De volledige parenteel van Leendert Eland bestaat uit 26.677 personen. Teneinde de laadtijd te beperken zijn de generaties gesplitst.
Alle generaties treft u aan op Leendert Eland (alle generaties)
Houdt u in dat geval rekening met een langere laadtijd.
N.B. De links naar andere generaties functioneren uiteraard alleen in de volledige parenteel.

Generatie VIII (3 van 3)

VIII-TH  Jannigje Herweijer, dochter van Jacob Jillisz Herweijer (VII-HI) en Adriana Kranenburg, is geboren op woensdag 10 februari 1808 in Klaaswaal (Zh), is gedoopt op zondag 14 februari 1808 in Klaaswaal (Zh), is overleden op zaterdag 25 januari 1879 in Dordrecht (Zh). Jannigje werd 70 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Jannigje trouwt op zaterdag 5 maart 1836 in Klaaswaal (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 46-jarige Arie Schaap, zoon van Jan Schaap en Willemke Dekker. Arie is geboren op woensdag 3 februari 1790 in Almkerk (Nb), is overleden op vrijdag 3 maart 1854 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 64 jaar en 1 maand.

Arie Schaap woonde aan de Dubbeldamseweg 181 te Dubbeldam en was bij huwelijk reeds weduwnaar van Jannigje van der Linden met toen nog drie zonen en een dochter in leven. Ook was hij weduwnaar van Bastiaantje van der Griend met een jong overleden kind. Jannigje's broer Kornelis Herweijer woonde enige tijd bij hen in totdat hij in 1873 naar Dordrecht verhuisde. Jannigje werd als weduwe nog bouwvrouw genoemd aan de Dubbeldamseweg B5. Op 22 november vestigde zij zich samen met haar dochter Janna te Dordrecht. Zoon Arie Jacob werd opvolger op de boerderij en trouwde met Johanna Herweijer Jillesdr, eveneens uit Dubbeldam. Moeder Wilhelmina (Willempje) Dekker woonde tot haar overlijden in op de boerderij. Jannigje deed 12 maart 1829 belijdenis te Klaaswaal. Het echtpaar testeerde op 18 september 1837 bij notaris H.Struijk te Dordrecht en Jannigje als weduwe nogmaals op 1 juni 1855. Er waren vijf dochters en twee zonen.

Arie was eerder gehuwd (1) met Jannigje van der Linden. Arie was eerder gehuwd (2) met Bastiaantje van der Griend.

Arie en Jannigje hebben samen zeven kinderen:

1  Janna Schaap is geboren op vrijdag 23 november 1838 in Dubbeldam (Zh).

2  Adriana Schaap is geboren op vrijdag 23 november 1838 in Dubbeldam (Zh), zie IX-AXT.

3  Arie Jacob Schaap is geboren op woensdag 11 maart 1840 in Dubbeldam (Zh), is overleden op vrijdag 30 oktober 1840 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 7 maanden en 19 dagen.

4  Jannigje Cornelia Schaap is geboren op dinsdag 30 maart 1841 in Dubbeldam (Zh), zie IX-AXU.

5  Arigje Schaap is geboren op vrijdag 19 januari 1844 in Dubbeldam (Zh), zie IX-AXV.

6  Jacoba Schaap is geboren op zaterdag 14 november 1846 in Dubbeldam (Zh), is overleden op donderdag 20 maart 1862 in Dubbeldam (Zh). Jacoba werd 15 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

7  Arie Jacob Schaap is geboren op donderdag 11 oktober 1849 in Dubbeldam (Zh), zie IX-AXW.

VIII-TI  Adrianus Herweijer, zoon van Jacob Jillisz Herweijer (VII-HI) en Adriana Kranenburg, is geboren op donderdag 18 januari 1810 in Klaaswaal (Zh), is overleden op maandag 14 november 1881 in Klaaswaal (Zh). Adrianus werd 71 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Adrianus was landbouwer en vlasboer te Klaaswaal, Oud-Cromstrijensedijk OZ 390, waar hij tot zijn overlijden woonde. Hij was ouderling van 1852 tot 1857 en in 1878 stemgerechtigd lidmaat. Van 1867 tot 1877 was hij lid van de gemeenteraad. Volgens wet 5 april 1870 lid "college van zetters". Na het overlijden van zijn eerste vrouw kocht Adrianus van de familie Vos uit haar nalatenschap een onverdeelde helft in een huis en erve no 123 aan de dijk van Oud-Cromstrijen, sectie A 432 voor 375 gulden. De rest kocht hij van Arij Molendijk.
De nalatenschap van Adrianus bestond uit:
-bouwmanswoning e.d. Klaaswaal in Oud-Beijerlandsepolder, 1 ha 63 a, (voor zoon Jan).
-bouwmanswoning huis 114 Oud-Cromstrijensedijk (zijn eigen stee, voor zoon Jillis).
-huis 113 Oud-Cromstrijensedijk (zoon Jacob).
-2 schuren aan de Oud-Cromstrijensedijk.

Adrianus trouwt op donderdag 24 oktober 1839 in Klaaswaal (Zh) op 29-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Elisabeth Vos, dochter van Teunis Vos en Maria Jabaaij. Elisabeth is geboren op maandag 10 oktober 1814 in Klaaswaal (Zh), is overleden op dinsdag 19 mei 1840 in Klaaswaal (Zh). Elisabeth werd 25 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Adrianus en Elisabeth is een kind bekend:

1  Maria Herweijer is geboren op maandag 4 mei 1840 in Klaaswaal (Zh), is overleden op vrijdag 8 mei 1840 in Klaaswaal (Zh). Maria werd 4 dagen.

Adrianus trouwt op zondag 29 november 1846 in Klaaswaal (Zh) op 36-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Luikje van Heeren, dochter van Jan van Heeren en Maggeltje de Geus. Luikje is geboren op donderdag 6 januari 1820 in Westmaas (Zh), is overleden op zaterdag 19 oktober 1867 in Klaaswaal (Zh). Luikje werd 47 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Luikje deed op 27 maart 1844 belijdenis te Klaaswaal. Na haar overlijden werd haar broer Pieter Hendrik van Heeren toeziend voogd. Inventaris van haar nalatenschap werd opgemaakt bij notaris J. van Andel te Mijnsheerenland op 6 juni 1868.

Van Adrianus en Luikje zijn acht kinderen bekend:

2  Adriana Herweijer is geboren op donderdag 6 mei 1847 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AXX.

3  Jan Herweijer is geboren op dinsdag 29 mei 1849 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AXY.

4  Magcheltje Herweijer is geboren op woensdag 9 oktober 1850 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AXZ.

5  Jacob Herweijer is geboren op woensdag 6 oktober 1852 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYA.

6  Pieter Herweijer is geboren op maandag 6 november 1854 in Klaaswaal (Zh), is overleden op vrijdag 20 juni 1879 in Klaaswaal (Zh). Pieter werd 24 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Pieter bleef ongehuwd en woonde bij zijn vader. Hij was vlasser. In augustus 1870 verhuisde hij naar Sint-Anthoniepolder, maar later ging hij weer in Klaaswaal wonen. Zijn diensttijd werd voor f 175,= afgekocht aan Marinus Laats te Rotterdam (nots Mijnsheerenland).

7  Jilles Herweijer is geboren op donderdag 12 november 1857 in Klaaswaal (Zh), is overleden op woensdag 18 november 1857 in Klaaswaal (Zh). Jilles werd 6 dagen.

8  Jilles Herweijer is geboren op vrijdag 27 mei 1859 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYB.

9  Luikje Herweijer is geboren op maandag 4 januari 1864 in Klaaswaal (Zh), is overleden op zaterdag 29 juni 1872 in Klaaswaal (Zh). Luikje werd 8 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

VIII-TJ  Jilles Herweijer, zoon van Jacob Jillisz Herweijer (VII-HI) en Adriana Kranenburg, is geboren op zaterdag 6 juli 1811 in Klaaswaal (Zh), is gedoopt op zondag 14 juli 1811 in Klaaswaal (Zh), is overleden op donderdag 6 oktober 1887 in Westmaas (Zh). Jilles werd 76 jaar en 3 maanden.

Jilles deed op 24 maart 1831 belijdenis te Klaaswaal. Hij was landbouwer op de "Salamanderhoeve", 2e Kruisweg Oud-Beijerland; vanaf 19 mei 1875 te Westmaas-Stougjesdijk. Hij was tussen 1860 en 1885 heemraad van Westmaas Nieuwland, Goidschalxoord. Op 23 mei 1885 werd het zilveren jubileum als heemraad gevierd. Bij de boedelscheiding (nots J.A.Stoop te Strijen) op 22 februari 1888 erfde Jannigje de boerderij en de boomgaard.

Jilles trouwt op zondag 28 maart 1847 in Klaaswaal (Zh) op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannigje Notenboom ook genaamd Jannetje Notenboom, dochter van Jacob Reiniersz Noteboom en Grietje Jansd den Hartigh. Jannigje is geboren op dinsdag 22 januari 1822 in Goudswaard (Zh), is overleden op dinsdag 4 oktober 1904 in Westmaas (Zh). Jannigje werd 82 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Jannigje was enig kind en erfde in 1840 van haar grootouders Den Hartigh. Haar voogd was Paulus den Hartigh Jnz, bouwman te Klaaswaal. Als weduwe woonde zij later te Stougjesdijk, Westmaas huis 184, samen met zoon Jan en dochter Adriana.

Van Jilles en Jannigje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Jakob Herweijer is geboren op woensdag 17 november 1847 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYC.

2  Grietje Herweijer is geboren op dinsdag 21 november 1848 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYD.

3  Adrianus Herweijer is geboren op maandag 18 februari 1850 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 21 maart 1852 in Oud Beijerland (Zh). Adrianus werd 2 jaar, 1 maand en 3 dagen.

4  Adriana Herweijer (Adriaantje) is geboren op woensdag 18 juni 1851 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYE.

5  Jan Herweijer is geboren op zondag 12 september 1852 in Oud Beijerland (Zh), is ongehuwd overleden op zondag 15 mei 1892 in Westmaas (Zh). Jan werd 39 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

(Jan was landbouwer en woonde bij zijn ouders te Stougjesdijk. Hij testeerde met zijn toen nog niet gehuwde zuster Adriana op 14 mei 1892 bij notaris Stoop te Strijen)

6  Adrianus Herweijer is geboren op woensdag 31 augustus 1853 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYF.

7  Jilles Herweijer is geboren op zaterdag 12 augustus 1854 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 12 april 1865 in Oud Beijerland (Zh). Jilles werd 10 jaar en 8 maanden.

8  Jacobus Herweijer is geboren op donderdag 13 september 1855 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 14 december 1855 in Oud Beijerland (Zh). Jacobus werd 3 maanden en 1 dag.

9  Kornelis Herweijer is geboren op dinsdag 21 april 1857 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYG.

10  Jacoba Herweijer is geboren op woensdag 5 mei 1858 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 10 juni 1861 in Oud Beijerland (Zh). Jacoba werd 3 jaar, 1 maand en 5 dagen.

11  Jannetje Herweijer is geboren op dinsdag 6 september 1859 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYH.

12  Jacoba Herweijer is geboren op maandag 14 april 1862 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-AYI.

13  Dirk Herweijer is geboren op maandag 23 februari 1863 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 27 februari 1863 in Oud Beijerland (Zh). Dirk werd 4 dagen.

14  Lijntje Herweijer is geboren op maandag 23 februari 1863 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 28 februari 1863 in Oud Beijerland (Zh). Lijntje werd 5 dagen.

15  Lijntje Herweijer is geboren op vrijdag 15 april 1864 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 4 augustus 1864 in Oud Beijerland (Zh). Lijntje werd 3 maanden en 20 dagen.

VIII-TK  Lijntje Herweijer, dochter van Jacob Jillisz Herweijer (VII-HI) en Adriana Kranenburg, is geboren op zaterdag 22 augustus 1812 in Klaaswaal (Zh), is overleden op donderdag 17 januari 1901 in Klaaswaal (Zh). Lijntje werd 88 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

(Lijntje deed op 9 april 1832 belijdenis te Klaaswaal)

Lijntje trouwt op zondag 10 mei 1846 in Klaaswaal (Zh) op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Vermeer, zoon van Jan Vermeer en Lena Andeweg. Johannes is geboren op woensdag 10 mei 1815 in Klaaswaal (Zh), is overleden op woensdag 14 november 1900 in Klaaswaal (Zh). Johannes werd 85 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Johannis Vermeer was bouwman te Klaaswaal, huis 143. Het echtpaar testeerde 14 februari 1848 bij notaris H.W. Los te Klaaswaal. Er waren drie zonen en drie dochters. Zoon Jacob Vermeer kwam later als opvolger van oom Jacob Herweijer op de oorspronkelijke stee van grootvader Jacob Herweijer en huwde diens kleindochter Magcheltje Herweijer Adrianusdr.

Van Johannes en Lijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Lena Cornelia Vermeer is geboren op zondag 12 maart 1848 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYJ.

2  Jacob Vermeer is geboren op vrijdag 26 december 1851 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYK.

3  Cornelis Vermeer is geboren op zondag 16 december 1855 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYL.

VIII-TL  Kornelis Herweijer, zoon van Jacob Jillisz Herweijer (VII-HI) en Adriana Kranenburg, is geboren op maandag 5 juli 1819 in Klaaswaal (Zh), is overleden op zondag 1 september 1912 in Dordrecht (Zh). Kornelis werd 93 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Kornelis was eerst landbouwer op het bedrijf van zijn vader te Klaaswaal. Hij deed op 29 maart 1839 belijdenis te Klaaswaal. Vóór zijn huwelijk woonde hij te Dubbeldam bij zijn zuster Jannigje, weduwe Arie Schaap. Na zijn huwelijk vestigde hij zich met zijn vrouw op 7 mei 1873 aan de Dubbeldamseweg 52 te Dordrecht (eerder nr. E1039). Daar werd hij in 1904 paardenkoopman genoemd. Als weduwnaar had hij vanaf 1885 Janna Schaap, dochter van zijn zuster Jannigje, als huishoudster.

Kornelis trouwt op vrijdag 2 mei 1873 in Strijen (Zh) op 53-jarige leeftijd met de 50-jarige Cornelia Zuijderend, dochter van Arij Zuyderend en Bastiaantje van Teening. Cornelia is geboren op maandag 3 maart 1823 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op woensdag 7 december 1881 in Dordrecht (Zh). Cornelia werd 58 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Cornelia Zuyderend was bij huwelijk weduwe van Jacob van der Hoek, kastelein te Strijen, zonder kinderen. Ook Cornelia en Kornelis hadden geen kinderen. Kornelis testeerde op 3 september 1902 bij notaris Jongkindt.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Jacob van der Hoek.

Kornelis en Cornelia hebben samen geen kinderen.

VIII-TM  Jan Herweijer, zoon van Jacob Jillisz Herweijer (VII-HI) en Adriana Kranenburg, is geboren op vrijdag 17 augustus 1821 in Klaaswaal (Zh), is overleden op donderdag 29 mei 1884 in Klaaswaal (Zh). Jan werd 62 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Jan was landbouwer te Klaaswaal en woonde Dansersweg 5, huis 153. Hij was in 1859 diaken en in 1842/1868/1869 ouderling. Op 16 maart 1852 werd hij onder nr.16 ingeschreven bij de Nationale Militie: "1,69m groot, aangezicht ovaal, blaauwe ogen, groote neus, ronde kin, bruine wenkbrouwen".
Jan testeerde nog ongehuwd op 8 augustus 1850 en op 26 april 1853 met zijn vrouw, beide keren bij notaris Los te Klaaswaal.

Jan trouwt op vrijdag 23 april 1852 in Zuid-Beijerland (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmina Middelhoek, dochter van Jacob Middelhoek en Pieternella Boot. Wilhelmina is geboren op woensdag 23 januari 1828 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 4 februari 1897 in Klaaswaal (Zh). Wilhelmina werd 69 jaar en 12 dagen.

Van Jan en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Herweijer is geboren op zaterdag 19 februari 1853 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYM.

2  Pieter Herweijer is geboren op vrijdag 31 augustus 1855 in Klaaswaal (Zh), zie IX-AYN.

VIII-TN  Cornelus Schelling, zoon van Jacob Schelling en Teuntje Jillisdr Herweijer (VII-HJ), is geboren op vrijdag 30 augustus 1816 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 3 juli 1890 in Strijen (Zh). Cornelus werd 73 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Cornelus trouwt op donderdag 17 juli 1851 in Strijen (Zh) op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelia Bervoets, dochter van Pieter Bervoets en Adriana van Moerkerken. Cornelia is geboren op donderdag 8 januari 1818 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 30 juni 1906 in Strijen (Zh). Cornelia werd 88 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Pieter Loose.

Van Cornelus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Teuntje Schelling is geboren op maandag 29 maart 1852 in Strijen (Zh), zie IX-AYO.

2  Jacob Schelling is geboren op zaterdag 21 mei 1853 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 19 augustus 1853 in Strijen (Zh). Jacob werd 2 maanden en 29 dagen.

3  Jacob Schelling is geboren op zaterdag 29 juli 1854 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op vrijdag 28 juli 1876 in Strijen (Zh). Jacob werd 21 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

4  Dina Schelling is geboren op vrijdag 2 november 1855 in Strijen (Zh), zie IX-AYP.

5  Hendrik Schelling is geboren op vrijdag 19 februari 1858 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 20 februari 1932 in Strijen (Zh). Hendrik werd 74 jaar en 1 dag.

6  Pietertje Schelling is geboren op zondag 5 februari 1860 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 12 april 1860 in Strijen (Zh). Pietertje werd 2 maanden en 7 dagen.

VIII-TO  Adrianus Schelling, zoon van Jacob Schelling en Teuntje Jillisdr Herweijer (VII-HJ), is geboren op donderdag 30 oktober 1817 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 3 december 1899 in Numansdorp (Zh). Adrianus werd 82 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 4 april 1844 in Numansdorp (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Kornelia Jacoba van Eijmeren, dochter van Theodorus Marinus van Eijmeren en Aaltje Huisert. Kornelia is geboren op zaterdag 1 februari 1823 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 23 juli 1904 in Numansdorp (Zh). Kornelia werd 81 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Adrianus en Kornelia zijn vijftien kinderen bekend:

1  Jacob Schelling is geboren op donderdag 5 september 1844 in Strijen (Zh), zie IX-AYQ.

2  Theodoris Marinus Schelling is geboren op vrijdag 22 augustus 1845 in Strijen (Zh), zie IX-AYR.

3  Dirk Schelling is geboren op vrijdag 10 juli 1846 in Strijen (Zh), zie IX-AYS.

4  Aaltje Schelling is geboren op woensdag 10 november 1847 in Numansdorp (Zh), zie IX-AYT.

5  Jilles Schelling is geboren op vrijdag 2 maart 1849 in Numansdorp (Zh), zie IX-AYU.

6  Jan Schelling is geboren op woensdag 27 februari 1850 in Numansdorp (Zh), zie IX-AYV.

7  Bastiaan Schelling is geboren op zaterdag 25 oktober 1851 in Numansdorp (Zh).

8  Adrianus Schelling is geboren op vrijdag 22 april 1853 in Numansdorp (Zh), zie IX-AYW.

9  Teuntje Schelling is geboren op maandag 13 november 1854 in Numansdorp (Zh), zie IX-AYX.

10  Cornelia Jacoba Schelling is geboren op donderdag 28 februari 1856 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 20 december 1873 in Numansdorp (Zh). Cornelia werd 17 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

11  Cornelis Schelling is geboren op vrijdag 28 augustus 1857 in Numansdorp (Zh), zie IX-AYY.

12  Jannigje Schelling is geboren op maandag 16 april 1860 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 21 april 1860 in Numansdorp (Zh). Jannigje werd 5 dagen.

13  Jacobus Schelling is geboren op woensdag 10 december 1862 in Numansdorp (Zh).

14  Frans Schelling is geboren op vrijdag 22 juli 1864 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 6 juli 1865 in Numansdorp (Zh). Frans werd 11 maanden en 14 dagen.

15  Frans Schelling is geboren op zaterdag 2 maart 1867, is overleden op donderdag 30 augustus 1945 in Oud Beijerland (Zh). Frans werd 78 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

VIII-TP  Lijntje Schelling, dochter van Jacob Schelling en Teuntje Jillisdr Herweijer (VII-HJ), is geboren op dinsdag 1 februari 1820 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 25 april 1891 in Heinenoord (Zh). Lijntje werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Lijntje trouwt op donderdag 12 mei 1864 in Strijen (Zh) op 44-jarige leeftijd met de 42-jarige Jakob van der Linden, zie VIII-UE.

VIII-TQ  Jacob Schelling, zoon van Jacob Schelling en Teuntje Jillisdr Herweijer (VII-HJ), is geboren op donderdag 19 december 1822 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 22 maart 1880 in Strijen (Zh). Jacob werd 57 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 13 november 1868 in Strijen (Zh) op 45-jarige leeftijd met de 44-jarige Pleuntje de Pee, dochter van Gerrit de Pee en Maria Groeneweg. Pleuntje is geboren op dinsdag 13 april 1824 in Sint Anthoniepolder (Zh), is overleden op woensdag 30 april 1913 in Numansdorp (Zh). Pleuntje werd 89 jaar en 17 dagen.

Pleuntje was eerder gehuwd (1) met Izaak Lagestee.

VIII-TR  Anna Schelling, dochter van Jacob Schelling en Teuntje Jillisdr Herweijer (VII-HJ), is geboren op maandag 15 augustus 1825 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 25 september 1890 in Strijen (Zh). Anna werd 65 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Anna trouwt op vrijdag 23 mei 1862 in Strijen (Zh) op 36-jarige leeftijd met de 32-jarige Dirk Waalboer, zoon van Cornelis Waalboer en Teuna van den Hoonaart. Dirk is geboren op woensdag 25 november 1829 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 26 oktober 1910 in Klaaswaal (Zh). Dirk werd 80 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Dirk en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Jannigje Waalboer is geboren op zaterdag 18 april 1863 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 27 mei 1863 in Strijen (Zh). Jannigje werd 1 maand en 9 dagen.

2  Jannigje Waalboer is geboren op vrijdag 23 december 1864 in Strijen (Zh), zie IX-AYZ.

3  Teuna Waalboer is geboren op zaterdag 28 april 1866 in Strijen (Zh), zie IX-AZA.

VIII-TS  Teuntje Schelling, dochter van Jacob Schelling en Teuntje Jillisdr Herweijer (VII-HJ), is geboren op dinsdag 27 mei 1828 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 23 januari 1892 in Numansdorp (Zh). Teuntje werd 63 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Teuntje trouwt op donderdag 1 oktober 1868 in Strijen (Zh) op 40-jarige leeftijd met de 35-jarige Bastiaan Jacobus van Eijmeren, zoon van Theodorus Marinus van Eijmeren en Aaltje Huisert. Bastiaan is geboren op maandag 18 maart 1833 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 10 januari 1892 in Numansdorp (Zh). Bastiaan werd 58 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Bastiaan was eerder gehuwd (1) met Aartje van Eijsden.

VIII-TT  Jannigje Herweijer, dochter van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op vrijdag 8 september 1815 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 13 januari 1872 in Goudswaard (Zh). Jannigje werd 56 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Jannigje trouwt op donderdag 7 april 1842 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Arij Kooij, zoon van Hendrik Kooij en Aagje van der Griend. Arij is geboren op zondag 10 november 1816 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 24 juni 1872 in Goudswaard (Zh). Arij werd 55 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Arie was bouwman op hoeve Oudendijk 1 te Goudswaard. Het echtpaar had acht zonen en een dochter. Zoon Adrianus werd in 1893 opvolger op "Bouwlust" te Strijen

Arij en Jannigje hebben samen negen kinderen, onder wie:

1  Aagje Kooij is geboren op zondag 12 februari 1843 in Goudswaard (Zh), is overleden op zondag 4 maart 1860. Aagje werd 17 jaar en 21 dagen.

2  Hendrik Kooij is geboren op donderdag 15 augustus 1844 in Goudswaard (Zh), is ongehuwd overleden op zondag 18 mei 1884 in Goudswaard (Zh). Hendrik werd 39 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

3  Teunis Kooij is geboren op maandag 27 april 1846 in Goudswaard (Zh), is overleden op donderdag 21 mei 1874 in Goudswaard (Zh). Teunis werd 28 jaar en 24 dagen.

4  Jilles Kooij is geboren op woensdag 29 december 1847 in Goudswaard (Zh).

5  Hermen Kooij is geboren op zaterdag 22 december 1849 in Goudswaard (Zh), is overleden op maandag 2 augustus 1915 in Goudswaard (Zh). Hermen werd 65 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

6  Leendert Kooij is geboren op maandag 29 maart 1852 in Goudswaard (Zh), is overleden op woensdag 3 maart 1858 in Goudswaard (Zh). Leendert werd 5 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

7  Adrianus Kooij is geboren op maandag 2 oktober 1854 in Goudswaard (Zh), zie IX-AZB.

8  Bastiaan Kooij is geboren op zondag 30 november 1856 in Goudswaard (Zh), zie IX-AZC.

VIII-TU  Trijntje Herweijer, dochter van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op zaterdag 1 augustus 1818 in Strijen (Zh), is 7u6y gedoopt, is overleden op dinsdag 15 november 1898 in Strijen (Zh). Trijntje werd 80 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Trijntje trouwt op zaterdag 26 oktober 1844 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Nicolaas Andreas Boudewijn, zoon van Philippus Boudewijn en Dina Simmonse. Nicolaas, broodbakker en bouwman, is geboren op woensdag 14 april 1819 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 7 december 1889 in Strijen (Zh). Nicolaas werd 70 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Nicolaas Andreas Boudewijn was broodbakker en bouwman aan de Nieuwestraat, hoek Oud Bonaventurensedijk, in 1985 bewoond door Arie Nelemans. Op 24 april 1869 was hij één der kopers bij de openbare verkoping van paarden en roerende goederen die werd gehouden op de boerderij van de overleden Jan van der Linde te Numansdorp.
Het echtpaar had vier dochters en een zoon Philippus Nicolaas. De laatste huwde met Neeltje Schelling en had een zoon Gerrit Rocus Boudewijn. Deze trouwde in 1914 met Grietje Schaap, dochter van Johanna Herweijer Jild. en Arie Jacob Schaap te Dubbeldam. Ook Arie Jacob Schaap had Herweijer-bloed, want zijn moeder was Jannigje Herweijer Jacd. uit Klaaswaal. Kinderen van het echtpaar Gerrit Rocus Boudewijn en Grietje Schaap zijn dus afstammelingen van de drie broers Jacob, Teunis en Schilleman Herweijer Jillz. Alijda Boudewijn, kleindochter van Gerrit Rocus en Grietje, trouwde in 1985 met Jan Joost Herweijer, eveneens afstammeling van Schilleman Herweijer Jillz.

Nicolaas en Trijntje hebben samen vijf kinderen:

1  Dina Boudewijn is geboren op maandag 7 april 1845 in Strijen (Zh), zie IX-AZD.

2  Adriana Boudewijn is geboren op vrijdag 17 april 1846 in Strijen (Zh), zie IX-AZE.

3  Philippus Nicolaas Boudewijn is geboren op zaterdag 21 oktober 1848 in Strijen (Zh), zie IX-AZF.

4  Trijntje Boudewijn is geboren op woensdag 27 juni 1855 in Strijen (Zh), zie IX-AZG.

5  Maria Elizabeth Boudewijn is geboren op woensdag 29 mei 1861 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 27 juli 1866 in Strijen (Zh). Maria werd 5 jaar, 1 maand en 28 dagen.

VIII-TV  Maria Herweijer, dochter van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op dinsdag 26 september 1820 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 8 april 1898 in 's-Gravendeel (Zh). Maria werd 77 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Maria en een onbekende man is een kind bekend:

1  Willem Herweijer is geboren op dinsdag 26 juni 1855 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 14 juli 1855 in Strijen (Zh). Willem werd 18 dagen.

Maria trouwt op donderdag 26 mei 1864 in Strijen (Zh) op 43-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Frans van Warendorp, zoon van Jan van Warendorp en Pietertje Uiterlinden. Frans, metselaar, is geboren op vrijdag 2 februari 1821 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 26 november 1899 in 's-Gravendeel (Zh). Frans werd 78 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Frans van Warendorp was reeds weduwnaar van Teuntje Muller met een zoon en een dochter. Het echtpaar (zonder kinderen) woonde daar in de Voorstraat.

Frans was eerder gehuwd (1) met Teuntje Muller.

Frans en Maria hebben samen geen kinderen.

VIII-TW  Jan Herweijer, zoon van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op zondag 25 november 1821 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 21 maart 1887 in Dubbeldam (Zh). Jan werd 65 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Jan Herweijer was landbouwer, eerst te Strijen als deelgenoot met broers en zusters op het ouderlijk bedrijf Bouwlust. Na zijn huwelijk woonde hij in een burgerhuis K 393A (later nummer E 520) aan de Zuidkavelsedijk. Vanaf mei 1879 in een zelf gebouwde stee met land, geërfd van Jan's oom Adrianus Molendijk aan de Zuidendijk. Jan en Annigje testeerden op 21 augustus 1863 bij notaris Schultz van Haegen te Dordrecht.

Jan trouwt op vrijdag 17 april 1863 in Strijen (Zh) op 41-jarige leeftijd met de 33-jarige Annigje Kluijfhooft (Antje), dochter van Pieter Kluijfhooft en Geertrui van Soest. Antje is geboren op zaterdag 17 april 1830 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 30 november 1883 in Dubbeldam (Zh). Antje werd 53 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Adriaantje Herweijer is geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Strijen (Zh), zie IX-AZH.

2  Pieter Herweijer is geboren op dinsdag 13 december 1864 in Strijen (Zh), zie IX-AZI.

3  Teunis Herweijer is geboren op zondag 1 april 1866 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 28 mei 1866 in Strijen (Zh). Teunis werd 1 maand en 27 dagen.

4  Teunis Herweijer is geboren op vrijdag 3 mei 1867 in Strijen (Zh), zie IX-AZJ.

5  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op maandag 7 september 1868 in Strijen (Zh).

6  Corstiaan Herweijer is geboren op zaterdag 2 oktober 1869 in Strijen (Zh), zie IX-AZK.

7  Arie Herweijer is geboren op zaterdag 30 maart 1872 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op vrijdag 29 januari 1943 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 70 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

(Arie leefde als landbouwer en landarbeider bij zijn broer Teunis)

8  Geertrui Herweijer is geboren op dinsdag 8 september 1874 in Strijen (Zh), zie IX-AZL.

VIII-TX  Willem Herweijer, zoon van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op donderdag 24 juni 1824 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 31 oktober 1881 in Charlois (Zh). Willem werd 57 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Willem was landbouwer te Strijen. Op 13 mei 1852 vertrok hij als bouwknecht naar Charlois, huis 29, eerder bewoond door Adrianus van't Geloof. Op 1 maart 1854 vertrok hij met attestatie naar Tiengemeten, Zuid-Beijerland huis 146, gepacht van Samuel van Brienen. Op 3 mei 1880 ging hij terug naar Charlois "aan de Heide", nu als landbouwer op huis 1508. Hij woonde daar met zijn derde vrouw en de kinderen Aaltje, Anna en Willem Teunis. Kleinzoon Willem van den Burgh uit Zuid-Beijerland woonde tot 1881 bij hem in. De kinderen van Aaltje Groeneveld erfden op 28-11-1876 van hun grootouders Groeneveld (notaris Stoop te Strijen). Zwager Floris Johannes Groeneveld deed op 1 november 1881 aangifte van Willems overlijden.

Willem trouwt op vrijdag 11 juli 1845 in Strijen (Zh) op 21-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Jannigje Vreedenburg, dochter van Dirk Vredenburg en Adriaantje van de Gevel. Jannigje is geboren op woensdag 9 november 1825 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 20 oktober 1848 in Strijen (Zh). Jannigje werd 22 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Ze woonden bij grootmoeder Jannigje van Prooyen te Strijen, Molenstraat, huis C115. Jannigje testeerde bij notaris Stoop op 22 augustus 1848 en overleed als gevolg van de bevalling van haar doodgeboren derde kind. Zij liet na huis 115 in Oudeland van Strijen. Haar kinderen erfden (notaris Stoop) ook van hun grootouders Vredenburg, waarbij oom Cornelis Herweijer als gemachtigde optrad.

Van Willem en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Adriaantje Herweier is geboren op woensdag 12 november 1845 in Strijen (Zh), zie IX-AZM.

2  Dirk Herweier is geboren op donderdag 21 januari 1847 in Strijen (Zh), zie IX-AZN.

3  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op vrijdag 13 oktober 1848 in Strijen (Zh).

Willem trouwt op vrijdag 30 augustus 1850 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Aaltje Groeneveld, dochter van Johannis Groeneveld en Maaike Lodder. Aaltje is geboren op zaterdag 20 februari 1830 in Heer Oudelands Ambacht (Zh), is overleden op zaterdag 2 oktober 1869 in Zuid-Beijerland (Zh). Aaltje werd 39 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Willem en Aaltje zijn veertien kinderen bekend:

4  Johannes Herweijer is geboren op woensdag 11 juni 1851 in Strijen (Zh), zie IX-AZO.

5  Teunis Herweier is geboren op donderdag 5 augustus 1852 in Charlois (Zh), is overleden op dinsdag 2 juli 1867 in Zuid-Beijerland (Zh). Teunis werd 14 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

6  Maaike Herweijer is geboren op maandag 24 oktober 1853 in Charlois (Zh), zie IX-AZP.

7  Herman Herweijer is geboren op zaterdag 27 januari 1855 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 23 februari 1856 in Zuid-Beijerland (Zh). Herman werd 1 jaar en 27 dagen.

8  Herman Herweijer is geboren op donderdag 20 maart 1856 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zondag 26 januari 1879 in Zuid-Beijerland (Zh). Herman werd 22 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

9  Anna Herweijer is geboren op maandag 14 december 1857 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 17 december 1857 in Zuid-Beijerland (Zh). Anna werd 3 dagen.

10  Anna Herweijer is geboren op maandag 19 december 1859 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 17 oktober 1863 in Zuid-Beijerland (Zh). Anna werd 3 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

11  Jannigje Herweijer is geboren op zondag 28 april 1861 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op maandag 12 november 1866 in Zuid-Beijerland (Zh). Jannigje werd 5 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

12  Aaltje Herweijer is geboren op woensdag 19 november 1862 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-AZQ.

13  Anna Herweijer is geboren op woensdag 24 augustus 1864 in Zuid-Beijerland (Zh), is ongehuwd overleden rond 1910 in Zwijndrecht (Zh). Anna werd ongeveer 46 jaar.

(Anna woonde aanvankelijk te Charlois. Op 24 februari 1882 ging ze bij haar zuster Maaike Groeneveld-Herweijer te Pieterman, Zwijndrecht wonen. Daar woonde ook haar jongste broer Willem Teunis)

14  Willem Herweijer is geboren op zondag 10 juni 1866 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 21 juni 1866 in Zuid-Beijerland (Zh). Willem werd 11 dagen.

15  Dingena Herweijer is geboren op zondag 10 juni 1866 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 21 juni 1866 in Zuid-Beijerland (Zh). Dingena werd 11 dagen.

16  Willem Teunis Herweier is geboren op maandag 23 september 1867 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-AZR.

17  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op zaterdag 2 oktober 1869 in Zuid-Beijerland (Zh).

Willem trouwt op vrijdag 16 augustus 1872 in Piershil (Zh) op 48-jarige leeftijd (3) met de 49-jarige Jaapje Hoek, zie VIII-DB.

VIII-TY  Lena Herweijer, dochter van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op donderdag 23 november 1826 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 18 januari 1879 in Strijen (Zh). Lena werd 52 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Lena trouwt op vrijdag 2 november 1855 in Strijen (Zh) op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jan Lucas, zoon van Jan Lucas en Aagje Steenbergen. Jan is geboren op woensdag 20 juli 1831 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 2 april 1858 in Strijen (Zh). Jan werd 26 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Jan Lucas had een smederij te Strijen, huis A39. Na zijn overlijden ging Lena met hun zoon bij haar moeder Adriaantje Molendijk op de boerderij "Bouwlust" in Kooyland wonen.

Van Jan en Lena is een kind bekend:

1  Jan Lucas is geboren op zondag 3 augustus 1856 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 22 juni 1881 in Strijen (Zh). Jan werd 24 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Lena trouwt op vrijdag 14 november 1862 in Strijen (Zh) op 35-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Cornelis Moerkerken, zoon van Andreas Hendrik Moerkerken en Agatha Blaak. Cornelis, hoefsmid, is geboren op maandag 23 juni 1828 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op dinsdag 6 november 1883 in Strijen (Zh). Cornelis werd 55 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Vanaf het huwelijk tot april 1873 woonde het echtpaar met twee dochters en een zoon in de smidse, Stougjesdijk 205 Mijnsheerenland, daarna te Strijen. Cornelis was toen meester hoefsmid aan de Kerkstraat te Strijen, de latere smederij Riedé. Na Lena's overlijden werd haar broer Teunis toeziend voogd over haar twee dochters. Cornelis hertrouwde te Strijen op 13 juli 1882 met Adriaantje Nootenboom, weduwe van Jan 't Jong met twee dochters; uit dit huwelijk zijn geen kinderen. Zijn broer Jan Moerkerken werd later voogd over de drie kinderen van Cornelis. Lena's dochter Agatha Moerkerken huwde met Jacobus Stolk en hun zoon Cornelis Stolk huwde met Johanna Huigje Herweijer Jand. van Cillaarshoek.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Klaasje Smit. Cornelis was later gehuwd (3) met Adriaantje Noteboom.

Van Cornelis en Lena zijn drie kinderen bekend:

2  Agatha Moerkerken is geboren op maandag 20 juni 1864 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-AZS.

3  Adriana Moerkerken is geboren op maandag 4 december 1865 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-AZT.

4  Andreas Hendrik Moerkerken is geboren op maandag 11 mei 1868 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op donderdag 7 mei 1874 in Strijen (Zh). Andreas werd 5 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

VIII-TZ  Elisabeth Herweijer, dochter van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op zaterdag 14 juni 1828 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 15 december 1901 in Charlois (Zh). Elisabeth werd 73 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Elisabeth trouwt op donderdag 11 november 1852 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Floris Groeneveld, zoon van Johannis Groeneveld en Maaike Lodder. Floris is geboren op vrijdag 18 februari 1831 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 6 februari 1919 in Den Haag (Zh). Floris werd 87 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Floris Johannes Groeneveld was landbouwer, eerst te Strijen en vanaf 3 maart 1854 te Charlois, wijkF, huis 29. Hij was eerst bouwknecht en later landbouwer als opvolger van zwager Willem Herweijer Tz. Hij was toeziend voogd over de minderjarige kinderen van zijn zuster Aaltje Groeneveld en deze Willem Herweijer. Het echtpaar testeerde bij notaris Van Buuren op 13 oktober 1865. Er waren zeven dochters en zes zonen. In 1911 werd "boelhuis" gehouden te Charlois "op hey", polder Courzand. De vader van Floris Johannes Groeneveld was landboouwer te Strijen, huis 414B en was in 1830 uit Heeroudelandsambacht gekomen.

Floris en Elisabeth hebben samen dertien kinderen:

1  Teunis Groeneveld is geboren op donderdag 17 februari 1853 in Strijen (Zh), zie IX-AZU.

2  Johannis Groeneveld is geboren op donderdag 27 april 1854 in Charlois (Zh), zie IX-AZV.

3  Adriana Groeneveld is geboren op donderdag 14 juni 1855 in Charlois (Zh), is overleden op maandag 30 juli 1855 in Charlois (Zh). Adriana werd 1 maand en 16 dagen.

4  Adrianus Groeneveld is geboren op donderdag 11 september 1856 in Charlois (Zh), is overleden op donderdag 9 april 1863 in Charlois (Zh). Adrianus werd 6 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

5  Dingeman Groeneveld is geboren op dinsdag 8 december 1857 in Charlois (Zh), zie IX-AZW.

6  Adriaantje Maaike Groeneveld is geboren op zaterdag 16 juli 1859 in Charlois (Zh), is overleden op woensdag 10 augustus 1859 in Charlois (Zh). Adriaantje werd 25 dagen.

7  Adriaantje Maaike Groeneveld is geboren op woensdag 12 september 1860 in Charlois (Zh), zie IX-AZX.

8  Leendert Groeneveld is geboren op zaterdag 15 maart 1862 in Charlois (Zh), zie IX-AZY.

9  Adrianus Groeneveld is geboren op maandag 27 juli 1863 in Charlois (Zh), is overleden op donderdag 20 augustus 1863 in Charlois (Zh). Adrianus werd 24 dagen.

10  Adrianus Groeneveld is geboren op zaterdag 26 november 1864 in Charlois (Zh), is overleden op vrijdag 10 februari 1865 in Charlois (Zh). Adrianus werd 2 maanden en 15 dagen.

11  Maaike Adriaantje Groeneveld is geboren op zaterdag 6 april 1867 in Charlois (Zh), zie IX-AZZ.

12  Elizabeth Groeneveld is geboren op zondag 6 september 1868 in Charlois (Zh), zie IX-BAA.

13  Adrianus Floris Groeneveld is geboren op zondag 7 november 1869 in Charlois (Zh), zie IX-BAB.

14  Aaltje Emmetje Groeneveld is geboren op zaterdag 4 maart 1871 in Charlois (Zh), zie IX-BAC.

VIII-UA  Adrianus Herweijer, zoon van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op maandag 24 december 1832 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 25 mei 1886 in Dubbeldam (Zh). Adrianus werd 53 jaar, 5 maanden en 1 dag.

(Adrianus was toeziend voogd over de kinderen van zijn schoonzuster Willempje Lagestee-Naaktgeboren. Hij had zijn land uit de nalatenschap van oom Adrianus Molendijk, bij wie hij aanvankelijk inwoonde)

Adrianus trouwt op donderdag 3 mei 1877 in 's-Gravendeel (Zh) op 44-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietertje Naaktgeboren, zie VIII-MA.

VIII-UB  Adriaantje Herweijer, dochter van Teunis Jillesz Herweijer (VII-HK) en Adriaantje Molendijk, is geboren op woensdag 13 januari 1836 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 1 december 1886 in Strijen (Zh). Adriaantje werd 50 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Adriaantje trouwt op donderdag 3 mei 1860 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Dingeman Groeneveld, zoon van Johannis Groeneveld en Maaike Lodder. Dingeman is geboren op maandag 5 maart 1838 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 8 november 1904 in Strijen (Zh). Dingeman werd 66 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Dingeman Groeneveld was landbouwer te Strijen in de Mariapolder op het ouderlijk bedrijf en tevens handelaar in runderen. In 1888 kwam Marinus van Driel op deze stee, in 1911 Arnold de Waard. In 1935 werd Jacob Korres bedrijfsleider en in 1940 kwam hier A.J. de Vos. Dingeman pachtte vanaf 1888 een boerderij "Heuvelstee" in de Heuvelpolder, die vanaf 1852 bewoond was geweest door de in 1888 overleden David Dronkert. Deze was een broer van Arie Cornelis Dronkert die getrouwd was met Huigje Herweijer Schd. Eigenaar was : Land van Essche. Na Dingeman kwam Willem de Jong op deze boerderij en in 1985 woonde hier Klaas de Jong. Dingeman hertrouwde op 17 augustus 1893 te Strijen met Maria Heiltje Vroon, waarbij drie dochters. In 1894 was hij heemraad van de polder Kooyland.

Dingeman was later gehuwd (2) met Maria Heiltje Vroon.

Van Dingeman en Adriaantje zijn veertien kinderen bekend:

1  Maaike Groeneveld is geboren op donderdag 6 juni 1861 in Strijen (Zh), zie IX-BAD.

2  Adriaantje Groeneveld is geboren op maandag 12 januari 1863 in Strijen (Zh), zie IX-BAE.

3  Aaltje Groeneveld is geboren op vrijdag 5 februari 1864 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 19 juli 1866 in Strijen (Zh). Aaltje werd 2 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

4  Teunis Groeneveld is geboren op dinsdag 22 augustus 1865 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 1 september 1867 in Strijen (Zh). Teunis werd 2 jaar en 10 dagen.

5  Aaltje Groeneveld is geboren op dinsdag 16 oktober 1866 in Strijen (Zh), zie IX-BAF.

6  Teunis Groeneveld is geboren op zaterdag 28 december 1867 in Strijen (Zh), zie IX-BAG.

7  Johannes Groeneveld is geboren op dinsdag 7 september 1869 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 26 april 1870 in Strijen (Zh). Johannes werd 7 maanden en 19 dagen.

8  Johanna Emmigje Groeneveld is geboren op dinsdag 4 oktober 1870 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 10 januari 1877 in Strijen (Zh). Johanna werd 6 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

9  Johannes Groeneveld is geboren op maandag 30 oktober 1871 in Strijen (Zh).

10  Jannigje Groeneveld is geboren op dinsdag 7 januari 1873 in Strijen (Zh), zie IX-BAH.

11  Dingena Groeneveld is geboren op zondag 18 januari 1874 in Strijen (Zh), zie IX-BAI.

12  Trijntje Groeneveld is geboren op zaterdag 12 juni 1875 in Strijen (Zh), zie IX-BAJ.

13  Dina Groeneveld is geboren op maandag 4 september 1876 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 16 januari 1877 in Strijen (Zh). Dina werd 4 maanden en 12 dagen.

14  Johannes Groeneveld is geboren op zondag 26 mei 1878 in Strijen (Zh), zie IX-BAK.

VIII-UC  Neesje van der Linden, dochter van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op maandag 27 november 1815 in Heinenoord (Zh), is overleden op dinsdag 22 mei 1860 in Strijen (Zh). Neesje werd 44 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Neesje trouwt op zondag 11 juni 1843 in Strijen (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Jacob Diepenhorst, zoon van Cornelis Diepenhorst en Wouterina van der Griend. Jacob is geboren op donderdag 6 augustus 1807 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 9 november 1885 in Strijen (Zh). Jacob werd 78 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Van Jacob en Neesje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Diepenhorst is geboren op woensdag 13 maart 1844 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 15 december 1861 in Strijen (Zh). Cornelis werd 17 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

2  Annigje Diepenhorst is geboren op vrijdag 9 mei 1845 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 21 augustus 1916 in Strijen (Zh). Annigje werd 71 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

3  Izaak Diepenhorst is geboren op zaterdag 4 december 1847 in Strijen (Zh), zie IX-BAL.

4  Woutrina Diepenhorst is geboren op vrijdag 10 november 1848 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 5 oktober 1849 in Strijen (Zh). Woutrina werd 10 maanden en 25 dagen.

5  Levenloos kind Diepenhorst is ter wereld gekomen op zaterdag 24 november 1849 in Strijen (Zh).

6  Gerrit Arnoldus Diepenhorst is geboren op donderdag 10 juli 1851 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 16 september 1931 in Strijen (Zh). Gerrit werd 80 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

VIII-UD  Jannetje van der Linden, dochter van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op maandag 10 maart 1817 in Heinenoord (Zh), is overleden op dinsdag 28 december 1875 in Klaaswaal (Zh). Jannetje werd 58 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 2 juni 1853 in Goidschalxoord (Zh) op 36-jarige leeftijd met de 48-jarige Bastiaan Schelling, zoon van Johannis Schelling en Jannigje van der Linden. Bastiaan is geboren op dinsdag 20 november 1804 in Klaaswaal (Zh), is gedoopt op zondag 25 november 1804 in Klaaswaal (Zh), is overleden op dinsdag 30 mei 1876 in Klaaswaal (Zh). Bastiaan werd 71 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Bastiaan was eerder gehuwd (1) met Ingetje Leeuwenburg.

Van Bastiaan en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind Schelling is ter wereld gekomen op woensdag 1 augustus 1855 in Klaaswaal (Zh).

2  Levenloos kind Schelling is ter wereld gekomen op vrijdag 3 augustus 1855 in Klaaswaal (Zh).

3  Jannigje Schelling is geboren op woensdag 1 oktober 1856 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BAM.

4  Annigje Schelling is geboren op woensdag 4 mei 1859 in Klaaswaal (Zh), is overleden op zaterdag 28 mei 1859 in Klaaswaal (Zh). Annigje werd 24 dagen.

VIII-UE  Jakob van der Linden, zoon van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op maandag 2 juli 1821 in Goidschalxoord (Zh), is overleden op maandag 4 mei 1896 in Heinenoord (Zh). Jakob werd 74 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Jakob trouwt op donderdag 12 mei 1864 in Strijen (Zh) op 42-jarige leeftijd met de 44-jarige Lijntje Schelling, zie VIII-TP.

VIII-UF  Jilles van der Linden, zoon van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), timmerman, is geboren op maandag 11 november 1822 in Goidschalxoord (Zh), is overleden voor donderdag 2 mei 1867. Jilles werd hoogstens 44 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Jilles trouwt op zondag 7 maart 1858 in Aalsmeer (Nh) op 35-jarige leeftijd met de 25-jarige Betje van der Lee, dochter van Jan van der Lee en Wilhelmina van Straaten. Betje is geboren op zondag 3 juni 1832 in Ter Aar (Zh).

VIII-UG  Trijntje van der Linden, dochter van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op woensdag 18 oktober 1826 in Goidschalxoord (Zh), is overleden op zaterdag 7 november 1891 in Numansdorp (Zh). Trijntje werd 65 jaar en 20 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 2 mei 1867 in Heinenoord (Zh) op 40-jarige leeftijd met de 40-jarige Johannes van Beek, zoon van Leendert van Beek en Maria Saarloos. Johannes is geboren op zaterdag 24 maart 1827 in Nieuw Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 31 maart 1914 in Numansdorp (Zh). Johannes werd 87 jaar en 7 dagen.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Teuntje Bouwman. Johannes was eerder gehuwd (2) met Annetje de Zeeuw.

Van Johannes en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Izaak van Beek is geboren op woensdag 6 januari 1869 in Numansdorp (Zh), zie IX-BAN.

2  Jan van Beek is geboren op woensdag 13 april 1870 in Numansdorp (Zh), zie IX-BAO.

VIII-UH  Jan van der Linde, zoon van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op woensdag 26 november 1828 in Groote Lindt (Zh), is overleden op zondag 12 juli 1885 in Benthuizen (Zh). Jan werd 56 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 11 april 1856 in Benthuizen (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje van den Dool, dochter van Jacob van den Dool en Elisabeth Olieman. Antje is geboren op donderdag 26 juli 1832 in Zevenhuizen (Nh).

VIII-UI  Lena van der Linde, dochter van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op zondag 21 maart 1830 in Groote Lindt (Zh), is overleden op zondag 5 augustus 1900 in Heinenoord (Zh). Lena werd 70 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Lena trouwt op donderdag 16 juli 1874 in Heinenoord (Zh) op 44-jarige leeftijd met de 43-jarige Bastiaan de Koning, zoon van Govert de Koning en Lena Storm. Bastiaan is geboren op donderdag 23 september 1830 in Hekelingen (Zh), is overleden op zaterdag 23 oktober 1886 in Oud Beijerland (Zh). Bastiaan werd 56 jaar en 1 maand.

Bastiaan was eerder gehuwd (1) met Annigje den Hartigh.

VIII-UJ  Isaak van der Linden, zoon van Izaak van der Linden en Annigje Jillisdr Herweijer (VII-HL), is geboren op donderdag 31 januari 1833 in Goidschalxoord (Zh), is overleden op donderdag 4 januari 1900 in Heinenoord (Zh). Isaak werd 66 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Isaak trouwt op donderdag 19 oktober 1882 in Heinenoord (Zh) op 49-jarige leeftijd met de 32-jarige Neeltje Kooijman, dochter van Jacob Kooijman en Bertrui 't Hooft. Neeltje is geboren op woensdag 15 mei 1850 in Goidschalxoord (Zh).

Van Isaak en Neeltje is een kind bekend:

1  Izaak van der Linden is geboren op vrijdag 30 november 1883 in Heinenoord (Zh), zie IX-BAP.

VIII-UK  Jannigje Voordendag, dochter van Anthonij Voordendag en Willempje Jillisdr Herweijer (VII-HN), is geboren op vrijdag 19 juni 1835 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 23 februari 1931 in Oud Beijerland (Zh). Jannigje werd 95 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Jannigje trouwt op donderdag 22 november 1855 in Strijen (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Leendert Herweijer, zie VIII-UV.

Van Leendert en Jannigje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Johanna Herweijer is geboren op woensdag 11 juni 1856 in Strijen (Zh), zie IX-BAQ.

2  Anthonie Herweijer is geboren op zaterdag 17 oktober 1857 in Strijen (Zh), zie IX-BAR.

3  Schilleman Herweijer is geboren op zaterdag 27 november 1858 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 31 juli 1859 in Strijen (Zh). Schilleman werd 8 maanden en 4 dagen.

4  Willempje Herweijer is geboren op vrijdag 16 december 1859 in Strijen (Zh), zie IX-BAS.

5  Jannigje Herweijer is geboren op woensdag 19 juni 1861 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BAT.

6  Maria Herweijer is geboren op donderdag 7 augustus 1862 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 28 augustus 1865 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 3 jaar en 21 dagen.

7  Huigje Herweijer is geboren op maandag 9 november 1863 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BAU.

8  Schilleman Herweijer is geboren op zaterdag 1 april 1865 in Oud Beijerland (Zh), is ongehuwd overleden op vrijdag 2 april 1943 in Oud Beijerland (Zh). Schilleman werd 78 jaar en 1 dag.

(Hij was landbouwer op de Sint-Hubertushoeve van zijn ouders. In 1923 droeg hij het bedrijf over aan zijn neef Willem Anthz. Herweijer. Hij bleef toen samen met zijn moeder op de boerderij wonen. Hij testeerde op 16 mei 1916 voor notaris Van Weel te Oud-Beijerland.)

9  Maria Herweijer is geboren op zondag 23 september 1866 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 24 oktober 1866 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 1 maand en 1 dag.

10  Maria Herweijer is geboren op zondag 26 januari 1868 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BAV.

11  Lena Herweijer is geboren op maandag 3 mei 1869 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BAW.

12  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op maandag 31 oktober 1870 in Oud Beijerland (Zh).

13  Aagje Herweijer is geboren op woensdag 29 mei 1872 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BAX.

14  Anna Herweijer is geboren op maandag 22 december 1873 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 21 januari 1874 in Oud Beijerland (Zh). Anna werd 30 dagen.

15  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op maandag 3 mei 1875 in Oud Beijerland (Zh).

VIII-UL  Maria Voordendag, dochter van Anthonij Voordendag en Willempje Jillisdr Herweijer (VII-HN), is geboren op maandag 18 maart 1839 in Strijen (Zh).

Maria trouwt op vrijdag 2 mei 1862 in Strijen (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jillis Zwart, zie VIII-VE.

Van Jillis en Maria is een kind bekend:

1  Lodewijk Ariese Zwart is geboren op maandag 25 februari 1867 in Ridderkerk (Zh), zie IX-BAY.

VIII-UM  Jilles Visser, zoon van Pieter Visser en Maria Jillisdr Herweijer (VII-HO), is geboren rond 1822 in Oost- en Westbarendrecht (Zh).

Jilles trouwt op donderdag 17 juli 1856 in Barendrecht (Zh) op ongeveer 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Maaijke Schipper, dochter van Arij Schipper en Cornelia in 't Veld. Maaijke is geboren op dinsdag 1 oktober 1822 in Dubbeldam (Zh).

VIII-UN  Pietertje Visser, dochter van Pieter Visser en Maria Jillisdr Herweijer (VII-HO), winkelierster, is geboren op donderdag 14 april 1825 in Oost- en Westbarendrecht (Zh).

Pietertje trouwt op vrijdag 11 augustus 1848 in Barendrecht (Zh) op 23-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Adam Timmers, zoon van Pieter Timmers en Maria de Jong. Adam is geboren op donderdag 16 februari 1826 in Willemstad (Nb), is overleden op donderdag 8 april 1858 in Haarlemmermeer (Nh). Adam werd 32 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Adam en Pietertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Timmers is geboren op maandag 18 december 1848 in Willemstad (Nb), zie IX-BAZ.

2  Pietertje Levina Timmers is geboren op zondag 1 september 1850 in Willemstad (Nb), zie IX-BBA.

3  Pieter Adam Timmers is geboren op dinsdag 12 oktober 1852 in Willemstad (Nb), zie IX-BBB.

4  Jannigje Timmers is geboren op dinsdag 4 april 1854 in Willemstad (Nb), is overleden op zondag 14 april 1861 in Haarlemmermeer (Nh). Jannigje werd 7 jaar en 10 dagen.

5  Willem Adriaan Timmers is geboren op zondag 5 oktober 1856 in Willemstad (Nb).

Pietertje trouwt op donderdag 27 juni 1861 in Haarlemmermeer (Nh) op 36-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Gerrit Bouwman, zoon van Cornelis Bouman en Aaltje Koudijs. Gerrit, landbouwer, is geboren op zaterdag 16 december 1820 in Woudenberg (Ut), is overleden op donderdag 16 november 1865 in Haarlemmermeer (Nh). Gerrit werd 44 jaar en 11 maanden.

VIII-UO  Jannigje Visser, dochter van Pieter Visser en Maria Jillisdr Herweijer (VII-HO), is geboren rond 1830 in Oost- en Westbarendrecht (Zh), is overleden op donderdag 3 januari 1907 in Haarlemmermeer (Nh). Jannigje werd ongeveer 77 jaar.

Jannigje trouwt op zaterdag 25 maart 1854 in Heerjansdam (Zh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Bastiaan Labrijn, zoon van Bastiaan Labrijn en Hendrika Grootepas. Bastiaan, winkelier en kruidenier, is geboren op dinsdag 28 maart 1826 in Heerjansdam (Zh), is overleden op woensdag 5 december 1900 in Haarlemmermeer (Nh). Bastiaan werd 74 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Bastiaan en Jannigje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrika Labrijn is geboren op woensdag 29 november 1854 in Heerjansdam (Zh), is overleden op zondag 24 december 1854 in Heerjansdam (Zh). Hendrika werd 25 dagen.

2  Maria Labrijn is geboren op woensdag 29 november 1854 in Heerjansdam (Zh), zie IX-BBC.

3  Levenloos kind Labrijn is ter wereld gekomen op zondag 20 juli 1856 in Haarlemmermeer (Nh).

4  Bastiaan Hendrik Labrijn is geboren op vrijdag 19 juni 1857 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op dinsdag 8 juli 1862 in Haarlemmermeer (Nh). Bastiaan werd 5 jaar en 19 dagen.

5  Jannigje Pietertje Labrijn is geboren op woensdag 24 oktober 1860 in Haarlemmermeer (Nh), zie IX-BBD.

6  Bastiaan Hendrik Labrijn is geboren op zondag 29 maart 1863 in Haarlemmermeer (Nh), zie IX-BBE.

7  Pieter Marius Labrijn is geboren op dinsdag 22 mei 1866 in Haarlemmermeer (Nh), zie IX-BBF.

8  Maartje Johanna Labrijn is geboren op maandag 17 augustus 1868 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op woensdag 21 oktober 1868 in Haarlemmermeer (Nh). Maartje werd 2 maanden en 4 dagen.

VIII-UP  Leendert Visser, zoon van Pieter Visser en Maria Jillisdr Herweijer (VII-HO), is geboren rond 1830 in Barendrecht (Zh).

Leendert trouwt op vrijdag 20 mei 1870 in Charlois (Zh) op ongeveer 40-jarige leeftijd met de 28-jarige Janna Cornelia Vis, dochter van Leendert Vis en Heiltje Barendrecht. Janna is geboren op maandag 28 februari 1842 in Charlois (Zh).

Van Leendert en Janna is een kind bekend:

1  Maria Visser is geboren rond 1872 in Oost- en Westbarendrecht (Zh), zie IX-BBG.

VIII-UQ  Maria Visser, dochter van Pieter Visser en Maria Jillisdr Herweijer (VII-HO), is geboren rond 1832 in Oost- en Westbarendrecht (Zh).

Maria trouwt op donderdag 1 juli 1858 in Barendrecht (Zh) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Krijn Leentvaar, zoon van Jan Leentvaar en Joosje Leenheer. Krijn is geboren op woensdag 5 september 1832 in Ridderkerk (Zh), is overleden op vrijdag 1 april 1898 in Grand Rapids MI (VS). Krijn werd 65 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Krijn en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Maria Leentvaar is geboren op woensdag 19 oktober 1859 in Ridderkerk (Zh).

2  Jan Leentvaar is geboren op vrijdag 7 december 1860 in Ridderkerk (Zh), is overleden voor vrijdag 1 november 1861 in Ridderkerk (Zh). Jan werd hoogstens 10 maanden en 25 dagen.

3  Jan Leentvaar is geboren op vrijdag 1 november 1861 in Ridderkerk (Zh).

4  Pieter Leentvaar is geboren op zaterdag 1 november 1862 in Ridderkerk (Zh), is overleden op dinsdag 9 december 1862 in Ridderkerk (Zh). Pieter werd 1 maand en 8 dagen.

5  Pieter Leentvaar is geboren op zondag 6 maart 1864 in Ridderkerk (Zh).

6  Adriana Leentvaar is geboren op woensdag 14 juni 1865 in Ridderkerk (Zh), is overleden op zondag 2 juli 1865 in Ridderkerk (Zh). Adriana werd 18 dagen.

7  Adriana Leentvaar is geboren op zondag 29 juli 1866 in Ridderkerk (Zh), is overleden op woensdag 19 december 1866 in Ridderkerk (Zh). Adriana werd 4 maanden en 20 dagen.

8  Adriana Leentvaar is geboren op zondag 19 juli 1868 in Ridderkerk (Zh), is overleden op maandag 10 augustus 1868 in Ridderkerk (Zh). Adriana werd 22 dagen.

9  Adriana Jacoba Leentvaar is geboren op zondag 11 juli 1869 in Ridderkerk (Zh).

10  Jacoba Adriana Leentvaar is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Ridderkerk (Zh).

11  Cornelis Leentvaar is geboren op maandag 3 maart 1873 in Ridderkerk (Zh), is overleden op woensdag 23 juli 1873 in Ridderkerk (Zh). Cornelis werd 4 maanden en 20 dagen.

VIII-UR  Helena Visser, dochter van Pieter Visser en Maria Jillisdr Herweijer (VII-HO), is geboren op vrijdag 2 december 1836 in Barendrecht (Zh), is overleden op dinsdag 18 september 1888 in Charlois (Zh). Helena werd 51 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Helena trouwt op donderdag 9 februari 1865 in Barendrecht (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Krijn Vis, zoon van Leendert Vis en Heiltje Barendrecht. Krijn, los werkman, is geboren op zaterdag 12 april 1834 in Albrandswaard (Zh), is overleden op dinsdag 2 mei 1905 in Rotterdam (Zh). Krijn werd 71 jaar en 20 dagen.

Krijn was later gehuwd (2) met Pieternella Schilperoort.

Van Krijn en Helena zijn zeven kinderen bekend:

1  Leendert Vis is geboren rond 1865 in Oost- en Westbarendrecht (Zh), zie IX-BBH.

2  Maria Heiltje Vis is geboren op maandag 17 september 1866 in Groote Lindt (Zh).

3  Pieter Vis, los werkman, is geboren op maandag 8 februari 1869 in Charlois (Zh).

4  Adrianus Vis is geboren op dinsdag 31 mei 1870 in Charlois (Zh).

5  Johannes Vis is geboren op woensdag 16 september 1874 in Charlois (Zh).

6  Jilles Johannes Vis is geboren op zaterdag 11 november 1876 in Charlois (Zh).

7  Heiltje Vis is geboren op zaterdag 11 mei 1878 in Charlois (Zh), zie IX-BBI.

VIII-US  Jilles Herweijer, zoon van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, landbouwer, is geboren op donderdag 31 oktober 1822 in Strijensas (Zh), is gedoopt op zondag 1 december 1822 in Strijensas (Zh), is overleden op zondag 1 maart 1914 in Dordrecht (Zh), is begraven op donderdag 5 maart 1914 in Dordrecht (Zh) (Algemene Begraafplaats). Jilles werd 91 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Uit kwartierstaat van Grietje Barendrecht:
Jilles werd landbouwer, eerst te Strijen-Sas (huis 8), waar de beide oudste kinderen werden geboren. Hij werd daar ook als melkboer genoemd. In 1847 verhuisde het gezin naar een huis aan de Buitendijk te Dubbeldam (zie beschrijving). Zijn zuster Jannigje betrok met haar man Arie Anthonie Overwater het vrijgekomen huis 8 te Strijen-Sas. Jilles testeerde met zijn vrouw op 27 april 1877 voor notaris H.Struyk te Dordrecht. Het echtpaar verhuisde 11 mei 1881 naar een renteniershuis aan de Korte Scheidingsweg te Dordrecht, waar beiden overleden. Jilles werd vanaf november 1912 verzorgd door kleindochter Julia Valk, die later huishoudster werd bij oom Leendert. De door Grietje Barendrecht in 1831 op 13-jarige leeftijd geborduurde merklap kwam later in het bezit van deze kleindochter en is heden bij Julia's dochter Ida Gerda Biesheuvel. Grietje Barendrecht erfde op 26 februari 1867 f 12.534,58 van haar overleden moeder. Haar nalatenschap werd geregeld door notaris Bilderbeek op 13 april 1896. De nalatenschap van Jilles op 23 april 1915 door notaris J.R. de Koning, waarbij de waardering werd vastgesteld door neef P.S. Overwater, rentmeester te Strijen.

Jilles trouwt op zaterdag 10 mei 1845 in Strijen (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Barendrecht, dochter van Jan Barendrecht en Lena Schelling. Grietje is geboren op vrijdag 29 mei 1818 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 6 november 1895 in Dordrecht (Zh). Grietje werd 77 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Jilles en Grietje zijn elf kinderen bekend:

1  Schilleman Herweijer is geboren op dinsdag 23 september 1845 in Strijensas (Zh), zie IX-BBJ.

2  Jan Herweijer is geboren op maandag 5 oktober 1846 in Strijensas (Zh), is overleden op maandag 26 oktober 1846 in Strijensas (Zh). Jan werd 21 dagen.

3  Johanna Herweijer is geboren op zaterdag 26 februari 1848 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BBK.

4  Jan Herweijer is geboren op dinsdag 10 april 1849 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BBL.

5  Lena Herweijer is geboren op maandag 8 juli 1850 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zaterdag 9 mei 1857 in Dubbeldam (Zh). Lena werd 6 jaar, 10 maanden en 1 dag.

6  Jannigje Herweijer is geboren op donderdag 28 augustus 1851 in Dubbeldam (Zh), is overleden op donderdag 28 mei 1857 in Dubbeldam (Zh). Jannigje werd 5 jaar en 9 maanden.

7  Pieter Herweijer is geboren op woensdag 8 december 1852 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BBM.

8  Huigje Herweijer is geboren op zondag 21 mei 1854 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BBN.

9  Jilles Herweijer is geboren op maandag 10 december 1855 in Dubbeldam (Zh), is overleden op woensdag 20 februari 1861 in Dubbeldam (Zh). Jilles werd 5 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

10  Adrianus Herweijer is geboren op donderdag 22 januari 1857 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zaterdag 16 januari 1904 in Dubbeldam (Zh). Adrianus werd 46 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Hij was ongehuwd en kreupel; woonde Veemarkt en later bij zijn vader aan de Korte Scheidingsweg (Nieuweweg 11).

11  Leendert Herweijer is geboren op maandag 22 augustus 1859 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BBO.

VIII-UT  Jannigje Herweijer, dochter van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op donderdag 1 december 1825 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 21 augustus 1906 in Strijen (Zh). Jannigje werd 80 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Jannigje trouwt op vrijdag 5 november 1847 in Strijen (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Arie Anthonie Overwater, zoon van Jacobus Overwater en Anthonia Maasdam. Arie is geboren op woensdag 8 januari 1823 in Strijensas (Zh), is overleden op woensdag 8 mei 1901 in Strijen (Zh). Arie werd 78 jaar en 4 maanden.

Arie Anthonie was dijkgraaf van het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen. Hij was landbouwer, eerst Strijen-Sas huis 8, voordien bewoond door zwager Jilles Herweijer. Vanaf 16 mei 1850 woonde het echtpaar op de boerderij Schenkeldijk 83. Hier werden zij in 1889 opgevolgd door hun zoon Jacobus Overwater, gehuwd met nichtje Annigje Overwater. De ouders kochten in 1888 voor f 4000,= het huis in de kerkstraat te Strijen van wijlen Hendrik Bremken en gingen daar rentenieren. Het echtpaar testeerde op 26 juli 1848 voor notaris Stoop te Strijen. Jannigje nogmaals op 2 juli 1884 (gereg 1906). Als weduwe testeerde ze op 11 november 1905 bij notaris Immink. Hun graf bevindt zich nog op het kerkhof van Strijen. Ze hadden vijf zonen en drie dochters. Zoon Jacobus ging later naar het "Posthuis" te Strijen-Sas van schoonvader Leendert Overwater en Aagje Herweijer en werd in 1907 opgevolgd door zijn neef Rokus Wiekert Dam.

Van Arie en Jannigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jacobus Overwater is geboren op donderdag 9 november 1848 in Strijensas (Zh), is overleden op dinsdag 26 december 1848 in Strijensas (Zh). Jacobus werd 1 maand en 17 dagen.

2  Jacobus Schilleman Overwater is geboren op woensdag 10 oktober 1849 in Strijensas (Zh), is overleden op woensdag 21 november 1849 in Strijensas (Zh). Jacobus werd 1 maand en 11 dagen.

3  Antonia Overwater is geboren op donderdag 31 oktober 1850 in Strijen (Zh).

4  Anthonia Ariaantje Overwater is geboren op zaterdag 4 december 1852 in Strijen (Zh).

5  Jacobus Schilleman Overwater is geboren op zaterdag 17 juni 1854 in Strijen (Zh).

6  Schilleman Overwater is geboren op zondag 14 september 1856 in Strijen (Zh), zie IX-BBP.

7  Jacobus Overwater is geboren op maandag 24 januari 1859 in Strijen (Zh), zie IX-BBQ.

VIII-UU  Huigje Herweijer, dochter van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op woensdag 27 augustus 1828 in Strijensas (Zh), is overleden op zaterdag 25 november 1893 in Heinenoord (Zh). Huigje werd 65 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Huigje trouwt op vrijdag 29 maart 1850 in Strijen (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Arie Cornelis Dronkert, zoon van Arie Cornelis Dronkert en Jaapje Fonkert. Arie is geboren op woensdag 9 augustus 1820 in Goidschalxoord (Zh), is overleden op vrijdag 12 januari 1900 in Goidschalxoord (Zh). Arie werd 79 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Arie Cornelis was landbouwer aan de Goidschalxoordsedijk 32, in 1985 bewoond door B. de Ronde. Hij was vlasboer en beheerder van een zalmvisserij en pachtte 1852/55 het veer Goidschalxoord-Rhoon tegen f 450,= jaarlijks. Hij was liefhebber van paarden, de jacht en de visserij in de Binnenmaas. Hij bezat vele medailles, o.a. één uit 1838 toen hij nog maar 18 jaar oud was. Vanaf 1877 was hij dijkgraaf van de polder Cromstrijen. Ook was hij dijkgraaf van Westmaas-Nieuwland en wethouder van Heinenoord. Huigje kocht op 18 januari 1851 als NH-lidmaat te Heinenoord plaats 5, bank 21 voor f 10,=. Arie Cornelis en Huigje testeerden op 11 juli 1850 voor notaris Boogaart (gereg.1893). Het echtpaar had acht zonen en zes dochters.

Van Arie en Huigje zijn veertien kinderen bekend:

1  Arie Cornelis Dronkert is geboren op zaterdag 13 juli 1850 in Heinenoord (Zh), zie IX-BBR.

2  Adrianus Dronkert is geboren op dinsdag 19 juli 1853 in Goidschalxoord (Zh), zie IX-BBS.

3  Johanna Dronkert is geboren op zondag 1 april 1855 in Goidschalxoord (Zh), zie IX-BBT.

4  Jaapje Dronkert is geboren op dinsdag 4 november 1856 in Heinenoord (Zh), zie IX-BBU.

5  Jilles Dronkert is geboren op zondag 5 september 1858 in Heinenoord (Zh), zie IX-BBV.

6  Pieter Dronkert is geboren op zondag 15 juli 1860 in Heinenoord (Zh), zie IX-BBW.

7  Leendert Dronkert is geboren op maandag 10 maart 1862 in Heinenoord (Zh).

8  Huigje Dronkert is geboren op woensdag 17 juni 1863 in Heinenoord (Zh), zie IX-BBX.

9  Neeltje Dronkert is geboren op zondag 4 februari 1866 in Heinenoord (Zh).

10  Jannigje Dronkert is geboren op dinsdag 20 augustus 1867 in Heinenoord (Zh).

11  David Dronkert is geboren op zondag 27 juni 1869 in Heinenoord (Zh).

12  Andries Dronkert is geboren op woensdag 19 oktober 1870 in Heinenoord (Zh), is overleden op dinsdag 8 augustus 1871 in Heinenoord (Zh). Andries werd 9 maanden en 20 dagen.

13  Levenloos kind Dronkert is ter wereld gekomen op zondag 22 september 1872 in Heinenoord (Zh).

14  Lena Dronkert is geboren op maandag 15 juni 1874 in Heinenoord (Zh).

VIII-UV  Leendert Herweijer, zoon van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op donderdag 31 december 1829 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 10 mei 1896 in Oud Beijerland (Zh). Leendert werd 66 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Ze waren neef en nicht. Leendert boerde sinds 1855 op een boerderij aan de Stoofdijk te Strijen, door zijn ouders voor hem gebouwd en later "De Stoof" genoemd. Leendert was in Strijen van 1854 tot 1860 lid van "Het Nut v.h. Algemeen" (notulen dept. Strijen). Op 18 mei 1860 vestigde het echtpaar zich met hun kinderen op de "Sint Hubertushoeve" aan de 2e Kruisweg Greup, Krekenstein 423, gemeente Oud-Beijerland, gehuurd van Mr.A. Blussé. In Strijen werd hij opgevolgd door zijn broer Gerrit. In 1893 was Leendert Heemraad van de polder Oud-Beijerland.

Leendert trouwt op donderdag 22 november 1855 in Strijen (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jannigje Voordendag, zie VIII-UK.

VIII-UW  Andries Herweijer, zoon van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op zaterdag 21 mei 1831 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 23 mei 1888 in Strijensas (Zh). Andries werd 57 jaar en 2 dagen.

(Andries was vernoemd naar Andries Vink, de tweede man van grootmoeder Huigje van der Zwaan. Hij was landbouwer en vlasboer te Strijen-Sas en had eveneens een hout- en riethandel. Na zijn huwelijk betrok hij met zijn vrouw een huis aan de Sasseweg te Strijen-Sas. Vader Schilleman had dit huis laten bouwen. Het was een mooi hoog huis dat heden nog bestaat. Volgens Betje's wens moest bij de bouw de marmeren gang bepaalde afmetingen hebben, enz. Betje was nogal "deftig". Het adres was vroeger Sasseweg 6, sinds 1954 nr.13. Het echtpaar testeerde op 17 november 1881 voor notaris Sigmond (gereg. 1888). Toen Elisabeth weduwe werd woonden haar broer Andreas en haar zuster Teuntje vanaf 1889 bij haar in, tot hun overlijden. De weduwe zette het bedrijf voort samen met zoon Hendrik en de dochters Elisabeth en Davina Cornelia. Nadat Hendrik in 1923 overleed kwam zoon Andries in 1927 terug uit Amerika. Ook zoon Schilleman, de onderwijzer, kwam later bij hen wonen. Andries overleed op 86-jarige leeftijd als laatste. Huishoudster Janna Visser en neef Andries de Geus, een zoon van zijn zuster Johanna, ondertekenden de overlijdensadvertentie)

Andries trouwt op maandag 17 mei 1858 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Bremken, dochter van Hendrik Bremken en Davina de Groot. Elisabeth is geboren op donderdag 18 februari 1836 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 29 juni 1923 in Strijen (Zh). Elisabeth werd 87 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Andries en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Johanna Herweijer is geboren op woensdag 5 januari 1859 in Strijen (Zh), zie IX-BBY.

2  Hendrik Herweijer is geboren op zondag 18 augustus 1861 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op woensdag 3 januari 1923 in Strijen (Zh). Hendrik werd 61 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

(Hendrik bezocht vanaf 1 april 1873 een school te Bergen op Zoom. Hij was landbouwer op het ouderlijk bedrijf, rentmeester. Hij woonde Lieve Vrouwestraat 9 te Strijen Sas)

3  Davina Cornelia Herweijer is geboren op donderdag 10 september 1863 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op woensdag 10 augustus 1932 in Strijen (Zh). Davina werd 68 jaar en 11 maanden.

(Zij woonde bij haar ouders. Later woonde ze met broers en zuster in het ouderlijk huis)

4  Schilleman Herweijer is geboren op dinsdag 9 januari 1866 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op vrijdag 12 juli 1946 in Strijen (Zh). Schilleman werd 80 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

(Hij was aanvankelijk onderwijzer te Hellevoetsluis, later landbouwer op het ouderlijk bedijf te Strijen-Sas met broer en zusters)

5  Diena Herweijer is geboren op dinsdag 6 augustus 1867 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 15 juli 1868 in Strijen (Zh). Diena werd 11 maanden en 9 dagen.

6  Andries Herweijer is geboren op zondag 11 april 1869 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op donderdag 18 augustus 1955 in Strijen (Zh). Andries werd 86 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

(Hij ging op 28-11-1883 naar Rotterdam. Hij bezocht van 6 juni 1891 tot 17 juni 1894 de Koninklijke Marine machinistenleergang, daarna examen te Rotterdam. Op 2 maart 1906 ging hij naar Ned. Oost Indië waar hij werkte op een suikerplantage. Op 6 oktober 1909 ging hij naar de USA waar hij direkteur werd van een autofabriek. In 1927 kwam hij terug naar Strijen-Sas)

7  Elisabeth Herweijer is geboren op zondag 22 december 1872 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op zaterdag 27 april 1935 in Strijen (Zh). Elisabeth werd 62 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

(Elisabeth bleef wonen bij haar ouders, broers en zuster. Ze was ook enkele malen bij haar zuster Johanna de Geus - Herweijer in de USA.
Davina Cornelia, Schilleman, Andries en Elisabeth testeerden op 28 juni 1924 voor notaris Immink te Strijen)

8  Jannetje Herweijer is geboren op maandag 6 april 1874 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 12 januari 1907 in Rotterdam (Zh). Jannetje werd 32 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

(Ze was verpleegster. In december 1896 vertrok ze van Strijen-Sas naar Rotterdam)

9  Pieter Herweijer is geboren op maandag 12 november 1877 in Strijen (Zh), zie IX-BBZ.

VIII-UX  Lena Herweijer, dochter van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op zaterdag 2 juni 1832 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 2 april 1899 in Den Haag (Zh). Lena werd 66 jaar en 10 maanden.

Lena trouwt op woensdag 9 juni 1852 in Strijen (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Maasdam, zoon van Johannes Maasdam en Jacoba Overwater. Johannes is geboren op maandag 8 november 1824 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 19 augustus 1886 in Numansdorp (Zh). Johannes werd 61 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

(Johannes was landbouwer op hoeve "Philipsburg", Middelweg 27 Numansdorp, door grootvader Pieter Maasdam Izn in 1801 gekocht. Het echtpaar testeerde (Los, Klaaswaal) op 20 juni 1869. Het echtpaar had 9 dochters en 6 zoons. Nadat Johannes was overleden werd in 1890 de hoeve verkocht aan Hermen van der Waal L.Dzn. In 1985 bewoond door Leendert van der Waal Jacszn. Lena verhuisde op 15 juli 1890 met de jongste kinderen naar de Laatstraat 292, Den Haag)

Van Johannes en Lena zijn vijftien kinderen bekend:

1  Johannes Maasdam is geboren op dinsdag 18 januari 1853 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCA.

2  Johanna Maasdam is geboren op dinsdag 3 januari 1854 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCB.

3  Jacoba Maasdam is geboren op zaterdag 1 maart 1856 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCC.

4  Jannetje Maasdam is geboren op zondag 19 april 1857 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCD.

5  Judith Maasdam is geboren op vrijdag 24 september 1858 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 5 mei 1859 in Numansdorp (Zh). Judith werd 7 maanden en 11 dagen.

6  Judith Maasdam is geboren op zaterdag 4 augustus 1860 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCE.

7  Schilleman Maasdam is geboren op donderdag 31 oktober 1861 in Numansdorp (Zh).

8  Arie Maasdam is geboren op woensdag 22 april 1863 in Numansdorp (Zh).

9  Lena Maasdam is geboren op woensdag 11 mei 1864 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 21 december 1864 in Numansdorp (Zh). Lena werd 7 maanden en 10 dagen.

10  Pieter Maasdam is geboren op donderdag 7 september 1865 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCF.

11  Lena Maasdam is geboren op zaterdag 9 februari 1867 in Numansdorp (Zh).

12  Jilles Maasdam is geboren op maandag 4 mei 1868 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCG.

13  Levenloos kind Maasdam is ter wereld gekomen op maandag 27 juni 1870 in Numansdorp (Zh).

14  Adrianus Maasdam is geboren op donderdag 8 juni 1871 in Numansdorp (Zh).

15  Leendert Maasdam is geboren op zaterdag 24 augustus 1872 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 29 juni 1873 in Numansdorp (Zh). Leendert werd 10 maanden en 5 dagen.

VIII-UY  Gerrit Herweijer, zoon van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, landbouwer, is geboren op maandag 2 december 1833 in Strijen (Zh), is gedoopt op zondag 5 januari 1834 in Strijensas (Zh), is overleden op zondag 10 maart 1901 in Strijen (Zh). Gerrit werd 67 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

(Gerrit was landbouwer op boerderij aan de Stoofdijk, voordien bewoond door zijn broer Leendert. Hij was dijkgraaf, Heemraad Kooyland en in 1894 bestuurslid van het waterschap Boezem van de Strijense Haven. Op 12 maart 1868 werd hij lid van "Het Nut" dep. Strijen)

Gerrit trouwt op vrijdag 26 april 1861 in Numansdorp (Zh) op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Jacoba Elisabeth Maasdam, dochter van Arie Maasdam en Maria Dam. Jacoba is geboren op maandag 15 november 1841 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 14 juni 1871 in Strijen (Zh). Jacoba werd 29 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Van Gerrit en Jacoba zijn vier kinderen bekend:

1  Schilleman Herweijer is geboren op donderdag 23 januari 1862 in Strijen (Zh), zie IX-BCH.

2  Arie Herweijer is geboren op donderdag 19 juli 1866 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op zaterdag 25 april 1931 in Strijen (Zh). Arie werd 64 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

(Arie bleef op de ouderlijke stee met stiefmoeder en stiefzuster Ida Maria aan de Stoofdijk. Het drietal ging in 1925 rentenieren aan de Molenstraat te Strijen. Arie was Heemraad Kooyland, oprichter van de Boerenleenbank te Strijen en in 1926 lid van de gemeenteraad)

3  Johanna Herweijer is geboren op vrijdag 31 juli 1868 in Strijen (Zh), zie IX-BCI.

4  Jacobus Herweijer is geboren op maandag 12 juni 1871 in Strijen (Zh), zie IX-BCJ.

Gerrit trouwt op woensdag 29 april 1874 in Ridderkerk (Zh) op 40-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Pietertje Plaisier, dochter van Jan Plaisier en Ida Steenhouwer. Pietertje is geboren op vrijdag 30 augustus 1839 in Ridderkerk (Zh), is overleden op woensdag 22 april 1931 in Strijen (Zh). Pietertje werd 91 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Pietertje was eerder gehuwd (1) met Jan van Nugteren.

Van Gerrit en Pietertje zijn vijf kinderen bekend:

5  Jan Herweijer is geboren op zondag 7 februari 1875 in Strijen (Zh), zie IX-BCK.

6  Ida Maria Herweijer is geboren op zondag 10 september 1876 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op dinsdag 12 januari 1937 in Strijen (Zh). Ida werd 60 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

7  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op woensdag 30 april 1879 in Strijen (Zh).

8  Jannigje Herweijer is geboren op donderdag 30 juni 1881 in Strijen (Zh), zie IX-BCL.

9  Maria Johanna Herweijer is geboren op zondag 23 september 1883 in Strijen (Zh), zie IX-BCM.

VIII-UZ  Aagje Herweijer, dochter van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op woensdag 19 augustus 1835 in Strijensas (Zh), is overleden op donderdag 26 juli 1906 in Strijensas (Zh). Aagje werd 70 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Aagje trouwt op donderdag 22 maart 1855 in Strijen (Zh) op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Rokus Schrijver, zoon van Hermanus Rokuszn Schrijver en Annigje Barendrecht. Rokus is geboren op zaterdag 3 maart 1832 in Cillaarshoek (Zh), is overleden op zaterdag 23 november 1861 in Cillaarshoek (Zh). Rokus werd 29 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

(Rokus tante Grietje Barendrecht huwde in 1845 met Jilles Herweijer, Aagjes 13 jaar oudere broer. Rokus schreef toen 13 jaar oud zijnde in mooi schoonschrift een dichterlijke gelukwens. Op zesjarige leeftijd legde hij op 18 juni 1838 de eerste steen voor de Ned. Herv. Kerk te Cillaarshoek. Rokus werd landbouwer te Cillaarshoek op "Dijkzicht", Keizersdijk 10, voorheen van grootvader Rokus, huis C54. Zijn nalatenschap werd geregeld door notaris J.L. Los in Klaaswaal op 31 augustus 1865.)

Van Rokus en Aagje zijn vier kinderen bekend:

1  Lena Schrijver is geboren op dinsdag 17 juli 1855 in Strijen (Zh), zie IX-BCN.

2  Hermanus Schrijver is geboren op dinsdag 7 oktober 1856 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 17 juli 1857 in Strijen (Zh). Hermanus werd 9 maanden en 10 dagen.

3  Johanna Schrijver is geboren op maandag 11 oktober 1858 in Cillaarshoek (Zh), zie IX-BCT.

4  Hermanus Schrijver is geboren op maandag 21 november 1859 in Cillaarshoek (Zh), is overleden op maandag 2 juli 1860 in Cillaarshoek (Zh). Hermanus werd 7 maanden en 11 dagen.

Aagje trouwt op vrijdag 1 september 1865 in Strijen (Zh) op 30-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Leendert Overwater, zoon van Pieter Arie Overwater en Lijntje Kluifhoofd. Leendert is geboren op donderdag 11 maart 1841 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 30 maart 1914 in Strijensas (Zh). Leendert werd 73 jaar en 19 dagen.

Leendert deed belijdenis te Numansdorp op 18 april 1862. Hij was landbouwer op hoeve "Dijkzicht" waar Aagje woonde, dus van familie Schrijver. Zij werden 10 mei 1880 opgevolgd door Aagjes dochter uit haar 1e huwelijk: Lena Schrijver met haar man Arie Marius Dam. Leendert en Aagje gingen toen te Strijen-Sas in het zogenaamde "Posthuis" wonen, dat hij van zijn vader had. Lena kreeg een dochter Aagje Maria Dam, die later huwde met drs Pieter Herweijer Pz uit Klaaswaal.
Leendert Overwater was van 1889 tot 1907 rentmeester der "gorzen en aanwassen van den Lande van Essche". Hij was ridder in de Orde van Oranje Nassau, voorzitter (1893/1903) en bestuurslid (1903/1908) van Hoekse Waards Belang. Verder was hij dijkgraaf van het Oudeland van Strijen (1890/1907) en van Oude Klem (1894) en sinds 1890 van Waterschap de Oost Hoeksche Dijken. Tevens was hij bestuurslid van het Waterschap Boezem Strijense Haven, Heemraad Strijense Polder, gemeenteraadslid Strijen, secretaris-penningmeester Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen. Tenslotte was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid Holland.
Het echtpaar testeerde op 16 januari 1905 voor notaris Immink te Strijen. Op de begraafplaats te Strijen-Sas was in 1983 de witte grafzerk van het echtpaar Overwater-Herweijer nog aanwezig.

Van Leendert en Aagje zijn zeven kinderen bekend:

5  Lijntje Overwater is geboren op vrijdag 22 juni 1866 in Cillaarshoek (Zh), zie IX-BCO.

6  Annigje Overwater is geboren op woensdag 20 mei 1868 in Cillaarshoek (Zh), zie IX-BCP.

7  Pieter Schilleman Overwater is geboren op donderdag 3 maart 1870 in Cillaarshoek (Zh), is overleden op maandag 15 augustus 1870 in Cillaarshoek (Zh). Pieter werd 5 maanden en 12 dagen.

8  Jannigje Overwater (Jansje) is geboren op zondag 18 juni 1871 in Maasdam (Zh), zie IX-BCQ.

9  Dirksje Overwater is geboren op donderdag 28 november 1872 in Maasdam (Zh), zie IX-BCR.

10  Huigje Overwater is geboren op woensdag 15 april 1874 in Maasdam (Zh), is overleden op dinsdag 9 maart 1875 in Maasdam (Zh). Huigje werd 10 maanden en 22 dagen.

11  Pieter Schilleman Overwater is geboren op donderdag 22 november 1877 in Maasdam (Zh), zie IX-BCS.

VIII-VA  Bastiaantje Herweijer, dochter van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op dinsdag 25 oktober 1836 in Strijensas (Zh), is overleden op zaterdag 5 augustus 1905 in Numansdorp (Zh). Bastiaantje werd 68 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Bastiaantje ontving in 1858 op 22-jarige leeftijd een familiebijbel met insignes "BSH". Deze bijbel bevindt zich heden in het streekmuseum te Heinenoord. Het echtpaar testeerde op 19 januari 1867 voor notaris Los te Klaaswaal. Bastiaantje werd in 1868 lidmaat te Numansdorp.

Bastiaantje trouwt op vrijdag 26 mei 1865 in Strijen (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Arie van der Waal, zoon van Arie van der Waal en Maaike van de Polder. Arie is geboren op zondag 11 oktober 1835 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 12 april 1924 in Numansdorp (Zh). Arie werd 88 jaar, 6 maanden en 1 dag.

(Arie van der Waal was landbouwer te Numansdorp, Groeneweg A 135. Dit huis werd nadien bewoond door zijn zoon Arie en in 1971 afgebroken. Arie van der Waal sr. bezat eveneens de boerderij Middelsluissedijk WZ 34, sinds 1895 bewoond door zijn dochter Johanna, gehuwd met Abraham Kruijthoff)

Van Arie en Bastiaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Maaike van der Waal is geboren op maandag 18 februari 1867 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCU.

2  Schilleman van der Waal is geboren op vrijdag 8 mei 1868 in Numansdorp (Zh).

3  Johanna van der Waal is geboren op donderdag 29 juli 1869 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCV.

4  Arie van der Waal is geboren op zaterdag 22 oktober 1870 in Numansdorp (Zh), zie IX-BCW.

VIII-VB  Schilleman Herweijer, zoon van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op vrijdag 22 mei 1840 in Strijensas (Zh), is overleden op zondag 3 maart 1929 in Maasdam (Zh). Schilleman werd 88 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Schilleman was landbouwer op de boerderij "Bouw- en Veelust" van zijn schoonvader te Maasdam. Hij testeerde op 13 mei 1875 voor notaris Schuyten te Dordrecht. Hij was sedert 1881 raadslid te Maasdam en wethouder sedert 2 september 1886 (zilveren jubileum 1911). Hij behoorde in 1909 tot de hoogst aangeslagenen in Zuid-Holland en was verkiesbaar voor de 1e kamer. Hij was bestuurslid van het Waterschap Boezem Strijense Haven. In 1894 werd hij dijkgraaf van Sint-Anhoniepolder en hij was als opvolger van zijn schoonvader van 1 april 1881 tot 1 juni 1913 heemraad van Nieuw-Bonaventura, Mookhoek en Trekdam. Schilleman en Trijntje liggen te Maasdam naast Trijntjes ouders begraven onder witte marmeren stenen.

Schilleman trouwt op woensdag 24 april 1861 in Maasdam (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Trijntje van der Linden, dochter van Johannes van der Linden en Aagje Schillemansdr Vogelaar. Trijntje is geboren op zondag 6 maart 1842 in Maasdam (Zh), is overleden op woensdag 20 september 1916 in Maasdam (Zh). Trijntje werd 74 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Van Schilleman en Trijntje zijn elf kinderen bekend:

1  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op zaterdag 19 juli 1862 in Maasdam (Zh).

2  Johannes Schilleman Herweijer is geboren op zaterdag 29 augustus 1863 in Maasdam (Zh), zie IX-BCX.

3  Schilleman Herweijer is geboren op zondag 11 december 1864 in Maasdam (Zh), zie IX-BCY.

4  Aagje Herweijer is geboren op zondag 25 maart 1866 in Maasdam (Zh), zie IX-BCZ.

5  Johanna Herweijer is geboren op maandag 29 juli 1867 in Maasdam (Zh), is overleden op zaterdag 11 januari 1868 in Maasdam (Zh). Johanna werd 5 maanden en 13 dagen.

6  Hendrik Herweijer is geboren op donderdag 13 mei 1869 in Maasdam (Zh), zie IX-BDA.

7  Johanna Herweijer is geboren op dinsdag 9 mei 1871 in Maasdam (Zh), is overleden op zaterdag 23 september 1871 in Maasdam (Zh). Johanna werd 4 maanden en 14 dagen.

8  Johanna Herweijer is geboren op zaterdag 15 februari 1873 in Maasdam (Zh), is overleden op zaterdag 14 juni 1873 in Maasdam (Zh). Johanna werd 3 maanden en 30 dagen.

9  Johan Herweijer is geboren op vrijdag 1 mei 1874 in Maasdam (Zh), zie IX-BDB.

10  Johanna Herweijer is geboren op dinsdag 29 mei 1877 in Maasdam (Zh), zie IX-BDC.

11  Annigje Herweijer is geboren op zondag 5 oktober 1879 in Maasdam (Zh), zie IX-BDD.

VIII-VC  Arie Herweijer, zoon van Schilleman Jillisz Herweijer (VII-HP) en Johanna den Ouden, is geboren op zaterdag 10 december 1842 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 6 maart 1912 in Strijen (Zh). Arie werd 69 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Arie was landbouwer te Strijen-Sas op hoeve "Iepenburg", Sasseweg 15. In 1877 was hij lid van de gemeenteraad. Het echtpaar testeerde op 3 april 1884 voor notaris Stoop te Strijen. Arie en Maria gingen in 1905 rentenieren te Strijen, Schelpweg 4, door hen gebouwd en gelegen tussen het huis van broer A.J. Kleinjan en dat van neef P.S. Overwater Lz. Later woonde er Joost Niemansverdriet, gehuwd met Geertrui P. Maasdam een dochter van Adriaantje Maasdam-Herweijer. Op Iepenburg kwam hun zoon Hendrik.

Arie trouwt op vrijdag 7 mei 1869 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Kleinjan, dochter van Joost Kleinjan en Lijntje van Prooijen. Maria is geboren op zondag 21 november 1847 in Strijen (Zh), is gedoopt op zondag 19 december 1847 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 20 september 1933 in Strijen (Zh). Maria werd 85 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Arie en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Schilleman Herweijer is geboren op zaterdag 16 april 1870 in Strijen (Zh), zie IX-BDE.

2  Joost Herweijer is geboren op donderdag 16 maart 1871 in Strijen (Zh), zie IX-BDF.

3  Johanna Herweijer is geboren op vrijdag 5 april 1872 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 12 september 1872 in Strijensas (Zh). Johanna werd 5 maanden en 7 dagen.

4  Jan Herweijer is geboren op woensdag 8 oktober 1873 in Strijen (Zh), zie IX-BDG.

5  Johanna Herweijer is geboren op donderdag 10 december 1874 in Strijen (Zh), zie IX-BDH.

6  Hendrik Herweijer is geboren op woensdag 25 oktober 1876 in Strijen (Zh), zie IX-BDI.

7  Levenloos kind Herweijer is ter wereld gekomen op donderdag 27 juni 1878 in Strijen (Zh).

8  Johannes Arie Herweijer is geboren op zondag 6 juli 1879 in Strijen (Zh), is ongehuwd overleden op maandag 6 juni 1921 in Dordrecht (Zh) in Gemeenteziekenhuis. Johannes werd 41 jaar en 11 maanden.

(Johannes Arie was koopman en winkelbediende. Hij ging in oktober 1892 naar Dordrecht. In 1899 vertrok hij naar Rotterdam. Daarna verbleef hij in Den Haag als assuradeur; later in Dordrecht en Breda. Vanaf 1916 in een winkel te Strijen bij de haven. Hij was toen inspecteur paarden- en veeverzekering)

9  Lijntje Josina Herweijer is geboren op woensdag 24 december 1884 in Strijen (Zh), zie IX-BDJ.

VIII-VD  Bastiaan Zwart, zoon van Lodewijk Zwart en Leentje Jillisdr Herweijer (VII-HQ), is geboren op zondag 19 januari 1834 in Ridderkerk (Zh), is overleden op woensdag 7 september 1904 in Ridderkerk (Zh). Bastiaan werd 70 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Bastiaan trouwt op zondag 27 maart 1859 in Barendrecht (Zh) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Maria Leenheer, dochter van Jan Leenheer en Henderijntje Lievaart. Maria is geboren rond februari 1829 in Oost- en Westbarendrecht (Zh), is overleden op vrijdag 2 januari 1891 in Ridderkerk (Zh). Maria werd ongeveer 61 jaar en 11 maanden.

Van Bastiaan en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Lodewijk Arie Zwart is geboren op zaterdag 17 maart 1860 in Ridderkerk (Zh), zie IX-BDK.

2  Hendrika Zwart is geboren op zaterdag 12 april 1862 in Ridderkerk (Zh), zie IX-BDL.

3  Jan Zwart is geboren op maandag 24 juni 1867 in Ridderkerk (Zh), is overleden op dinsdag 9 juli 1867 in Ridderkerk (Zh). Jan werd 15 dagen.

VIII-VE  Jillis Zwart, zoon van Lodewijk Zwart en Leentje Jillisdr Herweijer (VII-HQ), is geboren op donderdag 22 december 1836 in Ridderkerk (Zh).

Jillis trouwt op vrijdag 2 mei 1862 in Strijen (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Voordendag, zie VIII-UL.

VIII-VF  Maria Bezemer, dochter van Arie Jacobsz Bezemer (VII-HR) en Maartje Jansdr de Groot, is geboren op maandag 6 augustus 1821 in Strijensas (Zh), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 26 augustus 1821 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 3 augustus 1885 in Klaaswaal (Zh). Maria werd 63 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 9 mei 1845 in Strijensas (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Arie van der Maas, zoon van Jan van der Maas en Adriana van der Waal. Arie, arbeider, is geboren op dinsdag 21 augustus 1821 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 8 mei 1882 in Strijen (Zh). Arie werd 60 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Arie en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Jan van der Maas is geboren op maandag 27 april 1846 in Strijensas (Zh), is overleden op zondag 21 april 1850 in Strijensas (Zh). Jan werd 3 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

2  Maartje van der Maas is geboren op maandag 4 september 1848 in Strijensas (Zh), is overleden op zaterdag 20 april 1850 in Strijensas (Zh). Maartje werd 1 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

3  Maartje van der Maas is geboren op zaterdag 18 januari 1851 in Strijen (Zh), zie IX-BDM.

4  Adriaantje van der Maas is geboren op maandag 9 mei 1853 in Strijen (Zh), zie IX-BDN.

5  Arie van der Maas is geboren op dinsdag 30 oktober 1855 in Strijen (Zh).

6  Jan van der Maas is geboren op dinsdag 23 maart 1858 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 13 april 1858 in Strijen (Zh). Jan werd 21 dagen.

7  Levenloos kind van der Maas is ter wereld gekomen op dinsdag 24 januari 1860 in Strijen (Zh).

8  Jan van der Maas is geboren op maandag 30 september 1861 in Strijen (Zh), zie IX-BDO.

9  Hendriksje van der Maas is geboren op dinsdag 20 december 1864 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 29 februari 1868 in Strijen (Zh). Hendriksje werd 3 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

VIII-VG  Hendriksje Bezemer, dochter van Arie Jacobsz Bezemer (VII-HR) en Maartje Jansdr de Groot, is geboren op zondag 16 maart 1823 in Strijensas (Zh), is overleden op vrijdag 5 januari 1855 in Zuid-Beijerland (Zh). Hendriksje werd 31 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Hendriksje trouwt op zaterdag 28 oktober 1848 in Strijensas (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Pieter van der Linden, zoon van Pieter van der Linden en Pieternella van Bel. Jan is geboren op zaterdag 7 april 1810 in Brielle (Zh).

Van Jan en Hendriksje zijn drie kinderen bekend:

1  Maartje Pietronella Maria Johanna Klazina van der Linden is geboren op zondag 21 oktober 1849 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op maandag 14 oktober 1850 in Zuid-Beijerland (Zh). Maartje werd 11 maanden en 23 dagen.

2  Maartje Pietronella Maria Johanna Klasina van der Linden is geboren op vrijdag 7 februari 1851 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BDP.

3  Pietronella Helena Elizabeth van der Linden is geboren op dinsdag 3 mei 1853 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BDQ.

VIII-VH  Annigje Bezemer, dochter van Arie Jacobsz Bezemer (VII-HR) en Maartje Jansdr de Groot, is geboren op woensdag 23 juni 1824 in Strijensas (Zh), is nederlands hervormd gedoopt op zondag 25 juli 1824 in Strijensas (Zh), is overleden op dinsdag 28 april 1908 in Strijen (Zh). Annigje werd 83 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Annigje trouwt op vrijdag 11 augustus 1848 in Strijensas (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Pieter Wervers, zoon van Marijn Wervers en Adriana Lucas. Pieter, hoefsmid, is geboren op zaterdag 6 april 1811 in Fijnaart (Nb), is overleden op zondag 13 november 1887 in Strijen (Zh). Pieter werd 76 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Magdalena Elisabeth Broeders.

Van Pieter en Annigje zijn negen kinderen bekend:

1  Arie Pieter Wervers is geboren op woensdag 26 september 1849 in Strijensas (Zh), zie IX-BDR.

2  Marinis Wervers is geboren op vrijdag 18 oktober 1850 in Strijensas (Zh), zie IX-BDS.

3  Maartje Wervers is geboren op donderdag 13 januari 1853 in Strijensas (Zh), zie IX-BDT.

4  Hendrik Pieter Wervers is geboren op zondag 19 augustus 1855 in Strijensas (Zh), zie IX-BDU.

5  Pieter Wervers is geboren op woensdag 5 augustus 1857 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 6 maart 1859 in Strijen (Zh). Pieter werd 1 jaar, 7 maanden en 1 dag.

6  Pieternella Wervers is geboren op dinsdag 29 maart 1859 in Strijen (Zh), zie IX-BDV.

7  Jan Wervers is geboren op dinsdag 8 mei 1860 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 8 mei 1860 in Strijen (Zh).

8  Jan Wervers is geboren op vrijdag 24 mei 1861 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 18 maart 1862 in Strijen (Zh). Jan werd 9 maanden en 22 dagen.

9  Jan Leendert Wervers is geboren op maandag 13 april 1863 in Strijen (Zh), zie IX-BDW.

VIII-VI  Jan Bezemer, zoon van Arie Jacobsz Bezemer (VII-HR) en Maartje Jansdr de Groot, landbouwer, is geboren op donderdag 1 september 1831 in Strijensas (Zh), is overleden op zaterdag 6 mei 1911 in Rotterdam (Zh). Jan werd 79 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt op donderdag 21 april 1853 in Strijensas (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Ingetje Overwater, dochter van Teunis Teunisz Overwater en Adriaantje Jacobsdr Verdoes. Ingetje is geboren op zondag 23 januari 1831 in Strijensas (Zh), is overleden op zaterdag 21 september 1901 in Rotterdam (Zh). Ingetje werd 70 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Ingetje zijn dertien kinderen bekend:

1  Adriaantje Bezemer is geboren op maandag 18 september 1854 in Strijensas (Zh), zie IX-BDX.

2  Arie Bezemer is geboren op woensdag 6 augustus 1856 in Strijen (Zh), zie IX-BDY.

3  Teunis Bezemer is geboren op maandag 28 juni 1858 in Strijen (Zh), zie IX-BDZ.

4  Maartje Bezemer is geboren op zaterdag 3 november 1860 in Strijen (Zh), zie IX-BEA.

5  Maria Elisabeth Bezemer is geboren op donderdag 6 maart 1862 in Strijen (Zh), zie IX-BEB.

6  Hendriksje Bezemer is geboren op zaterdag 26 december 1863 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 6 januari 1865 in Strijen (Zh). Hendriksje werd 1 jaar en 11 dagen.

7  Rijka Bezemer is geboren op zaterdag 26 december 1863 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 11 september 1956 in Rotterdam (Zh). Rijka werd 92 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

8  Jan Bezemer is geboren op zaterdag 19 augustus 1865 in Strijen (Zh), zie IX-BEC.

9  Hendriksje Bezemer is geboren op vrijdag 12 april 1867 in Strijen (Zh), zie IX-BED.

10  Ingetje Bezemer is geboren op vrijdag 19 november 1869 in Strijen (Zh), zie IX-BEE.

11  Jacob Bezemer is geboren op dinsdag 2 mei 1871 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 13 juni 1872 in Strijen (Zh). Jacob werd 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

12  Jacob Bezemer is geboren op zaterdag 1 maart 1873 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 29 november 1873 in Strijen (Zh). Jacob werd 8 maanden en 28 dagen.

13  Maria Krijntje Bezemer is geboren op zaterdag 26 augustus 1876 in Strijen (Zh), zie IX-BEF.

VIII-VJ  Ingetje Bezemer, dochter van Teunis Jacobsz Bezemer (VII-HS) en Adriana Boender, is geboren op zaterdag 4 april 1818 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 23 mei 1872 in Numansdorp (Zh). Ingetje werd 54 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Ingetje trouwt op zaterdag 5 november 1842 in Numansdorp (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 33-jarige Bastiaan van 't Hof, zoon van Teunis van 't Hof en Maaike In 't Veld. Bastiaan is geboren op maandag 21 augustus 1809 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 23 mei 1887 in Numansdorp (Zh). Bastiaan werd 77 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van Bastiaan en Ingetje zijn elf kinderen bekend:

1  Adriaantje van 't Hof is geboren op zondag 17 september 1843 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 14 mei 1857 in Numansdorp (Zh). Adriaantje werd 13 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

2  Teunis van 't Hof is geboren op vrijdag 4 april 1845 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 9 april 1845 in Numansdorp (Zh). Teunis werd 5 dagen.

3  Teunis van 't Hof is geboren op maandag 4 mei 1846 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 23 september 1846 in Numansdorp (Zh). Teunis werd 4 maanden en 19 dagen.

4  Teunis van 't Hof is geboren op zondag 17 september 1848 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 20 september 1848 in Numansdorp (Zh). Teunis werd 3 dagen.

5  Teunis van 't Hof is geboren op zaterdag 10 november 1849 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 12 december 1849 in Numansdorp (Zh). Teunis werd 1 maand en 2 dagen.

6  Maaike van 't Hof is geboren op maandag 2 december 1850 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 21 februari 1851 in Numansdorp (Zh). Maaike werd 2 maanden en 19 dagen.

7  Maaike van 't Hof is geboren op maandag 16 februari 1852 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 30 juli 1852 in Numansdorp (Zh). Maaike werd 5 maanden en 14 dagen.

8  Levenloos kind van 't Hof is ter wereld gekomen op maandag 27 februari 1854 in Numansdorp (Zh).

9  Levenloos kind van 't Hof is ter wereld gekomen op zondag 10 juni 1855 in Numansdorp (Zh).

10  Levenloos kind van 't Hof is ter wereld gekomen op zondag 1 juni 1856 in Numansdorp (Zh).

11  Levenloos kind van 't Hof is ter wereld gekomen op woensdag 10 februari 1858 in Numansdorp (Zh).

VIII-VK  Jacob Bezemer, zoon van Teunis Jacobsz Bezemer (VII-HS) en Neeltje den Boer, is geboren op dinsdag 25 juni 1839 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 27 februari 1906 in Dubbeldam (Zh). Jacob werd 66 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Jacob trouwt op zondag 1 mei 1864 in Puttershoek (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria van der Griend, dochter van Jacob van de Griend en Johanna van Holst (Janna). Maria is geboren op vrijdag 16 maart 1838 in Puttershoek (Zh), is overleden op donderdag 1 mei 1924 in Dubbeldam (Zh). Maria werd 86 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Jacob en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Teunis Bezemer is geboren op vrijdag 27 oktober 1865 in Dubbeldam (Zh), is overleden op woensdag 1 augustus 1866 in Dubbeldam (Zh). Teunis werd 9 maanden en 5 dagen.

2  Teunis Bezemer is geboren op donderdag 16 mei 1867 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BEG.

3  Johanna Bezemer is geboren op dinsdag 23 november 1869 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BEH.

4  Jacob Bezemer is geboren op woensdag 24 januari 1872 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BEI.

5  Neeltje Bezemer is geboren op woensdag 13 mei 1874 in Dubbeldam (Zh), is overleden op woensdag 29 maart 1876 in Dubbeldam (Zh). Neeltje werd 1 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

6  Neeltje Bezemer is geboren op dinsdag 6 juni 1876 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BEJ.

VIII-VL  Maria Bezemer, dochter van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op zaterdag 22 maart 1823 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 4 december 1890 in 's-Gravendeel (Zh). Maria werd 67 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 2 oktober 1846 in Strijen (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Arie van der Giessen, zoon van Jan van der Giessen en Anna Verbaas. Arie, vlasboer, is geboren op zaterdag 21 februari 1818 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 28 januari 1897 in 's-Gravendeel (Zh). Arie werd 78 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Arie en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Maria van der Giessen is geboren op dinsdag 13 mei 1845 in Strijen (Zh), zie IX-BEK.

2  Anna van der Giessen is geboren op dinsdag 5 januari 1847 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BEL.

3  Maaike van der Giessen is geboren op donderdag 29 juni 1848 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BEM.

4  Martha van der Giessen is geboren op maandag 1 oktober 1849 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 28 mei 1850 in 's-Gravendeel (Zh). Martha werd 7 maanden en 27 dagen.

VIII-VM  Martha Bezemer, dochter van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op zaterdag 20 november 1824 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 8 april 1895 in Strijen (Zh). Martha werd 70 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Martha trouwt op donderdag 23 april 1846 in Strijen (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter van Dam, zoon van Willem van Dam en Pietertje van Pelt. Pieter is geboren op zaterdag 3 januari 1818 in 's-Gravenambacht (Zh), is overleden op dinsdag 1 november 1898 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 80 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Pieter en Martha zijn negen kinderen bekend:

1  Willem van Dam is geboren op woensdag 14 juli 1847 in Strijen (Zh), zie IX-BEN.

2  Leendert van Dam is geboren op vrijdag 1 maart 1850 in Strijen (Zh), zie IX-BEO.

3  Maaike van Dam is geboren op dinsdag 27 mei 1851 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 2 juni 1852 in Strijen (Zh). Maaike werd 1 jaar en 6 dagen.

4  Maaike van Dam is geboren op zondag 19 september 1852 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 13 augustus 1853 in Strijen (Zh). Maaike werd 10 maanden en 25 dagen.

5  Pieter van Dam is geboren op zaterdag 3 december 1853 in Strijen (Zh), zie IX-BEP.

6  Maaike van Dam is geboren op zaterdag 3 december 1853 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 30 juni 1854 in Strijen (Zh). Maaike werd 6 maanden en 27 dagen.

7  Levenloos kind van Dam is ter wereld gekomen op zaterdag 18 september 1858 in Strijen (Zh).

8  Bastiaan van Dam is geboren op zondag 12 mei 1861 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 6 september 1863 in Strijen (Zh). Bastiaan werd 2 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

9  Maaike Bastiaantje van Dam is geboren op donderdag 31 december 1863 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 15 januari 1864 in Strijen (Zh). Maaike werd 15 dagen.

VIII-VN  Jacob Bezemer, zoon van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op donderdag 27 maart 1828 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 29 oktober 1872 in Maasdam (Zh). Jacob werd 44 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 26 augustus 1854 in Maasdam (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Zoeteman, dochter van Willem Zoeteman en Adriana Zevenbergen. Maria is geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Nieuw Beijerland (Zh), is overleden op maandag 19 oktober 1874 in Strijen (Zh). Maria werd 45 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Jacob en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Maaijke Bezemer is geboren op maandag 4 december 1854 in Cillaarshoek (Zh), is overleden op zaterdag 28 juli 1855 in Cillaarshoek (Zh). Maaijke werd 7 maanden en 24 dagen.

2  Willem Bezemer is geboren op dinsdag 21 oktober 1856 in Cillaarshoek (Zh), zie IX-BEQ.

3  Maaike Margareta Bezemer is geboren op donderdag 13 januari 1859 in Maasdam (Zh), zie IX-BER.

4  Adriana Bezemer is geboren op zondag 25 augustus 1861 in Maasdam (Zh), zie IX-BES.

5  Margrieta Bezemer is geboren op dinsdag 13 oktober 1863 in Maasdam (Zh), zie IX-BET.

6  Leendert Bezemer is geboren op dinsdag 5 december 1865 in Maasdam (Zh).

7  Maria Bezemer is geboren op maandag 24 augustus 1868 in Maasdam (Zh).

VIII-VO  Willem Bezemer, zoon van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, boer, is geboren op woensdag 6 april 1831 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 21 maart 1896 in Haarlemmermeer (Nh). Willem werd 64 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Willem trouwt op vrijdag 20 juni 1862 in Numansdorp (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 42-jarige Geertruida Palsrok, dochter van Teunis Palsrok en Geertrui van der Giessen. Geertruida is geboren op zondag 6 februari 1820 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 3 maart 1896 in Haarlemmermeer (Nh). Geertruida werd 76 jaar en 26 dagen.

Geertruida was eerder gehuwd (1) met Hendrik van der Ree.

Van Willem en Geertruida is een kind bekend:

1  Leendert Bezemer is geboren op donderdag 8 september 1864 in Numansdorp (Zh), is gedoopt op zondag 9 oktober 1864 in Numansdorp (Zh), zie IX-BEU.

VIII-VP  Adrianus Arie Bezemer (Arie), zoon van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op donderdag 23 januari 1834 in 's-Gravendeel (Zh).

Arie trouwt op vrijdag 16 december 1864 in Maasdam (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharijna Dekker, dochter van Teunis Dekker en Aaltje Batenburg. Catharijna is geboren op zondag 1 mei 1842 in Sint Anthoniepolder (Zh).

Van Arie en Catharijna zijn elf kinderen bekend:

1  Leendert Bezemer is geboren op dinsdag 9 mei 1865 in Sint Anthoniepolder (Zh), is overleden op vrijdag 21 februari 1873 in Puttershoek (Zh). Leendert werd 7 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

2  Maaike Bezemer is geboren op donderdag 3 januari 1867 in Maasdam (Zh).

3  Maria Bezemer is geboren op zondag 15 oktober 1871 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 5 januari 1872 in Strijen (Zh). Maria werd 2 maanden en 21 dagen.

4  Leentje Bezemer is geboren op donderdag 16 oktober 1873 in Puttershoek (Zh), zie IX-BEV.

5  Maria Bezemer is geboren op zondag 14 november 1875 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 6 september 1876 in Puttershoek (Zh). Maria werd 9 maanden en 23 dagen.

6  Maria Bezemer is geboren op woensdag 25 juli 1877 in Puttershoek (Zh), zie IX-BEW.

7  Johanna Bezemer is geboren op dinsdag 20 augustus 1878 in Puttershoek (Zh), is overleden op zaterdag 16 augustus 1879 in Puttershoek (Zh). Johanna werd 11 maanden en 27 dagen.

8  Leendert Bezemer is geboren op zondag 17 oktober 1880 in Puttershoek (Zh).

9  Aagje Bezemer is geboren op donderdag 19 januari 1882 in Puttershoek (Zh), is overleden op maandag 24 april 1882 in Puttershoek (Zh). Aagje werd 3 maanden en 5 dagen.

10  Jacob Bezemer is geboren op maandag 23 april 1883 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 18 juli 1883 in Puttershoek (Zh). Jacob werd 2 maanden en 25 dagen.

11  Aagje Johanna Bezemer is geboren op zondag 27 juli 1884 in Puttershoek (Zh), is overleden op vrijdag 5 december 1884 in Puttershoek (Zh). Aagje werd 4 maanden en 8 dagen.

VIII-VQ  Adriana Bezemer, dochter van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op woensdag 23 maart 1836 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 15 juni 1927 in 's-Gravendeel (Zh). Adriana werd 91 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 4 mei 1866 in Strijen (Zh) op 30-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Andries Pieterman, zoon van Cornelis Pieterman en Jannetje Kleinjan. Andries is geboren op zaterdag 3 juni 1843 in Strijensas (Zh), is overleden op vrijdag 6 oktober 1899 in Strijen (Zh). Andries werd 56 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 9 augustus 1900 in Strijen (Zh) op 64-jarige leeftijd (2) met de 67-jarige Maarten de Groot, zoon van Maarten de Groot en Pietertje Kruijthoff. Maarten is geboren op vrijdag 7 september 1832 in Strijensas (Zh), is overleden op zondag 13 augustus 1911 in Strijen (Zh). Maarten werd 78 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Maarten was eerder gehuwd (1) met Neeltje van der Sijde (zie VIII-ZV).

VIII-VR  Annigje Bezemer, dochter van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op woensdag 29 augustus 1838 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 2 september 1878 in Maasdam (Zh). Annigje werd 40 jaar en 4 dagen.

Annigje trouwt op vrijdag 28 september 1860 in Strijen (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Schouten, zoon van Dirk Schouten en Pietertje Molendijk. Cornelis is geboren op dinsdag 19 april 1836 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 25 december 1906 in Maasdam (Zh). Cornelis werd 70 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Cornelis en Annigje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Leendert Schouten is geboren op donderdag 21 februari 1861, is overleden op dinsdag 28 mei 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 11 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

2  Dirk Schouten is geboren op zaterdag 22 maart 1862 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 14 december 1883 in Delft (Zh). Dirk werd 21 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

3  Maaike Schouten is geboren op zondag 19 juli 1863 in Strijen (Zh), zie IX-BEX.

4  Pietertje Schouten is geboren op woensdag 28 juni 1865 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BEY.

5  Teunis Schouten is geboren op vrijdag 17 augustus 1866 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 17 augustus 1868 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 2 jaar.

6  Matthijs Schouten is geboren op woensdag 12 februari 1868 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 20 februari 1928 in Maasdam (Zh). Matthijs werd 60 jaar en 8 dagen.

7  Teunis Schouten is geboren op zondag 16 januari 1870 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 16 februari 1879 in Maasdam (Zh). Teunis werd 9 jaar en 1 maand.

8  Maria Schouten is geboren op dinsdag 25 juni 1872 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BEZ.

9  Leendert Schouten is geboren op zondag 18 januari 1874 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 15 april 1874 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 2 maanden en 28 dagen.

10  Martha Schouten is geboren op maandag 7 juni 1875 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFA.

11  Cornelia Schouten is geboren op maandag 12 februari 1877 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFB.

12  Levenloos kind Schouten is ter wereld gekomen op zaterdag 10 augustus 1878 in Maasdam (Zh).

VIII-VS  Maaike Bezemer, dochter van Leendert Jacobsz Bezemer (VII-HT) en Maaike van der Giessen, is geboren op vrijdag 15 april 1842 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 18 januari 1927 in Strijen (Zh). Maaike werd 84 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Maaike trouwt op vrijdag 12 mei 1865 in Strijen (Zh) op 23-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Imert de Best, zoon van Leendert de Best en Maria van Gent. Imert is geboren op zaterdag 23 september 1820 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 28 juli 1866 in 's-Gravendeel (Zh). Imert werd 45 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Imert was eerder gehuwd (1) met Janna de Geus.

Van Imert en Maaike is een kind bekend:

1  Leendert de Best is geboren op zaterdag 20 januari 1866 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 1 februari 1866 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 12 dagen.

Maaike trouwt op donderdag 16 december 1869 in 's-Gravendeel (Zh) (is gescheiden (Arr. rechtbank Dordrecht) op woensdag 22 februari 1882) op 27-jarige leeftijd (2) met de hoogstens 34-jarige Wijnand Lems, zoon van Leendert Lems en Cornelia van der Schee. Wijnand is geboren tussen 1834 en 1836 in Oost- en Westbarendrecht (Zh).

Wijnand was later gehuwd (2) met Pietronella Scholts.

Van Wijnand en Maaike zijn vier kinderen bekend:

2  Leendert Lems is geboren op maandag 17 april 1871 in Heinenoord (Zh), is overleden op donderdag 31 augustus 1871 in Heinenoord (Zh). Leendert werd 4 maanden en 14 dagen.

3  Maaike Lems is geboren op maandag 17 april 1871 in Heinenoord (Zh), is overleden op zaterdag 9 september 1871 in Heinenoord (Zh). Maaike werd 4 maanden en 23 dagen.

4  Leendert Lems is geboren op zondag 27 december 1874 in Heinenoord (Zh), is overleden op donderdag 27 november 1879 in Heinenoord (Zh). Leendert werd 4 jaar en 11 maanden.

5  Leendert Lems is geboren op vrijdag 20 augustus 1880 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 13 juli 1883 in Strijen (Zh). Leendert werd 2 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Maaike trouwt op donderdag 5 juli 1883 in Strijen (Zh) op 41-jarige leeftijd (3) met de 53-jarige Jacob Herweijer, zoon van Huibert Herweijer en Maaike Ligthart. Jacob is geboren op zondag 16 augustus 1829 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 2 december 1913 in Strijen (Zh). Jacob werd 84 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Dirksje Snijders.

Van Jacob en Maaike is een kind bekend:

6  Maaike Herweijer is geboren op vrijdag 9 mei 1884 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 4 september 1886 in Strijen (Zh). Maaike werd 2 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

VIII-VT  Lijntje van Iperen, dochter van Bastiaan van Iperen en Annigje Jacobsdr Bezemer (VII-HU), is geboren rond 1819, is overleden op vrijdag 14 augustus 1891 in Zeist (Ut). Lijntje werd ongeveer 72 jaar.

Lijntje trouwt na 1854 op minstens 35-jarige leeftijd met de minstens 38-jarige Isak Johannes Gramser. Isak is geboren op zaterdag 28 september 1816 in Nederasselt (Ge), is overleden op vrijdag 24 april 1891 in Zeist (Ut). Isak werd 74 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Isak was eerder gehuwd (1) met Geertruij Nazeman.

VIII-VU  Maria Bezemer, dochter van Jacob Bezemer (VII-HV) en Volksje van der Giessen, is geboren op woensdag 20 februari 1828 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 13 mei 1879 in Strijen (Zh). Maria werd 51 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 26 mei 1854 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan van Soest, zoon van Jan van Soest en Anna Stooker (Annigje). Jan is geboren op maandag 1 februari 1813 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 13 februari 1889 in Strijen (Zh). Jan werd 76 jaar en 12 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Annetje van der Leer.

Van Jan en Maria zijn elf kinderen bekend:

1  Jacob van Soest is geboren op zaterdag 29 juli 1854 in Strijen (Zh), zie IX-BFC.

2  Aart van Soest is geboren op donderdag 10 april 1856 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 14 juni 1856 in Strijen (Zh). Aart werd 2 maanden en 4 dagen.

3  Aart van Soest is geboren op zondag 11 oktober 1857 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 10 maart 1858 in Strijen (Zh). Aart werd 4 maanden en 27 dagen.

4  Aart van Soest is geboren op maandag 10 januari 1859 in Strijen (Zh), zie IX-BFD.

5  Volksje van Soest is geboren op dinsdag 24 juli 1860 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 8 augustus 1860 in Strijen (Zh). Volksje werd 15 dagen.

6  Volksje van Soest is geboren op woensdag 27 november 1861 in Strijen (Zh), zie IX-BFE.

7  Hendrik van Soest is geboren op zaterdag 7 februari 1863 in Strijen (Zh), zie IX-BFF.

8  Maria van Soest is geboren op donderdag 3 maart 1864 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 13 juli 1864 in Strijen (Zh). Maria werd 4 maanden en 10 dagen.

9  Teunis van Soest is geboren op dinsdag 11 april 1865 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 26 augustus 1866 in Strijen (Zh). Teunis werd 1 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

10  Teunis van Soest is geboren op woensdag 15 mei 1867 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 16 januari 1868 in Strijen (Zh). Teunis werd 8 maanden en 1 dag.

11  Levenloos kind van Soest is ter wereld gekomen op vrijdag 21 mei 1869 in Strijen (Zh).

VIII-VV  Jacoba Bezemer, dochter van Jacob Bezemer (VII-HV) en Volksje van der Giessen, is geboren op zaterdag 24 augustus 1833 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 8 maart 1875 in Rotterdam (Zh). Jacoba werd 41 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Jacoba trouwt op vrijdag 4 april 1856 in 's-Gravendeel (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Teunis Redijk ook genaamd Reedijk, zoon van Teunis Reedijk en Borgje Palsrok. Teunis is geboren op maandag 5 december 1831 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 8 oktober 1902 in Aarlanderveen (Zh). Teunis werd 70 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Teunis en Jacoba zijn elf kinderen bekend:

1  Teunis Reedijk is geboren op vrijdag 19 december 1856 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 3 augustus 1869 in Charlois (Zh). Teunis werd 12 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

2  Jacob Reedijk is geboren op vrijdag 26 februari 1858 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 2 februari 1859 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 11 maanden en 7 dagen.

3  Volksje Reedijk is geboren op vrijdag 23 september 1859 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 23 november 1903 in Rotterdam (Zh). Volksje werd 44 jaar en 2 maanden.

4  Jacob Reedijk is geboren op zondag 14 oktober 1860 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 6 juli 1869 in Charlois (Zh). Jacob werd 8 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

5  Leendert Reedijk is geboren op maandag 11 november 1861 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 30 september 1939 in Poortugaal (Zh). Leendert werd 77 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

6  Adam Reedijk is geboren op zondag 7 december 1862 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 8 oktober 1869 in Charlois (Zh). Adam werd 6 jaar, 10 maanden en 1 dag.

7  Borgje Reedijk is geboren op zondag 22 november 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 14 december 1863 in 's-Gravendeel (Zh). Borgje werd 22 dagen.

8  Borgje Reedijk is geboren op vrijdag 22 september 1865 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 26 februari 1871 in Delfshaven (Zh). Borgje werd 5 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

9  Maria Reedijk is geboren op zaterdag 24 november 1866 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 14 november 1869 in Rotterdam (Zh). Maria werd 2 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

10  Hendrik Reedijk is geboren op zaterdag 11 januari 1868 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 8 november 1869 in Rotterdam (Zh). Hendrik werd 1 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

11  Jacoba Reedijk is geboren op woensdag 24 februari 1875 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 28 februari 1875 in Rotterdam (Zh). Jacoba werd 4 dagen.

VIII-VW  Adam Bezemer, zoon van Jacob Bezemer (VII-HV) en Volksje van der Giessen, is geboren op donderdag 11 april 1839 in 's-Gravendeel (Zh).

Adam Jacobs Bezemer Bouwman te 's-Gravendeel heeft grond gelegen langs de westzijde van de Schenkeldijk onder 's-Gravendeel in pacht kadastraal sectie C 1333 groot 22 aren 50 ca tegen een jaarlijkse canon van fl. 5,71. Deze grond is eigendom van Piter Lourens Honcoop, Burgemeester van Heusden die deze grond veilt. (Oud-Beijerland 27 mei 1881) Fichescollectie Streekmuseum Heinenoord.

Adam trouwt op donderdag 26 januari 1865 in 's-Gravendeel (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Elizabeth Huisman, dochter van Reinier Huisman en Maria van Geemert. Elizabeth is geboren op donderdag 7 maart 1839 in Strijen (Zh).

Van Adam en Elizabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Reinier Bezemer is geboren op maandag 1 juli 1867 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 17 april 1868 in 's-Gravendeel (Zh). Reinier werd 9 maanden en 16 dagen.

2  Adam Bezemer is geboren op vrijdag 7 mei 1869 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 18 mei 1870 in 's-Gravendeel (Zh). Adam werd 1 jaar en 11 dagen.

3  Adam Bezemer is geboren op vrijdag 16 december 1870 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 5 augustus 1873 in 's-Gravendeel (Zh). Adam werd 2 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

4  Jan Bezemer is geboren op woensdag 27 november 1872 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 11 augustus 1873 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 8 maanden en 15 dagen.

VIII-VX  Eva Bezemer, dochter van Jacob Bezemer (VII-HV) en Volksje van der Giessen, is geboren op vrijdag 1 januari 1841 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 11 april 1933 in 's-Gravendeel (Zh). Eva werd 92 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Eva trouwt op woensdag 7 september 1864 in 's-Gravendeel (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Adrianus de Waard, zoon van Simon Jansz de Waard en Adriaantje Huizer. Adrianus is geboren op dinsdag 3 oktober 1837 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 8 mei 1906 in 's-Gravendeel (Zh). Adrianus werd 68 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

(Deze reeks is mede tot stand gekomen dank zij: www.kuipersvanwijk.nl, waarvoor dank)

Van Adrianus en Eva zijn zestien kinderen bekend:

1  Adriana de Waard is geboren op maandag 20 februari 1865 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFG.

2  Jacob de Waard is geboren op zondag 22 april 1866 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 17 januari 1867 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 8 maanden en 26 dagen.

3  Volksje de Waard is geboren op donderdag 4 april 1867 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 21 augustus 1867 in 's-Gravendeel (Zh). Volksje werd 4 maanden en 17 dagen.

4  Volksje de Waard is geboren op woensdag 13 mei 1868 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFH.

5  Simon de Waard is geboren op donderdag 26 augustus 1869 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 9 oktober 1869 in 's-Gravendeel (Zh). Simon werd 1 maand en 13 dagen.

6  Simon de Waard is geboren op dinsdag 23 augustus 1870 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 2 december 1870 in 's-Gravendeel (Zh). Simon werd 3 maanden en 9 dagen.

7  Maria de Waard is geboren op zaterdag 25 november 1871 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 29 mei 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Maria werd 6 maanden en 4 dagen.

8  Maria de Waard is geboren op donderdag 26 december 1872 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFI.

9  Teuntje de Waard is geboren op donderdag 23 april 1874 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 7 september 1883 in 's-Gravendeel (Zh). Teuntje werd 9 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

10  Jacob de Waard is geboren op zaterdag 22 mei 1875 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 28 augustus 1875 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 3 maanden en 6 dagen.

11  Jacoba de Waard is geboren op dinsdag 3 oktober 1876 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFJ.

12  Simon de Waard is geboren op zaterdag 24 november 1877 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 29 september 1880 in 's-Gravendeel (Zh). Simon werd 2 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

13  Jacob de Waard is geboren op vrijdag 2 mei 1879 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 7 juli 1879 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 2 maanden en 5 dagen.

14  Simon de Waard is geboren op dinsdag 28 december 1880 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 19 april 1881 in 's-Gravendeel (Zh). Simon werd 3 maanden en 22 dagen.

15  Simon de Waard is geboren op donderdag 16 maart 1882 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 5 april 1882 in 's-Gravendeel (Zh). Simon werd 20 dagen.

16  Simon de Waard is geboren op zondag 5 augustus 1883 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 18 augustus 1883 in 's-Gravendeel (Zh). Simon werd 13 dagen.

VIII-VY  Jacob de Vlaming, zoon van Rokus de Vlaming en Francijntje van Prooijen (VII-HY), is geboren op zondag 17 juni 1821 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 10 augustus 1868 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 47 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 2 mei 1846 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Willempje van der Put, dochter van Jan van der Put en Adriaantje Lankhair. Willempje is geboren op vrijdag 6 april 1821 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 6 augustus 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Willempje werd 51 jaar en 4 maanden.

Van Jacob en Willempje zijn tien kinderen bekend:

1  Francina de Vlaming is geboren op maandag 22 februari 1847 in Maasdam (Zh), is overleden op woensdag 14 juli 1847 in Maasdam (Zh). Francina werd 4 maanden en 22 dagen.

2  Jan de Vlaming is geboren op zondag 4 februari 1849 in Puttershoek (Zh).

3  Jan de Vlaming is geboren op maandag 4 maart 1850 in Puttershoek (Zh), zie IX-BFK.

4  Francina de Vlaming is geboren op dinsdag 28 oktober 1851 in Puttershoek (Zh), zie IX-BFL.

5  Rokus de Vlaming is geboren op donderdag 8 september 1853 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 13 oktober 1853 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 1 maand en 5 dagen.

6  Adrianus de Vlaming is geboren op maandag 27 november 1854 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 24 april 1873 in 's-Gravendeel (Zh). Adrianus werd 18 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

7  Teuna de Vlaming is geboren op vrijdag 7 augustus 1857 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFM.

8  Rokus de Vlaming is geboren op dinsdag 24 januari 1860 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 27 maart 1860 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 2 maanden en 3 dagen.

9  Rokus de Vlaming is geboren op vrijdag 29 november 1861 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 24 januari 1862 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 1 maand en 26 dagen.

10  Pieter de Vlaming is geboren op dinsdag 24 maart 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 3 maart 1864 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 11 maanden en 8 dagen.

VIII-VZ  Pleuntje de Vlaming, dochter van Rokus de Vlaming en Francijntje van Prooijen (VII-HY), is geboren op vrijdag 18 oktober 1822 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 29 december 1903 in 's-Gravendeel (Zh). Pleuntje werd 81 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Pleuntje trouwt op maandag 15 december 1856 in 's-Gravendeel (Zh) op 34-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Pieter Lambrechts, zoon van Willebrordus Lambrechts en Cornelia Meesters. Pieter is geboren op vrijdag 16 januari 1824 in Etten-Leur (Nb), is overleden op maandag 9 augustus 1858 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 34 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Pieter en Pleuntje is een kind bekend:

1  Francina Lambrechts is geboren op zondag 15 november 1857 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 25 februari 1859 in 's-Gravendeel (Zh). Francina werd 1 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Pleuntje trouwt op vrijdag 30 december 1870 in 's-Gravendeel (Zh) op 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 70-jarige Hendrik Bax. Hendrik is geboren rond 1800 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 19 april 1875 in 's-Gravendeel (Zh). Hendrik werd ongeveer 75 jaar.

(ouders: Melix Bax en Hilligje van der Linden)

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Kaatje Snijders. Hendrik was eerder gehuwd (2) met Teuntje Buitendijk.

VIII-WA  Pleun de Vlaming, zoon van Rokus de Vlaming en Francijntje van Prooijen (VII-HY), is geboren op dinsdag 9 december 1823 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 6 februari 1906 in 's-Gravendeel (Zh). Pleun werd 82 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Pleun trouwt op zaterdag 7 december 1850 in 's-Gravendeel (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Aagje Ritmeester, zie VIII-WD.

Van Pleun en Aagje zijn vijf kinderen bekend:

1  Rokus de Vlaming is geboren op vrijdag 22 november 1850 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 3 december 1850 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 11 dagen.

2  Francina de Vlaming is geboren op zaterdag 6 november 1852 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 19 januari 1859 in 's-Gravendeel (Zh). Francina werd 6 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

3  Jacob de Vlaming is geboren op zondag 25 juni 1854 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 16 november 1930 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 76 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 1 november 1879 in 's-Gravendeel (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Zwana de Vlaming (Zwaantje), dochter van Pieter de Vlaming en Jaapje Versteeg. Zwaantje is geboren op vrijdag 25 juli 1856 in 's-Gravendeel (Zh).

4  Rokus de Vlaming is geboren op zondag 7 december 1856 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 23 februari 1857 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 2 maanden en 16 dagen.

5  Aagje de Vlaming is geboren op zondag 7 februari 1858 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 8 februari 1858 in 's-Gravendeel (Zh). Aagje werd 1 dag.

Pleun trouwt op donderdag 30 september 1869 in 's-Gravendeel (Zh) op 45-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Cornelia Stroobergen, dochter van Adrianus Strooberg en Bastiaantje van Es. Cornelia is geboren op vrijdag 22 mei 1840 in Heinenoord (Zh), is overleden op zaterdag 30 april 1927 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelia werd 86 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Pleun en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

6  Francina de Vlaming is geboren op donderdag 1 september 1870 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFO.

7  Bastiaantje de Vlaming is geboren op zaterdag 16 september 1871 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 16 april 1873 in 's-Gravendeel (Zh). Bastiaantje werd 1 jaar en 7 maanden.

8  Adriana de Vlaming is geboren op zaterdag 25 januari 1873 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFP.

9  Rokus de Vlaming is geboren op dinsdag 19 mei 1874 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 18 juni 1874 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 30 dagen.

10  Rokus de Vlaming is geboren op dinsdag 22 februari 1876 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFQ.

11  Bastiaantje de Vlaming is geboren op maandag 24 maart 1879 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFR.

12  Janna de Vlaming is geboren op donderdag 1 maart 1883 in 's-Gravendeel (Zh).

VIII-WB  Jan de Vlaming, zoon van Rokus de Vlaming en Francijntje van Prooijen (VII-HY), is geboren op zaterdag 20 oktober 1827 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 12 november 1916 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 89 jaar en 23 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 4 augustus 1854 in 's-Gravendeel (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba van der Mast, dochter van Johannes van der Mast en Cornelia de Vlaming. Jacoba is geboren op woensdag 3 augustus 1831 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 26 juli 1872 in Roosendaal en Nispen (Nb). Jacoba werd 40 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

VIII-WC  Cornelia de Vlaming, dochter van Rokus de Vlaming en Francijntje van Prooijen (VII-HY), is geboren op maandag 3 november 1828 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 27 december 1899 in Zevenbergen (Nb). Cornelia werd 71 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 30 december 1853 in 's-Gravendeel (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Teunis in 't Veld, zoon van Neeltje in 't Veld. Teunis is geboren op zondag 12 januari 1823 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 25 december 1866 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 43 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Van Teunis en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Neeltje in 't Veld is geboren op woensdag 11 oktober 1854 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 15 januari 1855 in 's-Gravendeel (Zh). Neeltje werd 3 maanden en 4 dagen.

2  Francina in 't Veld is geboren op vrijdag 12 september 1856 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFS.

3  Arie in 't Veld is geboren op donderdag 11 maart 1858 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 7 oktober 1859 in 's-Gravendeel (Zh). Arie werd 1 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

4  Levenloos kind in 't Veld is ter wereld gekomen op vrijdag 23 november 1860 in 's-Gravendeel (Zh).

5  Rokus in 't Veld is geboren op vrijdag 4 juli 1862 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 13 november 1862 in 's-Gravendeel (Zh). Rokus werd 4 maanden en 9 dagen.

VIII-WD  Aagje Ritmeester, dochter van Pieter Ritmeester en Aagje van Prooijen (VII-HZ), is geboren op zondag 15 april 1827 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 10 november 1858 in 's-Gravendeel (Zh). Aagje werd 31 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Aagje trouwt op zaterdag 7 december 1850 in 's-Gravendeel (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Pleun de Vlaming, zie VIII-WA.

VIII-WE  Cornelia Ritmeester, dochter van Pieter Ritmeester en Aagje van Prooijen (VII-HZ), is geboren op dinsdag 16 december 1828 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 25 oktober 1857 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelia werd 28 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 24 april 1852 in 's-Gravendeel (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Kleinjan, zoon van Gerrit Kleinjan en Lijntje van Gemert. Jan is geboren op dinsdag 20 maart 1827 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 17 juli 1892 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 65 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Pieternella Jongekrijg.

Van Jan en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Lijntje Kleinjan is geboren op dinsdag 28 september 1852 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFT.

2  Levenloos kind Kleinjan is ter wereld gekomen op maandag 14 november 1853 in 's-Gravendeel (Zh).

3  Pietertje Kleinjan is geboren op woensdag 10 oktober 1855 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFU.

4  Aagje Kleinjan is geboren op dinsdag 4 augustus 1857 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 24 oktober 1857 in 's-Gravendeel (Zh). Aagje werd 2 maanden en 20 dagen.

VIII-WF  Wilhelmina Ritmeester, dochter van Pieter Ritmeester en Aagje van Prooijen (VII-HZ), is geboren op woensdag 6 oktober 1830 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 9 januari 1908 in 's-Gravendeel (Zh). Wilhelmina werd 77 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 18 mei 1855 in 's-Gravendeel (Zh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Willem de Zeeuw, zoon van Arie Willemsz de Zeeuw en Lena Mookhoek. Willem is geboren op dinsdag 21 februari 1826 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 12 juni 1891 in 's-Gravendeel (Zh). Willem werd 65 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Wilhelmina trouwt op zaterdag 4 februari 1893 in 's-Gravendeel (Zh) op 62-jarige leeftijd (2) met de 59-jarige Jacob van Prooijen, zie VIII-WH.

VIII-WG  Fransina Ritmeester, dochter van Pieter Ritmeester en Aagje van Prooijen (VII-HZ), is geboren op dinsdag 27 september 1836 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 6 augustus 1908 in 's-Gravendeel (Zh). Fransina werd 71 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Fransina trouwt op dinsdag 16 juni 1857 in 's-Gravendeel (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Mookhoek, zoon van Arnoldus Borel en Huibje Katoen. Johannes is geboren op dinsdag 26 maart 1833 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 11 februari 1911 in 's-Gravendeel (Zh). Johannes werd 77 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Johannes en Fransina zijn dertien kinderen bekend:

1  Cornelia Mookhoek is geboren op dinsdag 5 januari 1858 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 22 maart 1858 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelia werd 2 maanden en 17 dagen.

2  Willem Mookhoek is geboren op maandag 9 mei 1859 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 21 april 1882 in 's-Gravendeel (Zh). Willem werd 22 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

3  Pieter Mookhoek is geboren op donderdag 21 november 1861 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 16 februari 1863 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 1 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

4  Aagje Mookhoek is geboren op donderdag 27 augustus 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 16 februari 1864 in 's-Gravendeel (Zh). Aagje werd 5 maanden en 20 dagen.

5  Pieter Mookhoek is geboren op zaterdag 29 april 1865 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 20 juli 1865 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 2 maanden en 21 dagen.

6  Pieter Mookhoek is geboren op zaterdag 1 december 1866 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 16 januari 1871 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 4 jaar, 1 maand en 15 dagen.

7  Huibje Mookhoek is geboren op maandag 22 juni 1868 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 24 juni 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Huibje werd 4 jaar en 2 dagen.

8  Aagje Mookhoek is geboren op maandag 28 februari 1870 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 10 mei 1880 in 's-Gravendeel (Zh). Aagje werd 10 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

9  Pieter Mookhoek is geboren op woensdag 29 november 1871 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 9 september 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Pieter werd 9 maanden en 11 dagen.

10  Huibje Mookhoek is geboren op dinsdag 6 mei 1873 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 5 januari 1874 in 's-Gravendeel (Zh). Huibje werd 7 maanden en 30 dagen.

11  Huibje Mookhoek is geboren op donderdag 18 maart 1875 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 15 juli 1875 in 's-Gravendeel (Zh). Huibje werd 3 maanden en 27 dagen.

12  Huibje Mookhoek is geboren op vrijdag 11 augustus 1876 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 7 april 1900 in 's-Gravendeel (Zh). Huibje werd 23 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

13  Pietertje Mookhoek is geboren op zaterdag 2 februari 1878 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 31 mei 1878 in 's-Gravendeel (Zh). Pietertje werd 3 maanden en 29 dagen.

VIII-WH  Jacob van Prooijen, zoon van Teunis van Prooijen (VII-IA) en Emmigje Groeneveld, is geboren op zondag 26 januari 1834 in Dubbeldam (Zh), is overleden op woensdag 23 augustus 1911 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 77 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Jacob trouwt op zaterdag 7 augustus 1852 in 's-Gravendeel (Zh) op 18-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Pleuntje van Strijen, dochter van Jacob Jans van Strijen en Trijntje Jansd Dorst. Pleuntje is geboren op zaterdag 21 juni 1817 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 26 mei 1889 in 's-Gravendeel (Zh). Pleuntje werd 71 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Van Jacob en Pleuntje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje van Prooijen is geboren op woensdag 18 augustus 1852 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 22 augustus 1852 in 's-Gravendeel (Zh). Trijntje werd 4 dagen.

2  Trijntje van Prooijen is geboren op woensdag 7 juni 1854 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFV.

Jacob trouwt op zaterdag 4 februari 1893 in 's-Gravendeel (Zh) op 59-jarige leeftijd (2) met de 62-jarige Wilhelmina Ritmeester, zie VIII-WF.

VIII-WI  Elisabeth van Prooijen, dochter van Teunis van Prooijen (VII-IA) en Emmigje Groeneveld, is geboren op woensdag 9 maart 1836 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 30 oktober 1913 in Maasdam (Zh). Elisabeth werd 77 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 2 mei 1862 in 's-Gravendeel (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Teunis Ketting, zoon van Teunis Ketting en Maria de Man. Teunis is geboren op dinsdag 16 mei 1837 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 7 april 1883 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 45 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Teunis en Elisabeth zijn elf kinderen bekend:

1  Teunis Ketting is geboren op vrijdag 10 oktober 1862 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 24 oktober 1862 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 14 dagen.

2  Maria Ketting is geboren op woensdag 7 oktober 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 3 november 1863 in 's-Gravendeel (Zh). Maria werd 27 dagen.

3  Teunis Ketting is geboren op zaterdag 15 oktober 1864 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 14 juli 1879 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 14 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

4  Maria Ketting is geboren op dinsdag 8 mei 1866 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 23 juni 1866 in 's-Gravendeel (Zh). Maria werd 1 maand en 15 dagen.

5  Jacob Ketting is geboren op woensdag 30 oktober 1867 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 2 februari 1868 in 's-Gravendeel (Zh). Jacob werd 3 maanden en 3 dagen.

6  Marinus Ketting is geboren op vrijdag 11 december 1868 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 26 mei 1869 in 's-Gravendeel (Zh). Marinus werd 5 maanden en 15 dagen.

7  Maria Ketting is geboren op zaterdag 13 mei 1871 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFW.

8  Emmigje Ketting is geboren op zaterdag 17 januari 1874 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden voor donderdag 14 januari 1875. Emmigje werd hoogstens 11 maanden en 28 dagen.

9  Emmigje Ketting is geboren op donderdag 14 januari 1875 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 14 september 1881 in 's-Gravendeel (Zh). Emmigje werd 6 jaar en 8 maanden.

10  Cornelia Ketting is geboren op zondag 12 november 1876 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFX.

11  Emmigje Ketting is geboren op woensdag 26 oktober 1881 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFY.

Elisabeth trouwt op donderdag 22 november 1894 in Maasdam (Zh) op 58-jarige leeftijd (2) met de 69-jarige Willem den Tuinder, zoon van Cornelis den Tuinder en Maaike van Willigen. Willem is geboren op vrijdag 14 januari 1825 in Strijen (Zh).

Willem was eerder gehuwd (1) met Tijgje Leegganger.

VIII-WJ  Jan van Prooijen, zoon van Teunis van Prooijen (VII-IA) en Emmigje Groeneveld, is geboren op maandag 1 januari 1838 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 26 september 1905 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 67 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 7 december 1866 in 's-Gravendeel (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Baars, dochter van Jacob Baars en Maria Mookhoek. Maria is geboren op woensdag 23 oktober 1844 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 13 december 1904 in 's-Gravendeel (Zh). Maria werd 60 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Jan en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

1  Maria van Prooijen is geboren op vrijdag 14 juni 1867 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 14 juni 1867 in 's-Gravendeel (Zh).

2  Maria Hendrika van Prooijen is geboren op zondag 10 mei 1868 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BFZ.

3  Teunis van Prooijen is geboren op vrijdag 15 oktober 1869 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 23 januari 1880 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 10 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

4  Jacob van Prooijen is geboren op woensdag 13 december 1871 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGA.

5  Hendrika van Prooijen is geboren op donderdag 9 oktober 1873 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 6 juni 1880 in 's-Gravendeel (Zh). Hendrika werd 6 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

6  Levenloos kind van Prooijen is ter wereld gekomen op zondag 17 januari 1875 in 's-Gravendeel (Zh).

7  Emmigje van Prooijen is geboren op zaterdag 4 december 1875 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 23 mei 1881 in 's-Gravendeel (Zh). Emmigje werd 5 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

8  Bastiaan van Prooijen is geboren op maandag 5 november 1877 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 17 januari 1881 in 's-Gravendeel (Zh). Bastiaan werd 3 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

9  Jan van Prooijen is geboren op maandag 1 september 1879 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 31 maart 1880 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 6 maanden en 30 dagen.

10  Teunis Bastiaan van Prooijen is geboren op woensdag 2 februari 1881 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 12 februari 1882 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 1 jaar en 10 dagen.

11  Emma Teuntje van Prooijen is geboren op dinsdag 4 april 1882 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGB.

12  Teunis Bastiaan van Prooijen is geboren op donderdag 4 september 1884 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGC.

VIII-WK  Teunis van Prooijen, zoon van Teunis van Prooijen (VII-IA) en Emmigje Groeneveld, is geboren op maandag 21 september 1840 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 31 december 1925 in Ridderkerk (Zh). Teunis werd 85 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Teunis trouwt op dinsdag 10 mei 1870 in Maasdam (Zh) op 29-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Teuntje Kluit, dochter van Adrianus Kluit en Adriaantje Smit. Teuntje is geboren op maandag 15 oktober 1849 in Maasdam (Zh), is overleden op vrijdag 24 februari 1888 in 's-Gravendeel (Zh). Teuntje werd 38 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Teunis en Teuntje zijn tien kinderen bekend:

1  Teunis van Prooijen is geboren op zaterdag 12 november 1870 in Maasdam (Zh), zie IX-BGD.

2  Adrianus van Prooijen is geboren op maandag 20 mei 1872 in Maasdam (Zh), is overleden op dinsdag 23 juli 1872 in Maasdam (Zh). Adrianus werd 2 maanden en 3 dagen.

3  Jaantje van Prooijen is geboren op woensdag 17 december 1873 in Maasdam (Zh), zie IX-BGE.

4  Adrianus van Prooijen is geboren op donderdag 9 december 1875 in Maasdam (Zh), is overleden op zaterdag 6 mei 1876 in 's-Gravendeel (Zh). Adrianus werd 4 maanden en 27 dagen.

5  Adrianus van Prooijen is geboren op zondag 15 april 1877 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGF.

6  Emmigje van Prooijen is geboren op maandag 27 januari 1879 in Strijen (Zh), zie IX-BGG.

7  Arie van Prooijen is geboren op zaterdag 16 oktober 1880 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 19 juni 1881 in 's-Gravendeel (Zh). Arie werd 8 maanden en 3 dagen.

8  Cornelia van Prooijen is geboren op zaterdag 10 juni 1882 in Strijen (Zh), zie IX-BGH.

9  Arie van Prooijen is geboren op vrijdag 18 juli 1884 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 1 maart 1885 in 's-Gravendeel (Zh). Arie werd 7 maanden en 11 dagen.

10  Arie van Prooijen is geboren rond 1886, is overleden op zaterdag 21 juli 1888 in 's-Gravendeel (Zh). Arie werd ongeveer 2 jaar.

Teunis trouwt op donderdag 31 oktober 1889 in Strijen (Zh) op 49-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Adriaantje Noteboom. Adriaantje is geboren op zondag 13 oktober 1844 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 17 januari 1918 in Dubbeldam (Zh). Adriaantje werd 73 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

(ouders: Johannes Noteboom en Grietje Vermaas)

Adriaantje was eerder gehuwd (1) met Jan 't Jong. Adriaantje was eerder gehuwd (2) met Cornelis Moerkerken.

VIII-WL  Hendrik van Prooijen, zoon van Teunis van Prooijen (VII-IA) en Emmigje Groeneveld, is geboren op donderdag 25 september 1845 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 21 januari 1888 in 's-Gravendeel (Zh). Hendrik werd 42 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Hendrik trouwt op maandag 30 januari 1871 in 's-Gravendeel (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Lena Boer, dochter van Abraham Boer en Aagje Boer. Lena is geboren op zaterdag 4 januari 1845 in 's-Gravendeel (Zh).

Van Hendrik en Lena zijn zes kinderen bekend:

1  Teunis van Prooijen is geboren op zondag 5 februari 1871 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 27 maart 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Teunis werd 1 jaar, 1 maand en 22 dagen.

2  Teunis van Prooijen is geboren op donderdag 18 april 1872 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGI.

3  Aagje van Prooijen is geboren op zondag 25 mei 1873 in 's-Gravendeel (Zh).

4  Emmigje van Prooijen is geboren op vrijdag 26 maart 1875 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGJ.

5  Abraham van Prooijen is geboren op vrijdag 6 april 1877 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 23 augustus 1877 in 's-Gravendeel (Zh). Abraham werd 4 maanden en 17 dagen.

6  Abraham van Prooijen is geboren op vrijdag 28 november 1884 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGK.

VIII-WM  Kornelis van Prooijen, zoon van Teunis van Prooijen (VII-IA) en Emmigje Groeneveld, is geboren op woensdag 8 augustus 1849 in Kleine Lindt (Zh), is overleden op dinsdag 15 januari 1918 in Schiebroek (Zh). Kornelis werd 68 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Kornelis trouwt op zaterdag 1 mei 1880 in 's-Gravendeel (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Pietje Salders, dochter van Pieter Salders en Lijsje Millenaar. Pietje is geboren op donderdag 10 augustus 1848 in Dubbeldam (Zh).

Van Kornelis en Pietje is een kind bekend:

1  Elizabeth Cornelia van Prooijen is geboren rond 1888, is overleden op donderdag 16 augustus 1888 in 's-Gravendeel (Zh).

VIII-WN  Jan van Soest, zoon van Arij van Soest (VII-IB) en Hadewij Roos, is geboren op maandag 12 december 1831 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 15 februari 1884 in Dordrecht (Zh). Jan werd 52 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Jan trouwt op donderdag 6 april 1865 in 's-Gravendeel (Zh) op 33-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Boertje, dochter van Cornelis Boertje en Lena Jabaaij. Cornelia is geboren op zondag 10 juni 1838 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 23 februari 1925 in Dordrecht (Zh). Cornelia werd 86 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Corstiaan van Soest is geboren op zaterdag 3 juni 1865 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 18 juli 1865 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelis werd 1 maand en 15 dagen.

2  Cornelis Bastiaan van Soest is geboren op vrijdag 15 juni 1866 in Strijen (Zh), zie IX-BGL.

3  Arie van Soest is geboren op donderdag 16 mei 1867 in Strijen (Zh), zie IX-BGM.

4  Hadeweij van Soest is geboren op donderdag 17 september 1868 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 23 december 1869 in Numansdorp (Zh). Hadeweij werd 1 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

5  Korstiaan van Soest is geboren op maandag 13 december 1869 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 17 februari 1870 in Numansdorp (Zh). Korstiaan werd 2 maanden en 4 dagen.

6  Hadewij van Soest is geboren op maandag 2 januari 1871 in Numansdorp (Zh), zie IX-BGN.

7  Bastiaan van Soest is geboren op donderdag 9 oktober 1873 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BGO.

8  Lena van Soest is geboren op vrijdag 29 januari 1875 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BGP.

9  Simon van Soest is geboren op donderdag 11 oktober 1877 in Dubbeldam (Zh).

10  Jan van Soest is geboren op donderdag 8 mei 1879 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BGQ.

VIII-WO  Jannigje van Moerkerken, dochter van Hendrik van Moerkerken en Aagje van Soest (VII-IC), is geboren op vrijdag 16 mei 1823 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 17 december 1902 in 's-Gravendeel (Zh). Jannigje werd 79 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Jannigje trouwt op vrijdag 6 oktober 1854 in 's-Gravendeel (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelis Reedijk ook genaamd Cornelis Redijk, zoon van Teunis Leendertsz Reedijck en Borgje Hendriksd Palsrok. Cornelis is geboren op zaterdag 31 juli 1819 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 15 juni 1887 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelis werd 67 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Pieternella Dekker.

Van Cornelis en Jannigje zijn vier kinderen bekend:

1  Teunis Reedijk is geboren op donderdag 8 april 1858 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGR.

2  Levenloos kind Reedijk is geboren op dinsdag 20 december 1859, is overleden op dinsdag 20 december 1859.

3  Aagje Reedijk is geboren op maandag 31 maart 1862 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGS.

4  Hendrik Reedijk is geboren op donderdag 15 december 1864, is overleden op zondag 7 mei 1865. Hendrik werd 4 maanden en 22 dagen.

VIII-WP  Corstiaan van Soest, zoon van Teunis van Soest (VII-ID) en Pietertje den Boer, landbouwer, is geboren op zaterdag 1 mei 1824 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 24 april 1892 in 's-Gravendeel (Zh). Corstiaan werd 67 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Corstiaan trouwt op donderdag 14 april 1853 in Fijnaart en Heijningen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 41-jarige Anna Pieternella Punt, dochter van Arij Punt en Adriana de Been. Anna is geboren op dinsdag 23 juli 1811 in Fijnaart en Heijningen (Nb), is overleden op dinsdag 27 mei 1890 in 's-Gravendeel (Zh). Anna werd 78 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

VIII-WQ  Adriaantje van Soest, dochter van Teunis van Soest (VII-ID) en Pietertje den Boer, is geboren op vrijdag 25 augustus 1826 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 30 mei 1896 in IJsselmonde (Zh). Adriaantje werd 69 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Adriaantje trouwt op donderdag 23 december 1847 in 's-Gravendeel (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk de Waard, zoon van Simon Jansz de Waard en Adriaantje Huizer. Dirk, tuinder, is geboren op donderdag 21 oktober 1824 in Meerdervoort (Zh), is overleden op dinsdag 1 oktober 1889 in IJsselmonde (Zh). Dirk werd 64 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Dirk en Adriaantje zijn dertien kinderen bekend:

1  Simon de Waard is geboren op zondag 26 maart 1848 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BGT.

2  Pietje de Waard is geboren op zaterdag 23 februari 1850 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 24 november 1854 in IJsselmonde (Zh). Pietje werd 4 jaar, 9 maanden en 1 dag.

3  Adriana de Waard is geboren op vrijdag 30 januari 1852 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BGU.

4  Teunis de Waard is geboren op woensdag 29 juni 1853 in IJsselmonde (Zh), is overleden op donderdag 20 oktober 1853 in IJsselmonde (Zh). Teunis werd 3 maanden en 21 dagen.

5  Teunis de Waard is geboren op zaterdag 19 augustus 1854 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BGV.

6  Pietje de Waard is geboren op zondag 15 juni 1856 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BGW.

7  Pieter de Waard is geboren op woensdag 19 mei 1858 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BGX.

8  Dirk de Waard is geboren op donderdag 4 augustus 1859 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BGY.

9  Corstiaan de Waard is geboren op zaterdag 6 juli 1861 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BGZ.

10  Adrianus de Waard is geboren op vrijdag 6 maart 1863 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BHA.

11  Elizabeth de Waard is geboren op zaterdag 16 juli 1864 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BHB.

12  Jan de Waard is geboren op zondag 30 juni 1867 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BHC.

13  Leentje de Waard is geboren op maandag 8 maart 1869 in IJsselmonde (Zh), zie IX-BHD.

VIII-WR  Willem den Hartog, zoon van Leendert den Hartog en Lijntje van Prooijen (VII-IE), is geboren op donderdag 16 november 1826 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 7 oktober 1889 in 's-Gravendeel (Zh). Willem werd 62 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op donderdag 16 oktober 1856 in 's-Gravendeel (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Francina Moret, dochter van Leendert Moret en Aaltje Fransse van der Giessen. Francina is geboren op zaterdag 15 december 1832 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 13 november 1916 in 's-Gravendeel (Zh). Francina werd 83 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Willem en Francina zijn dertien kinderen bekend:

1  Lijntje den Hartog is geboren op maandag 12 januari 1857 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHE.

2  Aaltje den Hartog is geboren op donderdag 18 februari 1858 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHF.

3  Leonard den Hartog (Leendert) is geboren op vrijdag 28 september 1860 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 1 mei 1863 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 2 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

4  Leonard den Hartog is geboren op vrijdag 28 september 1860 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHG.

5  Willem den Hartog is geboren op zaterdag 4 januari 1862 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 13 juli 1864 in 's-Gravendeel (Zh). Willem werd 2 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

6  Leentje den Hartog is geboren op vrijdag 5 juni 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 23 november 1876 in 's-Gravendeel (Zh). Leentje werd 13 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

7  Willemina den Hartog is geboren op dinsdag 9 mei 1865 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 8 april 1871 in 's-Gravendeel (Zh). Willemina werd 5 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

8  Jannigje den Hartog is geboren op zaterdag 11 mei 1867 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHH.

9  Leendert den Hartog is geboren op zondag 31 januari 1869 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHI.

10  Cornelis den Hartog is geboren op vrijdag 18 maart 1870 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 12 november 1870 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelis werd 7 maanden en 25 dagen.

11  Willemina den Hartog is geboren op zaterdag 5 augustus 1871 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHJ.

12  Kaatje den Hartog is geboren op donderdag 16 januari 1873 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 25 maart 1882 in 's-Gravendeel (Zh). Kaatje werd 9 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

13  Willem den Hartog is geboren op zaterdag 25 maart 1876 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHK.

VIII-WS  Leendert den Hartog, zoon van Leendert den Hartog en Lijntje van Prooijen (VII-IE), is geboren op vrijdag 15 mei 1829 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 27 september 1905 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 76 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Leendert trouwt op vrijdag 8 juni 1860 in Zuid-Beijerland (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Aaltje van der Burgh, dochter van Jan van der Burgh en Adriana van der Linden. Aaltje is geboren op zondag 25 oktober 1829 in Zuid-Beijerland (Zh).

Van Leendert en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Lijntje Adriana den Hartog is geboren op vrijdag 9 januari 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 1 maart 1863 in 's-Gravendeel (Zh). Lijntje werd 1 maand en 20 dagen.

2  Adriana Lijntje den Hartog is geboren op dinsdag 9 mei 1865 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHL.

3  Lijntje Adriana den Hartog is geboren op zaterdag 5 mei 1866 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHM.

4  Jan den Hartog is geboren op vrijdag 1 november 1867 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 3 september 1871 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 3 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

5  Leendert den Hartog is geboren op zaterdag 19 juni 1869 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 19 september 1870 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 1 jaar en 3 maanden.

6  Leendert den Hartog is geboren op maandag 27 februari 1871 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 17 januari 1872 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 10 maanden en 21 dagen.

VIII-WT  Trijntje Molendijk, dochter van Willem Molendijk en Jannigje van Prooijen (VII-IG), is geboren op zondag 29 mei 1831 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op vrijdag 26 november 1926 in Maasdam (Zh). Trijntje werd 95 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Trijntje trouwt op vrijdag 17 mei 1872 in Mijnsheerenland (Zh) op 40-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Bestebroer, zoon van Willem Bestebroer en Aagje in 't Veld. Jan is geboren op zaterdag 1 maart 1834 in Sint Anthoniepolder (Zh), is overleden op maandag 14 maart 1881 in Maasdam (Zh). Jan werd 47 jaar en 13 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Maria van Driel.

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jannigje Bestebroer is geboren op dinsdag 4 maart 1873 in Maasdam (Zh), zie IX-BHN.

2  Cornelis Willem Bestebroer is geboren op dinsdag 12 mei 1874 in Maasdam (Zh), zie IX-BHO.

VIII-WU  Dirk Loose, zoon van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op woensdag 10 februari 1858 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 17 maart 1930 in Spijkenisse (Zh). Dirk werd 72 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Dirk trouwt op donderdag 25 april 1889 in Charlois (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Adriaantje Cornelia Jungerius, dochter van Bastiaan Jungerius en Trijntje Kranenburg. Adriaantje is geboren op dinsdag 27 april 1852 in Katendrecht (Zh), is overleden op donderdag 11 maart 1926 in Rhoon (Zh). Adriaantje werd 73 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Dirk en Adriaantje is een kind bekend:

1  Francois Frederik Loose is geboren op zaterdag 22 februari 1890 in Strijen (Zh), zie IX-BHP.

VIII-WV  Judith Loose, dochter van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op dinsdag 12 april 1859 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 25 februari 1936 in Strijen (Zh). Judith werd 76 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Judith trouwt op woensdag 30 april 1884 in Strijen (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Bastiaan van de Nadort, zoon van Jacob van de Nadort en Hermina Andeweg. Bastiaan is geboren op zondag 18 maart 1860 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 1 mei 1890 in Kralingen (Zh). Bastiaan werd 30 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Bastiaan en Judith zijn drie kinderen bekend:

1  Geertrui Hermina van de Nadort is geboren op zondag 8 augustus 1886 in Charlois (Zh), is overleden op vrijdag 14 december 1973, is begraven in Strijen (Zh). Geertrui werd 87 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

2  Jacoba Neeltje van de Nadort is geboren op zondag 28 augustus 1887 in Charlois (Zh), is overleden op zondag 21 april 1889 in Kralingen (Zh). Jacoba werd 1 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

3  Francois Frederik van de Nadort is geboren op maandag 1 april 1889 in Kralingen (Zh), is overleden op maandag 31 maart 1890 in Kralingen (Zh). Francois werd 11 maanden en 30 dagen.

VIII-WW  Anthonia Loose, dochter van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op donderdag 1 augustus 1861 in Strijen (Zh).

Anthonia trouwt op woensdag 18 april 1888 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Arie Cornelis Graveland, zoon van Abraham Graveland en Elizabeth Verdoold. Arie is geboren op zondag 16 mei 1852 in Kralingen (Zh).

Van Arie en Anthonia zijn drie kinderen bekend:

1  Abraham Graveland is geboren op zaterdag 16 februari 1889 in Kralingen (Zh), zie IX-BHQ.

2  Francois Frederik Graveland is geboren op vrijdag 31 januari 1890 in Kralingen (Zh), zie IX-BHR.

3  Willem Cornelis Graveland is geboren op maandag 8 augustus 1892 in Kralingen (Zh), zie IX-BHS.

Anthonia trouwt op donderdag 15 augustus 1907 in Strijen (Zh) op 46-jarige leeftijd (2) met de 70-jarige Pieter Benne, zoon van Elisabeth Benne. Pieter is geboren op dinsdag 6 december 1836 in Spijkenisse (Zh), is overleden op woensdag 14 juli 1909 in Rotterdam (Zh). Pieter werd 72 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Annigje Herweijer.

VIII-WX  Teuna Loose, dochter van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op dinsdag 4 november 1862 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 27 februari 1942 in Strijen (Zh). Teuna werd 79 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Teuna trouwt op donderdag 20 augustus 1891 in Strijen (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrik van Bruggen, zoon van Dirk van Bruggen en Dirksje Batenburg. Hendrik, koopman, is geboren op donderdag 21 september 1854 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 20 maart 1936 in Strijen (Zh). Hendrik werd 81 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Van Hendrik en Teuna zijn tien kinderen bekend:

1  Dirksje Geertrui van Bruggen is geboren op maandag 2 mei 1892 in Strijen (Zh), zie IX-BHT.

2  Francois Frederik van Bruggen is geboren op woensdag 15 maart 1893 in Strijen (Zh).

3  Dirk van Bruggen is geboren op vrijdag 2 maart 1894 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 28 februari 1899 in Strijen (Zh). Dirk werd 4 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

4  Geertrui Judith van Bruggen is geboren op woensdag 29 mei 1895 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 30 augustus 1896 in Strijen (Zh). Geertrui werd 1 jaar, 3 maanden en 1 dag.

5  Levenloos kind van Bruggen is ter wereld gekomen op zaterdag 1 februari 1896 in Strijen (Zh).

6  Pieter van Bruggen is geboren op woensdag 28 april 1897 in Strijen (Zh).

7  Geertrui Judith van Bruggen is geboren op maandag 21 november 1898 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 21 januari 1899 in Strijen (Zh). Geertrui werd 2 maanden.

8  Dirk van Bruggen is geboren op maandag 26 maart 1900 in Strijen (Zh).

9  Geertrui Judith van Bruggen is geboren op vrijdag 13 juni 1902 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 22 maart 1904 in Strijen (Zh). Geertrui werd 1 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

10  Geertrui Judith van Bruggen is geboren op zondag 4 december 1904 in Strijen (Zh).

VIII-WY  Ariaantje Loose, dochter van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op maandag 30 juli 1866 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 27 februari 1940 in Numansdorp (Zh). Ariaantje werd 73 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Ariaantje trouwt op donderdag 28 juli 1887 in Strijen (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 33-jarige Teunis de Fonkert, zoon van Jan de Fonkert en Sara Andeweg. Teunis is geboren op donderdag 15 september 1853 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 29 februari 1920 in Numansdorp (Zh). Teunis werd 66 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Teunis en Ariaantje zijn zes kinderen bekend:

1  Geertruida de Fonkert is geboren op zondag 8 juli 1888 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 13 februari 1900 in Numansdorp (Zh). Geertruida werd 11 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Jan de Fonkert is geboren op zaterdag 12 april 1890 in Numansdorp (Zh).

3  Francois Frederik de Fonkert is geboren op maandag 4 januari 1892 in Numansdorp (Zh), is ongehuwd overleden op zondag 20 oktober 1940 in Numansdorp (Zh). Francois werd 48 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

4  Sara de Fonkert is geboren op vrijdag 22 maart 1895 in Numansdorp (Zh), zie IX-BHU.

5  Dirk de Fonkert is geboren op zondag 9 april 1899 in Numansdorp (Zh), zie IX-BHV.

6  Geertruida de Fonkert is geboren op donderdag 26 juni 1902 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 22 mei 1918 in Numansdorp (Zh). Geertruida werd 15 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

VIII-WZ  Pieter Loose, zoon van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op woensdag 2 november 1870 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 30 januari 1952 in Strijen (Zh). Pieter werd 81 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 3 juli 1902 in Werkendam (Nb) op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Maaike Johanna Elisabeth Pellikaan, dochter van Jan Pellikaan en Maria Elizabeth de Wildt. Maaike is geboren op zondag 7 juli 1878 in Arkel (Zh), is overleden op maandag 5 juni 1972, is begraven in Strijen (Zh). Maaike werd 93 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Pieter en Maaike zijn twee kinderen bekend:

1  Geertrui Maria Elizabeth Loose is geboren rond 1903 in Strijen (Zh), zie IX-BHW.

2  Maria Elizabeth Geertrui Loose is geboren rond 1904 in Strijen (Zh), zie IX-BHX.

VIII-XA  Geertrui Loose, dochter van Francois Frederik Loose en Geertrui van Prooijen (VII-IH), is geboren op dinsdag 15 april 1873 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 18 april 1938 in Geervliet (Zh). Geertrui werd 65 jaar en 3 dagen.

Geertrui trouwt op donderdag 27 september 1894 in Strijen (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Aart de Man, zoon van Bastiaan de Man en Maria van Soest. Aart is geboren op maandag 9 mei 1870 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 7 mei 1924 in Geervliet (Zh). Aart werd 53 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Aart en Geertrui zijn tien kinderen bekend:

1  Geertrui Maria de Man is geboren op zaterdag 11 mei 1895 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHY.

2  Maria Geertrui de Man is geboren op woensdag 29 april 1896 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BHZ.

3  Dingena Judith de Man is geboren op dinsdag 22 maart 1898 in 's-Gravendeel (Zh).

4  Judith Dingena de Man is geboren op zaterdag 27 mei 1899 in Strijen (Zh), zie IX-BIA.

5  Bastiaan de Man is geboren op zaterdag 28 juli 1900 in Strijen (Zh), zie IX-BIB.

6  Anthonia de Man is geboren op zaterdag 28 september 1901 in Strijen (Zh), zie IX-BIC.

7  Annigje de Man is geboren op donderdag 25 december 1902 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 18 januari 1903 in Strijen (Zh). Annigje werd 24 dagen.

8  Hendrik de Man is geboren rond 1904, is overleden op zondag 21 februari 1926 in Geervliet (Zh). Hendrik werd ongeveer 22 jaar.

9  Dirk de Man is geboren op zaterdag 11 februari 1905 in Maasdam (Zh).

10  Annigje Pietje de Man is geboren rond 1907, is overleden op donderdag 28 januari 1909 in Mijnsheerenland (Zh). Annigje werd ongeveer 2 jaar.

VIII-XB  Adrianus de Vlaam, zoon van Corstiaan de Vlaam en Neeltje van Prooijen (VII-II), is geboren op woensdag 13 oktober 1869 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 23 mei 1955 in Strijen (Zh). Adrianus werd 85 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 24 mei 1888 in Strijen (Zh) op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria van den Hoonaard, dochter van Hendrik van den Hoonaard en Margaretha Gunther. Maria is geboren op zaterdag 9 juni 1866 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 13 september 1932 in Strijen (Zh). Maria werd 66 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Adrianus en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje de Vlaam is geboren op zondag 16 september 1888 in Strijen (Zh), zie IX-BID.

2  Pietertje de Vlaam is geboren op woensdag 3 augustus 1892 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 23 juni 1895 in Strijen (Zh). Pietertje werd 2 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

3  Hendrika Christina de Vlaam is geboren op zaterdag 1 september 1894 in Strijen (Zh), zie IX-BIE.

4  Pietertje de Vlaam is geboren op maandag 21 september 1896 in Strijen (Zh), zie IX-BIF.

5  Maria Trijntje de Vlaam is geboren op maandag 22 augustus 1898 in Strijen (Zh), zie IX-BIG.

6  Korstiaan de Vlaam is geboren op vrijdag 26 januari 1900 in Strijen (Zh).

7  Corstiaan de Vlaam is geboren rond 1906 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 18 maart 1919 in Strijen (Zh). Corstiaan werd ongeveer 13 jaar.

VIII-XC  Dirk de Vlaam, zoon van Corstiaan de Vlaam en Neeltje van Prooijen (VII-II), is geboren op woensdag 4 januari 1871 in Strijen (Zh), is overleden (hartstilstand) op zaterdag 21 december 1935 in Strijen (Zh), is begraven op dinsdag 24 december 1935 in Strijen (Zh) (Algemene Begraafplaats). Dirk werd 64 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Dirk trouwt op donderdag 9 augustus 1894 in Strijen (Zh) op 23-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Maria van Soest, dochter van Hendrik van Soest en Grietje Huisman. Maria is geboren op donderdag 14 juli 1864 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 9 januari 1901 in Rotterdam (Zh). Maria werd 36 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Dirk en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Neeltje Grietje de Vlaam is geboren op woensdag 13 februari 1895 in Strijen (Zh), zie IX-BIH.

2  Hendrik Pieter de Vlaam is geboren op dinsdag 13 juli 1897 in Rotterdam (Zh), zie IX-BII.

Dirk trouwt op donderdag 22 mei 1902 in Strijen (Zh) op 31-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Aaltje de Jongste, dochter van Bastiaan de Jongste en Sijgje de Bruin. Aaltje is geboren op donderdag 5 maart 1863 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 14 april 1934 in Strijen (Zh). Aaltje werd 71 jaar, 1 maand en 9 dagen.

VIII-XD  Maria Elizabeth van Prooijen, dochter van Pieter van Prooijen (VII-IJ) en Dina Boudewijn (IX-AZD), is geboren op vrijdag 14 januari 1870 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 24 augustus 1932 in Strijen (Zh). Maria werd 62 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Maria trouwt op donderdag 12 januari 1899 in Strijen (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Pieter Loose, zoon van Francois Frederik Loose en Adriana de Man. Pieter is geboren op zaterdag 11 maart 1865 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 3 maart 1924 in Strijen (Zh). Pieter werd 58 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

VIII-XE  Trijntje van Prooijen, dochter van Pieter van Prooijen (VII-IJ) en Dina Boudewijn (IX-AZD), is geboren op dinsdag 15 juli 1873 in Strijen (Zh).

Trijntje trouwt op donderdag 27 augustus 1891 in Strijen (Zh) op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Bastiaan de Man, zoon van Bastiaan de Man en Leentje de Koning. Bastiaan is geboren op donderdag 31 juli 1873 in Strijen (Zh).

Van Bastiaan en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Bastiaan Pieter de Man is geboren op maandag 7 december 1891 in Strijen (Zh).

2  Dina Leentje de Man is geboren op donderdag 30 maart 1893 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 13 juni 1893 in Strijen (Zh). Dina werd 2 maanden en 14 dagen.

3  Dina Leentje de Man is geboren op maandag 7 mei 1894 in Strijen (Zh).

4  Leentje Dina de Man is geboren op zondag 9 juni 1895 in Strijen (Zh).

VIII-XF  Cornelia Geertrui van Prooijen, dochter van Pieter van Prooijen (VII-IJ) en Dina Boudewijn (IX-AZD), is geboren op dinsdag 24 februari 1880 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 4 april 1906 in Strijen (Zh). Cornelia werd 26 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 22 februari 1905 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie Kooijman, zoon van Arie Kooijman en Aagje Broere. Arie is geboren op zondag 18 mei 1879 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 23 december 1909 in 's-Gravendeel (Zh). Arie werd 30 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Arie was later gehuwd (2) met Neeltje van Vliet.

Van Arie en Cornelia is een kind bekend:

1  Pieter Kooijman is geboren rond 1906 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 11 januari 1906 in 's-Gravendeel (Zh).

VIII-XG  Adriana Dina van Prooijen, dochter van Pieter van Prooijen (VII-IJ) en Dina Boudewijn (IX-AZD), is geboren op zaterdag 14 juli 1883 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 23 april 1965, is begraven in Strijen (Zh). Adriana werd 81 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 14 december 1922 in Strijen (Zh) op 39-jarige leeftijd met de 42-jarige Jan Zoeteman, zoon van Abraham Zoeteman en Bastiaantje Visser. Jan is geboren op maandag 5 april 1880 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 6 juni 1956, is begraven in Strijen (Zh). Jan werd 76 jaar, 2 maanden en 1 dag.

VIII-XH  Pieter van Prooijen, zoon van Pieter van Prooijen (VII-IJ) en Dina Boudewijn (IX-AZD), is geboren op maandag 24 augustus 1885 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 28 mei 1975 in Strijen (Zh). Pieter werd 89 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 3 mei 1923 in Strijen (Zh) op 37-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Trijntje de Vlaam, zie IX-BIG.

VIII-XI  Jannetje Vink, dochter van Arij Leenderts Vink (VII-IK) en Lijntje Conijnendijk, is geboren op donderdag 10 december 1795 in Oud Beijerland (Zh), is gedoopt op zondag 13 december 1795 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 6 oktober 1858 in Nieuw Beijerland (Zh). Jannetje werd 62 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Jannetje trouwt op zondag 10 juni 1821 in Oud Beijerland (Zh) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Cornelis Bos, zoon van Arij Cornelisz Bos en Ariaantje Hendriksdr Monster. Cornelis is geboren rond 1784 in Nieuw Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 22 januari 1845 in Oud Beijerland (Zh). Cornelis werd ongeveer 61 jaar.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Cornelia Snijders.

Van Cornelis en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fijtje Bos is geboren op donderdag 27 december 1821 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 10 oktober 1835 in Oud Beijerland (Zh). Fijtje werd 13 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

2  Arij Bos is geboren op donderdag 18 september 1823 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 4 september 1835 in Oud Beijerland (Zh). Arij werd 11 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

3  Frans Bos is geboren op vrijdag 8 oktober 1824 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 3 april 1825 in Oud Beijerland (Zh). Frans werd 5 maanden en 26 dagen.

4  Frans Bos is geboren op woensdag 6 juni 1827 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 12 juni 1831 in Oud Beijerland (Zh). Frans werd 4 jaar en 6 dagen.

5  Hendrik Bos is geboren op woensdag 2 juni 1830 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 26 september 1830 in Oud Beijerland (Zh). Hendrik werd 3 maanden en 24 dagen.

6  Frans Bos is geboren op donderdag 31 januari 1833 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 31 augustus 1835 in Oud Beijerland (Zh). Frans werd 2 jaar en 7 maanden.

7  Lijntje Bos is geboren op zaterdag 17 juni 1837 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BIJ.

VIII-XJ  Maarten Vink, zoon van Arij Leenderts Vink (VII-IK) en Lijntje Conijnendijk, is geboren op maandag 29 januari 1798 in Oud Beijerland (Zh), is gedoopt op woensdag 31 januari 1798 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 16 augustus 1833 in Oud Beijerland (Zh). Maarten werd 35 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Maarten trouwt op zondag 8 juni 1828 in Oud Beijerland (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Geertrui Groen, dochter van Gerrit Groen en Jannetje Teeuwkes. Geertrui is geboren op donderdag 9 augustus 1798, is overleden op vrijdag 4 december 1874 in Oud Beijerland (Zh). Geertrui werd 76 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Geertrui was later gehuwd (2) met Maarten de Reus.

VIII-XK  Lena Vink, dochter van Arij Leenderts Vink (VII-IK) en Lijntje Conijnendijk, is geboren op zaterdag 25 januari 1800 in Oud Beijerland (Zh), is gedoopt op woensdag 29 januari 1800 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 26 november 1851 in Oud Beijerland (Zh). Lena werd 51 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Lena trouwt op zondag 4 juni 1826 in Oud Beijerland (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Arij Boender, zoon van Bastiaan Boender en Neeltje Trouw. Arij is geboren op woensdag 1 mei 1793 in Goudswaard (Zh), is overleden op donderdag 12 februari 1852 in Oud Beijerland (Zh). Arij werd 58 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Arij was eerder gehuwd (1) met Neeltje Schutter.

Van Arij en Lena zijn tien kinderen bekend:

1  Lijntje Boender is geboren op zaterdag 15 april 1826 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 29 juli 1826 in Oud Beijerland (Zh). Lijntje werd 3 maanden en 14 dagen.

2  Arij Boender is geboren op dinsdag 5 juni 1827 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BIK.

3  Teunis Boender is geboren op vrijdag 17 juli 1829 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 25 februari 1849 in Oud Beijerland (Zh). Teunis werd 19 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

4  Meeuwis Boender is geboren op woensdag 27 juli 1831 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BIL.

5  Leendert Boender is geboren op dinsdag 16 april 1833 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BIM.

6  Lijntje Boender is geboren op woensdag 1 april 1835 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 11 mei 1835 in Oud Beijerland (Zh). Lijntje werd 1 maand en 10 dagen.

7  Lijntje Boender is geboren op zondag 26 juni 1836 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BIN.

8  Maartje Boender is geboren op zaterdag 10 maart 1838 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 29 september 1844 in Oud Beijerland (Zh). Maartje werd 6 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

9  Jannigje Boender is geboren op woensdag 28 oktober 1840 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 21 augustus 1841 in Oud Beijerland (Zh). Jannigje werd 9 maanden en 24 dagen.

10  Teuna Boender is geboren op zondag 1 oktober 1843 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 31 juli 1844 in Oud Beijerland (Zh). Teuna werd 9 maanden en 30 dagen.

VIII-XL  Meeuwis Vink, zoon van Arij Leenderts Vink (VII-IK) en Lijntje Conijnendijk, is geboren op vrijdag 2 mei 1806 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 31 december 1859 in Oud Beijerland (Zh). Meeuwis werd 53 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Meeuwis trouwt op zondag 27 maart 1831 in Oud Beijerland (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelia Huisman, dochter van Wouter Huisman en Teuntje in 't Veld. Cornelia is geboren op donderdag 15 oktober 1795 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 5 januari 1874 in Oud Beijerland (Zh). Cornelia werd 78 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

VIII-XM  Johannis Vink, zoon van Arij Leenderts Vink (VII-IK) en Lijntje Conijnendijk, arbeider, is geboren op dinsdag 4 april 1815 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 4 maart 1853 in Mijnsheerenland (Zh). Johannis werd 37 jaar en 11 maanden.

Johannis trouwt op donderdag 9 mei 1844 in Mijnsheerenland (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Adriaantje Monster, dochter van Leendert Monster en Adriana Hordijk. Adriaantje, dienstbode, is geboren op vrijdag 15 maart 1811 in Zuid-Beijerland (Zh), is gedoopt op zondag 24 maart 1811 in Oud Beijerland (Zh).

Adriaantje was later gehuwd (2) met Steven Maasdam. Adriaantje was later gehuwd (3) met Koenraad Jacobszn Quartel (zie VI-AI).

VIII-XN  Jannetje Vink, dochter van Leendert Vink (VII-IL) en Susanna Kavelaar, is geboren op donderdag 19 maart 1801 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 10 augustus 1876 in Heenvliet (Zh). Jannetje werd 75 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Jannetje was gehuwd (1) met Dirk de Knegt, zoon van Jan de Knegt en Cornelia Graauw. Dirk is geboren op donderdag 7 december 1797 in Heenvliet (Zh), is overleden op dinsdag 8 september 1868 in Heenvliet (Zh). Dirk werd 70 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Jannetje Vink (zie VIII-XN).

Van Dirk en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia de Knegt is geboren op donderdag 9 april 1829 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 14 juli 1833 in Oud Beijerland (Zh). Cornelia werd 4 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

2  Susanna de Knegt is geboren op donderdag 24 juni 1830 in Heenvliet (Zh), is overleden op zondag 7 november 1830 in Heenvliet (Zh). Susanna werd 4 maanden en 14 dagen.

3  Jan de Knegt is geboren op vrijdag 3 januari 1834 in Heenvliet (Zh), zie IX-BIO.

4  Susanna de Knegt is geboren op donderdag 18 juni 1835 in Heenvliet (Zh), is overleden op donderdag 5 november 1835 in Heenvliet (Zh). Susanna werd 4 maanden en 18 dagen.

5  Cornelia de Knegt is geboren op maandag 3 april 1837 in Heenvliet (Zh), zie IX-BIP.

6  Leendert de Knegt is geboren op zaterdag 18 april 1840 in Heenvliet (Zh), is overleden op vrijdag 24 januari 1873 in Heenvliet (Zh). Leendert werd 32 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Jannetje trouwt op zondag 1 juni 1828 in Oud Beijerland (Zh) op 27-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Dirk de Knegt, zoon van Jan de Knegt en Cornelia Graauw. Dirk is geboren op donderdag 7 december 1797 in Heenvliet (Zh), is overleden op dinsdag 8 september 1868 in Heenvliet (Zh). Dirk werd 70 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Jannetje Vink (zie VIII-XN).

Van Dirk en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

7  Cornelia de Knegt is geboren op donderdag 9 april 1829 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 14 juli 1833 in Oud Beijerland (Zh). Cornelia werd 4 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

8  Susanna de Knegt is geboren op donderdag 24 juni 1830 in Heenvliet (Zh), is overleden op zondag 7 november 1830 in Heenvliet (Zh). Susanna werd 4 maanden en 14 dagen.

9  Jan de Knegt is geboren op vrijdag 3 januari 1834 in Heenvliet (Zh), zie IX-BIO.

10  Susanna de Knegt is geboren op donderdag 18 juni 1835 in Heenvliet (Zh), is overleden op donderdag 5 november 1835 in Heenvliet (Zh). Susanna werd 4 maanden en 18 dagen.

11  Cornelia de Knegt is geboren op maandag 3 april 1837 in Heenvliet (Zh), zie IX-BIP.

12  Leendert de Knegt is geboren op zaterdag 18 april 1840 in Heenvliet (Zh), is overleden op vrijdag 24 januari 1873 in Heenvliet (Zh). Leendert werd 32 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

VIII-XO  Elisabeth Vink, dochter van Leendert Vink (VII-IL) en Susanna Kavelaar, is geboren op zondag 19 januari 1812 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 8 februari 1879 in Heenvliet (Zh). Elisabeth werd 67 jaar en 20 dagen.

Elisabeth trouwt op zondag 12 april 1835 in Oud Beijerland (Zh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jan den Bakker, zoon van Arie Bakker en Meinsje Streefkerk. Jan, arbeider, is geboren rond 1808 in Biert_met_Stompaarden (Zh), is overleden op vrijdag 19 maart 1875 in Heenvliet (Zh). Jan werd ongeveer 67 jaar.

Van Jan en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Arie den Bakker is geboren op donderdag 28 juli 1836 in Heenvliet (Zh), is overleden op zondag 24 september 1916 in Heenvliet (Zh). Arie werd 80 jaar, 1 maand en 27 dagen.

2  Leendert den Bakker is geboren op vrijdag 9 februari 1838 in Heenvliet (Zh), zie IX-BIQ.

3  Meinsje Bakker is geboren op zaterdag 11 mei 1839 in Heenvliet (Zh), zie IX-BIR.

4  Sander den Bakker is geboren op zondag 25 oktober 1840 in Heenvliet (Zh), is overleden op maandag 9 november 1840 in Heenvliet (Zh). Sander werd 15 dagen.

VIII-XP  Leendert Vink ook genaamd Leenderd Vink, zoon van Leendert Vink (VII-IL) en Susanna Kavelaar, is geboren op maandag 15 november 1813 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 14 december 1858 in Oud Beijerland (Zh). Leendert werd 45 jaar en 29 dagen.

Leendert trouwt op zondag 30 oktober 1836 in Oud Beijerland (Zh) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Lena van der Weide ook genaamd van der Weijden, dochter van Pieter van der Weide en Jaapje Wildeman. Lena is geboren rond 1811 in Goudswaard (Zh), is overleden op zaterdag 6 februari 1892 in Oud Beijerland (Zh). Lena werd ongeveer 81 jaar.

Lena was later gehuwd (2) met Jan de Reus.

Van Leendert en Lena zijn acht kinderen bekend:

1  Leendert Vink is geboren op zondag 10 december 1837 in Oud Beijerland (Zh).

2  Pieter Vink is geboren op donderdag 31 oktober 1839 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BIS.

3  Alexander Vink is geboren op zondag 29 augustus 1841 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 7 juli 1844 in Oud Beijerland (Zh). Alexander werd 2 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

4  Jakob Vink is geboren op vrijdag 8 maart 1844 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 10 maart 1844 in Oud Beijerland (Zh). Jakob werd 2 dagen.

5  Alexander Vink is geboren op zondag 2 maart 1845 in Oud Beijerland (Zh).

6  Arie Vink is geboren op zondag 30 juli 1848 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 8 augustus 1848 in Oud Beijerland (Zh). Arie werd 9 dagen.

7  Jaapje Vink is geboren op zondag 30 juli 1848 in Oud Beijerland (Zh).

8  Leendert Vink is geboren rond 1853 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 24 oktober 1859 in Oud Beijerland (Zh). Leendert werd ongeveer 6 jaar.

VIII-XQ  Pieternella van Dijk, dochter van Jan van Dijk (VII-IN) en Sanderijna Kraak, is geboren op vrijdag 2 september 1836 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 13 februari 1889 in Strijen (Zh). Pieternella werd 52 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Pieternella trouwt op zaterdag 20 juli 1861 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes van Balderen, zoon van Willem van Balder en Kaatje Schaap. Johannes is geboren op maandag 2 juli 1838 in Strijen (Zh).

Van Johannes en Pieternella zijn acht kinderen bekend:

1  Kaatje van Balderen is geboren op zaterdag 11 januari 1862 in Strijen (Zh), zie IX-BIT.

2  Janna van Balderen is geboren op woensdag 20 juli 1864 in Strijen (Zh).

3  Willemina van Balderen is geboren op woensdag 22 augustus 1866 in Strijen (Zh), zie IX-BIU.

4  Sandriena van Balderen is geboren op zondag 18 april 1869 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 6 februari 1870 in Strijen (Zh). Sandriena werd 9 maanden en 19 dagen.

5  Sandrina van Balderen is geboren op zaterdag 23 maart 1872 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 31 augustus 1872 in Strijen (Zh). Sandrina werd 5 maanden en 8 dagen.

6  Johannes van Balderen is geboren op donderdag 30 oktober 1873 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 22 april 1874 in Strijen (Zh). Johannes werd 5 maanden en 23 dagen.

7  Sandrina van Balderen is geboren op dinsdag 17 augustus 1875 in Strijen (Zh).

8  Levenloos kind van Balderen is ter wereld gekomen op dinsdag 26 december 1876 in Strijen (Zh).

VIII-XR  Maria Sophia Margaretha Blasius, dochter van Abraham Cornelisz Blasius (VII-IO) en Dorothea Barends, is geboren op vrijdag 10 juni 1831.

Maria was gehuwd met George Friedrich Theodor Lange. George is geboren op dinsdag 31 oktober 1820.

Van George en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Constance Lange is geboren rond 1861 in Batavia (INDO).

2  Caroline Josine Lange is geboren op zaterdag 5 december 1863 in Soerakarta (INDO), zie IX-BIV.

3  Julie Clementine Lange is geboren.

4  Johanna Francisca Henriëtte Lange.

5  Marie Cornelie Lange is geboren rond 1869.

6  Ernestine Antoinette Lange is geboren rond 1871, zie IX-BIW.

7  Jan Karel Josef Lange.

VIII-XS  Leendert Theodorus Blasius, zoon van Abraham Cornelisz Blasius (VII-IO) en Dorothea Barends, Ridder MWO 4, Kapitein Infanterie KNIL, is geboren op woensdag 9 mei 1832 in Batavia (INDO).

Kapitein O.I. Leger, Ridder der Militaire Willemsorde

Leendert trouwt op woensdag 21 december 1864 in Den Haag (Zh) op 32-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Maria van der Sprong, zie VIII-XW.

Leendert trouwt op woensdag 15 oktober 1890 in Den Haag (Zh) op 58-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Cornelia Henriette Bachofner, dochter van Felix Willem Bachofner en Antoinette Tours. Cornelia is geboren op vrijdag 26 oktober 1855 in Den Haag (Zh), is overleden op zondag 25 januari 1942 in Voorburg (Zh). Cornelia werd 86 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Cornelia was later gehuwd (2) met Johan Hendrik Albert Albrecht.

VIII-XT  Anna Cornelia Josina Blasius, dochter van Abraham Cornelisz Blasius (VII-IO) en Dorothea Barends, is geboren op maandag 17 december 1832 in Jakarta (INDO), is overleden op maandag 1 april 1878 in Buitenzorg (INDO). Anna werd 45 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

(Geboortedatum is discutabel gezien de geboortedatum van haar broer Leendert Theodorus...)

Memorie van aangifte voor het successierecht over de boedel van Anna Cornelia Josina Blasius, gedaan door de echtgenoot Philipp Johann Maier.
periode: 09-05-1878
plaats: Buitenzorg
archiefnummer: VIBDNI011647
persoonsnamen: Anna Cornelia Josina Blasius, Philipp Johann Maier,

Anna trouwt op zaterdag 16 september 1848 in Batavia (INDO) op 15-jarige leeftijd met de 31-jarige Philipp Johann Maier, zoon van Joseph Nicolaus Maier en Jacobina Ziegler. Philipp is geboren op vrijdag 14 maart 1817 in Mannheim (DUI), is overleden op vrijdag 22 november 1878 in Amsterdam (Nh). Philipp werd 61 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Overgenomen uit: http://www.vandervelde.net/familie/maier/aqwg03.htm#853

06-02-1841 Benoemd tot Apotheker 2e klasse, gedetacheerd in Den Haag in afwachting van vertrek
20-07-1841 Vertrokken naar Hellevoetsluis
24-07-1841 Aan boord SS "Erasmus"
24-11-1841 Aankomst te Batavia
14-02-1862 Toekenning twee jaars verlof naar Nederland
30-03-1862 Aan boord "Ouderkerk a/d Amstel"
31-03-1864 Aan boord "Biliton" terug
10-08-1871 Eervol ontslag met toekenning van een pensioen van fl. 2600,= 's jaars.
17-11-1856 Onderscheidingsteken voor eervolle langdurige Nederlandse effectieve dienst als officier (Officiers- of Jeneverkruis)
26-03-1887 Ridder Nederlandse Leeuw, Kb. no 33

Van Philipp en Anna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jacobine Cornelia Dorothea Maier is geboren op vrijdag 22 juni 1849 in Batavia (INDO), zie IX-BIX.

2  Anna Philippine Josephine Maier is geboren op vrijdag 13 september 1850 in Batavia (INDO), zie IX-BIY.

3  Johan Abraham Cornelis Maier is geboren op donderdag 22 april 1852 in Batavia (INDO), zie IX-BIZ.

4  Ernst Gustav Theodor Maier is geboren op donderdag 13 juli 1865 in Batavia (INDO), zie IX-BJA.

5  Johanna Emma Charlotte Maier is geboren op dinsdag 21 maart 1854 in Batavia (INDO), zie IX-BJB.

6  Karel Eduard Nicolaas Maier is geboren op woensdag 10 oktober 1855 in Batavia (INDO), is overleden op donderdag 27 september 1888 in Soerabaja (INDO). Karel werd 32 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

7  Suzanna Amalia Charlotte Maier is geboren op zaterdag 9 mei 1857 in Meester Cornelis (INDO), zie IX-BJC.

8  Philip August Frederik Maier is geboren op maandag 5 december 1859 in Meester Cornelis (INDO), zie IX-BJD.

9  Auguste Henriette Maier is geboren op woensdag 29 mei 1861 in Batavia (INDO), zie IX-BJE.

10  Karel August Rudolph Maier is geboren op dinsdag 28 juli 1863 in Mannheim (DUI), zie IX-BJF.

11  Anna Cornelia Maier is geboren rond 1867 in Batavia (INDO), zie IX-BJG.

12  Philipp Eduard Maier is geboren op maandag 6 januari 1873 in Tandjong Pandan (INDO), zie IX-BJH.

VIII-XU  Maria Felperlaan, dochter van Johannes Peter Felperlaan en Lena Maria Eland (VII-IP), is geboren op donderdag 29 september 1836 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 8 januari 1913 in Rotterdam (Zh). Maria werd 76 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Maria trouwt op woensdag 30 december 1857 in Rotterdam (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Ferdinand Rijken, zoon van Leendert Rijken en Jeanette Antonette Friederica Grothe. Jan, pianomaker en pianofabrikant, is geboren op vrijdag 1 juni 1827 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 6 maart 1896 in Rotterdam (Zh). Jan werd 68 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Maria zijn dertien kinderen bekend:

1  Anton Leendert Rijken is geboren op maandag 9 augustus 1858 in Rotterdam (Zh), zie IX-BJI.

2  Lena Maria Rijken is geboren op vrijdag 4 november 1859 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 17 december 1869 in Rotterdam (Zh). Lena werd 10 jaar, 1 maand en 13 dagen.

3  Georg Karel Rijken is geboren op woensdag 22 januari 1862 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 1 februari 1863 in Rotterdam (Zh). Georg werd 1 jaar en 10 dagen.

4  Georg Laurens Rijken is geboren op maandag 4 mei 1863 in Rotterdam (Zh), zie IX-BJJ.

5  Ferdinand Willem Jozef Rijken is geboren op zaterdag 14 januari 1865 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 24 december 1865 in Rotterdam (Zh). Ferdinand werd 11 maanden en 10 dagen.

6  Laurentina Christina Hendrika Rijken (Laura) is geboren op woensdag 21 februari 1866 in Rotterdam (Zh).

7  Anthonia Johanna Rijken is geboren op vrijdag 27 december 1867 in Rotterdam (Zh), zie IX-BJK.

8  Jan Ferdinand Rijken is geboren op zondag 7 februari 1869 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 18 juni 1869 in Rotterdam (Zh). Jan werd 4 maanden en 11 dagen.

9  Jan Ferdinand Rijken is geboren op vrijdag 20 mei 1870 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 23 juni 1872 in Rotterdam (Zh). Jan werd 2 jaar, 1 maand en 3 dagen.

10  Maria Susanna Rijken is geboren op donderdag 23 mei 1872 in Rotterdam (Zh), zie IX-BJL.

11  Christiaan Jan Rijken is geboren op zaterdag 10 januari 1874 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 4 maart 1875 in Rotterdam (Zh). Christiaan werd 1 jaar, 1 maand en 22 dagen.

12  Susanne Louise Rijken is geboren op vrijdag 28 januari 1876 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 31 januari 1877 in Rotterdam (Zh). Susanne werd 1 jaar en 3 dagen.

13  Johanna Fernanda Rijken is geboren op dinsdag 5 november 1878 in Rotterdam (Zh), zie IX-BJM.

VIII-XV  Arij van der Sprong, zoon van Hendrikus Johannes van der Sprong en Johanna Josina Eland (VII-IQ), winkelier, is geboren op woensdag 3 mei 1826 in Rotterdam (Zh).

Arij trouwt op woensdag 23 augustus 1854 in Arnhem (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Lamberdina Pitlo, dochter van Jacobus Pitlo en Derkje Holsboer. Lamberdina is geboren op dinsdag 6 maart 1827 in Arnhem (Ge).

VIII-XW  Maria van der Sprong, dochter van Hendrikus Johannes van der Sprong en Johanna Josina Eland (VII-IQ), is geboren op donderdag 15 september 1831 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 11 februari 1890 in Den Haag (Zh). Maria werd 58 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Maria trouwt op woensdag 21 december 1864 in Den Haag (Zh) op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Leendert Theodorus Blasius, zie VIII-XS.

VIII-XX  Hendricus van der Sprong (Hendrik), zoon van Hendrikus Johannes van der Sprong en Johanna Josina Eland (VII-IQ), is geboren op zondag 29 september 1833 in Den Haag (Zh).

Hendrik trouwt op woensdag 16 augustus 1865 in Rotterdam (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Anthonetta Wilhelmina de Winter, dochter van Johannes Michel de Winter en Antonetta Jacoba van de Koppel. Anthonetta is geboren op donderdag 15 december 1842 in Rotterdam (Zh).

VIII-XY  Arinetta Maria Eland, dochter van Leendert Eland (VII-IR) en Dina Johanna ten Engel, is geboren op maandag 6 augustus 1832 in Den Haag (Zh), is overleden op zondag 26 januari 1896 in Voorburg (Zh). Arinetta werd 63 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Arinetta trouwt op donderdag 2 juni 1853 in Rijswijk (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Marius Wilhelm Lodewijk van Alphen, zoon van Jan Willem van Alphen en Maria Johanna de Slegte. Marius, hoofdambtenaar bij het dep. van financiën en wethouder Voorburg, is geboren op zaterdag 20 september 1828 in Den Haag (Zh), is overleden op vrijdag 18 juli 1919 in Voorburg (Zh). Marius werd 90 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

De van Alphenstraat in Voorburg (Noord-oud) is in 1913 naar Marius Wilhelm Lodewijk van Alphen vernoemd.

Van Marius en Arinetta zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Johanna Arinetta van Alphen is geboren op zondag 30 juli 1854 in Rijswijk (Zh), zie IX-BJN.

2  Jan Willem van Alphen is geboren op zaterdag 14 april 1860 in Den Haag (Zh), zie IX-BJO.

3  Marius Wilhelm Lodewijk van Alphen is geboren op zaterdag 31 december 1864 in Den Haag (Zh), zie IX-BJP.

4  Dina Johanna van Alphen is geboren op maandag 22 april 1867 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 17 september 1867 in Den Haag (Zh). Dina werd 4 maanden en 26 dagen.

5  Carel Leonard van Alphen is geboren op dinsdag 14 april 1868 in Den Haag (Zh), is overleden op vrijdag 2 juni 1871 in Voorburg (Zh). Carel werd 3 jaar, 1 maand en 19 dagen.

VIII-XZ  Dina Helena Johanna Eland, dochter van Leendert Eland (VII-IR) en Dina Johanna ten Engel, is geboren op vrijdag 13 februari 1835 in Rijswijk (Zh), is overleden op zondag 21 april 1901 in Nijmegen (Ge). Dina werd 66 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Dina trouwt op woensdag 22 maart 1865 in Den Haag (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Rudolf Frederik Nievergeld, zoon van Jan Rudolf Nievergeld en Petronella Margaretha Jurgensen. Jan, ondernemer en fotograaf, is geboren op vrijdag 15 december 1826 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 3 september 1898 in Arnhem (Ge). Jan werd 71 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Deze week kwam het Jaarboek 2013 van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe uit; de ruim 150 jaar oude Haagse historische vereniging. In dit Jaarboek verscheen een artikel van mijn hand: "Jan Rudolf Frederik Nievergeld, 'onvermoeibaar industrieel'". Dit artikel beschrijft de activiteiten van Nievergeld (1826-1899). Hij richtte de eerste Nederlandse fabriek voor de vervaardiging van lucifers op, realiseerde de eerste elektrische straatverlichting en elektrische klokken in Den Haag, was fotograaf en onvermoeibaar publicist over de toen opkomende chemische en elektrotechnische wetenschap.
Authors:
Hans Klomp

Van Jan en Dina is een kind bekend:

1  Maria Nievergeld is geboren rond 1865 in Den Haag (Zh), zie IX-BJQ.

VIII-YA  Femina Alida Eland, dochter van Leendert Eland (VII-IR) en Dina Johanna ten Engel, is geboren op woensdag 3 april 1839 in Rijswijk (Zh), is overleden op vrijdag 3 januari 1930 in Nijmegen (Ge). Femina werd 90 jaar en 9 maanden.

Femina trouwt op woensdag 26 november 1862 in Den Haag (Zh) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 36-jarige Frederik Carel Schaalje, zoon van Johannes Cornelis Schaalje en Hendrika Jacoba Wilhelmina Clasina Voorstad. Frederik, officier.adm., is geboren rond 1826, is overleden op maandag 9 januari 1871 in Den Haag (Zh). Frederik werd ongeveer 45 jaar.

Van Frederik en Femina zijn drie kinderen bekend:

1  Femmina Alida Schaalje is geboren op zaterdag 9 januari 1864 in Hellevoetsluis (Zh), zie IX-BJR.

2  Diena Johanna Schaalje is geboren op donderdag 6 juli 1865 in Hellevoetsluis (Zh), zie IX-BJS.

3  Frederik Carel Schaalje is geboren op maandag 4 maart 1867 in Den Haag (Zh), zie IX-BJT.

Femina trouwt op woensdag 28 juni 1876 in Den Haag (Zh) op 37-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Carel Leopold Ernst Cornelis Westerbaen Schmidt, zoon van Cornelis Willem Westerbaen Schmidt en Carolina Petronella Jacoba Cornelia Rappard. Carel, kapitein kwartiermeester infanterie, is geboren op vrijdag 25 mei 1827 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 9 december 1897 in Voorburg (Zh). Carel werd 70 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

VIII-YB  Maria Christina Wilhelmina Bronkhorst, dochter van Johannes Alexander Bronkhorst en Arinetta Cornelia Eland (VII-IS), is geboren op donderdag 31 mei 1838 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 15 mei 1913 in Den Haag (Zh). Maria werd 74 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Maria trouwt op woensdag 29 april 1868 in Den Haag (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Stephanus Casparis van Oudheusden, zoon van Johannes van Oudheusden en Johanna Catharina Maria Bryas. Stephanus, behanger, is geboren op maandag 4 juni 1838 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 22 oktober 1901 in Den Haag (Zh). Stephanus werd 63 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Stephanus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Arinetta Cornelia van Oudheusden is geboren op dinsdag 9 februari 1869 in Den Haag (Zh), zie IX-BJU.

2  Stephanus Casparis van Oudheusden is geboren op woensdag 20 juli 1870 in Den Haag (Zh), zie IX-BJV.

3  Johannes Alexander Jozinus van Oudheusden is geboren op donderdag 10 oktober 1872 in Den Haag (Zh).

4  Anna Maria Elisabeth van Oudheusden is geboren op vrijdag 6 februari 1874 in Schiedam (Zh), is overleden op zaterdag 11 april 1874 in Schiedam (Zh). Anna werd 2 maanden en 5 dagen.

5  Johanna Josina van Oudheusden is geboren op donderdag 17 juni 1875 in Schiedam (Zh), is overleden op zaterdag 31 januari 1880 in Rotterdam (Zh). Johanna werd 4 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

6  Johannes Leendert van Oudheusden is geboren op donderdag 9 augustus 1877 in Delfshaven (Zh), zie IX-BJW.

VIII-YC  Johannes Alexander Bronkhorst, zoon van Johannes Alexander Bronkhorst en Arinetta Cornelia Eland (VII-IS), is geboren rond 1841 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 14 december 1911 in Rotterdam (Zh). Johannes werd ongeveer 70 jaar.

Johannes trouwt op vrijdag 1 december 1871 in Nieuw Helvoet (Zh) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Arentje van Tongerloo, dochter van Arij van Tongerloo en Pieternella Maria Antonia Berkenstein. Arentje is geboren op dinsdag 5 oktober 1841 in Nieuw Helvoet (Zh), is overleden op zaterdag 19 september 1914 in Rotterdam (Zh). Arentje werd 72 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

VIII-YD  Jan van Dorp van Toor, zoon van Gerrit van Toor en Catharina Arijsd. van Dorp (VII-IT), zeeman, is geboren op donderdag 13 september 1810 in Vlaardingen (Zh).

Jan trouwt op woensdag 10 december 1834 in Vlaardingen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Korse Uijttenbroek, dochter van Jan Uijttenbroek en Aaltje Hoogendoorn. Grietje is geboren op woensdag 12 september 1810 in Vlaardingen (Zh).

Grietje was eerder gehuwd (1) met Leendert van 't Oor.

Van Jan en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Elizabeth van Toor is geboren op woensdag 6 augustus 1834 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BJX.

2  Johannes van Toor is geboren op donderdag 11 augustus 1836 in Vlaardingen (Zh), is overleden op donderdag 12 januari 1837 in Vlaardingen (Zh). Johannes werd 5 maanden en 1 dag.

3  Gerrit van Toor is geboren op donderdag 5 april 1838 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BJY.

4  Alida van Toor is geboren op vrijdag 24 juni 1842 in Vlaardingen (Zh), is overleden op dinsdag 7 augustus 1849 in Vlaardingen (Zh). Alida werd 7 jaar, 1 maand en 14 dagen.

5  Jan van Toor is geboren op dinsdag 4 maart 1845 in Vlaardingen (Zh), is gedoopt op zondag 16 maart 1845 in Vlaardingen (Zh), is overleden op dinsdag 20 mei 1845 in Vlaardingen (Zh). Jan werd 2 maanden en 16 dagen.

(in zijn geboorteakte staat dat hij is geboren als kind van het mannelijk geslacht dat de naam krijgt ALIDA van Toor; zowel de doopaantekening als zijn overlijdensakte (mei 1845) wijzen uit dat hier een eigenaardige fout is gemaakt; zijn zusje heet Alida van Toor)

VIII-YE  Gerardina van 't Oor, dochter van Gerrit van Toor en Catharina Arijsd. van Dorp (VII-IT), is geboren op vrijdag 4 september 1812 in Vlaardingen (Zh).

Gerardina trouwt op woensdag 8 november 1837 in Vlaardingen (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis van Keulen Brons, zoon van Jacob Brons en Sara van Keulen. Cornelis, kuiper, is geboren op woensdag 31 juli 1816 in Vlaardingen (Zh).

Van Cornelis en Gerardina is een kind bekend:

1  Jacob Brons is geboren op dinsdag 26 juni 1838 in Vlaardingen (Zh).

VIII-YF  Arij van Toor, zoon van Gerrit van Toor en Catharina Arijsd. van Dorp (VII-IT), zeeman, is geboren op maandag 7 september 1818 in Vlaardingen (Zh).

(Hij monstert op 1 oktober 1847 aan als zeilmaker op de Nederlandse schoener 'De Leeuw'. Dit schip had als bestemming Philadelphia en daar is hij gedeserteerd, vgl. BS ovl. 1862-180)

Arij trouwt op dinsdag 20 februari 1838 in Vlaardingen (Zh) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Petronella van IJperen, dochter van Gerrit van IJperen en Elisabeth van Keulen. Petronella is geboren op vrijdag 4 augustus 1815 in Vlaardingen (Zh), is overleden op maandag 20 juni 1898 in Vlaardingen (Zh). Petronella werd 82 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Arij en Petronella zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit van Toor is geboren op dinsdag 31 juli 1838 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BJZ.

2  Willem van Toor is geboren op zaterdag 11 januari 1840 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKA.

3  Katharina van Toor is geboren op donderdag 6 april 1843 in Vlaardingen (Zh), is overleden op vrijdag 19 december 1845 in Vlaardingen (Zh). Katharina werd 2 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

4  Elizabeth van Toor is geboren op zondag 13 oktober 1844 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zaterdag 27 februari 1847 in Vlaardingen (Zh). Elizabeth werd 2 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

5  Katharina van Toor is geboren op zaterdag 31 januari 1846 in Vlaardingen (Zh).

6  Elizabeth van Toor is geboren op zaterdag 20 mei 1848 in Vlaardingen (Zh), is overleden op dinsdag 6 augustus 1850 in Vlaardingen (Zh). Elizabeth werd 2 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

VIII-YG  Arij van Toor, zoon van Gerrit van Toor en Catharina Arijsd. van Dorp (VII-IT), zeeman, is geboren op zondag 3 december 1820 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zondag 21 maart 1886 in Vlaardingen (Zh). Arij werd 65 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Arij trouwt op woensdag 12 april 1843 in Vlaardingen (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth van IJperen, dochter van Gerrit van IJperen en Elisabeth van Keulen. Elisabeth is geboren op dinsdag 12 september 1820 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zaterdag 28 maart 1908 in Vlaardingen (Zh). Elisabeth werd 87 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Arij en Elisabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit van 't Oor is geboren op woensdag 25 oktober 1843 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKB.

2  Elizabeth van Toor is geboren op woensdag 27 augustus 1845 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKC.

3  Katharina van Toor is geboren op woensdag 31 januari 1849 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKD.

4  Arij van Toor is geboren op maandag 3 februari 1851 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKE.

5  Gerritje van Toor is geboren op vrijdag 29 april 1853 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKF.

6  Johanna van Toor is geboren op dinsdag 22 januari 1856 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BKG.

7  Willemina van Toor is geboren op dinsdag 20 april 1858 in Vlaardingen (Zh), is overleden op vrijdag 20 april 1860 in Vlaardingen (Zh). Willemina werd 2 jaar.

8  Jacoba van Toor is geboren op dinsdag 13 maart 1860 in Vlaardingen (Zh), is overleden op maandag 3 september 1860 in Vlaardingen (Zh). Jacoba werd 5 maanden en 21 dagen.

9  Jacoba van Toor is geboren op maandag 2 maart 1863 in Vlaardingen (Zh).

VIII-YH  Hendrik Schippers, zoon van Teunis Schippers en Maria Cornelia Ooms (VII-IW), is geboren op maandag 7 maart 1853 in Nieuwpoort (Zh), is overleden op woensdag 9 november 1927 in Utrecht (Ut). Hendrik werd 74 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 2 september 1881 in Ameide (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje van Kekem, dochter van Gijsbert van Kekem en Adriana Hendrika Laponder. Trijntje is geboren op woensdag 17 maart 1858 in Ameide (Zh).

VIII-YI  Arie Leendert Schippers, zoon van Teunis Schippers en Maria Cornelia Ooms (VII-IW), is geboren op donderdag 8 mei 1856 in Nieuwpoort (Zh), is overleden op woensdag 7 mei 1919 in Nieuwpoort (Zh). Arie werd 62 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Arie trouwt op donderdag 13 juli 1876 in Nieuwpoort (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Barbera Hendrica de Koogel, dochter van Bastiaan de Koogel en Eva Vogel. Barbera is geboren op woensdag 26 juni 1850 in Groot-Ammers (Zh).

VIII-YJ  Pietertje Schippers, dochter van Jacob Schippers en Johanna Ooms (VII-IX), is geboren op zondag 20 september 1857 in Langerak (Zh).

Pietertje trouwt op vrijdag 8 september 1882 in Groot-Ammers (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem Muilwijk, zoon van Pieter Muijlwijk en Grietje Donk. Willem is geboren op woensdag 20 september 1854 in Giessen-Nieuwkerk (Zh).

Van Willem en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Muilwijk is geboren op maandag 28 juli 1884 in Giessendam (Zh), is overleden op vrijdag 30 januari 1885 in Giessendam (Zh). Grietje werd 6 maanden en 2 dagen.

2  Grietje Muilwijk is geboren op woensdag 15 juli 1885 in Giessendam (Zh), is overleden op vrijdag 31 juli 1885 in Giessendam (Zh). Grietje werd 16 dagen.

3  Grietje Clazina Muilwijk is geboren op woensdag 22 september 1886 in Giessendam (Zh), zie IX-BKH.

4  Johanna Muilwijk is geboren op zaterdag 3 augustus 1889 in Giessendam (Zh), zie IX-BKI.

5  Pieter Muilwijk is geboren op zaterdag 27 september 1890 in Giessendam (Zh), is overleden op maandag 9 maart 1891 in Giessendam (Zh). Pieter werd 5 maanden en 10 dagen.

6  Levenloos kind Muilwijk is ter wereld gekomen op dinsdag 28 juni 1892 in Giessendam (Zh).

VIII-YK  Adriana Magdalena Schippers, dochter van Jacob Schippers en Johanna Ooms (VII-IX), is geboren op maandag 14 april 1862 in Langerak (Zh), is overleden voor vrijdag 13 december 1946. Adriana werd hoogstens 84 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 19 februari 1886 in Langerak (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Bart van Zessen, zoon van Lammert van Zessen en Pietertje Roest. Bart is geboren op zaterdag 17 augustus 1861 in Langerak (Zh), mogelijk is overleden op vrijdag 13 december 1946 in Langerak (Zh). Bart werd 85 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Van Bart en Adriana zijn zeventien kinderen bekend:

1  Pietertje van Zessen is geboren op dinsdag 16 november 1886 in Langerak (Zh).

2  Jacob van Zessen is geboren op zaterdag 24 december 1887 in Langerak (Zh), is overleden op dinsdag 26 maart 1907 in Langerak (Zh). Jacob werd 19 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

3  Johanna van Zessen is geboren op vrijdag 28 december 1888 in Langerak (Zh), is overleden op woensdag 4 september 1889 in Langerak (Zh). Johanna werd 8 maanden en 7 dagen.

4  Johanna van Zessen is geboren op dinsdag 11 februari 1890 in Langerak (Zh), is overleden op dinsdag 11 maart 1890 in Langerak (Zh). Johanna werd 1 maand.

5  Johanna van Zessen is geboren op maandag 5 januari 1891 in Langerak (Zh), zie IX-BKJ.

6  Lammert van Zessen is geboren op maandag 4 januari 1892 in Langerak (Zh), zie IX-BKK.

7  Klazina van Zessen is geboren op zaterdag 11 februari 1893 in Langerak (Zh), is overleden op donderdag 16 maart 1893 in Langerak (Zh). Klazina werd 1 maand en 5 dagen.

8  Klazina van Zessen is geboren op vrijdag 26 januari 1894 in Langerak (Zh), is overleden op woensdag 13 maart 1895 in Langerak (Zh). Klazina werd 1 jaar, 1 maand en 15 dagen.

9  Teuntje van Zessen is geboren op maandag 18 februari 1895 in Langerak (Zh), is overleden op woensdag 27 maart 1895 in Langerak (Zh). Teuntje werd 1 maand en 9 dagen.

10  Klazina van Zessen is geboren op donderdag 2 april 1896 in Langerak (Zh), is overleden op maandag 22 februari 1897 in Langerak (Zh). Klazina werd 10 maanden en 20 dagen.

11  Cornelis van Zessen is geboren op dinsdag 29 juni 1897 in Langerak (Zh), zie IX-BKL.

12  Adriaan van Zessen is geboren op vrijdag 28 oktober 1898 in Langerak (Zh), is overleden op maandag 26 juni 1899 in Langerak (Zh). Adriaan werd 7 maanden en 29 dagen.

13  Arie Leendert van Zessen is geboren op donderdag 15 februari 1900 in Langerak (Zh), is overleden op woensdag 7 maart 1900 in Langerak (Zh). Arie werd 20 dagen.

14  Arie Leendert van Zessen is geboren op maandag 1 april 1901 in Langerak (Zh), is overleden op maandag 21 april 1902 in Langerak (Zh). Arie werd 1 jaar en 20 dagen.

15  Betje van Zessen is geboren op zondag 8 juni 1902 in Langerak (Zh).

16  Klazina van Zessen is geboren op zondag 24 april 1904 in Langerak (Zh), zie IX-BKM.

17  Nicolaas van Zessen is geboren op maandag 30 april 1906 in Langerak (Zh), is overleden op dinsdag 2 oktober 1906 in Langerak (Zh). Nicolaas werd 5 maanden en 2 dagen.

VIII-YL  Hendrik Schippers, zoon van Jacob Schippers en Johanna Ooms (VII-IX), is geboren op vrijdag 22 januari 1864 in Langerak (Zh), is overleden op vrijdag 29 april 1949 in Langerak (Zh). Hendrik werd 85 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 10 september 1891 in Langerak (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrika Goedhart, dochter van Annigje Goedhart. Hendrika is geboren op dinsdag 10 november 1868 in Langerak (Zh), is overleden op donderdag 10 mei 1934 in Langerak (Zh). Hendrika werd 65 jaar en 6 maanden.

Van Hendrik en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Jacob Schippers is geboren op donderdag 3 december 1891 in Langerak (Zh), zie IX-BKN.

2  Levenloos kind Schippers is ter wereld gekomen op zondag 25 juni 1893 in Langerak (Zh).

3  Teunis Schippers is geboren op dinsdag 29 mei 1894 in Langerak (Zh), zie IX-BKO.

4  Dirk Schippers is geboren op maandag 16 maart 1896 in Langerak (Zh), zie IX-BKP.

5  Annigje Schippers is geboren op zaterdag 5 februari 1898 in Langerak (Zh), zie IX-BKQ.

6  Johanna Schippers is geboren op donderdag 18 oktober 1900 in Langerak (Zh), zie IX-BKR.

7  Klasina Schippers is geboren op dinsdag 29 juli 1902 in Langerak (Zh).

8  Hendrik Schippers is geboren rond 1907 in Langerak (Zh), is overleden op zondag 20 februari 1910 in Langerak (Zh). Hendrik werd ongeveer 3 jaar.

VIII-YM  Petertje Ooms, dochter van Adriaan Adam Ooms (VII-IY) en Aaltje Hogerweide, is geboren op zondag 9 oktober 1859 in Putten (Ge), is overleden op woensdag 31 januari 1940 in Putten (Ge). Petertje werd 80 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Petertje trouwt op vrijdag 6 februari 1880 in Putten (Ge) op 20-jarige leeftijd met de 39-jarige Peter van Lozenoord, zoon van Gerrit van Lozenoord (Geurt) en Jacoba Nijeboer. Peter, winkelier, is geboren op donderdag 21 januari 1841 in Ermelo (Ge), is overleden op zaterdag 6 december 1924 in Putten (Ge). Peter werd 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Peter en Petertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geurt van Losenoord is geboren op zaterdag 29 mei 1880 in Putten (Ge), zie IX-BKS.

2  Adriaan Adam van Losenoord is geboren op zaterdag 30 september 1882 in Putten (Ge), zie IX-BKT.

3  Aaltje van Losenoord is geboren op dinsdag 5 oktober 1886 in Putten (Ge), zie IX-BKU.

4  Jacoba van Losenoord is geboren op woensdag 12 december 1888 in Putten (Ge), zie IX-BKV.

5  Eibert van Losenoord is geboren op woensdag 11 februari 1891 in Putten (Ge), zie IX-BKW.

6  Hendrik van Losenoord is geboren op zondag 27 januari 1895 in Putten (Ge), zie IX-BKX.

7  Levenloos kind van Lozenoord is ter wereld gekomen op donderdag 18 november 1897 in Putten (Ge).

VIII-YN  Elisabeth Ooms, dochter van Adriaan Adam Ooms (VII-IY) en Aaltje Hogerweide, is geboren op zaterdag 30 december 1865 in Putten (Ge), is overleden op maandag 24 januari 1949 in Hoogland. Elisabeth werd 83 jaar en 25 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 16 mei 1890 in Putten (Ge) op 24-jarige leeftijd met de 38-jarige Hendrik van Strieland, zoon van Hendrik van Strieland en Nennetje van Hal. Hendrik, veehandelaar en landbouwer, is geboren op donderdag 29 januari 1852 in Putten (Ge), is overleden op maandag 28 november 1932 in Nijkerk (Ge). Hendrik werd 80 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Hendrik en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik van Strieland is geboren op donderdag 7 mei 1891 in Putten (Ge), is overleden op zondag 6 december 1903 in Nijkerk (Ge). Hendrik werd 12 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

2  Aaltje van Strieland is geboren op zondag 29 september 1895 in Wullenhoven (Ge).

VIII-YO  Frans Kraak, zoon van Jan Kraak (VII-JA) en Maria Quispel, is geboren op woensdag 7 november 1804 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 22 december 1862 in Geervliet (Zh). Frans werd 58 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Frans trouwt op zondag 11 mei 1828 in Geervliet (Zh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelia Braat, dochter van Jan Braat en Pieternelletje van Hees. Cornelia is geboren rond 1805 in Heenvliet (Zh), is overleden op vrijdag 16 juli 1886. Cornelia werd ongeveer 81 jaar.

Van Frans en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Kraak is geboren op maandag 2 maart 1829 in Geervliet (Zh), zie IX-BKY.

2  Pieter Kraak is geboren op maandag 21 februari 1831 in Geervliet (Zh), is overleden op zondag 13 maart 1831 in Geervliet (Zh). Pieter werd 20 dagen.

3  Pieter Postiljon Kraak is geboren op maandag 14 mei 1832 in Geervliet (Zh), zie IX-BKZ.

4  Maria Kraak is geboren op donderdag 4 juni 1835 in Geervliet (Zh), is overleden op dinsdag 1 september 1835 in Geervliet (Zh). Maria werd 2 maanden en 28 dagen.

5  Arie Kraak is geboren op dinsdag 25 juli 1837 in Geervliet (Zh), zie IX-BLA.

6  Cornelis Kraak is geboren op vrijdag 23 juli 1841 in Geervliet (Zh), is overleden op vrijdag 30 juni 1871 in Heenvliet (Zh). Cornelis werd 29 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

7  Dirkje Kraak is geboren op maandag 3 maart 1845 in Geervliet (Zh), is overleden op donderdag 10 december 1846 in Geervliet (Zh). Dirkje werd 1 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

VIII-YP  Adrianus Kraak, zoon van Jan Kraak (VII-JA) en Maria Quispel, metselaar, is geboren op dinsdag 17 december 1805 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 18 juni 1883 in Geervliet (Zh). Adrianus werd 77 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Adrianus trouwt op woensdag 31 december 1823 in Geervliet (Zh) op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jacoba van Woensel, dochter van Jan van Woensel en Arendje Kramer. Jacoba is geboren rond 1803, is overleden op zondag 17 januari 1875 in Geervliet (Zh). Jacoba werd ongeveer 72 jaar.

Van Adrianus en Jacoba zijn tien kinderen bekend:

1  Aria Kraak is geboren op dinsdag 18 mei 1824 in Geervliet (Zh), is ongehuwd overleden op maandag 14 maart 1842 in Geervliet (Zh). Aria werd 17 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

2  Jan Kraak is geboren op zaterdag 5 augustus 1826 in Geervliet (Zh), is overleden op zaterdag 14 oktober 1826 in Geervliet (Zh). Jan werd 2 maanden en 9 dagen.

3  Jan Kraak is geboren op donderdag 27 december 1827 in Geervliet (Zh), is overleden op zaterdag 14 juli 1832 in Geervliet (Zh). Jan werd 4 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

4  Arendje Kraak is geboren op zondag 20 maart 1831 in Geervliet (Zh), zie IX-BLB.

5  Jannetje Maria Kraak is geboren op zaterdag 23 maart 1833 in Geervliet (Zh), is overleden op zaterdag 30 maart 1833 in Geervliet (Zh). Jannetje werd 7 dagen.

6  Jan Kraak is geboren op zaterdag 5 april 1834 in Geervliet (Zh), zie IX-BLC.

7  Arie Johannis Kraak is geboren op donderdag 3 november 1836 in Geervliet (Zh), zie IX-BLD.

8  Jacobus Kraak is geboren op zaterdag 23 maart 1839 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 10 juni 1839 in Geervliet (Zh). Jacobus werd 2 maanden en 18 dagen.

9  Jacob Kraak is geboren op woensdag 29 april 1840 in Geervliet (Zh), is overleden op dinsdag 11 augustus 1840 in Geervliet (Zh). Jacob werd 3 maanden en 13 dagen.

10  Ariaantje Kraak is geboren op zondag 14 november 1841 in Geervliet (Zh), zie IX-BLE.

VIII-YQ  Dirkje Kraak, dochter van Jan Kraak (VII-JA) en Maria Quispel, is geboren op vrijdag 22 juli 1808 in Geervliet (Zh), is overleden op zaterdag 19 februari 1887 in Geervliet (Zh). Dirkje werd 78 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Dirkje trouwt op zondag 3 februari 1828 in Geervliet (Zh) op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Bastiaan van der Hor, zoon van Hendrik van der Hor en Teuna Nederveld. Bastiaan is geboren op vrijdag 23 november 1798 in Geervliet (Zh), is overleden op woensdag 28 maart 1888 in Geervliet (Zh). Bastiaan werd 89 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Bastiaan en Dirkje zijn tien kinderen bekend:

1  Levenloos kind van der Hor is overleden op dinsdag 18 mei 1852 in Geervliet (Zh).

2  Hendrik van der Hor is geboren op vrijdag 4 april 1828 in Geervliet (Zh), zie IX-BLF.

3  Maria van der Hor is geboren op vrijdag 3 december 1830 in Geervliet (Zh), zie IX-BLG.

4  Teuna van der Hor is geboren op woensdag 28 mei 1834 in Geervliet (Zh), is overleden op vrijdag 23 februari 1844 in Geervliet (Zh). Teuna werd 9 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

5  Pleuntje van der Hor is geboren op maandag 28 november 1836 in Geervliet (Zh), zie IX-BLH.

6  Fop van der Hor is geboren op zaterdag 31 augustus 1839 in Geervliet (Zh), zie IX-BLI.

7  Levenloos kind van der Hor is geboren op vrijdag 4 maart 1842 in Geervliet (Zh).

8  Jan van der Hor is geboren op zondag 6 augustus 1843 in Geervliet (Zh), zie IX-BLJ.

9  Leendert van der Hor is geboren op zondag 9 november 1845 in Geervliet (Zh), zie IX-BLK.

10  Levenloos kind van der Hor is ter wereld gekomen op zaterdag 3 maart 1849 in Geervliet (Zh).

VIII-YR  Jan Kraak, zoon van Jan Kraak (VII-JA) en Maria Quispel, is geboren op dinsdag 16 januari 1816 in Geervliet (Zh), is overleden op woensdag 9 oktober 1895 in Geervliet (Zh). Jan werd 79 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op zondag 15 mei 1842 in Geervliet (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirkje Fonkert, dochter van Dirk Fonckert en Willemijna Swaneveld. Dirkje is geboren op zaterdag 10 juli 1819 in Geervliet (Zh), is overleden op woensdag 13 mei 1891 in Geervliet (Zh). Dirkje werd 71 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Jan en Dirkje zijn drie kinderen bekend:

1  Dirk Kraak is geboren op zondag 16 juli 1843 in Geervliet (Zh), zie IX-BLL.

2  Maria Kraak is geboren op woensdag 5 maart 1845 in Geervliet (Zh), is overleden op vrijdag 31 maart 1848 in Geervliet (Zh). Maria werd 3 jaar en 26 dagen.

3  Arie Kraak is geboren op zondag 13 september 1846 in Geervliet (Zh), is overleden op zondag 27 september 1846 in Geervliet (Zh). Arie werd 14 dagen.

VIII-YS  Meindert Kraak, zoon van Jan Kraak (VII-JA) en Maria Quispel, arbeider en bouwknecht, is geboren op maandag 23 februari 1818 in Geervliet (Zh), is overleden op dinsdag 9 april 1878 in Geervliet (Zh). Meindert werd 60 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Meindert trouwt op donderdag 10 september 1846 in Geervliet (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietertje de Geus, dochter van Leendert de Geus en Kornelia Vermaas. Pietertje is geboren op donderdag 3 mei 1821 in Rozenburg (Zh).

Van Meindert en Pietertje zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Kraak is geboren op vrijdag 24 juli 1846 in Geervliet (Zh), zie IX-BLM.

2  Cornelia Kraak is geboren op donderdag 21 september 1848 in Geervliet (Zh), is overleden op zondag 10 mei 1868 in Geervliet (Zh). Cornelia werd 19 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Jan Kraak is geboren op maandag 9 september 1850 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 8 december 1851 in Geervliet (Zh). Jan werd 1 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

4  Jan Kraak is geboren op donderdag 9 december 1852 in Geervliet (Zh), is overleden op donderdag 5 januari 1854 in Geervliet (Zh). Jan werd 1 jaar en 27 dagen.

5  Jan Kraak is geboren op zaterdag 20 januari 1855 in Geervliet (Zh), zie IX-BLN.

6  Leentje Kraak is geboren op maandag 29 maart 1858 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 6 september 1858 in Geervliet (Zh). Leentje werd 5 maanden en 8 dagen.

7  Leentje Kraak is geboren op dinsdag 16 augustus 1859 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 21 november 1859 in Geervliet (Zh). Leentje werd 3 maanden en 5 dagen.

8  Leendert Kraak is geboren op zaterdag 2 maart 1861 in Geervliet (Zh), zie IX-BLO.

9  Francina Kraak is geboren op donderdag 26 februari 1863 in Geervliet (Zh), is overleden op maandag 9 mei 1864 in Geervliet (Zh). Francina werd 1 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

10  Francina Kraak is geboren op vrijdag 1 juni 1866 in Geervliet (Zh).

VIII-YT  Maria Noordzij, dochter van Abraham Bastiaansz Noordzij en Suzanna Kraak (VII-JB), is geboren op vrijdag 22 augustus 1800 in Poortugaal (Zh), is gedoopt op zondag 14 september 1800 in Poortugaal (Zh), is overleden op vrijdag 16 april 1858 in Ooltgensplaat (Zh). Maria werd 57 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op donderdag 6 oktober 1831 in Ooltgensplaat (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Arend Langerak, zoon van Arij Langerak en Maria Bernard(t). Arend is geboren op dinsdag 28 april 1801 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op dinsdag 6 mei 1856 in Ooltgensplaat (Zh). Arend werd 55 jaar en 8 dagen.

Van Arend en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Langerak is geboren op donderdag 28 december 1826 in Ooltgensplaat (Zh), zie IX-BLP.

2  Abraham Langerak is geboren op maandag 5 januari 1829 in Ooltgensplaat (Zh), zie IX-BLQ.

3  Adriana Langerak is geboren op vrijdag 27 augustus 1830 in Ooltgensplaat (Zh), zie IX-BLR.

4  Arij Langerak is geboren op zondag 5 februari 1832 in Ooltgensplaat (Zh).

5  Suzanna Langerak is geboren op maandag 13 juli 1835 in Ooltgensplaat (Zh), zie IX-BLS.

6  Arend Langerak is geboren op zaterdag 13 mei 1837 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op woensdag 21 juni 1837 in Ooltgensplaat (Zh). Arend werd 1 maand en 8 dagen.

7  Arendje Langerak is geboren op zondag 3 juni 1838 in Ooltgensplaat (Zh), is overleden op donderdag 7 juni 1838 in Ooltgensplaat (Zh). Arendje werd 4 dagen.

8  Arendje Langerak is geboren op maandag 30 maart 1840 in Ooltgensplaat (Zh), zie IX-BLT.

9  Levenloos kind Langerak is ter wereld gekomen op woensdag 3 januari 1844 in Ooltgensplaat (Zh).

VIII-YU  Bastiaan Noordzij, zoon van Abraham Bastiaansz Noordzij en Suzanna Kraak (VII-JB), koopman, is geboren op woensdag 6 juli 1803 in Pernis (Zh), is gedoopt op zondag 7 augustus 1803 in Pernis (Zh).

Bastiaan trouwt op woensdag 21 januari 1846 in Dordrecht (Zh) op 42-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Hannik, dochter van Arij Samuels Hannik en Maria Arijsd de Reus. Cornelia is geboren op dinsdag 11 januari 1820 in Oud Beijerland (Zh), is overleden na 1890. Cornelia werd minstens 70 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Bastiaan en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Noordzij is geboren op dinsdag 4 oktober 1842 in Delfshaven (Zh), is overleden op donderdag 22 december 1842 in Meerdervoort (Zh). Maria werd 2 maanden en 18 dagen.

2  Bastiaan Noordzij is geboren in 1845 in Dordrecht (Zh), is overleden op dinsdag 13 mei 1851 in Dordrecht (Zh). Bastiaan werd 6 jaar.

3  Arij Noordzij is geboren rond 1848 in Dordrecht (Zh), zie IX-BLU.

4  Maria Cornelia Noordzij is geboren op woensdag 16 juli 1851 in Dordrecht (Zh), zie IX-BLV.

5  Zuzanna Noordzij is geboren op zaterdag 9 april 1853 in Dordrecht (Zh), zie IX-BLW.

6  Bastiaan Noordzij is geboren op woensdag 7 maart 1855 in Dordrecht (Zh), zie IX-BLX.

7  Dirk Noordzij is geboren op dinsdag 9 augustus 1859 in Dordrecht (Zh), zie IX-BLY.

VIII-YV  Adrianus Noordzij, zoon van Abraham Bastiaansz Noordzij en Suzanna Kraak (VII-JB), is geboren op maandag 30 december 1805 in Poortugaal (Zh), is overleden op woensdag 28 januari 1885 in Oud Beijerland (Zh). Adrianus werd 79 jaar en 29 dagen.

Adrianus trouwt op zondag 17 mei 1835 in Oud Beijerland (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Neeltje Smit, dochter van Aart Smit en Aaltje Kraaijo. Neeltje is geboren op zaterdag 23 januari 1813 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 2 januari 1890 in Oud Beijerland (Zh). Neeltje werd 76 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Adrianus en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Abraham Noordzij is geboren rond 1835 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 24 november 1835 in Oud Beijerland (Zh).

2  Abraham Noordzij is geboren op woensdag 5 oktober 1836 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BLZ.

3  Aart Noordzij is geboren op donderdag 12 september 1839 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 20 maart 1861 in Oud Beijerland (Zh). Aart werd 21 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

4  Levenloos kind Noordzij is ter wereld gekomen op donderdag 8 juli 1841 in Oud Beijerland (Zh).

5  Levenloos kind Noordzij is ter wereld gekomen op zaterdag 10 september 1842 in Oud Beijerland (Zh).

6  Dirk Noordzij is geboren op maandag 30 oktober 1843 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BMA.

7  Eliza Bastiaan Noordzij is geboren op zondag 1 december 1844 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 17 juni 1849 in Oud Beijerland (Zh). Eliza werd 4 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

VIII-YW  Willempje Boogaard, dochter van Leendert Boogaard en Adriaantje Kraak (VII-JC), is geboren rond 1813, is overleden op woensdag 23 januari 1850 in Oud Beijerland (Zh). Willempje werd ongeveer 37 jaar.

Willempje trouwt op maandag 24 april 1837 in Oud Beijerland (Zh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik van Heeren, zie VIII-CQ.

VIII-YX  Teunis van der Weijden, zoon van Hendrik van der Weijden en Suzanna Cornelisd Kraak (VII-JD), is geboren op zondag 13 maart 1808 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 22 februari 1883 in 's-Gravenzande (Zh). Teunis werd 74 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Teunis trouwt op vrijdag 27 mei 1836 in 's-Gravenzande (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Leentje van der Linden, dochter van Elizabeth van der Linden. Leentje is geboren op zondag 21 juli 1811 in 's-Gravenzande (Zh), is overleden op zondag 29 juni 1879 in 's-Gravenzande (Zh). Leentje werd 67 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Teunis en Leentje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik van der Wijden is geboren op vrijdag 10 juni 1836 in 's-Gravenzande (Zh), zie IX-BMB.

2  Elisabeth van der Weiden is geboren op vrijdag 9 augustus 1839 in 's-Gravenzande (Zh), is overleden op zaterdag 28 juni 1851 in 's-Gravenzande (Zh). Elisabeth werd 11 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

3  Alexander van der Weiden is geboren op dinsdag 13 oktober 1840 in 's-Gravenzande (Zh), zie IX-BMC.

4  Grietje van der Weijden is geboren op dinsdag 17 september 1844 in 's-Gravenzande (Zh), zie IX-BMD.

5  Cornelis van der Weijden is geboren op maandag 23 maart 1846 in 's-Gravenzande (Zh), is overleden op donderdag 2 april 1846 in 's-Gravenzande (Zh). Cornelis werd 10 dagen.

6  Maarten van der Weijden is geboren op donderdag 5 december 1850 in 's-Gravenzande (Zh), is overleden op zondag 17 augustus 1851 in 's-Gravenzande (Zh). Maarten werd 8 maanden en 12 dagen.

7  Elisabeth van der Weijden is geboren op donderdag 30 december 1852 in 's-Gravenzande (Zh), zie IX-BME.

8  Maarten van der Weijden is geboren op zondag 27 april 1856 in 's-Gravenzande (Zh), zie IX-BMF.

VIII-YY  Elizabeth Kraak, dochter van Jan Kraak (VII-JE) en Adriaantje Schipper, is geboren op zondag 7 november 1819 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 6 december 1877 in Oud Beijerland (Zh). Elizabeth werd 58 jaar en 29 dagen.

Elizabeth trouwt op donderdag 6 mei 1841 in Oud Beijerland (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Arie Kegel, zoon van Jan Kegel en Teuntje Ariesd Stolk. Arie is geboren op zaterdag 6 februari 1819 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 2 december 1869 in Oud Beijerland (Zh). Arie werd 50 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Arie en Elizabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Kegel is geboren op dinsdag 15 februari 1842 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 10 november 1846 in Oud Beijerland (Zh). Jan werd 4 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

2  Korstiaan Kegel is geboren op zaterdag 13 juli 1844 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BMG.

3  Jan Kegel is geboren op donderdag 6 mei 1847 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 20 maart 1848 in Oud Beijerland (Zh). Jan werd 10 maanden en 14 dagen.

4  Jan Kegel is geboren op woensdag 4 juli 1849 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BMH.

5  Hendrik Kegel is geboren op woensdag 11 december 1850 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BMI.

6  Teunis Kegel is geboren op woensdag 24 september 1856 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BMJ.

7  Adrianus Kegel is geboren op dinsdag 14 februari 1860 in Oud Beijerland (Zh).

VIII-YZ  Soetje van der Giessen, dochter van Jan van der Giessen en Maartje 't Jong (VII-JF), is geboren op vrijdag 21 februari 1817 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 24 mei 1897 in Numansdorp (Zh). Soetje werd 80 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Soetje trouwt op zaterdag 30 april 1842 in Numansdorp (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jakobus Werkhoven, zoon van Arnoldus Werkhoven en Maria de Groot. Jakobus is geboren op woensdag 9 mei 1821 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 13 januari 1899 in Numansdorp (Zh). Jakobus werd 77 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Van Jakobus en Soetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Werkhoven is geboren op vrijdag 10 februari 1843 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMK.

2  Maartje Werkhoven is geboren op woensdag 17 september 1845 in Numansdorp (Zh), zie IX-BML.

3  Arnoldus Werkhoven is geboren op dinsdag 19 september 1848 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 4 april 1849 in Numansdorp (Zh). Arnoldus werd 6 maanden en 16 dagen.

4  Adriaantje Werkhoven is geboren op zaterdag 28 december 1850 in Numansdorp (Zh).

5  Janna Werkhoven is geboren op zaterdag 6 augustus 1853 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMM.

6  Arnoldus Pieter Werkhoven is geboren op donderdag 20 maart 1856 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMN.

7  Levenloos kind Werkhoven is ter wereld gekomen op donderdag 11 november 1858 in Numansdorp (Zh).

VIII-ZA  Jeroenis van der Giessen, zoon van Jan van der Giessen en Maartje 't Jong (VII-JF), is geboren op zaterdag 11 september 1819 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 25 december 1843 in Numansdorp (Zh). Jeroenis werd 24 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Jeroenis trouwt op zaterdag 29 mei 1841 in Numansdorp (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Ingena Stam, dochter van Gerrit Stam en Ingena van den Blom. Ingena is geboren op dinsdag 3 oktober 1809 in Loon op Zand (Nb), is overleden op zondag 27 april 1873 in Numansdorp (Zh). Ingena werd 63 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Ingena was later gehuwd (2) met Arie Rijerkerk.

Van Jeroenis en Ingena zijn twee kinderen bekend:

1  Maartje van der Giessen is geboren op dinsdag 22 maart 1842 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMO.

2  Gerrit van der Giessen is geboren op vrijdag 24 november 1843 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMP.

VIII-ZB  Cornelis van der Giesen, zoon van Jan van der Giessen en Maartje 't Jong (VII-JF), is geboren op donderdag 15 november 1821 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 31 oktober 1902 in Westmaas (Zh). Cornelis werd 80 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

(ouders: Jan van der Giesen en Maartje 't Jong)

Cornelis trouwt op zondag 10 augustus 1851 in Numansdorp (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Adriaantje Vos, dochter van Jacobus Vos en Elizabeth van der Ree. Adriaantje is geboren op maandag 8 juni 1829 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 14 juli 1894 in Westmaas (Zh). Adriaantje werd 65 jaar, 1 maand en 6 dagen.

(ouders: Jacobus Vos en Elizabeth van der Ree)

Van Cornelis en Adriaantje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Maartje van der Giesen is geboren op maandag 26 januari 1852 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 12 juli 1852 in Numansdorp (Zh). Maartje werd 5 maanden en 16 dagen.

2  Jacobus van der Giesen is geboren op zondag 23 oktober 1853 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 3 februari 1856 in Westmaas (Zh). Jacobus werd 2 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

3  Jan van der Giesen is geboren op woensdag 7 februari 1855 in Westmaas (Zh), is overleden op maandag 26 februari 1855 in Westmaas (Zh). Jan werd 19 dagen.

4  Maartje van der Giesen is geboren op maandag 31 december 1855 in Westmaas (Zh), is overleden op dinsdag 12 augustus 1856 in Westmaas (Zh). Maartje werd 7 maanden en 12 dagen.

5  Maartje van der Giesen is geboren op zaterdag 18 april 1857 in Westmaas (Zh), is overleden op vrijdag 30 september 1859 in Westmaas (Zh). Maartje werd 2 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

6  Jacobus van der Giesen is geboren op zondag 14 maart 1858 in Westmaas (Zh), zie IX-BMQ.

7  Jan van der Giesen is geboren op dinsdag 8 maart 1859 in Westmaas (Zh), is overleden op zaterdag 4 juni 1859 in Westmaas (Zh). Jan werd 2 maanden en 27 dagen.

8  Maartje van der Giesen is geboren op zaterdag 18 februari 1860 in Westmaas (Zh), is overleden op vrijdag 13 juli 1860 in Westmaas (Zh). Maartje werd 4 maanden en 25 dagen.

9  Maartje van der Giesen is geboren op zaterdag 18 februari 1860 in Westmaas (Zh), is overleden op donderdag 18 juli 1861 in Westmaas (Zh). Maartje werd 1 jaar en 5 maanden.

10  Jan van der Giesen is geboren op zondag 28 september 1862 in Westmaas (Zh), zie IX-BMR.

11  Cornelis van der Giesen is geboren op dinsdag 1 december 1863 in Westmaas (Zh), is overleden op dinsdag 8 december 1863 in Westmaas (Zh). Cornelis werd 7 dagen.

12  Maartje Elizabeth van der Giesen is geboren op zaterdag 15 juli 1865 in Westmaas (Zh), is overleden op dinsdag 30 november 1869 in Westmaas (Zh). Maartje werd 4 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

13  Elizabeth Maartje van der Giesen is geboren op vrijdag 20 juli 1866 in Westmaas (Zh), zie IX-BMS.

14  Cornelis van der Giesen is geboren op zondag 16 augustus 1868 in Westmaas (Zh), is overleden op dinsdag 11 mei 1869 in Westmaas (Zh). Cornelis werd 8 maanden en 25 dagen.

15  Cornelis van der Giesen is geboren op donderdag 4 november 1869 in Westmaas (Zh), is overleden op maandag 3 januari 1870 in Westmaas (Zh). Cornelis werd 1 maand en 30 dagen.

VIII-ZC  Jannetje van der Giesen, dochter van Jan van der Giessen en Maartje 't Jong (VII-JF), is geboren op zondag 9 februari 1823 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 3 juni 1897 in Numansdorp (Zh). Jannetje werd 74 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jannetje trouwt op zondag 8 februari 1846 in Numansdorp (Zh) op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Adrianus de Ruiter, zoon van Bastiaan de Ruiter en Jannigje Stolk. Adrianus is geboren op woensdag 13 augustus 1823 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 2 augustus 1846 in Numansdorp (Zh). Adrianus werd 22 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Adrianus en Jannetje is een kind bekend:

1  Adrianus de Ruiter is geboren op zaterdag 24 oktober 1846 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 9 november 1846 in Numansdorp (Zh). Adrianus werd 16 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 1 juli 1847 in Numansdorp (Zh) op 24-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrik van Eeren, zoon van Jan van Eeren en Adriaantje Vos. Hendrik is geboren op dinsdag 9 maart 1824 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 27 augustus 1866 in Numansdorp (Zh). Hendrik werd 42 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Hendrik en Jannetje zijn negen kinderen bekend:

2  Jan van Eeren is geboren op zaterdag 21 oktober 1848 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMT.

3  Jeroenis van Eeren is geboren op zondag 1 december 1850 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 3 december 1850 in Numansdorp (Zh). Jeroenis werd 2 dagen.

4  Maartje van Eeren is geboren op woensdag 18 februari 1852 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 19 augustus 1852 in Numansdorp (Zh). Maartje werd 6 maanden en 1 dag.

5  Adriaantje van Eeren is geboren op dinsdag 7 juni 1853 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMU.

6  Jeroenis van Eeren is geboren op donderdag 22 februari 1855 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMV.

7  Maartje van Eeren is geboren op donderdag 7 mei 1857 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 24 december 1865 in Numansdorp (Zh). Maartje werd 8 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

8  Lijntje van Eeren is geboren op dinsdag 6 september 1859 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMW.

9  Jannigje van Eeren is geboren op dinsdag 4 juni 1861 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 11 mei 1863 in Numansdorp (Zh). Jannigje werd 1 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

10  Bastiaan van Eeren is geboren op zaterdag 21 mei 1864 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMX.

VIII-ZD  Jan Huisert van der Giesen, zoon van Jan van der Giessen en Maartje 't Jong (VII-JF), bakker, is geboren op woensdag 20 november 1833 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 22 mei 1912 in Numansdorp (Zh). Jan werd 78 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 28 mei 1858 in Numansdorp (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Pieternella Groeneweg, dochter van Willem Groeneweg en Jannigje Walter. Pieternella is geboren op maandag 13 februari 1837 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 29 augustus 1934 in Numansdorp (Zh). Pieternella werd 97 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Jan en Pieternella zijn negen kinderen bekend:

1  Jannigje van der Giesen is geboren op maandag 6 september 1858 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 17 oktober 1858 in Numansdorp (Zh). Jannigje werd 1 maand en 11 dagen.

2  Jan van der Giesen is geboren op maandag 31 oktober 1859 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMY.

3  Willem van der Giesen is geboren op donderdag 27 februari 1862 in Numansdorp (Zh), zie IX-BMZ.

4  Jeroenis van der Giesen is geboren op zondag 18 september 1864 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNA.

5  Adam van der Giesen is geboren op vrijdag 18 januari 1867 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 23 september 1886 in Numansdorp (Zh). Adam werd 19 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

6  Kornelis van der Giesen is geboren op vrijdag 21 mei 1869 in Numansdorp (Zh).

7  Jannigje Maartje van der Giesen is geboren op dinsdag 14 november 1871 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNB.

8  Izaak Arie van der Giesen is geboren op dinsdag 31 augustus 1875 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 6 januari 1878 in Numansdorp (Zh). Izaak werd 2 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

9  Maartje Johanna van der Giesen is geboren op donderdag 14 maart 1878 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNC.

VIII-ZE  Janna Huisert van der Giessen, dochter van Jan van der Giessen en Maartje 't Jong (VII-JF), is geboren op zaterdag 19 augustus 1837 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 10 oktober 1919 in Numansdorp (Zh). Janna werd 82 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Janna trouwt op vrijdag 7 januari 1859 in Numansdorp (Zh) op 21-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Jan Kooijman, zoon van Leendert Kooijman en Neeltje Vrijland. Jan is geboren op dinsdag 3 november 1829 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 31 december 1871 in Numansdorp (Zh). Jan werd 42 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Jan en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Maartje Kooijman is geboren op dinsdag 28 februari 1860 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 22 december 1869 in Numansdorp (Zh). Maartje werd 9 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

2  Neeltje Kooijman is geboren op donderdag 20 februari 1862 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 8 januari 1872 in Numansdorp (Zh). Neeltje werd 9 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

3  Jan Kooijman is geboren op zaterdag 26 maart 1864 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 11 februari 1873 in Numansdorp (Zh). Jan werd 8 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

4  Lena Kooijman is geboren op maandag 14 mei 1866 in Numansdorp (Zh), zie IX-BND.

5  Zoetje Kooijman is geboren op woensdag 13 januari 1869 in Numansdorp (Zh).

6  Leendert Kooijman is geboren op maandag 13 februari 1871 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 24 oktober 1881 in Numansdorp (Zh). Leendert werd 10 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Janna trouwt op donderdag 7 augustus 1873 in Numansdorp (Zh) op 35-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Leendert Arie Zevenbergen, zoon van Gerrit Zevenbergen en Lijntje Bouman. Leendert is geboren op vrijdag 23 april 1830 in Goudswaard (Zh).

Leendert was eerder gehuwd (1) met Willemina Visser.

VIII-ZF  Elizabeth Bijl, dochter van Pieter Bijl en Jannigje 't Jong (VII-JG), is geboren op zaterdag 5 juli 1823 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 4 januari 1907 in Numansdorp (Zh). Elizabeth werd 83 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Elizabeth trouwt op zaterdag 24 april 1847 in Numansdorp (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Zwijns, zoon van Leendert Zwijns en Susanna Maria Brands. Jan is geboren op maandag 28 februari 1820 in Hellevoetsluis (Zh), is overleden op dinsdag 9 maart 1858 in Haarlemmermeer (Nh). Jan werd 38 jaar en 9 dagen.

Van Jan en Elizabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Leendert Zwijns is geboren op donderdag 14 oktober 1847 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BNE.

2  Pieter Zwijns is geboren op dinsdag 7 november 1848 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BNF.

3  Susanna Maria Zwijns is geboren op zaterdag 9 februari 1850 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BNG.

4  Jannetje Zwijns is geboren op donderdag 13 februari 1851 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BNH.

5  Elizabeth Zwijns is geboren op zaterdag 6 maart 1852 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zondag 27 april 1856 in Heinenoord (Zh). Elizabeth werd 4 jaar, 1 maand en 21 dagen.

6  Jan Zwijns is geboren op woensdag 27 april 1853 in Mijnsheerenland (Zh), is ongehuwd overleden op zaterdag 24 oktober 1936 in Numansdorp (Zh). Jan werd 83 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

7  Jeroenus Zwijns is geboren op zaterdag 29 april 1854 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BNI.

8  Willem Zwijns is geboren op donderdag 14 februari 1856 in Heinenoord (Zh), is overleden op zondag 24 februari 1856 in Heinenoord (Zh). Willem werd 10 dagen.

9  Elizabeth Zwijns is geboren op zaterdag 15 augustus 1857 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op maandag 12 oktober 1857 in Haarlemmermeer (Nh). Elizabeth werd 1 maand en 27 dagen.

VIII-ZG  Willempje Bijl, dochter van Pieter Bijl en Jannigje 't Jong (VII-JG), is geboren op vrijdag 27 juli 1827 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 22 augustus 1908 in Zuid-Beijerland (Zh). Willempje werd 81 jaar en 26 dagen.

Willempje trouwt op zondag 4 mei 1851 in Klaaswaal (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk van den Bergh, zoon van Johannis van den Bergh en Maria Pileé. Dirk is geboren op maandag 23 mei 1825 in Tien Polders (Zh), is overleden op woensdag 28 juli 1909 in Zuid-Beijerland (Zh). Dirk werd 84 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Dirk en Willempje zijn negen kinderen bekend:

1  Maria van den Bergh is geboren op donderdag 15 januari 1852 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BNJ.

2  Pieter van den Bergh is geboren op zaterdag 28 mei 1853 in Klaaswaal (Zh), is overleden op woensdag 24 november 1926 in Zuid-Beijerland (Zh). Pieter werd 73 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

3  Johannis van den Bergh is geboren op donderdag 14 september 1854 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BNK.

4  Jeroenis van den Bergh is geboren op vrijdag 11 april 1856 in Goudswaard (Zh), is overleden op woensdag 12 november 1856 in Goudswaard (Zh). Jeroenis werd 7 maanden en 1 dag.

5  Jannetje van den Bergh is geboren op zaterdag 12 september 1857 in Goudswaard (Zh), is overleden op woensdag 9 juni 1858 in Goudswaard (Zh). Jannetje werd 8 maanden en 28 dagen.

6  Jannetje van den Bergh is geboren op maandag 4 november 1861 in Goudswaard (Zh), zie IX-BNL.

7  Gijsbertje van den Bergh is geboren op zaterdag 31 januari 1863 in Goudswaard (Zh), zie IX-BNM.

8  Dirk van den Bergh is geboren op zaterdag 24 juni 1865 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNN.

9  Hendrik van den Bergh is geboren op zaterdag 15 september 1866 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 20 januari 1868 in Numansdorp (Zh). Hendrik werd 1 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

VIII-ZH  Pieter Bijl, zoon van Pieter Bijl en Jannigje 't Jong (VII-JG), hoefsmid, is geboren op vrijdag 13 februari 1835 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 23 augustus 1893 in Numansdorp (Zh). Pieter werd 58 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 30 april 1862 in Numansdorp (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannigje van Helden, dochter van Gerrit Jansz van Helden en Willempje Beekman. Jannigje is geboren op dinsdag 7 november 1837 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 26 juli 1908 in Rotterdam (Zh). Jannigje werd 70 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Pieter en Jannigje zijn zestien kinderen bekend:

1  Pieter Bijl is geboren op donderdag 21 mei 1863 in Klaaswaal (Zh), is overleden op vrijdag 17 juli 1863 in Klaaswaal (Zh). Pieter werd 1 maand en 26 dagen.

2  Gerrit Bijl is geboren op dinsdag 19 april 1864 in Klaaswaal (Zh), is overleden op donderdag 28 april 1864 in Klaaswaal (Zh). Gerrit werd 9 dagen.

3  Jannigje Bijl is geboren op vrijdag 12 mei 1865 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BNO.

4  Gerrit Bijl is geboren op vrijdag 20 september 1867 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BNP.

5  Pieter Bijl is geboren op donderdag 22 oktober 1868 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BNQ.

6  Willempje Bijl is geboren op zaterdag 15 januari 1870 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BNR.

7  Jeroenis Bijl is geboren op zondag 16 april 1871 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op maandag 1 april 1872 in Zuid-Beijerland (Zh). Jeroenis werd 11 maanden en 16 dagen.

8  Levenloos kind Bijl is ter wereld gekomen op woensdag 13 november 1872 in Zuid-Beijerland (Zh).

9  Maria Bijl is geboren op woensdag 13 november 1872 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zondag 8 december 1872 in Zuid-Beijerland (Zh). Maria werd 25 dagen.

10  Jeroenis Bijl is geboren op dinsdag 25 november 1873 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BNS.

11  Maria Bijl is geboren op dinsdag 25 november 1873 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op maandag 23 maart 1874 in Zuid-Beijerland (Zh). Maria werd 3 maanden en 26 dagen.

12  Willem Bijl is geboren op maandag 22 maart 1875 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 7 augustus 1875 in Zuid-Beijerland (Zh). Willem werd 4 maanden en 16 dagen.

13  Johannes Bijl is geboren op donderdag 25 januari 1877 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 25 april 1879 in Zuid-Beijerland (Zh). Johannes werd 2 jaar en 3 maanden.

14  Willem Bijl is geboren op maandag 12 augustus 1878 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BNT.

15  Maria Bijl is geboren op donderdag 17 juni 1880 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BNU.

16  Elizabeth Bijl is geboren op woensdag 28 september 1881 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 19 januari 1882 in Numansdorp (Zh). Elizabeth werd 3 maanden en 22 dagen.

VIII-ZI  Kornelis Bijl, zoon van Pieter Bijl en Jannigje 't Jong (VII-JG), is geboren op maandag 11 december 1837 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 2 juli 1896 in Numansdorp (Zh). Kornelis werd 58 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Kornelis trouwt op vrijdag 25 februari 1881 in Numansdorp (Zh) op 43-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia de Zwart, dochter van Hermanus de Zwart en Geertruida Groeneweg. Cornelia is geboren op vrijdag 4 februari 1853 in Numansdorp (Zh).

Van Kornelis en Cornelia is een kind bekend:

1  Pieter Bijl is geboren op donderdag 24 augustus 1882 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 1 juni 1902 in Numansdorp (Zh). Pieter werd 19 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

VIII-ZJ  Jannigje Bijl, dochter van Pieter Bijl en Jannigje 't Jong (VII-JG), is geboren op dinsdag 28 december 1841 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 26 november 1921 in Numansdorp (Zh). Jannigje werd 79 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Jannigje trouwt op vrijdag 27 april 1866 in Numansdorp (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Arie van der Giesen, zoon van Hendrik van der Giesen en Baartje Kuipers. Arie is geboren op woensdag 7 februari 1838 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 1 december 1914 in Numansdorp (Zh). Arie werd 76 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Arie en Jannigje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik van der Giesen is geboren op zaterdag 4 mei 1867 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 1 oktober 1873 in Numansdorp (Zh). Hendrik werd 6 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

2  Pieter van der Giesen is geboren op zaterdag 14 augustus 1869 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNV.

3  Barend van der Giesen is geboren op maandag 5 december 1870 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNW.

4  Jannetje van der Giesen is geboren op dinsdag 6 februari 1872 in Numansdorp (Zh), is overleden op woensdag 22 mei 1872 in Numansdorp (Zh). Jannetje werd 3 maanden en 16 dagen.

5  Jannetje van der Giesen is geboren op dinsdag 26 augustus 1873 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 27 december 1873 in Numansdorp (Zh). Jannetje werd 4 maanden en 1 dag.

6  Hendrik van der Giesen is geboren op woensdag 16 december 1874 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNX.

7  Jannigje van der Giesen is geboren op dinsdag 7 november 1876 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 2 december 1941 in Numansdorp (Zh). Jannigje werd 65 jaar en 25 dagen.

8  Baartje van der Giesen is geboren op maandag 3 december 1877 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 9 april 1878 in Numansdorp (Zh). Baartje werd 4 maanden en 6 dagen.

VIII-ZK  Dirk Bijl, zoon van Pieter Bijl en Jannigje 't Jong (VII-JG), is geboren op zaterdag 20 december 1845 in Numansdorp (Zh).

Dirk trouwt op vrijdag 18 juni 1875 in Numansdorp (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Elizabeth Bos, dochter van Cornelis Bos en Elizabeth van der Blom. Elizabeth is geboren op zaterdag 27 oktober 1849 in Numansdorp (Zh), is overleden op vrijdag 5 juni 1903 in Numansdorp (Zh). Elizabeth werd 53 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Dirk en Elizabeth zijn negen kinderen bekend:

1  Gerritje Bijl is geboren op maandag 31 augustus 1868, zie IX-BNY.

2  Jannetje Bijl is geboren op donderdag 20 januari 1876 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 6 februari 1941 in Numansdorp (Zh). Jannetje werd 65 jaar en 17 dagen.

3  Cornelis Bijl is geboren op donderdag 8 maart 1877 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 21 juli 1877 in Numansdorp (Zh). Cornelis werd 4 maanden en 13 dagen.

4  Gijsbertje Bijl is geboren op zaterdag 15 februari 1879 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 12 juli 1880 in Numansdorp (Zh). Gijsbertje werd 1 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

5  Elizabeth Bijl is geboren op woensdag 26 januari 1881 in Numansdorp (Zh).

6  Gijsbertje Bijl is geboren op maandag 13 oktober 1884 in Numansdorp (Zh), zie IX-BNZ.

7  Pietertje Bijl is geboren op vrijdag 6 november 1885 in Numansdorp (Zh), zie IX-BOA.

8  Dirk Bijl is geboren op dinsdag 30 december 1890 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 7 maart 1891 in Numansdorp (Zh). Dirk werd 2 maanden en 5 dagen.

9  Dirk Bijl is geboren op vrijdag 2 december 1892 in Numansdorp (Zh).

VIII-ZL  Neeltje van der Sijde, dochter van Arij van der Sijde (VII-JH) en Marija Teunisdr van der Merwe, is geboren op dinsdag 27 augustus 1805 in Heinenoord (Zh).

Neeltje trouwt op donderdag 8 september 1831 in Strijen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Matthijs Schouten, zoon van Mathijs Schouten en Maria Molendijk. Matthijs, bouwman, is geboren op dinsdag 11 februari 1800 in Wieldrecht (Zh), is overleden op woensdag 7 augustus 1833 in Strijen (Zh). Matthijs werd 33 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Matthijs en Neeltje is een kind bekend:

1  Maria Schouten is geboren op zondag 10 februari 1833 in Strijen (Zh), zie IX-BOB.

VIII-ZM  Jacobus Blom, zoon van Jacobus Blom en Adriana van Esveld (VII-JI), schoenmaker, is geboren op maandag 15 september 1823 in Den Haag (Zh), is overleden op zondag 6 februari 1887 in Den Haag (Zh). Jacobus werd 63 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 13 september 1848 in Den Haag (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Geertrui de Gee, dochter van Isaak Johannes de Gee en Maria Geertruida Vonk. Maria, dienstbode, is geboren op zaterdag 23 december 1826 in Den Haag (Zh), is overleden op zondag 16 december 1883 in Den Haag (Zh). Maria werd 56 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Jacobus en Maria is een kind bekend:

1  Jacobus Blom is geboren op maandag 18 juli 1853 in Den Haag (Zh), zie IX-BOC.

VIII-ZN  Thomas Fredrik Klaassen, zoon van Thomas Klaassen en Willemina Geertruida van Esveld (VII-JJ), zendeling en leraar, is geboren op vrijdag 3 november 1837 in Den Haag (Zh), is overleden op vrijdag 29 maart 1872 in Ternate_Maluku_Utara (INDO). Thomas werd 34 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Thomas trouwt op woensdag 13 augustus 1862 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Cornelia Aarssen, dochter van Johannes Pieter Aarssen en Maria Magdalena van Geefhuise. Catharina is geboren op maandag 27 april 1835 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 26 oktober 1887 in Jakarta (INDO). Catharina werd 52 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Thomas en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Thomas Frederik Klaassen is geboren rond 1863, is overleden op vrijdag 10 december 1875 in Utrecht (Ut). Thomas werd ongeveer 12 jaar.

2  Johannes Pieter Klaassen is geboren op donderdag 17 mei 1866 in Ternate_Maluku_Utara (INDO), zie IX-BOD.

VIII-ZO  Cornelia den Bogter, dochter van Adrianus den Bogter en Lijntje van der Seijde (VII-JK), is geboren op vrijdag 2 november 1838 in Puttershoek (Zh), is overleden op dinsdag 6 januari 1880 in Puttershoek (Zh). Cornelia werd 41 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 28 oktober 1877 in Puttershoek (Zh) op 38-jarige leeftijd met de 33-jarige Pieter Slooff, zoon van Gabriel Sloof en Maaike Streefkerk. Pieter is geboren op maandag 5 februari 1844 in Ridderkerk (Zh).

Pieter was later gehuwd (2) met Kornelia van der Heijden.

Van Pieter en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind Sloof is ter wereld gekomen op zondag 28 december 1879 in Puttershoek (Zh).

VIII-ZP  Cornelis Naaktgeboren, zoon van Joost Naaktgeboren en Lijntje van der Seijde (VII-JK), is geboren op woensdag 17 december 1851 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 28 december 1851 in Puttershoek (Zh), is overleden op dinsdag 24 maart 1931 in Puttershoek (Zh). Cornelis werd 79 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 25 november 1877 in Puttershoek (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hermina van de Griend, dochter van Jakob van der Griend en Kaatje Biesbroek. Hermina is geboren op vrijdag 30 april 1852 in Puttershoek (Zh), is gedoopt op zondag 30 mei 1852 in Puttershoek (Zh), is overleden op zaterdag 15 november 1941 in Puttershoek (Zh). Hermina werd 89 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Cornelis en Hermina zijn drie kinderen bekend:

1  Lijntje Naaktgeboren is geboren op dinsdag 16 juli 1878 in Puttershoek (Zh), zie IX-BOE.

2  Jacob Naaktgeboren is geboren op donderdag 22 april 1880 in Puttershoek (Zh), zie IX-BOF.

3  Joost Naaktgeboren is geboren op zaterdag 25 februari 1882 in Puttershoek (Zh), zie IX-BOG.

VIII-ZQ  Bastiaan Dekker, zoon van Willem Dekker en Adriaantje van der Seijde (VII-JL), is geboren op maandag 5 november 1849 in Sint Anthoniepolder (Zh), is overleden op zaterdag 14 april 1934 in Strijen (Zh). Bastiaan werd 84 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Bastiaan trouwt op zaterdag 31 december 1892 in Puttershoek (Zh) op 43-jarige leeftijd met de 53-jarige Neeltje Barendregt, dochter van Cornelis Barendregt en Teuna Dekker. Neeltje is geboren op donderdag 26 december 1839 in Puttershoek (Zh), is overleden op dinsdag 2 februari 1904 in Strijen (Zh). Neeltje werd 64 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Neeltje was eerder gehuwd (1) met Bartholomeus van der Weijden.

VIII-ZR  Cornelis van der Sijde, zoon van Cornelis van der Sijde (VII-JM) en Pleuntje Hoogvliet, is geboren op dinsdag 13 maart 1849 in Sint Anthoniepolder (Zh), is overleden op dinsdag 3 november 1896 in Strijen (Zh). Cornelis werd 47 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 11 september 1873 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Adriana Bervoets, dochter van Pieter Bervoets en Adriana de Baat. Adriana is geboren op dinsdag 9 januari 1849 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 2 mei 1912 in Strijen (Zh). Adriana werd 63 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Cornelis en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis van der Sijde is geboren op donderdag 9 augustus 1877 in Maasdam (Zh), zie IX-BOH.

2  Adriana van der Sijde is geboren op woensdag 1 juni 1881 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 2 juni 1881 in Strijen (Zh). Adriana werd 1 dag.

VIII-ZS  Aart van der Sijde, zoon van Cornelis van der Sijde (VII-JM) en Pietertje Kool, is geboren op woensdag 9 juni 1858 in Maasdam (Zh), is overleden op maandag 7 december 1931 in Rotterdam (Zh). Aart werd 73 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Aart trouwt op donderdag 4 juni 1891 in Piershil (Zh) op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Jaapje Noordermeer, dochter van Jacob Noordermeer en Cornelia Bijl. Jaapje is geboren op zondag 24 april 1870 in Piershil (Zh).

Van Aart en Jaapje zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Jacob van der Sijde is geboren op zaterdag 28 mei 1892 in Scheveningen (Zh), zie IX-BOI.

2  Margrietha Johanna van der Sijde is geboren op dinsdag 5 december 1893 in Piershil (Zh).

3  Jacob Cornelis van der Sijde is geboren op zaterdag 14 december 1895 in Piershil (Zh), zie IX-BOJ.

4  Pieter van der Sijde is geboren op woensdag 11 augustus 1897 in Piershil (Zh), zie IX-BOK.

5  Cornelia van der Sijde is geboren op maandag 9 april 1900 in Hoogvliet (Zh), zie IX-BOL.

6  Dirk van der Sijde is geboren op maandag 28 oktober 1901 in Hoogvliet (Zh).

7  Lourens van der Sijde is geboren op woensdag 18 november 1903 in Hoogvliet (Zh), zie IX-BOM.

8  Pietertje van der Sijde is geboren op dinsdag 27 februari 1906 in Hoogvliet (Zh), zie IX-BON.

9  Adrianus van der Sijde is geboren rond 1915 in Pernis (Zh), zie IX-BOO.

VIII-ZT  Cornelia van der Sijde, dochter van Cornelis van der Sijde (VII-JM) en Pietertje Kool, is geboren op woensdag 1 maart 1865 in Maasdam (Zh), is overleden op dinsdag 23 december 1941 in Zierikzee (Ze). Cornelia werd 76 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 10 juni 1891 in Zierikzee (Ze) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Jacobus Catshoek, zoon van Gerardus Christiaan Catshoek en Jannetje Koopman. Jacobus is geboren op maandag 23 januari 1860 in Zierikzee (Ze), is overleden op vrijdag 22 oktober 1948 in Kortgene (Ze). Jacobus werd 88 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

VIII-ZU  Pietertje van der Zijde, dochter van Gerrit van der Seijde (VII-JP) en Johanna Koomans, is geboren op vrijdag 30 september 1836 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 27 mei 1872 in Maasdam (Zh). Pietertje werd 35 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Pietertje trouwt op vrijdag 22 juni 1855 in Strijen (Zh) op 18-jarige leeftijd met de 24-jarige Reinier van den Berg, zoon van Reinier van den Berg en Grietje van Roon. Reinier is geboren op maandag 2 augustus 1830 in Strijen (Zh).

Reinier was later gehuwd (2) met Willemijntje Kleijnendorst. Reinier was later gehuwd (3) met Maaike Schippers.

Van Reinier en Pietertje zijn tien kinderen bekend:

1  Reinier van den Berg is geboren op zaterdag 15 december 1855 in Strijen (Zh), zie IX-BOP.

2  Johanna van den Berg is geboren op woensdag 8 april 1857 in Strijen (Zh), zie IX-BOQ.

3  Gerrit van den Berg is geboren op vrijdag 16 juli 1858 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 4 februari 1860 in Strijen (Zh). Gerrit werd 1 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

4  Grietje van den Berg is geboren op vrijdag 12 augustus 1859 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 5 november 1859 in Maasdam (Zh). Grietje werd 2 maanden en 24 dagen.

5  Grietje van den Berg is geboren op zondag 6 januari 1861 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 21 mei 1877 in Maasdam (Zh). Grietje werd 16 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

6  Gerrit van den Berg is geboren op maandag 16 maart 1863 in Strijen (Zh), zie IX-BOR.

7  Elizabeth van den Berg is geboren op donderdag 3 mei 1866 in Dinteloord (Nb), is overleden op vrijdag 20 juni 1884 in Maasdam (Zh). Elizabeth werd 18 jaar, 1 maand en 17 dagen.

8  Neeltje van den Berg is geboren op dinsdag 12 mei 1868 in Sint Anthoniepolder (Zh), is overleden op woensdag 16 oktober 1878 in Maasdam (Zh). Neeltje werd 10 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

9  Pietertje van den Berg is geboren op dinsdag 28 februari 1871 in Maasdam (Zh), is overleden op woensdag 19 juli 1871 in Maasdam (Zh). Pietertje werd 4 maanden en 21 dagen.

10  Hendrik van den Berg is geboren op maandag 27 mei 1872 in Maasdam (Zh), is overleden op woensdag 9 juli 1873 in Maasdam (Zh). Hendrik werd 1 jaar, 1 maand en 12 dagen.

VIII-ZV  Neeltje van der Sijde, dochter van Gerrit van der Seijde (VII-JP) en Johanna Koomans, is geboren op zaterdag 26 mei 1838 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 9 september 1880 in Strijen (Zh). Neeltje werd 42 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 10 december 1858 in Strijen (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Maarten de Groot, zoon van Maarten de Groot en Pietertje Kruijthoff. Maarten is geboren op vrijdag 7 september 1832 in Strijensas (Zh), is overleden op zondag 13 augustus 1911 in Strijen (Zh). Maarten werd 78 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Maarten was later gehuwd (2) met Adriana Bezemer (zie VIII-VQ).

Van Maarten en Neeltje zijn zestien kinderen bekend:

1  Maarten de Groot is geboren op zondag 4 december 1859 in Strijen (Zh), zie IX-BOS.

2  Johanna de Groot is geboren op vrijdag 4 januari 1861 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 21 maart 1861 in Strijen (Zh). Johanna werd 2 maanden en 17 dagen.

3  Gerrit de Groot is geboren op maandag 11 augustus 1862 in Strijen (Zh), zie IX-BOT.

4  Pietertje de Groot is geboren op donderdag 3 maart 1864 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 2 mei 1864 in Strijen (Zh). Pietertje werd 1 maand en 29 dagen.

5  Pieter de Groot is geboren op donderdag 20 juli 1865 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 11 september 1865 in Strijen (Zh). Pieter werd 1 maand en 22 dagen.

6  Pietertje de Groot is geboren op vrijdag 28 september 1866 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 1 december 1866 in Strijen (Zh). Pietertje werd 2 maanden en 3 dagen.

7  Pieter de Groot is geboren op zondag 9 februari 1868 in Strijen (Zh), zie IX-BOU.

8  Johanna de Groot is geboren op zondag 13 juni 1869 in Strijen (Zh), zie IX-BOV.

9  Annigje de Groot is geboren op zondag 18 september 1870 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 9 april 1871 in Strijen (Zh). Annigje werd 6 maanden en 22 dagen.

10  Annigje de Groot is geboren op zaterdag 16 maart 1872 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 17 juni 1872 in Strijen (Zh). Annigje werd 3 maanden en 1 dag.

11  Teunis de Groot is geboren op donderdag 12 juni 1873 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 9 augustus 1873 in Strijen (Zh). Teunis werd 1 maand en 28 dagen.

12  Teunis de Groot is geboren op donderdag 10 september 1874 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 28 september 1874 in Strijen (Zh). Teunis werd 18 dagen.

13  Teunis de Groot is geboren op zondag 31 oktober 1875 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 3 februari 1876 in Strijen (Zh). Teunis werd 3 maanden en 3 dagen.

14  Annigje de Groot is geboren op vrijdag 9 november 1877 in Strijen (Zh).

15  Levenloos kind de Groot is ter wereld gekomen op zondag 13 april 1879 in Strijen (Zh).

16  Levenloos kind de Groot is ter wereld gekomen op woensdag 8 september 1880 in Strijen (Zh).

VIII-ZW  Pieter van der Sijden, zoon van Gerrit van der Seijde (VII-JP) en Johanna Koomans, is geboren op zaterdag 14 september 1839 in Strijen (Zh).

Pieter trouwt op vrijdag 26 april 1861 in Klaaswaal (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Teuntje Andeweg, dochter van Leendert Andeweg en Geertrui Dolk. Teuntje is geboren op zaterdag 11 januari 1840 in Klaaswaal (Zh).

Van Pieter en Teuntje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit van der Sijde is geboren op vrijdag 21 juni 1861 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BOW.

2  Anna Geertruida van der Sijde is geboren op maandag 13 juli 1863 in Strijen (Zh).

VIII-ZX  Cornelis van der Sijde, zoon van Gerrit van der Seijde (VII-JP) en Johanna Koomans, is geboren op zaterdag 7 november 1840 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 22 juni 1901 in Strijen (Zh). Cornelis werd 60 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 3 november 1860 in Strijen (Zh) op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Neeltje Bouwman, dochter van Jan Bouwman en Pieternella Reijerkerk. Neeltje is geboren op woensdag 12 december 1838 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 28 mei 1915 in Strijen (Zh). Neeltje werd 76 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna van der Sijde is geboren op maandag 10 juni 1861 in Strijen (Zh), zie IX-BOX.

2  Pieternella van der Sijde is geboren op vrijdag 27 februari 1863 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 28 mei 1863 in Strijen (Zh). Pieternella werd 3 maanden en 1 dag.

VIII-ZY  Goris van der Plas, zoon van Bastiaan van der Plas en Adriaantje van der Sijde (VII-JQ), is geboren op dinsdag 24 december 1839 in Klaaswaal (Zh), is overleden op woensdag 16 december 1868 in Numansdorp (Zh). Goris werd 28 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Goris trouwt op vrijdag 21 juni 1867 in Numansdorp (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacoba de Regt, dochter van Jan de Regt en Jacomijntje van der Schoot. Jacoba is geboren op maandag 28 februari 1842 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 10 september 1925 in Numansdorp (Zh). Jacoba werd 83 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Jacoba was later gehuwd (2) met Leendert Schelling.

Van Goris en Jacoba is een kind bekend:

1  Jan van der Plas is geboren op maandag 3 augustus 1868 in Numansdorp (Zh), is overleden op zondag 13 december 1868 in Numansdorp (Zh). Jan werd 4 maanden en 10 dagen.

VIII-ZZ  Koenraad van der Plas, zoon van Bastiaan van der Plas en Adriaantje van der Sijde (VII-JQ), is geboren op dinsdag 14 september 1841 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 13 augustus 1914 in Numansdorp (Zh). Koenraad werd 72 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Koenraad trouwt op vrijdag 1 mei 1868 in Numansdorp (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Adriaantje de Ruiter, dochter van Arie de Ruiter en Neeltje de Jong. Adriaantje is geboren op zaterdag 31 oktober 1846 in Westmaas (Zh), is overleden op dinsdag 9 oktober 1906 in Numansdorp (Zh). Adriaantje werd 59 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Van Koenraad en Adriaantje zijn acht kinderen bekend:

1  Adriaantje van der Plas is geboren op zaterdag 9 april 1870 in Numansdorp (Zh), zie IX-BOY.

2  Arie van der Plas is geboren op zaterdag 30 september 1871 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 3 juli 1873 in Numansdorp (Zh). Arie werd 1 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

3  Neeltje van der Plas is geboren op woensdag 18 maart 1874 in Numansdorp (Zh), zie IX-BOZ.

4  Bastiaan van der Plas is geboren op vrijdag 30 juni 1876 in Numansdorp (Zh), zie IX-BPA.

5  Margaretha Cornelia van der Plas is geboren op dinsdag 2 juli 1878 in Numansdorp (Zh), zie IX-BPB.

6  Lena van der Plas is geboren op vrijdag 16 juli 1880 in Numansdorp (Zh), is overleden op zaterdag 30 april 1887 in Numansdorp (Zh). Lena werd 6 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

7  Aria van der Plas is geboren op woensdag 6 september 1882 in Numansdorp (Zh), zie IX-BPC.

8  Arie van der Plas is geboren op vrijdag 8 mei 1885 in Numansdorp (Zh).

VIII-AAA  Neeltje van der Plas, dochter van Bastiaan van der Plas en Adriaantje van der Sijde (VII-JQ), is geboren op maandag 23 september 1844 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 8 februari 1875 in Zuid-Beijerland (Zh). Neeltje werd 30 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 7 mei 1869 in Numansdorp (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Hitzert, zoon van Marinus Hitsert en Martha Schouwenburg. Gerrit is geboren op vrijdag 12 januari 1844 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 20 maart 1920 in 's-Gravendeel (Zh). Gerrit werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Gerrit was later gehuwd (2) met Elizabeth van der Ree. Gerrit was later gehuwd (3) met Maria Verbaas. Gerrit was later gehuwd (4) met Adriaantje den Boer.

Van Gerrit en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Levenloos kind Hitzert is ter wereld gekomen op vrijdag 1 april 1870 in Klaaswaal (Zh).

2  Marinus Hitzert is geboren op zondag 23 november 1873 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BPD.

VIII-AAB  Aart van der Plas, zoon van Bastiaan van der Plas en Adriaantje van der Sijde (VII-JQ), is geboren op dinsdag 21 november 1848 in Numansdorp (Zh), is overleden op maandag 5 september 1881 in Numansdorp (Zh). Aart werd 32 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Aart trouwt op vrijdag 2 mei 1879 in Numansdorp (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriaantje van Driel, dochter van Gerrit van Driel en Gerritje de Reus. Adriaantje is geboren op donderdag 1 november 1855 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 20 oktober 1937 in Numansdorp (Zh). Adriaantje werd 81 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Adriaantje was later gehuwd (2) met Cornelis Snijders.

Van Aart en Adriaantje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit van der Plas is geboren op zaterdag 6 december 1879 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 13 augustus 1901 in Alkmaar (Nh). Gerrit werd 21 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

2  Aart van der Plas is geboren op vrijdag 18 november 1881 in Numansdorp (Zh), is overleden op dinsdag 27 maart 1883 in Numansdorp (Zh). Aart werd 1 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

VIII-AAC  Goris van der Sijde, zoon van Adrianus van der Zeijde (VII-JR) en Aagje Hoek, is geboren op zaterdag 28 juli 1838 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 27 september 1920 in Strijen (Zh). Goris werd 82 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Goris trouwt op dinsdag 27 januari 1863 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Janna de Heus, dochter van Teunis de Heus en Teuntje Hensen. Janna is geboren op maandag 6 november 1837 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 16 april 1917 in Strijen (Zh). Janna werd 79 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Goris en Janna zijn dertien kinderen bekend:

1  Adrianus van der Sijde is geboren op maandag 8 juni 1863 in Strijen (Zh), zie IX-BPE.

2  Teuntje van der Sijde is geboren op donderdag 24 november 1864 in Strijen (Zh), is overleden op zondag 25 december 1864 in Strijen (Zh). Teuntje werd 1 maand en 1 dag.

3  Teunis van der Sijde is geboren op donderdag 24 november 1864 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 13 januari 1865 in Strijen (Zh). Teunis werd 1 maand en 20 dagen.

4  Aagje van der Sijde is geboren op zaterdag 9 juni 1866 in Strijen (Zh), zie IX-BPF.

5  Teunis van der Sijde is geboren op zondag 23 juni 1867 in Strijen (Zh).

6  Teuntje van der Sijde is geboren op maandag 28 september 1868 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 5 maart 1869 in Strijen (Zh). Teuntje werd 5 maanden en 5 dagen.

7  Teunis van der Sijde is geboren op maandag 3 januari 1870 in Strijen (Zh).

8  Goris van der Sijde is geboren op vrijdag 4 augustus 1871 in Strijen (Zh), zie IX-BPG.

9  Teuntje van der Sijde is geboren op dinsdag 3 september 1872 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 13 september 1872 in Strijen (Zh). Teuntje werd 10 dagen.

10  Arie van der Sijde is geboren op zondag 26 oktober 1873 in Strijen (Zh), is overleden op dinsdag 28 april 1874 in Strijen (Zh). Arie werd 6 maanden en 2 dagen.

11  Teuntje van der Sijde is geboren op donderdag 28 oktober 1875 in Strijen (Zh), is overleden op maandag 14 augustus 1876 in Strijen (Zh). Teuntje werd 9 maanden en 17 dagen.

12  Pieter van der Sijde is geboren op vrijdag 16 februari 1877 in Strijen (Zh), is overleden op woensdag 13 juni 1877 in Strijen (Zh). Pieter werd 3 maanden en 28 dagen.

13  Teunis Pieter van der Sijde is geboren op dinsdag 26 november 1878 in Strijen (Zh), zie IX-BPH.

VIII-AAD  Arie van der Sijde, zoon van Adrianus van der Zeijde (VII-JR) en Aagje Hoek, is geboren op donderdag 22 augustus 1844 in 's-Gravendeel (Zh).

Arie trouwt op donderdag 18 september 1890 in Dubbeldam (Zh) op 46-jarige leeftijd met de 61-jarige Magcheltje den Boer, dochter van Wingert den Boer en Adriaantje van Prooijen. Magcheltje is geboren op vrijdag 31 oktober 1828 in Strijen (Zh).

Magcheltje was eerder gehuwd (1) met Leendert van 't Hof.

VIII-AAE  Adrianus van der Sijde, zoon van Adrianus van der Zeijde (VII-JR) en Aagje Hoek, is geboren op zondag 20 augustus 1848 in Strijen (Zh), is overleden op zaterdag 10 januari 1931 in Dubbeldam (Zh). Adrianus werd 82 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 27 april 1876 in Dubbeldam (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Stam, dochter van Teunis Stam en Appolonia de Ruiter. Grietje is geboren op donderdag 25 december 1856 in Wieldrecht_met_Louisapolder (Zh), is overleden op zaterdag 19 februari 1916 in Dubbeldam (Zh). Grietje werd 59 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Adrianus en Grietje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Aagje van der Sijde is geboren op zaterdag 12 augustus 1876 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BPI.

2  Teunis van der Sijde is geboren op zondag 31 maart 1878 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BPJ.

3  Adrianus van der Sijde is geboren op dinsdag 1 juli 1879 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zondag 30 mei 1880 in Dubbeldam (Zh). Adrianus werd 10 maanden en 29 dagen.

4  Adrianus van der Sijde is geboren op donderdag 15 juli 1880 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPK.

5  Pleuntje van der Sijde is geboren op zondag 26 februari 1882 in Dubbeldam (Zh), is overleden op donderdag 16 maart 1882 in Dubbeldam (Zh). Pleuntje werd 18 dagen.

6  Levenloos kind van der Sijde is ter wereld gekomen op donderdag 10 mei 1883 in Dubbeldam (Zh).

7  Ploontje van der Sijde is geboren op woensdag 2 juli 1884 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPL.

8  Aart van der Sijde is geboren op donderdag 26 november 1885 in Dubbeldam (Zh), is overleden op vrijdag 3 augustus 1894 in Dubbeldam (Zh). Aart werd 8 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

9  Marigje van der Sijde is geboren op donderdag 27 januari 1887 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPM.

10  Arie van der Sijde is geboren op vrijdag 14 september 1888 in Dubbeldam (Zh), is overleden op dinsdag 27 november 1888 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 2 maanden en 13 dagen.

11  Teuntje van der Sijde is geboren op donderdag 24 oktober 1889 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPN.

12  Arie van der Sijde is geboren op zondag 22 november 1891 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zaterdag 5 december 1891 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 13 dagen.

13  Pieter van der Sijde is geboren op zondag 22 november 1891 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPO.

14  Grietje van der Sijde is geboren op donderdag 11 mei 1893 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPP.

15  Antje van der Sijde is geboren op zaterdag 1 december 1894 in Dubbeldam (Zh), is overleden op woensdag 20 februari 1895 in Dubbeldam (Zh). Antje werd 2 maanden en 19 dagen.

VIII-AAF  Pieter van der Sijde, zoon van Adrianus van der Zeijde (VII-JR) en Aagje Hoek, rietdekker en landbouwer, is geboren op zaterdag 21 december 1850 in Strijen (Zh), is overleden op donderdag 17 september 1914 in Rotterdam (Zh). Pieter werd 63 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 9 oktober 1873 in Mijnsheerenland (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Cornelia Berkman, dochter van Jacob Berkman en Lijntje van der Schoor. Cornelia is geboren op zaterdag 26 mei 1855 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op maandag 21 januari 1924 in IJsselmonde (Zh). Cornelia werd 68 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Pieter en Cornelia zijn twintig kinderen bekend:

1  Adrianus van der Sijde is geboren op zondag 13 juli 1873 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BPQ.

2  Lijntje van der Sijde is geboren op donderdag 5 november 1874 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op woensdag 2 juni 1897 in Mijnsheerenland (Zh). Lijntje werd 22 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

3  Jacob van der Sijde is geboren op dinsdag 28 december 1875 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op donderdag 13 april 1876 in Mijnsheerenland (Zh). Jacob werd 3 maanden en 16 dagen.

4  Aagje van der Sijde is geboren op zaterdag 17 februari 1877 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BPR.

5  Jaapje Maria van der Sijde is geboren op zondag 2 juni 1878 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zondag 14 juli 1878 in Mijnsheerenland (Zh). Jaapje werd 1 maand en 12 dagen.

6  Jacob Marinus van der Sijde is geboren op zondag 5 september 1880 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op maandag 27 december 1880 in Mijnsheerenland (Zh). Jacob werd 3 maanden en 22 dagen.

7  Jacob Marinus van der Sijde is geboren op donderdag 17 november 1881 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op dinsdag 2 juni 1885 in Mijnsheerenland (Zh). Jacob werd 3 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

8  Adriaantje van der Sijde is geboren op zondag 4 maart 1883 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zondag 4 maart 1883 in Mijnsheerenland (Zh).

9  Adriaantje van der Sijde is geboren op zondag 4 maart 1883 in Mijnsheerenland (Zh).

10  Goris van der Sijde is geboren op donderdag 22 mei 1884 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op woensdag 20 augustus 1884 in Mijnsheerenland (Zh). Goris werd 2 maanden en 29 dagen.

11  Jaapje Maria van der Sijde is geboren op zaterdag 25 juli 1885 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op dinsdag 23 februari 1886 in Mijnsheerenland (Zh). Jaapje werd 6 maanden en 29 dagen.

12  Jacob Marinus van der Sijde is geboren op zondag 29 augustus 1886 in Mijnsheerenland (Zh).

13  Jacob van der Sijde is geboren rond 1887 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op vrijdag 1 juli 1887 in Mijnsheerenland (Zh).

14  Jacob Marinus van der Sijde is geboren op woensdag 21 november 1888 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op maandag 4 februari 1889 in Mijnsheerenland (Zh). Jacob werd 2 maanden en 14 dagen.

15  Jaapje Maria van der Sijde is geboren op zondag 23 februari 1890 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op donderdag 3 mei 1917 in Mijnsheerenland (Zh). Jaapje werd 27 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

16  Adriaantje Clara van der Sijde is geboren op donderdag 2 april 1891 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op vrijdag 21 augustus 1891 in Mijnsheerenland (Zh). Adriaantje werd 4 maanden en 19 dagen.

17  Adriana Klara van der Sijde is geboren op zaterdag 29 oktober 1892 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BPS.

18  Jacob Marinus van der Sijde is geboren op maandag 9 maart 1896 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zaterdag 22 mei 1897 in Mijnsheerenland (Zh). Jacob werd 1 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

19  Lijs Jacob van der Sijde is geboren op woensdag 19 januari 1898 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op donderdag 20 januari 1898 in Mijnsheerenland (Zh). Lijs werd 1 dag.

20  Lijntje van der Sijde is geboren op zondag 11 juni 1899 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op woensdag 26 februari 1902 in Mijnsheerenland (Zh). Lijntje werd 2 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

VIII-AAG  Goris van der Sijde, zoon van Goris van der Zijde (VII-JS) en Anna Voordendag, is geboren op maandag 9 september 1844 in Strijen (Zh).

Goris trouwt op maandag 9 september 1844 in Dubbeldam (Zh) met de 0-jarige Huibertje Brand, dochter van Hendrik Brand en Maria de Smoker. Huibertje is geboren op zondag 17 september 1843 in Dubbeldam (Zh).

Van Goris en Huibertje zijn veertien kinderen bekend:

1  Hendrik van der Sijde is geboren op maandag 7 februari 1870 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPT.

2  Anna van der Sijde is geboren op vrijdag 27 januari 1871 in Dubbeldam (Zh), is overleden op woensdag 13 april 1881 in Dubbeldam (Zh). Anna werd 10 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

3  Maria van der Sijde is geboren op donderdag 14 maart 1872 in Dubbeldam (Zh), is overleden op vrijdag 20 november 1885 in Dubbeldam (Zh). Maria werd 13 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

4  Magritha van der Sijde (Grietje) is geboren op dinsdag 30 december 1873 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zondag 10 maart 1878 in Dubbeldam (Zh). Grietje werd 4 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

5  Goris van der Sijde is geboren op woensdag 20 oktober 1875 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPU.

6  Arie van der Sijde is geboren op maandag 20 november 1876 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zaterdag 16 maart 1878 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 1 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

7  Levenloos kind van der Sijde is ter wereld gekomen op donderdag 20 december 1877 in Dubbeldam (Zh).

8  Magrietha van der Sijde is geboren op dinsdag 10 december 1878 in Dubbeldam (Zh), is overleden op dinsdag 31 mei 1881 in Dubbeldam (Zh). Magrietha werd 2 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

9  Karel van der Sijde is geboren op zaterdag 28 februari 1880 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPV.

10  Laurina van der Sijde is geboren op woensdag 6 april 1881 in Dubbeldam (Zh), is overleden op dinsdag 17 januari 1882 in Dubbeldam (Zh). Laurina werd 9 maanden en 11 dagen.

11  Anna van der Sijde is geboren op woensdag 21 juni 1882 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPW.

12  Arie van der Sijde is geboren op maandag 26 november 1883 in Dubbeldam (Zh), is overleden op vrijdag 29 augustus 1884 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 9 maanden en 3 dagen.

13  Arie van der Sijde is geboren op zondag 1 november 1885 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPX.

14  Huibert Leendert van der Sijde is geboren op vrijdag 27 april 1888 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zondag 19 mei 1895 in Dubbeldam (Zh). Huibert werd 7 jaar en 22 dagen.

VIII-AAH  Karel van der Sijde, zoon van Goris van der Zijde (VII-JS) en Anna Voordendag, is geboren op woensdag 19 augustus 1846 in Strijen (Zh).

Karel trouwt op woensdag 5 mei 1869 in Dubbeldam (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Neeltje Klootwijk, dochter van Leendert Klootwijk en Maria de Visser. Neeltje is geboren op dinsdag 23 januari 1849 in Wieldrecht_met_Louisapolder (Zh), is overleden op zaterdag 6 december 1919 in Dubbeldam (Zh). Neeltje werd 70 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Neeltje was later gehuwd (2) met Joris in 't Veld (zie VIII-SY).

Van Karel en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Leendert van der Sijde is geboren op zaterdag 19 maart 1870 in Dubbeldam (Zh).

2  Leendert van der Sijde is geboren op donderdag 28 september 1871 in Hendrik Ido Ambacht (Zh), zie IX-BPY.

VIII-AAI  Neeltje van der Sijde, dochter van Goris van der Zijde (VII-JS) en Anna Voordendag, is geboren op dinsdag 24 september 1850 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zaterdag 1 juni 1907 in Dubbeldam (Zh). Neeltje werd 56 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Neeltje trouwt op woensdag 25 mei 1870 in Dubbeldam (Zh) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Stam, zoon van Teunis Stam en Teuntje Zoon. Jan is geboren op vrijdag 2 mei 1845 in Wieldrecht_met_Louisapolder (Zh), is overleden op vrijdag 16 januari 1931 in Dubbeldam (Zh). Jan werd 85 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Van Jan en Neeltje zijn dertien kinderen bekend:

1  Teunis Stam is geboren op dinsdag 1 november 1870 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BPZ.

2  Goris Stam is geboren op maandag 8 januari 1872 in Dubbeldam (Zh), is overleden op maandag 13 mei 1872 in Dubbeldam (Zh). Goris werd 4 maanden en 5 dagen.

3  Goris Stam is geboren op woensdag 24 september 1873 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zondag 23 augustus 1874 in Dubbeldam (Zh). Goris werd 10 maanden en 30 dagen.

4  Teuntje Stam is geboren op zondag 25 oktober 1874 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQA.

5  Goris Stam is geboren op zondag 19 december 1875 in Dubbeldam (Zh), is overleden op zaterdag 9 september 1876 in Dubbeldam (Zh). Goris werd 8 maanden en 21 dagen.

6  Goris Stam is geboren op zondag 4 februari 1877 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQB.

7  Anna Stam is geboren op zondag 26 januari 1879 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQC.

8  Karel Stam is geboren op maandag 10 januari 1881 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQD.

9  Arie Stam is geboren op zondag 26 augustus 1883 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQE.

10  Jan Stam is geboren op woensdag 30 september 1885 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQF.

11  Marigje Stam is geboren op donderdag 23 februari 1888 in Dubbeldam (Zh), is overleden op dinsdag 10 april 1888 in Dubbeldam (Zh). Marigje werd 1 maand en 18 dagen.

12  Marigje Stam is geboren op woensdag 26 juni 1889 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQG.

13  Leendert Stam is geboren op maandag 12 januari 1891 in Dubbeldam (Zh), zie IX-BQH.

VIII-AAJ  Arie van der Sijde, zoon van Goris van der Zijde (VII-JS) en Anna Voordendag, is geboren op dinsdag 3 juni 1856 in Dubbeldam (Zh).

Arie trouwt op donderdag 24 maart 1881 in Dubbeldam (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Annigje de Vogel, dochter van Bastiaan de Vogel en Elisabeth van der Wijden. Annigje is geboren op vrijdag 12 december 1856 in Dubbeldam (Zh).

Van Arie en Annigje zijn negen kinderen bekend:

1  Goris van der Sijde is geboren rond 1882 in Zwijndrecht (Zh), is overleden op zondag 9 juli 1882 in Zwijndrecht (Zh).

2  Goris van der Sijde is geboren op zondag 24 september 1882 in Zwijndrecht (Zh), zie IX-BQI.

3  Bastiaan van der Sijde is geboren op zaterdag 27 oktober 1883 in Zwijndrecht (Zh), zie IX-BQJ.

4  Karel van der Sijde is geboren op woensdag 26 augustus 1885 in Zwijndrecht (Zh), zie IX-BQK.

5  Aart van der Sijde is geboren op dinsdag 19 oktober 1886 in Zwijndrecht (Zh), zie IX-BQL.

6  Elizabeth van der Sijde is geboren op dinsdag 18 december 1888 in Zwijndrecht (Zh), is overleden op donderdag 20 november 1890 in Zwijndrecht (Zh). Elizabeth werd 1 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

7  Anna van der Sijde is geboren op zondag 2 november 1890 in Zwijndrecht (Zh), zie IX-BQM.

8  Levenloos kind van der Sijde is ter wereld gekomen op woensdag 2 november 1892 in Zwijndrecht (Zh).

9  Arie Adrianus van der Sijde is geboren op donderdag 27 september 1900 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQN.

VIII-AAK  Leendert van der Sijde, zoon van Goris van der Zijde (VII-JS) en Anna Voordendag, is geboren op maandag 2 september 1861 in Dubbeldam (Zh).

Leendert trouwt op donderdag 5 april 1883 in Dubbeldam (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Teuntje Bezemer, dochter van Jan Bezemer en Leuntje Rosbach. Teuntje is geboren op zondag 30 november 1862 in Strijen (Zh).

Van Leendert en Teuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Levenloos kind van der Sijde is ter wereld gekomen op woensdag 8 augustus 1883 in Dubbeldam (Zh).

2  Anna van der Sijde is geboren op zondag 13 juli 1884 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQO.

3  Goris van der Sijde is geboren op vrijdag 20 november 1885 in Dordrecht (Zh).

4  Leuntje van der Sijde is geboren op donderdag 25 november 1886 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQP.

5  Neeltje van der Sijde is geboren op zaterdag 8 december 1888 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQQ.

6  Adriana van der Sijde is geboren op dinsdag 25 november 1890 in Dordrecht (Zh).

7  Adriana van der Sijde is geboren op vrijdag 29 januari 1892 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQR.

8  Tonia Josina van der Sijde is geboren op vrijdag 7 juli 1893 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQS.

VIII-AAL  Bastiaan van der Sijde, zoon van Goris van der Zijde (VII-JS) en Anna Voordendag, is geboren op zondag 30 oktober 1864 in Dubbeldam (Zh).

Bastiaan trouwt op woensdag 2 juni 1886 in Dubbeldam (Zh) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Anna van Dongen, dochter van Adriaan van Dongen en Adriana van Keppel. Anna is geboren op woensdag 28 maart 1866 in Dubbeldam (Zh).

Van Bastiaan en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Goris van der Sijde is geboren op zondag 3 april 1887 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQT.

2  Adriana van der Sijde is geboren op vrijdag 25 januari 1889 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQU.

3  Anna van der Sijde is geboren op vrijdag 10 oktober 1890 in Dordrecht (Zh).

4  Anna van der Sijde is geboren op woensdag 16 december 1891 in Dordrecht (Zh).

5  Adriaan van der Sijde is geboren op dinsdag 6 november 1894 in Dordrecht (Zh), zie IX-BQV.

Bastiaan trouwt op woensdag 29 oktober 1919 in Dordrecht (Zh) op 54-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Sara Duijzers, dochter van Philippus Johannes Duijzers en Elisabeth Flesch. Sara is geboren op vrijdag 16 juni 1876 in Dordrecht (Zh).

VIII-AAM  Hendrikje Koolhaalder, dochter van Jacob Koolhaalder en Maartje Zoetemeijer (VII-JU), is geboren op zondag 11 juli 1830 in Spijkenisse (Zh), is overleden op woensdag 8 april 1863 08.00 uur in Brielle (Zh). Hendrikje werd 32 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 9 december 1852 in Brielle (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Hendrik Steinmetz, zoon van Paulus Albertus Steinmetz en Johanna Arnolda Mulder. Jan, metselaarsknecht, is geboren op woensdag 25 november 1829 16.00 uur in Brielle (Zh), is overleden op zondag 13 maart 1881 02.30 uur in Brielle (Zh). Jan werd 51 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Maria den Bakker.

Van Jan en Hendrikje zijn zes kinderen bekend:

1  Paulus Albertus Steinmetz is geboren op maandag 27 december 1852 in Brielle (Zh), zie IX-BQW.

2  Jacoba Steinmetz is geboren op zaterdag 30 september 1854 in Brielle (Zh), is overleden op maandag 31 maart 1856 04.00 uur in Brielle (Zh). Jacoba werd 1 jaar, 6 maanden en 1 dag.

3  Levenloos kind Steinmetz is ter wereld gekomen op vrijdag 26 maart 1858 in Brielle (Zh).

4  Jacob Steinmetz is geboren op zondag 1 april 1860 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 3 mei 1860 in Brielle (Zh). Jacob werd 1 maand en 2 dagen.

5  Jacoba Steinmetz is geboren op donderdag 20 juni 1861 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 21 juni 1861 in Brielle (Zh). Jacoba werd 1 dag.

6  Jacob Steinmetz is geboren op woensdag 22 oktober 1862 in Brielle (Zh), is overleden op maandag 4 mei 1863 in Brielle (Zh). Jacob werd 6 maanden en 12 dagen.

VIII-AAN  Pieter Koolhaalder, zoon van Jacob Koolhaalder en Maartje Zoetemeijer (VII-JU), is geboren op zaterdag 19 december 1835 in Spijkenisse (Zh), is overleden op vrijdag 2 december 1898 in Brielle (Zh). Pieter werd 62 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 19 augustus 1863 in Brielle (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Johanna van 't Wout, dochter van Leendert van 't Wout en Anna Eva Faber. Johanna is geboren op zaterdag 22 november 1828 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 19 juni 1898 in Brielle (Zh). Johanna werd 69 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Levenloos kind Koolhaalder is ter wereld gekomen op donderdag 15 december 1870 in Brielle (Zh).

2  Johanna Eva Maartje Koolhaalder is geboren op zaterdag 19 oktober 1872 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 12 december 1872 in Brielle (Zh). Johanna werd 1 maand en 23 dagen.

VIII-AAO  Willemina Soetmeijer, dochter van Frederik Zoetemeijer (VII-JV) en Arendje van der Brand, is geboren op zondag 22 maart 1835 in Oostvoorne (Zh), is overleden op woensdag 7 maart 1888 in Delft (Zh). Willemina werd 52 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Willemina trouwt op woensdag 6 november 1861 in Brielle (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 49-jarige David Nijsen, zoon van Arij Nijsen en Anna Gestel. David is geboren op dinsdag 3 maart 1812 in Dirksland (Zh), is overleden op woensdag 18 april 1866 in Brielle (Zh). David werd 54 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van David en Willemina is een kind bekend:

1  Arie Nijsen is geboren op donderdag 6 april 1865 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 9 juni 1865 in Brielle (Zh). Arie werd 2 maanden en 3 dagen.

Willemina trouwt op donderdag 21 maart 1878 in Brielle (Zh) op 42-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Cornelis Weeldenburg, zoon van Cornelis Weeldenburg en Maria van der Wouden. Cornelis is geboren op zondag 9 november 1834 in Gouda (Zh), is overleden op maandag 20 februari 1888 in Delft (Zh). Cornelis werd 53 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

VIII-AAP  Kornelis Korpel, zoon van Jan Cornelisz Korpel en Lena Zoetemeijer (VII-JW), tuinier en warmoezier, is geboren op zaterdag 15 januari 1825 in Rockanje (Zh), is overleden op maandag 16 juni 1873 in Delft (Zh). Kornelis werd 48 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Kornelis trouwt op woensdag 23 februari 1848 in Brielle (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Maartje Lagendijk, dochter van Cornelis Lagendijk en Helena van Mullem (Lena). Maartje is geboren op donderdag 12 december 1822 in Pijnacker (Zh), is overleden op zaterdag 14 januari 1911 in Schiedam (Zh). Maartje werd 88 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Kornelis en Maartje zijn elf kinderen bekend:

1  Jan Korpel is geboren op zondag 9 april 1848 in Brielle (Zh), zie IX-BQX.

2  Cornelia Korpel is geboren op zondag 9 april 1848 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 13 juli 1848 in Brielle (Zh). Cornelia werd 3 maanden en 4 dagen.

3  Leentje Korpel is geboren op donderdag 23 augustus 1849 in Brielle (Zh), zie IX-BQY.

4  Leendert Korpel is geboren op donderdag 26 december 1850 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 3 januari 1851 in Brielle (Zh). Leendert werd 8 dagen.

5  Cornelia Korpel is geboren op maandag 15 december 1851 in Brielle (Zh), zie IX-BQZ.

6  Pietertje Korpel is geboren op vrijdag 23 december 1853 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 7 december 1855 in Brielle (Zh). Pietertje werd 1 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

7  Arij Korpel is geboren op zaterdag 8 september 1855 in Brielle (Zh), zie IX-BRA.

8  Sophia Korpel is geboren op woensdag 14 oktober 1857 in Brielle (Zh), zie IX-BRB.

9  Heiltje Korpel is geboren op zaterdag 5 februari 1859 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 18 september 1859 in Brielle (Zh). Heiltje werd 7 maanden en 13 dagen.

10  Cornelis Adrianus Korpel is geboren op donderdag 16 februari 1860 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 31 mei 1860 in Brielle (Zh). Cornelis werd 3 maanden en 15 dagen.

11  Pietertje Korpel is geboren op dinsdag 27 september 1864 in Brielle (Zh), zie IX-BRC.

VIII-AAQ  Hilletje Korpel, dochter van Jan Cornelisz Korpel en Lena Zoetemeijer (VII-JW), is geboren op woensdag 18 januari 1826 in Rockanje (Zh), is overleden op maandag 19 juni 1905 in Brielle (Zh). Hilletje werd 79 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Hilletje trouwt op donderdag 19 november 1846 in Brielle (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Burgert Vlasblom, zoon van Leendert Vlasblom en Anthonia Verné. Burgert, winkelier, is geboren op donderdag 20 oktober 1825 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 15 december 1892 in Brielle (Zh). Burgert werd 67 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Burgert en Hilletje zijn veertien kinderen bekend:

1  Leendert Vlasblom is geboren op zondag 28 maart 1847 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 23 februari 1886 in Brielle (Zh). Leendert werd 38 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

2  Lena Vlasblom is geboren op woensdag 5 juli 1848 in Brielle (Zh), zie IX-BRD.

3  Antonie Vlasblom is geboren op donderdag 25 oktober 1849 in Brielle (Zh), zie IX-BRE.

4  Jan Vlasblom is geboren op zondag 20 juli 1851 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 27 juni 1855 in Brielle (Zh). Jan werd 3 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

5  Antje Vlasblom is geboren op vrijdag 10 december 1852 in Brielle (Zh), zie IX-BRF.

6  Cornelia Vlasblom is geboren op donderdag 7 september 1854 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 15 juli 1855 in Brielle (Zh). Cornelia werd 10 maanden en 8 dagen.

7  Johanna Vlasblom is geboren op zaterdag 29 december 1855 in Brielle (Zh), zie IX-BRG.

8  Cornelia Vlasblom is geboren op maandag 3 augustus 1857 in Brielle (Zh), zie IX-BRH.

9  Burgert Vlasblom is geboren op vrijdag 4 november 1859 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 7 oktober 1865 in Brielle (Zh). Burgert werd 5 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

10  Pieternella Vlasblom is geboren op zaterdag 5 oktober 1861 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 2 december 1862 in Brielle (Zh). Pieternella werd 1 jaar, 1 maand en 27 dagen.

11  Adrianus Vlasblom is geboren op maandag 11 mei 1863 in Brielle (Zh), zie IX-BRI.

12  Burgert Vlasblom is geboren op woensdag 13 februari 1867 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 28 juli 1887 in Brielle (Zh). Burgert werd 20 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

13  Pieter Vlasblom is geboren op maandag 16 november 1868 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 29 september 1918 in Brielle (Zh). Pieter werd 49 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

14  Heiltje Vlasblom (Hilletje) is geboren op zaterdag 8 januari 1870 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 5 februari 1897 in Brielle (Zh). Hilletje werd 27 jaar en 28 dagen.

Scheiding van de nalatenschap van Hilletje Vlasblom, ook Heiltje Vlasblom genaamd, overleden te Brielle op 5-2-1897. Erfgenamen: - haar moeder Hilletje Korpel te Brielle, weduwe van Burgert Vlasblom - haar broer Antonie Vlasblom, winkelier te Brielle - haar zuster Antje Vlasblom, gehuwd met Ulricus van Hamburg, koopman te Brielle - haar zuster Kornelia Vlasblom, gehuwd met Jan van Noort, schipper te Brielle - haar broer Adrianus Vlasblom, winkelier te Brielle - haar broer Pieter Vlasblom te Brielle - haar vooroverleden zuster Johanna Vlasblom, voor wie in de plaats treedt de minderjarige Burgert van Eck, zoon van deze zuster en Adrianus van Eck - haar vooroverleden zuster Lena Vlasblom voor wie in de plaats treden haar kinderen uit huwelijk met Leendert Konijndijk, te weten - Arnout Konijndijk, koopman te Nieuw Helvoet - Heiltje Konijndijk, gehuwd met Abraham Burgers, magazijnknecht op de werf te Hellevoetsluis - Pietertje Konijndijk, gehuwd met Thomas Dangerman, koopman te Nieuw Helvoet - Burgina Konijndijk, gehuwd met Bauke de Jong, sergeant-schrijver te Hellevoetsluis - Adriana Johanna Konijndijk - Burgert Konijndijk en Kornelis Konijndijk, minderjarig. Deelbaar saldo bedraagt f 1979. Er zijn geen onroerende goederen.
Datum: 20/10/1897
Rol: Genoemd
Aktenummer: 288
Aktedatum: 20/10/1897
Aard van de akte: boedelscheiding
Naam notaris: Leendert Pieter van den Blink
Toegangsnummer: 110 Notarissen
Inventarisnummer: 0275

VIII-AAR  Pietertje Korpel, dochter van Jan Cornelisz Korpel en Lena Zoetemeijer (VII-JW), is geboren op woensdag 28 september 1831 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 13 juni 1880 in Brielle (Zh). Pietertje werd 48 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Pietertje trouwt op woensdag 19 maart 1856 in Brielle (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Langendoen, zoon van Willem Langendoen en Arentje van Heijzen. Jacob, broodbakker, is geboren op donderdag 26 januari 1832 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 20 april 1877 in Brielle (Zh). Jacob werd 45 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Jacob en Pietertje zijn tien kinderen bekend:

1  Arentje Langendoen is geboren op vrijdag 19 september 1856 in Brielle (Zh), zie IX-BRJ.

2  Jan Langendoen is geboren op dinsdag 29 december 1857 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 14 augustus 1923 in Brielle (Zh). Jan werd 65 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

3  Lena Langendoen is geboren op zondag 3 april 1859 in Brielle (Zh), zie IX-BRK.

4  Jannetje Langendoen is geboren op woensdag 20 februari 1861 in Brielle (Zh).

5  Willem Langendoen is geboren op zondag 15 juni 1862 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 1 december 1863 in Brielle (Zh). Willem werd 1 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

6  Willem Langendoen is geboren op zondag 6 maart 1864 in Brielle (Zh), is overleden op maandag 4 juli 1864 in Brielle (Zh). Willem werd 3 maanden en 28 dagen.

7  Willem Langendoen is geboren op zondag 4 juni 1865 in Brielle (Zh).

8  Jacob Langendoen is geboren op zaterdag 23 maart 1867 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 25 juni 1867 in Brielle (Zh). Jacob werd 3 maanden en 2 dagen.

9  Cornelis Jacobus Langendoen is geboren op zaterdag 4 september 1869 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 11 december 1869 in Brielle (Zh). Cornelis werd 3 maanden en 7 dagen.

10  Cornelis Langendoen is geboren op zaterdag 26 juli 1873 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 20 augustus 1891 in Brielle (Zh). Cornelis werd 18 jaar en 25 dagen.

VIII-AAS  Sophia Korpel, dochter van Jan Cornelisz Korpel en Lena Zoetemeijer (VII-JW), is geboren op donderdag 21 juli 1836 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 27 december 1914. Sophia werd 78 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Sophia trouwt op vrijdag 20 augustus 1858 in Brielle (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacob Stolk, zoon van Cornelis Jacobsz Stolk en Josina Roest. Jacob is geboren op zaterdag 20 mei 1837 in Oostvoorne (Zh), is gedoopt op zondag 11 juni 1837 in Oostvoorne (Zh), is overleden op dinsdag 8 augustus 1911 in Brielle (Zh). Jacob werd 74 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Jacob en Sophia zijn vijftien kinderen bekend:

1  Cornelis Stolk is geboren op woensdag 21 september 1859 in Brielle (Zh).

2  Lena Stolk is geboren op woensdag 12 september 1860 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 26 juni 1861 in Brielle (Zh). Lena werd 9 maanden en 14 dagen.

3  Jan Stolk is geboren op zondag 29 september 1861 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 23 november 1861 in Brielle (Zh). Jan werd 1 maand en 25 dagen.

4  Jan Stolk is geboren op zaterdag 11 april 1863 in Brielle (Zh), is ongehuwd overleden op maandag 26 januari 1885 in Rotterdam (Zh). Jan werd 21 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

5  Lena Stolk is geboren op dinsdag 17 januari 1865 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 27 mei 1865 in Brielle (Zh). Lena werd 4 maanden en 10 dagen.

6  Jozina Stolk is geboren op zaterdag 14 juli 1866 in Brielle (Zh), zie IX-BRL.

7  Leendert Stolk is geboren op dinsdag 19 november 1867 in Brielle (Zh), is overleden op maandag 2 december 1867 in Brielle (Zh). Leendert werd 13 dagen.

8  Lena Stolk is geboren op vrijdag 15 januari 1869 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 7 mei 1869 in Brielle (Zh). Lena werd 3 maanden en 22 dagen.

9  Leendert Stolk is geboren op zondag 10 april 1870 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 26 juli 1870 in Brielle (Zh). Leendert werd 3 maanden en 16 dagen.

10  Izaak Stolk is geboren op zondag 26 november 1871 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 11 februari 1872 in Brielle (Zh). Izaak werd 2 maanden en 16 dagen.

11  Heiltje Stolk is geboren op zaterdag 17 mei 1873 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 9 september 1873 in Brielle (Zh). Heiltje werd 3 maanden en 23 dagen.

12  Arentje Stolk is geboren op donderdag 5 november 1874 in Brielle (Zh), zie IX-BRM.

13  Adrianus Stolk is geboren op maandag 11 oktober 1875 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 8 februari 1876 in Brielle (Zh). Adrianus werd 3 maanden en 28 dagen.

14  Leentje Stolk is geboren op maandag 7 april 1879 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 30 juli 1879 in Brielle (Zh). Leentje werd 3 maanden en 23 dagen.

15  Adrianus Stolk is geboren op donderdag 13 oktober 1881 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 24 februari 1882 in Brielle (Zh). Adrianus werd 4 maanden en 11 dagen.

VIII-AAT  Maartje Korpel, dochter van Jan Cornelisz Korpel en Lena Zoetemeijer (VII-JW), is geboren op woensdag 2 augustus 1837 in Brielle (Zh), is overleden op maandag 5 juli 1915 in Brielle (Zh). Maartje werd 77 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Maartje trouwt op woensdag 23 december 1863 in Brielle (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Karel Libertus van Eijsden, zoon van Leendert van Eijsden en Elizabeth de Zwart. Karel, winkelier, is geboren op maandag 2 oktober 1826 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 14 december 1879 in Brielle (Zh). Karel werd 53 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Karel was eerder gehuwd (1) met Teuntje Maria Oudwater.

Van Karel en Maartje zijn negen kinderen bekend:

1  Maartje van Eijsden is geboren op maandag 8 augustus 1864 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 12 oktober 1865 in Brielle (Zh). Maartje werd 1 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

2  Jan van Eijsden is geboren op vrijdag 19 januari 1866 in Brielle (Zh), zie IX-BRN.

3  Jacobus van Eijsden is geboren op woensdag 17 juli 1867 in Brielle (Zh), zie IX-BRO.

4  Leonard van Eijsden is geboren op zondag 4 juli 1869 in Brielle (Zh).

5  Maartje van Eijsden is geboren op woensdag 19 april 1871 in Brielle (Zh), zie IX-BRP.

6  Karel Libertus van Eijsden is geboren op woensdag 19 april 1871 in Brielle (Zh), zie IX-BRQ.

7  Pieter van Eijsden is geboren op woensdag 12 februari 1873 in Brielle (Zh), zie IX-BRR.

8  Maris Adrianus van Eijsden is geboren op zaterdag 18 juli 1874 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 20 juni 1896 in Brielle (Zh). Maris werd 21 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

9  Willem van Eijsden is geboren op dinsdag 20 november 1877 in Brielle (Zh).

VIII-AAU  Adrianus Korpel, zoon van Jan Cornelisz Korpel en Lena Zoetemeijer (VII-JW), koopman en tuinder, is geboren op dinsdag 16 juli 1839 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 6 april 1920 in Schiedam (Zh). Adrianus werd 80 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 3 mei 1861 in Brielle (Zh) op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Henderina Poldervaart, dochter van Benjamin Poldervaart en Jannetje Heijndijk. Henderina is geboren op zaterdag 5 oktober 1839 in Oostvoorne (Zh), is overleden op donderdag 6 oktober 1887 in Brielle (Zh). Henderina werd 48 jaar en 1 dag.

Van Adrianus en Henderina zijn zestien kinderen bekend:

1  Jan Korpel is geboren op zaterdag 8 maart 1862 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 10 september 1862 in Brielle (Zh). Jan werd 6 maanden en 2 dagen.

2  Jan Korpel is geboren op maandag 14 december 1863 in Brielle (Zh), zie IX-BRS.

3  Jannetje Korpel is geboren op maandag 20 maart 1865 in Brielle (Zh), zie IX-BRT.

4  Benjamin Korpel is geboren op woensdag 19 september 1866 in Brielle (Zh).

5  Leendert Korpel is geboren op donderdag 30 april 1868 in Brielle (Zh), zie IX-BRU.

6  Cornelis Korpel is geboren op maandag 21 juni 1869 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 24 juni 1870 in Brielle (Zh). Cornelis werd 1 jaar en 3 dagen.

7  Johanna Pieternella Korpel is geboren op maandag 5 september 1870 in Brielle (Zh), zie IX-BRV.

8  Heiltje Korpel is geboren op zaterdag 29 maart 1873 in Brielle (Zh), zie IX-BRW.

9  Pleun Korpel is geboren op donderdag 23 juli 1874 in Brielle (Zh), zie IX-BRX.

10  Cornelis Korpel is geboren op zaterdag 6 november 1875 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 5 januari 1876 in Brielle (Zh). Cornelis werd 1 maand en 30 dagen.

11  Levenloos kind Korpel is ter wereld gekomen op woensdag 4 oktober 1876 in Brielle (Zh).

12  Hendrina Cornelia Korpel is geboren op zondag 4 november 1877 in Brielle (Zh), zie IX-BRY.

13  Adrianus Cornelis Korpel is geboren op donderdag 8 mei 1879 in Brielle (Zh), zie IX-BRZ.

14  Dirk Korpel is geboren op woensdag 14 juli 1880 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 21 mei 1881 in Brielle (Zh). Dirk werd 10 maanden en 7 dagen.

15  Dirk Korpel is geboren op woensdag 31 mei 1882 in Brielle (Zh), zie IX-BSA.

16  Cornelis Korpel is geboren op dinsdag 1 juli 1884 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 27 april 1888 in Brielle (Zh). Cornelis werd 3 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 28 juni 1888 in Brielle (Zh) (is gescheiden op maandag 20 december 1909 in Rotterdam (Zh)) op 48-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Adriana Assenberg, dochter van Anthonius Assenberg en Johanna van der Hoek. Adriana is geboren op zondag 16 september 1849 in Oostvoorne (Zh), is overleden na maandag 20 december 1909. Adriana werd minstens 60 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Adriana was eerder gehuwd (1) met Willem Jansson.

Van Adrianus en Adriana is een kind bekend:

17  Adriana Johanna Korpel is geboren op dinsdag 14 maart 1893 in Schiedam (Zh).

VIII-AAV  Pietertje Soetmeijer, dochter van Leendert Zoetemeijer (VII-JX) en Neeltje van den Brand, is geboren op maandag 3 augustus 1829 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zaterdag 21 maart 1891 in Brielle (Zh). Pietertje werd 61 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Pietertje trouwt op woensdag 1 maart 1854 in Oostvoorne (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Aarnout Looij, zoon van Hendrik Looij en Sijtje Hoogenboom. Aarnout is geboren op woensdag 30 september 1829 in Oostvoorne (Zh), is overleden op woensdag 25 maart 1868 in Oostvoorne (Zh). Aarnout werd 38 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Aarnout en Pietertje zijn acht kinderen bekend:

1  Sietje Looij is geboren op dinsdag 28 maart 1854 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zondag 25 mei 1856 in Oostvoorne (Zh). Sietje werd 2 jaar, 1 maand en 27 dagen.

2  Leendert Looij is geboren op vrijdag 14 september 1855 in Oostvoorne (Zh).

3  Sietje Looij is geboren op dinsdag 17 februari 1857 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zaterdag 21 juli 1860 in Oostvoorne (Zh). Sietje werd 3 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

4  Neeltje Looij is geboren op donderdag 3 november 1859 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BSB.

5  Hendrik Looij is geboren op donderdag 13 maart 1862 in Oostvoorne (Zh).

6  Sietje Looij is geboren op donderdag 11 februari 1864 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BSC.

7  Dirk Looij is geboren op zaterdag 10 februari 1866 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BSD.

8  Hadde Looij is geboren op zondag 17 februari 1867 in Oostvoorne (Zh), is overleden op maandag 22 april 1867 in Oostvoorne (Zh). Hadde werd 2 maanden en 5 dagen.

VIII-AAW  Heiltje Zoetemeijer, dochter van Pieter Zoetemeijer (VII-JY) en Anna de Graaf, is geboren op donderdag 17 februari 1842 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 18 juli 1922 in Brielle (Zh). Heiltje werd 80 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Heiltje trouwt op woensdag 23 oktober 1861 in Brielle (Zh) op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Leendert Kolder, zoon van Cornelis Kolder en Lena Buskop. Leendert, metselaar, is geboren op woensdag 3 juli 1839 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 30 april 1922 in Brielle (Zh). Leendert werd 82 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Van Leendert en Heiltje zijn zes kinderen bekend:

1  Lena Cornelia Kolder is geboren op zaterdag 8 februari 1862 in Brielle (Zh), zie IX-BSE.

2  Anna Pieternella Kolder is geboren op maandag 13 juli 1863 in Brielle (Zh).

3  Margaretha Kolder is geboren op dinsdag 4 oktober 1864 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 10 december 1864 in Brielle (Zh). Margaretha werd 2 maanden en 6 dagen.

4  Krijntje Kolder is geboren op zondag 24 december 1865 in Brielle (Zh), zie IX-BSF.

5  Cornelis Kolder is geboren op woensdag 20 augustus 1873 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 18 februari 1874 in Brielle (Zh). Cornelis werd 5 maanden en 29 dagen.

6  Cornelis Kolder is geboren op woensdag 2 april 1884 in Brielle (Zh), zie IX-BSG.

VIII-AAX  Krijntje Zoetemeijer, dochter van Pieter Zoetemeijer (VII-JY) en Anna de Graaf, is geboren op dinsdag 2 juli 1844 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 14 januari 1927 in Zwartewaal (Zh). Krijntje werd 82 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Krijntje trouwt op woensdag 25 augustus 1875 in Brielle (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Adrianus Moerman, zoon van Adrianus Moerman en Anna Vermaas. Adrianus, tuinder, is geboren op vrijdag 26 juli 1850 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 10 mei 1927 in Zwartewaal (Zh). Adrianus werd 76 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Adrianus en Krijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Anna Adriana Moerman is geboren op dinsdag 27 juni 1876 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 5 maart 1886 in Brielle (Zh). Anna werd 9 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

2  Anna Pietertje Moerman is geboren op vrijdag 21 maart 1879 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 15 februari 1924 in Zwartewaal (Zh). Anna werd 44 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

3  Willem Moerman is geboren op vrijdag 9 juli 1880 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 4 mei 1881 in Brielle (Zh). Willem werd 9 maanden en 25 dagen.

4  Willem Moerman is geboren op dinsdag 8 november 1881 in Brielle (Zh), zie IX-BSH.

5  Pieter Moerman is geboren op maandag 1 oktober 1883 in Brielle (Zh), zie IX-BSI.

6  Adrianus Moerman is geboren op woensdag 20 mei 1885 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 9 december 1885 in Brielle (Zh). Adrianus werd 6 maanden en 19 dagen.

7  Adrianus Moerman is geboren op vrijdag 3 september 1886 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 30 april 1887 in Brielle (Zh). Adrianus werd 7 maanden en 27 dagen.

8  Adrianus Moerman is geboren op maandag 12 maart 1888 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 17 september 1889 in Brielle (Zh). Adrianus werd 1 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

9  Anna Adriana Moerman is geboren op donderdag 24 april 1890 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 6 juli 1890 in Brielle (Zh). Anna werd 2 maanden en 12 dagen.

VIII-AAY  Leendert Zoetemeijer, zoon van Pieter Zoetemeijer (VII-JY) en Anna de Graaf, is geboren op vrijdag 22 december 1848 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 24 februari 1915 in Brielle (Zh). Leendert werd 66 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Leendert trouwt op woensdag 7 mei 1873 in Brielle (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriana Pieternella Soukens, dochter van Johannes Soukens en Willemina de Rave. Adriana is geboren op zondag 2 mei 1847 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 29 augustus 1908 in Brielle (Zh). Adriana werd 61 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Leendert en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Wilhelm Pieter Zoetemeijer is geboren op zondag 8 augustus 1875 in Schiedam (Zh), zie IX-BSJ.

2  Anna Zoetemeijer is geboren op woensdag 27 december 1876 in Schiedam (Zh), zie IX-BSK.

3  Pieter Zoetemeijer is geboren op zondag 1 december 1878 in Schiedam (Zh), zie IX-BSL.

4  Wilhelmina Zoetemeijer is geboren op donderdag 24 februari 1881 in Brielle (Zh), zie IX-BSM.

5  Leendert Zoetemeijer is geboren op zondag 3 december 1882 in Brielle (Zh), zie IX-BSN.

6  Johannes Zoetemeijer is geboren op maandag 21 juli 1884 in Brielle (Zh), zie IX-BSO.

7  Adriaan Zoetemeijer is geboren op maandag 12 april 1886 in Brielle (Zh), zie IX-BSP.

8  Bertus Zoetemeijer is geboren op zaterdag 8 juni 1889 in Brielle (Zh), zie IX-BSQ.

9  Cornelis Zoetemeijer is geboren op maandag 29 juni 1891 in Brielle (Zh), zie IX-BSR.

10  Abraham Zoetemeijer is geboren op zaterdag 27 oktober 1894 in Brielle (Zh), zie IX-BSS.

VIII-AAZ  Anna Catrina van der Marel, dochter van Willem van der Maarel en Magdalena Koster (VII-KA), is geboren op zondag 18 november 1832 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 19 februari 1920 in Rotterdam (Zh). Anna werd 87 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Anna trouwt op woensdag 25 mei 1859 in Rotterdam (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes van Os, zoon van Johannes van Os en Elisabeth Lobenstein. Johannes, kantoorbediende, is geboren op donderdag 4 juli 1833 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 27 november 1888 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 55 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Van Johannes en Anna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes van Os is geboren op woensdag 9 mei 1860 in Rotterdam (Zh), zie IX-BST.

2  Magdalena van Os is geboren op zondag 5 januari 1862 in Rotterdam (Zh), zie IX-BSU.

3  Willem van Os is geboren op donderdag 3 september 1863 in Rotterdam (Zh), zie IX-BSV.

4  Elisabeth van Os, huishoudster, is geboren op zondag 17 december 1865 in Rotterdam (Zh).

5  Anna Catrina van Os is geboren op maandag 18 november 1867 in Rotterdam (Zh).

6  Agatha Elisabeth van Os is geboren op zaterdag 20 november 1869 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 23 maart 1870 in Rotterdam (Zh). Agatha werd 4 maanden en 3 dagen.

7  Johann Friedrich van Os is geboren op dinsdag 24 januari 1871 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 23 april 1872 in Rotterdam (Zh). Johann werd 1 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

8  Pieter van Os is geboren op donderdag 28 december 1871 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 20 juni 1872 in Rotterdam (Zh). Pieter werd 5 maanden en 23 dagen.

9  Atatha Petronella van Os is geboren op vrijdag 11 juli 1873 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 23 september 1873 in Rotterdam (Zh). Atatha werd 2 maanden en 12 dagen.

10  Agatha Petronella van Os is geboren op zondag 25 april 1875 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 30 juli 1875 in Rotterdam (Zh). Agatha werd 3 maanden en 5 dagen.

11  Frederika van Os is geboren op donderdag 8 juni 1876 in Rotterdam (Zh), zie IX-BSW.

12  Cornelis van Os is geboren op maandag 26 augustus 1878 in Rotterdam (Zh), zie IX-BSX.

VIII-ABA  Jan Arend Vlaspolder, zoon van Frederik Vlaspolder (VII-KC) en Johanna van Venrooij, is geboren op zondag 20 maart 1825 in Rockanje (Zh), is overleden op vrijdag 11 juni 1858 in Oostvoorne (Zh). Jan werd 33 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Jan trouwt op zondag 15 april 1855 in Rockanje (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Annetje Hogenboom, dochter van Hendrik Hogenboom en Cornelia Dijkgraaf. Annetje is geboren op vrijdag 26 juni 1829 in Spijkenisse (Zh), is overleden op zondag 8 september 1889 in Rockanje (Zh). Annetje werd 60 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Annetje zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelia Vlaspolder is geboren op woensdag 12 maart 1856 in Rockanje (Zh), zie IX-BSY.

2  Frederik Vlaspolder is geboren op donderdag 7 januari 1858 in Rockanje (Zh), is overleden op zaterdag 30 januari 1858 in Rockanje (Zh). Frederik werd 23 dagen.

VIII-ABB  Emmert Vlaspolder, zoon van Frederik Vlaspolder (VII-KC) en Johanna van Venrooij, is geboren op woensdag 21 februari 1827 in Rockanje (Zh), is overleden op donderdag 16 januari 1896 in Brielle (Zh). Emmert werd 68 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Emmert trouwt op vrijdag 23 juli 1858 in Oostvoorne (Zh) op 31-jarige leeftijd (1) met de 43-jarige Anna Aleida Nobels, dochter van Modestus Nobels en Anna Maria Wijntjes. Anna is geboren op dinsdag 30 mei 1815 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zondag 1 mei 1870 in Brielle (Zh). Anna werd 54 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Emmert trouwt op zaterdag 11 februari 1871 in Brielle (Zh) op 43-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Leentje Konijnendijk, dochter van Jakob Konijnendijk en Leentje Nobel. Leentje is geboren op woensdag 18 maart 1835, is overleden op dinsdag 30 juni 1908 in Brielle (Zh). Leentje werd 73 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

VIII-ABC  Maria Vlaspolder, dochter van Frederik Vlaspolder (VII-KC) en Johanna van Venrooij, is geboren op donderdag 7 januari 1830 in Rockanje (Zh), is overleden op maandag 25 april 1887 in Rockanje (Zh). Maria werd 57 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Maria trouwt op zondag 21 oktober 1860 in Rockanje (Zh) op 30-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Johannes den Bakker, zie VII-KN.

Maria trouwt op zaterdag 12 februari 1870 in Rockanje (Zh) op 40-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Pieter Kloots, zoon van Balthazar Kloos en Lijdia Pieternella van der Meer. Pieter is geboren op woensdag 21 juni 1815 in Geervliet (Zh), is overleden op zondag 17 januari 1892 in Oostvoorne (Zh). Pieter werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

VIII-ABD  Hermanus Vlaspolder, zoon van Frederik Vlaspolder (VII-KC) en Johanna van Venrooij, is geboren op donderdag 7 juni 1832 in Rockanje (Zh), is overleden op maandag 17 november 1902 in Brielle (Zh). Hermanus werd 70 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Hermanus trouwt op vrijdag 13 november 1857 in Oostvoorne (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelia Huijsman, dochter van Cornelis Huisman en Johanna Westdijk. Cornelia is geboren op vrijdag 26 november 1824 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 26 oktober 1901 in Brielle (Zh). Cornelia werd 76 jaar en 11 maanden.

Van Hermanus en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Vlaspolder is geboren op vrijdag 4 februari 1859 in Oostvoorne (Zh), is overleden op maandag 26 september 1859 in Oostvoorne (Zh). Johanna werd 7 maanden en 22 dagen.

2  Johanna Vlaspolder is geboren op maandag 14 april 1862 in Oostvoorne (Zh), is overleden op maandag 12 oktober 1863 in Oostvoorne (Zh). Johanna werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

3  Johanna Cornelia Vlaspolder is geboren op vrijdag 16 september 1864 in Brielle (Zh), is overleden op dinsdag 25 december 1866 in Vierpolders (Zh). Johanna werd 2 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

4  Cornelia Vlaspolder is geboren op donderdag 8 april 1869 in Vierpolders (Zh), is overleden op vrijdag 15 mei 1874 in Brielle (Zh). Cornelia werd 5 jaar, 1 maand en 7 dagen.

VIII-ABE  Arij Vlaspolder, zoon van Johannes Hendricus Vlaspolder (Hendrik) (VII-KD) en Flora Ariens Blom, is geboren op dinsdag 16 augustus 1831 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zondag 26 oktober 1902 in Oostvoorne (Zh). Arij werd 71 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Arij trouwt op vrijdag 2 december 1859 in Oostvoorne (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannetje van Reek, dochter van Jan van Reek en Lijsebeth Klok. Jannetje is geboren op zondag 24 april 1836 in Oostvoorne (Zh), is overleden op vrijdag 26 maart 1909 in Brielle (Zh). Jannetje werd 72 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Arij en Jannetje zijn veertien kinderen bekend:

1  Flora Vlaspolder is geboren op maandag 30 januari 1860 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 1 juni 1860 in Brielle (Zh). Flora werd 4 maanden en 2 dagen.

2  Elisabeth Vlaspolder is geboren op donderdag 21 maart 1861 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BSZ.

3  Flora Vlaspolder is geboren op zondag 30 maart 1862 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTA.

4  Jan Vlaspolder is geboren op maandag 18 april 1864 in Oostvoorne (Zh), is overleden op woensdag 5 oktober 1864 in Oostvoorne (Zh). Jan werd 5 maanden en 17 dagen.

5  Hendrik Vlaspolder is geboren op maandag 29 mei 1865 in Oostvoorne (Zh), is overleden op dinsdag 5 september 1865 in Oostvoorne (Zh). Hendrik werd 3 maanden en 7 dagen.

6  Neeltje Vlaspolder is geboren op zondag 10 juni 1866 in Oostvoorne (Zh), is overleden op maandag 21 september 1868 in Oostvoorne (Zh). Neeltje werd 2 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

7  Hendrik Vlaspolder is geboren op vrijdag 13 december 1867 in Oostvoorne (Zh), is overleden op maandag 15 juni 1868 in Oostvoorne (Zh). Hendrik werd 6 maanden en 2 dagen.

8  Jan Vlaspolder is geboren op woensdag 12 mei 1869 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTB.

9  Hendrik Vlaspolder is geboren op zondag 5 juni 1870 in Oostvoorne (Zh), is overleden op dinsdag 14 juni 1870 in Oostvoorne (Zh). Hendrik werd 9 dagen.

10  Hendrika Vlaspolder is geboren op zaterdag 3 juni 1871 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTC.

11  Leendert Vlaspolder is geboren op dinsdag 27 augustus 1872 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTD.

12  Hendrik Vlaspolder is geboren op zondag 12 oktober 1873 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTE.

13  Neeltje Vlaspolder is geboren op vrijdag 21 januari 1876 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTF.

14  Johannes Vlaspolder is geboren op maandag 10 juni 1878 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zaterdag 18 april 1908 in Oostvoorne (Zh). Johannes werd 29 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

VIII-ABF  Jan Vlaspolder, zoon van Johannes Hendricus Vlaspolder (Hendrik) (VII-KD) en Flora Ariens Blom, is geboren op dinsdag 25 maart 1834 in Oostvoorne (Zh), is overleden op woensdag 10 juni 1914 in Brielle (Zh). Jan werd 80 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 8 mei 1863 in Oostvoorne (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Willempje Dijkgraaf, dochter van Volbrecht Dijkgraaf en Pleuntje van den Brand. Willempje is geboren op zondag 31 juli 1842 in Oostvoorne (Zh), is overleden op woensdag 12 juli 1916 in Rotterdam (Zh). Willempje werd 73 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Willempje zijn elf kinderen bekend:

1  Hendrik Lodewijk Vlaspolder is geboren op zaterdag 19 september 1863 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 10 augustus 1870 in Oostvoorne (Zh). Hendrik werd 6 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

2  Pleuntje Vlaspolder is geboren op woensdag 13 september 1865 in Oostvoorne (Zh), is overleden op maandag 1 augustus 1870 in Oostvoorne (Zh). Pleuntje werd 4 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

3  Flora Vlaspolder is geboren op donderdag 7 november 1867 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTG.

4  Pleuntje Vlaspolder is geboren op zaterdag 30 juli 1870 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTH.

5  Hendrik Vlaspolder is geboren op donderdag 27 februari 1873 in Oostvoorne (Zh), is overleden op zaterdag 28 september 1878 in Oostvoorne (Zh). Hendrik werd 5 jaar, 7 maanden en 1 dag.

6  Volkje Vlaspolder is geboren op woensdag 10 november 1875 in Oostvoorne (Zh).

7  Pieter Vlaspolder is geboren op vrijdag 14 juni 1878 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTI.

8  Maria Cornelia Vlaspolder is geboren op vrijdag 14 juni 1878 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTJ.

9  Hendrik Vlaspolder is geboren op dinsdag 9 november 1880 in Rozenburg (Zh).

10  Levenloos kind Vlaspolder is ter wereld gekomen op donderdag 22 maart 1883 in Rozenburg (Zh).

11  Willem Vlaspolder is geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Rozenburg (Zh).

VIII-ABG  Margaretha Vlaspolder, dochter van Johannes Hendricus Vlaspolder (Hendrik) (VII-KD) en Flora Ariens Blom, is geboren op dinsdag 21 februari 1837 in Oostvoorne (Zh), is overleden op dinsdag 18 februari 1919 in Brielle (Zh). Margaretha werd 81 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Margaretha trouwt op woensdag 2 juni 1869 in Brielle (Zh) op 32-jarige leeftijd met de 53-jarige Izaak van Woenzel, zoon van Jacob van Woensel en Teuntje Kastelein. Izaak, melkboer, is geboren op donderdag 18 januari 1816 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 24 april 1897 in Brielle (Zh). Izaak werd 81 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Van Izaak en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Flora Hendrika van Woenzel is geboren op vrijdag 1 april 1870 in Brielle (Zh), zie IX-BTK.

2  Jakob van Woenzel is geboren op donderdag 15 februari 1872 in Brielle (Zh), zie IX-BTL.

VIII-ABH  Johannes Vlaspolder, zoon van Johannes Hendricus Vlaspolder (Hendrik) (VII-KD) en Flora Ariens Blom, schrijnwerker, is geboren op vrijdag 31 januari 1845 in Brielle (Zh), is overleden op donderdag 22 juni 1899 in Brielle (Zh). Johannes werd 54 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 24 maart 1869 in Brielle (Zh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Willemina van der Voogt, dochter van Jan van der Voogt en Arendje Geilvoet. Willemina is geboren op zaterdag 16 januari 1841, is overleden op vrijdag 13 juni 1884 in Brielle (Zh). Willemina werd 43 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Willemina zijn zes kinderen bekend:

1  Flora Hendrika Vlaspolder is geboren op donderdag 17 juni 1869 in Brielle (Zh), zie IX-BTM.

2  Hendrik Vlaspolder is geboren op woensdag 4 januari 1871 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 17 september 1871 in Brielle (Zh). Hendrik werd 8 maanden en 13 dagen.

3  Jan Vlaspolder is geboren op dinsdag 26 maart 1872 in Brielle (Zh), is overleden op zaterdag 16 november 1872 in Brielle (Zh). Jan werd 7 maanden en 21 dagen.

4  Arentje Vlaspolder is geboren op vrijdag 9 januari 1874 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 14 februari 1875 in Brielle (Zh). Arentje werd 1 jaar, 1 maand en 5 dagen.

5  Johannes Hendrik Vlaspolder is geboren op donderdag 4 september 1879 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 22 april 1881 in Brielle (Zh). Johannes werd 1 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

6  Johannes Hendrik Vlaspolder is geboren op dinsdag 30 augustus 1881 in Brielle (Zh).

Johannes trouwt op woensdag 5 augustus 1885 in Brielle (Zh) op 40-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Gerardina Wilhelmina 't Hart, dochter van Arij 't Hart en Johanna Middelhoek. Gerardina is geboren op vrijdag 7 februari 1862 in Brielle (Zh), is overleden op maandag 6 maart 1933 in Rotterdam (Zh). Gerardina werd 71 jaar en 27 dagen.

Van Johannes en Gerardina zijn acht kinderen bekend:

7  Johanna Arina Gerardina Vlaspolder is geboren op zondag 7 februari 1886 in Brielle (Zh), zie IX-BTN.

8  Hendrik Johannes Vlaspolder is geboren op maandag 30 januari 1888 in Brielle (Zh), zie IX-BTO.

9  Arie Vlaspolder is geboren op vrijdag 19 april 1889 in Brielle (Zh), is overleden op zondag 6 oktober 1889 in Brielle (Zh). Arie werd 5 maanden en 17 dagen.

10  Margaretha Vlaspolder is geboren op zondag 3 mei 1891 in Brielle (Zh), zie IX-BTP.

11  Cornelis Marinus Vlaspolder is geboren op zondag 5 maart 1893 in Brielle (Zh).

12  Janna Vlaspolder is geboren op zondag 18 november 1894 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 19 juli 1899 in Brielle (Zh). Janna werd 4 jaar, 8 maanden en 1 dag.

13  Arij Vlaspolder is geboren op zondag 8 augustus 1897 in Brielle (Zh), zie IX-BTQ.

14  Gerardina Wilhelmina Vlaspolder is geboren op maandag 17 april 1899 in Brielle (Zh), zie IX-BTR.

VIII-ABI  Margrieta Maria Vlaspolder, dochter van Lodewijk Vlaspolder (VII-KE) en Maria Catharina Wolting, is geboren op maandag 23 augustus 1841 in Oostvoorne (Zh), is overleden op donderdag 6 november 1862 in Oostvoorne (Zh). Margrieta werd 21 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Margrieta trouwt op vrijdag 25 april 1862 in Oostvoorne (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannis Jansen, zoon van Arnoldus Jansen en Johanna van Venrooij. Johannis, arbeider, is geboren op zondag 12 februari 1837 in Rockanje (Zh), is overleden op zaterdag 19 oktober 1901 in Brielle (Zh). Johannis werd 64 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Johannis was later gehuwd (2) met Pieternella Dekker.

Van Johannis en Margrieta is een kind bekend:

1  Johanna Maria Jansen is geboren op maandag 27 oktober 1862 in Oostvoorne (Zh), zie IX-BTS.

VIII-ABJ  Teuntje Plokkaar ook genaamd Plokaart, dochter van Pieter Plokkaar en Leentje Soetmeijer (VII-KF), dienstbode, is geboren op dinsdag 23 januari 1838 in Nieuwenhoorn (Zh).

Teuntje trouwt op woensdag 29 april 1863 in Brielle (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Izaak Leendert van der Voorde, zoon van Pieter van der Voorden en Leentje Dubbeld. Izaak, molenaarsknecht, is geboren op donderdag 9 februari 1837 in Brielle (Zh).

Van Izaak en Teuntje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika van der Voorde is geboren op woensdag 8 juli 1863 in Brielle (Zh), is overleden voor zaterdag 4 mei 1867. Hendrika werd hoogstens 3 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

2  Leentje van der Voorde is geboren op zondag 18 juni 1865 in Delfshaven (Zh).

3  Hendrika van der Voorde is geboren op zaterdag 4 mei 1867 in Delfshaven (Zh).

4  Petronella Cornelia van der Voorde is geboren op maandag 12 juli 1869 in Delfshaven (Zh).

VIII-ABK  Jakob Zoetemeijer, zoon van Frederik Soetmeijer (VII-KG) en Leentje Rietdijk Kramer, is geboren op zaterdag 17 juni 1843 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op zondag 19 maart 1905 in Veenhuizen (Dr). Jakob werd 61 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Jakob trouwt op vrijdag 14 mei 1875 in Nieuw Helvoet (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Arentje de Pijper, dochter van Jan de Pijper en Maria Vermaat. Arentje is geboren op vrijdag 21 juli 1848 in Nieuw Helvoet (Zh), is overleden op vrijdag 10 november 1933 in Nieuw Helvoet (Zh). Arentje werd 85 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Jakob en Arentje zijn twee kinderen bekend:

1  Leentje Maria Zoetemeijer is geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Nieuw Helvoet (Zh), zie IX-BTT.

2  Jan Zoetemeijer is geboren op maandag 8 januari 1883 15.00 uur in Nieuw Helvoet (Zh), is overleden op vrijdag 19 februari 1904 in Hellevoetsluis (Zh). Jan werd 21 jaar, 1 maand en 11 dagen.

VIII-ABL  Jaantje Soetmeijer, dochter van Frederik Soetmeijer (VII-KG) en Dirkje Benne, is geboren op zondag 24 december 1848 in Nieuwenhoorn (Zh).

Jaantje trouwt op vrijdag 2 februari 1872 in Vierpolders (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 56-jarige Abraham Roest, zoon van Arie Roest en Cornelia Klittenberg. Abraham is geboren op dinsdag 26 december 1815 in Zwartewaal (Zh), is overleden op maandag 21 januari 1901 in Vierpolders (Zh). Abraham werd 85 jaar en 26 dagen.

Abraham was eerder gehuwd (1) met Elizabeth Meuldijk.

Van Abraham en Jaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirkje Roest is geboren op donderdag 23 maart 1871 in Vierpolders (Zh), zie IX-BTU.

2  Cornelia Roest is geboren op maandag 3 februari 1873 in Vierpolders (Zh), zie IX-BTV.

3  Frederika Roest is geboren op donderdag 5 november 1874 in Vierpolders (Zh), zie IX-BTW.

4  Arie Roest is geboren op woensdag 27 december 1876 in Vierpolders (Zh), is overleden op vrijdag 19 oktober 1877 in Vierpolders (Zh). Arie werd 9 maanden en 22 dagen.

5  Elizabeth Arendje Roest is geboren op maandag 12 juli 1880 in Vierpolders (Zh), is overleden op woensdag 18 mei 1881 in Vierpolders (Zh). Elizabeth werd 10 maanden en 6 dagen.

VIII-ABM  Frederika Helena Zoetemeijer, dochter van Frederik Soetmeijer (VII-KG) en Dirkje Benne, is geboren op zondag 4 juni 1854 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op zondag 3 april 1932 in Rotterdam (Zh). Frederika werd 77 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Frederika trouwt op woensdag 21 december 1881 in Rotterdam (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem van der Leije, zoon van Johannes Martinus van der Leije en Louiza Furie van der Vegt. Willem is geboren op maandag 12 mei 1851 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 19 september 1922 in Rotterdam (Zh). Willem werd 71 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Willem en Frederika zijn twaalf kinderen bekend:

1  Louisa Zoetemeijer is geboren op maandag 25 juli 1881 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 7 oktober 1881 in Rotterdam (Zh). Louisa werd 2 maanden en 12 dagen.

2  Frederika Louisa van der Leije is geboren op zaterdag 28 april 1883 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 3 augustus 1883 in Rotterdam (Zh). Frederika werd 3 maanden en 6 dagen.

3  Willem van der Leije is geboren op zaterdag 4 oktober 1884 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 6 december 1884 in Rotterdam (Zh). Willem werd 2 maanden en 2 dagen.

4  Levenloos kind van der Leije is ter wereld gekomen op zondag 6 september 1885 in Rotterdam (Zh).

5  Levenloos kind van der Leije is ter wereld gekomen op dinsdag 22 juni 1886 in Rotterdam (Zh).

6  Johanna Jacoba van der Leije is geboren op zaterdag 25 juni 1887 in Rotterdam (Zh), zie IX-BTX.

7  Willem Johannes Fredrik van der Leije is geboren op maandag 11 november 1889 in Rotterdam (Zh), zie IX-BTY.

8  Levenloos kind van der Leije is ter wereld gekomen op woensdag 24 juni 1891 in Rotterdam (Zh).

9  Dirkje Teuna van der Leije is geboren op zondag 24 april 1892 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 25 april 1892 in Rotterdam (Zh). Dirkje werd 1 dag.

10  Abraham van der Leije is geboren op zaterdag 22 juli 1893 in Rotterdam (Zh), zie IX-BTZ.

11  Dirkje van der Leije is geboren op donderdag 27 februari 1896 in Rotterdam (Zh), zie IX-BUA.

12  Louisa van der Leije is geboren op maandag 24 januari 1898 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 21 april 1898 in Rotterdam (Zh). Louisa werd 2 maanden en 28 dagen.

VIII-ABN  Teunis Zoetemeijer, zoon van Frederik Soetmeijer (VII-KG) en Dirkje Benne, is geboren op donderdag 4 oktober 1855 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op vrijdag 29 maart 1935 in Vlaardingen (Zh). Teunis werd 79 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Teunis trouwt op woensdag 28 november 1883 in Vlaardingen (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Kornelia van Vliet, dochter van Hugo van Vliet en Helena Goudappel. Kornelia is geboren op maandag 19 september 1859 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zondag 13 september 1914 in Vlaardingen (Zh). Kornelia werd 54 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Teunis en Kornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Helena Zoetemeijer is geboren op maandag 16 februari 1885 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zaterdag 23 april 1898 in Vlaardingen (Zh). Helena werd 13 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

2  Dirkje Zoetemeijer is geboren op woensdag 11 augustus 1886 in Vlaardingen (Zh), is overleden op maandag 27 april 1891 in Vlaardingen (Zh). Dirkje werd 4 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

3  Hugo Zoetemeijer is geboren op woensdag 14 maart 1888 in Vlaardingen (Zh), is overleden op dinsdag 2 december 1913 in Rotterdam (Zh). Hugo werd 25 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

4  Frederik Zoetemeijer is geboren op maandag 16 juni 1890 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zondag 3 januari 1892 in Vlaardingen (Zh). Frederik werd 1 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

5  Dirkje Zoetemeijer is geboren op dinsdag 25 augustus 1891 in Vlaardingen (Zh), is overleden op zaterdag 19 januari 1980 in Rotterdam (Zh). Dirkje werd 88 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

6  Leendert Jacobus Zoetemeijer is geboren op maandag 5 november 1900 in Vlaardingen (Zh), zie IX-BUB.

VIII-ABO  Lijda Zoetemeijer, dochter van Frederik Soetmeijer (VII-KG) en Jannetje Hazelbag, wasvrouw, is geboren op zaterdag 6 december 1862 in Nieuw Helvoet (Zh).

Lijda trouwt op woensdag 24 januari 1894 in Rotterdam (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Johan Albert Arvidsson, zoon van Anders Gustav Arvidsson en Helena Johanna Johansdochter. Johan, varensgezel, is geboren op dinsdag 9 december 1862 in Fassberg (ZWE), is overleden op dinsdag 10 november 1908. Johan werd 45 jaar, 11 maanden en 1 dag.

VIII-ABP  Teuna Zoetemeijer, dochter van Frederik Soetmeijer (VII-KG) en Jannetje Hazelbag, is geboren op woensdag 26 december 1866 in Nieuwenhoorn (Zh).

Teuna trouwt op woensdag 27 december 1893 in Rotterdam (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Olivier Edward Mitchell, zoon van Frederich Mitchell en Harriet Miller Lote. Olivier, zeevarend kok en scheepsrasier, is geboren op woensdag 25 januari 1865 in Kingston (UK).

VIII-ABQ  Teunis Driessen, zoon van Jacob Willem Driessen en Abarentje Zoetemeijer (VII-KH), is geboren op zondag 20 november 1842 in Vierpolders (Zh).

Teunis trouwt op zaterdag 12 juli 1873 in Den Bosch (Nb) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Johanna Catharina Mensink, dochter van Henrica Maria Mensink. Johanna is geboren op zondag 11 juli 1852 in Den Bosch (Nb).

VIII-ABR  Johannes Driessen, zoon van Jacob Willem Driessen en Abarentje Zoetemeijer (VII-KH), is geboren op donderdag 5 maart 1846 in Nieuw Helvoet (Zh), is overleden op zondag 11 mei 1924 in Oude Tonge (Zh). Johannes werd 78 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 20 mei 1887 in Oude Tonge (Zh) op 41-jarige leeftijd met de 41-jarige Adriana van Schouwen, dochter van Cornelis van Schouwen en Johanna Roodzant. Adriana is geboren op woensdag 18 maart 1846 in Oude Tonge (Zh), is overleden op dinsdag 11 januari 1927 in Oude Tonge (Zh). Adriana werd 80 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

VIII-ABS  Neeltje Zoetemeijer ook genaamd Soetmeijer, dochter van Teunis Zoetemeijer (VII-KI) en Leentje Dekker, is geboren op donderdag 28 november 1839 in Nieuwenhoorn (Zh).

Neeltje trouwt op vrijdag 28 juli 1865 in Nieuw Helvoet (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Hartingsveldt, zoon van Johannes van Hartingsveldt en Cornelia Moree. Cornelis, scheepstimmerman, is geboren op vrijdag 19 februari 1841 in Nieuw Helvoet (Zh), is overleden op maandag 10 maart 1902 in Oudenhoorn (Zh). Cornelis werd 61 jaar en 19 dagen.

Cornelis was later gehuwd (2) met Maria Lameer. Cornelis was later gehuwd (3) met Johanna Wilhelmina Bijl (Jannetje).

Van Cornelis en Neeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Zoetemeijer is geboren op woensdag 4 januari 1865 in Nieuw Helvoet (Zh), is overleden op dinsdag 20 juni 1865 in Nieuw Helvoet (Zh). Cornelia werd 5 maanden en 16 dagen.

2  Cornelia van Hartingsveldt is geboren op zaterdag 3 februari 1866 in Nieuw Helvoet (Zh), zie IX-BUC.

VIII-ABT  Maria Zoetemeijer ook genaamd Soetmeijer, dochter van Teunis Zoetemeijer (VII-KI) en Leentje Dekker, is geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op vrijdag 27 januari 1922 in Rotterdam (Zh). Maria werd 78 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Maria trouwt op woensdag 23 september 1868 in Rotterdam (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Fredrik Gijzen, zoon van Cornelis Gijzen en Jannetje Bernodt. Willem is geboren op zaterdag 2 maart 1844 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 9 januari 1922 in Rotterdam (Zh). Willem werd 77 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Willem en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Gijzen is geboren op maandag 30 november 1868 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 17 februari 1870 in Rotterdam (Zh). Cornelis werd 1 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

2  Cornelis Gijzen is geboren op vrijdag 17 mei 1872 in Rotterdam (Zh), zie IX-BUD.

3  Neeltje Gijzen is geboren op zaterdag 29 mei 1875 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 31 mei 1875 in Rotterdam (Zh). Neeltje werd 2 dagen.

4  Jannetje Gijzen is geboren op vrijdag 30 maart 1877 in Rotterdam (Zh), zie IX-BUE.

5  Mensje Maria Gijzen is geboren op vrijdag 6 mei 1881 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 9 augustus 1882 in Rotterdam (Zh). Mensje werd 1 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

VIII-ABU  Teunis Zoetemeijer, zoon van Teunis Zoetemeijer (VII-KI) en Leentje Dekker, veehouder en melkboer, is geboren op zondag 28 januari 1849 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op zondag 17 december 1922 in Heenvliet (Zh). Teunis werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Teunis trouwt op vrijdag 9 oktober 1874 in Heenvliet (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Annetje de Pijper, dochter van Jan de Pijper en Jannetje Biesheuvel. Annetje is geboren op zaterdag 10 juli 1852 in Heenvliet (Zh), is overleden op donderdag 6 december 1923 in Heenvliet (Zh). Annetje werd 71 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Teunis en Annetje zijn veertien kinderen bekend:

1  Jan Zoetemeijer is geboren op zondag 26 juli 1874 in Heenvliet (Zh), zie IX-BUF.

2  Leentje Zoetemeijer is geboren op woensdag 14 juli 1875 in Heenvliet (Zh), zie IX-BUG.

3  Jannetje Zoetemeijer is geboren op dinsdag 29 augustus 1876 in Heenvliet (Zh), is overleden op dinsdag 3 oktober 1876 in Heenvliet (Zh). Jannetje werd 1 maand en 4 dagen.

4  Jannetje Zoetemeijer is geboren op maandag 27 augustus 1877 in Heenvliet (Zh), zie IX-BUH.

5  Teunis Laurens Zoetemeijer is geboren op maandag 30 augustus 1880 in Heenvliet (Zh), zie IX-BUI.

6  Arij Pieter Zoetemeijer is geboren op woensdag 12 oktober 1881 in Heenvliet (Zh), is overleden op dinsdag 9 januari 1883 in Heenvliet (Zh). Arij werd 1 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

7  Arij Pieter Zoetemeijer is geboren op vrijdag 22 juni 1883 in Heenvliet (Zh), is overleden op donderdag 12 september 1946 in Delft (Zh). Arij werd 63 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

8  Pieter Zoetemeijer is geboren op dinsdag 2 december 1884 in Heenvliet (Zh), zie IX-BUJ.

9  Neeltje Cornelia Zoetemeijer is geboren op vrijdag 4 december 1885 in Heenvliet (Zh), is overleden op woensdag 24 maart 1886 in Heenvliet (Zh). Neeltje werd 3 maanden en 20 dagen.

10  Lourens Zoetemeijer is geboren op woensdag 5 oktober 1887 in Heenvliet (Zh), is overleden op donderdag 23 augustus 1888 in Heenvliet (Zh). Lourens werd 10 maanden en 18 dagen.

11  Lourens Zoetemeijer is geboren op vrijdag 28 december 1888 in Heenvliet (Zh), is overleden op maandag 8 april 1889 in Heenvliet (Zh). Lourens werd 3 maanden en 11 dagen.

12  Neeltje Maria Zoetemeijer is geboren op zondag 3 april 1892 in Heenvliet (Zh), is overleden op woensdag 15 februari 1893 in Heenvliet (Zh). Neeltje werd 10 maanden en 12 dagen.

13  Lourens Zoetemeijer is geboren op woensdag 19 juli 1893 in Heenvliet (Zh), is ongehuwd overleden op maandag 30 december 1918 in Heenvliet (Zh). Lourens werd 25 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

14  Neeltje Maria Zoetemeijer is geboren op maandag 29 maart 1897 in Heenvliet (Zh), is overleden op zaterdag 19 juni 1897 in Heenvliet (Zh). Neeltje werd 2 maanden en 21 dagen.

VIII-ABV  Dina Streefkerk ook genaamd Dingena, dochter van Arij Streefkerk en Catharina den Bakker (Trijntje) (VII-KJ), is geboren op maandag 13 juni 1836 in Oudenhoorn (Zh), is overleden op maandag 24 juni 1889 in Klundert (Nb). Dina werd 53 jaar en 11 dagen.

Dina trouwt op donderdag 23 juli 1868 in Klundert (Nb) op 32-jarige leeftijd met de 40-jarige Jan Boelhouwers, zoon van Thomas Boelhouwers en Teuntje Korteweg. Jan is geboren op zondag 30 september 1827 in Klundert (Nb), is overleden op vrijdag 13 oktober 1905 in Klundert (Nb). Jan werd 78 jaar en 13 dagen.

Van Jan en Dina zijn twee kinderen bekend:

1  Thomas Boelhouwers is geboren op woensdag 24 februari 1869 in Klundert (Nb).

2  Catharina Johanna Boelhouwers is geboren op maandag 26 september 1870 in Klundert (Nb), zie IX-BUK.

VIII-ABW  Korstiaan Streefkerk, zoon van Arij Streefkerk en Catharina den Bakker (Trijntje) (VII-KJ), arbeider, is geboren op zondag 17 januari 1841 in Oudenhoorn (Zh), is overleden op zondag 27 juni 1909 in Klundert (Nb). Korstiaan werd 68 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Korstiaan trouwt op donderdag 16 mei 1878 in Klundert (Nb) op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Willemina van Dommele, dochter van Pieter van Dommele en Geertrui van den Berg. Willemina is geboren op zaterdag 31 juli 1841 in Klundert (Nb), is overleden op donderdag 22 december 1921 in Klundert (Nb). Willemina werd 80 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Willemina was eerder gehuwd (1) met Gerrit van der Laan.

Van Korstiaan en Willemina is een kind bekend:

1  Catharina Geertruida Streefkerk is geboren op vrijdag 23 april 1880 in Klundert (Nb), zie IX-BUL.

VIII-ABX  Arie Benne, zoon van Hendrik Benne en Leentje den Bakker (VII-KK), zeeloods, is geboren op vrijdag 28 oktober 1836 in Rockanje (Zh), is overleden tussen donderdag 7 en zaterdag 9 november 1878. Arie werd hoogstens 42 jaar en 12 dagen.

Arie trouwt op donderdag 9 augustus 1860 in Brielle (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Christina van der Ham, dochter van Abraham van der Ham en Arentje van Rij. Maria is geboren op woensdag 9 november 1836 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 12 juni 1914 in Hatert (Ge). Maria werd 77 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Arie en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Benne is geboren op maandag 7 januari 1861 in Brielle (Zh), zie IX-BUM.

2  Arentje Benne is geboren op maandag 21 december 1863 in Brielle (Zh), zie IX-BUN.

3  Helena Maria Christina Benne is geboren op maandag 11 juni 1866 in Brielle (Zh), zie IX-BUO.

4  Abrahamina Benne is geboren op dinsdag 22 november 1870 in Hellevoetsluis (Zh), zie IX-BUP.

5  Maria Christina Benne is geboren op donderdag 27 februari 1873 in Hellevoetsluis (Zh), zie IX-BUQ.

6  Arie Benne is geboren op vrijdag 7 april 1876 in Brielle (Zh), is overleden op vrijdag 13 september 1878 in Brielle (Zh). Arie werd 2 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

VIII-ABY  Pieter Benne, zoon van Hendrik Benne en Leentje den Bakker (VII-KK), agent van politie, is geboren op donderdag 5 december 1839 in Rockanje (Zh), is overleden op zaterdag 25 december 1926 in Rotterdam (Zh). Pieter werd 87 jaar en 20 dagen.

Pieter trouwt in 1867 op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Klazina Ebronda Jansen. Klazina is geboren rond 1844 in Coevorden (Dr), is overleden op vrijdag 11 juli 1924 in Rotterdam (Zh). Klazina werd ongeveer 80 jaar.

Van Pieter en Klazina zijn zeven kinderen bekend:

1  Arie Benne is geboren op maandag 26 juni 1865 in Breda (Nb), zie IX-BUR.

2  Antonia Benne is geboren op dinsdag 20 augustus 1867 in Breda (Nb), zie IX-BUS.

3  Hendrika Benne is geboren rond januari 1869 in Breda (Nb), is overleden op zaterdag 18 september 1869 in Rotterdam (Zh). Hendrika werd ongeveer 8 maanden.

4  Pieter Benne is geboren op vrijdag 12 juni 1874 in Rotterdam (Zh), zie IX-BUT.

5  Leentje Hendrika Benne is geboren op zaterdag 26 mei 1877 in Rotterdam (Zh), zie IX-BUU.

6  Klazina Ebronda Benne is geboren op zondag 10 november 1878 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 24 oktober 1879 in Rotterdam (Zh). Klazina werd 11 maanden en 14 dagen.

7  Maria Benne is geboren op zondag 11 januari 1880 in Rotterdam (Zh), zie IX-BUV.

VIII-ABZ  Kornelis Benne, zoon van Hendrik Benne en Leentje den Bakker (VII-KK), rijksveldwachter, is geboren op donderdag 16 februari 1843 in Rockanje (Zh), is overleden op zaterdag 29 juli 1876 in Rijssen (Ov). Kornelis werd 33 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Kornelis trouwt op zaterdag 4 maart 1871 in Den Bosch (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Maria van de Put, dochter van Antoine van de Put en Dorothea de Gier. Johanna is geboren op vrijdag 7 juli 1848 in Den Bosch (Nb).

Van Kornelis en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Antonius Theodorus Benne is geboren op maandag 23 december 1867 in Den Bosch (Nb), zie IX-BUW.

2  Leentje Maria Benne is geboren op dinsdag 2 mei 1871 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 19 augustus 1871 in Rotterdam (Zh). Leentje werd 3 maanden en 17 dagen.

3  Johannes Marinus Benne is geboren op dinsdag 17 februari 1874 in Rijssen (Ov), zie IX-BUX.

4  Theodora Helena Benne is geboren op dinsdag 24 oktober 1876 in Rijssen (Ov), zie IX-BUY.

VIII-ACA  Pieter den Bakker, zoon van Cornelis den Bakker (VII-KL) en Jaapje Roskam Arkenbout, is geboren op donderdag 15 mei 1862 in Rockanje (Zh), is overleden op zaterdag 5 december 1936 in Rockanje (Zh). Pieter werd 74 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 5 oktober 1905 in Nieuw Helvoet (Zh) op 43-jarige leeftijd met de 45-jarige Elizabeth Dijkgraaf, dochter van Volbrecht Dijkgraaf en Ingetje Plasje. Elizabeth is geboren op dinsdag 28 augustus 1860 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op woensdag 7 december 1927 in Nieuw Helvoet (Zh). Elizabeth werd 67 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

VIII-ACB  Jannetje den Bakker, dochter van Cornelis den Bakker (VII-KL) en Jaapje Roskam Arkenbout, is geboren op zondag 17 januari 1864 in Rockanje (Zh), is overleden op zaterdag 24 januari 1903 in Brielle (Zh). Jannetje werd 39 jaar en 7 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 17 mei 1894 in Oostvoorne (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Adrianus Waalboer, zoon van Gerrit Waalboer en Lijntje Farenhout. Adrianus is geboren op zaterdag 21 maart 1868 in Nieuwenhoorn (Zh).

Van Adrianus en Jannetje is een kind bekend:

1  Jaapje den Bakker is geboren voor donderdag 17 mei 1894.

VIII-ACC  Johanna den Bakker, dochter van Cornelis den Bakker (VII-KL) en Jaapje Roskam Arkenbout, is geboren op zondag 17 september 1865 in Rockanje (Zh).

Johanna trouwt op vrijdag 3 mei 1889 in Zwartewaal (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Pille, zoon van Meindert Pille en Ariaantje Roest. Jan is geboren op zondag 27 september 1863 in Heenvliet (Zh), is overleden op zaterdag 24 mei 1924 in Hellevoetsluis (Zh). Jan werd 60 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Jaapje Pille is geboren op dinsdag 14 september 1886, is overleden op donderdag 22 augustus 1889 in Rockanje (Zh). Jaapje werd 2 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

2  Adriaantje Pille is geboren op donderdag 22 augustus 1889 in Heenvliet (Zh), zie IX-BUZ.

3  Jaapje Jannetje Pille is geboren op woensdag 29 april 1891 in Heenvliet (Zh), zie IX-BVA.

4  Maria Pille is geboren op maandag 12 december 1892 in Heenvliet (Zh), is overleden op zaterdag 10 februari 1894 in Heenvliet (Zh). Maria werd 1 jaar, 1 maand en 29 dagen.

5  Cornelis Pille is geboren op dinsdag 17 april 1894 in Heenvliet (Zh), is overleden op maandag 30 januari 1922 in Hellevoetsluis (Zh). Cornelis werd 27 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

6  Meindert Pille is geboren op zondag 15 december 1895 in Heenvliet (Zh), zie IX-BVB.

7  Maria Pille is geboren op vrijdag 16 april 1897 in Heenvliet (Zh), zie IX-BVC.

8  Johanna Pille is geboren op dinsdag 8 november 1898 in Nieuwenhoorn (Zh), zie IX-BVD.

9  Jan Pille is geboren op maandag 28 mei 1900 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op dinsdag 7 augustus 1900 in Nieuwenhoorn (Zh). Jan werd 2 maanden en 10 dagen.

10  Jan Pille is geboren rond 1904 in Nieuwenhoorn (Zh), is overleden op donderdag 9 augustus 1906 in Nieuwenhoorn (Zh). Jan werd ongeveer 2 jaar.

11  Leendert Pille is geboren rond 1906 in Nieuwenhoorn (Zh), zie IX-BVE.

VIII-ACD  Dirkje den Bakker, dochter van Cornelis den Bakker (VII-KL) en Jaapje Roskam Arkenbout, is geboren op zaterdag 25 april 1868 in Rockanje (Zh), is overleden op maandag 28 februari 1944 in Rockanje (Zh). Dirkje werd 75 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Dirkje trouwt op woensdag 3 mei 1899 in Oostvoorne (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Abraham Schipper, zoon van Bastiaan Schipper en Hester Hokke. Abraham is geboren op donderdag 10 september 1863 in Oostvoorne (Zh), is overleden op donderdag 24 maart 1927 in Oostvoorne (Zh). Abraham werd 63 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

VIII-ACE  Johannes Pieter den Bakker, zoon van Johannes den Bakker (VII-KN) en Johanna Madron (VIII-RY), poltieagent, is geboren op zaterdag 3 augustus 1850 in Brielle (Zh), is overleden op woensdag 25 september 1901 in Zutphen (Ge). Johannes werd 51 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 18 oktober 1876 in Zutphen (Ge) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Aaltje van Dijk, dochter van Roelof van Dijk en Hendrika Johanna Steenbergen. Aaltje is geboren rond 1850 in Zwartsluis (Ov), is overleden op woensdag 8 mei 1929 in Zutphen (Ge). Aaltje werd ongeveer 79 jaar.

Van Johannes en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Johanna den Bakker is geboren rond 1874 in Zutphen (Ge), zie IX-BVF.

2  Johanna den Bakker is geboren rond maandag 9 april 1877 in Zutphen (Ge), is overleden op donderdag 19 april 1877 in Zutphen (Ge). Johanna werd ongeveer 10 dagen.

3  Roelof den Bakker is geboren rond maandag 9 april 1877 in Zutphen (Ge), is overleden op zondag 15 april 1877 in Zutphen (Ge). Roelof werd ongeveer 6 dagen.

4  Roelof den Bakker is geboren rond 1878 in Zutphen (Ge), zie IX-BVG.

VIII-ACF  (?) Johanna Eland, dochter van Arie Eland (VII-KO) en Derkien Lubbing (Derkje), is geboren op donderdag 18 december 1862 in Stadskanaal (Gr), is overleden op vrijdag 12 januari 1900 in Wildervank (Gr). Johanna werd 37 jaar en 25 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 26 april 1890 in Wildervank (Gr) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Puister, zoon van Gerrit Geerts Puister en Grietje Jans Schuur. Jan is geboren op woensdag 16 mei 1855 in Wildervank (Gr), is overleden op donderdag 4 augustus 1938 in Wildervank (Gr). Jan werd 83 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Annechien Drenth.

Van Jan en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Geert Puister is geboren op vrijdag 23 oktober 1891 in Wildervank (Gr).

2  Derk Puister is geboren op dinsdag 6 juni 1893 in Wildervank (Gr), is overleden op zaterdag 10 juni 1893 in Wildervank (Gr). Derk werd 4 dagen.

3  Levenloos kind Puister is ter wereld gekomen op vrijdag 13 april 1894 in Stadskanaal (Gr).

4  Derkje Puister is geboren op zaterdag 23 februari 1895 in Wildervank (Gr), zie IX-BVH.

5  Ary Puister is geboren op woensdag 4 augustus 1897 in Wildervank (Gr).

6  Grietje Puister is geboren op woensdag 10 januari 1900 in Wildervank (Gr), is overleden op donderdag 11 januari 1900 in Wildervank (Gr). Grietje werd 1 dag.

VIII-ACG  (?) Derkien Eland, dochter van Arie Eland (VII-KO) en Derkien Lubbing (Derkje), dienstmeid, is geboren op vrijdag 16 december 1870 in Nieuwe Pekela (Gr), is overleden op dinsdag 12 november 1907 in Warnsveld (Ge). Derkien werd 36 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Derkien trouwt op zaterdag 15 mei 1897 in Wildervank (Gr) op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Eefting, zoon van Jan Eefting en Jantien Paas. Jan, arbeider, is geboren op maandag 7 december 1868 in Borger (Dr), is overleden op maandag 15 april 1957 in Groningen (Gr). Jan werd 88 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Roelfien Kaspers.

Van Jan en Derkien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Eefting is geboren op zondag 28 november 1897 in Drouwenermond (Dr), zie IX-BVI.

2  Derkina Jantina Eefting is geboren op woensdag 14 november 1900 in Drouwenermond (Dr), is overleden op zaterdag 26 oktober 1918 in Bonnerveen (Dr). Derkina werd 17 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

3  Jantien Eefting is geboren op maandag 15 december 1902 in Drouwenermond (Dr), is overleden op maandag 4 januari 1904 in Drouwenermond (Dr). Jantien werd 1 jaar en 20 dagen.

VIII-ACH  (?) Marchien Eland, dochter van Arie Eland (VII-KO) en Derkien Lubbing (Derkje), is geboren op vrijdag 18 april 1873 in Nieuwe Pekela (Gr), is overleden op donderdag 6 december 1962 in Groningen (Gr). Marchien werd 89 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Marchien was gehuwd (1) met N.N..

Marchien trouwt op zaterdag 21 augustus 1897 in Borger (Dr) op 24-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jan Roelf Nijhof, zoon van Willem Nijhof en Ebeltien Klamer. Jan is geboren op zondag 28 augustus 1870 in Buinerveen (Dr), is overleden op dinsdag 15 januari 1952 in Groningen (Gr). Jan werd 81 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Aagje Nijveen.

Van Jan en Marchien zijn vijf kinderen bekend:

1  Derkiena Marchiena Eland is geboren op zondag 23 mei 1897 in Stadskanaal (Gr), zie IX-BVJ.

2  Arij Nijhof is geboren op vrijdag 2 december 1898 in Buinerveen (Dr), zie IX-BVK.

3  Ebel Nijhof is geboren op dinsdag 5 november 1901 in Drouwenermond (Dr), zie IX-BVL.

4  Willemina Nijhof is geboren op zaterdag 31 oktober 1903 in Stadskanaal (Gr), is overleden op maandag 18 september 1905 in Stadskanaal (Gr). Willemina werd 1 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

5  Levenloos kind Nijhof is ter wereld gekomen op zaterdag 6 januari 1906 in Stadskanaal (Gr).

VIII-ACI  Grietje Weeda, dochter van Corstiaan Weeda en Soetje Troost (VII-KP), is geboren op woensdag 23 januari 1822 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 24 februari 1884 in Oud Beijerland (Zh). Grietje werd 62 jaar, 1 maand en 1 dag.

Grietje trouwt op donderdag 27 september 1866 in Oud Beijerland (Zh) op 44-jarige leeftijd met de 49-jarige Jacob Schipper, zoon van Corstiaan Schipper en Adriana Tol. Jacob is geboren op maandag 26 mei 1817 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 14 mei 1890 in Oud Beijerland (Zh). Jacob werd 72 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Adriaantje de Kwartel (zie VII-GN). Jacob was eerder gehuwd (2) met Adriaantje Boender.

VIII-ACJ  Margaretha Troost (Grietje), dochter van Huig Troost (VII-KQ) en Maggeltje Brussaard, is geboren op vrijdag 15 maart 1822 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zondag 7 maart 1915 in 's-Gravendeel (Zh). Grietje werd 92 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Grietje trouwt op maandag 26 april 1847 in Westmaas (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Leendert Dekker, zoon van Cornelis Dekker en Ariaantje Monster. Leendert is geboren op dinsdag 25 augustus 1818 in Heinenoord (Zh), is overleden op vrijdag 10 november 1911 in 's-Gravendeel (Zh). Leendert werd 93 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

(zijn vader was bij zijn geboorte als gevangene gedetineerd in Den Haag)

Van Leendert en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Adriaantje Dekker is geboren op maandag 7 april 1851 in Puttershoek (Zh), zie IX-BVM.

2  Huig Dekker is geboren op maandag 2 augustus 1852 in Puttershoek (Zh), zie IX-BVN.

3  Cornelia Dekker is geboren op vrijdag 28 oktober 1853 in Puttershoek (Zh), is overleden op zondag 16 april 1854 in Puttershoek (Zh). Cornelia werd 5 maanden en 19 dagen.

4  Cornelis Dekker is geboren op zaterdag 5 januari 1856 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 23 augustus 1856 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelis werd 7 maanden en 18 dagen.

5  Cornelis Dekker is geboren op maandag 3 augustus 1857 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 4 augustus 1857 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelis werd 1 dag.

6  Cornelis Dekker is geboren op vrijdag 24 december 1858 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op woensdag 22 februari 1860 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelis werd 1 jaar, 1 maand en 29 dagen.

7  Cornelis Dekker is geboren op woensdag 1 augustus 1860 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BVO.

8  Magcheltje Dekker is geboren op maandag 16 december 1861 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zaterdag 27 juni 1863 in 's-Gravendeel (Zh). Magcheltje werd 1 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

9  Maggeltje Dekker is geboren op vrijdag 28 augustus 1863 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op vrijdag 26 mei 1865 in 's-Gravendeel (Zh). Maggeltje werd 1 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

VIII-ACK  Matthijs Troost ook genaamd Mattijs Troost, zoon van Huig Troost (VII-KQ) en Maggeltje Brussaard, is geboren op zaterdag 19 juli 1823 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op vrijdag 24 januari 1890 in Mijnsheerenland (Zh). Matthijs werd 66 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Matthijs trouwt op vrijdag 7 juni 1861 in 's-Gravendeel (Zh) op 37-jarige leeftijd met de 26-jarige Adriaantje van Prooijen, dochter van Aalbert van Prooijen en Anna Waalboer. Adriaantje is geboren op vrijdag 25 juli 1834 in Strijen (Zh), is overleden op vrijdag 14 januari 1887 in Mijnsheerenland (Zh). Adriaantje werd 52 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Matthijs en Adriaantje zijn elf kinderen bekend:

1  Maggeltje Troost is geboren op vrijdag 9 mei 1862 in Mijnsheerenland (Zh).

2  Anna Troost is geboren op zaterdag 31 oktober 1863 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVP.

3  Leentje Troost is geboren op vrijdag 2 december 1864 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVQ.

4  Aalbert Troost is geboren op vrijdag 8 december 1865 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op maandag 22 juni 1874 in Mijnsheerenland (Zh). Aalbert werd 8 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

5  Huigje Troost is geboren op dinsdag 5 februari 1867 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zaterdag 23 februari 1867 in Mijnsheerenland (Zh). Huigje werd 18 dagen.

6  Huigje Troost is geboren op dinsdag 21 januari 1868 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op donderdag 19 maart 1868 in Mijnsheerenland (Zh). Huigje werd 1 maand en 27 dagen.

7  Huigje Troost is geboren op vrijdag 13 augustus 1869 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVR.

8  Huig Troost is geboren op zaterdag 18 maart 1871 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op maandag 21 augustus 1871 in Mijnsheerenland (Zh). Huig werd 5 maanden en 3 dagen.

9  Huig Troost is geboren op donderdag 10 oktober 1872 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVS.

10  Adrianus Troost is geboren op woensdag 22 april 1874 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op dinsdag 7 juli 1874 in Mijnsheerenland (Zh). Adrianus werd 2 maanden en 15 dagen.

11  Adriaantje Troost is geboren op donderdag 14 maart 1878 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op zaterdag 22 maart 1879 in Mijnsheerenland (Zh). Adriaantje werd 1 jaar en 8 dagen.

VIII-ACL  Huibertje Troost, dochter van Huig Troost (VII-KQ) en Maggeltje Brussaard, is geboren op woensdag 21 april 1830 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op maandag 5 juni 1899 in Dubbeldam (Zh). Huibertje werd 69 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Huibertje trouwt op vrijdag 16 maart 1860 in Mijnsheerenland (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Arie van der Hoek, zoon van Fulp van der Hoek en Aagje van der Stelt. Arie is geboren op dinsdag 9 juni 1829 in Hekelingen (Zh), is overleden op vrijdag 27 april 1906 in Dubbeldam (Zh). Arie werd 76 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Arie en Huibertje zijn zes kinderen bekend:

1  Huig van der Hoek is geboren op woensdag 14 november 1860 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVT.

2  Tulp van der Hoek is geboren op woensdag 29 januari 1862 in Mijnsheerenland (Zh).

3  Maggeltje van der Hoek is geboren op dinsdag 24 november 1863 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVU.

4  Aagje van der Hoek is geboren op vrijdag 8 juni 1866 in Mijnsheerenland (Zh), zie IX-BVV.

5  Leendert van der Hoek is geboren op zaterdag 29 februari 1868 in Mijnsheerenland (Zh).

6  Magdalena van der Hoek is geboren op maandag 11 april 1870 in Mijnsheerenland (Zh), is overleden op dinsdag 12 juli 1870 in Mijnsheerenland (Zh). Magdalena werd 3 maanden en 1 dag.

VIII-ACM  Jan Schuddebeurs, zoon van Iman Schuddebeurs en Zeegertje Troost (VII-KR), is geboren op donderdag 18 september 1823 in Korendijk (Zh), is overleden op woensdag 16 mei 1888 in Rotterdam (Zh). Jan werd 64 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Jan trouwt op donderdag 5 november 1846 in Dirksland (Zh) (is gescheiden op vrijdag 19 augustus 1859 in Brielle (Zh)) op 23-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Marina Wolffert, dochter van Teunis Wolfert en Alida van 't Hoff. Marina is geboren op dinsdag 5 april 1825 in Uithoorn (Nh), is overleden op maandag 31 januari 1898 in Gorinchem (Zh). Marina werd 72 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Marina was later gehuwd (2) met Jacob Braber.

Jan trouwt op vrijdag 29 mei 1868 in Oud-Vossemeer (Ze) op 44-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Francina van As, dochter van Petrus Gerardus van As en Christina Gelok. Francina is geboren op vrijdag 6 februari 1846 in Oud-Vossemeer (Ze), is overleden op dinsdag 21 december 1915 in Rotterdam (Zh). Francina werd 69 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Francina was later gehuwd (2) met Bastiaan Everardus van Krimpen.

VIII-ACN  Hendrik Kraaijo, zoon van Kornelis Kraaijo (VII-KS) en Willempje Troeleman, is geboren op zaterdag 25 maart 1837 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 27 juli 1911 in Oud Beijerland (Zh). Hendrik werd 74 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 14 mei 1868 in Spijkenisse (Zh) op 31-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Adriana Hennip, dochter van Hendrik Hennip en Lijntje van Wijngaarden. Adriana is geboren op zondag 6 mei 1838 in Spijkenisse (Zh), is overleden op vrijdag 3 oktober 1884 in Oud Beijerland (Zh). Adriana werd 46 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Van Hendrik en Adriana zijn zeven kinderen bekend:

1  Kornelis Kraaijo is geboren op vrijdag 8 januari 1869 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 17 mei 1869 in Oud Beijerland (Zh). Kornelis werd 4 maanden en 9 dagen.

2  Kornelis Kraaijo is geboren op woensdag 12 oktober 1870 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 5 augustus 1871 in Oud Beijerland (Zh). Kornelis werd 9 maanden en 24 dagen.

3  Kornelis Kraaijo is geboren op donderdag 15 februari 1872 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 7 maart 1872 in Oud Beijerland (Zh). Kornelis werd 21 dagen.

4  Kornelis Kraaijo is geboren op zondag 22 juni 1873 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 2 juli 1873 in Oud Beijerland (Zh). Kornelis werd 10 dagen.

5  Hendrika Kraaijo is geboren op zondag 7 maart 1875 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 23 maart 1875 in Oud Beijerland (Zh). Hendrika werd 16 dagen.

6  Kornelis Kraaijo is geboren op vrijdag 15 december 1876 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 28 januari 1877 in Oud Beijerland (Zh). Kornelis werd 1 maand en 13 dagen.

7  Jan Kraaijo is geboren op maandag 15 mei 1882 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 16 juli 1882 in Oud Beijerland (Zh). Jan werd 2 maanden en 1 dag.

Hendrik trouwt op donderdag 24 september 1885 in Oud Beijerland (Zh) op 48-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Hendrikje Vlasblom, dochter van Cornelis Vlasblom en Willemijntje van den Berg. Hendrikje is geboren op zaterdag 26 december 1840 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 16 mei 1914 in Oud Beijerland (Zh). Hendrikje werd 73 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Leendert de Gelder.

VIII-ACO  Kornelis Kraaijo, zoon van Kornelis Kraaijo (VII-KS) en Willempje Troeleman, is geboren op woensdag 6 juli 1842 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 27 augustus 1919 in Rotterdam (Zh). Kornelis werd 77 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Kornelis trouwt op donderdag 18 september 1873 in Oud Beijerland (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Pleuntje Visser, dochter van Meeuwis Visser en Maria Visser. Pleuntje is geboren op zondag 18 januari 1852 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 11 december 1912 in Rotterdam (Zh). Pleuntje werd 60 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Van Kornelis en Pleuntje zijn acht kinderen bekend:

1  Kornelis Kraaijo is geboren op donderdag 26 februari 1874 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BVW.

2  Maria Kraaijo is geboren op maandag 20 september 1875 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 8 augustus 1883 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 7 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

3  Willempje Kraaijo is geboren op woensdag 17 april 1878 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BVX.

4  Janna Kraaijo is geboren op zaterdag 11 oktober 1879 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 1 augustus 1883 in Oud Beijerland (Zh). Janna werd 3 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

5  Meeuwis Kraaijo is geboren op woensdag 31 mei 1882 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 13 juni 1882 in Oud Beijerland (Zh). Meeuwis werd 13 dagen.

6  Jan Kraaijo is geboren op zondag 25 november 1883 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BVY.

7  Meeuwis Marinus Kraaijo is geboren op zaterdag 22 oktober 1887 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 12 december 1889 in Oud Beijerland (Zh). Meeuwis werd 2 jaar, 1 maand en 20 dagen.

8  Maria Kraaijo is geboren op donderdag 11 september 1890 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BVZ.

VIII-ACP  Klaasje Kraaijo, dochter van Kornelis Kraaijo (VII-KS) en Willempje Troeleman, is geboren op donderdag 8 april 1847 in Oud Beijerland (Zh).

Klaasje trouwt op vrijdag 25 augustus 1871 in Rhoon (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 41-jarige Michiel Kamerman, zoon van Michiel Kamerman en Dirkje Koolhaas. Michiel is geboren op maandag 30 november 1829 in Veen (Nb).

Michiel was eerder gehuwd (1) met Maaike Schouten.

Van Michiel en Klaasje is een kind bekend:

1  Cornelis Kamerman is geboren op donderdag 5 juni 1873 in Barendrecht (Zh), zie IX-BWA.

VIII-ACQ  Kornelia Verschoor, dochter van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op zondag 19 september 1841 in Pernis (Zh).

Kornelia trouwt op zaterdag 28 maart 1868 in Pernis (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Arie Huizer, zoon van Pieter Arijsz Huijser en Klazina Bastiaansdr Lems. Arie, haringvisser, is geboren op dinsdag 29 oktober 1844 in Charlois (Zh), is verdronken op vrijdag 13 april 1888 in op Zee. Arie werd 43 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Arie en Kornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Klazina Huizer is geboren op woensdag 26 februari 1868 in Pernis (Zh), zie IX-BWB.

2  Maartje Huizer is geboren op vrijdag 30 december 1870 in Charlois (Zh), zie IX-BWC.

3  Pieter Huizer is geboren op zaterdag 1 februari 1873 in Charlois (Zh), zie IX-BWD.

4  Gerrit Huizer is geboren op dinsdag 1 februari 1876 in Charlois (Zh), is overleden op dinsdag 16 maart 1880 in Charlois (Zh). Gerrit werd 4 jaar, 1 maand en 15 dagen.

5  Gerritje Huizer is geboren op dinsdag 18 mei 1880 in Charlois (Zh), zie IX-BWE.

VIII-ACR  Leendert Verschoor, zoon van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op zaterdag 13 mei 1843 in Pernis (Zh), is overleden op dinsdag 19 mei 1908 in Schiedam (Zh). Leendert werd 65 jaar en 6 dagen.

Leendert trouwt op vrijdag 4 december 1885 in Pernis (Zh) op 42-jarige leeftijd met de 48-jarige Johanna Proost ook genaamd Jannetje, dochter van Gerrit Proost en Maartje van der Lugt. Johanna is geboren op woensdag 19 april 1837 in Vlaardingen (Zh).

(vertrekt 16-8-1864 naar Pernis)

Johanna was eerder gehuwd (1) met Gerrit Mastenbroek.

VIII-ACS  Maaike Verschoor, dochter van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op donderdag 17 oktober 1844 in Pernis (Zh), is overleden op maandag 17 augustus 1914 in Rotterdam (Zh). Maaike werd 69 jaar en 10 maanden.

Maaike trouwt op zaterdag 5 november 1864 in Pernis (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Jillis Euser, zoon van Cornelis Euser en Maaike de Klerk. Jillis, tuinder, is geboren op woensdag 2 april 1845 in Zwijndrecht (Zh), is overleden op donderdag 6 november 1919 in Rotterdam (Zh). Jillis werd 74 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Jillis en Maaike zijn zestien kinderen bekend:

1  Cornelis Euser is geboren op zondag 26 maart 1865 in Charlois (Zh), zie IX-BWF.

2  Maartje Euser is geboren op zaterdag 6 oktober 1866 in Charlois (Zh), is overleden op maandag 22 oktober 1866 in Charlois (Zh). Maartje werd 16 dagen.

3  Maartje Euser is geboren op zondag 27 oktober 1867 in Charlois (Zh), is overleden op donderdag 11 februari 1869 in Charlois (Zh). Maartje werd 1 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

4  Gerrit Euser is geboren op dinsdag 14 september 1869 in Charlois (Zh).

5  Willem Euser is geboren op vrijdag 8 maart 1872 in Charlois (Zh).

6  Maaike Euser is geboren op dinsdag 20 mei 1873 in Charlois (Zh), is overleden voor maandag 18 mei 1874 in Charlois (Zh). Maaike werd hoogstens 11 maanden en 28 dagen.

7  waarschijnlijk Maaike Euser is geboren op maandag 18 mei 1874 in Charlois (Zh), is overleden voor zaterdag 3 juni 1876. Maaike werd hoogstens 2 jaar en 16 dagen.

8  Maartje Euser is geboren op maandag 28 juni 1875 in Charlois (Zh), is overleden op woensdag 27 februari 1895 in Charlois (Zh). Maartje werd 19 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

9  Maaike Euser is geboren op zaterdag 3 juni 1876 in Charlois (Zh), zie IX-BWG.

10  Willem Euser is geboren op zaterdag 9 november 1878 in Charlois (Zh), is overleden op zondag 9 februari 1879 in Charlois (Zh). Willem werd 3 maanden.

11  Willemina Elizabeth Euser is geboren op woensdag 26 mei 1880 in Charlois (Zh), is overleden op vrijdag 13 augustus 1880 in Charlois (Zh). Willemina werd 2 maanden en 18 dagen.

12  Jilles Euser is geboren op dinsdag 30 augustus 1881 in Charlois (Zh), is overleden op donderdag 13 oktober 1881 in Charlois (Zh). Jilles werd 1 maand en 13 dagen.

13  Wilhelmina Elizabeth Euser is geboren op dinsdag 26 september 1882 in Charlois (Zh), is overleden op zondag 12 november 1882 in Charlois (Zh). Wilhelmina werd 1 maand en 17 dagen.

14  Jilles Euser is geboren op dinsdag 18 september 1883 in Charlois (Zh), is overleden op maandag 10 december 1883 in Charlois (Zh). Jilles werd 2 maanden en 22 dagen.

15  Jillis Jan Euser is geboren op zondag 2 november 1884 in Charlois (Zh), zie IX-BWH.

16  Elizabeth Cornelia Euser is geboren op vrijdag 11 februari 1887 in Charlois (Zh), is overleden op donderdag 7 juli 1887 in Charlois (Zh). Elizabeth werd 4 maanden en 26 dagen.

VIII-ACT  Sijtje Verschoor, dochter van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op vrijdag 26 februari 1847 in Pernis (Zh).

Van Sijtje en een onbekende man is een kind bekend:

1  Hendrik Verschoor is geboren op zaterdag 21 juli 1866 in Pernis (Zh), is overleden op vrijdag 4 januari 1867 in Pernis (Zh). Hendrik werd 5 maanden en 14 dagen.

Sijtje trouwt op vrijdag 29 oktober 1869 in Pernis (Zh) op 22-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Bastiaan Huizer, zoon van Pieter Arijsz Huijser en Klazina Bastiaansdr Lems. Bastiaan, arbeider, is geboren op zondag 16 juli 1843 in Charlois (Zh), is overleden op woensdag 9 november 1892 in Rotterdam (Zh). Bastiaan werd 49 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Bastiaan en Sijtje zijn vijftien kinderen bekend:

2  Clasina Huizer is geboren op donderdag 5 januari 1871 in Charlois (Zh), zie IX-BWI.

3  Maartje Huizer is geboren op maandag 4 maart 1872 in Charlois (Zh), is overleden voor maandag 17 februari 1873 in Charlois (Zh). Maartje werd hoogstens 11 maanden en 13 dagen.

4  Maartje Huizer is geboren op maandag 17 februari 1873 in Charlois (Zh), zie IX-BWJ.

5  Pieternella Lena Huizer is geboren op zaterdag 6 juni 1874 in Charlois (Zh), zie IX-BWK.

6  Gerrit Huizer is geboren op zondag 16 mei 1875 in Charlois (Zh), zie IX-BWL.

7  Adriaantje Cornelia Huizer is geboren op zaterdag 15 juli 1876 in Charlois (Zh), is overleden voor dinsdag 5 februari 1878 in Charlois (Zh). Adriaantje werd hoogstens 1 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

8  Adriaantje Cornelia Huizer is geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Charlois (Zh).

9  Pieter Huizer is geboren op zaterdag 14 juni 1879 in Charlois (Zh), is overleden voor vrijdag 28 mei 1880 in Charlois (Zh). Pieter werd hoogstens 11 maanden en 14 dagen.

10  Pieter Huizer is geboren op vrijdag 28 mei 1880 in Charlois (Zh), is overleden voor dinsdag 10 mei 1881 in Charlois (Zh). Pieter werd hoogstens 11 maanden en 12 dagen.

11  Pieter Huizer is geboren op dinsdag 10 mei 1881 in Charlois (Zh).

12  Pieter Jan Huizer is geboren op maandag 12 juni 1882 in Charlois (Zh), is overleden voor maandag 30 maart 1885. Pieter werd hoogstens 2 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

13  Adriaantje Cornelia Huizer is geboren op maandag 24 december 1883 in Charlois (Zh), zie IX-BWM.

14  Pieter Jan Huizer is geboren op maandag 30 maart 1885 in Charlois (Zh).

15  Cornelia Adriana Huizer is geboren op zondag 22 mei 1887 in Charlois (Zh).

16  Jan Arie Huizer is geboren op dinsdag 10 maart 1891 in Charlois (Zh).

VIII-ACU  Gerrit Verschoor, zoon van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op vrijdag 27 oktober 1848 in Pernis (Zh), is overleden in december 1894. Gerrit werd 46 jaar en 2 maanden.

Gerrit trouwt op vrijdag 12 juni 1874 in Pernis (Zh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Maria Verschoor, dochter van Martinus Verschoor en Ariaantje Koster. Maria is geboren op maandag 20 januari 1851 in Pernis (Zh), is overleden in mei 1893 in Pernis (Zh). Maria werd 42 jaar en 4 maanden.

Van Gerrit en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Verschoor is geboren op zondag 23 augustus 1874 in Pernis (Zh), zie IX-BWN.

2  Martinus Verschoor is geboren op vrijdag 26 oktober 1877 in Pernis (Zh), is overleden op vrijdag 16 augustus 1878. Martinus werd 9 maanden en 21 dagen.

3  Martinus Verschoor is geboren op zaterdag 6 maart 1880 in Pernis (Zh), zie IX-BWO.

4  Leendert Arie Verschoor is geboren op maandag 29 augustus 1881 in Pernis (Zh), zie IX-BWP.

5  Adriaantje Maartje Verschoor is geboren op zaterdag 6 augustus 1887 in Pernis (Zh), is overleden op zaterdag 3 november 1956. Adriaantje werd 69 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

6  Jan Verschoor is geboren op zondag 9 februari 1890, is overleden in 1909. Jan werd 19 jaar.

Gerrit trouwt op donderdag 26 april 1894 in Pernis (Zh) op 45-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Jakoba van Vliet, dochter van Huibrecht van Vliet en Maria van Pelt. Jakoba is geboren op dinsdag 31 juli 1849 in Pernis (Zh).

Jakoba was eerder gehuwd (1) met Cornelis Noordzij.

VIII-ACV  Hendrik Jacob Verschoor, zoon van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op dinsdag 10 juni 1851 in Pernis (Zh).

Hendrik trouwt op zaterdag 28 februari 1880 in Pernis (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna van Driel, dochter van Jan Pieter van Driel en Hendrikje Spuij. Johanna is geboren op woensdag 21 februari 1855 in Pernis (Zh).

Van Hendrik en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit Verschoor is geboren op woensdag 8 juni 1881 in Pernis (Zh).

2  Hendrika Verschoor is geboren op zaterdag 5 januari 1884 in Pernis (Zh), is overleden op woensdag 2 april 1884 in Pernis (Zh). Hendrika werd 2 maanden en 28 dagen.

3  Hendrika Verschoor is geboren op zaterdag 4 april 1885 in Pernis (Zh), is overleden op zaterdag 26 december 1885 in Pernis (Zh). Hendrika werd 8 maanden en 22 dagen.

4  Hendrika Verschoor is geboren op maandag 19 april 1886 in Pernis (Zh).

5  Maartje Verschoor is geboren op donderdag 30 juni 1887 in Pernis (Zh), is overleden op maandag 22 mei 1893 in Pernis (Zh). Maartje werd 5 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

6  Jan Piet Verschoor is geboren op vrijdag 15 november 1889 in Pernis (Zh), is overleden op donderdag 27 februari 1890 in Pernis (Zh). Jan werd 3 maanden en 12 dagen.

7  Jan Pieter Verschoor is geboren op zaterdag 18 juni 1892 in Pernis (Zh), is overleden op zaterdag 30 juli 1892 in Pernis (Zh). Jan werd 1 maand en 12 dagen.

8  Jan Pieter Verschoor is geboren op dinsdag 29 augustus 1893 in Pernis (Zh), is overleden op vrijdag 3 november 1893 in Pernis (Zh). Jan werd 2 maanden en 5 dagen.

9  Hilletje Verschoor is geboren op zondag 30 juni 1901 in Pernis (Zh), zie IX-BWQ.

VIII-ACW  Maartje Verschoor, dochter van Gerrit Verschoor en Maartje Kraaijo (VII-KT), is geboren op dinsdag 15 november 1853 in Pernis (Zh), is overleden op woensdag 25 oktober 1922 in Rotterdam (Zh). Maartje werd 68 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Maartje en een onbekende man zijn drie kinderen bekend:

1  Kornelia Verschoor is geboren op woensdag 13 september 1871 in Pernis (Zh), is overleden op zaterdag 18 november 1871 in Pernis (Zh). Kornelia werd 2 maanden en 5 dagen.

2  Maartje Verschoor is geboren op donderdag 9 november 1876 in Pernis (Zh).

3  Pieter Verschoor is geboren op zondag 7 augustus 1881 in Pernis (Zh).

Maartje trouwt op woensdag 2 december 1885 in Rotterdam (Zh) op 32-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Willem van der Bijl, zoon van Jan van der Bijl en Gerritje Verhoeven. Willem is geboren op donderdag 23 mei 1844 in Heinenoord (Zh), is overleden op woensdag 9 augustus 1933 in Rotterdam (Zh). Willem werd 89 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Willem was eerder gehuwd (1) met Jaapje van der Wulp.

Van Willem en Maartje zijn vier kinderen bekend:

4  Gerritje Jannetje Geertje van der Bijl is geboren op vrijdag 20 mei 1887 in Rotterdam (Zh), zie IX-BWR.

5  Willem Arie van der Bijl is geboren op zaterdag 4 augustus 1888 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 30 augustus 1888 in Rotterdam (Zh). Willem werd 26 dagen.

6  Willemina van der Bijl is geboren op zondag 16 september 1894 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 30 juli 1911 in Rotterdam (Zh). Willemina werd 16 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

7  Willem van der Bijl is geboren op woensdag 12 februari 1896 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 28 februari 1896 in Rotterdam (Zh). Willem werd 16 dagen.

VIII-ACX  Adriaantje Kraaijo, dochter van Bastiaan Kraaijo (VII-KU) en Maaike van Essen, is geboren op woensdag 12 november 1851 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 15 april 1931 in 's-Gravendeel (Zh). Adriaantje werd 79 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Adriaantje trouwt op zondag 11 mei 1879 in Puttershoek (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan Pieter Poget, zoon van Jan Pieter Poget en Hendrika Rubbers. Jan is gedoopt op zaterdag 19 november 1842 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 22 juli 1897 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 54 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

overlijden: gevonden in de rivier de Kil, nabij de Wacht.

Jan was eerder gehuwd (1) met Francina de Vlaming (zie IX-BFL).

Van Jan en Adriaantje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Pieter Poget is geboren op maandag 2 februari 1880 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 31 augustus 1880 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 6 maanden en 29 dagen.

2  Jan Pieter Poget is geboren op zondag 13 februari 1881 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 11 augustus 1881 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 5 maanden en 29 dagen.

3  Jan Pieter Poget is geboren op zaterdag 18 augustus 1883 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op dinsdag 29 januari 1884 in 's-Gravendeel (Zh). Jan werd 5 maanden en 11 dagen.

4  Elisabeth Poget is geboren op zaterdag 1 november 1884 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 4 juli 1898 in 's-Gravendeel (Zh). Elisabeth werd 13 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

5  Bastiaan Poget is geboren op maandag 29 maart 1886 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op donderdag 18 november 1886 in 's-Gravendeel (Zh). Bastiaan werd 7 maanden en 20 dagen.

6  Cornelia Poget is geboren op woensdag 29 juni 1887 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op maandag 19 december 1887 in 's-Gravendeel (Zh). Cornelia werd 5 maanden en 20 dagen.

7  Bastiaantje Poget is geboren op woensdag 29 augustus 1888 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 14 oktober 1888 in 's-Gravendeel (Zh). Bastiaantje werd 1 maand en 15 dagen.

8  Levenloos kind Poget is ter wereld gekomen op vrijdag 18 april 1890 in 's-Gravendeel (Zh).

VIII-ACY  Gerrit Kraaijo, zoon van Bastiaan Kraaijo (VII-KU) en Maaike van Essen, is geboren op dinsdag 27 september 1853 in Puttershoek (Zh).

Gerrit trouwt op zaterdag 23 november 1901 in 's-Gravendeel (Zh) op 48-jarige leeftijd (1) met de 42-jarige Jacomina van der Horden, dochter van Maarten van der Horden en Klaartje den Boer. Jacomina is geboren op maandag 7 februari 1859 in Westmaas (Zh), is overleden op maandag 5 juni 1905 in 's-Gravendeel (Zh). Jacomina werd 46 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Jacomina was eerder gehuwd (1) met Jan Uitterlinden.

Gerrit trouwt op donderdag 12 september 1912 in Dordrecht (Zh) op 58-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Maria Dame, dochter van Kommer Damen en Stijntje Schild. Maria is geboren op zondag 20 maart 1870 in Hardinxveld (Zh).

VIII-ACZ  Cornelia Kraaijo, dochter van Bastiaan Kraaijo (VII-KU) en Maaike van Essen, blikslager, is geboren op zondag 29 september 1861 in Puttershoek (Zh).

Cornelia trouwt op zondag 18 juni 1882 in Puttershoek (Zh) (is gescheiden op woensdag 21 september 1904 in Dordrecht (Zh)) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter van Eijsden, zoon van Thomas van Eijsden en Maria Hofwegen. Pieter, blikslager en gasmetermaker, is geboren op donderdag 5 mei 1859 in Dordrecht (Zh).

Van Pieter en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Thomas van Eijsden is geboren op zondag 1 oktober 1882 in Dordrecht (Zh), zie IX-BWS.

2  Bastiaan van Eijsden is geboren op dinsdag 19 augustus 1884 in Dordrecht (Zh), zie IX-BWT.

3  Maria van Eijsden is geboren op dinsdag 16 februari 1886 in Dordrecht (Zh), zie IX-BWU.

4  Maaike van Eijsden is geboren op zondag 1 januari 1888 in Dordrecht (Zh).

5  Pieter van Eijsden is geboren op zaterdag 11 januari 1890 in Dordrecht (Zh).

6  Willem van Eijsden is geboren rond 1891, is overleden op zondag 9 september 1894 in 's-Gravendeel (Zh). Willem werd ongeveer 3 jaar.

7  Gerrit van Eijsden is geboren op vrijdag 13 november 1891 in Hees (Ge).

8  Jan Pieter van Eijsden is geboren op dinsdag 21 april 1896 in Strijen (Zh), zie IX-BWV.

9  Johanna van Eijsden is geboren op zaterdag 11 december 1897 in Dordrecht (Zh), zie IX-BWW.

10  Nicolaas van Eijsden is geboren op donderdag 6 februari 1902 in Dordrecht (Zh).

11  Willem van Eijsden is geboren op donderdag 6 februari 1902 in Dordrecht (Zh).

VIII-ADA  Klasina Kraaijo, dochter van Bastiaan Kraaijo (VII-KU) en Maaike van Essen, is geboren op zondag 15 maart 1868 in Puttershoek (Zh), is overleden op vrijdag 18 juni 1926 in Den Helder (Nh). Klasina werd 58 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Klasina trouwt op zondag 28 augustus 1887 in Puttershoek (Zh) op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Willem van den Ouden, zoon van Elisabeth van den Ouden. Willem is geboren rond 1861 in Nieuwe Tonge (Zh), is overleden voor 1912. Willem werd hoogstens 51 jaar.

Willem was eerder gehuwd (1) met Pieternella Timmers.

Van Willem en Klasina is een kind bekend:

1  Bastiaan Arie van den Ouden is geboren op maandag 9 april 1888 in Puttershoek (Zh), is overleden op woensdag 23 december 1896 in Rotterdam (Zh). Bastiaan werd 8 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Klasina trouwt op donderdag 19 december 1912 in Dordrecht (Zh) op 44-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Augustinus Christianus Luters, zoon van Adrianus Gothardi Luters en Susanna Caljouw. Augustinus, zeeman, is geboren op vrijdag 5 juni 1868 in Den Helder (Nh), is overleden op vrijdag 13 november 1942 in Den Helder (Nh). Augustinus werd 74 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Augustinus was eerder gehuwd (1) met Jannetje Kraan. Augustinus was eerder gehuwd (2) met Johanna Sophia van der Velde. Augustinus was later gehuwd (4) met Jozina van de Wege.

VIII-ADB  Jan Kraaijo, zoon van Jan Kraaijo (VII-KV) en Cornelia Fluiter, kleermaker, is geboren op zaterdag 22 oktober 1870 in Alkmaar (Nh), is overleden op dinsdag 30 december 1952 in Alkmaar (Nh). Jan werd 82 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op zondag 13 oktober 1895 in Alkmaar (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Catharina Adolf, dochter van Willem Fredrik Adolf en Catharina van Eken. Antje is geboren op vrijdag 16 oktober 1874 in Alkmaar (Nh).

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Willem Frederik Kraaijo, kantoorbediende, is geboren op maandag 26 april 1897 in Alkmaar (Nh).

2  Willem Frederik Jan Kraaijo, grote vaart, is geboren op donderdag 11 april 1901 in Alkmaar (Nh).

VIII-ADC  Henderijntje van 't Hof, dochter van Bastiaan van 't Hof (VII-KW) en Annetje van der Sluijs, is geboren op zaterdag 18 mei 1833 in Hekelingen (Zh), is overleden op donderdag 9 juni 1870 in Hekelingen (Zh). Henderijntje werd 37 jaar en 22 dagen.

Henderijntje trouwt op vrijdag 11 mei 1855 in Hekelingen (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan van der Hoek, zoon van Fulp van der Hoek en Aagje van der Stelt. Jan is geboren op zaterdag 23 juni 1827 in Hekelingen (Zh), is overleden op dinsdag 12 augustus 1902 in Hekelingen (Zh). Jan werd 75 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Jan en Henderijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Annetje van der Hoek is geboren op woensdag 3 september 1856 in Geervliet (Zh), zie IX-BWX.

2  Fulp van der Hoek is geboren op dinsdag 13 juli 1858 in Hekelingen (Zh), is overleden op maandag 12 augustus 1867 in Hekelingen (Zh). Fulp werd 9 jaar en 30 dagen.

3  Aagje van der Hoek is geboren op dinsdag 3 april 1860 in Hekelingen (Zh), zie IX-BWY.

4  Neeltje van der Hoek is geboren op donderdag 13 juni 1861 in Hekelingen (Zh), is overleden op zondag 9 juli 1871 in Hekelingen (Zh). Neeltje werd 10 jaar en 26 dagen.

5  Bastiaan van der Hoek is geboren op woensdag 18 maart 1863 in Hekelingen (Zh), zie IX-BWZ.

6  Magdalena van der Hoek is geboren op maandag 21 november 1864 in Hekelingen (Zh), is overleden op dinsdag 11 december 1866 in Hekelingen (Zh). Magdalena werd 2 jaar en 20 dagen.

7  Jan van der Hoek is geboren op maandag 5 november 1866 in Hekelingen (Zh), is overleden op donderdag 23 mei 1867 in Hekelingen (Zh). Jan werd 6 maanden en 18 dagen.

8  Fulp van der Hoek is geboren op donderdag 13 augustus 1868 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXA.

9  Jan van der Hoek is geboren op donderdag 28 april 1870 in Hekelingen (Zh), is overleden op donderdag 22 juni 1871 in Hekelingen (Zh). Jan werd 1 jaar, 1 maand en 25 dagen.

VIII-ADD  Bastiaan van 't Hof, zoon van Bastiaan van 't Hof (VII-KW) en Annetje van der Sluijs, is geboren op maandag 12 augustus 1839 in Hekelingen (Zh), is overleden op woensdag 23 april 1902 in Hekelingen (Zh). Bastiaan werd 62 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Bastiaan trouwt op vrijdag 4 mei 1866 in Hekelingen (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Janna van der Hoek, dochter van Fulp van der Hoek en Aagje van der Stelt. Janna is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Hekelingen (Zh), is overleden op donderdag 4 maart 1915 in Hekelingen (Zh). Janna werd 76 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Van Bastiaan en Janna zijn drie kinderen bekend:

1  Annetje van 't Hof is geboren op vrijdag 7 september 1866 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXB.

2  Fulp van 't Hof is geboren op vrijdag 11 september 1868 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXC.

3  Bastiaan van 't Hof is geboren op woensdag 21 september 1870 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXD.

VIII-ADE  Neeltje van 't Hof, dochter van Bastiaan van 't Hof (VII-KW) en Annetje van der Sluijs, is geboren op zondag 31 oktober 1841 in Hekelingen (Zh), is overleden op maandag 13 april 1908 in Hekelingen (Zh). Neeltje werd 66 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 2 mei 1862 in Hekelingen (Zh) op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Adrianus Visser, zoon van Cornelis Visser en Bastiaantje Verloop. Adrianus is geboren op dinsdag 9 oktober 1838 in Zuid-Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 23 januari 1880 in Hekelingen (Zh). Adrianus werd 41 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Adrianus en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Bastiaantje Visser is geboren op maandag 3 augustus 1863 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXE.

2  Bastiaan Visser is geboren op woensdag 5 april 1865 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXF.

3  Annetje Visser is geboren op zondag 28 april 1867 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXG.

4  Cornelis Visser is geboren op zondag 3 juli 1870 in Hekelingen (Zh), is overleden op zaterdag 7 maart 1942 in Hekelingen (Zh). Cornelis werd 71 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

5  Jan Visser is geboren op woensdag 7 augustus 1872 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXH.

6  Pleun Visser is geboren op donderdag 10 augustus 1876 in Hekelingen (Zh).

Neeltje trouwt op vrijdag 29 april 1887 in Hekelingen (Zh) op 45-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Adrianus Hordijk, zoon van Jan Hordijk en Dirkje Huisman. Adrianus is geboren op zaterdag 22 september 1838 in Hekelingen (Zh).

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Susanna Monster.

VIII-ADF  Jan van 't Hof, zoon van Bastiaan van 't Hof (VII-KW) en Annetje van der Sluijs, is geboren op vrijdag 16 februari 1844 in Simonshaven en Schuddebeurs (Zh), is overleden op donderdag 15 maart 1917 in Hekelingen (Zh). Jan werd 73 jaar en 27 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 20 mei 1871 in Spijkenisse (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Willemtje Kuiper, dochter van Jacob Kuiper en Maria Riedijk. Willemtje is geboren op maandag 15 mei 1848 in Spijkenisse (Zh), is overleden op vrijdag 24 januari 1936 in Hekelingen (Zh). Willemtje werd 87 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Willemtje zijn drie kinderen bekend:

1  Bastiaan van 't Hof is geboren op vrijdag 20 juni 1873 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXI.

2  Maria van 't Hof is geboren op vrijdag 19 maart 1875 in Hekelingen (Zh), zie IX-BXJ.

3  Jacob van 't Hof is geboren op dinsdag 2 april 1878 in Kralingen (Zh), is overleden op donderdag 1 mei 1879 in Kralingen (Zh). Jacob werd 1 jaar en 29 dagen.

VIII-ADG  Neeltje Rosmolen, dochter van Hendrik Rosmolen en Maartje van 't Hof (VII-KX), is geboren op dinsdag 22 juni 1841 in Hekelingen (Zh), is overleden op maandag 18 november 1918 in Westmaas (Zh). Neeltje werd 77 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 27 oktober 1865 in Zuid-Beijerland (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Kornelis Huisman, zoon van Pieter Huisman en Adriaantje de Jong. Kornelis is geboren op vrijdag 29 oktober 1830 in Klaaswaal (Zh), is overleden op zaterdag 27 december 1884 in Mijnsheerenland (Zh). Kornelis werd 54 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Kornelis was eerder gehuwd (1) met Neeltje van Driel.

Van Kornelis en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Maartje Huisman is geboren op donderdag 25 januari 1866 in Klaaswaal (Zh), is overleden op maandag 7 mei 1866 in Klaaswaal (Zh). Maartje werd 3 maanden en 12 dagen.

2  Hendrik Huisman is geboren op donderdag 15 augustus 1867 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BXK.

3  Dirk Huisman is geboren op donderdag 23 september 1869 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BXL.

4  Arie Huisman is geboren op zondag 9 maart 1873 in Numansdorp (Zh), is overleden op donderdag 19 maart 1874 in Numansdorp (Zh). Arie werd 1 jaar en 10 dagen.

5  Arie Huisman is geboren op dinsdag 16 februari 1875 in Westmaas (Zh), zie IX-BXM.

6  Levenloos kind Huisman is ter wereld gekomen op woensdag 27 februari 1878 in Westmaas (Zh).

7  Maartje Huisman is geboren op vrijdag 21 februari 1879 in Numansdorp (Zh), zie IX-BXN.

8  Adriaantje Huisman is geboren op donderdag 11 mei 1882 in Westmaas (Zh), zie IX-BXO.

VIII-ADH  Annetje Rosmolen, dochter van Hendrik Rosmolen en Maartje van 't Hof (VII-KX), is geboren op zaterdag 8 oktober 1842 in Hekelingen (Zh), is overleden op zondag 15 september 1918 in IJsselmonde (Zh). Annetje werd 75 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Annetje trouwt op vrijdag 25 november 1864 in Zuid-Beijerland (Zh) op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jakob van der Heiden, zoon van Jacob van der Heijden en Jannetje de Geus. Jakob is geboren op zaterdag 1 oktober 1836 in Goidschalxoord (Zh), is overleden op zondag 25 december 1864 in Zuid-Beijerland (Zh). Jakob werd 28 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Jakob en Annetje is een kind bekend:

1  Jaapje van der Heiden is geboren op dinsdag 18 april 1865 in Zuid-Beijerland (Zh), zie IX-BXP.

Annetje trouwt op vrijdag 12 oktober 1866 in Zuid-Beijerland (Zh) op 24-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Kornelis Kooij, zoon van Adriaantje Kooij. Kornelis is geboren op zaterdag 30 december 1837 in Klaaswaal (Zh), is overleden op dinsdag 8 augustus 1911 in IJsselmonde (Zh). Kornelis werd 73 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Kornelis en Annetje zijn zes kinderen bekend:

2  Hendrik Kooij is geboren op woensdag 2 januari 1867 in Klaaswaal (Zh), zie IX-BXQ.

3  Adriaantje Kooij is geboren op vrijdag 6 maart 1868 in Klaaswaal (Zh).

4  Andries Kooij is geboren op zaterdag 20 november 1869 in Heinenoord (Zh).

5  Maarten Kooij is geboren op vrijdag 27 april 1877 in Oud Beijerland (Zh).

6  Klaas Kooi is geboren op vrijdag 21 januari 1881 in Westmaas (Zh).

7  Levenloos kind Kooij is ter wereld gekomen op woensdag 25 april 1883 in Westmaas (Zh).

VIII-ADI  Lena Rosmolen, dochter van Hendrik Rosmolen en Maartje van 't Hof (VII-KX), is geboren op zondag 13 augustus 1848 in Goudswaard (Zh), is overleden op zaterdag 19 juni 1920 in 's-Gravendeel (Zh). Lena werd 71 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Lena trouwt op donderdag 27 maart 1873 in Strijen (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Aart in 't Veld, zoon van Aart in 't Veld en Teuntje de Groot. Aart is geboren op zondag 15 april 1849 in Strijensas (Zh), is overleden op donderdag 8 februari 1923 in 's-Gravendeel (Zh). Aart werd 73 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Aart en Lena zijn zes kinderen bekend:

1  Teuntje in 't Veld is geboren op vrijdag 22 augustus 1873 in Strijen (Zh), zie IX-BXR.

2  Maaike in 't Veld is geboren op woensdag 15 maart 1876 in 's-Gravendeel (Zh), is overleden op zondag 20 oktober 1901 in 's-Gravendeel (Zh). Maaike werd 25 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

3  Hendrik in 't Veld is geboren op maandag 20 januari 1879 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BXS.

4  Bastiaantje in 't Veld is geboren op vrijdag 20 augustus 1880 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BXT.

5  Lena in 't Veld is geboren op zaterdag 15 december 1883 in 's-Gravendeel (Zh), zie IX-BXU.

6  Neeltje in 't Veld is geboren op donderdag 14 maart 1895 in 's-Gravendeel (Zh).

VIII-ADJ  Adriana Langerveld, dochter van Goris Langerveld (VII-KY) en Neeltje Abbenbroek, is geboren op zaterdag 3 februari 1838 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 3 januari 1900 in Oud Beijerland (Zh). Adriana werd 61 jaar en 11 maanden.

Adriana trouwt op woensdag 26 juni 1861 in Berkel en Rodenrijs (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Euft Verbaas, zoon van Frans Eufts Verbaas en Maaijke Brouwers. Euft is geboren op maandag 26 februari 1838 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 11 juli 1910 in Berkel en Rodenrijs (Zh). Euft werd 72 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Euft en Adriana zijn negen kinderen bekend:

1  Frans Verbaas is geboren op maandag 28 september 1863 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BXV.

2  Neeltje Verbaas is geboren op woensdag 8 februari 1865 in Nieuw Beijerland (Zh), zie IX-BXW.

3  Goris Verbaas is geboren op woensdag 25 december 1867 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BXX.

4  Jorina Maaike Verbaas is geboren op donderdag 13 oktober 1870 in Oud Beijerland (Zh).

5  Pieter Verbaas is geboren op dinsdag 12 augustus 1873 in Oud Beijerland (Zh).

6  Pieter Verbaas is geboren op maandag 3 augustus 1874 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BXY.

7  Cornelis Verbaas is geboren op dinsdag 10 oktober 1876 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BXZ.

8  Jacob Verbaas is geboren op zondag 18 januari 1880 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 4 mei 1881 in Oud Beijerland (Zh). Jacob werd 1 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

9  Jacob Verbaas is geboren op dinsdag 5 april 1881 in Oud Beijerland (Zh).

VIII-ADK  Kornelis Langerveld, zoon van Goris Langerveld (VII-KY) en Neeltje Abbenbroek, is geboren op zondag 15 januari 1843 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 5 februari 1907 in Oud Beijerland (Zh). Kornelis werd 64 jaar en 21 dagen.

Kornelis trouwt op donderdag 12 mei 1870 in Oud Beijerland (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Adriaantje van der Schoor, dochter van Jacob van der Schoor en Elisabeth Bisschop. Adriaantje is geboren op maandag 28 februari 1848 in Oud Beijerland (Zh).

Van Kornelis en Adriaantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jorina Langerveld is geboren op woensdag 22 januari 1879 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 9 augustus 1879 in Oud Beijerland (Zh). Jorina werd 6 maanden en 18 dagen.

2  Jorina Langerveld is geboren op maandag 7 juni 1880 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 3 oktober 1881 in Oud Beijerland (Zh). Jorina werd 1 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

3  Jorina Langerveld is geboren op vrijdag 26 september 1884 in Oud Beijerland (Zh).

4  Jacoba Langerveld is geboren op zondag 4 april 1886 in Oud Beijerland (Zh).

5  Jacob Langerveld is geboren op woensdag 15 augustus 1888 in Oud Beijerland (Zh).

VIII-ADL  Jakob Langerveld, zoon van Goris Langerveld (VII-KY) en Neeltje Abbenbroek, is geboren op zondag 17 september 1848 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 12 augustus 1886 in Dordrecht (Zh). Jakob werd 37 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Jakob trouwt op donderdag 17 mei 1877 in Oud Beijerland (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 18-jarige Anna van der Linden, zie IX-FX.

Van Jakob en Anna is een kind bekend:

1  Neeltje Langerveld is geboren op donderdag 22 september 1881 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BYA.

VIII-ADM  Cornelia Langerveld, dochter van Goris Langerveld (VII-KY) en Neeltje Abbenbroek, is geboren op zaterdag 9 februari 1856 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 22 december 1883 in Oud Beijerland (Zh). Cornelia werd 27 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 2 oktober 1879 in Oud Beijerland (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Maarten Kleinjan, zoon van Hendrik Kleinjan en Annetje van Putten. Jan is geboren op vrijdag 10 december 1858 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 19 mei 1910 in Oud Beijerland (Zh). Jan werd 51 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Willempje den Tuinder.

Van Jan en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Annetje Kleinjan is geboren op zaterdag 24 januari 1880 in Oud Beijerland (Zh).

2  Neeltje Kleinjan is geboren op woensdag 19 januari 1881 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 8 juli 1907 in Oud Beijerland (Zh). Neeltje werd 26 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3  Hendrika Kleinjan is geboren op vrijdag 16 juni 1882 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 5 augustus 1894 in Oud Beijerland (Zh). Hendrika werd 12 jaar, 1 maand en 20 dagen.

4  Jorina Kleinjan is geboren op vrijdag 9 november 1883 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 17 december 1883 in Oud Beijerland (Zh). Jorina werd 1 maand en 8 dagen.

VIII-ADN  Elisabeth Langerveld, dochter van Goris Langerveld (VII-KY) en Neeltje Abbenbroek, is geboren op dinsdag 20 juli 1858 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 4 maart 1932 in Oud Beijerland (Zh). Elisabeth werd 73 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 7 april 1881 in Oud Beijerland (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Meeuwis Meinster, zoon van Willem Meinster en Maria Kraaijo. Meeuwis is geboren op woensdag 19 maart 1856 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 16 augustus 1908 in Oud Beijerland (Zh). Meeuwis werd 52 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Meeuwis en Elisabeth zijn dertien kinderen bekend:

1  Willem Meinster is geboren op zaterdag 9 juli 1881 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BYB.

2  Neeltje Meinster is geboren op vrijdag 26 januari 1883 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op vrijdag 25 juni 1886 in Oud Beijerland (Zh). Neeltje werd 3 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

3  Goris Meinster is geboren op donderdag 26 maart 1885 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 18 april 1885 in Oud Beijerland (Zh). Goris werd 23 dagen.

4  Maria Meinster is geboren op maandag 19 april 1886 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 10 juli 1886 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 2 maanden en 21 dagen.

5  Neeltje Meinster is geboren op dinsdag 27 september 1887 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zaterdag 16 februari 1918 in Oud Beijerland (Zh). Neeltje werd 30 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

6  Goris Meinster is geboren op woensdag 30 oktober 1889 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op maandag 4 november 1895 in Oud Beijerland (Zh). Goris werd 6 jaar en 5 dagen.

7  Arie Meinster is geboren op zondag 23 oktober 1892 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BYC.

8  Maria Meinster is geboren op donderdag 9 augustus 1894 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op dinsdag 13 augustus 1895 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 1 jaar en 4 dagen.

9  Goris Meinster is geboren op zondag 10 mei 1896 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 20 augustus 1896 in Oud Beijerland (Zh). Goris werd 3 maanden en 10 dagen.

10  Maria Meinster is geboren op maandag 20 december 1897, is overleden op zaterdag 25 december 1897 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 5 dagen.

11  Goris Meinster is geboren op zondag 26 februari 1899 in Oud Beijerland (Zh), zie IX-BYD.

12  Maria Meinster is geboren op maandag 8 april 1901 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op zondag 19 mei 1901 in Oud Beijerland (Zh). Maria werd 1 maand en 11 dagen.

13  Jacob Meinster is geboren rond 1903 in Oud Beijerland (Zh), is overleden op donderdag 15 oktober 1903 in Oud Beijerland (Zh).