida werd 2 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

VII-FL  Peter van Stralen, zoon van Peter van Stralen en Jenneke Elands (VI-BC), is geboren op maandag 25 november 1867 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 11 juni 1938 in Dodewaard (Ge). Peter werd 70 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Peter trouwt op woensdag 4 juli 1888 in Dodewaard (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrika Hijkamp, dochter van Hendrik Heijkamp en Jantje van Mourik. Hendrika is geboren op donderdag 27 januari 1859 in Echteld (Ge), is overleden op zaterdag 1 juni 1940 in Dodewaard (Ge). Hendrika werd 81 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Peter en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Jenneke van Stralen is geboren op donderdag 28 maart 1889 in Hien (buurtschap) (Ge).

2  Hendrik van Stralen is geboren op vrijdag 3 april 1891 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VIII-ND.

3  Levenloos kind van Stralen is ter wereld gekomen op donderdag 22 maart 1894 in Dodewaard (Ge).

4  Peter van Stralen is geboren op donderdag 22 maart 1894 in Hien (buurtschap) (Ge), zie VIII-NE.

VII-FM  Willem van den Hoff, zoon van Peter van den Hoff en Teuntje Elands (VI-BD), timmerman en fabrieksarbeider, is geboren op donderdag 18 december 1845 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 21 december 1929 in Nijmegen (Ge). Willem werd 84 jaar en 3 dagen.

Willem trouwt op donderdag 16 april 1868 in Dodewaard (Ge) op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Cornelia Vermeer, dochter van Peter Vermeer en Cornelia Lourense. Cornelia is geboren op vrijdag 21 juni 1844 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 6 april 1907 in Nijmegen (Ge). Cornelia werd 62 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Willem en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Petronella van den Hoff is geboren op dinsdag 31 oktober 1865 in Dodewaard (Ge), zie VIII-NF.

2  Antonia van den Hoff is geboren op vrijdag 1 januari 1869 in Dodewaard (Ge), zie VIII-NG.

3  Cornelia van den Hoff is geboren op donderdag 22 december 1870 in Dodewaard (Ge), is overleden op zondag 13 april 1873 in Dodewaard (Ge). Cornelia werd 2 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

4  Willemina van den Hoff is geboren op dinsdag 30 april 1872 in Dodewaard (Ge), zie VIII-NH.

5  Cornelia van den Hoff is geboren op maandag 3 augustus 1874 in Dodewaard (Ge), is overleden op maandag 26 april 1875 in Dodewaard (Ge). Cornelia werd 8 maanden en 23 dagen.

6  Peter van den Hoff is geboren op zaterdag 25 september 1875 in Dodewaard (Ge), zie VIII-NI.

7  Cornelis van den Hoff is geboren op donderdag 25 maart 1880 in Haarlemmermeer (Nh), zie VIII-NJ.

8  Johanna van den Hoff is geboren op zondag 23 oktober 1881 in Nijmegen (Ge), zie VIII-NK.

9  Willem van den Hoff is geboren op maandag 22 juni 1885 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 16 oktober 1886 in Nijmegen (Ge). Willem werd 1 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

10  Willem van den Hoff is geboren in mei 1886 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 16 oktober 1886 in Nijmegen (Ge). Willem werd 5 maanden.

Willem trouwt op vrijdag 2 december 1910 in Nijmegen (Ge) (is gescheiden op donderdag 7 december 1916 in Arnhem (Ge)) op 64-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Elisabeth Hendrikse, dochter van Jakob Hendrikse en Antje Slot. Elisabeth is geboren op donderdag 4 november 1858 in Barsingerhorn (Nh).

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Gerrit Dissel.

VII-FN  Bart van den Hoff, zoon van Peter van den Hoff en Teuntje Elands (VI-BD), is geboren op woensdag 12 april 1848 in Dodewaard (Ge), is overleden op woensdag 9 september 1925 in Nijmegen (Ge). Bart werd 77 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Bart trouwt op vrijdag 5 mei 1871 in Ewijk (Ge) op 23-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Helena Sibilla Egg, dochter van Heinrich Egg en Willemijna Bunck. Helena is geboren op dinsdag 16 maart 1847 in Winssen (Ge), is overleden op woensdag 3 februari 1875 in Ewijk (Ge). Helena werd 27 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Bart en Helena zijn drie kinderen bekend:

1  Peter van den Hoff is geboren op zaterdag 14 oktober 1871 in Ewijk (Ge), zie VIII-NL.

2  Willemina Hendrika van den Hoff is geboren op vrijdag 24 januari 1873 in Winssen (Ge), zie VIII-NM.

3  Bart Johan Rudolf van den Hoff is geboren op donderdag 28 januari 1875 in Winssen (Ge), is overleden op vrijdag 29 oktober 1875 in Ewijk (Ge). Bart werd 9 maanden en 1 dag.

Bart trouwt op donderdag 26 augustus 1875 in Nijmegen (Ge) op 27-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Jacoba van Wijk, dochter van Willem van Wijk en Jacoba Gaasbeek. Jacoba is geboren op donderdag 28 november 1844 in Ewijk (Ge), is overleden op zondag 25 januari 1903 in Nijmegen (Ge). Jacoba werd 58 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Bart en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

4  Jacoba van den Hoff is geboren op zondag 18 juni 1876 in Winssen (Ge), is overleden op maandag 18 september 1876 in Winssen (Ge). Jacoba werd 3 maanden.

5  Jacoba van den Hoff is geboren op donderdag 28 maart 1878 in Winssen (Ge), zie VIII-NN.

6  Bart Jan Willem van den Hoff is geboren op dinsdag 24 augustus 1880 in Winssen (Ge), is overleden op zaterdag 8 augustus 1936 in Nijmegen (Ge). Bart werd 55 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

7  Antonia van den Hoff is geboren op zondag 27 augustus 1882 in Winssen (Ge), zie VIII-NO.

8  Willemina Petronella van den Hoff is geboren op maandag 24 september 1883 in Winssen (Ge), zie VIII-NP.

9  Johanna van den Hoff is geboren op zondag 18 juli 1886 in Winssen (Ge), zie VIII-NQ.

Bart trouwt op vrijdag 19 juni 1903 in Nijmegen (Ge) op 55-jarige leeftijd (3) met de 48-jarige Gerritje Ruisch, dochter van Willem Ruis en Gerritje Geurtsen. Gerritje is geboren op dinsdag 8 augustus 1854 in Wageningen (Ge), is overleden op woensdag 10 maart 1920 in Nijmegen (Ge). Gerritje werd 65 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Gerritje was eerder gehuwd (1) met Berend Hendrik Boesveld.

Bart trouwt op vrijdag 10 februari 1922 in Nijmegen (Ge) op 73-jarige leeftijd (4) met de 47-jarige Arentje Bastiaantje Gelderland. Arentje is geboren op donderdag 14 mei 1874 in Geervliet (Zh).

(ouders: Krijn Gelderland en Klazina Barends)

Arentje was eerder gehuwd (1) met Evert Jan Keunen.

VII-FO  Willemina Antonia Hendriks, dochter van Johannis Hendriks en Teuntje Elands (VI-BD), mangelvrouw, is geboren op maandag 17 april 1854 in Dodewaard (Ge).

Willemina trouwt op vrijdag 28 november 1879 in Haarlemmermeer (Nh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Abraham Montagne, zoon van Jan Montagne en Geertruida Catharina Maria Landa. Abraham, kantoorbediende, is geboren op dinsdag 30 januari 1844 in Leiden (Zh), is overleden op maandag 7 februari 1881 in Amsterdam (Nh). Abraham werd 37 jaar en 8 dagen.

Van Abraham en Willemina zijn twee kinderen bekend:

1  Abraham Montagne is geboren op zaterdag 20 oktober 1877 in Horssen (Ge), zie VIII-NR.

2  Antonia Montagne is geboren op dinsdag 3 juni 1879 in Haarlemmermeer (Nh).

Willemina trouwt op vrijdag 25 april 1884 in Nijmegen (Ge) op 30-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Johannes Jacobus Allis, zoon van Andre Louis Allis en Johanna Elisabeth Brandouw. Johannes, kuiper, is geboren op zaterdag 26 maart 1853 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 17 juli 1896 in Nijmegen (Ge). Johannes werd 43 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Willemina zijn vijf kinderen bekend:

3  Johannes Jacobus Allis is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Amsterdam (Nh).

4  Johannes Albertus Allis is geboren op maandag 21 juni 1886 in Hees (Ge).

5  Andre Louis Allis is geboren op dinsdag 21 augustus 1888 in Nijmegen (Ge).

6  Antoon Allis is geboren op vrijdag 16 januari 1891 in Nijmegen (Ge).

7  Antonia Wihelmina Allis is geboren op maandag 5 december 1892 in Nijmegen (Ge).

Willemina trouwt op vrijdag 24 maart 1899 in Nijmegen (Ge) op 44-jarige leeftijd (3) met de 34-jarige Evert Teunis van den Born, zoon van Gerrit van den Born en Evertje Elisabeth van Roekel. Evert, bakker en pakhuisknecht, is geboren op zondag 12 maart 1865 in Renkum (Ge), is overleden voor 1926. Evert werd hoogstens 60 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Evert was eerder gehuwd (1) met Jenneke Gerritsen.

Van Evert en Willemina is een kind bekend:

8  Evertje Elisabeth Gerritje Jaantje van den Born is geboren op donderdag 2 augustus 1900 in Hatert (Ge).

Willemina trouwt op woensdag 13 januari 1926 in Amsterdam (Nh) op 71-jarige leeftijd (4) met de 70-jarige Johannes Tuinman, zoon van Aaldert Tuinman en Margjen de Jong. Johannes, bootwerker en koopman, is geboren op woensdag 29 augustus 1855 in Groningen (Gr).

Johannes was eerder gehuwd (1) met Mardina Koops. Johannes was eerder gehuwd (2) met Johanna Dekker.

VII-FP  Johanna Elizabeth Francina Hendriks, dochter van Johannis Hendriks en Teuntje Elands (VI-BD), is geboren op vrijdag 18 maart 1859 in Dodewaard (Ge), is overleden op zaterdag 26 juli 1941 in Apeldoorn (Ge). Johanna werd 82 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 18 oktober 1878 in Horssen (Ge) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie van den Berg, zoon van Remmert van den Berg en Dirkje Vermeulen. Arie, stalmeester, is geboren op zaterdag 17 september 1853 in Horssen (Ge), is overleden op zondag 14 juni 1931 in Apeldoorn (Ge). Arie werd 77 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Van Arie en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Dirkje Antonia van den Bergh is geboren op woensdag 25 september 1878 in Horssen (Ge), zie VIII-NS.

2  Johannes Remmert van den Berg is geboren op zondag 9 mei 1880 in Ochten (Ge), is overleden op maandag 1 augustus 1881 in Ochten (Ge). Johannes werd 1 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

3  Reijertje van den Berg is geboren op zaterdag 29 april 1882 in Ochten (Ge), zie VIII-NT.

4  Antonia van den Berg is geboren op vrijdag 10 oktober 1884 in Dodewaard (Ge), zie VIII-NU.

5  Johanna van den Berg is geboren op dinsdag 15 februari 1887 in Amsterdam (Nh), zie VIII-NV.

6  Aaltje van den Berg is geboren op vrijdag 29 maart 1889 in Amsterdam (Nh), zie VIII-NW.

7  Arie van den Berg is geboren op dinsdag 5 mei 1891 in Amsterdam (Nh), zie VIII-NX.

8  Elisabeth van den Berg is geboren op dinsdag 24 januari 1893 in Amsterdam (Nh), zie VIII-NY.

9  Johannes Remmert van den Berg is geboren op zondag 16 december 1894 in Amsterdam (Nh), zie VIII-NZ.

10  Maria van den Berg is geboren op maandag 12 oktober 1896 in Amsterdam (Nh), zie VIII-OA.

11  Wilhelmina van den Berg is geboren in 1900 in Amsterdam (Nh), zie VIII-OB.

VII-FQ  Tonia Hendriks, dochter van Johannis Hendriks en Teuntje Elands (VI-BD), is geboren op dinsdag 26 januari 1864 in Dodewaard (Ge), is overleden op donderdag 30 maart 1922 in Rotterdam (Zh). Tonia werd 58 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Tonia trouwt op donderdag 24 april 1884 in Beuningen (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 43-jarige Klaas Vermeer, zoon van Peter Vermeer en Cornelia Lourense. Klaas, militair, is geboren op donderdag 1 oktober 1840 in Dodewaard (Ge), is overleden op vrijdag 16 januari 1914 in Nijmegen (Ge). Klaas werd 73 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Klaas en Tonia zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Vermeer is geboren op donderdag 12 juli 1883 in Beuningen (Ge), is overleden op dinsdag 3 juni 1884 in Nijmegen (Ge). Johanna werd 10 maanden en 22 dagen.

2  Kornelia Petronella Vermeer is geboren op dinsdag 16 december 1884 in Nijmegen (Ge), zie VIII-OC.

3  Tonia Remmerdina Vermeer is geboren op vrijdag 10 september 1886 in Hees (Ge), zie VIII-OD.

4  Clara Johanna Vermeer is geboren op zaterdag 8 december 1888 in Hees (Ge), zie VIII-OE.

5  Johanna Elisabetha Vermeer is geboren op zaterdag 27 juni 1891 in Nijmegen (Ge), is overleden op zaterdag 23 september 1893 in Nijmegen (Ge). Johanna werd 2 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

6  Pieter Andreas Vermeer is geboren op dinsdag 13 juni 1893 in Nijmegen (Ge), zie VIII-OF.

7  Johannes Albertus Vermeer is geboren op woensdag 14 augustus 1895 in Hees (Ge), zie VIII-OG.

8  Johanna Elisabeth Francina Vermeer is geboren op donderdag 25 augustus 1898 in Hat