Generatie I

I  Reyndert Drochtrop.

Er is geen oorsprong van de familienaam gevonden.
Wel staat vast dat er wereldwijd sprake is van slechts één familie met de naam Drochtrop, c.q. Drogtrop.
Uit onderzoek blijkt dat nakomelingen van deze familie van 1600 tot 1800 voornamelijk in Amsterdam leefden en woonden en van ca. 1800 tot nu voornamelijk in Haarlem en omgeving.
Volgens het Meertens Instituut bedraagt in 2007 het aantal naamdragers 85.
Dit Instituut beweert - zonder onderbouwing - dat de naam herleidbaar is naar een toponiem (aardrijkskundige naam).

N.B. Het dorpje Drogteropslagen is een dorp in de Drentse gemeente De Wolden en telt op 1 januari 2007 ongeveer 290 inwoners.
Het dorpje ligt op de grens van Drenthe en Overijssel, op slechts enkele kilometers ten noorden van Dedemsvaart.
Drogt is een buurtschap in de gemeente De Wolden, provincie Drenthe (Nederland). De buurtschap is gelegen tussen Fort en Schottershuizen.

Van Reyndert en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Laurens Reyndersz Drochtrop is geboren rond 1670, zie II-A.

2  waarschijnlijk Johannes Drochterop is geboren rond 1680, zie II-B.

Generatie II

II-A  Laurens Reyndersz Drochtrop ook genaamd Laurentius Drogdrop, zoon van Reyndert Drochtrop (I), is geboren rond 1670.

Laurens gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 2 november 1697 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jannetie Colet ook genaamd Joanna. Jannetie is geboren rond 1670, is begraven op zondag 25 oktober 1739 in Amsterdam (Nh). Jannetie werd ongeveer 69 jaar.

Van Laurens en Jannetie zijn acht kinderen bekend:

1  N.N. Drogtrop is geboren na 1697, is begraven op zondag 12 augustus 1703 in Amsterdam (Nh). N.N. werd hoogstens 5 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

2  Anna Drochtrop is RK gedoopt op maandag 3 augustus 1699 in Amsterdam (Nh).

3  mogelijk Anthonij Drogtrop, zie III-A.

4  Pieter Drogtrop is gedoopt rond 1703, zie III-B.

5  Laurentius Drochtrop is gedoopt op vrijdag 29 januari 1706 in Amsterdam (Nh).

6  Rijnier Drogtrop is gedoopt op dinsdag 28 februari 1708 in Amsterdam (Nh), zie III-C.

7  Joannes Drogdrop is gedoopt op zaterdag 10 mei 1710 in Amsterdam (Nh).

8  Joanna Drughtrop is NH gedoopt op woensdag 21 juni 1713 in Amsterdam (Nh).

II-B  (?) Johannes Drochterop ook genaamd Drochtrop, waarschijnlijk zoon van Reyndert Drochtrop (I), is geboren rond 1680.

Johannes was gehuwd met Marretje Pieters. Marretje is geboren rond 1685.

Van Johannes en Marretje zijn drie kinderen bekend:

1  Rijnier Drochterop is hervormd gedoopt op donderdag 9 mei 1709 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ).

2  Johannes Drochtrop ook genaamd Drochtropt is hervormd gedoopt op woensdag 12 februari 1716 in Amsterdam (Nh), mogelijk is overleden op woensdag 28 november 1742. Johannes werd 26 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Bij de lijst van VOC opvarenden wordt ene Johannes Drogtrop uit Amsterdam genoemd. Hij kwam in dienst op 3 mei 1742 en ging uit dienst op 28 november 1742 vanwege overlijden.
Zijn functie was soldaat. Hij is uitgevaren met het schip "Goidschalxoord" op 3 mei 1742 door Amsterdamse kamer. Het schip kwam aan op 22 augustus 1742 in Kaap de Goede Hoop en vertrok daar op 29 oktober 1742. Het schip bereikte - blijkbaar zonder hem - op 6 januari 1743 Batavia.
De kapitein was Douwe Jansz. Mout, het schip had een tonnage van 850 en was van het type "fluit".

3  Hendrina Drochterop is hervormd gedoopt op vrijdag 29 juli 1718 in Amsterdam (Nh).

Generatie III

III-A  (??) Anthonij Drogtrop ook genaamd Drogterop, mogelijk zoon van Laurens Reyndersz Drochtrop (II-A) en Jannetie Colet, is begraven voor zondag 18 september 1757.

Maria Clasina en Jan Hendrik zijn waarschijnlijk broer en zus, gezien de getuigen bij de geboorten van hun kinderen

Anthonij was gehuwd met Annetje Anthonis de Koning ook genaamd Antonies en Annetje Anthonis. Annetje is begraven op zondag 18 september 1757 in Amsterdam (Nh).

Van Anthonij en Annetje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Clasina Drogtrop is geboren rond 1700, zie IV-A.

2  Jan Hendrik Drogtrop is geboren rond 1708, zie IV-B.

3  Clasina Drogtrop ook genaamd Klasijna is gedoopt op zondag 6 november 1712 in Amsterdam (Nh).

4  Johannes Drogtrop (Jan) is geboren in 1716 in Amsterdam (Nh), is gereformeerd gedoopt, zie IV-C.

III-B  Pieter Drogtrop, zoon van Laurens Reyndersz Drochtrop (II-A) en Jannetie Colet, schuijtknegt van het nagtwees comptoir, is gedoopt rond 1703, is overleden rond dinsdag 1 oktober 1737, is begraven op vrijdag 4 oktober 1737 in Amsterdam (Nh). Pieter werd ongeveer 34 jaar.

(Drie van de kinderen van Pieter Drogtrop werden begraven op 14-3-1728, 29-5-1729 en 21-9-1737)

Pieter gaat in ondertrouw op donderdag 13 mei 1723 in Amsterdam (Nh), trouwt op zondag 6 juni 1723 in Montfoort (Ut) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Dirckje Erkenmeij ook genaamd Erkemij en Herckemijn. Dirckje is geboren rond 1700, is begraven op dinsdag 1 december 1739 in Amsterdam (Nh). Dirckje werd ongeveer 39 jaar.

Van Pieter en Dirckje zijn elf kinderen bekend:

1  Louwerens Drogtrop is geboren rond 1723, zie IV-D.

2  Nicolaas Drogtrop (Claas) is RK gedoopt op vrijdag 13 juli 1725 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje), zie IV-E.

3  Mattheus Drogtrop is RK gedoopt op woensdag 4 december 1726 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

4  Petrus Drogtrop is RK gedoopt op vrijdag 19 december 1727 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje), is overleden voor vrijdag 21 april 1730. Petrus werd hoogstens 2 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

5  Adrianus Drogtrop is RK gedoopt op zaterdag 8 januari 1729 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

6  Petrus Drogtrop is RK gedoopt op vrijdag 21 april 1730 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje), mogelijk is overleden op maandag 6 september 1756. Petrus werd 26 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

In de gegevens van de VOC is ene Pieter Drogerop bekend.
Het is dus niet bewezen dat deze Pieter dezelfde is als deze Petrus Drogtrop.

Pieter Drogerop komt in dienst bij de VOC op 11 februari 1754 als "hooploper"; dat is het hulpje van de matrozen.
Hij vaart uit met de "Amelisweert" op 11 februari 1754 en arriveert op de Kaap op 16 februari 1755. De Amelisweer vertrekt hier op 9 maart 1755 om op 31 mei 1755 in Batavia te arriveren.

Pieter gaat uit dienst bij de VOC op 6 september 1756 als gevolg van overlijden.

7  Abraham Drogtrop is RK gedoopt op woensdag 21 juli 1734 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

8  Isaac Drogtrop is RK gedoopt op woensdag 21 juli 1734 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

9  Jacob Drogtrop is RK gedoopt op woensdag 21 juli 1734 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

10  Maria Drogtrop is RK gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

11  Joannes Drogtrop is RK gedoopt op vrijdag 19 juli 1737 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

III-C  Rijnier Drogtrop ook genaamd Reinerus, zoon van Laurens Reyndersz Drochtrop (II-A) en Jannetie Colet, is gedoopt op dinsdag 28 februari 1708 in Amsterdam (Nh), is overleden voor 1761. Rijnier werd hoogstens 52 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Rijnier gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 10 maart 1747 op 39-jarige leeftijd met de 22-jarige Heijltje Woelders, dochter van Frans Woelders en Aagje Koevoet. Heijltje is evangelisch luthers gedoopt op vrijdag 18 augustus 1724 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 20 november 1808 in Amsterdam (Nh). Heijltje werd 84 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Heijltje was later gehuwd (2) met Gerrit Bronswijk.

Van Rijnier en Heijltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannetje Drogtrop is evangelisch luthers gedoopt op woensdag 4 september 1748 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), is begraven op dinsdag 24 september 1765 in Diemen (Nh). Jannetje werd 17 jaar en 20 dagen.

2  Jannetje Drogtrop is geboren in 1750 in Amsterdam (Nh), is gereformeerd gedoopt, zie IV-F.

3  Frans Drogtrop, soldaat bij de VOC, is evangelisch luthers gedoopt op woensdag 13 oktober 1751 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), is overleden na zondag 2 oktober 1796. Frans werd minstens 44 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Aankomst Indië 25-5-1775
Vertrek Kaap 2-3-1775
Aankomst Kaap 24-1-1775
Vertrek Kamer 26-9-1774
Einde verbintenis 18-4-1795

4  Aagje Drogtrop is evangelisch luthers gedoopt op woensdag 7 januari 1756 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), is begraven op maandag 25 januari 1802 in Amsterdam (Nh) ((W.K.H.) Westerkerk en Kerkhof ). Aagje werd 46 jaar en 18 dagen.

Generatie IV

IV-A  (??) Maria Clasina Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (III-A) en Annetje Anthonis de Koning, is geboren rond 1700, is begraven op zondag 1 januari 1741 in Amsterdam (Nh) (Westerkerkhof). Maria werd ongeveer 41 jaar.

Maria gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 14 juni 1726 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Bernardus Gosens. Bernardus is geboren rond 1700, is overleden na zondag 1 januari 1741. Bernardus werd minstens 41 jaar.

Van Bernardus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Bernardus Gosens is RK gedoopt op maandag 4 augustus 1727 in Amsterdam (Nh) (De Lely).

2  Maria Elisabeth Goze is RK gedoopt op vrijdag 2 december 1729 in Amsterdam (Nh) (De Lely).

3  Bernardus Gosens is RK gedoopt op woensdag 31 augustus 1735 in Amsterdam (Nh) (De Lely).

4  Joanna Aleijdis Gosens is RK gedoopt op zondag 29 september 1737 in Amsterdam (Nh) (De Lely).

5  Joanna Aleijdis Gosens is RK gedoopt op dinsdag 24 maart 1739 in Amsterdam (Nh) (De Lely).

6  Elisabeth Gosens is RK gedoopt op dinsdag 24 maart 1739 in Amsterdam (Nh) (De Lely).

IV-B  (??) Jan Hendrik Drogtrop ook genaamd Trogtrop, zoon van Anthonij Drogtrop (III-A) en Annetje Anthonis de Koning, is geboren rond 1708.

in de doopakte van zoon Jan Hendrik wordt de familienaam als Trogtrop geschreven

Jan was gehuwd met Grietie Hendrikx. Grietie is geboren rond 1710.

Van Jan en Grietie is een kind bekend:

1  Jan Hendrik Drogtrop ook genaamd Trogtrop is RK gedoopt op maandag 13 januari 1738 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

In doopakte staat als naam Jan Hendrik Trogtrop

IV-C  (??) Johannes Drogtrop (Jan) ook genaamd Droghdrop, zoon van Anthonij Drogtrop (III-A) en Annetje Anthonis de Koning, meester speldenmaker, is geboren in 1716 in Amsterdam (Nh), is gereformeerd gedoopt, is overleden op woensdag 31 mei 1769 in Amsterdam (Nh), is begraven op donderdag 1 juni 1769. Jan werd 53 jaar.

Jan gaat in ondertrouw, gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 1 juli 1735 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden) op 19-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Anna Rode. Anna is geboren in 1708 in Amsterdam (Nh).

Jan gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 23 december 1756 in Amsterdam (Nh) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 39-jarige Johanna van Haaren (Anna) ook genaamd Antje en van Haren. Anna is geboren rond 1717 in Amsterdam (Nh), is overleden voor 1785. Anna werd hoogstens 68 jaar.

Het vermoedelijke geboortejaar van Johanna is in de herinnering gebleven door de watersnoodramp, de zgn. "Kerstvloed" in dat jaar 1717, waarbij in West-Europa ongeveer 14.000 doden zijn gevallen, waarvan omstreeks 2400 in ons land. Dankzij het "Nootysyeboeck"van koopman, reder, olieslager en molenaar Claes Arisz Caescooper (1650-1729) uit Koog aan de Zaan is er veel bekend over deze storm. De kerstdagen moeten volgens zijn dagboek beestachtig slecht zijn geweest met langdurig stormweer, waarbij het ook onweerde. Caescooper, wiens eigen huis onder water kwam te staan, maakt melding van een gat in de dijk bij Assendelft van 400 meter breed. Ook de Zuiderzeekusten leden ernstige schade, al gebeurde dat tot in de 20e eeuw herhaaldelijk.

Anna was eerder gehuwd (1) met Hendrik Mulder.

Van Jan en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Drogtrop is evangelisch luthers gedoopt op maandag 7 april 1749 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken).

2  Marritje Drogtrop is evangelisch luthers gedoopt op woensdag 28 april 1751 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), zie V-A.

3  Antony Drogtrop is hervormd gedoopt op vrijdag 8 juni 1753 in Amsterdam (Nh) (Westerkerk), is overleden voor zondag 8 augustus 1756. Antony werd hoogstens 3 jaar en 2 maanden.

4  Anthonie Drogtrop is geboren in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op zondag 8 augustus 1756 in Amsterdam (Nh) (Westerkerk), zie V-B.

IV-D  Louwerens Drogtrop ook genaamd Laurens, zoon van Pieter Drogtrop (III-B) en Dirckje Erkenmeij, is geboren rond 1723, is overleden na donderdag 9 mei 1793. Louwerens werd minstens 70 jaar.

(uit Montvoort) Het is niet "bewezen" dat deze Louwerens een kind is van Pieter Drogtrop en Dirkcje Erkenmeij!! Hij is echter, als eerste kind, wellicht vernoemd naar zijn grootvader, hetgeen in die tijd gebruikelijk was.

De VOC heeft gegevens over Lourens Droogterop:
Lourens treedt in dienst op 31 januari 1752 als matroos.
Hij vertrekt met de "Overnes" op 31 januari 1752 en arriveert op 10 juni 1752 op Kaap de Goede Hoop. Van daaruit vertrekt het schip op 3 juli 1752, waarna het op 8 september 1752 in Batavia arriveert.
Lourens had zowel een maandbrief als een schuldbrief met als begunstigde Alida Schouten.
Hij vertrekt op 22 november 1753 met de "Sparenrijk" richting Kaap, waar hij op 27 februari 1754 arriveert. Vervolgens vertrekt hij op 24 maart 1754 met de "Sparenrijk" om op 25 juni 1754 in Amsterdam te arriveren.
In 1754 wordt hij gerepatrieerd.

Louwerens gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 18 november 1746 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Alida Schouten, dochter van Leendert Schouten. Alida is geboren rond 1726 in Amsterdam (Nh), is overleden na donderdag 9 mei 1793. Alida werd minstens 67 jaar.

Van Louwerens en Alida zijn acht kinderen bekend:

1  Jannetie Drogtrop is hervormd gedoopt op woensdag 22 november 1747 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ), is begraven op zondag 3 maart 1748 in Amsterdam (Nh). Jannetie werd 3 maanden en 10 dagen.

2  Louwerens Drogtrop is hervormd gedoopt op woensdag 26 februari 1749 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ), is overleden voor woensdag 19 juli 1758. Louwerens werd hoogstens 9 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

3  Andries Drogtrop is hervormd gedoopt op woensdag 1 juli 1750 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ), is begraven op zondag 9 april 1752 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerkhof). Andries werd 1 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

4  Jannetje Drogtrop is hervormd gedoopt op woensdag 27 september 1752 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ).

5  Alida Drogtrop ook genaamd Trogtrop is hervormd gedoopt op vrijdag 9 mei 1755 in Amsterdam (Nh) (Westerkerk).

6  Louwerens Drogtrop ook genaamd Laurents is hervormd gedoopt op woensdag 19 juli 1758 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ).

7  Pieter Drogtrop is hervormd gedoopt op woensdag 28 oktober 1761 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ), is jong overleden, is begraven op zondag 31 januari 1762 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerkhof). Pieter werd 3 maanden en 3 dagen.

8  Hendrik Drogtrop is hervormd gedoopt op donderdag 10 februari 1763 (Amstelkerk), zie V-C.

IV-E  Nicolaas Drogtrop (Claas), zoon van Pieter Drogtrop (III-B) en Dirckje Erkenmeij, is RK gedoopt op vrijdag 13 juli 1725 in Amsterdam (Nh) ('t Boompje).

Claas gaat in ondertrouw op donderdag 8 mei 1749 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Catrina Hessing, dochter van ? Hessing en N.N.. Catrina is gedoopt rond 1722.

Van Claas en Catrina is een kind bekend:

1  Maria Drogtrop is begraven op woensdag 25 maart 1750 in Amsterdam (Nh) (Westerkerkhof).

IV-F  Jannetje Drogtrop, dochter van Rijnier Drogtrop (III-C) en Heijltje Woelders, groentenverkoopster, is geboren in 1750 in Amsterdam (Nh), is gereformeerd gedoopt, is overleden op zondag 5 september 1813 09.00 uur in Amsterdam (Nh). Jannetje werd 63 jaar.

Jannetje gaat in ondertrouw op vrijdag 2 februari 1781 in Amsterdam (Nh) op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 36-jarige Johannes Fesser. Johannes is geboren rond 1745, is luthers gedoopt, is overleden voor vrijdag 5 maart 1784. Johannes werd hoogstens 39 jaar.

Van Johannes en Jannetje is een kind bekend:

1  Johannes Fesser is evangelisch luthers gedoopt op zondag 15 juni 1783 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), is overleden na 1813. Johannes werd minstens 30 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Jannetje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 5 maart 1784 in Amsterdam (Nh) op 34-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Gerrit Coppijn, zoon van Jan Coppijn en Martia Martijn. Gerrit, sjouerman aan de groenmarkt, is gereformeerd gedoopt op woensdag 29 juli 1761 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 7 september 1813 in Amsterdam (Nh). Gerrit werd 52 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Paapje Lafeber.

Van Gerrit en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

2  Helena Catharina Coppijn is evangelisch luthers gedoopt op zondag 6 november 1785 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), zie V-D.

3  Christoffel Coppijn is evangelisch luthers gedoopt op zondag 25 maart 1787 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), zie V-E.

4  Gerrit Johannes Coppijn is hervormd gedoopt op woensdag 25 mei 1791 in Amsterdam (Nh) (Noorderkerk), is ongehuwd overleden op donderdag 15 februari 1821 18.00 uur in Amsterdam (Nh). Gerrit werd 29 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

5  Henderik Coppijn is geboren op zondag 2 oktober 1796 in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op zondag 9 oktober 1796 in Amsterdam (Nh) (Noorderkerk), zie V-F.

Generatie V

V-A  (??) Marritje Drogtrop ook genaamd Droghdrop en Marretje, dochter van Johannes Drogtrop (Jan) (IV-C) en Johanna van Haaren (Anna), is evangelisch luthers gedoopt op woensdag 28 april 1751 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken), is begraven op zondag 5 februari 1775 in Amsterdam (Nh). Marritje werd 23 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Marritje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 15 april 1774 op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Christiaan Wipperman. Christiaan is geboren in Amsterdam (Nh), is gereformeerd gedoopt rond 1751.

(zijn ouders waren tijdens zijn huwelijk met Marritje Drogtrop reeds overleden)

Christiaan was later gehuwd (2) met Theodora van Veen.

V-B  (??) Anthonie Drogtrop ook genaamd Arnoldus, zoon van Johannes Drogtrop (Jan) (IV-C) en Johanna van Haaren (Anna), schildersknegt, is geboren in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op zondag 8 augustus 1756 in Amsterdam (Nh) (Westerkerk).

In overlijdensakte van 1e echtgenote staat vermeld: "echtgenoote van den rentenier Anthoni Drogtrop...". Komt voor in poortersboek Amsterdam op 4-12-1787.
Antoni Drogtrop komt eveneens voor als "aanbrenger" van het overlijden van Fenna Sara de Muinck (echtgenote van Omius Jan Oomkens, predikant), die op 24 juni 1818 in Oudeschans overleed. Deze gegevens zijn te vinden op http://home.hccnet.nl/f.m.a.van.schaik/pafg11.htm

Anthonie gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 20 oktober 1785 in Amsterdam (Nh) op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Elisabeth Dijkhorst, dochter van Jannigje Albers. Elisabeth is gedoopt rond 1756, is begraven op zondag 11 september 1796 in Amsterdam (Nh). Elisabeth werd ongeveer 40 jaar.

Elisabeth was eerder gehuwd (1) met Samuel Peeters.

Van Anthonie en Elisabeth is een kind bekend:

1  Antje Drogtrop is hervormd gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Amsterdam (Nh) (Amstelkerk), zie VI-A.

Anthonie gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 11 april 1800 in Amsterdam (Nh) op 43-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Sara Catharina Elisabeth Anderson, dochter van Philip Wilhelm Anderson en Maria Agneta Verburg. Sara is geboren op vrijdag 11 april 1755 in Den Haag (Zh), is gedoopt op donderdag 17 april 1755 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 15 juli 1818 15.00 uur in Oudeschans (Gr), is als overleden aangegeven op vrijdag 17 juli 1818 in Bellingwolde (Gr). Sara werd 63 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

6 juni 1802: na voorafgaande belijdenis tot Lidmaat aangenomen Afien Geerts
26 mei 1805: attestatie naar Amsterdam afgegeven aan Sara Catharina Elisabet Anderson

Anthonie gaat in ondertrouw op zondag 29 november 1818 in Amsterdam (Nh), trouwt op woensdag 9 december 1818 in Amsterdam (Nh) op 62-jarige leeftijd (3) met de 38-jarige Femmetje Koster, dochter van Evert Koster en Pieternella van der Kerf. Femmetje is geboren in Amsterdam (Nh), is gedoopt op zondag 16 juli 1780.Een mizerabel mensch in 1812.

V-C  Hendrik Drogtrop, zoon van Louwerens Drogtrop (IV-D) en Alida Schouten, kuiper(-sknegt), is hervormd gedoopt op donderdag 10 februari 1763 (Amstelkerk), is overleden op woensdag 20 januari 1813 in Amsterdam (Nh). Hendrik werd 49 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Uit de archieven van de zgn. "huiszittenhuizen" in het Archief van Amsterdam blijkt dat Hendrik in 1811 en 1812 - dus na de dood van zijn vrouw - werd ondersteund met geld of goederen. De regenten van de Huiszittende Stadsarmen waren belast met de zorg voor de Amsterdamse armen die niet in een tehuis, maar in een eigen huis woonden. Deze armen werden 's zomers en 's winters bedeeld vanuit centrale uitdelingskantoren, de Huiszittenhuizen. Als bijkomende tekst werd in het document opgeschreven "overleden in 't Gasthuys 1813" en een regel eronder "Een Mizerabel Mensch".......

Hendrik gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 30 mei 1788 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannetje ter Welberg, dochter van Jan ter Welberg en Aagje de Vries. Jannetje, rozenverschictster, is gedoopt op woensdag 28 juli 1762 in Amsterdam (Nh) (Noorderkerk), is overleden op zaterdag 3 augustus 1811 09.30 uur in Amsterdam (Nh). Jannetje werd 49 jaar en 6 dagen.

Van Hendrik en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Alida Drogtrop is hervormd gedoopt op zondag 1 februari 1789 in Amsterdam (Nh) (Westerkerk), is begraven op zondag 16 oktober 1796 in Amsterdam (Nh). Alida werd 7 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

2  Agie Drogtdrop is hervormd gedoopt op woensdag 23 februari 1791 in Amsterdam (Nh) (Noorderkerk), zie VI-B.

3  Alieda Drogtrop is hervormd gedoopt op donderdag 9 mei 1793 in Amsterdam (Nh) (Nieuwe Kerk ).

4  Hendrik Drogtrop is hervormd gedoopt op donderdag 14 mei 1795 in Amsterdam (Nh) (Westerkerk).

5  Pieter Drogtrop is geboren op zondag 10 december 1797 in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op woensdag 13 december 1797 (Noorderkerk), is overleden voor vrijdag 11 juni 1802. Pieter werd hoogstens 4 jaar, 6 maanden en 1 dag.

6  Pieter Drogtrop is geboren op vrijdag 11 juni 1802 in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op zondag 13 juni 1802 (Nieuwe Kerk ), zie VI-C.

V-D  Helena Catharina Coppijn, dochter van Gerrit Coppijn en Jannetje Drogtrop (IV-F), is evangelisch luthers gedoopt op zondag 6 november 1785 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken).

Helena gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 6 juli 1810 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hermanus Hendrik Badenhuijzen, zoon van Bartollus Baadenhuijsen en Anna Maria Elisabeth Harten. Hermanus is gedoopt op vrijdag 9 juli 1784 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 21 april 1830 in Amsterdam (Nh). Hermanus werd 45 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Hermanus was getuige bij de overlijdensaangifte van zijn schoonmoeder Jannetje Drogrop.

Van Hermanus en Helena zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Maria Elisabeth Baadenhuijsen is geboren op dinsdag 23 april 1811 in Amsterdam (Nh), zie VI-D.

2  Harmanus Hendrik Baadenhuijsen is geboren op dinsdag 1 april 1817 in Amsterdam (Nh), zie VI-E.

V-E  Christoffel Coppijn, zoon van Gerrit Coppijn en Jannetje Drogtrop (IV-F), is evangelisch luthers gedoopt op zondag 25 maart 1787 in Amsterdam (Nh) (Lutherse kerken).

Christoffel trouwt op woensdag 2 mei 1821 in Amsterdam (Nh) op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Gerritje Rutgers, dochter van Lambertus Rutgers en Jannetje ter Brugge. Gerritje, werkster, is geboren rond 1800 in Amsterdam (Nh).

Van Christoffel en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerritje Koppijn is geboren rond 1823 in Amsterdam (Nh), zie VI-F.

2  Jannetje Koppijn is geboren rond 1825 in Amsterdam (Nh), zie VI-G.

3  Gerrit Jan Coppijn is geboren op donderdag 27 april 1826 in Amsterdam (Nh), zie VI-H.

4  Helena Koppijn is geboren rond 1828 in Amsterdam (Nh), zie VI-I.

5  Lambertus Koppijn is geboren op vrijdag 8 oktober 1830 in Amsterdam (Nh), zie VI-J.

V-F  Henderik Coppijn, zoon van Gerrit Coppijn en Jannetje Drogtrop (IV-F), is geboren op zondag 2 oktober 1796 in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op zondag 9 oktober 1796 in Amsterdam (Nh) (Noorderkerk), is overleden op zondag 14 juli 1839 in Den Haag (Zh). Henderik werd 42 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Henderik trouwt op woensdag 16 augustus 1820 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Catriena de Kok, dochter van Johannes de Kok en Gerritje van Elten. Catriena is geboren rond 1790 in Amsterdam (Nh).

Van Henderik en Catriena zijn vier kinderen bekend:

1  Jannetje Coppijn is geboren op dinsdag 30 mei 1820 in Amsterdam (Nh), zie VI-K.

2  Johanna Coppijn is geboren op zondag 23 februari 1823 in Amsterdam (Nh), zie VI-L.

3  Catharina Hendrika Coppijn is geboren rond donderdag 16 juni 1825 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 7 juli 1825 18.00 uur in Amsterdam (Nh). Catharina werd ongeveer 21 dagen.

4  Catharina Coppijn is geboren rond 1830, is overleden op maandag 3 mei 1830 in Den Haag (Zh).

Generatie VI

VI-A  (??) Antje Drogtrop ook genaamd Antie, dochter van Anthonie Drogtrop (V-B) en Elisabeth Dijkhorst, is hervormd gedoopt op zondag 18 maart 1787 in Amsterdam (Nh) (Amstelkerk), is overleden op zaterdag 12 december 1846 in Maastricht (Li). Antje werd 59 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Antje was gehuwd (1) met Adrianus Koster. Adrianus is overleden voor vrijdag 22 april 1831.

Antje trouwt op vrijdag 22 april 1831 in Zaltbommel (Ge) op 44-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Cornelis van Velsen (Krelis) ook genaamd Cornelis van Velzen, zoon van Krelis Krelisse van Velzen en Antje Hendrikse Cappelhof. Krelis, dragonder, is geboren op zondag 11 januari 1789 in Westwoud (Nh), is overleden op zaterdag 3 april 1875 in Bonnenwijzend, is als overleden aangegeven op zaterdag 3 april 1875 in Borgharen (Li). Krelis werd 86 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

VI-B  Agie Drogtdrop, dochter van Hendrik Drogtrop (V-C) en Jannetje ter Welberg, is hervormd gedoopt op woensdag 23 februari 1791 in Amsterdam (Nh) (Noorderkerk), is overleden op zaterdag 29 februari 1868 in Amsterdam (Nh). Agie werd 77 jaar en 6 dagen.

Agie trouwt in 1818 of trouwt op woensdag 6 mei 1818 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Christiaan Hendrik Reijgers, zoon van Christiaan Lodewijk Reijgers en Anna Margaretha de Jong. Christiaan, zeeman, is gedoopt op zondag 19 april 1789 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 15 februari 1832 in Paramaribo (SUR). Christiaan werd 42 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

bron: Henny Reijgers:
Volgens de Monsterrollen van de Waterschout waren zijn laatste reizen:
14 oktober 1829 met het Fregat de Planter naar Demerary (Brits Guyana; tot 1814 een Nederlandse kolonie)
19 oktober 1830 met de Schoenerkof Wilhelmina naar Suriname onder kapitein Johan Nielsen Klint
1 oktober 1831 met het Fregat Aurora naar Suriname onder kapitein Jan Adrianus de Haas
Op deze reizen ging hij mee als kok met een maandgage van resp. 32, 30 en 30 gulden.

(De trouwakte vermeldt een leeftijd van 23 jaar bij Agie)

Van Christiaan en Agie zijn vier kinderen bekend:

1  Christiaan Lodewijk Reijgers is geboren op dinsdag 9 februari 1819 in Amsterdam (Nh), zie VII-A.

2  Joannes Frederik Reijgers is geboren op woensdag 11 juli 1821 in Amsterdam (Nh), zie VII-B.

3  Willem Hendrik Reijgers is geboren rond 1823 in Amsterdam (Nh), zie VII-C.

4  Anna Margaretha Reijgers is geboren rond 1827 in Amsterdam (Nh), zie VII-D.

VI-C  Pieter Drogtrop, zoon van Hendrik Drogtrop (V-C) en Jannetje ter Welberg, schoenmaker, is geboren op vrijdag 11 juni 1802 in Amsterdam (Nh), is hervormd gedoopt op zondag 13 juni 1802 (Nieuwe Kerk ), is overleden op dinsdag 21 april 1891 in Haarlem (Nh). Pieter werd 88 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Gegevens via militieformulier: lengte: 6 el en 4 duim, aangezicht smal, voorhoofd laag, ogen donkerbruin, neus spits, mond klein, kin rond, haar blond, wenkbrauwen idem. militienummer door loting 1568, heeft 5 jaar gediend bij de 10e infanterie (1822-1827)

Pieter wordt bij een aantal aangiftes van geboorte en overlijden Anthony genoemd

Pieter gaat in ondertrouw op zondag 28 januari 1827 in Bloemendaal (Nh), trouwt op woensdag 7 februari 1827 in Bloemendaal (Nh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Jannetje Harmsen (Jansje) ook genaamd Jennigjen, dochter van Teunis Herms en Gerrigjen Kornelis Horsselenberg. Jansje is geboren op vrijdag 7 februari 1806 in Olst (Ov), is overleden op donderdag 25 februari 1869 in Haarlem (Nh). Jansje werd 63 jaar en 18 dagen.

Van Pieter en Jansje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Drogtrop is geboren op woensdag 4 april 1827 03.30 uur in Velsen (Nh), is overleden op maandag 14 mei 1827 04.00 uur in Velsen (Nh). Hendrik werd 1 maand en 10 dagen.

2  Anthonij Drogtrop is geboren op vrijdag 28 maart 1828 09.00 uur in Velsen (Nh), zie VII-E.

3  Petrus Drogtrop is geboren op zaterdag 12 juni 1830 in Velsen (Nh).

4  Jannetje Drogdrop is geboren op maandag 2 september 1833 in Velsen (Nh), is overleden op zaterdag 5 februari 1881 in Haarlem (Nh). Jannetje werd 47 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

(Zowel op geboorte-akte als op overlijdensakte met de 2e D geschreven)

5  Gerrit Drogtrop is geboren op zondag 12 juni 1836 22.00 uur in Bloemendaal (Nh), is hervormd gedoopt, zie VII-F.

6  Jacoba Drogdrop is geboren op dinsdag 4 september 1838 23.30 uur in Bloemendaal (Nh), zie VII-G.

7  Hendrik Drogtrop is geboren op zondag 3 januari 1841 03.00 uur in Haarlem (Nh) (Kruisweg Wijk 6 429), is overleden op donderdag 3 augustus 1843 18.00 uur in Haarlem (Nh). Hendrik werd 2 jaar en 7 maanden.

8  Hermina Drogtrop is geboren op woensdag 6 april 1842 22.00 uur in Haarlem (Nh), is hervormd gedoopt, zie VII-H.

9  Cornelis Drogtrop is geboren op maandag 30 september 1844 23.00 uur in Haarlem (Nh) (Brouwersvaart Wijk 3 23), zie VII-I.

10  Hendrik Jan Drogtrop is geboren op zondag 25 juni 1848 08.00 uur in Haarlem (Nh) (Lange Boogaardstraat Wijk 4 924), is overleden op woensdag 28 november 1855 05.00 uur in Haarlem (Nh). Hendrik werd 7 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

1848: De grondwet van Thorbecke.
Er heerst onrust in Europa in 1848. In sommige landen breken revoluties uit. De Franse koning moet zelfs aftreden. De Nederlandse koning vreest dat dit lot ook hem zal treffen. Om dat te voorkomen besluit Koning Willem II mee te werken aan een liberale grondwet. Hij roept een staatscommissie in het leven, onder voorzitterschap van de liberaal Johan Rudolf Thorbecke. Thorbeckers grondwet wordt nog datzelfde jaar ingevoerd. De belangrijkste bepaling in die nieuwe grondwet luidt: "De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk". Voortaan zijn de ministers verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. De invloed van het parlement wordt vergroot en er komen rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Pieter trouwt op woensdag 21 februari 1872 in Haarlem (Nh) op 69-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Cornelia Krieger, dochter van Andries Krieger en Maria Versteeg (Marijke). Cornelia, dienstbode, is geboren op zaterdag 24 december 1825 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 20 maart 1879 13.00 uur in Haarlem (Nh). Cornelia werd 53 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Adrianus Gerrit Smits.

VI-D  Johanna Maria Elisabeth Baadenhuijsen, dochter van Hermanus Hendrik Badenhuijzen en Helena Catharina Coppijn (V-D), is geboren op dinsdag 23 april 1811 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 9 juni 1840 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 29 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 9 mei 1832 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacob ter Bruggen, zoon van Jan Hendrik ter Bruggen en Pietertje Pennekam. Jacob, mastenmaker, is geboren op zaterdag 4 november 1809 in Amsterdam (Nh).

Jacob was later gehuwd (2) met Phillis Calendula.

Van Jacob en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Pietertje ter Bruggen is geboren op woensdag 5 juni 1833 in Amsterdam (Nh), zie VII-J.

2  Willemina ter Bruggen is geboren rond 1838 in Amsterdam (Nh), zie VII-K.

VI-E  Harmanus Hendrik Baadenhuijsen, zoon van Hermanus Hendrik Badenhuijzen en Helena Catharina Coppijn (V-D), metselaar, is geboren op dinsdag 1 april 1817 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 6 november 1891 in Amsterdam (Nh). Harmanus werd 74 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Harmanus trouwt op woensdag 18 mei 1842 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Maria Stom, dochter van Pieter Stom en Maria de Groen. Maria is geboren op donderdag 28 oktober 1813 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 25 december 1868 in Amsterdam (Nh). Maria werd 55 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Harmanus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Maria Baadenhuijsen is geboren op zondag 19 maart 1843 in Amsterdam (Nh), zie VII-L.

2  Harmanus Hendrik Baadenhuijsen is geboren op zondag 31 maart 1850 in Amsterdam (Nh), zie VII-M.

Harmanus trouwt op woensdag 5 mei 1869 in Amsterdam (Nh) op 52-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 50-jarige Jannetje Nolting, dochter van Casper Hendrik Nolting en Elisabeth Bosch. Jannetje is geboren rond 1819 in Amsterdam (Nh).

VI-F  Gerritje Koppijn, dochter van Christoffel Coppijn (V-E) en Gerritje Rutgers, winkelierster, is geboren rond 1823 in Amsterdam (Nh).

Gerritje trouwt op dinsdag 5 augustus 1851 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 30-jarige Ludwig Andreas Heinrich Gödeke, zoon van Ludwig Gödeke en Dorothea Elisabeth Helmcke. Ludwig, houtdraaier en ivoordraaier, is geboren rond 1821 in Hornhausen PRUISEN (DUI), is overleden voor woensdag 19 juli 1854. Ludwig werd hoogstens 33 jaar.

Ludwig was eerder gehuwd (1) met Charlotte Dina Prank.

Gerritje trouwt op woensdag 19 juli 1854 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Jan Christoff Färber, zoon van Jan Cristoff Färber en Jeanne de Lo. Jan, kunstdraaier en houtdraaier, is geboren rond 1823 in Amsterdam (Nh).

Van Jan en Gerritje zijn vier kinderen bekend:

1  Margaretha Färber is geboren op zaterdag 24 april 1858 in Amsterdam (Nh), zie VII-N.

2  Helena Färber is geboren rond 1860 in Amsterdam (Nh), zie VII-O.

3  Catharina Louisa Färber is geboren rond 1863 in Amsterdam (Nh), zie VII-P.

4  Maria Elisabeth Färber is geboren op maandag 22 mei 1865 in Amsterdam (Nh), zie VII-Q.

VI-G  Jannetje Koppijn, dochter van Christoffel Coppijn (V-E) en Gerritje Rutgers, dienstbode, is geboren rond 1825 in Amsterdam (Nh).

Jannetje trouwt op woensdag 5 mei 1852 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Christoffel Hendrik van der Velden, zoon van Hermanus van der Velden en Rebecca Christina Dirkje Koster. Christoffel, courantombrenger en aanspreker, is geboren op donderdag 16 maart 1820 in Amsterdam (Nh).

Van Christoffel en Jannetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Rebecca Christina Dirkje van der Velden is geboren rond 1855 in Amsterdam (Nh), zie VII-R.

2  Hermanus Carolus van der Velden is geboren op maandag 19 januari 1857 in Amsterdam (Nh), zie VII-S.

3  Christoffel Hendrik van der Velden is geboren op donderdag 11 april 1861 in Amsterdam (Nh), zie VII-T.

4  Jannetje van der Velden is geboren rond 1864 in Amsterdam (Nh), zie VII-U.

5  Gerrit Leendert Christiaan van der Velden is geboren op maandag 1 maart 1869 in Amsterdam (Nh), zie VII-V.

VI-H  Gerrit Jan Coppijn, zoon van Christoffel Coppijn (V-E) en Gerritje Rutgers, werkman, schrijver bij de groenmarkt en koopman, is geboren op donderdag 27 april 1826 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 27 februari 1898 in Amsterdam (Nh). Gerrit werd 71 jaar en 10 maanden.

Gerrit trouwt op woensdag 13 maart 1850 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Louisa Munnik, dochter van Maarten Munnik en Annigje Wilderdijk. Catharina is geboren op donderdag 18 september 1823, is overleden op dinsdag 7 oktober 1902. Catharina werd 79 jaar en 19 dagen.

(Catharina woonde na de dood van haar man vanaf oktober 1899 in bij haar zoon Hendrik)

Van Gerrit en Catharina zijn acht kinderen bekend:

1  Christoffel Koppijn is geboren op maandag 10 februari 1851 in Amsterdam (Nh), zie VII-W.

2  Maarten Koppijn is geboren rond 1853 in Amsterdam (Nh), zie VII-X.

3  Gerrit Jan Koppijn is geboren op dinsdag 28 maart 1854 in Amsterdam (Nh), zie VII-Y.

4  Albert Andries Hendrik Koppijn is geboren op donderdag 24 april 1856 in Amsterdam (Nh), zie VII-Z.

5  Johannes Koppijn is geboren op dinsdag 26 april 1859 in Amsterdam (Nh), zie VII-AA.

6  Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Koppijn is geboren op zondag 12 juni 1864 in Amsterdam (Nh), zie VII-AB.

7  Hendrik Koppijn is geboren op woensdag 18 juli 1866 in Amsterdam (Nh), zie VII-AC.

8  Klaas Koppijn is geboren op maandag 3 augustus 1868 in Amsterdam (Nh), zie VII-AD.

VI-I  Helena Koppijn, dochter van Christoffel Coppijn (V-E) en Gerritje Rutgers, is geboren rond 1828 in Amsterdam (Nh).

Helena trouwt op woensdag 23 juli 1851 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Remmer Remmers, zoon van Remmer Remmers en Johanna Noldt. Remmer, schrijnwerker, is geboren op zaterdag 25 september 1830 in Amsterdam (Nh).

VI-J  Lambertus Koppijn, zoon van Christoffel Coppijn (V-E) en Gerritje Rutgers, smidsknecht en smid, is geboren op vrijdag 8 oktober 1830 in Amsterdam (Nh).

Lambertus trouwt op woensdag 6 augustus 1851 in Amsterdam (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Lena Verruijt, dochter van Teunis Verruijt en Dirkje Kapteijn. Lena is geboren op zondag 2 maart 1828 in Nieuwkoop en Noorden (Zh).

Van Lambertus en Lena zijn tien kinderen bekend:

1  Gerdina Koppijn is geboren op vrijdag 8 juli 1853 in Amsterdam (Nh), zie VII-AE.

2  Teunis Koppijn is geboren op dinsdag 20 maart 1855 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op maandag 3 oktober 1921 in Alphen aan den Rijn (Zh). Teunis werd 66 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

3  Dirk Koppijn is geboren op maandag 21 september 1857 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op donderdag 13 oktober 1859 in Aarlanderveen (Zh). Dirk werd 2 jaar en 22 dagen.

4  Dirkje Koppijn is geboren op woensdag 14 maart 1860 in Aarlanderveen (Zh), zie VII-AF.

5  Maria Cornelia Koppijn is geboren op vrijdag 29 november 1861 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op zondag 8 december 1861 in Aarlanderveen (Zh). Maria werd 9 dagen.

6  Maria Cornelia Koppijn is geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Aarlanderveen (Zh), zie VII-AG.

7  Christoffel Koppijn is geboren op maandag 14 november 1864 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op dinsdag 30 oktober 1866 in Aarlanderveen (Zh). Christoffel werd 1 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

8  Gerrit Jan Koppijn is geboren op woensdag 8 mei 1867 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op zaterdag 11 januari 1868 in Aarlanderveen (Zh). Gerrit werd 8 maanden en 3 dagen.

9  Christoffel Koppijn is geboren op vrijdag 25 februari 1870 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op zaterdag 31 december 1870 in Aarlanderveen (Zh). Christoffel werd 10 maanden en 6 dagen.

10  Hermanus Koppijn is geboren op zaterdag 29 november 1873 in Alphen (Zh), is overleden op maandag 22 juni 1874 in Alphen (Zh). Hermanus werd 6 maanden en 24 dagen.

VI-K  Jannetje Coppijn, dochter van Henderik Coppijn (V-F) en Catriena de Kok, is geboren op dinsdag 30 mei 1820 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 28 februari 1901 in Erp (Nb). Jannetje werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Jannetje trouwt rond 1851 op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Matheus van Roosmalen, zoon van Antonius van Roosmalen en Maria van der Rijt. Matheus is geboren op zondag 10 juni 1827 in Erp (Nb), is overleden op zaterdag 4 februari 1911 in Erp (Nb). Matheus werd 83 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Matheus en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antonie van Roosmalen is geboren op maandag 15 maart 1852 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 24 februari 1853 in Erp (Nb). Antonie werd 11 maanden en 9 dagen.

2  Maria van Roosmalen is geboren op zaterdag 26 november 1853 in Erp (Nb).

3  Hendrina van Roosmalen is geboren op zondag 15 juli 1855 in Erp (Nb), zie VII-AH.

4  Antonie van Roosmalen is geboren op woensdag 28 oktober 1857 in Erp (Nb), is overleden op maandag 4 april 1859 in Erp (Nb). Antonie werd 1 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

5  Hendrica van Roosmalen is geboren op zaterdag 5 oktober 1861 in Erp (Nb), zie VII-AI.

6  Catharina van Roosmalen is geboren op woensdag 4 maart 1863 in Erp (Nb), is overleden op vrijdag 20 januari 1893 in Erp (Nb). Catharina werd 29 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

7  Catharina van Roosmalen is geboren op woensdag 4 maart 1863 in Erp (Nb).

VI-L  Johanna Coppijn, dochter van Henderik Coppijn (V-F) en Catriena de Kok, is geboren op zondag 23 februari 1823 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 2 februari 1909 in Den Haag (Zh). Johanna werd 85 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 12 juni 1844 in Den Haag (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacobus Garnier, zoon van Magdalena Wilhelmina Garnier. Jacobus, steenhouwer, is geboren op vrijdag 17 mei 1816 in Den Haag (Zh), is overleden op zondag 22 november 1885 in Den Haag (Zh). Jacobus werd 69 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van Jacobus en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1  Johanna Garnier is geboren op maandag 4 november 1844 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 31 mei 1871 in Den Haag (Zh). Johanna werd 26 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

2  Jacobus Hendrik Garnier is geboren op woensdag 18 februari 1846 in Den Haag (Zh), zie VII-AJ.

3  Catharina Garnier is geboren op dinsdag 19 oktober 1847 in Den Haag (Zh), zie VII-AK.

4  Hendrik Garnier is geboren op zaterdag 30 november 1850 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 4 september 1875 in Overschie (Zh). Hendrik werd 24 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

stoffelijk overschot gevonden in de Delftse Schie

5  Elisabeth Magdalena Garnier is geboren op vrijdag 11 februari 1853 in Den Haag (Zh), zie VII-AL.

6  Magdalena Wilhelmina Garnier is geboren op maandag 4 juni 1855 in Den Haag (Zh), zie VII-AM.

7  Alida Garnier is geboren op vrijdag 10 april 1857 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 1 augustus 1857 in Den Haag (Zh). Alida werd 3 maanden en 22 dagen.

8  Johannes Garnier is geboren op maandag 5 juli 1858 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 9 mei 1861 in Den Haag (Zh). Johannes werd 2 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

9  Wilhelmus Nicolaas Garnier is geboren op donderdag 3 mei 1860 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 9 juni 1860 in Den Haag (Zh). Wilhelmus werd 1 maand en 6 dagen.

10  Johannes Garnier is geboren op dinsdag 22 oktober 1861 in Den Haag (Zh), zie VII-AN.

11  Wilhelmus Garnier is geboren op woensdag 25 mei 1864 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 1 maart 1866 in Den Haag (Zh). Wilhelmus werd 1 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Generatie VII

VII-A  Christiaan Lodewijk Reijgers, zoon van Christiaan Hendrik Reijgers en Agie Drogtdrop (VI-B), schilder, is geboren op dinsdag 9 februari 1819 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 13 juli 1859. Christiaan werd hoogstens 40 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Christiaan trouwt in 1842 op 23-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Olympia Louisa Alexandrina Motman. Olympia is geboren in 1810 in Soerabaja (INDO).

Van Christiaan en Olympia is een kind bekend:

1  Christina Hendrika Reijgers is geboren in 1844, zie VIII-A.

Christiaan trouwt op woensdag 8 mei 1844 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Dina Johanna Bruning, dochter van Gerrit Wilhelm Bruning en Dina Wolberg Busselman. Dina is geboren rond 1821 in Amsterdam (Nh).

Dina was later gehuwd (2) met Antonie Daniel Hoezee.

VII-B  Joannes Frederik Reijgers, zoon van Christiaan Hendrik Reijgers en Agie Drogtdrop (VI-B), is geboren op woensdag 11 juli 1821 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 4 november 1898 in Amsterdam (Nh). Joannes werd 77 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Joannes trouwt op woensdag 12 april 1843 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Margaretha Diks, dochter van Teunis Hendrik Diks en Maria Elisabeth Staverman. Margaretha, naaister, is geboren op dinsdag 7 december 1813 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 11 december 1892 in Amsterdam (Nh). Margaretha werd 79 jaar en 4 dagen.

Van Joannes en Margaretha is een kind bekend:

1  Christiaan Hendrik Reijgers is geboren op maandag 24 juli 1843 in Amsterdam (Nh), zie VIII-B.

VII-C  Willem Hendrik Reijgers, zoon van Christiaan Hendrik Reijgers en Agie Drogtdrop (VI-B), tabakswerker en sigarenmaker, is geboren rond 1823 in Amsterdam (Nh).

Willem trouwt op woensdag 12 november 1851 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Johanna Catharina Jansen ook genaamd Anna Catharina, dochter van Jan Maghiel Jansen en Anna Dorothea Jongeboer. Johanna is geboren rond 1829 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 22 april 1857. Johanna werd hoogstens 28 jaar.

Van Willem en Johanna is een kind bekend:

1  Christina Hendrika Reijgers is geboren rond 1853 in Amsterdam (Nh), zie VIII-C.

Willem trouwt op woensdag 22 april 1857 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 34-jarige Alida Harms, dochter van Dirk Daniel Harms en Maria Elisabeth Visser. Alida, dienstbode, is geboren rond 1823 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 9 mei 1866. Alida werd hoogstens 43 jaar.

Willem trouwt op woensdag 9 mei 1866 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 43-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 38-jarige Hendrika Angenita Tikkemeijer, dochter van Jan Tikkemeijer en Angenieta Hendrikka Welgers. Hendrika is geboren rond 1828 in Amsterdam (Nh).

VII-D  Anna Margaretha Reijgers, dochter van Christiaan Hendrik Reijgers en Agie Drogtdrop (VI-B), is geboren rond 1827 in Amsterdam (Nh).

Anna trouwt op woensdag 30 juli 1862 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 51-jarige Jan Wijnand, zoon van Johannes Wijnand en Marretje Smelt. Jan, kantoorbediende, koekbakker en kruier, is gedoopt op woensdag 30 januari 1811 in Amsterdam (Nh).

Jan was eerder gehuwd (1) met Francina Hendrika Smit. Jan was eerder gehuwd (2) met Wilhelmina Kooper.

VII-E  Anthonij Drogtrop, zoon van Pieter Drogtrop (VI-C) en Jannetje Harmsen (Jansje), opperman, fabriekswerker, koopman en wijnkopersknecht, is geboren op vrijdag 28 maart 1828 09.00 uur in Velsen (Nh), is overleden op dinsdag 11 februari 1879 09.00 uur in Haarlem (Nh). Anthonij werd 50 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Anthonij was volgens zijn militieformulier ongeveer 1,66 meter, had een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd, bruine ogen, een gewone neus en mond, een ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen en verder geen speciale kentekenen.
Zijn lotnummer 322 gaf aan: "tot geene dienst heeft verpligt"

Anthonij gaat in ondertrouw op zondag 23 april 1854 in Haarlem (Nh), trouwt op woensdag 3 mei 1854 in Haarlem (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Elsabé van Zon (Elsje), dochter van Gerrit van Zon en Evertje van Veldhuizen. Elsje, dienstbode en winkelierster, is geboren op dinsdag 16 september 1834 06.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 7 mei 1882 in Haarlem (Nh). Elsje werd 47 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Anthonij en Elsje zijn dertien kinderen bekend:

1  Anthonij Drogtrop is geboren op donderdag 8 februari 1855 in Haarlem (Nh), zie VIII-D.

2  Everdina Elisabeth Drogtrop is geboren op zaterdag 21 juni 1856 10.00 uur in Haarlem (Nh), zie VIII-E.

3  Elsabé Drogtrop is geboren op maandag 3 augustus 1857 17.00 uur in Haarlem (Nh), is jong overleden op donderdag 14 januari 1858 in Haarlem (Nh). Elsabé werd 5 maanden en 11 dagen.

4  Pieter Drogtrop is geboren op vrijdag 3 december 1858 00.30 uur in Haarlem (Nh), is jong overleden op woensdag 5 januari 1859 in Haarlem (Nh). Pieter werd 1 maand en 2 dagen.

5  Jacobus Drogtrop is geboren op zondag 8 april 1860 05.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 21 november 1862 02.00 uur in Haarlem (Nh). Jacobus werd 2 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

6  Elisabeth Drogtrop is geboren op maandag 30 september 1861 06.00 uur in Haarlem (Nh), is jong overleden op woensdag 6 november 1861 in Haarlem (Nh). Elisabeth werd 1 maand en 7 dagen.

7  Jacobus Drogtrop is geboren op donderdag 27 november 1862 16.00 uur in Haarlem (Nh), zie VIII-F.

8  Elisabeth Drogtrop is geboren op dinsdag 16 februari 1864 06.00 uur in Haarlem (Nh), is jong overleden op maandag 5 september 1864 in Haarlem (Nh). Elisabeth werd 6 maanden en 20 dagen.

9  Elisabeth Gerarda Drogtrop is geboren op donderdag 21 september 1865 23.00 uur in Haarlem (Nh), zie VIII-G.

10  Gerardus Drogtrop is geboren op dinsdag 2 juni 1868 04.00 uur in Haarlem (Nh), is jong overleden op zondag 27 februari 1870 in Haarlem (Nh). Gerardus werd 1 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

11  Elsabe Drogtrop is geboren op maandag 5 december 1870 in Haarlem (Nh), zie VIII-H.

12  Maria Johanna Catharina Drogtrop is geboren op woensdag 13 november 1872 in Haarlem (Nh), zie VIII-I.

13  Cornelia Drogtrop is geboren op woensdag 4 augustus 1875 in Haarlem (Nh), zie VIII-J.

VII-F  Gerrit Drogtrop, zoon van Pieter Drogtrop (VI-C) en Jannetje Harmsen (Jansje), fabrieksarbeider, is geboren op zondag 12 juni 1836 22.00 uur in Bloemendaal (Nh), is hervormd gedoopt, is overleden op maandag 28 augustus 1911 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh). Gerrit werd 75 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Gerrit werd ingelijfd bij het 4e regiment 2e klasse infanterie.
Volgens het militieformulier was hij 1,63 meter, had hij een ovaal aangezicht, een rond voorhoofd, blauwe ogen, een spitse neus, een gewone mond, een ronde kin, bruin haar en verder geen merkbare tekenen.

Uit het Haarlems Dagblad dinsdag 29 augustus 1928:
Doodgereden.
Een tragisch tramongeluk had Maandagmiddag op de Amsterdamsche Vaart plaats.
Een bejaard man, zekere Drogtrop, wonende aan de Amsterdamsche Vaart (gemeente Haarlemmerliede), zat omstreeks 4 uur aan die vaart, bij het Israëlietische kerkhhof, te visschen. Hij stond op, juist toen een tram uit Amsterdam naderde, die hem overreed. De man werd vreeselijk verminkt.
In dezelfde tram is het lijk naar Haarlem vervoerd. Toen evenwel bleek, dat de man onder Haarlemmerliede c.a. hoorde, is het lijk per rijtuig naar het lijkenhuisje aan de Liede gebracht, door den veldwachter Krohn, die het aan de Tempeliersstraat kwam afhalen.
We vernemen dat de wagenvoerder der tram geen schuld aan het ongeluk heeft. D. was doof en had de tram niet hooren aankomen.

Gerrit gaat in ondertrouw op zondag 28 april 1861, trouwt op woensdag 8 mei 1861 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Johanna Catharina Westrik, dochter van Wilhelmus Petrus Westrik en Maria Wilhelmina Ruigrok. Maria, dienstbode, is geboren op zondag 29 september 1839 02.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 17 juli 1918 in Haarlem (Nh). Maria werd 78 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Gerrit en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Levenloos kind Drogtrop is ter wereld gekomen op zondag 18 januari 1863 in Haarlem (Nh).

2  Maria Wilhelmina Katharina Drogtrop is geboren op maandag 4 april 1864 13.00 uur in Haarlem (Nh), zie VIII-K.

3  Pieter Gerrit Drogtrop is geboren op dinsdag 3 september 1867 13.00 uur in Haarlem (Nh) (Lange Doelstraat Wijk 4 699), zie VIII-L.

4  Elsabé Drogtrop is geboren op vrijdag 1 april 1870 19.00 uur in Haarlem (Nh) (Lange Doelstraat Wijk 4 699), is jong overleden op zondag 30 juli 1871 in Haarlem (Nh). Elsabé werd 1 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

5  Elsabee Drogtrop is geboren op dinsdag 23 juli 1872 22.00 uur in Haarlem (Nh) (Gedempte Voldersgracht Wijk 4 423), zie VIII-M.

6  Johannes Gerardus Drogtrop is geboren op zondag 21 februari 1875 17.00 uur in Haarlem (Nh) (Gedempte Voldersgracht 427), zie VIII-N.

7  Elisabeth Drogtrop is geboren op zaterdag 7 april 1877 in Haarlem (Nh), zie VIII-O.

8  Gerardus Drogtrop is geboren op woensdag 14 mei 1884 in Haarlem (Nh), zie VIII-P.

VII-G  Jacoba Drogdrop, dochter van Pieter Drogtrop (VI-C) en Jannetje Harmsen (Jansje), dienstbode, is geboren op dinsdag 4 september 1838 23.30 uur in Bloemendaal (Nh), is overleden op dinsdag 30 oktober 1888 in Haarlem (Nh). Jacoba werd 50 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Jacoba trouwt op woensdag 23 oktober 1861 in Haarlem (Nh) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Cornelis Coenraad de Leeuw, zoon van Koenraad de Leeuw en Maria Sophia Oudolf. Cornelis, fabriekswerker, is geboren rond 1835, is overleden op dinsdag 4 oktober 1881 12.00 uur in Haarlem (Nh). Cornelis werd ongeveer 46 jaar.

Van Cornelis en Jacoba is een kind bekend:

1  Coenraad Cornelis Drogtrop is geboren op dinsdag 30 april 1861 03.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 9 augustus 1861 14.00 uur in Haarlem (Nh). Coenraad werd 3 maanden en 10 dagen.

Jacoba gaat in ondertrouw op zondag 22 oktober 1882 in Haarlem (Nh), trouwt op woensdag 1 november 1882 in Haarlem (Nh) op 44-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Koenraad de Leeuw, zoon van Koenraad de Leeuw en Maria Sophia Oudolf. Koenraad, werkman, is geboren op zondag 8 april 1849 19.00 uur in Haarlem (Nh) (Sint Pieterstraat 214), is overleden op donderdag 18 december 1930 13.00 uur in Haarlem (Nh). Koenraad werd 81 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Koenraad was later gehuwd (2) met Catharina van Geffen.

VII-H  Hermina Drogtrop, dochter van Pieter Drogtrop (VI-C) en Jannetje Harmsen (Jansje), is geboren op woensdag 6 april 1842 22.00 uur in Haarlem (Nh), is hervormd gedoopt, is overleden op vrijdag 8 juni 1928 17.00 uur in Amsterdam (Nh). Hermina werd 86 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Hermina trouwt op woensdag 11 september 1867 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wilhelm Fredrik Desch, zoon van Johannes Desch en Catharina Eijfert. Wilhelm, boekhouder, is geboren rond 1837, is overleden voor vrijdag 8 juni 1928. Wilhelm werd hoogstens 91 jaar.

Van Wilhelm en Hermina is een kind bekend:

1  Catharina Johanna Frederika Desch is geboren rond 1868 in Amsterdam (Nh), zie VIII-Q.

VII-I  Cornelis Drogtrop, zoon van Pieter Drogtrop (VI-C) en Jannetje Harmsen (Jansje), fabriekswerker, is geboren op maandag 30 september 1844 23.00 uur in Haarlem (Nh) (Brouwersvaart Wijk 3 23).

Cornelis hoefde als gevolg van broederdienst niet in militaire dienst maar werd in 1870 wel veroordeeld tot een maand gevangenisstraf:
(toegangnr. 452; inv.nr. 325, vonnis 85)
"Enkelen diefstal, gepleegd onder verzachtenden omstandigheden....."

"....in de morgen van 1 april 1870 uit de woning van de getuige Jacob Antonius Hesp te Haarlem, arglistig heeft weggenomen en zich heeft toegeëigend het aanwezige paar lederen mans pantoffels welk feit het wanbedrijf oplevert, waartegen is voorzien bij artikel 401 van het Wetboek van Strafrecht.
Verklaart de beklaagde, Cornelis Drogtrop, volgens zijn opgaaf oud 25 jaren, werkman, geboren en wonende te Haarlem, schuldig aan enkelen diefstal.
Overwegende dat de zeer geringe waarde van het ontvreemde en de gulle bekentenis van de beklaagde omstandigheden zijn die dit wanbedrijf verkleinen en alzoo aanleiding geven tot mede toepassing van artikel 463 van hetzelfde wetboek in verband met artikel 20 der wet van 29 juni 1854 St.bl.102..
Gezien ook die artikelen, veroordeelt de beklaagde Cornelis Drogtrop voornoemd terzake voorgeschreven tot eene gevangenisstraf van een maand en in de kosten van het rechtsgeding invorderbaar bij lijfsdwang, bedragende fl. 2,10.
Gelast de teruggaaf der stukken aan den daarop rechthebbende..."

Cornelis trouwt op woensdag 5 augustus 1868 in Haarlem (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Neeltje Maria de Bruin, dochter van Willem de Bruin en Neeltje Maria Duyts. Neeltje, dienstbode, is geboren op maandag 29 november 1841 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 9 juli 1874 in Haarlem (Nh). Neeltje werd 32 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jannetje Drogtrop is geboren op zondag 17 oktober 1869 11.30 uur in Haarlem (Nh) (Lange Sint Annastraat 124), zie VIII-R.

2  Neeltje Maria Drogtrop is geboren op woensdag 17 juli 1872 16.00 uur in Haarlem (Nh), is jong overleden op donderdag 5 december 1872 in Haarlem (Nh). Neeltje werd 4 maanden en 18 dagen.

3  Neeltje Maria Drogtrop is geboren op woensdag 17 juni 1874 07.00 uur in Haarlem (Nh) (De Vest wijk 3 147), is jong overleden op woensdag 1 juli 1874 in Haarlem (Nh). Neeltje werd 14 dagen.

VII-J  Pietertje ter Bruggen, dochter van Jacob ter Bruggen en Johanna Maria Elisabeth Baadenhuijsen (VI-D), is geboren op woensdag 5 juni 1833 in Amsterdam (Nh).

Pietertje trouwt op woensdag 1 juli 1857 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Carel Frederik Leeger, zoon van Fredrik Wilhelm Leeger en Maria Knies. Carel, schilder, is geboren op vrijdag 1 april 1831 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 18 september 1868 in Amsterdam (Nh). Carel werd 37 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Carel en Pietertje is een kind bekend:

1  Jacob Leeger is geboren op vrijdag 7 mei 1858 in Amsterdam (Nh), zie VIII-S.

Pietertje trouwt op woensdag 6 oktober 1869 in Amsterdam (Nh) op 36-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Adriaan van Raamsdonk, zoon van Hendrik van Raamsdonk en Jacoba ten Brink. Adriaan, spoorwegbeambte, is geboren op woensdag 12 februari 1817 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 14 november 1833 in Amsterdam (Nh). Adriaan werd 16 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Adriaan was eerder gehuwd (1) met Cornelia Francina Briët.

VII-K  Willemina ter Bruggen, dochter van Jacob ter Bruggen en Johanna Maria Elisabeth Baadenhuijsen (VI-D), is geboren rond 1838 in Amsterdam (Nh).

Willemina trouwt op woensdag 9 april 1862 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Combrink, zoon van Hendrik Combrink en Antje Burger. Willem, kruier, is geboren op vrijdag 29 maart 1839 in Amsterdam (Nh).

VII-L  Wilhelmina Maria Baadenhuijsen, dochter van Harmanus Hendrik Baadenhuijsen (VI-E) en Maria Stom, is geboren op zondag 19 maart 1843 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 9 januari 1929 in Amsterdam (Nh). Wilhelmina werd 85 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 15 mei 1867 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik van der Veen, zoon van Andries van der Veen en Hendrikje Hoksbergen. Hendrik, timmerman, is geboren op donderdag 25 maart 1841 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 14 januari 1913 in Amsterdam (Nh). Hendrik werd 71 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Hendrik en Wilhelmina zijn acht kinderen bekend:

1  Andries van der Veen is geboren op dinsdag 12 november 1867 in Amsterdam (Nh), zie VIII-T.

2  Wilhelmina Maria van der Veen is geboren op maandag 14 juni 1869 in Amsterdam (Nh).

3  Hermanus Hendrik van der Veen is geboren op woensdag 2 november 1870 in Amsterdam (Nh).

4  Dirk van der Veen is geboren op woensdag 23 oktober 1872 in Amsterdam (Nh).

5  Hendrik van der Veen is geboren op zondag 12 september 1875 in Amsterdam (Nh).

6  Gerardus Johannes van der Veen is geboren op zaterdag 9 maart 1878 in Amsterdam (Nh).

7  Hendrikje van der Veen is overleden op zondag 2 januari 1881 in Amsterdam (Nh).

8  Hendrika Wilhelmina van der Veen is geboren op maandag 7 november 1881 in Amsterdam (Nh).

VII-M  Harmanus Hendrik Baadenhuijsen, zoon van Harmanus Hendrik Baadenhuijsen (VI-E) en Maria Stom, metselaar en opperman, is geboren op zondag 31 maart 1850 in Amsterdam (Nh).

Harmanus trouwt op woensdag 5 augustus 1874 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Adriana Weijde, dochter van Daniel Weijde en Zwaantje Breman. Adriana is geboren op vrijdag 15 maart 1844 in Amsterdam (Nh).

Van Harmanus en Adriana zijn vier kinderen bekend:

1  Antoon Hendricus Baadenhuijsen is geboren op dinsdag 6 april 1875 in Amsterdam (Nh), zie VIII-U.

2  Johannes Hendrik Baadenhuijsen is geboren op vrijdag 22 september 1876 in Amsterdam (Nh), zie VIII-V.

3  Christina Maria Baadenhuijsen is geboren rond 1879 in Amsterdam (Nh), zie VIII-W.

4  Adriana Baadenhuijsen is geboren op zondag 6 augustus 1882 in Amsterdam (Nh), zie VIII-X.

VII-N  Margaretha Färber, dochter van Jan Christoff Färber en Gerritje Koppijn (VI-F), is geboren op zaterdag 24 april 1858 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 10 juli 1940 in Amsterdam (Nh). Margaretha werd 82 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 3 december 1891 in Amsterdam (Nh) op 33-jarige leeftijd (1) met de 43-jarige Herman Wilhelm Kroos, zoon van Herman Wilhelm Kroos en Johanna Suster. Herman, hoedenmaker, is geboren op zaterdag 11 maart 1848 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 3 september 1902. Herman werd hoogstens 54 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Herman was eerder gehuwd (1) met Elizabet Jeannette Valentijn.

Van Herman en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Leendert Kroos is geboren op zaterdag 12 november 1892 in Amsterdam (Nh), zie VIII-Y.

2  Johan Christoffel Kroos is geboren op dinsdag 31 mei 1898 in Amsterdam (Nh), zie VIII-Z.

Margaretha trouwt op woensdag 3 september 1902 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op dinsdag 6 december 1910) op 44-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Antonius Bernardus Hamaker, zoon van Antonius Hamaker en Sara Bosboom. Antonius, stoker en melkslijter, is geboren op vrijdag 20 januari 1860 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 2 juli 1934 in Rotterdam (Zh). Antonius werd 74 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Antonius was eerder gehuwd (1) met Wilhelmina Antoinetta Vroom. Antonius was later gehuwd (3) met Elisabeth Klasina Maria Westerveld.

VII-O  Helena Färber, dochter van Jan Christoff Färber en Gerritje Koppijn (VI-F), is geboren rond 1860 in Amsterdam (Nh).

Helena trouwt op donderdag 11 juli 1901 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 41-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerrit Leendert Christiaan van der Velden, zie VII-V.

VII-P  Catharina Louisa Färber, dochter van Jan Christoff Färber en Gerritje Koppijn (VI-F), is geboren rond 1863 in Amsterdam (Nh), is overleden voor donderdag 17 mei 1900. Catharina werd hoogstens 37 jaar.

Catharina trouwt op woensdag 21 oktober 1891 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Hermanus Jacobus Koeree, zoon van Willem Koeree en Maria Gezina Joris. Hermanus, suikerbakker, werkman en beddenmaker, is geboren op zondag 30 juni 1861 in Haarlem (Nh).

Hermanus was eerder gehuwd (1) met Maria Elisabeth Färber (zie VII-Q). Hermanus was later gehuwd (3) met Adriana Blankert.

Van Hermanus en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Hermanus Jacobus Koeree is geboren op zaterdag 5 augustus 1893 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AA.

2  Louis Koeree is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AB.

VII-Q  Maria Elisabeth Färber, dochter van Jan Christoff Färber en Gerritje Koppijn (VI-F), is geboren op maandag 22 mei 1865 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 21 oktober 1891. Maria werd hoogstens 26 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Maria trouwt op woensdag 1 september 1886 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Hermanus Jacobus Koeree, zoon van Willem Koeree en Maria Gezina Joris. Hermanus, suikerbakker, werkman en beddenmaker, is geboren op zondag 30 juni 1861 in Haarlem (Nh).

Hermanus was later gehuwd (2) met Catharina Louisa Färber (zie VII-P). Hermanus was later gehuwd (3) met Adriana Blankert.

Van Hermanus en Maria is een kind bekend:

1  Maria Gesina Wilhelmina Koeree is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AC.

VII-R  Rebecca Christina Dirkje van der Velden, dochter van Christoffel Hendrik van der Velden en Jannetje Koppijn (VI-G), is geboren rond 1855 in Amsterdam (Nh).

Rebecca trouwt op donderdag 6 november 1879 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Andries Michiel Nicolaas van den Broeke, zoon van Andries van den Broeke en Neeltje Helena Ludenhoff. Andries, tapper en agent van een levensverzekeringsmaatschappij, is geboren op woensdag 24 oktober 1855 in Amsterdam (Nh).

Van Andries en Rebecca zijn twee kinderen bekend:

1  Jannetje van den Broeke is geboren rond 1881 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AD.

2  Andries Michiel Nicolaas van den Broeke is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AE.

VII-S  Hermanus Carolus van der Velden, zoon van Christoffel Hendrik van der Velden en Jannetje Koppijn (VI-G), aanspreker, agent van een levensverzekeringsmaatschappij en begrafenisondernemer, is geboren op maandag 19 januari 1857 in Amsterdam (Nh).

Hermanus trouwt op donderdag 7 februari 1889 in Amsterdam (Nh) op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Wilhelmina Elizabeth Ras, dochter van Hendrik Johannes Ras en Leen Scholte. Wilhelmina is geboren rond 1863 in Amsterdam (Nh).

Van Hermanus en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Leena van der Velden is geboren rond 1890 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AF.

2  Jannetje van der Velden is geboren rond 1901 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AG.

VII-T  Christoffel Hendrik van der Velden, zoon van Christoffel Hendrik van der Velden en Jannetje Koppijn (VI-G), goudsmid en juwelier, is geboren op donderdag 11 april 1861 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 19 januari 1935 in Landsmeer (Nh). Christoffel werd 73 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Christoffel trouwt op donderdag 1 mei 1884 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Anna Maria Cornelia Reiss, dochter van Hendrik Reis en Ida Schinkel. Anna is geboren rond 1860 in Amsterdam (Nh).

Van Christoffel en Anna is een kind bekend:

1  Ida Maria Cornelia van der Velden is geboren rond 1889 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AH.

VII-U  Jannetje van der Velden, dochter van Christoffel Hendrik van der Velden en Jannetje Koppijn (VI-G), is geboren rond 1864 in Amsterdam (Nh), is overleden voor donderdag 19 maart 1914. Jannetje werd hoogstens 50 jaar.

Jannetje trouwt op donderdag 14 augustus 1884 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Aart Ernst Reiss, zoon van Hendrik Reis en Ida Schinkel. Hendrik, stukadoor en aannemer van bouwwerken, is geboren op zondag 6 april 1862 in Amsterdam (Nh).

Hendrik was later gehuwd (2) met Sara Maria Kommers.

Van Hendrik en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Reiss is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AI.

2  Jannetje Reiss is geboren rond 1887 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AJ.

3  Ida Maria Cornelia Reiss is geboren rond 1889 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie VIII-AK.

4  Rebecca Christina Dirkje Reiss is geboren rond 1891 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AL.

5  Christoffel Hendrik Reiss is geboren rond 1894 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AM.

6  Johanna Maria Cornelia Reiss is geboren rond 1897 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AN.

VII-V  Gerrit Leendert Christiaan van der Velden, zoon van Christoffel Hendrik van der Velden en Jannetje Koppijn (VI-G), aanspreker, is geboren op maandag 1 maart 1869 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 19 december 1941 in Castricum (Nh). Gerrit werd 72 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 11 juli 1901 in Amsterdam (Nh) op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Helena Färber, zie VII-O.

VII-W  Christoffel Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, werkman en schipper, is geboren op maandag 10 februari 1851 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 6 december 1912 in Amsterdam (Nh). Christoffel werd 61 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Christoffel trouwt op woensdag 4 juni 1873 in Amsterdam (Nh) op 22-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Johanna van der Weg, dochter van Johannes Lambertus van der Weg en Jannetje Groen. Johanna is geboren op woensdag 10 juli 1844 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 2 december 1908. Johanna werd hoogstens 64 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Van Christoffel en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Lambertus Koppijn is geboren op zaterdag 14 november 1874 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AO.

2  Catharina Louisa Koppijn is geboren rond 1876 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AP.

3  Gerritje Jannetje Koppijn is geboren rond 1878 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AQ.

4  Lodewijk Koppijn is geboren op zondag 5 oktober 1879 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AR.

5  Johanna Christina Koppijn is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AS.

6  Christina Hendrika Koppijn is geboren op woensdag 25 juni 1890 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AT.

Christoffel trouwt op woensdag 2 december 1908 in Amsterdam (Nh) op 57-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 55-jarige Johanna Maria Hendrika Alida van Pareen. Johanna is geboren rond 1853 in Amsterdam (Nh).

(ouders: Hendrik van Pareen en Alida Visser)q

Johanna was eerder gehuwd (1) met Gerrit Pelser.

VII-X  Maarten Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, stucadoor, is geboren rond 1853 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 14 juli 1880. Maarten werd hoogstens 27 jaar.

Maarten trouwt op woensdag 23 februari 1876 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Wilhelmina Johanna Maria de Witt, dochter van Hermanus de Witt en Mijntje Kramer. Wilhelmina, winkelierster, is geboren rond 1857 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 25 augustus 1946 in Ermelo (Ge). Wilhelmina werd ongeveer 89 jaar.

Wilhelmina was later gehuwd (2) met Johannes Cornelis Rabison. Wilhelmina was later gehuwd (3) met Jacobus Louwrens Stamkot. Wilhelmina was later gehuwd (4) met Gerrit Jan Koppijn (zie VII-Y).

VII-Y  Gerrit Jan Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, barbier, is geboren op dinsdag 28 maart 1854 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 8 september 1897. Gerrit werd hoogstens 43 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Gerrit trouwt op woensdag 14 juli 1880 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Wilhelmina Johanna Maria de Witt, dochter van Hermanus de Witt en Mijntje Kramer. Wilhelmina, winkelierster, is geboren rond 1857 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 25 augustus 1946 in Ermelo (Ge). Wilhelmina werd ongeveer 89 jaar.

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met Maarten Koppijn (zie VII-X). Wilhelmina was eerder gehuwd (2) met Johannes Cornelis Rabison. Wilhelmina was eerder gehuwd (3) met Jacobus Louwrens Stamkot.

Van Gerrit en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Hermanus Hendrik Johan Koppijn is geboren op vrijdag 15 april 1881 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AU.

2  Wilhelmina Johanna Maria Koppijn is geboren rond 1883 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AV.

3  Albert Andries Hendrik Koppijn is geboren op zondag 19 augustus 1888 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AW.

VII-Z  Albert Andries Hendrik Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, slachtersknecht en broodbezorger, is geboren op donderdag 24 april 1856 in Amsterdam (Nh).

Albert trouwt op donderdag 4 december 1884 in Amsterdam (Nh) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Jansje van Petten, dochter van Pieter van Petten en Catharina Groen. Jansje, dienstbode, is geboren rond 1853 in Hoorn (Nh).

Van Albert en Jansje zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Louisa Koppijn is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AX.

2  Piet Koppijn is geboren op zondag 28 november 1886 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AY.

3  Bertha Koppijn is geboren op vrijdag 1 juni 1894 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AZ.

VII-AA  Johannes Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, is geboren op dinsdag 26 april 1859 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 9 juli 1933 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 74 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 28 februari 1907 in Dordrecht (Zh) op 47-jarige leeftijd met de 52-jarige Lijntje van Deelen, dochter van Cornelis van Deelen en Willemijntje Kesselaar. Lijntje is geboren op dinsdag 21 maart 1854 in Puttershoek (Zh), is overleden op maandag 14 november 1927 in Rotterdam (Zh). Lijntje werd 73 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Lijntje was eerder gehuwd (1) met Gerrit van der Waal.

VII-AB  Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, diamantslijper, is geboren op zondag 12 juni 1864 in Amsterdam (Nh).

Willem trouwt op donderdag 2 mei 1889 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Christina Hendrika Muller, dochter van Christiaan Muller en Stijntje Vermeulen. Christina is geboren rond 1865 in Amsterdam (Nh).

Van Willem en Christina zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina Louisa Koppijn is geboren rond 1894 in Amsterdam (Nh), zie VIII-BA.

2  Stijntje Wilhelmina Koppijn is geboren rond 1897 in Amsterdam (Nh), zie VIII-BB.

VII-AC  Hendrik Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, diamantslijper, is geboren op woensdag 18 juli 1866 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 10 december 1934 in Amsterdam (Nh). Hendrik werd 68 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 17 juli 1895 in Amsterdam (Nh) op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Anna Catharina Jordan, dochter van Coenraad Willem Jordan en Johanna Hendrika Muller. Elisabeth is geboren op woensdag 22 april 1874 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 5 maart 1944 in Amsterdam (Nh). Elisabeth werd 69 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Hendrik en Elisabeth is een kind bekend:

1  Johan Hendrik Koppijn is geboren op dinsdag 21 april 1896 in Amsterdam (Nh), zie VIII-BC.

VII-AD  Klaas Koppijn, zoon van Gerrit Jan Coppijn (VI-H) en Catharina Louisa Munnik, werkman, is geboren op maandag 3 augustus 1868 in Amsterdam (Nh).

Klaas trouwt op woensdag 23 maart 1892 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Leijssenaar, dochter van Hendrik Leijssenaar en Grietje Eshuis. Jantje is geboren op vrijdag 19 februari 1869 in Achter de Kerk (Dr).

VII-AE  Gerdina Koppijn, dochter van Lambertus Koppijn (VI-J) en Lena Verruijt, is geboren op vrijdag 8 juli 1853 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 24 april 1918 in Zeist (Ut). Gerdina werd 64 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Gerdina trouwt op donderdag 15 mei 1879 in Oudshoorn (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirk de Graaf, zoon van Simon de Graaf en Cornelia Maria Leenheer. Dirk is geboren op zondag 14 december 1856 in Koudekerk (Zh), is overleden op zaterdag 7 mei 1938 in Alphen aan den Rijn (Zh). Dirk werd 81 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Van Dirk en Gerdina is een kind bekend:

1  Simon de Graaf is geboren rond 1886 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op woensdag 27 januari 1886 in Aarlanderveen (Zh).

VII-AF  Dirkje Koppijn, dochter van Lambertus Koppijn (VI-J) en Lena Verruijt, is geboren op woensdag 14 maart 1860 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op woensdag 17 januari 1945 in Boskoop (Zh). Dirkje werd 84 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Dirkje trouwt op donderdag 17 augustus 1882 in Oudshoorn (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Broer, zoon van Willem Broer en Johanna Boer. Pieter is geboren op zondag 9 augustus 1857 in Boskoop (Zh), is overleden op zaterdag 30 juni 1928 in Boskoop (Zh). Pieter werd 70 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Pieter en Dirkje zijn acht kinderen bekend:

1  Willem Lambertus Broer is geboren op maandag 6 augustus 1883 in Boskoop (Zh), zie VIII-BD.

2  Lambertus Dirk Broer is geboren op vrijdag 22 mei 1885 in Boskoop (Zh).

3  Johanna Helena Broer is geboren op zaterdag 29 mei 1886 in Boskoop (Zh), zie VIII-BE.

4  Johanna Gerdina Broer is geboren op zaterdag 12 januari 1889 in Boskoop (Zh), is overleden op woensdag 13 februari 1889 in Boskoop (Zh). Johanna werd 1 maand en 1 dag.

5  Johanna Gerdina Broer is geboren op zaterdag 2 augustus 1890 in Boskoop (Zh), is overleden op dinsdag 20 januari 1891 in Boskoop (Zh). Johanna werd 5 maanden en 18 dagen.

6  Johanna Broer is geboren op maandag 24 juli 1893 in Boskoop (Zh), is overleden op woensdag 23 februari 1910 in Boskoop (Zh). Johanna werd 16 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

7  Lambertus Broer is geboren op zondag 5 september 1897 in Boskoop (Zh), is overleden op donderdag 15 februari 1945 in Alphen aan den Rijn (Zh). Lambertus werd 47 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

8  Gerdina Wilhelmina Broer is geboren op donderdag 22 september 1898 in Boskoop (Zh), zie VIII-BF.

VII-AG  Maria Cornelia Koppijn, dochter van Lambertus Koppijn (VI-J) en Lena Verruijt, is geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Aarlanderveen (Zh).

Maria trouwt op zaterdag 9 februari 1889 in Oudshoorn (Zh) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Albert Visser, zoon van Elle Visser en Jantien Bromme. Albert is geboren rond 1865 in Steenwijkerwold (Ov).

Van Albert en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Lena Visser is geboren op maandag 5 januari 1891 in Oudshoorn (Zh), is overleden voor dinsdag 5 maart 1895 in Oudshoorn (Zh). Lena werd hoogstens 4 jaar en 2 maanden.

2  Jantina Visser is geboren op vrijdag 25 maart 1892 in Oudshoorn (Zh).

3  Lena Visser is geboren op dinsdag 5 maart 1895 in Oudshoorn (Zh), is overleden op zondag 25 april 1948 in Alphen aan den Rijn (Zh). Lena werd 53 jaar, 1 maand en 20 dagen.

4  Gerdina Visser is geboren op zaterdag 27 januari 1900 in Oudshoorn (Zh).

VII-AH  Hendrina van Roosmalen, dochter van Matheus van Roosmalen en Jannetje Coppijn (VI-K), is geboren op zondag 15 juli 1855 in Erp (Nb), is overleden op donderdag 7 april 1910 in Erp (Nb). Hendrina werd 54 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Hendrina trouwt op zaterdag 20 mei 1882 in Erp (Nb) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Lambertus van de Krommenacker, zoon van Peter van de Krommenacker en Petronella Wijdeven. Lambertus is geboren op donderdag 9 november 1848 in Boekel (Nb), is overleden op vrijdag 14 januari 1927 in Erp (Nb). Lambertus werd 78 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Lambertus en Hendrina zijn negen kinderen bekend:

1  Antonius van de Krommenacker is geboren op dinsdag 1 mei 1883 in Erp (Nb), zie VIII-BG.

2  Petrus van de Krommenacker is geboren op zondag 7 september 1884 in Erp (Nb), zie VIII-BH.

3  Petronella van de Krommenacker is geboren op vrijdag 18 maart 1887 in Erp (Nb).

4  Levenloos kind van de Krommenacker is ter wereld gekomen op vrijdag 28 november 1890 in Erp (Nb).

5  Matheus van de Krommenacker is geboren op maandag 18 april 1892 in Erp (Nb), is overleden op woensdag 13 november 1901 in Erp (Nb). Matheus werd 9 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

6  Johanna Maria van de Krommenacker is geboren op maandag 18 april 1892 in Erp (Nb), zie VIII-BI.

7  Catharina van de Krommenacker is geboren op woensdag 19 december 1894 in Erp (Nb), is overleden op maandag 25 mei 1896 in Erp (Nb). Catharina werd 1 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

8  Christiaan van de Krommenacker is geboren op maandag 1 maart 1897 in Erp (Nb), zie VIII-BJ.

9  Lamberta van den Krommenacker is geboren op maandag 3 juli 1899 in Erp (Nb), is overleden op donderdag 1 februari 1906 in Erp (Nb). Lamberta werd 6 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

VII-AI  Hendrica van Roosmalen, dochter van Matheus van Roosmalen en Jannetje Coppijn (VI-K), is geboren op zaterdag 5 oktober 1861 in Erp (Nb), is overleden op dinsdag 31 januari 1950 in Erp (Nb). Hendrica werd 88 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hendrica trouwt op vrijdag 8 november 1895 in Erp (Nb) op 34-jarige leeftijd met de 50-jarige Martinus van de Warenburg, zoon van Hendrikus van de Warenburg en Petronella Klink (Peternel). Martinus is geboren op zondag 8 december 1844 in Erp (Nb), is overleden op donderdag 19 januari 1911 in Erp (Nb). Martinus werd 66 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Martinus en Hendrica zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind van de Warenburg is ter wereld gekomen op maandag 24 april 1899 in Erp (Nb).

2  Levenloos kind van de Warenburg is ter wereld gekomen op woensdag 19 december 1900 in Erp (Nb).

3  Levenloos kind van de Warenburg is ter wereld gekomen op maandag 26 mei 1902 in Erp (Nb).

4  Petronella Johanna van de Warenburg is geboren op vrijdag 22 januari 1904 in Erp (Nb).

VII-AJ  Jacobus Hendrik Garnier, zoon van Jacobus Garnier en Johanna Coppijn (VI-L), steenhouwer, is geboren op woensdag 18 februari 1846 in Den Haag (Zh), is overleden op maandag 27 november 1905 in Den Haag (Zh). Jacobus werd 59 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 31 januari 1872 in Den Haag (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Catharina Combrink, dochter van Jan Casper Combrink en Aaltje Broekema. Anna is geboren op maandag 21 februari 1848 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 2 november 1897 in Den Haag (Zh). Anna werd 49 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Jacobus en Anna zijn elf kinderen bekend:

1  Jacobus Hendrik Garnier is geboren op donderdag 14 maart 1872 in Den Haag (Zh), zie VIII-BK.

2  Jan Casper Hendrik Garnier, marinier, is geboren op dinsdag 29 april 1873 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 10 augustus 1897 in Batavia (INDO). Jan werd 24 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

3  Aaltje Garnier is geboren op donderdag 27 augustus 1874 in Den Haag (Zh), zie VIII-BL.

4  Anna Catharina Garnier is geboren op maandag 2 oktober 1876 in Den Haag (Zh), zie VIII-BM.

5  Hendrik Jacobus Garnier is geboren op maandag 9 september 1878 in Den Haag (Zh), zie VIII-BN.

6  Teunigje Hendrica Garnier is geboren op woensdag 28 januari 1880 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 1 maart 1881 in Den Haag (Zh). Teunigje werd 1 jaar, 1 maand en 1 dag.

7  Johanna Garnier is geboren op dinsdag 25 oktober 1881 in Den Haag (Zh), zie VIII-BO.

8  Teunigje Hendrica Garnier is geboren op zondag 29 november 1885 in Den Haag (Zh), is overleden op vrijdag 2 april 1886 in Den Haag (Zh). Teunigje werd 4 maanden en 4 dagen.

9  Helena Garnier is geboren op zaterdag 2 april 1887 in Den Haag (Zh), zie VIII-BP.

10  Maria Garnier is geboren op maandag 19 maart 1888 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 27 juni 1888 in Den Haag (Zh). Maria werd 3 maanden en 8 dagen.

11  Carolina Emma Garnier is geboren op zondag 2 juni 1889 in Den Haag (Zh), zie VIII-BQ.

VII-AK  Catharina Garnier, dochter van Jacobus Garnier en Johanna Coppijn (VI-L), is geboren op dinsdag 19 oktober 1847 in Den Haag (Zh).

Catharina trouwt op woensdag 18 november 1874 in Den Haag (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Johan Martinus Bach, zoon van Johan Martinus Bach en Pieternella van der Loos. Johan, sigarenmaker, is geboren op donderdag 20 november 1851 in Den Haag (Zh), is overleden op vrijdag 25 september 1896 in Den Haag (Zh). Johan werd 44 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Johan en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Johanna Catharina Bach is geboren op woensdag 13 juni 1877 in Den Haag (Zh).

2  Magdalena Wilhelmina Bach is geboren op woensdag 22 januari 1879 in Den Haag (Zh), zie VIII-BR.

3  Geertruida Bach is geboren op woensdag 23 juni 1886 in Den Haag (Zh), zie VIII-BS.

VII-AL  Elisabeth Magdalena Garnier, dochter van Jacobus Garnier en Johanna Coppijn (VI-L), is geboren op vrijdag 11 februari 1853 in Den Haag (Zh).

Elisabeth trouwt op woensdag 21 mei 1873 in Den Haag (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Jacobus Innemee, zoon van Johannes Innemee en Johanna Agatha Rauws. Cornelis, metselaar, is geboren in 1846 in Den Haag (Zh), is overleden op maandag 20 mei 1929 in Delft (Zh). Cornelis werd 83 jaar.

VII-AM  Magdalena Wilhelmina Garnier, dochter van Jacobus Garnier en Johanna Coppijn (VI-L), is geboren op maandag 4 juni 1855 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 24 mei 1933 in Den Haag (Zh). Magdalena werd 77 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Magdalena trouwt op woensdag 14 mei 1884 in Den Haag (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Bart Marinus de Hoog, zoon van Cornelis Jan Willem de Hoog en Dirkje van Ingen. Bart, timmerman, is geboren op dinsdag 4 september 1860 in Tiel (Ge), is overleden op zaterdag 3 juni 1939 in Voorburg (Zh). Bart werd 78 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Van Bart en Magdalena zijn twee kinderen bekend:

1  Dirkje Magdalena de Hoog is geboren op maandag 17 december 1888 in Den Haag (Zh).

2  Bart Marinus de Hoog is geboren op woensdag 13 december 1893 in Den Haag (Zh).

VII-AN  Johannes Garnier, zoon van Jacobus Garnier en Johanna Coppijn (VI-L), steenhouwer, is geboren op dinsdag 22 oktober 1861 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 28 december 1918 in Den Haag (Zh). Johannes werd 57 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 26 oktober 1898 in Den Haag (Zh) op 37-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrika Arkesteijn, dochter van Cornelis Johannes Arkesteijn en Hendrika Hollander. Hendrika is geboren op woensdag 4 januari 1865 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 15 maart 1934 in Den Haag (Zh). Hendrika werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Johannes Wilhelmus Petrus Beudeker.

Van Johannes en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrika Garnier is geboren op dinsdag 31 mei 1898 in Den Haag (Zh), zie VIII-BT.

2  Johanna Garnier is geboren op zaterdag 11 augustus 1900 in Den Haag (Zh), zie VIII-BU.

Generatie VIIIChristina Hendrika Reijgers.

VIII-A  Christina Hendrika Reijgers, dochter van Christiaan Lodewijk Reijgers (VII-A) en Olympia Louisa Alexandrina Motman, is geboren in 1844, is overleden in 1919. Christina werd 75 jaar.

Christina trouwt in 1864 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes de Quant. Johannes, onderwijzer Gouvernements lagere school, is geboren op vrijdag 23 april 1841 in Dordrecht (Zh).

Johannes en Christina hebben samen elf kinderen, onder wie:

1  Johanna de Quant.

2  Suzanna de Quant.

3  Willem de Quant.

VIII-B  Christiaan Hendrik Reijgers, zoon van Joannes Frederik Reijgers (VII-B) en Margaretha Diks, agent van politie, is geboren op maandag 24 juli 1843 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 10 augustus 1912 in Amsterdam (Nh). Christiaan werd 69 jaar en 17 dagen.

Christiaan trouwt op woensdag 23 september 1868 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Christina Gangner, dochter van Jan Gangner en Catharina Helena Diederica Gerardina Horstman. Johanna is geboren op maandag 16 maart 1846 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 16 oktober 1931 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 85 jaar en 7 maanden.

Van Christiaan en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Frederik Christiaan Reijgers is geboren op maandag 9 november 1868 in Amsterdam (Nh), zie IX-A.

2  Anna Maria Geertruida Reijgers is geboren rond 1874 in Amsterdam (Nh), zie IX-B.

3  Christina Hendrika Reijgers is geboren rond 1876 in Amsterdam (Nh), zie IX-C.

4  Johannes Frederik Reijgers is geboren rond 1878 in Amsterdam (Nh), zie IX-D.

5  Johanna Christina Reijgers is geboren rond 1880 in Amsterdam (Nh), zie IX-E.

6  Anna Maria Reijgers is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh), zie IX-F.

7  Christiaan Hendrik Reijgers is geboren op zaterdag 21 december 1889 in Amsterdam (Nh), zie IX-G.

VIII-C  Christina Hendrika Reijgers, dochter van Willem Hendrik Reijgers (VII-C) en Johanna Catharina Jansen, dienstbode, is geboren rond 1853 in Amsterdam (Nh).

Christina trouwt op woensdag 31 januari 1877 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jan Roosenschoon, zoon van Adrianus Johannes Roosenschoon en Anna Maria Elffers. Jan, meubelmaker, is geboren rond 1855 in Amsterdam (Nh).

Van Jan en Christina zijn zes kinderen bekend:

1  Christina Maria Roosenschoon is geboren rond 1879 in Amsterdam (Nh), zie IX-H.

2  Jansje Roosenschoon is geboren rond 1881 in Amsterdam (Nh), zie IX-I.

3  Jan Roosenschoon is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh), zie IX-J.

4  Willem Hendrik Roosenschoon is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh), zie IX-K.

5  Johanna Catharina Roosenschoon is geboren rond 1888 in Amsterdam (Nh), zie IX-L.

6  Anna Margaretha Roosenschoon is geboren rond 1891 in Amsterdam (Nh), zie IX-M.

VIII-D  Anthonij Drogtrop, zoon van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), werkman, coiffeur en baardscheerder, is geboren op donderdag 8 februari 1855 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 14 december 1950 in Driebergen (Ut). Anthonij werd 95 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

In een Amsterdamse krantenadvertentie in het laatste kwartaal van 1885 wordt een faillissement van Anthonij aangekondigd. Het is niet bekend of dit is uitgesproken.

Anthonij gaat in ondertrouw op donderdag 11 januari 1883 in Amsterdam (Nh), trouwt op donderdag 25 januari 1883 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Gerharda Egberta Dina Drughorn, dochter van Arnold Drughorn en Gerharda Egberta Dina Adriaansz. Gerharda, winkelierster, is geboren op maandag 18 oktober 1852 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 4 november 1883 in Amsterdam (Nh). Gerharda werd 31 jaar en 17 dagen.

Gerharda was eerder gehuwd (1) met Hermanus Coenraad Eden.

Van Anthonij en Gerharda is een kind bekend:

1  Anthonij Drogtrop is geboren op woensdag 31 oktober 1883 22.00 uur in Amsterdam (Nh) (Binnen Bantammerstraat 23), is overleden op zondag 11 november 1883 01.00 uur in Amsterdam (Nh). Anthonij werd 11 dagen.

Anthonij trouwt op donderdag 5 februari 1885 in Vlissingen (Ze) op 29-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Johanna Magdalena Tielrooij, dochter van Johannes Cornelis Tielrooij en Maria Nobels. Johanna is geboren op vrijdag 28 januari 1859 in Vlissingen (Ze), is overleden op dinsdag 18 april 1939 in Driebergen (Ut), is begraven op vrijdag 21 april 1939 in Driebergen (Ut) (Nieuwe Algemene Begraafplaats). Johanna werd 80 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Anthonij en Johanna zijn vier kinderen bekend:

2  Maria Drogtrop is geboren op donderdag 10 december 1885 in Amsterdam (Nh), zie IX-N.

3  Elsabé Drogtrop is geboren op zondag 24 april 1887 in Amsterdam (Nh), zie IX-O.

4  Johanna Magdalena Drogtrop is geboren op woensdag 9 mei 1888 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 23 maart 1975 in Zeist (Ut). Johanna werd 86 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Het lijkt erop dat Johanna Magdalena en Antonia vrijwel altijd samen hebben gewoond.

5  Antonia Drogtrop is geboren op donderdag 4 april 1889 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 20 juli 1971 in Driebergen (Ut). Antonia werd 82 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

VIII-E  Everdina Elisabeth Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), is geboren op zaterdag 21 juni 1856 10.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 12 juni 1933 in Amsterdam (Nh). Everdina werd 76 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Everdina trouwt op donderdag 1 november 1877 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Jansen, zoon van Jacobus Pieter Jansen en Elizabeth Tielrooij. Gerrit, assistent apotheker, is geboren op donderdag 9 september 1852 in Vlissingen (Ze).

Van Gerrit en Everdina is een kind bekend:

1  Jacobus Pieter Jansen is geboren op dinsdag 21 april 1885 in Amsterdam (Nh), zie IX-P.

VIII-F  Jacobus Drogtrop, zoon van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), vleeschhouwer en koopman, is geboren op donderdag 27 november 1862 16.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 26 maart 1940 in Dordrecht (Zh). Jacobus werd 77 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 18 januari 1882 in Haarlem (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), dochter van Johannes Marinus van Emmerik en Dina Schreuder. Jansje is geboren op vrijdag 29 oktober 1858 14.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 19 juni 1928 14.30 uur in Haarlem (Nh). Jansje werd 69 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

(Johanna was meestal ziek; ze had waarschijnlijk suikerziekte waardoor zij beurtelings niet kon zien doordat haar ogen ontstoken waren of niet kon lopen vanwege "open benen")

De ouders van Jacobus Drogtrop en de ouders van Johanna Catharina van Emmerik zijn op dezelfde dag 3 mei 1854 en waarschijnlijk zelfs binnen 1 uur na elkaar in het huwelijk getreden in Haarlem.

Van Jacobus en Jansje zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Marinus Drogtrop, koopman, is geboren op maandag 2 januari 1882 in Haarlem (Nh), is ongehuwd overleden op woensdag 4 januari 1933 in Haarlem (Nh). Johannes werd 51 jaar en 2 dagen.

2  Diena Drogtrop is geboren op woensdag 17 oktober 1883 in Haarlem (Nh), zie IX-Q.

3  Cato Drogtrop is geboren op zondag 21 juni 1885 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 7 januari 1917 in Heel en Panheel (Li). Cato werd 31 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

4  Jacobus Drogtrop (Co) is geboren op donderdag 22 september 1887 in Haarlem (Nh), is nederlands hervormd gedoopt, zie IX-R.

5  Elselina Drogtrop (Els) is geboren op maandag 16 juni 1890 in Haarlem (Nh), zie IX-S.

6  Antoon Drogtrop is geboren op maandag 30 oktober 1893 in Haarlem (Nh), zie IX-T.

7  Willem Drogtrop is geboren op maandag 31 augustus 1896 17.00 uur in Haarlem (Nh) (Valkesteeg 5B), zie IX-U.

8  Johanna Catharina Drogtrop (Jansje) is geboren op dinsdag 18 april 1899 06.00 uur in Haarlem (Nh) (Valkesteeg 56), is overleden op woensdag 14 juni 1933 15.00 uur in Etten-Leur (Nb), is als overleden aangegeven op vrijdag 16 juni 1933 in Etten-Leur (Nb). Jansje werd 34 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Jansje was spastisch en sterk in de groei achtergebleven. Zij kon niet praten en niet zonder hulp eten. Drinken kon Jansje wel zelf, alhoewel onbeheerst, want als zij uit een gewoon kopje of een beker dronk, beet zij die kapot. Om te voorkomen, dat zij zich daarmee verwondde had zij een speciale geëmailleerde ijzeren kroes. Zij werd later verzorgd door haar drie jaar jongere zusje Sien, die zich herinnerde, dat Jansje nog heel lang in een kinderwagen lag. Jansje was erg aan Sien gehecht en vond het heel erg, toen Sien in 1920 trouwde en het ouderlijk huis verliet. Waarschijnlijk heeft daarna haar moeder haar zo goed en zo kwaad als dat ging verzorgd, want binnen een jaar na haar overlijden op 21-6-1928 wordt Jansje op 27 maart 1929 in het St. Antoniusgesticht te Etten Leur opgenomen. Zij is daar op 14 juni 1933 overleden. Sien en haar man Henk Kneijnsberg hebben haar daar nog enkele malen bezocht. Jansje was naar haar moeder vernoemd. Moeder en dochter hadden beiden een moeilijk leven. Volgens Sien wilde Jansje van Emmerik daarom niet, dat er nog kinderen naar haar vernoemd zouden worden. Tiek heeft Jansje niet gekend. (Bronnen: Mondeling overlevering van Henk en Sien Kneijnsberg-Drogtrop aan hun dochter Tiek)

9  Clasina Catharina Drogtrop (Sien) is geboren op maandag 17 maart 1902 in Haarlem (Nh), zie IX-V.

VIII-G  Elisabeth Gerarda Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), is geboren op donderdag 21 september 1865 23.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 20 november 1912 in Zwolle (Ov), is begraven in Harderwijk (Ge). Elisabeth werd 47 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Elisabeth trouwt op donderdag 9 augustus 1894 in Harderwijk (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Lieuwe Smit, zoon van Dirk Smit en Maria Lieuwes van der Werff (Marijke). Lieuwe, handelsreiziger, is geboren op vrijdag 22 maart 1861 in Leeuwarden (Fr), is overleden op zondag 18 september 1932 in Zwolle (Ov). Lieuwe werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Lieuwe en Elisabeth is een kind bekend:

1  Dirk Anthonie Smit is geboren op zondag 19 april 1896 in Zwolle (Ov), zie IX-W.Hermanus van Brederode en Elsabé Drogtrop. van Brederode_Drogtrop grafzerk. Elsabe Drogtrop en Hans van Brederode.

VIII-H  Elsabe Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), is geboren op maandag 5 december 1870 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 5 maart 1945 in Haarlem (Nh). Elsabe werd 74 jaar en 3 maanden.

Elsabe trouwt op woensdag 15 mei 1895 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Hermanus van Brederode, zoon van Hermanus van Brederode en Jannetje Engelenberg. Hermanus, metselaar, is geboren op vrijdag 27 juli 1866 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 19 februari 1941 11.00 uur in Haarlem (Nh). Hermanus werd 74 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Was huwelijksgetuige bij Cornelia Drogtrop x Friedrich Wilhelm Peeters op donderdag 31 maart 1904 in Haarlem. Cornelia Drogtrop was zijn schoonzuster.

Van Hermanus en Elsabe zijn drie kinderen bekend:

1  Jannetje Hermina van Brederode is geboren op donderdag 19 maart 1896 in Haarlem (Nh), zie IX-X.

2  Herman van Brederode is geboren op dinsdag 2 mei 1899 in Haarlem (Nh), is gedoopt op zondag 2 juli 1899 in Haarlem (Nh), zie IX-Y.

3  Elsabe van Brederode is geboren op zondag 17 juni 1906 in Haarlem (Nh), zie IX-Z.Sutherland_Drogtrop grafzerk.

VIII-I  Maria Johanna Catharina Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), is geboren op woensdag 13 november 1872 in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 21 januari 1949 in Zwolle (Ov), is begraven in Zwolle (Ov) (Bergklooster). Maria werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 19 juni 1900 in Zwolle (Ov) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Daniel Casper Willem Sutherland, zoon van Daniel Sutherland en Maria van der Baan. Johannes is geboren op vrijdag 17 januari 1868 in Haaksbergen (Ov), is overleden op zondag 22 oktober 1944 in Zwolle (Ov), is begraven in Zwolle (Ov) (Bergklooster). Johannes werd 76 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Elsabé Sutherland is geboren op zondag 14 juni 1903 in Zwolle (Ov), is overleden op vrijdag 12 april 1968, is begraven in Zwolle (Ov) (Bergklooster). Elsabé werd 64 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

2  Maria Sutherland is geboren op zondag 28 mei 1911 in Zwolle (Ov), zie IX-AA.Cornelia Drogtrop grafzerk.

VIII-J  Cornelia Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VII-E) en Elsabé van Zon (Elsje), is geboren op woensdag 4 augustus 1875 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 20 april 1957 in Vlaardingen (Zh), is begraven in IJsselmonde (Zh) (Begraafplaats Herv. Gem. Rotterdam-IJsselmonde). Cornelia werd 81 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 31 maart 1904 in Haarlem (Nh) (is gescheiden op woensdag 3 november 1909 in Haarlem (Nh)) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Friedrich Wilhelm Peeters, zoon van Jan Barend Peeters en Maria Wilhelmina Krull. Friedrich, steendrukker, is geboren op zaterdag 10 februari 1872 15.00 uur in Amsterdam (Nh) (Nieuwendijk 86), is overleden op zondag 28 januari 1945 in Zeist (Ut). Friedrich werd 72 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Friedrich was eerder gehuwd (1) met Grietje Pruis. Friedrich was later gehuwd (3) met Johanna Margaretha Helena Reiber.

Van Friedrich en Cornelia is een kind bekend:

1  Elsje Wilhelmina Peeters is geboren op zondag 1 januari 1905 in Haarlem (Nh), zie IX-AB.

VIII-K  Maria Wilhelmina Katharina Drogtrop, dochter van Gerrit Drogtrop (VII-F) en Maria Johanna Catharina Westrik, dienstbode, is geboren op maandag 4 april 1864 13.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 9 maart 1931 23.30 uur in Haarlem (Nh). Maria werd 66 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op woensdag 6 augustus 1890 in Haarlem (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Karel Biesbrouck ook genaamd Hendrik, zoon van Carolina Biesbrouck. Karel, sigarenmaker, is geboren op vrijdag 8 juli 1864 in Veere (Ze), is overleden op woensdag 26 september 1934 19.00 uur in Haarlem (Nh). Karel werd 70 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Van Karel en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Gerardus Karel Biesbrouck is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op zondag 16 augustus 1891 13.00 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 65), is overleden op zondag 13 maart 1892 in Haarlem (Nh). Gerardus werd 6 maanden en 26 dagen.

2  Gerardina Maria Biesbrouck is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op zaterdag 24 september 1892 10.00 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 65), zie IX-AC.

3  Karel Gerardus Biesbrouck is geboren op vrijdag 9 maart 1894 22.00 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 65), zie IX-AD.

4  Gerardus Biesbrouck is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op vrijdag 27 november 1896 07.00 uur in Haarlem (Nh), zie IX-AE.

5  Johannes Biesbrouck is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op donderdag 20 juli 1899 03.30 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 39).

6  Hendrik Biesbrouck is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op donderdag 3 mei 1900 10.30 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 39), is overleden op zaterdag 26 mei 1900 in Haarlem (Nh). Hendrik werd 23 dagen.

7  Hendrik Biesbrouck is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op zondag 23 juni 1901 11.00 uur in Haarlem (Nh) (Lange Heerenstraat 6), zie IX-AF.

8  Maria Biesbrouck is geboren rond 1904 in Schoten (Nh), is overleden op vrijdag 2 november 1906 in Haarlem (Nh). Maria werd ongeveer 2 jaar.

9  Petrus Biesbrouck is geboren rond februari 1905 in Schoten (Nh), is overleden op zaterdag 3 november 1906 in Haarlem (Nh). Petrus werd ongeveer 1 jaar en 9 maanden.

VIII-L  Pieter Gerrit Drogtrop, zoon van Gerrit Drogtrop (VII-F) en Maria Johanna Catharina Westrik, sigarenmaker, is geboren op dinsdag 3 september 1867 13.00 uur in Haarlem (Nh) (Lange Doelstraat Wijk 4 699), is overleden op dinsdag 12 augustus 1924 17.30 uur in Haarlem (Nh). Pieter werd 56 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 3 augustus 1892 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Klara Hutter, dochter van Jozeph Hutter en Dina Kok. Maria is geboren op zaterdag 18 april 1868 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 26 oktober 1948 in Beverwijk (Nh). Maria werd 80 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Maria was later gehuwd (2) met Gerardus Snijder.

Van Pieter en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Dina Maria Martina Drogtrop is geboren op donderdag 28 september 1893 in Haarlem (Nh), zie IX-AG.

2  Maria Petronella Drogtrop is geboren op dinsdag 7 januari 1896 23.00 uur in Haarlem (Nh) (Leliestraat 40), zie IX-AH.

3  Petronella Klara Drogtrop is geboren op zondag 14 augustus 1898 06.00 uur in Beverwijk (Nh) (Munnikenweg), is overleden op woensdag 16 mei 1900 00.30 uur in Haarlem (Nh). Petronella werd 1 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

4  Pieter Gerrit Drogtrop (Piet) is als geboren aangegeven, is geboren op donderdag 18 april 1901 02.00 uur in Haarlem (Nh) (Delftstraat 29), zie IX-AI.

5  Petronella Klara Drogtrop is geboren op donderdag 7 mei 1903 in Haarlem (Nh), zie IX-AJ.

6  Johanna Cornelia Drogtrop is geboren op dinsdag 26 september 1905 in Haarlem (Nh), zie IX-AK.

7  Cornelia Hendrika Drogtrop (Cor) is geboren op zaterdag 14 september 1912 in Schoten (Nh), zie IX-AL.

8  Hendrika Anna Drogtrop is geboren op woensdag 15 april 1914 in Schoten (Nh), zie IX-AM.

VIII-M  Elsabee Drogtrop, dochter van Gerrit Drogtrop (VII-F) en Maria Johanna Catharina Westrik, is geboren op dinsdag 23 juli 1872 22.00 uur in Haarlem (Nh) (Gedempte Voldersgracht Wijk 4 423), is overleden op zondag 18 maart 1951 in Amsterdam (Nh). Elsabee werd 78 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

(verhuisde op 4-10-1895 naar Amsterdam)

Elsabee trouwt op donderdag 26 september 1895 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendricus Johannes Wessel, zoon van Johannes Wessel en Johanna Maria Meuringer. Hendricus, timmerman, is geboren op maandag 20 juni 1864 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 19 oktober 1944 in Amsterdam (Nh). Hendricus werd 80 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Hendricus en Elsabee zijn negen kinderen bekend:

1  Maria Johanna Elisabeth Wessel is geboren op woensdag 19 augustus 1896 in Amsterdam (Nh), zie IX-AN.

2  Elisabeth Maria Wessel is geboren op vrijdag 22 juli 1898 in Amsterdam (Nh), zie IX-AO.

3  Johannes Gerardus Wessel is geboren op dinsdag 3 oktober 1899 in Amsterdam (Nh).

4  Hendrikus Franciscus Maria Wessel is geboren op zondag 2 december 1900 in Amsterdam (Nh), zie IX-AP.

5  Franciscus Theodorus Aloijsius Wessel is geboren op zondag 8 juni 1902 in Amsterdam (Nh), is jong overleden op vrijdag 25 december 1903 in Amsterdam (Nh). Franciscus werd 1 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

6  Franciscus Theodorus Aloijsius Wessel is geboren op zondag 4 december 1904 in Amsterdam (Nh), zie IX-AQ.

7  Elisabeth Cornelia Maria Wessel is geboren op vrijdag 15 november 1907 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 29 augustus 1995 in Amsterdam (Nh). Elisabeth werd 87 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Volgens persoonskaart moeder per 2-10-1948 verhuisd naar Batavia, Indonesië (Code A). Datum inschrijving Amsterdam 9-1-1952. Land vanwaar ingeschreven: Indonesië. Volgens Persoonslijst nimmer gehuwd geweest.

8  Antonius Casper Gerardus Wessel is geboren op zaterdag 6 januari 1912 in Amsterdam (Nh), zie IX-AR.

9  Gerardus Hendricus Johannes Wessel is geboren op vrijdag 21 augustus 1914 in Amsterdam (Nh), zie IX-AS.

VIII-N  Johannes Gerardus Drogtrop, zoon van Gerrit Drogtrop (VII-F) en Maria Johanna Catharina Westrik, broodbakker, is geboren op zondag 21 februari 1875 17.00 uur in Haarlem (Nh) (Gedempte Voldersgracht 427), is overleden op woensdag 7 september 1949 in Noordwijkerhout (Zh). Johannes werd 74 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

(Johannes had in 1895 militienummer 374 en werd uitgeloot)

Johannes trouwt op woensdag 19 oktober 1898 in Haarlem (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Elisabeth Catharina van de Weegh, dochter van Joannes Matheus van de Weegh en Anna Hout. Elisabeth is geboren op donderdag 6 december 1877 13.30 uur in Haarlem (Nh) (Korte Molensteeg 398), is overleden op vrijdag 28 september 1956 in Haarlem (Nh). Elisabeth werd 78 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Johannes en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Drogtrop is geboren op dinsdag 21 februari 1899 in Haarlem (Nh), zie IX-AT.

2  Johannes Gerardus Drogtrop is geboren op woensdag 25 december 1901 in Haarlem (Nh), zie IX-AU.

3  Elisabeth Catharina Drogtrop is geboren op donderdag 17 december 1903 in Haarlem (Nh), zie IX-AV.

4  Maria Catharina Drogtrop is geboren op zaterdag 25 februari 1905 in Haarlem (Nh), zie IX-AW.

VIII-O  Elisabeth Drogtrop, dochter van Gerrit Drogtrop (VII-F) en Maria Johanna Catharina Westrik, is geboren op zaterdag 7 april 1877 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 14 december 1964 in Heemstede (Nh). Elisabeth werd 87 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 28 mei 1902 in Haarlem (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis Hermanus van der Veldt, zoon van Gerardus Jacobus van der Veldt en Elizabeth Slobbe. Cornelis, chauffeur atax mij, garagehouder en kruidenier, is geboren op vrijdag 23 januari 1880 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 18 november 1943 in Haarlem (Nh). Cornelis werd 63 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Cornelis en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Elisabeth van der Veldt is geboren op zondag 22 maart 1903 in Haarlem (Nh), zie IX-AX.

2  Cornelia Elisabeth van der Veldt is geboren op dinsdag 11 juni 1907 in Haarlem (Nh), zie IX-AY.

3  Geertruida Adrianus Gerardina van der Veldt is geboren op dinsdag 18 mei 1909, zie IX-AZ.

4  Cornelis Hermanus van der Veldt is geboren op donderdag 4 augustus 1910, zie IX-BA.

5  Gerardus Jacobus van der Veldt is geboren op woensdag 11 december 1912 in Haarlem (Nh), zie IX-BB.

6  Wilhelmus Gerardus van der Veldt is geboren op zaterdag 22 augustus 1914 in Haarlem (Nh), zie IX-BC.

7  Hendricus van der Veldt is geboren op donderdag 19 oktober 1916 in Haarlem (Nh).Ida Dikkeboom. Gerardus Drogtrop.

VIII-P  Gerardus Drogtrop, zoon van Gerrit Drogtrop (VII-F) en Maria Johanna Catharina Westrik, kruidenier en pakhuisknecht, is geboren op woensdag 14 mei 1884 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 21 februari 1981 in Haarlem (Nh). Gerardus werd 96 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

(had een kruidenierswinkel in de Leidse Buurt in Haarlem)

Uit het Haarlemsch Dagblad van 2 september 1913 pagina 7:
Bekroond.
Op den n-ationalen kwartetwedstrijd gehouden op Zondag 31 Augustus te 's-Gravenhage, heeft het solo-kwartet "Harmonie" (4 leden van het dubbel kwartet van dien naam, directeur J. Wolterus Grootendorst) den tweeden prijs behaald met algemeene stemmen. Deze prijs bestond uit 4 zilveren draagmedailles en tien gulden.
Aan dezen wedstrijd werd onder meer deelgenomen door het Residentie-kwartet (Den Haag), Orpheus (Rotterdam), Kunstmin (Den Haag) en Onderlinge Oefening (Den Haag).
Het is in 4 weken tijds de tweede bekroning van dit kwartet. De namen der zangers zijn: G. Drogtrop, 1ste tenor; Th. Geutskens, 2de tenor, H. Otto, 1ste bas; E. Klaassen, 2de bas.Gezin George en Ida.
Gerardus gaat in ondertrouw op zondag 11 november 1906 in Haarlem (Nh), trouwt op woensdag 21 november 1906 in Haarlem (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Ida Henrietta Dikkeboom, dochter van George Dikkeboom en Anna Maria Hessels. Ida is geboren op vrijdag 9 april 1880 in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 4 juni 1948 in Haarlem (Nh), is begraven op maandag 7 juni 1948. Ida werd 68 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Gerardus en Ida hebben samen drie kinderen:

1  Anna Maria Drogtrop (An) is geboren op woensdag 28 augustus 1907 in Haarlem (Nh), zie IX-BD.

2  Gerardus Drogtrop (Gé) is geboren op zondag 26 december 1909 in Haarlem (Nh), zie IX-BE.

3  George Drogtrop is geboren op vrijdag 24 maart 1911 in Haarlem (Nh), zie IX-BF.

VIII-Q  Catharina Johanna Frederika Desch, dochter van Wilhelm Fredrik Desch en Hermina Drogtrop (VII-H), is geboren rond 1868 in Amsterdam (Nh).

Catharina trouwt op vrijdag 24 mei 1895 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis van Steenwijk, zoon van Cornelis van Steenwijk en Catharina Wilhelmina Box. Cornelis, werker van de handel, is geboren op woensdag 2 januari 1867 in Amsterdam (Nh).

VIII-R  Jannetje Drogtrop, dochter van Cornelis Drogtrop (VII-I) en Neeltje Maria de Bruin, is geboren op zondag 17 oktober 1869 11.30 uur in Haarlem (Nh) (Lange Sint Annastraat 124), is overleden op woensdag 25 augustus 1971 in Amsterdam (Nh). Jannetje werd 101 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Jannetje trouwt op woensdag 4 december 1889 in Amsterdam (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Martinus Keune, zoon van Johannes Stephanus Keune en Johanna Jacoba Bogman. Johannes, meesterknecht houtkoperij, koetsier en koopman, is geboren op zondag 22 maart 1863 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 9 december 1958 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 95 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Johannes en Jannetje zijn elf kinderen bekend:

1  Johannes Stephanus Keune is geboren op maandag 29 juni 1891 in Amsterdam (Nh), is jong overleden op zondag 17 januari 1892 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 6 maanden en 19 dagen.

2  Johannes Martinus Keune is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Amsterdam (Nh), zie IX-BG.

3  Wilhelmus Franciscus Keune is geboren op dinsdag 16 juli 1895 in Amsterdam (Nh), zie IX-BH.

4  Johannes Keune is geboren op zaterdag 18 december 1897 in Amsterdam (Nh), zie IX-BI.

5  Johanna Maria Keune is geboren op donderdag 25 januari 1900 in Amsterdam (Nh), zie IX-BJ.

6  Franciscus Keune is geboren op donderdag 13 juni 1901 in Amsterdam (Nh), zie IX-BK.

7  Maria Cornelia Keune is geboren op zondag 22 februari 1903 in Amsterdam (Nh), zie IX-BL.

8  Hendrikus Keune is geboren op maandag 13 maart 1905 in Amsterdam (Nh), zie IX-BM.

9  Antonius Jacobus Keune is geboren op donderdag 4 april 1907, zie IX-BN.

10  Jacobus Johannes Keune is geboren op vrijdag 10 september 1909, zie IX-BO.

11  Adrianus Martinus Keune is geboren op donderdag 14 september 1911 in Amsterdam (Nh), zie IX-BP.

VIII-S  Jacob Leeger, zoon van Carel Frederik Leeger en Pietertje ter Bruggen (VII-J), winkelier in toneelkleding, is geboren op vrijdag 7 mei 1858 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 16 maart 1896 in Amsterdam (Nh). Jacob werd 37 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 27 april 1882 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Anna Elisabeth Geertruida Hagendooren, dochter van Hermanus Hagendooren en Anna Elisabeth Alrich. Anna, kamerverhuurster, is geboren rond 1862 in Amsterdam (Nh).

Van Jacob en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Jacoba Carolina Frederika Leeger is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh), zie IX-BQ.

2  Henriëtte Hendrika Beeltje Leeger is geboren rond 1887 in Amsterdam (Nh), zie IX-BR.

3  Anna Elisabeth Leeger is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh), zie IX-BS.

VIII-T  Andries van der Veen, zoon van Hendrik van der Veen en Wilhelmina Maria Baadenhuijsen (VII-L), koperdraaier, is geboren op dinsdag 12 november 1867 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 21 februari 1907 in Amsterdam (Nh). Andries werd 39 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Andries trouwt op donderdag 18 juni 1891 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Elisabeth Bröggel, dochter van Christiaan Bröggel en Johanna Peereboom. Johanna is geboren op zaterdag 13 april 1867 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 9 december 1935 in Geleen (Li). Johanna werd 68 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Andries en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Elisabeth van der Veen is geboren op dinsdag 28 juni 1892 in Sloten Nh, zie IX-BT.

2  Andries van der Veen is geboren op zondag 27 mei 1894 in Amsterdam (Nh), zie IX-BU.

3  Johanna Wilhelmina Maria van der Veen is geboren op woensdag 25 mei 1898 in Amsterdam (Nh), zie IX-BV.

4  Wilhelmina Maria van der Veen is geboren op woensdag 16 januari 1901 in Sloten Nh, zie IX-BW.

VIII-U  Antoon Hendricus Baadenhuijsen, zoon van Harmanus Hendrik Baadenhuijsen (VII-M) en Adriana Weijde, winkelier en rangeerder bij de Ned. Spoorwegen, is geboren op dinsdag 6 april 1875 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 19 maart 1935 in Amsterdam (Nh). Antoon werd 59 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Antoon trouwt op donderdag 26 oktober 1899 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Johanna Antje van Lennep, dochter van Antonie Filippus van Lennep en Hendrika Maria Sophia Koster. Johanna is geboren op donderdag 22 mei 1873 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 20 februari 1962 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 88 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Antoon en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Adriana Christina Baadenhuijsen is geboren rond 1901 in Amsterdam (Nh), zie IX-BX.

2  Maria Hendrica Sophia Baadenhuijsen is geboren rond 1903 in Ubbergen (Ge), zie IX-BY.

3  Antoinetta Hendrika Baadenhuijsen is geboren rond 1906 in Amsterdam (Nh), zie IX-BZ.

4  Emanuel Johannes Baadenhuijsen is geboren op donderdag 7 juli 1910 in Amsterdam (Nh).

VIII-V  Johannes Hendrik Baadenhuijsen, zoon van Harmanus Hendrik Baadenhuijsen (VII-M) en Adriana Weijde, spoorbeambte en seinhuiswachter, is geboren op vrijdag 22 september 1876 in Amsterdam (Nh).

Johannes trouwt op donderdag 7 augustus 1902 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Sophia Veldhuis, dochter van Gerardus Veldhuis en Maria Sophia de Jager. Maria is geboren op woensdag 21 september 1881 in Amsterdam (Nh).

Van Johannes en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Adriana Maria Baadenhuijsen is geboren rond 1904 in Amsterdam (Nh), zie IX-CA.

2  Hermanus Hendrik Baadenhuijsen is geboren op dinsdag 22 januari 1907 in Amsterdam (Nh), zie IX-CB.

3  Johannes Hendrik Baadenhuijsen is geboren op donderdag 23 december 1909 in Amsterdam (Nh), zie IX-CC.

VIII-W  Christina Maria Baadenhuijsen, dochter van Harmanus Hendrik Baadenhuijsen (VII-M) en Adriana Weijde, is geboren rond 1879 in Amsterdam (Nh).

Christina trouwt op woensdag 20 mei 1903 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Albertus Adrianus Weijde, zoon van Elisabeth Anna Weijde. Albertus, spoorbeambte en schaalknecht, is geboren op woensdag 19 november 1879 in Amsterdam (Nh).

Van Albertus en Christina is een kind bekend:

1  Albertus Adrianus Weijde is geboren op maandag 18 april 1904 in Amsterdam (Nh), zie IX-CD.

VIII-X  Adriana Baadenhuijsen, dochter van Harmanus Hendrik Baadenhuijsen (VII-M) en Adriana Weijde, is geboren op zondag 6 augustus 1882 in Amsterdam (Nh).

Adriana trouwt op donderdag 24 augustus 1905 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Frederik Alexander Hohle, zoon van Jan Hohle en Alida Margaretha Boers. Frederik, boekhouder, is geboren op woensdag 5 januari 1881 in Amsterdam (Nh).

Van Frederik en Adriana is een kind bekend:

1  Adriana Margaretha Christina Hohle is geboren rond 1908 in Amsterdam (Nh), zie IX-CE.

VIII-Y  Leendert Kroos, zoon van Herman Wilhelm Kroos en Margaretha Färber (VII-N), pakknecht, is geboren op zaterdag 12 november 1892 in Amsterdam (Nh).

Leendert trouwt op woensdag 5 juni 1918 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johanna Josephina Daame, dochter van Henderikus Daame en Anna van Erkel. Johanna is geboren rond 1889 in Amsterdam (Nh).

Van Leendert en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Margaretha Kroos is geboren in Amsterdam (Nh), zie IX-CF.

2  Herman Wilhelm Kroos is geboren rond 1919 in Amsterdam (Nh), zie IX-CG.

VIII-Z  Johan Christoffel Kroos, zoon van Herman Wilhelm Kroos en Margaretha Färber (VII-N), melkbezorger en betonwerker, is geboren op dinsdag 31 mei 1898 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 8 april 1992 in Amsterdam (Nh). Johan werd 93 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Johan trouwt op woensdag 24 mei 1922 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op vrijdag 25 mei 1928) op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Gezina Wilhelmina Bommels, dochter van Johannes Martinus Bommels en Gerardina Charlotte van Ollefen. Gezina is geboren op donderdag 2 januari 1902 in Amsterdam (Nh).

Johan trouwt op woensdag 19 maart 1930 in Amsterdam (Nh) op 31-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Johanna Gijsberta Engelina Jansen, dochter van Willem Frederik Jansen en Leentje Gesina Muurling. Johanna is geboren op zondag 19 april 1903 in Amsterdam (Nh).

Van Johan en Johanna is een kind bekend:

1  Johan Christoffel Kroos is geboren op zondag 28 december 1930 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 6 december 1967 in Doetinchem (Ge). Johan werd 36 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

VIII-AA  Hermanus Jacobus Koeree, zoon van Hermanus Jacobus Koeree en Catharina Louisa Färber (VII-P), is geboren op zaterdag 5 augustus 1893 in Amsterdam (Nh).

Hermanus trouwt op woensdag 25 mei 1921 in Soest (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Marretje Jansen, dochter van Evert Jansen en Hanna Lammertse. Marretje is geboren op donderdag 16 december 1897 in Soest (Ut).

VIII-AB  Louis Koeree, zoon van Hermanus Jacobus Koeree en Catharina Louisa Färber (VII-P), straatmaker, is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh).

Louis trouwt op woensdag 22 december 1920 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Wevelina Kooima, dochter van Warner Kooima en Wubbina Korte. Wevelina is geboren rond 1899 in Winschoten (Gr).

VIII-AC  Maria Gesina Wilhelmina Koeree, dochter van Hermanus Jacobus Koeree en Maria Elisabeth Färber (VII-Q), is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh).

Maria trouwt op woensdag 27 november 1907 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Pieter Meijer, zoon van Kaatje Meijer. Pieter is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh).

VIII-AD  Jannetje van den Broeke, dochter van Andries Michiel Nicolaas van den Broeke en Rebecca Christina Dirkje van der Velden (VII-R), is geboren rond 1881 in Amsterdam (Nh).

Jannetje trouwt op woensdag 23 april 1924 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 43-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Willem van Drielst, zoon van Jan van Drielst en Aaltje Filippus. Jan, chef in een automobielgarage, is geboren op dinsdag 11 februari 1890 in Amsterdam (Nh).

VIII-AE  Andries Michiel Nicolaas van den Broeke, zoon van Andries Michiel Nicolaas van den Broeke en Rebecca Christina Dirkje van der Velden (VII-R), boekhouder, is geboren op maandag 2 oktober 1882 in Amsterdam (Nh).

Andries trouwt op donderdag 3 april 1913 in Amsterdam (Nh) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Elisabeth Margaretha van der Laag, dochter van Jacob Casparis van der Laag en Elisabeth Margaretha Thoman. Elisabeth is geboren rond 1882 in Amsterdam (Nh).

VIII-AF  Leena van der Velden, dochter van Hermanus Carolus van der Velden (VII-S) en Wilhelmina Elizabeth Ras, is geboren rond 1890 in Amsterdam (Nh).

Leena trouwt op donderdag 13 oktober 1927 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Friedrich Wilhelm Eugen Maijer, zoon van Georg David Maijer en Maria Beerschwinger. Friedrich, werkman, is geboren rond 1895 in Oggelshausen BADEN-WÜRTEMBERG (DUI).

VIII-AG  Jannetje van der Velden, dochter van Hermanus Carolus van der Velden (VII-S) en Wilhelmina Elizabeth Ras, is geboren rond 1901 in Amsterdam (Nh).

Jannetje trouwt op donderdag 13 september 1928 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 37-jarige Petrus Johannes Jacobs, zoon van Johannes Petrus Jacobs en Berendina Hendrika Messinger. Petrus, magazijnbediende en hulpbrievenbesteller, is geboren op zondag 19 juli 1891 in Utrecht (Ut).

Petrus was eerder gehuwd (1) met Aagte Lindeboom.

VIII-AH  Ida Maria Cornelia van der Velden, dochter van Christoffel Hendrik van der Velden (VII-T) en Anna Maria Cornelia Reiss, is geboren rond 1889 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 26 oktober 1920 in Groningen (Gr). Ida werd ongeveer 31 jaar.

Ida trouwt op donderdag 23 augustus 1917 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Rietsema, zoon van Jakob Rietsema en Wietske Mulder. Pieter, landmeter bij het kadaster, is geboren op woensdag 22 september 1886 in Assen (Dr).

Pieter was later gehuwd (2) met Maria Catharina van der Meulen.

VIII-AI  Hendrik Reiss, zoon van Hendrik Aart Ernst Reiss en Jannetje van der Velden (VII-U), stukadoor, is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh).

Hendrik trouwt op vrijdag 17 februari 1911 in Sloten Nh op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida van Akkeren, dochter van Adriaan van Akkeren en Sara Kosten. Geertruida is geboren op maandag 30 januari 1888 in Oudelande (Ze).

VIII-AJ  Jannetje Reiss, dochter van Hendrik Aart Ernst Reiss en Jannetje van der Velden (VII-U), is geboren rond 1887 in Amsterdam (Nh).

Jannetje trouwt op donderdag 4 oktober 1917 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Lodewijk Brian, zoon van Jacobus Hendrikus Brian en Catharina Jansen. Johannes, handelsreiziger, is geboren op dinsdag 31 augustus 1886 in Haarlem (Nh).

VIII-AK  Ida Maria Cornelia Reiss, dochter van Hendrik Aart Ernst Reiss en Jannetje van der Velden (VII-U), is geboren rond 1889 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Ida trouwt op donderdag 14 december 1922 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieter Johannes Piret, zoon van Pieter Piret en Johanna Benoist. Pieter, chemigraaf, is geboren op woensdag 1 maart 1893 in Amsterdam (Nh).

VIII-AL  Rebecca Christina Dirkje Reiss, dochter van Hendrik Aart Ernst Reiss en Jannetje van der Velden (VII-U), is geboren rond 1891 in Amsterdam (Nh).

Rebecca trouwt op donderdag 5 augustus 1920 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Antonius Alphonsus Daniels, zoon van Josephus Dominicus Daniels en Geertruda Terhaar. Johannes, koopman, is geboren op zondag 2 augustus 1891 in Zevenhoven (Zh).

VIII-AM  Christoffel Hendrik Reiss, zoon van Hendrik Aart Ernst Reiss en Jannetje van der Velden (VII-U), stukadoor, is geboren rond 1894 in Amsterdam (Nh).

Christoffel trouwt op donderdag 15 juni 1922 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Johanna Jacomina Dina de Regt, dochter van Adriaan de Regt en Adriana Cornelia Meulenberg. Johanna is geboren op vrijdag 18 september 1896 in Kortgene (Ze), is overleden voor donderdag 26 november 1931. Johanna werd hoogstens 35 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Christoffel trouwt op donderdag 26 november 1931 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Hendrika Boudina Ponne, dochter van Jan Ponne en Janke de Vries. Hendrika is geboren rond 1894 in Amsterdam (Nh).

VIII-AN  Johanna Maria Cornelia Reiss, dochter van Hendrik Aart Ernst Reiss en Jannetje van der Velden (VII-U), is geboren rond 1897 in Amsterdam (Nh).

Johanna trouwt op donderdag 22 juni 1922 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hedewinus Gunther, zoon van Frederik Gunther en Stijntje Hedewina Carolina Theurer. Hedewinus, kantoorbediende, is geboren rond 1898 in Amsterdam (Nh).

VIII-AO  Johannes Lambertus Koppijn, zoon van Christoffel Koppijn (VII-W) en Johanna van der Weg, werkman, is geboren op zaterdag 14 november 1874 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 7 oktober 1964 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 89 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 11 juli 1901 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Alida van Soest, dochter van Christiaan van Soest en Catharina Elisabeth Visser. Alida is geboren rond 1876 in Amsterdam (Nh).

Van Johannes en Alida is een kind bekend:

1  Johannes Lambertus Koppijn is geboren op zaterdag 26 oktober 1901 in Amsterdam (Nh), zie IX-CH.

Johannes trouwt op woensdag 28 januari 1948 in Amsterdam (Nh) op 73-jarige leeftijd (2) met de 60-jarige Marie Thérèse Liotard, dochter van Edouard Sigismund Liotard en Gerritdina Margretha Hulshof. Marie is geboren op maandag 12 september 1887 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 9 maart 1966 in Amsterdam (Nh). Marie werd 78 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Marie was eerder gehuwd (1) met Fredrik van Leijen.

VIII-AP  Catharina Louisa Koppijn, dochter van Christoffel Koppijn (VII-W) en Johanna van der Weg, is geboren rond 1876 in Amsterdam (Nh).

Catharina trouwt op woensdag 5 oktober 1898 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Karel Groeneveld, zoon van Leonardus Groeneveld en Geertruida Francisca Maria Angerhausen. Karel, bankwerker en metaaldraaier, is geboren op dinsdag 9 juni 1874 in Vreeswijk (Ut), is overleden op zaterdag 17 september 1949 in Castricum (Nh). Karel werd 75 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Karel en Catharina zijn drie kinderen bekend:

1  Christoffel Groeneveld is geboren rond 1899 in Amsterdam (Nh), zie IX-CI.

2  Catharina Louisa Groeneveld is geboren rond 1905 in Amsterdam (Nh), zie IX-CJ.

3  Leonardus Groeneveld is geboren rond 1910 in Amsterdam (Nh), zie IX-CK.

VIII-AQ  Gerritje Jannetje Koppijn, dochter van Christoffel Koppijn (VII-W) en Johanna van der Weg, is geboren rond 1878 in Amsterdam (Nh).

Gerritje trouwt op donderdag 31 mei 1906 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Petrus Meijer, zoon van Jan Hendrik Meijer en Geertruida Gill. Petrus, werkman, is geboren op woensdag 11 mei 1881 in Amsterdam (Nh).

VIII-AR  Lodewijk Koppijn, zoon van Christoffel Koppijn (VII-W) en Johanna van der Weg, werkman, is geboren op zondag 5 oktober 1879 in Amsterdam (Nh).

Lodewijk trouwt op donderdag 3 december 1903 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Alida Johanna Gill, dochter van Geertruida Gill. Alida is geboren op maandag 6 november 1876 in Delfshaven (Zh), is overleden voor donderdag 25 april 1907 in Amsterdam (Nh). Alida werd hoogstens 30 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Lodewijk trouwt op donderdag 25 april 1907 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Hendrika Johanna Meijer, dochter van Christiaan Johan Marinus Meijer en Alida Nansina Loohof. Hendrika is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh).

VIII-AS  Johanna Christina Koppijn, dochter van Christoffel Koppijn (VII-W) en Johanna van der Weg, is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh).

Johanna trouwt op woensdag 16 juni 1909 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Franciscus Wilhelmus Hagedorn, zoon van Franciscus Hagedorn en Jacoba Antonia Sinot. Franciscus, sigarenmaker, is geboren op zaterdag 10 november 1883 in Amsterdam (Nh).

VIII-AT  Christina Hendrika Koppijn, dochter van Christoffel Koppijn (VII-W) en Johanna van der Weg, werkster, is geboren op woensdag 25 juni 1890 in Amsterdam (Nh), is overleden in september 1977. Christina werd 87 jaar en 3 maanden.

Christina trouwt op woensdag 24 mei 1911 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op maandag 21 februari 1927) op 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Adrianus Cornelus Molenaars, zoon van Nicolaas Molenaars en Jansje Cornelia Langkemper. Adrianus, steendrukker, is geboren rond 1887 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Christina trouwt op woensdag 21 december 1927 in Amsterdam (Nh) op 37-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Johannes Jacobus Peetoom, zoon van Pieter Peetoom en Elisabeth Jansen. Johannes, melkbezorger en karrijder, is geboren op vrijdag 16 december 1887 in Amsterdam (Nh), is overleden rond 1943. Johannes werd ongeveer 56 jaar.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Jaantje Kolvers. Johannes was eerder gehuwd (2) met Maria Sara Barbara Bresser.

VIII-AU  Hermanus Hendrik Johan Koppijn, zoon van Gerrit Jan Koppijn (VII-Y) en Wilhelmina Johanna Maria de Witt, korporaal konstabel bij de koninklijke marine, is geboren op vrijdag 15 april 1881 in Amsterdam (Nh).

Hermanus trouwt op woensdag 29 juli 1908 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johanna Cornelia Hogenstein, dochter van Simon Petrus Hogenstein en Anna Maria Rabison. Johanna is geboren rond 1882 in Amsterdam (Nh).

VIII-AV  Wilhelmina Johanna Maria Koppijn, dochter van Gerrit Jan Koppijn (VII-Y) en Wilhelmina Johanna Maria de Witt, is geboren rond 1883 in Amsterdam (Nh).

Wilhelmina trouwt op woensdag 28 juni 1905 in Blaricum (Nh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Boonen, zoon van Carolus Boonen en Sofia Bardina van Santen. Cornelis, koetsier, is geboren op dinsdag 31 augustus 1880 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 15 januari 1960 in Alkmaar (Nh). Cornelis werd 79 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Van Cornelis en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Cornelis Wilhelmus Boonen is geboren rond 1906 in Amsterdam (Nh), zie IX-CL.

VIII-AW  Albert Andries Hendrik Koppijn, zoon van Gerrit Jan Koppijn (VII-Y) en Wilhelmina Johanna Maria de Witt, kok, is geboren op zondag 19 augustus 1888 in Amsterdam (Nh).

Albert trouwt op donderdag 19 september 1912 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Catharina Geertruida Dekker, dochter van Cornelis Dekker en Maria Jacoba Douwesz. Catharina is geboren rond 1890 in Amsterdam (Nh).

VIII-AX  Catharina Louisa Koppijn, dochter van Albert Andries Hendrik Koppijn (VII-Z) en Jansje van Petten, is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh).

Catharina trouwt op donderdag 26 oktober 1916 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Frederik Louwe Kooijmans, zoon van Frederik Louwe Kooijmans en Hylkje van Beek. Frederik, loopknecht, is geboren op zaterdag 20 augustus 1881 in Hellevoetsluis (Zh).

VIII-AY  Piet Koppijn, zoon van Albert Andries Hendrik Koppijn (VII-Z) en Jansje van Petten, pianostemmer, is geboren op zondag 28 november 1886 in Amsterdam (Nh).

Piet trouwt op donderdag 14 juli 1921 in Amsterdam (Nh) op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Gerarda Bijvank, dochter van Jacob Bijvank en Gerarda Bos. Gerarda is geboren rond 1893 in Amsterdam (Nh).

VIII-AZ  Bertha Koppijn, dochter van Albert Andries Hendrik Koppijn (VII-Z) en Jansje van Petten, is geboren op vrijdag 1 juni 1894 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 24 oktober 1944 in Amsterdam (Nh). Bertha werd 50 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Bertha trouwt op donderdag 23 september 1926 in Amsterdam (Nh) op 32-jarige leeftijd met de 53-jarige David Castens, zoon van Johannes Jacobus Castens en Wiepkje Brameijer. David, timmerman, is geboren op donderdag 9 januari 1873 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 24 oktober 1960 in Amsterdam (Nh). David werd 87 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

David was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Sijbertina Visser.

VIII-BA  Catharina Louisa Koppijn, dochter van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Koppijn (VII-AB) en Christina Hendrika Muller, is geboren rond 1894 in Amsterdam (Nh).

Catharina trouwt op donderdag 13 juli 1922 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jacob Selter, zoon van Arie Selter en Hendrika Maria van der Laag. Jacob, bontwerker, is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh).

VIII-BB  Stijntje Wilhelmina Koppijn, dochter van Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Koppijn (VII-AB) en Christina Hendrika Muller, is geboren rond 1897 in Amsterdam (Nh).

Stijntje trouwt op donderdag 19 april 1923 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Marten Olivier, zoon van Abraham Olivier en Pietje Kuiper. Marten, elektricien, is geboren op donderdag 6 december 1894 in Utrecht (Ut).

VIII-BC  Johan Hendrik Koppijn, zoon van Hendrik Koppijn (VII-AC) en Elisabeth Anna Catharina Jordan, diamantslijper, is geboren op dinsdag 21 april 1896 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 19 juli 1975. Johan werd 79 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Johan trouwt op woensdag 27 maart 1918 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op vrijdag 8 februari 1957) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Anna Hendrika Bohle, dochter van Jacobus Bohle en Anna Hendrika Hubbelmeijer. Anna is geboren rond 1894 in Amsterdam (Nh).

VIII-BD  Willem Lambertus Broer, zoon van Pieter Broer en Dirkje Koppijn (VII-AF), is geboren op maandag 6 augustus 1883 in Boskoop (Zh), is overleden op zaterdag 3 april 1915 in Gorinchem (Zh). Willem werd 31 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Willem trouwt op woensdag 14 mei 1913 in Gouda (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Francina van Leeuwen, dochter van Gijsbertus Cornelis van Leeuwen en Alida Lafeber. Francina is geboren op dinsdag 22 maart 1887 in Gouda (Zh), is overleden op woensdag 17 november 1971 in Gouda (Zh). Francina werd 84 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Francina was later gehuwd (2) met Wilhelmus Cornelis de Waal.

VIII-BE  Johanna Helena Broer, dochter van Pieter Broer en Dirkje Koppijn (VII-AF), is geboren op zaterdag 29 mei 1886 in Boskoop (Zh).

Johanna trouwt op vrijdag 15 september 1911 in Boskoop (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Arie Blanker, zoon van Hendrik Blanker en Cornelia van der Starre. Arie is geboren op woensdag 12 september 1888 in Maassluis (Zh).

VIII-BF  Gerdina Wilhelmina Broer, dochter van Pieter Broer en Dirkje Koppijn (VII-AF), is geboren op donderdag 22 september 1898 in Boskoop (Zh).

Gerdina trouwt op vrijdag 22 juni 1923 in Boskoop (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Willem Domburg, zoon van Jan Domburg en Johanna Tijsterman. Willem, beurtvaarder, is geboren op zaterdag 24 september 1898 in Woubrugge (Zh).

VIII-BG  Antonius van de Krommenacker, zoon van Lambertus van de Krommenacker en Hendrina van Roosmalen (VII-AH), is geboren op dinsdag 1 mei 1883 in Erp (Nb), is overleden op donderdag 25 mei 1916 in Erp (Nb). Antonius werd 33 jaar en 24 dagen.

Antonius trouwt op vrijdag 28 april 1911 in Erp (Nb) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerarda Catharina van Dijk, dochter van Antonius van Dijk en Adriana van Heeswijk. Gerarda is geboren op vrijdag 19 oktober 1883 in Oisterwijk (Nb).

Gerarda was later gehuwd (2) met Lambertus van den Elsen.

Van Antonius en Gerarda zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrica Josephina van de Krommenacker is geboren op zaterdag 30 maart 1912 in Erp (Nb), zie IX-CM.

2  Adriana Maria van de Krommenacker is geboren op maandag 9 juni 1913 in Erp (Nb).

3  Antonius van de Krommenacker is geboren rond februari 1917 in Erp (Nb), is overleden op dinsdag 5 augustus 1919 in Erp (Nb). Antonius werd ongeveer 2 jaar en 6 maanden.

VIII-BH  Petrus van de Krommenacker, zoon van Lambertus van de Krommenacker en Hendrina van Roosmalen (VII-AH), is geboren op zondag 7 september 1884 in Erp (Nb).

Petrus trouwt op vrijdag 30 april 1909 in Uden (Nb) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Adriana Habraken, dochter van Johannes Habraken (Jan) en Johanna Maria van den Elsen. Adriana is geboren rond 1873 in Gemert (Nb), is overleden op vrijdag 22 februari 1957 in Uden (Nb). Adriana werd ongeveer 84 jaar.

Van Petrus en Adriana is een kind bekend:

1  Johanna Ardina van de Krommenacker is overleden op vrijdag 20 september 1912 in Uden (Nb).

VIII-BI  Johanna Maria van de Krommenacker, dochter van Lambertus van de Krommenacker en Hendrina van Roosmalen (VII-AH), is geboren op maandag 18 april 1892 in Erp (Nb).

Johanna trouwt op vrijdag 30 augustus 1912 in Erp (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Leonardus van der Heijden, zoon van Hendrikus van der Heijden en Antonia van Eijndhoven. Leonardus, metselaar, is geboren op woensdag 23 juli 1884 in Veghel (Nb), is overleden op zaterdag 6 augustus 1955 in Veghel (Nb). Leonardus werd 71 jaar en 14 dagen.

Van Leonardus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrina Maria van der Heijden is geboren op maandag 23 februari 1914 in Veghel (Nb).

2  Anna Maria van der Heijden is geboren rond februari 1917 in Veghel (Nb), is overleden op vrijdag 24 mei 1918 in Veghel (Nb). Anna werd ongeveer 1 jaar en 3 maanden.

VIII-BJ  Christiaan van de Krommenacker, zoon van Lambertus van de Krommenacker en Hendrina van Roosmalen (VII-AH), is geboren op maandag 1 maart 1897 in Erp (Nb).

Christiaan trouwt op zondag 10 juli 1921 in Helmond (Nb) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Josephina Verlijsdonk, dochter van Carel Verlijsdonk en Hendrika Elisabeth Hurkmans. Maria is geboren op vrijdag 25 maart 1898 in Helmond (Nb).

VIII-BK  Jacobus Hendrik Garnier, zoon van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, kantoorbediende, is geboren op donderdag 14 maart 1872 in Den Haag (Zh), is overleden op zondag 20 februari 1921 in Den Haag (Zh). Jacobus werd 48 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Jacobus trouwt op vrijdag 24 april 1903 in Den Haag (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 19-jarige Roeloffina Johanna Reudler, dochter van Eduard Willem Reudler en Maria Johanna van Waard. Roeloffina is geboren op vrijdag 7 december 1883 in Haarlem (Nh).

Van Jacobus en Roeloffina zijn twee kinderen bekend:

1  Jacques Garnier, bouwkundig tekenaar, is geboren op zaterdag 26 december 1903 in Den Haag (Zh).

2  Fine Garnier is geboren op zaterdag 14 januari 1905 in Den Haag (Zh), zie IX-CN.

VIII-BL  Aaltje Garnier, dochter van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, is geboren op donderdag 27 augustus 1874 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 16 januari 1952 in Zeist (Ut). Aaltje werd 77 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Aaltje trouwt op woensdag 15 augustus 1900 op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Abraham Vermeer. Abraham is geboren op zaterdag 28 juni 1873 in Hillegom (Zh).

Van Abraham en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Margaretha Vermeer is geboren op woensdag 23 januari 1901 in Den Haag (Zh).

2  Jan Casper Hendrik Vermeer is geboren op woensdag 9 november 1904 in Den Haag (Zh).

3  Abraham Vermeer is geboren op zondag 5 mei 1907 in Den Haag (Zh).

VIII-BM  Anna Catharina Garnier, dochter van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, costuumnaaister, is geboren op maandag 2 oktober 1876 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 15 februari 1951 in Den Haag (Zh). Anna werd 74 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Anna trouwt op vrijdag 25 november 1904 in Den Haag (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 40-jarige Johannes Jacobus van Greuningen, zoon van Jacobus Hendrik van Greuningen en Maria Cornelia Loos. Johannes, handelsreiziger, is geboren op maandag 22 augustus 1864 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 22 februari 1920 in Den Haag (Zh). Johannes werd 55 jaar en 6 maanden.

VIII-BN  Hendrik Jacobus Garnier, zoon van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, steenhouwer, is geboren op maandag 9 september 1878 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 28 maart 1946 in Den Haag (Zh). Hendrik werd 67 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 27 januari 1904 in Den Haag (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerarda Apolonia Westerhout, dochter van Jacobus Westerhout en Maria Zuiderwijk. Gerarda is geboren op zaterdag 21 augustus 1880 in Den Haag (Zh).

Van Hendrik en Gerarda zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Gerarda Garnier is geboren op donderdag 14 juli 1904 in Den Haag (Zh).

2  Jacobus Hendrik Garnier is geboren op donderdag 22 februari 1906 in Den Haag (Zh), zie IX-CO.

3  Johannes Casper Garnier is geboren op dinsdag 20 oktober 1908 in Den Haag (Zh), zie IX-CP.

4  Johanna Catharina Garnier is geboren op vrijdag 24 maart 1911 in Den Haag (Zh).

5  Catharina Johanna Garnier is geboren op woensdag 22 mei 1912 in Den Haag (Zh), zie IX-CQ.

6  Jacoba Garnier is geboren op zaterdag 5 juli 1913 in Den Haag (Zh), zie IX-CR.

VIII-BO  Johanna Garnier, dochter van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, is geboren op dinsdag 25 oktober 1881 in Den Haag (Zh).

Johanna trouwt op woensdag 5 november 1902 op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Theodorus Wilhelmus Noordeloos. Theodorus is geboren op woensdag 7 december 1881 in Leiden (Zh).

Van Theodorus en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Anna Catharina Noordeloos is geboren op zaterdag 27 augustus 1904 in Den Haag (Zh).

2  Jacobus Hendrik Noordeloos is geboren op maandag 5 februari 1906 in Den Haag (Zh).

3  Theodorus Wilhelmus Noordeloos is geboren op donderdag 8 augustus 1912 in Den Haag (Zh).

VIII-BP  Helena Garnier, dochter van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, is geboren op zaterdag 2 april 1887 in Den Haag (Zh).

Helena trouwt op donderdag 27 juni 1912 in Den Haag (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 40-jarige Willem Matthijs Marris, zoon van Jacobus Hendricus Marris en Catharine Henriette Horn. Willem, kunstschilder, is geboren op dinsdag 11 juni 1872 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 23 mei 1929 in Den Haag (Zh). Willem werd 56 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

VIII-BQ  Carolina Emma Garnier, dochter van Jacobus Hendrik Garnier (VII-AJ) en Anna Catharina Combrink, is geboren op zondag 2 juni 1889 in Den Haag (Zh).

Carolina trouwt op donderdag 23 december 1920 in Amsterdam (Nh) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Wilhelm Pieter van der Maesen, zoon van Hermanus Josephus Gerardus Huibertus van der Maesen en Anna Gerhardina Elisabeth van Welsen. Wilhelm, kantoorbediende, is geboren rond 1892 in Amsterdam (Nh).

VIII-BR  Magdalena Wilhelmina Bach, dochter van Johan Martinus Bach en Catharina Garnier (VII-AK), is geboren op woensdag 22 januari 1879 in Den Haag (Zh).

Magdalena trouwt op woensdag 27 maart 1901 in Den Haag (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Willem Verboom, zoon van Hendrik Johannes Verboom en Georgina Everdina Walther. Gerrit is geboren op zondag 15 november 1874 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 21 juli 1955 in Vlissingen (Ze). Gerrit werd 80 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Van Gerrit en Magdalena zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina Verboom is geboren op maandag 29 april 1901 in Den Haag (Zh), zie IX-CS.

2  Johan Martinus Verboom is geboren op woensdag 16 juli 1902 in Hellevoetsluis (Zh), zie IX-CT.

VIII-BS  Geertruida Bach, dochter van Johan Martinus Bach en Catharina Garnier (VII-AK), is geboren op woensdag 23 juni 1886 in Den Haag (Zh).

Geertruida trouwt op woensdag 24 februari 1915 in Amsterdam (Nh) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Alouisius Cras, zoon van Johannes Marinus Cras en Louisa Zadelaar. Alouisius, bankwerker, is geboren op dinsdag 1 december 1885 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 11 november 1961 in Den Haag (Zh). Alouisius werd 75 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Alouisius was eerder gehuwd (1) met Antonia Cornelia Ligtvoet.

Van Alouisius en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Marinus Cras is geboren op maandag 20 september 1915 in Amsterdam (Nh).

2  Simon Adrianus Cras is geboren op maandag 2 april 1917 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 9 februari 1991 in Den Haag (Zh). Simon werd 73 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

VIII-BT  Hendrika Garnier, dochter van Johannes Garnier (VII-AN) en Hendrika Arkesteijn, is geboren op dinsdag 31 mei 1898 in Den Haag (Zh).

Hendrika trouwt op woensdag 24 mei 1922 op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem Theodorus Wijnen. Willem is geboren op dinsdag 17 januari 1893 in Amsterdam (Nh).

VIII-BU  Johanna Garnier, dochter van Johannes Garnier (VII-AN) en Hendrika Arkesteijn, is geboren op zaterdag 11 augustus 1900 in Den Haag (Zh).

Johanna trouwt op woensdag 26 augustus 1925 in Den Haag (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Maas Cornelis Heij, zoon van Gerrit Heij en Breintje van Zanten. Maas, kleermaker, is geboren op vrijdag 29 april 1898 in Ede (Ge).

Generatie IX

IX-A  Jan Frederik Christiaan Reijgers, zoon van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, agent van politie, is geboren op maandag 9 november 1868 in Amsterdam (Nh).

Jan trouwt op woensdag 25 april 1894 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Maria Johanna Jansen, dochter van Johannes Christiaan Fredrik Jansen en Maria Francisca Bödicker. Maria is geboren in 1873 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 29 mei 1901. Maria werd hoogstens 28 jaar.

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Johannes Christiaan Frederik Reijgers is geboren op donderdag 18 juli 1895 in Amsterdam (Nh), zie X-A.

Jan trouwt op woensdag 29 mei 1901 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op maandag 18 december 1905) op 32-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Trijntje Bakker, dochter van Dirk Jans Bakker en Neeke Klazes van der Laag. Trijntje is geboren op woensdag 18 mei 1864 in Ameland (Fr).

Jan trouwt op woensdag 29 mei 1907 in Amsterdam (Nh) op 38-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 34-jarige Wilhelmina Catharina Boskemper, dochter van Jacobus Boskemper en Ariaantje van Os. Wilhelmina is geboren rond 1873 in Amsterdam (Nh).

Wilhelmina was eerder gehuwd (1) met N.N..

IX-B  Anna Maria Geertruida Reijgers, dochter van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, is geboren rond 1874 in Amsterdam (Nh).

Anna trouwt op woensdag 27 juni 1900 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendrik Jacob van den Berg, zoon van Daniël van den Berg en Alida Johanna Seur. Hendrik, metselaar, is geboren rond 1876 in Amsterdam (Nh).

IX-C  Christina Hendrika Reijgers, dochter van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, is geboren rond 1876 in Amsterdam (Nh).

Christina trouwt op woensdag 14 juni 1899 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Diderik Gerardus Weimar, zoon van Dirk Weimar en Dirkje Gooij. Diderik, meubelmaker, is geboren op dinsdag 22 december 1874 in Den Haag (Zh).

Van Diderik en Christina is een kind bekend:

1  Gerardus Johannes Weimar is geboren op donderdag 27 februari 1908 in Amsterdam (Nh), zie X-B.

IX-D  Johannes Frederik Reijgers, zoon van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, koetsier, is geboren rond 1878 in Amsterdam (Nh).

Johannes trouwt op woensdag 6 mei 1903 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Sara Catharina Verhues, dochter van Gerardus Johannes Verhues en Hendrika Johanna Wimmers. Sara is geboren rond 1880 in Amsterdam (Nh).

IX-E  Johanna Christina Reijgers, dochter van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, is geboren rond 1880 in Amsterdam (Nh).

Johanna trouwt op woensdag 17 september 1919 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 39-jarige leeftijd met de ongeveer 57-jarige Huig Jacobus van Iperen, zoon van Siet van Iperen en Jannetje van Geenen. Huig, schipper, is geboren rond 1862 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Huig was eerder gehuwd (1) met Jannetje Maria Elleswijk. Huig was eerder gehuwd (2) met Maria Adriana Nuwenhof.

IX-F  Anna Maria Reijgers, dochter van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh).

Anna trouwt op woensdag 11 oktober 1905 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerardus Johannes Weimar, zoon van Dirk Weimar en Dirkje Gooij. Gerardus, brandwacht, is geboren op vrijdag 3 mei 1878 in Den Haag (Zh).

IX-G  Christiaan Hendrik Reijgers, zoon van Christiaan Hendrik Reijgers (VIII-B) en Johanna Christina Gangner, gasfitter, is geboren op zaterdag 21 december 1889 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 20 oktober 1978 in Amsterdam (Nh). Christiaan werd 88 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Christiaan trouwt op woensdag 16 december 1914 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Dina Elisabeth Adriana van Straaten, dochter van Johannes Cornelis van Straaten en Antonia Potharst. Dina is geboren op donderdag 24 februari 1887 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 30 april 1941 in Amsterdam (Nh). Dina werd 54 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Christiaan en Dina is een kind bekend:

1  Antonia Reijgers is geboren op woensdag 3 juli 1918 in Amsterdam (Nh), zie X-C.

Christiaan trouwt op woensdag 15 oktober 1947 in Amsterdam (Nh) op 57-jarige leeftijd (2) met Johanna Christina Boskemper, dochter van Wilhelmina Catharina Boskemper.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Johannes Mattheus de Visser.

IX-H  Christina Maria Roosenschoon, dochter van Jan Roosenschoon en Christina Hendrika Reijgers (VIII-C), is geboren rond 1879 in Amsterdam (Nh).

Christina trouwt op woensdag 18 mei 1898 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Louis Wilhelmus Berlips, zoon van Louis Cornelis Berlips en Maria Theresia Meijer. Louis, meubelmaker, is geboren rond 1870 in Amsterdam (Nh).

IX-I  Jansje Roosenschoon, dochter van Jan Roosenschoon en Christina Hendrika Reijgers (VIII-C), is geboren rond 1881 in Amsterdam (Nh).

Jansje trouwt op donderdag 20 augustus 1903 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Wilhelmus Gerardus Vermeij, zoon van Arie Vermeij en Maria Hendrika Smaling. Wilhelmus, schuitenvoerder, is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh).

IX-J  Jan Roosenschoon, zoon van Jan Roosenschoon en Christina Hendrika Reijgers (VIII-C), stoelenmaker, is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh).

Jan trouwt op woensdag 20 juli 1910 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Bertha Bakker, dochter van Hubertus Alexander Nicolaas Bakker en Jacoba Helena Grimbergen. Bertha is geboren rond 1882 in Amsterdam (Nh).

IX-K  Willem Hendrik Roosenschoon, zoon van Jan Roosenschoon en Christina Hendrika Reijgers (VIII-C), sigarenmaker, is geboren rond 1886 in Amsterdam (Nh).

Willem trouwt op woensdag 29 september 1909 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Catharina de Vries, dochter van Jacob de Vries en Janna Sluijter. Catharina is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh).

IX-L  Johanna Catharina Roosenschoon, dochter van Jan Roosenschoon en Christina Hendrika Reijgers (VIII-C), is geboren rond 1888 in Amsterdam (Nh).

Johanna trouwt op donderdag 17 september 1908 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johannes Pieter Frederik Verhoeven, zoon van Pieter Frederik Verhoeven en Josina Christina Dikkentman. Johannes, brievenbesteller, is geboren rond 1885 in Amsterdam (Nh).

IX-M  Anna Margaretha Roosenschoon, dochter van Jan Roosenschoon en Christina Hendrika Reijgers (VIII-C), is geboren rond 1891 in Amsterdam (Nh).

Anna trouwt op donderdag 29 december 1910 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Wilhelmus Antonius Verburgt, zoon van Aloisius Henricus Verburgt en Agnes Anna Smit. Wilhelmus, sloper, is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh).Maria Drogtrop grafzerk.

IX-N  Maria Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VIII-D) en Johanna Magdalena Tielrooij, is geboren op donderdag 10 december 1885 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 4 september 1934 in Zeist (Ut). Maria werd 48 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op woensdag 1 juli 1914 in Rotterdam (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Pieter Willem van der Sluijs, zoon van Johannis van der Sluijs en Pieternella Willekes Du Bois. Johannes, voorzitter bond v ned onderwijzers en onderwijzer, is geboren op vrijdag 5 maart 1886 in Middelburg (Ze), is overleden op dinsdag 13 mei 1952, is begraven op donderdag 15 mei 1952 in Rotterdam (Zh) (Zuiderbegraafplaats). Johannes werd 66 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Cornelia van der Meulen.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Maria van der Sluijs (Mies) is geboren op zondag 21 februari 1915 in Rotterdam (Zh).

2  Johanna van der Sluijs (Jo) is geboren op maandag 8 december 1919 in Rotterdam (Zh).

IX-O  Elsabé Drogtrop, dochter van Anthonij Drogtrop (VIII-D) en Johanna Magdalena Tielrooij, onderwijzeres, is geboren op zondag 24 april 1887 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 26 mei 1971 in Bennebroek (Nh). Elsabé werd 84 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Elsabé trouwt op donderdag 27 april 1922 in Haaksbergen (Ov) op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Geert Jansma, zoon van Jacobs Geerts Jansma en Geertje Jans Siebenga. Geert, commies en rijksbelasting assistent, is geboren op vrijdag 8 mei 1885 in Ureterp (Fr), is overleden op zaterdag 29 december 1951 in Bloemendaal (Nh), is begraven in Bloemendaal (Nh). Geert werd 66 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Geert was eerder gehuwd (1) met Tetje Klos.

IX-P  Jacobus Pieter Jansen, zoon van Gerrit Jansen en Everdina Elisabeth Drogtrop (VIII-E), klerk ter gemeentesecretarie, is geboren op dinsdag 21 april 1885 in Amsterdam (Nh).

Jacobus trouwt op donderdag 27 november 1919 in Amsterdam (Nh) op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Arentje Maria Lagerveld, dochter van Willem Lagerveld en Jacoba Margaretha Bijl. Arentje is geboren rond 1892 in Nieuwer-Amstel (Nh).

IX-Q  Diena Drogtrop, dochter van Jacobus Drogtrop (VIII-F) en Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), is geboren op woensdag 17 oktober 1883 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 22 juni 1953 in Haarlem (Nh). Diena werd 69 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Diena trouwt op woensdag 6 december 1905 in Haarlem (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Nicolaas Lacourt, zoon van Nicolaas Lacourt en Wilhelmina van der Grind. Nicolaas, smid en monteur, is geboren op woensdag 28 november 1883 in Leiden (Zh).

Van Nicolaas en Diena zijn vijf kinderen bekend:

1  Nicolaas Drogtrop is geboren op donderdag 16 februari 1905 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 18 maart 1905 07.00 uur in Haarlem (Nh). Nicolaas werd 1 maand en 2 dagen.

2  Levenloos kind Lacourt is ter wereld gekomen op zaterdag 9 december 1905 in Haarlem (Nh).

3  Nicolaas Lacourt is geboren op vrijdag 11 oktober 1907 in Haarlem (Nh), zie X-D.

4  Wilhelmina Lacourt is geboren rond 1911 in Haarlem (Nh), zie X-E.

5  Johannes Lacourt is geboren rond 1914 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 23 september 1919 in Haarlem (Nh). Johannes werd ongeveer 5 jaar.

IX-R  Jacobus Drogtrop (Co), zoon van Jacobus Drogtrop (VIII-F) en Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), koopman in fruit en winkelier in fruit, is geboren op donderdag 22 september 1887 in Haarlem (Nh), is nederlands hervormd gedoopt, is overleden op maandag 2 april 1951 in Haarlem (Nh). Co werd 63 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Co trouwt op woensdag 9 september 1925 in Haarlem (Nh) op 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna Wilhelmina van den Bosch, dochter van Johannes van den Bosch en Susanna de Munk. Johanna is geboren op vrijdag 16 maart 1894 in Beverwijk (Nh).

Johanna was eerder gehuwd (1) met David Steffers.

Van Co en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Catharina Drogtrop is geboren rond juli 1914 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 9 september 1914 04.00 uur in Haarlem (Nh). Johanna werd ongeveer 2 maanden.

2  Hendrik Drogtrop is geboren op zondag 25 juli 1915 in Haarlem (Nh), zie X-F.

3  Willem Drogtrop is geboren op zondag 10 november 1918 in Haarlem (Nh), zie X-G.

4  Johannes Marinus Drogtrop is geboren op zaterdag 24 maart 1928 in Haarlem (Nh), zie X-H.

IX-S  Elselina Drogtrop (Els), dochter van Jacobus Drogtrop (VIII-F) en Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), is geboren op maandag 16 juni 1890 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 4 februari 1976 in Haarlem (Nh). Els werd 85 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Els trouwt op woensdag 22 september 1915 in Haarlem (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Le Noble (Hein), zoon van Alexander Le Noble en Alida Renout. Hein, ijzerbewerker en autogeenlasscher, is geboren op zaterdag 5 april 1890 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 9 juni 1970 in Haarlem (Nh). Hein werd 80 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Hein en Els hebben samen geen kinderen.Alida de Weers. Antoon Drogtrop.

IX-T  Antoon Drogtrop, zoon van Jacobus Drogtrop (VIII-F) en Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), groentekoopman, is geboren op maandag 30 oktober 1893 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 20 augustus 1963 in Haarlem (Nh). Antoon werd 69 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

(Antoon had een groentezaak in de Romolenstraat in Haarlem)

Antoon trouwt op woensdag 12 mei 1915 in Haarlem (Nh) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Catharina Alida de Weers, dochter van Johannes de Weers en Hendrika Kipperman. Catharina is geboren op zondag 21 oktober 1894 in Haarlem (Nh), is overleden (hartstilstand) op donderdag 13 augustus 1931 13.00 uur in Haarlem (Nh). Catharina werd 36 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Antoon en Catharina hebben samen vier kinderen:

1  Antoon Drogtrop (Toon) is geboren op donderdag 30 september 1915 in Haarlem (Nh), zie X-I.

2  Jacobus Drogtrop (Co) is geboren op woensdag 13 juni 1917 in Haarlem (Nh), zie X-J.

3  Hendrika Drogtrop (Zus) is geboren op zaterdag 1 mei 1920 in Haarlem (Nh), zie X-K.

4  Johannes Albertus Franciscus Drogtrop (Jantje) is geboren op woensdag 14 mei 1930 in Haarlem (Nh), zie X-L.

Antoon trouwt op dinsdag 27 februari 1945 in Haarlem (Nh) op 51-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Maria Bakker. Maria is geboren op woensdag 15 januari 1908 in Schoten (Nh), is overleden op vrijdag 9 juni 1978 in Haarlem (Nh). Maria werd 70 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

(ouders: Willem Bakker en Cornelia Kleverlaan)

Maria was eerder gehuwd (1) met Willem George Hertog.

Antoon en Maria hebben samen een kind:

5  N.N., zie X-M.Marie Westerhoven (1896-1956). Willem Drogtrop en Marie Westerhoven. Willem Drogtrop.

IX-U  Willem Drogtrop, zoon van Jacobus Drogtrop (VIII-F) en Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), groentehandelaar en grossier in groenten en fruit, is geboren op maandag 31 augustus 1896 17.00 uur in Haarlem (Nh) (Valkesteeg 5B), is overleden op maandag 23 juli 1956 in Bloemendaal (Nh), is begraven op donderdag 26 juli 1956 in Haarlem (Nh). Willem werd 59 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

had eerst een groentezaak in de Begijnestraat in Haarlem en dreef later een groothandel in groenten en fruit aan het Spaarne in HaarlemGezin Willem Drogtrop en Marie Westerhoven bij hun 25-jarig huwelijk.
Willem gaat in ondertrouw op zaterdag 22 augustus 1914 in Haarlem (Nh), trouwt op woensdag 2 september 1914 in Haarlem (Nh) op 18-jarige leeftijd met de 18-jarige Maria Theodora Westerhoven (Marie), dochter van Toon Westerhoven en Alida Maria Kessens. Marie is geboren op maandag 20 januari 1896 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 6 juni 1966 in Haarlem (Nh), is begraven op vrijdag 10 juni 1966 in Haarlem (Nh) (Noorder Begraafplaats). Marie werd 70 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Willem en Marie hebben samen elf kinderen:

1  Alida Maria Drogtrop (Rie) is geboren op vrijdag 24 juli 1914 in Haarlem (Nh), is RK gedoopt, zie X-N.

2  Johannes Marinus Drogtrop (Jan) is geboren op vrijdag 17 september 1915 in Haarlem (Nh), is RK gedoopt op zaterdag 18 september 1915 in Haarlem (Nh) (Parochiekerk van de H. Joseph), zie X-O.

3  Willem Drogtrop (Wim) is geboren op woensdag 3 januari 1917 in Haarlem (Nh), zie X-P.

4  Johanna Catharina Drogtrop (Jo) is geboren op woensdag 24 juli 1918 in Haarlem (Nh), zie X-Q.

5  Elselina Drogtrop (Els) is geboren op donderdag 8 januari 1920 in Haarlem (Nh), is RK gedoopt, zie X-R.

6  Jacobus Drogtrop (Co) is geboren op donderdag 14 september 1922 in Haarlem (Nh), zie X-S.

7  Antoon Drogtrop (Toon) is geboren op woensdag 29 oktober 1924 in Haarlem (Nh), zie X-T.

8  Hendrik Drogtrop (Henk) is geboren op zondag 25 juli 1926 in Haarlem (Nh), zie X-U.

9  Theodorus Wilhelmus Drogtrop (Dik) is geboren op vrijdag 16 maart 1928 in Haarlem (Nh), zie X-V.

10  Maria Theodora Drogtrop (Miep) is geboren op woensdag 19 maart 1930 in Haarlem (Nh), zie X-W.

11  Clasina Drogtrop (Tinie) is geboren op woensdag 18 mei 1932 in Haarlem (Nh), zie X-X.

IX-V  Clasina Catharina Drogtrop (Sien), dochter van Jacobus Drogtrop (VIII-F) en Johanna Catharina van Emmerik (Jansje), is geboren op maandag 17 maart 1902 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 2 oktober 1978 in Haarlem (Nh). Sien werd 76 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Sien trouwt op woensdag 6 oktober 1920 in Haarlem (Nh) op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Kneijnsberg (Henk), zoon van Hendrik Kneijnsberg en Trijntje Watzema. Henk, spoorwegambtenaar, is geboren op dinsdag 19 juli 1898 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 12 oktober 1983 in Haarlem (Nh). Henk werd 85 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Henk en Sien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Knijnsberg (Henk) is geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Haarlem (Nh), zie X-Y.

2  Trijntje Joanna Clazina Knijnsberg (Tiek) is geboren op woensdag 30 december 1925, zie X-Z.

3  Johan Wim Knijnsberg (John William) is geboren op vrijdag 4 januari 1929, zie X-AA.

4  N.N., zie X-AB.

IX-W  Dirk Anthonie Smit, zoon van Lieuwe Smit en Elisabeth Gerarda Drogtrop (VIII-G), is geboren op zondag 19 april 1896 in Zwolle (Ov), is overleden op dinsdag 11 juni 1974 in Leiderdorp (Zh). Dirk werd 78 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Dirk trouwt op woensdag 26 augustus 1925 in Haarlem (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Alberdina Smit, dochter van Pieter Smit en Anna Sophie Muller. Alberdina is geboren op zondag 21 januari 1894 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 5 april 1989 in Voorschoten (Zh). Alberdina werd 95 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Dirk en Alberdina zijn twee kinderen bekend:

1  Gerard Lieuwe Smit is geboren op donderdag 1 november 1928 in Leiden (Zh), zie X-AC.

2  N.N., zie X-AD.

IX-X  Jannetje Hermina van Brederode, dochter van Hermanus van Brederode en Elsabe Drogtrop (VIII-H), is geboren op donderdag 19 maart 1896 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 5 februari 1985 in Vlissingen (Ze). Jannetje werd 88 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 25 augustus 1927 in Haarlem (Nh) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Adrianus Nijman. Hendrik is geboren op zaterdag 22 maart 1902 in Velsen (Nh), is overleden op dinsdag 30 december 1980 in Haarlem (Nh). Hendrik werd 78 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Hendrik en Jannetje is een kind bekend:

1  N.N., zie X-AE.

IX-Y  Herman van Brederode, zoon van Hermanus van Brederode en Elsabe Drogtrop (VIII-H), monteur bij de gemeentelijke gasfabriek, is geboren op dinsdag 2 mei 1899 in Haarlem (Nh), is gedoopt op zondag 2 juli 1899 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 17 maart 1988 in Haarlem (Nh). Herman werd 88 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Herman trouwt op donderdag 28 mei 1925 in Haarlem (Nh) (is gescheiden op dinsdag 4 juli 1933) op 26-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Mietje van der Vijgh, dochter van Hendrik van der Vijgh en Catharina Koelemij. Mietje is geboren op maandag 3 oktober 1904 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 15 januari 1975 in Groningen (Gr). Mietje werd 70 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Herman en Mietje zijn twee kinderen bekend:

1  Elizabeth Hermina van Brederode is geboren op zondag 1 januari 1928 in Haarlem (Nh), zie X-AF.

2  Hendrick Herman van Brederode is geboren op maandag 1 september 1930 in Haarlem (Nh), zie X-AG.

Herman trouwt op vrijdag 21 december 1934 in Haarlem (Nh) op 35-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Anna Geertruida Elizabet Retz, dochter van Hendrik Retz en Eva Elisabeth Braun. Anna is geboren op zondag 7 februari 1904 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 4 maart 1989 in Haarlem (Nh). Anna werd 85 jaar en 25 dagen.

Van Herman en Anna zijn twee kinderen bekend:

3  Hans van Brederode is geboren in april 1936 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 24 december 1936 in Haarlem (Nh). Hans werd 8 maanden.

4  N.N., zie X-AH.

IX-Z  Elsabe van Brederode, dochter van Hermanus van Brederode en Elsabe Drogtrop (VIII-H), is geboren op zondag 17 juni 1906 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 16 juli 1997 in Harmelen (Ut), is begraven op maandag 21 juli 1997 in Haarlem (Nh). Elsabe werd 91 jaar en 29 dagen.

Elsabe trouwt op woensdag 5 juni 1946 in Haarlem (Nh) op 39-jarige leeftijd met de 43-jarige Floris Visscher, zoon van Jan Visscher en Cornelia Johanna Molenaar. Floris is geboren op maandag 25 augustus 1902 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 18 mei 1959 in Haarlem (Nh). Floris werd 56 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Floris was eerder gehuwd (1) met Wilhelmina Hendrika Duits.

Van Floris en Elsabe is een kind bekend:

1  N.N., zie X-AI.

IX-AA  Maria Sutherland, dochter van Johannes Daniel Casper Willem Sutherland en Maria Johanna Catharina Drogtrop (VIII-I), is geboren op zondag 28 mei 1911 in Zwolle (Ov).

Maria trouwt op woensdag 10 april 1946 op 34-jarige leeftijd met A te Winkel.Peeters_de Lange grafzerk.

IX-AB  Elsje Wilhelmina Peeters, dochter van Friedrich Wilhelm Peeters en Cornelia Drogtrop (VIII-J), is geboren op zondag 1 januari 1905 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 9 mei 1992, is begraven in Rotterdam (Zh) (Begraafplaats Herv. Gem. Rotterdam-IJsselmonde). Elsje werd 87 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Elsje trouwt op dinsdag 20 april 1926 in Zwolle (Ov) (is gescheiden op dinsdag 5 november 1935 in Zwolle (Ov)) op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige David van Dijk, zoon van Folken van Dijk en Jacoba Hartsuiker. David, procuratiehouder, is geboren rond 1902 in Zwolle (Ov).

Elsje trouwt na 1935 op minstens 30-jarige leeftijd (2) met de minstens 34-jarige Hendrik Martinus de Lange. Hendrik is geboren op zaterdag 27 april 1901, is overleden op maandag 22 juni 1981, is begraven in Rotterdam (Zh) (Begraafplaats Herv. Gem. Rotterdam-IJsselmonde). Hendrik werd 80 jaar, 1 maand en 26 dagen.

IX-AC  Gerardina Maria Biesbrouck, dochter van Karel Biesbrouck en Maria Wilhelmina Katharina Drogtrop (VIII-K), is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op zaterdag 24 september 1892 10.00 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 65), is overleden op maandag 20 januari 1958 in Haarlem (Nh). Gerardina werd 65 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Gerardina trouwt op woensdag 1 maart 1916 in Haarlem (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilhelmus Gootjes, zoon van Wilhelmus Gootjes en Maria Catharina van der Pol. Wilhelmus, machinaal houtbewerker, is geboren op zaterdag 24 december 1887 in Haarlem (Nh).

IX-AD  Karel Gerardus Biesbrouck, zoon van Karel Biesbrouck en Maria Wilhelmina Katharina Drogtrop (VIII-K), smid, is geboren op vrijdag 9 maart 1894 22.00 uur in Haarlem (Nh) (Heerensingel 65), is overleden op vrijdag 1 juni 1962 in Haarlem (Nh). Karel werd 68 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Karel trouwt op woensdag 15 juni 1921 in Haarlem (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hillegonda Cornelia Stammes, dochter van Jacob Stammes en Christina Fokkens. Hillegonda is geboren op zondag 23 juli 1893 in Haarlem (Nh).

Van Karel en Hillegonda is een kind bekend:

1  Hillegonda Cornelia Biesbrouck is geboren op dinsdag 19 oktober 1926 in Haarlem (Nh), zie X-AJ.

IX-AE  Gerardus Biesbrouck, zoon van Karel Biesbrouck en Maria Wilhelmina Katharina Drogtrop (VIII-K), constructiewerker en pensionhouder, is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op vrijdag 27 november 1896 07.00 uur in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 14 juli 1980 in Haarlem (Nh). Gerardus werd 83 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Gerardus trouwt op woensdag 4 mei 1921 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Annetta Petronella van Mook, dochter van Petrus Adrianus van Mook en Anna Wilhelmina Handgraaf. Annetta is geboren op vrijdag 22 juli 1892.

Van Gerardus en Annetta is een kind bekend:

1  Gerardus Maria Biesbrouck is geboren op zaterdag 12 november 1921 in Haarlem (Nh), zie X-AK.

IX-AF  Hendrik Biesbrouck, zoon van Karel Biesbrouck en Maria Wilhelmina Katharina Drogtrop (VIII-K), magazijnbediende, constr bankwerker en controleur ho+, is als geboren aangegeven in Haarlem (Nh), is geboren op zondag 23 juni 1901 11.00 uur in Haarlem (Nh) (Lange Heerenstraat 6), is overleden op dinsdag 9 juli 1963 in Haarlem (Nh). Hendrik werd 62 jaar en 16 dagen.

Hendrik trouwt op dinsdag 17 december 1940 in Haarlem (Nh) op 39-jarige leeftijd met de 35-jarige Jenneke Hendrika Elisabeth van Kooten. Jenneke is geboren op zaterdag 2 december 1905 in Rotterdam (Zh).

Van Hendrik en Jenneke is een kind bekend:

1  Hendrik Johannes Marinus Biesbrouck is geboren op dinsdag 10 november 1931 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 27 februari 1934. Hendrik werd 2 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

IX-AG  Dina Maria Martina Drogtrop, dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, is geboren op donderdag 28 september 1893 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 21 oktober 1973 in Haarlem (Nh). Dina werd 80 jaar en 23 dagen.

Dina trouwt op woensdag 4 juli 1917 in Schoten (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Albertus Heerens, zoon van Hendrik Jacobus Heerens en Hendrika van der Meij. Johannes, spoorwegarbeider, is geboren op vrijdag 31 maart 1893 16.00 uur in Haarlem (Nh) (Kinderhuissingel 62), is overleden op woensdag 17 juni 1959. Johannes werd 66 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Van Johannes en Dina zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Johannes Heerens is geboren op maandag 15 april 1918 in Haarlem (Nh), zie X-AL.

2  Petrus Gerardus Heerens is geboren op dinsdag 31 augustus 1920 in Haarlem (Nh), zie X-AM.

3  Johannes Albertus Heerens is geboren op donderdag 2 maart 1922 in Haarlem (Nh).

IX-AH  Maria Petronella Drogtrop, dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, dienstbode, is geboren op dinsdag 7 januari 1896 23.00 uur in Haarlem (Nh) (Leliestraat 40), is overleden op donderdag 22 maart 1956 in Haarlem (Nh). Maria werd 60 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Maria trouwt op woensdag 27 oktober 1920 in Schoten (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Paulus Willem Wijers, zoon van Hendrik Wijers en Elisabeth Francisca Willemina van Zijl. Paulus, machine houtbewerker en buffetbediende, is geboren op vrijdag 21 september 1894 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 24 september 1970 in Haarlem (Nh). Paulus werd 76 jaar en 3 dagen.

Van Paulus en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Paulus Willem Wijers is geboren op donderdag 1 december 1921 in Haarlem (Nh), zie X-AN.

2  Elisabeth Maria Wijers is geboren op woensdag 10 juni 1931 in Haarlem (Nh).

IX-AI  Pieter Gerrit Drogtrop (Piet), zoon van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, monteur, bankwerker, hoofdmonteur geb en werkmeester geb, is geboren op donderdag 18 april 1901 02.00 uur in Haarlem (Nh) (Delftstraat 29), is overleden op zondag 28 december 1969 in Haarlem (Nh). Piet werd 68 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Piet trouwt op woensdag 10 augustus 1927 in Haarlem (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Agatha Lammers (Lies). Lies is geboren op zondag 15 november 1903 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 15 februari 1988 in Haarlem (Nh). Lies werd 84 jaar en 3 maanden.

Van Piet en Lies zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Maria Drogtrop (Lies) is geboren op maandag 21 oktober 1929 in Haarlem (Nh), zie X-AO.

2  N.N., zie X-AP.

3  N.N., zie X-AQ.

4  N.N., zie X-AR.

IX-AJ  Petronella Klara Drogtrop, dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, is geboren op donderdag 7 mei 1903 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 2 juni 1953 in Haarlem (Nh). Petronella werd 50 jaar en 26 dagen.

Petronella trouwt op woensdag 8 oktober 1924 in Schoten (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerardus Bernardus Heerens, zoon van Hendrik Jacobus Heerens en Hendrika van der Meij. Gerardus, brievenbesteller, is geboren op zondag 22 oktober 1899 08.00 uur in Haarlem (Nh) (Kinderhuissingel 62), is overleden op zaterdag 12 november 1977. Gerardus werd 78 jaar en 21 dagen.

Gerardus was later gehuwd (2) met Anna Maria Herben.

Van Gerardus en Petronella zijn zeven kinderen bekend:

1  William Zonneveld is geboren op woensdag 6 mei 1925 in Haarlem (Nh), zie X-AS.

2  Maria Hendrika Heerens is geboren op vrijdag 24 juli 1925 in Schoten (Nh), is overleden op woensdag 31 juli 1929 in Haarlem (Nh). Maria werd 4 jaar en 7 dagen.

3  Johannes Petrus van Zonneveld (stiefzoon) is geboren op zondag 14 november 1926, zie X-AT.

4  Petronella Dina Heerens is geboren op woensdag 28 september 1927 in Haarlem (Nh), zie X-AU.

5  Anna Helena van Zonneveld (stiefdochter) is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Haarlem (Nh), zie X-AV.

6  Gerardus Hendrik Heerens is geboren op donderdag 13 november 1930 in Haarlem (Nh), zie X-AW.

7  N.N.

IX-AK  Johanna Cornelia Drogtrop, dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, is geboren op dinsdag 26 september 1905 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 8 december 1957 in Haarlem (Nh). Johanna werd 52 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Parochiaan van de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te Haarlem

Johanna trouwt op donderdag 7 juni 1928 in Haarlem (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Cornelis Heemskerk, zoon van Johannes Bartholomeus Heemskerk en Anna van Opzeeland. Johannes, spoorwegarbeider, is geboren op woensdag 21 juli 1897 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 18 maart 1957 in Beverwijk (Nh). Johannes werd 59 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Bartholomeus Heemskerk is geboren op dinsdag 22 december 1931 in Haarlem (Nh), zie X-AX.

2  N.N., zie X-AY.Jacobus Heijveldt. Cornelia Drogtrop.

IX-AL  Cornelia Hendrika Drogtrop (Cor), dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, is geboren op zaterdag 14 september 1912 in Schoten (Nh), is overleden op zondag 9 november 1980 in Haarlem (Nh). Cor werd 68 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Cor trouwt op donderdag 26 november 1931 in Beverwijk (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobus Heyveldt (Jaap), zoon van Jacobus Heyveldt en Jannetje van Kooten. Jaap, schoenmaker, is geboren op dinsdag 6 september 1904 in Recklinghausen (DUI), is overleden op dinsdag 2 november 1976 in Beverwijk (Nh). Jaap werd 72 jaar, 1 maand en 27 dagen.

(Namen van de kinderen worden met IJ gespeld i.p.v. met Y)

Van Jaap en Cor zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerarda Heijveldt (Gerda) is geboren op donderdag 31 december 1931 in Beverwijk (Nh), zie X-AZ.

2  N.N., zie X-BA.

3  N.N., zie X-BB.

4  Bernardus Johannes Pieter Heijveldt (Ben) is geboren op donderdag 4 april 1940 in Beverwijk (Nh), zie X-BC.

5  N.N., zie X-BD.

6  N.N., zie X-BE.

7  Johannes Cornelis Leonardus Heijveldt is geboren op dinsdag 1 november 1949 in Beverwijk (Nh), is overleden op vrijdag 13 januari 1950 in Beverwijk (Nh). Johannes werd 2 maanden en 12 dagen.

IX-AM  Hendrika Anna Drogtrop, dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (VIII-L) en Maria Klara Hutter, is geboren op woensdag 15 april 1914 in Schoten (Nh), is overleden op dinsdag 26 december 1995 in Beverwijk (Nh). Hendrika werd 81 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Hendrika trouwt op donderdag 5 december 1935 in Beverwijk (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerardus Henricus Hubertus Bruijnaers. Gerardus is geboren op woensdag 2 oktober 1912 in Nederweert (Li), is overleden op donderdag 5 juni 1975 in Beverwijk (Nh). Gerardus werd 62 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Gerardus en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Antoinetta Johanna Bruijnaers is geboren op donderdag 28 mei 1936 in Beverwijk (Nh), is overleden op vrijdag 16 oktober 1942 in Beverwijk (Nh). Maria werd 6 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

IX-AN  Maria Johanna Elisabeth Wessel, dochter van Hendricus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop (VIII-M), is geboren op woensdag 19 augustus 1896 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 18 maart 1983 in Amsterdam (Nh). Maria werd 86 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Maria trouwt op donderdag 15 april 1926 in Amsterdam (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelis Johannes Boon, zoon van Martinus Boon en Jacoba Maria Broer. Cornelis, brievenbesteller, is geboren op zondag 31 december 1893 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 10 mei 1982 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 88 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

IX-AO  Elisabeth Maria Wessel, dochter van Hendricus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop (VIII-M), is geboren op vrijdag 22 juli 1898 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 6 januari 1968 in Roermond (Li). Elisabeth werd 69 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 21 april 1920 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op dinsdag 11 augustus 1942 in Batavia (INDO)) op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Adrianus Stoltenkamp, zoon van Willem Stoltenkamp en Elisabeth van Eik. Adrianus, kantoorbediende, is geboren op maandag 13 april 1896 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Van Adrianus en Elisabeth is een kind bekend:

1  Leo Adriaan Paul Stoltenkamp is geboren op dinsdag 25 december 1928 in Bandoeng (INDO).

Elisabeth trouwt op woensdag 5 mei 1948 in Amsterdam (Nh) op 49-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Willem Albert Siedenburg. Willem is geboren op zondag 15 juni 1902 in Amsterdam (Nh).Wessel_Baas grafzerk op 7 feb 2007.

IX-AP  Hendrikus Franciscus Maria Wessel, zoon van Hendricus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop (VIII-M), onderwijzer bijzonder onderwijs, is geboren op zondag 2 december 1900 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 14 november 1974 in Amsterdam (Nh). Hendrikus werd 73 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Hendrikus trouwt op donderdag 8 augustus 1929 in Amsterdam (Nh) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Engelina Baas, dochter van Dirk Jan Baas en Adriana Smeets. Maria is geboren op zondag 17 augustus 1902 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 21 januari 1996, is begraven in Amsterdam (Nh). Maria werd 93 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Hendrikus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Dick Jan Wessel is geboren op dinsdag 9 juni 1931 in Amsterdam (Nh).

2  N.N., zie X-BF.

3  N.N., zie X-BG.

IX-AQ  Franciscus Theodorus Aloijsius Wessel, zoon van Hendricus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop (VIII-M), onderwijzer bijzonder onderwijs, is geboren op zondag 4 december 1904 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 20 januari 1989 in Amsterdam (Nh). Franciscus werd 84 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Franciscus trouwt op woensdag 26 november 1941 in Amsterdam (Nh) op 36-jarige leeftijd met de 32-jarige Hendrika Elisa Krot. Hendrika is geboren op zaterdag 6 februari 1909 in Amsterdam (Nh).

Van Franciscus en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie X-BH.

2  N.N.

IX-AR  Antonius Casper Gerardus Wessel, zoon van Hendricus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop (VIII-M), timmerman en bouwkundige, is geboren op zaterdag 6 januari 1912 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 18 januari 1970 in Amsterdam (Nh). Antonius werd 58 jaar en 12 dagen.

Antonius trouwt op woensdag 26 mei 1943 in Amsterdam (Nh) op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Johanna Maria Antonia Breems. Johanna is geboren op maandag 26 september 1910 in Amsterdam (Nh).

IX-AS  Gerardus Hendricus Johannes Wessel, zoon van Hendricus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop (VIII-M), kantoorbediende textiel en hulpbesteller ptt, is geboren op vrijdag 21 augustus 1914 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 15 april 1971 in Amsterdam (Nh). Gerardus werd 56 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Gerardus trouwt op woensdag 16 april 1952 in Amsterdam (Nh) op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Francisca Spaan. Francisca is geboren op donderdag 10 februari 1916 in Amsterdam (Nh).

IX-AT  Anna Drogtrop, dochter van Johannes Gerardus Drogtrop (VIII-N) en Elisabeth Catharina van de Weegh, pensionhoudster, is geboren op dinsdag 21 februari 1899 in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 7 juni 1968 in Haarlem (Nh). Anna werd 69 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Anna trouwt op donderdag 15 juni 1922 in Schoten (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Bernardus Albertus Antonius Jansen, zoon van Albertus Petrus Antonius Jansen en Helena Antonia Bernardina Schwirtz. Bernardus, behanger, stoffeerder en uitvoerder, is geboren op dinsdag 11 mei 1897 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 18 augustus 1936 in Böningen (ZWI). Bernardus werd 39 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van Bernardus en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Albertus Bernardus Antonius Jansen is geboren op maandag 15 september 1924 in Haarlem (Nh), zie X-BI.

2  Bernardus Petrus Antonius Jansen is geboren op zondag 29 juli 1928 in Haarlem (Nh), zie X-BJ.

IX-AU  Johannes Gerardus Drogtrop, zoon van Johannes Gerardus Drogtrop (VIII-N) en Elisabeth Catharina van de Weegh, monteur, controleur, instructeur bb en bedrijfsleider, is geboren op woensdag 25 december 1901 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 15 maart 1973 in Haarlem (Nh). Johannes werd 71 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 15 oktober 1931 in Haarlem (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Helena de Nobel, dochter van Jan de Nobel en Wiegertje de Vries. Helena is geboren op maandag 2 december 1907 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 13 december 1992 in Haarlem (Nh). Helena werd 85 jaar en 11 dagen.

Van Johannes en Helena is een kind bekend:

1  N.N., zie X-BK.

IX-AV  Elisabeth Catharina Drogtrop, dochter van Johannes Gerardus Drogtrop (VIII-N) en Elisabeth Catharina van de Weegh, is geboren op donderdag 17 december 1903 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 31 maart 1986 in Sassenheim (Nh), is begraven op donderdag 3 april 1986 in Hillegom (Zh) (Algemene Begraafplaats). Elisabeth werd 82 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 6 december 1933 in Noordwijkerhout (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Egbertus Willem Pollé, zoon van Josephus Petrus Pollé en Helena Droog. Egbertus, rijwiel- en motorhandelaar, is geboren op maandag 23 juli 1906 in Velsen (Nh), is overleden op maandag 11 oktober 1982 in Hillegom (Zh). Egbertus werd 76 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Egbertus en Elisabeth hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie X-BL.

2  Levenloos kind Pollé is ter wereld gekomen op zondag 3 maart 1935 in Haarlem (Nh).

3  N.N., zie X-BM.

IX-AW  Maria Catharina Drogtrop, dochter van Johannes Gerardus Drogtrop (VIII-N) en Elisabeth Catharina van de Weegh, is geboren op zaterdag 25 februari 1905 in Haarlem (Nh).

Maria trouwt op dinsdag 17 november 1925 in Schoten (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Johannes Limbach, zoon van Matthijs Limbach en Anna Ashoff. Johannes, chauffeur, is geboren op vrijdag 22 januari 1904 in Bloemendaal (Nh).

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Ans Limbach.

2  Johannes Gerardus Limbach is geboren rond 1929 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 9 maart 1943 in Haarlem (Nh). Johannes werd ongeveer 14 jaar.

IX-AX  Maria Elisabeth van der Veldt, dochter van Cornelis Hermanus van der Veldt en Elisabeth Drogtrop (VIII-O), is geboren op zondag 22 maart 1903 in Haarlem (Nh).

Maria trouwt op donderdag 22 september 1927 op 24-jarige leeftijd met J J Verzijlenberg.

IX-AY  Cornelia Elisabeth van der Veldt, dochter van Cornelis Hermanus van der Veldt en Elisabeth Drogtrop (VIII-O), is geboren op dinsdag 11 juni 1907 in Haarlem (Nh).

Cornelia trouwt op donderdag 30 november 1933 op 26-jarige leeftijd met W J van der Moolen.

IX-AZ  Geertruida Adrianus Gerardina van der Veldt, dochter van Cornelis Hermanus van der Veldt en Elisabeth Drogtrop (VIII-O), is geboren op dinsdag 18 mei 1909.

Geertruida trouwt op donderdag 23 mei 1935 in Utrecht (Ut) op 26-jarige leeftijd met J G Kruijff.

IX-BA  Cornelis Hermanus van der Veldt, zoon van Cornelis Hermanus van der Veldt en Elisabeth Drogtrop (VIII-O), is geboren op donderdag 4 augustus 1910.

Cornelis trouwt op woensdag 3 augustus 1938 op 27-jarige leeftijd met M van Bree.

IX-BB  Gerardus Jacobus van der Veldt, zoon van Cornelis Hermanus van der Veldt en Elisabeth Drogtrop (VIII-O), is geboren op woensdag 11 december 1912 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 15 februari 1945 in OOST EUROPA, is als overleden aangegeven in 1953. Gerardus werd 32 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Gerardus trouwt op woensdag 29 mei 1940 op 27-jarige leeftijd met Johanna van Hemert.

IX-BC  Wilhelmus Gerardus van der Veldt, zoon van Cornelis Hermanus van der Veldt en Elisabeth Drogtrop (VIII-O), is geboren op zaterdag 22 augustus 1914 in Haarlem (Nh).

Wilhelmus trouwt op woensdag 9 december 1942 in Bloemendaal (Nh) op 28-jarige leeftijd met H A Nieuwpoort.

IX-BD  Anna Maria Drogtrop (An), dochter van Gerardus Drogtrop (VIII-P) en Ida Henrietta Dikkeboom, is geboren op woensdag 28 augustus 1907 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 30 november 1981 in Haarlem (Nh). An werd 74 jaar, 3 maanden en 2 dagen.Anna Drogtrop en Daniel Dingshof.
An trouwt op donderdag 1 maart 1934 in Haarlem (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Daniel Gerard Dingshof. Daniel is geboren op woensdag 27 mei 1903 in Leeuwarden (Fr).

Van Daniel en An is een kind bekend:

1  N.N., zie X-BN.

IX-BE  Gerardus Drogtrop (Gé), zoon van Gerardus Drogtrop (VIII-P) en Ida Henrietta Dikkeboom, rijwielhersteller en pianostemmer, is geboren op zondag 26 december 1909 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 25 november 1944 in Nijmegen (Ge). Gé werd 34 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Gerard overleed volgens zijn bidprentje "tengevolge van oorlogshandelingen"

Gé trouwt op woensdag 11 november 1942 in Haarlem (Nh) op 32-jarige leeftijd met Margaretha Catharina Dekker. Margaretha is overleden na 1989.

Margaretha is na de oorlog met haar zoon naar Engeland verhuisd en getrouwd met een Engelsman. In 1989 was Thea Drogtrop in Brighton en belde haar om een bezoek te brengen. Helaas stonden ze op het punt om met een taxi weg te gaan, dus kon dat bezoek niet doorgaan.
Haar gezondheid was toen slecht.

Van Gé en Margaretha is een kind bekend:Peter Drogtrop.

1  Peter Gerardus Wilhelmus Maria Drogtrop (Peter) is geboren op donderdag 26 augustus 1943 in Nijmegen (Ge).

woont en werkt in Engeland (omgeving Brighton?)

IX-BF  George Drogtrop, zoon van Gerardus Drogtrop (VIII-P) en Ida Henrietta Dikkeboom, magazijnchef bij het prov.ziekenh. santpoort en inkoper, is geboren op vrijdag 24 maart 1911 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 27 november 1999. George werd 88 jaar, 8 maanden en 3 dagen.George Drogtrop en Coba Vermeer op 27 okt 1960. Verloving George en Coba op 24 mrt 1935.
George trouwt op donderdag 29 oktober 1936 in Haarlem (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Jacoba Theodora Vermeer (Coba) ook genaamd Door, dochter van Karel Theodorus Vermeer en Jacoba van den Heuvel. Coba is geboren op dinsdag 19 januari 1915 in Tiel (Ge), is overleden op dinsdag 13 november 2012 in IJmuiden (Nh). Coba werd 97 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Van George en Coba zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie X-BO.

2  Theodora Drogtrop (Thea) is geboren op vrijdag 23 januari 1942, zie X-BP.Keune_van Breugel grafzerk op 28 aug 2013.

IX-BG  Johannes Martinus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), parfumfabrikant, fabrikant cosmetica producten en drogist, is geboren op vrijdag 3 maart 1893 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 9 september 1980 in Amersfoort (Ut). Johannes werd 87 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 19 november 1924 in Amsterdam (Nh) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Antonia van Breugel, dochter van Jan van Breugel en Petronella van der Meijden. Cornelia is geboren op donderdag 18 november 1897 in Boxtel (Nb), is overleden op donderdag 10 juni 1971 in Soest (Ut). Cornelia werd 73 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Petronella Keune is geboren op vrijdag 25 september 1925 in Amsterdam (Nh), zie X-BQ.

2  Johannes Adrianus Keune is geboren op woensdag 20 juli 1927 in Amsterdam (Nh), zie X-BR.

3  George Keune is geboren op donderdag 6 juni 1929 in Amsterdam (Nh), zie X-BS.

4  N.N., zie X-BT.

IX-BH  Wilhelmus Franciscus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), loodgieter en electriciën, is geboren op dinsdag 16 juli 1895 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 12 juli 1986 in Velsen (Nh). Wilhelmus werd 90 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Wilhelmus trouwt op woensdag 6 september 1916 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria van Velse, dochter van Johannes van Velse en Geertruida Landstra. Maria is geboren op woensdag 22 mei 1895 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 27 september 1965 in Velsen (Nh). Maria werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Wilhelmus en Maria is een kind bekend:

1  Johanna Maria Keune is geboren op zondag 21 juli 1918 in Amsterdam (Nh), zie X-BU.

IX-BI  Johannes Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), chauffeur autotransport, monteur en houtkoper, is geboren op zaterdag 18 december 1897 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 7 mei 1984 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 86 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 8 juli 1925 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacoba Wilhelmina Enthoven, dochter van Leendert Enthoven en Maria de Vries. Jacoba is geboren op zondag 18 januari 1903 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 1 juni 1982 in Amsterdam (Nh). Jacoba werd 79 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Johannes en Jacoba zijn twee kinderen bekend:

1  Wilhelmina Jacoba Keune is geboren op dinsdag 22 juni 1926 in Amsterdam (Nh), zie X-BV.

2  N.N., zie X-BW.

IX-BJ  Johanna Maria Keune, dochter van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), is geboren op donderdag 25 januari 1900 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 6 januari 1976. Johanna werd 75 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 26 oktober 1921 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Jacobus Maria Rijkers, zoon van Wilhelmus Cornelis Rijkers en Elisabetha Theodora Holthuizen. Johannes, drukker en typograaf, is geboren op zondag 2 april 1899 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 11 november 1984. Johannes werd 85 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

IX-BK  Franciscus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), rijwielhersteller, handelaar, moffelaar en nikkelaar, resteurateur en kruier, is geboren op donderdag 13 juni 1901 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 25 januari 1977 in Alkmaar (Nh). Franciscus werd 75 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Franciscus trouwt op woensdag 2 augustus 1922 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden (Arr. rechtbank Amsterdam) op maandag 2 juni 1947 in Amsterdam (Nh)) op 21-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Grietje Siebbeles, dochter van Johannes Wilhelmus Siebbeles en Grietje Tromp. Grietje is geboren op maandag 7 juli 1902.

Van Franciscus en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Margaretha Keune is geboren op dinsdag 27 november 1923 in Amsterdam (Nh).

volgens persoonskaart vader per 9 jun of jan 1935 verhuisd (Code A).

2  Francisca Keune is geboren op maandag 12 september 1927 in Amsterdam (Nh), is jong overleden op zaterdag 15 maart 1930. Francisca werd 2 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

3  Franciscus Hermanus Keune is geboren op woensdag 18 januari 1933 in Amsterdam (Nh), zie X-BX.

Franciscus trouwt op zaterdag 9 augustus 1947 in Den Haag (Zh) op 46-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Henriette Cornelia Johanna Oom. Henriette is geboren op maandag 2 februari 1914 in Rotterdam (Zh).

IX-BL  Maria Cornelia Keune, dochter van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), schipper, is geboren op zondag 22 februari 1903 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 15 januari 1997 in Alkmaar (Nh). Maria werd 93 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Maria trouwt op donderdag 3 februari 1927 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Clemens Martinus van Veen, zoon van Clemens van Veen en Petronella den Das. Clemens, werkman, schipper en touwslager, is geboren op donderdag 1 maart 1900 in Den Helder (Nh), is overleden in Alkmaar (Nh), is begraven op dinsdag 30 januari 1973. Clemens werd 72 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Woont volgens Pers.krt. sinds 17-7-1928 in Alkmaar

Van Clemens en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Jannetje Maria van Veen is geboren op donderdag 10 november 1927 in Amsterdam (Nh).

2  Johannes Martinus van Veen is geboren op zaterdag 24 augustus 1929 in Alkmaar (Nh).

3  Petronella Clementina van Veen is geboren op dinsdag 17 februari 1931 in Alkmaar (Nh).

4  N.N.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

IX-BM  Hendrikus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), drogist, is geboren op maandag 13 maart 1905 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 4 augustus 1966 in Amsterdam (Nh). Hendrikus werd 61 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Hendrikus trouwt op zondag 23 oktober 1932 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Gezina Ruihlein Costers, dochter van Hendrik Ruhlein Costers en Elisabeth Geertruida Kerkhoff. Johanna is geboren op maandag 21 januari 1907 in Rotterdam (Zh).

IX-BN  Antonius Jacobus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), vertegenwoordiger, is geboren op donderdag 4 april 1907.

Antonius trouwt op woensdag 5 september 1934 op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Wilhelmina Frederike Ludwig. Wilhelmina is geboren op donderdag 9 juli 1914, is overleden op vrijdag 18 november 1994. Wilhelmina werd 80 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Antonius en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie X-BY.

2  N.N., zie X-BZ.

IX-BO  Jacobus Johannes Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), chocoladebewerker, is geboren op vrijdag 10 september 1909.

Jacobus trouwt op woensdag 13 mei 1931 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Wilhelmina Frederika Bakker, dochter van Willem Frederik Bakker en Geertje van den Berg. Wilhelmina is geboren op maandag 26 februari 1912, is overleden op zaterdag 11 augustus 1956. Wilhelmina werd 44 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Van Jacobus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie X-CA.

2  N.N., zie X-CB.

3  N.N.

Jacobus trouwt op donderdag 13 juli 1961 op 51-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Neeltje Flipse. Neeltje is geboren op dinsdag 5 juni 1923.

IX-BP  Adrianus Martinus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune en Jannetje Drogtrop (VIII-R), chauffeur dagblad en chauffeur/monteur, is geboren op donderdag 14 september 1911 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 9 juni 1979 in Amsterdam (Nh). Adrianus werd 67 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 29 januari 1936 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op zaterdag 27 augustus 1960 in Amsterdam (Nh)) op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Berendina Catharina Kramp. Berendina is geboren op zondag 16 mei 1915 in Dordrecht (Zh).

Van Adrianus en Berendina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Adrianus was sinds vrijdag 10 mei 1963 gehuwd (2) met N.N.

IX-BQ  Jacoba Carolina Frederika Leeger, dochter van Jacob Leeger (VIII-S) en Anna Elisabeth Geertruida Hagendooren, is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh).

Jacoba trouwt op donderdag 18 april 1912 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Augustinus Johannes Hermanus Schous, zoon van Johannes Hermanus Schous en Alida Maria Haverkamp. Augustinus, handelsreiziger, is geboren op zondag 24 november 1878 in Amsterdam (Nh).

IX-BR  Henriëtte Hendrika Beeltje Leeger, dochter van Jacob Leeger (VIII-S) en Anna Elisabeth Geertruida Hagendooren, is geboren rond 1887 in Amsterdam (Nh).

Henriëtte trouwt op woensdag 19 februari 1908 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Eugene Jan Willem de Munck Mortier, zoon van Jan Willem Andries de Munck Mortier en Bregitta Catharina van Dulken. Eugene, ingenieur, is geboren rond 1879 in Batavia (INDO).

IX-BS  Anna Elisabeth Leeger, dochter van Jacob Leeger (VIII-S) en Anna Elisabeth Geertruida Hagendooren, is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh).

Anna was gehuwd met Bastiaan Teunis Willem Parson, zoon van Hendrik Parson en Machtilda Wilhelmina Janson. Bastiaan, commies bij een spoorwegmaatschappij, is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh).

IX-BT  Johanna Elisabeth van der Veen, dochter van Andries van der Veen (VIII-T) en Johanna Elisabeth Bröggel, is geboren op dinsdag 28 juni 1892 in Sloten Nh, is overleden op zaterdag 6 november 1982 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 90 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 11 september 1912 in Amsterdam (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Barend van Olst, zoon van Evert van Olst en Johanna Margaretha ter Beeke. Barend, sigarenhandelaar, is geboren op zondag 1 december 1889 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 18 maart 1957 in Kerkrade (Li). Barend werd 67 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Barend en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Barend Johan van Olst is geboren op woensdag 5 februari 1913 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 30 augustus 1975 in Amsterdam (Nh). Barend werd 62 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

2  Johanna Elisabeth van Olst is geboren op woensdag 26 april 1916 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 29 november 1917 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 1 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

3  Evert van Olst is geboren op zaterdag 15 september 1917 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 10 december 1917 in Amsterdam (Nh). Evert werd 2 maanden en 25 dagen.

IX-BU  Andries van der Veen, zoon van Andries van der Veen (VIII-T) en Johanna Elisabeth Bröggel, kantoorbediende, is geboren op zondag 27 mei 1894 in Amsterdam (Nh).

Andries trouwt op donderdag 4 mei 1922 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Elberta Dirkse, dochter van Johannes Albertus Philippus Dirkse en Jacoba Johanna Cornelia Donswijk. Elberta is geboren rond 1897 in Amsterdam (Nh).

IX-BV  Johanna Wilhelmina Maria van der Veen, dochter van Andries van der Veen (VIII-T) en Johanna Elisabeth Bröggel, is geboren op woensdag 25 mei 1898 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 30 augustus 1972 in Geleen (Li). Johanna werd 74 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 9 juni 1920 in Amsterdam (Nh) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Frederik Lambertus Meerhoff, zoon van Johannes Frederik Meerhoff en Maria Charlotta Pruijs. Frederik, diamantslijper, is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh).

IX-BW  Wilhelmina Maria van der Veen, dochter van Andries van der Veen (VIII-T) en Johanna Elisabeth Bröggel, is geboren op woensdag 16 januari 1901 in Sloten Nh, is overleden op vrijdag 5 november 1954 in Amsterdam (Nh). Wilhelmina werd 53 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 9 maart 1921 in Amsterdam (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm Valk, zoon van Harm Valk en Elsien Ebeling. Harm, kleermaker, is geboren op woensdag 2 februari 1898 in Groningen (Gr), is overleden op zondag 18 november 1973 in Amsterdam (Nh). Harm werd 75 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Harm was later gehuwd (2) met Cornelia Greeff (Cor).

Van Harm en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Harm Valk (Ab) is geboren op donderdag 22 september 1921 in Amsterdam (Nh), zie X-CC.

IX-BX  Adriana Christina Baadenhuijsen, dochter van Antoon Hendricus Baadenhuijsen (VIII-U) en Johanna Antje van Lennep, is geboren rond 1901 in Amsterdam (Nh).

Adriana trouwt op donderdag 6 mei 1926 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Hubertus Hoek, zoon van Johannes Hubertus Hoek en Neeltje Elisabeth Maria Gijsbers. Johannes, werktuigkundig tekenaar, is geboren op vrijdag 20 september 1901 in Rotterdam (Zh).

IX-BY  Maria Hendrica Sophia Baadenhuijsen, dochter van Antoon Hendricus Baadenhuijsen (VIII-U) en Johanna Antje van Lennep, is geboren rond 1903 in Ubbergen (Ge).

Maria trouwt op donderdag 22 september 1927 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Gijsbertus van der Horst, zoon van Cornelis Francois van der Horst en Maria Elisabeth Gnirrep. Gijsbertus, schrijver bij een Raad van Arbeid, is geboren rond 1902 in Amsterdam (Nh).

IX-BZ  Antoinetta Hendrika Baadenhuijsen, dochter van Antoon Hendricus Baadenhuijsen (VIII-U) en Johanna Antje van Lennep, is geboren rond 1906 in Amsterdam (Nh).

Antoinetta trouwt op donderdag 20 juni 1929 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacob van der Goot, zoon van Schelte van der Goot en Cornelia Ganzinga. Jacob, opzichter gem. was/schoonmaakinrichting, is geboren op donderdag 15 maart 1900 in Westdongeradeel (Fr).

IX-CA  Adriana Maria Baadenhuijsen, dochter van Johannes Hendrik Baadenhuijsen (VIII-V) en Maria Sophia Veldhuis, is geboren rond 1904 in Amsterdam (Nh).

Adriana trouwt op woensdag 20 februari 1924 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Albertus Johannes Groenestein, zoon van Wouterus Groenestein en Johanna Maria Everts. Albertus, timmerman, is geboren rond 1895 in Sloten Nh.

IX-CB  Hermanus Hendrik Baadenhuijsen, zoon van Johannes Hendrik Baadenhuijsen (VIII-V) en Maria Sophia Veldhuis, arbeider-telegrafist bij de Ned. Spoorwegen, is geboren op dinsdag 22 januari 1907 in Amsterdam (Nh).

Hermanus trouwt op donderdag 6 augustus 1931 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op vrijdag 21 mei 1971) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Anna Jeannette de Haan, dochter van Foppe de Haan en Dientje de Joode. Anna, schrijfster bij de afd. publieke werken, is geboren rond 1900 in Amsterdam (Nh).

IX-CC  Johannes Hendrik Baadenhuijsen, zoon van Johannes Hendrik Baadenhuijsen (VIII-V) en Maria Sophia Veldhuis, magazijnbediende, is geboren op donderdag 23 december 1909 in Amsterdam (Nh).

Johannes trouwt op woensdag 20 mei 1931 in Amsterdam (Nh) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Johanna Maria Oranje, dochter van Engelbrecht Oranje en Anna Hendrika Eggers. Johanna is geboren rond 1909 in Amsterdam (Nh).

IX-CD  Albertus Adrianus Weijde, zoon van Albertus Adrianus Weijde en Christina Maria Baadenhuijsen (VIII-W), stuurman ter koopvaardij, is geboren op maandag 18 april 1904 in Amsterdam (Nh).

Albertus trouwt op woensdag 22 april 1931 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Catharina Sieuwtje Veen, dochter van Simon Veen en Aaftje Kroon. Catharina is geboren rond 1909 in Alkmaar (Nh).

IX-CE  Adriana Margaretha Christina Hohle, dochter van Frederik Alexander Hohle en Adriana Baadenhuijsen (VIII-X), is geboren rond 1908 in Amsterdam (Nh).

Adriana trouwt op woensdag 7 september 1932 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Tangerman, zoon van Fredericus Tangerman en Jannetje Visser. Jan, machinist ter koopvaardij, is geboren op maandag 23 juli 1906 in Amsterdam (Nh).

IX-CF  Margaretha Kroos, dochter van Leendert Kroos (VIII-Y) en Johanna Josephina Daame, is geboren in Amsterdam (Nh).

Margaretha trouwt in Amsterdam (Nh) (is gescheiden in Amsterdam (Nh)) met Cornelis Paulus de Mik, zoon van Johan Pieter de Mik en Antoinette Dorothea Johanna Kesseler. Cornelis is geboren op vrijdag 23 oktober 1914 in Velsen (Nh), is overleden op donderdag 4 mei 1995 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 80 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Cornelis was later gehuwd (2) met Margarethe Sipsma.

IX-CG  Herman Wilhelm Kroos, zoon van Leendert Kroos (VIII-Y) en Johanna Josephina Daame, is geboren rond 1919 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 19 mei 1947 in Hilversum (Nh). Herman werd ongeveer 28 jaar.

Herman was gehuwd met Wilhelmina Frederika Johanna Cramer.

IX-CH  Johannes Lambertus Koppijn, zoon van Johannes Lambertus Koppijn (VIII-AO) en Alida van Soest, werkman, is geboren op zaterdag 26 oktober 1901 in Amsterdam (Nh).

Johannes trouwt op woensdag 22 april 1925 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Femmina Maria Hendrika Seegers, dochter van Leendert Jacobus Seegers en Geertruida Schaafsma. Femmina is geboren rond 1905 in Amsterdam (Nh).

Van Johannes en Femmina zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruida Koppijn.

2  N.N. Koppijn is geboren voor woensdag 22 april 1925.

IX-CI  Christoffel Groeneveld, zoon van Karel Groeneveld en Catharina Louisa Koppijn (VIII-AP), kantoorbediende, is geboren rond 1899 in Amsterdam (Nh).

Christoffel trouwt op donderdag 3 juli 1924 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrika Kok, dochter van Johannes Frederikus Kok en Agatha Johanna Hoffmans. Hendrika is geboren rond 1899 in Amsterdam (Nh).

IX-CJ  Catharina Louisa Groeneveld, dochter van Karel Groeneveld en Catharina Louisa Koppijn (VIII-AP), is geboren rond 1905 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 28 april 1957 in Zeist (Ut). Catharina werd ongeveer 52 jaar.

Catharina trouwt op woensdag 12 mei 1926 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelius Anthonius Schagen, zoon van Klaas Schagen en Maartje Prins. Cornelius, kantoorbediende, is geboren rond 1901 in Hoorn (Nh).

IX-CK  Leonardus Groeneveld, zoon van Karel Groeneveld en Catharina Louisa Koppijn (VIII-AP), is geboren rond 1910 in Amsterdam (Nh).

Leonardus trouwt op donderdag 7 juli 1932 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cornelia Seur, dochter van Hendrik Seur en Elisabeth Ros. Cornelia is geboren rond 1911 in Amsterdam (Nh).

IX-CL  Cornelis Wilhelmus Boonen, zoon van Cornelis Boonen en Wilhelmina Johanna Maria Koppijn (VIII-AV), koopman, is geboren rond 1906 in Amsterdam (Nh).

Cornelis trouwt op donderdag 12 juni 1930 in Den Helder (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jacoba Joustra, dochter van Hendrik Joustra en Hiltje Hoeber. Jacoba is geboren rond 1908 in Den Helder (Nh).

IX-CM  Hendrica Josephina van de Krommenacker, dochter van Antonius van de Krommenacker (VIII-BG) en Gerarda Catharina van Dijk, is geboren op zaterdag 30 maart 1912 in Erp (Nb).

Hendrica trouwt op vrijdag 1 oktober 1937 in Erp (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Adrianus van Sinten, zoon van Lambertus van Sinten en Helena Fransen. Adrianus is geboren op vrijdag 28 februari 1913 in Erp (Nb).

IX-CN  Fine Garnier, dochter van Jacobus Hendrik Garnier (VIII-BK) en Roeloffina Johanna Reudler, is geboren op zaterdag 14 januari 1905 in Den Haag (Zh).

Fine trouwt op woensdag 11 april 1928 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Greve. Willem is geboren op vrijdag 22 november 1901 in Amsterdam (Nh).

IX-CO  Jacobus Hendrik Garnier, zoon van Hendrik Jacobus Garnier (VIII-BN) en Gerarda Apolonia Westerhout, magazijnbediende en metselaar, is geboren op donderdag 22 februari 1906 in Den Haag (Zh).

Jacobus trouwt op woensdag 17 juni 1931 in Den Haag (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Thomsin, dochter van Jean Nicolas Joseph Thomsin en Elisabeth Leonarda Francisca Seuntjes. Anna, winkelbediende, is geboren op donderdag 6 januari 1910 in Maastricht (Li).

IX-CP  Johannes Casper Garnier, zoon van Hendrik Jacobus Garnier (VIII-BN) en Gerarda Apolonia Westerhout, is geboren op dinsdag 20 oktober 1908 in Den Haag (Zh).

Johannes trouwt op woensdag 1 november 1933 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba Klasina Overzee. Jacoba is geboren op vrijdag 28 oktober 1910 in Den Haag (Zh).

IX-CQ  Catharina Johanna Garnier, dochter van Hendrik Jacobus Garnier (VIII-BN) en Gerarda Apolonia Westerhout, is geboren op woensdag 22 mei 1912 in Den Haag (Zh).

Catharina trouwt op woensdag 21 juli 1937 op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Henri Frederik Karel Bol. Henri, automobielmonteur, is geboren op vrijdag 5 juni 1914.

IX-CR  Jacoba Garnier, dochter van Hendrik Jacobus Garnier (VIII-BN) en Gerarda Apolonia Westerhout, is geboren op zaterdag 5 juli 1913 in Den Haag (Zh).

Jacoba trouwt op woensdag 19 oktober 1938 op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Johannes de Jager, zoon van Anthonie de Jager en Neeltje van Santen. Johannes is geboren op donderdag 31 juli 1902 in Utrecht (Ut).Boudewijn Hemmekam grafzerk. Catharina Verboom grafzerk.

IX-CS  Catharina Verboom, dochter van Gerrit Willem Verboom en Magdalena Wilhelmina Bach (VIII-BR), is geboren op maandag 29 april 1901 in Den Haag (Zh), is overleden in 1993, is begraven in Vlissingen (Ze). Catharina werd 92 jaar.

Catharina trouwt op woensdag 27 november 1929 in Schiedam (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Boudewijn Hemmekam, zoon van Hendrik Hemmekam en Levina Janna Eijke. Boudewijn is geboren op maandag 2 november 1896 in Sint Jansteen (Ze), is overleden op zaterdag 12 november 1988, is begraven in Vlissingen (Ze). Boudewijn werd 92 jaar en 10 dagen.

IX-CT  Johan Martinus Verboom, zoon van Gerrit Willem Verboom en Magdalena Wilhelmina Bach (VIII-BR), is geboren op woensdag 16 juli 1902 in Hellevoetsluis (Zh).

Johan trouwt op vrijdag 12 december 1924 in Vlissingen (Ze) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Helena van der Broek, dochter van Lourens Cornelis Hendricus van der Broek en Johanna Maria Barto. Helena is geboren op woensdag 28 mei 1902 in Vlissingen (Ze).

Generatie X

X-A  Johannes Christiaan Frederik Reijgers, zoon van Jan Frederik Christiaan Reijgers (IX-A) en Maria Johanna Jansen, is geboren op donderdag 18 juli 1895 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 3 maart 1982 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 86 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 23 maart 1921 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria Machielse, dochter van Hendrik Machielse en Wilhelmina de Kamps. Maria is geboren rond 1896 in Amsterdam (Nh).

X-B  Gerardus Johannes Weimar, zoon van Diderik Gerardus Weimar en Christina Hendrika Reijgers (IX-C), is geboren op donderdag 27 februari 1908 in Amsterdam (Nh), is overleden in 1974. Gerardus werd 66 jaar.

Gerardus was gehuwd met Frederika Wilhelmina Roskam, dochter van Pieter Frederik Leonardus Roskam en Fredrika Wilhelmina Peters. Frederika is geboren rond 1909, is overleden op maandag 25 december 1961. Frederika werd ongeveer 52 jaar.

X-C  Antonia Reijgers, dochter van Christiaan Hendrik Reijgers (IX-G) en Dina Elisabeth Adriana van Straaten, is geboren op woensdag 3 juli 1918 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 12 december 1951 in Amsterdam (Nh). Antonia werd 33 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Antonia trouwt op donderdag 22 januari 1942 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Muijs, zoon van Gerrit Muijs en Margaretha Denslagen. Gerrit is geboren op vrijdag 30 november 1917 in Den Haag (Zh), is overleden op maandag 29 maart 1976 in Amsterdam (Nh). Gerrit werd 58 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

X-D  Nicolaas Lacourt, zoon van Nicolaas Lacourt en Diena Drogtrop (IX-Q), monteur, is geboren op vrijdag 11 oktober 1907 in Haarlem (Nh).

Nicolaas trouwt op woensdag 20 februari 1929 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op vrijdag 12 juli 1935) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anna Mayer, dochter van Johann Mayer en Adelheid Schmelz. Anna is geboren rond 1904 in Kolbermoor (DUI).

X-E  Wilhelmina Lacourt, dochter van Nicolaas Lacourt en Diena Drogtrop (IX-Q), is geboren rond 1911 in Haarlem (Nh).

Wilhelmina trouwt op woensdag 5 maart 1930 in Haarlem (Nh) op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Jan Hendrik van Loevesijn, zoon van Hendrik van Loevesijn en Anna Elisabeth van Boven. Jan, timmerman, is geboren rond 1912 in Haarlem (Nh).

X-F  Hendrik Drogtrop, zoon van Jacobus Drogtrop (Co) (IX-R) en Johanna Wilhelmina van den Bosch, hoogovenarbeider, is geboren op zondag 25 juli 1915 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 29 november 1998 in Hillegom (Zh). Hendrik werd 83 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

(werkte 38 jaar bij de Martin Staalfabriek van Hoogovens)

Hendrik trouwt op woensdag 7 oktober 1936 in Haarlem (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Maria van Leuven. Anna is geboren op zondag 21 maart 1915 in Haarlem (Nh), is overleden na dinsdag 21 mei 1996. Anna werd minstens 81 jaar en 2 maanden.

Van Hendrik en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Hendrik Drogtrop is geboren op zaterdag 26 juli 1941 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 19 augustus 1941 in Haarlem (Nh). Hendrik werd 24 dagen.

3  N.N.Elma Drogtrop in 2011.

4  Elisabeth Drogtrop (Elma) ook genaamd Elisabeth Maria Drogtrop is geboren op woensdag 8 oktober 1952 in Beverwijk (Nh), is overleden op maandag 22 april 2013 in Heemstede (Nh). Elma werd 60 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

X-G  Willem Drogtrop, zoon van Jacobus Drogtrop (Co) (IX-R) en Johanna Wilhelmina van den Bosch, is geboren op zondag 10 november 1918 in Haarlem (Nh).

Willem trouwt op donderdag 20 juli 1944 op 25-jarige leeftijd met W H Lukkien, dochter van Anthonij Gerardus Lukkien (Toon) en Catharina de Ruiter.

Van Willem en W zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-A.

2  N.N.Grafzerk Johannes Marinus Drogtrop (1928-1998) in 1998.

X-H  Johannes Marinus Drogtrop, zoon van Jacobus Drogtrop (Co) (IX-R) en Johanna Wilhelmina van den Bosch, is geboren op zaterdag 24 maart 1928 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 5 mei 1998 in Haarlem (Nh). Johannes werd 70 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 20 augustus 1947 in Haarlem (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 18-jarige Gerritje Derks. Gerritje is geboren op donderdag 1 augustus 1929 in Haarlem (Nh).

Van Johannes en Gerritje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Drogtrop is geboren op donderdag 9 oktober 1947 in Haarlem (Nh), is jong overleden op dinsdag 25 november 1947 in Haarlem (Nh). Jacobus werd 1 maand en 16 dagen.

2  N.N., zie XI-B.Gerda Deen. Antoon en Gerda en kinderen. Antoon Drogtrop.

X-I  Antoon Drogtrop (Toon), zoon van Antoon Drogtrop (IX-T) en Catharina Alida de Weers, groentehandelaar, afd.chef, magazijnmeester en chef eetzaal, is geboren op donderdag 30 september 1915 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 13 december 1971 in Haaksbergen (Ov). Toon werd 56 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Toon trouwt op woensdag 25 oktober 1939 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerarda Johanna Deen (Gerda), dochter van Hermanus Gerard Deen en Johanna Constanta Koster. Gerda is geboren op zondag 24 december 1916, is overleden op dinsdag 18 oktober 1994 in Haarlem (Nh), is gecremeerd op vrijdag 21 oktober 1994 in Driehuis (Nh). Gerda werd 77 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Toon en Gerda hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie XI-C.

2  Johanna Constanta Drogtrop (Joke) is geboren op vrijdag 6 november 1942 in Haarlem (Nh), zie XI-D.

3  N.N., zie XI-E.Co Drogtrop.

X-J  Jacobus Drogtrop (Co), zoon van Antoon Drogtrop (IX-T) en Catharina Alida de Weers, groentehandelaar, bouwvakarbeider en gemeenteambtenaar, is geboren op woensdag 13 juni 1917 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 27 oktober 1979 in Haarlem (Nh). Co werd 62 jaar, 4 maanden en 14 dagen.Co Drogtrop en Rie van Heusden.
Co trouwt op donderdag 27 februari 1947 in Haarlem (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrina Maria van Heusden (Rie). Rie is geboren op dinsdag 9 oktober 1917 in Haarlemmerliede (Nh), is overleden op zondag 16 juli 2006. Rie werd 88 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Co en Rie hebben samen twee kinderen:

1  N.N., zie XI-F.

2  Edwin Roy Drogtrop is geboren op woensdag 3 mei 1950 in Haarlem (Nh), zie XI-G.Bert van der Heyden. Hendrika Drogtrop.

X-K  Hendrika Drogtrop (Zus), dochter van Antoon Drogtrop (IX-T) en Catharina Alida de Weers, is geboren op zaterdag 1 mei 1920 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 1 november 1989 in Haarlem (Nh). Zus werd 69 jaar en 6 maanden.

Zus trouwt op donderdag 28 oktober 1954 in Zandvoort (Nh) op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Albertus van der Heyden (Bert). Bert is geboren op zaterdag 12 maart 1927 in Haarlem (Nh).

Bert en Zus hebben samen geen kinderen.Roos Smit in 1989. Jantje Drogtrop rond 1972.

X-L  Johannes Albertus Franciscus Drogtrop (Jantje), zoon van Antoon Drogtrop (IX-T) en Catharina Alida de Weers, is geboren op woensdag 14 mei 1930 in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 23 augustus 2002 in Hoofddorp (Nh), is gecremeerd op woensdag 28 augustus 2002 in Driehuis-Westerveld (Nh) (Crematorium Velsen). Jantje werd 72 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Jantje was sinds woensdag 20 oktober 1954 gehuwd met N.N.

Jantje en N.N. hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie XI-H.

2  N.N., zie XI-I.

3  N.N., zie XI-J.

X-M  N.N.Jaap Kramer. Rie Drogtrop-Kramer.

X-N  Alida Maria Drogtrop (Rie), dochter van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), is geboren op vrijdag 24 juli 1914 in Haarlem (Nh), is RK gedoopt, is overleden op vrijdag 30 mei 2003 in Haarlem (Nh). Rie werd 88 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Rie trouwt op donderdag 12 september 1935 in Haarlem (Nh) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacobus Hermanus Kramer (Jaap), zoon van Jacob Kramer (Jaap) en Barta van Niekerk. Jaap, hoogovenarbeider, is geboren op woensdag 5 februari 1908 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 8 augustus 1976 in Haarlem (Nh). Jaap werd 68 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Jaap en Rie hebben samen vier kinderen:

1  N.N.

2  N.N., zie XI-M.

3  N.N., zie XI-N.

4  Elzelina Maria Kramer (Els) is geboren op woensdag 25 mei 1949 in Haarlem (Nh), zie XI-O.Jansje Ramberta (Zus) Eland (1918-2002). Jan Drogtrop (1915-1987).

X-O  Johannes Marinus Drogtrop (Jan), zoon van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), groentehandelaar, is geboren op vrijdag 17 september 1915 in Haarlem (Nh), is RK gedoopt op zaterdag 18 september 1915 in Haarlem (Nh) (Parochiekerk van de H. Joseph), is overleden (longkanker) op dinsdag 28 oktober 1986 11.45 uur in Haarlem (Nh), is gecremeerd in Driehuis-Westerveld (Nh) (Crematorium Velsen). Jan werd 71 jaar, 1 maand en 11 dagen.Jan Drogtrop en Zus Eland in 1939.
Jan gaat in ondertrouw op donderdag 15 augustus 1940 in Haarlem (Nh), trouwt op donderdag 29 augustus 1940 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Jansje Ramberta Eland (Zus), dochter van Johannes Eland (Hannes) en Clazina Alida Vendrik. Zus is geboren op woensdag 26 juni 1918 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 28 augustus 2002 in Haarlem (Nh), is gecremeerd op maandag 2 september 2002 in Driehuis-Westerveld (Nh). Zus werd 84 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Jan en Zus hebben samen twee kinderen:

1  N.N., zie XI-P.

2  N.N., zie XI-Q.Grafzerk Jos Roeland. Wim Drogtrop (1917-1958).

X-P  Willem Drogtrop (Wim), zoon van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), groentekoopman en caféhouder, is geboren op woensdag 3 januari 1917 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 17 maart 1958 in Haarlem (Nh), is begraven op vrijdag 21 maart 1958 in Haarlem (Nh) (Noorder Begraafplaats). Wim werd 41 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Wim trouwt op woensdag 15 september 1937 in Haarlem (Nh) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jozina Roeland (Jos), dochter van Pieter Roeland en Cornelia Mes. Jos is geboren op zaterdag 12 september 1914 in Schoten (Nh), is overleden op vrijdag 30 juni 1995 in Haarlem (Nh), is begraven in Haarlem (Nh) (Noorder Begraafplaats). Jos werd 80 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Wim en Jos hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie XI-R.

2  Jacobus Pieter Drogtrop (Ko) is geboren op dinsdag 6 juli 1943 in Haarlem (Nh), zie XI-S.

3  N.N.Theo van Looy. Jo Drogtrop.

X-Q  Johanna Catharina Drogtrop (Jo), dochter van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), is geboren op woensdag 24 juli 1918 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 25 september 1994 in Haarlem (Nh), is gecremeerd (Noorder Begraafplaats). Jo werd 76 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Jo trouwt op woensdag 23 maart 1938 in Haarlem (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Theodorus Leonardus Jozef van Looy (Theo). Theo is geboren op maandag 3 februari 1913 in Schoten (Nh), is overleden op maandag 22 maart 2004 in Haarlem (Nh), is begraven op vrijdag 26 maart 2004 in Haarlem (Nh). Theo werd 91 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Theo en Jo hebben samen een kind:

1  N.N., zie XI-T.Herman Lijnzaad. Els Drogtrop.

X-R  Elselina Drogtrop (Els), dochter van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), is geboren op donderdag 8 januari 1920 in Haarlem (Nh), is RK gedoopt, is overleden op dinsdag 17 september 1996 in Zaanstad (Nh). Els werd 76 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

(Herman en Els hebben Jannie Engel na de dood van haar moeder opgevoed.
Later leed Els aan de ziekte van Alzheimer)Els Drogtrop en Herman Lijnzaad.
Els trouwt op donderdag 28 december 1944 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Hermanus Lourens Lijnzaad (Herman), zoon van Wilhelmus Johannes Lijnzaad en Pietertje Huizenga. Herman, koopman in groenten, is geboren op woensdag 26 mei 1915 in Schoten (Nh), is overleden op donderdag 2 juni 1977 in Haarlem (Nh). Herman werd 62 jaar en 7 dagen.

Herman en Els hebben samen geen kinderen.Elsy Murphy. Co Drogtrop. Elsie, Susan en Co Drogtrop. Co Drogtrop.

X-S  Jacobus Drogtrop (Co), zoon van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), ondernemer glazenwasser, is geboren op donderdag 14 september 1922 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 10 juni 1989 in London (UK), is gecremeerd in London (UK). Co werd 66 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Volgens gezinskaart op 3-10-1936 naar Amsterdam, opleidingsschip De Pollux. Volgens persoonskaart vader per 8-4-1941 verhuisd naar Amerika (Code A).

Co was gehuwd met Elsy Jessie Murphy. Elsy is geboren op woensdag 7 juni 1922, is overleden op dinsdag 25 mei 1993 in London (UK). Elsy werd 70 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Co en Elsy hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie XI-U.

2  N.N., zie XI-V.

3  N.N., zie XI-W.Trouwfoto Toon Drogtrop en Tonnie. Toon Drogtrop.

X-T  Antoon Drogtrop (Toon), zoon van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), groentehandelaar, is geboren op woensdag 29 oktober 1924 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 5 april 1999 in Alkmaar (Nh). Toon werd 74 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Toon trouwt op woensdag 25 april 1951 in Haarlem (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Antonia Carolina Janssen (Tonnie). Tonnie is geboren op dinsdag 3 april 1928 in Haarlem (Nh).

Toon en Tonnie hebben samen twee kinderen:

1  N.N., zie XI-X.

2  N.N., zie XI-Y.Jos van Oel. Henk Drogtrop.

X-U  Hendrik Drogtrop (Henk), zoon van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), grossier in groenten en fruit en horeca-ondernemer, is geboren op zondag 25 juli 1926 in Haarlem (Nh), is overleden op maandag 25 augustus 1997 in Haarlem (Nh), is begraven in Haarlem (Nh) (Noorder Begraafplaats). Henk werd 71 jaar en 1 maand.

Henk trouwt op dinsdag 9 februari 1954 in Haarlem (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Maria Catharina van Oel (Jos), dochter van Marinus van Oel (Rinus) en Johanna Maria Lassooij. Jos is geboren op zondag 26 oktober 1930 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 22 maart 1997 in Haarlem (Nh) in Ziekenhuis St. Johannes de Deo. Jos werd 66 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Henk en Jos hebben samen vijf kinderen:Margot Alexandra Drogtrop (1955-1955).

1  Margot Alexandra Drogtrop is geboren op zaterdag 7 mei 1955 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 17 mei 1955 in Haarlem (Nh). Margot werd 10 dagen.

2  N.N., zie XI-Z.

3  N.N., zie XI-AA.

4  N.N., zie XI-AB.

5  N.N., zie XI-AC.Kinderen Joyce, Addy en Petra in 1965.

X-V  Theodorus Wilhelmus Drogtrop (Dik), zoon van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), poelier, is geboren op vrijdag 16 maart 1928 in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 15 september 1995 in Nijmegen (Ge). Dik werd 67 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Dik verhuist in 1957 naar Nijmegen en opent daar een poelierszaak.Dik Drogtrop en Bep Mes.
Dik trouwt op maandag 23 juli 1956 op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Maria Mes (Bep), dochter van Petrus Mes en Elisabeth Wilhelmina Bogaart. Bep is geboren op donderdag 10 maart 1932 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 24 januari 2007 in Nijmegen (Ge). Bep werd 74 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Dik en Bep hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie XI-AD.

2  N.N., zie XI-AE.

3  N.N., zie XI-AF.Miep Drogtrop.

X-W  Maria Theodora Drogtrop (Miep), dochter van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), is geboren op woensdag 19 maart 1930 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 11 mei 1993 in Haarlem (Nh), is begraven (Noorder Begraafplaats). Miep werd 63 jaar, 1 maand en 22 dagen.Miep Drogtrop, Kees Peter en Elly.
Miep trouwt op dinsdag 16 maart 1954 in Haarlem (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Gerardus Peper (Kees), zoon van Cornelis Gerardus Peper en Wilhelmina de Vos. Kees, slager en restaurateur, is geboren op dinsdag 8 november 1927 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 15 oktober 1972 in Amsterdam (Nh). Kees werd 44 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Kees en Miep hebben samen drie kinderen:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.Tinie Drogtrop en Jan Engel.

X-X  Clasina Drogtrop (Tinie), dochter van Willem Drogtrop (IX-U) en Maria Theodora Westerhoven (Marie), verkoopster, is geboren op woensdag 18 mei 1932 in Haarlem (Nh), is overleden (kanker) op dinsdag 16 juli 1963 in Haarlem (Nh). Tinie werd 31 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Tinie trouwt op woensdag 15 december 1948 in Haarlem (Nh) op 16-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Engel. Jan, timmerman, is geboren op donderdag 28 juni 1928 in Lisse (Zh), is overleden op zaterdag 11 september 1993 in Spijkenisse (Zh). Jan werd 65 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met N.N..

Jan en Tinie hebben samen drie kinderen:

1  N.N., zie XI-AG.

2  N.N.

3  N.N.

X-Y  Hendrik Knijnsberg (Henk), zoon van Hendrik Kneijnsberg (Henk) en Clasina Catharina Drogtrop (Sien) (IX-V), is geboren op zaterdag 29 januari 1921 in Haarlem (Nh), is verongelukt in 1989. Henk werd 68 jaar.

(Quote van zijn zus Tiek: "het was een moeilijke geboorte en mijn moeder had lange tijd nodig om te herstellen. Ook Henk ondervond hiervan de gevolgen, waardoor hij altijd het zorgenkind van mijn ouders bleef. Als volwassene heeft hij zich nog redelijk weten te redden". Henk is getrouwd geweest en later weer gescheiden. Is in 1989 door een ongeval gestorven.)

Henk was sinds 1954 gehuwd met N.N.

Henk en N.N. hebben samen drie kinderen:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

X-Z  Trijntje Joanna Clazina Knijnsberg (Tiek), dochter van Hendrik Kneijnsberg (Henk) en Clasina Catharina Drogtrop (Sien) (IX-V), is geboren op woensdag 30 december 1925.

Tiek trouwt op zaterdag 30 november 1957 in Haarlem (Nh) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Wilhelmus Lambertus van Wierst (Wim). Wim is geboren op woensdag 12 februari 1930 in Amsterdam (Nh).

Van Wim en Tiek zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N., zie XI-AH.

X-AA  Johan Wim Knijnsberg (John William), zoon van Hendrik Kneijnsberg (Henk) en Clasina Catharina Drogtrop (Sien) (IX-V), is geboren op vrijdag 4 januari 1929.

3 zoons en 1 dochter

Johan was gehuwd met N.N.

Van Johan en N.N. zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-AI.

2  N.N., zie XI-AJ.

3  N.N., zie XI-AK.

4  N.N., zie XI-AL.

X-AB  N.N.

X-AC  Gerard Lieuwe Smit, zoon van Dirk Anthonie Smit (IX-W) en Alberdina Smit, is geboren op donderdag 1 november 1928 in Leiden (Zh).

Gerard was sinds woensdag 22 augustus 1956 gehuwd met N.N.

X-AD  N.N.

X-AE  N.N.

X-AF  Elizabeth Hermina van Brederode, dochter van Herman van Brederode (IX-Y) en Mietje van der Vijgh, is geboren op zondag 1 januari 1928 in Haarlem (Nh).

Elizabeth was gehuwd met Jan van der Schaar. Jan is geboren op donderdag 17 maart 1927 in Haarlem (Nh), is overleden in juli 1994. Jan werd 67 jaar en 4 maanden.

Van Jan en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

X-AG  Hendrick Herman van Brederode, zoon van Herman van Brederode (IX-Y) en Mietje van der Vijgh, is geboren op maandag 1 september 1930 in Haarlem (Nh).

Hendrick was gehuwd met N.N.

Van Hendrick en N.N. is een kind bekend:

1  N.N., zie XI-AM.

X-AH  N.N.

X-AI  N.N.

X-AJ  Hillegonda Cornelia Biesbrouck, dochter van Karel Gerardus Biesbrouck (IX-AD) en Hillegonda Cornelia Stammes, is geboren op dinsdag 19 oktober 1926 in Haarlem (Nh).

Hillegonda trouwt op woensdag 7 juli 1948 op 21-jarige leeftijd met P J de Graaf.

X-AK  Gerardus Maria Biesbrouck, zoon van Gerardus Biesbrouck (IX-AE) en Annetta Petronella van Mook, is geboren op zaterdag 12 november 1921 in Haarlem (Nh).

Gerardus trouwt op donderdag 1 juli 1948 op 26-jarige leeftijd met F Vredenberg.

X-AL  Hendrik Johannes Heerens, zoon van Johannes Albertus Heerens en Dina Maria Martina Drogtrop (IX-AG), magazijnbediende, brievenbesteller en hoofdbesteller, is geboren op maandag 15 april 1918 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 18 november 1976 in Amsterdam (Nh). Hendrik werd 58 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Hendrik trouwt op donderdag 9 juli 1942 in Beverwijk (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Agatha Maria Anna Groeneveld. Agatha is geboren op donderdag 7 juni 1917 in Beverwijk (Nh).

Van Hendrik en Agatha zijn zes kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-AN.

2  N.N., zie XI-AO.

3  Henrica Hubertina Catharina Heerens is geboren op zaterdag 26 april 1947 in Haarlem (Nh), is jong overleden op zaterdag 6 december 1947. Henrica werd 7 maanden en 10 dagen.

4  N.N.

5  N.N., zie XI-AP.

6  N.N.

X-AM  Petrus Gerardus Heerens, zoon van Johannes Albertus Heerens en Dina Maria Martina Drogtrop (IX-AG), is geboren op dinsdag 31 augustus 1920 in Haarlem (Nh).

Petrus trouwt op vrijdag 1 maart 1946 op 25-jarige leeftijd met W Moerkerk.

X-AN  Paulus Willem Wijers, zoon van Paulus Willem Wijers en Maria Petronella Drogtrop (IX-AH), is geboren op donderdag 1 december 1921 in Haarlem (Nh).

Paulus trouwt op donderdag 11 december 1947 in Soerabaja (INDO) op 26-jarige leeftijd met P Vijsma.

X-AO  Elisabeth Maria Drogtrop (Lies), dochter van Pieter Gerrit Drogtrop (Piet) (IX-AI) en Elisabeth Agatha Lammers (Lies), is geboren op maandag 21 oktober 1929 in Haarlem (Nh), is overleden op donderdag 26 februari 2004 in Haarlem (Nh). Lies werd 74 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Lies trouwt op woensdag 12 augustus 1953 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Leonardus Lucas Petrus Angenent (Leo), zoon van Antonius Johannes Maria Angenent en Johanna Weijling. Leo, technisch tekenaar, is geboren op donderdag 1 december 1927, is RK gedoopt, is overleden op woensdag 11 mei 1983 in Haarlem (Nh). Leo werd 55 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Leo en Lies zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-AQ.

2  N.N., zie XI-AR.

X-AP  N.N.

X-AQ  N.N.

X-AR  N.N.

X-AS  William Zonneveld, zoon van Gerardus Bernardus Heerens en Petronella Klara Drogtrop (IX-AJ), is geboren op woensdag 6 mei 1925 in Haarlem (Nh).

William trouwt op donderdag 30 oktober 1952 op 27-jarige leeftijd met A de Regt.

X-AT  Johannes Petrus van Zonneveld (stiefzoon), zoon van Gerardus Bernardus Heerens en Petronella Klara Drogtrop (IX-AJ), is geboren op zondag 14 november 1926.

Johannes trouwt op donderdag 10 juli 1952 op 25-jarige leeftijd met S Schiffer.

X-AU  Petronella Dina Heerens, dochter van Gerardus Bernardus Heerens en Petronella Klara Drogtrop (IX-AJ), is geboren op woensdag 28 september 1927 in Haarlem (Nh).

Petronella trouwt op woensdag 11 december 1946 op 19-jarige leeftijd met H Janssen.

X-AV  Anna Helena van Zonneveld (stiefdochter), dochter van Gerardus Bernardus Heerens en Petronella Klara Drogtrop (IX-AJ), is geboren op vrijdag 22 maart 1929 in Haarlem (Nh).

Anna trouwt op dinsdag 19 mei 1953 op 24-jarige leeftijd met C F Korving.

X-AW  Gerardus Hendrik Heerens, zoon van Gerardus Bernardus Heerens en Petronella Klara Drogtrop (IX-AJ), is geboren op donderdag 13 november 1930 in Haarlem (Nh).

Gerardus was sinds woensdag 15 juli 1953 gehuwd met N.N.

X-AX  Johannes Bartholomeus Heemskerk, zoon van Johannes Cornelis Heemskerk en Johanna Cornelia Drogtrop (IX-AK), is geboren op dinsdag 22 december 1931 in Haarlem (Nh), is overleden op vrijdag 8 december 1995 in Schagen (Nh). Johannes werd 63 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Johannes was sinds maandag 18 mei 1959 gehuwd met N.N.

Van Johannes en N.N. zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

X-AY  N.N.Johan Leopold Odekerken. Gerda Heijveldt in 1980.

X-AZ  Gerarda Heijveldt (Gerda), dochter van Jacobus Heyveldt (Jaap) en Cornelia Hendrika Drogtrop (Cor) (IX-AL), is geboren op donderdag 31 december 1931 in Beverwijk (Nh), is overleden op zaterdag 5 januari 1985 in Amsterdam (Nh) in Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Gerda werd 53 jaar en 5 dagen.

(In januari 1984 werd bij Gerda keelkanker geconstateerd, gevolgd door opname in het van Leeuwenhoek Ziekenhuis)

Gerda trouwt op woensdag 9 juli 1952 (is gescheiden rond 1960 in Amsterdam (Nh)) op 20-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Adrianus Johannes Blom. Adrianus is geboren op dinsdag 17 december 1918 in Haarlem (Nh), is overleden rond 1982 in Amsterdam (Nh). Adrianus werd ongeveer 64 jaar.

Van Adrianus en Gerda is een kind bekend:

1  N.N., zie XI-AY.

Gerda trouwt op woensdag 2 januari 1963 in Amsterdam (Nh), trouwt (kerk) op zaterdag 19 januari 1963 in Amsterdam (Nh) op 31-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Johan Leopold Odekerken (Leo), zoon van Evert Odekerken en Wilhelmina Gerner. Leo, referendaris en projectleider betaalsyst aow (soc.verz.bank), is geboren op zondag 24 mei 1925 in Amsterdam (Nh), is gedoopt op zondag 14 juni 1925 in Amsterdam (Nh).

Leo was eerder gehuwd (1) met Jeannette Francisca Takx (Nettie). Leo was later gehuwd (3) met N.N..

Van Leo en Gerda zijn twee kinderen bekend:

2  N.N., zie XI-AZ.

3  N.N., zie XI-BA.

X-BA  N.N.

X-BB  N.N.Wil. Bernardus Heijveldt.

X-BC  Bernardus Johannes Pieter Heijveldt (Ben), zoon van Jacobus Heyveldt (Jaap) en Cornelia Hendrika Drogtrop (Cor) (IX-AL), schoenwinkelier/reparatie, is geboren op donderdag 4 april 1940 in Beverwijk (Nh), is overleden op zaterdag 18 augustus 2007 in Almelo (Ov). Ben werd 67 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

volgens persoonskaart moeder per 21-8-1961 verhuisd naar Amsterdam. Verhuisd naar Almelo waar hij een schoenenzaak dreef aan de Bornebroeksestraat 60.

Ben was sinds 1962 gehuwd met N.N.

Van Ben en N.N. is een kind bekend:

1  N.N.

X-BD  N.N.

X-BE  N.N.

X-BF  N.N.

X-BG  N.N.

X-BH  N.N.

X-BI  Albertus Bernardus Antonius Jansen, zoon van Bernardus Albertus Antonius Jansen en Anna Drogtrop (IX-AT), werktuigbouwkundige, is geboren op maandag 15 september 1924 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 3 februari 1991 in Haarlem (Nh). Albertus werd 66 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Albertus trouwt op vrijdag 2 maart 1951 in Zandvoort (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharina Louise Merten. Catharina is geboren op maandag 16 juli 1928 in Amsterdam (Nh).

Van Albertus en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie XI-BC.

X-BJ  Bernardus Petrus Antonius Jansen, zoon van Bernardus Albertus Antonius Jansen en Anna Drogtrop (IX-AT), is geboren op zondag 29 juli 1928 in Haarlem (Nh).

Bernardus was sinds dinsdag 24 maart 1959 gehuwd met N.N.

X-BK  N.N.

X-BL  N.N.

X-BM  N.N.

X-BN  N.N.

X-BO  N.N.Thea Drogtrop. Thea Drogtrop.

X-BP  Theodora Drogtrop (Thea), dochter van George Drogtrop (IX-BF) en Jacoba Theodora Vermeer (Coba), onderwijzeres, is geboren op vrijdag 23 januari 1942, is overleden op donderdag 2 juli 2009 in Bloemendaal (Nh), is gecremeerd op dinsdag 7 juli 2009 in Driehuis-Westerveld (Nh). Thea werd 67 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Thea was van dinsdag 21 juli 1964 tot dinsdag 6 augustus 1985 gehuwd (1) met N.N.

Van N.N. en Thea zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-BG.

2  N.N., zie XI-BH.

3  N.N., zie XI-BI.

Thea was sinds zaterdag 15 juni 1996 gehuwd (2) met N.N.

X-BQ  Johanna Petronella Keune, dochter van Johannes Martinus Keune (IX-BG) en Cornelia Antonia van Breugel, is geboren op vrijdag 25 september 1925 in Amsterdam (Nh).

Johanna trouwt op maandag 4 februari 1952 op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Nicolaas Albert Klein. Nicolaas is geboren op woensdag 21 november 1923, is overleden op dinsdag 15 juli 1975. Nicolaas werd 51 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

X-BR  Johannes Adrianus Keune, zoon van Johannes Martinus Keune (IX-BG) en Cornelia Antonia van Breugel, is geboren op woensdag 20 juli 1927 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 6 september 1980 in Hilversum (Nh). Johannes werd 53 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 27 augustus 1953 in Diemen (Nh), trouwt (kerk) op dinsdag 12 januari 1954 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Josephina Anna Rockx. Catharina is geboren op zaterdag 27 april 1929.

Van Johannes en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-BJ.

2  N.N., zie XI-BK.

X-BS  George Keune, zoon van Johannes Martinus Keune (IX-BG) en Cornelia Antonia van Breugel, is geboren op donderdag 6 juni 1929 in Amsterdam (Nh).

George trouwt op dinsdag 12 april 1955 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige G Malingré. G is geboren rond 1932, is overleden op zaterdag 6 september 1986. G werd ongeveer 54 jaar.

Van George en G zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

George was sinds 1972 gehuwd (2) met N.N.

Van George en N.N. zijn twee kinderen bekend:

3  N.N.

4  N.N.

X-BT  N.N.Donker_Keune grafzerk op 30 aug 2016.

X-BU  Johanna Maria Keune, dochter van Wilhelmus Franciscus Keune (IX-BH) en Maria van Velse, is geboren op zondag 21 juli 1918 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 13 december 2005, is begraven in IJmuiden (Nh). Johanna werd 87 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 28 juli 1949 op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis Donker. Cornelis is geboren op woensdag 18 februari 1920 in IJmuiden (Nh), is overleden op zaterdag 27 mei 2006, is begraven in IJmuiden (Nh). Cornelis werd 86 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

X-BV  Wilhelmina Jacoba Keune, dochter van Johannes Keune (IX-BI) en Jacoba Wilhelmina Enthoven, winkelbediende, is geboren op dinsdag 22 juni 1926 in Amsterdam (Nh).

Wilhelmina trouwt op donderdag 25 september 1947 op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Daniël Ytsma. Jan, broodbakker, is geboren op woensdag 28 september 1921.

X-BW  N.N.

X-BX  Franciscus Hermanus Keune, zoon van Franciscus Keune (IX-BK) en Grietje Siebbeles, vertegenwoordiger, is geboren op woensdag 18 januari 1933 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 28 mei 1986 in Groningen (Gr). Franciscus werd 53 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Franciscus was gehuwd met N.N.

Van Franciscus en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-BL.

2  N.N., zie XI-BM.

X-BY  N.N.

X-BZ  N.N.

X-CA  N.N.

X-CB  N.N.

X-CC  Harm Valk (Ab), zoon van Harm Valk en Wilhelmina Maria van der Veen (IX-BW), is geboren op donderdag 22 september 1921 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 4 mei 1999 in Amsterdam (Nh). Ab werd 77 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Ab trouwt op woensdag 22 oktober 1947 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Johanna van Pieterson (Corry), dochter van Cornelis Nicolaas van Pieterson en Johanna Adriana van Trigt. Corry is geboren op maandag 8 januari 1923 in Hillegersberg (Zh), is overleden op zaterdag 3 september 2005 in Amsterdam (Nh). Corry werd 82 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Generatie XI

XI-A  N.N.

XI-B  N.N.

XI-C  N.N.

XI-D  Johanna Constanta Drogtrop (Joke), dochter van Antoon Drogtrop (Toon) (X-I) en Gerarda Johanna Deen (Gerda), is geboren op vrijdag 6 november 1942 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 7 februari 2009 in Haarlem (Nh), is gecremeerd op vrijdag 13 februari 2009 in Driehuis-Westerveld (Nh). Joke werd 66 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Joke was sinds vrijdag 24 januari 1964 gehuwd (1) met N.N.

Van N.N. en Joke zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XII-A.

2  N.N., zie XII-B.

Joke was gehuwd (2) met N.N.

XI-E  N.N.

XI-F  N.N.Ankie van Commenée.

XI-G  Edwin Roy Drogtrop, zoon van Jacobus Drogtrop (Co) (X-J) en Hendrina Maria van Heusden (Rie), facilitaire dienstmedewerker gemeente haarlem, is geboren op woensdag 3 mei 1950 in Haarlem (Nh), is overleden op woensdag 15 december 2004 in Haarlem (Nh). Edwin werd 54 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Edwin was van donderdag 10 september 1970 tot 1983 gehuwd met N.N.

Edwin en N.N. hebben samen twee kinderen:

1  N.N.

2  N.N., zie XII-C.

XI-H  N.N.

XI-I  N.N.

XI-J  N.N.

XI-K  N.N.

XI-L  N.N.

XI-M  N.N.

XI-N  N.N.

XI-O  Elzelina Maria Kramer (Els), dochter van Jacobus Hermanus Kramer (Jaap) en Alida Maria Drogtrop (Rie) (X-N), is geboren op woensdag 25 mei 1949 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 18 januari 2003 in Haarlem (Nh), is gecremeerd op vrijdag 24 januari 2003 in Driehuis-Westerveld (Nh) (Crematorium Velsen). Els werd 53 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Els was gehuwd met Aart de Wilde, zoon van N.N. de Wilde en D Sijm.

Van Aart en Els zijn drie kinderen bekend:

1  Raquel de Wilde.

2  Jaco de Wilde.

3  Carla de Wilde.

XI-P  N.N.

XI-Q  N.N.

XI-R  N.N.

XI-S  Jacobus Pieter Drogtrop (Ko), zoon van Willem Drogtrop (Wim) (X-P) en Jozina Roeland (Jos), is geboren op dinsdag 6 juli 1943 in Haarlem (Nh), is overleden op zondag 28 juni 2015 in Haarlem (Nh). Ko werd 71 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Ko was van maandag 16 maart 1964 tot december 1984 gehuwd met N.N.

Van Ko en N.N. zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XII-J.

2  Brigitte Stephanie Drogtrop is geboren op zaterdag 23 maart 1968 in Haarlem (Nh), zie XII-K.

XI-T  N.N.

XI-U  N.N.

XI-V  N.N.

XI-W  N.N.

XI-X  N.N.

XI-Y  N.N.

XI-Z  N.N.

XI-AA  N.N.

XI-AB  N.N.

XI-AC  N.N.

XI-AD  N.N.

XI-AE  N.N.

XI-AF  N.N.

XI-AG  N.N.

XI-AH  N.N.

XI-AI  N.N.

XI-AJ  N.N.

XI-AK  N.N.

XI-AL  N.N.

XI-AM  N.N.

XI-AN  N.N.

XI-AO  N.N.

XI-AP  N.N.

XI-AQ  N.N.

XI-AR  N.N.

XI-AS  N.N.

XI-AT  N.N.

XI-AU  N.N.

XI-AV  N.N.

XI-AW  N.N.

XI-AX  N.N.

XI-AY  N.N.

XI-AZ  N.N.

XI-BA  N.N.

XI-BB  N.N.

XI-BC  N.N.

XI-BD  N.N.

XI-BE  N.N.

XI-BF  N.N.

XI-BG  N.N.

XI-BH  N.N.

XI-BI  N.N.

XI-BJ  N.N.

XI-BK  N.N.

XI-BL  N.N.

XI-BM  N.N.

XI-BN  N.N.

XI-BO  N.N.

XI-BP  N.N.

XI-BQ  N.N.

Generatie XII

XII-A  N.N.

XII-B  N.N.

XII-C  N.N.

XII-D  N.N.

XII-E  N.N.

XII-F  N.N.

XII-G  N.N.

XII-H  N.N.

XII-I  N.N.

XII-J  N.N.

XII-K  Brigitte Stephanie Drogtrop, dochter van Jacobus Pieter Drogtrop (Ko) (XI-S) en N.N., is geboren op zaterdag 23 maart 1968 in Haarlem (Nh), is overleden in februari 2015. Brigitte werd 46 jaar en 11 maanden.

Brigitte was van dinsdag 30 juni 1987 tot januari 2003 gehuwd met N.N.

Van N.N. en Brigitte zijn drie kinderen bekend:

1  Michel Stephan van Leeuwen is geboren op woensdag 8 juni 1988 in Haarlem (Nh), is overleden in 2013. Michel werd 25 jaar.

2  N.N.

3  N.N.

XII-L  N.N.

XII-M  N.N.

Generatie XIII

XIII  N.N.

Van N.N. is een kind bekend:

1  N.N.