Generatie I

I  Wernaert Cornelis Vaendrigh is geboren rond 1620.

Van Wernaert en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Merrichje Waernaerts Vaendrigh is gedoopt rond 1640 in Gerverscop (Ut), zie II-A.

2  Pieter Wernaertsz Vaendrigh is geboren rond 1660, zie II-B.

3  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh is geboren rond 1661 in Gerverscop (Ut), zie II-C.

4  Grietje Wernaerts Vaendrigh, zie II-D.

5  Lubbrechtgen Vaendrigh, zie II-E.

Generatie II

II-A  Merrichje Waernaerts Vaendrigh, dochter van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I), is gedoopt rond 1640 in Gerverscop (Ut), is overleden na 1715. Merrichje werd minstens 75 jaar.

Op 13 mei 1686 maakt Merrichje Waernaerts, bejaarde dochter, haar testament bij Notaris Leechbruch te Utrecht en hierin laat zij haar "aertse goederen" na aan haar jongste broer Pieter Warnaerts Vaendrich of bij dienst voortijdig overlijden aan haar jongste zuster Grietje Warnaerts Vaendrich, weduwe van Maerten Willemsen Bosch.

Merrichje trouwt op zaterdag 17 februari 1691 in Zuilen (Ut), trouwt (kerk) (RK) op vrijdag 16 februari 1691 in Maarssen (Ut) op ongeveer 51-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Steven Aertsz van Schaeyck, zoon van Aert Dirksz van Schaeyck en Neeltje Stevens van Schayck. Steven is gedoopt rond 1670, is overleden voor 1715. Steven werd hoogstens 45 jaar.

II-B  Pieter Wernaertsz Vaendrigh, zoon van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I), is geboren rond 1660, is overleden voor 1710. Pieter werd hoogstens 50 jaar.

Op 25 januari 1710 wordt Haasje Cornelis de Jongh genoemd als weduwe van Pieter Wernaertz Vaendrich in een akte van notaris Pieter Leechburch d.d. 25 januari 1710. Was in 1687, 1703, 1704, 1705 en 1707 Schepen in Montfoort. In Protocol nr. 28 van 29 juli 1687 van het Gerecht van Camerik wordt hij genoemd als Schepen. Op 29 mei 1690 kopen Pieter Wernaertsz Vaendrich, Jacob Blom en Pieter Bouwensz van Maerlant een boerderij met woonhuys en erf en twintig morgen lant vn Wouter Dircksz van Selienstijn. In een protocol van Schout en Schepenen van Camerik d.d. 27 april 1703 blijkt dat Pieter Wernaertsz Vaendrigh uit de nalatenschap van Jacob Blom heeft gekocht "seekere huijsinge met berghen, schuuren, bepootinge ende beplantinge, staent op de grond van Heeren Edelen en Ridderschap 's lands van Utrecht.

Pieter trouwt op zaterdag 6 oktober 1696 in Woerden (Ut) op ongeveer 36-jarige leeftijd met Haasje Cornelis de Jongh, dochter van Cornelis Hermansen de Jongh en Beatrix Hermans Dijckman. Haasje is overleden op zaterdag 24 december 1712 in Houdijk (Ut).

In een akte van notaris P. Leechbrug te Utrecht d.d. 25 januari 1710 wordt zij genoemd als de moeder van Beatrix Pieters Vaendrich en als de weduwe van Pieter Wernaertsz Vaendrich

Van Pieter en Haasje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Pietersz Vaendrigh is geboren in Teckop (Ut), zie III-A.

2  Wernaert Pietersz Vaendrigh, zie III-B.

3  Beatrix Pieters Vaendrigh is geboren in Grooten Houdijk-Kamerik (Ut), zie III-C.

4  Jan Pietersz Vaendrigh, zie III-D.

5  Weyntje Pieters Vaendrigh, zie III-E.

II-C  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh, zoon van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I), is geboren rond 1661 in Gerverscop (Ut), is overleden voor 1687 in Gerverscop (Ut). Cornelis werd hoogstens 26 jaar.

Op 7 juni 1687 wordt Merrichje Dircks van Leeuwen genoemd als weduwe en boedelhoudster van Cornelis Wernaertsz Vaendrich. In 1676 wordt Cornelis Waernaertsz Vaendrigh aangeslagen voor 11,5 morgen land voor de aanleg van een zandpad in Gerverscop. In een akte an Notaris Zwaerdecroon uit Utrecht d.d. 23 februari 1678 pacht Cornelis Waernaertsz een hofstede en 23 mergen land van Martinus van Voorst.

Cornelis trouwt met Merrichgen Dircks van Leeuwen.

In een akte van Notaris W. Zwaerdecroon te Utrecht d.d. 7-6-1686 waarin Cornelis optreedt als gemachtigde wordt Merrichgen Dircks van Leeuwen genoemd als zijn echtgenote.

Van Cornelis en Merrichgen zijn twee kinderen bekend:

1  Wernaert Cornelisz Vaendrigh, zie III-F.

2  Merrichie Cornelis Vaendrigh (Matje), zie III-G.

II-D  Grietje Wernaerts Vaendrigh, dochter van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I), is overleden voor 1706.

Grietje trouwt op zondag 6 december 1676 in Kockengen (Ut) (1) met de ongeveer 26-jarige Maerten Willemsz Bosch. Maerten is geboren rond 1650 in Gerverscop (Ut), is overleden voor 1686. Maerten werd hoogstens 36 jaar.

In een akte van Notaris Leechbrug te Utrecht wordt Maerten Willem Bosch genoemd als echtgenoot van Grietie Warnaerts Vaendrich uit Gerverscop.

Grietje trouwt rond 1700 in Gerverscop (Ut) (2) met Cornelis Cornelisz de Jongh.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dievertje Claas Verweij.

II-E  Lubbrechtgen Vaendrigh, dochter van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I).

Lubbrechtgen was gehuwd met Gerrit Jansz van Spengen. Gerrit is geboren in 1625 in Kamerik (Ut).

Van Gerrit en Lubbrechtgen is een kind bekend:

1  Jacob Gerritsz van Spengen is geboren in 1655 in Kockengen (Ut), zie III-H.

Generatie III

III-A  Cornelis Pietersz Vaendrigh, zoon van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-B) en Haasje Cornelis de Jongh, is geboren in Teckop (Ut), is overleden voor 1748 in Zegveld (Ut).

Was in 1709 Schepen in Camerik, zie protocollen van Camerik Staten Gerecht nr. 30(1707-1719) "Wij Melchior van de Bosch, Schout van Camerik in de Ed. Mog. Heeren Staten van 's lands van Utrechts geregte, Govert van Hoeftigen en Cornelis Pietersz Vaendrig, Schepenen aldaer doen cond......"
(Uitspraak in een boedelscheiding op 9 oktober 1709). Schepen van Cattenbroek in 1734, 1741 en 1743. In een akte van notaris de Leeuw uit Utrecht wordt overeengekomen de huur van een hofstede en 29 mergen land voor de duur van zes jaar voor de somme van 400 gulden per jaar.

Cornelis trouwt in Cattenbroek (Ut) met Teuntje Gijsberts van Veen. Teuntje is geboren in Schagen en de Eng.

(ouders: Gijsbert van Veen en Merrigje Cornelisdr)

Zij wordt weduwe in plm. 1747, want in 1748 wordt zij in de akte van notaris van den Doorslagh d.d. 6-1-1748 inzake de pacht van een hofstede genoemd als de weduwe van Cornelis Pietersz Vaendrig. Op 28-5-1752 trouwt zij met Cornelis van Dijk, weduwnaar van Teuntje Okkers Honkop. Bron Gerechtelijk Archief Schagen 1816/69-70.

Teuntje was later gehuwd (2) met Cornelis van Dijk.

Van Cornelis en Teuntje zijn vier kinderen bekend:

1  Pietertje Cornelis Vaendrigh is RK gedoopt rond 1709 in Montfoort (Ut), is verdronken op maandag 26 juni 1713 in Camerik (Ut). Pietertje werd ongeveer 4 jaar.

2  Pieter Cornelis Vendrig is geboren rond 1710 in Teckop (Ut), zie IV-A.

3  Weijntie Cornelis Vaendrigh is geboren rond 1710 in Cattenbroek (Ut), zie IV-B.

4  Haasje Cornelis Vendrig is geboren rond 1716 in Cattenbroek (Ut), zie IV-C.

III-B  Wernaert Pietersz Vaendrigh, zoon van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-B) en Haasje Cornelis de Jongh.

(in 1718 en 1719 Schepen van Montfoort; was samen met Gijsbert Pietersz Griffioen voogd over zijn jongste broer Jan Pietersz Vaendrich)

Wernaert trouwt (kerk) (RK) op maandag 21 november 1712 in Spengen (buurtschap) (Ut) met Jannichje Aris Hollander, dochter van Adriaan Cornelisz Hollander en Engeltje Cornelis van Oostrum. Jannichje is overleden rond 1758 in Grooten Houdijk-Kamerik (Ut).

Van Wernaert en Jannichje zijn vier kinderen bekend:

1  Engeltje Wernaerts Vaendrig (Inge) is gedoopt rond 1728 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie IV-D.

2  Arie Werentge Vendrig is geboren rond 1730 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie IV-E.

3  Cornelis Wernaerts Vaendrig.

4  Haasje Wernaerts Vaendrig, zie IV-F.

III-C  Beatrix Pieters Vaendrigh, dochter van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-B) en Haasje Cornelis de Jongh, is geboren in Grooten Houdijk-Kamerik (Ut), is overleden rond 1755 in Snelrewaard (Ut).

Pachtte een boerderij in Snelrewaard van Frans van Grasveld uit Utrecht. In een akte van Notaris van den Doorslagh uit Utrecht d.d. 18 december 1727 staan Wernaert Pietersz en Jan Pietersz borg voor een huurschuld van Willem Bom en Beatrix Pieters aan Johanna Margareta Vreeland voor de pacht van een hofstede.
Bij haar overlijden doen de erven afstand van de nalatenschap vanwege een huurschuld van vierduizend gulden. Akte van cessie bij Notaris Gijsbert Swartendijk te Woerden op 12 september 1755.

Beatrix trouwt op dinsdag 11 februari 1710 in Gerverscop-Ravenswaaij (Ut) (1) met Pieter Dircksen van Harmelreweert. Pieter is geboren in Gerverscop (Ut), is overleden op vrijdag 10 april 1711 in Gerverscop (Ut).

In een akte van notaris Woertman uit Utrecht d.d. 21-2-1711 sluit Pieter Dircksz een overeenkomst met de rentmeester der domeinen voor de huur van een hofstede met 39 mergen land. Op 25-1-1710 wordt bij notaris P. Leechbruch een akte opgemaakt met de huwelijkse voorwaarden. Hij wordt bijgestaan door Cornelis Jansz Blom, zijn halfbroer en Joost Theunisz van Broeckhuysen, zijn voogd en momber. Zij wordt bijgestaan door Haasje Cornelis de Jongh haar moeder en Warnaert Pietersz Vaendrich haar broer.

Beatrix trouwt voor 1713 (2) met Willem Jansz Bom.

Van Willem en Beatrix zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Bom.

2  Haasje Bom.

3  Jan Bom.

4  Weijntje Bom.

III-D  Jan Pietersz Vaendrigh, zoon van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-B) en Haasje Cornelis de Jongh.

(Van 1712 tot 1722 betaalt Jan Pietersz Vaendrigh jaarlijks 2,- 10,- 0,- voor buurtlasten, koster en bijtgeld in Gerverscop. Uit een akte van indemniteit van 23 juli 1729 (zie copie)blijkt dat beide echtelieden en twee kinderen Pieter Jansz 11 jaar en Jannigje Jans oud 10 jaar van Rijerscop naar Woerden gaan om de kost te kunnen winnen, zoals zij verklaarden aan de Armenmeesters Jan Bosland en Willem Bos.)

Jan trouwt op donderdag 7 januari 1717 in Indijk (Zh), trouwt (kerk) (RK) op donderdag 7 januari 1717 in Geestdorp (Ut) met Marie Jans van Esch, dochter van Jan van Esch. Marie is geboren in Geestdorp (Ut), is overleden op donderdag 30 september 1734 in Geestdorp (Ut).

Van Jan en Marie zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Jansz Vaendrigh is RK gedoopt rond 1718 in Rijerscop.

2  Jannigje Jans Vaendrigh is geboren rond 1719 in Rijerscop, is RK gedoopt, zie IV-G.

III-E  Weyntje Pieters Vaendrigh, dochter van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-B) en Haasje Cornelis de Jongh, is overleden op zaterdag 11 april 1711 in Houdijk (Ut).

Weyntje was gehuwd met Gijsbert Pietersz Griffioen.

III-F  Wernaert Cornelisz Vaendrigh, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (II-C) en Merrichgen Dircks van Leeuwen.

Op 7 juni 1685 koopt hij een stuk grond van 4,5 morgen van Cornelis Cornelisz van Leeuwen.

Wernaert trouwt op zaterdag 5 februari 1695 in Gerverscop-Ravenswaaij (Ut) met Maria Jacobs Boelhouwer.

Maria was eerder gehuwd (1) met Teunis Pietersen van der Meij.

Van Wernaert en Maria is een kind bekend:

1  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh is geboren in Cattenbroek (Ut), zie IV-H.

III-G  Merrichie Cornelis Vaendrigh (Matje), dochter van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (II-C) en Merrichgen Dircks van Leeuwen.

Matje trouwt (kerk) voor 1713 (1) met Jan Gabrielsz Kivit.

Matje trouwt in 1714 (2) met Cornelis Dirxe van Es.

III-H  Jacob Gerritsz van Spengen, zoon van Gerrit Jansz van Spengen en Lubbrechtgen Vaendrigh (II-E), is geboren in 1655 in Kockengen (Ut), is overleden in 1709. Jacob werd 54 jaar.

Jacob was gehuwd met Aeltje Cornelis Griffioen, dochter van Cornelis Cornelisz Griffioen en Geertgen Cornelis Collen (Grietje). Aeltje is geboren in 1655 in Zegveld (Ut), is overleden in 1709. Aeltje werd 54 jaar.

Van Jacob en Aeltje is een kind bekend:

1  Gerrit Jacobsz van Spengen is geboren in 1680 in Kamerik (Ut), zie IV-I.

Generatie IV

IV-A  Pieter Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Pietersz Vaendrigh (III-A) en Teuntje Gijsberts van Veen, is geboren rond 1710 in Teckop (Ut), is overleden op zaterdag 30 augustus 1794 in Montfoort (Ut), is begraven op maandag 1 september 1794. Pieter werd ongeveer 84 jaar.

Was schepen van Cattenbroek van 1761-1770. Pacht in 1752 een hofstede en 28 mergen land van Aletta Johanna van Noortwyck in Cattenbroek, akte van notaris J. van den Doorslagh te Utrecht d.d. 21-01-1752.

Pieter trouwt op zondag 2 juni 1748 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) (RK) op zondag 14 juli 1748 in Nieuwkoop (Zh) op ongeveer 38-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Cornelia Ariense van Sevenhoven, dochter van Arien Gijsbertsz van Sevenhoven en Hendrikje Cornelisse van Doorn. Cornelia is geboren in Zegveld (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 9 juni 1725 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 5 juni 1754 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 28 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Pieter en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Pietersz Vendrig is RK gedoopt op dinsdag 4 februari 1749 in Montfoort (Ut), zie V-A.

2  Arie Vendrig is RK gedoopt op maandag 27 april 1750 in Montfoort (Ut), zie V-B.

3  Gijsbert Vendrig is RK gedoopt op woensdag 19 januari 1752 in Montfoort (Ut), is overleden voor 1753. Gijsbert werd hoogstens 11 maanden en 13 dagen.

4  Gijsbert Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 3 maart 1753 in Montfoort (Ut), zie V-C.

Pieter trouwt op zondag 27 oktober 1754 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) op woensdag 27 november 1754 in Montfoort (Ut) op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Annigje Janse de Jong, dochter van Jan Teunisz de Jong en Hermijntje van Nes. Annigje is geboren in Linschoten (Ut), is gedoopt op vrijdag 14 april 1730 in Linschoten (Ut).

Op 2 oktober 1794 vindt voor Nataris Adriaan van Haeften te Montfoort. Deboedelscheiding plaats van de nalatenschap van Pieter Cornelisz Vendrig. Annigje janse de Jong betaalt aan ieder van de drie in leven zijnde kinderen uit het huwelijk met Cornelia van Sevenhoven duizend gulden.

Van Pieter en Annigje zijn drie kinderen bekend:

5  Marie Vendrig is RK gedoopt op donderdag 14 augustus 1755 in Montfoort (Ut), is overleden voor 1794. Marie werd hoogstens 38 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op woensdag 2 maart 1763 in Montfoort (Ut), zie V-D.

7  Cornelis Vendrig is gedoopt op zondag 6 december 1767 in Montfoort (Ut), zie V-E.

IV-B  Weijntie Cornelis Vaendrigh, dochter van Cornelis Pietersz Vaendrigh (III-A) en Teuntje Gijsberts van Veen, is geboren rond 1710 in Cattenbroek (Ut), is overleden op maandag 6 november 1775 in Montfoort (Ut). Weijntie werd ongeveer 65 jaar.

Weijntie trouwt op vrijdag 3 december 1734 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) (RK) op zondag 5 december 1734 in Montfoort (Ut) op ongeveer 24-jarige leeftijd met Cornelis Leendertsz van Dijck, zoon van Leendert Pietersz van Dijck. Cornelis is geboren in Willeskop (Ut).

IV-C  Haasje Cornelis Vendrig, dochter van Cornelis Pietersz Vaendrigh (III-A) en Teuntje Gijsberts van Veen, is geboren rond 1716 in Cattenbroek (Ut), is overleden op vrijdag 19 juni 1761 in Woerden (Ut). Haasje werd ongeveer 45 jaar.

Haasje trouwt op zondag 18 november 1736 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) op zondag 18 november 1736 in Montfoort (Ut) op ongeveer 20-jarige leeftijd met Willem Dirkse van der Cleij. Willem is geboren in Jutphaas (Ut).

IV-D  Engeltje Wernaerts Vaendrig (Inge), dochter van Wernaert Pietersz Vaendrigh (III-B) en Jannichje Aris Hollander, is gedoopt rond 1728 in Kamerik Houtdijken (Ut).

(Op 08-09-1792 verkoopt zij een hofstede met huijs, berg en drie schuren, groot dertien morgen en gelegen onder Gerverscop voor de somma van twee duizend en negen honderd en vijf en twintig gulden aan Roelof Klomp.)

Inge gaat in ondertrouw op zondag 6 april 1749 in Zegveld (Ut) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Gijsbert Ariensz van Sevenhoven, zoon van Arien Gijsbertsz van Sevenhoven en Hendrikje Cornelisse van Doorn. Gijsbert is geboren in Zegveld (Ut), is gedoopt op donderdag 18 januari 1720 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 17 juni 1782 in Zegveld (Ut). Gijsbert werd 62 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

IV-E  Arie Werentge Vendrig, zoon van Wernaert Pietersz Vaendrigh (III-B) en Jannichje Aris Hollander, is geboren rond 1730 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden voor 1818. Arie werd hoogstens 88 jaar.

Arie gaat in ondertrouw op vrijdag 29 september 1758 in Harmelen (Ut), trouwt op maandag 16 oktober 1758 in Indijk (Zh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Jannigje Cornelisse Eindhoven. Jannigje is geboren rond 1740 in Indijk (Zh), is overleden op dinsdag 16 juni 1807 in Woerden (Ut). Jannigje werd ongeveer 67 jaar.

Van Arie en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Vendrig is geboren in Houdijk (Ut), is RK gedoopt op zondag 18 februari 1759 in Teckop (Ut), zie V-F.

2  Jannigje Vendrig is gedoopt rond 1762 in Woerden (Ut), zie V-G.

3  Wijnand Vendrik is geboren rond 1765 in Laagnieuwkoop (Ut), zie V-H.

4  Geertrui Vendrig is gedoopt op maandag 20 juli 1767 in Woerden (Ut), zie V-I.

5  Niesje Vendrik is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1769 in Woerden (Ut), zie V-J.

IV-F  Haasje Wernaerts Vaendrig, dochter van Wernaert Pietersz Vaendrigh (III-B) en Jannichje Aris Hollander.

Haasje was gehuwd met Gijsbert Pietersz Brouwer.

IV-G  Jannigje Jans Vaendrigh, dochter van Jan Pietersz Vaendrigh (III-D) en Marie Jans van Esch, is geboren rond 1719 in Rijerscop, is RK gedoopt, is overleden op zaterdag 13 september 1783. Jannigje werd ongeveer 64 jaar.

Jannigje trouwt op zondag 8 november 1750 in Woerden (Ut) op ongeveer 31-jarige leeftijd met Hendrik Willemsz van der Lee.

IV-H  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh ook genaamd Vendrik, zoon van Wernaert Cornelisz Vaendrigh (III-F) en Maria Jacobs Boelhouwer, is geboren in Cattenbroek (Ut), is begraven op vrijdag 2 januari 1801 in Harmelen (Ut).

In 1759 betaalt Cornelis Vaendrigh jaarlijks f 2,0 10,- 0,- voor buurtlasten, koster- en bijtgeld tot en met 1801. Erft in 1789 een hofstede met huis, berg en schuur, groot tien morgen van zijn schoonouders en betaalt daarover de 10e penning op 27 juli 1789 aan de secretaris van den Indijk. In 1887 wordt Cornelis voogd en momboir over de minderjarige kinderen van Cornelis Verlaan, zijn zwager, gewonnen bij zijn overleden vrouw Caatje Spaan. Akte notaris D. van Schaardenburg d.d. 16 september 1787.

Cornelis gaat in ondertrouw op vrijdag 11 mei 1759 in Indijk (Zh), trouwt op dinsdag 29 mei 1759 in Indijk (Zh) met de 23-jarige Marrigje Verlaan, dochter van Luijt Knelisse Verlaan en Grietje Knelisse de Jongh. Marrigje is geboren in Kockengen (Ut), is gedoopt op woensdag 15 februari 1736 in Teckop (Ut), is begraven op zondag 14 februari 1802 in Harmelen (Ut). Marrigje werd 65 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Marrigje zijn elf kinderen bekend:

1  Jannigje Vaendrigh is RK gedoopt op zondag 27 april 1760 in Gerverscop (Ut), zie V-K.

2  Grietje Vaendrigh is RK gedoopt op zaterdag 8 augustus 1761 in Gerverscop (Ut), is overleden op vrijdag 28 augustus 1761 in Indijk (Zh). Grietje werd 20 dagen.

3  Luijt Vaendrigh is geboren, is RK gedoopt op donderdag 14 oktober 1762 in Gerverscop (Ut), zie V-L.

4  Grietje Vaendrigh is RK gedoopt op woensdag 5 september 1764 in Gerverscop (Ut), is overleden op donderdag 10 januari 1765 in Indijk (Zh). Grietje werd 4 maanden en 5 dagen.

5  Grietje Vaendrigh is RK gedoopt op donderdag 5 december 1765 in Gerverscop (Ut), is overleden op maandag 7 april 1766 in Indijk (Zh). Grietje werd 4 maanden en 2 dagen.

6  Margaretha Vaendrigh (Grietje) is geboren in Indijk (Zh), is RK gedoopt op woensdag 11 februari 1767 in Gerverscop (Ut), zie V-M.

7  Wijntje Vaendrigh is RK gedoopt op zondag 31 juli 1768 in Gerverscop (Ut).

8  Werend Vaendrigh is geboren in Indijk (Zh), is RK gedoopt op woensdag 30 mei 1770 in Gerverscop (Ut), zie V-N.

9  Johannis Vendrig (Hannes) is gedoopt op donderdag 9 januari 1772 in Gerverscop (Ut), zie V-O.

10  Pieter Vaendrigh is geboren in Gerverscop (Ut), is RK gedoopt op dinsdag 29 november 1774 in Teckop (Ut).

11  Pieter Vaendrigh is geboren op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), zie V-P.

IV-I  Gerrit Jacobsz van Spengen, zoon van Jacob Gerritsz van Spengen (III-H) en Aeltje Cornelis Griffioen, is geboren in 1680 in Kamerik (Ut), is overleden in 1759. Gerrit werd 79 jaar.

Gerrit was gehuwd met Neeltje Gerrits Verleer, dochter van Gerrit Jansz Verleer en Aeltge Abrahams Blom. Neeltje is geboren in 1690 in Kamerik (Ut), is overleden op donderdag 28 april 1768. Neeltje werd 78 jaar.

Van Gerrit en Neeltje is een kind bekend:

1  Grietje Gerritsdr van Spengen is geboren in 1723 in Kamerik (Ut), zie V-Q.

Generatie V

V-A  Cornelis Pietersz Vendrig, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Cornelia Ariense van Sevenhoven, is RK gedoopt op dinsdag 4 februari 1749 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 21 januari 1805 in Nieuwkoop (Zh). Cornelis werd 55 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Uit de akte Schout en Schepenen van 13-06-1768 blijkt dat hij en zijn broers twee en vijftig gulden erven uit de nalatenschap van hun grootvader Arie Zeevenhoven.
Woont in 1794 in Nieuwkoop.

Cornelis trouwt (kerk) op woensdag 22 februari 1775 in Montfoort (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Neeltje Stolwijk, dochter van Jan Claassen Stolwijk en Neeltje Hermens de Jongh. Neeltje is gedoopt op vrijdag 26 november 1745 in Teckop (Ut).

(Komt misschien uit Driebruggen)

Van Cornelis en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrik is RK gedoopt op vrijdag 24 november 1775 in Montfoort (Ut).

2  Cornelis Vendrig is RK gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Montfoort (Ut), zie VI-A.

3  Pieter Vendrig is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op woensdag 3 januari 1781 in Montfoort (Ut), zie VI-B.

4  Gijsbertus Vendrig is gedoopt op donderdag 10 juni 1784 in Nieuwkoop (Zh).

V-B  Arie Vendrig ook genaamd "de Oudste" en Vendrik, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Cornelia Ariense van Sevenhoven, veehouder, is RK gedoopt op maandag 27 april 1750 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 4 augustus 1810 in Montfoort (Ut), is begraven op dinsdag 7 augustus 1810. Arie werd 60 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Arie Vendrig "de oudste" koopt op een veiling in Herberg "De Lindenboom" nabij Montfoort acht morgen weidehooiland dat grenst aan de noordzijde van zijn land onder de Gerechte van Cattenbroek. Not. akten Montfoort 1472/142 d.d. 16-6-1805. Bij notariële akte van 27-7-1810 (1475/282 en 286) benoemen Arie Vendrig (de oude) en Elizabeth Knijf elkaar tot enige erfgenaam van hun aardse goederen. Arie Vendrig de jongste en zijn zoon Joris worden benoemd tot voogden over eventuele minderjarige kinderen.
Was in 1791 Schepen van Cattenbroek en in 1798 Schepen van Schagen en de Engh en in Linschoten.

Arie trouwt op zondag 22 april 1781 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) op woensdag 25 april 1781 in Vleuten (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), dochter van Joris Gijsbert Knijff en Gijsje Barthe Schinkel. Lijsje is geboren in Rijerscop, is RK gedoopt op donderdag 23 november 1758 in Vleuten (Ut), is overleden op vrijdag 28 september 1832 in Maarssenbroek (Ut). Lijsje werd 73 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Op 22-5-1818 met akte van Notaris Jan Gijsbert Schuak te Woerden lenen Elisabeth Knijf, Joris Vendrig, Gijsje Vendrig, Pieternella Vendrig en Cornelis Vendrig 800,- gulden van Louis Robert Koopman met als onderpand erf en huis te Kattenbroek.

Van Arie en Lijsje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is gedoopt op dinsdag 1 oktober 1782 in Montfoort (Ut), zie VI-C.

2  Joris Vendrig is geboren in Cabauw (Ut), is RK gedoopt op woensdag 29 september 1784 in Montfoort (Ut), zie VI-D.

3  Piet Vendrig is RK gedoopt op donderdag 19 oktober 1786.

4  Gijsje Vendrig is RK gedoopt op donderdag 13 november 1788 in Montfoort (Ut), zie VI-E.

5  Petrus Vendrig ook genaamd Pieter is RK gedoopt op zaterdag 7 april 1792 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 7 mei 1792 in Montfoort (Ut). Petrus werd 1 maand.

6  Pieternella Vendrig is RK gedoopt op vrijdag 31 januari 1794 in Montfoort (Ut), zie VI-F.

7  Cornelis Vendrig is RK gedoopt op woensdag 5 april 1797 in Montfoort (Ut), zie VI-G.

V-C  Gijsbert Vendrig ook genaamd Gijs, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Cornelia Ariense van Sevenhoven, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 3 maart 1753 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 22 juli 1813 in Nieuwkoop (Zh). Gijsbert werd 60 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Uit de akte Schout en Scepenen van 13-06-1768 blijkt dat hij en zijn broers twee en vijftig gulden erven uit de nalatenschap van hun grootvader Arie Zeevenhoven.

Gijsbert trouwt op maandag 24 april 1786 in Rijerscop op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Annigje Knijf, dochter van Joris Gijsbert Knijff en Gijsje Barthe Schinkel. Annigje is geboren op maandag 15 december 1755 in Rijerscop, is gedoopt op maandag 15 december 1755 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 1 mei 1815 in Nieuwkoop (Zh). Annigje werd 59 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Gijsbert en Annigje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 31 maart 1787 in Montfoort (Ut), zie VI-H.

2  Gijsbertje Vendrig (Gijsje) is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 19 april 1788 in Montfoort (Ut), zie VI-I.

3  Joris Vendrig is RK gedoopt op dinsdag 14 april 1789 in Woerden (Ut), zie VI-J.

4  Pieternella Vendrig is RK gedoopt op woensdag 26 september 1792 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 5 juni 1820 in Bodegraven (Zh). Pieternella werd 27 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

V-D  Arie Vendrig ook genaamd "de Jonge", zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Annigje Janse de Jong, bouwman, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op woensdag 2 maart 1763 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 1 juni 1827 in Montfoort (Ut). Arie werd 64 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Tussen 1795 en 1810 is er een aantal notariële akten waarin Arie Vendrig de jonge geld leent, uitleent of borg is voor een lening. (Woerden, 1467/249 en 253; 1469/31; 1472/163; 1473/77; 1474/188 en 297 en 1475/124).

Arie trouwt op zondag 19 november 1786 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) (RK) op zaterdag 18 november 1786 in Vleuten (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Willemijntje Ekerschot (Meintje), dochter van Arie Ekerschot en Cornelia Vermeent. Meintje is geboren in Lage Haar (de Haar Zuylens) (Ut), is gedoopt op woensdag 19 november 1760 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 5 juni 1832 in Montfoort (Ut). Meintje werd 71 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Arie en Meintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Petrus Vendrig is RK gedoopt op zondag 9 september 1787 in Montfoort (Ut), is overleden voor woensdag 6 mei 1789. Petrus werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

2  Petrus Vendrig (Pieter) is RK gedoopt op woensdag 6 mei 1789 in Montfoort (Ut), zie VI-K.

3  Joanna Vendrig (Annigje) is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 30 juli 1791 in Montfoort (Ut), zie VI-L.

4  Cornelia Vendrig is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 29 december 1792, zie VI-M.

5  Adriana Vendrig is RK gedoopt op vrijdag 21 november 1794 in Montfoort (Ut), zie VI-N.

6  Cornelis Vendrig is geboren op dinsdag 4 september 1798 in Montfoort (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 7 september 1798 in Montfoort (Ut), zie VI-O.

7  Joannis Vendrig is RK gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Montfoort (Ut), zie VI-P.

V-E  Cornelis Vendrig, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Annigje Janse de Jong, is gedoopt op zondag 6 december 1767 in Montfoort (Ut), is overleden voor 1794. Cornelis werd hoogstens 26 jaar en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 10 juli 1791 in Zegveld (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Marrigje van Heusden. Marrigje is geboren in Zegveld (Ut), is gedoopt op zaterdag 21 maart 1767 in Teckop (Ut).

V-F  Cornelis Vendrig ook genaamd Vendrik, zoon van Arie Werentge Vendrig (IV-E) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is geboren in Houdijk (Ut), is RK gedoopt op zondag 18 februari 1759 in Teckop (Ut), is overleden op donderdag 15 juni 1843 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelis werd 84 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op zondag 26 juni 1791, trouwt op zondag 10 juli 1791 op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje van Heusden ook genaamd Jannigje, dochter van Gijs van Heusden en Annigje Bijleveld. Jannetje is geboren in Zegveld (Ut), is gedoopt op zaterdag 21 maart 1767 in Teckop (Ut), is overleden op zaterdag 8 december 1832 in Ruwiel (Ut). Jannetje werd 65 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Cornelis en Jannetje zijn acht kinderen bekend:

1  Niesje Vendrig is RK gedoopt op zondag 15 januari 1792 in Nieuwkoop (Zh).

2  Arie Vendrig is gedoopt op woensdag 24 juli 1793 in Maarssen (Ut), zie VI-Q.

3  Maria Vendrig is geboren rond 1794 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 18 januari 1812 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd ongeveer 18 jaar.

4  Joanna Vendrig (Jannetje) is gedoopt op zaterdag 7 februari 1795 in Maarssen (Ut), zie VI-R.

5  Joannes Vendrig (Jan) is gedoopt op donderdag 12 januari 1797 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VI-S.

6  Geertruida Vendrig is gedoopt op dinsdag 20 maart 1798 in Breukelen (Ut).

7  Geertruida Vendrig is gedoopt op vrijdag 25 mei 1804 in Breukelen (Ut).

8  Petrus Vendrig is gedoopt op zondag 1 maart 1807 in Breukelen (Ut).

V-G  Jannigje Vendrig, dochter van Arie Werentge Vendrig (IV-E) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is gedoopt rond 1762 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 5 maart 1818 in Woerden (Ut). Jannigje werd ongeveer 56 jaar.

Jannigje trouwt op dinsdag 20 april 1790 in Bodegraven (Zh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis Steekelenburg. Cornelis is gedoopt op maandag 6 november 1758 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 1 augustus 1844 in Woerden (Ut). Cornelis werd 85 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Cornelis en Jannigje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Steekelenburg is geboren rond 1793 in Woerden (Ut), zie VI-T.

2  Arie Stekelenburg is geboren rond 1794 in Woerden (Ut), zie VI-U.

3  Joanna Stekelenburg (Jannetje) is geboren rond 1797 in Woerden (Ut), zie VI-V.

4  Wijnand Steekelenburg is geboren rond 1799 in Woerden (Ut), zie VI-W.

5  Gerrit Stekelenburg is geboren rond 1800 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 31 maart 1856 in Kamerik Houtdijken (Ut). Gerrit werd ongeveer 56 jaar.

6  Neeltje Stekelenburg is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), zie VI-X.

7  Joannes Stekelenburg (Jan) is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), zie VI-Y.

8  Agnes Stekelenburg (Niesje) is geboren rond 1804 in Woerden (Ut), zie VI-Z.

9  Wijntje Stekelenburg is gedoopt op zaterdag 30 augustus 1806 in Woerden (Ut), zie VI-AA.

V-H  Wijnand Vendrik ook genaamd Wenerus, zoon van Arie Werentge Vendrig (IV-E) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is geboren rond 1765 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op maandag 22 juli 1816 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Wijnand werd ongeveer 51 jaar.

Wijnand trouwt op zaterdag 3 april 1790 in Kamerik (Ut) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Elisabeth van Zuijlen, dochter van Willem van Zuijlen en Aartje de Kriek. Elisabeth is geboren rond 1759 in Jaarsveld (Ut), is overleden op zondag 27 december 1846 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Elisabeth werd ongeveer 87 jaar.

Van Wijnand en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Arie Vendrik is geboren rond 1791, zie VI-AB.

2  Aart Vendrik is geboren rond 1795 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VI-AC.

3  Maria Vendrik is geboren rond 1798, is overleden op woensdag 10 april 1816 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd ongeveer 18 jaar.

V-I  Geertrui Vendrig, dochter van Arie Werentge Vendrig (IV-E) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is gedoopt op maandag 20 juli 1767 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 27 september 1810 in Bodegraven (Zh). Geertrui werd 43 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Geertrui trouwt op zondag 24 januari 1790 in Bodegraven (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Gijsbert Jansz Griffioen, zoon van Jan Gijsbertsz Griffioen en Elisabeth Pieterse van der Vecht. Gijsbert, bouwman, is geboren op dinsdag 15 oktober 1754 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 22 juni 1832 in Bodegraven (Zh). Gijsbert werd 77 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Gijsbert en Geertrui zijn zestien kinderen bekend:

1  Elizabeth Griffioen is gedoopt op maandag 31 mei 1790 in Nieuwkoop (Zh), zie VI-AD.

2  Joanna Griffioen (Jannigje) is gedoopt op dinsdag 10 mei 1791 in Reeuwijk (Zh), zie VI-AE.

3  Joannes Griffioen is gedoopt op dinsdag 10 mei 1791 in Reeuwijk (Zh), is overleden voor donderdag 21 juni 1792. Joannes werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

4  Joannes Griffioen is gedoopt op donderdag 21 juni 1792 in Reeuwijk (Zh), zie VI-AF.

5  Adrianus Griffioen is gedoopt op vrijdag 26 juli 1793 in Reeuwijk (Zh).

6  Dirkje Griffioen is gedoopt op dinsdag 11 november 1794 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor zaterdag 6 mei 1797. Dirkje werd hoogstens 2 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

7  Johanna Griffioen (Antje) is gedoopt op donderdag 28 januari 1796 in Zwammerdam (Zh), zie VI-AG.

8  Dirkje Griffioen is gedoopt op zaterdag 6 mei 1797 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor zaterdag 9 februari 1799. Dirkje werd hoogstens 1 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

9  Dirkje Griffioen is gedoopt op zaterdag 9 februari 1799 in Zwammerdam (Zh), zie VI-AH.

10  Arie Griffioen is geboren op zondag 20 april 1800 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor donderdag 13 augustus 1801. Arie werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

11  Arie Griffioen is gedoopt op donderdag 13 augustus 1801 in Nieuwkoop (Zh), is overleden voor woensdag 28 juli 1802. Arie werd hoogstens 11 maanden en 15 dagen.

12  Arie Griffioen is gedoopt op woensdag 28 juli 1802 in Nieuwkoop (Zh), is overleden voor woensdag 31 december 1806. Arie werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

13  Aartje Griffioen is geboren op zaterdag 23 maart 1805 in Nieuwkoop (Zh).

14  Arie Griffioen is gedoopt op woensdag 31 december 1806 in Nieuwkoop (Zh).

15  Pieter Griffioen is gedoopt op zondag 28 februari 1808 in Nieuwkoop (Zh).

16  Petronella Griffioen is geboren op dinsdag 30 mei 1809 in Nieuwkoop (Zh).

V-J  Niesje Vendrik, dochter van Arie Werentge Vendrig (IV-E) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1769 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 7 mei 1818 in Woerden (Ut). Niesje werd 48 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Niesje trouwt op vrijdag 4 mei 1804 in Barwoutswaarder (Ut) op 34-jarige leeftijd (1) met Dirk Hendrix de Bruijn. Dirk, tapper.

Op 20-08-1813 verkopen zij hun huis in de Rietveldstraat aan Arnoldus van Loon bij notaris Jacobus Bredius te Woerden. Op 18-05-1810 laten zij bij notarisMeulman te Woerden een testament opmaken, en op 20-08-1813 een akte voor de verkoop van hun huis.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Meijntje Verlaan.

Van Dirk en Niesje is een kind bekend:

1  Arie de Bruijn is geboren rond 1809 in Woerden (Ut), zie VI-AI.

Niesje trouwt op vrijdag 27 maart 1818 in Woerden (Ut) op 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 61-jarige Gerardus Becker, zoon van Wijnandus Becker en Anna Christina Jurrien. Gerardus is geboren rond 1757 in Hornichberg (DUI).

V-K  Jannigje Vaendrigh, dochter van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-H) en Marrigje Verlaan, is RK gedoopt op zondag 27 april 1760 in Gerverscop (Ut), is overleden rond 1791. Jannigje werd ongeveer 31 jaar.

(Vertrekt vanuit den Indijk naar Reijerscop blijkens akte van indemniteit d.d. 23 oktober 1789)

Jannigje trouwt op dinsdag 3 november 1789 in Indijk (Zh), trouwt (kerk) (RK) op zondag 1 november 1789 in Vleuten (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 36-jarige Bart Knijff, zoon van Joris Gijsbert Knijff en Gijsje Barthe Schinkel. Bart is geboren in Rijerscop, is gedoopt op vrijdag 19 januari 1753 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 6 mei 1833 in Veldhuizen (Ut). Bart werd 80 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

(Schepen in Gerverscop)

V-L  Luijt Vaendrigh, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-H) en Marrigje Verlaan, is geboren, is RK gedoopt op donderdag 14 oktober 1762 in Gerverscop (Ut), is overleden op woensdag 25 oktober 1809 in Indijk (Zh). Luijt werd 47 jaar en 11 dagen.

Luijt gaat in ondertrouw op vrijdag 8 januari 1796 in Harmelen (Ut) op 33-jarige leeftijd (1) met Wijntje Copier. Wijntje is geboren in Ruwiel (Ut), is overleden rond 1806.

Luijt trouwt op maandag 24 augustus 1807 in Harmelen (Ut), trouwt (kerk) (RK) op maandag 24 augustus 1807 in Harmelen (Ut) op 44-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Cornelia Oremans. Cornelia is geboren in 1778 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 27 maart 1860 in Vleuten (Ut). Cornelia werd 82 jaar.

Cornelia was later gehuwd (2) met Hermen van der Lee.

Van Luijt en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Vaendrigh is gedoopt op woensdag 30 december 1807 in Harmelen (Ut).

2  Arnoldus Vaendrigh is gedoopt op donderdag 11 mei 1809 in Harmelen (Ut).

V-M  Margaretha Vaendrigh (Grietje) ook genaamd Vendrik, dochter van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-H) en Marrigje Verlaan, is geboren in Indijk (Zh), is RK gedoopt op woensdag 11 februari 1767 in Gerverscop (Ut), is overleden op maandag 8 mei 1837 in Harmelen (Ut). Grietje werd 70 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

(Vertrekt in 1789 uit de Indijk naar Reijerscop en in 1792 naar Harmelen. Akte van indemniteit 1-5-1792 van schout en schepenen van Indijk)

Grietje trouwt op dinsdag 13 februari 1798 in Indijk (Zh) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Adrianus Spaan (Arie), zoon van Jan Spaan en Cornelia Bom. Arie is geboren rond 1758 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 4 april 1820 in Harmelen (Ut). Arie werd ongeveer 62 jaar.

Van Arie en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Spaan is geboren rond 1793 in Vleuten (Ut), zie VI-AJ.

2  Cornelis Spaan is geboren rond 1795 in Vleuten (Ut), zie VI-AK.

3  Anthonius Spaan is geboren rond 1801 in Harmelen (Ut), zie VI-AL.

4  Mergje Spaan is geboren rond 1806 in Harmelen (Ut), zie VI-AM.

5  Martinus Spaan is geboren rond 1807 in Harmelen (Ut), zie VI-AN.

V-N  Werend Vaendrigh, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-H) en Marrigje Verlaan, is geboren in Indijk (Zh), is RK gedoopt op woensdag 30 mei 1770 in Gerverscop (Ut), is overleden op donderdag 20 januari 1842 in Harmelen (Ut). Werend werd 71 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

In 1806 betaalt Wijnand buurtlasten, koster- en bijtgeld in Gerverscop.

Werend trouwt (kerk) op maandag 4 mei 1795 in Vleuten (Ut) op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Anthonia de Jong. Anthonia is geboren rond 1766, is overleden, is begraven op maandag 22 oktober 1810 in Harmelen (Ut). Anthonia werd ongeveer 44 jaar.

Van Werend en Anthonia zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Vaendrigh is gedoopt op vrijdag 24 juli 1795 in Vleuten (Ut), is overleden op zaterdag 26 april 1817 in Indijk (Zh). Maria werd 21 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

2  Margareta Vendrig is gedoopt op zondag 1 juli 1798 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 7 mei 1800 in Harmelen (Ut). Margareta werd 1 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

3  Cornelia Vendrig (Neeltje) is gedoopt op maandag 27 januari 1800 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 8 december 1821 in Harmelen (Ut). Neeltje werd 21 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

4  Cornelis Vendrig is gedoopt op dinsdag 3 november 1801 in Harmelen (Ut), zie VI-AO.

5  Margareta Vendrig is gedoopt op maandag 3 januari 1803 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 14 juni 1877 in Rosmalen (Nb). Margareta werd 74 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

6  Maria Vendrig (Marrigje) is gedoopt op dinsdag 28 mei 1805 in Harmelen (Ut), zie VI-AP.

Werend trouwt op donderdag 18 februari 1819 in Indijk (Zh) op 48-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Coba van Rijn, dochter van Gerrit van Rijn en Elsie van Weldam. Coba is gedoopt op donderdag 10 augustus 1775 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 2 oktober 1851 in Harmelen (Ut). Coba werd 76 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Coba was later gehuwd (2) met Eijmert Peek.

Van Werend en Coba is een kind bekend:

7  Levenloos kind Vaendrigh is ter wereld gekomen op zaterdag 8 december 1821 in Harmelen (Ut).

V-O  Johannis Vendrig (Hannes) ook genaamd Johannes, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-H) en Marrigje Verlaan, is gedoopt op donderdag 9 januari 1772 in Gerverscop (Ut), is overleden op zondag 7 april 1839 in Harmelen (Ut). Hannes werd 67 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Hannes trouwt op woensdag 27 januari 1819 in Vleuten (Ut) op 47-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelia van den Brink, dochter van Cornelis van den Brink en Hendrijntje van Soest. Cornelia is gedoopt op maandag 11 juni 1787 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 12 oktober 1859 in Harmelen (Ut). Cornelia werd 72 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Hannes en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Vendrik is geboren op zaterdag 29 april 1820 in Indijk (Zh), zie VI-AQ.

2  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 26 juli 1821 in Harmelen (Ut), zie VI-AR.

3  Dirk Vendrig is geboren op donderdag 29 juli 1824 in Harmelen (Ut), zie VI-AS.

4  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 31 augustus 1826 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 15 juli 1844 in Harmelen (Ut). Cornelis werd 17 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

V-P  Pieter Vaendrigh ook genaamd Vendrig, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-H) en Marrigje Verlaan, is geboren op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), is overleden op zondag 23 september 1855 in Utrecht (Ut). Pieter werd 78 jaar en 25 dagen.

Pieter trouwt op dinsdag 21 november 1809 in Rijerscop Creuningen op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Alida van der Linden (Aaltje), dochter van Gerrit van der Linden en Beatrix van der Mark. Aaltje is geboren in Maarssen (Ut), is gedoopt op dinsdag 3 januari 1786 in Maarssen (Ut).

Gerrit van der Linden is haar voogd.

Van Pieter en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Vendrig is geboren op maandag 6 mei 1811 in Harmelen (Ut), zie VI-AT.

2  Jan Vendrig is geboren op vrijdag 26 november 1813 16.30 uur in Harmelen (Ut), zie VI-AU.

3  Beatrix Vendrik is geboren op donderdag 29 mei 1817 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 3 mei 1819 in Utrecht (Ut). Beatrix werd 1 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

V-Q  Grietje Gerritsdr van Spengen, dochter van Gerrit Jacobsz van Spengen (IV-I) en Neeltje Gerrits Verleer, is geboren in 1723 in Kamerik (Ut), is overleden op maandag 22 januari 1781 in Kruipin. Grietje werd 58 jaar.

Grietje was gehuwd met Zeger van den Hoek, zoon van Arien van den Hoek en Wilemijntje Claasdr van Rijsmuur. Zeger is geboren in 1719 in Kamerik (Ut), is overleden op donderdag 31 december 1778 in Kruipin. Zeger werd 59 jaar.

Van Zeger en Grietje is een kind bekend:

1  Willemijntje van den Hoek is geboren op zondag 14 november 1745 in Kamerik (Ut), zie VI-AV.

Generatie VI

VI-A  Cornelis Vendrig ook genaamd Kees, zoon van Cornelis Pietersz Vendrig (V-A) en Neeltje Stolwijk, is RK gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 6 maart 1816 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 38 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 28 april 1799 in Nieuwkoop (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Groenendijk ook genaamd Marijtje, dochter van Nicolaas Dircksz Groenendijk en Aletta Klaasse Slootjens. Maria is RK gedoopt op donderdag 11 maart 1773 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 20 december 1835 in Bodegraven (Zh). Maria werd 62 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Neeltje Vendrig is RK gedoopt op woensdag 22 januari 1800 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-A.

2  Klaas Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 6 december 1800 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-B.

3  Aletta Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 13 februari 1802 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 30 maart 1802 in Nieuwkoop (Zh). Aletta werd 1 maand en 17 dagen.

4  Aletta Vendrig is RK gedoopt op zondag 5 juni 1803 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op maandag 19 mei 1834 in Bodegraven (Zh). Aletta werd 30 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

5  Cornelia Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 9 juni 1804 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 13 juli 1804 in Nieuwkoop (Zh). Cornelia werd 1 maand en 4 dagen.

6  Cornelis Vendrig is RK gedoopt op donderdag 26 september 1805 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-C.

7  Dirkje Vendrig is geboren in Nieuwkoop (Zh), is RK gedoopt op dinsdag 23 september 1806 in Zwammerdam (Zh), is overleden op woensdag 29 maart 1815 in Nieuwkoop (Zh). Dirkje werd 8 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

8  Claasje Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 9 januari 1808 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 12 februari 1808 in Nieuwkoop (Zh). Claasje werd 1 maand en 3 dagen.

9  Cornelia Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 22 juli 1809 in Nieuwkoop (Zh).

10  Teuntje Vendrig is geboren op zondag 3 april 1814 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-D.

VI-B  Pieter Vendrig, zoon van Cornelis Pietersz Vendrig (V-A) en Neeltje Stolwijk, bouwman, is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op woensdag 3 januari 1781 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 30 juli 1850 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 69 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Pieter gaat in ondertrouw op woensdag 7 november 1804, trouwt op woensdag 28 november 1804 in Zwammerdam (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje van der Laan, dochter van Jacob Leendertsz van der Laan en Kommereijntje Arisse Verhaar. Hendrikje is RK gedoopt op zaterdag 24 februari 1781 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 11 april 1843 in Bodegraven (Zh). Hendrikje werd 62 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Pieter en Hendrikje zijn tien kinderen bekend:

1  Kommerijntje Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 21 september 1805 in Bodegraven (Zh), zie VII-E.

2  Cornelis Vendrig is geboren op vrijdag 5 december 1806 in Nieuwkoop (Zh), is gedoopt op zaterdag 6 december 1806 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 14 oktober 1837 in Bodegraven (Zh). Cornelis werd 30 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

3  Jacob Vendrig is RK gedoopt op vrijdag 18 maart 1808 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-F.

4  Neeltje Vendrik is geboren in Nieuwkoop (Zh), is RK gedoopt op zondag 20 augustus 1809 in Bodegraven (Zh), zie VII-G.

5  Hendrika Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 17 november 1810 in Bodegraven (Zh), zie VII-H.

6  Gijsje Vendrig is geboren op woensdag 11 maart 1812 13.00 uur in Bodegraven (Zh), is RK gedoopt op woensdag 11 maart 1812 in Zwammerdam (Zh), is overleden op donderdag 31 juli 1817 in Bodegraven (Zh). Gijsje werd 5 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Haar tante Antje van Dam (echtgenote van Cornelis van Veen) benoemt haar tot erfgename voor fl. 500,-. Geertruida Knijf, bij wie zij inwoont benoemt haar tot erfgename indien haar dochter Antje van Dam als eerste komt te overlijden.

7  Arie Vendrig is geboren op maandag 13 juni 1814 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 16 maart 1815 in Bodegraven (Zh). Arie werd 9 maanden en 3 dagen.

8  Dirk Vendrig is geboren op zaterdag 10 februari 1816 in Meije (Zh), is overleden op vrijdag 31 juli 1818 in Bodegraven (Zh). Dirk werd 2 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

9  Beatrix Vendrig ook genaamd Jaantje is geboren op zondag 12 juli 1818 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 3 februari 1841 in Bodegraven (Zh). Beatrix werd 22 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

10  Arij Vendrig is geboren op donderdag 9 december 1819 in Stein (Li), is overleden op woensdag 2 februari 1820 05.00 uur in Stein (Li). Arij werd 1 maand en 24 dagen.

VI-C  Cornelia Vendrig, dochter van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), is geboren in Cattenbroek (Ut), is gedoopt op dinsdag 1 oktober 1782 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 5 maart 1807 in Benschop (Ut). Cornelia werd 24 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 18 november 1804 in Benschop (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 37-jarige Franciscus van Vuuren ook genaamd Frank, zoon van Arnoldus van Vuuren (Aart) en Aafje Lieverse. Franciscus is gedoopt op vrijdag 6 maart 1767 in Benschop (Ut).

Franciscus was later gehuwd (2) met Pieternella Vendrig (zie VI-F).

VI-D  Joris Vendrig, zoon van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), is geboren in Cabauw (Ut), is RK gedoopt op woensdag 29 september 1784 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 11 mei 1847 21.30 uur in Montfoort (Ut). Joris werd 62 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Joris trouwt op vrijdag 19 mei 1826 in Snelrewaard (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Rijkelijkhuizen ook genaamd Mergje en Margje, dochter van Jan Rijkelijkhuizen en Annigje Vreeswijk. Maria is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op dinsdag 13 september 1803 in Oudewater (Ut), is overleden op dinsdag 4 maart 1845 11.00 uur in Montfoort (Ut). Maria werd 41 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Joris en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Annigje Vendrig is geboren op dinsdag 22 mei 1827 in Montfoort (Ut), zie VII-I.

2  Elizabeth Vendrig is geboren op zondag 8 februari 1829 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 17 september 1840 14.00 uur in Montfoort (Ut). Elizabeth werd 11 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

3  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 15 december 1830 in Montfoort (Ut), zie VII-J.

4  Johanna Vendrig is geboren op vrijdag 4 april 1834 in Montfoort (Ut), zie VII-K.

5  Arie Vendrig is geboren op zaterdag 30 april 1836 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 10 juli 1837 19.00 uur in Montfoort (Ut). Arie werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op donderdag 26 april 1838 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 19 januari 1840 01.00 uur in Montfoort (Ut). Arie werd 1 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

7  Arie Vendrig is geboren op zaterdag 8 augustus 1840 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 22 maart 1846 03.00 uur in Montfoort (Ut). Arie werd 5 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

8  Elizabeth Vendrig is geboren op donderdag 15 augustus 1844 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 24 juni 1845 17.00 uur in Montfoort (Ut). Elizabeth werd 10 maanden en 9 dagen.

VI-E  Gijsje Vendrig, dochter van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), is RK gedoopt op donderdag 13 november 1788 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 15 februari 1873 in Maarssen (Ut). Gijsje werd 84 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Gijsje trouwt op donderdag 26 februari 1824 in Linschoten (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Dirk van der Wal, zoon van Dirk van der Wal en Beligje Kuijk. Dirk, bouwman en landbouwer, is geboren rond 1789 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 24 september 1862 in Maarssen (Ut). Dirk werd ongeveer 73 jaar.

Van Dirk en Gijsje zijn drie kinderen bekend:

1  Beligje van der Wal is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Maarssenbroek (Ut), zie VII-L.

2  Dirk van der Wal is geboren op maandag 29 mei 1826 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op vrijdag 20 februari 1835 in Maarssenbroek (Ut). Dirk werd 8 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

3  Arie van der Wal is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Maarssenbroek (Ut), zie VII-M.

VI-F  Pieternella Vendrig ook genaamd Peternel, dochter van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), is RK gedoopt op vrijdag 31 januari 1794 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 14 januari 1870 in Benschop (Ut). Pieternella werd 75 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Pieternella trouwt op donderdag 19 november 1829 in Benschop (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 62-jarige Franciscus van Vuuren ook genaamd Frank, zoon van Arnoldus van Vuuren (Aart) en Aafje Lieverse. Franciscus is gedoopt op vrijdag 6 maart 1767 in Benschop (Ut).

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Cornelia Vendrig (zie VI-C).

VI-G  Cornelis Vendrig, zoon van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), landman en veenman, is RK gedoopt op woensdag 5 april 1797 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 3 april 1855 in Maarsseveen (Ut). Cornelis werd 57 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 26 november 1827 in Maarsseveen (Ut) op 30-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Johanna van Leersum ook genaamd Jannigje, dochter van Hendrik van Leersum en Maria Wisman. Johanna is geboren op woensdag 17 februari 1796 in Maarsseveen (Ut), is overleden op donderdag 19 juli 1838 in Maarsseveen (Ut). Johanna werd 42 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Cornelis en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Vendrig is geboren op vrijdag 21 november 1828 in Maarsseveen (Ut), zie VII-N.

2  Hendrica Vendrig is geboren op woensdag 17 maart 1830 in Maarsseveen (Ut), zie VII-O.

3  Adrianus Vendrig is geboren op vrijdag 18 mei 1832 in Maarsseveen (Ut), zie VII-P.

4  Maria Vendrig is geboren op woensdag 28 augustus 1833 in Maarsseveen (Ut), zie VII-Q.

Cornelis trouwt op woensdag 7 juli 1841 in Maarsseveen (Ut) op 44-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hanna Oostveen (Naatje), dochter van Hendrik Oostveen en Jannetje Blommestein (Jansje). Naatje is geboren op donderdag 20 augustus 1801 in Maarssen (Ut), is overleden op vrijdag 25 december 1868 in Maarsseveen (Ut). Naatje werd 67 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

VI-H  Cornelia Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (V-C) en Annigje Knijf, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 31 maart 1787 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 10 juli 1849 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 62 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 12 november 1808 in Harmelen (Ut) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wilhelmus van der Lith ook genaamd Willem, zoon van Cornelis van der Lith en Erkje de Wit. Wilhelmus is geboren rond 1778 in Indijk (Zh), is overleden op woensdag 21 april 1858 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd ongeveer 80 jaar.

Van Wilhelmus en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis van der Lith is geboren rond 1809 in Harmelen (Ut), zie VII-R.

2  Petronella van der Lit is geboren op dinsdag 20 februari 1816 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 6 maart 1816 in Harmelen (Ut). Petronella werd 15 dagen.

3  Arkje van der Lith is geboren rond 1811 in Harmelen (Ut), zie VII-S.

4  Annegje van der Lit is geboren op maandag 3 augustus 1812 in Harmelen (Ut), zie VII-T.

5  Gijsje van der Lit is geboren op zondag 25 mei 1817 in Harmelen (Ut), zie VII-U.

6  Petronella van der Lid is geboren op vrijdag 21 december 1821 in Harmelen (Ut).

7  Hermanus van der Lith is geboren op dinsdag 20 januari 1824 in Harmelen (Ut), zie VII-V.

8  Steven van der Lit is geboren op woensdag 30 augustus 1826 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 november 1826 in Harmelen (Ut). Steven werd 2 maanden en 7 dagen.

9  Steven van der Lit is geboren op donderdag 26 juli 1827 in Harmelen (Ut).

10  Maria van der Lit is geboren op maandag 28 november 1831 in Harmelen (Ut).

VI-I  Gijsbertje Vendrig (Gijsje) ook genaamd Gijsje, dochter van Gijsbert Vendrig (V-C) en Annigje Knijf, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 19 april 1788 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 5 april 1834 in Woerden (Ut). Gijsje werd 45 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Gijsje trouwt op woensdag 24 februari 1813 in Harmelen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan van Oostrum (Jan) ook genaamd Oostrom, zoon van Dirk van Oosterom en Neeltje de Bruijn. Jan is RK gedoopt op maandag 6 november 1780 in Woerden (Ut).

Van Jan en Gijsje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia van Oostrom is geboren rond 1814 in Woerden (Ut), zie VII-W.

2  Gijsbert van Oostrum is geboren op maandag 28 december 1818 in Woerden (Ut), zie VII-X.

3  Dirk van Oostrum is geboren op maandag 11 september 1826 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 19 september 1826 in Woerden (Ut). Dirk werd 8 dagen.

VI-J  Joris Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (V-C) en Annigje Knijf, is RK gedoopt op dinsdag 14 april 1789 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 3 mei 1863 in Leiden (Zh). Joris werd 74 jaar en 19 dagen.

Verhuisde in 1827 naar Leiden en woonde daar op de Zuydsingel en later op de Minnebroedersgracht wijk 8 nr. 363.

Joris trouwt op vrijdag 15 januari 1819 in Bodegraven (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Marijtje Groenendijk, dochter van Johannes Groenendijk en Johanna Schoonderwoerd. Marijtje is RK gedoopt op dinsdag 7 januari 1794 in Bodegraven (Zh), is begraven op donderdag 22 februari 1877 in Leiden (Zh). Marijtje werd 83 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Joris en Marijtje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gijsbert Vendrig is geboren op woensdag 12 mei 1819 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 15 juni 1819 in Alphen aan den Rijn (Zh). Gijsbert werd 1 maand en 3 dagen.

2  Johanna Vendrig is geboren op donderdag 27 juli 1820 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden voor zondag 2 september 1821 in Alphen aan den Rijn (Zh). Johanna werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 6 dagen.

3  Johanna Vendrig is geboren op zondag 2 september 1821 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie VII-Y.

4  Adriana Vendrig ook genaamd Jaantje is geboren op vrijdag 29 november 1822 in Alphen aan den Rijn (Zh).

5  Neeltje Vendrig is geboren op zondag 14 november 1824 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie VII-Z.

6  Jan Vendrig is geboren op dinsdag 4 juli 1826 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 29 september 1840 in Leiden (Zh). Jan werd 14 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

7  Gijsje Vendrig is geboren op dinsdag 20 november 1827 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op maandag 13 juli 1829 in Aarlanderveen (Zh). Gijsje werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

8  Marijtje Vendrig is geboren op zondag 7 februari 1830 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op donderdag 22 december 1831 in Leiden (Zh). Marijtje werd 1 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

9  Gijsbert Vendrig is geboren op vrijdag 16 mei 1834 in Leiden (Zh), zie VII-AA.

10  Jacobus Vendrig is geboren op vrijdag 5 februari 1836 in Leiden (Zh), is overleden op vrijdag 2 september 1836 in Leiden (Zh). Jacobus werd 6 maanden en 28 dagen.

11  Cornelis Vendrig is geboren op vrijdag 19 juli 1839 in Leiden (Zh), is overleden op zaterdag 17 augustus 1839 in Leiden (Zh). Cornelis werd 29 dagen.

12  Pieter Vendrig is geboren op vrijdag 19 juli 1839 in Leiden (Zh), is overleden op zaterdag 28 september 1839 in Leiden (Zh). Pieter werd 2 maanden en 9 dagen.

VI-K  Petrus Vendrig (Pieter), zoon van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is RK gedoopt op woensdag 6 mei 1789 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 21 september 1847 in Linschoten (Ut). Pieter werd 58 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 14 februari 1816 in Bunnik (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Smorenburg, dochter van Cornelis Smorenburg en Annigje Peek. Johanna is RK gedoopt op zondag 14 augustus 1791 in Bunnik (Ut), is overleden op maandag 20 september 1847 17.00 uur in Linschoten (Ut). Johanna werd 56 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Arie Vendrig is geboren op donderdag 26 december 1816 in Linschoten (Ut), zie VII-AB.

2  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 11 juni 1818 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op zaterdag 30 maart 1839 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 20 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

3  Pieter Vendrig is geboren op dinsdag 7 augustus 1821 in Linschoten (Ut), zie VII-AC.

4  Gijsbert Vendrig is geboren op zondag 25 januari 1824 in Linschoten (Ut), zie VII-AD.

5  Willemijntje Vendrig is geboren op maandag 20 maart 1826 in Linschoten (Ut), zie VII-AE.

6  Willem Vendrig is geboren op dinsdag 24 juli 1827 in Linschoten (Ut), zie VII-AF.

VI-L  Joanna Vendrig (Annigje), dochter van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 30 juli 1791 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 4 juli 1855 in Tull en 't Waal (Ut). Annigje werd 63 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Annigje trouwt op maandag 21 november 1814 in Linschoten (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Cornelis van der Manden, zoon van Egbert Cornelis van der Manden en Maria Peek. Cornelis is RK gedoopt op dinsdag 7 augustus 1787 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 27 augustus 1827 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 40 jaar en 20 dagen.

Van Cornelis en Annigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Egbertus van der Manden is geboren op maandag 13 mei 1816 in Maarssen (Ut), zie VII-AG.

2  Arie van der Manden is geboren rond 1820 in Maarssen (Ut), zie VII-AH.

3  Maria van der Manden is geboren op zondag 21 juli 1822 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 19 september 1822 in Maarssen (Ut). Maria werd 1 maand en 29 dagen.

4  Pieter van der Manden is geboren op zaterdag 28 februari 1824 in Maarssen (Ut), zie VII-AI.

5  Maria van der Manden is geboren op zondag 5 maart 1826 in Maarssen (Ut), zie VII-AJ.

Annigje trouwt op maandag 15 februari 1830 in Maarssen (Ut) op 38-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Arnoldus van Veldhuijsen, zoon van Dirk Veldhuijsen en Thonia Mastwijk. Arnoldus is gedoopt op maandag 6 februari 1804 in Harmelen (Ut).

Van Arnoldus en Annigje zijn vier kinderen bekend:

6  Cornelis Veldhuijsen is geboren op zondag 21 november 1830 in Maarssen (Ut), zie VII-AK.

7  Theodorus Veldhuizen is geboren op zondag 29 juli 1832 in Maarssen (Ut), zie VII-AL.

8  Levenloos kind Veldhuijsen is ter wereld gekomen op woensdag 30 april 1834 in Schonauwen (Ut).

9  Wilhelmina van Veldhuijsen is geboren op dinsdag 29 september 1835 in Schonauwen (Ut), zie VII-AM.

VI-M  Cornelia Vendrig ook genaamd Vendrick, dochter van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 29 december 1792, is overleden op vrijdag 21 december 1866 in Oudenrijn (Ut), is begraven op donderdag 27 december 1866 in Oudenrijn (Ut). Cornelia werd 73 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 28 april 1817 in Linschoten (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 39-jarige Johannes van der Weijden ook genaamd van de Weijden, zoon van Theodorus van der Weijden en Bastiaantje Mastwijk. Johannes, landbouwer, is gedoopt op donderdag 15 januari 1778 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 21 januari 1838 in Oudenrijn (Ut). Johannes werd 60 jaar en 6 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Bastiana van der Weijden is geboren op donderdag 19 februari 1818 in Oudenrijn (Ut), zie VII-AN.

2  Jacomijntje van der Weijde is geboren op maandag 1 maart 1819 in Oudenrijn (Ut), zie VII-AO.

3  Jannigje van der Weijden is geboren op maandag 12 maart 1821 in Oudenrijn (Ut), is overleden op maandag 26 maart 1821 in Oudenrijn (Ut). Jannigje werd 14 dagen.

4  Theodorus van der Weijde is geboren op zondag 5 mei 1822 in Oudenrijn (Ut), zie VII-AP.

5  Jannigje van der Weijde is geboren op vrijdag 27 februari 1824 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 1 augustus 1827 in Oudenrijn (Ut). Jannigje werd 3 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

6  Arie van der Weijde ook genaamd Arie Aloysius, RK geestelijke, is geboren op zaterdag 29 oktober 1825 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 27 juni 1911 in Montfoort (Ut). Arie werd 85 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

7  Jannigje van der Weijden (Jannetje) is geboren op vrijdag 1 februari 1828 in Oudenrijn (Ut), zie VII-AQ.

8  Johannes van der Weijden is geboren op woensdag 24 januari 1838 in Oudenrijn (Ut), zie VII-AR.

VI-N  Adriana Vendrig ook genaamd Ariaantje, dochter van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is RK gedoopt op vrijdag 21 november 1794 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 24 juli 1865 in Oudenrijn (Ut). Adriana werd 70 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 12 februari 1819 in De Bilt (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis van der Manden, zoon van Wessel van der Manden en Maria van Rooijen. Cornelis is gedoopt op woensdag 9 november 1791 in Bunnik (Ut), is overleden op zaterdag 31 mei 1873 in Oudenrijn (Ut). Cornelis werd 81 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

VI-O  Cornelis Vendrig, zoon van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), bouwman, is geboren op dinsdag 4 september 1798 in Montfoort (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 7 september 1798 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 3 juli 1850 in Nigtevegt (Ut). Cornelis werd 51 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 5 augustus 1818 in Linschoten (Ut) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannigje van Kampen ook genaamd Johanna en Jannetje, dochter van Dirk van Kampen en Dirkje Verheul. Jannigje is RK gedoopt op zondag 12 mei 1793 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 30 januari 1864 in Nigtevegt (Ut). Jannigje werd 70 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Jannigje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 13 februari 1816 in Linschoten (Ut), zie VII-AS.

2  Wilhelmina Vendrig (Mijntje) is geboren op zaterdag 5 juni 1819 in Veldhuizen (Ut), zie VII-AT.

3  Dirkje Vendrig is geboren op zaterdag 3 februari 1821 in Veldhuizen (Ut), zie VII-AU.

4  Arie Vendrig is geboren op woensdag 16 januari 1822 in Veldhuizen (Ut), is overleden op vrijdag 8 maart 1822 in Veldhuizen (Ut). Arie werd 1 maand en 20 dagen.

5  Arie Vendrig is geboren op dinsdag 14 januari 1823 in Loenersloot (Ut), zie VII-AV.

6  Dirk Vendrig is geboren op woensdag 25 augustus 1824 in Loenersloot (Ut), is overleden op dinsdag 18 oktober 1825 in Loenersloot (Ut). Dirk werd 1 jaar, 1 maand en 23 dagen.

7  Dirk Vendrig is geboren op vrijdag 23 december 1825 in Loenersloot (Ut), is overleden op zaterdag 18 februari 1826 in Loenersloot (Ut). Dirk werd 1 maand en 26 dagen.

8  Cornelia Vendrig is geboren op zondag 16 september 1827 in Loenersloot (Ut), zie VII-AW.

9  Cornelis Vendrig is geboren op dinsdag 15 september 1829 in Loenersloot (Ut), is overleden op zondag 27 september 1829 in Loenersloot (Ut). Cornelis werd 12 dagen.

10  Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 in Nigtevegt (Ut), zie VII-AX.

11  Dirk Vendrig is geboren op zaterdag 10 november 1832 in Nigtevegt (Ut), is overleden op dinsdag 19 maart 1833 in Nigtevegt (Ut). Dirk werd 4 maanden en 9 dagen.

12  Jan Vendrig is geboren op maandag 5 mei 1834 in Nigtevegt (Ut), is overleden op zaterdag 22 november 1834 in Nigtevegt (Ut). Jan werd 6 maanden en 17 dagen.

VI-P  Joannis Vendrig ook genaamd Johannes, Jan en Venderik, zoon van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), landbouwer, is RK gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 25 december 1849 in Linschoten (Ut). Joannis werd 48 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Joannis trouwt op donderdag 13 april 1826 in Odijk, trouwt (kerk) rond 1826 op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johanna van den Manden, dochter van Wessel van der Manden en Maria van Rooijen. Johanna is RK gedoopt op zaterdag 23 februari 1799 in Bunnik (Ut), is overleden op dinsdag 1 september 1829 in Linschoten (Ut). Johanna werd 30 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Joannis en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Arie Vendrig is geboren op vrijdag 12 januari 1827 in Linschoten (Ut), zie VII-AY.

2  Wessel Vendrig is geboren op zaterdag 12 januari 1828 in Linschoten (Ut), zie VII-AZ.

3  Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 10 januari 1829 in Linschoten (Ut), zie VII-BA.

Joannis trouwt op donderdag 3 februari 1831 in Linschoten (Ut) op 29-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria van Wijk, dochter van Huijbert van Wijk en Petronella Nieuwkerk. Maria is geboren in Achthoven, is gedoopt op maandag 25 april 1803 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 22 augustus 1835 in Linschoten (Ut). Maria werd 32 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Joannis en Maria zijn drie kinderen bekend:

4  Adrianus Robertus Vendrig is geboren op zondag 1 januari 1832 in Linschoten (Ut), zie VII-BB.

5  Huibertus Vendrig is geboren op zaterdag 27 april 1833 in Linschoten (Ut), zie VII-BC.

6  Petrus Vendrig is geboren op vrijdag 8 mei 1835 in Linschoten (Ut), zie VII-BD.

Joannis trouwt op zaterdag 3 juni 1837 in Linschoten (Ut) op 36-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Aletta van Dijk, dochter van Cornelis van Dijk en Geertruida van Dijk. Aletta is geboren op vrijdag 15 maart 1816 03.00 uur in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 25 januari 1893 in Linschoten (Ut). Aletta werd 76 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Wonen in de uiterdijken van Mastwijk.

Aletta was later gehuwd (2) met Gijsbertus van Dijk.

Van Joannis en Aletta zijn zeven kinderen bekend:

7  Johanna Vendrig (Hanna) is geboren op vrijdag 21 december 1838 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 1 maart 1851 01.00 uur in Linschoten (Ut). Hanna werd 12 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

8  Maria Vendrig is geboren op woensdag 11 maart 1840 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op zondag 3 juni 1860 in Linschoten (Ut). Maria werd 20 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

9  Geertruida Vendrig is geboren op maandag 14 maart 1842 in Linschoten (Ut), zie VII-BE.

10  Adriana Vendrig is geboren op maandag 6 november 1843 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 10 juni 1856 16.00 uur in Linschoten (Ut). Adriana werd 12 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

11  Cornelis Vendrig is geboren op maandag 16 juni 1845 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 28 mei 1850 22.00 uur in Linschoten (Ut). Cornelis werd 4 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

12  Johannes Vendrig is geboren op zaterdag 6 februari 1847 in Linschoten (Ut), zie VII-BF.

13  Geertruda Vendrig is geboren op dinsdag 3 oktober 1848 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op woensdag 18 mei 1870 in Linschoten (Ut). Geertruda werd 21 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

VI-Q  Arie Vendrig ook genaamd Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (V-F) en Jannetje van Heusden, is gedoopt op woensdag 24 juli 1793 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 12 september 1849 in Montfoort (Ut). Arie werd 56 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Arie trouwt op donderdag 30 november 1815 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Bouwhuizen (Jaantje), dochter van Pieter Bouwhuizen en Cornelia Kuijf. Jaantje is gedoopt op woensdag 2 december 1789 in Cabauw (Ut), is overleden op maandag 20 januari 1862 in Montfoort (Ut). Jaantje werd 72 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Arie en Jaantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Alida Vendrig is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 27 november 1817 in Montfoort (Ut). Alida werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

2  Jannigje Vendrig is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 27 november 1817 in Montfoort (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

3  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 14 september 1820 in Montfoort (Ut), zie VII-BG.

4  Cornelia Vendrig is geboren op vrijdag 5 april 1822 in Montfoort (Ut), zie VII-BH.

5  Pieter Cornelis Vendrig is geboren op maandag 18 oktober 1824 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 24 juli 1825 in Montfoort (Ut). Pieter werd 9 maanden en 6 dagen.

6  Johanna Vendrig (Jannigje) is geboren op dinsdag 1 augustus 1826 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 19 augustus 1827 in Montfoort (Ut). Jannigje werd 1 jaar en 18 dagen.

7  Jannigje Vendrig is geboren op woensdag 6 augustus 1828 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 14 januari 1829 in Montfoort (Ut). Jannigje werd 5 maanden en 8 dagen.

VI-R  Joanna Vendrig (Jannetje), dochter van Cornelis Vendrig (V-F) en Jannetje van Heusden, is gedoopt op zaterdag 7 februari 1795 in Maarssen (Ut), is overleden op dinsdag 30 juli 1850 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jannetje werd 55 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Jannetje trouwt op vrijdag 21 november 1823 in Ruwiel (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Ham, zoon van Klaas Ham en Aagje Griffioen. Cornelis is geboren op zondag 10 december 1797 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 14 september 1866 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelis werd 68 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Cornelis en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Nicolaas Ham is geboren op dinsdag 9 augustus 1825 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 27 januari 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Nicolaas werd 2 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

2  Cornelis Ham is geboren op donderdag 11 januari 1827 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BI.

3  Aagje Ham is geboren op maandag 29 september 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BJ.

4  Johanna Ham is geboren op maandag 31 oktober 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BK.

5  Nicolaas Ham is geboren op donderdag 10 januari 1833 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 18 januari 1833 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Nicolaas werd 8 dagen.

6  Nicolaas Ham is geboren op dinsdag 14 juli 1835 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BL.

VI-S  Joannes Vendrig (Jan), zoon van Cornelis Vendrig (V-F) en Jannetje van Heusden, is gedoopt op donderdag 12 januari 1797 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Jan trouwt op donderdag 8 februari 1827 in Ruwiel (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Annigje Verdam ook genaamd Jannetje van Dam, dochter van Hermanus Verdam en Pieternella van Leeuwen. Annigje is gedoopt op woensdag 8 oktober 1794 in Jutphaas (Ut).

Van Jan en Annigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Vendrik is geboren op zaterdag 22 maart 1828 in Ruwiel (Ut), zie VII-BM.

2  Hermanus Vendrik is geboren op zondag 7 maart 1830 in Ruwiel (Ut), zie VII-BN.

3  Jan Venderik is geboren op maandag 3 december 1832 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 3 februari 1834 in Ruwiel (Ut). Jan werd 1 jaar en 2 maanden.

4  Pieter Venderik is geboren op dinsdag 30 december 1834 in Ruwiel (Ut).

5  Jan Venderik is geboren op dinsdag 14 november 1837 in Ruwiel (Ut), zie VII-BO.

VI-T  Hendrik Steekelenburg, zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1793 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 22 april 1873 in Linschoten (Ut). Hendrik werd ongeveer 80 jaar.

Hendrik trouwt op vrijdag 18 oktober 1822 in Woerden (Ut) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Roos, dochter van Willem Roos en Johanna van Zuijlen. Catharina is gedoopt op zondag 29 oktober 1797 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 23 april 1869 in Woerden (Ut). Catharina werd 71 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Hendrik en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Jannigje Stekelenburg is geboren op woensdag 2 april 1823 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 28 januari 1825 in Woerden (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

2  Kornelis Steekelenburg is geboren op woensdag 27 april 1825 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 22 oktober 1827 in Woerden (Ut). Kornelis werd 2 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

3  Willem Steekelenburg is geboren op woensdag 29 augustus 1827 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 5 november 1828 in Woerden (Ut). Willem werd 1 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

4  Jannigje Stekelenburg is geboren op dinsdag 11 augustus 1829 in Woerden (Ut), zie VII-BP.

5  Johanna Stekelenburg is geboren op maandag 16 juli 1832 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 8 februari 1928 in Arnhem (Ge). Johanna werd 95 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

6  Willem Stekelenburg is geboren op zondag 29 juni 1834 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 23 februari 1836 in Woerden (Ut). Willem werd 1 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

VI-U  Arie Stekelenburg, zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1794 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 23 oktober 1846 in Zegveld (Ut). Arie werd ongeveer 52 jaar.

Arie trouwt op donderdag 23 november 1815 in Zegveld (Ut) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Dievertje Vermeij, dochter van Cornelis Vermeij en Trijntje de Vos. Dievertje is geboren rond 1791 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 30 maart 1856 in Zegveld (Ut). Dievertje werd ongeveer 65 jaar.

Van Arie en Dievertje zijn zeventien kinderen bekend:

1  Annigje Stekelenburg is geboren op zondag 9 februari 1817 in Zegveld (Ut), zie VII-BQ.

2  Jannigje Stekelenburg is geboren rond april 1819 in Zegveld (Ut), is overleden op zondag 4 juli 1819 in Zegveld (Ut). Jannigje werd ongeveer 3 maanden.

3  Cornelis Stekelenburg is geboren op maandag 17 april 1820 in Zegveld (Ut), is overleden op dinsdag 13 maart 1821 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 24 dagen.

4  Jannigje Stekelenburg is geboren op maandag 30 april 1821 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 22 juni 1822 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 1 maand en 23 dagen.

5  Cornelis Stekelenburg is geboren op vrijdag 22 maart 1822 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 25 april 1823 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

6  Jannigje Stekelenburg is geboren op dinsdag 25 februari 1823 in Zegveld (Ut), is overleden op donderdag 17 juni 1824 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

7  Kornelia Stekelenburg is geboren op donderdag 26 februari 1824 in Zegveld (Ut), zie VII-BR.

8  Kornelis Stekelenburg is geboren op maandag 28 februari 1825 in Zegveld (Ut), is overleden op woensdag 15 juni 1825 in Zegveld (Ut). Kornelis werd 3 maanden en 18 dagen.

9  Jannigje Stekelenburg is geboren op maandag 6 februari 1826 in Zegveld (Ut), is overleden op maandag 30 april 1827 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

10  Anna Stekelenburg is geboren op vrijdag 17 augustus 1827 in Zegveld (Ut), is overleden op dinsdag 17 juni 1828 in Zegveld (Ut). Anna werd 10 maanden.

11  Cornelis Stekelenburg is geboren op donderdag 11 september 1828 in Zegveld (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1829 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 9 maanden en 21 dagen.

12  Anna Stekelenburg is geboren op donderdag 28 januari 1830 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 12 maart 1831 in Zegveld (Ut). Anna werd 1 jaar, 1 maand en 12 dagen.

13  Jannigje Stekelenburg is geboren op woensdag 4 mei 1831 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 6 augustus 1831 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 3 maanden en 2 dagen.

14  Cornelis Stekelenburg is geboren op woensdag 4 mei 1831 in Zegveld (Ut), is overleden op donderdag 27 oktober 1831 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 5 maanden en 23 dagen.

15  Cornelis Stekelenburg is geboren op dinsdag 15 mei 1832 in Zegveld (Ut), is overleden op maandag 10 juni 1833 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 1 jaar en 26 dagen.

16  Cornelis Stekelenburg is geboren op woensdag 26 maart 1834 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 19 april 1834 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 24 dagen.

17  Mijntje Stekelenburg is geboren op woensdag 11 maart 1835 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 7 mei 1836 in Zegveld (Ut). Mijntje werd 1 jaar, 1 maand en 26 dagen.

VI-V  Joanna Stekelenburg (Jannetje), dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1797 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 22 november 1880 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Jannetje werd ongeveer 83 jaar.

Jannetje trouwt op donderdag 17 februari 1825 in Loenersloot (Ut) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit Galecop, zoon van Gerrit Galecop en Gerrigje van Kooten. Gerrit, veehouder, is geboren in Ruwiel (Ut), is gedoopt op zondag 11 januari 1795 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 6 november 1856 in Loenersloot (Ut). Gerrit werd 61 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Gerrit en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje Galecop is geboren op maandag 27 juni 1825 in Abcoude-Baambrugge (Ut), zie VII-BS.

2  Cornelis Galecop is geboren op dinsdag 9 september 1828 in Abcoude-Baambrugge (Ut), zie VII-BT.

VI-W  Wijnand Steekelenburg, zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1799 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 28 juni 1849 in Woerden (Ut). Wijnand werd ongeveer 50 jaar.

Wijnand trouwt op vrijdag 12 april 1833 in Woerden (Ut) op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Hendrica van der Pouw ook genaamd van der Pauw, dochter van Adrianus van der Pouw (Arie) en Marrigje Felix. Hendrica is geboren rond 1795 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 8 september 1842 in Woerden (Ut). Hendrica werd ongeveer 47 jaar.

VI-X  Neeltje Stekelenburg, dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 29 juli 1873 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Neeltje werd ongeveer 71 jaar.

Neeltje trouwt op vrijdag 23 april 1852 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op ongeveer 50-jarige leeftijd met de ongeveer 61-jarige Joannes Buijs, zoon van Golof Buijs en Neeltje Buijs. Joannes is geboren rond 1791 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 25 november 1863 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Joannes werd ongeveer 72 jaar.

Joannes was eerder gehuwd (1) met Sophia de Bont.

VI-Y  Joannes Stekelenburg (Jan), zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 21 januari 1873 in Barwoutswaarder (Ut). Jan werd ongeveer 71 jaar.

Jan trouwt op zaterdag 23 november 1839 in Woerden (Ut) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Emerentiana Bijleveld (Emmigje), dochter van Sebastiaan Bijleveld en Maria de Hart. Emmigje is geboren rond 1808 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 5 maart 1848 in Woerden (Ut). Emmigje werd ongeveer 40 jaar.

Van Jan en Emmigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Stekelenburg is geboren op dinsdag 15 december 1840 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 15 december 1840 in Woerden (Ut).

2  Jannigje Stekelenburg is geboren op woensdag 5 oktober 1842 in Woerden (Ut).

3  Bastiaan Stekelenburg is geboren op dinsdag 3 oktober 1843 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 10 maart 1844 in Woerden (Ut). Bastiaan werd 5 maanden en 7 dagen.

4  Maria Stekelenburg is geboren op maandag 23 september 1844 in Woerden (Ut), zie VII-BU.

5  Cornelis Stekelenburg is geboren op vrijdag 5 maart 1847 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 7 februari 1848 in Woerden (Ut). Cornelis werd 11 maanden en 2 dagen.

VI-Z  Agnes Stekelenburg (Niesje), dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is geboren rond 1804 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 28 februari 1864 in Linschoten (Ut). Niesje werd ongeveer 60 jaar.

Niesje trouwt op donderdag 30 augustus 1827 in Linschoten (Ut) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Cornelis van Kampen, zoon van Dirk van Kampen en Dirkje Verheul. Cornelis is geboren rond 1805 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 9 februari 1862 in Zegveld (Ut). Cornelis werd ongeveer 57 jaar.

Van Cornelis en Niesje zijn elf kinderen bekend:

1  Johannes van Kampen is geboren op donderdag 12 juni 1828 in Linschoten (Ut), zie VII-BV.

2  Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 3 juli 1830 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 13 juli 1832 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 2 jaar en 10 dagen.

3  Dirk van Kampen is geboren op woensdag 4 april 1832 in Linschoten (Ut), zie VII-BW.

4  Johanna van Kampen (Jannetje) is geboren op donderdag 5 september 1833 in Linschoten (Ut), zie VII-BX.

5  Cornelis van Kampen is geboren op dinsdag 7 oktober 1834 in Linschoten (Ut), zie VII-BY.

6  Dirkje van Kampen is geboren op vrijdag 29 april 1836 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 2 januari 1838 in Linschoten (Ut). Dirkje werd 1 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

7  Dirkje van Kampen is geboren op zondag 14 januari 1838 in Linschoten (Ut), zie VII-BZ.

8  Gerrit van Kampen is geboren op donderdag 18 juni 1840 in Linschoten (Ut), zie VII-CA.

9  Johannes van Kampen is geboren op dinsdag 14 maart 1843 in Linschoten (Ut), zie VII-CB.

10  Adriana van Kampen is geboren op dinsdag 2 juli 1844 in Linschoten (Ut), zie VII-CC.

11  Niesje van Kampen ook genaamd Agnes is geboren op zaterdag 12 december 1846 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op zondag 23 maart 1919 in Montfoort (Ut). Niesje werd 72 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

VI-AA  Wijntje Stekelenburg, dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-G), is gedoopt op zaterdag 30 augustus 1806 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 10 april 1882 in Nieuwkoop (Zh). Wijntje werd 75 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Wijntje trouwt op vrijdag 25 november 1836 in Woerden (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Steven de Lange, zoon van Adrianus de Lange (Arie) en Cornelia van het Schip (Neeltje). Steven is gedoopt op woensdag 13 juli 1808 in Vleuten (Ut), is overleden op zaterdag 11 mei 1861 in Nieuwkoop (Zh). Steven werd 52 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Steven en Wijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannigje de Lange is geboren op vrijdag 22 september 1837 in Woerden (Ut).

2  Arie de Lange is geboren op vrijdag 8 februari 1839 in Wilnis (Ut), is overleden op maandag 21 oktober 1839 in Wilnis (Ut). Arie werd 8 maanden en 13 dagen.

3  Arie de Lange is geboren op zondag 9 februari 1840 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 11 april 1840 in Wilnis (Ut). Arie werd 2 maanden en 2 dagen.

4  Cornelia de Lange is geboren op vrijdag 19 maart 1841 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 16 april 1842 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 1 jaar en 28 dagen.

5  Cornelia of Cornelis de Lange is geboren op zondag 4 juni 1843 in Wilnis (Ut), is overleden op donderdag 27 juli 1843 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 1 maand en 23 dagen.

6  Cornelia de Lange is geboren op woensdag 17 juli 1844 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 1 maart 1845 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 7 maanden en 12 dagen.

7  Adrianus de Lange is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Wilnis (Ut).

VI-AB  Arie Vendrik, zoon van Wijnand Vendrik (V-H) en Elisabeth van Zuijlen, is geboren rond 1791, is overleden op dinsdag 3 januari 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Arie werd ongeveer 69 jaar.

Arie was gehuwd met Maria Langendijk. Maria is geboren rond 1795, is overleden op vrijdag 16 januari 1880 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd ongeveer 85 jaar.

Van Arie en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Cornelia Vendrik is geboren op dinsdag 28 oktober 1823 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-CD.

2  Adrianus Vendrik is geboren op maandag 20 maart 1826 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-CE.

3  Cornelia Vendrik is geboren op zondag 12 oktober 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-CF.

4  Johannes Vendrik is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-CG.

5  Elizabeth Vendrik is geboren op maandag 10 februari 1834 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op donderdag 26 mei 1864 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Elizabeth werd 30 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

6  Pieter Vendrik is geboren op zaterdag 28 januari 1837 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 29 januari 1854 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Pieter werd 17 jaar en 1 dag.

VI-AC  Aart Vendrik, zoon van Wijnand Vendrik (V-H) en Elisabeth van Zuijlen, is geboren rond 1795 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Aart trouwt op donderdag 18 april 1822 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Anna Maria Velsink, dochter van Jan Hendrik Velsink en Johanna Gerrits. Anna is geboren rond 1795 in Zwolle (Ov), is overleden op vrijdag 14 april 1871 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Anna werd ongeveer 76 jaar.

VI-AD  Elizabeth Griffioen, dochter van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-I), is gedoopt op maandag 31 mei 1790 in Nieuwkoop (Zh).

Elizabeth trouwt op zaterdag 16 mei 1812 in Bodegraven (Zh) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 56-jarige Joannes van den Jug, zoon van Arie van den Jug en Marrigje van Vuuren. Joannes is geboren rond 1756 in IJsselstein (Ut).

Joannes was eerder gehuwd (1) met Jannigje Blokland.

VI-AE  Joanna Griffioen (Jannigje), dochter van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-I), is gedoopt op dinsdag 10 mei 1791 in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 16 april 1855 in Bodegraven (Zh). Jannigje werd 63 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Jannigje trouwt op donderdag 5 januari 1815 in Zegveld (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis van der Sluijs, zoon van Kornelis van der Sluijs en Lena van Wanken. Cornelis is gedoopt op zondag 25 september 1785 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 28 oktober 1871 in Bodegraven (Zh). Cornelis werd 86 jaar, 1 maand en 3 dagen.

VI-AF  Joannes Griffioen, zoon van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-I), is gedoopt op donderdag 21 juni 1792 in Reeuwijk (Zh), is overleden op zondag 8 juni 1873 in Woerden (Ut). Joannes werd 80 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Joannes trouwt op vrijdag 16 mei 1823 in Woerden (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Maria Frederika Wijnand, dochter van Jan L. Wijnand en Philippina Charlotte Soermans. Maria is geboren op vrijdag 10 mei 1793 in Groningen (Gr), is overleden op dinsdag 1 september 1857 in Woerden (Ut). Maria werd 64 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Joannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruij Griffioen is geboren op donderdag 30 april 1829 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 30 augustus 1829 in Woerden (Ut). Geertruij werd 4 maanden.

2  Joannes Griffioen is geboren op zondag 24 oktober 1830 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 19 december 1830 in Woerden (Ut). Joannes werd 1 maand en 25 dagen.

VI-AG  Johanna Griffioen (Antje), dochter van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-I), is gedoopt op donderdag 28 januari 1796 in Zwammerdam (Zh), is overleden op woensdag 7 april 1880 in Veldhuizen (Ut). Antje werd 84 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 18 september 1829 in Kamerik-Mijzijde (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Huijbert van der Lee, zoon van Johannes van der Lee (Janus) en Catharina Vonk (Kaatje). Huijbert is geboren, is gedoopt op donderdag 6 mei 1802 in Teckop (Ut), is overleden op dinsdag 17 juni 1862 in Kamerik (Ut). Huijbert werd 60 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Huijbert en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adrianus van der Lee is geboren op zaterdag 3 juli 1830 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op zaterdag 7 augustus 1830 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Adrianus werd 1 maand en 4 dagen.

2  Levenloos kind van der Lee is ter wereld gekomen op zaterdag 3 juli 1830 in Kamerik-Mijzijde (Ut).

3  Catharina van der Lee is geboren op dinsdag 27 september 1831 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VII-CH.

4  Geertje van der Lee is geboren op zaterdag 15 december 1832 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op dinsdag 23 januari 1855 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Geertje werd 22 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Adrianus van der Lee is geboren op donderdag 31 juli 1834 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VII-CI.

6  Elizabeth van der Lee is geboren op maandag 25 september 1837 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op woensdag 3 januari 1838 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Elizabeth werd 3 maanden en 9 dagen.

7  Gijsbert van der Lee is geboren op donderdag 24 januari 1839 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op vrijdag 15 mei 1840 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Gijsbert werd 1 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

VI-AH  Dirkje Griffioen ook genaamd Griffeljoen, dochter van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-I), is gedoopt op zaterdag 9 februari 1799 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 30 december 1877 in Bodegraven (Zh). Dirkje werd 78 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Dirkje trouwt op donderdag 19 mei 1825 in Bodegraven (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 41-jarige Johannes Martinus van Rooijen (Hannes), zoon van Leendert van Rooijen en Adriana Houtdijken. Hannes is geboren op dinsdag 11 november 1783 in Oudewater (Ut), is overleden op woensdag 30 september 1857 in Bodegraven (Zh). Hannes werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Hannes was eerder gehuwd (1) met Aaltje Verhaar.

Van Hannes en Dirkje zijn dertien kinderen bekend:

1  Geertje van Rooijen is geboren op donderdag 24 maart 1825 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 8 april 1826 in Zwammerdam (Zh). Geertje werd 1 jaar en 15 dagen.

2  Aaltje van Rooijen is geboren op vrijdag 7 april 1826 in Zwammerdam (Zh), zie VII-CJ.

3  Geertruij van Rooijen is geboren op zondag 23 september 1827 in Zwammerdam (Zh), is overleden op woensdag 9 juli 1828 in Zwammerdam (Zh). Geertruij werd 9 maanden en 16 dagen.

4  Geertruij van Rooijen is geboren op dinsdag 14 oktober 1828 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 18 januari 1829 in Zwammerdam (Zh). Geertruij werd 3 maanden en 4 dagen.

5  Levenloos kind van Rooijen is ter wereld gekomen op dinsdag 10 november 1829 in Zwammerdam (Zh).

6  Gijsbert van Rooijen is geboren op woensdag 27 april 1831 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 12 oktober 1832 in Zwammerdam (Zh). Gijsbert werd 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

7  Gijsje van Rooijen is geboren op dinsdag 21 mei 1833 in Bodegraven (Zh), zie VII-CK.

8  Johannes van Rooijen is geboren op zondag 21 september 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 14 januari 1835 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 3 maanden en 24 dagen.

9  Johannes van Rooijen is geboren op zondag 15 november 1835 in Bodegraven (Zh), zie VII-CL.

10  Pieter van Rooijen is geboren op maandag 6 maart 1837 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 31 maart 1838 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 1 jaar en 25 dagen.

11  Geertrui van Rooijen is geboren rond 1839 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 27 maart 1839 in Bodegraven (Zh).

12  Geertruida van Rooijen (Geertje) is geboren op maandag 13 september 1841 in Bodegraven (Zh), zie VII-CM.

13  Pieter van Rooijen is geboren op vrijdag 30 juni 1843 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 6 mei 1845 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 1 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

VI-AI  Arie de Bruijn, zoon van Dirk Hendrix de Bruijn en Niesje Vendrik (V-J), matroos en scheepmaker, is geboren rond 1809 in Woerden (Ut).

Arie trouwt op woensdag 20 augustus 1834 in Vlissingen (Ze) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Josijna Imhoff, dochter van Philip Imhoff en Janna Mijlim. Josijna is geboren rond 1801 in Vlissingen (Ze).

Van Arie en Josijna zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Philippus de Bruijn is geboren op woensdag 10 december 1834 in Vlissingen (Ze), is overleden op vrijdag 29 mei 1835 in Middelburg (Ze). Dirk werd 5 maanden en 19 dagen.

2  Arij de Bruijn is geboren op zaterdag 2 januari 1836 in Middelburg (Ze).

VI-AJ  Cornelia Spaan, dochter van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-M), is geboren rond 1793 in Vleuten (Ut), is overleden op vrijdag 30 juli 1852 in Harmelen (Ut). Cornelia werd ongeveer 59 jaar.

Cornelia trouwt op donderdag 20 november 1823 in Harmelen (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Vermeij, zoon van Arie Vermeij en Niesje van Zwol. Jan is gedoopt op donderdag 5 april 1798 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 31 mei 1880 in Harmelen (Ut). Jan werd 82 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Jan en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Niesje Vermeij is geboren op maandag 6 september 1824 in Harmelen (Ut).

2  Arie Vermeij is geboren op maandag 11 september 1826 in Harmelen (Ut), zie VII-CN.

3  Adrianus Vermeij is geboren op zaterdag 13 december 1828 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 23 oktober 1829 in Harmelen (Ut). Adrianus werd 10 maanden en 10 dagen.

4  Adrianus Vermeij is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Harmelen (Ut), zie VII-CO.

5  Margaretha Vermeij is geboren op zondag 17 mei 1835 in Harmelen (Ut), zie VII-CP.

6  Bernardus Vermeij is geboren op dinsdag 9 oktober 1838 in Harmelen (Ut), zie VII-CQ.

VI-AK  Cornelis Spaan, zoon van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-M), is geboren rond 1795 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 30 december 1835 in Harmelen (Ut). Cornelis werd ongeveer 40 jaar.

Cornelis trouwt op donderdag 13 december 1832 in Harmelen (Ut) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Maria Tuijthof ook genaamd Fuijthof, dochter van Cornelis Tuijthof en Johanna van Wetten. Maria is geboren rond 1800 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 1 februari 1866 in Amersfoort (Ut). Maria werd ongeveer 66 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Louis van der Donk.

VI-AL  Anthonius Spaan, zoon van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-M), is geboren rond 1801 in Harmelen (Ut), is overleden op zondag 29 mei 1870 in Harmelen (Ut). Anthonius werd ongeveer 69 jaar.

Geb. datum kan niet kloppen

Anthonius trouwt op vrijdag 13 januari 1837 in Harmelen (Ut) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Aaltje de Rhee, dochter van Henk de Ree en Bartje van Dobbe. Aaltje is geboren rond 1807 in Harmelen (Ut).

VI-AM  Mergje Spaan, dochter van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-M), is geboren rond 1806 in Harmelen (Ut).

Mergje trouwt op vrijdag 13 januari 1837 in Harmelen (Ut) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Henk de Ree, zoon van Henk de Ree en Bartje van Dobbe. Henk is gedoopt op vrijdag 2 januari 1801 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 9 maart 1882 in Vleuten (Ut). Henk werd 81 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

VI-AN  Martinus Spaan, zoon van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-M), is geboren rond 1807 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 28 december 1843 in Vleuten (Ut). Martinus werd ongeveer 36 jaar.

Martinus trouwt op dinsdag 21 november 1837 in Vleuten (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Elizabeth Schols, dochter van Hermen Schols en Zwaantje Kunen. Elizabeth is geboren rond 1808 in Vleuten (Ut), is overleden op zaterdag 21 december 1867 in Vleuten (Ut). Elizabeth werd ongeveer 59 jaar.

Elizabeth was later gehuwd (2) met Evert Veerkamp.

Van Martinus en Elizabeth is een kind bekend:

1  Arie Spaan is geboren rond 1842, is overleden op woensdag 12 december 1866 in Vleuten (Ut). Arie werd ongeveer 24 jaar.

VI-AO  Cornelis Vendrig, zoon van Werend Vaendrigh (V-N) en Anthonia de Jong, is gedoopt op dinsdag 3 november 1801 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 17 oktober 1853 in Nieuwkoop (Zh). Cornelis werd 51 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 27 november 1823 in Kamerik Houtdijken (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Schutter (Neeltje), dochter van Huijbert Schutter (Huijg) en Lena van Agthoven. Neeltje is gedoopt op donderdag 30 september 1802 in Teckop (Ut).

Van Cornelis en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antonia Vendrig is geboren op zaterdag 23 oktober 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zondag 21 november 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut). Antonia werd 29 dagen.

2  Wijnand Vendrig is geboren op zaterdag 23 oktober 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VII-CR.

3  Helena Vendrig (Lena) is geboren op vrijdag 6 januari 1826 in Teckop (Ut), zie VII-CS.

4  Huibert Vendrig is geboren op woensdag 22 juni 1836 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 25 mei 1858 in Nieuwkoop (Zh). Huibert werd 21 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

5  Antonia Vendrig is geboren op zondag 17 mei 1840 in Zevenhoven (Zh), is overleden op vrijdag 22 november 1867 in Nieuwkoop (Zh). Antonia werd 27 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op zondag 17 mei 1840 in Zevenhoven (Zh), is overleden op donderdag 10 september 1840 in Zevenhoven (Zh). Arie werd 3 maanden en 24 dagen.

7  Jacobus Vendrig is geboren op vrijdag 7 oktober 1842 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 18 oktober 1853 in Nieuwkoop (Zh). Jacobus werd 11 jaar en 11 dagen.

VI-AP  Maria Vendrig (Marrigje) ook genaamd Vendrik, dochter van Werend Vaendrigh (V-N) en Anthonia de Jong, is gedoopt op dinsdag 28 mei 1805 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 9 augustus 1877 in Willeskop (Ut). Marrigje werd 72 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Marrigje trouwt op donderdag 11 februari 1830 in Snelrewaard (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Louis van Dijk (Loef), zoon van Dirk van Dijk en Hanna van Dijk. Loef is gedoopt op dinsdag 24 april 1798 in IJsselstein (Ut), is overleden op donderdag 16 oktober 1851 in Willeskop (Ut). Loef werd 53 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Loef en Marrigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk van Dijk is geboren op woensdag 1 december 1830 in Snelrewaard (Ut), zie VII-CT.

2  Anthonia van Dijk (Teuntje) is geboren op vrijdag 25 januari 1833 in Snelrewaard (Ut), zie VII-CU.

3  Johanna van Dijk is geboren op zondag 12 april 1835 in Snelrewaard (Ut), zie VII-CV.

4  Wijntje van Dijk is geboren op maandag 30 oktober 1837 in Willeskop (Ut), zie VII-CW.

5  Antje van Dijk is geboren op zondag 15 december 1839 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 10 juli 1848 in Willeskop (Ut). Antje werd 8 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

6  Wijnand van Dijk is geboren op maandag 23 mei 1842 in Willeskop (Ut), zie VII-CX.

7  Hendrik van Dijk is geboren op zondag 10 november 1850 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 18 juni 1851 in Willeskop (Ut). Hendrik werd 7 maanden en 8 dagen.

VI-AQ  Hendrika Vendrik, dochter van Johannis Vendrig (Hannes) (V-O) en Cornelia van den Brink, is geboren op zaterdag 29 april 1820 in Indijk (Zh), is overleden op vrijdag 12 november 1897 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 77 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Hendrika trouwt op zondag 12 oktober 1851 in Vleuten (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 37-jarige Willem van Kuijk, zoon van Jasper van Kuijk en Maria Verweerd. Willem is geboren op zaterdag 23 april 1814 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 11 oktober 1894 in Harmelen (Ut). Willem werd 80 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Willem en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Jasper van Kuijk is geboren rond 1852, is overleden op dinsdag 9 maart 1852 in Harmelen (Ut).

2  Maria van Kuijk is geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 26 mei 1853 in Harmelen (Ut). Maria werd 2 maanden en 11 dagen.

3  Johannes van Kuijk is geboren op zaterdag 8 april 1854 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 2 augustus 1854 in Harmelen (Ut). Johannes werd 3 maanden en 25 dagen.

4  Johanna Maria van Kuijk is geboren op maandag 4 februari 1856 in Harmelen (Ut), zie VII-CY.

5  Jasper van Kuijk is geboren op zondag 3 mei 1857 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 19 juni 1857 in Harmelen (Ut). Jasper werd 1 maand en 16 dagen.

VI-AR  Cornelis Vendrig, zoon van Johannis Vendrig (Hannes) (V-O) en Cornelia van den Brink, is geboren op donderdag 26 juli 1821 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 13 oktober 1903 in Ruwiel (Ut). Cornelis werd 82 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 20 oktober 1854 in Laagnieuwkoop (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannigje van der Tol, dochter van Nicolaas van der Tol (Klaas) en Maria van den Heuvel. Jannigje is geboren op donderdag 21 april 1831 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op dinsdag 18 juni 1872 in Ruwiel (Ut). Jannigje werd 41 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Cornelis en Jannigje zijn elf kinderen bekend:

1  Johannes Vendrik is geboren op dinsdag 6 november 1855 in Ruwiel (Ut), is ongehuwd overleden op vrijdag 17 januari 1919 in Rosmalen (Nb). Johannes werd 63 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

2  Maria Vendrik is geboren op maandag 9 februari 1857 in Ruwiel (Ut), zie VII-CZ.

3  Nicolaas Vendrik is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Ruwiel (Ut), zie VII-DA.

4  Cornelis Vendrik is geboren op dinsdag 29 november 1859 in Ruwiel (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 27 december 1906 in Ruwiel (Ut). Cornelis werd 47 jaar en 28 dagen.

5  Cornelia Vendrik is geboren op maandag 29 december 1862 in Ruwiel (Ut), zie VII-DB.

6  Dirk Vendrik is geboren op donderdag 21 juli 1864 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 22 juli 1864 in Ruwiel (Ut). Dirk werd 1 dag.

7  Arie Vendrik is geboren op donderdag 21 juli 1864 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 15 augustus 1864 in Ruwiel (Ut). Arie werd 25 dagen.

8  Aaltje Vendrik is geboren op donderdag 29 juni 1865 in Ruwiel (Ut), zie VII-DC.

9  Hendrika Vendrik is geboren op maandag 15 april 1867 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 18 mei 1868 in Ruwiel (Ut). Hendrika werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

10  Hendrika Vendrik is geboren op woensdag 20 oktober 1869 in Ruwiel (Ut).

11  Arie Vendrik is geboren op maandag 17 juli 1871 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 11 augustus 1871 in Ruwiel (Ut). Arie werd 25 dagen.

VI-AS  Dirk Vendrig ook genaamd Theodorus, zoon van Johannis Vendrig (Hannes) (V-O) en Cornelia van den Brink, arbeider en werkman, is geboren op donderdag 29 juli 1824 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 22 mei 1902 in Mijdrecht (Ut). Dirk werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Dirk trouwt op zaterdag 3 juni 1848 in Linschoten (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Joanna Bok, dochter van Willem Bok en Aartje den Beer. Joanna is geboren op maandag 17 juli 1815 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 21 juli 1849 in Harmelen (Ut). Joanna werd 34 jaar en 4 dagen.

Van Dirk en Joanna is een kind bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op vrijdag 10 november 1848 in Montfoort (Ut), zie VII-DD.

Dirk trouwt op vrijdag 30 november 1849 in Mijdrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Aaltje van Ankeren, dochter van Albert van Ankeren en Grietje van Dijk. Aaltje is geboren op woensdag 31 augustus 1825 18.00 uur in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 26 februari 1901 in Uithoorn (Nh). Aaltje werd 75 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Dirk en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

2  Cornelia Venderik is geboren op maandag 15 mei 1854 in Uithoorn (Nh), zie VII-DE.

3  Margaretha Vendrig is geboren op woensdag 24 februari 1858 in Uithoorn (Nh), zie VII-DF.

4  Theodora Vendrik is geboren op vrijdag 24 januari 1862 in Mijdrecht (Ut), zie VII-DG.

5  Cornelia Vendrik ook genaamd Vendrik is geboren op donderdag 13 augustus 1863 in Mijdrecht (Ut), is overleden op maandag 14 september 1863 in Mijdrecht (Ut). Cornelia werd 1 maand en 1 dag.

6  Cornelis Vendrik is geboren op dinsdag 2 augustus 1864 in Mijdrecht (Ut), zie VII-DH.

7  Hendrikus Vendrik is geboren op donderdag 15 augustus 1867 in Mijdrecht (Ut), zie VII-DI.

VI-AT  Maria Vendrig, dochter van Pieter Vaendrigh (V-P) en Alida van der Linden (Aaltje), is geboren op maandag 6 mei 1811 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 12 januari 1869 in Deventer (Ov). Maria werd 57 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Maria trouwt op woensdag 4 augustus 1841 in Den Haag (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelius Oostveen, zoon van Godart Oostveen en Cornelia van Steenderen. Cornelius is gedoopt op dinsdag 20 november 1810 in Utrecht (Ut).

Van Cornelius en Maria is een kind bekend:

1  Cornelius Gregorius Oostveen is geboren rond 1842, is overleden op vrijdag 26 augustus 1842 in Den Haag (Zh).

VI-AU  Jan Vendrig, zoon van Pieter Vaendrigh (V-P) en Alida van der Linden (Aaltje), smid, is geboren op vrijdag 26 november 1813 16.30 uur in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 29 oktober 1875 in Utrecht (Ut). Jan werd 61 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Jan trouwt op woensdag 8 mei 1839 in Utrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Petronella van Heert, dochter van Mattheus van Heert en Maria Rechtien. Petronella is gedoopt op donderdag 14 oktober 1802 in Amersfoort (Ut), is overleden op vrijdag 27 oktober 1882 in Utrecht (Ut). Petronella werd 80 jaar en 13 dagen.

Van Jan en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

1  Alida Vendrig is geboren op dinsdag 7 april 1840 in Utrecht (Ut), zie VII-DJ.

2  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op donderdag 7 juli 1842 in Utrecht (Ut).

3  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op woensdag 1 november 1843 in Utrecht (Ut).

4  Johannes Vendrig is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Utrecht (Ut), zie VII-DK.

5  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 9 januari 1847 in Utrecht (Ut).

VI-AV  Willemijntje van den Hoek, dochter van Zeger van den Hoek en Grietje Gerritsdr van Spengen (V-Q), is geboren op zondag 14 november 1745 in Kamerik (Ut), is overleden op donderdag 26 november 1812 in Kamerik (Ut). Willemijntje werd 67 jaar en 12 dagen.

Willemijntje gaat in ondertrouw (kerk) op vrijdag 4 april 1766, trouwt op zondag 20 april 1766 in Kamerik (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Jan de Leeuw, zoon van Aalbert de Leeuw en Marrigje Hartog. Jan is geboren op zondag 27 september 1744 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 25 april 1829 in 's-Gravesloot (Ut). Jan werd 84 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Willemijntje zijn elf kinderen bekend:

1  Marrigje de Leeuw is gedoopt op zondag 17 augustus 1766 in Kamerik (Ut), zie VII-DL.

2  Neeltje de Leeuw is gedoopt op zondag 23 juli 1769 in Kamerik (Ut).

3  Albert de Leeuw is gedoopt op woensdag 6 februari 1771 in Kamerik (Ut), zie VII-DM.

4  Segerom de Leeuw is gedoopt op zondag 31 januari 1773 in Kamerik (Ut), zie VII-DN.

5  Bregje de Leeuw is geboren op zondag 16 april 1775 in Kamerik (Ut), zie VII-DO.

6  Arie de Leeuw is gedoopt op zondag 16 februari 1777 in Kamerik (Ut), zie VII-DP.

7  Martinus de Leeuw is geboren rond 1779 in Kamerik (Ut), zie VII-DQ.

8  Gerrit de Leeuw is gedoopt op zondag 6 mei 1781 in Kamerik (Ut), zie VII-DR.

9  Roelof de Leeuw is gedoopt op zondag 22 september 1782 in Kamerik (Ut), zie VII-DS.

10  Willempje de Leeuw is geboren rond 1785, zie VII-DT.

11  Willemijntje de Leeuw is gedoopt op zondag 31 juli 1791 in Kamerik (Ut).

Generatie VII

VII-A  Neeltje Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, naaister, is RK gedoopt op woensdag 22 januari 1800 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 13 oktober 1864 05.00 uur in Reeuwijk (Zh). Neeltje werd 64 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 2 september 1831 in Bodegraven (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Groenendijk, zoon van Henricus Groenendijk (Hendrik) en Maria Jans Bloemensteyn (Marijtje). Jan, bouwman, is RK gedoopt op woensdag 28 april 1790 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 21 februari 1865 in Reeuwijk (Zh). Jan werd 74 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Jan en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Catrina Groenendijk (Trijntje) is geboren op donderdag 17 februari 1831 in Bodegraven (Zh), zie VIII-A.

2  Hendrik Groenendijk is geboren op zondag 3 februari 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 29 maart 1834 in Bodegraven (Zh). Hendrik werd 1 jaar, 1 maand en 26 dagen.

3  Cornelis Groenendijk is geboren op maandag 17 februari 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 8 augustus 1834 in Bodegraven (Zh). Cornelis werd 5 maanden en 22 dagen.

4  Aletta Groenendijk is geboren op maandag 31 augustus 1835 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 10 maart 1840 in Bodegraven (Zh). Aletta werd 4 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

5  Hendrikus Groenendijk is geboren op donderdag 20 oktober 1836 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 30 augustus 1838 in Bodegraven (Zh). Hendrikus werd 1 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

6  Maria Groenendijk is geboren op vrijdag 12 januari 1838 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 7 mei 1839 in Bodegraven (Zh). Maria werd 1 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

7  Cornelis Groenendijk is geboren op donderdag 25 juli 1839 in Bodegraven (Zh), zie VIII-B.

8  Maria Groenendijk is geboren op zaterdag 23 oktober 1841 in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 17 januari 1842 in Reeuwijk (Zh). Maria werd 2 maanden en 25 dagen.

VII-B  Klaas Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, arbeider, is RK gedoopt op zaterdag 6 december 1800 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 4 november 1877 in Bodegraven (Zh). Klaas werd 76 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Kwam op 26-11-1857 naar Zwammerdam vanuit Reeuwijk en op 25-11-1863 kwam hij weer terug in Bodegraven.

Klaas trouwt op zaterdag 9 februari 1828 in Bodegraven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Wiltenburg, dochter van Pieter Pietersz Wiltenburg en Margarita Agterof (Grietje). Cornelia is gedoopt op dinsdag 1 september 1807 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 6 september 1874 in Bodegraven (Zh). Cornelia werd 67 jaar en 5 dagen.

Van Klaas en Cornelia zijn veertien kinderen bekend:

1  Cornelis Vendrig is geboren op zondag 1 juni 1828 in Bodegraven (Zh), is RK gedoopt, zie VIII-C.

2  Pieter Vendrig is geboren op donderdag 3 september 1829 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 2 augustus 1830 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 10 maanden en 30 dagen.

3  Pieter Vendrig is geboren op donderdag 12 mei 1831 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 25 december 1848 in Nieuwkoop (Zh). Pieter werd 17 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

4  Margaretha Vendrig ook genaamd Grietje is geboren op vrijdag 12 oktober 1832 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 15 juli 1834 in Bodegraven (Zh). Margaretha werd 1 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

5  Grietje Vendrig is geboren rond 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 15 juli 1834 in Bodegraven (Zh). Grietje werd ongeveer 1 jaar.

6  Aaltje Vendrig is geboren op zondag 15 juni 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 28 juli 1834 in Bodegraven (Zh). Aaltje werd 1 maand en 13 dagen.

7  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 23 oktober 1835 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 23 juli 1837 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 1 jaar en 9 maanden.

8  Nicolaas Vendrig ook genaamd Klaas is geboren op dinsdag 6 juni 1837 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 29 november 1906 in Alphen aan den Rijn (Zh). Nicolaas werd 69 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

9  Johannes Vendrig is geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Bodegraven (Zh), zie VIII-D.

10  Gerrit Vendrig is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 24 mei 1844 in Bodegraven (Zh). Gerrit werd 3 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

11  Luit Vendrig is geboren op donderdag 18 augustus 1842 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 17 april 1851 in Bodegraven (Zh). Luit werd 8 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

12  Maria Vendrig is geboren op zondag 10 maart 1844 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 1 april 1846 in Nieuwkoop (Zh). Maria werd 2 jaar en 22 dagen.

13  Neeltje Vendrig is geboren op dinsdag 20 januari 1846 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 2 juli 1847 in Nieuwkoop (Zh). Neeltje werd 1 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

14  Arie Vendrig is geboren op maandag 15 januari 1849 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-E.

VII-C  Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, is RK gedoopt op donderdag 26 september 1805 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op woensdag 13 augustus 1884 in Alphen aan den Rijn (Zh). Cornelis werd 78 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 4 juli 1845 in Hazerswoude (Zh) op 39-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Opdam ook genaamd Obdam, dochter van Nicolaas Opdam (Klaas) en Gijsberta van Zijl. Johanna is geboren op zondag 12 februari 1815 in Hazerswoude (Zh), is overleden op vrijdag 10 mei 1889 in Hazerswoude (Zh). Johanna werd 74 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

VII-D  Teuntje Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, is geboren op zondag 3 april 1814 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 20 september 1870 in Nieuwkoop (Zh). Teuntje werd 56 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Teuntje trouwt op vrijdag 23 oktober 1840 in Bodegraven (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Petrus Twaalfhoven (Pieter), zoon van Adrianus Twaalfhoven (Arie) en Severa Blooswijk. Pieter, bouwmansknecht, is geboren op donderdag 20 oktober 1808 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 15 september 1871 in Nieuwkoop (Zh). Pieter werd 62 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Pieter en Teuntje hebben samen tien kinderen:

1  Marrijtje Twaalfhoven is geboren op dinsdag 5 oktober 1841 in Nieuwkoop (Zh).

2  Levenloos kind Twaalfhoven is ter wereld gekomen op woensdag 21 september 1842 in Nieuwkoop (Zh).

3  Gerardus Twaalfhoven (Gerret) is geboren op zondag 12 november 1843 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 12 juli 1849 in Nieuwkoop (Zh). Gerret werd 5 jaar en 8 maanden.

4  Cornelis Twaalfhoven is geboren op dinsdag 29 juli 1845 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 30 juni 1863 in Nieuwkoop (Zh). Cornelis werd 17 jaar, 11 maanden en 1 dag.

5  Gerarda Twaalfhoven is geboren op vrijdag 1 oktober 1847 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zaterdag 16 oktober 1847 in Nieuwkoop (Zh). Gerarda werd 15 dagen.

6  Gerarda Twaalfhoven is geboren op donderdag 19 juli 1849 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 14 maart 1851 in Nieuwkoop (Zh). Gerarda werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

7  Gerardus Twaalfhoven is geboren op vrijdag 27 september 1850 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 17 november 1863 in Nieuwkoop (Zh). Gerardus werd 13 jaar, 1 maand en 21 dagen.

8  Gerarda Twaalfhoven is geboren op dinsdag 25 november 1851 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 29 september 1914 in Zoeterwoude (Zh). Gerarda werd 62 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

9  Aaltje Twaalfhoven is geboren op donderdag 1 december 1853 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-F.

10  Arie Twaalfhoven is geboren op vrijdag 16 maart 1855 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 14 oktober 1855 in Nieuwkoop (Zh). Arie werd 6 maanden en 28 dagen.

VII-E  Kommerijntje Vendrig, dochter van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, is RK gedoopt op zaterdag 21 september 1805 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 9 november 1835 in Zwammerdam (Zh). Kommerijntje werd 30 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Kommerijntje trouwt op donderdag 28 februari 1828 in Stein Zh (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Straver, zoon van Boudewijn Straver en Trijntje Jaarsveld. Gerrit is gedoopt op vrijdag 21 december 1804 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 14 april 1848 in Schagen (Nh). Gerrit werd 43 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Gerrit en Kommerijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Boudewijn Straver is geboren op woensdag 9 juli 1828 in Stein Zh (Zh), zie VIII-G.

2  Antonia Straver is geboren op maandag 4 januari 1830 in Reeuwijk (Zh), is overleden op vrijdag 13 april 1832 in Gouda (Zh). Antonia werd 2 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

3  Petrus Straver is geboren op vrijdag 22 juli 1831 in Reeuwijk (Zh).

4  Pieter Straver is geboren rond 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 30 juni 1841 in Bodegraven (Zh). Pieter werd ongeveer 8 jaar.

5  Hendrika Straver is geboren rond 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 14 februari 1835 in Bodegraven (Zh). Hendrika werd ongeveer 1 jaar.

VII-F  Jacob Vendrig, zoon van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, is RK gedoopt op vrijdag 18 maart 1808 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 15 juni 1877 in Alphen aan den Rijn (Zh). Jacob werd 69 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Jacob trouwt op maandag 2 augustus 1841 in Zwammerdam (Zh) op 33-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Annigje Compier, dochter van Cornelis Compier en Maria Rietveld. Annigje is geboren op donderdag 16 april 1818 in Haastrecht (Zh), is overleden op donderdag 28 september 1843 in Leiderdorp (Zh). Annigje werd 25 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Jacob en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Vendrig is geboren op maandag 24 januari 1842 in Leiderdorp (Zh), is overleden op woensdag 21 april 1847 in Alphen (Zh). Pieter werd 5 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

2  Maria Vendrig is geboren op donderdag 16 maart 1843 in Leiderdorp (Zh), is overleden op dinsdag 12 december 1843 in Leiderdorp (Zh). Maria werd 8 maanden en 26 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 9 mei 1845 in Alphen aan den Rijn (Zh) op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Margaretha Minke (Maria) ook genaamd Maria, dochter van Bos Minke en Catharina Schopman. Maria is geboren rond 1802, is overleden op maandag 6 augustus 1849 in Alphen (Zh). Maria werd ongeveer 47 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Andries van der Kleij.

Jacob trouwt op vrijdag 9 augustus 1850 in Alphen (Zh) op 42-jarige leeftijd (3) met de 51-jarige Pieternel van Eijk, dochter van Willem van Eijk en Trijntje Masse. Pieternel is RK gedoopt op vrijdag 18 januari 1799 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op woensdag 18 mei 1881 in Alphen aan den Rijn (Zh). Pieternel werd 82 jaar en 4 maanden.

Pieternel was eerder gehuwd (1) met Maria Minke.

VII-G  Neeltje Vendrik, dochter van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, is geboren in Nieuwkoop (Zh), is RK gedoopt op zondag 20 augustus 1809 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 8 februari 1880 in Alphen (Zh). Neeltje werd 70 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 27 november 1835 in Alphen (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 48-jarige Adrianus Schoonderwoert (Arie), zoon van Frans Schoonderwoert en Jannetje Schats. Arie is geboren in Coudekerk, is RK gedoopt op woensdag 26 september 1787 in Hazerswoude (Zh), is overleden op dinsdag 22 augustus 1848 in Alphen (Zh). Arie werd 60 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Arie was eerder gehuwd (1) met Johanna van den Nieuwendijk (Jannetje).

Van Arie en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jannetje Schoonderwoert is geboren op woensdag 1 februari 1837 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op zaterdag 16 december 1837 in Alphen (Zh). Jannetje werd 10 maanden en 15 dagen.

2  Pieter Schoonderwoerd is geboren op zondag 18 maart 1838 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op vrijdag 22 juni 1838 in Alphen (Zh). Pieter werd 3 maanden en 4 dagen.

3  Frans Schoonderwoerd is geboren op maandag 24 juni 1839 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op vrijdag 20 maart 1840 in Alphen (Zh). Frans werd 8 maanden en 25 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 23 juli 1852 in Alphen (Zh) op 42-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Gerrit Bezuijen, zoon van Maarten Bezuijen en Anna Hellingwerf. Gerrit, werkman, is geboren op dinsdag 1 oktober 1805 in Noorden (Zh), is overleden op maandag 20 maart 1865 in Alphen (Zh). Gerrit werd 59 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertruida Hoogendoorn.

VII-H  Hendrika Vendrig, dochter van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, kraamster, is RK gedoopt op zaterdag 17 november 1810 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 18 november 1891 in Alphen aan den Rijn (Zh). Hendrika werd 81 jaar en 1 dag.

Hendrika trouwt op vrijdag 5 juni 1835 in Hazerswoude (Zh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Frans van der Berg. Frans is gedoopt op zondag 1 februari 1807 in Hoog Blokland (Zh), is overleden op woensdag 1 februari 1854 in Alphen (Zh). Frans werd 47 jaar.

Van Frans en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Arij van den Berg is geboren rond 1836 in Hazerswoude (Zh) of is geboren op zaterdag 12 maart 1836 in Hazerswoude (Zh), is overleden op vrijdag 18 maart 1836 in Hazerswoude (Zh). Arij werd 6 dagen.

2  Pieter van den Berg is geboren op donderdag 1 juni 1837 in Hazerswoude (Zh).

3  Adrianus van den Berg is geboren op zaterdag 21 december 1839 in Hazerswoude (Zh), zie VIII-H.

4  Sophia van den Berg (Fijtje) is geboren op zaterdag 28 april 1849 in Alphen (Zh), zie VIII-I.

Hendrika trouwt op vrijdag 29 augustus 1856 in Alphen (Zh) op 45-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Gerrit van der Bijl, zoon van Dirk van der Bijl en Hendrijntje Meeuwissen. Gerrit, schoenmaker, is RK gedoopt op woensdag 22 april 1807 in Voorschoten (Zh), is overleden op dinsdag 15 november 1859 in Alphen (Zh). Gerrit werd 52 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Cornelia Plak.

Hendrika trouwt op vrijdag 21 oktober 1864 in Hazerswoude (Zh) op 53-jarige leeftijd (3) met de 52-jarige Fredericus Boting. Fredericus is geboren op woensdag 27 mei 1812 in Alphen (Zh), is overleden op vrijdag 19 juli 1895 in Hazerswoude (Zh). Fredericus werd 83 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Fredericus was eerder gehuwd (1) met Margaritha van Eijk.

VII-I  Annigje Vendrig, dochter van Joris Vendrig (VI-D) en Maria Rijkelijkhuizen, is geboren op dinsdag 22 mei 1827 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 26 april 1878 in Montfoort (Ut). Annigje werd 50 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Annigje trouwt op vrijdag 28 februari 1862 in Montfoort (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Franciscus Dusseldorp (Frans), zoon van Okker Dusseldorp en Dirkje van den Brink. Frans, bouwknecht, is geboren op zaterdag 9 september 1826 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 18 maart 1898 in Montfoort (Ut). Frans werd 71 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Frans en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Dusseldorp is geboren op donderdag 17 september 1863 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 26 februari 1936 in Montfoort (Ut). Dirk werd 72 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

2  Maria Dusseldorp is geboren op zaterdag 5 oktober 1867 in Montfoort (Ut).

VII-J  Cornelia Vendrig ook genaamd Vendrik, dochter van Joris Vendrig (VI-D) en Maria Rijkelijkhuizen, is geboren op woensdag 15 december 1830 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 2 juni 1910 in De Bilt (Ut). Cornelia werd 79 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 25 november 1862 in IJsselstein (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Dirk van Schaik, zoon van Frederik van Schaik en Johanna van Achthoven. Dirk is geboren op maandag 19 mei 1828 in IJsselstein (Ut), is overleden op vrijdag 11 augustus 1905 in IJsselstein (Ut). Dirk werd 77 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Dirk en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Frederik van Schaik is geboren op maandag 14 maart 1864 in IJsselstein (Ut), zie VIII-J.

2  Maria van Schaik is geboren rond 1867 in IJsselstein (Ut), is overleden op maandag 5 april 1886 in IJsselstein (Ut). Maria werd ongeveer 19 jaar.

3  Levenloos kind van Schaik is ter wereld gekomen op dinsdag 20 april 1869 in IJsselstein (Ut).

4  Johanna van Schaik is geboren op vrijdag 4 augustus 1871 in IJsselstein (Ut), zie VIII-K.

VII-K  Johanna Vendrig, dochter van Joris Vendrig (VI-D) en Maria Rijkelijkhuizen, is geboren op vrijdag 4 april 1834 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 15 mei 1916 in Zuilen (Ut). Johanna werd 82 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johanna trouwt op maandag 18 november 1861 in Maarssen (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Gijsbertus Smoorenburg, zoon van Gijsbert Smoorenburg en Christina Maria de Bruin. Gijsbertus is geboren op zaterdag 25 maart 1837 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op zondag 13 december 1885 in Zuilen (Ut). Gijsbertus werd 48 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Gijsbertus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Gijsbertus Smoorenburg is geboren op zondag 7 september 1862 in Zuilen (Ut), zie VIII-L.

2  Joseph Smoorenburg is geboren op vrijdag 5 februari 1864 in Zuilen (Ut), zie VIII-M.

3  Cornelis Smoorenburg is geboren op dinsdag 2 januari 1866 in Zuilen (Ut), zie VIII-N.

4  Christianus Smoorenburg is geboren op zondag 20 maart 1870 in Zuilen (Ut), zie VIII-O.

5  Johannes Smoorenburg is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Zuilen (Ut), zie VIII-P.

6  Adrianus Josephus Smoorenburg is geboren op donderdag 19 maart 1874 in Zuilen (Ut), is overleden op vrijdag 29 mei 1874 in Zuilen (Ut). Adrianus werd 2 maanden en 10 dagen.

7  Cornelia Maria Smorenburg is geboren op dinsdag 9 maart 1875 in Zuilen (Ut), zie VIII-Q.

8  Adrianus Josephus Smoorenburg is geboren op donderdag 28 maart 1878 in Zuilen (Ut), zie VIII-R.

9  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op zondag 7 december 1879 in Zuilen (Ut).

VII-L  Beligje van der Wal, dochter van Dirk van der Wal en Gijsje Vendrig (VI-E), is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op dinsdag 16 september 1902 in Maarssen (Ut). Beligje werd 77 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Beligje trouwt op woensdag 22 april 1857 in Maarssenbroek (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Bos, zoon van Jan Bos en Bartje Honing. Johannes is geboren op zaterdag 10 maart 1827 in Breukelen-St.Pieters (Ut), is overleden op dinsdag 22 september 1891 in Harmelen (Ut). Johannes werd 64 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Johannes en Beligje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Bos is geboren op maandag 3 januari 1859 in Breukelen-St.Pieters (Ut), zie VIII-S.

2  Albertus Bos is geboren rond 1865, is overleden op maandag 11 september 1882 in Maarssen (Ut). Albertus werd ongeveer 17 jaar.

VII-M  Arie van der Wal, zoon van Dirk van der Wal en Gijsje Vendrig (VI-E), is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op woensdag 4 maart 1903 in Vleuten (Ut). Arie werd 71 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Arie trouwt op vrijdag 6 november 1868 in Haarzuilens (Ut) op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria Kok, dochter van Jacobus Kok en Johanna van Dam. Maria is geboren op zondag 22 november 1835 in Haarzuilens (Ut), is overleden op vrijdag 4 augustus 1905 in Vleuten (Ut). Maria werd 69 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Arie en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsberta van der Wal is geboren op woensdag 10 november 1869 in Maarssen (Ut), zie VIII-T.

2  Johanna Cornelia van der Wal is geboren op donderdag 6 april 1871 in Maarssen (Ut), zie VIII-U.

3  Theodora van der Wal is geboren op zaterdag 5 juni 1875 in Maarssen (Ut).

4  Jacobus Johannes van der Wal is geboren op maandag 23 oktober 1876 in Maarssen (Ut), zie VIII-V.

5  Theodorus van der Wal is geboren op woensdag 2 oktober 1878 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 7 augustus 1943 in Bodegraven (Zh). Theodorus werd 64 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

VII-N  Elisabeth Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-G) en Johanna van Leersum, is geboren op vrijdag 21 november 1828 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 27 oktober 1908 in Maarssen (Ut). Elisabeth werd 79 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 15 november 1861 in Maarssen (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelis van den Broek, zoon van Arie van den Broek en Gijsbertje Verhoef (Gijsje). Cornelis is geboren op zondag 26 maart 1826 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 13 januari 1900 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsberta van den Broek is geboren op dinsdag 7 oktober 1862 in Maarssen (Ut), zie VIII-W.

2  Cornelis van den Broek is geboren op vrijdag 21 oktober 1864 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 14 december 1864 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 1 maand en 23 dagen.

3  Johanna Hendrika van den Broek is geboren op zondag 22 oktober 1865 in Maarssen (Ut), is overleden op dinsdag 18 december 1888 in Maarssen (Ut). Johanna werd 23 jaar, 1 maand en 26 dagen.

4  Arie van den Broek is geboren op maandag 12 juli 1869 in Maarssen (Ut), zie VIII-X.

5  Cornelis van den Broek is geboren op maandag 25 december 1871 in Maarssen (Ut).

VII-O  Hendrica Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-G) en Johanna van Leersum, is geboren op woensdag 17 maart 1830 in Maarsseveen (Ut), is overleden op vrijdag 18 februari 1887 in Amsterdam (Nh). Hendrica werd 56 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Hendrica trouwt op woensdag 7 mei 1856 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Christiaan Bartels, zoon van Franciscus Laurens Bartels en Greetje Maria van Hooren. Christiaan is geboren op zondag 14 december 1823 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 18 februari 1887 in Amsterdam (Nh). Christiaan werd 63 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Christiaan en Hendrica zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Franciscus Arnoldus Bartels is geboren op vrijdag 4 december 1857 in Amsterdam (Nh), zie VIII-Y.

2  Maria Bartels is geboren rond 1862 in Amsterdam (Nh), zie VIII-Z.

3  Christiaan Bartels is geboren op zaterdag 25 mei 1867 in Amsterdam (Nh).

4  Geertruida Christina Bartels is geboren rond 1871 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AA.

VII-P  Adrianus Vendrig ook genaamd Arie, zoon van Cornelis Vendrig (VI-G) en Johanna van Leersum, veehouder, is geboren op vrijdag 18 mei 1832 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zondag 1 februari 1880 in Maarsseveen (Ut). Adrianus werd 47 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Adrianus gaat in ondertrouw op maandag 20 oktober 1862 in Loenen (Ut), trouwt op vrijdag 24 oktober 1862 in Loenen (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Gijsberta de Reuver, dochter van Gerrit de Reuver en Gijsberta van den Berg. Gijsberta is geboren op donderdag 31 mei 1838 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 26 december 1921 in Abcoude (Ut). Gijsberta werd 83 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Adrianus en Gijsberta zijn negen kinderen bekend:

1  Gijsberta Vendrig is geboren op vrijdag 17 juli 1863 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 1 december 1863 in Maarsseveen (Ut). Gijsberta werd 4 maanden en 14 dagen.

2  Cornelis Vendrig is geboren op maandag 30 mei 1864 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, zie VIII-AB.

3  Gerardus Vendrig (Gerrit) is geboren op zaterdag 2 juni 1866 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, zie VIII-AC.

4  Jan Vendrig is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 in Maarsseveen (Ut), zie VIII-AD.

5  Gijsberta Vendrig is geboren op dinsdag 28 december 1869 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zondag 25 juni 1871 in Maarsseveen (Ut). Gijsberta werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

6  Adrianus Vendrig ook genaamd Arie is geboren op zaterdag 21 oktober 1871 in Maarsseveen (Ut), is ongehuwd overleden op dinsdag 26 oktober 1897 in Maarssen (Ut), is begraven op zaterdag 30 oktober 1897 in Maarssen (Ut). Adrianus werd 26 jaar en 5 dagen.

7  Johanna Vendrig is geboren op woensdag 8 juli 1874 in Maarsseveen (Ut), is overleden op vrijdag 4 september 1874 in Maarsseveen (Ut). Johanna werd 1 maand en 27 dagen.

8  Gijsberta Vendrig is geboren op woensdag 8 juli 1874 in Maarsseveen (Ut), is overleden op woensdag 16 december 1874 in Maarsseveen (Ut). Gijsberta werd 5 maanden en 8 dagen.

9  Petrus Vendrig (Piet) is geboren op maandag 6 maart 1876 in Maarsseveen (Ut), zie VIII-AE.

VII-Q  Maria Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-G) en Johanna van Leersum, is geboren op woensdag 28 augustus 1833 in Maarsseveen (Ut), is overleden op donderdag 25 mei 1905 in Kockengen (Ut). Maria werd 71 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 24 oktober 1865 in Baambrugge (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Petrus Bogaard, zoon van Martinus Bogaard en Maria Kooijman. Petrus is geboren op zondag 2 november 1823 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op dinsdag 20 maart 1883 in Kockengen (Ut). Petrus werd 59 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Petrus was eerder gehuwd (1) met Antonia Verbiest.

Van Petrus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Martinus Cornelis Bogaard is geboren op zondag 28 oktober 1866 in Kockengen (Ut).

2  Cornelis Petrus Bogaard is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Kockengen (Ut), zie VIII-AF.

3  Martinus Adrianus Bogaard is geboren op zaterdag 24 juli 1869 in Kockengen (Ut), is overleden op dinsdag 15 maart 1870 in Kockengen (Ut). Martinus werd 7 maanden en 19 dagen.

4  Johanna Maria Theresia Bogaard is geboren rond 1871 in Kockengen (Ut), zie VIII-AG.

5  Maria Theresia Bogaard is geboren op woensdag 16 oktober 1872 in Kockengen (Ut).

6  Adrianus Bogaard is geboren op woensdag 22 juli 1874 in Kockengen (Ut), zie VIII-AH.

VII-R  Cornelis van der Lith, zoon van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-H), is geboren rond 1809 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 1 juli 1842 in Harmelen (Ut). Cornelis werd ongeveer 33 jaar.

Cornelis trouwt op zaterdag 18 november 1837 in Harmelen (Ut) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Petronilla Maria van den Bergh, dochter van Joannes van den Bergh en Margareta Schouten. Petronilla is geboren rond 1802 in Schoonhoven (Zh).

Van Cornelis en Petronilla zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmus van der Lith is geboren op woensdag 10 oktober 1838 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 26 oktober 1838 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd 16 dagen.

2  Margaretha van der Lith is geboren op maandag 28 oktober 1839 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 17 maart 1840 in Harmelen (Ut). Margaretha werd 4 maanden en 18 dagen.

3  Cornelia van der Lith is geboren op donderdag 17 juni 1841 in Harmelen (Ut), zie VIII-AI.

VII-S  Arkje van der Lith, dochter van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-H), is geboren rond 1811 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 4 mei 1888 in Harmelen (Ut). Arkje werd ongeveer 77 jaar.

Arkje trouwt op vrijdag 5 juni 1846 in Harmelen (Ut) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacobus van As, zoon van Cornelis van As en Anna Cornelia Jacobs. Jacobus is geboren op woensdag 18 augustus 1813 in Oudenbosch (Nb), is overleden op zaterdag 18 januari 1890 in Harmelen (Ut). Jacobus werd 76 jaar en 5 maanden.

VII-T  Annegje van der Lit, dochter van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-H), is geboren op maandag 3 augustus 1812 in Harmelen (Ut).

Annegje trouwt op woensdag 1 maart 1848 in Utrecht (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Henricus Reijers, zoon van Gerardus Reijers en Marianna Verhagen. Henricus is geboren rond 1817 in Megen (Nb).

VII-U  Gijsje van der Lit, dochter van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-H), is geboren op zondag 25 mei 1817 in Harmelen (Ut).

Gijsje trouwt op woensdag 8 november 1848 in Utrecht (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes Bernardus Kok, zoon van Jan Hendrik Kok en Janna Hulsink. Johannes, timmerman, is geboren op woensdag 25 januari 1815 in Groenlo (Ge), is overleden op maandag 30 mei 1864 in Utrecht (Ut). Johannes werd 49 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Gijsje zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Kok is geboren op maandag 3 september 1849 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 16 september 1849 in Utrecht (Ut). Maria werd 13 dagen.

2  Hendrikus Kok is geboren op zondag 1 december 1850 in Utrecht (Ut), zie VIII-AJ.

3  Cornelis Kok is geboren op zondag 5 maart 1854 in Utrecht (Ut), zie VIII-AK.

4  Johanna Maria Kok is geboren op donderdag 4 juni 1857 in Utrecht (Ut), is overleden op vrijdag 11 maart 1859 in Utrecht (Ut). Johanna werd 1 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

5  Johanna Maria Kok is geboren op woensdag 28 maart 1860 in Utrecht (Ut), zie VIII-AL.

6  Levenloos kind Kok is ter wereld gekomen op vrijdag 7 oktober 1864 in Utrecht (Ut).

VII-V  Hermanus van der Lith, zoon van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-H), is geboren op dinsdag 20 januari 1824 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 23 september 1897 in Harmelen (Ut). Hermanus werd 73 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hermanus trouwt op vrijdag 22 november 1850 in Harmelen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Tonia Voorhout, dochter van Frans Voorhout en Maria Dionisius. Tonia is geboren op zondag 6 juni 1824 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 3 februari 1890 in Harmelen (Ut). Tonia werd 65 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Hermanus en Tonia zijn twee kinderen bekend:

1  Franciscus van der Lit is geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Harmelen (Ut), zie VIII-AM.

2  Willem Cornelis van der Lit is geboren op maandag 24 januari 1859 in Harmelen (Ut).

VII-W  Cornelia van Oostrom, dochter van Jan van Oostrum (Jan) en Gijsbertje Vendrig (Gijsje) (VI-I), is geboren rond 1814 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 18 juli 1875 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd ongeveer 61 jaar.

Cornelia trouwt op zaterdag 14 september 1839 in Woerden (Ut) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Gerardus Langen, zoon van Gerardus Langen en Paulina Johanna Jacobs. Johannes is geboren op zaterdag 9 april 1814 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 27 september 1878 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 64 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Wilhelmina Antonia van Beek.

Van Johannes en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Gerardus Johannes Langen is geboren voor zaterdag 14 september 1839.

2  Gijsina Paulina Langen is geboren op zondag 14 november 1841 in Woerden (Ut), zie VIII-AN.

3  Poulina Johanna Langen is geboren op maandag 17 juli 1843 in Woerden (Ut), zie VIII-AO.

4  Cornelis Langen is geboren rond juni 1849 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 19 december 1860 in Rotterdam (Zh). Cornelis werd ongeveer 11 jaar en 6 maanden.

5  Mar(t)inus Hendrikus Langen is geboren op vrijdag 7 april 1854 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 15 januari 1855 in Rotterdam (Zh). Mar(t)inus werd 9 maanden en 8 dagen.

6  Nicolaas Hendrikus Langen is geboren op dinsdag 12 februari 1856 in Rotterdam (Zh), zie VIII-AP.

VII-X  Gijsbert van Oostrum, zoon van Jan van Oostrum (Jan) en Gijsbertje Vendrig (Gijsje) (VI-I), is geboren op maandag 28 december 1818 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 17 maart 1905 in Utrecht (Ut). Gijsbert werd 86 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Gijsbert trouwt op vrijdag 7 juli 1848 in Montfoort (Ut) op 29-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Johanna Hendrika Stolker, dochter van Johannes Stolker en Johanna Banning. Johanna is geboren op zondag 29 augustus 1819 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 23 mei 1879 in Utrecht (Ut). Johanna werd 59 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Van Gijsbert en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Gijsbertus van Oostrum is geboren op donderdag 21 juni 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-AQ.

2  Gijsbertus Antonius van Oostrum is geboren op dinsdag 4 november 1851 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-AR.

3  Johannes van Oostrum is geboren op woensdag 13 december 1854 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 6 december 1878 in Utrecht (Ut). Johannes werd 23 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Gijsbert trouwt op woensdag 20 augustus 1879 in Utrecht (Ut) op 60-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Maria Elizabeth Dusink, dochter van Johan Herman Hendrik Duzink en Rijkje Massop. Maria is geboren op woensdag 21 juni 1826 in Vianen (Ut), is overleden op vrijdag 3 april 1896 in Utrecht (Ut). Maria werd 69 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Maria was eerder gehuwd (1) met Hermanus Schamhart.

VII-Y  Johanna Vendrig ook genaamd Vendriks, dochter van Joris Vendrig (VI-J) en Marijtje Groenendijk, is geboren op zondag 2 september 1821 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op woensdag 19 april 1893 in Leimuiden (Zh). Johanna werd 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Johanna trouwt op maandag 3 mei 1852 in Leimuiden (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Simon Keijser, zoon van Jan Keijzer en Martijntje Zuiderwijk. Simon is geboren op vrijdag 15 maart 1816 in Leimuiden (Zh), is overleden op zaterdag 16 augustus 1902 in Leimuiden (Zh). Simon werd 86 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Simon en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Keijzer is geboren op woensdag 4 oktober 1854 in Leimuiden (Zh), zie VIII-AS.

2  Martina Keizer is geboren op vrijdag 18 december 1857 in Leimuiden (Zh).

VII-Z  Neeltje Vendrig, dochter van Joris Vendrig (VI-J) en Marijtje Groenendijk, is geboren op zondag 14 november 1824 in Alphen aan den Rijn (Zh), is begraven op woensdag 16 september 1896 in Leiden (Zh). Neeltje werd 71 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Neeltje gaat in ondertrouw op vrijdag 12 november 1852 in Leiden (Zh), trouwt op woensdag 24 november 1852 in Leiden (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Leonardus van der Schot, zoon van Maria van der Schot. Leonardus, sigarenmaker, is geboren op woensdag 25 februari 1829 in Leiden (Zh), is begraven op maandag 29 december 1902 in Leiden (Zh). Leonardus werd 73 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

VII-AA  Gijsbert Vendrig, zoon van Joris Vendrig (VI-J) en Marijtje Groenendijk, is geboren op vrijdag 16 mei 1834 in Leiden (Zh), is overleden op dinsdag 3 september 1867 in Leiden (Zh). Gijsbert werd 33 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Gijsbert gaat in ondertrouw op zaterdag 31 oktober 1863 in Leiden (Zh), trouwt op donderdag 12 november 1863 in Woubrugge (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Balten (Geertje). Geertje, melkverkoopster, is geboren op maandag 19 december 1842 in Woubrugge (Zh), is overleden op zaterdag 24 oktober 1868 in Leiden (Zh). Geertje werd 25 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Gijsbert en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Theodora Vendrig is geboren op vrijdag 11 november 1864 in Leiden (Zh), is begraven op zaterdag 4 maart 1865 in Leiden (Zh). Theodora werd 3 maanden en 21 dagen.

2  Theodora Vendrig is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Leiden (Zh), zie VIII-AT.

3  Johanna Vendrig is geboren op zondag 30 december 1866 in Leiden (Zh), is begraven op zaterdag 14 september 1867 in Leiden (Zh). Johanna werd 8 maanden en 15 dagen.

VII-AB  Arie Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-K) en Johanna Smorenburg, is geboren op donderdag 26 december 1816 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 13 september 1848 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Arie werd 31 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Arie trouwt op maandag 29 april 1844 in IJsselstein (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Adriana Kemp, dochter van Arie Kemp en Johanna Oostveen. Adriana is geboren op maandag 15 mei 1815 in IJsselstein (Ut), is overleden op vrijdag 22 mei 1868 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Adriana werd 53 jaar en 7 dagen.

Adriana was later gehuwd (2) met Martinus Versteeg. Adriana was later gehuwd (3) met Cornelis van Rijn. Adriana was later gehuwd (4) met Wilhelmus Miltenburg.

Van Arie en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Vendrig is geboren op woensdag 13 mei 1846 in Vinkeveen (Ut), is overleden op zondag 6 december 1868 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Petrus werd 22 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

2  Adrianus Jacobus Vendrig is geboren op woensdag 14 juni 1848 in Vinkeveen (Ut), is overleden op zondag 5 november 1848 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Adrianus werd 4 maanden en 22 dagen.

VII-AC  Pieter Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-K) en Johanna Smorenburg, is geboren op dinsdag 7 augustus 1821 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 1 januari 1879 in Linschoten (Ut). Pieter werd 57 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 5 februari 1848 in Hoenkoop (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Niesje Bon ook genaamd Agneta Bon, dochter van Willem Bon en Alida Burger (Aaltje). Niesje is geboren op dinsdag 19 juli 1814 in Polsbroek (Ut), is overleden op zaterdag 14 september 1878 in Linschoten (Ut). Niesje werd 64 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Pieter en Niesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Pieternella Vendrig is geboren op woensdag 27 december 1848 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 12 januari 1849 in Linschoten (Ut). Johanna werd 16 dagen.

2  Pieter Johannes Vendrig is geboren op maandag 31 maart 1851 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 22 december 1858 in Linschoten (Ut). Pieter werd 7 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

3  Alida Sophia Vendrig is geboren op donderdag 1 april 1852 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 9 mei 1853 in Linschoten (Ut). Alida werd 1 jaar, 1 maand en 8 dagen.

4  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 20 juni 1853 in Linschoten (Ut).

5  Alida Johanna Vendrig is geboren op zondag 3 december 1854 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 12 mei 1864 in Linschoten (Ut). Alida werd 9 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

6  Arnoldus Wilhelmus Vendrig is geboren op maandag 29 december 1856 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 6 mei 1868 in Linschoten (Ut). Arnoldus werd 11 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

7  Pieternella Vendrig is geboren op woensdag 23 maart 1859 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 24 september 1859 in Linschoten (Ut). Pieternella werd 6 maanden en 1 dag.

VII-AD  Gijsbert Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-K) en Johanna Smorenburg, is geboren op zondag 25 januari 1824 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 6 oktober 1873 in Vleuten (Ut). Gijsbert werd 49 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Gijsbert trouwt op dinsdag 20 januari 1846 in Vleuten (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia van Nes ook genaamd van Es, dochter van Johannes van Nes (Jan) en Johanna Peek. Cornelia is geboren op dinsdag 21 mei 1816 in Jutphaas (Ut), is overleden op zaterdag 3 april 1886 in Vleuten (Ut). Cornelia werd 69 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Gijsbert en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Petrus Vendrig is geboren op dinsdag 3 november 1846 in Vleuten (Ut), zie VIII-AU.

2  Johannes Vendrig is geboren op donderdag 18 november 1847 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 4 oktober 1859 in Vleuten (Ut). Johannes werd 11 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

3  Johannes Gijsbertus Vendrig is geboren op dinsdag 13 februari 1849 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 16 november 1921 in Oudewater (Ut). Johannes werd 72 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

4  Johannes Hendrikus Vendrig is geboren op dinsdag 29 juli 1851 in Vleuten (Ut), zie VIII-AV.

5  Adriana Wilhelmina Vendrig is geboren op maandag 20 november 1854 in Vleuten (Ut), zie VIII-AW.

6  Kornelia Johanna Vendrig is geboren op zaterdag 23 februari 1856 in Vleuten (Ut), zie VIII-AX.

7  Cornelis Gijsbertus Vendrig is geboren op dinsdag 24 november 1857 in Vleuten (Ut), zie VIII-AY.

8  Joanna Vendrig is geboren op woensdag 10 oktober 1860 in Vleuten (Ut), zie VIII-AZ.

VII-AE  Willemijntje Vendrig, dochter van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-K) en Johanna Smorenburg, is geboren op maandag 20 maart 1826 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 17 februari 1881 02.00 uur in Willeskop (Ut). Willemijntje werd 54 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Willemijntje trouwt op vrijdag 9 februari 1849 in Willeskop (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Adrianus van Blokland, zoon van Huibert van Blokland en Cornelia Bijleveld. Adrianus is geboren op donderdag 2 augustus 1821 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 27 augustus 1902 in Willeskop (Ut). Adrianus werd 81 jaar en 25 dagen.

VII-AF  Willem Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-K) en Johanna Smorenburg, herbergier, koopman en kastelein, is geboren op dinsdag 24 juli 1827 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 7 november 1889 in Linschoten (Ut). Willem werd 62 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Petrus Vendrig was zijn voogd en Jan Smorenburg toeziend voogd.

Willem trouwt op maandag 4 juni 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Martina van den Brink, dochter van Jacobus van den Brink en Agatha Knijff (Aagje). Martina, boerendochter, is geboren op maandag 13 oktober 1828 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zondag 8 april 1888 in Linschoten (Ut). Martina werd 59 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Willem en Martina zijn negen kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Vendrig is geboren op dinsdag 2 juli 1850 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op woensdag 16 oktober 1850 02.30 uur in Kamerik Houtdijken (Ut). Petrus werd 3 maanden en 14 dagen.

2  Petrus Johannis Vendrig is geboren op zondag 7 september 1851 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op donderdag 14 augustus 1856 21.00 uur in Kamerik Houtdijken (Ut). Petrus werd 4 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

3  Agatha Jacoba Vendrig is geboren op vrijdag 12 november 1852 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 18 februari 1853 in Kamerik Houtdijken (Ut). Agatha werd 3 maanden en 6 dagen.

4  Agatha Jacoba Vendrig is geboren op vrijdag 16 december 1853 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op dinsdag 13 november 1860 22.00 uur in Montfoort (Ut). Agatha werd 6 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

5  Johanna Wilhelmina Vendrig is geboren op vrijdag 17 augustus 1855 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-BA.

6  Pieter Johannes Vendrig is geboren op zondag 28 september 1856 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 2 november 1883 in Woerden (Ut). Pieter werd 27 jaar, 1 maand en 5 dagen.

7  Jacoba Vendrig is geboren op donderdag 29 juli 1858 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 9 september 1859 in Montfoort (Ut). Jacoba werd 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

8  Maria Adriana Vendrig is geboren op zondag 4 december 1859 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 15 januari 1860 in Montfoort (Ut). Maria werd 1 maand en 11 dagen.

9  Adrianus Wilhelmus Vendrig is geboren op woensdag 8 januari 1862 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 2 augustus 1862 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 6 maanden en 25 dagen.

VII-AG  Egbertus van der Manden, zoon van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren op maandag 13 mei 1816 in Maarssen (Ut).

Egbertus trouwt op donderdag 27 april 1843 in Laagnieuwkoop (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Clasina Oostrom, dochter van Jan Oostrom en Aaltje van Veldhuijzen. Clasina, veehoudster, is geboren op maandag 3 mei 1819 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op woensdag 27 juni 1906 in Weesperkarspel (Nh). Clasina werd 87 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Egbertus en Clasina zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis van der Manden is geboren op zondag 28 april 1844 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-BB.

2  Johannes van der Manden is geboren op woensdag 2 juli 1845 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-BC.

3  Anna van der Manden is geboren op donderdag 23 september 1847 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 1 februari 1860 in Weesperkarspel (Nh). Anna werd 12 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

4  Alida van der Manden is geboren op donderdag 30 augustus 1849 in Weesperkarspel (Nh).

5  Adrianus Arnoldus van der Manden is geboren op maandag 26 januari 1852 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-BD.

6  Willemina van der Manden is geboren op maandag 26 december 1853 in Weesperkarspel (Nh).

7  Elisabeth van der Manden is geboren op dinsdag 22 januari 1856 in Weesperkarspel (Nh).

VII-AH  Arie van der Manden, zoon van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren rond 1820 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 29 april 1871 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Arie werd ongeveer 51 jaar.

Arie trouwt op woensdag 10 april 1861 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op ongeveer 41-jarige leeftijd met de 49-jarige Anna van den Toorn, dochter van Dirk van den Toorn en Jacomijntje van Nes. Anna is gedoopt op zondag 30 juni 1811 in Maarssen (Ut).

VII-AI  Pieter van der Manden, zoon van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren op zaterdag 28 februari 1824 in Maarssen (Ut), is overleden voor vrijdag 5 mei 1893. Pieter werd hoogstens 69 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 20 april 1860 in Jutphaas (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Antonia Pouw, dochter van Gerardus Pouw (Gerrit) en Maria van Wijk. Antonia is geboren op dinsdag 5 augustus 1823 in Jutphaas (Ut), is overleden op vrijdag 5 mei 1893 in Zwammerdam (Zh). Antonia werd 69 jaar en 9 maanden.

Van Pieter en Antonia zijn vier kinderen bekend:

1  Anna van der Manden is geboren op zaterdag 2 maart 1861 in Houten (Ut).

2  Maria van der Manden is geboren op zondag 2 november 1862 in Houten (Ut), zie VIII-BE.

3  Cornelia van der Manden is geboren op zaterdag 2 juli 1864 in Houten (Ut), zie VIII-BF.

4  Gerardus van der Manden is geboren op zondag 18 maart 1866 in Ouder-Amstel (Nh), zie VIII-BG.

VII-AJ  Maria van der Manden, dochter van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren op zondag 5 maart 1826 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 10 februari 1892 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 65 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op maandag 9 februari 1857 in Tull en 't Waal (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Cornelis Lappee, zoon van Jan Lappee en Johanna Wiggers. Cornelis is geboren op dinsdag 1 juni 1819 in Schalkwijk (Ut), is overleden op woensdag 2 januari 1895 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 75 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Cornelis en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Lappée is geboren op dinsdag 27 april 1858 in Schalkwijk (Ut), is overleden op zondag 31 oktober 1858 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 6 maanden en 4 dagen.

2  Cornelis Lappée is geboren op zaterdag 7 mei 1859 in Schalkwijk (Ut), is overleden op woensdag 27 maart 1889 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 29 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

3  Joannes Cornelis Lappee is geboren op zaterdag 27 april 1861 in Schalkwijk (Ut), zie VIII-BH.

4  Joannes Lappee is geboren op dinsdag 26 april 1864 in Schalkwijk (Ut), is overleden op woensdag 7 maart 1866 in Schalkwijk (Ut). Joannes werd 1 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

5  Anna Lappee is geboren op zondag 31 december 1865 in Schalkwijk (Ut), zie VIII-BI.

6  Maria Cornelia Lappee is geboren op zaterdag 7 november 1868 in Schalkwijk (Ut), is ongehuwd overleden op maandag 25 januari 1892 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 23 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

VII-AK  Cornelis Veldhuijsen, zoon van Arnoldus van Veldhuijsen en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren op zondag 21 november 1830 in Maarssen (Ut), is overleden op vrijdag 15 mei 1857 in Tull en 't Waal (Ut). Cornelis werd 26 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 6 mei 1857 in Tull en 't Waal (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna van Buuren, dochter van Antonie van Buuren en Dina Ouwens. Johanna is geboren op zaterdag 1 oktober 1836 in Honswijk (Ut), is overleden op vrijdag 1 juni 1860 in Culemborg (Ge). Johanna werd 23 jaar en 8 maanden.

Johanna was later gehuwd (2) met Johannes Jansen.

VII-AL  Theodorus Veldhuizen, zoon van Arnoldus van Veldhuijsen en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren op zondag 29 juli 1832 in Maarssen (Ut).

Theodorus trouwt op woensdag 1 juni 1864 in Nigtevegt (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Cornelia Vendrig, zie VII-AW.

Van Theodorus en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind Veldhuizen is ter wereld gekomen op woensdag 6 juli 1864 in Nigtevegt (Ut).

VII-AM  Wilhelmina van Veldhuijsen, dochter van Arnoldus van Veldhuijsen en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-L), is geboren op dinsdag 29 september 1835 in Schonauwen (Ut), is overleden op donderdag 20 november 1902 in Jutphaas (Ut). Wilhelmina werd 67 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 24 april 1867 in Jutphaas (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 42-jarige Jacobus van Rooijen, zoon van Hermanus van Rooijen en Gijsberta Pouw. Jacobus is geboren op zaterdag 18 december 1824 in Jutphaas (Ut), is overleden op vrijdag 30 juni 1905 in Jutphaas (Ut). Jacobus werd 80 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Jacobus en Wilhelmina zijn acht kinderen bekend:

1  Gijsberta van Rooijen is geboren op vrijdag 24 januari 1868 in Jutphaas (Ut), zie VIII-BJ.

2  Anna van Rooijen is geboren op zondag 25 juli 1869 in Jutphaas (Ut), is overleden op woensdag 28 augustus 1895 in Jutphaas (Ut). Anna werd 26 jaar, 1 maand en 3 dagen.

3  Hermanus van Rooijen is geboren op maandag 21 november 1870 in Jutphaas (Ut), zie VIII-BK.

4  Arnoldus van Rooijen is geboren op woensdag 13 maart 1872 in Jutphaas (Ut), zie VIII-BL.

5  Cornelis van Rooijen is geboren op maandag 23 maart 1874 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 16 juli 1876 in Jutphaas (Ut). Cornelis werd 2 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

6  Anna Maria van Rooijen is geboren op maandag 9 augustus 1875 in Jutphaas (Ut), is overleden op donderdag 30 september 1875 in Jutphaas (Ut). Anna werd 1 maand en 21 dagen.

7  Cornelis Joannes van Rooijen is geboren op maandag 26 februari 1877 in Jutphaas (Ut), is overleden op woensdag 14 maart 1877 in Jutphaas (Ut). Cornelis werd 16 dagen.

8  Levenloos kind van Rooijen is ter wereld gekomen op zaterdag 25 mei 1878 in Jutphaas (Ut).

VII-AN  Bastiana van der Weijden, dochter van Johannes van der Weijden en Cornelia Vendrig (VI-M), is geboren op donderdag 19 februari 1818 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 10 november 1841 in Oudenrijn (Ut). Bastiana werd 23 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Bastiana trouwt op dinsdag 22 september 1840 in Oudenrijn (Ut) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Antonius Vlooswijk, zoon van Arie Vlooswijk en Caatje van Schaijk. Antonius is geboren rond 1799 in Montfoort (Ut).

VII-AO  Jacomijntje van der Weijde, dochter van Johannes van der Weijden en Cornelia Vendrig (VI-M), is geboren op maandag 1 maart 1819 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zondag 14 januari 1900 in Mijdrecht (Ut). Jacomijntje werd 80 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Jacomijntje trouwt op dinsdag 22 september 1840 in Oudenrijn (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelis Roeleveld, zoon van Arie Roelevelt en Marrigje van Dijk (Nannigje). Cornelis is gedoopt op dinsdag 9 februari 1808 in Teckop (Ut), is overleden op zondag 25 september 1870 in Woerden (Ut). Cornelis werd 62 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Cornelis en Jacomijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Joannes Roeleveld is geboren op vrijdag 3 mei 1844 in Woerden (Ut), zie VIII-BM.

2  Bastiana Roeleveld is geboren op zaterdag 10 augustus 1850 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 26 april 1868 in Woerden (Ut). Bastiana werd 17 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

VII-AP  Theodorus van der Weijde, zoon van Johannes van der Weijden en Cornelia Vendrig (VI-M), is geboren op zondag 5 mei 1822 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zondag 7 juli 1850 in Oudenrijn (Ut). Theodorus werd 28 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Theodorus trouwt op vrijdag 16 april 1847 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana de Ridder, dochter van Anthonie de Ridder (Teunis) en Johanna Verkleij. Adriana is geboren op maandag 15 maart 1824 in Bloemendaal (Nh), is overleden op vrijdag 11 maart 1887 in Nieuwkoop (Zh). Adriana werd 62 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Van Theodorus en Adriana zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia van der Weijden is geboren op maandag 24 januari 1848 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-BN.

2  Johanna van der Weijden is geboren op dinsdag 6 februari 1849 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-BO.

3  Theodorus Johannes van der Weijden is geboren op woensdag 20 maart 1850 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 18 maart 1851 in Oudenrijn (Ut). Theodorus werd 11 maanden en 26 dagen.

VII-AQ  Jannigje van der Weijden (Jannetje) ook genaamd Johanna, dochter van Johannes van der Weijden en Cornelia Vendrig (VI-M), is geboren op vrijdag 1 februari 1828 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zondag 27 juli 1873 in Schalkwijk (Ut). Jannetje werd 45 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Jannetje trouwt op vrijdag 23 april 1847 in Oudenrijn (Ut) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerardus Johannes Groen, zoon van Gerard Groen en Cornelia Catharina Johanna Kipp. Gerardus is geboren op dinsdag 2 mei 1826 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 20 december 1896 in Woerden (Ut). Gerardus werd 70 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Gerardus en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Maria Jacoba Groen is geboren op maandag 24 juli 1854 in Utrecht (Ut), zie VIII-BP.

2  Cornelia Groen is geboren op vrijdag 17 augustus 1855 in Utrecht (Ut), zie VIII-BQ.

VII-AR  Johannes van der Weijden, zoon van Johannes van der Weijden en Cornelia Vendrig (VI-M), is geboren op woensdag 24 januari 1838 in Oudenrijn (Ut), is overleden op vrijdag 11 juli 1884 in Oudenrijn (Ut). Johannes werd 46 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 8 april 1864 in Woerden (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Joanna Okkers, dochter van Jan Okkers en Pieternella Wiltenburg. Joanna is geboren op maandag 1 juni 1840 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 31 mei 1882 in Oudenrijn (Ut). Joanna werd 41 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

VII-AS  Cornelia Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-O) en Jannigje van Kampen, is geboren op dinsdag 13 februari 1816 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 16 januari 1876 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelia werd 59 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 25 mei 1838 in Nigtevegt (Ut) op 22-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Johannes Vernooij (Jan), zoon van Steven Vernooy en Neeltje Neef. Jan, veehouder en slagersknecht, is RK gedoopt op maandag 24 juni 1805 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op woensdag 29 maart 1848 in Abcoude Proostdij (Ut). Jan werd 42 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Steven Vernooij is geboren rond 1840 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-BR.

2  Cornelis Vernooij is geboren rond 1840 in Nigtevegt (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1840 in Nigtevegt (Ut).

3  Cornelis Vernooij is geboren op dinsdag 19 oktober 1841 in Nigtevegt (Ut).

4  Neeltje Vernooij is geboren op vrijdag 17 mei 1844 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-BS.

5  Jannetje Vernooij is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-BT.

Cornelia trouwt op woensdag 9 mei 1849 in Abcoude Proostdij (Ut) op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Gerrit Bon, zoon van Jan Bon en Cornelia van Rietveld (Neeltje). Gerrit is geboren op woensdag 14 mei 1817 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op vrijdag 22 juli 1881 in Ouder-Amstel (Nh). Gerrit werd 64 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

(Veel van de nakomelingen van hieruit zijn gevonden op www.gesnater.nl van Hans Snaterse, waarvoor mijn dank)

Van Gerrit en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

6  Jan Bon is geboren op dinsdag 26 februari 1850 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-BU.

7  Cornelis Bon is geboren op woensdag 15 december 1852 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-BV.

8  Willem Bon is geboren op zondag 26 november 1854 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-BW.

9  Cornelia Bon is geboren op woensdag 9 december 1857 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op maandag 18 januari 1858 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelia werd 1 maand en 9 dagen.

10  Gerardus Bon is geboren op donderdag 10 maart 1859 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op maandag 8 april 1861 in Abcoude Proostdij (Ut). Gerardus werd 2 jaar en 29 dagen.

VII-AT  Wilhelmina Vendrig (Mijntje), dochter van Cornelis Vendrig (VI-O) en Jannigje van Kampen, is geboren op zaterdag 5 juni 1819 in Veldhuizen (Ut), is overleden op maandag 20 december 1875 in Nigtevegt (Ut). Mijntje werd 56 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Mijntje trouwt op donderdag 19 januari 1843 in Nigtevegt (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Gerhardus Suurenbroek (Gerrit), zoon van Gerrit Suurenbroek en Neeltje Swart. Gerrit is geboren op zondag 9 mei 1813 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op zaterdag 8 januari 1859 in Loosdrecht (Nh). Gerrit werd 45 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Van Gerrit en Mijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerardus Suurenbroek is geboren op zondag 19 maart 1843 in Nigtevegt (Ut), zie VIII-BX.

2  Cornelia Suurenbroek is geboren rond donderdag 4 december 1845 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op dinsdag 10 februari 1846 in Nederhorst Den Berg (Nh). Cornelia werd ongeveer 2 maanden en 6 dagen.

3  Johannes Suurenbroek is geboren rond zaterdag 12 december 1846 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op zaterdag 2 januari 1847 in Nederhorst Den Berg (Nh). Johannes werd ongeveer 21 dagen.

Mijntje trouwt op zaterdag 27 oktober 1860 in Loosdrecht (Nh) op 41-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Gerardus van Egmond (Gerrit), zoon van Joannes van Egmond (Jan) en Gesina Luttel. Gerrit is gedoopt op zondag 25 februari 1810 in Rijnsaterwoude (Zh), is overleden op zaterdag 18 november 1876 in Mijdrecht (Ut). Gerrit werd 66 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Kreetz.

VII-AU  Dirkje Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-O) en Jannigje van Kampen, is geboren op zaterdag 3 februari 1821 in Veldhuizen (Ut), is overleden op dinsdag 27 juni 1882 in Nederhorst Den Berg (Nh). Dirkje werd 61 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Dirkje trouwt op vrijdag 24 april 1857 in Nigtevegt (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 57-jarige Franciscus Vermeulen, zoon van Matthijs Thomas Vermeulen en Wilhelmina Henskens. Franciscus is gedoopt op zondag 26 januari 1800 in Wamel (Ge).

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Maria van Schaik.

VII-AV  Arie Vendrig ook genaamd Arie, zoon van Cornelis Vendrig (VI-O) en Jannigje van Kampen, veehouder, is geboren op dinsdag 14 januari 1823 in Loenersloot (Ut), is overleden op vrijdag 15 december 1854 22.00 uur in Abcoude (Ut). Arie werd 31 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Arie trouwt op donderdag 19 april 1849 in Nigtevegt (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Zwart, dochter van Cornelis Zwart en Marretje van Kooten. Elizabeth, veehoudster, is geboren op zondag 18 juni 1826 in Nigtevegt (Ut), is overleden op vrijdag 24 april 1885 in Weesperkarspel (Nh). Elizabeth werd 58 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Elizabeth was later gehuwd (2) met Teunis Hak.

Van Arie en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Vendrig is geboren op dinsdag 13 november 1849 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zaterdag 24 november 1849 in Weesperkarspel (Nh). Maria werd 11 dagen.

2  Joanna Vendrig is geboren op woensdag 4 december 1850 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-BY.

3  Cornelis Vendrig is geboren op woensdag 10 december 1851 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 17 mei 1852 in Weesperkarspel (Nh). Cornelis werd 5 maanden en 7 dagen.

4  Catharina Vendrig is geboren tussen woensdag 2 en vrijdag 4 februari 1853 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 26 februari 1861 in Nigtevegt (Ut). Catharina werd hoogstens 8 jaar en 24 dagen.

5  Adrianus Vendrig (Arie) is geboren op zaterdag 6 januari 1855 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-BZ.

VII-AW  Cornelia Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-O) en Jannigje van Kampen, is geboren op zondag 16 september 1827 in Loenersloot (Ut), is overleden op zaterdag 16 januari 1892 in Nederhorst Den Berg (Nh). Cornelia werd 64 jaar en 4 maanden.

Cornelia trouwt op woensdag 1 juni 1864 in Nigtevegt (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Theodorus Veldhuizen, zie VII-AL.

VII-AX  Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VI-O) en Jannigje van Kampen, veehouder, is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 in Nigtevegt (Ut), is overleden op donderdag 15 december 1892 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 61 jaar en 2 maanden.

Cornelis trouwt op woensdag 30 september 1857 in Nederhorst Den Berg (Nh) op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Engeltje Maria Poolman, dochter van Jan Poolman en Regina Lensing. Engeltje is geboren rond 1835, is overleden in Amsterdam (Nh).

Van Cornelis en Engeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op vrijdag 13 november 1857 in Nigtevegt (Ut), is overleden op woensdag 14 september 1859 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 1 jaar, 10 maanden en 1 dag.

2  Johannes Vendrig is geboren op dinsdag 14 december 1858 in Amsterdam (Nh).

3  Cornelis Vendrig is geboren op maandag 9 december 1861 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 9 december 1869 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 8 jaar.

4  Engeltje Maria Vendrig is geboren op maandag 30 mei 1864 in Amsterdam (Nh), zie VIII-CA.

5  Johannes Vendrig is geboren op maandag 22 juni 1868 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 10 augustus 1871 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 3 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 20 augustus 1874 op 42-jarige leeftijd (2) met Catharina Elizabeth van Kootwijk.

Catharina was eerder gehuwd (1) met J. Koster.

VII-AY  Arie Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Johanna van den Manden, is geboren op vrijdag 12 januari 1827 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 19 maart 1869 in Oudenrijn (Ut). Arie werd 42 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Arie trouwt op dinsdag 12 februari 1867 in Oudenrijn (Ut) op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelia Baars, dochter van Nicolaas Baars en Anna van Rijn. Cornelia is geboren op maandag 30 april 1832 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 30 oktober 1889 in Jutphaas (Ut). Cornelia werd 57 jaar en 6 maanden.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Johannes Verkerk.

Van Arie en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op maandag 2 december 1867 in Oudenrijn (Ut), is overleden op maandag 2 november 1868 in Oudenrijn (Ut). Johanna werd 11 maanden.

2  Adrianus Vendrig is geboren op maandag 31 mei 1869 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 12 augustus 1869 in Oudenrijn (Ut). Adrianus werd 2 maanden en 12 dagen.

VII-AZ  Wessel Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Johanna van den Manden, veehouder, is geboren op zaterdag 12 januari 1828 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 8 februari 1908 in Oudenrijn (Ut). Wessel werd 80 jaar en 27 dagen.

Leefde in Oudenrijn op "Damlust", een hofstede met 22 ha land. Vermogen 11.600 en waarde hofstede geschat op 30.000. Op akte van Notaris Borret van 11-11-1873 leent hij 11.000 van A.C.C. Brakel uit Oudenrijn.

Wessel trouwt op maandag 23 mei 1859 in Oudenrijn (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria van Zoest ook genaamd van Soest, dochter van Johannes van Soest (Jan) en Maria Snelderwaard. Maria is geboren op zondag 7 november 1830 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 maart 1893 in Oudenrijn (Ut). Maria werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Wessel en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Johannis Vendrig is geboren op woensdag 21 november 1860 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 2 januari 1861 in Oudenrijn (Ut). Cornelis werd 1 maand en 12 dagen.

2  Johannis Hermanis Vendrig is geboren op woensdag 21 november 1860 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zaterdag 29 december 1860 in Oudenrijn (Ut). Johannis werd 1 maand en 8 dagen.

3  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 21 november 1861 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-CB.

4  Johannes Vendrig is geboren op maandag 1 december 1862 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-CC.

5  Adriana Vendrig is geboren op vrijdag 11 december 1863 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-CD.

6  Maria Vendrig is geboren op maandag 27 maart 1865 in Oudenrijn (Ut), is RK gedoopt, zie VIII-CE.

7  Adrianus Vendrig is geboren op donderdag 8 april 1869 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-CF.

8  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 11 juni 1870 in Oudenrijn (Ut).

9  Joannes Wilhelmus Vendrig is geboren op woensdag 11 oktober 1871 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 16 december 1936 in Utrecht (Ut). Joannes werd 65 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

10  Wessel Vendrig is geboren op donderdag 13 augustus 1874 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-CG.

VII-BA  Cornelis Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Johanna van den Manden, is geboren op zaterdag 10 januari 1829 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 23 november 1914 in Montfoort (Ut). Cornelis werd 85 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 9 februari 1865 in Linschoten (Ut) op 36-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Cornelia Pauw (Kee), dochter van Hugo Pauw en Jacoba van Jaarsveld. Kee is geboren op maandag 22 oktober 1832 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 31 mei 1869 in Linschoten (Ut). Kee werd 36 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Kee zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Cornelis Vendrig is geboren op zondag 1 april 1866 10.00 uur in Montfoort (Ut), zie VIII-CH.

2  Jacoba Vendrig is geboren op donderdag 7 mei 1868 05.30 uur in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 2 november 1868 00.30 uur in Linschoten (Ut). Jacoba werd 5 maanden en 26 dagen.

3  Jacoba Vendrig is geboren op vrijdag 14 mei 1869 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 2 juli 1869 in Montfoort (Ut). Jacoba werd 1 maand en 18 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 12 oktober 1870 in Willeskop (Ut) op 41-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hendrina van de Brink, dochter van Cornelis van de Brink en Johanna Rijkelijkhuizen. Hendrina is geboren op maandag 9 september 1833 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 16 april 1904 12.30 uur in Linschoten (Ut). Hendrina werd 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Cornelis en Hendrina zijn vijf kinderen bekend:

4  Cornelis Laurens Vendrig is geboren op donderdag 10 augustus 1871 in Linschoten (Ut), zie VIII-CI.

5  Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 24 september 1872 in Linschoten (Ut), zie VIII-CJ.

6  Arie Vendrig is geboren op maandag 10 november 1873 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 19 januari 1892 in Linschoten (Ut). Arie werd 18 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

7  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Linschoten (Ut), zie VIII-CK.

8  Pieter Vendrig is geboren op maandag 21 mei 1877 in Linschoten (Ut).

VII-BB  Adrianus Robertus Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Maria van Wijk, veehouder, is geboren op zondag 1 januari 1832 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 28 maart 1914 in Linschoten (Ut). Adrianus werd 82 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 11 april 1856 in Veldhuizen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), dochter van Dirk van Miltenburg en Maria Schinkel. Dirkje is geboren op woensdag 29 juli 1829 in Veldhuizen (Ut), is overleden op maandag 6 februari 1905 in Linschoten (Ut). Dirkje werd 75 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Adrianus en Dirkje zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Vendrig is geboren op donderdag 29 januari 1857 in Achthoven, zie VIII-CL.

2  Maria Vendrig is geboren op donderdag 8 april 1858 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 26 juni 1858 in Linschoten (Ut). Maria werd 2 maanden en 18 dagen.

3  Maria Vendrig is geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Linschoten (Ut), zie VIII-CM.

4  Theodorus Vendrig is geboren op zaterdag 30 november 1861 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 15 juli 1862 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 7 maanden en 15 dagen.

5  Anna Maria Aletta Vendrig is geboren op zondag 25 oktober 1863 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 26 oktober 1863 in Linschoten (Ut). Anna werd 1 dag.

6  Maria Aletta Vendrig is geboren op zondag 5 maart 1865 in Linschoten (Ut), zie VIII-CN.

7  Theodorus Vendrig is geboren op dinsdag 3 april 1866 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 17 november 1866 21.00 uur in Linschoten (Ut). Theodorus werd 7 maanden en 14 dagen.

8  Theodora Vendrig is geboren op zaterdag 21 december 1867 in Linschoten (Ut), zie VIII-CO.

9  Adrianus Vendrig is geboren op zondag 8 oktober 1871 in Linschoten (Ut), zie VIII-CP.

10  Geertruda Maria Vendrig is geboren op maandag 31 januari 1876 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 6 maart 1876 23.00 uur in Linschoten (Ut). Geertruda werd 1 maand en 4 dagen.

VII-BC  Huibertus Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Maria van Wijk, is geboren op zaterdag 27 april 1833 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 1 mei 1888 in Willeskop (Ut). Huibertus werd 55 jaar en 4 dagen.

Huibertus trouwt op woensdag 2 februari 1859 in Willeskop (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 39-jarige Aletta van Schaik, dochter van Arie van Schaik en Christina Koot. Aletta is geboren op vrijdag 27 augustus 1819 in Werkhoven (Ut), is overleden op maandag 21 januari 1907 in Willeskop (Ut). Aletta werd 87 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Aletta was eerder gehuwd (1) met Herman Batenburg.

Van Huibertus en Aletta zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Hermanus Vendrig is geboren op zondag 4 december 1859 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 24 december 1859 in Willeskop (Ut). Johannes werd 20 dagen.

2  Johannes Hermanus Vendrig is geboren op dinsdag 27 mei 1862 in Willeskop (Ut), zie VIII-CQ.

VII-BD  Petrus Vendrig ook genaamd Pieter, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Maria van Wijk, is geboren op vrijdag 8 mei 1835 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 5 juni 1864 in Vleuten (Ut). Petrus werd 29 jaar en 28 dagen.

Petrus trouwt op dinsdag 15 oktober 1861 in Vleuten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 47-jarige Anna van Nes ook genaamd Antje van Es, dochter van Johannes van Nes (Jan) en Johanna Peek. Anna is geboren op zaterdag 1 oktober 1814 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 22 april 1883 in Vleuten (Ut). Anna werd 68 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Cornelis Vermeulen.

VII-BE  Geertruida Vendrig, dochter van Joannis Vendrig (VI-P) en Aletta van Dijk, is geboren op maandag 14 maart 1842 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 4 oktober 1922 in Montfoort (Ut), is begraven op maandag 9 oktober 1922 in Montfoort (Ut). Geertruida werd 80 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Geertruida trouwt op woensdag 18 juni 1873 in Linschoten (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter van Dijk, zoon van Gijsbert van Dijk en Maria Tukker. Pieter, bouwman, is geboren op maandag 3 oktober 1842 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 5 maart 1910 in Linschoten (Ut). Pieter werd 67 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Geertruida zijn acht kinderen bekend:

1  Gijsbertus Johannes van Dijk is geboren op donderdag 23 april 1874 in Linschoten (Ut), zie VIII-CR.

2  Adrianus Gijsbertus van Dijk is geboren op woensdag 4 augustus 1875 in Linschoten (Ut), zie VIII-CS.

3  Johannes van Dijk is geboren op maandag 1 januari 1877 in Linschoten (Ut), zie VIII-CT.

4  Aletta Maria van Dijk is geboren op vrijdag 4 oktober 1878 in Linschoten (Ut), zie VIII-CU.

5  Maria van Dijk is geboren op woensdag 30 maart 1881 in Linschoten (Ut), zie VIII-CV.

6  Geertruida Cecilia van Dijk is geboren op zondag 11 februari 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 14 maart 1883 in Linschoten (Ut). Geertruida werd 1 maand en 3 dagen.

7  Johanna van Dijk is geboren op zondag 11 februari 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 8 maart 1883 in Linschoten (Ut). Johanna werd 25 dagen.

8  Geertruida Cicilia van Dijk is geboren op vrijdag 8 februari 1884 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 15 oktober 1885 in Linschoten (Ut). Geertruida werd 1 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

VII-BF  Johannes Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-P) en Aletta van Dijk, koopman en wijnhandelaar, is geboren op zaterdag 6 februari 1847 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 17 maart 1921 in Zandvoort (Nh). Johannes werd 74 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 13 juni 1873 in Kamerik (Ut) op 26-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Quirina van der Pauw, dochter van Nicolaas van der Pauw (Claas) en Ariaantje de Lange. Quirina is geboren op dinsdag 19 maart 1839 in Teckop (Ut), is overleden op zondag 22 juli 1900 in Den Bosch (Nb). Quirina werd 61 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Johannes en Quirina zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Vendrig, bierhandelaar, is geboren op donderdag 13 april 1876 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 18 juli 1937 04.00 uur in Montfoort (Ut). Johannes werd 61 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

(gemeenteraadslid in Montfoort van 1900-1906)

2  Adrianus Nicolaas Vendrig is geboren op donderdag 7 maart 1878 in Montfoort (Ut), zie VIII-CW.

Johannes trouwt op donderdag 26 april 1906 in Amsterdam (Nh) op 59-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 41-jarige Elisabeth Maria Henrica Sluijters, dochter van Johannes Sluijters en Wilhelmina Dubosc. Elisabeth is geboren rond 1865 in Den Bosch (Nb).

VII-BG  Cornelis Vendrig, zoon van Arie Vendrig (VI-Q) en Adriana Bouwhuizen (Jaantje), is geboren op donderdag 14 september 1820 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 27 januari 1891 in Montfoort (Ut). Cornelis werd 70 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 15 november 1850 in Montfoort (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelia van den Brink, dochter van Cornelia van den Brink. Cornelia is geboren op woensdag 25 januari 1815 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 3 februari 1903 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 88 jaar en 9 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Hendrik de Jong.

Van Cornelis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Arie Vendrig is geboren op zondag 14 december 1851 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 12 juni 1853 in Montfoort (Ut). Arie werd 1 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

2  Johannes Vendrig is geboren op zaterdag 22 januari 1853 in Montfoort (Ut), zie VIII-CX.

3  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 31 mei 1854 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 3 oktober 1854 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 4 maanden en 2 dagen.

4  Adriana Vendrig is geboren op woensdag 31 mei 1854 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 11 januari 1855 in Montfoort (Ut). Adriana werd 7 maanden en 11 dagen.

5  Arie Vendrig is geboren op zondag 11 mei 1856 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 6 september 1856 in Montfoort (Ut). Arie werd 3 maanden en 26 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op dinsdag 24 november 1857 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 11 juni 1858 in Montfoort (Ut). Arie werd 6 maanden en 18 dagen.

7  Arie Vendrig is geboren op vrijdag 13 mei 1859, is overleden op woensdag 5 oktober 1859 in Montfoort (Ut). Arie werd 4 maanden en 22 dagen.

8  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op vrijdag 13 mei 1859 in Montfoort (Ut).

9  Arie Vendrig is geboren op vrijdag 17 augustus 1860 in Montfoort (Ut), zie VIII-CY.

VII-BH  Cornelia Vendrig, dochter van Arie Vendrig (VI-Q) en Adriana Bouwhuizen (Jaantje), is geboren op vrijdag 5 april 1822 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 29 november 1879 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 57 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 8 november 1850 in Montfoort (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobus Ram, zoon van Antonie Ram en Antonia de Wissel. Jacobus is geboren op donderdag 15 februari 1821 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 7 februari 1882 in Utrecht (Ut). Jacobus werd 60 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Jacobus en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Anthonia Adriana Ram is geboren op vrijdag 24 oktober 1851 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 29 oktober 1853 in Montfoort (Ut). Anthonia werd 2 jaar en 5 dagen.

2  Johanna Ram is geboren op dinsdag 7 december 1852 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 30 oktober 1853 in Montfoort (Ut). Johanna werd 10 maanden en 23 dagen.

3  Anthonia Ram is geboren op maandag 7 augustus 1854 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 7 mei 1856 in Montfoort (Ut). Anthonia werd 1 jaar en 9 maanden.

4  Adrianus Ram is geboren op zondag 2 december 1855 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 7 juli 1856 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 7 maanden en 5 dagen.

5  Anthonia Ram is geboren op woensdag 4 februari 1857 in Montfoort (Ut), zie VIII-CZ.

6  Adriana Ram is geboren op maandag 8 november 1858 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 22 november 1859 in Montfoort (Ut). Adriana werd 1 jaar en 14 dagen.

7  Johanna Cornelia Ram is geboren op maandag 21 januari 1861 in Montfoort (Ut), zie VIII-DA.

8  Adriana Ram is geboren op dinsdag 7 april 1863 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 19 april 1863 in Montfoort (Ut). Adriana werd 12 dagen.

9  Antonius Ram is geboren op donderdag 23 maart 1865 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 3 maart 1867 in Montfoort (Ut). Antonius werd 1 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

VII-BI  Cornelis Ham, zoon van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-R), is geboren op donderdag 11 januari 1827 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 6 april 1908 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelis werd 81 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 12 november 1853 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelia Verweij, dochter van Willem Verweij en Neeltje de Lange. Cornelia is geboren op dinsdag 24 juni 1823 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op donderdag 3 januari 1878 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelia werd 54 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Levenloos kind Ham is ter wereld gekomen op zaterdag 18 november 1854 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

2  Levenloos kind Ham is ter wereld gekomen op donderdag 20 december 1855 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

3  Johanna Ham is geboren op woensdag 22 april 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-DB.

4  Cornelis Ham is geboren op donderdag 7 juni 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden voor maandag 12 oktober 1863. Cornelis werd hoogstens 3 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

5  Cornelis Ham is geboren op maandag 12 oktober 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-DC.

6  Johannes Ham is geboren op woensdag 2 februari 1870 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-DD.

VII-BJ  Aagje Ham, dochter van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-R), is geboren op maandag 29 september 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op dinsdag 5 april 1898 in Ruwiel (Ut). Aagje werd 69 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Aagje trouwt op vrijdag 18 april 1856 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Willem Honkoop, zoon van Theodorus Honkoop (Dirk) en Helena de Jong (Lena). Willem is geboren op dinsdag 24 december 1822 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 3 augustus 1877 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Willem werd 54 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Willem en Aagje zijn zeven kinderen bekend:

1  Theodorus Honkoop is geboren op dinsdag 28 juli 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 1 augustus 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Theodorus werd 4 dagen.

2  Johanna Honkoop is geboren op vrijdag 30 december 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-DE.

3  Gijsbertus Honkoop is geboren op zondag 12 mei 1861 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-DF.

4  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op maandag 17 augustus 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

5  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op zaterdag 16 juli 1864 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op zondag 8 juli 1866 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

7  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op zaterdag 31 oktober 1868 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

VII-BK  Johanna Ham, dochter van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-R), is geboren op maandag 31 oktober 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johanna trouwt op donderdag 16 augustus 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Joannes Scholman, zoon van Joannes Scholman en Eugje van der Werf. Joannes is geboren op woensdag 20 februari 1833 in Vleuten (Ut).

Van Joannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind Scholman is ter wereld gekomen op zondag 22 september 1861 in Jutphaas (Ut).

2  Johannes Scholman is geboren op zaterdag 15 november 1862 in Jutphaas (Ut).

3  Levenloos kind Scholman is ter wereld gekomen op zaterdag 15 november 1862 in Jutphaas (Ut).

4  Levenloos kind Scholman is ter wereld gekomen op maandag 11 januari 1864 in Jutphaas (Ut).

VII-BL  Nicolaas Ham, zoon van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-R), is geboren op dinsdag 14 juli 1835 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 3 januari 1915 in Zegveld (Ut). Nicolaas werd 79 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Nicolaas trouwt op woensdag 11 mei 1864 in Nieuwkoop (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Marrigje Groenendijk ook genaamd Maria, dochter van Henricus Anicetus Groenendijk (Hendrik) en Grietje Verlaan. Marrigje is geboren op donderdag 12 januari 1832 in Zegveld (Ut), is overleden op woensdag 30 november 1921 in Bodegraven (Zh). Marrigje werd 89 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Nicolaas en Marrigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Ham is geboren op donderdag 23 februari 1865 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zaterdag 25 maart 1865 in Nieuwkoop (Zh). Cornelis werd 1 maand en 2 dagen.

2  Margaretha Ham is geboren op woensdag 11 april 1866 in Nieuwkoop (Zh).

3  Johanna Ham is geboren op maandag 8 februari 1869 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-DG.

4  Cornelia Hendrika Ham is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-DH.

5  Johanna Ham is geboren op vrijdag 26 november 1875 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-DI.

VII-BM  Cornelis Vendrik, zoon van Joannes Vendrig (Jan) (VI-S) en Annigje Verdam, is geboren op zaterdag 22 maart 1828 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 22 juni 1907 in Kockengen (Ut). Cornelis werd 79 jaar en 3 maanden.

Cornelis trouwt op donderdag 13 november 1856 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Westerveld, dochter van Gerardus Westerveld (Gerrit) en Maria Helsdingen. Cornelia is geboren op woensdag 9 september 1829 in Soest (Ut), is overleden op maandag 29 maart 1915 in Kockengen (Ut). Cornelia werd 85 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Vendrik is geboren op vrijdag 18 november 1859 in Kockengen (Ut), zie VIII-DJ.

2  Maria Vendrik is geboren op vrijdag 30 november 1860 in Kockengen (Ut), is overleden op zaterdag 22 december 1860 in Kockengen (Ut). Maria werd 22 dagen.

3  Maria Venderik is geboren op woensdag 19 maart 1862 in Kockengen (Ut), is overleden op zondag 5 oktober 1862 in Kockengen (Ut). Maria werd 6 maanden en 16 dagen.

4  Gerardus Venderik is geboren rond woensdag 22 juli 1863 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 7 augustus 1863 in Kockengen (Ut). Gerardus werd ongeveer 16 dagen.

5  Gerardus Venderik is geboren op woensdag 19 augustus 1863 in Kockengen (Ut).

6  Maria Venderik is geboren op donderdag 16 maart 1865 in Kockengen (Ut), zie VIII-DK.

7  Johanna Venderik is geboren op woensdag 30 mei 1866 in Kockengen (Ut), is overleden op zaterdag 11 mei 1867 in Kockengen (Ut). Johanna werd 11 maanden en 11 dagen.

8  Johanna Venderik is geboren op maandag 16 september 1867 in Kockengen (Ut), zie VIII-DL.

9  Gerrit Vendrik is geboren op donderdag 1 juli 1869 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 10 december 1869 in Kockengen (Ut). Gerrit werd 5 maanden en 9 dagen.

VII-BN  Hermanus Vendrik, zoon van Joannes Vendrig (Jan) (VI-S) en Annigje Verdam, is geboren op zondag 7 maart 1830 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 4 januari 1904 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Hermanus werd 73 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Hermanus trouwt op donderdag 16 januari 1868 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Huibertje de Rijk, dochter van Roelof de Rijk (Roel) en Huibertje Verhoef. Huibertje is geboren op zaterdag 7 november 1835 in Zevenhoven (Zh), is overleden op donderdag 9 maart 1916 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Huibertje werd 80 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

VII-BO  Jan Venderik, zoon van Joannes Vendrig (Jan) (VI-S) en Annigje Verdam, is geboren op dinsdag 14 november 1837 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 27 maart 1908 in Ruwiel (Ut). Jan werd 70 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 19 november 1869 in Ruwiel (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Poelwijk, dochter van Jacobus Poelwijk en Eijgje Compier (Aagje). Aaltje is geboren op dinsdag 29 augustus 1843 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 22 oktober 1926 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Aaltje werd 83 jaar, 1 maand en 23 dagen.

VII-BP  Jannigje Stekelenburg, dochter van Hendrik Steekelenburg (VI-T) en Catharina Roos, is geboren op dinsdag 11 augustus 1829 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 13 maart 1919 in Gouda (Zh). Jannigje werd 89 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Jannigje trouwt op vrijdag 21 september 1866 in Woerden (Ut) op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Nicolaas de Vos, zoon van Willem de Vos en Maria van Dam. Nicolaas, rijksstraatwerker, is geboren op maandag 13 september 1830 in Vinkeveen (Ut), is overleden op zondag 19 februari 1893 in Voorschoten (Zh). Nicolaas werd 62 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Nicolaas en Jannigje is een kind bekend:

1  Wilhelmus Hendrik de Vos is geboren rond 1869 in Voorschoten (Zh), zie VIII-DM.

VII-BQ  Annigje Stekelenburg, dochter van Arie Stekelenburg (VI-U) en Dievertje Vermeij, is geboren op zondag 9 februari 1817 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 22 december 1905 in Zegveld (Ut). Annigje werd 88 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Annigje was gehuwd met Pieter Rietveld, zoon van Gijsbert Rietveld en Quirina Jonkman. Pieter is geboren op donderdag 9 september 1819 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 20 februari 1899 in Bloemendaal (Nh). Pieter werd 79 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Adrianus Rietveld is geboren op donderdag 12 februari 1857 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 28 mei 1857 in Haarlemmermeer (Nh). Adrianus werd 3 maanden en 16 dagen.

2  Adrianus Rietveld is geboren op zaterdag 21 mei 1859 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op zaterdag 11 juni 1859 in Haarlemmermeer (Nh). Adrianus werd 21 dagen.

VII-BR  Kornelia Stekelenburg, dochter van Arie Stekelenburg (VI-U) en Dievertje Vermeij, is geboren op donderdag 26 februari 1824 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 13 augustus 1897 in Zegveld (Ut). Kornelia werd 73 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Kornelia trouwt op donderdag 11 februari 1847 in Zegveld (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Anthonie Compier, zoon van Klaas Compier en Cornelia Steenfoort. Anthonie is geboren op zondag 25 april 1819 in Rietveld (Ut), is overleden op donderdag 19 november 1868 in Zegveld (Ut). Anthonie werd 49 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Anthonie en Kornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Compier is geboren op vrijdag 10 december 1847 in Zegveld (Ut), zie VIII-DN.

2  Arie Compier is geboren rond 1850 in Zegveld (Ut), is overleden op zondag 18 mei 1851 in Zegveld (Ut). Arie werd ongeveer 1 jaar.

VII-BS  Gerritje Galecop ook genaamd Gerarda, dochter van Gerrit Galecop en Joanna Stekelenburg (Jannetje) (VI-V), is geboren op maandag 27 juni 1825 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op woensdag 24 april 1901 in Loenen (Ut). Gerritje werd 75 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 2 november 1848 in Loenersloot (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Arnoldus de Reuver, zoon van Gerrit de Reuver en Gijsberta van den Berg. Arnoldus is geboren op zaterdag 8 maart 1823 in Loenen (Ut), is overleden op donderdag 4 september 1873 in Loenen (Ut). Arnoldus werd 50 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Arnoldus en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannetje de Reuver is geboren op donderdag 27 september 1855 in Loenen (Ut), zie VIII-DO.

2  Gerrit de Reuver is geboren op vrijdag 28 september 1855 in Loenen (Ut), zie VIII-DP.

3  Adrianus Arnoldus de Reuver is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Loenen (Ut), zie VIII-DQ.

4  Gijsberta de Reuver (Gijsje) is geboren op woensdag 22 oktober 1862 in Loenen (Ut), zie VIII-DR.

5  Gerritje de Reuver is geboren op dinsdag 13 september 1864 in Loenen (Ut), zie VIII-DS.

VII-BT  Cornelis Galecop, zoon van Gerrit Galecop en Joanna Stekelenburg (Jannetje) (VI-V), is geboren op dinsdag 9 september 1828 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 9 november 1906 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Cornelis werd 78 jaar en 2 maanden.

Cornelis trouwt op donderdag 8 februari 1855 in Ouder-Amstel (Nh) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Engeltje Kleijn, dochter van Jacob Kleijn en Elisabeth Raske. Engeltje is geboren rond 1832 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op donderdag 18 april 1901 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Engeltje werd ongeveer 69 jaar.

Van Cornelis en Engeltje zijn zestien kinderen bekend:

1  Jannetje Galekop is geboren op vrijdag 20 april 1855 in Loenersloot (Ut), zie VIII-DT.

2  Gerardus Galekop is geboren op zaterdag 2 augustus 1856 in Loenersloot (Ut), is overleden op woensdag 5 november 1856 in Loenersloot (Ut). Gerardus werd 3 maanden en 3 dagen.

3  Gerarda Galekop is geboren op zondag 18 oktober 1857 in Loenersloot (Ut), is overleden op maandag 10 mei 1858 in Loenersloot (Ut). Gerarda werd 6 maanden en 22 dagen.

4  Elisabeth Galekop is geboren op zondag 18 oktober 1857 in Loenersloot (Ut), is overleden op woensdag 21 april 1858 in Loenersloot (Ut). Elisabeth werd 6 maanden en 3 dagen.

5  Elisabeth Galecop is geboren op zaterdag 1 januari 1859 in Loenersloot (Ut), zie VIII-DU.

6  Gerardus Galekop is geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Loenersloot (Ut), is overleden op donderdag 23 februari 1860 in Loenersloot (Ut). Gerardus werd 27 dagen.

7  Gerarda Galekop is geboren op donderdag 28 maart 1861 in Loenersloot (Ut), zie VIII-DV.

8  Jacoba Galekop is geboren op zaterdag 22 februari 1862 in Loenersloot (Ut), is overleden op maandag 19 mei 1862 in Loenersloot (Ut). Jacoba werd 2 maanden en 27 dagen.

9  Levenloos Kind Galekop is ter wereld gekomen op maandag 9 maart 1863 in Loenersloot (Ut).

10  Cornelis Galekop is geboren op maandag 1 augustus 1864 in Loenersloot (Ut), is overleden op zondag 18 juni 1865 in Loenersloot (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 17 dagen.

11  Gerardus Galekop is geboren op maandag 14 augustus 1865 in Loenersloot (Ut), zie VIII-DW.

12  Cornelis Galekop is geboren op vrijdag 22 februari 1867 in Loenersloot (Ut), is overleden op zondag 24 november 1940 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

13  Neeltje Galekop is geboren op maandag 22 maart 1869 in Loenersloot (Ut), is overleden op vrijdag 23 juli 1869 in Loenersloot (Ut). Neeltje werd 4 maanden en 1 dag.

14  Jacobus Galekop is geboren op woensdag 16 maart 1870 in Loenersloot (Ut), zie VIII-DX.

15  Johannes Galekop is geboren op donderdag 8 juni 1871 in Loenersloot (Ut), is overleden op maandag 7 augustus 1871 in Loenersloot (Ut). Johannes werd 1 maand en 30 dagen.

16  Margaretha Galecop is geboren op zaterdag 6 juli 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 19 juli 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Margaretha werd 13 dagen.

VII-BU  Maria Stekelenburg, dochter van Joannes Stekelenburg (Jan) (VI-Y) en Emerentiana Bijleveld (Emmigje), is geboren op maandag 23 september 1844 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 26 juni 1872 in Woerden (Ut). Maria werd 27 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 21 november 1868 in Woerden (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit van Buuren, zoon van Johannes van Buuren en Anna van Schaik. Gerrit is geboren op zaterdag 1 februari 1840 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op zondag 2 april 1882 in Rietveld (Ut). Gerrit werd 42 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Gerrit was later gehuwd (2) met Maria de Lange.

Van Gerrit en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes van Buuren is geboren op vrijdag 30 april 1869 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 15 maart 1936 in Oudewater (Ut). Johannes werd 66 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

2  Emma van Buuren is geboren op dinsdag 15 november 1870 in Woerden (Ut).

3  Anna van Buuren is geboren op vrijdag 7 juni 1872 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 11 juli 1872 in Woerden (Ut). Anna werd 1 maand en 4 dagen.

VII-BV  Johannes van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op donderdag 12 juni 1828 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 25 mei 1903 in Rietveld (Ut). Johannes werd 74 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 8 september 1854 in Linschoten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannigje van der Lee ook genaamd Johanna, dochter van Cornelis van der Lee en Johanna de Ruwe. Jannigje is geboren op zaterdag 29 augustus 1829 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 12 mei 1914 in Rietveld (Ut). Jannigje werd 84 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Johannes en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia van Kampen is geboren op dinsdag 18 december 1855 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 8 februari 1856 in Linschoten (Ut). Cornelia werd 1 maand en 21 dagen.

2  Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 12 december 1857 in Linschoten (Ut), zie VIII-DY.

3  Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 4 april 1862 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 5 oktober 1862 in Linschoten (Ut). Johanna werd 6 maanden en 1 dag.

VII-BW  Dirk van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op woensdag 4 april 1832 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 19 augustus 1909 in Loenen (Ut). Dirk werd 77 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 13 oktober 1854 in Zegveld (Ut) op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Marijtje Balvert, dochter van Cornelis den Balfer en Johanna De Lange. Marijtje is geboren op zondag 25 november 1832 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 4 oktober 1873 in Linschoten (Ut). Marijtje werd 40 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Van Dirk en Marijtje zijn tien kinderen bekend:

1  Niesje van Kampen is geboren op donderdag 1 februari 1855 in Achttienhoven (Ut), zie VIII-DZ.

2  Johanna van Kampen is geboren rond 1857, is overleden op donderdag 23 juni 1859 in Linschoten (Ut). Johanna werd ongeveer 2 jaar.

3  Cornelia van Kampen is geboren op woensdag 27 januari 1858 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-EA.

4  Johanna van Kampen is geboren op donderdag 8 december 1859 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 9 mei 1860 in Linschoten (Ut). Johanna werd 5 maanden en 1 dag.

5  Johanna van Kampen is geboren op zondag 6 april 1862 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 7 juni 1863 in Linschoten (Ut). Johanna werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

6  Johannes van Kampen is geboren op donderdag 21 januari 1864 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 2 februari 1864 in Linschoten (Ut). Johannes werd 12 dagen.

7  Johanna van Kampen is geboren op woensdag 5 april 1865 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 1 juli 1865 in Linschoten (Ut). Johanna werd 2 maanden en 26 dagen.

8  Dirkje van Kampen is geboren op woensdag 23 oktober 1867 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 25 januari 1868 in Linschoten (Ut). Dirkje werd 3 maanden en 2 dagen.

9  Marina van Kampen is geboren op maandag 26 juli 1869 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 6 september 1869 in Linschoten (Ut). Marina werd 1 maand en 11 dagen.

10  Cornelis van Kampen is geboren op donderdag 3 oktober 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 19 december 1873 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 22 november 1878 in Hekendorp (Ut) op 46-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Johanna van Zandwijk, dochter van Gerrit van Zandwijk en Adriana van der Beek. Johanna is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Montfoort (Ut).

Van Dirk en Johanna is een kind bekend:

11  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op vrijdag 21 november 1884 in Watergraafsmeer (Nh).

VII-BX  Johanna van Kampen (Jannetje), dochter van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op donderdag 5 september 1833 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 1 december 1894 in Abcoude Proostdij (Ut). Jannetje werd 61 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Jannetje trouwt op vrijdag 9 juli 1869 in Abcoude Proostdij (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 38-jarige Cornelis Verhoog, zoon van Matthijs Verhoog (Thijs) en Maria van der Kubben. Cornelis is geboren op vrijdag 24 december 1830 in Waverveen (Ut), is overleden op maandag 19 mei 1890 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelis werd 59 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

VII-BY  Cornelis van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op dinsdag 7 oktober 1834 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 4 mei 1897 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelis werd 62 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 19 juni 1865 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 30-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Geertruij Maria Blom, dochter van Hendrik Blom en Cornelia de Jong. Geertruij is geboren op woensdag 5 februari 1834 in Wilnis (Ut), is overleden voor vrijdag 13 september 1867. Geertruij werd hoogstens 33 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 13 september 1867 in Abcoude Proostdij (Ut) op 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Helena Smathoven, dochter van Johannes Smathoven en Maria de Dood. Helena is geboren op donderdag 12 januari 1837 in Abcoude Proostdij (Ut).

Van Cornelis en Helena zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes van Kampen is geboren op maandag 20 juli 1868 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-EB.

2  Matje van Kampen is geboren op vrijdag 1 december 1871 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 10 januari 1872 in Abcoude Proostdij (Ut). Matje werd 1 maand en 9 dagen.

3  Maria Cornelia van Kampen is geboren op dinsdag 24 december 1872 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 26 januari 1873 in Abcoude Proostdij (Ut). Maria werd 1 maand en 2 dagen.

4  Cornelia Maria van Kampen is geboren op woensdag 18 maart 1874 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-EC.

5  Maria Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 5 januari 1877 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-ED.

VII-BZ  Dirkje van Kampen, dochter van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op zondag 14 januari 1838 in Linschoten (Ut).

Dirkje trouwt op vrijdag 12 september 1873 in Abcoude Proostdij (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Bartholomeus Jansen, zoon van Volquerus Jansen en Maria Ockerman. Bartholomeus is geboren rond 1841 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 31 oktober 1899 in Ouder-Amstel (Nh). Bartholomeus werd ongeveer 58 jaar.

Bartholomeus was eerder gehuwd (1) met Christina Koster.

Van Bartholomeus en Dirkje is een kind bekend:

1  Cornelis Volquerus Johannes Jansen is geboren rond 1875 in Ouder-Amstel (Nh), zie VIII-EE.

VII-CA  Gerrit van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), boerenarbeider, is geboren op donderdag 18 juni 1840 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 2 november 1915 in Woerden (Ut). Gerrit werd 75 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 18 november 1864 in Linschoten (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia van Geffen, dochter van Cornelis van Geffen en Annigje van den Haaven. Cornelia is geboren op donderdag 7 april 1842 in Hagestein (Ut), is overleden op zondag 23 oktober 1921 in Woerden (Ut). Cornelia werd 79 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Gerrit en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 9 september 1865 in Linschoten (Ut), zie VIII-EF.

2  Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 7 december 1866 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 3 juni 1867 in Linschoten (Ut). Johanna werd 5 maanden en 27 dagen.

3  Cornelis Willem van Kampen is geboren op dinsdag 17 maart 1868 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 14 augustus 1918 in Woerden (Ut). Cornelis werd 50 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

4  Jan van Kampen is geboren op zondag 3 oktober 1869 in Linschoten (Ut), zie VIII-EG.

5  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zondag 7 januari 1872 in Linschoten (Ut).

6  Johanna van Kampen is geboren op woensdag 4 december 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 27 november 1931 in Woerden (Ut). Johanna werd 58 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

7  Niesje van Kampen is geboren op zondag 22 november 1874 in Linschoten (Ut), zie VIII-EH.

8  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zondag 10 december 1876 in Linschoten (Ut).

9  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zondag 21 oktober 1877 in Linschoten (Ut).

10  Dorothea van Kampen is geboren op zondag 20 februari 1881 in Linschoten (Ut), zie VIII-EI.

11  Theodorus van Kampen is geboren op vrijdag 23 februari 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 11 september 1883 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 6 maanden en 19 dagen.

VII-CB  Johannes van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op dinsdag 14 maart 1843 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 23 februari 1922 in Woerden (Ut). Johannes werd 78 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 9 november 1866 in Linschoten (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Teuntje Boekraad, dochter van Zeeger Boekraad en Adriana Krooijmans. Teuntje is geboren op zaterdag 15 juli 1837 in Cabauw (Ut), is overleden op zaterdag 13 juli 1912 in Linschoten (Ut). Teuntje werd 74 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Teuntje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis van Kampen is geboren op vrijdag 14 februari 1868 in Linschoten (Ut), zie VIII-EJ.

2  Petrus Adrianus van Kampen is geboren rond 1869 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 9 juni 1873 in Linschoten (Ut). Petrus werd ongeveer 4 jaar.

3  Petrus Johannes van Kampen is geboren op donderdag 14 oktober 1869 in Linschoten (Ut).

4  Jan van Kampen is geboren op zaterdag 27 januari 1872 in Linschoten (Ut), zie VIII-EK.

5  Adrianus Pieter van Kampen is geboren op vrijdag 6 februari 1874 in Linschoten (Ut), zie VIII-EL.

6  Adriana van Kampen is geboren op maandag 31 juli 1876 in Linschoten (Ut), zie VIII-EM.

7  Agnes van Kampen is geboren op vrijdag 7 september 1877 in Linschoten (Ut), zie VIII-EN.

8  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op vrijdag 6 september 1878 in Linschoten (Ut).

9  Nicolaas van Kampen is geboren op maandag 21 juli 1879 in Linschoten (Ut), zie VIII-EO.

10  Jozina van Kampen is geboren op maandag 6 september 1880 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 1 maart 1881 in Linschoten (Ut). Jozina werd 5 maanden en 23 dagen.

VII-CC  Adriana van Kampen, dochter van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-Z), is geboren op dinsdag 2 juli 1844 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 15 mei 1914 in Linschoten (Ut). Adriana werd 69 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Adriana trouwt op maandag 13 november 1865 in Linschoten (Ut) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hendrik van Eck, zoon van Pieter van Eck en Dina van Dijk. Hendrik is geboren rond 1842 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 15 december 1906 in Linschoten (Ut). Hendrik werd ongeveer 64 jaar.

Van Hendrik en Adriana zijn twaalf kinderen bekend:

1  Pieter van Eck is geboren op zondag 6 mei 1866 in Linschoten (Ut), zie VIII-EP.

2  Agnis van Eck is geboren op donderdag 30 januari 1868 in Linschoten (Ut), zie VIII-EQ.

3  Cornelis van Eck is geboren op dinsdag 14 september 1869 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 12 februari 1931 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 61 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

4  Dina van Eck is geboren op zondag 18 december 1870 in Linschoten (Ut), zie VIII-ER.

5  Hendrik van Eck is geboren op zondag 9 februari 1873 in Linschoten (Ut), zie VIII-ES.

6  Johanna van Eck is geboren op maandag 5 juli 1875 in Linschoten (Ut).

7  Johannes van Eck is geboren op dinsdag 17 december 1878 in Linschoten (Ut), zie VIII-ET.

8  Cornelis van Eck is geboren op zondag 20 juni 1880 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 10 april 1898 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 17 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

9  Theodorus van Eck is geboren op dinsdag 22 november 1881 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 26 april 1884 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 2 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

10  Elizabeth van Eck is geboren op donderdag 5 april 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 10 februari 1884 in Linschoten (Ut). Elizabeth werd 10 maanden en 5 dagen.

11  Theodorus van Eck is geboren op zondag 12 oktober 1884 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op dinsdag 24 november 1908 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 24 jaar, 1 maand en 12 dagen.

12  Elisabeth Lijsje van Eck is geboren op donderdag 9 december 1886 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 20 mei 1888 in Linschoten (Ut). Elisabeth werd 1 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VII-CD  Maria Cornelia Vendrik, dochter van Arie Vendrik (VI-AB) en Maria Langendijk, is geboren op dinsdag 28 oktober 1823 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 11 juli 1904 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 80 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 26 juli 1851 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Smaling, zoon van Pieter Smaling en Maria van Melsen. Hendrik is geboren op donderdag 16 augustus 1821 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 19 april 1873 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Hendrik werd 51 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Hendrik en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Adrianus Smaling is geboren op maandag 5 januari 1852 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

2  Maria Cornelia Smaling is geboren op dinsdag 12 september 1854 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 2 oktober 1872 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 18 jaar en 20 dagen.

3  Peter Smaling is geboren op dinsdag 25 augustus 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

4  Levenloos kind Smaling is ter wereld gekomen op maandag 24 januari 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

5  Arie Smaling is geboren op vrijdag 2 november 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Johannes Smaling is geboren op dinsdag 25 augustus 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 29 maart 1869 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johannes werd 5 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

7  Elizabeth Susanna Smaling is geboren op vrijdag 27 november 1868 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 14 april 1948 in De Bilt (Ut). Elizabeth werd 79 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

VII-CE  Adrianus Vendrik, zoon van Arie Vendrik (VI-AB) en Maria Langendijk, is geboren op maandag 20 maart 1826 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 5 december 1870 in Nieuwer-Amstel (Nh). Adrianus werd 44 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 9 juli 1857 in Aalsmeer (Nh) op 31-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Bernandina Maria Tholen ook genaamd Tolen, dochter van Gerrit Tholen en Grietje Piet. Bernandina is geboren op donderdag 24 september 1829 in Aalsmeer (Nh), is overleden op zaterdag 9 juni 1866 in Nieuwer-Amstel (Nh). Bernandina werd 36 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Van Adrianus en Bernandina zijn vier kinderen bekend:

1  Gerarda Vendrik is geboren op zondag 31 januari 1858 in Aalsmeer (Nh), is overleden op woensdag 1 september 1858 in Aalsmeer (Nh). Gerarda werd 7 maanden en 1 dag.

2  Adrianus Vendrik is geboren rond september 1859 in Aalsmeer (Nh), is overleden op donderdag 17 januari 1861 in Aalsmeer (Nh). Adrianus werd ongeveer 1 jaar en 4 maanden.

3  Gerarda Vendrik is geboren op woensdag 12 juni 1861 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op zondag 16 juli 1865 in Nieuwer-Amstel (Nh). Gerarda werd 4 jaar, 1 maand en 4 dagen.

4  Gerarda Vendrik is geboren rond 1866 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie VIII-EU.

Adrianus trouwt op woensdag 23 oktober 1867 in Nieuwer-Amstel (Nh) op 41-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Jansje van Hooven. Jansje is geboren op donderdag 14 maart 1822 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op maandag 27 december 1880 in Nieuwer-Amstel (Nh). Jansje werd 58 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Jansje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Agtersloot.

VII-CF  Cornelia Vendrik, dochter van Arie Vendrik (VI-AB) en Maria Langendijk, is geboren op zondag 12 oktober 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 2 oktober 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelia werd 30 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 9 september 1858 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan de Kruijf, zoon van Jan de Kruijff en Geertruida Oremus. Jan is geboren op vrijdag 23 januari 1835 in Breukelen-St.Pieters (Ut), is overleden op dinsdag 22 december 1914 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jan werd 79 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind de Kruijf is ter wereld gekomen op dinsdag 27 september 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

VII-CG  Johannes Vendrik, zoon van Arie Vendrik (VI-AB) en Maria Langendijk, is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 4 februari 1858 in Ouder-Amstel (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Maria Hilhorst, dochter van Hannes Hilhorst en Maria Jans Schultins. Anna is geboren op dinsdag 10 april 1832 in Eemnes (Ut).

Van Johannes en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Vendrik is geboren op woensdag 17 november 1858 in Ouder-Amstel (Nh), zie VIII-EV.

2  Johanna Vendrik is geboren rond april 1861 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op vrijdag 20 december 1861 in Ouder-Amstel (Nh). Johanna werd ongeveer 8 maanden.

3  Johannes Vendrik is geboren op dinsdag 20 oktober 1863 in Amsterdam (Nh), zie VIII-EW.

4  Cornelia Petronella Vendrik is geboren rond 1874 in Amsterdam (Nh), zie VIII-EX.

VII-CH  Catharina van der Lee, dochter van Huijbert van der Lee en Johanna Griffioen (Antje) (VI-AG), is geboren op dinsdag 27 september 1831 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op woensdag 27 december 1882 in Veldhuizen (Ut). Catharina werd 51 jaar en 3 maanden.

Catharina trouwt op maandag 31 augustus 1863 in Kamerik (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Gijsbertus Blom, zoon van Willem Blom en Johanna Verhoef (Janna). Gijsbertus is geboren op zaterdag 12 september 1835 in Zegveld (Ut), is overleden op woensdag 30 maart 1910 in Veldhuizen (Ut). Gijsbertus werd 74 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Gijsbertus was later gehuwd (2) met Gerrigje Vernooij.

Van Gijsbertus en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Geertruida Blom is geboren op zondag 11 oktober 1868 in Veldhuizen (Ut), zie VIII-EY.

2  Johanna Blom is geboren op maandag 20 juni 1870 in Veldhuizen (Ut), is overleden op woensdag 4 augustus 1937 in Utrecht (Ut). Johanna werd 67 jaar, 1 maand en 15 dagen.

VII-CI  Adrianus van der Lee, zoon van Huijbert van der Lee en Johanna Griffioen (Antje) (VI-AG), bouwman en veehouder, is geboren op donderdag 31 juli 1834 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op dinsdag 15 februari 1898 in Kamerik (Ut). Adrianus werd 63 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Adrianus trouwt op maandag 31 augustus 1863 in Kamerik (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertrui de Ruwe, dochter van Jan de Ruwe en Teuntje Broere. Geertrui is geboren op zaterdag 26 november 1836 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op maandag 26 december 1921 in Kamerik (Ut). Geertrui werd 85 jaar en 1 maand.

Van Adrianus en Geertrui zijn zestien kinderen bekend:

1  Huibert van der Lee is geboren op zaterdag 11 juni 1864 in Kamerik (Ut), zie VIII-EZ.

2  Anthonia van der Lee is geboren op vrijdag 11 augustus 1865 in Kamerik (Ut), zie VIII-FA.

3  Geertje van der Lee is geboren op vrijdag 24 augustus 1866 in Kamerik (Ut), zie VIII-FB.

4  Jan van der Lee is geboren op vrijdag 13 september 1867 in Kamerik (Ut), zie VIII-FC.

5  Gijsbertus van der Lee is geboren op donderdag 23 juli 1868 in Kamerik (Ut), is ongehuwd overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Kamerik (Ut). Gijsbertus werd 31 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

6  Johanna van der Lee is geboren op zaterdag 16 oktober 1869 in Kamerik (Ut).

7  Johannes van der Lee is geboren op vrijdag 23 december 1870 in Kamerik (Ut), is overleden op maandag 4 maart 1872 in Kamerik (Ut). Johannes werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

8  Adriana van der Lee is geboren op vrijdag 9 februari 1872 in Kamerik (Ut), zie VIII-FD.

9  Johannes van der Lee is geboren op zaterdag 18 januari 1873 in Kamerik (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 12 februari 1931 in Kamerik (Ut). Johannes werd 58 jaar en 25 dagen.

10  Catharina van der Lee is geboren op donderdag 5 februari 1874 in Kamerik (Ut), is overleden op woensdag 11 februari 1874 in Kamerik (Ut). Catharina werd 6 dagen.

11  Antonius van der Lee is geboren op zaterdag 30 januari 1875 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 22 juni 1884 in Kamerik (Ut). Antonius werd 9 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

12  Pieter van der Lee is geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 10 december 1876 in Kamerik (Ut). Pieter werd 10 maanden en 2 dagen.

13  Engeltje van der Lee is geboren op vrijdag 6 juli 1877 in Kamerik (Ut), zie VIII-FE.

14  Kaatje van der Lee is geboren op vrijdag 18 oktober 1878 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 24 september 1938 in Woerden (Ut). Kaatje werd 59 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

15  Antonia Maria van der Lee is geboren op dinsdag 10 februari 1880 in Kamerik (Ut), is overleden op woensdag 25 augustus 1897 in Kamerik (Ut). Antonia werd 17 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

16  Pieter van der Lee is geboren op zondag 18 september 1881 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 19 juni 1886 in Kamerik (Ut). Pieter werd 4 jaar, 9 maanden en 1 dag.

VII-CJ  Aaltje van Rooijen, dochter van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-AH), is geboren op vrijdag 7 april 1826 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 9 oktober 1864 in Bodegraven (Zh). Aaltje werd 38 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Aaltje trouwt op vrijdag 22 augustus 1851 in Bodegraven (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Hendrik van Dijk, zoon van Antje van Dijk. Johannes is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Dordrecht (Zh).

Van Johannes en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Maria van Dijk is geboren op woensdag 8 september 1852 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 19 februari 1856 in Bodegraven (Zh). Cornelia werd 3 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

2  Johannes Hendrikus van Dijk is geboren op donderdag 24 november 1853 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 27 januari 1854 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 2 maanden en 3 dagen.

3  Bastiaan van Dijk is geboren op donderdag 1 maart 1855 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 16 juli 1855 in Bodegraven (Zh). Bastiaan werd 4 maanden en 15 dagen.

4  Cornelis Johannes van Dijk is geboren op vrijdag 5 september 1856 in Bodegraven (Zh), zie VIII-FF.

5  Bastiaan van Dijk is geboren op maandag 25 oktober 1858 in Bodegraven (Zh), zie VIII-FG.

6  Theodorus van Dijk is geboren op donderdag 31 januari 1861 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 6 februari 1861 in Bodegraven (Zh). Theodorus werd 6 dagen.

7  Johannes van Dijk is geboren op donderdag 31 januari 1861 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 6 februari 1861 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 6 dagen.

8  Johannes Hendrikus van Dijk is geboren op donderdag 30 januari 1862 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 7 juli 1862 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 5 maanden en 7 dagen.

9  Levenloos kind van Dijk is ter wereld gekomen op dinsdag 28 juli 1863 in Bodegraven (Zh).

10  Levenloos kind van Dijk is ter wereld gekomen op zaterdag 10 september 1864.

VII-CK  Gijsje van Rooijen, dochter van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-AH), is geboren op dinsdag 21 mei 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 18 februari 1910 in Bodegraven (Zh). Gijsje werd 76 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Gijsje trouwt op vrijdag 10 mei 1861 in Bodegraven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Groenendijk, zoon van Teunis Groenendijk en Engel Blom. Jan is geboren op woensdag 2 juli 1828 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 10 februari 1894 in Bodegraven (Zh). Jan werd 65 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Jan en Gijsje zijn tien kinderen bekend:

1  Anthonius Groenendijk (Teunis) is geboren op zondag 2 maart 1862 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 18 juli 1880 in Bodegraven (Zh). Teunis werd 18 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

2  Johanna Groenendijk is geboren op donderdag 17 december 1863 in Bodegraven (Zh).

3  Johannes Martinus Groenendijk is geboren op zondag 26 maart 1865 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 21 april 1865 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 26 dagen.

4  Alida Groenendijk is geboren op woensdag 31 oktober 1866 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 11 juni 1867 in Bodegraven (Zh). Alida werd 7 maanden en 11 dagen.

5  Johannes Martinus Groenendijk is geboren op donderdag 19 maart 1868 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 1 maart 1872 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 3 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

6  Levenloos kind Groenendijk is ter wereld gekomen op maandag 14 februari 1870 in Bodegraven (Zh).

7  Levenloos kind Groenendijk is ter wereld gekomen op dinsdag 2 mei 1871 in Bodegraven (Zh).

8  Levenloos kind Groenendijk is ter wereld gekomen op woensdag 8 mei 1872 in Bodegraven (Zh).

9  Engeltje Groenendijk is geboren op vrijdag 27 juni 1873 in Bodegraven (Zh), zie VIII-FH.

10  Dirkje Groenendijk is geboren op maandag 9 december 1878 in Bodegraven (Zh), zie VIII-FI.

VII-CL  Johannes van Rooijen, zoon van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-AH), is geboren op zondag 15 november 1835 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 11 oktober 1876 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 40 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 24 januari 1868 in Bodegraven (Zh) op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna van Kanten, dochter van Nicolaas van Kanten en Gerarda van Rooijen. Johanna is geboren op zaterdag 13 december 1834 in Broek (Zh), is overleden op zaterdag 23 juni 1894 in Gouda (Zh). Johanna werd 59 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Johanna was later gehuwd (2) met Leonardus Straver.

VII-CM  Geertruida van Rooijen (Geertje), dochter van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-AH), is geboren op maandag 13 september 1841 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 19 oktober 1913 in Zwammerdam (Zh). Geertje werd 72 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 7 januari 1865 in Bodegraven (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Anthonie Weerdenburg, zoon van Aart Weerdenburg en Teuntje Welleman. Anthonie is geboren op zondag 10 juli 1836 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 11 juli 1915 in Zwammerdam (Zh). Anthonie werd 79 jaar en 1 dag.

Van Anthonie en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Levenloos kind Weerdenburg is ter wereld gekomen op dinsdag 12 februari 1867 in Zwammerdam (Zh).

2  Arie Weerdenburg is geboren op dinsdag 12 februari 1867 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 15 februari 1867 in Zwammerdam (Zh). Arie werd 3 dagen.

3  Alida Weerdenburg is geboren op woensdag 11 november 1868 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 11 augustus 1878 in Zwammerdam (Zh). Alida werd 9 jaar en 9 maanden.

4  Johanna Weerdenburg is geboren op maandag 3 oktober 1870 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor donderdag 16 januari 1873. Johanna werd hoogstens 2 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

5  Johanna Weerdenburg is geboren op donderdag 16 januari 1873 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 1 september 1878 in Zwammerdam (Zh). Johanna werd 5 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

6  Arie Weerdenburg is geboren op woensdag 12 mei 1875 in Zwammerdam (Zh), zie VIII-FJ.

7  Theodora Weerdenburg is geboren op zaterdag 31 maart 1877 in Zwammerdam (Zh).

8  Alida Johanna Weerdenburg is geboren op donderdag 3 april 1879 in Zwammerdam (Zh), is overleden op maandag 29 oktober 1883 in Zwammerdam (Zh). Alida werd 4 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

9  Antonia Johanna Weerdenburg is geboren op maandag 3 januari 1881 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 21 juli 1885 in Zwammerdam (Zh). Antonia werd 4 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

10  Johannes Weerdenburg is geboren op zaterdag 28 oktober 1882 in Zwammerdam (Zh), is overleden op maandag 5 november 1883 in Zwammerdam (Zh). Johannes werd 1 jaar en 8 dagen.

VII-CN  Arie Vermeij, zoon van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AJ), is geboren op maandag 11 september 1826 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 17 december 1892 in Harmelen (Ut). Arie werd 66 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Arie trouwt op woensdag 4 mei 1853 in Utrecht (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Ida Galicotten ook genaamd Galiciotti, dochter van Johannes Andreas Gallicciotti en Johanna van Zeijl. Ida is geboren op zondag 23 december 1821 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 14 februari 1900 in Harmelen (Ut). Ida werd 78 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Van Arie en Ida zijn zes kinderen bekend:

1  Agnes Cornelia Vermeij is geboren op donderdag 23 maart 1854 in Harmelen (Ut), zie VIII-FK.

2  Maria Johanna Vermeij is geboren op donderdag 7 juni 1855 in Harmelen (Ut).

3  Johannes Andreas Vermeij is geboren op dinsdag 28 april 1857 in Harmelen (Ut).

4  Johannes Bernardus Vermeij is geboren op dinsdag 21 juni 1859 in Harmelen (Ut), zie VIII-FL.

5  Johanna Maria Vermeij is geboren op dinsdag 11 juni 1861 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 27 september 1861 in Harmelen (Ut). Johanna werd 3 maanden en 16 dagen.

6  Alida Vermeij is geboren op woensdag 11 maart 1863 in Harmelen (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 22 januari 1891 in Harmelen (Ut). Alida werd 27 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

VII-CO  Adrianus Vermeij, zoon van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AJ), is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 30 september 1892 in Wijk bij Duurstede (Ut). Adrianus werd 61 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 31 oktober 1862 in Werkhoven (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia de Bie, dochter van Cornelis de Bie en Theodora Scherpenzeel. Cornelia is geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Werkhoven (Ut), is overleden op donderdag 27 december 1906 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia werd 72 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Adrianus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Agnes Vermeij is geboren op zaterdag 13 februari 1864 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 18 mei 1925 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia werd 61 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

2  Cornelia Theodorus Vermeij is geboren op zaterdag 23 september 1865 in Wijk bij Duurstede (Ut), zie VIII-FM.

3  Adriana Johanna Vermeij is geboren op zaterdag 22 juni 1867 in Wijk bij Duurstede (Ut), zie VIII-FN.

4  Adriana Theodora Vermeij is geboren op maandag 20 september 1869 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op zaterdag 1 mei 1920 in Wijk bij Duurstede (Ut). Adriana werd 50 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

5  Agnes Vermeij is geboren op vrijdag 8 december 1871 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op dinsdag 6 april 1926 in Wijk bij Duurstede (Ut). Agnes werd 54 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

6  Cornelis Adrianus Vermeij is geboren op maandag 12 april 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut), zie VIII-FO.

VII-CP  Margaretha Vermeij, dochter van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AJ), is geboren op zondag 17 mei 1835 in Harmelen (Ut).

Margaretha trouwt op zaterdag 7 november 1868 in Loosdrecht (Nh) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Johannes van het Nederend, zoon van Cornelis van het Nederend en Willemijntje Hollaar. Johannes is geboren rond 1833 in Loosdrecht (Nh), is overleden op zaterdag 5 oktober 1901 in Loosdrecht (Nh). Johannes werd ongeveer 68 jaar.

VII-CQ  Bernardus Vermeij, zoon van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AJ), is geboren op dinsdag 9 oktober 1838 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 2 maart 1905 in Woerden (Ut). Bernardus werd 66 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Bernardus trouwt op woensdag 14 augustus 1867 in Utrecht (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Anna van Eijk, dochter van Lambertus van Eijk en Rijna Tesseling. Adriana is geboren op woensdag 6 oktober 1841 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 17 april 1895 in Woerden (Ut). Adriana werd 53 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Bernardus en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Agnes Vermeij is geboren op dinsdag 1 maart 1870 in Utrecht (Ut), zie VIII-FP.

2  Reina Anna Vermeij is geboren rond 1872 in Woerden (Ut), zie VIII-FQ.

3  Johanna Agnes Vermeij is geboren op dinsdag 26 mei 1874 in Utrecht (Ut), zie VIII-FR.

4  Johannes Vermeij is geboren op maandag 26 februari 1877 in Woerden (Ut), zie VIII-FS.

5  Lambertus Vermeij is geboren op vrijdag 4 juli 1879 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 30 december 1879 in Woerden (Ut). Lambertus werd 5 maanden en 26 dagen.

6  Lambertus Vermeij is geboren op woensdag 19 januari 1881 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 5 juli 1906 in Woerden (Ut). Lambertus werd 25 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

VII-CR  Wijnand Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VI-AO) en Cornelia Schutter (Neeltje), is geboren op zaterdag 23 oktober 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op woensdag 30 mei 1849 in Wilnis (Ut). Wijnand werd 24 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Wijnand trouwt op donderdag 10 mei 1849 in Mijdrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje de Zwart, dochter van Martinus de Zwart (Maarten) en Ramberta Borst (Raampje). Antje is geboren op donderdag 24 maart 1825 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 5 november 1898 in Wilnis (Ut). Antje werd 73 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Antje was later gehuwd (2) met Hendrik Busker.

VII-CS  Helena Vendrig (Lena), dochter van Cornelis Vendrig (VI-AO) en Cornelia Schutter (Neeltje), is geboren op vrijdag 6 januari 1826 in Teckop (Ut), is overleden op vrijdag 29 maart 1912 in Nieuwkoop (Zh). Lena werd 86 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Lena trouwt op vrijdag 20 november 1857 in Nieuwkoop (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem van der Meer, zoon van Cornelis van der Meer en Emmigje Verhoef. Willem is geboren op zondag 1 juni 1828 in Achttienhoven (Ut of Zh), is overleden op zaterdag 16 augustus 1890 in Nieuwkoop (Zh). Willem werd 62 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Willem en Lena zijn vijf kinderen bekend:

1  Emerentiana van der Meer is geboren op maandag 11 oktober 1858 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-FT.

2  Levenloos kind van der Meer is ter wereld gekomen op zaterdag 3 december 1859 in Nieuwkoop (Zh).

3  Cornelis van der Meer is geboren op woensdag 13 februari 1861 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-FU.

4  Levenloos kind van der Meer is ter wereld gekomen op zondag 29 maart 1863 in Nieuwkoop (Zh).

5  Jacob van der Meer is geboren op dinsdag 7 februari 1865 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-FV.

VII-CT  Dirk van Dijk, zoon van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AP), is geboren op woensdag 1 december 1830 in Snelrewaard (Ut), is overleden op donderdag 17 januari 1889 in Willeskop (Ut). Dirk werd 58 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Dirk trouwt op woensdag 19 november 1856 in Linschoten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Benschop, dochter van Maria Benschop. Maria is geboren op zaterdag 26 januari 1833 in Jutphaas (Ut), is overleden op vrijdag 30 januari 1885 in Willeskop (Ut). Maria werd 52 jaar en 4 dagen.

Van Dirk en Maria zijn vijftien kinderen bekend:

1  Louis van Dijk is geboren op maandag 25 januari 1858 in Willeskop (Ut), zie VIII-FW.

2  Maria van Dijk is geboren op zondag 6 februari 1859 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 1 september 1859 in Willeskop (Ut). Maria werd 6 maanden en 26 dagen.

3  Jan van Dijk is geboren rond 1860 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 27 november 1864 in Willeskop (Ut). Jan werd ongeveer 4 jaar.

4  Maria van Dijk is geboren op woensdag 15 februari 1860 in Willeskop (Ut), zie VIII-FX.

5  Marrigje van Dijk is geboren op maandag 4 maart 1861 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 3 december 1872 in Willeskop (Ut). Marrigje werd 11 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

6  Jan van Dijk is geboren op dinsdag 21 oktober 1862 in Willeskop (Ut).

7  Wijnand van Dijk is geboren op zaterdag 19 maart 1864 in Willeskop (Ut), zie VIII-FY.

8  Jan van Dijk is geboren op donderdag 22 juni 1865 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 31 januari 1867 in Willeskop (Ut). Jan werd 1 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

9  Theodorus van Dijk is geboren op maandag 16 juli 1866 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 22 oktober 1866 in Willeskop (Ut). Theodorus werd 3 maanden en 6 dagen.

10  Jan van Dijk is geboren op zaterdag 31 augustus 1867 in Willeskop (Ut), zie VIII-FZ.

11  Antje van Dijk is geboren op zaterdag 27 februari 1869 in Willeskop (Ut).

12  Wijntje van Dijk is geboren op maandag 7 november 1870 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 20 juli 1871 in Willeskop (Ut). Wijntje werd 8 maanden en 13 dagen.

13  Theodorus van Dijk is geboren op donderdag 18 juli 1872 in Willeskop (Ut).

14  Marinus van Dijk is geboren op zondag 22 maart 1874 in Willeskop (Ut), zie VIII-GA.

15  Johannes van Dijk is geboren op donderdag 27 september 1877 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 9 juni 1881 in Willeskop (Ut). Johannes werd 3 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

VII-CU  Anthonia van Dijk (Teuntje), dochter van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AP), is geboren op vrijdag 25 januari 1833 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zondag 28 mei 1916 in Willeskop (Ut). Teuntje werd 83 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Teuntje trouwt op vrijdag 24 maart 1854 in Willeskop (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Ludovicus Emaus, zoon van Mathijs Emaus en Johanna van Dijk. Ludovicus is geboren op zondag 6 januari 1833 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 16 november 1886 in Willeskop (Ut). Ludovicus werd 53 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Ludovicus en Teuntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Ludovicus Emaus is geboren rond 1855 in Willeskop (Ut), zie VIII-GB.

2  Janna Emaus is geboren op maandag 5 mei 1856 in Willeskop (Ut), zie VIII-GC.

3  Marta Emaus is geboren op woensdag 12 augustus 1857 in Willeskop (Ut), zie VIII-GD.

4  Geertje Emaus is geboren op woensdag 16 februari 1859 in Willeskop (Ut), is ongehuwd overleden op woensdag 1 maart 1905 in Willeskop (Ut). Geertje werd 46 jaar en 13 dagen.

5  Martha Emaus is geboren op woensdag 19 december 1860 in Willeskop (Ut), is ongehuwd overleden op zaterdag 8 mei 1909 in Willeskop (Ut). Martha werd 48 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

6  Anna Emaus (Antje) is geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 22 juli 1863 in Willeskop (Ut). Antje werd 1 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

7  Antonia Emaus is geboren op dinsdag 14 november 1865 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 8 mei 1867 in Willeskop (Ut). Antonia werd 1 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

8  Anna Emaus is geboren op donderdag 31 januari 1867 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 6 mei 1867 in Willeskop (Ut). Anna werd 3 maanden en 5 dagen.

9  Antonia Emaus is geboren op vrijdag 23 oktober 1868 in Willeskop (Ut), zie VIII-GE.

10  Johannes Emaus is geboren op maandag 13 april 1874 in Willeskop (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 11 juni 1908 in Utrecht (Ut). Johannes werd 34 jaar, 1 maand en 29 dagen.

11  Martinus Emaus is geboren op maandag 5 april 1875 in Willeskop (Ut), zie VIII-GF.

12  Johanna Emaus is geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Willeskop (Ut).

VII-CV  Johanna van Dijk, dochter van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AP), is geboren op zondag 12 april 1835 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 15 april 1871 in Oudewater (Ut). Johanna werd 36 jaar en 3 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 28 april 1865 in Hoenkoop (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 39-jarige Jacobus van Engelen, zoon van Johannes van Engelen en Annigje van der Zwart. Jacobus is geboren op zondag 22 januari 1826 in Oudewater (Ut), is overleden op woensdag 25 februari 1903 in Oudewater (Ut). Jacobus werd 77 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jacobus was later gehuwd (2) met Lena Vermeij.

Van Jacobus en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes van Engelen is geboren op maandag 19 februari 1866 in Oudewater (Ut), is overleden op donderdag 24 mei 1866 in Oudewater (Ut). Johannes werd 3 maanden en 5 dagen.

2  Louis van Engelen is geboren op maandag 14 oktober 1867 in Oudewater (Ut), is overleden op zondag 10 november 1867 in Oudewater (Ut). Louis werd 27 dagen.

3  Johanna van Engelen is geboren op maandag 14 december 1868 in Oudewater (Ut), is overleden op zondag 21 februari 1869 in Oudewater (Ut). Johanna werd 2 maanden en 7 dagen.

4  Marrigje van Engelen is geboren op woensdag 4 januari 1871 in Oudewater (Ut), zie VIII-GG.

VII-CW  Wijntje van Dijk, dochter van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AP), is geboren op maandag 30 oktober 1837 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 21 augustus 1869 in Linschoten (Ut). Wijntje werd 31 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Wijntje trouwt op vrijdag 23 november 1860 in Hoenkoop (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerardus Mink, zoon van Cornelis Mink en Geertruida Roskam. Gerardus is geboren op woensdag 12 juni 1833 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 17 december 1916 in Linschoten (Ut). Gerardus werd 83 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Gerardus was later gehuwd (2) met Anna van den Berg. Gerardus was later gehuwd (3) met Katharina Strien.

VII-CX  Wijnand van Dijk, zoon van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AP), is geboren op maandag 23 mei 1842 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 24 november 1927 in Oudewater (Ut). Wijnand werd 85 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Wijnand trouwt op dinsdag 22 november 1870 in Willeskop (Ut) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jacoba Boersma, dochter van Pier Baukes Boersma en Elizabeth Haaijen. Jacoba is geboren rond 1849 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 9 april 1924 in Oudewater (Ut). Jacoba werd ongeveer 75 jaar.

Van Wijnand en Jacoba zijn tien kinderen bekend:

1  Loef van Dijk is geboren op donderdag 24 augustus 1871 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-GH.

2  Johannes van Dijk is geboren op dinsdag 29 juli 1873 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-GI.

3  Elizabeth van Dijk is geboren op maandag 28 september 1874 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-GJ.

4  Margaretha van Dijk is geboren op zaterdag 28 oktober 1876 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-GK.

5  Pieternella van Dijk is geboren op maandag 2 september 1878 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-GL.

6  Wijntje van Dijk is geboren op donderdag 30 september 1880 in Snelrewaard (Ut).

7  Theodorus van Dijk is geboren op donderdag 23 november 1882 in Oudewater (Ut), is overleden op dinsdag 17 april 1883 in Oudewater (Ut). Theodorus werd 4 maanden en 25 dagen.

8  Dirk van Dijk is geboren op dinsdag 9 september 1884 in Oudewater (Ut), zie VIII-GM.

9  Christianus Hendrikus van Dijk is geboren op dinsdag 24 april 1888 in Oudewater (Ut), is overleden op donderdag 26 december 1889 in Oudewater (Ut). Christianus werd 1 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

10  Christiaan Hendrik van Dijk is geboren op dinsdag 25 november 1890 in Oudewater (Ut), zie VIII-GN.

VII-CY  Johanna Maria van Kuijk, dochter van Willem van Kuijk en Hendrika Vendrik (VI-AQ), is geboren op maandag 4 februari 1856 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 13 mei 1920 in Harmelen (Ut). Johanna werd 64 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Johanna trouwt op dinsdag 12 november 1878 in Harmelen (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Voorn, zoon van Gerrit Voorn en Hendrika van der Tol. Klaas is geboren op vrijdag 23 september 1853 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op zaterdag 9 mei 1931 in Harmelen (Ut). Klaas werd 77 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Klaas en Johanna zijn zestien kinderen bekend:

1  Hendrika Maria Voorn is geboren op donderdag 31 juli 1879 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 19 augustus 1879 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 19 dagen.

2  Wilhelmus Voorn is geboren op donderdag 3 juni 1880 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 2 februari 1882 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd 1 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

3  Hendrika Voorn is geboren op zondag 26 juni 1881 in Harmelen (Ut), zie VIII-GO.

4  Gerardus Voorn is geboren op donderdag 8 juni 1882 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 18 september 1882 in Harmelen (Ut). Gerardus werd 3 maanden en 10 dagen.

5  Hendrika Maria Voorn is geboren op zaterdag 14 juli 1883 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 30 november 1886 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 3 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

6  Nicolaas Voorn is geboren op maandag 29 september 1884 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 24 augustus 1885 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 10 maanden en 26 dagen.

7  Nicolaas Voorn is geboren op zaterdag 12 september 1885 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 23 september 1885 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 11 dagen.

8  Nicolaas Voorn is geboren op vrijdag 15 oktober 1886 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 29 juli 1887 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 9 maanden en 14 dagen.

9  Gerardus Voorn is geboren op donderdag 10 november 1887 in Harmelen (Ut), zie VIII-GP.

10  Hendrika Maria Voorn is geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Harmelen (Ut), is overleden op zondag 21 juli 1889 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 2 maanden en 4 dagen.

11  Hendrika Maria Voorn is geboren op maandag 28 april 1890 in Harmelen (Ut).

12  Wilhelmina Voorn is geboren op woensdag 15 juli 1891 in Harmelen (Ut), is overleden op zondag 6 september 1891 in Harmelen (Ut). Wilhelmina werd 1 maand en 22 dagen.

13  Joanna Maria Voorn is geboren op zondag 22 januari 1893 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 februari 1893 in Harmelen (Ut). Joanna werd 15 dagen.

14  Berdina Voorn is geboren op zaterdag 3 maart 1894 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 27 juli 1894 in Harmelen (Ut). Berdina werd 4 maanden en 24 dagen.

15  Wilhelmus Voorn is geboren op maandag 22 april 1895 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 30 augustus 1895 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd 4 maanden en 8 dagen.

16  Wilhelmus Voorn is geboren op dinsdag 20 juli 1897 in Harmelen (Ut).

VII-CZ  Maria Vendrik, dochter van Cornelis Vendrig (VI-AR) en Jannigje van der Tol, is geboren op maandag 9 februari 1857 in Ruwiel (Ut), is overleden op donderdag 23 april 1925 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 68 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 18 juni 1886 in Ruwiel (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit van Duin, zoon van Jan van Duijn en Teuntje de Wolf. Gerrit, overwegwachter, is geboren op dinsdag 5 november 1861 in Houten (Ut), is overleden op donderdag 23 april 1925 in Schalkwijk (Ut). Gerrit werd 63 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Gerrit en Maria is een kind bekend:

1  Johannes Cornelis Maria van Duin, schilder, is geboren op zaterdag 22 oktober 1887 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 28 juli 1911 in Wehl (Ge). Johannes werd 23 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

VII-DA  Nicolaas Vendrik, zoon van Cornelis Vendrig (VI-AR) en Jannigje van der Tol, is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 17 april 1926 in Arnhem (Ge). Nicolaas werd 67 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Nicolaas trouwt op vrijdag 25 april 1890 in Haarzuilens (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertruida Johanna Broekhuijse, dochter van Hendrikus Broekhuijse en Cornelia Mocking. Geertruida is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Haarzuilens (Ut), is overleden op zondag 10 februari 1907 in Arnhem (Ge). Geertruida werd 45 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Nicolaas en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna Vendrik is geboren op woensdag 16 september 1891 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 17 november 1891 in Zwammerdam (Zh). Cornelia werd 2 maanden en 1 dag.

2  Cornelis Hendrikus Vendrik is geboren op dinsdag 23 augustus 1892 in Zwammerdam (Zh), zie VIII-GQ.

3  Cornelia Johanna Vendrig is geboren rond 1895, is overleden op maandag 26 oktober 1896 in Vleuten (Ut). Cornelia werd ongeveer 1 jaar.

4  Joanna Geertruida Vendrig is geboren in juni 1896 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 17 november 1896 in Vleuten (Ut). Joanna werd 5 maanden.

5  Geertruida Maria Vendrig is geboren rond 1903 in Arnhem (Ge), is overleden op zondag 17 april 1904 in Arnhem (Ge). Geertruida werd ongeveer 1 jaar.

VII-DB  Cornelia Vendrik, dochter van Cornelis Vendrig (VI-AR) en Jannigje van der Tol, is geboren op maandag 29 december 1862 in Ruwiel (Ut), is overleden op woensdag 4 september 1929 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 66 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 8 november 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit van Rossum, zoon van Johannes van Rossum en Catharina van Dort. Gerrit is geboren op maandag 3 mei 1852 in Odijk, is overleden op zaterdag 29 januari 1916 in Vleuten (Ut). Gerrit werd 63 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Gerrit en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Catharina Johanna van Rossum is geboren op dinsdag 30 september 1890 in Breukelen-St.Pieters (Ut), zie VIII-GR.

2  Johanna van Rossum is geboren op zondag 23 augustus 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

3  Jansje van Rossum is geboren op dinsdag 9 augustus 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 29 maart 1893 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jansje werd 7 maanden en 20 dagen.

4  Maria van Rossum is geboren op vrijdag 4 augustus 1893 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-GS.

5  Johanna van Rossum is geboren op dinsdag 4 december 1894 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-GT.

6  Theodora van Rossum is geboren februari of maart 1896 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 28 mei 1896 in Vleuten (Ut). Theodora werd hoogstens 2 maanden en 29 dagen.

7  Alida van Rossum is geboren februari of maart 1896 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 7 mei 1896 in Vleuten (Ut). Alida werd hoogstens 2 maanden en 8 dagen.

8  Cornelia van Rossum is geboren rond juni 1897 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 14 februari 1898 in Vleuten (Ut). Cornelia werd ongeveer 8 maanden.

9  Johannes van Rossum is geboren rond vrijdag 10 juni 1898 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 22 augustus 1898 in Vleuten (Ut). Johannes werd ongeveer 2 maanden en 12 dagen.

10  Cornelia van Rossum is geboren rond juni 1902 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 12 november 1902 in Vleuten (Ut). Cornelia werd ongeveer 5 maanden.

11  Johannes van Rossum is geboren rond 1905 in Vleuten (Ut), is overleden op zondag 19 augustus 1906 in Vleuten (Ut). Johannes werd ongeveer 1 jaar.

VII-DC  Aaltje Vendrik, dochter van Cornelis Vendrig (VI-AR) en Jannigje van der Tol, is geboren op donderdag 29 juni 1865 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 17 december 1910 in Utrecht (Ut). Aaltje werd 45 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Aaltje trouwt op vrijdag 14 november 1890 in Ruwiel (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Ekelschot, zoon van Johannes Ekelschot en Neeltje Verbeij. Willem is geboren op woensdag 19 april 1865 in Aalsmeer (Nh).

Willem was later gehuwd (2) met Sophia Rietvelt.

VII-DD  Johanna Vendrig ook genaamd Vendrik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AS) en Joanna Bok, is geboren op vrijdag 10 november 1848 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 8 januari 1924 in Mijdrecht (Ut). Johanna werd 75 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 25 april 1874 in Mijdrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Hendrik van Schaik, zoon van Gerard van Schaik en Cornelia van den Berg. Hendrik is geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Mijdrecht (Ut), is overleden op maandag 5 februari 1883 in Mijdrecht (Ut). Hendrik werd 48 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Grietje Touw.

Van Hendrik en Johanna is een kind bekend:

1  Arie van Schaik is geboren op zondag 23 januari 1881 in Mijdrecht (Ut), zie VIII-GU.

Johanna trouwt op vrijdag 25 juli 1884 in Mijdrecht (Ut) op 35-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Dirk van Bijleveld, zoon van Hendrik van Bijleveld en Jannigje Passé. Dirk is geboren op donderdag 12 september 1850 in Wilnis (Ut), is overleden op zondag 19 oktober 1913 in Mijdrecht (Ut). Dirk werd 63 jaar, 1 maand en 7 dagen.

(ouders: Hendrik van Bijleveld en Jannetje Passe)

Van Dirk en Johanna zijn drie kinderen bekend:

2  Hendricus Wilhelmus van Bijleveld is geboren op vrijdag 8 januari 1886 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zondag 7 februari 1892 in Mijdrecht (Ut). Hendricus werd 6 jaar en 30 dagen.

3  Alida Johanna van Bijleveld is geboren op zondag 21 oktober 1888 in Mijdrecht (Ut), is overleden op vrijdag 19 december 1890 in Mijdrecht (Ut). Alida werd 2 jaar, 1 maand en 28 dagen.

4  Johanna Alida van Bijleveld is geboren op woensdag 20 januari 1892 in Mijdrecht (Ut), zie VIII-GV.

VII-DE  Cornelia Venderik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AS) en Aaltje van Ankeren, is geboren op maandag 15 mei 1854 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 14 juni 1918 in Uithoorn (Nh). Cornelia werd 64 jaar en 30 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 18 juni 1876 in Uithoorn (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Daalhuizen, zoon van Gerrit Daalhuizen en Hendrika Hoogeboom (Hijntje). Hendrik is geboren op zondag 8 mei 1853 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 13 februari 1927 in Mijdrecht (Ut). Hendrik werd 73 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Hendrik en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Gerard Daalhuizen is geboren op maandag 9 juli 1877 in Uithoorn (Nh), zie VIII-GW.

2  Theodorus Albertus Daalhuizen is geboren op maandag 7 juni 1880 in Uithoorn (Nh), zie VIII-GX.

3  Hendrika Daalhuizen is geboren op zondag 20 november 1881 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 28 maart 1882 in Uithoorn (Nh). Hendrika werd 4 maanden en 8 dagen.

4  Johannes Cornelis Daalhuizen is geboren rond 1883 in Uithoorn (Nh), zie VIII-GY.

5  Hendrik Daalhuizen is geboren op maandag 5 januari 1885 in Uithoorn (Nh), is overleden op donderdag 2 september 1886 in Uithoorn (Nh). Hendrik werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

6  Cornelis Daalhuizen is geboren op vrijdag 16 april 1886 in Uithoorn (Nh), zie VIII-GZ.

7  Hendrik Daalhuizen is geboren op vrijdag 15 maart 1889 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HA.

8  Albertus Jacobus Daalhuizen is geboren op woensdag 5 april 1893 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 7 januari 1894 in Uithoorn (Nh). Albertus werd 9 maanden en 2 dagen.

9  Jacobus Albertus Daalhuizen is geboren op woensdag 5 april 1893 in Uithoorn (Nh), is overleden op donderdag 29 maart 1894 in Uithoorn (Nh). Jacobus werd 11 maanden en 24 dagen.

10  Jan Daalhuizen is geboren op woensdag 29 april 1896 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HB.

VII-DF  Margaretha Vendrig ook genaamd Vend(e)rik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AS) en Aaltje van Ankeren, is geboren op woensdag 24 februari 1858 in Uithoorn (Nh), is overleden op woensdag 9 januari 1929 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Margaretha werd 70 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 19 mei 1881 in Uithoorn (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Johannes Hagenaars, zoon van Cornelis Hagenaars en Cornelia Sebregts. Johannes, fabrieksarbeider, is geboren op donderdag 29 september 1842 in Roosendaal (Nb), is overleden op zaterdag 1 november 1930 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Johannes werd 88 jaar, 1 maand en 3 dagen.

(ouders: Cornelis Hagenaars en Cornelia Sebregts of Lebregts)

Van Johannes en Margaretha zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Hagenaars is geboren op vrijdag 28 oktober 1881 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HC.

2  Theodorus Hagenaars is geboren op zaterdag 6 januari 1883 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HD.

3  Cornelia Hagenaars is geboren op maandag 29 juni 1885 in Mijdrecht (Ut), zie VIII-HE.

4  Alida Hagenaars is geboren op woensdag 16 november 1887 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HF.

5  Marinus Hagenaars is geboren op vrijdag 28 maart 1890 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HG.

6  Hendrikus Hagenaars is geboren op zaterdag 28 mei 1892 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HH.

7  Albertus Hagenaars is geboren op zaterdag 18 april 1896 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HI.

8  Gerardus Hagenaars is geboren op vrijdag 6 oktober 1899 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 7 oktober 1899 in Mijdrecht (Ut). Gerardus werd 1 dag.

9  Hendrika Hagenaars is geboren op vrijdag 26 oktober 1900 in Mijdrecht (Ut), zie VIII-HJ.

10  Elisabeth Hagenaars is geboren rond 1904, is overleden op maandag 24 oktober 1927 in Heel en Panheel (Li). Elisabeth werd ongeveer 23 jaar.

VII-DG  Theodora Vendrik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AS) en Aaltje van Ankeren, is geboren op vrijdag 24 januari 1862 in Mijdrecht (Ut), is overleden op donderdag 26 december 1929 in Uithoorn (Nh). Theodora werd 67 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Theodora trouwt op donderdag 30 juni 1881 in Uithoorn (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Stok, zoon van Cornelis Stok en Jacomijna Suijkerbuijk. Johannes is geboren op zaterdag 7 augustus 1852 in Wouw (Nb), is overleden op vrijdag 29 oktober 1926 in Uithoorn (Nh). Johannes werd 74 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Johannes en Theodora zijn elf kinderen bekend:

1  Jacoba Stok is geboren rond september 1881 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 9 juni 1882 in Uithoorn (Nh). Jacoba werd ongeveer 9 maanden.

2  Elisabeth Stok is geboren op zaterdag 10 februari 1883 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HK.

3  Levenloos kind Stok is ter wereld gekomen op woensdag 7 januari 1885 in Uithoorn (Nh).

4  Alida Jacoba Stok is geboren op vrijdag 14 mei 1886 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HL.

5  Theodora Stok is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Uithoorn (Nh), mogelijk is overleden op maandag 14 juli 1980 in Uithoorn (Nh). Theodora werd 92 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

6  Johanna Maria Stok is geboren op donderdag 16 mei 1889 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 27 februari 1891 in Uithoorn (Nh). Johanna werd 1 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

7  Anna Maria Stok is geboren op zaterdag 3 oktober 1891 in Uithoorn (Nh), is ongehuwd overleden op vrijdag 6 juli 1956 in Uithoorn (Nh). Anna werd 64 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

8  Cornelis Stok is geboren op zondag 29 oktober 1893 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HM.

9  Pieternella Stok is geboren op woensdag 2 januari 1895 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 9 april 1895 in Uithoorn (Nh). Pieternella werd 3 maanden en 7 dagen.

10  Pieter Stok is geboren op maandag 18 januari 1897 in Uithoorn (Nh), is overleden op woensdag 28 april 1897 in Uithoorn (Nh). Pieter werd 3 maanden en 10 dagen.

11  Petrus Stok is geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 27 juli 1900 in Uithoorn (Nh). Petrus werd 6 maanden en 15 dagen.

VII-DH  Cornelis Vendrik, zoon van Dirk Vendrig (VI-AS) en Aaltje van Ankeren, is geboren op dinsdag 2 augustus 1864 in Mijdrecht (Ut), is overleden op vrijdag 8 januari 1943 in Uithoorn (Nh). Cornelis werd 78 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 12 september 1889 in Uithoorn (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba Karlas, dochter van Jan Karlas en Hendrica de Koning. Jacoba is geboren op dinsdag 20 februari 1866 in Wilnis (Ut), is overleden op donderdag 6 februari 1947 in Uithoorn (Nh). Jacoba werd 80 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Cornelis en Jacoba zijn negen kinderen bekend:

1  Albertus Theodorus Vendrik is geboren op zondag 21 september 1890 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HN.

2  Johanna Hendrika Vendrik is geboren op woensdag 15 juni 1892 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HO.

3  Albertus Vendrik is geboren op dinsdag 4 juli 1893 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HP.

4  Johanna Vendrik is geboren op vrijdag 26 oktober 1894 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 17 april 1910 in Uithoorn (Nh). Johanna werd 15 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

5  Aaltje Vendrik is geboren op zondag 5 april 1896 in Uithoorn (Nh), is overleden op zaterdag 23 juli 1904 in Uithoorn (Nh). Aaltje werd 8 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

6  Johannes Vendrik is geboren op vrijdag 7 januari 1898 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HQ.

7  Hendrikus Vendrik is geboren op zondag 3 maart 1901 in Uithoorn (Nh).

8  Maria Vendrik is geboren op donderdag 19 november 1903 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HR.

9  Alida Vendrik is geboren rond augustus 1908 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 2 juli 1909 in Uithoorn (Nh). Alida werd ongeveer 11 maanden.

VII-DI  Hendrikus Vendrik, zoon van Dirk Vendrig (VI-AS) en Aaltje van Ankeren, grondwerker en werkman, is geboren op donderdag 15 augustus 1867 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 20 mei 1944 17.00 uur in Haarlem (Nh). Hendrikus werd 76 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

lichting 1887 vrijgesteld voor de militie door broederdienst

Hendrikus trouwt op vrijdag 8 juli 1892 in Uithoorn (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jansje ten Veen, dochter van Hendrik ten Veen en Klasien Willems (Klaasje). Jansje, dienstbode, is geboren op zondag 6 juni 1869 in Steenwijk (Ov), is overleden op dinsdag 9 februari 1937 in Haarlem (Nh). Jansje werd 67 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Hendrikus en Jansje zijn negen kinderen bekend:

1  Alida Clasina Vendrik is geboren op donderdag 28 juli 1892 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HS.

2  Clazina Alida Vendrik is als geboren aangegeven, is geboren op dinsdag 10 oktober 1893 12.00 uur in Uithoorn (Nh), zie VIII-HT.

3  Theodora Hendrika Vendrik is geboren op dinsdag 8 oktober 1895 in Uithoorn (Nh), zie VIII-HU.

4  Johanna Cornelia Vendrik is geboren op vrijdag 19 november 1897 in Uithoorn (Nh).

5  Hendrikus Theodorus Vendrik is geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Uithoorn (Nh).

6  Theodorus Albertus Vendrik is geboren rond 1902 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 12 november 1918 in Haarlem (Nh). Theodorus werd ongeveer 16 jaar.

7  Cornelia Margaretha Vendrik is geboren rond 1903 in Amsterdam (Nh), zie VIII-HV.

8  Johanna Vendrik is geboren rond augustus 1907 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 28 maart 1908 in Haarlem (Nh). Johanna werd ongeveer 7 maanden.

9  Hendrikus Cornelis Vendrik is geboren rond maart 1909 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 2 augustus 1910 in Haarlem (Nh). Hendrikus werd ongeveer 1 jaar en 5 maanden.

VII-DJ  Alida Vendrig, dochter van Jan Vendrig (VI-AU) en Petronella van Heert, is geboren op dinsdag 7 april 1840 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 31 oktober 1883 in Middelburg (Ze). Alida werd 43 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Alida trouwt op woensdag 11 juni 1862 in Utrecht (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Staal, zoon van Anthonij Staal en Jacoba Cramer. Cornelis, gasfitter, winkelier en koopman, is geboren op maandag 1 januari 1838 in De Bilt (Ut), is overleden op dinsdag 22 december 1891 in Middelburg (Ze). Cornelis werd 53 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Cornelis was later gehuwd (2) met Maria Barbera Smit. Cornelis was later gehuwd (3) met Elisabeth Maria Castemiller.

Van Cornelis en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Anthonius Staal is geboren rond 1864, is overleden op maandag 17 mei 1897 in Utrecht (Ut). Anthonius werd ongeveer 33 jaar.

2  Johannes Cornelis Staal is geboren rond 1865 in Zaandam (Nh), is overleden op dinsdag 8 april 1924 in Veenhuizen (Dr). Johannes werd ongeveer 59 jaar.

3  Petronella Jacoba Staal is geboren rond 1867 in Zaandam (Nh), zie VIII-HW.

4  Jacoba Alida Staal is geboren rond 1871 in Zaandam (Nh), zie VIII-HX.

5  Alida Cornelia Staal is geboren op zondag 29 september 1872 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 19 februari 1874 in Utrecht (Ut). Alida werd 1 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

6  Alida Cornelia Staal is geboren op donderdag 4 februari 1875 in Utrecht (Ut), zie VIII-HY.

7  Cornelis Staal is geboren op vrijdag 11 januari 1878 in Middelburg (Ze), zie VIII-HZ.

VII-DK  Johannes Vendrig, zoon van Jan Vendrig (VI-AU) en Petronella van Heert, sigarenmaker, is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 27 december 1897 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 52 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 31 augustus 1870 in Gouda (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Martina Nicolasina Maria Bach, dochter van Antonius Bach en Martina Jacoba Rademaker. Martina is geboren op maandag 25 november 1850 in Den Bosch (Nb), is overleden op maandag 26 maart 1923 in Rotterdam (Zh). Martina werd 72 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Martina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes Vendrig is geboren op woensdag 31 augustus 1870 in Gouda (Zh).

2  Maria Petronella Vendrig is geboren op donderdag 9 februari 1871 in Gouda (Zh), zie VIII-IA.

3  Johannes Antonius Vendrig (Jan) is geboren op zondag 1 juni 1873 in Gouda (Zh), zie VIII-IB.

4  Antonius Martinus Vendrig is geboren op maandag 4 januari 1875 in Gouda (Zh), is overleden op vrijdag 29 maart 1878 in Gouda (Zh). Antonius werd 3 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

5  Martina Nicolasina Maria Vendrig is geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Gouda (Zh), is overleden op vrijdag 8 maart 1878 in Gouda (Zh). Martina werd 9 maanden en 3 dagen.

6  Antonius Martinus Vendrig is geboren op zaterdag 18 januari 1879 in Gouda (Zh), is overleden op zaterdag 12 april 1879 in Gouda (Zh). Antonius werd 2 maanden en 25 dagen.

7  Martina Nicolasina Maria Vendrig is geboren op vrijdag 5 maart 1880 in Gouda (Zh), zie VIII-IC.

8  Antonius Vendrig (Toon) is geboren op donderdag 12 april 1883 in Gouda (Zh), zie VIII-ID.

9  Petronella Maria Vendrig is geboren op dinsdag 20 april 1886 in Gouda (Zh), zie VIII-IE.

10  Jacoba Vendrig is geboren op maandag 14 oktober 1889 in Gouda (Zh), zie VIII-IF.

11  Alida Vendrig is geboren op dinsdag 6 december 1892 in Kralingen (Zh), zie VIII-IG.

12  Francina Vendrig is geboren op zondag 28 april 1895 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 8 augustus 1895 in Rotterdam (Zh). Francina werd 3 maanden en 11 dagen.

VII-DL  Marrigje de Leeuw, dochter van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is gedoopt op zondag 17 augustus 1766 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 16 augustus 1829 in Kamerik (Ut). Marrigje werd 62 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Marrigje trouwt op vrijdag 15 februari 1788 in Kamerik (Ut) op 21-jarige leeftijd (1) met Dirk de Lange. Dirk is overleden tussen 1795 en 1817.

Van Dirk en Marrigje zijn vier kinderen bekend:

1  Annigje de Lange is gedoopt op zondag 21 december 1788 in Zuilen (Ut).

2  Jan de Lange is gedoopt op zondag 18 april 1790 in Zuilen (Ut).

3  Adrianus de Lange is gedoopt op zondag 12 februari 1792 in Zuilen (Ut), zie VIII-IH.

4  Annetje de Lange is gedoopt op zondag 29 maart 1795 in Zuilen (Ut).

Marrigje trouwt op vrijdag 12 december 1817 in Kamerik (Ut) op 51-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Jan van den Bogaard, zoon van Cornelis van den Bogaard en Jannigje de Vos. Jan is geboren in 1767 in Benschop (Ut).

VII-DM  Albert de Leeuw, zoon van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is gedoopt op woensdag 6 februari 1771 in Kamerik (Ut), is overleden op vrijdag 6 februari 1852 in Kamerik Houtdijken (Ut). Albert werd 81 jaar.

Albert was gehuwd met Margaretha Blom ook genaamd Margrieta, dochter van Jan Luite Blom en Annigje van der Linden. Margaretha is geboren rond 1776 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 15 december 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut). Margaretha werd ongeveer 73 jaar.

VII-DN  Segerom de Leeuw ook genaamd Zegerom en Zeeger, zoon van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is gedoopt op zondag 31 januari 1773 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 16 december 1855 in 's-Gravesloot (Ut). Segerom werd 82 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Segerom was gehuwd met Willemijntje Flier, dochter van Jan Flier en Heiltje de Ronde. Willemijntje is gedoopt op zondag 26 april 1772 in Kamerik (Ut), is overleden op vrijdag 30 mei 1856 in 's-Gravesloot (Ut). Willemijntje werd 84 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Segerom en Willemijntje is een kind bekend:

1  Willemijntje de Leeuw is gedoopt op zondag 7 januari 1810 in Kamerik (Ut), zie VIII-II.

VII-DO  Bregje de Leeuw, dochter van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is geboren op zondag 16 april 1775 in Kamerik (Ut), is overleden op dinsdag 13 juli 1819 in Woerden (Ut). Bregje werd 44 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Bregje trouwt op maandag 21 april 1794 in Harmelen (Ut) op 19-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Cornelis van Eijck. Cornelis is geboren op zondag 16 juli 1769 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 22 januari 1808 in Harmelen (Ut). Cornelis werd 38 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

(ouders: Gerrit van Eyk 1720/1800 en Aletta van Gorcum 1730/1785)

Van Cornelis en Bregje zijn vier kinderen bekend:

1  Aletta van Eijck (Metta) is geboren op maandag 29 december 1794 in Harmelen (Ut), zie VIII-IJ.

2  Jan van Eijck is gedoopt op zondag 18 juni 1797 in Harmelen (Ut), zie VIII-IK.

3  Gerrit van Eijck is gedoopt op zondag 16 februari 1800 in Harmelen (Ut), zie VIII-IL.

4  Wilhelmina van Eijck is gedoopt op zondag 17 november 1805 in Harmelen (Ut), zie VIII-IM.

Bregje trouwt op vrijdag 21 april 1809 in Harmelen (Ut) op 34-jarige leeftijd (2) met Hermanus de Haan. Hermanus is geboren in Kamerik (Ut).

VII-DP  Arie de Leeuw, zoon van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is gedoopt op zondag 16 februari 1777 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 28 maart 1846 in 's-Gravesloot (Ut). Arie werd 69 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Arie was gehuwd met Aaltje Verdel, dochter van Cornelis Verdel en Beertje van Vliet. Aaltje is gedoopt op zondag 20 september 1778 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 28 april 1846 in 's-Gravesloot (Ut). Aaltje werd 67 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Arie en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Willemijntje de Leeuw is gedoopt op zondag 13 mei 1810 in Kamerik (Ut), zie VIII-IN.

2  Barbera de Leeuw is geboren op zondag 5 juli 1812 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op donderdag 17 september 1812 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Barbera werd 2 maanden en 12 dagen.

3  Jan de Leeuw is geboren op maandag 26 juli 1813 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VIII-IO.

4  Beertje de Leeuw is geboren op zaterdag 26 oktober 1816 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VIII-IP.

5  Cornelis de Leeuw is geboren op zaterdag 8 april 1820 in 's-Gravesloot (Ut), zie VIII-IQ.

VII-DQ  Martinus de Leeuw, zoon van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is geboren rond 1779 in Kamerik (Ut), is overleden op vrijdag 23 augustus 1844 in 's-Gravesloot (Ut). Martinus werd ongeveer 65 jaar.

Martinus trouwt op zondag 30 juni 1811 in Zuilen (Ut) op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Annigje Blom, dochter van Jan Luijte Blom en Annigje van den Linden. Annigje is geboren in 1775 in Kamerik (Ut), is overleden op woensdag 29 november 1843 in 's-Gravesloot (Ut). Annigje werd 68 jaar.

Van Martinus en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan de Leeuw is geboren op zondag 18 oktober 1812 in Benschop (Ut), zie VIII-IR.

2  Aalbert de Leeuw is geboren op vrijdag 21 juli 1815 in Benschop (Ut).

VII-DR  Gerrit de Leeuw, zoon van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), landbouwer, is gedoopt op zondag 6 mei 1781 in Kamerik (Ut), is overleden op dinsdag 16 december 1845 in Kamerik Houtdijken (Ut). Gerrit werd 64 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Gerrit trouwt in 1807 in Waarder (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Emmigje Spek. Emmigje is geboren op zondag 9 juli 1786 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 9 april 1822 in 's-Gravesloot (Ut). Emmigje werd 35 jaar en 9 maanden.

Van Gerrit en Emmigje zijn elf kinderen bekend:

1  Jan de Leeuw is gedoopt op zondag 27 maart 1808 in Kamerik (Ut), zie VIII-IS.

2  Gerrit de Leeuw is geboren op zaterdag 17 juni 1809 in Kamerik (Ut), is overleden voor 1814 in Kamerik (Ut). Gerrit werd hoogstens 4 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

3  Wilmijntje de Leeuw is geboren op zaterdag 17 juni 1809 in Kamerik (Ut).

4  Geertje de Leeuw is gedoopt op zondag 5 mei 1811 in Kamerik (Ut), zie VIII-IX.

5  Aalbert de Leeuw is geboren op woensdag 20 januari 1813 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op vrijdag 5 maart 1813 in Kamerik Houtdijken (Ut). Aalbert werd 1 maand en 13 dagen.

6  Gerrit de Leeuw is geboren in 1814, is overleden op vrijdag 3 mei 1816 in Kamerik Houtdijken (Ut). Gerrit werd 2 jaar.

7  Albertus de Leeuw is geboren op zondag 13 maart 1814 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op zondag 21 augustus 1814 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Albertus werd 5 maanden en 8 dagen.

8  Willem de Leeuw is geboren op zaterdag 28 januari 1815 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op zaterdag 13 januari 1816 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Willem werd 11 maanden en 16 dagen.

9  Willemijntje de Leeuw is geboren op donderdag 25 juli 1816 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VIII-IY.

10  Gerrit de Leeuw is geboren op vrijdag 19 februari 1819 in 's-Gravesloot (Ut), zie VIII-IZ.

11  Emmert Cornelis de Leeuw is geboren op zondag 31 maart 1822 in 's-Gravesloot (Ut), zie VIII-JA.

Gerrit trouwt op zaterdag 3 mei 1823 in 's-Gravesloot (Ut) op 41-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Metje Spek, dochter van Gerrit Spek en Geertje Oudenes (Grietje). Metje is geboren op zaterdag 16 juli 1796 in Waarder (Zh), is overleden op dinsdag 17 juli 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut). Metje werd 53 jaar en 1 dag.

Van Gerrit en Metje zijn tien kinderen bekend:

12  Cornelis de Leeuw is geboren op woensdag 25 juni 1823 in 's-Gravesloot (Ut), is overleden op zaterdag 6 maart 1824 in 's-Gravesloot (Ut). Cornelis werd 8 maanden en 10 dagen.

13  Aalbert de Leeuw is geboren op donderdag 24 juni 1824 in 's-Gravesloot (Ut), is overleden op vrijdag 30 juli 1824 in 's-Gravesloot (Ut). Aalbert werd 1 maand en 6 dagen.

14  Zeger de Leeuw is geboren op donderdag 24 juni 1824 in 's-Gravesloot (Ut), is overleden op donderdag 5 augustus 1824 in 's-Gravesloot (Ut). Zeger werd 1 maand en 12 dagen.

15  Aalbertus de Leeuw is geboren op zaterdag 1 april 1826 in 's-Gravesloot (Ut), is overleden op zaterdag 31 mei 1828 in 's-Gravesloot (Ut). Aalbertus werd 2 jaar, 1 maand en 30 dagen.

16  Cornelis de Leeuw is geboren op dinsdag 2 oktober 1827 in 's-Gravesloot (Ut), is overleden op dinsdag 9 november 1847 in Kamerik Houtdijken (Ut). Cornelis werd 20 jaar, 1 maand en 7 dagen.

17  Neeltje de Leeuw is geboren op donderdag 9 april 1829 in Rijnsburg (Zh), zie VIII-IT.

18  Albertus de Leeuw (Aalbert) is geboren op zondag 20 november 1831 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-IU.

19  Willem de Leeuw is geboren op vrijdag 3 mei 1833 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-IV.

20  Roelof de Leeuw is geboren op dinsdag 6 januari 1835 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-IW.

21  Gerrit Gerard de Leeuw is geboren op donderdag 21 maart 1839 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op maandag 16 juli 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut). Gerrit werd 10 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

VII-DS  Roelof de Leeuw, zoon van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), broodbakker, is gedoopt op zondag 22 september 1782 in Kamerik (Ut).

Roelof trouwt op vrijdag 4 december 1835 in Rijnsburg (Zh) op 53-jarige leeftijd met de 30-jarige Marrigje Pak (Margie), dochter van Jan Pak en Neeltje van der Giesen. Margie, dienstbode, is gedoopt op zondag 1 december 1805 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 21 december 1879 in Woerden (Ut). Margie werd 74 jaar en 20 dagen.

Margie was later gehuwd (2) met Aelbrecht Verlaan.

VII-DT  Willempje de Leeuw, dochter van Jan de Leeuw en Willemijntje van den Hoek (VI-AV), is geboren rond 1785, is overleden op woensdag 26 augustus 1857 in Kamerik Houtdijken (Ut). Willempje werd ongeveer 72 jaar.

Willempje trouwt op zondag 16 april 1809 in Woerden (Ut) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelis Hogendoorn. Cornelis is geboren rond 1784, is overleden op maandag 28 januari 1833 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Cornelis werd ongeveer 49 jaar.

bruidegom van Woerden, bruid van 's Gravenslooth. Attestatie gegeven om te trouwen.

Van Cornelis en Willempje zijn zeven kinderen bekend:

1  Kornelis Hogendoorn is geboren rond 1810 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op zaterdag 29 juli 1815 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Kornelis werd ongeveer 5 jaar.

2  Willempje Hogendoorn is geboren op maandag 7 februari 1814 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden voor woensdag 23 oktober 1816 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Willempje werd hoogstens 2 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

3  Jan Hogendoorn is geboren op donderdag 1 juni 1815 in Kamerik-Mijzijde (Ut).

4  Willemijntje Hogendoorn ook genaamd Willempje is geboren op woensdag 23 oktober 1816 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op donderdag 23 oktober 1834 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Willemijntje werd 18 jaar.

5  Cornelis Hogendoorn is geboren op zondag 12 april 1818 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op woensdag 20 mei 1818. Cornelis werd 1 maand en 8 dagen.

6  Grietje Hogendoorn is geboren op donderdag 6 januari 1820 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VIII-JB.

7  Cornelia Hogendoorn is geboren op zondag 14 augustus 1825 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op vrijdag 24 november 1871 in Kamerik (Ut). Cornelia werd 46 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Generatie VIII

VIII-A  Catrina Groenendijk (Trijntje), dochter van Jan Groenendijk en Neeltje Vendrig (VII-A), is geboren op donderdag 17 februari 1831 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 19 maart 1911 in Nieuwveen (Zh). Trijntje werd 80 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 3 april 1856 in Zevenhoven (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit van der Zaal, zoon van Pieter van der Zaal en Cornelia Huijsman. Gerrit is geboren op vrijdag 25 november 1825 in Nieuwveen (Zh), is overleden op dinsdag 6 maart 1883 in Nieuwveen (Zh). Gerrit werd 57 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Van Gerrit en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Pieter van der Zaal is geboren op dinsdag 10 februari 1857 in Zevenhuizen-Moerkapelle (Zh), is overleden op donderdag 12 februari 1857 in Zevenhuizen-Moerkapelle (Zh). Pieter werd 2 dagen.

2  Levenloos kind van der Zaal is ter wereld gekomen op dinsdag 19 januari 1858 in Zevenhuizen-Moerkapelle (Zh).

3  Pieter van der Zaal is geboren op zondag 20 maart 1859 in Zevenhoven (Zh), zie IX-A.

4  Kornelia van der Zaal is geboren op woensdag 4 april 1860 in Zevenhuizen-Moerkapelle (Zh), is overleden op zondag 22 februari 1931 in Nieuwveen (Zh). Kornelia werd 70 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

5  Cornelia van der Zaal is geboren op dinsdag 16 juli 1861 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 2 november 1861 in Mijdrecht (Ut). Cornelia werd 3 maanden en 17 dagen.

6  Cornelia van der Zaal is geboren op maandag 4 augustus 1862 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zondag 24 augustus 1862 in Mijdrecht (Ut). Cornelia werd 20 dagen.

7  Cornelia van der Zaal is geboren op maandag 31 augustus 1863 in Mijdrecht (Ut), is overleden op vrijdag 3 oktober 1941 in Ter Aar (Zh). Cornelia werd 78 jaar, 1 maand en 2 dagen.

8  Aletta van der Zaal ook genaamd Alida van der Zaal is geboren op zaterdag 17 december 1864 in Mijdrecht (Ut), is overleden op dinsdag 17 juli 1866 in Mijdrecht (Ut). Aletta werd 1 jaar en 7 maanden.

Bij overlijden Alida genoemd

9  Johanna van der Zaal is geboren op zaterdag 12 december 1868 in Mijdrecht (Ut), is overleden op maandag 15 februari 1869 in Mijdrecht (Ut). Johanna werd 2 maanden en 3 dagen.

10  Catharina van der Zaal is geboren op zaterdag 12 december 1868 in Mijdrecht (Ut).

VIII-B  Cornelis Groenendijk, zoon van Jan Groenendijk en Neeltje Vendrig (VII-A), is geboren op donderdag 25 juli 1839 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 21 maart 1889 in Alphen (Zh). Cornelis werd 49 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 3 februari 1871 in Nieuwkoop (Zh) op 31-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Klasina Bogaard, dochter van Gerardus Bogaard (Gerrit) en Alida Kooijman. Klasina is geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 11 oktober 1872 in Barwoutswaarder (Ut). Klasina werd 29 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Cornelis en Klasina is een kind bekend:

1  Johannis Groenendijk is geboren op maandag 24 juni 1872 in Barwoutswaarder (Ut), is overleden op zondag 4 augustus 1872 in Barwoutswaarder (Ut). Johannis werd 1 maand en 11 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 17 april 1874 in Alphen (Zh) op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria Margaretha Bennewitz, dochter van Anthonie Bennewitz en Anna Catharina de Ruiter (Naatje). Maria is geboren op vrijdag 25 september 1846 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op woensdag 21 maart 1928 in Alphen aan den Rijn (Zh). Maria werd 81 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn negen kinderen bekend:

2  Cornelia Groenendijk is geboren rond 1875, is overleden op zondag 15 november 1885 in Alphen aan den Rijn (Zh). Cornelia werd ongeveer 10 jaar.

3  Cornelis Groenendijk is geboren op maandag 8 maart 1875 in Alphen aan den Rijn (Zh).

4  Anna Catharina Groenendijk is geboren op dinsdag 17 oktober 1876 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op donderdag 8 februari 1877 in Alphen aan den Rijn (Zh). Anna werd 3 maanden en 22 dagen.

5  Klasina Groenendijk is geboren op woensdag 5 december 1877 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 15 oktober 1878 in Alphen aan den Rijn (Zh). Klasina werd 10 maanden en 10 dagen.

6  Anthonius Groenendijk is geboren op zaterdag 15 februari 1879 in Alphen aan den Rijn (Zh).

7  Johannes Groenendijk is geboren rond 1881 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op vrijdag 30 oktober 1885. Johannes werd ongeveer 4 jaar.

8  Anthonius Groenendijk is geboren op zaterdag 26 mei 1883 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op vrijdag 18 januari 1884 in Alphen (Zh). Anthonius werd 7 maanden en 23 dagen.

9  Anthonius Groenendijk is geboren op zondag 31 augustus 1884 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op zondag 8 november 1885 in Alphen aan den Rijn (Zh). Anthonius werd 1 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

10  Johannes Groenendijk is geboren op dinsdag 8 februari 1887 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie IX-B.

VIII-C  Cornelis Vendrig ook genaamd Kees, zoon van Klaas Vendrig (VII-B) en Cornelia Wiltenburg, is geboren op zondag 1 juni 1828 in Bodegraven (Zh), is RK gedoopt, is overleden op woensdag 10 oktober 1888 in Kamerik (Ut). Cornelis werd 60 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 18 november 1859 in Kamerik (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Vooren ook genaamd Hanna, dochter van Dirk Vooren en Adriaantje Schalkwijk. Johanna, naaister, is geboren op vrijdag 10 april 1829 in Teckop (Ut), is overleden op donderdag 2 juni 1887 in Kamerik (Ut). Johanna werd 58 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Cornelis en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Vendrig is geboren op maandag 25 maart 1861 in Kamerik (Ut), is RK gedoopt, zie IX-C.

2  Cornelia Vendrig is geboren op zaterdag 19 april 1862 in Kamerik (Ut), is overleden op maandag 27 oktober 1890 in Kamerik (Ut). Cornelia werd 28 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

3  Nicolaas Vendrig is geboren op dinsdag 29 maart 1864 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 28 maart 1874 in Kamerik (Ut). Nicolaas werd 9 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Adrianus Vendrig is geboren op zaterdag 8 december 1866 in Kamerik (Ut), zie IX-D.

5  Antonia Vendrig is geboren op vrijdag 2 juni 1871 in Kamerik (Ut), is overleden op vrijdag 21 november 1873 in Kamerik (Ut). Antonia werd 2 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

6  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 15 november 1875 in Kamerik (Ut).

VIII-D  Johannes Vendrig ook genaamd Jan, zoon van Klaas Vendrig (VII-B) en Cornelia Wiltenburg, boerenknecht en bouwknecht, is geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 26 februari 1903 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 63 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Johannes trouwt op dinsdag 17 november 1868 in Zwammerdam (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna Straver, dochter van Arie Straver en Johanna Blakenburg (Antje). Johanna is geboren op woensdag 30 augustus 1837 02.00 uur in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 2 mei 1904 in Bodegraven (Zh). Johanna werd 66 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn dertien kinderen bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op donderdag 14 oktober 1869 in Linschoten (Ut), zie IX-E.

2  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 8 februari 1871 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 13 februari 1872 in Linschoten (Ut). Cornelia werd 1 jaar en 5 dagen.

3  Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 19 maart 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 28 november 1873 23.00 uur in Linschoten (Ut). Cornelia werd 1 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

4  Wijnanda Vendrig is geboren op donderdag 24 april 1873 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 27 mei 1873 05.00 uur in Linschoten (Ut). Wijnanda werd 1 maand en 3 dagen.

5  Nicolaas Vendrig is geboren op maandag 8 juni 1874 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 24 juli 1874 in Linschoten (Ut). Nicolaas werd 1 maand en 16 dagen.

6  Cornelia Vendrig is geboren op zaterdag 13 november 1875 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op woensdag 16 april 1919 in Oegstgeest (Zh). Cornelia werd 43 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

7  Adrianus Vendrig is geboren op zaterdag 17 februari 1877 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 22 maart 1877 in Bodegraven (Zh). Adrianus werd 1 maand en 5 dagen.

8  Adriana Vendrig is geboren op donderdag 21 maart 1878 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 22 maart 1878 in Bodegraven (Zh). Adriana werd 1 dag.

9  Adriana Vendrig is geboren op dinsdag 18 februari 1879 in Bodegraven (Zh), zie IX-F.

10  Clasina Vendrig is geboren op vrijdag 14 november 1879 in Bodegraven (Zh), zie IX-G.

11  Wilhelmina Vendrig is geboren op vrijdag 14 november 1879 in Bodegraven (Zh).

12  Helena Vendrig is geboren op donderdag 17 februari 1881 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 3 juni 1882 in Bodegraven (Zh). Helena werd 1 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

13  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 23 februari 1885 in Bodegraven (Zh).

VIII-E  Arie Vendrig, zoon van Klaas Vendrig (VII-B) en Cornelia Wiltenburg, is geboren op maandag 15 januari 1849 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 19 december 1895 in Oudewater (Ut). Arie werd 46 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Arie trouwt op donderdag 18 november 1880 in Oudewater (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Alida Benschop, dochter van Teunis Benschop en Susanna van Vliet. Alida is geboren op donderdag 27 augustus 1846 in Benschop (Ut), is overleden op dinsdag 11 december 1894 in Oudewater (Ut). Alida werd 48 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Alida was eerder gehuwd (1) met Laurens van den Berg. Alida was eerder gehuwd (2) met Martinus Steenkamer.

VIII-F  Aaltje Twaalfhoven, dochter van Petrus Twaalfhoven (Pieter) en Teuntje Vendrig (VII-D), is geboren op donderdag 1 december 1853 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 21 mei 1903 in Nieuwkoop (Zh). Aaltje werd 49 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Aaltje trouwt op vrijdag 6 oktober 1893 in Nieuwkoop (Zh) op 39-jarige leeftijd met de 52-jarige Gerret Tijsterman, zoon van Pieter Tijsterman en Neeltje de Wit. Gerret, winkelier, is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Nieuwkoop (Zh).

Gerret was eerder gehuwd (1) met Neeltje Koek.

VIII-G  Boudewijn Straver, zoon van Gerrit Straver en Kommerijntje Vendrig (VII-E), is geboren op woensdag 9 juli 1828 in Stein Zh (Zh), is overleden op dinsdag 25 oktober 1898 in Vinkeveen (Ut). Boudewijn werd 70 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Boudewijn trouwt op zaterdag 21 juli 1855 in Oudshoorn (Zh) op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Hendrika van Deuren, dochter van Franciscus van Duuren en Elisabeth Buurman. Hendrika is geboren op vrijdag 1 april 1836 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op woensdag 29 oktober 1856 in Nieuwkoop (Zh). Hendrika werd 20 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Boudewijn trouwt op donderdag 13 september 1860 in Nieuwkoop (Zh) op 32-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Geertrui de Rijk, dochter van Johannes de Rijk (Jan) en Gerritje van Rijn. Geertrui is geboren op maandag 30 april 1821 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 23 augustus 1873 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Geertrui werd 52 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Boudewijn trouwt op woensdag 24 november 1875 in Bodegraven (Zh) op 47-jarige leeftijd (3) met de 39-jarige Gerrigje Kooijman, dochter van Arie Kooijman en Anderijntje de Vroomen. Gerrigje is geboren op zondag 20 november 1836 in Zegveld (Ut), is overleden op zondag 28 maart 1915 in Weesperkarspel (Nh). Gerrigje werd 78 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Gerrigje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Bouwman.

VIII-H  Adrianus van den Berg, zoon van Frans van der Berg en Hendrika Vendrig (VII-H), is geboren op zaterdag 21 december 1839 in Hazerswoude (Zh), is overleden op zaterdag 13 augustus 1921 in Hazerswoude (Zh). Adrianus werd 81 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Adrianus trouwt rond 1867 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Grada Boting. Grada is geboren op zaterdag 15 mei 1841 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op zondag 13 juli 1902 in Hazerswoude (Zh). Grada werd 61 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Adrianus en Grada zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrica van den Berg is geboren op zaterdag 29 februari 1868 in Aarlanderveen (Zh).

2  Margrieta van den Berg is geboren op zondag 9 januari 1870 in Alphen (Zh).

3  Franciscus van den Berg is geboren op donderdag 4 april 1872 in Alphen (Zh), zie IX-H.

4  F(r)ederika Hendrika van den Berg is geboren op dinsdag 23 maart 1875 in Alphen (Zh).

5  Johannes van den Berg is geboren op zaterdag 26 januari 1878 in Koudekerk (Zh), zie IX-I.

6  Petrus van den Berg is geboren op zondag 30 januari 1881 in Hazerswoude (Zh), zie IX-J.

7  Gerardus van den Berg is geboren op zaterdag 30 oktober 1886 in Hazerswoude (Zh).

VIII-I  Sophia van den Berg (Fijtje), dochter van Frans van der Berg en Hendrika Vendrig (VII-H), is geboren op zaterdag 28 april 1849 in Alphen (Zh), is overleden op woensdag 25 februari 1885 in Aarlanderveen (Zh). Fijtje werd 35 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Fijtje trouwt op vrijdag 9 april 1869 in Alphen (Zh) op 19-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Johannes van der Hoorn, zoon van Jozeph van den Hoorn en Maria Bergman. Johannes is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Alkemade (Zh), is overleden op donderdag 3 december 1874 in Koudekerk aan den Rijn (Zh). Johannes werd 36 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Johannes en Fijtje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria van der Hoorn is geboren rond februari 1870 in Leiderdorp (Zh), is overleden op maandag 23 januari 1871 in Rotterdam (Zh). Maria werd ongeveer 11 maanden.

2  Levenloos kind van der Hoorn is ter wereld gekomen op vrijdag 10 maart 1871 in Rotterdam (Zh).

3  Franciscus van der Hoorn is geboren op donderdag 4 juli 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 24 augustus 1873 in Kralingen (Zh). Franciscus werd 1 jaar, 1 maand en 20 dagen.

4  Joseph van der Hoorn is geboren op dinsdag 25 augustus 1874 in Kralingen (Zh), is overleden op vrijdag 21 juli 1882. Joseph werd 7 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Fijtje trouwt op donderdag 15 juni 1876 in Alphen aan den Rijn (Zh) op 27-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Johannes Boting, zoon van Fredericus Boting en Margaritha van Eijk. Johannes, stoker en pannenbakker, is geboren op dinsdag 23 oktober 1855 in Alphen (Zh).

Johannes was later gehuwd (2) met Catharina Verhaar.

VIII-J  Frederik van Schaik, zoon van Dirk van Schaik en Cornelia Vendrig (VII-J), is geboren op maandag 14 maart 1864 in IJsselstein (Ut), is overleden op zaterdag 24 januari 1903 in Utrecht (Ut). Frederik werd 38 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Frederik trouwt op vrijdag 27 mei 1892 in De Bilt (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha Starink, dochter van Gerrit Starink en Gerarda Baas. Margaretha is geboren op maandag 15 juli 1867 in De Bilt (Ut).

Van Frederik en Margaretha is een kind bekend:

1  Cornelia van Schaik is geboren op dinsdag 2 januari 1894 in Utrecht (Ut), zie IX-K.

VIII-K  Johanna van Schaik, dochter van Dirk van Schaik en Cornelia Vendrig (VII-J), is geboren op vrijdag 4 augustus 1871 in IJsselstein (Ut).

Johanna trouwt op donderdag 15 mei 1902 in De Bilt (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Lambertus Thomas, zoon van Christiaan Adrianus Thomas en Johanna Tietia Brinkenberg. Johannes is geboren op dinsdag 20 november 1877 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 3 januari 1946 in Haarlem (Nh). Johannes werd 68 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Frederika Thomas is geboren op dinsdag 31 maart 1903 in De Bilt (Ut).

2  Theodorus Franciscus Thomas is geboren op woensdag 22 maart 1905 in De Bilt (Ut).

3  Christiaan Thomas is geboren op maandag 4 februari 1907 in De Bilt (Ut).

4  Cornelia Henriette Thomas is geboren op donderdag 19 augustus 1909 in De Bilt (Ut).

VIII-L  Gijsbertus Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op zondag 7 september 1862 in Zuilen (Ut), is overleden op zondag 22 januari 1939 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Gijsbertus werd 76 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 2 juni 1899 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Elizabeth Klazina Janmaat, dochter van Bastiaan Janmaat en Johanna de Lange. Elizabeth is geboren op maandag 3 februari 1862 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), is overleden op zaterdag 15 september 1923 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Elizabeth werd 61 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Gijsbertus en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op woensdag 24 oktober 1900 in Vinkeveen en Waverveen (Ut).

2  Johanna Cornelia Smoorenburg is geboren op dinsdag 3 september 1901 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), zie IX-L.

VIII-M  Joseph Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op vrijdag 5 februari 1864 in Zuilen (Ut), is overleden op maandag 22 juli 1940 in Jutphaas (Ut). Joseph werd 76 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Joseph trouwt op vrijdag 22 november 1889 in Papekop (Zh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Johanna Maria Rietveld, dochter van Johannes Rietveld en Gijsje van den Berg. Johanna is geboren op dinsdag 1 maart 1864 in Culemborg (Ge), is overleden op donderdag 16 april 1903 in Utrecht (Ut). Johanna werd 39 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Joseph en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Gijsberta Smoorenburg is geboren op zondag 7 september 1890 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 21 januari 1891 in Utrecht (Ut). Johanna werd 4 maanden en 14 dagen.

2  Gijsberta Johanna Smoorenburg is geboren op zaterdag 19 maart 1892 in Utrecht (Ut), zie IX-M.

3  Johanna Gijsberta Smoorenburg is geboren op maandag 4 december 1893 in Utrecht (Ut).

4  Gijsbertus Christianus Smoorenburg is geboren op donderdag 5 maart 1896 in Utrecht (Ut), zie IX-N.

5  Johannes Roelof Smoorenburg is geboren op maandag 29 november 1897 in Utrecht (Ut).

6  Joseph Smoorenburg is geboren op vrijdag 26 mei 1899 in Utrecht (Ut), is overleden op vrijdag 26 mei 1899 in Utrecht (Ut).

(10 uur geleefd)

7  Cornelia Maria Smoorenburg is geboren op donderdag 12 juli 1900 in Utrecht (Ut), zie IX-O.

Joseph trouwt op woensdag 23 november 1904 in Utrecht (Ut) op 40-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Grada van der Tier, dochter van Anthonie van der Tier en Cornelia van Lingen. Grada is geboren op dinsdag 12 maart 1867 in Utrecht (Ut).

Grada was eerder gehuwd (1) met Leonardus Konsten.

VIII-N  Cornelis Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op dinsdag 2 januari 1866 in Zuilen (Ut), is overleden op vrijdag 6 maart 1925 in Utrecht (Ut). Cornelis werd 59 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 22 mei 1895 in Utrecht (Ut) op 29-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Hendrica Johanna Hendriks, dochter van Leendert Hendriks en Hendrica Boompjes. Hendrica is geboren op vrijdag 4 juli 1873 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 20 juni 1917 in Utrecht (Ut). Hendrica werd 43 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Cornelis en Hendrica zijn vier kinderen bekend:

1  Gijsberta Johanna Smoorenburg is geboren op zondag 23 februari 1896 in Utrecht (Ut), zie IX-P.

2  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op woensdag 17 mei 1899 in Utrecht (Ut).

3  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op maandag 16 juli 1900 in Utrecht (Ut).

4  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op maandag 31 augustus 1914 in Utrecht (Ut).

Cornelis trouwt op donderdag 29 september 1921 in Utrecht (Ut) op 55-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hendrika Maria Oostveen, dochter van Hermanus Oostveen en Adriana van 't Hoff. Hendrika is geboren op dinsdag 7 februari 1882 in Utrecht (Ut).

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Gijsbertus van Dam.

VIII-O  Christianus Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op zondag 20 maart 1870 in Zuilen (Ut), is overleden op maandag 29 december 1902 in Utrecht (Ut). Christianus werd 32 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Christianus trouwt op woensdag 24 november 1897 in Utrecht (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia van Beek, dochter van Arie van Beek en Antonia Lereveld. Cornelia is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Utrecht (Ut).

Van Christianus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Anthonia Smoorenburg is geboren op vrijdag 14 april 1899 in Utrecht (Ut), zie IX-Q.

2  Adrianus Gijsbertus Smoorenburg is geboren op zaterdag 18 oktober 1902 in Utrecht (Ut), zie IX-R.

VIII-P  Johannes Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Zuilen (Ut).

Johannes trouwt op vrijdag 3 februari 1893 in Voorburg (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia van der Meer, dochter van Theodorus van der Meer en Huberta Kooij. Cornelia is geboren op maandag 22 februari 1869 in Veur (Zh).

Van Johannes en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Theodora Cornelia Smoorenburg is geboren op woensdag 15 maart 1893 in Voorburg (Zh).

2  Huberta Catharina Smoorenburg is geboren op dinsdag 31 juli 1894 in Voorburg (Zh), is overleden op maandag 10 september 1894 in Voorburg (Zh). Huberta werd 1 maand en 10 dagen.

3  Gijsbertus Cornelis Smoorenburg is geboren op donderdag 5 september 1895 in Voorburg (Zh).

4  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op vrijdag 12 maart 1897 in Voorburg (Zh).

VIII-Q  Cornelia Maria Smorenburg, dochter van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op dinsdag 9 maart 1875 in Zuilen (Ut), is overleden op zaterdag 22 februari 1941 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Cornelia werd 65 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 1 februari 1917 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 47-jarige Johannes Bernardus Klinkhamer, zoon van Johannes Theodoris Klinkhamer en Maria Catharina Kemme. Johannes is geboren op maandag 9 augustus 1869 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), is overleden op vrijdag 14 februari 1941 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Johannes werd 71 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

VIII-R  Adrianus Josephus Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-K), is geboren op donderdag 28 maart 1878 in Zuilen (Ut), is overleden op donderdag 24 november 1938 in Zuilen (Ut). Adrianus werd 60 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 20 februari 1903 in Zuilen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Maria Klarenbeek, dochter van Johannes Klarenbeek (Jan) en Willemina van den Oosten. Johanna is geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Maarssen (Ut).

Van Adrianus en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Wilhelmina Smoorenburg is geboren op maandag 25 januari 1904 in Maarssen (Ut), zie IX-S.

2  Gijsbertus Smoorenburg is geboren rond 1909 in Maarssen (Ut), zie IX-T.

3  Adrianus Josephus Smoorenburg is geboren in augustus 1910 in Maarssen (Ut), is overleden op dinsdag 13 september 1910 in Maarssen (Ut). Adrianus werd 1 maand.

4  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op maandag 10 september 1917 in Maarssen (Ut).

VIII-S  Jan Bos, zoon van Johannes Bos en Beligje van der Wal (VII-L), is geboren op maandag 3 januari 1859 in Breukelen-St.Pieters (Ut), is overleden op donderdag 5 december 1907 in Utrecht (Ut). Jan werd 48 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 8 mei 1885 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerarda Maria Koekenbier, dochter van Petrus Koekenbier (Pieter) en Cornelia van Wees. Gerarda is geboren op woensdag 31 augustus 1859 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

Van Jan en Gerarda zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Petrus Bos is geboren op maandag 15 februari 1886 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 6 juni 1886 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johannes werd 3 maanden en 22 dagen.

2  Petrus Johannes Bos is geboren op maandag 18 april 1887 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

3  Jan Johannes Bos is geboren op zaterdag 14 april 1888 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 6 juni 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jan werd 3 jaar, 1 maand en 23 dagen.

4  Wilhelmus Albertus Bos is geboren op zaterdag 2 mei 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 13 januari 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Wilhelmus werd 8 maanden en 11 dagen.

5  Elizabeth Gijsberta Bos is geboren op donderdag 22 december 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Cornelia Anna Maria Bos is geboren op zondag 5 mei 1895 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

7  Johannes Bos is geboren op woensdag 16 september 1896 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

8  Maria Hendrika Bos is geboren op maandag 22 november 1897 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 11 juli 1898 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 7 maanden en 19 dagen.

9  Hendricus Wilhelmus Bos is geboren op maandag 13 november 1899 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Hendricus werd 3 maanden en 3 dagen.

10  Hendricus Wilhelmus Bos is geboren op zaterdag 5 januari 1901 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 3 april 1901 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Hendricus werd 2 maanden en 29 dagen.

VIII-T  Gijsberta van der Wal, dochter van Arie van der Wal (VII-M) en Maria Kok, is geboren op woensdag 10 november 1869 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 28 december 1939 in Utrecht (Ut). Gijsberta werd 70 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Gijsberta trouwt op woensdag 22 mei 1895 in Vleuten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Adrianus Verhoef, zoon van Gerrit Verhoef en Jannetje van Mourik. Adrianus is geboren op donderdag 17 maart 1864 in Schalkwijk (Ut).

VIII-U  Johanna Cornelia van der Wal, dochter van Arie van der Wal (VII-M) en Maria Kok, is geboren op donderdag 6 april 1871 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 11 oktober 1954 in Kamerik (Ut). Johanna werd 83 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 16 april 1896 in Vleuten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Antonius Petrus van den Oudenrijn, zoon van Anthonij van den Oudenrijn en Gerarda van Kippersluijs. Antonius is geboren op vrijdag 16 juni 1865 in Schalkwijk (Ut), is overleden op zondag 6 november 1932 in Zwammerdam (Zh). Antonius werd 67 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Antonius en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Antonius Adrianus Cornelis van den Oudenrijn is geboren op zondag 18 juli 1897 in Bodegraven (Zh), zie IX-U.

2  Maria Gerarda Gijsbertha van den Oudenrijn is geboren op dinsdag 3 januari 1899 in Bodegraven (Zh).

3  Gerarda Maria van den Oudenrijn is geboren op donderdag 20 september 1900 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 18 april 1901 in Bodegraven (Zh). Gerarda werd 6 maanden en 29 dagen.

4  Levenloos kind van den Oudenrijn is ter wereld gekomen op zaterdag 8 maart 1902 in Bodegraven (Zh).

5  Adrianus Antonius Jacobus van den Oudenrijn is geboren op maandag 22 februari 1904 in Bodegraven (Zh), zie IX-V.

6  Gerardus Adrianus Johannes van den Oudenrijn is geboren op zaterdag 9 december 1905 in Bodegraven (Zh).

7  Gerarda Maria van den Oudenrijn is geboren op maandag 15 juli 1907 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 3 november 1907 in Bodegraven (Zh). Gerarda werd 3 maanden en 19 dagen.

8  Gijsberta Johanna van den Oudenrijn is geboren in Zwammerdam (Zh), is overleden op donderdag 3 augustus 1911 in Zwammerdam (Zh).

VIII-V  Jacobus Johannes van der Wal, zoon van Arie van der Wal (VII-M) en Maria Kok, is geboren op maandag 23 oktober 1876 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 2 juni 1954 in Vleuten_De Meern (Ut). Jacobus werd 77 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jacobus was gehuwd met Johanna Maria van Vliet.

VIII-W  Gijsberta van den Broek, dochter van Cornelis van den Broek en Elisabeth Vendrig (VII-N), is geboren op dinsdag 7 oktober 1862 in Maarssen (Ut).

Gijsberta trouwt op vrijdag 24 april 1885 in Maarssen (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Everardus Jacobus Mol, zoon van Onbekend en Helena Maria Mol. Everardus is geboren op vrijdag 25 september 1857 in Utrecht (Ut).

VIII-X  Arie van den Broek, zoon van Cornelis van den Broek en Elisabeth Vendrig (VII-N), is geboren op maandag 12 juli 1869 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 21 april 1949 in Breukelen (Ut). Arie werd 79 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Arie trouwt op vrijdag 11 november 1904 in Harmelen (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Anthonia Maria van Rooijen, dochter van Albertus van Rooijen en Wilhelmina Vernooij. Anthonia is geboren op vrijdag 30 oktober 1874 in Veldhuizen (Ut).

VIII-Y  Johannes Franciscus Arnoldus Bartels, zoon van Christiaan Bartels en Hendrica Vendrig (VII-O), gymnastiekonderwijzer, is geboren op vrijdag 4 december 1857 in Amsterdam (Nh), is overleden op zaterdag 17 juli 1926 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 68 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 9 juni 1887 in Amsterdam (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha Arxhoek, dochter van Huijbertus Arxhoek en Willemina Mudde. Margaretha, naaister, is geboren op vrijdag 6 februari 1863 in Heemstede (Nh), is overleden op zondag 18 november 1934 in Haarlem (Nh). Margaretha werd 71 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Johannes en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrika Christina Bartels is geboren op zondag 17 juni 1888 in Amsterdam (Nh), zie IX-W.

2  Christiaan Bartels is geboren rond 1890 in Amsterdam (Nh), zie IX-X.

3  Wim Bartels is geboren rond 1896, zie IX-Y.

VIII-Z  Maria Bartels, dochter van Christiaan Bartels en Hendrica Vendrig (VII-O), is geboren rond 1862 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 28 november 1932 in Heemskerk (Nh). Maria werd ongeveer 70 jaar.

Maria trouwt op donderdag 1 mei 1890 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Machiel Mok, zoon van Joseph Mok (Joost) en Elizabeth Visee. Machiel, onderwijzer, is geboren op woensdag 6 augustus 1862 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 26 september 1930 in Heemskerk (Nh). Machiel werd 68 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Machiel en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth Henrica Maria Mok is geboren op donderdag 29 januari 1891 in Heemskerk (Nh).

2  Henrica Cornelia Gertrudis Maria Mok is geboren op zondag 21 februari 1892 in Heemskerk (Nh), is overleden op woensdag 7 juni 1922 in Heemskerk (Nh). Henrica werd 30 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

3  Levenloos kind Mok is ter wereld gekomen op maandag 23 januari 1893 in Heemskerk (Nh).

4  Jozef Christiaan Leo Mok is geboren op woensdag 13 december 1893 in Heemskerk (Nh), zie IX-Z.

5  Levenloos kind Mok is ter wereld gekomen op vrijdag 17 januari 1896 in Heemskerk (Nh).

6  Cornelia Gertrudis Mok is geboren op maandag 8 februari 1897 in Heemskerk (Nh).

7  Christiaan Franciscus Mok is geboren op maandag 8 februari 1897 in Heemskerk (Nh).

VIII-AA  Geertruida Christina Bartels, dochter van Christiaan Bartels en Hendrica Vendrig (VII-O), is geboren rond 1871 in Amsterdam (Nh), is overleden voor woensdag 8 februari 1899. Geertruida werd hoogstens 28 jaar.

Geertruida trouwt op donderdag 10 augustus 1893 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Chrinus Cornelis Mok, zoon van Joseph Mok (Joost) en Elizabeth Visee. Chrinus, onderwijzer, is geboren op zaterdag 23 mei 1868 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Chrinus was later gehuwd (2) met Cornelia Frederika Maria Jepkes.

VIII-AB  Cornelis Vendrig ook genaamd Kees, zoon van Adrianus Vendrig (VII-P) en Gijsberta de Reuver, landbouwer, is geboren op maandag 30 mei 1864 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, is overleden op zaterdag 17 mei 1919 23.30 uur in Willeskop (Ut), is begraven op donderdag 22 mei 1919 in Montfoort (Ut) (RK Begraafplaats). Cornelis werd 54 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Was gemeenteraadslid in Montfoort van 1911-1919.

Cornelis trouwt op vrijdag 16 januari 1891 in Maartensdijk (Ut) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Helena van Wijnbergen, dochter van Rijk van Wijnbergen en Maria Kok. Helena is geboren op zondag 5 januari 1868 in Maartensdijk (Ut), is overleden op woensdag 10 maart 1897 02.00 uur in Willeskop (Ut). Helena werd 29 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Cornelis en Helena zijn vier kinderen bekend:

1  Adrianus Vendrig is geboren op dinsdag 20 oktober 1891 in Wilnis (Ut), zie IX-AA.

2  Richardus Cornelis Vendrig is geboren op woensdag 3 mei 1893 in Willeskop (Ut), zie IX-AB.

3  Gijsbertus Vendrig is geboren op woensdag 9 januari 1895 in Willeskop (Ut), zie IX-AC.

4  Cornelis Marinus Vendrig is geboren op woensdag 17 februari 1897 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 8 februari 1898 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 11 maanden en 22 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 21 oktober 1898 in Hoenkoop (Ut) op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Geertruida van Vliet, dochter van Gerrit van Vliet en Maria Rietveld. Geertruida is geboren op dinsdag 1 augustus 1871 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 20 juni 1959 in Willeskop (Ut). Geertruida werd 87 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Cornelis en Geertruida zijn vijftien kinderen bekend:

5  Helena Maria Vendrig is geboren op donderdag 28 september 1899 in Willeskop (Ut), zie IX-AD.

6  Gerardus Marinus Vendrig is geboren op zondag 28 oktober 1900 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 21 december 1900 in Willeskop (Ut). Gerardus werd 1 maand en 23 dagen.

7  Maria Gerarda Vendrig is geboren op zaterdag 21 december 1901 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 4 januari 1902 in Willeskop (Ut). Maria werd 14 dagen.

8  Gerardus Marinus Vendrig is geboren op vrijdag 2 januari 1903 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 14 januari 1903 in Willeskop (Ut). Gerardus werd 12 dagen.

9  Maria Gerarda Vendrig is geboren op donderdag 21 januari 1904 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 27 februari 1904 in Willeskop (Ut). Maria werd 1 maand en 6 dagen.

10  Gerardus Marinus Vendrig is geboren op woensdag 19 juli 1905 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 28 juli 1905 in Willeskop (Ut). Gerardus werd 9 dagen.

11  Maria Gerarda Vendrig is geboren op vrijdag 27 juli 1906 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 28 december 1906 09.30 uur in Willeskop (Ut). Maria werd 5 maanden en 1 dag.

12  Gerardus Marinus Vendrig ook genaamd Gerrit is geboren op zaterdag 28 maart 1908 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 19 februari 1909 in Utrecht (Ut). Gerardus werd 10 maanden en 22 dagen.

13  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zondag 21 maart 1909 in Willeskop (Ut).

14  Maria Anthonia Vendrig is geboren op dinsdag 19 april 1910 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 20 juni 1910 in Willeskop (Ut). Maria werd 2 maanden en 1 dag.

15  Marinus Anthonius Vendrig is geboren op dinsdag 1 augustus 1911 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 27 juni 1923 in Willeskop (Ut). Marinus werd 11 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

16  Gerarda Geertruida Vendrig is geboren op dinsdag 3 december 1912 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 7 april 1913 in Willeskop (Ut). Gerarda werd 4 maanden en 4 dagen.

17  Gerardus Maria Vendrig is geboren op woensdag 26 augustus 1914 02.30 uur in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 20 juli 1946 in Willeskop (Ut), is begraven op woensdag 24 juli 1946 in Montfoort (Ut) (RK Begraafplaats). Gerardus werd 31 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

18  Cornelis Gerardus Vendrig (Kees) is geboren op zondag 5 september 1915 in Willeskop (Ut), zie IX-AE.

19  Geertruida Maria Josephina Vendrig is geboren op maandag 19 maart 1917 in Willeskop (Ut), zie IX-AF.

VIII-AC  Gerardus Vendrig (Gerrit), zoon van Adrianus Vendrig (VII-P) en Gijsberta de Reuver, veehouder, is geboren op zaterdag 2 juni 1866 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, is overleden op maandag 11 maart 1946 in Abcoude (Ut), is begraven op vrijdag 15 maart 1946 in Abcoude (Ut). Gerrit werd 79 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Gerrit gaat in ondertrouw op vrijdag 21 april 1899 in Ouder-Amstel (Nh), trouwt op woensdag 26 april 1899 in Ouder-Amstel (Nh) op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Hubertha Cornelia van Oostwaard, zie IX-EY.

Van Gerrit en Hubertha zijn dertien kinderen bekend:

1  Gijsbertha Cornelia Vendrig (Gijsje) is geboren op woensdag 21 februari 1900 in Maarssen (Ut), zie IX-AG.

2  Albertus Adrianus Vendrig (Ab) is geboren op maandag 22 april 1901 in Maarssen (Ut), zie IX-AH.

3  Adrianus Johannes Vendrig is geboren op zondag 8 juni 1902 in Maarssen (Ut), zie IX-AI.

4  Cornelia Antonia Vendrig is geboren op zondag 20 september 1903 in Maarssen (Ut), zie IX-AJ.

5  Gerardus Petrus Vendrig (Gert) is geboren op zaterdag 25 februari 1905 in Maarssen (Ut), zie IX-AK.

6  Bertha Vendrig is geboren op vrijdag 25 mei 1906 in Maarssen (Ut), zie IX-AL.

7  Adriana Johanna Vendrig (Jaan) is geboren op zaterdag 28 september 1907 in Maarssen (Ut), zie IX-AM.

8  Johannes Cornelis Vendrig (Jan) is geboren op zondag 28 februari 1909 in Maarssen (Ut), zie IX-AN.

9  Elizabeth Maria Vendrig, zuster, is geboren op woensdag 13 juli 1910 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 28 september 1992 in Groenekan (Ut), is begraven op donderdag 1 oktober 1992 in Schalkwijk (Ut). Elizabeth werd 82 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

10  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op woensdag 28 februari 1912 in Maarssen (Ut), zie IX-AO.

11  Cornelis Antonius Vendrig (Kees) is geboren op maandag 26 januari 1914 in Maarssen (Ut), zie IX-AP.

12  Anna Maria Vendrig (Annie) is geboren op dinsdag 2 november 1915 in Maarssen (Ut), zie IX-AQ.

13  Huipbertus Vendrig (Bertus) is geboren op vrijdag 28 december 1917 in Nigtevegt (Ut), zie IX-AR.

VIII-AD  Jan Vendrig ook genaamd Jan, zoon van Adrianus Vendrig (VII-P) en Gijsberta de Reuver, is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zaterdag 31 augustus 1940 in Utrecht (Ut). Jan werd 72 jaar en 9 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 6 april 1894 in Maarsseveen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Snel, dochter van Dirk Snel en Cornelia Baas. Catharina is geboren op zondag 25 augustus 1872 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zaterdag 30 december 1933 in Utrecht (Ut). Catharina werd 61 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsberta Vendrig (Bets) is geboren op donderdag 24 januari 1895 in Jutphaas (Ut), is RK gedoopt, zie IX-AS.

2  Dirk Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 1 mei 1897 in Utrecht (Ut), zie IX-AT.

3  Cornelia Adriana Vendrig (Coba) is geboren op vrijdag 21 juli 1899 in Utrecht (Ut), zie IX-AU.

4  Jan Adrianus Vendrig is geboren op zaterdag 19 oktober 1901 in Utrecht (Ut), zie IX-AV.

5  Adrianus Vendrig (Arie) is geboren op donderdag 18 februari 1904 in Utrecht (Ut), zie IX-AW.

VIII-AE  Petrus Vendrig (Piet) ook genaamd Piet, zoon van Adrianus Vendrig (VII-P) en Gijsberta de Reuver, veehouder, is geboren op maandag 6 maart 1876 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 14 november 1939 in Nigtevegt (Ut), is begraven op zaterdag 18 november 1939 in Abcoude (Ut). Piet werd 63 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Piet trouwt op woensdag 25 september 1901 in Ouder-Amstel (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Geertruida van Oostwaard, zie IX-EZ.

Van Piet en Cornelia zijn vijftien kinderen bekend:

1  Gijsbertha Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 20 augustus 1902 in Maarsseveen (Ut), is overleden op vrijdag 26 juli 1918 in Maarssen (Ut). Gijsbertha werd 15 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

2  Cornelia Anna Vendrig is geboren op zondag 6 september 1903 in Maarsseveen (Ut), zie IX-AX.

3  Adrianus Gerardus Vendrig (Arie) is geboren op woensdag 18 januari 1905 in Maarsseveen (Ut), zie IX-AY.

4  Alberta Antonia Vendrig (Bep) is geboren op vrijdag 23 maart 1906 in Maarssen (Ut), zie IX-AZ.

5  Geertruida Catharina Vendrig is geboren op maandag 29 juli 1907 in Maarssen (Ut), zie IX-BA.

6  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op zaterdag 10 oktober 1908 in Maarssen (Ut), is overleden op zondag 27 maart 1910 in Maarssen (Ut). Cornelia werd 1 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

7  Adriana Petronella Vendrig (Sjaan) is geboren op vrijdag 18 februari 1910 in Maarssen (Ut), zie IX-BB.

8  Petrus Johannes Vendrig (Piet) is geboren op dinsdag 30 mei 1911 in Maarssen (Ut), zie IX-BC.

9  Cornelia Anna Vendrig is geboren op donderdag 20 juni 1912 in Maarssen (Ut), zie IX-BD.

10  Albertus Coenradus Vendrig is geboren rond 1914 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden rond maandag 14 mei 1917 in Maarssen (Ut). Albertus werd ongeveer 3 jaar.

Overlijdensdatum niet exact aan te geven

11  Gerarda Cornelia Vendrig, zuster allerh. hart van jezus, is geboren op zaterdag 22 augustus 1914 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 14 januari 1993 in Wamel (Ge). Gerarda werd 78 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Vertrekt 18-8-1937 naar Zwaluwe.

12  Huibertus Vendrig (Bertus) is geboren op woensdag 5 januari 1916 in Maarssen (Ut), zie IX-BE.

13  Albertus Coenrades Vendrig is geboren op dinsdag 26 februari 1918 in Maarssen (Ut), zie IX-BF.

14  Gijsbertus Cornelis Vendrig is geboren op woensdag 16 april 1919 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 30 januari 1922 in Nigtevegt (Ut). Gijsbertus werd 2 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

15  Gijsbertus Vendrig ook genaamd Gijs is geboren op vrijdag 3 maart 1922 in Nigtevegt (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1925 in Nigtevegt (Ut), is begraven op zondag 5 juli 1925 in Abcoude (Ut). Gijsbertus werd 3 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

VIII-AF  Cornelis Petrus Bogaard, zoon van Petrus Bogaard en Maria Vendrig (VII-Q), is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Kockengen (Ut), is overleden op dinsdag 9 september 1947 in Utrecht (Ut). Cornelis werd 79 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 11 oktober 1895 in Nieuwkoop (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Janmaat, dochter van Gijsbert Janmaat en Anna Nieuwendijk. Cornelia is geboren op donderdag 6 maart 1873 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 8 februari 1931 in Kockengen (Ut). Cornelia werd 57 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Anna Maria Bogaard is geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Kockengen (Ut), zie IX-BG.

2  Petrus Bogaard is geboren op vrijdag 10 december 1897 in Kockengen (Ut), zie IX-BH.

3  Gijsbertus Bogaard is geboren op zaterdag 21 juli 1900 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 3 mei 1901 in Kockengen (Ut). Gijsbertus werd 9 maanden en 12 dagen.

4  Gijsbertus Bogaard is geboren op dinsdag 8 oktober 1901 in Kockengen (Ut), is overleden op zondag 26 mei 1935 in Utrecht (Ut). Gijsbertus werd 33 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

5  Maria Bogaard is geboren op dinsdag 27 oktober 1903 in Kockengen (Ut), zie IX-BI.

6  Adrianus Bogaard is geboren op donderdag 19 oktober 1905 in Kockengen (Ut), is overleden op woensdag 6 februari 1907 in Kockengen (Ut). Adrianus werd 1 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

7  Adriaan Bogaard is geboren op donderdag 1 november 1906 in Kockengen (Ut), is overleden op maandag 5 juni 1944 in Utrecht (Ut). Adriaan werd 37 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

8  Cornelis Bogaard is geboren op vrijdag 12 februari 1909 in Kockengen (Ut), is overleden op donderdag 6 januari 1910 in Kockengen (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 25 dagen.

9  Cornelis Bogaard is geboren op vrijdag 24 juni 1910 in Kockengen (Ut), zie IX-BJ.

10  Alida Bogaard is geboren op maandag 29 juli 1912 in Kockengen (Ut), zie IX-BK.

VIII-AG  Johanna Maria Theresia Bogaard, dochter van Petrus Bogaard en Maria Vendrig (VII-Q), is geboren rond 1871 in Kockengen (Ut), is overleden op donderdag 27 december 1945 in Harmelen (Ut). Johanna werd ongeveer 74 jaar.

Johanna trouwt op vrijdag 9 augustus 1901 in Kockengen (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Hendrikus Gasse, zoon van Jan Gasse en Johanna de Vrankrijker. Johannes is geboren op maandag 10 mei 1869 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 5 april 1952 in Harmelen (Ut). Johannes werd 82 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Levenloos kind Gasse is ter wereld gekomen op zaterdag 12 augustus 1905 in Harmelen (Ut).

2  Johanna Maria Gasse is geboren op vrijdag 12 juli 1907 in Harmelen (Ut).

3  Maria Johanna Gasse is geboren op vrijdag 12 juli 1907 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 26 juli 1907 in Harmelen (Ut). Maria werd 14 dagen.

4  Joannes Petrus Josephus Gasse is geboren op woensdag 15 april 1908 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 21 april 1908 in Harmelen (Ut). Joannes werd 6 dagen.

5  Petrus Joannes Gasse is geboren op donderdag 12 augustus 1909 in Harmelen (Ut).

6  Joannes Antonius Gasse is geboren op donderdag 20 april 1911 in Harmelen (Ut), zie IX-BL.

7  Levenloos kind Gasse is ter wereld gekomen op woensdag 21 augustus 1912 in Harmelen (Ut).

VIII-AH  Adrianus Bogaard, zoon van Petrus Bogaard en Maria Vendrig (VII-Q), is geboren op woensdag 22 juli 1874 in Kockengen (Ut).

Adrianus trouwt op vrijdag 8 februari 1901 in Kockengen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida de Boer, dochter van Hubertus de Boer en Johanna Wolswijk. Geertruida is geboren op woensdag 21 oktober 1874 in Kockengen (Ut), is overleden op maandag 16 januari 1939 in Utrecht (Ut). Geertruida werd 64 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

VIII-AI  Cornelia van der Lith, dochter van Cornelis van der Lith (VII-R) en Petronilla Maria van den Bergh, is geboren op donderdag 17 juni 1841 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 9 maart 1905 in Harmelen (Ut). Cornelia werd 63 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 19 mei 1862 in Harmelen (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Adrianus Regtien, zoon van Jan Regtien en Cornelia Groenhuizen. Adrianus is geboren op zondag 14 juli 1833 in Amersfoort (Ut), is overleden op zaterdag 13 september 1913 in Harmelen (Ut). Adrianus werd 80 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Van Adrianus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Regtien is geboren op woensdag 7 februari 1866 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 7 november 1936 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 70 jaar en 9 maanden.

2  Maria Regtien is geboren op maandag 4 november 1872 in Harmelen (Ut), zie IX-BM.

3  Johanna Geertruida Regtien is geboren op woensdag 30 oktober 1878 in Harmelen (Ut), zie IX-BN.

VIII-AJ  Hendrikus Kok, zoon van Johannes Bernardus Kok en Gijsje van der Lit (VII-U), is geboren op zondag 1 december 1850 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 5 september 1928 in Utrecht (Ut). Hendrikus werd 77 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Hendrikus trouwt op woensdag 16 mei 1877 in Utrecht (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Vroonhof, dochter van Petrus Vroonhof en Johanna de Kruijf. Adriana is geboren op vrijdag 20 juni 1851 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 22 mei 1932 in Nederweert (Li). Adriana werd 80 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Van Hendrikus en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1  Bernardus Johannes Kok is geboren op woensdag 6 maart 1878 in Utrecht (Ut), zie IX-BO.

2  Petrus Johannes Kok is geboren op zaterdag 6 december 1879 in Utrecht (Ut), zie IX-BP.

3  Gijsbertus Johannes Kok is geboren op donderdag 29 maart 1883 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 11 juli 1886 in Utrecht (Ut). Gijsbertus werd 3 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

4  Johanna Petronella Kok is geboren op woensdag 22 december 1886 in Utrecht (Ut).

5  Hendrika Adriana Kok is geboren op zaterdag 12 januari 1889 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 18 juni 1939 in Loenen (Ut). Hendrika werd 50 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

6  Gijsberta Johanna Kok is geboren op zaterdag 9 augustus 1890 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 8 januari 1953 in Heythuisen (Li). Gijsberta werd 62 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

VIII-AK  Cornelis Kok, zoon van Johannes Bernardus Kok en Gijsje van der Lit (VII-U), is geboren op zondag 5 maart 1854 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 31 maart 1924 in Utrecht (Ut). Cornelis werd 70 jaar en 26 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 9 juni 1875 in Utrecht (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmina van der Steen, dochter van Hendrik van der Steen en Maria van Eeperen. Wilhelmina is geboren op vrijdag 11 mei 1849 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 6 februari 1934 in Utrecht (Ut). Wilhelmina werd 84 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Cornelis en Wilhelmina zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Bernardus Kok is geboren op woensdag 22 september 1875 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 6 februari 1876 in Utrecht (Ut). Johannes werd 4 maanden en 15 dagen.

2  Maria Kok is geboren op dinsdag 10 april 1877 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 17 april 1878 in Utrecht (Ut). Maria werd 1 jaar en 7 dagen.

3  Gijsberta Kok is geboren op donderdag 6 februari 1879 in Utrecht (Ut).

4  Gijsberta Kok is geboren rond 1880 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 13 januari 1881 in Utrecht (Ut). Gijsberta werd ongeveer 1 jaar.

5  Maria Hendrica Kok is geboren op zondag 14 november 1880 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 5 mei 1885 in Utrecht (Ut). Maria werd 4 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

6  Johanna Maria Kok is geboren op zondag 14 november 1880 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 4 mei 1884 in Utrecht (Ut). Johanna werd 3 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

7  Cornelia Kok is geboren op vrijdag 5 oktober 1883 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 23 januari 1884 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 3 maanden en 18 dagen.

8  Cornelia Maria Kok is geboren op zaterdag 17 januari 1885 in Utrecht (Ut), is overleden op vrijdag 12 februari 1886 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 1 jaar en 26 dagen.

9  Wilhelmina Cornelia Kok is geboren op maandag 2 mei 1887 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 4 mei 1887 in Utrecht (Ut). Wilhelmina werd 2 dagen.

10  Cornelis Kok is geboren op donderdag 25 oktober 1888 in Utrecht (Ut), zie IX-BQ.

VIII-AL  Johanna Maria Kok, dochter van Johannes Bernardus Kok en Gijsje van der Lit (VII-U), is geboren op woensdag 28 maart 1860 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 13 april 1936 in Utrecht (Ut). Johanna werd 76 jaar en 16 dagen.

Johanna was gehuwd met Jacobus Hendrikus Staal, zoon van Jacobus Staal en Elisabeth de Wilde. Jacobus is geboren op zaterdag 27 februari 1858 in Driebergen (Ut).

VIII-AM  Franciscus van der Lit, zoon van Hermanus van der Lith (VII-V) en Tonia Voorhout, is geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 4 juni 1942 in Utrecht (Ut). Franciscus werd 90 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Franciscus trouwt op donderdag 10 februari 1881 in Montfoort (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Rijswijk, dochter van Cornelis Rijswijk en Anna Geertruida Hartger. Catharina is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 14 maart 1923 in Utrecht (Ut). Catharina werd 70 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Franciscus en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Johannes van der Lit is geboren op dinsdag 7 februari 1882 in Harmelen (Ut), zie IX-BR.

2  Anna Anthonia van der Lit is geboren op dinsdag 25 maart 1884 in Harmelen (Ut), zie IX-BS.

3  Hermanus van der Lit is geboren op maandag 12 oktober 1885 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 6 september 1910 in Utrecht (Ut). Hermanus werd 24 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

4  Johannes van der Lit is geboren op woensdag 2 maart 1887 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 14 juni 1887 in Harmelen (Ut). Johannes werd 3 maanden en 12 dagen.

5  Johannes van der Lit is geboren op vrijdag 15 februari 1889 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 22 april 1889 in Harmelen (Ut). Johannes werd 2 maanden en 7 dagen.

6  Johannes van der Lit is geboren op zondag 11 juni 1893 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 7 november 1902 in Harmelen (Ut). Johannes werd 9 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

VIII-AN  Gijsina Paulina Langen, dochter van Johannes Gerardus Langen en Cornelia van Oostrom (VII-W), is geboren op zondag 14 november 1841 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 10 januari 1915 in Rotterdam (Zh). Gijsina werd 73 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Gijsina trouwt op woensdag 6 mei 1868 in Rotterdam (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk van Thiel, zoon van Waltherus van Thiel en Grietje van Vliet. Dirk, nachtwaker en pakhuisknecht, is geboren op donderdag 16 februari 1843 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 2 mei 1915 in Rotterdam (Zh). Dirk werd 72 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

(N.B. De gezinskaart in Rotterdam noemt een geboortedatum van 21 februari 1843)

Van Dirk en Gijsina zijn elf kinderen bekend:

1  Wouterus Johannes van Thiel is geboren op zaterdag 27 februari 1869 in Rotterdam (Zh), zie IX-BT.

2  Johannes Gerardus van Thiel is geboren op zaterdag 10 december 1870 in Rotterdam (Zh), zie IX-BU.

3  Margaretha Cornelia van Thiel is geboren op woensdag 18 december 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 10 augustus 1907 in Rotterdam (Zh). Margaretha werd 34 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

4  Cornelia Elizabeth van Thiel is geboren op maandag 17 augustus 1874 in Rotterdam (Zh), zie IX-BV.

5  Leonardus Jacobus van Thiel is geboren op maandag 10 april 1876 in Rotterdam (Zh), zie IX-BW.

6  Geertruida Elisabeth van Thiel is geboren op zondag 2 december 1877 in Rotterdam (Zh), zie IX-BX.

7  Gijsina Paulina van Thiel is geboren op maandag 21 april 1879 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 5 mei 1880 in Rotterdam (Zh). Gijsina werd 1 jaar en 14 dagen.

8  Theodorus van Thiel is geboren op woensdag 24 november 1880 in Rotterdam (Zh), zie IX-BY.

9  Gerardus Nicolaas van Thiel is geboren op zaterdag 29 juli 1882 in Rotterdam (Zh), zie IX-BZ.

10  Wilhelmina Theresia van Thiel is geboren op dinsdag 14 april 1885 in Rotterdam (Zh), zie IX-CA.

11  Paulina Johanna van Thiel is geboren op zaterdag 18 juni 1887 in Rotterdam (Zh), zie IX-CB.

VIII-AO  Poulina Johanna Langen, dochter van Johannes Gerardus Langen en Cornelia van Oostrom (VII-W), is geboren op maandag 17 juli 1843 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 4 februari 1910 in Rotterdam (Zh). Poulina werd 66 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Poulina trouwt op woensdag 6 februari 1867 in Rotterdam (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Lambert Cornelis Verheijden, zoon van Willem Verheijden en Maria van de Grind. Lambert, los werkman, is geboren op zaterdag 15 april 1843 in Baardwijk (Nb), is overleden op dinsdag 14 februari 1911 in Rotterdam (Zh). Lambert werd 67 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Lambert en Poulina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina Cornelia Verheijden is geboren op woensdag 10 april 1867 in Rotterdam (Zh), zie IX-CC.

2  Johannes Gerardus Cornelis Verheijden is geboren op donderdag 23 april 1868 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 23 februari 1884 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 15 jaar en 10 maanden.

3  Jan Pieter Cornelis Verheijden is geboren op woensdag 25 augustus 1869 in Rotterdam (Zh).

4  Cornelia Verheijden is geboren op donderdag 12 januari 1871 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 8 april 1871 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 2 maanden en 27 dagen.

5  Cornelia Verheijden is geboren op maandag 26 februari 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 16 juni 1872 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 3 maanden en 21 dagen.

6  Cornelia Verheijden is geboren op zaterdag 22 maart 1873 in Rotterdam (Zh), zie IX-CD.

7  Elizabeth Cornelia Verheijden is geboren op zondag 8 februari 1874 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 8 maart 1876 in Rotterdam (Zh). Elizabeth werd 2 jaar en 1 maand.

8  Elizabeth Cornelia Verheijden is geboren op vrijdag 7 april 1876 in Rotterdam (Zh), zie IX-CE.

9  Willem Cornelis Verheijden is geboren op maandag 23 september 1878 in Rotterdam (Zh), zie IX-CF.

10  Lambert Cornelis Verheijden is geboren op zaterdag 22 november 1879 in Rotterdam (Zh), zie IX-CG.

11  Franciscus Cornelis Verheijden is geboren op zaterdag 29 september 1883 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 21 april 1884 in Rotterdam (Zh). Franciscus werd 6 maanden en 23 dagen.

12  Johannes Cornelis Verheijden is geboren op donderdag 24 juni 1886 in Rotterdam (Zh), zie IX-CH.

VIII-AP  Nicolaas Hendrikus Langen, zoon van Johannes Gerardus Langen en Cornelia van Oostrom (VII-W), is geboren op dinsdag 12 februari 1856 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 15 mei 1898 in Rotterdam (Zh). Nicolaas werd 42 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Nicolaas trouwt op woensdag 17 november 1880 in Rotterdam (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietronella Smit, dochter van Adrianus Smit en Petronella Brakshoofde. Pietronella is geboren op zaterdag 30 december 1854 in Deventer (Ov), is overleden op vrijdag 17 augustus 1894 in Rotterdam (Zh). Pietronella werd 39 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Nicolaas en Pietronella zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Gerardus Langen is geboren op dinsdag 21 december 1880 in Rotterdam (Zh), zie IX-CI.

2  Adrianus Petrus Langen is geboren op zondag 14 januari 1883 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 7 juni 1884 in Rotterdam (Zh). Adrianus werd 1 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

3  Cornelia Maria Langen is geboren op zaterdag 2 mei 1885 in Rotterdam (Zh), zie IX-CJ.

4  Adrianus Petrus Langen is geboren op zaterdag 25 juni 1887 in Rotterdam (Zh), zie IX-CK.

5  Maria Petronella Langen is geboren op donderdag 21 november 1889 in Rotterdam (Zh), zie IX-CL.

6  Geertruida Cornelia Langen is geboren op zaterdag 26 maart 1892 in Rotterdam (Zh).

VIII-AQ  Johannes Gijsbertus van Oostrum, zoon van Gijsbert van Oostrum (VII-X) en Johanna Hendrika Stolker, is geboren op donderdag 21 juni 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zaterdag 11 januari 1879 in Utrecht (Ut). Johannes werd 29 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 26 november 1873 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Rijntjes, dochter van Gerrit Rijntjes en Anna van Schaik. Maria is geboren op zondag 17 augustus 1851 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 20 december 1923 in Amersfoort (Ut). Maria werd 72 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Maria was later gehuwd (2) met Enrico Francisco Nicolai.

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Gerardus Gijsbertus van Oostrum is geboren op zaterdag 17 oktober 1874 in Utrecht (Ut).

2  Johanna Hendrika van Oostrum is geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 22 september 1878 in Utrecht (Ut). Johanna werd 8 maanden en 14 dagen.

VIII-AR  Gijsbertus Antonius van Oostrum, zoon van Gijsbert van Oostrum (VII-X) en Johanna Hendrika Stolker, is geboren op dinsdag 4 november 1851 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op dinsdag 30 mei 1933 in Utrecht (Ut). Gijsbertus werd 81 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Gijsbertus trouwt op woensdag 4 juni 1879 in Utrecht (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Paulina Petronella Tijssen, dochter van Lambertus Tijssen en Gerarda Rutgers. Paulina is geboren op woensdag 25 oktober 1854 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op zaterdag 5 oktober 1929 in Utrecht (Ut). Paulina werd 74 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Gijsbertus en Paulina zijn zes kinderen bekend:

1  Gijsbertus Antonius van Oostrum is geboren op zondag 21 maart 1880 in Utrecht (Ut), zie IX-CM.

2  Lambertus Johannes van Oostrum is geboren op maandag 21 mei 1883 in Utrecht (Ut), zie IX-CN.

3  Johanna Hendrika van Oostrum is geboren op maandag 4 januari 1886 in Utrecht (Ut), zie IX-CO.

4  Gerarda Paulina van Oostrum is geboren op zondag 11 maart 1888 in Utrecht (Ut), zie IX-CP.

5  Hermanus Martinus van Oostrum is geboren op zondag 29 maart 1891 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 21 juni 1899 in Utrecht (Ut). Hermanus werd 8 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

6  Paulina Helena van Oostrum is geboren op maandag 15 juli 1895 in Utrecht (Ut), zie IX-CQ.

VIII-AS  Maria Keijzer, dochter van Simon Keijser en Johanna Vendrig (VII-Y), is geboren op woensdag 4 oktober 1854 in Leimuiden (Zh), is overleden na zaterdag 29 oktober 1938. Maria werd minstens 84 jaar en 25 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 12 mei 1893 in Mijdrecht (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 44-jarige Antonius de Horn, zoon van Cornelis de Horn en Cornelia Woudenberg (Neeltje). Antonius, arbeider, is geboren op donderdag 18 januari 1849 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 29 oktober 1938 in Ter Aar (Zh). Antonius werd 89 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Antonius was eerder gehuwd (1) met Helena Theodora Hendrika Nienhuis.

VIII-AT  Theodora Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-AA) en Geertruida Balten (Geertje), is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Leiden (Zh), is overleden op zondag 28 januari 1940 in Leimuiden (Zh). Theodora werd 74 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Theodora gaat in ondertrouw op zaterdag 5 mei 1883 in Leiden (Zh), trouwt op vrijdag 18 mei 1883 in Leimuiden (Zh) op 17-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendricus Verheugd, zoon van Bernardus Verheugd en Neeltje Guldemond. Hendricus is geboren op woensdag 1 juni 1859 in Leimuiden (Zh), is overleden op zondag 7 april 1935 in Leimuiden (Zh). Hendricus werd 75 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Hendricus en Theodora zijn drie kinderen bekend:

1  Bernardus Verheugd is geboren op donderdag 4 december 1884 in Haarlemmermeer (Nh), zie IX-CR.

2  Gijsbertus Verheugd is geboren op donderdag 17 maart 1887 in Haarlemmermeer (Nh), zie IX-CS.

3  Cornelis Verheugd is geboren op maandag 27 mei 1889 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op woensdag 30 maart 1892 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelis werd 2 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

VIII-AU  Petrus Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (VII-AD) en Cornelia van Nes, veehouder, is geboren op dinsdag 3 november 1846 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 20 oktober 1919 in Schalkwijk (Ut). Petrus werd 72 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Petrus trouwt op maandag 30 april 1888 in Schalkwijk (Ut) op 41-jarige leeftijd (1) met de 48-jarige Wilhelmina van Denderen ook genaamd Willemina, dochter van Martinus van Denderen en Willempje van der Horst. Wilhelmina is geboren op woensdag 15 januari 1840 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op dinsdag 13 oktober 1896 in Schalkwijk (Ut). Wilhelmina werd 56 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Petrus trouwt op vrijdag 5 november 1897 in Houten (Ut) op 51-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Engelina van Wees ook genaamd Hees, dochter van Jan van Wees en Cornelia Wennekes. Engelina is geboren op dinsdag 17 juli 1855 in Houten (Ut), is overleden op zondag 24 april 1938 in Vleuten (Ut). Engelina werd 82 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Petrus en Engelina is een kind bekend:

1  Wilhelmina Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 4 januari 1899 in Schalkwijk (Ut), is RK gedoopt, zie IX-CT.

VIII-AV  Johannes Hendrikus Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (VII-AD) en Cornelia van Nes, landbouwer, is geboren op dinsdag 29 juli 1851 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 19 februari 1920 in Vreeswijk (Ut). Johannes werd 68 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Leefde in Schalkwijk.

Johannes trouwt op woensdag 2 februari 1898 in Utrecht (Ut) op 46-jarige leeftijd met de 46-jarige Heijntje Degenkamp, dochter van Gerrit Gijsbert Degenkamp en Jacoba Zwanink. Heijntje is geboren op donderdag 2 oktober 1851 in Zuilen (Ut), is overleden op zaterdag 24 februari 1934 in Bunnik (Ut). Heijntje werd 82 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

VIII-AW  Adriana Wilhelmina Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-AD) en Cornelia van Nes, is geboren op maandag 20 november 1854 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 21 juni 1886 in Benschop (Ut). Adriana werd 31 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Adriana trouwt op donderdag 19 april 1877 in Vleuten (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Anthonie Baars, zoon van Elbert Baars en Berdina Mulders. Anthonie is geboren op woensdag 25 juli 1849 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 17 december 1930 in Benschop (Ut). Anthonie werd 81 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Anthonie was later gehuwd (2) met Jacoba Hendrikse.

Van Anthonie en Adriana zijn vijf kinderen bekend:

1  Albertus Gijsbertus Baars is geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 6 december 1950 in IJsselstein (Ut). Albertus werd 72 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

2  Cornelia Baars is geboren op donderdag 11 september 1879 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 1 januari 1890 in Benschop (Ut). Cornelia werd 10 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Gerarda Geertruida Baars is geboren op woensdag 16 maart 1881 in Benschop (Ut), zie IX-CU.

4  Gijsbertus Baars is geboren op vrijdag 17 november 1882 in Benschop (Ut), zie IX-CV.

5  Berdina Baars is geboren op zaterdag 30 augustus 1884 in Benschop (Ut).

VIII-AX  Kornelia Johanna Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-AD) en Cornelia van Nes, is geboren op zaterdag 23 februari 1856 in Vleuten (Ut), is overleden op vrijdag 27 oktober 1922 in Woerden (Ut). Kornelia werd 66 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Kornelia trouwt op donderdag 13 april 1882 in Vleuten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis Willebrordus Jansen, zoon van Jacobus Jansen en Anna Niesje van Riet. Cornelis is geboren op zondag 6 augustus 1848 in Gerverscop (Ut), is overleden op zaterdag 5 juni 1915 in Woerden (Ut). Cornelis werd 66 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Kornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Jansen is geboren op zaterdag 13 oktober 1883 in Waarder (Zh), is overleden op woensdag 23 april 1884 in Waarder (Zh). Cornelia werd 6 maanden en 10 dagen.

2  Jacobus Jansen is geboren op zondag 28 juni 1885 in Waarder (Zh), is overleden op woensdag 4 juli 1888 in Waarder (Zh). Jacobus werd 3 jaar en 6 dagen.

3  Levenloos kind Jansen is ter wereld gekomen op zondag 28 juni 1885 in Waarder (Zh).

4  Gijsbertus Cornelis Jansen is geboren op maandag 21 februari 1887 in Waarder (Zh), zie IX-CW.

5  Agnes Jansen is geboren op donderdag 13 december 1888 in Waarder (Zh), zie IX-CX.

6  Cornelia Jacoba Jansen is geboren op dinsdag 21 oktober 1890 in Waarder (Zh), is overleden op woensdag 29 oktober 1890 in Waarder (Zh). Cornelia werd 8 dagen.

7  Cornelia Jacoba Jansen is geboren op maandag 9 november 1891 in Waarder (Zh), zie IX-CY.

8  Jacobus Jansen is geboren op dinsdag 17 oktober 1893 in Waarder (Zh), zie IX-CZ.

9  Cornelis Willebrordus Jansen is geboren op zaterdag 20 april 1895 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 17 juni 1895 in Woerden (Ut). Cornelis werd 1 maand en 28 dagen.

VIII-AY  Cornelis Gijsbertus Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (VII-AD) en Cornelia van Nes, landbouwer, is geboren op dinsdag 24 november 1857 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 8 maart 1932 in Jutphaas (Ut). Cornelis werd 74 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 9 augustus 1893 in Jutphaas (Ut) op 35-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Maria van der Wel, dochter van Jan van der Wel en Catharina van Schaik. Maria is geboren op donderdag 24 september 1857 in Houten (Ut), is overleden op maandag 1 juni 1914 in Jutphaas (Ut). Maria werd 56 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Gijsbertus Gerrit Vendrig is geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Jutphaas (Ut), is overleden op dinsdag 6 augustus 1912 in Jutphaas (Ut). Gijsbertus werd 17 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

2  Gerrit Cornelis Vendrig is geboren op maandag 29 maart 1897 in Jutphaas (Ut), zie IX-DA.

Cornelis trouwt op dinsdag 24 november 1914 in Houten (Ut) op 57-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Maria Verweij, dochter van Anthonie Verweij en Johanna Spaan. Maria is geboren op vrijdag 19 september 1879 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 8 februari 1952 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 72 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Maria was later gehuwd (2) met Hendricus Johannes Albertus van der Ven.

VIII-AZ  Joanna Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-AD) en Cornelia van Nes, is geboren op woensdag 10 oktober 1860 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 27 mei 1919 in IJsselstein (Ut). Joanna werd 58 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Joanna trouwt op dinsdag 17 oktober 1893 in Schalkwijk (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Albertus Jacobus van der Maat, zoon van Jan van der Maat en Maria Nieuwenhuijzen. Albertus is geboren op woensdag 16 augustus 1865 in IJsselstein (Ut), is overleden op woensdag 9 december 1914 in IJsselstein (Ut). Albertus werd 49 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Albertus en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Gijsbertus van der Maat is geboren op donderdag 22 november 1894 in IJsselstein (Ut).

2  Gijsbertus Johannes van der Maat is geboren op woensdag 28 april 1897 in IJsselstein (Ut).

3  Adrianus Wilhelminus van der Maat is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in IJsselstein (Ut), zie IX-DB.

VIII-BA  Johanna Wilhelmina Vendrig, dochter van Willem Vendrig (VII-AF) en Martina van den Brink, is geboren op vrijdag 17 augustus 1855 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zaterdag 10 augustus 1912 in Utrecht (Ut). Johanna werd 56 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 9 mei 1890 in Linschoten (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 32-jarige Peter Nagel, zoon van Jacob Nagel en Anna Maria Huiden (Antje). Peter is geboren op donderdag 21 januari 1858 in Maartensdijk (Ut).

VIII-BB  Cornelis van der Manden, zoon van Egbertus van der Manden (VII-AG) en Clasina Oostrom, koetsier, is geboren op zondag 28 april 1844 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 21 juni 1910 in Weesperkarspel (Nh). Cornelis werd 66 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 14 juni 1871 in Abcoude Proostdij (Ut) op 27-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maria van Diest, dochter van Arie van Diest en Alida Blom. Maria is geboren op maandag 19 juli 1841 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 17 februari 1878 in Weesperkarspel (Nh). Maria werd 36 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Clasina van der Manden is geboren rond 1873 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 20 november 1922 in Amersfoort (Ut). Clasina werd ongeveer 49 jaar.

2  Alida Maria van der Manden is geboren rond juni 1875 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 26 november 1875 in Weesperkarspel (Nh). Alida werd ongeveer 5 maanden.

3  Elisabeth Anna van der Manden is geboren rond september 1876 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 12 december 1876 in Weesperkarspel (Nh). Elisabeth werd ongeveer 3 maanden.

4  Levenloos kind van der Manden is ter wereld gekomen op donderdag 14 februari 1878 in Weesperkarspel (Nh).

Cornelis trouwt op donderdag 1 mei 1879 in Weesperkarspel (Nh) op 35-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Grietje de Boer, dochter van Jacob de Boer en Jacoba Kuijer. Grietje is geboren op maandag 1 mei 1854 in Eemnes (Ut), is overleden op woensdag 26 april 1922 in Weesperkarspel (Nh). Grietje werd 67 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

5  Jacobus Elbertus van der Manden is geboren op woensdag 4 februari 1880 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DC.

6  Elisabeth Maria van der Manden is geboren rond 1882 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zondag 8 mei 1898 in Weesperkarspel (Nh). Elisabeth werd ongeveer 16 jaar.

7  Elbertus Johannes van der Manden is geboren rond 1885 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DD.

8  Gerardus Adrianus van der Manden is geboren rond 1886 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DE.

9  Anna Maria van der Manden is geboren rond 1889 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 18 april 1890 in Weesperkarspel (Nh). Anna werd ongeveer 1 jaar.

10  Elisabeth Maria van der Manden is geboren rond 1899 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DF.

VIII-BC  Johannes van der Manden, zoon van Egbertus van der Manden (VII-AG) en Clasina Oostrom, is geboren op woensdag 2 juli 1845 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 21 december 1894 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 49 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 2 juni 1882 in Nigtevegt (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Jacoba Hesp, dochter van Gerardus Hesp en Gerarda Breij. Jacoba is geboren op woensdag 10 maart 1847 in Nigtevegt (Ut).

Van Johannes en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Elbertus Gerardus van der Manden is geboren rond april 1883 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 8 augustus 1883 in Weesperkarspel (Nh). Elbertus werd ongeveer 4 maanden.

2  Clasina Gerarda Maria van der Manden is geboren op maandag 11 augustus 1884 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DG.

3  Gerardus Elbertus van der Manden is geboren op woensdag 24 juni 1885 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DH.

4  Elbertus Petrus van der Manden is geboren op dinsdag 30 augustus 1887 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DI.

5  Cornelis Gerardus van der Manden is geboren rond 1889 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zaterdag 23 augustus 1902 in Vreeland (Ut). Cornelis werd ongeveer 13 jaar.

6  Gerarda Anna van der Manden is geboren rond 1890 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DJ.

VIII-BD  Adrianus Arnoldus van der Manden, zoon van Egbertus van der Manden (VII-AG) en Clasina Oostrom, veehouder en melkslijter, is geboren op maandag 26 januari 1852 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op donderdag 8 augustus 1929 in Bussum (Nh). Adrianus werd 77 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 22 april 1881 in Nederhorst Den Berg (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Spruijt (Jans), dochter van Johannes Spruijt en Alida Borst (Aaltje). Jans is geboren op dinsdag 27 april 1852 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op zondag 3 mei 1931 in Bussum (Nh). Jans werd 79 jaar en 6 dagen.

Van Adrianus en Jans zijn vier kinderen bekend:

1  Clasina Alida van der Manden is geboren op zaterdag 29 juli 1882 in Muiden (Nh), is overleden op dinsdag 27 maart 1900 in Watergraafsmeer (Nh). Clasina werd 17 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

2  Joannes Egbertus van der Manden is geboren op woensdag 30 april 1884 in Muiden (Nh), zie IX-DK.

3  Egbertus Joannes van der Manden is geboren op donderdag 10 december 1885 in Muiden (Nh), zie IX-DL.

4  Alida Klasina van der Manden is geboren op donderdag 21 juli 1887 in Muiden (Nh), is overleden op dinsdag 10 maart 1925 in Bussum (Nh). Alida werd 37 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

VIII-BE  Maria van der Manden, dochter van Pieter van der Manden (VII-AI) en Antonia Pouw, is geboren op zondag 2 november 1862 in Houten (Ut).

Maria trouwt op donderdag 18 februari 1886 in Abcoude Proostdij (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Arie van Wijk, zoon van Jan van Wijk en Arnolda Ruwiel. Arie is geboren op zaterdag 18 juni 1859 in IJsselstein (Ut).

VIII-BF  Cornelia van der Manden, dochter van Pieter van der Manden (VII-AI) en Antonia Pouw, is geboren op zaterdag 2 juli 1864 in Houten (Ut).

Cornelia trouwt op vrijdag 30 januari 1891 in Reeuwijk (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Theodorus van Leeuwen, zoon van Johannes Josephus van Leeuwen en Maria Adriana Mouris. Theodorus is geboren op woensdag 20 februari 1861 in Alphen (Zh).

Van Theodorus en Cornelia zijn dertien kinderen bekend:

1  Maria Adriana van Leeuwen is geboren op woensdag 10 augustus 1892 in Zwammerdam (Zh), zie IX-DM.

2  Petrus Henricus van Leeuwen is geboren op woensdag 19 juli 1893 in Zwammerdam (Zh), zie IX-DN.

3  Antonia van Leeuwen is geboren op dinsdag 28 augustus 1894 in Zwammerdam (Zh), zie IX-DO.

4  Johannes Josephus van Leeuwen is geboren op donderdag 5 september 1895 in Zwammerdam (Zh), zie IX-DP.

5  Cornelia van Leeuwen is geboren op zondag 20 september 1896 in Zwammerdam (Zh), zie IX-DQ.

6  Anna van Leeuwen is geboren op vrijdag 8 oktober 1897 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 19 augustus 1898 in Zwammerdam (Zh). Anna werd 10 maanden en 11 dagen.

7  Theodorus van Leeuwen is geboren op zaterdag 12 november 1898 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 20 augustus 1899 in Zwammerdam (Zh). Theodorus werd 9 maanden en 8 dagen.

8  Theodorus van Leeuwen is geboren op donderdag 4 januari 1900 in Zwammerdam (Zh).

9  Anna van Leeuwen is geboren op zondag 10 maart 1901 in Zwammerdam (Zh).

10  Gerardus van Leeuwen is geboren op zondag 27 juli 1902 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 7 juni 1904 in Zwammerdam (Zh). Gerardus werd 1 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

11  Sophia van Leeuwen is geboren op maandag 28 december 1903 in Zwammerdam (Zh).

12  Gerarda van Leeuwen is geboren op donderdag 29 juni 1905 in Zwammerdam (Zh), is overleden op maandag 30 oktober 1905 in Zwammerdam (Zh). Gerarda werd 4 maanden en 1 dag.

13  Gerardus van Leeuwen is geboren op dinsdag 9 juli 1907 in Zwammerdam (Zh).

VIII-BG  Gerardus van der Manden, zoon van Pieter van der Manden (VII-AI) en Antonia Pouw, is geboren op zondag 18 maart 1866 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 31 januari 1950 in Heiloo (Nh). Gerardus werd 83 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Gerardus trouwt op donderdag 20 april 1893 in Zevenhoven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jacoba Clementia de Groot, dochter van Arie de Groot en Cornelia Stigter. Jacoba is geboren rond 1866 in Zevenhoven (Zh).

VIII-BH  Joannes Cornelis Lappee, zoon van Cornelis Lappee en Maria van der Manden (VII-AJ), is geboren op zaterdag 27 april 1861 in Schalkwijk (Ut), is overleden op maandag 9 februari 1903 in Schalkwijk (Ut). Joannes werd 41 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Joannes trouwt op dinsdag 22 oktober 1895 in Schalkwijk (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Agatha Verhaar, dochter van Hendrik Verhaar en Maria van Rossum. Agatha is geboren op zondag 10 november 1861 in Schalkwijk (Ut).

Van Joannes en Agatha zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Cornelia Lappee is geboren op donderdag 29 oktober 1896 in Schalkwijk (Ut).

2  Hendrikus Cornelis Joannes Lappee is geboren op woensdag 17 januari 1900 in Schalkwijk (Ut), zie IX-DR.

3  Cornelis Adrianus Josephus Lappee is geboren op maandag 17 maart 1902 in Schalkwijk (Ut), is overleden op maandag 23 juni 1902 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 3 maanden en 6 dagen.

VIII-BI  Anna Lappee, dochter van Cornelis Lappee en Maria van der Manden (VII-AJ), is geboren op zondag 31 december 1865 in Schalkwijk (Ut), is overleden op vrijdag 27 maart 1959 in IJsselstein (Ut). Anna werd 93 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Anna trouwt op woensdag 10 september 1902 in Schalkwijk (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Gerardus le Noble, zoon van Hendrikus le Noble en Helena de Bie. Gerardus is geboren op woensdag 14 november 1866 in Benschop (Ut), is overleden op vrijdag 17 december 1948 in Soest (Ut). Gerardus werd 82 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Gerardus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus le Noble is geboren op zaterdag 28 mei 1904 in IJsselstein (Ut), is overleden op woensdag 27 juli 1904 in IJsselstein (Ut). Hendrikus werd 1 maand en 29 dagen.

2  Cornelis Hendrikus le Noble is geboren op zondag 19 november 1905 in IJsselstein (Ut), zie IX-DS.

3  Hendricus Leonardus le Noble is geboren op vrijdag 17 mei 1907 in IJsselstein (Ut), zie IX-DT.

VIII-BJ  Gijsberta van Rooijen, dochter van Jacobus van Rooijen en Wilhelmina van Veldhuijsen (VII-AM), is geboren op vrijdag 24 januari 1868 in Jutphaas (Ut), is overleden op vrijdag 18 november 1949 in Culemborg (Ge). Gijsberta werd 81 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Gijsberta trouwt op donderdag 14 oktober 1897 in Jutphaas (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Cornelis van den Anker, zoon van Christiaan van den Anker en Janna de Vos. Johannes is geboren op zondag 17 juni 1866 in IJsselstein (Ut), is overleden op zondag 17 november 1946 in Culemborg (Ge). Johannes werd 80 jaar en 5 maanden.

Van Johannes en Gijsberta zijn tien kinderen bekend:

1  Johanna Maria van den Anker is geboren op dinsdag 13 december 1898 in IJsselstein (Ut).

2  Jacobus Christiaan van den Anker is geboren op zaterdag 10 februari 1900 in IJsselstein (Ut), zie IX-DU.

3  Wilhelmina Johanna van den Anker is geboren op zaterdag 16 februari 1901 in IJsselstein (Ut).

4  Christianus Sijbrand van den Anker is geboren op dinsdag 4 maart 1902 in IJsselstein (Ut), zie IX-DV.

5  Sijbrand van den Anker is geboren op dinsdag 24 maart 1903 in IJsselstein (Ut), zie IX-DW.

6  Anna Maria van den Anker is geboren op zondag 3 april 1904 in IJsselstein (Ut), zie IX-DX.

7  Johannes Adrianus van den Anker is geboren op maandag 24 april 1905 in IJsselstein (Ut), is overleden op zondag 24 januari 1926 in Loon op Zand (Nb). Johannes werd 20 jaar en 9 maanden.

8  Hermanus Arnoldus van den Anker is geboren op woensdag 16 januari 1907 in IJsselstein (Ut), is overleden op donderdag 2 oktober 1913 in IJsselstein (Ut). Hermanus werd 6 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

9  Adrianus Marinus van den Anker is geboren op dinsdag 4 februari 1908 in IJsselstein (Ut), zie IX-DY.

10  Marinus Johannes van den Anker is geboren op zaterdag 23 april 1910 in IJsselstein (Ut).

VIII-BK  Hermanus van Rooijen, zoon van Jacobus van Rooijen en Wilhelmina van Veldhuijsen (VII-AM), is geboren op maandag 21 november 1870 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 11 april 1937 in IJsselstein (Ut). Hermanus werd 66 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Hermanus trouwt op donderdag 21 januari 1909 in IJsselstein (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 38-jarige Antonia Johanna van Schaik, dochter van Dirk van Schaik en Johanna van Rijn. Antonia is geboren op donderdag 12 mei 1870 in IJsselstein (Ut), is overleden op zondag 20 november 1938 in Rosmalen (Nb). Antonia werd 68 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Hermanus en Antonia zijn twee kinderen bekend:

1  Willemina Johanna Gijsberta van Rooijen is geboren op zaterdag 26 februari 1910 in IJsselstein (Ut), zie IX-DZ.

2  Theodorus Jacobus Johannes van Rooijen is geboren op zondag 16 april 1911 in IJsselstein (Ut), zie IX-EA.

VIII-BL  Arnoldus van Rooijen, zoon van Jacobus van Rooijen en Wilhelmina van Veldhuijsen (VII-AM), is geboren op woensdag 13 maart 1872 in Jutphaas (Ut).

Arnoldus trouwt op dinsdag 30 april 1901 in Schalkwijk (Ut) op 29-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Geertruida Petronella Verhaar, dochter van Johannis Verhaar en Gerrigje Terweij. Geertruida is geboren op vrijdag 29 oktober 1875 in Schalkwijk (Ut), is overleden op zondag 3 november 1918 in Linschoten (Ut). Geertruida werd 43 jaar en 5 dagen.

Van Arnoldus en Geertruida zijn zeven kinderen bekend:

1  Levenloos kind van Rooijen is ter wereld gekomen op zondag 17 augustus 1902 in Linschoten (Ut).

2  Jacobus Johannes van Rooijen is geboren op zaterdag 22 augustus 1903 in Linschoten (Ut).

3  Gerarda Marie Johanna van Rooijen is geboren op zondag 4 december 1904 in Linschoten (Ut).

4  Johannes Petrus van Rooijen is geboren op donderdag 26 juli 1906 in Linschoten (Ut).

5  Wilhelmus Johannes van Rooijen is geboren op donderdag 1 augustus 1907 in Linschoten (Ut).

6  Johanna Maria van Rooijen is geboren op maandag 14 september 1908 in Linschoten (Ut).

7  Petrus Hermanus van Rooijen is geboren op zondag 10 oktober 1909 in Linschoten (Ut).

Arnoldus trouwt op dinsdag 11 mei 1920 in Odijk op 48-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Maria Antonia Mocking, dochter van Gerardus Petrie Mocking en Antonia Spithoven. Maria is geboren op maandag 30 augustus 1875 in Odijk.

VIII-BM  Joannes Roeleveld, zoon van Cornelis Roeleveld en Jacomijntje van der Weijde (VII-AO), is geboren op vrijdag 3 mei 1844 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 21 september 1922 in Wilnis (Ut). Joannes werd 78 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Joannes trouwt op vrijdag 24 april 1868 in Wilnis (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia de Graaf(f), dochter van Petrus de Graaf(f) en Theodora M. Verder. Cornelia is geboren op zondag 2 mei 1841 in Mijdrecht (Ut), is overleden op woensdag 8 juli 1885 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 44 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Joannes en Cornelia zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelis Roeleveld is geboren op zaterdag 17 april 1869 in Wilnis (Ut), is overleden op woensdag 30 april 1890 in Wilnis (Ut). Cornelis werd 21 jaar en 13 dagen.

2  Petrus Johannes Roeleveld is geboren op vrijdag 20 mei 1870 in Wilnis (Ut), zie IX-EB.

3  Jaoba Wilhelmina Roeleveld is geboren op vrijdag 17 november 1871 in Wilnis (Ut), zie IX-EC.

4  Theodorus Maria Roeleveld is geboren op maandag 3 februari 1873 in Wilnis (Ut), zie IX-ED.

5  Martinus Theodorus Roeleveld is geboren op zondag 13 september 1874 in Wilnis (Ut), is overleden op maandag 26 maart 1883 in Wilnis (Ut). Martinus werd 8 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

6  Wilhelmus Cornelus Roeleveld is geboren op woensdag 16 februari 1876 in Wilnis (Ut), zie IX-EE.

7  Adrianus Cornelis Roeleveld is geboren op zondag 22 juli 1877 in Wilnis (Ut), zie IX-EF.

8  Johannes Theodurus Roeleveld is geboren op dinsdag 19 november 1878 in Wilnis (Ut), is overleden op zondag 12 november 1950 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes werd 71 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

9  Levenloos kind Roeleveld is ter wereld gekomen op zaterdag 14 februari 1880 in Wilnis (Ut).

10  Johannes Josephus Roeleveld is geboren op woensdag 20 juli 1881 in Wilnis (Ut), is overleden op zondag 28 mei 1882 in Wilnis (Ut). Johannes werd 10 maanden en 8 dagen.

11  Johannes Hendericus Roeleveld is geboren op dinsdag 12 september 1882 in Wilnis (Ut), is overleden op vrijdag 17 december 1909 in Wilnis (Ut). Johannes werd 27 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

12  Levenloos kind Roeleveld is ter wereld gekomen op vrijdag 19 juni 1885 in Wilnis (Ut).

VIII-BN  Cornelia van der Weijden, dochter van Theodorus van der Weijde (VII-AP) en Adriana de Ridder, is geboren op maandag 24 januari 1848 in Oudenrijn (Ut), is overleden op maandag 15 december 1919 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 71 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 18 april 1873 in Vleuten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Joannes Henricus Josephus van Bijlevelt, zoon van Hermanus Paulus Martinus van Bijlevelt en Cornelia Arnolda Groen. Joannes is geboren op zondag 5 december 1847 in Vleuten (Ut).

VIII-BO  Johanna van der Weijden, dochter van Theodorus van der Weijde (VII-AP) en Adriana de Ridder, is geboren op dinsdag 6 februari 1849 in Oudenrijn (Ut), is overleden op vrijdag 12 november 1897 in Harmelen (Ut). Johanna werd 48 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 25 januari 1872 in Vleuten (Ut) op 22-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Gijsbertus van Miltenburg, zoon van Willem van Miltenburg en Johanna Hollaar. Gijsbertus is geboren op zondag 5 juni 1836 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 11 juni 1883 in Harmelen (Ut). Gijsbertus werd 47 jaar en 6 dagen.

Van Gijsbertus en Johanna zijn acht kinderen bekend:

1  Theodorus van Miltenburg is geboren op dinsdag 15 april 1873 in Harmelen (Ut), zie IX-EG.

2  Wilhelmus Johannes van Miltenburg is geboren op vrijdag 27 maart 1874 in Harmelen (Ut), zie IX-EH.

3  Adriana van Miltenburg is geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 maart 1944 in Rosmalen (Nb). Adriana werd 68 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

4  Johanna Maria van Miltenburg is geboren op vrijdag 8 september 1876 in Harmelen (Ut), zie IX-EI.

5  Cornelia Maria van Miltenburg is geboren op zaterdag 1 juni 1878 in Harmelen (Ut), zie IX-EJ.

6  Adriana Maria van Miltenburg is geboren op zaterdag 17 april 1880 in Harmelen (Ut), zie IX-EK.

7  Dora Paulina van Miltenburg is geboren op woensdag 25 januari 1882 in Harmelen (Ut), zie IX-EL.

8  Gerardus Cornelis van Miltenburg is geboren op maandag 8 januari 1883 in Harmelen (Ut), zie IX-EM.

Johanna trouwt op vrijdag 7 november 1884 in Harmelen (Ut) op 35-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Hermanus Cornelis van Rijn, zoon van Gijsbertus van Rijn en Gerarda Kok. Hermanus is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 17 januari 1922 in Odijk. Hermanus werd 69 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Van Hermanus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

9  Gijsbertus van Rijn is geboren op dinsdag 17 november 1885 in Harmelen (Ut).

10  Gerarda van Rijn is geboren op dinsdag 6 september 1887 in Harmelen (Ut).

VIII-BP  Cornelia Maria Jacoba Groen, dochter van Gerardus Johannes Groen en Jannigje van der Weijden (Jannetje) (VII-AQ), is geboren op maandag 24 juli 1854 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 17 april 1941 in Arnhem (Ge). Cornelia werd 86 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 23 augustus 1882 in Arnhem (Ge) op 28-jarige leeftijd met de 39-jarige Bernardus Slakhorst, zoon van Bernardus Slakhorst en Hendrica Willemsen. Bernardus, landbouwer, winkelier en slager, is geboren op maandag 31 oktober 1842 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 15 oktober 1919 in Arnhem (Ge). Bernardus werd 76 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Van Bernardus en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Maria Slakhorst is geboren op donderdag 10 mei 1883 in Arnhem (Ge), zie IX-EN.

2  Adrianus Gerardus Slakhorst is geboren op woensdag 28 oktober 1885 in Arnhem (Ge), is overleden op zondag 24 oktober 1965 in Den Haag (Zh). Adrianus werd 79 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

3  Antonia Mathilda Slakhorst is geboren op zaterdag 3 september 1887 in Arnhem (Ge).

4  Bernardus Gerardus Slakhorst is geboren op woensdag 4 september 1889 in Arnhem (Ge), is overleden op zondag 5 oktober 1952 in Utrecht (Ut). Bernardus werd 63 jaar, 1 maand en 1 dag.

5  Gerardus Bernardus Slakhorst is geboren op dinsdag 9 februari 1892 in Arnhem (Ge).

6  Adriana Slakhorst is geboren op dinsdag 23 januari 1894 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 28 juli 1897 in Arnhem (Ge). Adriana werd 3 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

7  Hendrikus Jacobus Slakhorst is geboren op zondag 21 februari 1897 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 9 februari 1984 in Den Haag (Zh). Hendrikus werd 86 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

VIII-BQ  Cornelia Groen, dochter van Gerardus Johannes Groen en Jannigje van der Weijden (Jannetje) (VII-AQ), is geboren op vrijdag 17 augustus 1855 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 16 augustus 1931 in Arnhem (Ge). Cornelia werd 75 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 2 mei 1877 in Nijmegen (Ge) op 21-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Petrus Johannes Boerboom, zoon van Melchior Boerboom en Hendrina Degen. Petrus is geboren op vrijdag 16 maart 1849 in Bemmel (Ge), is overleden op donderdag 10 maart 1887 in Bemmel (Ge). Petrus werd 37 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Van Petrus en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Anna Maria Hendrina Boerboom is geboren op donderdag 7 februari 1878 in Bemmel (Ge), is overleden op dinsdag 5 maart 1878 in Bemmel (Ge). Anna werd 26 dagen.

2  Theodorus Gerardus Melchior Boerboom is geboren op zondag 9 februari 1879 in Bemmel (Ge), zie IX-EO.

3  Johanna Hendrina Everdina Boerboom is geboren op maandag 10 mei 1880 in Bemmel (Ge), zie IX-EP.

4  Hendrikus Johannes Boerboom is geboren op maandag 12 september 1881 in Bemmel (Ge), zie IX-EQ.

5  Martinus Gerardus Boerboom is geboren op zaterdag 11 november 1882 in Bemmel (Ge), is overleden op zaterdag 26 april 1884 in Bemmel (Ge). Martinus werd 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

6  Hendrina Philomena Boerboom is geboren op zondag 16 maart 1884 in Bemmel (Ge).

7  Petrus Johannes Jacobus Boerboom is geboren op vrijdag 1 januari 1886 in Bemmel (Ge), zie IX-ER.

8  Bernardus Boerboom is geboren op zondag 3 april 1887 in Bemmel (Ge), is overleden op donderdag 15 september 1892 in Bemmel (Ge). Bernardus werd 5 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 6 augustus 1888 in Bemmel (Ge) op 32-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Bernardus Boerboom, zoon van Melchior Boerboom en Hendrina Degen. Bernardus, voerman, is geboren op maandag 26 augustus 1861 in Bemmel (Ge), is overleden op maandag 23 april 1951 in Tilburg (Nb). Bernardus werd 89 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Bernardus en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

9  Maria Cornelia Boerboom is geboren op vrijdag 28 juni 1889 in Bemmel (Ge), zie IX-ES.

10  Antonius Wilhelmus Boerboom is geboren op vrijdag 31 oktober 1890 in Bemmel (Ge), zie IX-ET.

11  Jacobus Boerboom is geboren op zaterdag 7 mei 1892 in Bemmel (Ge), is overleden op woensdag 19 juli 1893 in Arnhem (Ge). Jacobus werd 1 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

12  Everdina Boerboom is overleden op maandag 3 april 1893 in Arnhem (Ge).

13  Everdina Boerboom is geboren op maandag 22 januari 1894 in Arnhem (Ge), zie IX-EU.

14  Bernardus Boerboom is geboren op maandag 9 september 1895 in Arnhem (Ge).

15  Adrianus Boerboom is geboren op zondag 26 december 1897 in Arnhem (Ge).

VIII-BR  Steven Vernooij, zoon van Johannes Vernooij (Jan) en Cornelia Vendrig (VII-AS), melkslijter, is geboren rond 1840 in Weesperkarspel (Nh).

Steven trouwt op vrijdag 20 januari 1865 of trouwt op vrijdag 20 januari 1865 in Abcoude Proostdij (Ut) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Hesp, dochter van Jacobus Hesp en Elisabeth van Schuttershoef. Adriana is geboren op zaterdag 10 april 1841 in Abcoude Proostdij (Ut).

Van Steven en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Vernooij is geboren rond 1873, is overleden op zaterdag 21 juni 1879 in Abcoude Proostdij (Ut). Jacobus werd ongeveer 6 jaar.

2  Jacobus Gregorius Vernooij is geboren op zaterdag 1 mei 1880 in Abcoude Proostdij (Ut), zie IX-EV.

VIII-BS  Neeltje Vernooij ook genaamd Cornelia, dochter van Johannes Vernooij (Jan) en Cornelia Vendrig (VII-AS), veehoudster, is geboren op vrijdag 17 mei 1844 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zaterdag 17 januari 1920 in Nes aan de Amstel (Nh). Neeltje werd 75 jaar en 8 maanden.

Neeltje trouwt op vrijdag 14 april 1871 in Abcoude Proostdij (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Albertus Willebrordus van Oostwaard, zoon van Huibertus van Oostwaard en Cornelia Jansen. Albertus, veehouder, is geboren op dinsdag 7 november 1837 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 13 februari 1885 in Ouder-Amstel (Nh). Albertus werd 47 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Albertus was eerder gehuwd (1) met Hubertha Theodora Nieuwendijk.

Van Albertus en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Johannes Gerardus van Oostwaard is geboren op dinsdag 9 januari 1872 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-EW.

2  Wilhelmus Johannes van Oostwaard is geboren op maandag 10 maart 1873 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-EX.

3  Gerardus Stephanus van Oostwaard is geboren rond 1874 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 4 mei 1875 in Ouder-Amstel (Nh). Gerardus werd ongeveer 1 jaar.

4  Hubertha Cornelia van Oostwaard is geboren op maandag 1 november 1875 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-EY.

5  Cornelia Geertruida van Oostwaard is geboren op donderdag 22 maart 1877 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-EZ.

6  Geertruida Catharina van Oostwaard is geboren op maandag 20 januari 1879 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FA.

7  Cornelia Sophia van Oostwaard is geboren rond 1881 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 15 januari 1924 in Nieuwer-Amstel (Nh). Cornelia werd ongeveer 43 jaar.

8  Gerardus Andreas van Oostwaard is geboren rond 1883 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FB.

VIII-BT  Jannetje Vernooij, dochter van Johannes Vernooij (Jan) en Cornelia Vendrig (VII-AS), is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Abcoude Proostdij (Ut).

Jannetje trouwt op vrijdag 29 januari 1869 in Abcoude Proostdij (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Kunneman, zoon van Cornelis Kunneman en Cornelia de Wit. Cornelis, melkslijter, is geboren op woensdag 8 februari 1843 in Utrecht (Ut).

Van Cornelis en Jannetje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendricus Cornelis Kunneman is geboren op zaterdag 29 januari 1870 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 9 februari 1870 in Abcoude Proostdij (Ut). Hendricus werd 11 dagen.

2  Hendricus Cornelis Kunneman is geboren op woensdag 11 januari 1871 in Abcoude Proostdij (Ut), zie IX-FC.

3  Cornelia Johanna Kunneman is geboren op vrijdag 13 december 1872 in Abcoude Proostdij (Ut), zie IX-FD.

4  Cornelia Anna Kunneman is geboren op zaterdag 11 maart 1876 in Abcoude Proostdij (Ut).

5  Gerardus Stephanus Kunneman is geboren op donderdag 29 maart 1877 in Weesperkarspel (Nh).

6  Anna Engelberta Kunneman is geboren op dinsdag 22 juli 1879 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FE.

7  Cornelia Maria Kunneman is geboren op zaterdag 18 juli 1885 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FF.

8  Hendrika Wilhelmina Kunneman is geboren op maandag 15 november 1886 in Weesperkarspel (Nh).

VIII-BU  Jan Bon, zoon van Gerrit Bon en Cornelia Vendrig (VII-AS), arbeider, is geboren op dinsdag 26 februari 1850 in Abcoude Proostdij (Ut).

Jan trouwt op vrijdag 2 november 1877 in Abcoude Proostdij (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Marijtje de Wildt, dochter van Cornelis de Wildt en Jansje de Roode. Marijtje is geboren op dinsdag 4 maart 1851 in Heemskerk (Nh), is overleden op donderdag 22 augustus 1889 in Weesperkarspel (Nh). Marijtje werd 38 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Marijtje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerardus Bon is geboren tussen dinsdag 20 en zondag 25 augustus 1878 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FG.

2  Johanna Cornelia Bon is geboren op donderdag 4 december 1879 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FH.

3  Cornelis Theodorus Bon is geboren op dinsdag 30 november 1880 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FI.

4  Cornelia Maria Bon is geboren rond 1882 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FJ.

5  Maria Petronella Bon is geboren op zondag 24 december 1882 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FK.

6  Johannes Albertus Bon is geboren rond 1885 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FL.

7  Catharina Hendrika Bon is geboren in 1886 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 4 juli 1887 in Weesperkarspel (Nh). Catharina werd 1 jaar.

8  Wilhelmus Bon is geboren rond 1887 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FM.

9  Maria Hendrika Bon is geboren rond 1889 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-FN.

10  Levenloos kind Bon is ter wereld gekomen op donderdag 15 augustus 1889 in Weesperkarspel (Nh).

VIII-BV  Cornelis Bon, zoon van Gerrit Bon en Cornelia Vendrig (VII-AS), is geboren op woensdag 15 december 1852 in Abcoude Proostdij (Ut).

Cornelis trouwt op zaterdag 10 januari 1880 in Ouder-Amstel (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Margaretha van Veen, dochter van Johannes van Veen (Jan) en Cornelia Nieuwenhuizen. Margaretha, dienstbode, is geboren op donderdag 10 maart 1853 in Ter Aar (Zh).

Van Cornelis en Margaretha zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Petrus Bon is geboren op woensdag 23 februari 1881 in Ouder-Amstel (Nh).

2  Cornelia Wilhelmina Bon is geboren op maandag 28 augustus 1882 in Ouder-Amstel (Nh).

3  Cornelia Jacoba Bon is geboren rond 1884, is overleden op dinsdag 3 maart 1885 in Nieuwer-Amstel (Nh). Cornelia werd ongeveer 1 jaar.

4  Cornelia Jacoba Bon is geboren op maandag 20 april 1885 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-FO.

5  Wilhelmina Johanna Bon is geboren op zondag 18 april 1886 in Nieuwer-Amstel (Nh).

6  Johannes Albertus Bon is geboren rond 1887 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op maandag 27 augustus 1900 in Rotterdam (Zh). Johannes werd ongeveer 13 jaar.

7  Johannes Albertus Bon is geboren op vrijdag 22 juli 1887 in Nieuwer-Amstel (Nh).

8  Adriana Bon is geboren op woensdag 1 oktober 1890 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op donderdag 7 april 1892 in Ouder-Amstel (Nh). Adriana werd 1 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

VIII-BW  Willem Bon, zoon van Gerrit Bon en Cornelia Vendrig (VII-AS), boerenknecht, is geboren op zondag 26 november 1854 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 15 juli 1928 in Ouder-Amstel (Nh). Willem werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 1 mei 1886 in Ouder-Amstel (Nh) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmina Antonia Pijnaker, dochter van Cornelis Pijnaker en Elisabeth van Schaick. Wilhelmina is geboren op zondag 15 december 1861 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op maandag 27 januari 1941 in Weesp (Nh). Wilhelmina werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Willem en Wilhelmina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelia Elisabeth Bon is geboren op woensdag 15 februari 1888 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op maandag 18 januari 1892 in Ouder-Amstel (Nh). Cornelia werd 3 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Stephanus Bon is geboren op dinsdag 14 augustus 1906 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), zie IX-FP.

3  Cornelis Gerardus Bon is geboren op zaterdag 4 mei 1889 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FQ.

4  Elisabeth Johanna Bon is geboren op zondag 15 februari 1891 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FR.

5  Gerardus Cornelis Bon is geboren op vrijdag 2 december 1892 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FS.

6  Cornelia Elisabeth Bon is geboren op vrijdag 28 september 1894 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op zaterdag 8 oktober 1921 in Ouder-Amstel (Nh). Cornelia werd 27 jaar en 10 dagen.

7  Maria Wilhelmina Bon is geboren op donderdag 3 september 1896 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FT.

8  Wilhelmus Maria Bon is geboren op donderdag 8 september 1898 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op vrijdag 22 september 1899 in Ouder-Amstel (Nh). Wilhelmus werd 1 jaar en 14 dagen.

9  Wilhelmus Albertus Bon is geboren op woensdag 10 oktober 1900 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), zie IX-FU.

10  Johannes Bartholomeus Bon is geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), zie IX-FV.

11  Wilhelmina Antonia Bon is geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FW.

12  Cornelia Petronella Bon is geboren op woensdag 5 oktober 1904 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-FX.

VIII-BX  Gerardus Suurenbroek, zoon van Gerhardus Suurenbroek (Gerrit) en Wilhelmina Vendrig (Mijntje) (VII-AT), werkman, is geboren op zondag 19 maart 1843 in Nigtevegt (Ut).

Gerardus trouwt op vrijdag 9 augustus 1878 in Sloten Nh op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Hendrica de Kruijff, dochter van Antonie de Kruijff en Maria Knaapen. Hendrica, winkelierster, is geboren rond 1842 in Sloten Nh.

Hendrica was eerder gehuwd (1) met Lambertus Karman.

VIII-BY  Joanna Vendrig, dochter van Arie Vendrig (VII-AV) en Elizabeth Zwart, is geboren op woensdag 4 december 1850 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 8 mei 1903 in Weesp (Nh). Joanna werd 52 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Joanna trouwt op donderdag 7 januari 1875 in Weesperkarspel (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerardus Kloosterman, zoon van Johannes Kloosterman en Katharina Wezendonk. Gerardus, koetsier, is geboren op zaterdag 2 mei 1846 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op dinsdag 19 december 1916 in Weesp (Nh). Gerardus werd 70 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Gerardus en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Anthonius Adrianus Kloosterman is geboren op zondag 5 december 1880 in Weesp (Nh), zie IX-FY.

2  Catharina Kloosterman is geboren rond 1885 in Weesp (Nh), zie IX-FZ.

3  Arie Kloosterman is geboren rond 1892 in Weesp (Nh), zie IX-GA.

VIII-BZ  Adrianus Vendrig (Arie) ook genaamd Arie, zoon van Arie Vendrig (VII-AV) en Elizabeth Zwart, veehouder en melkslijter, is geboren op zaterdag 6 januari 1855 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op donderdag 27 oktober 1921 in Abcoude (Ut), is begraven op maandag 31 oktober 1921 in Abcoude (Ut). Arie werd 66 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

(Aries vader overleed een maand voor zijn geboorte. Hij is groot gebracht door de tweede man van zijn moeder, Teunis Hak. Had van mei 1880 tot februari 1883 een melkzaak op de Prinsengracht 603 te Amsterdam en daarna tot juni 1885 op nummer 625. Hadden enkele jaren Engeltje Maria Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig en Elizabeth van Kootwijk, als dienstbode in huis)

Arie trouwt op vrijdag 23 april 1880 in Abcoude Proostdij (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrica van Diest, dochter van Arie van Diest en Alida Blom. Hendrica is geboren op zondag 17 september 1854 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 27 december 1925 in Hilversum (Nh). Hendrica werd 71 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Arie en Hendrica zijn twaalf kinderen bekend:

1  Adrianus Vendrig is geboren op zondag 10 april 1881 in Amsterdam (Nh), zie IX-GB.

2  Elisabeth Vendrig is geboren op vrijdag 31 maart 1882 in Amsterdam (Nh), zie IX-GC.

3  Anthonius Adrianus Vendrig is geboren op donderdag 19 april 1883 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 19 januari 1953 in Hilversum (Nh), is begraven op donderdag 22 januari 1953 in Hilversum (Nh). Anthonius werd 69 jaar en 9 maanden.

4  Johannes Franciscus Vendrig is geboren op donderdag 1 mei 1884 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 3 juli 1884 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 2 maanden en 2 dagen.

5  Alida Geertruida Vendrig is geboren op zondag 31 januari 1886 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 26 mei 1886 in Weesperkarspel (Nh). Alida werd 3 maanden en 25 dagen.

6  Theodorus Hendrikus Vendrig is geboren op zondag 22 mei 1887 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-GD.

7  Alida Geertruida Vendrig is geboren op donderdag 26 juli 1888 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 7 juni 1889 in Weesperkarspel (Nh). Alida werd 10 maanden en 12 dagen.

8  Adrianus Gerardus Vendrig is geboren op zaterdag 2 november 1889 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-GE.

9  Johannes Vendrig is geboren op maandag 11 mei 1891 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 21 oktober 1891 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 5 maanden en 10 dagen.

10  Geertruida Adriana Vendrig is geboren op dinsdag 18 oktober 1892 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-GF.

11  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 29 november 1895 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 17 juni 1896 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 6 maanden en 19 dagen.

12  Johannes Vendrig is geboren op donderdag 8 december 1898 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 25 juli 1899 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 7 maanden en 17 dagen.

VIII-CA  Engeltje Maria Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VII-AX) en Engeltje Maria Poolman, naaister, is geboren op maandag 30 mei 1864 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 18 februari 1948 in Den Helder (Nh). Engeltje werd 83 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Engeltje trouwt op woensdag 16 oktober 1889 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Jacobus Annart, zoon van Pieter Johannes Annart en Maria Adriana Schutter. Pieter, vuurstoker in Marinedienst en bode, is geboren op donderdag 22 september 1864 in Den Helder (Nh), is overleden op zaterdag 5 juli 1941 in Velsen (Nh). Pieter werd 76 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Pieter en Engeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Adriana Annart is geboren op donderdag 29 oktober 1885 in Amsterdam (Nh), zie IX-GG.

2  Pieternella Jacoba Annart is geboren op donderdag 13 juni 1895 in Den Helder (Nh).

3  Julia Johanna Annart is geboren op woensdag 21 februari 1900 in Den Helder (Nh), zie IX-GH.

VIII-CB  Cornelis Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AZ) en Maria van Zoest, landbouwer, is geboren op donderdag 21 november 1861 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 1 juni 1937 in Oudenrijn (Ut). Cornelis werd 75 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 9 mei 1890 in Haarzuilens (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Maria van Oostrum, dochter van Hendrik van Oostrom en Francina van Riet. Adriana is geboren op zondag 18 december 1864 in Haarzuilens (Ut), is overleden op maandag 22 december 1913 in Oudenrijn (Ut). Adriana werd 49 jaar en 4 dagen.

Van Cornelis en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Vendrig is geboren op dinsdag 9 juni 1891 in Oudenrijn (Ut).

2  Henricus Vendrig is geboren op dinsdag 21 juni 1892 in Oudenrijn (Ut), zie IX-GI.

3  Francisca Vendrig is geboren op dinsdag 19 september 1893 in Oudenrijn (Ut).

4  Wijnanda Maria Vendrig is geboren op donderdag 15 november 1894 in Oudenrijn (Ut).

5  Wilhelmus Vendrig is geboren op dinsdag 28 januari 1896 in Oudenrijn (Ut), zie IX-GJ.

6  Joannis Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 24 juni 1897 in Oudenrijn (Ut), zie IX-GK.

7  Maria Adriana Vendrig is geboren op woensdag 4 januari 1899 in Oudenrijn (Ut), is overleden op vrijdag 27 januari 1899 in Oudenrijn (Ut). Maria werd 23 dagen.

8  Cornelis Vendrig is geboren op vrijdag 25 mei 1900 in Oudenrijn (Ut), zie IX-GL.

9  Adrianus Vendrig is geboren op vrijdag 25 mei 1900 in Oudenrijn (Ut).

10  Adriana Vendrig is geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Oudenrijn (Ut).

VIII-CC  Johannes Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AZ) en Maria van Zoest, is geboren op maandag 1 december 1862 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 30 mei 1929 in Utrecht (Ut). Johannes werd 66 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 21 april 1898 in Jutphaas (Ut) op 35-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Cornelia Gerarda van Bentum, dochter van Engelbertus van Bentum en Engelina Gerarda Kunneman. Cornelia is geboren op vrijdag 12 april 1867 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 2 april 1899 in Jutphaas (Ut). Cornelia werd 31 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zondag 2 april 1899 in Jutphaas (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 30 augustus 1900 in Utrecht (Ut) op 37-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Anna Maria van Aken, dochter van Johannes van Aken en Catharina Johanna van Batum. Anna is geboren op woensdag 6 april 1870 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 19 oktober 1935 in Utrecht (Ut). Anna werd 65 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Johannes en Anna is een kind bekend:

2  Andreas Johannes Wenceslaus Vendrig is geboren rond april 1909, is overleden op zaterdag 19 maart 1910 in Jutphaas (Ut). Andreas werd ongeveer 11 maanden.

VIII-CD  Adriana Vendrig, dochter van Wessel Vendrig (VII-AZ) en Maria van Zoest, is geboren op vrijdag 11 december 1863 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 2 juli 1940 12.00 uur in Woerden (Ut), is begraven op zaterdag 6 juli 1940 in Oudewater (Ut). Adriana werd 76 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 26 augustus 1886 in Oudenrijn (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 36-jarige Teunis Kasbergen, zoon van Jacob Kasbergen en Anna Compier. Teunis is geboren op dinsdag 19 februari 1850 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 14 oktober 1905 in Snelrewaard (Ut), is begraven op woensdag 18 oktober 1905 in Oudewater (Ut). Teunis werd 55 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Teunis was eerder gehuwd (1) met Cornelia Straver.

Van Teunis en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Wessel Kasbergen is geboren op zondag 22 mei 1887 in Snelrewaard (Ut), is overleden op vrijdag 29 juli 1887 in Snelrewaard (Ut). Wessel werd 2 maanden en 7 dagen.

2  Cornelia Gijsbertha Kasbergen is geboren op zaterdag 26 mei 1888 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zondag 14 oktober 1888 in Snelrewaard (Ut). Cornelia werd 4 maanden en 18 dagen.

3  Cornelis Wilhelmus Kasbergen is geboren op zondag 21 juli 1889 in Snelrewaard (Ut), is overleden op woensdag 25 september 1889 in Snelrewaard (Ut). Cornelis werd 2 maanden en 4 dagen.

4  Maria Cornelia Kasbergen is geboren op zaterdag 12 juli 1890 in Snelrewaard (Ut), is overleden op woensdag 8 oktober 1890 in Snelrewaard (Ut). Maria werd 2 maanden en 26 dagen.

5  Wessel Kasbergen is geboren op maandag 8 juni 1891 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 11 juli 1891 in Snelrewaard (Ut). Wessel werd 1 maand en 3 dagen.

6  Cornelis Wilhelmus Kasbergen is geboren op zondag 18 december 1892 in Snelrewaard (Ut), zie IX-GM.

7  Maria Cornelia Kasbergen is geboren op dinsdag 29 mei 1894 in Snelrewaard (Ut), is overleden op maandag 25 maart 1895 in Snelrewaard (Ut). Maria werd 9 maanden en 24 dagen.

8  Wessel Kasbergen is geboren op vrijdag 21 juni 1895 in Snelrewaard (Ut), is overleden op donderdag 31 december 1896 in Snelrewaard (Ut). Wessel werd 1 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

9  Maria Wijnanda Kasbergen is geboren op donderdag 7 oktober 1897 in Snelrewaard (Ut).

10  Teunis Cornelis Kasbergen is geboren op zaterdag 18 november 1899 in Snelrewaard (Ut), is overleden op woensdag 7 februari 1900 in Snelrewaard (Ut). Teunis werd 2 maanden en 20 dagen.

VIII-CE  Maria Vendrig, dochter van Wessel Vendrig (VII-AZ) en Maria van Zoest, huisvrouw, is geboren op maandag 27 maart 1865 in Oudenrijn (Ut), is RK gedoopt, is overleden op vrijdag 12 november 1948 in Houten (Ut), is begraven op woensdag 17 november 1948 in 't Goy (Ut). Maria werd 83 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Maria trouwt op donderdag 22 augustus 1895 in Oudenrijn (Ut) op 30-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Marinus Spithoven ook genaamd Martinus, zoon van Anthonius Spithoven en Maria Agatha van Echteld. Marinus, landbouwer, is geboren op donderdag 29 augustus 1861 in Werkhoven (Ut), is overleden op zaterdag 10 december 1904 in Houten (Ut). Marinus werd 43 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Marinus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Adriana Spithoven is geboren op donderdag 28 januari 1897 in Houten (Ut), zie IX-GN.

2  Antonius Johannes Spithoven is geboren op maandag 3 januari 1898 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 9 april 1898 in Houten (Ut). Antonius werd 3 maanden en 6 dagen.

3  Antonius Johannes Spithoven is geboren op vrijdag 17 februari 1899 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 3 juni 1899 in Houten (Ut). Antonius werd 3 maanden en 17 dagen.

4  Agatha Maria Spithoven is geboren op dinsdag 28 mei 1901 in Houten (Ut), zie IX-GO.

5  Antonia Arnolda Spithoven is geboren op dinsdag 28 mei 1901 in Houten (Ut), zie IX-GP.

6  Wilhelmus Johannes Spithoven is geboren op maandag 14 juli 1902 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 5 december 1981 in Utrecht (Ut). Wilhelmus werd 79 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

7  Joanna Maria Sophia Hendrica Spithoven is geboren op dinsdag 29 maart 1904 in Houten (Ut), is overleden op dinsdag 1 juli 1997 in Culemborg (Ge). Joanna werd 93 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

8  Marinus Cornelius Spithoven, veehouder, is geboren op vrijdag 18 augustus 1905 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 13 november 1981 in Utrecht (Ut). Marinus werd 76 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Maria trouwt op donderdag 21 juni 1906 in Houten (Ut) op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Antonius van Maurik, zoon van Anthony van Mourik en Geertruida Aaltje Boumans. Antonius is geboren op vrijdag 24 oktober 1873 in Odijk, is overleden op zaterdag 27 maart 1948 in Houten (Ut), is begraven op donderdag 1 april 1948 in 't Goy (Ut). Antonius werd 74 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van Antonius en Maria is een kind bekend:

9  Levenloos kind van Maurik is ter wereld gekomen op woensdag 6 oktober 1909 in Houten (Ut).

VIII-CF  Adrianus Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AZ) en Maria van Zoest, veehouder, is geboren op donderdag 8 april 1869 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 22 maart 1950 in Breukelen (Ut), is begraven op maandag 27 maart 1950 in Breukelen (Ut). Adrianus werd 80 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 6 november 1896 in Ruwiel (Ut) op 27-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Wilhelmina van Weerdenburg, dochter van Willem van Weerdenburg en Mietje Kraaikamp. Wilhelmina is geboren op zaterdag 14 januari 1860 in Ruwiel (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1908 in Ruwiel (Ut). Wilhelmina werd 48 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Adrianus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op vrijdag 20 januari 1899 in Ruwiel (Ut).

2  Wilhelmus Wenceslaus Vendrig is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Ruwiel (Ut), zie IX-GQ.

3  Maria Wilhelmina Vendrig ook genaamd Marie is geboren op vrijdag 13 november 1903 in Ruwiel (Ut), is overleden op zondag 4 maart 1979 in Breukelen (Ut). Maria werd 75 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 11 november 1909 in Houten (Ut) op 40-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Anna Maria van Rooijen, dochter van Arie van Rooijen en Maria Vernooij. Anna is geboren op maandag 16 oktober 1871 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 27 februari 1960 in Breukelen (Ut). Anna werd 88 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Adrianus en Anna zijn drie kinderen bekend:

4  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 29 oktober 1910 in Ruwiel (Ut).

5  Wencesclaus Adrianus Vendrig is geboren op vrijdag 21 juni 1912 in Ruwiel (Ut), zie IX-GR.

6  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op dinsdag 27 april 1915 in Ruwiel (Ut).

VIII-CG  Wessel Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AZ) en Maria van Zoest, is geboren op donderdag 13 augustus 1874 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 13 november 1941 in Houten (Ut). Wessel werd 67 jaar en 3 maanden.

Wessel trouwt op donderdag 26 april 1906 in Houten (Ut) op 31-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Matilda Johanna van Dijk, dochter van Steven Hendrik van Dijk en Dorothea de Graaf. Matilda is geboren op zondag 10 juni 1877 in Houten (Ut), is overleden op maandag 22 december 1919 in Houten (Ut). Matilda werd 42 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Wessel trouwt op woensdag 4 oktober 1922 in Everdingen (Nb) op 48-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Adriana van Munster, dochter van Gerrit van Munster en Adriana van der Gun. Adriana is geboren op zondag 19 oktober 1884 in Everdingen (Nb), is overleden op dinsdag 19 april 1955 in Houten (Ut). Adriana werd 70 jaar en 6 maanden.

VIII-CH  Johannes Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-BA) en Cornelia Pauw (Kee), is geboren op zondag 1 april 1866 10.00 uur in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 30 januari 1946 in Benschop (Ut). Johannes werd 79 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 5 november 1891 in Benschop (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha van den Houdijk, dochter van Gijsbert van den Houdijk en Johanna van der Schouw. Margaretha is geboren op maandag 15 juli 1867 in Benschop (Ut), is overleden op donderdag 16 maart 1933 in Benschop (Ut). Margaretha werd 65 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Margaretha zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelia Hendrika Vendrig is geboren op zondag 4 september 1892 in Benschop (Ut), zie IX-GS.

2  Gijsbertus Arnoldus Vendrig is geboren op zondag 21 januari 1894 in Benschop (Ut), is overleden op vrijdag 23 februari 1894 in Benschop (Ut). Gijsbertus werd 1 maand en 2 dagen.

3  Johanna Gijsberta Vendrig is geboren op zaterdag 30 maart 1895 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 8 april 1896 in Benschop (Ut). Johanna werd 1 jaar en 9 dagen.

4  Cornelis Adrianus Vendrig is geboren op dinsdag 2 november 1897 in Benschop (Ut), zie IX-GT.

5  Johanna Gijsberta Vendrig is geboren op zaterdag 27 mei 1899 in Benschop (Ut), zie IX-GU.

6  Gijsbertus Arnoldus Vendrig is geboren op zaterdag 1 september 1900 in Benschop (Ut), is overleden op dinsdag 11 september 1900 in Benschop (Ut). Gijsbertus werd 10 dagen.

7  Hendrika Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 25 maart 1902 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 26 maart 1902 in Benschop (Ut). Hendrika werd 1 dag.

8  Hendrika Cornelia Vendrig is geboren op zaterdag 9 mei 1903 in Benschop (Ut).

9  Gijsberta Martha Vendrig is geboren op zondag 11 december 1904 in Benschop (Ut), is overleden op vrijdag 8 juni 1906 in Benschop (Ut). Gijsberta werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

10  Gijsberta Mathilda Vendrig is geboren op vrijdag 19 oktober 1906 in Benschop (Ut).

11  Jacoba Adriana Vendrig is geboren op maandag 25 december 1911 in Benschop (Ut), zie IX-GV.

VIII-CI  Cornelis Laurens Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-BA) en Hendrina van de Brink, is geboren op donderdag 10 augustus 1871 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 30 juli 1953 in IJsselstein (Ut), is begraven op zaterdag 3 augustus 1963 in Vreeswijk (Ut). Cornelis werd 81 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Cornelis trouwt op dinsdag 24 september 1912 in Schalkwijk (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 42-jarige Theodora Appelhof, dochter van Arnoldus Appelhof en Dirkje van Rijn. Theodora is geboren op maandag 27 december 1869 in Schalkwijk (Ut), is gesneuveld op zondag 13 april 1947 in Schalkwijk (Ut). Theodora werd 77 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

VIII-CJ  Cornelia Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VII-BA) en Hendrina van de Brink, is geboren op dinsdag 24 september 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 20 januari 1935 04.00 uur in Montfoort (Ut), is begraven op donderdag 24 januari 1935 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 7 september 1916 in Montfoort (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 43-jarige Albertus Johannes van der Berg ook genaamd Albert, zoon van Willem van der Berg en Geertrui Kromwijk. Albertus, veehouder, is geboren op zondag 27 april 1873 17.00 uur in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 5 juli 1949 15.00 uur in Oudewater (Ut). Albertus werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

VIII-CK  Johannes Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-BA) en Hendrina van de Brink, landbouwer, is geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Linschoten (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 14 mei 1914 in Linschoten (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertruida Maria van den Toorn, dochter van Willem van den Toorn en Klasina Bouwman. Geertruida is geboren op donderdag 5 augustus 1886 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 5 juni 1930 in Utrecht (Ut). Geertruida werd 43 jaar en 10 maanden.

Van Johannes en Geertruida zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Wilhelmus Vendrig is geboren op maandag 3 mei 1915 in Linschoten (Ut), zie IX-GW.

2  Clasina Hendrika Vendrig is geboren op woensdag 12 april 1916 in Linschoten (Ut), zie IX-GX.

3  Wilhelmus Adrianus Vendrig is geboren in 1917 in Linschoten (Ut).

4  Adrianus Nicolaas Vendrig is geboren in 1918 in Linschoten (Ut).

5  Hendrika Maria Vendrig (Riek) is geboren op woensdag 19 november 1919 in Linschoten (Ut), zie IX-GY.

6  Frederikus Jacobus Vendrig is geboren op vrijdag 26 november 1920 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 19 juli 1943 in Kassel (DUI), is begraven op donderdag 22 juli 1943 in Kassel (DUI). Frederikus werd 22 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

7  Johannes Maria Vendrig is geboren op maandag 31 oktober 1921 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 13 november 1921 in Linschoten (Ut). Johannes werd 13 dagen.

8  Johannes Maria Vendrig is geboren rond zaterdag 20 januari 1923, is overleden op zaterdag 17 februari 1923 in Utrecht (Ut). Johannes werd ongeveer 28 dagen.

9  Jacobus Antonius Vendrig is geboren rond vrijdag 19 januari 1923 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 9 februari 1923 in Linschoten (Ut). Jacobus werd ongeveer 21 dagen.

VIII-CL  Johannes Vendrig, zoon van Adrianus Robertus Vendrig (VII-BB) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), veehouder, is geboren op donderdag 29 januari 1857 in Achthoven, is overleden op donderdag 12 oktober 1939 in Utrecht (Ut). Johannes werd 82 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 22 januari 1886 in Hekendorp (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Balligje Antonia Duits, dochter van Johannes Duits en Maria Homburg. Balligje is geboren op maandag 6 juli 1863 in Haastrecht (Zh), is overleden op zondag 10 juni 1934 in Utrecht (Ut). Balligje werd 70 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Johannes en Balligje zijn tien kinderen bekend:

1  Adrianus Vendrig is geboren op zondag 14 november 1886 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 19 januari 1887 in Willeskop (Ut). Adrianus werd 2 maanden en 5 dagen.

2  Maria Vendrig is geboren op zondag 13 mei 1888 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 24 oktober 1905 in Montfoort (Ut). Maria werd 17 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

3  Theodora Maria Vendrig is geboren op maandag 16 september 1889 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 8 september 1890 in Montfoort (Ut). Theodora werd 11 maanden en 23 dagen.

4  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op donderdag 21 augustus 1890 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 19 september 1890 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 29 dagen.

5  Adrianus Robertus Vendrig is geboren op donderdag 26 november 1891 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 6 januari 1908 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 16 jaar, 1 maand en 11 dagen.

6  Paulus Johannes Vendrig is geboren op zaterdag 30 september 1893 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 30 oktober 1893 23.00 uur in Montfoort (Ut). Paulus werd 1 maand.

7  Theodora Maria Vendrig is geboren op maandag 15 april 1895 in Montfoort (Ut).

8  Johannes Paulus Vendrig is geboren op maandag 21 september 1896 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 9 november 1896 in Montfoort (Ut). Johannes werd 1 maand en 19 dagen.

9  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Montfoort (Ut), zie IX-GZ.

10  Johannes Paulus Vendrig is geboren op zondag 11 augustus 1901 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 9 september 1901 03.00 uur in Montfoort (Ut). Johannes werd 29 dagen.

VIII-CM  Maria Vendrig, dochter van Adrianus Robertus Vendrig (VII-BB) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), is geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 28 januari 1928 in Willeskop (Ut). Maria werd 67 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Maria trouwt op woensdag 17 februari 1886 in Willeskop (Ut) op 25-jarige leeftijd (1) met de 45-jarige Cornelis van der Berg, zoon van Hendrik van der Berg en Pieternella den Houdijker. Cornelis, landbouwer, is geboren op zondag 14 februari 1841 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 13 februari 1902 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 60 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikus Petrus Paulus van den Berg is geboren op woensdag 29 juni 1887 in Willeskop (Ut), zie IX-HA.

2  Theodora Maria van den Berg is geboren op zondag 15 juli 1888 in Willeskop (Ut), zie IX-HB.

3  Petronnella Maria van den Berg is geboren op woensdag 11 juni 1890 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 6 mei 1892 in Willeskop (Ut). Petronnella werd 1 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

4  Adriana Lamberta van der Berg is geboren op dinsdag 1 maart 1892 in Willeskop (Ut), zie IX-HC.

5  Petronella Maria van der Berg is geboren op woensdag 21 juni 1893 in Willeskop (Ut), zie IX-HD.

6  Adrianus Cornelis van den Berg is geboren op maandag 10 juni 1895 in Willeskop (Ut).

7  Maria Anna van den Berg is geboren op vrijdag 22 januari 1897 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 27 januari 1897 in Willeskop (Ut). Maria werd 5 dagen.

8  Maria Anna van der Berg is geboren op woensdag 16 mei 1900 in Willeskop (Ut), zie IX-HE.

Maria trouwt op woensdag 10 april 1907 in Linschoten (Ut) op 46-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Johannes Knape, zoon van Hermanus Knape en Alida Bader. Johannes, landbouwer, is geboren op donderdag 28 oktober 1858 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 25 februari 1947 in Willeskop (Ut). Johannes werd 88 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

VIII-CN  Maria Aletta Vendrig, dochter van Adrianus Robertus Vendrig (VII-BB) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), is geboren op zondag 5 maart 1865 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 14 april 1929 23.00 uur in Montfoort (Ut), is begraven op donderdag 18 april 1929 in Montfoort (Ut). Maria werd 64 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 14 oktober 1904 in Linschoten (Ut) op 39-jarige leeftijd met de 40-jarige Anthonius Gerardus Groen, zoon van Cornelis Arnoldus Groen en Antonia Hoogland. Anthonius is geboren op vrijdag 30 september 1864 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 30 april 1942 in Montfoort (Ut). Anthonius werd 77 jaar en 7 maanden.

VIII-CO  Theodora Vendrig, dochter van Adrianus Robertus Vendrig (VII-BB) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), is geboren op zaterdag 21 december 1867 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 3 juli 1947 in Lopik (Ut). Theodora werd 79 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Theodora trouwt op vrijdag 28 april 1893 in Linschoten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Maarten van Vliet, zoon van Maarten van Vliet en Maria van Nieuwendijk. Maarten, landbouwer, is geboren op zondag 15 juni 1856 in Lopik (Ut), is overleden op vrijdag 29 april 1932 in Lopik (Ut). Maarten werd 75 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Maarten en Theodora zijn zeven kinderen bekend:

1  Martinus Adrianus van Vliet is geboren op donderdag 15 februari 1894 in Lopik (Ut), zie IX-HF.

2  Theodora Maria van Vliet is geboren op donderdag 7 februari 1895 in Lopik (Ut), zie IX-HG.

3  Maria Alida van Vliet is geboren op dinsdag 30 november 1897 in Lopik (Ut), zie IX-HH.

4  Adriana Martina van Vliet is geboren op donderdag 19 oktober 1899 in Lopik (Ut), zie IX-HI.

5  Adrianus Martinus van Vliet is geboren op donderdag 2 juli 1903 in Lopik (Ut).

6  Leonardus Gerardus van Vliet is geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Lopik (Ut), is overleden op dinsdag 9 mei 1905 in Lopik (Ut). Leonardus werd 3 maanden en 6 dagen.

7  Lena Gerarda van Vliet is geboren op zondag 18 november 1906 in Lopik (Ut), zie IX-HJ.

VIII-CP  Adrianus Vendrig, zoon van Adrianus Robertus Vendrig (VII-BB) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), veehouder, is geboren op zondag 8 oktober 1871 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 6 mei 1943 16.00 uur in Linschoten (Ut). Adrianus werd 71 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

foto met dank aan Kwartierblad Mulder_Buskermolen

Adrianus trouwt op vrijdag 13 oktober 1905 in Papekop (Zh) op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Geertruida Nederend, dochter van Johannes Nederend en Aaltje van Vliet. Adriana is geboren op maandag 11 september 1882 in Papekop (Zh), is overleden op vrijdag 28 november 1952 in Blokland (Ut). Adriana werd 70 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

foto met dank aan kwartierblad Mulder-Buskermolen

Van Adrianus en Adriana zijn elf kinderen bekend:

1  Theodora Alida Vendrig is geboren op maandag 22 oktober 1906 in Linschoten (Ut), zie IX-HK.

2  Alida Theodora Vendrig is geboren op dinsdag 3 september 1907 in Linschoten (Ut), zie IX-HL.

3  Adriana Maria Vendrig is geboren op zaterdag 26 september 1908 in Linschoten (Ut), zie IX-HM.

4  Johanna Cornelia Vendrig is geboren op vrijdag 4 februari 1910 in Linschoten (Ut), zie IX-HN.

5  Adrianus Roberdus Vendrig is geboren op zaterdag 1 april 1911 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 11 april 1952 in Montfoort (Ut), is begraven op woensdag 16 april 1952 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 41 jaar en 10 dagen.

6  Johannes Gerardus Vendrig is geboren op zondag 23 juni 1912 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 31 augustus 1936 19.00 uur in Oudewater (Ut). Johannes werd 24 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

7  Antonius Gerardus Vendrig is geboren op vrijdag 13 juni 1913 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 10 februari 1915 in Linschoten (Ut). Antonius werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

8  Maria Geertruida Vendrig is geboren op zondag 24 oktober 1915 in Linschoten (Ut), zie IX-HO.

9  Johannes Theodorus Vendrig is geboren op zaterdag 24 maart 1917 in Linschoten (Ut), zie IX-HP.

10  Gerardus Cornelis Vendrig is geboren op maandag 30 september 1918 in Linschoten (Ut), zie IX-HQ.

11  Marinus Anthonius Vendrig is geboren op zondag 8 augustus 1920 in Linschoten (Ut), zie IX-HR.

VIII-CQ  Johannes Hermanus Vendrig, zoon van Huibertus Vendrig (VII-BC) en Aletta van Schaik, is geboren op dinsdag 27 mei 1862 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 15 oktober 1928 in Willeskop (Ut). Johannes werd 66 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 17 januari 1906 in Willeskop (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 30-jarige Anthonia Bijman, dochter van Cornelis Bijman en Johanna van Dijk. Anthonia is geboren op zaterdag 13 februari 1875 in Veldhuizen (Ut), is overleden op zondag 20 december 1936 in Montfoort (Ut). Anthonia werd 61 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Johannes en Anthonia zijn negen kinderen bekend:

1  Hubertus Hermanus Vendrig is geboren op maandag 19 november 1906 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 6 januari 1907 in Willeskop (Ut). Hubertus werd 1 maand en 18 dagen.

2  Hubertus Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 11 januari 1908 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 11 februari 1908 08.00 uur in Willeskop (Ut). Hubertus werd 1 maand.

3  Johana Aletta Vendrig is geboren op donderdag 25 februari 1909 in Willeskop (Ut), zie IX-HS.

4  Hubertus Cornelis Johannes Vendrig is geboren op zondag 24 april 1910 in Willeskop (Ut), zie IX-HT.

5  Wilhelmina Anthonia Johanna Vendrig is geboren op donderdag 14 september 1911 in Willeskop (Ut), zie IX-HU.

6  Cornelis Adrianus Gerardus Vendrig is geboren op donderdag 4 december 1913 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 3 november 1914 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 30 dagen.

7  Cornelis Adrianus Gerardus Vendrig is geboren op maandag 23 november 1914 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 4 juni 1972 in Oudewater (Ut). Cornelis werd 57 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

8  Aletta Theodora Vendrig is geboren op maandag 20 december 1915 in Willeskop (Ut), zie IX-HV.

9  Anthonia Elizabeth Christina Vendrig, Zuster bij de Zusters van Liefde, is geboren op zaterdag 24 februari 1917 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 19 augustus 1969 in Den Bosch (Nb), is begraven op vrijdag 22 augustus 1969 in Rosmalen (Nb). Anthonia werd 52 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

VIII-CR  Gijsbertus Johannes van Dijk, zoon van Pieter van Dijk en Geertruida Vendrig (VII-BE), is geboren op donderdag 23 april 1874 in Linschoten (Ut).

Gijsbertus trouwt op vrijdag 14 februari 1908 in Montfoort (Ut) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Maria Johanna van Rossum, dochter van Johannes van Rossum en Cornelia Smeele. Maria is geboren rond 1875 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 23 juni 1936 in Montfoort (Ut). Maria werd ongeveer 61 jaar.

VIII-CS  Adrianus Gijsbertus van Dijk, zoon van Pieter van Dijk en Geertruida Vendrig (VII-BE), boer, is geboren op woensdag 4 augustus 1875 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 24 januari 1956 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 80 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 11 oktober 1918 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrena Buts, dochter van Johannes Buts en Genoveva Wilhelmina Kolenberg (Eva). Hendrena is geboren op woensdag 26 april 1882 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 27 februari 1960 in Montfoort (Ut). Hendrena werd 77 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Adrianus en Hendrena hebben samen geen kinderen.

VIII-CT  Johannes van Dijk, zoon van Pieter van Dijk en Geertruida Vendrig (VII-BE), is geboren op maandag 1 januari 1877 in Linschoten (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 18 april 1912 in Willeskop (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Petronella Cornelia van den Berg, dochter van Adrianus van den Berg en Geertruida Petronella van Rossum. Petronella is geboren op donderdag 25 maart 1886 in Willeskop (Ut).

VIII-CU  Aletta Maria van Dijk, dochter van Pieter van Dijk en Geertruida Vendrig (VII-BE), is geboren op vrijdag 4 oktober 1878 in Linschoten (Ut).

Aletta trouwt op vrijdag 18 oktober 1918 in Linschoten (Ut) op 40-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrikus Bastianus van Rossum, zoon van Evert van Rossum en Hendrika van den Berg. Hendrikus is geboren op woensdag 13 februari 1889 in Willeskop (Ut).

VIII-CV  Maria van Dijk, dochter van Pieter van Dijk en Geertruida Vendrig (VII-BE), is geboren op woensdag 30 maart 1881 in Linschoten (Ut).

Maria trouwt op vrijdag 30 april 1915 in Linschoten (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Johannes van Schaik, zoon van Dirk van Schaik en Johanna van Rijn. Johannes is geboren op maandag 20 augustus 1877 in IJsselstein (Ut).

VIII-CW  Adrianus Nicolaas Vendrig, zoon van Johannes Vendrig (VII-BF) en Quirina van der Pauw, is geboren op donderdag 7 maart 1878 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 19 april 1952 in Montfoort (Ut), is begraven op woensdag 23 april 1952 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 74 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 12 september 1906 in Everdingen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Martina Rodermans, dochter van Jacobus Rodermans en Adriana van der Gun. Martina is geboren op dinsdag 10 december 1878 in Everdingen (Nb), is overleden op donderdag 11 december 1947 in Montfoort (Ut). Martina werd 69 jaar en 1 dag.

Van Adrianus en Martina zijn vier kinderen bekend:

1  Quirina Arnolda Vendrig is geboren op zaterdag 14 november 1908 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 1 januari 1909 in Montfoort (Ut). Quirina werd 1 maand en 18 dagen.

2  Jacobus Johannes Vendrig is geboren op zondag 13 februari 1910 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 15 maart 1910 20.30 uur in Montfoort (Ut). Jacobus werd 1 maand en 2 dagen.

3  Johannes Arnoldus Jacobus Vendrig is geboren op zaterdag 8 april 1916 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 10 september 1916 22.00 uur in Montfoort (Ut). Johannes werd 5 maanden en 2 dagen.

4  Jacobus Arnoldus Johannes Vendrig is geboren op woensdag 22 mei 1918 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 27 januari 1919 in Montfoort (Ut). Jacobus werd 8 maanden en 5 dagen.

VIII-CX  Johannes Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-BG) en Cornelia van den Brink, is geboren op zaterdag 22 januari 1853 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 27 juli 1943 in Oudewater (Ut). Johannes werd 90 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 24 november 1876 in Snelrewaard (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Toontje Benschop, dochter van Roelof Benschop en Maria van Dijk (Mie). Toontje is geboren op donderdag 24 juli 1845 in IJsselstein (Ut), is overleden op zaterdag 21 januari 1905 in Snelrewaard (Ut). Toontje werd 59 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Toontje zijn vijf kinderen bekend:

1  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op woensdag 20 maart 1878 in Snelrewaard (Ut).

2  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 19 april 1879 in Snelrewaard (Ut).

3  Marinus Vendrig is geboren op woensdag 29 juni 1881 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 23 juli 1881 in Snelrewaard (Ut). Marinus werd 24 dagen.

4  Roelof Vendrig is geboren op dinsdag 7 november 1882 in Snelrewaard (Ut), zie IX-HW.

5  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 28 september 1885 in Snelrewaard (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 1 februari 1906 in Oudewater (Ut) op 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 53-jarige Anna Maria Straver (Maria), dochter van Gerardus Straver en Cornelia van Oostveen. Maria is geboren rond 1853 in Haastrecht (Zh), is overleden op maandag 13 oktober 1919 in Hoenkoop (Ut). Maria werd ongeveer 66 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Cornelis van den Hoek.

Johannes trouwt op vrijdag 2 januari 1920 in Lopik (Ut) op 66-jarige leeftijd (3) met de 41-jarige Gijsberta de Graas, dochter van Anthonie de Graas en Maria van den Berg. Gijsberta is geboren op woensdag 5 juni 1878 in Lopik (Ut), is overleden op donderdag 15 november 1923 in Hoenkoop (Ut). Gijsberta werd 45 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 20 juni 1924 in Montfoort (Ut) op 71-jarige leeftijd (4) met de 64-jarige Johanna Katharina de Keijzer, dochter van Johannes Wilhelmus de Keijzer en Petronella Vendelbos. Johanna is geboren op zaterdag 14 januari 1860 in Beesd (Ge), is overleden op donderdag 5 juni 1930 in Oudewater (Ut). Johanna werd 70 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

VIII-CY  Arie Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-BG) en Cornelia van den Brink, schippersknecht, is geboren op vrijdag 17 augustus 1860 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 30 mei 1926 in Baarn (Ut). Arie werd 65 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Arie trouwt op woensdag 19 november 1884 in Montfoort (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Susanna Magdalena Oostrum, dochter van Jacobus Oostrum en Gerrigje van Jaarsveld. Susanna is geboren op zondag 15 september 1861 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 26 februari 1948 in Montfoort (Ut). Susanna werd 86 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Arie en Susanna zijn zestien kinderen bekend:

1  Jacobus Vendrig is geboren op zaterdag 21 maart 1885 in Montfoort (Ut), zie IX-HX.

2  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 6 mei 1886 in Montfoort (Ut), zie IX-HY.

3  Gerard Vendrig is geboren op zondag 15 mei 1887 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 11 maart 1888 in Montfoort (Ut). Gerard werd 9 maanden en 25 dagen.

4  Cornelia Vendrig is geboren op donderdag 2 augustus 1888 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 17 juli 1890 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 1 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

5  Gerard Vendrig is geboren op zondag 9 maart 1890 in Montfoort (Ut), zie IX-HZ.

6  Cornelia Vendrig is geboren op maandag 13 juli 1891 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 7 november 1891 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 3 maanden en 25 dagen.

7  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 12 oktober 1892 in Montfoort (Ut), zie IX-IA.

8  Adriana Vendrig is geboren op woensdag 14 februari 1894 in Montfoort (Ut), zie IX-IB.

9  Johannes Vendrig is geboren op zondag 19 april 1896 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 9 juli 1896 in Montfoort (Ut). Johannes werd 2 maanden en 20 dagen.

10  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 2 juli 1897 in Montfoort (Ut), zie IX-IC.

11  Theodora Vendrig is geboren op donderdag 22 december 1898 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 22 januari 1900 in Montfoort (Ut). Theodora werd 1 jaar en 1 maand.

12  Theodorus Vendrig is geboren op zondag 8 april 1900 in Montfoort (Ut).

13  Adrianus Vendrig is geboren op maandag 3 maart 1902 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 6 december 1902 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 9 maanden en 3 dagen.

14  Quirinus Vendrig is geboren op zaterdag 9 juli 1904 in Montfoort (Ut), zie IX-ID.

15  Tinus Vendrig is geboren in Montfoort (Ut).

16  Anthonia Helena Vendrig (Tonia) is geboren op woensdag 25 oktober 1911 in Montfoort (Ut), zie IX-IE.

VIII-CZ  Anthonia Ram, dochter van Jacobus Ram en Cornelia Vendrig (VII-BH), is geboren op woensdag 4 februari 1857 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 13 januari 1939 in Alphen aan den Rijn (Zh). Anthonia werd 81 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Anthonia trouwt op woensdag 7 mei 1890 in Utrecht (Ut) op 33-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Hendrikus Marinus Lakeman, zoon van Petrus Lakeman en Clara Theodora van Kessel. Hendrikus is geboren op dinsdag 27 september 1842 in Baarn (Ut).

Anthonia trouwt op donderdag 17 augustus 1916 in Den Bosch (Nb) op 59-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Wilhelmus Emans, zoon van Petrus Emans en Alida Maria van Rossum. Wilhelmus, steenhouwer, is geboren op zondag 18 december 1881 in Rotterdam (Zh).

VIII-DA  Johanna Cornelia Ram, dochter van Jacobus Ram en Cornelia Vendrig (VII-BH), is geboren op maandag 21 januari 1861 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 29 december 1927 in Den Bosch (Nb). Johanna werd 66 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 5 augustus 1885 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Michiel Josef Marschalk, zoon van Michiel Marschalk en Cornelia Vermeulen. Michiel is geboren op woensdag 20 augustus 1862 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 22 mei 1928 in Utrecht (Ut). Michiel werd 65 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van Michiel en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Michiel Marschalk is geboren op zaterdag 3 juli 1886 in Utrecht (Ut), zie IX-IF.

2  Cornelia Anthonia Marschalk is geboren op zondag 16 oktober 1887 in Utrecht (Ut), zie IX-IG.

3  Anthonius Jacobus Marschalk is geboren op zondag 24 november 1889 in Utrecht (Ut), zie IX-IH.

4  Jacoba Hendrika Marschalk is geboren op woensdag 6 april 1892 in Amsterdam (Nh), zie IX-II.

5  Cornelis Johannes Marschalk is geboren op vrijdag 24 april 1896 in Den Bosch (Nb), zie IX-IJ.

6  Anna Cornelia Marschalk is geboren in 1899 in Den Bosch (Nb), zie IX-IK.

VIII-DB  Johanna Ham, dochter van Cornelis Ham (VII-BI) en Cornelia Verweij, is geboren op woensdag 22 april 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op dinsdag 2 januari 1934 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johanna werd 76 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 17 november 1882 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 43-jarige Jacobus de Jager, zoon van Willem de Jager en Aafje Mastwijk. Jacobus is geboren op donderdag 17 oktober 1839 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 13 september 1916 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jacobus werd 76 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Van Jacobus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia de Jager is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie IX-IL.

2  Agatha de Jager is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie IX-IM.

3  Levenloos kind de Jager is ter wereld gekomen op zondag 24 januari 1886 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

4  Agnes de Jager is geboren op vrijdag 14 januari 1887 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie IX-IN.

5  Johanna de Jager is geboren op donderdag 12 december 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op donderdag 8 december 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johanna werd 2 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

6  Cornelis de Jager is geboren op maandag 26 september 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie IX-IO.

7  Johanna Jacoba de Jager is geboren op dinsdag 5 maart 1895 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 29 december 1946 in Utrecht (Ut). Johanna werd 51 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

8  Jacobus de Jager is geboren op vrijdag 24 juni 1898 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie IX-IP.

9  Johannes de Jager is geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie IX-IQ.

VIII-DC  Cornelis Ham, zoon van Cornelis Ham (VII-BI) en Cornelia Verweij, is geboren op maandag 12 oktober 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Cornelis trouwt op vrijdag 28 september 1900 in Ruwiel (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 44-jarige Dirkje Hollaar, dochter van Kornelis Hollaar en Dirkje Kok. Dirkje is geboren op donderdag 24 januari 1856 in Schonauwen (Ut), is overleden op woensdag 28 december 1932 in Ruwiel (Ut). Dirkje werd 76 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

VIII-DD  Johannes Ham, zoon van Cornelis Ham (VII-BI) en Cornelia Verweij, is geboren op woensdag 2 februari 1870 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johannes trouwt op vrijdag 10 mei 1907 in Nieuwkoop (Zh) op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria Helena van der Weijden, dochter van Pieter van der Weijden en Apolonia Bakker. Maria is geboren op dinsdag 31 december 1878 in Nieuwkoop (Zh).

VIII-DE  Johanna Honkoop, dochter van Willem Honkoop en Aagje Ham (VII-BJ), is geboren op vrijdag 30 december 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 10 december 1934 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 74 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 22 februari 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gerardus Schouten, zoon van Cornelis Schouten en Johanna van Haastrecht. Gerardus, smid, is geboren rond 1858 in Zevenhoven (Zh), is overleden op maandag 1 augustus 1921 in Nieuwer-Amstel (Nh). Gerardus werd ongeveer 63 jaar.

Van Gerardus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Agatha Schouten is geboren rond 1890 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op zondag 28 februari 1909 in Nieuwer-Amstel (Nh). Johanna werd ongeveer 19 jaar.

2  Wilhelmus Cornelis Schouten is geboren rond 1892 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-IR.

3  Agatha Antonia Schouten is geboren op woensdag 21 februari 1894 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-IS.

4  Cornelis Bernardus Schouten is geboren rond 1896 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-IT.

5  Anna Gijsberta Schouten is geboren op vrijdag 31 december 1897 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-IU.

6  Hendrica Cornelia Schouten is geboren rond 1901 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-IV.

VIII-DF  Gijsbertus Honkoop, zoon van Willem Honkoop en Aagje Ham (VII-BJ), is geboren op zondag 12 mei 1861 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op dinsdag 22 april 1941 in Ruwiel (Ut). Gijsbertus werd 79 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 16 november 1888 in Loosdrecht (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Agnes de Reuver, dochter van Johannes de Reuver (Jan) en Anna Jansen. Agnes is geboren op woensdag 29 november 1865 in Loenen (Ut), is overleden op woensdag 25 februari 1948 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Agnes werd 82 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Gijsbertus en Agnes zijn zes kinderen bekend:

1  Agatha Honkoop is geboren op donderdag 5 september 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 4 oktober 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Agatha werd 29 dagen.

2  Anna Honkoop is geboren op maandag 12 januari 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 10 juni 1900 in Ruwiel (Ut). Anna werd 9 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

3  Agatha Honkoop is geboren op zaterdag 22 juli 1893 in Ruwiel (Ut), zie IX-IW.

4  Wilhelmus Honkoop is geboren op maandag 4 maart 1895 in Ruwiel (Ut), zie IX-IX.

5  Johannes Gijsbertus Honkoop is geboren rond 1901, is overleden op maandag 3 januari 1921 in Ruwiel (Ut). Johannes werd ongeveer 20 jaar.

6  Gijsbertus Honkoop (Gijs) is geboren op dinsdag 10 juli 1906 in Ruwiel (Ut), zie IX-IY.

VIII-DG  Johanna Ham, dochter van Nicolaas Ham (VII-BL) en Marrigje Groenendijk, is geboren op maandag 8 februari 1869 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op woensdag 14 februari 1945 in Reeuwijk (Zh). Johanna werd 76 jaar en 6 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 20 september 1907 in Reeuwijk (Zh) op 38-jarige leeftijd met de 47-jarige Cornelis Rijkenhuizen, zoon van Hendrik Rijkenhuijsen en Adriana Koopman. Cornelis is geboren op dinsdag 20 december 1859 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 28 juli 1939 in Gouda (Zh). Cornelis werd 79 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Cornelia Maria Mooijekind.

Van Cornelis en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus Josephus Rijkenhuizen is geboren op donderdag 4 juni 1908 in Reeuwijk (Zh), zie IX-IZ.

2  Nicolaas Anthonius Rijkenhuizen is geboren rond 1910 in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 6 juni 1910 in Reeuwijk (Zh).

3  Maria Cornelia Rijkenhuizen is geboren rond 1911 in Reeuwijk (Zh), is overleden op zondag 13 augustus 1911 in Reeuwijk (Zh).

VIII-DH  Cornelia Hendrika Ham, dochter van Nicolaas Ham (VII-BL) en Marrigje Groenendijk, is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zaterdag 17 januari 1959 in Woerden (Ut). Cornelia werd 85 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 24 april 1900 in Zegveld (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerardus Bijwaard, zoon van Aris Bijwaard en Antonia van Trienen. Gerardus is geboren op woensdag 1 oktober 1873 in Oude Niedorp (Nh), is overleden op zaterdag 1 december 1934 in Rietveld (Ut). Gerardus werd 61 jaar en 2 maanden.

Van Gerardus en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Aris Bijwaard is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Egmond Binnen (Nh), zie IX-JA.

2  Maria Antonia Bijwaard is geboren rond 1902 in Egmond Binnen (Nh), is overleden voor woensdag 21 december 1904 in Egmond Binnen (Nh). Maria werd hoogstens 2 jaar.

3  Nicolaas Wilhelmus Bijwaard is geboren op woensdag 9 september 1903 in Egmond Binnen (Nh), zie IX-JB.

4  Maria Antonia Bijwaard is geboren op woensdag 21 december 1904 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op donderdag 16 september 1971 in Uithoorn (Nh). Maria werd 66 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

5  Wilhelmus Antonius Bijwaard is geboren op donderdag 12 april 1906 in Egmond Binnen (Nh), zie IX-JC.

6  Gerardus Bijwaard is geboren op vrijdag 4 oktober 1907 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op woensdag 22 oktober 1930 in Boskoop (Zh). Gerardus werd 23 jaar en 18 dagen.

7  Antonia Maria Bijwaard is geboren rond september 1910 in Pfalzdorf Xanten (BRD), is overleden rond 1918 in Xanten (DUI). Antonia werd ongeveer 8 jaar.

8  Johanna Cornelia Hendrika Bijwaard is geboren op zondag 30 maart 1913 in Pfalzdorf Xanten (BRD), zie IX-JD.

9  Margaretha Martina Bijwaard is geboren op woensdag 11 november 1914 in Xanten (DUI), is overleden op vrijdag 13 mei 1994 in Woerden (Ut). Margaretha werd 79 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

VIII-DI  Johanna Ham, dochter van Nicolaas Ham (VII-BL) en Marrigje Groenendijk, is geboren op vrijdag 26 november 1875 in Nieuwkoop (Zh).

Johanna trouwt op vrijdag 20 november 1903 in Zegveld (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Albert Berkelaar, zoon van Cornelis Berkelaar en Maria van Coevering. Albert is geboren op vrijdag 23 april 1869 in Hillegersberg (Zh).

VIII-DJ  Jan Vendrik, zoon van Cornelis Vendrik (VII-BM) en Cornelia Westerveld, is geboren op vrijdag 18 november 1859 in Kockengen (Ut), is overleden op zaterdag 10 augustus 1946 in Kockengen (Ut). Jan werd 86 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 23 november 1888 in Kockengen (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Alberta Vonk, dochter van Jan Vonk en Antonia van Kouwen. Alberta is geboren op vrijdag 4 september 1863 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op vrijdag 2 juni 1933 in Laagnieuwkoop (Ut). Alberta werd 69 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Alberta zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrik is geboren op dinsdag 13 december 1892 in Kockengen (Ut), is overleden op woensdag 28 juni 1893 in Laagnieuwkoop (Ut). Cornelia werd 6 maanden en 15 dagen.

2  Antonia Vendrik is geboren op donderdag 7 december 1893 in Laagnieuwkoop (Ut), zie IX-JE.

3  Cornelis Vendrik is geboren op maandag 5 oktober 1896 in Laagnieuwkoop (Ut), zie IX-JF.

VIII-DK  Maria Venderik, dochter van Cornelis Vendrik (VII-BM) en Cornelia Westerveld, is geboren op donderdag 16 maart 1865 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 29 oktober 1943 in Kockengen (Ut). Maria werd 78 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 20 november 1896 in Kockengen (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie Voorn, zoon van Gerrit Voorn en Hendrika van der Tol. Arie is geboren op zondag 8 oktober 1871 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op zaterdag 16 januari 1954 in Kockengen (Ut). Arie werd 82 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Arie en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrica Voorn is geboren op dinsdag 27 juli 1897 in Kockengen (Ut), is overleden op dinsdag 30 april 1901 in Kockengen (Ut). Hendrica werd 3 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

2  Cornelis Voorn is geboren op dinsdag 23 augustus 1898 in Kockengen (Ut), is overleden op donderdag 8 december 1898 in Kockengen (Ut). Cornelis werd 3 maanden en 15 dagen.

3  Cornelia Maria Voorn is geboren op vrijdag 8 december 1899 in Kockengen (Ut).

4  Gerardus Voorn is geboren op woensdag 11 september 1901 in Kockengen (Ut), zie IX-JG.

5  Hendrica Voorn is geboren op zondag 23 augustus 1903 in Kockengen (Ut), zie IX-JH.

6  Anna Voorn is geboren op woensdag 10 mei 1905 in Kockengen (Ut), zie IX-JI.

7  Maria Voorn is geboren op donderdag 22 november 1906 in Kockengen (Ut), zie IX-JJ.

8  Anna Maria Voorn is geboren op zondag 12 september 1909 in Kockengen (Ut).

VIII-DL  Johanna Venderik, dochter van Cornelis Vendrik (VII-BM) en Cornelia Westerveld, is geboren op maandag 16 september 1867 in Kockengen (Ut).

Johanna trouwt op vrijdag 2 juni 1893 in Kockengen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hubertus Spruit, zoon van Bernardus Spruit en Hendrikje den Blanken. Hubertus is geboren op donderdag 26 november 1868 in Woerden (Ut).

Van Hubertus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Spruit is geboren op zondag 30 december 1894 in Delft (Zh).

2  Hendrika Spruit is geboren op maandag 16 augustus 1897 in Delft (Zh).

VIII-DM  Wilhelmus Hendrik de Vos, zoon van Nicolaas de Vos en Jannigje Stekelenburg (VII-BP), is geboren rond 1869 in Voorschoten (Zh), is overleden op donderdag 19 maart 1942 in Gouda (Zh). Wilhelmus werd ongeveer 73 jaar.

Wilhelmus trouwt op vrijdag 16 november 1894 in Voorschoten (Zh) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Hendrika van Meijgaarden, dochter van Gerrardus Bastiaan van Meigaarden en Theodora Belt. Johanna is geboren op dinsdag 29 november 1870 in Voorschoten (Zh).

Van Wilhelmus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Wilhelmina de Vos is geboren op vrijdag 20 december 1895 in Voorschoten (Zh), zie IX-JK.

2  Theodora Adriana de Vos is geboren op zondag 6 maart 1898 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie IX-JL.

3  Clazina Agnes de Vos is geboren op zondag 6 oktober 1901 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie IX-JM.

4  Gerardus Theodorus de Vos is geboren op woensdag 5 oktober 1904 in Alphen aan den Rijn (Zh).

5  Wilhelmina Sara de Vos is geboren op vrijdag 5 november 1909 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op donderdag 3 februari 1910 in Alphen aan den Rijn (Zh). Wilhelmina werd 2 maanden en 29 dagen.

VIII-DN  Nicolaas Compier, zoon van Anthonie Compier en Kornelia Stekelenburg (VII-BR), is geboren op vrijdag 10 december 1847 in Zegveld (Ut).

Nicolaas trouwt op zaterdag 26 februari 1870 in Woerden (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Clasina Kronenburg, dochter van Paulus Kronenburg en Maria Elisabeth Pijnne. Clasina is geboren op maandag 31 januari 1842 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 4 oktober 1923 in Zegveld (Ut). Clasina werd 81 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

VIII-DO  Jannetje de Reuver, dochter van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BS), is geboren op donderdag 27 september 1855 in Loenen (Ut), is overleden op woensdag 5 januari 1921 in Vreeland (Ut). Jannetje werd 65 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 16 november 1893 in Loenen (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 42-jarige Hendrik Schoordijk, zoon van Cornelis Schoordijk en Cornelia van den Hoven. Hendrik is geboren op vrijdag 31 januari 1851 in Vreeland (Ut), is overleden op zaterdag 16 maart 1935 in Loenen (Ut). Hendrik werd 84 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Hendrik en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Gerarda Schoordijk is geboren op donderdag 15 november 1894 in Vreeland (Ut), is overleden op zaterdag 8 december 1894 in Vreeland (Ut). Cornelia werd 23 dagen.

2  Adrianus Cornelis Schoordijk is geboren op dinsdag 7 januari 1896 in Vreeland (Ut).

3  Cornelia Gerarda Schoordijk is geboren op zondag 2 juli 1899 in Vreeland (Ut), zie IX-JN.

VIII-DP  Gerrit de Reuver, zoon van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BS), is geboren op vrijdag 28 september 1855 in Loenen (Ut), is overleden op woensdag 1 juni 1910 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Gerrit werd 54 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 12 februari 1886 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Jannetje Goes, dochter van Quirinus Goes (Krijn) en Johanna van der Maat. Jannetje is geboren op donderdag 10 juni 1852 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 29 april 1932 in Hilversum (Nh). Jannetje werd 79 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jannetje was eerder gehuwd (1) met Wilhelmus Steenvoorden.

Van Gerrit en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerarda Johanna de Reuver is geboren op zaterdag 10 november 1888 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op zondag 10 maart 1889 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Gerarda werd 4 maanden.

2  Gerarda Helena de Reuver is geboren op dinsdag 28 januari 1890, zie IX-JO.

VIII-DQ  Adrianus Arnoldus de Reuver, zoon van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BS), is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Loenen (Ut), is overleden op donderdag 10 februari 1944 in Loenen (Ut). Adrianus werd 83 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 21 februari 1889 in Loosdrecht (Nh) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Helena van Schaijk, dochter van Petrus van Schaijk en Elisabeth Smit. Helena is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op woensdag 7 april 1943 in Loenen (Ut). Helena werd 82 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Adrianus en Helena zijn elf kinderen bekend:

1  Arnoldus de Reuver, landarbeider, is geboren op donderdag 16 januari 1890 in Loenen (Ut), is overleden op donderdag 12 augustus 1976 in Loenen aan de Vecht (Ut). Arnoldus werd 86 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

2  Elisabeth de Reuver is geboren op woensdag 18 maart 1891 in Loenen (Ut), is overleden op vrijdag 3 april 1891 in Loenen (Ut). Elisabeth werd 16 dagen.

3  Gerardus de Reuver is geboren op zaterdag 9 april 1892 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 29 augustus 1892 in Loenen (Ut). Gerardus werd 4 maanden en 20 dagen.

4  Elisabeth Wilhelmina de Reuver is geboren op woensdag 16 augustus 1893 in Loenen (Ut), zie IX-JP.