Generatie I

I  Simon Eland is begraven op donderdag 28 maart 1771 in Delft (Zh) (Oude Kerk).

Simon gaat in ondertrouw op zaterdag 3 mei 1732 in Delft (Zh), trouwt op zondag 18 mei 1732 in Delft (Zh) met de 23-jarige Marija van der Borst, dochter van Hendrick van der Borst en Hadewij van der Sloot. Marija is gedoopt op zondag 3 maart 1709 in Delft (Zh), is begraven op zaterdag 19 december 1778 in Delft (Zh) (Oude Kerk). Marija werd 69 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Van Simon en Marija is een kind bekend:

1  Cornelis Eland is gedoopt op dinsdag 28 april 1733 in Delft (Zh), zie II.

Generatie II

II  Cornelis Eland, zoon van Simon Eland (I) en Marija van der Borst, is gedoopt op dinsdag 28 april 1733 in Delft (Zh), is overleden voor maandag 13 juli 1818. Cornelis werd hoogstens 85 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op zaterdag 16 mei 1767 in Delft (Zh), trouwt op zondag 31 mei 1767 in Delft (Zh) op 34-jarige leeftijd met de 22-jarige Petronella Bouwmeester, dochter van Hendrik Bouwmeester en Petronella de Baar. Petronella is gedoopt op zondag 21 juni 1744 in Delft (Zh), is overleden voor maandag 13 juli 1818. Petronella werd hoogstens 74 jaar en 22 dagen.

inventarisnummer: 5238
aktenummer: 284
bladzijde: 1v
datum: 13-07-1818
Simon Eland, predikant, wonende op "Rhijnleven" te Koudekerk, machtigt Hendrik Delfos, procureur te Leiden, om te compareren ter griffie der rechtbank van eerste aanleg te Leiden en aldaar in naam van de volmachtgever te verklaren dat hij zuiver en eenvoudig afstand doet van de portie erfenis hem aangekomen uit de nalatenschap van zijn moeder Petronella Bouwmeester, weduwe van Cornelis Eland.

Van Cornelis en Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Simon Eland is gedoopt op zondag 28 februari 1768 in Delft (Zh), zie III-A.

2  Petronella Eland is gedoopt op zondag 22 april 1770 in Delft (Zh), zie III-B.

3  Maria Eland is gedoopt op donderdag 10 maart 1774 in Delft (Zh), is begraven op donderdag 26 mei 1774 in Delft (Zh). Maria werd 2 maanden en 16 dagen.

4  Anna Eland is gedoopt op donderdag 23 januari 1783 in Delft (Zh), zie III-C.

Generatie III

III-A  Simon Eland, zoon van Cornelis Eland (II) en Petronella Bouwmeester, predikant, is gedoopt op zondag 28 februari 1768 in Delft (Zh), is overleden op maandag 12 december 1831 in Koudekerk aan den Rijn (Zh). Simon werd 63 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

repertorium Koudekerk aan den Rijn 1830-1833
inventarisnummer 5244; aktenummer 1179; bladzijde 9v
datum 05-01-1832
Olographisch testament van Simon Eland, predikant te Koudekerk, overleden aldaar op 12-12-1831, met de acten van overgifte aan de president der rechtbank van eerste aanleg te Leiden, in overneming door mij, notaris, te rangschikken onder de minuten.

inventarisnummer 5237
aktenummer 261
bladzijde 11
datum: 07-04-1818
inhoud: Simon Eland, predikant wonende te Koudekerk, in kwaliteit als algemeen erfgenaam van zijn overleden echtgenote Margaretha Spoors, stemt toe in de doorhaling der inschrijving, gedaan ten verzoeke van gemelde Margaretha Spoors op 16-07-1813 in deel 30 nummer 170 ten kantore van de bewaarder der hypotheken te Leiden, ten laste van Aart van Vliet, rietdekker te Koudekerk.
plaatsnaam: Koudekerk aan den Rijn

Simon gaat in ondertrouw op zaterdag 4 augustus 1792 in Delft (Zh), trouwt op dinsdag 21 augustus 1792 in Delft (Zh) op 24-jarige leeftijd (1) met Elisabeth van den Briel. Elisabeth is overleden voor zaterdag 15 mei 1802.

Van Simon en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Petronella Eland is geboren in Reeuwijk (Zh), is gedoopt op dinsdag 3 mei 1796 in Leiden (Zh), zie IV-A.

2  Elizabeth Simonda Hendrika Eland is geboren rond 1798 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), zie IV-B.

3  Margaretha Spoors Eland is geboren in 1799 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), zie IV-C.

4  Gerard Spoors Eland, azijnmaker en burgemeester van Koudekerk, is geboren rond 1801.

bron: repertorium Koudekerk aan den Rijn 1821-1823
inventarisnummer: 5240
aktenummer: 557
bladzijde: 9
datum: 07-05-1822
inhoud: Martinus Adrianus Harteveld, bierbrouwer, woonachtig binnen de stad Leiden, doch zich te Koudekerk bevindende, bruidegom ter ene en Margaretha Spoors Eland, zonder beroep wonende te Koudekerk, bruid ter andere zijde, maken bepalingen en doen aan elkaar een gift onder de levenden.
plaatsnaam: Koudekerk aan den Rijn
instelling: Streekarchief Rijnlands Midden

Simon gaat in ondertrouw op zaterdag 15 mei 1802 op 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Margaretha Spoors, dochter van Gerard Spoors en Catharina Wijs. Margaretha is geboren rond 1758, is overleden op dinsdag 26 april 1814 in Koudekerk aan den Rijn (Zh). Margaretha werd ongeveer 56 jaar.

Simon gaat in ondertrouw op zondag 22 april 1821 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), trouwt op donderdag 3 mei 1821 in Koudekerk aan den Rijn (Zh) op 53-jarige leeftijd (3) met de 65-jarige Maria Anna van Baggen, dochter van Nicolaas Jan Pook van Baggen en Cornelia Oosterland. Maria is geboren op zondag 25 april 1756 in Voorhout (Nh), is overleden op zondag 13 oktober 1833 18.30 uur in Brielle (Zh). Maria werd 77 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Anna Maria van Baggen eerder weduwe van Joannes Arnoldus Lette en thans gehuwd met Simon Eland predikant te Koudekerk buiten gemeenschap van goederen verklaart toe te stemmen in en de hypotheekbewaarder in den Briel te machtigen tot de doorhaling van de inschrijving genomen te zijnen kantore op 05/08/1821 in deel 13 nr 3 tlv Hendrik Lolkus eigenaar wonende Oostvoorne.
Aktedatum 30/07/1821
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1221
Aard van de akte consent
Naam notaris H.M. van Andel

Copie authentiek van een expeditie van een acte op 15/09/1830 voor Huibert Struik openbaar nts te Dordrecht verleden houdende afstand en overdracht door Gerrit Kornelis īt Hooft te Dordrecht aan en tbv Maria Anna van Baggen gehuwd met Simon Eland beiden te Koudekerk aan den IJssel van een schuldhypotheekbrief van 5000 gld door Arie Levie en Kaatje Plooster echtelieden wonende te Oostvoorne tbv dezelfde Hooft op 09/06/1817 voor nts Krayenhoff van de Leur in den Briel verleden.
Aktedatum 19/12/1833
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1359
Aard van de akte depositie
Naam notaris Leendert Plooster

Johannes van den Ban, bouwman te Nieuw Helvoet, bekent aan Maria Anna van Baggen, huisvrouw van Simon Eland, predikant te Koudekerke, een schuld van f 1300. Hij verleent hypotheek op een bouwmanswoning onder Nieuw Helvoet op nr. 50 en land in de Langenhoek en de Kruisenhoek.
Aktedatum 12/07/1830
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1297
Aard van de akte schuldbrief
Naam notaris Louis Mijnard van Kruijne

Joris Rietdijk, bouwman te Oudenhoorn, bekent aan Maria Anna van Bagge, weduwe van Simon Eland te Koudekerk aan de Rijn, een schuld van f 3000. Hij verleent hypotheek op: - een bouwmanswoning onder Zuidland in de Scheidelf, n. 171, op boomgaard etc. op nr. 14 - land in het Volgerland van Oudenhoorn met Zuidland bedijkt nr.4, in nr 6, nr.7, 8 en 12 - land onder Oudenhoorn in de Nieuwenoord op nr.14 - land onder Heenvliet in de Ossenhoek op nr. 14 - land onder Abbenbroek in het Volgerland op nr. 9
Aktedatum 08/05/1832
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1299
Aard van de akte schuldbrief
Naam notaris Louis Mijnard van Kruijne

Leendert Doens Rietdijk bouwman wonende Zwartewaal en David Wesdijk commissaris van politie wonende den Briel als instaande voor Maria Anna van Baggen eerder weduwe van Joannes Arnoldus Lette en thans gehuwd met Sr Simon Eland predikant te Koudekerk aan den Rijn. Zij verklaren dat Maria Anna van Baggen ten laste van Rietdijk 2 hypotheken heeft de ene van 2000 gld van 18/11/1820 voor mij nts gepasseerd en de andere van 2000 gld thans pro resto 1000 gld volgens akte van 22/10/1821 gepasseerd voor mij nts waarop nog rente is verschuldigd de eerste sedert 05/11 en de tweede sedert 01 juli laatstleden. Zij komen overeen dat beide kapitalen ineens opeisbaar zijn mits 3 weken van tevoren daarvoor gewaarschuwd. Tot meerdere zekerheid worden de volgende onroerende goederen verbonden: een huis en erf binnen Zwartewaal in het Zuideinde cohier A nummer 17, 56 roe 66 el 11 palmen bouwland onder Zwartewaal in de Noordwesthoek nr 1 en 54 roe 3 el 9 palm bouwland aldaar op nr 2, 29 roe 8 el 56 palm bouwland ald op nr 5 en 38 roe 98 el 58 palm weiland aldaar in de Meeldijk nr 38.
Aktedatum 09/05/1831
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1358
Aard van de akte overeenkomst
Naam notaris Leendert Plooster

Leendert Doens Rietdijk bouwman wonende Zwartewaal schuldig aan Maria Anna van Baggen gehuwd met Ds Simon Eland predikant te Koudekerk aan de Rijn 2000 gld wegens geleend geld. Waarborg 51 gemet 203Ĺ roe wei- en bouwland onder Zwartewaal in de Meelhoek nrs 1 t/m 19, 2 gemet 134Ĺ roe weiland aldaar, 3 gemet 202 roe weiland in Vierpolders in Papenhoek nr 16, 2 gemet 49 roe weiland ald nr 22, 5 gemet 239Ĺ roe zaailand in de Vekhoek in Betjesoek nr 1,2 en 4, 2 gemet 242 roe zaailand ald in Avondhoek nr 7, 2 gemet 88 roe zaailand ald nr 8 en 4 gemet 266 roe zaailand aldaar nr 3.
Aktedatum 22/10/1821
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1354
Aard van de akte schuldbrief
Naam notaris Leendert Plooster

Maria Anna van Baggen, weduwe van Simon Eland te Brielle, eerder wonend te Koudekerke, nu te Brielle, royeert een inschrijving tlv Andries van der Vlies, eigenaar te Hazerswoude.
Aktedatum 09/01/1833
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1301
Aard van de akte royement
Naam notaris Louis Mijnard van Kruijne

Modestus Nobels, bouwman onder Oostvoorne, bekent aan Maria Anna van Bagge, echtgenote van Simon Eland, predikant te Koudekerk, een schuld van f 1800. Hij verleent hypotheek op land in de Kloosterhoek (nrs. 16 en 41), onder Rugge (nr. 13), in Voorwesterland (nr. 29en 30) in het Zuierland in de Omloop (nrs. 38, 39 en 41)
Aktedatum 27/11/1826
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1293
Aard van de akte schuldbrief
Naam notaris Louis Mijnard van Kruijne

Mr Nicolaas Joannes Kornelis Lette procureur wonende den Briel als erfgenaam van zijn vader Joannes Arnoldus Lette gewoond hebbende te Koudekerk aan de Rijn tot na te melden schuldhypotheek voor ľ gerechtigd verklaart toe te stemmen in en de hypotheekbewaarder in den Briel te machtigen tot de doorhaling van de inschrijving genomen op 24/01/1822 in deel 16 nr 107 tlv Hendrik Tigchelman bouwman wonende Oude Tonge gehuwd met Cornelia Intveld eerder weduwe van Adrianus Ouwerkerk en daarna van Gerrit Slis en tegen gemelde Intveld door Maria Anna van Baggen eerder weduwe van zijn vader en mede-erfgename van dezelfde thans gehuwd met Simon Eland predikant beiden wonende Koudekerk aan den Rijn en Mr Sebastiaan Hendrik Anemaet nts Sommelsdijk wonende Nwe Tonge als vader en voogd over Petrus Nicolaas Joannes Lette Anemaet uit zijn huwelijk met wijlen Maria Joanna Arnoldina Lette verwekt nevens de comparant de overige erfgenamen van Joannes Lette voormeld uit kracht van een schuldhypotheek van 6000 gld door Adrianus Ouwerkerk tbv Leendert Willems Braber voor schout en schepenen van Oude Tonge gepasseerd op 17/03/1794 aan meergemelde Joannes Lette bij akte van cessie door Willem Leenderts Braber bij akte van nts Cornelis Pieters Anemaet te Ooltgensplaat op 18/04/1818 verleden.
Aktedatum 11/08/1823
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1354
Aard van de akte consent
Naam notaris Leendert Plooster

Mr. Nicolaas Johannes Kornelis Lette, weduwnaar van Antoinette Schneiter royeert een inschrijving tbv Maria Anna van Baggen weduwe van Simon Eland en tlv Joris Rietdijk te Oudenhoorn.
Aktedatum 19/05/1838
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1310
Aard van de akte royement
Naam notaris Louis Mijnard van Kruijne

Pieter Arkenbout korenmolenaar wonende Oostvoorne schuldig Anna Maria van Baggen eerder weduwe van Johannes Lette en thans buiten gemeenschap van goederen gehuwd met Simon Eland predikant te Koudekerk 2800 gld wegens geleend geld. Waarborg een stenen windkorenmolen binnnen Oostvoorne aan de Ruigendijk met huis en verder getimmerte namens hem in 1821 gebouwd ongenummerd in het cohier alsmede een gedeelte van de Ruigendijk.
Aktedatum 14/02/1822
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1222
Aard van de akte schuldbrief
Naam notaris H.M. van Andel

Uit de nalatenschap van Bartholomeus Simmonse en Anna Eva Groos worden geveild: - een schuldvordering van f 2800 pro resto tlv Johannes Lammerse, nu koffiehuishouder te Brielle; koper is Johannes Lammerse zelf, voor f 1892 - een schuldvordering van f 1300 pro resto tlv Hendrik Witte, voerman aan het Hoofd te Brielle; koper Maria Anna van Baggen, weduwe van Simon Eland te Brielle - 5/32 deel in een vissloep De Jonge Maartje, varende van Zwartewaal onder administratie van de weduwe van Jan van der Hoeven aldaar; koper is Aart Rietdijk, reder te Zwartewaal. Inliggend procuraties van diverse erfgenamen.
Aktedatum 13/05/1833
Toegangsnummer 110 Notarissen
Inventarisnummer 1396
Aard van de akte veiling
Naam notaris Pieter van Andel

Maria was eerder gehuwd (1) met Joannes Arnoldus Lette.

III-B  Petronella Eland, dochter van Cornelis Eland (II) en Petronella Bouwmeester, is gedoopt op zondag 22 april 1770 in Delft (Zh), is begraven tussen zaterdag 27 april en zaterdag 4 mei 1793. Petronella werd hoogstens 23 jaar en 12 dagen.

Petronella gaat in ondertrouw op zaterdag 4 september 1790 in Delft (Zh), trouwt op zondag 19 september 1790 in Delft (Zh) op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Gerrit van Deventer. Gerrit is geboren rond 1760 in Leiden (Zh), is overleden op zondag 10 september 1820 in Den Haag (Zh). Gerrit werd ongeveer 60 jaar.

Gerrit was later gehuwd (2) met Johanna Maria Boom.

Van Gerrit en Petronella is een kind bekend:

1  Pieter Anthonij van Deventer is gedoopt op woensdag 1 mei 1793 in Leiden (Zh).

III-C  Anna Eland, dochter van Cornelis Eland (II) en Petronella Bouwmeester, is gedoopt op donderdag 23 januari 1783 in Delft (Zh), is overleden op zaterdag 23 mei 1812 in Leiden (Zh), is begraven op donderdag 28 mei 1812 in Leiden (Zh). Anna werd 29 jaar en 4 maanden.

Heden nacht overleed mijn dierbare Echtgenote ANNA ELAND, in den zo jeugdige ouderdom van 29 jaar. Zij heeft veel en lang geleden; en schoon ik in haar de braafste Vrouw, en vier Kinderen die hun verlies niet kunnen beseffen, de beste Moeder misschien, zal ik mij door den Godsdienst trachten te troosten, en te onderwerpen, in den vertrouwen ? dat zij in een volmaakte staat het zuiver geluk geniet- door dien Jezus, aan wie haar ganse hart gehecht was.
Houden mij overtuigd van de deelneming mijner vrienden zonder schriftelijke verzekering.
Leiden de 24e mei 1812 D.J. Bleijkersveld Dermout.

Anna gaat in ondertrouw op donderdag 7 april 1803 in Leiden (Zh), trouwt op zondag 24 april 1803 in Leiden (Zh) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirk Jan van Bleijkersveld Dermout, zoon van Jan Dermout ((junior)) en Belina Bleykersveld. Dirk, vroedmeester, is geboren in 1783 in Leiden (Zh), is overleden na maandag 14 november 1814. Dirk werd minstens 31 jaar.

Van Dirk en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Dirk van Bleijkersveld Dermout is gedoopt op donderdag 16 augustus 1804 in Leiden (Zh).

2  Anna Petronella Margaretha van Bleijkersveld Dermout is geboren op dinsdag 10 februari 1807 in Leiden (Zh), zie IV-D.

3  Beliena Johanna Diderica van Bleijkersveld Dermout is geboren op dinsdag 16 februari 1808 in Leiden (Zh), is gedoopt op zondag 13 maart 1808 in Leiden (Zh).

4  Jan Dirk van Bleijkersveld Dermout is geboren op zaterdag 29 juli 1809 in Leiden (Zh), is gedoopt op vrijdag 15 september 1809 in Leiden (Zh).

5  Cornelia Henriette van Bleijkersveld Dermout is geboren op dinsdag 26 maart 1811 in Leiden (Zh), is gedoopt op donderdag 18 april 1811 in Leiden (Zh), is overleden op zondag 26 februari 1832 in Leiden (Zh). Cornelia werd 20 jaar en 11 maanden.

Generatie IV

IV-A  Cornelia Petronella Eland, dochter van Simon Eland (III-A) en Elisabeth van den Briel, is geboren in Reeuwijk (Zh), is gedoopt op dinsdag 3 mei 1796 in Leiden (Zh), is overleden op dinsdag 27 oktober 1846 in Leiden (Zh). Cornelia werd 50 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Cornelia gaat in ondertrouw op zondag 11 april 1813 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), trouwt op maandag 26 april 1813 in Koudekerk aan den Rijn (Zh) op 16-jarige leeftijd met de 31-jarige Adrianus Hasebroek, zoon van Henricus Hasebroek en Elisabeth Blauw. Adrianus, arts, is geboren op maandag 10 december 1781 in Oude Wetering, is overleden op zaterdag 25 november 1871 15.00 uur in Zoeterwoude (Zh). Adrianus werd 89 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

bron: Ria Dessauvagie en Har Meijer (boek "De Blauwe Dood")
Adrianus heeft tijdens de grote cholera-epidemie, die in Leiden uitbrak in 1832, een zeer belangrijke rol gespeeld.
Na de economische opbloei in de 17e en 18e eeuw werd Leiden in de 19e eeuw getroffen door een zware economische teruggang, waardoor de meeste arbeiders hun baan verloren en de armoede behoorlijk toesloeg in de stad. Een van de oorzaken van de snelle verspreiding van "de blauwe dood": geen goede voeding, slechte hygiŽnische toestanden en het ontbreken van alle hulp van de plaatselijke overheid.

Op zondag 5 augustus 1832 overleed de eerste patiŽnt aan cholera, een ziekte, waardoor de stad werkelijk werd overvallen. Mazelen, tyfus, malaria, pokken, de arme inwoners van Leiden waren al veel gewend, maar de snelheid waarmee deze nieuwe vreemde ziekte zich verspreidde was een totale verrassing. De ziekte heette officieel Cholera Asiatico, in de volksmond ook wel de kolere genoemd.
Op 8 augustus, 3 dagen na het eerste overlijdensgeval, werd in het Ceciliagasthuis (het plaatselijke ziekenhuis), waar ook de regentenkamer van Leiden was gevestigd, de eerste bespreking gehouden door de Vereniging voor Stadsgenees- en heelkundigen. Adrianus was de president van deze vereniging.
Grootste probleem was de huisvesting van de patiŽnten. Het Ceciliagasthuis was daar niet voor geschikt, o.a. door de slechte toestand van het gebouw. Om de directe nood te kunnen lenigen werden de eerste patiŽnten naar het gebouw van het Academisch Ziekenhuis op de Oude Vest gebracht. Probleem was dat de leiding totaal niet voorbereid was op de vele zieken die werden binnengebracht. De eerste 6 patiŽnten zijn bijna direct na opname overleden. Op 10 augustus werd daarom besloten in de Lakenhal, recht tegenover het ziekenhuis, een 2e cholerahospitaal te openen.
Op de wekelijkse vergadering van 13 augustus werd voornamelijk gesproken over de problemen die Vereniging ondervond bij de contacten met het gemeentebestuur. Het grootste probleem om in de stad iets voor elkaar te krijgen waren de oeverloze gesprekken die de dokters moesten voeren met het College van Burgemeester en Wethouders. Toen Hasebroek een opmerking maakte over de abominabele toestand van de smerige grachten en de ondeugdelijke riolering in de krotten van de achterbuurten, de grote boosdoeners bij het ontstaan en de verspreiding van de ziekte, werd hij onmiddellijk het stadhuis uitgezet.
Hoewel de verhouding tussen de stadsbestuurders en de artsen slecht bleef verscheen er op 20 augustus een pamflet op alle openbare plaatsen in de stad waarop werd aangekondigd dat een 3e hospitaal zou worden geopend in de Kaarssemakersstraat. Inmiddels waren in de 2e week na de uitbraak 129 mensen door de cholera aangetast en 58 patienten overleden.
Tijdens de artsen-vergadering van 20 augustus zijn o.l.v. Adrianus Hasebroek een aantal aanbevelingen opgesteld voor het gemeentebestuur om de ziekte zoveel mogelijk te bestrijden, o.a. het zuiveren van alle straten, sloppen en woningen, kleding en beddengoed, inclusief het verstrekken van wollen dekens. Daarnaast het verstrekken van voedsel, zodat de werkman goed gevoed naar zijn werk kon gaan. Ten 3e moest er streng toezicht komen op de groenten-, vis- en fruitmarkten om te voorkomen dat bedorven voedsel werd verkocht. Door ťťn van de aanwezige stadsgeneesheren werd daar nog aan toegevoegd dat de slechte toestand van het Ceciliagasthuis snel verbeterd moest worden. Deze arts had al een aanvaring met het gemeentebestuur gehad toen hij de deplorabele situatie van dit tijdelijke ziekenhuis te berde had gebracht.

Het antwoord op de vergadering van 27 augustus was voor de aanwezige artsen onthutsend. Hoewel inmiddels het aantal patiŽnten met 249 was uitgebreid en 108 mensen waren overleden, terwijl de 3 ziekenhuizen niet meer in staat waren nog meer zieken op te nemen, was het antwoord van burgemeester De Mey dat de Minister van Binnenlandse zaken Provinciale Hoofdcommissies en PLaatselijke Choleracommissies had ingesteld om de nodige maatregelen te nemen. De voorstellen van de plaatselijke artsen waren geweldig maar de burgemeester wenste alleen van de diensten van genoemde commissies gebruik te maken. Na wat lopende zaken te hebben doorgenomen werd de vergadering geschorst tot 10 september.

Op deze vergadering kon Hasebroek mededelen dat in de laatste 2 weken "slechts" 152 resp. 119 nieuwe gevallen van cholera waren gemeld. Nog altijd teveel, maar hopelijk betekende het dat de ziekte op zijn retour was.
Dat leverde echter wel een probleem op voor de patiŽnten die naar huis werden gestuurd. De familieleden konden deze zieken absoluut niet ondersteunen bij het herstel; voedsel, kleding en schoon drinkwater ontbraken in veel gevallen, zodat de meesten alsnog overleden. Het voorstel aan het gemeentebestuur om enkele zalen in de Lakenhal beschikbaar te stellen om deze mensen op te vangen, werd afgewezen. "Er zijn inderdaad lokalen vrij in de Lakenhal, maar die moeten voor de grenadiers van het garnizoen beschikbaar blijven wanneer zij onverhoopt door de cholera worden getroffen" De wethouder zou nog kijken of er eventueel andere mogelijkheden waren.

Verder deelde Hasebroek mede dat de collecte, die op voorstel van alle artsen in Leiden op 28 augustus was gehouden ter leniging van de grote nood, een bedrag had opgeleverd van f 14.914,--. Voor die tijd een gigantisch bedrag. Daarnaast waren grote hoeveelheden kleding, stro en turf gegeven, zoveel zelfs dat daarna in de stalhouderij naast De Burcht grote voorraden daarvan aanwezig waren. Door de commissie die zich zou bezighouden met de verdeling van het geld werd uiteraard enthousiast gereageerd.
Onder strikte geheimhouding vertelde Hasebroek echter dat van het opgehaalde bedrag slecht f 3.253 aan de commissie zou worden uitgekeerd om aan kleding en voedsel uit te geven. Navraag door de comissie bij de burgemeester leverde slechts hoongelach op en de woorden "Zolang er elke dag zoveel mensen aan de cholera overlijden heeft een stadsdokter absoluut het recht niet om zich met andermans zaken te bemoeien". Bovendien merkte hij nog op dat er met die stadsdokters altijd wat was en hij er voor paste om het opgehaalde geld door de commissie te laten verkwanselen.
De aanwezige artsen besloten geen tijd te besteden aan deze beledigingen omdat zij van mening waren dat dat ten koste zou gaan van de verzorging van de patiŽnten. De volgende vergadering werd vastgesteld op 28 september.

Tijdens deze vergadering werd een lezing gehouden door een van de stadsgeneesheren over zijn ervaringen als behandelend geneesheer in de Lakenhal. Door zijn grote ervaring werd het voor de meeste aanwezigen een interessante bespreking van het ziekteproces. Hij kon het echter niet laten om aan het einde nog een sneer aan het gemeentebestuur te geven.
"Waar vinden we nu de meeste choleralijders? Uiteraard in de Kattepoort, de Rattepoort, de Karresteeg, de Barbarasteeg en in al die andere poorten en stegen waar de paupers als ratten op elkaar wonen. Het is geen wonder dat die sloppen waar het armoedigste soort mensen woont infectiehaarden geworden zijn".

Op 3 oktober werd een speciale vergadering ingelast. Hasebroek had speciaal zijn rood-witte stropdas omgedaan, de kleuren van de stad Leiden. Het was die dag 258 jaar geleden dat Leiden van de Spanjaardedn werd verlost.
Hij prees tijdens zijn toespraak burgemeester Van der Werf die destijds zijn stad ondanks grote tegenspoed magistraal heeft bestuurd.
Voor burgemeester De Mey, die voor het eerst een vergadering bijwoonde, had hij slechts misprijzen. De Mey ontplofte zo ongeveer.
"Kan wel zijn, maar u hebt het ernaar gemaakt" antwoordde Hasebroek slechts. Hij wees er daarbij op dat De Mey en de president van de choleracommissie de dag voor deze vergadering een openbare kennisgeving hadden laten uitgaan dat met ingang van 6 oktober alleen nog in het hospitaal in de Lakenhal patiŽnten konden worden opgenomen. In het Academisch ziekenhuis was dat niet meer mogelijk omdat dit na de vakantie weer geheel bestemd was voor de hoogleraren en studenten en het ziekenhuis in de Kaarssemakerssttraat zou worden gesloten, het Bureau voor Gezondheid, gevestigd in De Burcht, opgeheven.
Al met al werd het een hele tirade van aantijgingen aan het adres van de burgemeester en wethouder van Gezondheid Conaeus, die ook aanwezig was.
Behoorlijk geschrokken overlegden de twee heren en deelden daarna minzaam mede dat er een nieuw bulletin zou uitgaan met de mededeling dat het Bureau voor Gezondheid en het hospitaal in de Kaarssedmakersstraat voorlopig open zouden blijven. Na afloop van de vergadering pakte Hasebroek 2 wijnglazen van de plank die hij volgoot met wijn. Hij bracht een toast uit op de beide gemeentebestuurders, die zich nu eindelijk manifesteerden als ware stadsbestuurders.repertorium Koudekerk aan den Rijn 1847-1848
inventarisnummer 12; aktenummer 2211; bladzijde 11;
datum 14-02-1848 
Verkoop door Arie van der Vliet Pauluszoon, wonende te Woubrugge, in hoedanigheid als gemachtigde van Adrianus Hasebroek wonende te Leiden, weduwnaar en in legale gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Cornelia Petronella Eland en erfgenaam van het beschikbaar deel van haar nalatenschap, zo voor zichzelf als in betrekking van vader en wettige voogd over zijn minderjarige dochter Gerardina Henrietta Hasebroek en van mr. Franciscus Tollens, wonende te Bleiswijk, als in gemeenschap van goederen volgens de tegenwoordige wet gehuwd met Elisabeth Simonda Hasebroek en van Adriana Petronella Hasebroek, meerderjarig en ongehuwd, wonende te Leiden en nog in kwaliteit als gemachtigde van Martinus Adrianus Hartevelt wonende te Utrecht, aan Gerard Spoors Eland, wonende te Koudekerk, van de helft in een bouwmanswoning genaamd Bijkerk met de landen daarbij behorende tesamen uitmakende 33 bunders 80 roeden 12 ellen, staande en gelegen in de Hondsdijkse polder te Koudekerk. Koopsom 8.000 gulden.

Van Adrianus en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Henricus Hasebroek is geboren op donderdag 27 januari 1814 in Leiden (Zh), is overleden op woensdag 19 september 1827 in Nieuwe Tonge (Zh). Henricus werd 13 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

2  Cornelis Simon Hazebroek is geboren op vrijdag 15 september 1815 in Leiden (Zh), is overleden op dinsdag 3 oktober 1815 in Leiden (Zh). Cornelis werd 18 dagen.

3  Elisabeth Simonda Hasebroek is geboren op zaterdag 4 september 1819 in Leiden (Zh), zie V-A.

4  Adriana Cornelia Petronella Hasebroek is geboren op zaterdag 18 oktober 1823 in Leiden (Zh), zie V-B.

5  Gerardina Henrica Hasebroek is geboren op zondag 8 mei 1831 in Leiden (Zh), zie V-C.Wapen van Anemaet.

IV-B  Elizabeth Simonda Hendrika Eland, dochter van Simon Eland (III-A) en Elisabeth van den Briel, is geboren rond 1798 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), is overleden op woensdag 26 januari 1876 in Den Haag (Zh). Elizabeth werd ongeveer 78 jaar.

Elizabeth gaat in ondertrouw op zondag 28 april 1822 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), trouwt op woensdag 8 mei 1822 in Koudekerk aan den Rijn (Zh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Cornelis Anemaet, zoon van Pieter Anemaet en Arendina van der Valk (Arendje). Cornelis, secretaris en notaris en schout, is geboren rond 1788 in Nieuwe Tonge (Zh), is overleden op vrijdag 5 december 1851 in Oude Tonge (Zh). Cornelis werd ongeveer 63 jaar.

Op 2 april 1842 werd het 25-jarig burgemeesterschap van Cornelis Anemaet gevierd in Oude Tonge.
(zie betreffend artikel op 9-4-1842 in De Rotterdamsche Courant)

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Maria Francisca Josepha van de Cauter.

Van Cornelis en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Arendje Petronella Anemaet is geboren op donderdag 20 november 1823 in Oude Tonge (Zh), zie V-D.

2  Simon Eland Anemaet is geboren op zondag 3 april 1825 in Oude Tonge (Zh), zie V-E.

3  Alettus Johannis Anemaet is geboren op vrijdag 3 november 1826 in Oude Tonge (Zh).

4  Elizabet Cornelia Anemaet is geboren op maandag 5 januari 1829 in Oude Tonge (Zh), zie V-F.

5  Adrianus Jacobus Cornelis Anemaet is geboren op woensdag 19 januari 1831 in Oude Tonge (Zh), is overleden op dinsdag 1 januari 1861 in Rotterdam (Zh). Adrianus werd 29 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

IV-C  Margaretha Spoors Eland, dochter van Simon Eland (III-A) en Elisabeth van den Briel, is geboren in 1799 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), is overleden in 1879. Margaretha werd 80 jaar.

"Lady in Grijsoord and Klinkerland"

Margaretha gaat in ondertrouw op zondag 28 april 1822 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), trouwt op woensdag 8 mei 1822 in Koudekerk aan den Rijn (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Martinus Adrianus Harteveld, zoon van Adrianus Harteveld en Helena Johanna van Niel. Martinus, bierbrouwer, is gedoopt op donderdag 21 april 1796 in Leiden (Zh).

bron: repertorium Koudekerk aan den Rijn 1821-1823
inventarisnummer: 5240
aktenummer: 557
bladzijde: 9
datum: 07-05-1822
inhoud: Martinus Adrianus Harteveld, bierbrouwer, woonachtig binnen de stad Leiden, doch zich te Koudekerk bevindende, bruidegom ter ene en Margaretha Spoors Eland, zonder beroep wonende te Koudekerk, bruid ter andere zijde, maken bepalingen en doen aan elkaar een gift onder de levenden.
plaatsnaam: Koudekerk aan den Rijn
instelling: Streekarchief Rijnlands Midden

Van Martinus en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Adrianus Harteveld is geboren op maandag 3 maart 1823 in Leiden (Zh).

2  Simonetta Elisabeth Hartevelt is geboren op dinsdag 22 maart 1825 in Leiden (Zh), zie V-G.

3  Margaretha Martina Hartevelt is geboren op vrijdag 1 februari 1828 in Leiden (Zh), zie V-H.

IV-D  Anna Petronella Margaretha van Bleijkersveld Dermout, dochter van Dirk Jan van Bleijkersveld Dermout en Anna Eland (III-C), is geboren op dinsdag 10 februari 1807 in Leiden (Zh), is overleden op woensdag 2 februari 1881 in Den Haag (Zh). Anna werd 73 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Anna trouwt op woensdag 20 augustus 1834 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Karel Ludwig Bense ook genaamd Karel Lodewijk, zoon van Christian Ludwig Bense en Maria Eleonara Sander. Karel is geboren rond maandag 14 maart 1808 in Gandersheim (DUI), is overleden op maandag 13 september 1869 in Den Haag (Zh). Karel werd ongeveer 61 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Van Karel en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Petronella Margaretha Bense is geboren op zondag 6 november 1836 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 16 maart 1839 in Rotterdam (Zh). Anna werd 2 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2  Hendrik Lodewijk Bense is geboren op vrijdag 22 juni 1838 in Rotterdam (Zh), zie V-I.

3  Anna Maria Bense is geboren op dinsdag 26 april 1842 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 18 augustus 1842 in Rotterdam (Zh). Anna werd 3 maanden en 23 dagen.

4  Anna Elisabeth Maria Bense is geboren op dinsdag 13 februari 1844 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 13 juni 1844 in Den Haag (Zh). Anna werd 4 maanden.

5  Elisabeth Carolina Louisa Bense is geboren op zondag 21 september 1845 in Den Haag (Zh), is overleden op zaterdag 21 maart 1846 in Den Haag (Zh). Elisabeth werd 6 maanden.

Generatie VHendrik Tollens, de dichter. Hendrik Tollens, de dichter en vader van Franciscus.

V-A  Elisabeth Simonda Hasebroek, dochter van Adrianus Hasebroek en Cornelia Petronella Eland (IV-A), is geboren op zaterdag 4 september 1819 in Leiden (Zh), is overleden op zaterdag 19 mei 1855 in Bleiswijk (Zh). Elisabeth werd 35 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

(Van de dichter Hendrik Tollens verscheen "Bij het graf mijner geliefde schoondochter Elisabeth Simonda Hasebroek, 24 Mei 1855"; Nederlands, 4 pagina's, 23 cm)

Elisabeth trouwt op vrijdag 22 mei 1846 in Leiden (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Franciscus Johannes Tollens (Frans), zoon van Henricus Franciscus Caroluszoon Tollens (Hendrik) en Gerbranda Catharina Rivier. Frans is geboren op woensdag 21 juni 1815 in Rotterdam (Zh).

De burgermeester aan lager wal (1868)

Van 1845 tot 1868 was Frans Johannes Tollens, een zoon van de dichter Hendrik Tollens, burgemeester van Bleiswijk en Moerkapelle. Aanvankelijk leek alles in zijn functioneren naar wens te verlopen. Probleemloos werd hij een aantal malen herbenoemd tot burgemeester. Maar van 1865 ging het sterk bergafwaarts met hem. In 1868 was het weer tijd voor zijn herbenoeming, maar bij de Commissaris des Konings waren klachten ter ore gekomen over het functioneren van Tollens, waar hij meer van wilde weten. Vertrouwelijk liet hij brieven uitgaan naar de burgemeesters van Zevenhuizen, Waddinxveen en Berkel. Er waren geruchten dat Tollens zich "herhaaldelijk schuldig maakte aan misbruik van sterke drank", waardoor hij alle gezag onder de Bleiswijkse bevolking heeft verloren. De wethouders zouden in zijn wangedrag berusten omdat zij hierdoor vrij spel kregen in het besturen van de gemeente. Het administratieve gedeelte werd uitsluitend overgelaten aan secretaris Cornelis van der Plas. Brieven, gericht aan de burgemeester, bleven maandenlang onbeantwoord.

Overigens werden de burgemeesters van Bergschenhoek en Hillegersberg niet aangeschreven omdat deze "liever praatjes opneemt dan zelf onderzoekt en hoegenaamd geen begrip van delicatesse heeft". Burgemeester Nederveen van Zevenhuizen schreef op 16 oktober 1868 dat Tollens inderdaad aan sterke drank te buiten gaat waardoor "geen achting ... en mist alle ontzag". Volgens Nederveen was wethouder Leendert Breugem hem niet ongenegen, terwijl wethouder Huibert Uitdenbogerd hem veel minder hoog had staan. Ook schreef hij dat de voormalige wethouder van Moerkapelle (Valkenburg) "vele grieven tegen het hoofd der gemeente" had.

Meer details wist burgemeester Le Fevre de Montigny van Berkel te melden (18 oktober 1868). Ook hij bevestigde de drankzucht van Tollens "in deze streek zeer bekend". Volgens de schrijver is hem meermalen verzekerd dat "te Bleiswijk ieder baas is en de burgemeester er niets te zeggen heeft". De beide wethouders vonden het volgens hem wel prima zo en werden zelfs, naar men zegt, "'s avonds met de burgemeester in de herberg aangetroffen". Onderwijl leidde Cornelis van der Plas op eigen houtje de gemeentezaken. Steeds meer wendden de inwoners zich tot hem over diverse aangelegenheden. Over Tollens zegt hij: "ik begrijp niet hoe hij het zo lang houdt, als hij Plas niet had, was hij al lang weg". Le Fevre de Montigny had slechts enkele malen persoonlijk contact met Tollens, maar was ook weer blij als hij weer van hem af was, "aangezien zijn vreemd toilet en opgewonden wijze van zijn, hem zeer in het oog deden vallen". Een typerend voorbeeld was zijn gedrag tijdens de grote brand in de boerderij van Leendert Breugem die van 5 tot 8 augustus 1868 woedde. Bij deze brand gingen de stallen en de hooibergen volledig verloren. De gehele mannelijke bevolking werd bij het blussen ingeschakeld (en later ook voor uitbetaald). Assistentie werd verleend door de brandspuiten van Moerkapelle, Berkel en Bergschenhoek. De Berkelse burgemeester kwam ook persoonlijk poolshoogte nemen. Daar zag hij zijn Bleiswijkse ambtgenoot terug. Tollens zag er zeer slordig uit, was "apres boire, de man maakte zooveel beweging, dat ik mij haastte om van hem ontslagen te worden". Hiet viel hem op dat niemand hem groette of beleefd tegen hem deed. De oorzaak van de brand bij Breugem was hooibroei "doch dat de burgemeester tengevolge van de dreigementen van de eigenaar, dezelve niet durfde te laten roeren". Ook de brandspuiten waren volgens hem in slechte staat. Zijn veldwachter, Kochlik, zag Tollens met een "roode steenen pan vol bier" op de weg slepen, in de richting van de brandmeester. Later scheen Tollens met hem in de herberg te zijn gedoken. Het volk zeide: "hij neemt de brandmeester net zoo lang mee, tot ze hem meenemen".

De Berkelse veldwachter ging zelf bij de herberg van Johannes van Amstel langs, waar bevestigd werd dat Tollens daar tot de vaste stamgasten behoorde. Hij kreeg daar ook het volgende voorval te horen. In dezelfde herberg werd een wedstrijdje biljarten belegd. De verliezer moest 24 flessen wijn betalen. Tollens was de verliezer en nog een slechte ook. Toen hij zich over het verliezen liep te beklagen, tilde de aanwezigen hem op en legden hem languit neer op het biljart. Uit nijd dronk hij enkele glazen wijn van een ander op, die hem bij zijn kraag vatte en buiten de deur zette. Ook werd er nog bijgezegd dat hij steeds in "ongeoorloofde betrekking zoude hebben gestaan tot achtereenvolgende dienstboden en thans geengageerd zoude zijn met zijn huishoudster, eene buffetjuffrouw uit een Rotterdamsche herberg". Verder werd Tollens, als hij dronken over straat zwalkte, door de straatjongens nagejouwd.

Gezien deze informatie besloot de Commissaris des Konings Tollens niet meer voor herbenoeming voor te dragen. Er werd een onderzoek naar zijn gedragingen ingesteld en stuurde dhr. A. van der Velde van de provinciale griffie naar Bleiswijk voor een diepgaand onderzoek. Hij sprak hier met Tollens, de twee wethouders, de vier gemeenteraadsleden, Cornelis van der Plas, gemeenteontvanger J. van Mazijk, hoofdonderwijzer Jan Laan, dokter Jan Mensma van Willis, dominee Lantzendorffer, de Zoetermeerse notaris Van de Broek en pastoor Matzer. Naar Moerkapelle ging hij niet meer, hij wist genoeg. De beschuldigingen bleken maar al te waar. Iedereen was het er over eens dat Tollens te veel dronk. Het felst was dominee Lantzendorffer, die bepaald niet een goede verstandhouding met Tollens had. Van achting was bij hem geen sprake, hooguit medelijden. Ook de raadsleden hadden de burgemeester onder de duim. Orde en politie was er niet. Iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Bleiswijk bleek in de verre omtrek bekend te staan als de "Vrije heerlijkheid van Bleiswijk" omdat geen enkele overtreding werd vervolgd of gestraft. Volgens de dominee droegen Tollens' ongelukkige huiselijke omstandigheden hieraan mee. Tenslotte zei Lantenzdorffer nog dat Tollens zijn toevlucht zocht bij "Jan Rap", terwijl de meer fatsoenlijke mensen hem meden.

De CdK was nu overtuigd dat Tollens niet kon aanblijven en drong bij hem op aan zelf zijn ontslag te nemen. Dan kreeg hij deze 'eervol' mee, waardoor de schande van oneervol ontslag hem bespaard zou blijven. Zo geschiedde. Zijn opvolger werd P.C. Stoop, burgemeester van Benthuizen. Op hem de schone taak om het gezag van de burgemeester in Bleiswijk te herstellen en orde op zaken te zetten.

NB. Dit artikel betreft een bewerking van een artikel van W. Paul in Verleden Tijdschrift nr. 8 (1992), pag. 42 - 47. Op zijn beurt raadpleegde hij het archief van de CdK in het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief).

Franciscus was een zoon van de dichter Hendrik Tollens

Hendrik Tollens was verfhandelaar aan de Wijnhaven.
Hendrik Tollens werd in 1780 geboren in Rotterdam.
Hij was Rooms Katholiek opgevoed, aanhanger der Verlichting, maar al in zijn jeugd afkerig van de Franse Revolutie.
Hij begon in 1799 met een 'Proeve van Sentimenteele Gedichten' in de geest van Feith.
Hij trouwde in 1800 met een dochter van de toneelspeler Rivier.
Tussen 1800 en 1805 kwamen drie delen 'Minnezangen' en 'Idyllen' uit en in 1801 verscheen 'Op de geboorte van mijn zoontje'.
Van 1796-1806 dichtte Tollens, 15 deels vertaalde, toneelspelen met onder meer: 'De Hoekschen' en 'Kabeljauwschen'.
In 1808 verscheen de eerste bundel van zijn gedichten, onder de titel 'Gedichten', die hem tot volksdichter hebben gemaakt.
Hierin zijn vaderlandse stukken opgenomen zoals: Willem I, Overwinning bij Nieuwpoort, Egmond en Hoorne.
Hij dichtte vaderlandse romances zoals Jan van Schaffelaar, 1807; Albrecht Beiling, 1809; Kenau Hasselaar.
Maar in hoofdzaak is Tollens de dichter van de tevredenheid met het bestaande, van de blijmoedige levensbeschouwing, van huiselijk lief en leed; een tweede Cats
In 1815 won hij de prijs van Van Kinsbergen voor 't beste volkslied met zijn Wien Neerlandsch bloed.
Tollens was de vertolker van de gevoelens van het volk.
In 1818-'19 verschenen een aantal bundels: Romancen, balladen en legenden.
Ook op zijn oude dag ging Tollens door met zijn berijmde verhalen.
In 1846 ging hij in Rijswijk wonen op Ottoburg. Op zijn 70ste verjaardag werd zijn borstbeeld geplaatst in 't Museum Boymans en kreeg hij het commandeurskruis van de Nederlandse Leeuw.

Frans was later gehuwd (2) met Sophie Elisabeth Gaumon.

Van Frans en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrica Francisca Tollens is geboren op vrijdag 25 februari 1848 in Bleiswijk (Zh).

2  Adriaan Tollens is geboren op donderdag 7 februari 1850 in Bleiswijk (Zh).

3  Cornelis Gerbrand Tollens is geboren op zondag 16 november 1851 in Bleiswijk (Zh), is overleden op donderdag 27 november 1851 in Bleiswijk (Zh). Cornelis werd 11 dagen.

4  Maria Petronella Tollens is geboren op zaterdag 8 januari 1853 in Bleiswijk (Zh), zie VI-A.

V-B  Adriana Cornelia Petronella Hasebroek, dochter van Adrianus Hasebroek en Cornelia Petronella Eland (IV-A), is geboren op zaterdag 18 oktober 1823 in Leiden (Zh), is overleden op vrijdag 5 december 1884 in Den Haag (Zh). Adriana werd 61 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Adriana trouwt op woensdag 24 september 1856 in Leiden (Zh) op 32-jarige leeftijd met de 47-jarige Cornelis Stroo, zoon van Abraham Stroo en Christiana Wilhelmina Sala. Cornelis, luitenant-kolonel N.O.I. leger, is geboren op woensdag 31 mei 1809 in Alkmaar (Nh).

Van Cornelis en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Christiaan Wilhelm Cornelis Marie Stroo is geboren op dinsdag 23 juni 1857 in Leiden (Zh).

2  Adriaan Frederik Wilhelm Stroo is geboren op vrijdag 12 september 1862 in Leiden (Zh).

V-C  Gerardina Henrica Hasebroek, dochter van Adrianus Hasebroek en Cornelia Petronella Eland (IV-A), is geboren op zondag 8 mei 1831 in Leiden (Zh), is overleden op donderdag 5 november 1903 in Den Haag (Zh). Gerardina werd 72 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Gerardina trouwt op woensdag 24 september 1856 in Leiden (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 38-jarige Adrianus Joan Martinus Los, zoon van Daniel Jans Los en Alida van Zeijden. Adrianus, arts, is geboren op woensdag 22 oktober 1817 in Nieuw Beijerland (Zh), is overleden op woensdag 22 oktober 1890 in Den Haag (Zh). Adrianus werd 73 jaar.

V-D  Arendje Petronella Anemaet, dochter van Cornelis Anemaet en Elizabeth Simonda Hendrika Eland (IV-B), is geboren op donderdag 20 november 1823 in Oude Tonge (Zh), is overleden op donderdag 27 november 1851 in Oude Tonge (Zh). Arendje werd 28 jaar en 7 dagen.

Arendje trouwt op donderdag 24 mei 1849 in Oude Tonge (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Johan Rutger Boeije, zoon van Jacobus Boeije en Lena Moolenburg. Johan, rijksontvanger, is geboren op maandag 22 mei 1820 in Noordgouwe (Ze), is overleden na donderdag 3 augustus 1882. Johan werd minstens 62 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Johan was later gehuwd (2) met Simonetta Elisabeth Hartevelt (zie V-G).

Van Johan en Arendje is een kind bekend:

1  Helena Jacoba Boeije is geboren op vrijdag 5 april 1850 in Maassluis (Zh), zie VI-B.Simon Eland Anemaert.

V-E  Simon Eland Anemaet, zoon van Cornelis Anemaet en Elizabeth Simonda Hendrika Eland (IV-B), burgemeester van Oude Tonge, is geboren op zondag 3 april 1825 in Oude Tonge (Zh), is overleden op zaterdag 24 oktober 1891 in Oude Tonge (Zh), is begraven in Oude Tonge (Zh) (Oude Begraafplaats in de Emmastraat). Simon werd 66 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

In 1967 kreeg de gemeente Oostflakkee een schenking van mevrouw Van der Vaart-de Vlieger uit Bennekom: een poppenhuis met de naam Villa Nella Tient.
Het poppenhuis was gemaakt door de overgrootvader van de schenkster, Simon Eland Anemaet (1825-1891), ooit burgemeester van Oude-Tonge.
De gemeente Oostflakkee aanvaardde de schenking en bracht deze onder in het Streekmuseum te Sommelsdijk.
Daar is het poppenhuis nog steeds te zien.
In de Ouwe Waerelt staat het verhaal van het poppenhuis.
In een ander artikel is beschreven hoe een andere telg van de familie Anemaet het midden negentiende eeuw bracht tot lid van de Tweede Kamer en een rol speelde bij het vormen van de basis van onze democratie.
Thorbecke, de staatsman wiens naam daar in de eerste plaats mee verbonden is, bezocht Anemaet in Nieuwe-Tonge en ook daarover bericht de Ouwe Waerelt.

Simon trouwt op woensdag 27 april 1853 in Oude Tonge (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Pieternella Willems, dochter van Levinus Willems en Josepha Weijmans. Pieternella is geboren op vrijdag 12 mei 1826 in Oude Tonge (Zh), is overleden na zaterdag 24 oktober 1891. Pieternella werd minstens 65 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Simon en Pieternella zijn drie kinderen bekend:

1  Levinus Josephus Anemaet is geboren op zaterdag 26 oktober 1850 in Oude Tonge (Zh).

2  Elizabeth Anemaet is geboren op zondag 29 mei 1853 in Oude Tonge (Zh), zie VI-C.

3  Cornelis Alettus Adrianus Anemaet is geboren op zaterdag 13 januari 1855 in Oude Tonge (Zh), is overleden op vrijdag 21 september 1855 in Oude Tonge (Zh). Cornelis werd 8 maanden en 8 dagen.

V-F  Elizabet Cornelia Anemaet, dochter van Cornelis Anemaet en Elizabeth Simonda Hendrika Eland (IV-B), is geboren op maandag 5 januari 1829 in Oude Tonge (Zh), is overleden op dinsdag 28 mei 1872 in Bergen op Zoom (Nb). Elizabet werd 43 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Elizabet trouwt op woensdag 11 april 1860 in Den Haag (Zh) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Jacobus Petrus de Bruijn, zoon van Jacobus de Bruijn en Pieternella Looijens. Jacobus, medicina doctor, is geboren rond 1817, is overleden op donderdag 10 januari 1889 in Bergen op Zoom (Nb). Jacobus werd ongeveer 72 jaar.

Jacobus was eerder gehuwd (1) met Maria Francisca Josepha van de Cauter.

V-G  Simonetta Elisabeth Hartevelt, dochter van Martinus Adrianus Harteveld en Margaretha Spoors Eland (IV-C), is geboren op dinsdag 22 maart 1825 in Leiden (Zh).

Simonetta trouwt op donderdag 8 mei 1856 in Utrecht (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Johan Rutger Boeije, zoon van Jacobus Boeije en Lena Moolenburg. Johan, rijksontvanger, is geboren op maandag 22 mei 1820 in Noordgouwe (Ze), is overleden na donderdag 3 augustus 1882. Johan werd minstens 62 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Johan was eerder gehuwd (1) met Arendje Petronella Anemaet (zie V-D).

V-H  Margaretha Martina Hartevelt, dochter van Martinus Adrianus Harteveld en Margaretha Spoors Eland (IV-C), is geboren op vrijdag 1 februari 1828 in Leiden (Zh).

Margaretha trouwt op dinsdag 21 september 1858 in Leiden (Zh) op 30-jarige leeftijd met Jan Willem Pieter Kluit, zoon van Coenraad Alexander Kluit en Elisabeth Konijnenburg.

V-I  Hendrik Lodewijk Bense, zoon van Karel Ludwig Bense en Anna Petronella Margaretha van Bleijkersveld Dermout (IV-D), ambtenaar, is geboren op vrijdag 22 juni 1838 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 29 juli 1924 in Den Haag (Zh). Hendrik werd 86 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 3 juni 1863 in Den Haag (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Sophia Wilhelmina KŲhler, dochter van Johan Frederik Balthasar KŲhler en Johanna Margaretha Judť. Sophia is geboren op maandag 2 april 1838 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 20 maart 1902 in Den Haag (Zh). Sophia werd 63 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Van Hendrik en Sophia zijn zes kinderen bekend:

1  Carel Lodewijk Bense is geboren op maandag 11 juli 1864 in Den Haag (Zh), zie VI-D.

2  Johan Frederik Bense is geboren op woensdag 2 januari 1867 in Den Haag (Zh), zie VI-E.

3  Hendrik Lodewijk Bense is geboren op zaterdag 29 februari 1868 in Den Haag (Zh), zie VI-F.

4  Anna Petronella Margaretha Bense is geboren op maandag 23 augustus 1869 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 23 november 1869 in Den Haag (Zh). Anna werd 3 maanden.

5  Anna Petronella Margaretha Bense is geboren op zaterdag 29 juli 1871 in Den Haag (Zh), is overleden op dinsdag 9 juli 1872 in Den Haag (Zh). Anna werd 11 maanden en 10 dagen.

6  Anna Petronella Margaretha Bense is geboren op vrijdag 28 november 1873 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 1 mei 1941 in Den Haag (Zh). Anna werd 67 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Generatie VI

VI-A  Maria Petronella Tollens, dochter van Franciscus Johannes Tollens (Frans) en Elisabeth Simonda Hasebroek (V-A), is geboren op zaterdag 8 januari 1853 in Bleiswijk (Zh).

Maria trouwt op donderdag 15 maart 1877 in Gouda (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Samuel Verweij, zoon van Aijso Verweij en Maria Henrietta Sande van der Lacoste. Samuel, fabrikant, is geboren op maandag 20 oktober 1845 in Heerjansdam (Zh).

VI-B  Helena Jacoba Boeije, dochter van Johan Rutger Boeije en Arendje Petronella Anemaet (V-D), is geboren op vrijdag 5 april 1850 in Maassluis (Zh).

Helena trouwt op donderdag 22 augustus 1878 in Schiedam (Zh) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Catharinus Drost, zoon van Dionijsius Drost en Catharina Elisabeth Aldewereld. Catharinus is geboren rond 1845 in Amsterdam (Nh).

VI-C  Elizabeth Anemaet, dochter van Simon Eland Anemaet (V-E) en Pieternella Willems, is geboren op zondag 29 mei 1853 in Oude Tonge (Zh), is overleden op dinsdag 6 december 1938 in Baarn (Ut). Elizabeth werd 85 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Elizabeth trouwt op woensdag 23 april 1879 in Oude Tonge (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Pieter Frederik Hendrik Volcke, zoon van Christian Wilm Volcke en Adriana Johanna Buningh. Pieter is geboren op vrijdag 22 februari 1850 in Zierikzee (Ze), is overleden op maandag 9 juli 1923 in Nunspeet (Ge). Pieter werd 73 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

VI-D  Carel Lodewijk Bense, zoon van Hendrik Lodewijk Bense (V-I) en Sophia Wilhelmina KŲhler, arts, is geboren op maandag 11 juli 1864 in Den Haag (Zh), is overleden op donderdag 27 juni 1940 in Den Haag (Zh). Carel werd 75 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Carel trouwt op dinsdag 19 juni 1888 in Den Haag (Zh) (is gescheiden op donderdag 16 september 1915 in Den Haag (Zh)) op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Maria Jacoba Snabiliť, dochter van Louis Fredrik Carel Snabiliť en Johanna Frederika Buloeus. Maria is geboren in 1863 in Den Haag (Zh), is overleden op vrijdag 27 juni 1958 in Zeist (Ut). Maria werd 95 jaar.

Van Carel en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Frederika Bense is geboren op zondag 2 maart 1890 in Bandjermasin (INDO), zie VII-A.

2  Sophia Wilhelmina Bense is geboren op donderdag 26 mei 1892 in Ambarawa (INDO), is overleden op vrijdag 27 juni 1958 in Zeist (Ut). Sophia werd 66 jaar, 1 maand en 1 dag.

3  Carel Lodewijk Bense is geboren op vrijdag 17 augustus 1894 in Soerakarta (INDO), zie VII-B.

4  Maria Jacoba Bense is geboren op maandag 27 april 1903 in Den Haag (Zh).

Carel trouwt op dinsdag 26 oktober 1915 in Den Haag (Zh) op 51-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Apolonia Wilhelmina Unger, dochter van Johannes Unger en Jacobua Cornelia van Zanten Jut. Apolonia is geboren op zondag 19 juni 1887 in Den Haag (Zh).

Van Carel en Apolonia is een kind bekend:

5  Wilhelmina Apolonia Bense is geboren op donderdag 12 oktober 1916 in Den Haag (Zh).

VI-E  Johan Frederik Bense, zoon van Hendrik Lodewijk Bense (V-I) en Sophia Wilhelmina KŲhler, is geboren op woensdag 2 januari 1867 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 7 januari 1942 in Arnhem (Ge). Johan werd 75 jaar en 5 dagen.

Johan trouwt op woensdag 6 augustus 1890 in Den Haag (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Johanna van Wingen, dochter van Nicolaas van Wingen en Johanna Maria van der Henst. Maria is geboren op zondag 20 november 1864 in Rotterdam (Zh), is overleden op dinsdag 25 april 1944 in Ede (Ge). Maria werd 79 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Van Johan en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Johan Frederik Bense is geboren op donderdag 2 oktober 1890 in Arnhem (Ge), is overleden op maandag 2 april 1962 in Den Haag (Zh). Johan werd 71 jaar en 6 maanden.

2  Hendrik Lodewijk Bense is geboren op woensdag 2 december 1891 in Arnhem (Ge).

VI-F  Hendrik Lodewijk Bense, zoon van Hendrik Lodewijk Bense (V-I) en Sophia Wilhelmina KŲhler, officier NIL, is geboren op zaterdag 29 februari 1868 in Den Haag (Zh), is overleden op woensdag 21 februari 1945 in Den Haag (Zh). Hendrik werd 76 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 25 december 1889 in Magelang (INDO) op 21-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Wilhelmina Sophia van Waasdijk, dochter van Pieter van Waasdijk en Henriette Wilhelmina Hemler. Wilhelmina is geboren op donderdag 27 juli 1871 in Palembang (INDO), is overleden op donderdag 6 juni 1940 in Oegstgeest (Zh). Wilhelmina werd 68 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

(ook datum 23-11-1889 genoemd elders)

Van Hendrik en Wilhelmina zijn twee kinderen bekend:

1  Henrietta Wilhelmina Bense is geboren op maandag 22 september 1890 in Magelang (INDO), zie VII-C.

2  Hendrik Lodewijk Bense is geboren op maandag 9 maart 1891 in Ambarawa (INDO), zie VII-D.

Hendrik was gehuwd (2) met Kitty Schoggers.

Generatie VII

VII-A  Johanna Frederika Bense, dochter van Carel Lodewijk Bense (VI-D) en Maria Jacoba Snabiliť, is geboren op zondag 2 maart 1890 in Bandjermasin (INDO), is overleden op vrijdag 19 augustus 1938 in Rijswijk (Zh). Johanna werd 48 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Johanna trouwt op dinsdag 2 februari 1909 in Amsterdam (Nh) op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Simon Hendrik Anton Begemann, zoon van Heinrich Karl Simon Philip Begemann en Sophie Louise Christina Kotzenberg. Simon, Civiel ingenieur, is geboren rond 1885.

VII-B  Carel Lodewijk Bense, zoon van Carel Lodewijk Bense (VI-D) en Maria Jacoba Snabiliť, arts, is geboren op vrijdag 17 augustus 1894 in Soerakarta (INDO), is overleden op dinsdag 23 juni 1970 in Lochem (Ge). Carel werd 75 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Carel trouwt op vrijdag 28 januari 1921 in Groningen (Gr) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Joanne Henrica Joosting, dochter van Jan Gualtherus Christiaan Joosting en Willemine Cornelia Quirine Heitz. Joanne is geboren op maandag 24 januari 1898 in Assen (Dr).

Van Carel en Joanne zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Adriana Elisabeth Aletta Bense is geboren op zondag 23 oktober 1921 in INDONESIň, zie VIII-A.

2  Maria Jacoba Bense is geboren op vrijdag 9 november 1923 in Meester Cornelis (INDO).

3  Carel Lodewijk Bense is geboren op dinsdag 9 juni 1925 in Soerakarta (INDO), is overleden op dinsdag 5 januari 1926 in Soerakarta (INDO). Carel werd 6 maanden en 27 dagen.

4  Jan Gualtherus Christiaan Bense is geboren op zondag 24 april 1927 in Banjoewangi (INDO), zie VIII-B.

VII-C  Henrietta Wilhelmina Bense, dochter van Hendrik Lodewijk Bense (VI-F) en Wilhelmina Sophia van Waasdijk, is geboren op maandag 22 september 1890 in Magelang (INDO), is overleden op donderdag 3 mei 1973 in Zeist (Ut). Henrietta werd 82 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Henrietta trouwt op zondag 20 maart 1910 in Rusholme (UK) (is gescheiden op dinsdag 26 juli 1932 in Arnhem (Ge)) op 19-jarige leeftijd (1) met Meinard Eelco Petrus Zepers.

Henrietta was gehuwd (2) met Cornelius Hemmes, zoon van Jan Hemmes en Geertruida ter Braake. Cornelius, arts, is geboren rond 1888, is overleden op zondag 22 oktober 1944 in Amsterdam (Nh). Cornelius werd ongeveer 56 jaar.

VII-D  Hendrik Lodewijk Bense, zoon van Hendrik Lodewijk Bense (VI-F) en Wilhelmina Sophia van Waasdijk, is geboren op maandag 9 maart 1891 in Ambarawa (INDO), is overleden op maandag 18 september 1944 in de Indische Oceaan. Hendrik werd 53 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Hendrik trouwt op zaterdag 4 september 1920 in Weltevreden (INDO) op 29-jarige leeftijd met de 18-jarige Julie Casparius, dochter van Alfred Albertus Casparius en Carolina Neptuna Hemler. Julie is geboren op zondag 17 augustus 1902 in Jakarta (INDO), is overleden op woensdag 10 augustus 1988 in Amersfoort (Ut). Julie werd 85 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van Hendrik en Julie zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Alfred Bense is geboren op zaterdag 25 juni 1921 in Jakarta (INDO), zie VIII-C.

2  Milly Bense is geboren op maandag 7 mei 1923 in Jakarta (INDO), zie VIII-D.

Generatie VIII

VIII-A  Anna Adriana Elisabeth Aletta Bense, dochter van Carel Lodewijk Bense (VII-B) en Joanne Henrica Joosting, is geboren op zondag 23 oktober 1921 in INDONESIň, is overleden op maandag 5 april 1954 in Hengelo (Ov). Anna werd 32 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Anna was gehuwd met Pieter Charles Vogelij.Bense_Schwarz grafzerk op 29 nov 2011.

VIII-B  Jan Gualtherus Christiaan Bense, zoon van Carel Lodewijk Bense (VII-B) en Joanne Henrica Joosting, is geboren op zondag 24 april 1927 in Banjoewangi (INDO), is overleden op vrijdag 30 april 1993, is begraven in Heerde (Ge). Jan werd 66 jaar en 6 dagen.

Jan was gehuwd met Hannelore M. Schwarz. Hannelore is geboren op maandag 22 oktober 1928, is overleden op zondag 20 augustus 2000, is begraven in Heerde (Ge). Hannelore werd 71 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

VIII-C  Hendrik Alfred Bense, zoon van Hendrik Lodewijk Bense (VII-D) en Julie Casparius, is geboren op zaterdag 25 juni 1921 in Jakarta (INDO), is overleden op woensdag 5 oktober 2011 in Harderwijk (Ge). Hendrik werd 90 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Hendrik trouwt op maandag 7 juli 1947 in Apeldoorn (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Ida Louise Georgine Otto, dochter van Johan Henri Otto en Anna Sophia Willemsen. Ida is geboren op zaterdag 15 april 1922 in Sukabumi (INDO), is overleden op maandag 25 oktober 1999 in Harderwijk (Ge). Ida werd 77 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Hendrik en Ida zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie IX.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VIII-D  Milly Bense, dochter van Hendrik Lodewijk Bense (VII-D) en Julie Casparius, is geboren op maandag 7 mei 1923 in Jakarta (INDO), is overleden op zondag 25 november 2012 in Woudenberg (Ut). Milly werd 89 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Milly trouwt op donderdag 24 augustus 1950 op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Hans Willers Holman. Hans is geboren op vrijdag 28 augustus 1925 in Batavia (INDO), is overleden op zondag 13 september 2009 in Woudenberg (Ut). Hans werd 84 jaar en 16 dagen.

(ouders: Charles Louis Pieter Hendrik Willers Holman en Sophie Elisabeth van den Water)

Van Hans en Milly zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

Generatie IX

IX  N.N.