Generatie I

I  Wernaert Cornelis Vaendrigh is geboren rond 1620.

Van Wernaert en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Merrichje Waernaerts Vaendrigh is gedoopt rond 1640 in Gerverscop (Ut), is overleden na 1715. Merrichje werd minstens 75 jaar.

Op 13 mei 1686 maakt Merrichje Waernaerts, bejaarde dochter, haar testament bij Notaris Leechbruch te Utrecht en hierin laat zij haar "aertse goederen" na aan haar jongste broer Pieter Warnaerts Vaendrich of bij dienst voortijdig overlijden aan haar jongste zuster Grietje Warnaerts Vaendrich, weduwe van Maerten Willemsen Bosch.

Merrichje trouwt op zaterdag 17 februari 1691 in Zuilen (Ut), trouwt (kerk) (RK) op vrijdag 16 februari 1691 in Maarssen (Ut) op ongeveer 51-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Steven Aertsz van Schaeyck, zoon van Aert Dirksz van Schaeyck en Neeltje Stevens van Schayck. Steven is gedoopt rond 1670, is overleden voor 1715. Steven werd hoogstens 45 jaar.

2  Pieter Wernaertsz Vaendrigh is geboren rond 1660, zie II-A.

3  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh is geboren rond 1661 in Gerverscop (Ut), zie II-B.

4  Grietje Wernaerts Vaendrigh is overleden voor 1706.

Grietje trouwt op zondag 6 december 1676 in Kockengen (Ut) (1) met de ongeveer 26-jarige Maerten Willemsz Bosch. Maerten is geboren rond 1650 in Gerverscop (Ut), is overleden voor 1686. Maerten werd hoogstens 36 jaar.

In een akte van Notaris Leechbrug te Utrecht wordt Maerten Willem Bosch genoemd als echtgenoot van Grietie Warnaerts Vaendrich uit Gerverscop.
Grietje trouwt rond 1700 in Gerverscop (Ut) (2) met Cornelis Cornelisz de Jongh.

Cornelis was later gehuwd (2) met Dievertje Claas Verweij.

5  Lubbrechtgen Vaendrigh.

Lubbrechtgen trouwt op donderdag 27 november 1698 met Gerrit Jansz van Spengen. Gerrit is geboren in Kockengen (Ut).

In een akte van Notaris Zwaerdercroon uit Utrecht d.d. 28 februari 1687 verkoopt Gerrit Jansz van Spengen man en voogd van Lubbrechtgen Wernaerts Vaendrigh 2/9 parten van 3/5 deel van zes mergen land in Kockengen aan zijn schoonbroeder Cornelis Wernaertsz Vaendrich.

Generatie II

II-A  Pieter Wernaertsz Vaendrigh, zoon van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I), is geboren rond 1660, is overleden voor 1710. Pieter werd hoogstens 50 jaar.

Op 25 januari 1710 wordt Haasje Cornelis de Jongh genoemd als weduwe van Pieter Wernaertz Vaendrich in een akte van notaris Pieter Leechburch d.d. 25 januari 1710. Was in 1687, 1703, 1704, 1705 en 1707 Schepen in Montfoort. In Protocol nr. 28 van 29 juli 1687 van het Gerecht van Camerik wordt hij genoemd als Schepen. Op 29 mei 1690 kopen Pieter Wernaertsz Vaendrich, Jacob Blom en Pieter Bouwensz van Maerlant een boerderij met woonhuys en erf en twintig morgen lant vn Wouter Dircksz van Selienstijn. In een protocol van Schout en Schepenen van Camerik d.d. 27 april 1703 blijkt dat Pieter Wernaertsz Vaendrigh uit de nalatenschap van Jacob Blom heeft gekocht "seekere huijsinge met berghen, schuuren, bepootinge ende beplantinge, staent op de grond van Heeren Edelen en Ridderschap 's lands van Utrecht.

Pieter trouwt op zaterdag 6 oktober 1696 in Woerden (Ut) op ongeveer 36-jarige leeftijd met Haasje Cornelis de Jongh, dochter van Cornelis Hermansen de Jongh en Beatrix Hermans Dijckman. Haasje is overleden op zaterdag 24 december 1712 in Houdijk (Ut).

In een akte van notaris P. Leechbrug te Utrecht d.d. 25 januari 1710 wordt zij genoemd als de moeder van Beatrix Pieters Vaendrich en als de weduwe van Pieter Wernaertsz Vaendrich

Van Pieter en Haasje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Pietersz Vaendrigh is geboren in Teckop (Ut), zie III-A.

2  Wernaert Pietersz Vaendrigh, zie III-B.

3  Beatrix Pieters Vaendrigh is geboren in Grooten Houdijk-Kamerik (Ut), zie III-C.

4  Jan Pietersz Vaendrigh, zie III-D.

5  Weyntje Pieters Vaendrigh is overleden op zaterdag 11 april 1711 in Houdijk (Ut).

Weyntje was gehuwd met Gijsbert Pietersz Griffioen.

II-B  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh, zoon van Wernaert Cornelis Vaendrigh (I), is geboren rond 1661 in Gerverscop (Ut), is overleden voor 1687 in Gerverscop (Ut). Cornelis werd hoogstens 26 jaar.

Op 7 juni 1687 wordt Merrichje Dircks van Leeuwen genoemd als weduwe en boedelhoudster van Cornelis Wernaertsz Vaendrich. In 1676 wordt Cornelis Waernaertsz Vaendrigh aangeslagen voor 11,5 morgen land voor de aanleg van een zandpad in Gerverscop. In een akte an Notaris Zwaerdecroon uit Utrecht d.d. 23 februari 1678 pacht Cornelis Waernaertsz een hofstede en 23 mergen land van Martinus van Voorst.

Cornelis trouwt met Merrichgen Dircks van Leeuwen.

In een akte van Notaris W. Zwaerdecroon te Utrecht d.d. 7-6-1686 waarin Cornelis optreedt als gemachtigde wordt Merrichgen Dircks van Leeuwen genoemd als zijn echtgenote.

Van Cornelis en Merrichgen zijn twee kinderen bekend:

1  Wernaert Cornelisz Vaendrigh, zie III-E.

2  Merrichie Cornelis Vaendrigh (Matje).

Matje trouwt (kerk) voor 1713 (1) met Jan Gabrielsz Kivit. Matje trouwt in 1714 (2) met Cornelis Dirxe van Es.

Generatie III

III-A  Cornelis Pietersz Vaendrigh, zoon van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-A) en Haasje Cornelis de Jongh, is geboren in Teckop (Ut), is overleden voor 1748 in Zegveld (Ut).

Was in 1709 Schepen in Camerik, zie protocollen van Camerik Staten Gerecht nr. 30(1707-1719) "Wij Melchior van de Bosch, Schout van Camerik in de Ed. Mog. Heeren Staten van 's lands van Utrechts geregte, Govert van Hoeftigen en Cornelis Pietersz Vaendrig, Schepenen aldaer doen cond......"
(Uitspraak in een boedelscheiding op 9 oktober 1709). Schepen van Cattenbroek in 1734, 1741 en 1743. In een akte van notaris de Leeuw uit Utrecht wordt overeengekomen de huur van een hofstede en 29 mergen land voor de duur van zes jaar voor de somme van 400 gulden per jaar.

Cornelis trouwt in Cattenbroek (Ut) met Teuntje Gijsberts van Veen. Teuntje is geboren in Schagen en de Eng.

(ouders: Gijsbert van Veen en Merrigje Cornelisdr)

Zij wordt weduwe in plm. 1747, want in 1748 wordt zij in de akte van notaris van den Doorslagh d.d. 6-1-1748 inzake de pacht van een hofstede genoemd als de weduwe van Cornelis Pietersz Vaendrig. Op 28-5-1752 trouwt zij met Cornelis van Dijk, weduwnaar van Teuntje Okkers Honkop. Bron Gerechtelijk Archief Schagen 1816/69-70.

Teuntje was later gehuwd (2) met Cornelis van Dijk.

Van Cornelis en Teuntje zijn vier kinderen bekend:

1  Pietertje Cornelis Vaendrigh is RK gedoopt rond 1709 in Montfoort (Ut), is verdronken op maandag 26 juni 1713 in Camerik (Ut). Pietertje werd ongeveer 4 jaar.

2  Pieter Cornelis Vendrig is geboren rond 1710 in Teckop (Ut), zie IV-A.

3  Weijntie Cornelis Vaendrigh is geboren rond 1710 in Cattenbroek (Ut), is overleden op maandag 6 november 1775 in Montfoort (Ut). Weijntie werd ongeveer 65 jaar.

Weijntie trouwt op vrijdag 3 december 1734 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) (RK) op zondag 5 december 1734 in Montfoort (Ut) op ongeveer 24-jarige leeftijd met Cornelis Leendertsz van Dijck, zoon van Leendert Pietersz van Dijck. Cornelis is geboren in Willeskop (Ut).

4  Haasje Cornelis Vendrig is geboren rond 1716 in Cattenbroek (Ut), is overleden op vrijdag 19 juni 1761 in Woerden (Ut). Haasje werd ongeveer 45 jaar.

Haasje trouwt op zondag 18 november 1736 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) op zondag 18 november 1736 in Montfoort (Ut) op ongeveer 20-jarige leeftijd met Willem Dirkse van der Cleij. Willem is geboren in Jutphaas (Ut).

III-B  Wernaert Pietersz Vaendrigh, zoon van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-A) en Haasje Cornelis de Jongh.

(in 1718 en 1719 Schepen van Montfoort; was samen met Gijsbert Pietersz Griffioen voogd over zijn jongste broer Jan Pietersz Vaendrich)

Wernaert trouwt (kerk) (RK) op maandag 21 november 1712 in Spengen (buurtschap) (Ut) met Jannichje Aris Hollander, dochter van Adriaan Cornelisz Hollander en Engeltje Cornelis van Oostrum. Jannichje is overleden rond 1758 in Grooten Houdijk-Kamerik (Ut).

Van Wernaert en Jannichje zijn vier kinderen bekend:

1  Engeltje Wernaerts Vaendrig (Inge) is gedoopt rond 1728 in Kamerik Houtdijken (Ut).

(Op 08-09-1792 verkoopt zij een hofstede met huijs, berg en drie schuren, groot dertien morgen en gelegen onder Gerverscop voor de somma van twee duizend en negen honderd en vijf en twintig gulden aan Roelof Klomp.)

Inge gaat in ondertrouw op zondag 6 april 1749 in Zegveld (Ut) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Gijsbert Ariensz van Sevenhoven, zoon van Arien Gijsbertsz van Sevenhoven en Hendrikje Cornelisse van Doorn. Gijsbert is geboren in Zegveld (Ut), is gedoopt op donderdag 18 januari 1720 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 17 juni 1782 in Zegveld (Ut). Gijsbert werd 62 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

2  Arie Werentge Vendrig is geboren rond 1730 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie IV-B.

3  Cornelis Wernaerts Vaendrig.

4  Haasje Wernaerts Vaendrig.

Haasje was gehuwd met Gijsbert Pietersz Brouwer.

III-C  Beatrix Pieters Vaendrigh, dochter van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-A) en Haasje Cornelis de Jongh, is geboren in Grooten Houdijk-Kamerik (Ut), is overleden rond 1755 in Snelrewaard (Ut).

Pachtte een boerderij in Snelrewaard van Frans van Grasveld uit Utrecht. In een akte van Notaris van den Doorslagh uit Utrecht d.d. 18 december 1727 staan Wernaert Pietersz en Jan Pietersz borg voor een huurschuld van Willem Bom en Beatrix Pieters aan Johanna Margareta Vreeland voor de pacht van een hofstede.
Bij haar overlijden doen de erven afstand van de nalatenschap vanwege een huurschuld van vierduizend gulden. Akte van cessie bij Notaris Gijsbert Swartendijk te Woerden op 12 september 1755.

Beatrix trouwt op dinsdag 11 februari 1710 in Gerverscop-Ravenswaaij (Ut) (1) met Pieter Dircksen van Harmelreweert. Pieter is geboren in Gerverscop (Ut), is overleden op vrijdag 10 april 1711 in Gerverscop (Ut).

In een akte van notaris Woertman uit Utrecht d.d. 21-2-1711 sluit Pieter Dircksz een overeenkomst met de rentmeester der domeinen voor de huur van een hofstede met 39 mergen land. Op 25-1-1710 wordt bij notaris P. Leechbruch een akte opgemaakt met de huwelijkse voorwaarden. Hij wordt bijgestaan door Cornelis Jansz Blom, zijn halfbroer en Joost Theunisz van Broeckhuysen, zijn voogd en momber. Zij wordt bijgestaan door Haasje Cornelis de Jongh haar moeder en Warnaert Pietersz Vaendrich haar broer.

Beatrix trouwt voor 1713 (2) met Willem Jansz Bom.

Van Willem en Beatrix zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Bom.

2  Haasje Bom.

3  Jan Bom.

4  Weijntje Bom.

III-D  Jan Pietersz Vaendrigh, zoon van Pieter Wernaertsz Vaendrigh (II-A) en Haasje Cornelis de Jongh.

(Van 1712 tot 1722 betaalt Jan Pietersz Vaendrigh jaarlijks 2,- 10,- 0,- voor buurtlasten, koster en bijtgeld in Gerverscop. Uit een akte van indemniteit van 23 juli 1729 (zie copie)blijkt dat beide echtelieden en twee kinderen Pieter Jansz 11 jaar en Jannigje Jans oud 10 jaar van Rijerscop naar Woerden gaan om de kost te kunnen winnen, zoals zij verklaarden aan de Armenmeesters Jan Bosland en Willem Bos.)

Jan trouwt op donderdag 7 januari 1717 in Indijk (Zh), trouwt (kerk) (RK) op donderdag 7 januari 1717 in Geestdorp (Ut) met Marie Jans van Esch, dochter van Jan van Esch. Marie is geboren in Geestdorp (Ut), is overleden op donderdag 30 september 1734 in Geestdorp (Ut).

Van Jan en Marie zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Jansz Vaendrigh is RK gedoopt rond 1718 in Rijerscop.

2  Jannigje Jans Vaendrigh is geboren rond 1719 in Rijerscop, is RK gedoopt, is overleden op zaterdag 13 september 1783. Jannigje werd ongeveer 64 jaar.

Jannigje trouwt op zondag 8 november 1750 in Woerden (Ut) op ongeveer 31-jarige leeftijd met Hendrik Willemsz van der Lee.

III-E  Wernaert Cornelisz Vaendrigh, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (II-B) en Merrichgen Dircks van Leeuwen.

Op 7 juni 1685 koopt hij een stuk grond van 4,5 morgen van Cornelis Cornelisz van Leeuwen.

Wernaert trouwt op zaterdag 5 februari 1695 in Gerverscop-Ravenswaaij (Ut) met Maria Jacobs Boelhouwer.

Maria was eerder gehuwd (1) met Teunis Pietersen van der Meij.

Van Wernaert en Maria is een kind bekend:

1  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh is geboren in Cattenbroek (Ut), zie IV-C.

Generatie IV

IV-A  Pieter Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Pietersz Vaendrigh (III-A) en Teuntje Gijsberts van Veen, is geboren rond 1710 in Teckop (Ut), is overleden op zaterdag 30 augustus 1794 in Montfoort (Ut), is begraven op maandag 1 september 1794. Pieter werd ongeveer 84 jaar.

Was schepen van Cattenbroek van 1761-1770. Pacht in 1752 een hofstede en 28 mergen land van Aletta Johanna van Noortwyck in Cattenbroek, akte van notaris J. van den Doorslagh te Utrecht d.d. 21-01-1752.

Pieter trouwt op zondag 2 juni 1748 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) (RK) op zondag 14 juli 1748 in Nieuwkoop (Zh) op ongeveer 38-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Cornelia Ariense van Sevenhoven, dochter van Arien Gijsbertsz van Sevenhoven en Hendrikje Cornelisse van Doorn. Cornelia is geboren in Zegveld (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 9 juni 1725 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 5 juni 1754 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 28 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Pieter en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Pietersz Vendrig is RK gedoopt op dinsdag 4 februari 1749 in Montfoort (Ut), zie V-A.

2  Arie Vendrig is RK gedoopt op maandag 27 april 1750 in Montfoort (Ut), zie V-B.

3  Gijsbert Vendrig is RK gedoopt op woensdag 19 januari 1752 in Montfoort (Ut), is overleden voor 1753. Gijsbert werd hoogstens 11 maanden en 13 dagen.

4  Gijsbert Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 3 maart 1753 in Montfoort (Ut), zie V-C.

Pieter trouwt op zondag 27 oktober 1754 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) op woensdag 27 november 1754 in Montfoort (Ut) op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Annigje Janse de Jong, dochter van Jan Teunisz de Jong en Hermijntje van Nes. Annigje is geboren in Linschoten (Ut), is gedoopt op vrijdag 14 april 1730 in Linschoten (Ut).

Op 2 oktober 1794 vindt voor Nataris Adriaan van Haeften te Montfoort. Deboedelscheiding plaats van de nalatenschap van Pieter Cornelisz Vendrig. Annigje janse de Jong betaalt aan ieder van de drie in leven zijnde kinderen uit het huwelijk met Cornelia van Sevenhoven duizend gulden.

Van Pieter en Annigje zijn drie kinderen bekend:

5  Marie Vendrig is RK gedoopt op donderdag 14 augustus 1755 in Montfoort (Ut), is overleden voor 1794. Marie werd hoogstens 38 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op woensdag 2 maart 1763 in Montfoort (Ut), zie V-D.

7  Cornelis Vendrig is gedoopt op zondag 6 december 1767 in Montfoort (Ut), is overleden voor 1794. Cornelis werd hoogstens 26 jaar en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 10 juli 1791 in Zegveld (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Marrigje van Heusden. Marrigje is geboren in Zegveld (Ut), is gedoopt op zaterdag 21 maart 1767 in Teckop (Ut).

IV-B  Arie Werentge Vendrig, zoon van Wernaert Pietersz Vaendrigh (III-B) en Jannichje Aris Hollander, is geboren rond 1730 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden voor 1818. Arie werd hoogstens 88 jaar.

Arie gaat in ondertrouw op vrijdag 29 september 1758 in Harmelen (Ut), trouwt op maandag 16 oktober 1758 in Indijk (Zh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Jannigje Cornelisse Eindhoven. Jannigje is geboren rond 1740 in Indijk (Zh), is overleden op dinsdag 16 juni 1807 in Woerden (Ut). Jannigje werd ongeveer 67 jaar.

Van Arie en Jannigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Vendrig is geboren in Houdijk (Ut), is RK gedoopt op zondag 18 februari 1759 in Teckop (Ut), zie V-E.

2  Jannigje Vendrig is gedoopt rond 1762 in Woerden (Ut), zie V-F.

3  Wijnand Vendrik is geboren rond 1765 in Laagnieuwkoop (Ut), zie V-G.

4  Geertrui Vendrig is gedoopt op maandag 20 juli 1767 in Woerden (Ut), zie V-H.

5  Niesje Vendrik is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1769 in Woerden (Ut), zie V-I.

IV-C  Cornelis Wernaertsz Vaendrigh ook genaamd Vendrik, zoon van Wernaert Cornelisz Vaendrigh (III-E) en Maria Jacobs Boelhouwer, is geboren in Cattenbroek (Ut), is begraven op vrijdag 2 januari 1801 in Harmelen (Ut).

In 1759 betaalt Cornelis Vaendrigh jaarlijks f 2,0 10,- 0,- voor buurtlasten, koster- en bijtgeld tot en met 1801. Erft in 1789 een hofstede met huis, berg en schuur, groot tien morgen van zijn schoonouders en betaalt daarover de 10e penning op 27 juli 1789 aan de secretaris van den Indijk. In 1887 wordt Cornelis voogd en momboir over de minderjarige kinderen van Cornelis Verlaan, zijn zwager, gewonnen bij zijn overleden vrouw Caatje Spaan. Akte notaris D. van Schaardenburg d.d. 16 september 1787.

Cornelis gaat in ondertrouw op vrijdag 11 mei 1759 in Indijk (Zh), trouwt op dinsdag 29 mei 1759 in Indijk (Zh) met de 23-jarige Marrigje Verlaan, dochter van Luijt Knelisse Verlaan en Grietje Knelisse de Jongh. Marrigje is geboren in Kockengen (Ut), is gedoopt op woensdag 15 februari 1736 in Teckop (Ut), is begraven op zondag 14 februari 1802 in Harmelen (Ut). Marrigje werd 65 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Marrigje zijn elf kinderen bekend:

1  Jannigje Vaendrigh is RK gedoopt op zondag 27 april 1760 in Gerverscop (Ut), is overleden rond 1791. Jannigje werd ongeveer 31 jaar.

(Vertrekt vanuit den Indijk naar Reijerscop blijkens akte van indemniteit d.d. 23 oktober 1789)

Jannigje trouwt op dinsdag 3 november 1789 in Indijk (Zh), trouwt (kerk) (RK) op zondag 1 november 1789 in Vleuten (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 36-jarige Bart Knijff, zoon van Joris Gijsbert Knijff en Gijsje Barthe Schinkel. Bart is geboren in Rijerscop, is gedoopt op vrijdag 19 januari 1753 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 6 mei 1833 in Veldhuizen (Ut). Bart werd 80 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

(Schepen in Gerverscop)

2  Grietje Vaendrigh is RK gedoopt op zaterdag 8 augustus 1761 in Gerverscop (Ut), is overleden op vrijdag 28 augustus 1761 in Indijk (Zh). Grietje werd 20 dagen.

3  Luijt Vaendrigh is geboren, is RK gedoopt op donderdag 14 oktober 1762 in Gerverscop (Ut), zie V-J.

4  Grietje Vaendrigh is RK gedoopt op woensdag 5 september 1764 in Gerverscop (Ut), is overleden op donderdag 10 januari 1765 in Indijk (Zh). Grietje werd 4 maanden en 5 dagen.

5  Grietje Vaendrigh is RK gedoopt op donderdag 5 december 1765 in Gerverscop (Ut), is overleden op maandag 7 april 1766 in Indijk (Zh). Grietje werd 4 maanden en 2 dagen.

6  Margaretha Vaendrigh (Grietje) is geboren in Indijk (Zh), is RK gedoopt op woensdag 11 februari 1767 in Gerverscop (Ut), zie V-K.

7  Wijntje Vaendrigh is RK gedoopt op zondag 31 juli 1768 in Gerverscop (Ut).

8  Werend Vaendrigh is RK gedoopt op woensdag 30 mei 1770 in Gerverscop (Ut), zie V-L.

9  Johannis Vendrig (Hannes) is gedoopt op donderdag 9 januari 1772 in Gerverscop (Ut), zie V-M.

10  Pieter Vaendrigh is geboren in Gerverscop (Ut), is RK gedoopt op dinsdag 29 november 1774 in Teckop (Ut).

11  Pieter Vaendrigh is geboren op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), zie V-N.

Generatie V

V-A  Cornelis Pietersz Vendrig, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Cornelia Ariense van Sevenhoven, is RK gedoopt op dinsdag 4 februari 1749 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 21 januari 1805 in Nieuwkoop (Zh). Cornelis werd 55 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Uit de akte Schout en Schepenen van 13-06-1768 blijkt dat hij en zijn broers twee en vijftig gulden erven uit de nalatenschap van hun grootvader Arie Zeevenhoven.
Woont in 1794 in Nieuwkoop.

Cornelis trouwt (kerk) op woensdag 22 februari 1775 in Montfoort (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Neeltje Stolwijk, dochter van Jan Claassen Stolwijk en Neeltje Hermens de Jongh. Neeltje is gedoopt op vrijdag 26 november 1745 in Teckop (Ut).

(Komt misschien uit Driebruggen)

Van Cornelis en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrik is RK gedoopt op vrijdag 24 november 1775 in Montfoort (Ut).

2  Cornelis Vendrig is RK gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Montfoort (Ut), zie VI-A.

3  Pieter Vendrig is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op woensdag 3 januari 1781 in Montfoort (Ut), zie VI-B.

4  Gijsbertus Vendrig is gedoopt op donderdag 10 juni 1784 in Nieuwkoop (Zh).

V-B  Arie Vendrig ook genaamd "de Oudste" en Vendrik, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Cornelia Ariense van Sevenhoven, veehouder, is RK gedoopt op maandag 27 april 1750 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 4 augustus 1810 in Montfoort (Ut), is begraven op dinsdag 7 augustus 1810. Arie werd 60 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Arie Vendrig "de oudste" koopt op een veiling in Herberg "De Lindenboom" nabij Montfoort acht morgen weidehooiland dat grenst aan de noordzijde van zijn land onder de Gerechte van Cattenbroek. Not. akten Montfoort 1472/142 d.d. 16-6-1805. Bij notariële akte van 27-7-1810 (1475/282 en 286) benoemen Arie Vendrig (de oude) en Elizabeth Knijf elkaar tot enige erfgenaam van hun aardse goederen. Arie Vendrig de jongste en zijn zoon Joris worden benoemd tot voogden over eventuele minderjarige kinderen.
Was in 1791 Schepen van Cattenbroek en in 1798 Schepen van Schagen en de Engh en in Linschoten.

Arie trouwt op zondag 22 april 1781 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) op woensdag 25 april 1781 in Vleuten (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), dochter van Joris Gijsbert Knijff en Gijsje Barthe Schinkel. Lijsje is geboren in Rijerscop, is RK gedoopt op donderdag 23 november 1758 in Vleuten (Ut), is overleden op vrijdag 28 september 1832 in Maarssenbroek (Ut). Lijsje werd 73 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Op 22-5-1818 met akte van Notaris Jan Gijsbert Schuak te Woerden lenen Elisabeth Knijf, Joris Vendrig, Gijsje Vendrig, Pieternella Vendrig en Cornelis Vendrig 800,- gulden van Louis Robert Koopman met als onderpand erf en huis te Kattenbroek.

Van Arie en Lijsje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is gedoopt op dinsdag 1 oktober 1782 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 5 maart 1807 in Benschop (Ut). Cornelia werd 24 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 18 november 1804 in Benschop (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 37-jarige Franciscus van Vuuren ook genaamd Frank, zoon van Arnoldus van Vuuren (Aart) en Aafje Lieverse. Franciscus is gedoopt op vrijdag 6 maart 1767 in Benschop (Ut).

Franciscus was later gehuwd (2) met Pieternella Vendrig (zie V-B.6).

2  Joris Vendrig is geboren in Cabauw (Ut), is RK gedoopt op woensdag 29 september 1784 in Montfoort (Ut), zie VI-C.

3  Piet Vendrig is RK gedoopt op donderdag 19 oktober 1786.

4  Gijsje Vendrig is RK gedoopt op donderdag 13 november 1788 in Montfoort (Ut), zie VI-D.

5  Petrus Vendrig ook genaamd Pieter is RK gedoopt op zaterdag 7 april 1792 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 7 mei 1792 in Montfoort (Ut). Petrus werd 1 maand.

6  Pieternella Vendrig ook genaamd Peternel is RK gedoopt op vrijdag 31 januari 1794 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 14 januari 1870 in Benschop (Ut). Pieternella werd 75 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Pieternella trouwt op donderdag 19 november 1829 in Benschop (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 62-jarige Franciscus van Vuuren ook genaamd Frank, zoon van Arnoldus van Vuuren (Aart) en Aafje Lieverse. Franciscus is gedoopt op vrijdag 6 maart 1767 in Benschop (Ut).

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Cornelia Vendrig (zie V-B.1).

7  Cornelis Vendrig is RK gedoopt op woensdag 5 april 1797 in Montfoort (Ut), zie VI-E.

V-C  Gijsbert Vendrig ook genaamd Gijs, zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Cornelia Ariense van Sevenhoven, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 3 maart 1753 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 22 juli 1813 in Nieuwkoop (Zh). Gijsbert werd 60 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Uit de akte Schout en Scepenen van 13-06-1768 blijkt dat hij en zijn broers twee en vijftig gulden erven uit de nalatenschap van hun grootvader Arie Zeevenhoven.

Gijsbert trouwt op maandag 24 april 1786 in Rijerscop op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Annigje Knijf, dochter van Joris Gijsbert Knijff en Gijsje Barthe Schinkel. Annigje is geboren op maandag 15 december 1755 in Rijerscop, is gedoopt op maandag 15 december 1755 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 1 mei 1815 in Nieuwkoop (Zh). Annigje werd 59 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van Gijsbert en Annigje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrig is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 31 maart 1787 in Montfoort (Ut), zie VI-F.

2  Gijsbertje Vendrig (Gijsje) is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 19 april 1788 in Montfoort (Ut), zie VI-G.

3  Joris Vendrig is RK gedoopt op dinsdag 14 april 1789 in Woerden (Ut), zie VI-H.

4  Pieternella Vendrig is RK gedoopt op woensdag 26 september 1792 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 5 juni 1820 in Bodegraven (Zh). Pieternella werd 27 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

V-D  Arie Vendrig ook genaamd "de Jonge", zoon van Pieter Cornelis Vendrig (IV-A) en Annigje Janse de Jong, bouwman, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op woensdag 2 maart 1763 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 1 juni 1827 in Montfoort (Ut). Arie werd 64 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Tussen 1795 en 1810 is er een aantal notariële akten waarin Arie Vendrig de jonge geld leent, uitleent of borg is voor een lening. (Woerden, 1467/249 en 253; 1469/31; 1472/163; 1473/77; 1474/188 en 297 en 1475/124).

Arie trouwt op zondag 19 november 1786 in Cattenbroek (Ut), trouwt (kerk) (RK) op zaterdag 18 november 1786 in Vleuten (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Willemijntje Ekerschot (Meintje), dochter van Arie Ekerschot en Cornelia Vermeent. Meintje is geboren in Lage Haar (de Haar Zuylens) (Ut), is gedoopt op woensdag 19 november 1760 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 5 juni 1832 in Montfoort (Ut). Meintje werd 71 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Van Arie en Meintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Petrus Vendrig is RK gedoopt op zondag 9 september 1787 in Montfoort (Ut), is overleden voor woensdag 6 mei 1789. Petrus werd hoogstens 1 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

2  Petrus Vendrig (Pieter) is RK gedoopt op woensdag 6 mei 1789 in Montfoort (Ut), zie VI-I.

3  Joanna Vendrig (Annigje) is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 30 juli 1791 in Montfoort (Ut), zie VI-J.

4  Cornelia Vendrig is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 29 december 1792, zie VI-K.

5  Adriana Vendrig ook genaamd Ariaantje is RK gedoopt op vrijdag 21 november 1794 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 24 juli 1865 in Oudenrijn (Ut). Adriana werd 70 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 12 februari 1819 in De Bilt (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis van der Manden, zoon van Wessel van der Manden en Maria van Rooijen. Cornelis is gedoopt op woensdag 9 november 1791 in Bunnik (Ut), is overleden op zaterdag 31 mei 1873 in Oudenrijn (Ut). Cornelis werd 81 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

6  Cornelis Vendrig is geboren op dinsdag 4 september 1798 in Montfoort (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 7 september 1798 in Montfoort (Ut), zie VI-L.

7  Joannis Vendrig is RK gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Montfoort (Ut), zie VI-M.

V-E  Cornelis Vendrig ook genaamd Vendrik, zoon van Arie Werentge Vendrig (IV-B) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is geboren in Houdijk (Ut), is RK gedoopt op zondag 18 februari 1759 in Teckop (Ut), is overleden op donderdag 15 juni 1843 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelis werd 84 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Cornelis gaat in ondertrouw op zondag 26 juni 1791, trouwt op zondag 10 juli 1791 op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannetje van Heusden ook genaamd Jannigje, dochter van Gijs van Heusden en Annigje Bijleveld. Jannetje is geboren in Zegveld (Ut), is gedoopt op zaterdag 21 maart 1767 in Teckop (Ut), is overleden op zaterdag 8 december 1832 in Ruwiel (Ut). Jannetje werd 65 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van Cornelis en Jannetje zijn acht kinderen bekend:

1  Niesje Vendrig is RK gedoopt op zondag 15 januari 1792 in Nieuwkoop (Zh).

2  Arie Vendrig is gedoopt op woensdag 24 juli 1793 in Maarssen (Ut), zie VI-N.

3  Maria Vendrig is geboren rond 1794 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 18 januari 1812 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd ongeveer 18 jaar.

4  Joanna Vendrig (Jannetje) is gedoopt op zaterdag 7 februari 1795 in Maarssen (Ut), zie VI-O.

5  Joannes Vendrig (Jan) is gedoopt op donderdag 12 januari 1797 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VI-P.

6  Geertruida Vendrig is gedoopt op dinsdag 20 maart 1798 in Breukelen (Ut).

7  Geertruida Vendrig is gedoopt op vrijdag 25 mei 1804 in Breukelen (Ut).

8  Petrus Vendrig is gedoopt op zondag 1 maart 1807 in Breukelen (Ut).

V-F  Jannigje Vendrig, dochter van Arie Werentge Vendrig (IV-B) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is gedoopt rond 1762 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 5 maart 1818 in Woerden (Ut). Jannigje werd ongeveer 56 jaar.

Jannigje trouwt op dinsdag 20 april 1790 in Bodegraven (Zh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis Steekelenburg. Cornelis is gedoopt op maandag 6 november 1758 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 1 augustus 1844 in Woerden (Ut). Cornelis werd 85 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Cornelis en Jannigje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Steekelenburg is geboren rond 1793 in Woerden (Ut), zie VI-Q.

2  Arie Stekelenburg is geboren rond 1794 in Woerden (Ut), zie VI-R.

3  Joanna Stekelenburg (Jannetje) is geboren rond 1797 in Woerden (Ut), zie VI-S.

4  Wijnand Steekelenburg is geboren rond 1799 in Woerden (Ut).

Wijnand trouwt op vrijdag 12 april 1833 in Woerden (Ut) op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Hendrica van der Pouw, dochter van Arie van der Pouw en Marrigje Felix. Hendrica is geboren rond 1795 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 8 september 1842 in Woerden (Ut). Hendrica werd ongeveer 47 jaar.

5  Gerrit Stekelenburg is geboren rond 1800 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 31 maart 1856 in Kamerik Houtdijken (Ut). Gerrit werd ongeveer 56 jaar.

6  Neeltje Stekelenburg is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 29 juli 1873 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Neeltje werd ongeveer 71 jaar.

Neeltje trouwt op vrijdag 23 april 1852 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op ongeveer 50-jarige leeftijd met de ongeveer 61-jarige Joannes Buijs, zoon van Golof Buijs en Neeltje Buijs. Joannes is geboren rond 1791 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 25 november 1863 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Joannes werd ongeveer 72 jaar.

Joannes was eerder gehuwd (1) met Sophia de Bont.

7  Joannes Stekelenburg (Jan) is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), zie VI-T.

8  Agnes Stekelenburg (Niesje) is geboren rond 1804 in Woerden (Ut), zie VI-U.

9  Wijntje Stekelenburg is gedoopt op zaterdag 30 augustus 1806 in Woerden (Ut), zie VI-V.

V-G  Wijnand Vendrik ook genaamd Wenerus, zoon van Arie Werentge Vendrig (IV-B) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is geboren rond 1765 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op maandag 22 juli 1816 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Wijnand werd ongeveer 51 jaar.

Wijnand trouwt op zaterdag 3 april 1790 in Kamerik (Ut) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Elisabeth van Zuijlen, dochter van Willem van Zuijlen en Aartje de Kriek. Elisabeth is geboren rond 1759 in Jaarsveld (Ut), is overleden op zondag 27 december 1846 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Elisabeth werd ongeveer 87 jaar.

Van Wijnand en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Arie Vendrik is geboren rond 1791, zie VI-W.

2  Aart Vendrik is geboren rond 1795 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Aart trouwt op donderdag 18 april 1822 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Anna Maria Velsink, dochter van Jan Hendrik Velsink en Johanna Gerrits. Anna is geboren rond 1795 in Zwolle (Ov), is overleden op vrijdag 14 april 1871 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Anna werd ongeveer 76 jaar.

3  Maria Vendrik is geboren rond 1798, is overleden op woensdag 10 april 1816 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd ongeveer 18 jaar.

V-H  Geertrui Vendrig, dochter van Arie Werentge Vendrig (IV-B) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is gedoopt op maandag 20 juli 1767 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 27 september 1810 in Bodegraven (Zh). Geertrui werd 43 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Geertrui trouwt op zondag 24 januari 1790 in Bodegraven (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Gijsbert Jansz Griffioen, zoon van Jan Gijsbertsz Griffioen en Elisabeth Pieterse van der Vecht. Gijsbert, bouwman, is geboren op dinsdag 15 oktober 1754 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 22 juni 1832 in Bodegraven (Zh). Gijsbert werd 77 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Gijsbert en Geertrui zijn zestien kinderen bekend:

1  Elizabeth Griffioen is gedoopt op maandag 31 mei 1790 in Nieuwkoop (Zh).

Elizabeth trouwt op zaterdag 16 mei 1812 in Bodegraven (Zh) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 56-jarige Joannes van den Jug, zoon van Arie van den Jug en Marrigje van Vuuren. Joannes is geboren rond 1756 in IJsselstein (Ut).

Joannes was eerder gehuwd (1) met Jannigje Blokland.

2  Joanna Griffioen (Jannigje) is gedoopt op dinsdag 10 mei 1791 in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 16 april 1855 in Bodegraven (Zh). Jannigje werd 63 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Jannigje trouwt op donderdag 5 januari 1815 in Zegveld (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis van der Sluijs, zoon van Kornelis van der Sluijs en Lena van Wanken. Cornelis is gedoopt op zondag 25 september 1785 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 28 oktober 1871 in Bodegraven (Zh). Cornelis werd 86 jaar, 1 maand en 3 dagen.

3  Joannes Griffioen is gedoopt op dinsdag 10 mei 1791 in Reeuwijk (Zh), is overleden voor donderdag 21 juni 1792. Joannes werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

4  Joannes Griffioen is gedoopt op donderdag 21 juni 1792 in Reeuwijk (Zh), zie VI-X.

5  Adrianus Griffioen is gedoopt op vrijdag 26 juli 1793 in Reeuwijk (Zh).

6  Dirkje Griffioen is gedoopt op dinsdag 11 november 1794 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor zaterdag 6 mei 1797. Dirkje werd hoogstens 2 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

7  Johanna Griffioen (Antje) is gedoopt op donderdag 28 januari 1796 in Zwammerdam (Zh), zie VI-Y.

8  Dirkje Griffioen is gedoopt op zaterdag 6 mei 1797 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor zaterdag 9 februari 1799. Dirkje werd hoogstens 1 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

9  Dirkje Griffioen is gedoopt op zaterdag 9 februari 1799 in Zwammerdam (Zh), zie VI-Z.

10  Arie Griffioen is geboren op zondag 20 april 1800 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor donderdag 13 augustus 1801. Arie werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

11  Arie Griffioen is gedoopt op donderdag 13 augustus 1801 in Nieuwkoop (Zh), is overleden voor woensdag 28 juli 1802. Arie werd hoogstens 11 maanden en 15 dagen.

12  Arie Griffioen is gedoopt op woensdag 28 juli 1802 in Nieuwkoop (Zh), is overleden voor woensdag 31 december 1806. Arie werd hoogstens 4 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

13  Aartje Griffioen is geboren op zaterdag 23 maart 1805 in Nieuwkoop (Zh).

14  Arie Griffioen is gedoopt op woensdag 31 december 1806 in Nieuwkoop (Zh).

15  Pieter Griffioen is gedoopt op zondag 28 februari 1808 in Nieuwkoop (Zh).

16  Petronella Griffioen is geboren op dinsdag 30 mei 1809 in Nieuwkoop (Zh).

V-I  Niesje Vendrik, dochter van Arie Werentge Vendrig (IV-B) en Jannigje Cornelisse Eindhoven, is gedoopt op zaterdag 14 oktober 1769 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 7 mei 1818 in Woerden (Ut). Niesje werd 48 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Niesje trouwt op vrijdag 4 mei 1804 in Barwoutswaarder (Ut) op 34-jarige leeftijd (1) met Dirk Hendrix de Bruijn. Dirk, tapper.

Op 20-08-1813 verkopen zij hun huis in de Rietveldstraat aan Arnoldus van Loon bij notaris Jacobus Bredius te Woerden. Op 18-05-1810 laten zij bij notarisMeulman te Woerden een testament opmaken, en op 20-08-1813 een akte voor de verkoop van hun huis.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Meijntje Verlaan.

Van Dirk en Niesje is een kind bekend:

1  Arie de Bruijn is geboren rond 1809 in Woerden (Ut), zie VI-AA.

Niesje trouwt op vrijdag 27 maart 1818 in Woerden (Ut) op 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 61-jarige Gerardus Becker, zoon van Wijnandus Becker en Anna Christina Jurrien. Gerardus is geboren rond 1757 in Hornichberg (DUI).

V-J  Luijt Vaendrigh, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-C) en Marrigje Verlaan, is geboren, is RK gedoopt op donderdag 14 oktober 1762 in Gerverscop (Ut), is overleden op woensdag 25 oktober 1809 in Indijk (Zh). Luijt werd 47 jaar en 11 dagen.

Luijt gaat in ondertrouw op vrijdag 8 januari 1796 in Harmelen (Ut) op 33-jarige leeftijd (1) met Wijntje Copier. Wijntje is geboren in Ruwiel (Ut).

Luijt trouwt op maandag 24 augustus 1807 in Harmelen (Ut), trouwt (kerk) (RK) op maandag 24 augustus 1807 in Harmelen (Ut) op 44-jarige leeftijd (2) met Cornelia Oremans. Cornelia is geboren in Oudenrijn (Ut).

Van Luijt en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Vaendrigh is gedoopt op woensdag 30 december 1807 in Harmelen (Ut).

2  Arnoldus Vaendrigh is gedoopt op donderdag 11 mei 1809 in Harmelen (Ut).

V-K  Margaretha Vaendrigh (Grietje) ook genaamd Vendrik, dochter van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-C) en Marrigje Verlaan, is geboren in Indijk (Zh), is RK gedoopt op woensdag 11 februari 1767 in Gerverscop (Ut), is overleden op maandag 8 mei 1837 in Harmelen (Ut). Grietje werd 70 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

(Vertrekt in 1789 uit de Indijk naar Reijerscop en in 1792 naar Harmelen. Akte van indemniteit 1-5-1792 van schout en schepenen van Indijk)

Grietje trouwt op dinsdag 13 februari 1798 in Indijk (Zh) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 40-jarige Adrianus Spaan (Arie), zoon van Jan Spaan en Cornelia Bom. Arie is geboren rond 1758 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 4 april 1820 in Harmelen (Ut). Arie werd ongeveer 62 jaar.

Van Arie en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Spaan is geboren rond 1793 in Vleuten (Ut), zie VI-AB.

2  Cornelis Spaan is geboren rond 1795 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 30 december 1835 in Harmelen (Ut). Cornelis werd ongeveer 40 jaar.

Cornelis trouwt op donderdag 13 december 1832 in Harmelen (Ut) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Maria Tuijthof, dochter van Cornelis Tuijthof en Johanna van Wetten. Maria is geboren rond 1800 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 1 februari 1866 in Amersfoort (Ut). Maria werd ongeveer 66 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Louis van der Donk.

3  Anthonius Spaan is geboren rond 1801 in Harmelen (Ut), is overleden op zondag 29 mei 1870 in Harmelen (Ut). Anthonius werd ongeveer 69 jaar.

Geb. datum kan niet kloppen

Anthonius trouwt op vrijdag 13 januari 1837 in Harmelen (Ut) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Aaltje de Rhee, dochter van Henk de Ree en Bartje van Dobbe. Aaltje is geboren rond 1807 in Harmelen (Ut).

4  Mergje Spaan is geboren rond 1806 in Harmelen (Ut).

Mergje trouwt op vrijdag 13 januari 1837 in Harmelen (Ut) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Henk de Ree, zoon van Henk de Ree en Bartje van Dobbe. Henk is gedoopt op vrijdag 2 januari 1801 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 9 maart 1882 in Vleuten (Ut). Henk werd 81 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

5  Martinus Spaan is geboren rond 1807 in Harmelen (Ut), zie VI-AC.

V-L  Werend Vaendrigh ook genaamd Wijnand Vendrig, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-C) en Marrigje Verlaan, is RK gedoopt op woensdag 30 mei 1770 in Gerverscop (Ut), is overleden op donderdag 20 januari 1842 in Harmelen (Ut). Werend werd 71 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

In 1806 betaalt Wijnand buurtlasten, koster- en bijtgeld in Gerverscop.

Werend trouwt (kerk) op maandag 4 mei 1795 in Vleuten (Ut) op 24-jarige leeftijd (1) met Anthonia de Jong. Anthonia is begraven op maandag 22 oktober 1810 in Harmelen (Ut).

Van Werend en Anthonia zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Vaendrigh is geboren rond 1796 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 26 april 1817 in Indijk (Zh). Maria werd ongeveer 21 jaar.

2  Margareta Vendrig is gedoopt op zondag 1 juli 1798 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 7 mei 1800 in Harmelen (Ut). Margareta werd 1 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

3  Cornelia Vendrig (Neeltje) is gedoopt op maandag 27 januari 1800 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 8 december 1821 in Harmelen (Ut). Neeltje werd 21 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

4  Cornelis Vendrig is gedoopt op dinsdag 3 november 1801, zie VI-AD.

5  Margareta Vendrig is gedoopt op maandag 3 januari 1803 in Harmelen (Ut), is overleden voor dinsdag 28 mei 1805. Margareta werd hoogstens 2 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

6  Maria Vendrig (Marrigje) is gedoopt op dinsdag 28 mei 1805 in Harmelen (Ut), zie VI-AE.

Werend trouwt op donderdag 18 februari 1819 in Indijk (Zh) op 48-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Coba van Rijn, dochter van Gerrit van Rijn en Elsie van Weldam. Coba is gedoopt op donderdag 10 augustus 1775 in Vleuten (Ut).

Coba was eerder gehuwd (1) met Gerrit Hoogland.

V-M  Johannis Vendrig (Hannes) ook genaamd Johannes, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-C) en Marrigje Verlaan, is gedoopt op donderdag 9 januari 1772 in Gerverscop (Ut), is overleden op zondag 7 april 1839 in Harmelen (Ut). Hannes werd 67 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Hannes trouwt op woensdag 27 januari 1819 in Vleuten (Ut) op 47-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelia van den Brink, dochter van Cornelis van den Brink en Hendrijntje van Soest. Cornelia is gedoopt op maandag 11 juni 1787 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 12 oktober 1859 in Harmelen (Ut). Cornelia werd 72 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Hannes en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Vendrik is geboren op zaterdag 29 april 1820 in Indijk (Zh), zie VI-AF.

2  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 26 juli 1821 in Harmelen (Ut), zie VI-AG.

3  Dirk Vendrig is geboren op donderdag 29 juli 1824 in Harmelen (Ut), zie VI-AH.

4  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 31 augustus 1826 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 15 juli 1844 in Harmelen (Ut). Cornelis werd 17 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

V-N  Pieter Vaendrigh ook genaamd Vendrig, zoon van Cornelis Wernaertsz Vaendrigh (IV-C) en Marrigje Verlaan, is geboren op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 29 augustus 1777 in Gerverscop (Ut), is overleden op zondag 23 september 1855 in Utrecht (Ut). Pieter werd 78 jaar en 25 dagen.

Pieter trouwt op dinsdag 21 november 1809 in Rijerscop Creuningen op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Alida van der Linden (Aaltje), dochter van Gerrit van der Linden en Beatrix van der Mark. Aaltje is geboren in Maarssen (Ut), is gedoopt op dinsdag 3 januari 1786 in Maarssen (Ut).

Gerrit van der Linden is haar voogd.

Van Pieter en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Vendrig is geboren op maandag 6 mei 1811 in Harmelen (Ut), zie VI-AI.

2  Jan Vendrig is geboren op vrijdag 26 november 1813 16.30 uur in Harmelen (Ut), zie VI-AJ.

3  Beatrix Vendrik is geboren op donderdag 29 mei 1817 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 3 mei 1819 in Utrecht (Ut). Beatrix werd 1 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Generatie VI

VI-A  Cornelis Vendrig ook genaamd Kees, zoon van Cornelis Pietersz Vendrig (V-A) en Neeltje Stolwijk, is RK gedoopt op vrijdag 7 maart 1777 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 6 maart 1816 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 38 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 28 april 1799 in Nieuwkoop (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Groenendijk ook genaamd Marijtje, dochter van Nicolaas Dircksz Groenendijk en Aletta Klaasse Slootjens. Maria is RK gedoopt op donderdag 11 maart 1773 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 20 december 1835 in Bodegraven (Zh). Maria werd 62 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Neeltje Vendrig is RK gedoopt op woensdag 22 januari 1800 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-A.

2  Klaas Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 6 december 1800 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-B.

3  Aletta Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 13 februari 1802 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 30 maart 1802 in Nieuwkoop (Zh). Aletta werd 1 maand en 17 dagen.

4  Aletta Vendrig is RK gedoopt op zondag 5 juni 1803 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op maandag 19 mei 1834 in Bodegraven (Zh). Aletta werd 30 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

5  Cornelia Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 9 juni 1804 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 13 juli 1804 in Nieuwkoop (Zh). Cornelia werd 1 maand en 4 dagen.

6  Cornelis Vendrig is RK gedoopt op donderdag 26 september 1805 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op woensdag 13 augustus 1884 in Alphen aan den Rijn (Zh). Cornelis werd 78 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 4 juli 1845 in Hazerswoude (Zh) op 39-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Opdam ook genaamd Obdam, dochter van Nicolaas Opdam (Klaas) en Gijsberta van Zijl. Johanna is geboren op zondag 12 februari 1815 in Hazerswoude (Zh), is overleden op vrijdag 10 mei 1889 in Hazerswoude (Zh). Johanna werd 74 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

7  Dirkje Vendrig is geboren in Nieuwkoop (Zh), is RK gedoopt op dinsdag 23 september 1806 in Zwammerdam (Zh), is overleden op woensdag 29 maart 1815 in Nieuwkoop (Zh). Dirkje werd 8 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

8  Claasje Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 9 januari 1808 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 12 februari 1808 in Nieuwkoop (Zh). Claasje werd 1 maand en 3 dagen.

9  Cornelia Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 22 juli 1809 in Nieuwkoop (Zh).

10  Teuntje Vendrig is geboren op zondag 3 april 1814 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-C.

VI-B  Pieter Vendrig, zoon van Cornelis Pietersz Vendrig (V-A) en Neeltje Stolwijk, bouwman, is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op woensdag 3 januari 1781 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 30 juli 1850 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 69 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Pieter gaat in ondertrouw op woensdag 7 november 1804, trouwt op woensdag 28 november 1804 in Zwammerdam (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje van der Laan, dochter van Jacob Leendertsz van der Laan en Kommereijntje Arisse Verhaar. Hendrikje is RK gedoopt op zaterdag 24 februari 1781 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 11 april 1843 in Bodegraven (Zh). Hendrikje werd 62 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Pieter en Hendrikje zijn tien kinderen bekend:

1  Kommerijntje Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 21 september 1805 in Bodegraven (Zh), zie VII-D.

2  Cornelis Vendrig is geboren op vrijdag 5 december 1806 in Nieuwkoop (Zh), is gedoopt op zaterdag 6 december 1806 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 14 oktober 1837 in Bodegraven (Zh). Cornelis werd 30 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

3  Jacob Vendrig is RK gedoopt op vrijdag 18 maart 1808 in Nieuwkoop (Zh), zie VII-E.

4  Neeltje Vendrik is geboren in Nieuwkoop (Zh), is RK gedoopt op zondag 20 augustus 1809 in Bodegraven (Zh), zie VII-F.

5  Hendrika Vendrig is RK gedoopt op zaterdag 17 november 1810 in Bodegraven (Zh), zie VII-G.

6  Gijsje Vendrig is geboren op woensdag 11 maart 1812 13.00 uur in Bodegraven (Zh), is RK gedoopt op woensdag 11 maart 1812 in Zwammerdam (Zh), is overleden op donderdag 31 juli 1817 in Bodegraven (Zh). Gijsje werd 5 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Haar tante Antje van Dam (echtgenote van Cornelis van Veen) benoemt haar tot erfgename voor fl. 500,-. Geertruida Knijf, bij wie zij inwoont benoemt haar tot erfgename indien haar dochter Antje van Dam als eerste komt te overlijden.

7  Arie Vendrig is geboren op maandag 13 juni 1814 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 16 maart 1815 in Bodegraven (Zh). Arie werd 9 maanden en 3 dagen.

8  Dirk Vendrig is geboren op zaterdag 10 februari 1816 in Meije (Zh), is overleden op vrijdag 31 juli 1818 in Bodegraven (Zh). Dirk werd 2 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

9  Beatrix Vendrig ook genaamd Jaantje is geboren op zondag 12 juli 1818 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 3 februari 1841 in Bodegraven (Zh). Beatrix werd 22 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

10  Arij Vendrig is geboren op donderdag 9 december 1819 in Stein (Li), is overleden op woensdag 2 februari 1820 05.00 uur in Stein (Li). Arij werd 1 maand en 24 dagen.

VI-C  Joris Vendrig, zoon van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), is geboren in Cabauw (Ut), is RK gedoopt op woensdag 29 september 1784 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 11 mei 1847 21.30 uur in Montfoort (Ut). Joris werd 62 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Joris trouwt op vrijdag 19 mei 1826 in Snelrewaard (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Rijkelijkhuizen ook genaamd Mergje en Margje, dochter van Joannis Rijkelijkhuizen en Anna Vreeswijk. Maria is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op dinsdag 13 september 1803 in Oudewater (Ut), is overleden op dinsdag 4 maart 1845 11.00 uur in Montfoort (Ut). Maria werd 41 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Joris en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Annigje Vendrig is geboren op dinsdag 22 mei 1827 in Montfoort (Ut), zie VII-H.

2  Elizabeth Vendrig is geboren op zondag 8 februari 1829 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 17 september 1840 14.00 uur in Montfoort (Ut). Elizabeth werd 11 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

3  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 15 december 1830 in Montfoort (Ut), zie VII-I.

4  Johanna Vendrig is geboren op vrijdag 4 april 1834 in Montfoort (Ut), zie VII-J.

5  Arie Vendrig is geboren op zaterdag 30 april 1836 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 10 juli 1837 19.00 uur in Montfoort (Ut). Arie werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op donderdag 26 april 1838 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 19 januari 1840 01.00 uur in Montfoort (Ut). Arie werd 1 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

7  Arie Vendrig is geboren op zaterdag 8 augustus 1840 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 22 maart 1846 03.00 uur in Montfoort (Ut). Arie werd 5 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

8  Elizabeth Vendrig is geboren op donderdag 15 augustus 1844 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 24 juni 1845 17.00 uur in Montfoort (Ut). Elizabeth werd 10 maanden en 9 dagen.

VI-D  Gijsje Vendrig, dochter van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), is RK gedoopt op donderdag 13 november 1788 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 15 februari 1873 in Maarssen (Ut). Gijsje werd 84 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Gijsje trouwt op donderdag 26 februari 1824 in Linschoten (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Dirk van der Wal, zoon van Dirk van der Wal en Beligje Kuijk. Dirk, bouwman, is geboren rond 1789 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 24 september 1862 in Maarssen (Ut). Dirk werd ongeveer 73 jaar.

Van Dirk en Gijsje zijn drie kinderen bekend:

1  Beligje van der Wal is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Maarssenbroek (Ut), zie VII-K.

2  Dirk van der Wal is geboren op maandag 29 mei 1826 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op vrijdag 20 februari 1835 in Maarssenbroek (Ut). Dirk werd 8 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

3  Arie van der Wal is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Maarssenbroek (Ut), zie VII-L.

VI-E  Cornelis Vendrig, zoon van Arie Vendrig (V-B) en Elizabeth Jorisdr Knijff (Lijsje), landman en veenman, is RK gedoopt op woensdag 5 april 1797 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 3 april 1855 in Maarsseveen (Ut). Cornelis werd 57 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 26 november 1827 in Maarsseveen (Ut) op 30-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Johanna van Leersum ook genaamd Jannigje, dochter van Hendrik van Leersum en Maria Wisman. Johanna is geboren op woensdag 17 februari 1796 in Maarsseveen (Ut), is overleden op donderdag 19 juli 1838 in Maarsseveen (Ut). Johanna werd 42 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Cornelis en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Vendrig is geboren op vrijdag 21 november 1828 in Maarsseveen (Ut), zie VII-M.

2  Hendrica Vendrig is geboren op woensdag 17 maart 1830 in Maarsseveen (Ut), zie VII-N.

3  Adrianus Vendrig is geboren op vrijdag 18 mei 1832 in Maarsseveen (Ut), zie VII-O.

4  Maria Vendrig is geboren op woensdag 28 augustus 1833 in Maarsseveen (Ut), zie VII-P.

Cornelis trouwt op woensdag 7 juli 1841 in Maarsseveen (Ut) op 44-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hanna Oostveen (Naatje), dochter van Hendrik Oostveen en Jannetje Blommestein (Jansje). Naatje is geboren op donderdag 20 augustus 1801 in Maarssen (Ut), is overleden op vrijdag 25 december 1868 in Maarsseveen (Ut). Naatje werd 67 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

VI-F  Cornelia Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (V-C) en Annigje Knijf, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 31 maart 1787 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 10 juli 1849 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 62 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Cornelia trouwt op zaterdag 12 november 1808 in Harmelen (Ut) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Wilhelmus van der Lith ook genaamd Willem, zoon van Cornelis van der Lith en Erkje de Wit. Wilhelmus is geboren rond 1778 in Indijk (Zh), is overleden op woensdag 21 april 1858 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd ongeveer 80 jaar.

Van Wilhelmus en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis van der Lith is geboren rond 1809 in Harmelen (Ut), zie VII-Q.

2  Petronella van der Lit is geboren op dinsdag 20 februari 1816 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 6 maart 1816 in Harmelen (Ut). Petronella werd 15 dagen.

3  Arkje van der Lith is geboren rond 1811 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 4 mei 1888 in Harmelen (Ut). Arkje werd ongeveer 77 jaar.

Arkje trouwt op vrijdag 5 juni 1846 in Harmelen (Ut) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Jacobus van As, zoon van Cornelis van As en Anna Cornelia Jacobs. Jacobus is geboren op woensdag 18 augustus 1813 in Oudenbosch (Nb), is overleden op zaterdag 18 januari 1890 in Harmelen (Ut). Jacobus werd 76 jaar en 5 maanden.

4  Annegje van der Lit is geboren op maandag 3 augustus 1812 in Harmelen (Ut).

Annegje trouwt op woensdag 1 maart 1848 in Utrecht (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Henricus Reijers, zoon van Gerardus Reijers en Marianna Verhagen. Henricus is geboren rond 1817 in Megen (Nb).

5  Gijsje van der Lit is geboren op zondag 25 mei 1817 in Harmelen (Ut).

Gijsje trouwt op woensdag 8 november 1848 in Utrecht (Ut) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Johannes Bernardus Kok, zoon van Hendrik Kok en Janna Hulsink. Johannes, timmerman, is geboren rond 1815 in Groenlo (Ge).

6  Petronella van der Lid is geboren op vrijdag 21 december 1821 in Harmelen (Ut).

7  Hermanus van der Lith is geboren op dinsdag 20 januari 1824 in Harmelen (Ut), zie VII-R.

8  Steven van der Lit is geboren op woensdag 30 augustus 1826 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 november 1826 in Harmelen (Ut). Steven werd 2 maanden en 7 dagen.

9  Steven van der Lit is geboren op donderdag 26 juli 1827 in Harmelen (Ut).

10  Maria van der Lit is geboren op maandag 28 november 1831 in Harmelen (Ut).

VI-G  Gijsbertje Vendrig (Gijsje) ook genaamd Gijsje, dochter van Gijsbert Vendrig (V-C) en Annigje Knijf, is geboren in Cattenbroek (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 19 april 1788 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 5 april 1834 in Woerden (Ut). Gijsje werd 45 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Gijsje trouwt op woensdag 24 februari 1813 in Harmelen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan van Oostrum (Jan) ook genaamd Oostrom, zoon van Dirk van Oosterom en Neeltje de Bruijn. Jan is RK gedoopt op maandag 6 november 1780 in Woerden (Ut).

Van Jan en Gijsje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia van Oostrom is geboren rond 1814 in Woerden (Ut), zie VII-S.

2  Gijsbert van Oostrum is geboren op maandag 28 december 1818 in Woerden (Ut), zie VII-T.

VI-H  Joris Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (V-C) en Annigje Knijf, is RK gedoopt op dinsdag 14 april 1789 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 3 mei 1863 in Leiden (Zh). Joris werd 74 jaar en 19 dagen.

Verhuisde in 1827 naar Leiden en woonde daar op de Zuydsingel en later op de Minnebroedersgracht wijk 8 nr. 363.

Joris trouwt op vrijdag 15 januari 1819 in Bodegraven (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Marijtje Groenendijk, dochter van Johannes Groenendijk en Johanna Schoonderwoerd. Marijtje is RK gedoopt op dinsdag 7 januari 1794 in Bodegraven (Zh), is begraven op donderdag 22 februari 1877 in Leiden (Zh). Marijtje werd 83 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Joris en Marijtje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gijsbert Vendrig is geboren op woensdag 12 mei 1819 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 15 juni 1819 in Alphen aan den Rijn (Zh). Gijsbert werd 1 maand en 3 dagen.

2  Johanna Vendrig is geboren op donderdag 27 juli 1820 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden voor zondag 2 september 1821 in Alphen aan den Rijn (Zh). Johanna werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 6 dagen.

3  Johanna Vendrig is geboren op zondag 2 september 1821 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie VII-U.

4  Adriana Vendrig ook genaamd Jaantje is geboren op vrijdag 29 november 1822 in Alphen aan den Rijn (Zh).

5  Neeltje Vendrig is geboren op zondag 14 november 1824 in Alphen aan den Rijn (Zh), is begraven op woensdag 16 september 1896 in Leiden (Zh). Neeltje werd 71 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Neeltje gaat in ondertrouw op vrijdag 12 november 1852 in Leiden (Zh), trouwt op woensdag 24 november 1852 in Leiden (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Leonardus van der Schot, zoon van Maria van der Schot. Leonardus, sigarenmaker, is geboren op woensdag 25 februari 1829 in Leiden (Zh), is begraven op maandag 29 december 1902 in Leiden (Zh). Leonardus werd 73 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

6  Jan Vendrig is geboren op dinsdag 4 juli 1826 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 29 september 1840 in Leiden (Zh). Jan werd 14 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

7  Gijsje Vendrig is geboren op dinsdag 20 november 1827 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op maandag 13 juli 1829 in Aarlanderveen (Zh). Gijsje werd 1 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

8  Marijtje Vendrig is geboren op zondag 7 februari 1830 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op donderdag 22 december 1831 in Leiden (Zh). Marijtje werd 1 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

9  Gijsbert Vendrig is geboren op vrijdag 16 mei 1834 in Leiden (Zh), zie VII-V.

10  Jacobus Vendrig is geboren op vrijdag 5 februari 1836 in Leiden (Zh), is overleden op vrijdag 2 september 1836 in Leiden (Zh). Jacobus werd 6 maanden en 28 dagen.

11  Cornelis Vendrig is geboren op vrijdag 19 juli 1839 in Leiden (Zh), is overleden op zaterdag 17 augustus 1839 in Leiden (Zh). Cornelis werd 29 dagen.

12  Pieter Vendrig is geboren op vrijdag 19 juli 1839 in Leiden (Zh), is overleden op zaterdag 28 september 1839 in Leiden (Zh). Pieter werd 2 maanden en 9 dagen.

VI-I  Petrus Vendrig (Pieter), zoon van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is RK gedoopt op woensdag 6 mei 1789 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 21 september 1847 in Linschoten (Ut). Pieter werd 58 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Pieter trouwt op woensdag 14 februari 1816 in Bunnik (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Smorenburg, dochter van Cornelis Smorenburg en Annigje Peek. Johanna is RK gedoopt op zondag 14 augustus 1791 in Bunnik (Ut), is overleden op maandag 20 september 1847 17.00 uur in Linschoten (Ut). Johanna werd 56 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Pieter en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Arie Vendrig is geboren op donderdag 26 december 1816 in Linschoten (Ut), zie VII-W.

2  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 11 juni 1818 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op zaterdag 30 maart 1839 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 20 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

3  Pieter Vendrig is geboren op dinsdag 7 augustus 1821 in Linschoten (Ut), zie VII-X.

4  Gijsbert Vendrig is geboren op zondag 25 januari 1824 in Linschoten (Ut), zie VII-Y.

5  Willemijntje Vendrig is geboren op maandag 20 maart 1826 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 17 februari 1881 02.00 uur in Willeskop (Ut). Willemijntje werd 54 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Willemijntje trouwt op vrijdag 9 februari 1849 in Willeskop (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Adrianus van Blokland, zoon van Huibert van Blokland en Cornelia Bijleveld. Adrianus is geboren op donderdag 2 augustus 1821 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 27 augustus 1902 in Willeskop (Ut). Adrianus werd 81 jaar en 25 dagen.

6  Willem Vendrig is geboren op dinsdag 24 juli 1827 in Linschoten (Ut), zie VII-Z.

VI-J  Joanna Vendrig (Annigje), dochter van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 30 juli 1791 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 4 juli 1855 in Tull en 't Waal (Ut). Annigje werd 63 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Annigje trouwt op maandag 21 november 1814 in Linschoten (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Cornelis van der Manden, zoon van Egbert Cornelis van der Manden en Maria Peek. Cornelis is RK gedoopt op dinsdag 7 augustus 1787 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 27 augustus 1827 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 40 jaar en 20 dagen.

Van Cornelis en Annigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Egbertus van der Manden is geboren op maandag 13 mei 1816 in Maarssen (Ut), zie VII-AA.

2  Arie van der Manden is geboren rond 1820 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 29 april 1871 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Arie werd ongeveer 51 jaar.

Arie trouwt op woensdag 10 april 1861 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op ongeveer 41-jarige leeftijd met de ongeveer 49-jarige Anna van den Toorn, dochter van Dirk van den Toorn en Jacomijntje van Nes. Anna is geboren rond 1812 in Maarssen (Ut).

3  Maria van der Manden is geboren op zondag 21 juli 1822 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 19 september 1822 in Maarssen (Ut). Maria werd 1 maand en 29 dagen.

4  Pieter van der Manden is geboren op zaterdag 28 februari 1824 in Maarssen (Ut), zie VII-AB.

5  Maria van der Manden is geboren op zondag 5 maart 1826 in Maarssen (Ut), zie VII-AC.

Annigje trouwt op maandag 15 februari 1830 in Maarssen (Ut) op 38-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Arnoldus van Veldhuijsen, zoon van Dirk Veldhuijsen en Thonia Mastwijk. Arnoldus is gedoopt op maandag 6 februari 1804 in Harmelen (Ut).

Van Arnoldus en Annigje zijn vier kinderen bekend:

6  Cornelis Veldhuijsen is geboren op zondag 21 november 1830 in Maarssen (Ut), is overleden op vrijdag 15 mei 1857 in Tull en 't Waal (Ut). Cornelis werd 26 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 6 mei 1857 in Tull en 't Waal (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Johanna van Buuren, dochter van Antonie van Buuren en Dina Ouwens. Johanna is geboren op zaterdag 1 oktober 1836 in Honswijk (Ut), is overleden op vrijdag 1 juni 1860 in Culemborg (Ge). Johanna werd 23 jaar en 8 maanden.

Johanna was later gehuwd (2) met Johannes Jansen.

7  Theodorus Veldhuizen is geboren op zondag 29 juli 1832 in Maarssen (Ut), zie VII-AD.

8  Levenloos kind Veldhuijsen is ter wereld gekomen op woensdag 30 april 1834 in Schonauwen (Ut).

9  Wilhelmina van Veldhuijsen is geboren op dinsdag 29 september 1835 in Schonauwen (Ut), is overleden op donderdag 20 november 1902 in Jutphaas (Ut). Wilhelmina werd 67 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 24 april 1867 in Jutphaas (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 42-jarige Jacobus van Rooijen, zoon van Hermanus van Rooyen en Gijsberta Pouw. Jacobus is geboren op zaterdag 18 december 1824 in Jutphaas (Ut).

VI-K  Cornelia Vendrig ook genaamd Vendrick, dochter van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), is geboren in Linschoten (Ut), is RK gedoopt op zaterdag 29 december 1792, is overleden op vrijdag 21 december 1866 in Oudenrijn (Ut), is begraven op donderdag 27 december 1866 in Oudenrijn (Ut). Cornelia werd 73 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 28 april 1817 in Linschoten (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 39-jarige Johannes van der Weijden ook genaamd van de Weijden, zoon van Theodorus van der Weijden en Bastiaantje Mastwijk. Johannes, landbouwer, is gedoopt op donderdag 15 januari 1778 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 21 januari 1838 in Oudenrijn (Ut). Johannes werd 60 jaar en 6 dagen.

Van Johannes en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Bastiana van der Weijden is geboren op donderdag 19 februari 1818 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 10 november 1841 in Oudenrijn (Ut). Bastiana werd 23 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Bastiana trouwt op dinsdag 22 september 1840 in Oudenrijn (Ut) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Antonius Vlooswijk, zoon van Arie Vlooswijk en Caatje van Schaijk. Antonius is geboren rond 1799 in Montfoort (Ut).

2  Jacomijntje van der Weijde is geboren op maandag 1 maart 1819 in Oudenrijn (Ut).

Jacomijntje trouwt op dinsdag 22 september 1840 in Oudenrijn (Ut) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Cornelis Roelevelt, zoon van Arie Roelevelt en Nannigje van Dijk. Cornelis is geboren rond 1808 in Teckop (Ut).

3  Jannigje van der Weijden is geboren op maandag 12 maart 1821 in Oudenrijn (Ut), is overleden op maandag 26 maart 1821 in Oudenrijn (Ut). Jannigje werd 14 dagen.

4  Theodorus van der Weijde is geboren op zondag 5 mei 1822 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zondag 7 juli 1850 in Oudenrijn (Ut). Theodorus werd 28 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Theodorus trouwt op vrijdag 16 april 1847 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Adriana de Ridder, dochter van Anthonie de Ridder (Teunis) en Johanna Verkleij. Adriana is geboren rond 1824.

5  Jannigje van der Weijde is geboren op vrijdag 27 februari 1824 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 1 augustus 1827 in Oudenrijn (Ut). Jannigje werd 3 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

6  Arie van der Weijde ook genaamd Arie Aloysius, RK geestelijke, is geboren op zaterdag 29 oktober 1825 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 27 juni 1911 in Montfoort (Ut). Arie werd 85 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

7  Jannigje van der Weijden ook genaamd Johanna is geboren op vrijdag 1 februari 1828 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zondag 27 juli 1873 in Schalkwijk (Ut). Jannigje werd 45 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Jannigje trouwt op vrijdag 23 april 1847 in Oudenrijn (Ut) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerardus Johannes Groen, zoon van Gerard Groen en Cornelia Catharina Johanna Kipp. Gerardus is geboren op dinsdag 2 mei 1826 in Utrecht (Ut).

8  Johannes van der Weijden is geboren op woensdag 24 januari 1838 in Oudenrijn (Ut), is overleden op vrijdag 11 juli 1884 in Oudenrijn (Ut). Johannes werd 46 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 8 april 1864 in Woerden (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Joanna Okkers, dochter van Jan Okkers en Pieternella Wiltenburg. Joanna is geboren op maandag 1 juni 1840 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 31 mei 1882 in Oudenrijn (Ut). Joanna werd 41 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

VI-L  Cornelis Vendrig, zoon van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), bouwman, is geboren op dinsdag 4 september 1798 in Montfoort (Ut), is RK gedoopt op vrijdag 7 september 1798 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 3 juli 1850 in Nigtevegt (Ut). Cornelis werd 51 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 5 augustus 1818 in Linschoten (Ut) op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannigje van Kampen ook genaamd Johanna en Jannetje, dochter van Dirk van Kampen en Derkje Verheul. Jannigje is RK gedoopt op zondag 12 mei 1793 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 30 januari 1864 in Nigtevegt (Ut). Jannigje werd 70 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Jannigje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 13 februari 1816 in Linschoten (Ut), zie VII-AE.

2  Wilhelmina Vendrig (Mijntje) is geboren op zaterdag 5 juni 1819 in Veldhuizen (Ut), zie VII-AF.

3  Dirkje Vendrig is geboren op zaterdag 3 februari 1821 in Veldhuizen (Ut), is overleden op dinsdag 27 juni 1882 in Nederhorst Den Berg (Nh). Dirkje werd 61 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Dirkje trouwt op vrijdag 24 april 1857 in Nigtevegt (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 57-jarige Franciscus Vermeulen, zoon van Matthijs Thomas Vermeulen en Wilhelmina Henskens. Franciscus is gedoopt op zondag 26 januari 1800 in Wamel (Ge).

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Maria van Schaik.

4  Arie Vendrig is geboren op woensdag 16 januari 1822 in Veldhuizen (Ut), is overleden op vrijdag 8 maart 1822 in Veldhuizen (Ut). Arie werd 1 maand en 20 dagen.

5  Arie Vendrig is geboren op dinsdag 14 januari 1823 in Loenersloot (Ut), zie VII-AG.

6  Dirk Vendrig is geboren op woensdag 25 augustus 1824 in Loenersloot (Ut), is overleden op dinsdag 18 oktober 1825 in Loenersloot (Ut). Dirk werd 1 jaar, 1 maand en 23 dagen.

7  Dirk Vendrig is geboren op vrijdag 23 december 1825 in Loenersloot (Ut), is overleden op zaterdag 18 februari 1826 in Loenersloot (Ut). Dirk werd 1 maand en 26 dagen.

8  Cornelia Vendrig is geboren op zondag 16 september 1827 in Loenersloot (Ut), zie VII-AH.

9  Cornelis Vendrig is geboren op dinsdag 15 september 1829 in Loenersloot (Ut), is overleden op zondag 27 september 1829 in Loenersloot (Ut). Cornelis werd 12 dagen.

10  Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 in Nigtevegt (Ut), zie VII-AI.

11  Dirk Vendrig is geboren op zaterdag 10 november 1832 in Nigtevegt (Ut), is overleden op dinsdag 19 maart 1833 in Nigtevegt (Ut). Dirk werd 4 maanden en 9 dagen.

12  Jan Vendrig is geboren op maandag 5 mei 1834 in Nigtevegt (Ut), is overleden op zaterdag 22 november 1834 in Nigtevegt (Ut). Jan werd 6 maanden en 17 dagen.

VI-M  Joannis Vendrig ook genaamd Johannes, Jan en Venderik, zoon van Arie Vendrig (V-D) en Willemijntje Ekerschot (Meintje), landbouwer, is RK gedoopt op zondag 31 mei 1801 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 25 december 1849 in Linschoten (Ut). Joannis werd 48 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Joannis trouwt op donderdag 13 april 1826 in Odijk, trouwt (kerk) rond 1826 op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johanna van den Manden, dochter van Wessel van der Manden en Maria van Rooijen. Johanna is RK gedoopt op zaterdag 23 februari 1799 in Bunnik (Ut), is overleden op dinsdag 1 september 1829 in Linschoten (Ut). Johanna werd 30 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Joannis en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Arie Vendrig is geboren op vrijdag 12 januari 1827 in Linschoten (Ut), zie VII-AJ.

2  Wessel Vendrig is geboren op zaterdag 12 januari 1828 in Linschoten (Ut), zie VII-AK.

3  Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 10 januari 1829 in Linschoten (Ut), zie VII-AL.

Joannis trouwt op donderdag 3 februari 1831 in Linschoten (Ut) op 29-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria van Wijk, dochter van Huijbert van Wijk en Petronella Nieuwkerk. Maria is geboren in Achthoven, is gedoopt op maandag 25 april 1803 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 22 augustus 1835 in Linschoten (Ut). Maria werd 32 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Van Joannis en Maria zijn drie kinderen bekend:

4  Adrianus Robertus Vendrig is geboren op zondag 1 januari 1832 in Linschoten (Ut), zie VII-AM.

5  Huibertus Vendrig is geboren op zaterdag 27 april 1833 in Linschoten (Ut), zie VII-AN.

6  Petrus Vendrig ook genaamd Pieter is geboren op vrijdag 8 mei 1835 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 5 juni 1864 in Vleuten (Ut). Petrus werd 29 jaar en 28 dagen.

Petrus trouwt op dinsdag 15 oktober 1861 in Vleuten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 47-jarige Anna van Nes ook genaamd Antje van Es, dochter van Johannes van Nes (Jan) en Johanna Peek. Anna is geboren op zaterdag 1 oktober 1814 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 22 april 1883 in Vleuten (Ut). Anna werd 68 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Anna was eerder gehuwd (1) met Cornelis Vermeulen.

Joannis trouwt op zaterdag 3 juni 1837 in Linschoten (Ut) op 36-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Aletta van Dijk, dochter van Cornelis van Dijk en Geertruida van Dijk. Aletta is geboren op vrijdag 15 maart 1816 03.00 uur in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 25 januari 1893 in Linschoten (Ut). Aletta werd 76 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Wonen in de uiterdijken van Mastwijk.

Aletta was later gehuwd (2) met Gijsbertus van Dijk.

Van Joannis en Aletta zijn zeven kinderen bekend:

7  Johanna Vendrig (Hanna) is geboren op vrijdag 21 december 1838 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 1 maart 1851 01.00 uur in Linschoten (Ut). Hanna werd 12 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

8  Maria Vendrig is geboren op woensdag 11 maart 1840 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op zondag 3 juni 1860 in Linschoten (Ut). Maria werd 20 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

9  Geertruida Vendrig is geboren op maandag 14 maart 1842 in Linschoten (Ut), zie VII-AO.

10  Adriana Vendrig is geboren op maandag 6 november 1843 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 10 juni 1856 16.00 uur in Linschoten (Ut). Adriana werd 12 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

11  Cornelis Vendrig is geboren op maandag 16 juni 1845 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 28 mei 1850 22.00 uur in Linschoten (Ut). Cornelis werd 4 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

12  Johannes Vendrig is geboren op zaterdag 6 februari 1847 in Linschoten (Ut), zie VII-AP.

13  Geertruda Vendrig is geboren op dinsdag 3 oktober 1848 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op woensdag 18 mei 1870 in Linschoten (Ut). Geertruda werd 21 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

VI-N  Arie Vendrig ook genaamd Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (V-E) en Jannetje van Heusden, is gedoopt op woensdag 24 juli 1793 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 12 september 1849 in Montfoort (Ut). Arie werd 56 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Arie trouwt op donderdag 30 november 1815 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Bouwhuizen (Jaantje), dochter van Pieter Bouwhuizen en Cornelia Kuijf. Jaantje is gedoopt op woensdag 2 december 1789 in Cabauw (Ut), is overleden op maandag 20 januari 1862 in Montfoort (Ut). Jaantje werd 72 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Van Arie en Jaantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Alida Vendrig is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 27 november 1817 in Montfoort (Ut). Alida werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

2  Jannigje Vendrig is geboren op zaterdag 21 september 1816 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 27 november 1817 in Montfoort (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

3  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 14 september 1820 in Montfoort (Ut), zie VII-AQ.

4  Cornelia Vendrig is geboren op vrijdag 5 april 1822 in Montfoort (Ut), zie VII-AR.

5  Pieter Cornelis Vendrig is geboren op maandag 18 oktober 1824 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 24 juli 1825 in Montfoort (Ut). Pieter werd 9 maanden en 6 dagen.

6  Johanna Vendrig (Jannigje) is geboren op dinsdag 1 augustus 1826 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 19 augustus 1827 in Montfoort (Ut). Jannigje werd 1 jaar en 18 dagen.

7  Jannigje Vendrig is geboren op woensdag 6 augustus 1828 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 14 januari 1829 in Montfoort (Ut). Jannigje werd 5 maanden en 8 dagen.

VI-O  Joanna Vendrig (Jannetje), dochter van Cornelis Vendrig (V-E) en Jannetje van Heusden, is gedoopt op zaterdag 7 februari 1795 in Maarssen (Ut), is overleden op dinsdag 30 juli 1850 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jannetje werd 55 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Jannetje trouwt op vrijdag 21 november 1823 in Ruwiel (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Ham, zoon van Klaas Ham en Aagje Griffioen. Cornelis is geboren op zondag 10 december 1797 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 14 september 1866 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelis werd 68 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Cornelis en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Nicolaas Ham is geboren op dinsdag 9 augustus 1825 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 27 januari 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Nicolaas werd 2 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

2  Cornelis Ham is geboren op donderdag 11 januari 1827 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-AS.

3  Aagje Ham is geboren op maandag 29 september 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-AT.

4  Johanna Ham is geboren op maandag 31 oktober 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-AU.

5  Nicolaas Ham is geboren op donderdag 10 januari 1833 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 18 januari 1833 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Nicolaas werd 8 dagen.

6  Nicolaas Ham is geboren op dinsdag 14 juli 1835 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-AV.

VI-P  Joannes Vendrig (Jan), zoon van Cornelis Vendrig (V-E) en Jannetje van Heusden, is gedoopt op donderdag 12 januari 1797 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Jan trouwt op donderdag 8 februari 1827 in Ruwiel (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Annigje Verdam ook genaamd Jannetje van Dam, dochter van Hermanus Verdam en Pieternella van Leeuwen. Annigje is gedoopt op woensdag 8 oktober 1794 in Jutphaas (Ut).

Van Jan en Annigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Vendrik is geboren op zaterdag 22 maart 1828 in Ruwiel (Ut), zie VII-AW.

2  Hermanus Vendrik is geboren op zondag 7 maart 1830 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 4 januari 1904 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Hermanus werd 73 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Hermanus trouwt op donderdag 16 januari 1868 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Huibertje de Rijk, dochter van Roel de Rijk en Huibertje Verhoef. Huibertje is geboren rond 1836 in Zevenhoven (Zh), is overleden op donderdag 9 maart 1916 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Huibertje werd ongeveer 80 jaar.

3  Jan Venderik is geboren op maandag 3 december 1832 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 3 februari 1834 in Ruwiel (Ut). Jan werd 1 jaar en 2 maanden.

4  Pieter Venderik is geboren op dinsdag 30 december 1834 in Ruwiel (Ut).

5  Jan Venderik is geboren op dinsdag 14 november 1837 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 27 maart 1908 in Ruwiel (Ut). Jan werd 70 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 19 november 1869 in Ruwiel (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Poelwijk, dochter van Jacobus Poelwijk en Aagje Compier. Aaltje is geboren op dinsdag 29 augustus 1843 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 22 oktober 1926 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Aaltje werd 83 jaar, 1 maand en 23 dagen.

VI-Q  Hendrik Steekelenburg, zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-F), is geboren rond 1793 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 22 april 1873 in Linschoten (Ut). Hendrik werd ongeveer 80 jaar.

Hendrik trouwt op vrijdag 18 oktober 1822 in Woerden (Ut) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Roos, dochter van Willem Roos en Johanna van Zuijlen. Catharina is gedoopt op zondag 29 oktober 1797 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 23 april 1869 in Woerden (Ut). Catharina werd 71 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Hendrik en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1  Jannigje Stekelenburg is geboren op woensdag 2 april 1823 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 28 januari 1825 in Woerden (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

2  Kornelis Steekelenburg is geboren op woensdag 27 april 1825 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 22 oktober 1827 in Woerden (Ut). Kornelis werd 2 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

3  Willem Steekelenburg is geboren op woensdag 29 augustus 1827 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 5 november 1828 in Woerden (Ut). Willem werd 1 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

4  Jannigje Stekelenburg is geboren op dinsdag 11 augustus 1829 in Woerden (Ut), zie VII-AX.

5  Johanna Stekelenburg is geboren op maandag 16 juli 1832 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 8 februari 1928 in Arnhem (Ge). Johanna werd 95 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

6  Willem Stekelenburg is geboren op zondag 29 juni 1834 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 23 februari 1836 in Woerden (Ut). Willem werd 1 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

VI-R  Arie Stekelenburg, zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-F), is geboren rond 1794 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 23 oktober 1846 in Zegveld (Ut). Arie werd ongeveer 52 jaar.

Arie trouwt op donderdag 23 november 1815 in Zegveld (Ut) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Dievertje Vermeij, dochter van Cornelis Vermeij en Trijntje de Vos. Dievertje is geboren rond 1791 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 30 maart 1856 in Zegveld (Ut). Dievertje werd ongeveer 65 jaar.

Van Arie en Dievertje zijn zeventien kinderen bekend:

1  Annigje Stekelenburg is geboren op zondag 9 februari 1817 in Zegveld (Ut), zie VII-AY.

2  Jannigje Stekelenburg is geboren rond april 1819 in Zegveld (Ut), is overleden op zondag 4 juli 1819 in Zegveld (Ut). Jannigje werd ongeveer 3 maanden.

3  Cornelis Stekelenburg is geboren op maandag 17 april 1820 in Zegveld (Ut), is overleden op dinsdag 13 maart 1821 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 24 dagen.

4  Jannigje Stekelenburg is geboren op maandag 30 april 1821 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 22 juni 1822 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 1 maand en 23 dagen.

5  Cornelis Stekelenburg is geboren op vrijdag 22 maart 1822 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 25 april 1823 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

6  Jannigje Stekelenburg is geboren op dinsdag 25 februari 1823 in Zegveld (Ut), is overleden op donderdag 17 juni 1824 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

7  Kornelia Stekelenburg is geboren op donderdag 26 februari 1824 in Zegveld (Ut), zie VII-AZ.

8  Kornelis Stekelenburg is geboren op maandag 28 februari 1825 in Zegveld (Ut), is overleden op woensdag 15 juni 1825 in Zegveld (Ut). Kornelis werd 3 maanden en 18 dagen.

9  Jannigje Stekelenburg is geboren op maandag 6 februari 1826 in Zegveld (Ut), is overleden op maandag 30 april 1827 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 1 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

10  Anna Stekelenburg is geboren op vrijdag 17 augustus 1827 in Zegveld (Ut), is overleden op dinsdag 17 juni 1828 in Zegveld (Ut). Anna werd 10 maanden.

11  Cornelis Stekelenburg is geboren op donderdag 11 september 1828 in Zegveld (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1829 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 9 maanden en 21 dagen.

12  Anna Stekelenburg is geboren op donderdag 28 januari 1830 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 12 maart 1831 in Zegveld (Ut). Anna werd 1 jaar, 1 maand en 12 dagen.

13  Jannigje Stekelenburg is geboren op woensdag 4 mei 1831 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 6 augustus 1831 in Zegveld (Ut). Jannigje werd 3 maanden en 2 dagen.

14  Cornelis Stekelenburg is geboren op woensdag 4 mei 1831 in Zegveld (Ut), is overleden op donderdag 27 oktober 1831 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 5 maanden en 23 dagen.

15  Cornelis Stekelenburg is geboren op dinsdag 15 mei 1832 in Zegveld (Ut), is overleden op maandag 10 juni 1833 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 1 jaar en 26 dagen.

16  Cornelis Stekelenburg is geboren op woensdag 26 maart 1834 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 19 april 1834 in Zegveld (Ut). Cornelis werd 24 dagen.

17  Mijntje Stekelenburg is geboren op woensdag 11 maart 1835 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 7 mei 1836 in Zegveld (Ut). Mijntje werd 1 jaar, 1 maand en 26 dagen.

VI-S  Joanna Stekelenburg (Jannetje), dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-F), is geboren rond 1797 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 22 november 1880 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Jannetje werd ongeveer 83 jaar.

Jannetje trouwt op donderdag 17 februari 1825 in Loenersloot (Ut) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit Galecop, zoon van Gerrit Galecop en Gerrigje van Kooten. Gerrit, veehouder, is geboren in Ruwiel (Ut), is gedoopt op zondag 11 januari 1795 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 6 november 1856 in Loenersloot (Ut). Gerrit werd 61 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Gerrit en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerritje Galecop is geboren op maandag 27 juni 1825 in Abcoude-Baambrugge (Ut), zie VII-BA.

2  Cornelis Galecop is geboren op dinsdag 9 september 1828 in Abcoude-Baambrugge (Ut), zie VII-BB.

VI-T  Joannes Stekelenburg (Jan), zoon van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-F), is geboren rond 1802 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 21 januari 1873 in Barwoutswaarder (Ut). Jan werd ongeveer 71 jaar.

Jan trouwt op zaterdag 23 november 1839 in Woerden (Ut) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Emerentiana Bijleveld (Emmigje), dochter van Sebastiaan Bijleveld en Maria de Hart. Emmigje is geboren rond 1808 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 5 maart 1848 in Woerden (Ut). Emmigje werd ongeveer 40 jaar.

Van Jan en Emmigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannigje Stekelenburg is geboren op dinsdag 15 december 1840 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 15 december 1840 in Woerden (Ut).

2  Jannigje Stekelenburg is geboren op woensdag 5 oktober 1842 in Woerden (Ut).

3  Bastiaan Stekelenburg is geboren op dinsdag 3 oktober 1843 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 10 maart 1844 in Woerden (Ut). Bastiaan werd 5 maanden en 7 dagen.

4  Maria Stekelenburg is geboren op maandag 23 september 1844 in Woerden (Ut), zie VII-BC.

5  Cornelis Stekelenburg is geboren op vrijdag 5 maart 1847 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 7 februari 1848 in Woerden (Ut). Cornelis werd 11 maanden en 2 dagen.

VI-U  Agnes Stekelenburg (Niesje), dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-F), is geboren rond 1804 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 28 februari 1864 in Linschoten (Ut). Niesje werd ongeveer 60 jaar.

Niesje trouwt op donderdag 30 augustus 1827 in Linschoten (Ut) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Cornelis van Kampen, zoon van Dirk van Kampen en Derkje Verheul. Cornelis is geboren rond 1805 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 9 februari 1862 in Zegveld (Ut). Cornelis werd ongeveer 57 jaar.

Van Cornelis en Niesje zijn elf kinderen bekend:

1  Johannes van Kampen is geboren op donderdag 12 juni 1828 in Linschoten (Ut), zie VII-BD.

2  Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 3 juli 1830 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 13 juli 1832 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 2 jaar en 10 dagen.

3  Dirk van Kampen is geboren op woensdag 4 april 1832 in Linschoten (Ut), zie VII-BE.

4  Johanna van Kampen (Jannetje) is geboren op donderdag 5 september 1833 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 1 december 1894 in Abcoude Proostdij (Ut). Jannetje werd 61 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Jannetje trouwt op vrijdag 9 juli 1869 in Abcoude Proostdij (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 38-jarige Cornelis Verhoog, zoon van Matthijs Verhoog en Maria van der Kubben. Cornelis is geboren op vrijdag 24 december 1830 in Waverveen (Ut), is overleden op maandag 19 mei 1890 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelis werd 59 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

5  Cornelis van Kampen is geboren op dinsdag 7 oktober 1834 in Linschoten (Ut), zie VII-BF.

6  Dirkje van Kampen is geboren op vrijdag 29 april 1836 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 2 januari 1838 in Linschoten (Ut). Dirkje werd 1 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

7  Dirkje van Kampen is geboren op zondag 14 januari 1838 in Linschoten (Ut), zie VII-BG.

8  Gerrit van Kampen is geboren op donderdag 18 juni 1840 in Linschoten (Ut), zie VII-BH.

9  Johannes van Kampen is geboren op dinsdag 14 maart 1843 in Linschoten (Ut), zie VII-BI.

10  Adriana van Kampen is geboren op dinsdag 2 juli 1844 in Linschoten (Ut), zie VII-BJ.

11  Niesje van Kampen ook genaamd Agnes is geboren op zaterdag 12 december 1846 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op zondag 23 maart 1919 in Montfoort (Ut). Niesje werd 72 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

VI-V  Wijntje Stekelenburg, dochter van Cornelis Steekelenburg en Jannigje Vendrig (V-F), is gedoopt op zaterdag 30 augustus 1806 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 10 april 1882 in Nieuwkoop (Zh). Wijntje werd 75 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Wijntje trouwt op vrijdag 25 november 1836 in Woerden (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Steven de Lange, zoon van Adrianus de Lange (Arie) en Cornelia van het Schip (Neeltje). Steven is gedoopt op woensdag 13 juli 1808 in Vleuten (Ut), is overleden op zaterdag 11 mei 1861 in Nieuwkoop (Zh). Steven werd 52 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Steven en Wijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannigje de Lange is geboren op vrijdag 22 september 1837 in Woerden (Ut).

2  Arie de Lange is geboren op vrijdag 8 februari 1839 in Wilnis (Ut), is overleden op maandag 21 oktober 1839 in Wilnis (Ut). Arie werd 8 maanden en 13 dagen.

3  Arie de Lange is geboren op zondag 9 februari 1840 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 11 april 1840 in Wilnis (Ut). Arie werd 2 maanden en 2 dagen.

4  Cornelia de Lange is geboren op vrijdag 19 maart 1841 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 16 april 1842 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 1 jaar en 28 dagen.

5  Cornelia of Cornelis de Lange is geboren op zondag 4 juni 1843 in Wilnis (Ut), is overleden op donderdag 27 juli 1843 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 1 maand en 23 dagen.

6  Cornelia de Lange is geboren op woensdag 17 juli 1844 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 1 maart 1845 in Wilnis (Ut). Cornelia werd 7 maanden en 12 dagen.

7  Adrianus de Lange is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Wilnis (Ut).

VI-W  Arie Vendrik, zoon van Wijnand Vendrik (V-G) en Elisabeth van Zuijlen, is geboren rond 1791, is overleden op dinsdag 3 januari 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Arie werd ongeveer 69 jaar.

Arie was gehuwd met Maria Langendijk. Maria is geboren rond 1795, is overleden op vrijdag 16 januari 1880 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd ongeveer 85 jaar.

Van Arie en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Maria Cornelia Vendrik is geboren op dinsdag 28 oktober 1823 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BK.

2  Adrianus Vendrik is geboren op maandag 20 maart 1826 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BL.

3  Cornelia Vendrik is geboren op zondag 12 oktober 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BM.

4  Johannes Vendrik is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VII-BN.

5  Elizabeth Vendrik is geboren op maandag 10 februari 1834 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op donderdag 26 mei 1864 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Elizabeth werd 30 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

6  Pieter Vendrik is geboren op zaterdag 28 januari 1837 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 29 januari 1854 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Pieter werd 17 jaar en 1 dag.

VI-X  Joannes Griffioen, zoon van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-H), is gedoopt op donderdag 21 juni 1792 in Reeuwijk (Zh), is overleden op zondag 8 juni 1873 in Woerden (Ut). Joannes werd 80 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Joannes trouwt op vrijdag 16 mei 1823 in Woerden (Ut) op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Maria Frederika Wijnand, dochter van Jan L. Wijnand en Philippina Charlotte Soermans. Maria is geboren rond 1793 in Groningen (Gr), is overleden op dinsdag 1 september 1857 in Woerden (Ut). Maria werd ongeveer 64 jaar.

Van Joannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Geertruij Griffioen is geboren op donderdag 30 april 1829 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 30 augustus 1829 in Woerden (Ut). Geertruij werd 4 maanden.

2  Joannes Griffioen is geboren op zondag 24 oktober 1830 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 19 december 1830 in Woerden (Ut). Joannes werd 1 maand en 25 dagen.

VI-Y  Johanna Griffioen (Antje), dochter van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-H), is gedoopt op donderdag 28 januari 1796 in Zwammerdam (Zh), is overleden op woensdag 7 april 1880 in Veldhuizen (Ut). Antje werd 84 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 18 september 1829 in Kamerik-Mijzijde (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Huijbert van der Lee, zoon van Johannes van der Lee (Janus) en Catharina Vonk (Kaatje). Huijbert is geboren, is gedoopt op donderdag 6 mei 1802 in Teckop (Ut), is overleden op dinsdag 17 juni 1862 in Kamerik (Ut). Huijbert werd 60 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Huijbert en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Adrianus van der Lee is geboren op zaterdag 3 juli 1830 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op zaterdag 7 augustus 1830 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Adrianus werd 1 maand en 4 dagen.

2  Levenloos kind van der Lee is ter wereld gekomen op zaterdag 3 juli 1830 in Kamerik-Mijzijde (Ut).

3  Catharina van der Lee is geboren op dinsdag 27 september 1831 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VII-BO.

4  Geertje van der Lee is geboren op zaterdag 15 december 1832 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op dinsdag 23 januari 1855 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Geertje werd 22 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Adrianus van der Lee is geboren op donderdag 31 juli 1834 in Kamerik-Mijzijde (Ut), zie VII-BP.

6  Elizabeth van der Lee is geboren op maandag 25 september 1837 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op woensdag 3 januari 1838 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Elizabeth werd 3 maanden en 9 dagen.

7  Gijsbert van der Lee is geboren op donderdag 24 januari 1839 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op vrijdag 15 mei 1840 in Kamerik-Mijzijde (Ut). Gijsbert werd 1 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

VI-Z  Dirkje Griffioen ook genaamd Griffeljoen, dochter van Gijsbert Jansz Griffioen en Geertrui Vendrig (V-H), is gedoopt op zaterdag 9 februari 1799 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 30 december 1877 in Bodegraven (Zh). Dirkje werd 78 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Dirkje trouwt op donderdag 19 mei 1825 in Bodegraven (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 41-jarige Johannes Martinus van Rooijen (Hannes), zoon van Leendert van Rooijen en Adriana Houtdijken. Hannes is geboren op dinsdag 11 november 1783 in Oudewater (Ut), is overleden op woensdag 30 september 1857 in Bodegraven (Zh). Hannes werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Hannes was eerder gehuwd (1) met Aaltje Verhaar.

Van Hannes en Dirkje zijn dertien kinderen bekend:

1  Geertje van Rooijen is geboren op donderdag 24 maart 1825 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 8 april 1826 in Zwammerdam (Zh). Geertje werd 1 jaar en 15 dagen.

2  Aaltje van Rooijen is geboren op vrijdag 7 april 1826 in Zwammerdam (Zh), zie VII-BQ.

3  Geertruij van Rooijen is geboren op zondag 23 september 1827 in Zwammerdam (Zh), is overleden op woensdag 9 juli 1828 in Zwammerdam (Zh). Geertruij werd 9 maanden en 16 dagen.

4  Geertruij van Rooijen is geboren op dinsdag 14 oktober 1828 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 18 januari 1829 in Zwammerdam (Zh). Geertruij werd 3 maanden en 4 dagen.

5  Levenloos kind van Rooijen is ter wereld gekomen op dinsdag 10 november 1829 in Zwammerdam (Zh).

6  Gijsbert van Rooijen is geboren op woensdag 27 april 1831 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 12 oktober 1832 in Zwammerdam (Zh). Gijsbert werd 1 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

7  Gijsje van Rooijen is geboren op dinsdag 21 mei 1833 in Bodegraven (Zh), zie VII-BR.

8  Johannes van Rooijen is geboren op zondag 21 september 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 14 januari 1835 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 3 maanden en 24 dagen.

9  Johannes van Rooijen is geboren op zondag 15 november 1835 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 11 oktober 1876 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 40 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 24 januari 1868 in Bodegraven (Zh) op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna van Kanten, dochter van Nicolaas van Kanten en Gerarda van Rooijen. Johanna is geboren op zaterdag 13 december 1834 in Broek (Zh), is overleden op zaterdag 23 juni 1894 in Gouda (Zh). Johanna werd 59 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Johanna was later gehuwd (2) met Leonardus Straver.

10  Pieter van Rooijen is geboren op maandag 6 maart 1837 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 31 maart 1838 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 1 jaar en 25 dagen.

11  Geertrui van Rooijen is geboren rond 1839 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 27 maart 1839 in Bodegraven (Zh).

12  Geertruida van Rooijen (Geertje) is geboren op maandag 13 september 1841 in Bodegraven (Zh), zie VII-BS.

13  Pieter van Rooijen is geboren op vrijdag 30 juni 1843 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 6 mei 1845 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 1 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

VI-AA  Arie de Bruijn, zoon van Dirk Hendrix de Bruijn en Niesje Vendrik (V-I), matroos, is geboren rond 1809 in Woerden (Ut).

Arie trouwt op woensdag 20 augustus 1834 in Vlissingen (Ze) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Josijna Imhoff, dochter van Philip Imhoff en Janna Mijlim. Josijna is geboren rond 1801 in Vlissingen (Ze).

Van Arie en Josijna is een kind bekend:

1  Dirk Philippus de Bruijn is geboren op woensdag 10 december 1834 in Vlissingen (Ze), is overleden op vrijdag 29 mei 1835 in Middelburg (Ze). Dirk werd 5 maanden en 19 dagen.

VI-AB  Cornelia Spaan, dochter van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-K), is geboren rond 1793 in Vleuten (Ut), is overleden op vrijdag 30 juli 1852 in Harmelen (Ut). Cornelia werd ongeveer 59 jaar.

Cornelia trouwt op donderdag 20 november 1823 in Harmelen (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Vermeij, zoon van Arie Vermeij en Niesje van Zwol. Jan is gedoopt op donderdag 5 april 1798 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 31 mei 1880 in Harmelen (Ut). Jan werd 82 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Jan en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Niesje Vermeij is geboren op maandag 6 september 1824 in Harmelen (Ut).

2  Arie Vermeij is geboren op maandag 11 september 1826 in Harmelen (Ut), zie VII-BT.

3  Adrianus Vermeij is geboren op zaterdag 13 december 1828 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 23 oktober 1829 in Harmelen (Ut). Adrianus werd 10 maanden en 10 dagen.

4  Adrianus Vermeij is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Harmelen (Ut), zie VII-BU.

5  Margaretha Vermeij is geboren op zondag 17 mei 1835 in Harmelen (Ut).

Margaretha trouwt op zaterdag 7 november 1868 in Loosdrecht (Nh) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Johannes van het Nederend, zoon van Cornelis van het Nederend en Willemijntje Hollaar. Johannes is geboren rond 1833 in Loosdrecht (Nh).

6  Bernardus Vermeij is geboren op dinsdag 9 oktober 1838 in Harmelen (Ut), zie VII-BV.

VI-AC  Martinus Spaan, zoon van Adrianus Spaan (Arie) en Margaretha Vaendrigh (Grietje) (V-K), is geboren rond 1807 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 28 december 1843 in Vleuten (Ut). Martinus werd ongeveer 36 jaar.

Martinus trouwt op dinsdag 21 november 1837 in Vleuten (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Elizabeth Schols, dochter van Hermen Schols en Zwaantje Kunen. Elizabeth is geboren rond 1808 in Vleuten (Ut), is overleden op zaterdag 21 december 1867 in Vleuten (Ut). Elizabeth werd ongeveer 59 jaar.

Elizabeth was later gehuwd (2) met Evert Veerkamp.

Van Martinus en Elizabeth is een kind bekend:

1  Arie Spaan is geboren rond 1842, is overleden op woensdag 12 december 1866 in Vleuten (Ut). Arie werd ongeveer 24 jaar.

VI-AD  Cornelis Vendrig, zoon van Werend Vaendrigh (V-L) en Anthonia de Jong, is gedoopt op dinsdag 3 november 1801.

Cornelis trouwt op donderdag 27 november 1823 in Kamerik Houtdijken (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Schutter (Neeltje), dochter van Huijbert Schutter (Huijg) en Lena van Agthoven. Neeltje is gedoopt op donderdag 30 september 1802 in Teckop (Ut).

Van Cornelis en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antonia Vendrig is geboren op zaterdag 23 oktober 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zondag 21 november 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut). Antonia werd 29 dagen.

2  Wijnand Vendrig is geboren op zaterdag 23 oktober 1824 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op woensdag 30 mei 1849 in Wilnis (Ut). Wijnand werd 24 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Wijnand trouwt op donderdag 10 mei 1849 in Mijdrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje de Zwart, dochter van Martinus de Zwart (Maarten) en Ramberta Borst (Raampje). Antje is geboren op donderdag 24 maart 1825 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 5 november 1898 in Wilnis (Ut). Antje werd 73 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Antje was later gehuwd (2) met Hendrik Busker.

3  Helena Vendrig (Lena) is geboren op vrijdag 6 januari 1826 in Teckop (Ut), zie VII-BW.

4  Huibert Vendrig is geboren op woensdag 22 juni 1836 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 25 mei 1858 in Nieuwkoop (Zh). Huibert werd 21 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

5  Antonia Vendrig is geboren op zondag 17 mei 1840 in Zevenhoven (Zh), is overleden op vrijdag 22 november 1867 in Nieuwkoop (Zh). Antonia werd 27 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op zondag 17 mei 1840 in Zevenhoven (Zh), is overleden op donderdag 10 september 1840 in Zevenhoven (Zh). Arie werd 3 maanden en 24 dagen.

7  Jacobus Vendrig is geboren op vrijdag 7 oktober 1842 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 18 oktober 1853 in Nieuwkoop (Zh). Jacobus werd 11 jaar en 11 dagen.

VI-AE  Maria Vendrig (Marrigje) ook genaamd Vendrik, dochter van Werend Vaendrigh (V-L) en Anthonia de Jong, is gedoopt op dinsdag 28 mei 1805 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 9 augustus 1877 in Willeskop (Ut). Marrigje werd 72 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Marrigje trouwt op donderdag 11 februari 1830 in Snelrewaard (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Louis van Dijk (Loef), zoon van Dirk van Dijk en Hanna van Dijk. Loef is gedoopt op dinsdag 24 april 1798 in IJsselstein (Ut), is overleden op donderdag 16 oktober 1851 in Willeskop (Ut). Loef werd 53 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Loef en Marrigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk van Dijk is geboren op woensdag 1 december 1830 in Snelrewaard (Ut), zie VII-BX.

2  Anthonia van Dijk (Teuntje) is geboren op vrijdag 25 januari 1833 in Snelrewaard (Ut), zie VII-BY.

3  Johanna van Dijk is geboren op zondag 12 april 1835 in Snelrewaard (Ut), zie VII-BZ.

4  Wijntje van Dijk is geboren op maandag 30 oktober 1837 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 21 augustus 1869 in Linschoten (Ut). Wijntje werd 31 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Wijntje trouwt op vrijdag 23 november 1860 in Hoenkoop (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerardus Mink, zoon van Cornelis Mink en Geertruida Oskam. Gerardus is geboren op woensdag 12 juni 1833 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 17 december 1916 in Linschoten (Ut). Gerardus werd 83 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Gerardus was later gehuwd (2) met Anna van den Berg. Gerardus was later gehuwd (3) met Katharina Strien.

5  Antje van Dijk is geboren op zondag 15 december 1839 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 10 juli 1848 in Willeskop (Ut). Antje werd 8 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

6  Wijnand van Dijk is geboren op maandag 23 mei 1842 in Willeskop (Ut), zie VII-CA.

7  Hendrik van Dijk is geboren op zondag 10 november 1850 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 18 juni 1851 in Willeskop (Ut). Hendrik werd 7 maanden en 8 dagen.

VI-AF  Hendrika Vendrik, dochter van Johannis Vendrig (Hannes) (V-M) en Cornelia van den Brink, is geboren op zaterdag 29 april 1820 in Indijk (Zh), is overleden op vrijdag 12 november 1897 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 77 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Hendrika trouwt op zondag 12 oktober 1851 in Vleuten (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 37-jarige Willem van Kuijk, zoon van Jasper van Kuijk en Maria Verweerd. Willem is geboren op zaterdag 23 april 1814 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 11 oktober 1894 in Harmelen (Ut). Willem werd 80 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Willem en Hendrika zijn vijf kinderen bekend:

1  Jasper van Kuijk is geboren rond 1852, is overleden op dinsdag 9 maart 1852 in Harmelen (Ut).

2  Maria van Kuijk is geboren op dinsdag 15 maart 1853 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 26 mei 1853 in Harmelen (Ut). Maria werd 2 maanden en 11 dagen.

3  Johannes van Kuijk is geboren op zaterdag 8 april 1854 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 2 augustus 1854 in Harmelen (Ut). Johannes werd 3 maanden en 25 dagen.

4  Johanna Maria van Kuijk is geboren op maandag 4 februari 1856 in Harmelen (Ut), zie VII-CB.

5  Jasper van Kuijk is geboren op zondag 3 mei 1857 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 19 juni 1857 in Harmelen (Ut). Jasper werd 1 maand en 16 dagen.

VI-AG  Cornelis Vendrig, zoon van Johannis Vendrig (Hannes) (V-M) en Cornelia van den Brink, is geboren op donderdag 26 juli 1821 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 13 oktober 1903 in Ruwiel (Ut). Cornelis werd 82 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 20 oktober 1854 in Laagnieuwkoop (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Jannigje van der Tol, dochter van Nicolaas van der Tol (Klaas) en Maria van den Heuvel. Jannigje is geboren op donderdag 21 april 1831 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op dinsdag 18 juni 1872 in Ruwiel (Ut). Jannigje werd 41 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Cornelis en Jannigje zijn elf kinderen bekend:

1  Johannes Vendrik is geboren op dinsdag 6 november 1855 in Ruwiel (Ut), is ongehuwd overleden op vrijdag 17 januari 1919 in Rosmalen (Nb). Johannes werd 63 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

2  Maria Vendrik is geboren op maandag 9 februari 1857 in Ruwiel (Ut), zie VII-CC.

3  Nicolaas Vendrik is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Ruwiel (Ut), zie VII-CD.

4  Cornelis Vendrik is geboren op dinsdag 29 november 1859 in Ruwiel (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 27 december 1906 in Ruwiel (Ut). Cornelis werd 47 jaar en 28 dagen.

5  Cornelia Vendrik is geboren op maandag 29 december 1862 in Ruwiel (Ut), zie VII-CE.

6  Dirk Vendrik is geboren op donderdag 21 juli 1864 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 22 juli 1864 in Ruwiel (Ut). Dirk werd 1 dag.

7  Arie Vendrik is geboren op donderdag 21 juli 1864 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 15 augustus 1864 in Ruwiel (Ut). Arie werd 25 dagen.

8  Aaltje Vendrik is geboren op donderdag 29 juni 1865 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 17 december 1910 in Utrecht (Ut). Aaltje werd 45 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Aaltje trouwt op vrijdag 14 november 1890 in Ruwiel (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Willem Ekelschot, zoon van Johannes Ekelschot en Neeltje Verbeij. Willem is geboren op woensdag 19 april 1865 in Aalsmeer (Nh).

Willem was later gehuwd (2) met Sophia Rietvelt.

9  Hendrika Vendrik is geboren op maandag 15 april 1867 in Ruwiel (Ut), is overleden op maandag 18 mei 1868 in Ruwiel (Ut). Hendrika werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

10  Hendrika Vendrik is geboren op woensdag 20 oktober 1869 in Ruwiel (Ut).

11  Arie Vendrik is geboren op maandag 17 juli 1871 in Ruwiel (Ut), is overleden op vrijdag 11 augustus 1871 in Ruwiel (Ut). Arie werd 25 dagen.

VI-AH  Dirk Vendrig ook genaamd Theodorus, zoon van Johannis Vendrig (Hannes) (V-M) en Cornelia van den Brink, arbeider en werkman, is geboren op donderdag 29 juli 1824 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 22 mei 1902 in Mijdrecht (Ut). Dirk werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Dirk trouwt op zaterdag 3 juni 1848 in Linschoten (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Joanna Bok, dochter van Willem Bok en Aartje den Beer. Joanna is geboren op maandag 17 juli 1815 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 21 juli 1849 in Harmelen (Ut). Joanna werd 34 jaar en 4 dagen.

Van Dirk en Joanna is een kind bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op vrijdag 10 november 1848 in Montfoort (Ut), zie VII-CF.

Dirk trouwt op vrijdag 30 november 1849 in Mijdrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Aaltje van Ankeren, dochter van Albert van Ankeren en Grietje van Dijk. Aaltje is geboren op woensdag 31 augustus 1825 18.00 uur in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 26 februari 1901 in Uithoorn (Nh). Aaltje werd 75 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Dirk en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

2  Cornelia Venderik is geboren op maandag 15 mei 1854 in Uithoorn (Nh), zie VII-CG.

3  Margaretha Vendrig is geboren op woensdag 24 februari 1858 in Uithoorn (Nh), zie VII-CH.

4  Theodora Vendrik is geboren op vrijdag 24 januari 1862 in Mijdrecht (Ut), zie VII-CI.

5  Cornelia Vendrik ook genaamd Vendrik is geboren op donderdag 13 augustus 1863 in Mijdrecht (Ut), is overleden op maandag 14 september 1863 in Mijdrecht (Ut). Cornelia werd 1 maand en 1 dag.

6  Cornelis Vendrik is geboren op dinsdag 2 augustus 1864 in Mijdrecht (Ut), zie VII-CJ.

7  Hendrikus Vendrik is geboren op donderdag 15 augustus 1867 in Mijdrecht (Ut), zie VII-CK.

VI-AI  Maria Vendrig, dochter van Pieter Vaendrigh (V-N) en Alida van der Linden (Aaltje), is geboren op maandag 6 mei 1811 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 12 januari 1869 in Deventer (Ov). Maria werd 57 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Maria trouwt op woensdag 4 augustus 1841 in Den Haag (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelius Oostveen, zoon van Godart Oostveen en Cornelia van Steenderen. Cornelius is geboren op dinsdag 20 november 1810 in Utrecht (Ut).

Van Cornelius en Maria is een kind bekend:

1  Cornelius Gregorius Oostveen is geboren rond 1842, is overleden op vrijdag 26 augustus 1842 in Den Haag (Zh).

VI-AJ  Jan Vendrig, zoon van Pieter Vaendrigh (V-N) en Alida van der Linden (Aaltje), smid, is geboren op vrijdag 26 november 1813 16.30 uur in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 29 oktober 1875 in Utrecht (Ut). Jan werd 61 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Jan trouwt op woensdag 8 mei 1839 in Utrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Petronella van Heert, dochter van Mattheus van Heert en Maria Rechtien. Petronella is gedoopt op donderdag 14 oktober 1802 in Amersfoort (Ut), is overleden op vrijdag 27 oktober 1882 in Utrecht (Ut). Petronella werd 80 jaar en 13 dagen.

Van Jan en Petronella zijn vijf kinderen bekend:

1  Alida Vendrig is geboren op dinsdag 7 april 1840 in Utrecht (Ut), zie VII-CL.

2  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op donderdag 7 juli 1842 in Utrecht (Ut).

3  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op woensdag 1 november 1843 in Utrecht (Ut).

4  Johannes Vendrig is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Utrecht (Ut), zie VII-CM.

5  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 9 januari 1847 in Utrecht (Ut).

Generatie VII

VII-A  Neeltje Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, naaister, is RK gedoopt op woensdag 22 januari 1800 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 13 oktober 1864 05.00 uur in Reeuwijk (Zh). Neeltje werd 64 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 2 september 1831 in Bodegraven (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Groenendijk, zoon van Henricus Groenendijk (Hendrik) en Maria Jans Bloemensteyn (Marijtje). Jan, bouwman, is RK gedoopt op woensdag 28 april 1790 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 21 februari 1865 in Reeuwijk (Zh). Jan werd 74 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Jan en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Catrina Groenendijk (Trijntje) is geboren op donderdag 17 februari 1831 in Bodegraven (Zh), zie VIII-A.

2  Hendrik Groenendijk is geboren op zondag 3 februari 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 29 maart 1834 in Bodegraven (Zh). Hendrik werd 1 jaar, 1 maand en 26 dagen.

3  Cornelis Groenendijk is geboren op maandag 17 februari 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 8 augustus 1834 in Bodegraven (Zh). Cornelis werd 5 maanden en 22 dagen.

4  Aletta Groenendijk is geboren op maandag 31 augustus 1835 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 10 maart 1840 in Bodegraven (Zh). Aletta werd 4 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

5  Hendrikus Groenendijk is geboren op donderdag 20 oktober 1836 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 30 augustus 1838 in Bodegraven (Zh). Hendrikus werd 1 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

6  Maria Groenendijk is geboren op vrijdag 12 januari 1838 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 7 mei 1839 in Bodegraven (Zh). Maria werd 1 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

7  Cornelis Groenendijk is geboren op donderdag 25 juli 1839 in Bodegraven (Zh), zie VIII-B.

8  Maria Groenendijk is geboren op zaterdag 23 oktober 1841 in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 17 januari 1842 in Reeuwijk (Zh). Maria werd 2 maanden en 25 dagen.

VII-B  Klaas Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, arbeider, is RK gedoopt op zaterdag 6 december 1800 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 4 november 1877 in Bodegraven (Zh). Klaas werd 76 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Kwam op 26-11-1857 naar Zwammerdam vanuit Reeuwijk en op 25-11-1863 kwam hij weer terug in Bodegraven.

Klaas trouwt op zaterdag 9 februari 1828 in Bodegraven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Wiltenburg, dochter van Pieter Pietersz Wiltenburg en Margarita Agterof (Grietje). Cornelia is gedoopt op dinsdag 1 september 1807 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 6 september 1874 in Bodegraven (Zh). Cornelia werd 67 jaar en 5 dagen.

Van Klaas en Cornelia zijn veertien kinderen bekend:

1  Cornelis Vendrig is geboren op zondag 1 juni 1828 in Bodegraven (Zh), is RK gedoopt, zie VIII-C.

2  Pieter Vendrig is geboren op donderdag 3 september 1829 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 2 augustus 1830 in Bodegraven (Zh). Pieter werd 10 maanden en 30 dagen.

3  Pieter Vendrig is geboren op donderdag 12 mei 1831 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 25 december 1848 in Nieuwkoop (Zh). Pieter werd 17 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

4  Margaretha Vendrig ook genaamd Grietje is geboren op vrijdag 12 oktober 1832 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 15 juli 1834 in Bodegraven (Zh). Margaretha werd 1 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

5  Grietje Vendrig is geboren rond 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 15 juli 1834 in Bodegraven (Zh). Grietje werd ongeveer 1 jaar.

6  Aaltje Vendrig is geboren op zondag 15 juni 1834 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 28 juli 1834 in Bodegraven (Zh). Aaltje werd 1 maand en 13 dagen.

7  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 23 oktober 1835 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 23 juli 1837 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 1 jaar en 9 maanden.

8  Nicolaas Vendrig ook genaamd Klaas is geboren op dinsdag 6 juni 1837 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 29 november 1906 in Alphen aan den Rijn (Zh). Nicolaas werd 69 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

9  Johannes Vendrig is geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Bodegraven (Zh), zie VIII-D.

10  Gerrit Vendrig is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 24 mei 1844 in Bodegraven (Zh). Gerrit werd 3 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

11  Luit Vendrig is geboren op donderdag 18 augustus 1842 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 17 april 1851 in Bodegraven (Zh). Luit werd 8 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

12  Maria Vendrig is geboren op zondag 10 maart 1844 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 1 april 1846 in Nieuwkoop (Zh). Maria werd 2 jaar en 22 dagen.

13  Neeltje Vendrig is geboren op dinsdag 20 januari 1846 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 2 juli 1847 in Nieuwkoop (Zh). Neeltje werd 1 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

14  Arie Vendrig is geboren op maandag 15 januari 1849 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 19 december 1895 in Oudewater (Ut). Arie werd 46 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Arie trouwt op donderdag 18 november 1880 in Oudewater (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Alida Benschop, dochter van Teunis Benschop en Susanna van Vliet. Alida is geboren op donderdag 27 augustus 1846 in Benschop (Ut), is overleden op dinsdag 11 december 1894 in Oudewater (Ut). Alida werd 48 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Alida was eerder gehuwd (1) met Laurens van den Berg. Alida was eerder gehuwd (2) met Martinus Steenkamer.

VII-C  Teuntje Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-A) en Maria Groenendijk, is geboren op zondag 3 april 1814 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 20 september 1870 in Nieuwkoop (Zh). Teuntje werd 56 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Teuntje trouwt op vrijdag 23 oktober 1840 in Bodegraven (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Petrus Twaalfhoven (Pieter), zoon van Adrianus Twaalfhoven (Arie) en Severa Blooswijk. Pieter, bouwmansknecht, is geboren op donderdag 20 oktober 1808 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 15 september 1871 in Nieuwkoop (Zh). Pieter werd 62 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Pieter en Teuntje hebben samen tien kinderen, onder wie:

1  Gerarda Twaalfhoven is geboren rond 1852 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op dinsdag 29 september 1914 in Zoeterwoude (Zh). Gerarda werd ongeveer 62 jaar.

2  Aaltje Twaalfhoven is geboren rond 1854 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op donderdag 21 mei 1903 in Nieuwkoop (Zh). Aaltje werd ongeveer 49 jaar.

Aaltje trouwt op vrijdag 6 oktober 1893 in Nieuwkoop (Zh) op ongeveer 39-jarige leeftijd met de ongeveer 52-jarige Gerrit Tijsterman, zoon van Pieter Tijsterman en Neeltje de Wit. Gerrit, winkelier, is geboren rond 1841 in Nieuwkoop (Zh).

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Neeltje Koek.

VII-D  Kommerijntje Vendrig, dochter van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, is RK gedoopt op zaterdag 21 september 1805 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 9 november 1835 in Zwammerdam (Zh). Kommerijntje werd 30 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Kommerijntje trouwt op donderdag 28 februari 1828 in Stein Zh (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Straver, zoon van Boudewijn Straver en Trijntje Jaarsveld. Gerrit is geboren in Reeuwijk (Zh), is gedoopt op vrijdag 21 december 1804 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 14 april 1848 in Schagen (Nh). Gerrit werd 43 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van Gerrit en Kommerijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Boudewijn Straver is geboren op woensdag 9 juli 1828 in Stein Zh (Zh), is overleden op dinsdag 25 oktober 1898 in Vinkeveen (Ut). Boudewijn werd 70 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Boudewijn trouwt op zaterdag 21 juli 1855 in Oudshoorn (Zh) op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Hendrika van Deuren, dochter van Franciscus van Duuren en Elisabeth Buurman. Hendrika is geboren op vrijdag 1 april 1836 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op woensdag 29 oktober 1856 in Nieuwkoop (Zh). Hendrika werd 20 jaar, 6 maanden en 28 dagen. Boudewijn trouwt op donderdag 13 september 1860 in Nieuwkoop (Zh) op 32-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Geertrui de Rijk, dochter van Jan de Rijk en Gerritje van Rijn. Geertrui is geboren op maandag 30 april 1821 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 23 augustus 1873 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Geertrui werd 52 jaar, 3 maanden en 24 dagen. Boudewijn trouwt op woensdag 24 november 1875 in Bodegraven (Zh) op 47-jarige leeftijd (3) met de 39-jarige Gerrigje Kooijman, dochter van Arie Kooijman en Anderijntje de Vroomen. Gerrigje is geboren op zondag 20 november 1836 in Zegveld (Ut), is overleden op zondag 28 maart 1915 in Weesperkarspel (Nh). Gerrigje werd 78 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Gerrigje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Bouwman.

2  Antonia Straver is geboren op maandag 4 januari 1830 in Reeuwijk (Zh), is overleden op vrijdag 13 april 1832 in Gouda (Zh). Antonia werd 2 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

3  Petrus Straver is geboren op vrijdag 22 juli 1831 in Reeuwijk (Zh).

4  Pieter Straver is geboren rond 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 30 juni 1841 in Bodegraven (Zh). Pieter werd ongeveer 8 jaar.

5  Hendrika Straver is geboren rond 1834, is overleden op zaterdag 14 februari 1835 in Bodegraven (Zh). Hendrika werd ongeveer 1 jaar.

VII-E  Jacob Vendrig, zoon van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, is RK gedoopt op vrijdag 18 maart 1808 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 15 juni 1877 in Alphen aan den Rijn (Zh). Jacob werd 69 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Jacob trouwt op maandag 2 augustus 1841 in Zwammerdam (Zh) op 33-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Annigje Compier, dochter van Cornelis Compier en Maria Rietveld. Annigje is geboren op donderdag 16 april 1818 in Haastrecht (Zh), is overleden op donderdag 28 september 1843 in Leiderdorp (Zh). Annigje werd 25 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Jacob en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Vendrig is geboren op maandag 24 januari 1842 in Leiderdorp (Zh), is overleden op woensdag 21 april 1847 in Alphen (Zh). Pieter werd 5 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

2  Maria Vendrig is geboren op donderdag 16 maart 1843 in Leiderdorp (Zh), is overleden op dinsdag 12 december 1843 in Leiderdorp (Zh). Maria werd 8 maanden en 26 dagen.

Jacob trouwt op vrijdag 9 mei 1845 in Alphen aan den Rijn (Zh) op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 43-jarige Margaretha Minke ook genaamd Maria, dochter van Bos Minke en Catharina Schopman. Margaretha is geboren rond 1802, is overleden op maandag 6 augustus 1849 in Alphen (Zh). Margaretha werd ongeveer 47 jaar.

Margaretha was eerder gehuwd (1) met Andries van der Kleij.

Jacob trouwt op vrijdag 9 augustus 1850 in Alphen (Zh) op 42-jarige leeftijd (3) met de 51-jarige Pieternel van Eijk, dochter van Willem van Eijk en Trijntje Masse. Pieternel is RK gedoopt op vrijdag 18 januari 1799 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op woensdag 18 mei 1881 in Alphen aan den Rijn (Zh). Pieternel werd 82 jaar en 4 maanden.

Pieternel was eerder gehuwd (1) met Maria Minke.

VII-F  Neeltje Vendrik, dochter van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, is geboren in Nieuwkoop (Zh), is RK gedoopt op zondag 20 augustus 1809 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 8 februari 1880 in Alphen (Zh). Neeltje werd 70 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 27 november 1835 in Alphen (Zh) op 26-jarige leeftijd (1) met de 48-jarige Adrianus Schoonderwoert (Arie), zoon van Frans Schoonderwoert en Jannetje Schats. Arie is geboren in Coudekerk, is RK gedoopt op woensdag 26 september 1787 in Hazerswoude (Zh), is overleden op dinsdag 22 augustus 1848 in Alphen (Zh). Arie werd 60 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Arie was eerder gehuwd (1) met Johanna van den Nieuwendijk (Jannetje).

Van Arie en Neeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jannetje Schoonderwoert is geboren op woensdag 1 februari 1837 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op zaterdag 16 december 1837 in Alphen (Zh). Jannetje werd 10 maanden en 15 dagen.

2  Pieter Schoonderwoerd is geboren op zondag 18 maart 1838 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op vrijdag 22 juni 1838 in Alphen (Zh). Pieter werd 3 maanden en 4 dagen.

3  Frans Schoonderwoerd is geboren op maandag 24 juni 1839 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op vrijdag 20 maart 1840 in Alphen (Zh). Frans werd 8 maanden en 25 dagen.

Neeltje trouwt op vrijdag 23 juli 1852 in Alphen (Zh) op 42-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Gerrit Bezuijen, zoon van Maarten Bezuijen en Anna Hellingwerf. Gerrit, werkman, is geboren op dinsdag 1 oktober 1805 in Noorden (Zh), is overleden op maandag 20 maart 1865 in Alphen (Zh). Gerrit werd 59 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Geertruida Hoogendoorn.

VII-G  Hendrika Vendrig, dochter van Pieter Vendrig (VI-B) en Hendrikje van der Laan, kraamster, is RK gedoopt op zaterdag 17 november 1810 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 18 november 1891 in Alphen aan den Rijn (Zh). Hendrika werd 81 jaar en 1 dag.

Hendrika trouwt op vrijdag 5 juni 1835 in Hazerswoude (Zh) op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Frans van der Berg. Frans is gedoopt op zondag 1 februari 1807 in Hoog Blokland (Zh), is overleden op woensdag 1 februari 1854 in Alphen (Zh). Frans werd 47 jaar.

Van Frans en Hendrika zijn vier kinderen bekend:

1  Arij van den Berg is geboren rond 1836 in Hazerswoude (Zh) of is geboren op zaterdag 12 maart 1836 in Hazerswoude (Zh), is overleden op vrijdag 18 maart 1836 in Hazerswoude (Zh). Arij werd 6 dagen.

2  Pieter van den Berg is geboren op donderdag 1 juni 1837 in Hazerswoude (Zh).

3  Adrianus van den Berg is geboren op zaterdag 21 december 1839 in Hazerswoude (Zh), zie VIII-E.

4  Sophia van den Berg (Fijtje) is geboren op zaterdag 28 april 1849 in Alphen (Zh), zie VIII-F.

Hendrika trouwt op vrijdag 29 augustus 1856 in Alphen (Zh) op 45-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Gerrit van der Bijl, zoon van Dirk van der Bijl en Hendrijntje Meeuwissen. Gerrit, schoenmaker, is RK gedoopt op woensdag 22 april 1807 in Voorschoten (Zh), is overleden op dinsdag 15 november 1859 in Alphen (Zh). Gerrit werd 52 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Cornelia Plak.

Hendrika trouwt op vrijdag 21 oktober 1864 in Hazerswoude (Zh) op 53-jarige leeftijd (3) met de 52-jarige Fredericus Boting. Fredericus is geboren op woensdag 27 mei 1812 in Alphen (Zh), is overleden op vrijdag 19 juli 1895 in Hazerswoude (Zh). Fredericus werd 83 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Fredericus was eerder gehuwd (1) met Margaritha van Eijk.

VII-H  Annigje Vendrig, dochter van Joris Vendrig (VI-C) en Maria Rijkelijkhuizen, is geboren op dinsdag 22 mei 1827 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 26 april 1878 in Montfoort (Ut). Annigje werd 50 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Annigje trouwt op vrijdag 28 februari 1862 in Montfoort (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Franciscus Dusseldorp (Frans), zoon van Okker Dusseldorp en Dirkje van den Brink. Frans, bouwknecht, is geboren op zaterdag 9 september 1826 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 18 maart 1898 in Montfoort (Ut). Frans werd 71 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Frans en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Dusseldorp is geboren op donderdag 17 september 1863 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 26 februari 1936 in Montfoort (Ut). Dirk werd 72 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

2  Maria Dusseldorp is geboren op zaterdag 5 oktober 1867 in Montfoort (Ut).

VII-I  Cornelia Vendrig ook genaamd Vendrik, dochter van Joris Vendrig (VI-C) en Maria Rijkelijkhuizen, is geboren op woensdag 15 december 1830 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 2 juni 1910 in De Bilt (Ut). Cornelia werd 79 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 25 november 1862 in IJsselstein (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Dirk van Schaik, zoon van Frederik van Schaik en Johanna van Achthoven. Dirk is geboren op maandag 19 mei 1828 in IJsselstein (Ut), is overleden op vrijdag 11 augustus 1905 in IJsselstein (Ut). Dirk werd 77 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van Dirk en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Frederik van Schaik is geboren op maandag 14 maart 1864 in IJsselstein (Ut), zie VIII-G.

2  Maria van Schaik is geboren rond 1867 in IJsselstein (Ut), is overleden op maandag 5 april 1886 in IJsselstein (Ut). Maria werd ongeveer 19 jaar.

3  Levenloos kind van Schaik is ter wereld gekomen op dinsdag 20 april 1869 in IJsselstein (Ut).

4  Johanna van Schaik is geboren op vrijdag 4 augustus 1871 in IJsselstein (Ut), zie VIII-H.

VII-J  Johanna Vendrig, dochter van Joris Vendrig (VI-C) en Maria Rijkelijkhuizen, is geboren op vrijdag 4 april 1834 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 15 mei 1916 in Zuilen (Ut). Johanna werd 82 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johanna trouwt op maandag 18 november 1861 in Maarssen (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Gijsbertus Smoorenburg, zoon van Gijsbert Smoorenburg en Christina Maria de Bruin. Gijsbertus is geboren op zaterdag 25 maart 1837 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op zondag 13 december 1885 in Zuilen (Ut). Gijsbertus werd 48 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van Gijsbertus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Gijsbertus Smoorenburg is geboren op zondag 7 september 1862 in Zuilen (Ut), zie VIII-I.

2  Joseph Smoorenburg is geboren op vrijdag 5 februari 1864 in Zuilen (Ut), zie VIII-J.

3  Cornelis Smoorenburg is geboren op dinsdag 2 januari 1866 in Zuilen (Ut), zie VIII-K.

4  Christianus Smoorenburg is geboren op zondag 20 maart 1870 in Zuilen (Ut), zie VIII-L.

5  Johannes Smoorenburg is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Zuilen (Ut), zie VIII-M.

6  Adrianus Josephus Smoorenburg is geboren op donderdag 19 maart 1874 in Zuilen (Ut), is overleden op vrijdag 29 mei 1874 in Zuilen (Ut). Adrianus werd 2 maanden en 10 dagen.

7  Cornelia Maria Smorenburg is geboren op dinsdag 9 maart 1875 in Zuilen (Ut), is overleden op zaterdag 22 februari 1941 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Cornelia werd 65 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 1 februari 1917 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 47-jarige Johannes Bernardus Klinkhamer, zoon van Johannes Theodoris Klinkhamer en Maria Catharina Kemme. Johannes is geboren op maandag 9 augustus 1869 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), is overleden op vrijdag 14 februari 1941 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Johannes werd 71 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

8  Adrianus Josephus Smoorenburg is geboren op donderdag 28 maart 1878 in Zuilen (Ut), zie VIII-N.

9  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op zondag 7 december 1879 in Zuilen (Ut).

VII-K  Beligje van der Wal, dochter van Dirk van der Wal en Gijsje Vendrig (VI-D), is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op dinsdag 16 september 1902 in Maarssen (Ut). Beligje werd 77 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Beligje trouwt op woensdag 22 april 1857 in Maarssenbroek (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Bos, zoon van Jan Bos en Bartje Hooning. Johannes is geboren op zaterdag 10 maart 1827 in Breukelen-St.Pieters (Ut), is overleden op dinsdag 22 september 1891 in Harmelen (Ut). Johannes werd 64 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Johannes en Beligje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Bos is geboren op maandag 3 januari 1859 in Breukelen-St.Pieters (Ut), zie VIII-O.

2  Albertus Bos is geboren rond 1865, is overleden op maandag 11 september 1882 in Maarssen (Ut). Albertus werd ongeveer 17 jaar.

VII-L  Arie van der Wal, zoon van Dirk van der Wal en Gijsje Vendrig (VI-D), is geboren op donderdag 20 oktober 1831 in Maarssenbroek (Ut), is overleden op woensdag 4 maart 1903 in Vleuten (Ut). Arie werd 71 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Arie trouwt op vrijdag 6 november 1868 in Haarzuilens (Ut) op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria Kok, dochter van Jacobus Kok en Johanna van Dam. Maria is geboren op zondag 22 november 1835 in Haarzuilens (Ut), is overleden op vrijdag 4 augustus 1905 in Vleuten (Ut). Maria werd 69 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Arie en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsberta van der Wal is geboren op woensdag 10 november 1869 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 28 december 1939 in Utrecht (Ut). Gijsberta werd 70 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Gijsberta trouwt op woensdag 22 mei 1895 in Vleuten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Adrianus Verhoef, zoon van Gerrit Verhoef en Jannetje van Mourik. Adrianus is geboren op donderdag 17 maart 1864 in Schalkwijk (Ut).

2  Johanna Cornelia van der Wal is geboren op donderdag 6 april 1871 in Maarssen (Ut), zie VIII-P.

3  Theodora van der Wal is geboren op zaterdag 5 juni 1875 in Maarssen (Ut).

4  Jacobus Johannes van der Wal is geboren op maandag 23 oktober 1876 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 2 juni 1954 in Vleuten_De Meern (Ut). Jacobus werd 77 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jacobus was gehuwd met Johanna Maria van Vliet.

5  Theodorus van der Wal is geboren op woensdag 2 oktober 1878 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 7 augustus 1943 in Bodegraven (Zh). Theodorus werd 64 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

VII-M  Elisabeth Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-E) en Johanna van Leersum, is geboren op vrijdag 21 november 1828 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 27 oktober 1908 in Maarssen (Ut). Elisabeth werd 79 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Elisabeth trouwt op vrijdag 15 november 1861 in Maarssen (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelis van den Broek, zoon van Arie van den Broek en Gijsbertje Verhoef (Gijsje). Cornelis is geboren op zondag 26 maart 1826 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 13 januari 1900 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsberta van den Broek is geboren op dinsdag 7 oktober 1862 in Maarssen (Ut).

Gijsberta trouwt op vrijdag 24 april 1885 in Maarssen (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Everardus Jacobus Mol, zoon van Onbekend en Helena Maria Mol. Everardus is geboren op vrijdag 25 september 1857 in Utrecht (Ut).

2  Cornelis van den Broek is geboren op vrijdag 21 oktober 1864 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 14 december 1864 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 1 maand en 23 dagen.

3  Johanna Hendrika van den Broek is geboren op zondag 22 oktober 1865 in Maarssen (Ut), is overleden op dinsdag 18 december 1888 in Maarssen (Ut). Johanna werd 23 jaar, 1 maand en 26 dagen.

4  Arie van den Broek is geboren op maandag 12 juli 1869 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 21 april 1949 in Breukelen (Ut). Arie werd 79 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Arie trouwt op vrijdag 11 november 1904 in Harmelen (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Anthonia Maria van Rooijen, dochter van Albertus van Rooijen en Willemina Vernooij. Anthonia is geboren op vrijdag 30 oktober 1874 in Veldhuizen (Ut).

5  Cornelis van den Broek is geboren op maandag 25 december 1871 in Maarssen (Ut).

VII-N  Hendrica Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-E) en Johanna van Leersum, is geboren op woensdag 17 maart 1830 in Maarsseveen (Ut), is overleden op vrijdag 18 februari 1887 in Amsterdam (Nh). Hendrica werd 56 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Hendrica trouwt op woensdag 7 mei 1856 in Amsterdam (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Christiaan Bartels, zoon van Franciscus Laurens Bartels en Greetje Maria van Hooren. Christiaan is geboren op zondag 14 december 1823 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 18 februari 1887 in Amsterdam (Nh). Christiaan werd 63 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Christiaan en Hendrica is een kind bekend:

1  Maria Bartels is geboren rond 1862 in Amsterdam (Nh).

Maria trouwt op donderdag 1 mei 1890 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Machiel Mok, zoon van Joost Mok en Elizabeth Visee. Machiel, onderwijzer, is geboren op woensdag 6 augustus 1862 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

VII-O  Adrianus Vendrig ook genaamd Arie, zoon van Cornelis Vendrig (VI-E) en Johanna van Leersum, veehouder, is geboren op vrijdag 18 mei 1832 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zondag 1 februari 1880 in Maarsseveen (Ut). Adrianus werd 47 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Adrianus gaat in ondertrouw op maandag 20 oktober 1862 in Loenen (Ut), trouwt op vrijdag 24 oktober 1862 in Loenen (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Gijsberta de Reuver, dochter van Gerrit de Reuver en Gijsberta van den Berg. Gijsberta is geboren op donderdag 31 mei 1838 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 26 december 1921 in Abcoude (Ut). Gijsberta werd 83 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Adrianus en Gijsberta zijn negen kinderen bekend:

1  Gijsberta Vendrig is geboren op vrijdag 17 juli 1863 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 1 december 1863 in Maarsseveen (Ut). Gijsberta werd 4 maanden en 14 dagen.

2  Cornelis Vendrig is geboren op maandag 30 mei 1864 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, zie VIII-Q.

3  Gerardus Vendrig (Gerrit) is geboren op zaterdag 2 juni 1866 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, zie VIII-R.

4  Jan Vendrig is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 in Maarsseveen (Ut), zie VIII-S.

5  Gijsberta Vendrig is geboren op dinsdag 28 december 1869 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zondag 25 juni 1871 in Maarsseveen (Ut). Gijsberta werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

6  Adrianus Vendrig ook genaamd Arie is geboren op zaterdag 21 oktober 1871 in Maarsseveen (Ut), is ongehuwd overleden op dinsdag 26 oktober 1897 in Maarssen (Ut), is begraven op zaterdag 30 oktober 1897 in Maarssen (Ut). Adrianus werd 26 jaar en 5 dagen.

7  Johanna Vendrig is geboren op woensdag 8 juli 1874 in Maarsseveen (Ut), is overleden op vrijdag 4 september 1874 in Maarsseveen (Ut). Johanna werd 1 maand en 27 dagen.

8  Gijsberta Vendrig is geboren op woensdag 8 juli 1874 in Maarsseveen (Ut), is overleden op woensdag 16 december 1874 in Maarsseveen (Ut). Gijsberta werd 5 maanden en 8 dagen.

9  Petrus Vendrig (Piet) is geboren op maandag 6 maart 1876 in Maarsseveen (Ut), zie VIII-T.

VII-P  Maria Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-E) en Johanna van Leersum, is geboren op woensdag 28 augustus 1833 in Maarsseveen (Ut), is overleden op donderdag 25 mei 1905 in Kockengen (Ut). Maria werd 71 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 24 oktober 1865 in Baambrugge (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Petrus Bogaard, zoon van Martinus Bogaard en Maria Kooijman. Petrus is geboren op zondag 2 november 1823 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op dinsdag 20 maart 1883 in Kockengen (Ut). Petrus werd 59 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Petrus was eerder gehuwd (1) met Antonia Verbiest.

Van Petrus en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Martinus Cornelis Bogaard is geboren op zondag 28 oktober 1866 in Kockengen (Ut).

2  Cornelis Petrus Bogaard is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Kockengen (Ut), zie VIII-U.

3  Martinus Adrianus Bogaard is geboren op zaterdag 24 juli 1869 in Kockengen (Ut), is overleden op dinsdag 15 maart 1870 in Kockengen (Ut). Martinus werd 7 maanden en 19 dagen.

4  Johanna Maria Theresia Bogaard is geboren rond 1871 in Kockengen (Ut), zie VIII-V.

5  Maria Theresia Bogaard is geboren op woensdag 16 oktober 1872 in Kockengen (Ut).

6  Adrianus Bogaard is geboren op woensdag 22 juli 1874 in Kockengen (Ut).

Adrianus trouwt op vrijdag 8 februari 1901 in Kockengen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertruida de Boer, dochter van Hubertus de Boer en Johanna Wolswijk. Geertruida is geboren op woensdag 21 oktober 1874 in Kockengen (Ut), is overleden op maandag 16 januari 1939 in Utrecht (Ut). Geertruida werd 64 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

VII-Q  Cornelis van der Lith, zoon van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-F), is geboren rond 1809 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 1 juli 1842 in Harmelen (Ut). Cornelis werd ongeveer 33 jaar.

Cornelis trouwt op zaterdag 18 november 1837 in Harmelen (Ut) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Petronilla Maria van den Bergh, dochter van Joannes van den Bergh en Margareta Schouten. Petronilla is geboren rond 1802 in Schoonhoven (Zh).

Van Cornelis en Petronilla zijn drie kinderen bekend:

1  Wilhelmus van der Lith is geboren op woensdag 10 oktober 1838 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 26 oktober 1838 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd 16 dagen.

2  Margaretha van der Lith is geboren op maandag 28 oktober 1839 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 17 maart 1840 in Harmelen (Ut). Margaretha werd 4 maanden en 18 dagen.

3  Cornelia van der Lith is geboren op donderdag 17 juni 1841 in Harmelen (Ut), zie VIII-W.

VII-R  Hermanus van der Lith, zoon van Wilhelmus van der Lith en Cornelia Vendrig (VI-F), is geboren op dinsdag 20 januari 1824 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 23 september 1897 in Harmelen (Ut). Hermanus werd 73 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hermanus trouwt op vrijdag 22 november 1850 in Harmelen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Tonia Voorhout, dochter van Frans Voorhout en Maria Dionisius. Tonia is geboren op zondag 6 juni 1824 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 3 februari 1890 in Harmelen (Ut). Tonia werd 65 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Van Hermanus en Tonia zijn twee kinderen bekend:

1  Franciscus van der Lit is geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Harmelen (Ut), zie VIII-X.

2  Willem Cornelis van der Lit is geboren op maandag 24 januari 1859 in Harmelen (Ut).

VII-S  Cornelia van Oostrom, dochter van Jan van Oostrum (Jan) en Gijsbertje Vendrig (Gijsje) (VI-G), is geboren rond 1814 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 18 juli 1875 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd ongeveer 61 jaar.

Cornelia trouwt op zaterdag 14 september 1839 in Woerden (Ut) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Gerardus Langen, zoon van Gerardus Langen en Paulina Johanna Jacobs. Johannes is geboren op zaterdag 9 april 1814 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 27 september 1878 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 64 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Wilhelmina Antonia van Beek.

Van Johannes en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Gerardus Johannes Langen is geboren voor zaterdag 14 september 1839.

2  Gijsina Paulina Langen is geboren op zondag 14 november 1841 in Woerden (Ut), zie VIII-Y.

3  Poulina Johanna Langen is geboren op maandag 17 juli 1843 in Woerden (Ut), zie VIII-Z.

4  Cornelis Langen is geboren rond juni 1849 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 19 december 1860 in Rotterdam (Zh). Cornelis werd ongeveer 11 jaar en 6 maanden.

5  Mar(t)inus Hendrikus Langen is geboren op vrijdag 7 april 1854 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 15 januari 1855 in Rotterdam (Zh). Mar(t)inus werd 9 maanden en 8 dagen.

6  Nicolaas Hendrikus Langen is geboren op dinsdag 12 februari 1856 in Rotterdam (Zh), zie VIII-AA.

VII-T  Gijsbert van Oostrum, zoon van Jan van Oostrum (Jan) en Gijsbertje Vendrig (Gijsje) (VI-G), is geboren op maandag 28 december 1818 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 17 maart 1905 in Utrecht (Ut). Gijsbert werd 86 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Gijsbert trouwt op vrijdag 7 juli 1848 in Montfoort (Ut) op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Johanna Hendrika Stolker, dochter van Johannes Stolker en Johanna Banning. Johanna is geboren rond 1820 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 23 mei 1879 in Utrecht (Ut). Johanna werd ongeveer 59 jaar.

Van Gijsbert en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Gijsbertus van Oostrum is geboren op donderdag 21 juni 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-AB.

2  Gijsbertus Antonius van Oostrum is geboren op dinsdag 4 november 1851 in Kamerik Houtdijken (Ut), zie VIII-AC.

3  Johannes van Oostrum is geboren op woensdag 13 december 1854 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 6 december 1878 in Utrecht (Ut). Johannes werd 23 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Gijsbert trouwt op woensdag 20 augustus 1879 in Utrecht (Ut) op 60-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Maria Elizabeth Dusink, dochter van Johan Herman Hendrik Duzink en Rijkje Massop. Maria is geboren op woensdag 21 juni 1826 in Vianen (Ut), is overleden op vrijdag 3 april 1896 in Utrecht (Ut). Maria werd 69 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Maria was eerder gehuwd (1) met Hermanus Schamhart.

VII-U  Johanna Vendrig, dochter van Joris Vendrig (VI-H) en Marijtje Groenendijk, is geboren op zondag 2 september 1821 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op woensdag 19 april 1893 in Leimuiden (Zh). Johanna werd 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Johanna trouwt op maandag 3 mei 1852 in Leimuiden (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Simon Keijser, zoon van Jan Keijzer en Martijntje Zuiderwijk. Simon is geboren op vrijdag 15 maart 1816 in Leimuiden (Zh), is overleden op zaterdag 16 augustus 1902 in Leimuiden (Zh). Simon werd 86 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Simon en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Maria Keijzer is geboren op woensdag 4 oktober 1854 in Leimuiden (Zh), is overleden na zaterdag 29 oktober 1938. Maria werd minstens 84 jaar en 25 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 12 mei 1893 in Mijdrecht (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 44-jarige Antonius de Horn, zoon van Cornelis de Horn en Cornelia Woudenberg (Neeltje). Antonius, arbeider, is geboren op donderdag 18 januari 1849 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 29 oktober 1938 in Ter Aar (Zh). Antonius werd 89 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Antonius was eerder gehuwd (1) met Helena Theodora Hendrika Nienhuis.

2  Martina Keizer is geboren op vrijdag 18 december 1857 in Leimuiden (Zh).

VII-V  Gijsbert Vendrig, zoon van Joris Vendrig (VI-H) en Marijtje Groenendijk, is geboren op vrijdag 16 mei 1834 in Leiden (Zh), is overleden op dinsdag 3 september 1867 in Leiden (Zh). Gijsbert werd 33 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Gijsbert gaat in ondertrouw op zaterdag 31 oktober 1863 in Leiden (Zh), trouwt op donderdag 12 november 1863 in Woubrugge (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Balten (Geertje). Geertje, melkverkoopster, is geboren op maandag 19 december 1842 in Woubrugge (Zh), is overleden op zaterdag 24 oktober 1868 in Leiden (Zh). Geertje werd 25 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Gijsbert en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Theodora Vendrig is geboren op vrijdag 11 november 1864 in Leiden (Zh), is begraven op zaterdag 4 maart 1865 in Leiden (Zh). Theodora werd 3 maanden en 21 dagen.

2  Theodora Vendrig is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Leiden (Zh), zie VIII-AD.

3  Johanna Vendrig is geboren op zondag 30 december 1866 in Leiden (Zh), is begraven op zaterdag 14 september 1867 in Leiden (Zh). Johanna werd 8 maanden en 15 dagen.

VII-W  Arie Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-I) en Johanna Smorenburg, is geboren op donderdag 26 december 1816 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 13 september 1848 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Arie werd 31 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Arie trouwt op maandag 29 april 1844 in IJsselstein (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Adriana Kemp, dochter van Arie Kemp en Johanna Oostveen. Adriana is geboren op maandag 15 mei 1815 in IJsselstein (Ut), is overleden op vrijdag 22 mei 1868 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Adriana werd 53 jaar en 7 dagen.

Van Arie en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Vendrig is geboren op woensdag 13 mei 1846 in Vinkeveen (Ut), is overleden op zondag 6 december 1868 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Petrus werd 22 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

2  Adrianus Jacobus Vendrig is geboren op woensdag 14 juni 1848 in Vinkeveen (Ut), is overleden op zondag 5 november 1848 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Adrianus werd 4 maanden en 22 dagen.

VII-X  Pieter Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-I) en Johanna Smorenburg, is geboren op dinsdag 7 augustus 1821 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 1 januari 1879 in Linschoten (Ut). Pieter werd 57 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 5 februari 1848 in Hoenkoop (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Niesje Bon ook genaamd Agneta Bon, dochter van Willem Bon en Alida Burger (Aaltje). Niesje is geboren op dinsdag 19 juli 1814 in Polsbroek (Ut), is overleden op zaterdag 14 september 1878 in Linschoten (Ut). Niesje werd 64 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Pieter en Niesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Pieternella Vendrig is geboren op woensdag 27 december 1848 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 12 januari 1849 in Linschoten (Ut). Johanna werd 16 dagen.

2  Pieter Johannes Vendrig is geboren op maandag 31 maart 1851 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 22 december 1858 in Linschoten (Ut). Pieter werd 7 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

3  Alida Sophia Vendrig is geboren op donderdag 1 april 1852 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 9 mei 1853 in Linschoten (Ut). Alida werd 1 jaar, 1 maand en 8 dagen.

4  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 20 juni 1853 in Linschoten (Ut).

5  Alida Johanna Vendrig is geboren op zondag 3 december 1854 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 12 mei 1864 in Linschoten (Ut). Alida werd 9 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

6  Arnoldus Wilhelmus Vendrig is geboren op maandag 29 december 1856 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 6 mei 1868 in Linschoten (Ut). Arnoldus werd 11 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

7  Pieternella Vendrig is geboren op woensdag 23 maart 1859 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 24 september 1859 in Linschoten (Ut). Pieternella werd 6 maanden en 1 dag.

VII-Y  Gijsbert Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-I) en Johanna Smorenburg, is geboren op zondag 25 januari 1824 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 6 oktober 1873 in Vleuten (Ut). Gijsbert werd 49 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Gijsbert trouwt op dinsdag 20 januari 1846 in Vleuten (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia van Nes ook genaamd van Es, dochter van Johannes van Nes (Jan) en Johanna Peek. Cornelia is geboren op dinsdag 21 mei 1816 in Jutphaas (Ut), is overleden op zaterdag 3 april 1886 in Vleuten (Ut). Cornelia werd 69 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Gijsbert en Cornelia zijn acht kinderen bekend:

1  Petrus Vendrig is geboren op dinsdag 3 november 1846 in Vleuten (Ut), zie VIII-AE.

2  Johannes Vendrig is geboren op donderdag 18 november 1847 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 4 oktober 1859 in Vleuten (Ut). Johannes werd 11 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

3  Johannes Gijsbertus Vendrig is geboren op dinsdag 13 februari 1849 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 16 november 1921 in Oudewater (Ut). Johannes werd 72 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

4  Johannes Hendrikus Vendrig, landbouwer, is geboren op dinsdag 29 juli 1851 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 19 februari 1920 in Vreeswijk (Ut). Johannes werd 68 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Leefde in Schalkwijk.

Johannes trouwt op woensdag 2 februari 1898 in Utrecht (Ut) op 46-jarige leeftijd met de 46-jarige Heijntje Degenkamp, dochter van Gerrit Gijsbert Degenkamp en Jacoba Zwanink. Heijntje is geboren op donderdag 2 oktober 1851 in Zuilen (Ut), is overleden op zaterdag 24 februari 1934 in Bunnik (Ut). Heijntje werd 82 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

5  Adriana Wilhelmina Vendrig is geboren op maandag 20 november 1854 in Vleuten (Ut), zie VIII-AF.

6  Kornelia Johanna Vendrig is geboren op zaterdag 23 februari 1856 in Vleuten (Ut), zie VIII-AG.

7  Cornelis Gijsbertus Vendrig is geboren op dinsdag 24 november 1857 in Vleuten (Ut), zie VIII-AH.

8  Joanna Vendrig is geboren op woensdag 10 oktober 1860 in Vleuten (Ut), zie VIII-AI.

VII-Z  Willem Vendrig, zoon van Petrus Vendrig (Pieter) (VI-I) en Johanna Smorenburg, herbergier, koopman en kastelein, is geboren op dinsdag 24 juli 1827 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 7 november 1889 in Linschoten (Ut). Willem werd 62 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Petrus Vendrig was zijn voogd en Jan Smorenburg toeziend voogd.

Willem trouwt op maandag 4 juni 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Martina van den Brink, dochter van Jacobus van den Brink en Agatha Knijff (Aagje). Martina, boerendochter, is geboren op maandag 13 oktober 1828 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zondag 8 april 1888 in Linschoten (Ut). Martina werd 59 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Van Willem en Martina zijn negen kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Vendrig is geboren op dinsdag 2 juli 1850 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op woensdag 16 oktober 1850 02.30 uur in Kamerik Houtdijken (Ut). Petrus werd 3 maanden en 14 dagen.

2  Petrus Johannis Vendrig is geboren op zondag 7 september 1851 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op donderdag 14 augustus 1856 21.00 uur in Kamerik Houtdijken (Ut). Petrus werd 4 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

3  Agatha Jacoba Vendrig is geboren op vrijdag 12 november 1852 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 18 februari 1853 in Kamerik Houtdijken (Ut). Agatha werd 3 maanden en 6 dagen.

4  Agatha Jacoba Vendrig is geboren op vrijdag 16 december 1853 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op dinsdag 13 november 1860 22.00 uur in Montfoort (Ut). Agatha werd 6 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

5  Johanna Wilhelmina Vendrig is geboren op vrijdag 17 augustus 1855 in Kamerik Houtdijken (Ut).

Johanna trouwt op vrijdag 9 mei 1890 in Linschoten (Ut) op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Peter Nagel, zoon van Jacobus Nagel en Antje Huiden. Peter is geboren rond 1858 in Maartensdijk (Ut).

6  Pieter Johannes Vendrig is geboren op zondag 28 september 1856 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 2 november 1883 in Woerden (Ut). Pieter werd 27 jaar, 1 maand en 5 dagen.

7  Jacoba Vendrig is geboren op donderdag 29 juli 1858 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op vrijdag 9 september 1859 in Montfoort (Ut). Jacoba werd 1 jaar, 1 maand en 11 dagen.

8  Maria Adriana Vendrig is geboren op zondag 4 december 1859 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 15 januari 1860 in Montfoort (Ut). Maria werd 1 maand en 11 dagen.

9  Adrianus Wilhelmus Vendrig is geboren op woensdag 8 januari 1862 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 2 augustus 1862 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 6 maanden en 25 dagen.

VII-AA  Egbertus van der Manden, zoon van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-J), is geboren op maandag 13 mei 1816 in Maarssen (Ut).

Egbertus trouwt op donderdag 27 april 1843 in Laagnieuwkoop (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Clasina Oostrom, dochter van Jan Oostrom en Aaltje van Veldhuijzen. Clasina, veehoudster, is geboren op maandag 3 mei 1819 in Laagnieuwkoop (Ut).

Van Egbertus en Clasina zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis van der Manden is geboren rond 1845 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-AJ.

2  Johannes van der Manden is geboren rond 1846 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-AK.

3  Adrianus Arnoldus van der Manden is geboren op maandag 26 januari 1852 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-AL.

VII-AB  Pieter van der Manden, zoon van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-J), is geboren op zaterdag 28 februari 1824 in Maarssen (Ut), is overleden voor vrijdag 5 mei 1893. Pieter werd hoogstens 69 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Pieter trouwt op vrijdag 20 april 1860 in Jutphaas (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Antonia Pouw, dochter van Gerardus Pouw (Gerrit) en Maria van Wijk. Antonia is geboren op dinsdag 5 augustus 1823 in Jutphaas (Ut), is overleden op vrijdag 5 mei 1893 in Zwammerdam (Zh). Antonia werd 69 jaar en 9 maanden.

Van Pieter en Antonia zijn vier kinderen bekend:

1  Anna van der Manden is geboren op zaterdag 2 maart 1861 in Houten (Ut).

2  Maria van der Manden is geboren op zondag 2 november 1862 in Houten (Ut).

Maria trouwt op donderdag 18 februari 1886 in Abcoude Proostdij (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Arie van Wijk, zoon van Jan van Wijk en Arnolda Ruwiel. Arie is geboren op zaterdag 18 juni 1859 in IJsselstein (Ut).

3  Cornelia van der Manden is geboren op zaterdag 2 juli 1864 in Houten (Ut), zie VIII-AM.

4  Gerardus van der Manden is geboren op zondag 18 maart 1866 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 31 januari 1950 in Heiloo (Nh). Gerardus werd 83 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Gerardus trouwt op donderdag 20 april 1893 in Zevenhoven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jacoba Clementia de Groot, dochter van Arie de Groot en Cornelia Stigter. Jacoba is geboren rond 1866 in Zevenhoven (Zh).

VII-AC  Maria van der Manden, dochter van Cornelis van der Manden en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-J), is geboren op zondag 5 maart 1826 in Maarssen (Ut), is overleden op woensdag 10 februari 1892 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 65 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op maandag 9 februari 1857 in Tull en 't Waal (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 37-jarige Cornelis Lappee, zoon van Jan Lappee en Johanna Wiggers. Cornelis is geboren op dinsdag 1 juni 1819 in Schalkwijk (Ut), is overleden op woensdag 2 januari 1895 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 75 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Van Cornelis en Maria zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelis Lappée is geboren op dinsdag 27 april 1858 in Schalkwijk (Ut), is overleden op zondag 31 oktober 1858 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 6 maanden en 4 dagen.

2  Cornelis Lappée is geboren op zaterdag 7 mei 1859 in Schalkwijk (Ut), is overleden op woensdag 27 maart 1889 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 29 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

3  Joannes Cornelis Lappee is geboren op zaterdag 27 april 1861 in Schalkwijk (Ut), zie VIII-AN.

4  Joannes Lappee is geboren op dinsdag 26 april 1864 in Schalkwijk (Ut), is overleden op woensdag 7 maart 1866 in Schalkwijk (Ut). Joannes werd 1 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

5  Anna Lappee is geboren op zondag 31 december 1865 in Schalkwijk (Ut), zie VIII-AO.

6  Maria Cornelia Lappee is geboren op zaterdag 7 november 1868 in Schalkwijk (Ut), is ongehuwd overleden op maandag 25 januari 1892 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 23 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

VII-AD  Theodorus Veldhuizen, zoon van Arnoldus van Veldhuijsen en Joanna Vendrig (Annigje) (VI-J), is geboren op zondag 29 juli 1832 in Maarssen (Ut).

Theodorus trouwt op woensdag 1 juni 1864 in Nigtevegt (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Cornelia Vendrig, zie VII-AH.

Van Theodorus en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind Veldhuizen is ter wereld gekomen op woensdag 6 juli 1864 in Nigtevegt (Ut).

VII-AE  Cornelia Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-L) en Jannigje van Kampen, is geboren op dinsdag 13 februari 1816 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 16 januari 1876 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelia werd 59 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 25 mei 1838 in Nigtevegt (Ut) op 22-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Jan Vernooij ook genaamd Jan en Johannes Vernooij, zoon van Steven Vernooy en Neeltje Neef. Jan, veehouder en slagersknecht, is RK gedoopt op maandag 24 juni 1805 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op woensdag 29 maart 1848 in Abcoude Proostdij (Ut). Jan werd 42 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1  Steven Vernooij is geboren rond 1840 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-AP.

2  Cornelis Vernooij is geboren rond 1840 in Nigtevegt (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1840 in Nigtevegt (Ut).

3  Cornelis Vernooij is geboren op dinsdag 19 oktober 1841 in Nigtevegt (Ut).

4  Neeltje Vernooij is geboren op vrijdag 17 mei 1844 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-AQ.

5  Jannetje Vernooij is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-AR.

Cornelia trouwt op woensdag 9 mei 1849 in Abcoude Proostdij (Ut) op 33-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Gerrit Bon, zoon van Jan Bon en Cornelia van Rietveld (Neeltje). Gerrit is geboren op woensdag 14 mei 1817 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op vrijdag 22 juli 1881 in Ouder-Amstel (Nh). Gerrit werd 64 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

(Veel van de nakomelingen van hieruit zijn gevonden op www.gesnater.nl van Hans Snaterse, waarvoor mijn dank)

Van Gerrit en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

6  Jan Bon is geboren op dinsdag 26 februari 1850 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-AS.

7  Cornelis Bon is geboren op woensdag 15 december 1852 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-AT.

8  Willem Bon is geboren op zondag 26 november 1854 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-AU.

9  Cornelia Bon is geboren op woensdag 9 december 1857 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op maandag 18 januari 1858 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelia werd 1 maand en 9 dagen.

10  Gerardus Bon is geboren op donderdag 10 maart 1859 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op maandag 8 april 1861 in Abcoude Proostdij (Ut). Gerardus werd 2 jaar en 29 dagen.

VII-AF  Wilhelmina Vendrig (Mijntje), dochter van Cornelis Vendrig (VI-L) en Jannigje van Kampen, is geboren op zaterdag 5 juni 1819 in Veldhuizen (Ut), is overleden op maandag 20 december 1875 in Nigtevegt (Ut). Mijntje werd 56 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Mijntje trouwt op donderdag 19 januari 1843 in Nigtevegt (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Gerhardus Suurenbroek, zoon van Gerrit Suurenbroek en Neeltje Swart. Gerhardus is geboren op zondag 9 mei 1813 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Van Gerhardus en Mijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerardus Suurenbroek, werkman, is geboren op zondag 19 maart 1843 in Nigtevegt (Ut).

Gerardus trouwt op vrijdag 9 augustus 1878 in Sloten Nh (Nh) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Hendrica de Kruijff, dochter van Antonie de Kruijff en Maria Knaapen. Hendrica, winkelierster, is geboren rond 1842 in Sloten Nh (Nh).

Hendrica was eerder gehuwd (1) met Lambertus Karman.

2  Cornelia Suurenbroek is geboren rond donderdag 4 december 1845 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op dinsdag 10 februari 1846 in Nederhorst Den Berg (Nh). Cornelia werd ongeveer 2 maanden en 6 dagen.

3  Johannes Suurenbroek is geboren rond zaterdag 12 december 1846 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op zaterdag 2 januari 1847 in Nederhorst Den Berg (Nh). Johannes werd ongeveer 21 dagen.

Mijntje trouwt op zaterdag 27 oktober 1860 in Loosdrecht (Nh) op 41-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Gerardus van Egmond (Gerrit), zoon van Joannes van Egmond (Jan) en Gesina Luttel. Gerrit is gedoopt op zondag 25 februari 1810 in Rijnsaterwoude (Zh), is overleden op zaterdag 18 november 1876 in Mijdrecht (Ut). Gerrit werd 66 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Kreetz.

VII-AG  Arie Vendrig ook genaamd Arie, zoon van Cornelis Vendrig (VI-L) en Jannigje van Kampen, veehouder, is geboren op dinsdag 14 januari 1823 in Loenersloot (Ut), is overleden op vrijdag 15 december 1854 22.00 uur in Abcoude (Ut). Arie werd 31 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Arie trouwt op donderdag 19 april 1849 in Nigtevegt (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Elizabeth Zwart, dochter van Cornelis Zwart en Marretje van Kooten. Elizabeth, veehoudster, is geboren op zondag 18 juni 1826 in Nigtevegt (Ut), is overleden op vrijdag 24 april 1885 in Weesperkarspel (Nh). Elizabeth werd 58 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Elizabeth was later gehuwd (2) met Teunis Hak.

Van Arie en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Maria Vendrig is geboren op dinsdag 13 november 1849 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zaterdag 24 november 1849 in Weesperkarspel (Nh). Maria werd 11 dagen.

2  Joanna Vendrig is geboren op woensdag 4 december 1850 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-AV.

3  Cornelis Vendrig is geboren op woensdag 10 december 1851 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 17 mei 1852 in Weesperkarspel (Nh). Cornelis werd 5 maanden en 7 dagen.

4  Catharina Vendrig is geboren tussen woensdag 2 en vrijdag 4 februari 1853 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 26 februari 1861 in Nigtevegt (Ut). Catharina werd hoogstens 8 jaar en 24 dagen.

5  Adrianus Vendrig (Arie) is geboren op zaterdag 6 januari 1855 in Weesperkarspel (Nh), zie VIII-AW.

VII-AH  Cornelia Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VI-L) en Jannigje van Kampen, is geboren op zondag 16 september 1827 in Loenersloot (Ut), is overleden op zaterdag 16 januari 1892 in Nederhorst Den Berg (Nh). Cornelia werd 64 jaar en 4 maanden.

Cornelia trouwt op woensdag 1 juni 1864 in Nigtevegt (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Theodorus Veldhuizen, zie VII-AD.

VII-AI  Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VI-L) en Jannigje van Kampen, veehouder, is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 in Nigtevegt (Ut), is overleden op donderdag 15 december 1892 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 61 jaar en 2 maanden.

Cornelis trouwt op woensdag 30 september 1857 in Nederhorst Den Berg (Nh) op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Engeltje Maria Poolman, dochter van Joannes Poolman (Jan) en Regiena Lensing. Engeltje is geboren rond 1835, is overleden in Amsterdam (Nh).

Van Cornelis en Engeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op vrijdag 13 november 1857 in Nigtevegt (Ut).

2  Engeltje Maria Vendrig is geboren op maandag 30 mei 1864 in Amsterdam (Nh), zie VIII-AX.

Cornelis trouwt op donderdag 20 augustus 1874 op 42-jarige leeftijd (2) met Catharina Elizabeth van Kootwijk.

Catharina was eerder gehuwd (1) met J. Koster.

VII-AJ  Arie Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-M) en Johanna van den Manden, is geboren op vrijdag 12 januari 1827 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 19 maart 1869 in Oudenrijn (Ut). Arie werd 42 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Arie trouwt op dinsdag 12 februari 1867 in Oudenrijn (Ut) op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelia Baars, dochter van Nicolaas Baars en Anna van Rijn. Cornelia is geboren op maandag 30 april 1832 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 30 oktober 1889 in Jutphaas (Ut). Cornelia werd 57 jaar en 6 maanden.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Johannes Verkerk.

Van Arie en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op maandag 2 december 1867 in Oudenrijn (Ut), is overleden op maandag 2 november 1868 in Oudenrijn (Ut). Johanna werd 11 maanden.

2  Adrianus Vendrig is geboren op maandag 31 mei 1869 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 12 augustus 1869 in Oudenrijn (Ut). Adrianus werd 2 maanden en 12 dagen.

VII-AK  Wessel Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-M) en Johanna van den Manden, veehouder, is geboren op zaterdag 12 januari 1828 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 8 februari 1908 in Oudenrijn (Ut). Wessel werd 80 jaar en 27 dagen.

Leefde in Oudenrijn op "Damlust", een hofstede met 22 ha land. Vermogen 11.600 en waarde hofstede geschat op 30.000. Op akte van Notaris Borret van 11-11-1873 leent hij 11.000 van A.C.C. Brakel uit Oudenrijn.

Wessel trouwt op maandag 23 mei 1859 in Oudenrijn (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Maria van Zoest ook genaamd van Soest, dochter van Johannes van Soest (Jan) en Maria Snelderwaard. Maria is geboren op zondag 7 november 1830 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 maart 1893 in Oudenrijn (Ut). Maria werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Wessel en Maria zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Johannis Vendrig is geboren op woensdag 21 november 1860 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 2 januari 1861 in Oudenrijn (Ut). Cornelis werd 1 maand en 12 dagen.

2  Johannis Hermanis Vendrig is geboren op woensdag 21 november 1860 in Oudenrijn (Ut), is overleden op zaterdag 29 december 1860 in Oudenrijn (Ut). Johannis werd 1 maand en 8 dagen.

3  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 21 november 1861 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-AY.

4  Johannes Vendrig is geboren op maandag 1 december 1862 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-AZ.

5  Adriana Vendrig is geboren op vrijdag 11 december 1863 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-BA.

6  Maria Vendrig is geboren op maandag 27 maart 1865 in Oudenrijn (Ut), is RK gedoopt, zie VIII-BB.

7  Adrianus Vendrig is geboren op donderdag 8 april 1869 in Oudenrijn (Ut), zie VIII-BC.

8  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 11 juni 1870 in Oudenrijn (Ut).

9  Joannes Wilhelmus Vendrig is geboren op woensdag 11 oktober 1871 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 16 december 1936 in Utrecht (Ut). Joannes werd 65 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

10  Wessel Vendrig is geboren op donderdag 13 augustus 1874 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 13 november 1941 in Houten (Ut). Wessel werd 67 jaar en 3 maanden.

Wessel trouwt op donderdag 26 april 1906 in Houten (Ut) op 31-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Matilda Johanna van Dijk, dochter van Steven Hendrik van Dijk en Dorothea de Graaf. Matilda is geboren op zondag 10 juni 1877 in Houten (Ut), is overleden op maandag 22 december 1919 in Houten (Ut). Matilda werd 42 jaar, 6 maanden en 12 dagen. Wessel trouwt op woensdag 4 oktober 1922 in Everdingen (Nb) op 48-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Adriana van Munster, dochter van Gerrit van Munster en Adriana van der Gun. Adriana is geboren op zondag 19 oktober 1884 in Everdingen (Nb), is overleden op dinsdag 19 april 1955 in Houten (Ut). Adriana werd 70 jaar en 6 maanden.

VII-AL  Cornelis Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-M) en Johanna van den Manden, is geboren op zaterdag 10 januari 1829 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 23 november 1914 in Montfoort (Ut). Cornelis werd 85 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 9 februari 1865 in Linschoten (Ut) op 36-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Cornelia Pauw (Kee), dochter van Hugo Pauw en Jacoba van Jaarsveld. Kee is geboren op maandag 22 oktober 1832 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 31 mei 1869 in Linschoten (Ut). Kee werd 36 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Kee zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Cornelis Vendrig is geboren op zondag 1 april 1866 10.00 uur in Montfoort (Ut), zie VIII-BD.

2  Jacoba Vendrig is geboren op donderdag 7 mei 1868 05.30 uur in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 2 november 1868 00.30 uur in Linschoten (Ut). Jacoba werd 5 maanden en 26 dagen.

3  Jacoba Vendrig is geboren op vrijdag 14 mei 1869 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 2 juli 1869 in Montfoort (Ut). Jacoba werd 1 maand en 18 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 12 oktober 1870 in Willeskop (Ut) op 41-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hendrina van de Brink, dochter van Cornelis van de Brink en Johanna Rijkelijkhuizen. Hendrina is geboren op maandag 9 september 1833 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 16 april 1904 12.30 uur in Linschoten (Ut). Hendrina werd 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Cornelis en Hendrina zijn vijf kinderen bekend:

4  Cornelis Laurens Vendrig is geboren op donderdag 10 augustus 1871 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 30 juli 1953 in IJsselstein (Ut), is begraven op zaterdag 3 augustus 1963 in Vreeswijk (Ut). Cornelis werd 81 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Cornelis trouwt op dinsdag 24 september 1912 in Schalkwijk (Ut) op 41-jarige leeftijd met de 42-jarige Theodora Appelhof, dochter van Arnoldus Appelhof en Dirkje van Rijn. Theodora is geboren op maandag 27 december 1869 in Schalkwijk (Ut), is gesneuveld op zondag 13 april 1947 in Schalkwijk (Ut). Theodora werd 77 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

5  Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 24 september 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 20 januari 1935 04.00 uur in Montfoort (Ut), is begraven op donderdag 24 januari 1935 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 7 september 1916 in Montfoort (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 43-jarige Albertus Johannes van der Berg ook genaamd Albert, zoon van Willem van der Berg en Geertrui Kromwijk. Albertus, veehouder, is geboren op zondag 27 april 1873 17.00 uur in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 5 juli 1949 15.00 uur in Oudewater (Ut). Albertus werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op maandag 10 november 1873 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 19 januari 1892 in Linschoten (Ut). Arie werd 18 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

7  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Linschoten (Ut), zie VIII-BE.

8  Pieter Vendrig is geboren op maandag 21 mei 1877 in Linschoten (Ut).

VII-AM  Adrianus Robertus Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-M) en Maria van Wijk, veehouder, is geboren op zondag 1 januari 1832 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 28 maart 1914 in Linschoten (Ut). Adrianus werd 82 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 11 april 1856 in Veldhuizen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), dochter van Dirk van Miltenburg en Maria Schinkel. Dirkje is geboren op woensdag 29 juli 1829 in Veldhuizen (Ut), is overleden op maandag 6 februari 1905 in Linschoten (Ut). Dirkje werd 75 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van Adrianus en Dirkje zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Vendrig is geboren op donderdag 29 januari 1857 in Achthoven, zie VIII-BF.

2  Maria Vendrig is geboren op donderdag 8 april 1858 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 26 juni 1858 in Linschoten (Ut). Maria werd 2 maanden en 18 dagen.

3  Maria Vendrig is geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Linschoten (Ut), zie VIII-BG.

4  Theodorus Vendrig is geboren op zaterdag 30 november 1861 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 15 juli 1862 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 7 maanden en 15 dagen.

5  Anna Maria Aletta Vendrig is geboren op zondag 25 oktober 1863 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 26 oktober 1863 in Linschoten (Ut). Anna werd 1 dag.

6  Maria Aletta Vendrig is geboren op zondag 5 maart 1865 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 14 april 1929 23.00 uur in Montfoort (Ut), is begraven op donderdag 18 april 1929 in Montfoort (Ut). Maria werd 64 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 14 oktober 1904 in Linschoten (Ut) op 39-jarige leeftijd met de 40-jarige Anthonius Gerardus Groen, zoon van Cornelis Arnoldus Groen en Antonia Hoogland. Anthonius is geboren op vrijdag 30 september 1864 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 30 april 1942 in Montfoort (Ut). Anthonius werd 77 jaar en 7 maanden.

7  Theodorus Vendrig is geboren op dinsdag 3 april 1866 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 17 november 1866 21.00 uur in Linschoten (Ut). Theodorus werd 7 maanden en 14 dagen.

8  Theodora Vendrig is geboren op zaterdag 21 december 1867 in Linschoten (Ut), zie VIII-BH.

9  Adrianus Vendrig is geboren op zondag 8 oktober 1871 in Linschoten (Ut), zie VIII-BI.

10  Geertruda Maria Vendrig is geboren op maandag 31 januari 1876 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 6 maart 1876 23.00 uur in Linschoten (Ut). Geertruda werd 1 maand en 4 dagen.

VII-AN  Huibertus Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-M) en Maria van Wijk, is geboren op zaterdag 27 april 1833 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 1 mei 1888 in Willeskop (Ut). Huibertus werd 55 jaar en 4 dagen.

Huibertus trouwt op woensdag 2 februari 1859 in Willeskop (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 39-jarige Aletta van Schaik, dochter van Arie van Schaik en Christina Koot. Aletta is geboren op vrijdag 27 augustus 1819 in Werkhoven (Ut), is overleden op maandag 21 januari 1907 in Willeskop (Ut). Aletta werd 87 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Aletta was eerder gehuwd (1) met Herman Batenburg.

Van Huibertus en Aletta zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Hermanus Vendrig is geboren op zondag 4 december 1859 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 24 december 1859 in Willeskop (Ut). Johannes werd 20 dagen.

2  Johannes Hermanus Vendrig is geboren op dinsdag 27 mei 1862 in Willeskop (Ut), zie VIII-BJ.

VII-AO  Geertruida Vendrig, dochter van Joannis Vendrig (VI-M) en Aletta van Dijk, is geboren op maandag 14 maart 1842 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 4 oktober 1922 in Montfoort (Ut), is begraven op maandag 9 oktober 1922 in Montfoort (Ut). Geertruida werd 80 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Geertruida trouwt op woensdag 18 juni 1873 in Linschoten (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter van Dijk, zoon van Gijsbert van Dijk en Maria Tukker. Pieter, bouwman, is geboren op maandag 3 oktober 1842 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 5 maart 1910 in Linschoten (Ut). Pieter werd 67 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Geertruida zijn acht kinderen bekend:

1  Gijsbertus Johannes van Dijk is geboren op donderdag 23 april 1874 in Linschoten (Ut).

Gijsbertus trouwt op vrijdag 14 februari 1908 in Montfoort (Ut) op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Maria Johanna van Rossum, dochter van Johannes van Rossum en Cornelia Smeele. Maria is geboren rond 1875 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 23 juni 1936 in Montfoort (Ut). Maria werd ongeveer 61 jaar.

2  Adrianus Gijsbertus van Dijk, boer, is geboren op woensdag 4 augustus 1875 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 24 januari 1956 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 80 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 11 oktober 1918 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 36-jarige Hendrena Buts, dochter van Johannes Buts en Genoveva Wilhelmina Kolenberg (Eva). Hendrena is geboren op woensdag 26 april 1882 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 27 februari 1960 in Montfoort (Ut). Hendrena werd 77 jaar, 10 maanden en 1 dag.

3  Johannes van Dijk is geboren op maandag 1 januari 1877 in Linschoten (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 18 april 1912 in Willeskop (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Petronella Cornelia van den Berg, dochter van Adrianus van den Berg en Geertruida Petronella van Rossum. Petronella is geboren op donderdag 25 maart 1886 in Willeskop (Ut).

4  Aletta Maria van Dijk is geboren op vrijdag 4 oktober 1878 in Linschoten (Ut).

Aletta trouwt op vrijdag 18 oktober 1918 in Linschoten (Ut) op 40-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrikus Bastianus van Rossum, zoon van Evert van Rossum en Hendrika van den Berg. Hendrikus is geboren op woensdag 13 februari 1889 in Willeskop (Ut).

5  Maria van Dijk is geboren op woensdag 30 maart 1881 in Linschoten (Ut).

Maria trouwt op vrijdag 30 april 1915 in Linschoten (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Johannes van Schaik, zoon van Dirk van Schaik en Johanna van Rijn. Johannes is geboren op maandag 20 augustus 1877 in IJsselstein (Ut).

6  Geertruida Cecilia van Dijk is geboren op zondag 11 februari 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 14 maart 1883 in Linschoten (Ut). Geertruida werd 1 maand en 3 dagen.

7  Johanna van Dijk is geboren op zondag 11 februari 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 8 maart 1883 in Linschoten (Ut). Johanna werd 25 dagen.

8  Geertruida Cicilia van Dijk is geboren op vrijdag 8 februari 1884 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 15 oktober 1885 in Linschoten (Ut). Geertruida werd 1 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

VII-AP  Johannes Vendrig, zoon van Joannis Vendrig (VI-M) en Aletta van Dijk, koopman en wijnhandelaar, is geboren op zaterdag 6 februari 1847 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 17 maart 1921 in Zandvoort (Nh). Johannes werd 74 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 13 juni 1873 in Kamerik (Ut) op 26-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Quirina van der Pauw, dochter van Nicolaas van der Pauw (Claas) en Ariaantje de Lange. Quirina is geboren op dinsdag 19 maart 1839 in Teckop (Ut), is overleden op zondag 22 juli 1900 in Den Bosch (Nb). Quirina werd 61 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Johannes en Quirina zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Vendrig, bierhandelaar, is geboren op donderdag 13 april 1876 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 18 juli 1937 04.00 uur in Montfoort (Ut). Johannes werd 61 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

(gemeenteraadslid in Montfoort van 1900-1906)

2  Adrianus Nicolaas Vendrig is geboren op donderdag 7 maart 1878 in Montfoort (Ut), zie VIII-BK.

Johannes trouwt op donderdag 26 april 1906 in Amsterdam (Nh) op 59-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 41-jarige Elisabeth Maria Henrica Sluijters, dochter van Johannes Sluijters en Wilhelmina Dubosc. Elisabeth is geboren rond 1865 in Den Bosch (Nb).

VII-AQ  Cornelis Vendrig, zoon van Arie Vendrig (VI-N) en Adriana Bouwhuizen (Jaantje), is geboren op donderdag 14 september 1820 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 27 januari 1891 in Montfoort (Ut). Cornelis werd 70 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 15 november 1850 in Montfoort (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelia van den Brink, dochter van Cornelia van den Brink. Cornelia is geboren op woensdag 25 januari 1815 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 3 februari 1903 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 88 jaar en 9 dagen.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Hendrik de Jong.

Van Cornelis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Arie Vendrig is geboren op zondag 14 december 1851 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 12 juni 1853 in Montfoort (Ut). Arie werd 1 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

2  Johannes Vendrig is geboren op zaterdag 22 januari 1853 in Montfoort (Ut), zie VIII-BL.

3  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 31 mei 1854 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 3 oktober 1854 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 4 maanden en 2 dagen.

4  Adriana Vendrig is geboren op woensdag 31 mei 1854 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 11 januari 1855 in Montfoort (Ut). Adriana werd 7 maanden en 11 dagen.

5  Arie Vendrig is geboren op zondag 11 mei 1856 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 6 september 1856 in Montfoort (Ut). Arie werd 3 maanden en 26 dagen.

6  Arie Vendrig is geboren op dinsdag 24 november 1857 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 11 juni 1858 in Montfoort (Ut). Arie werd 6 maanden en 18 dagen.

7  Arie Vendrig is geboren op vrijdag 13 mei 1859, is overleden op woensdag 5 oktober 1859 in Montfoort (Ut). Arie werd 4 maanden en 22 dagen.

8  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op vrijdag 13 mei 1859 in Montfoort (Ut).

9  Arie Vendrig is geboren op vrijdag 17 augustus 1860 in Montfoort (Ut), zie VIII-BM.

VII-AR  Cornelia Vendrig, dochter van Arie Vendrig (VI-N) en Adriana Bouwhuizen (Jaantje), is geboren op vrijdag 5 april 1822 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 29 november 1879 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 57 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 8 november 1850 in Montfoort (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacobus Ram, zoon van Antonie Ram en Antonia de Wissel. Jacobus is geboren op donderdag 15 februari 1821 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 7 februari 1882 in Utrecht (Ut). Jacobus werd 60 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Jacobus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Anthonia Ram is geboren op woensdag 4 februari 1857 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 13 januari 1939 in Alphen aan den Rijn (Zh). Anthonia werd 81 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Anthonia trouwt op woensdag 7 mei 1890 in Utrecht (Ut) op 33-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Hendrikus Marinus Lakeman, zoon van Petrus Lakeman en Clara Theodora van Kessel. Hendrikus is geboren op dinsdag 27 september 1842 in Baarn (Ut). Anthonia trouwt op donderdag 17 augustus 1916 in Den Bosch (Nb) op 59-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Wilhelmus Emans, zoon van Petrus Emans en Alida Maria van Rossum. Wilhelmus, steenhouwer, is geboren op zondag 18 december 1881 in Rotterdam (Zh).

2  Johanna Cornelia Ram is geboren op maandag 21 januari 1861 in Montfoort (Ut), zie VIII-BN.

VII-AS  Cornelis Ham, zoon van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-O), is geboren op donderdag 11 januari 1827 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 6 april 1908 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelis werd 81 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Cornelis trouwt op zaterdag 12 november 1853 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelia Verweij, dochter van Willem Verweij en Neeltje de Lange. Cornelia is geboren op dinsdag 24 juni 1823 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op donderdag 3 januari 1878 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelia werd 54 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Levenloos kind Ham is ter wereld gekomen op zaterdag 18 november 1854 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

2  Levenloos kind Ham is ter wereld gekomen op donderdag 20 december 1855 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

3  Johanna Ham is geboren op woensdag 22 april 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-BO.

4  Cornelis Ham is geboren op donderdag 7 juni 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden voor maandag 12 oktober 1863. Cornelis werd hoogstens 3 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

5  Cornelis Ham is geboren op maandag 12 oktober 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Cornelis trouwt op vrijdag 28 september 1900 in Ruwiel (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 44-jarige Dirkje Hollaar, dochter van Kornelis Hollaar en Dirkje Kok. Dirkje is geboren op donderdag 24 januari 1856 in Schonauwen (Ut), is overleden op woensdag 28 december 1932 in Ruwiel (Ut). Dirkje werd 76 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

6  Johannes Ham is geboren op woensdag 2 februari 1870 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johannes trouwt op vrijdag 10 mei 1907 in Nieuwkoop (Zh) op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Maria Helena van der Weijden, dochter van Pieter van der Weijden en Apolonia Bakker. Maria is geboren rond 1879 in Nieuwkoop (Zh).

VII-AT  Aagje Ham, dochter van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-O), is geboren op maandag 29 september 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op dinsdag 5 april 1898 in Ruwiel (Ut). Aagje werd 69 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Aagje trouwt op vrijdag 18 april 1856 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Willem Honkoop, zoon van Theodorus Honkoop (Dirk) en Helena de Jong (Lena). Willem is geboren op dinsdag 24 december 1822 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 3 augustus 1877 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Willem werd 54 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Van Willem en Aagje zijn zeven kinderen bekend:

1  Theodorus Honkoop is geboren op dinsdag 28 juli 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 1 augustus 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Theodorus werd 4 dagen.

2  Johanna Honkoop is geboren op vrijdag 30 december 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-BP.

3  Gijsbertus Honkoop is geboren op zondag 12 mei 1861 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zie VIII-BQ.

4  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op maandag 17 augustus 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

5  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op zaterdag 16 juli 1864 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op zondag 8 juli 1866 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

7  Levenloos kind Honkoop is ter wereld gekomen op zaterdag 31 oktober 1868 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

VII-AU  Johanna Ham, dochter van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-O), is geboren op maandag 31 oktober 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johanna trouwt op donderdag 16 augustus 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Joannes Scholman, zoon van Joannes Scholman en Eugje van der Werf. Joannes is geboren op woensdag 20 februari 1833 in Vleuten (Ut).

Van Joannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Levenloos kind Scholman is ter wereld gekomen op zondag 22 september 1861 in Jutphaas (Ut).

2  Johannes Scholman is geboren op zaterdag 15 november 1862 in Jutphaas (Ut).

3  Levenloos kind Scholman is ter wereld gekomen op zaterdag 15 november 1862 in Jutphaas (Ut).

4  Levenloos kind Scholman is ter wereld gekomen op maandag 11 januari 1864 in Jutphaas (Ut).

VII-AV  Nicolaas Ham, zoon van Cornelis Ham en Joanna Vendrig (Jannetje) (VI-O), is geboren op dinsdag 14 juli 1835 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 3 januari 1915 in Zegveld (Ut). Nicolaas werd 79 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Nicolaas trouwt op woensdag 11 mei 1864 in Nieuwkoop (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Marrigje Groenendijk ook genaamd Maria, dochter van Henricus Anicetus Groenendijk (Hendrik) en Grietje Verlaan. Marrigje is geboren op donderdag 12 januari 1832 in Zegveld (Ut), is overleden op woensdag 30 november 1921 in Bodegraven (Zh). Marrigje werd 89 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Nicolaas en Marrigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Ham is geboren op donderdag 23 februari 1865 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zaterdag 25 maart 1865 in Nieuwkoop (Zh). Cornelis werd 1 maand en 2 dagen.

2  Margaretha Ham is geboren op woensdag 11 april 1866 in Nieuwkoop (Zh).

3  Johanna Ham is geboren op maandag 8 februari 1869 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-BR.

4  Cornelia Hendrika Ham is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-BS.

5  Johanna Ham is geboren op vrijdag 26 november 1875 in Nieuwkoop (Zh).

Johanna trouwt op vrijdag 20 november 1903 in Zegveld (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Albert Berkelaar, zoon van Cornelis Berkelaar en Maria van Coevering. Albert is geboren op vrijdag 23 april 1869 in Hillegersberg (Zh).

VII-AW  Cornelis Vendrik, zoon van Joannes Vendrig (Jan) (VI-P) en Annigje Verdam, is geboren op zaterdag 22 maart 1828 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 22 juni 1907 in Kockengen (Ut). Cornelis werd 79 jaar en 3 maanden.

Cornelis trouwt op donderdag 13 november 1856 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelia Westerveld, dochter van Gerardus Westerveld (Gerrit) en Maria Helsdingen. Cornelia is geboren op woensdag 9 september 1829 in Soest (Ut), is overleden op maandag 29 maart 1915 in Kockengen (Ut). Cornelia werd 85 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Cornelis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Vendrik is geboren op vrijdag 18 november 1859 in Kockengen (Ut), zie VIII-BT.

2  Maria Vendrik is geboren op vrijdag 30 november 1860 in Kockengen (Ut), is overleden op zaterdag 22 december 1860 in Kockengen (Ut). Maria werd 22 dagen.

3  Maria Venderik is geboren op woensdag 19 maart 1862 in Kockengen (Ut), is overleden op zondag 5 oktober 1862 in Kockengen (Ut). Maria werd 6 maanden en 16 dagen.

4  Gerardus Venderik is geboren rond woensdag 22 juli 1863 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 7 augustus 1863 in Kockengen (Ut). Gerardus werd ongeveer 16 dagen.

5  Gerardus Venderik is geboren op woensdag 19 augustus 1863 in Kockengen (Ut).

6  Maria Venderik is geboren op donderdag 16 maart 1865 in Kockengen (Ut), zie VIII-BU.

7  Johanna Venderik is geboren op woensdag 30 mei 1866 in Kockengen (Ut), is overleden op zaterdag 11 mei 1867 in Kockengen (Ut). Johanna werd 11 maanden en 11 dagen.

8  Johanna Venderik is geboren op maandag 16 september 1867 in Kockengen (Ut), zie VIII-BV.

9  Gerrit Vendrik is geboren op donderdag 1 juli 1869 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 10 december 1869 in Kockengen (Ut). Gerrit werd 5 maanden en 9 dagen.

VII-AX  Jannigje Stekelenburg, dochter van Hendrik Steekelenburg (VI-Q) en Catharina Roos, is geboren op dinsdag 11 augustus 1829 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 13 maart 1919 in Gouda (Zh). Jannigje werd 89 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Jannigje trouwt op vrijdag 21 september 1866 in Woerden (Ut) op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Nicolaas de Vos, zoon van Willem de Vos en Maria van Dam. Nicolaas, rijksstraatwerker, is geboren op maandag 13 september 1830 in Vinkeveen (Ut), is overleden op zondag 19 februari 1893 in Voorschoten (Zh). Nicolaas werd 62 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Nicolaas en Jannigje is een kind bekend:

1  Wilhelmus Hendrik de Vos is geboren rond 1869 in Voorschoten (Zh), zie VIII-BW.

VII-AY  Annigje Stekelenburg, dochter van Arie Stekelenburg (VI-R) en Dievertje Vermeij, is geboren op zondag 9 februari 1817 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 22 december 1905 in Zegveld (Ut). Annigje werd 88 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Annigje was gehuwd met Pieter Rietveld, zoon van Gijsbert Rietveld en Quirina Jonkman. Pieter is geboren op donderdag 9 september 1819 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 20 februari 1899 in Bloemendaal (Nh). Pieter werd 79 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Adrianus Rietveld is geboren op donderdag 12 februari 1857 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op donderdag 28 mei 1857 in Haarlemmermeer (Nh). Adrianus werd 3 maanden en 16 dagen.

2  Adrianus Rietveld is geboren op zaterdag 21 mei 1859 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op zaterdag 11 juni 1859 in Haarlemmermeer (Nh). Adrianus werd 21 dagen.

VII-AZ  Kornelia Stekelenburg, dochter van Arie Stekelenburg (VI-R) en Dievertje Vermeij, is geboren op donderdag 26 februari 1824 in Zegveld (Ut), is overleden op vrijdag 13 augustus 1897 in Zegveld (Ut). Kornelia werd 73 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Kornelia trouwt op donderdag 11 februari 1847 in Zegveld (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Anthonie Compier, zoon van Klaas Compier en Cornelia Steenfoort. Anthonie is geboren op zondag 25 april 1819 in Rietveld (Ut), is overleden op donderdag 19 november 1868 in Zegveld (Ut). Anthonie werd 49 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Anthonie en Kornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Nicolaas Compier is geboren op vrijdag 10 december 1847 in Zegveld (Ut).

Nicolaas trouwt op zaterdag 26 februari 1870 in Woerden (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Clasina Kronenburg, dochter van Paulus Kronenburg en Maria Elisabeth Pijnne. Clasina is geboren op maandag 31 januari 1842 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 4 oktober 1923 in Zegveld (Ut). Clasina werd 81 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

2  Arie Compier is geboren rond 1850 in Zegveld (Ut), is overleden op zondag 18 mei 1851 in Zegveld (Ut). Arie werd ongeveer 1 jaar.

VII-BA  Gerritje Galecop ook genaamd Gerarda, dochter van Gerrit Galecop en Joanna Stekelenburg (Jannetje) (VI-S), is geboren op maandag 27 juni 1825 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op woensdag 24 april 1901 in Loenen (Ut). Gerritje werd 75 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Gerritje trouwt op donderdag 2 november 1848 in Loenersloot (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Arnoldus de Reuver, zoon van Gerrit de Reuver en Gijsberta van den Berg. Arnoldus is geboren op zaterdag 8 maart 1823 in Loenen (Ut), is overleden op donderdag 4 september 1873 in Loenen (Ut). Arnoldus werd 50 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Van Arnoldus en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannetje de Reuver is geboren op donderdag 27 september 1855 in Loenen (Ut), zie VIII-BX.

2  Gerrit de Reuver is geboren op vrijdag 28 september 1855 in Loenen (Ut), zie VIII-BY.

3  Adrianus Arnoldus de Reuver is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Loenen (Ut), zie VIII-BZ.

4  Gijsberta de Reuver (Gijsje) is geboren op woensdag 22 oktober 1862 in Loenen (Ut), zie VIII-CA.

5  Gerritje de Reuver is geboren op dinsdag 13 september 1864 in Loenen (Ut), zie VIII-CB.

VII-BB  Cornelis Galecop, zoon van Gerrit Galecop en Joanna Stekelenburg (Jannetje) (VI-S), is geboren op dinsdag 9 september 1828 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 9 november 1906 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Cornelis werd 78 jaar en 2 maanden.

Cornelis trouwt op donderdag 8 februari 1855 in Ouder-Amstel (Nh) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Engeltje Kleijn, dochter van Jacob Kleijn en Elisabeth Raske. Engeltje is geboren rond 1832 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op donderdag 18 april 1901 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Engeltje werd ongeveer 69 jaar.

Van Cornelis en Engeltje zijn zestien kinderen bekend:

1  Jannetje Galekop is geboren op vrijdag 20 april 1855 in Loenersloot (Ut), zie VIII-CC.

2  Gerardus Galekop is geboren op zaterdag 2 augustus 1856 in Loenersloot (Ut), is overleden op woensdag 5 november 1856 in Loenersloot (Ut). Gerardus werd 3 maanden en 3 dagen.

3  Gerarda Galekop is geboren op zondag 18 oktober 1857 in Loenersloot (Ut), is overleden op maandag 10 mei 1858 in Loenersloot (Ut). Gerarda werd 6 maanden en 22 dagen.

4  Elisabeth Galekop is geboren op zondag 18 oktober 1857 in Loenersloot (Ut), is overleden op woensdag 21 april 1858 in Loenersloot (Ut). Elisabeth werd 6 maanden en 3 dagen.

5  Elisabeth Galecop is geboren op zaterdag 1 januari 1859 in Loenersloot (Ut).

Elisabeth trouwt op vrijdag 25 juli 1890 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Gerardus Buijs ook genaamd Gerrit, zoon van Cornelis Buijs en Gerrichje Miltenburg. Gerardus is geboren rond 1853 in Weesp (Nh).

6  Gerardus Galekop is geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Loenersloot (Ut), is overleden op donderdag 23 februari 1860 in Loenersloot (Ut). Gerardus werd 27 dagen.

7  Gerarda Galekop is geboren op donderdag 28 maart 1861 in Loenersloot (Ut), zie VIII-CD.

8  Jacoba Galekop is geboren op zaterdag 22 februari 1862 in Loenersloot (Ut), is overleden op maandag 19 mei 1862 in Loenersloot (Ut). Jacoba werd 2 maanden en 27 dagen.

9  Levenloos Kind Galekop is ter wereld gekomen op maandag 9 maart 1863 in Loenersloot (Ut).

10  Cornelis Galekop is geboren op maandag 1 augustus 1864 in Loenersloot (Ut), is overleden op zondag 18 juni 1865 in Loenersloot (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 17 dagen.

11  Gerardus Galekop is geboren op maandag 14 augustus 1865 in Loenersloot (Ut), zie VIII-CE.

12  Cornelis Galekop is geboren op vrijdag 22 februari 1867 in Loenersloot (Ut), is overleden op zondag 24 november 1940 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Cornelis werd 73 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

13  Neeltje Galekop is geboren op maandag 22 maart 1869 in Loenersloot (Ut), is overleden op vrijdag 23 juli 1869 in Loenersloot (Ut). Neeltje werd 4 maanden en 1 dag.

14  Jacobus Galekop is geboren op woensdag 16 maart 1870 in Loenersloot (Ut), zie VIII-CF.

15  Johannes Galekop is geboren op donderdag 8 juni 1871 in Loenersloot (Ut), is overleden op maandag 7 augustus 1871 in Loenersloot (Ut). Johannes werd 1 maand en 30 dagen.

16  Margaretha Galecop is geboren op zaterdag 6 juli 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 19 juli 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Margaretha werd 13 dagen.

VII-BC  Maria Stekelenburg, dochter van Joannes Stekelenburg (Jan) (VI-T) en Emerentiana Bijleveld (Emmigje), is geboren op maandag 23 september 1844 in Woerden (Ut), is overleden op woensdag 26 juni 1872 in Woerden (Ut). Maria werd 27 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 21 november 1868 in Woerden (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit van Buuren, zoon van Johannes van Buuren en Anna van Schaik. Gerrit is geboren op zaterdag 1 februari 1840 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op zondag 2 april 1882 in Rietveld (Ut). Gerrit werd 42 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Gerrit was later gehuwd (2) met Maria de Lange.

Van Gerrit en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes van Buuren is geboren op vrijdag 30 april 1869 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 15 maart 1936 in Oudewater (Ut). Johannes werd 66 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

2  Emma van Buuren is geboren op dinsdag 15 november 1870 in Woerden (Ut).

3  Anna van Buuren is geboren op vrijdag 7 juni 1872 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 11 juli 1872 in Woerden (Ut). Anna werd 1 maand en 4 dagen.

VII-BD  Johannes van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), is geboren op donderdag 12 juni 1828 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 25 mei 1903 in Rietveld (Ut). Johannes werd 74 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 8 september 1854 in Linschoten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jannigje van der Lee ook genaamd Johanna, dochter van Cornelis van der Lee en Johanna de Ruwe. Jannigje is geboren op zaterdag 29 augustus 1829 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 12 mei 1914 in Rietveld (Ut). Jannigje werd 84 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Van Johannes en Jannigje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia van Kampen is geboren op dinsdag 18 december 1855 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 8 februari 1856 in Linschoten (Ut). Cornelia werd 1 maand en 21 dagen.

2  Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 12 december 1857 in Linschoten (Ut), zie VIII-CG.

3  Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 4 april 1862 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 5 oktober 1862 in Linschoten (Ut). Johanna werd 6 maanden en 1 dag.

VII-BE  Dirk van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), is geboren op woensdag 4 april 1832 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 19 augustus 1909 in Loenen (Ut). Dirk werd 77 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 13 oktober 1854 in Zegveld (Ut) op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Marijtje Balvert, dochter van Cornelis den Balfer en Johanna De Lange. Marijtje is geboren op zondag 25 november 1832 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 4 oktober 1873 in Linschoten (Ut). Marijtje werd 40 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Van Dirk en Marijtje zijn tien kinderen bekend:

1  Niesje van Kampen is geboren op donderdag 1 februari 1855 in Achttienhoven (Ut), zie VIII-CH.

2  Johanna van Kampen is geboren rond 1857, is overleden op donderdag 23 juni 1859 in Linschoten (Ut). Johanna werd ongeveer 2 jaar.

3  Cornelia van Kampen is geboren op woensdag 27 januari 1858 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-CI.

4  Johanna van Kampen is geboren op donderdag 8 december 1859 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 9 mei 1860 in Linschoten (Ut). Johanna werd 5 maanden en 1 dag.

5  Johanna van Kampen is geboren op zondag 6 april 1862 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 7 juni 1863 in Linschoten (Ut). Johanna werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

6  Johannes van Kampen is geboren op donderdag 21 januari 1864 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 2 februari 1864 in Linschoten (Ut). Johannes werd 12 dagen.

7  Johanna van Kampen is geboren op woensdag 5 april 1865 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 1 juli 1865 in Linschoten (Ut). Johanna werd 2 maanden en 26 dagen.

8  Dirkje van Kampen is geboren op woensdag 23 oktober 1867 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 25 januari 1868 in Linschoten (Ut). Dirkje werd 3 maanden en 2 dagen.

9  Marina van Kampen is geboren op maandag 26 juli 1869 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 6 september 1869 in Linschoten (Ut). Marina werd 1 maand en 11 dagen.

10  Cornelis van Kampen is geboren op donderdag 3 oktober 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 19 december 1873 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 1 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 22 november 1878 in Hekendorp (Ut) op 46-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Johanna van Zandwijk, dochter van Gerrit van Zandwijk en Adriana van der Beek. Johanna is geboren op donderdag 28 januari 1841 in Montfoort (Ut).

Van Dirk en Johanna is een kind bekend:

11  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op vrijdag 21 november 1884 in Watergraafsmeer (Nh).

VII-BF  Cornelis van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), is geboren op dinsdag 7 oktober 1834 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 4 mei 1897 in Abcoude Proostdij (Ut). Cornelis werd 62 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Cornelis trouwt op maandag 19 juni 1865 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 30-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Geertruij Maria Blom, dochter van Hendrik Blom en Cornelia de Jong. Geertruij is geboren op woensdag 5 februari 1834 in Wilnis (Ut), is overleden voor vrijdag 13 september 1867. Geertruij werd hoogstens 33 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 13 september 1867 in Abcoude Proostdij (Ut) op 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Helena Smathoven, dochter van Johannes Smathoven en Maria de Dood. Helena is geboren op donderdag 12 januari 1837 in Abcoude Proostdij (Ut).

Van Cornelis en Helena zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes van Kampen is geboren op maandag 20 juli 1868 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op maandag 8 augustus 1921 in Uithoorn (Nh). Johannes werd 53 jaar en 19 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 22 juni 1910 in Ouder-Amstel (Nh) op 41-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Cornelia Antonia Steen, dochter van Hendrikus Steen en Geertruida Tijssen. Cornelia is geboren rond 1880 in Ouder-Amstel (Nh).

2  Matje van Kampen is geboren op vrijdag 1 december 1871 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 10 januari 1872 in Abcoude Proostdij (Ut). Matje werd 1 maand en 9 dagen.

3  Maria Cornelia van Kampen is geboren op dinsdag 24 december 1872 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 26 januari 1873 in Abcoude Proostdij (Ut). Maria werd 1 maand en 2 dagen.

4  Cornelia Maria van Kampen is geboren op woensdag 18 maart 1874 in Abcoude Proostdij (Ut), zie VIII-CJ.

5  Maria Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 5 januari 1877 in Abcoude Proostdij (Ut).

Maria trouwt op vrijdag 13 november 1903 in Abcoude Proostdij (Ut) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Hendrik Steen, zoon van Hendrikus Steen en Geertruida Tijssen. Hendrik is geboren rond 1872 in Ouder-Amstel (Nh).

VII-BG  Dirkje van Kampen, dochter van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), is geboren op zondag 14 januari 1838 in Linschoten (Ut).

Dirkje trouwt op vrijdag 12 september 1873 in Abcoude Proostdij (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Bartholomeus Jansen, zoon van Volquerus Jansen en Maria Ockerman. Bartholomeus is geboren rond 1841 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 31 oktober 1899 in Ouder-Amstel (Nh). Bartholomeus werd ongeveer 58 jaar.

Bartholomeus was eerder gehuwd (1) met Christina Koster.

Van Bartholomeus en Dirkje is een kind bekend:

1  Cornelis Volquerus Johannes Jansen is geboren rond 1875 in Ouder-Amstel (Nh), zie VIII-CK.

VII-BH  Gerrit van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), boerenarbeider, is geboren op donderdag 18 juni 1840 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 2 november 1915 in Woerden (Ut). Gerrit werd 75 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 18 november 1864 in Linschoten (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia van Geffen, dochter van Cornelis van Geffen en Annigje van den Haaven. Cornelia is geboren op donderdag 7 april 1842 in Hagestein (Ut), is overleden op zondag 23 oktober 1921 in Woerden (Ut). Cornelia werd 79 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Gerrit en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelis van Kampen is geboren op zaterdag 9 september 1865 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 16 december 1946 in Berkel en Rodenrijs (Zh). Cornelis werd 81 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 2 oktober 1907 in Rotterdam (Zh) op 42-jarige leeftijd met de 41-jarige Pieternella Adriana van Baardwijk, dochter van Pieter van Baardwijk en Catharina Johanna Geraets. Pieternella is geboren op vrijdag 28 september 1866 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 28 oktober 1933 in Rotterdam (Zh). Pieternella werd 67 jaar en 1 maand.

2  Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 7 december 1866 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 3 juni 1867 in Linschoten (Ut). Johanna werd 5 maanden en 27 dagen.

3  Cornelis Willem van Kampen is geboren op dinsdag 17 maart 1868 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 14 augustus 1918 in Woerden (Ut). Cornelis werd 50 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

4  Jan van Kampen is geboren op zondag 3 oktober 1869 in Linschoten (Ut), zie VIII-CL.

5  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zondag 7 januari 1872 in Linschoten (Ut).

6  Johanna van Kampen is geboren op woensdag 4 december 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 27 november 1931 in Woerden (Ut). Johanna werd 58 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

7  Niesje van Kampen is geboren op zondag 22 november 1874 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 27 maart 1910 in Montfoort (Ut). Niesje werd 35 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Niesje trouwt op vrijdag 29 januari 1904 in Montfoort (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Reinerus Vermeulen, zoon van Wilhelmus Vermeulen en Johanna van Vegten. Johannes is geboren op zondag 28 januari 1872 in Montfoort (Ut).

8  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zondag 10 december 1876 in Linschoten (Ut).

9  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zondag 21 oktober 1877 in Linschoten (Ut).

10  Dorothea van Kampen is geboren op zondag 20 februari 1881 in Linschoten (Ut), zie VIII-CM.

11  Theodorus van Kampen is geboren op vrijdag 23 februari 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 11 september 1883 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 6 maanden en 19 dagen.

VII-BI  Johannes van Kampen, zoon van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), is geboren op dinsdag 14 maart 1843 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 23 februari 1922 in Woerden (Ut). Johannes werd 78 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 9 november 1866 in Linschoten (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Teuntje Boekraad, dochter van Zeeger Boekraad en Adriana Krooijmans. Teuntje is geboren op zaterdag 15 juli 1837 in Cabauw (Ut), is overleden op zaterdag 13 juli 1912 in Linschoten (Ut). Teuntje werd 74 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Teuntje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis van Kampen is geboren op vrijdag 14 februari 1868 in Linschoten (Ut), zie VIII-CN.

2  Petrus Adrianus van Kampen is geboren rond 1869 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 9 juni 1873 in Linschoten (Ut). Petrus werd ongeveer 4 jaar.

3  Petrus Johannes van Kampen is geboren op donderdag 14 oktober 1869 in Linschoten (Ut).

4  Jan van Kampen is geboren op zaterdag 27 januari 1872 in Linschoten (Ut), zie VIII-CO.

5  Adrianus Pieter van Kampen is geboren op vrijdag 6 februari 1874 in Linschoten (Ut), zie VIII-CP.

6  Adriana van Kampen is geboren op maandag 31 juli 1876 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 9 februari 1946 in Woerden (Ut). Adriana werd 69 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Adriana trouwt op vrijdag 8 mei 1908 in Linschoten (Ut) op 31-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Antonius Moes, zoon van Lodewijk Georg Moes en Catharina Aletta van der Ster. Antonius is geboren op zaterdag 13 februari 1869 in Woerden (Ut), is overleden op zaterdag 29 juli 1911 in Woerden (Ut). Antonius werd 42 jaar, 5 maanden en 16 dagen. Adriana trouwt op donderdag 21 november 1918 in Woerden (Ut) op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 42-jarige Adriaan Johannes Schoonderwoerd, zoon van Klaas Schoonderwoerd en Johanna Maria Timmer. Adriaan is geboren rond 1876 in Muiden (Nh).

7  Agnes van Kampen is geboren op vrijdag 7 september 1877 in Linschoten (Ut), zie VIII-CQ.

8  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op vrijdag 6 september 1878 in Linschoten (Ut).

9  Nicolaas van Kampen is geboren op maandag 21 juli 1879 in Linschoten (Ut).

Nicolaas trouwt op vrijdag 1 april 1910 in Reeuwijk (Zh) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Plomp, dochter van Cornelis Plomp en Antje Blom. Elisabeth is geboren op maandag 20 augustus 1888 in Reeuwijk (Zh).

10  Jozina van Kampen is geboren op maandag 6 september 1880 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 1 maart 1881 in Linschoten (Ut). Jozina werd 5 maanden en 23 dagen.

VII-BJ  Adriana van Kampen, dochter van Cornelis van Kampen en Agnes Stekelenburg (Niesje) (VI-U), is geboren op dinsdag 2 juli 1844 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 15 mei 1914 in Linschoten (Ut). Adriana werd 69 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Adriana trouwt op maandag 13 november 1865 in Linschoten (Ut) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hendrik van Eck, zoon van Pieter van Eck en Dina van Dijk. Hendrik is geboren rond 1842 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 15 december 1906 in Linschoten (Ut). Hendrik werd ongeveer 64 jaar.

Van Hendrik en Adriana zijn twaalf kinderen bekend:

1  Pieter van Eck is geboren op zondag 6 mei 1866 in Linschoten (Ut), zie VIII-CR.

2  Agnis van Eck is geboren op donderdag 30 januari 1868 in Linschoten (Ut), zie VIII-CS.

3  Cornelis van Eck is geboren op dinsdag 14 september 1869 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 12 februari 1931 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 61 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

4  Dina van Eck is geboren op zondag 18 december 1870 in Linschoten (Ut), zie VIII-CT.

5  Hendrik van Eck is geboren op zondag 9 februari 1873 in Linschoten (Ut), zie VIII-CU.

6  Johanna van Eck is geboren op maandag 5 juli 1875 in Linschoten (Ut).

7  Johannes van Eck is geboren op dinsdag 17 december 1878 in Linschoten (Ut), zie VIII-CV.

8  Cornelis van Eck is geboren op zondag 20 juni 1880 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 10 april 1898 in Linschoten (Ut). Cornelis werd 17 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

9  Theodorus van Eck is geboren op dinsdag 22 november 1881 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 26 april 1884 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 2 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

10  Elizabeth van Eck is geboren op donderdag 5 april 1883 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 10 februari 1884 in Linschoten (Ut). Elizabeth werd 10 maanden en 5 dagen.

11  Theodorus van Eck is geboren op zondag 12 oktober 1884 in Linschoten (Ut), is ongehuwd overleden op dinsdag 24 november 1908 in Linschoten (Ut). Theodorus werd 24 jaar, 1 maand en 12 dagen.

12  Elisabeth Lijsje van Eck is geboren op donderdag 9 december 1886 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 20 mei 1888 in Linschoten (Ut). Elisabeth werd 1 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

VII-BK  Maria Cornelia Vendrik, dochter van Arie Vendrik (VI-W) en Maria Langendijk, is geboren op dinsdag 28 oktober 1823 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 11 juli 1904 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 80 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op zaterdag 26 juli 1851 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Smaling, zoon van Pieter Smaling en Maria van Melsen. Hendrik is geboren op donderdag 16 augustus 1821 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 19 april 1873 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Hendrik werd 51 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Hendrik en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Adrianus Smaling is geboren op maandag 5 januari 1852 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

2  Maria Cornelia Smaling is geboren op dinsdag 12 september 1854 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 2 oktober 1872 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 18 jaar en 20 dagen.

3  Peter Smaling is geboren op dinsdag 25 augustus 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

4  Levenloos kind Smaling is ter wereld gekomen op maandag 24 januari 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

5  Arie Smaling is geboren op vrijdag 2 november 1860 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Johannes Smaling is geboren op dinsdag 25 augustus 1863 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 29 maart 1869 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johannes werd 5 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

7  Elizabeth Susanna Smaling is geboren op vrijdag 27 november 1868 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 14 april 1948 in De Bilt (Ut). Elizabeth werd 79 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

VII-BL  Adrianus Vendrik, zoon van Arie Vendrik (VI-W) en Maria Langendijk, is geboren op maandag 20 maart 1826 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 5 december 1870 in Nieuwer-Amstel (Nh). Adrianus werd 44 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 9 juli 1857 in Aalsmeer (Nh) op 31-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Bernandina Maria Tholen ook genaamd Tolen, dochter van Gerrit Tholen en Grietje Piet. Bernandina is geboren op donderdag 24 september 1829 in Aalsmeer (Nh), is overleden voor woensdag 23 oktober 1867. Bernandina werd hoogstens 38 jaar en 29 dagen.

Van Adrianus en Bernandina is een kind bekend:

1  Gerarda Vendrik is geboren rond 1866 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie VIII-CW.

Adrianus trouwt op woensdag 23 oktober 1867 in Nieuwer-Amstel (Nh) op 41-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Jansje van Hooven. Jansje is geboren op donderdag 14 maart 1822 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op maandag 27 december 1880 in Nieuwer-Amstel (Nh). Jansje werd 58 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Jansje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Agtersloot.

VII-BM  Cornelia Vendrik, dochter van Arie Vendrik (VI-W) en Maria Langendijk, is geboren op zondag 12 oktober 1828 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 2 oktober 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Cornelia werd 30 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 9 september 1858 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan de Kruijf, zoon van Jan de Kruijff en Geertruida Oremus. Jan is geboren op vrijdag 23 januari 1835 in Breukelen-St.Pieters (Ut), is overleden op dinsdag 22 december 1914 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jan werd 79 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind de Kruijf is ter wereld gekomen op dinsdag 27 september 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

VII-BN  Johannes Vendrik, zoon van Arie Vendrik (VI-W) en Maria Langendijk, is geboren op dinsdag 23 augustus 1831 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 4 februari 1858 in Ouder-Amstel (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Maria Hilhorst, dochter van Hannes Hilhorst en Maria Jans Schultins. Anna is geboren op dinsdag 10 april 1832 in Eemnes (Ut).

Van Johannes en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Vendrik is geboren rond 1859 in Ouder-Amstel (Nh), zie VIII-CX.

2  Johanna Vendrik is geboren rond april 1861 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op vrijdag 20 december 1861 in Ouder-Amstel (Nh). Johanna werd ongeveer 8 maanden.

3  Johannes Vendrik is geboren op dinsdag 20 oktober 1863 in Amsterdam (Nh), zie VIII-CY.

4  Cornelia Petronella Vendrik is geboren rond 1874 in Amsterdam (Nh).

Cornelia trouwt op woensdag 27 augustus 1902 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Johannes Franciscus Hendricus Clement, zoon van Cornelis Clement en Anna Maria Elizabet Jansen. Johannes, buffetknecht, is geboren rond 1874 in Amsterdam (Nh).

VII-BO  Catharina van der Lee, dochter van Huijbert van der Lee en Johanna Griffioen (Antje) (VI-Y), is geboren op dinsdag 27 september 1831 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op woensdag 27 december 1882 in Veldhuizen (Ut). Catharina werd 51 jaar en 3 maanden.

Catharina trouwt op maandag 31 augustus 1863 in Kamerik (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Gijsbertus Blom, zoon van Willem Blom en Johanna Verhoef (Janna). Gijsbertus is geboren op zaterdag 12 september 1835 in Zegveld (Ut), is overleden op woensdag 30 maart 1910 in Veldhuizen (Ut). Gijsbertus werd 74 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Gijsbertus was later gehuwd (2) met Gerrigje Vernooij.

Van Gijsbertus en Catharina zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Geertruida Blom is geboren op zondag 11 oktober 1868 in Veldhuizen (Ut), zie VIII-CZ.

2  Johanna Blom is geboren op maandag 20 juni 1870 in Veldhuizen (Ut), is overleden op woensdag 4 augustus 1937 in Utrecht (Ut). Johanna werd 67 jaar, 1 maand en 15 dagen.

VII-BP  Adrianus van der Lee, zoon van Huijbert van der Lee en Johanna Griffioen (Antje) (VI-Y), bouwman en veehouder, is geboren op donderdag 31 juli 1834 in Kamerik-Mijzijde (Ut), is overleden op dinsdag 15 februari 1898 in Kamerik (Ut). Adrianus werd 63 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Adrianus trouwt op maandag 31 augustus 1863 in Kamerik (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertrui de Ruwe, dochter van Jan de Ruwe en Teuntje Broere. Geertrui is geboren op zaterdag 26 november 1836 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op maandag 26 december 1921 in Kamerik (Ut). Geertrui werd 85 jaar en 1 maand.

Van Adrianus en Geertrui zijn zestien kinderen bekend:

1  Huibert van der Lee is geboren op zaterdag 11 juni 1864 in Kamerik (Ut), is overleden op woensdag 10 januari 1940 in Linschoten (Ut). Huibert werd 75 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Huibert trouwt op donderdag 4 november 1915 in Kamerik (Ut) op 51-jarige leeftijd met de 44-jarige Adriana Maria van Angeren, dochter van Johannes Cornelis van Angeren en Cornelia Kooijman (Neeltje). Adriana is geboren op zondag 27 augustus 1871 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 25 juli 1943 in Montfoort (Ut). Adriana werd 71 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

2  Anthonia van der Lee is geboren op vrijdag 11 augustus 1865 in Kamerik (Ut), is overleden op dinsdag 25 oktober 1927 in Willeskop (Ut). Anthonia werd 62 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Anthonia trouwt op donderdag 14 november 1907 in Kamerik (Ut) op 42-jarige leeftijd met de 47-jarige Gijsbertus van den Hoogen, zoon van Arie van den Hoogen en Marrigje Kasbergen. Gijsbertus is geboren op vrijdag 31 augustus 1860 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 22 februari 1941 in Oudewater (Ut). Gijsbertus werd 80 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

3  Geertje van der Lee is geboren op vrijdag 24 augustus 1866 in Kamerik (Ut), is overleden op maandag 20 december 1937 in Hazerswoude (Zh). Geertje werd 71 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Geertje trouwt op donderdag 2 mei 1907 in Kamerik (Ut) op 40-jarige leeftijd met de 53-jarige Leendert Boere, zoon van Jacob Boere en Annigje Oorschot. Leendert is geboren op maandag 28 november 1853 in Hoenkoop (Ut), is overleden op woensdag 16 mei 1928 in Hazerswoude (Zh). Leendert werd 74 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Leendert was eerder gehuwd (1) met Ingje Kompeer.

4  Jan van der Lee is geboren op vrijdag 13 september 1867 in Kamerik (Ut), zie VIII-DA.

5  Gijsbertus van der Lee is geboren op donderdag 23 juli 1868 in Kamerik (Ut), is ongehuwd overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Kamerik (Ut). Gijsbertus werd 31 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

6  Johanna van der Lee is geboren op zaterdag 16 oktober 1869 in Kamerik (Ut).

7  Johannes van der Lee is geboren op vrijdag 23 december 1870 in Kamerik (Ut), is overleden op maandag 4 maart 1872 in Kamerik (Ut). Johannes werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

8  Adriana van der Lee is geboren op vrijdag 9 februari 1872 in Kamerik (Ut).

Adriana trouwt op vrijdag 20 oktober 1911 in Boskoop (Zh) op 39-jarige leeftijd met de 39-jarige Cornelis Vermeulen, zoon van Franciscus Vermeulen en Anna van der Poel. Cornelis is geboren op woensdag 3 april 1872 in Hazerswoude (Zh).

9  Johannes van der Lee is geboren op zaterdag 18 januari 1873 in Kamerik (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 12 februari 1931 in Kamerik (Ut). Johannes werd 58 jaar en 25 dagen.

10  Catharina van der Lee is geboren op donderdag 5 februari 1874 in Kamerik (Ut), is overleden op woensdag 11 februari 1874 in Kamerik (Ut). Catharina werd 6 dagen.

11  Antonius van der Lee is geboren op zaterdag 30 januari 1875 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 22 juni 1884 in Kamerik (Ut). Antonius werd 9 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

12  Pieter van der Lee is geboren op dinsdag 8 februari 1876 in Kamerik (Ut), is overleden op zondag 10 december 1876 in Kamerik (Ut). Pieter werd 10 maanden en 2 dagen.

13  Engeltje van der Lee is geboren op vrijdag 6 juli 1877 in Kamerik (Ut), zie VIII-DB.

14  Kaatje van der Lee is geboren op vrijdag 18 oktober 1878 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 24 september 1938 in Woerden (Ut). Kaatje werd 59 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

15  Antonia Maria van der Lee is geboren op dinsdag 10 februari 1880 in Kamerik (Ut), is overleden op woensdag 25 augustus 1897 in Kamerik (Ut). Antonia werd 17 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

16  Pieter van der Lee is geboren op zondag 18 september 1881 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 19 juni 1886 in Kamerik (Ut). Pieter werd 4 jaar, 9 maanden en 1 dag.

VII-BQ  Aaltje van Rooijen, dochter van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-Z), is geboren op vrijdag 7 april 1826 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 9 oktober 1864 in Bodegraven (Zh). Aaltje werd 38 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Aaltje trouwt op vrijdag 22 augustus 1851 in Bodegraven (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Hendrik van Dijk, zoon van Antje van Dijk. Johannes is geboren op dinsdag 22 februari 1825 in Dordrecht (Zh).

Van Johannes en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Maria van Dijk is geboren op woensdag 8 september 1852 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 19 februari 1856 in Bodegraven (Zh). Cornelia werd 3 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

2  Johannes Hendrikus van Dijk is geboren op donderdag 24 november 1853 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 27 januari 1854 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 2 maanden en 3 dagen.

3  Bastiaan van Dijk is geboren op donderdag 1 maart 1855 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 16 juli 1855 in Bodegraven (Zh). Bastiaan werd 4 maanden en 15 dagen.

4  Cornelis Johannes van Dijk is geboren op vrijdag 5 september 1856 in Bodegraven (Zh), zie VIII-DC.

5  Bastiaan van Dijk is geboren op maandag 25 oktober 1858 in Bodegraven (Zh), zie VIII-DD.

6  Theodorus van Dijk is geboren op donderdag 31 januari 1861 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 6 februari 1861 in Bodegraven (Zh). Theodorus werd 6 dagen.

7  Johannes van Dijk is geboren op donderdag 31 januari 1861 in Bodegraven (Zh), is overleden op woensdag 6 februari 1861 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 6 dagen.

8  Johannes Hendrikus van Dijk is geboren op donderdag 30 januari 1862 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 7 juli 1862 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 5 maanden en 7 dagen.

9  Levenloos kind van Dijk is ter wereld gekomen op dinsdag 28 juli 1863 in Bodegraven (Zh).

10  Levenloos kind van Dijk is ter wereld gekomen op zaterdag 10 september 1864.

VII-BR  Gijsje van Rooijen, dochter van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-Z), is geboren op dinsdag 21 mei 1833 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 18 februari 1910 in Bodegraven (Zh). Gijsje werd 76 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Gijsje trouwt op vrijdag 10 mei 1861 in Bodegraven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Groenendijk, zoon van Teunis Groenendijk en Engel Blom. Jan is geboren op woensdag 2 juli 1828 in Zegveld (Ut), is overleden op zaterdag 10 februari 1894 in Bodegraven (Zh). Jan werd 65 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Van Jan en Gijsje zijn tien kinderen bekend:

1  Anthonius Groenendijk (Teunis) is geboren op zondag 2 maart 1862 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 18 juli 1880 in Bodegraven (Zh). Teunis werd 18 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

2  Johanna Groenendijk is geboren op donderdag 17 december 1863 in Bodegraven (Zh).

3  Johannes Martinus Groenendijk is geboren op zondag 26 maart 1865 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 21 april 1865 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 26 dagen.

4  Alida Groenendijk is geboren op woensdag 31 oktober 1866 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 11 juni 1867 in Bodegraven (Zh). Alida werd 7 maanden en 11 dagen.

5  Johannes Martinus Groenendijk is geboren op donderdag 19 maart 1868 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 1 maart 1872 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 3 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

6  Levenloos kind Groenendijk is ter wereld gekomen op maandag 14 februari 1870 in Bodegraven (Zh).

7  Levenloos kind Groenendijk is ter wereld gekomen op dinsdag 2 mei 1871 in Bodegraven (Zh).

8  Levenloos kind Groenendijk is ter wereld gekomen op woensdag 8 mei 1872 in Bodegraven (Zh).

9  Engeltje Groenendijk is geboren op vrijdag 27 juni 1873 in Bodegraven (Zh), zie VIII-DE.

10  Dirkje Groenendijk is geboren op maandag 9 december 1878 in Bodegraven (Zh), is overleden op dinsdag 14 oktober 1952 in Alphen aan den Rijn (Zh). Dirkje werd 73 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Dirkje trouwt op vrijdag 15 november 1901 in Bodegraven (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Arnoldus Sluis, zoon van Antonius Sluis en Juliana Frederika Donker. Arnoldus is geboren op donderdag 24 januari 1878 in Mijdrecht (Ut), is overleden op dinsdag 28 mei 1946 in Leiden (Zh). Arnoldus werd 68 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

VII-BS  Geertruida van Rooijen (Geertje), dochter van Johannes Martinus van Rooijen (Hannes) en Dirkje Griffioen (VI-Z), is geboren op maandag 13 september 1841 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 19 oktober 1913 in Zwammerdam (Zh). Geertje werd 72 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 7 januari 1865 in Bodegraven (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Anthonie Weerdenburg, zoon van Aart Weerdenburg en Teuntje Welleman. Anthonie is geboren op zondag 10 juli 1836 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 11 juli 1915 in Zwammerdam (Zh). Anthonie werd 79 jaar en 1 dag.

Van Anthonie en Geertje zijn tien kinderen bekend:

1  Levenloos kind Weerdenburg is ter wereld gekomen op dinsdag 12 februari 1867 in Zwammerdam (Zh).

2  Arie Weerdenburg is geboren op dinsdag 12 februari 1867 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 15 februari 1867 in Zwammerdam (Zh). Arie werd 3 dagen.

3  Alida Weerdenburg is geboren op woensdag 11 november 1868 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 11 augustus 1878 in Zwammerdam (Zh). Alida werd 9 jaar en 9 maanden.

4  Johanna Weerdenburg is geboren op maandag 3 oktober 1870 in Zwammerdam (Zh), is overleden voor donderdag 16 januari 1873. Johanna werd hoogstens 2 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

5  Johanna Weerdenburg is geboren op donderdag 16 januari 1873 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 1 september 1878 in Zwammerdam (Zh). Johanna werd 5 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

6  Arie Weerdenburg is geboren op woensdag 12 mei 1875 in Zwammerdam (Zh), zie VIII-DF.

7  Theodora Weerdenburg is geboren op zaterdag 31 maart 1877 in Zwammerdam (Zh).

8  Alida Johanna Weerdenburg is geboren op donderdag 3 april 1879 in Zwammerdam (Zh), is overleden op maandag 29 oktober 1883 in Zwammerdam (Zh). Alida werd 4 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

9  Antonia Johanna Weerdenburg is geboren op maandag 3 januari 1881 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 21 juli 1885 in Zwammerdam (Zh). Antonia werd 4 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

10  Johannes Weerdenburg is geboren op zaterdag 28 oktober 1882 in Zwammerdam (Zh), is overleden op maandag 5 november 1883 in Zwammerdam (Zh). Johannes werd 1 jaar en 8 dagen.

VII-BT  Arie Vermeij, zoon van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AB), is geboren op maandag 11 september 1826 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 17 december 1892 in Harmelen (Ut). Arie werd 66 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Arie trouwt op woensdag 4 mei 1853 in Utrecht (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Ida Galicotten ook genaamd Galiciotti, dochter van Johannes Andreas Gallicciotti en Johanna van Zeijl. Ida is geboren op zondag 23 december 1821 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 14 februari 1900 in Harmelen (Ut). Ida werd 78 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Van Arie en Ida zijn zes kinderen bekend:

1  Agnes Cornelia Vermeij is geboren op donderdag 23 maart 1854 in Harmelen (Ut), zie VIII-DG.

2  Maria Johanna Vermeij is geboren op donderdag 7 juni 1855 in Harmelen (Ut).

3  Johannes Andreas Vermeij is geboren op dinsdag 28 april 1857 in Harmelen (Ut).

4  Johannes Bernardus Vermeij is geboren op dinsdag 21 juni 1859 in Harmelen (Ut), zie VIII-DH.

5  Johanna Maria Vermeij is geboren op dinsdag 11 juni 1861 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 27 september 1861 in Harmelen (Ut). Johanna werd 3 maanden en 16 dagen.

6  Alida Vermeij is geboren op woensdag 11 maart 1863 in Harmelen (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 22 januari 1891 in Harmelen (Ut). Alida werd 27 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

VII-BU  Adrianus Vermeij, zoon van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AB), is geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 30 september 1892 in Wijk bij Duurstede (Ut). Adrianus werd 61 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 31 oktober 1862 in Werkhoven (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelia de Bie, dochter van Cornelis de Bie en Theodora Scherpenzeel. Cornelia is geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Werkhoven (Ut), is overleden op donderdag 27 december 1906 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia werd 72 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Adrianus en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Agnes Vermeij is geboren op zaterdag 13 februari 1864 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 18 mei 1925 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia werd 61 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

2  Cornelia Theodorus Vermeij is geboren op zaterdag 23 september 1865 in Wijk bij Duurstede (Ut), zie VIII-DI.

3  Adriana Johanna Vermeij is geboren op zaterdag 22 juni 1867 in Wijk bij Duurstede (Ut), zie VIII-DJ.

4  Adriana Theodora Vermeij is geboren op maandag 20 september 1869 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op zaterdag 1 mei 1920 in Wijk bij Duurstede (Ut). Adriana werd 50 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

5  Agnes Vermeij is geboren op vrijdag 8 december 1871 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op dinsdag 6 april 1926 in Wijk bij Duurstede (Ut). Agnes werd 54 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

6  Cornelis Adrianus Vermeij is geboren op maandag 12 april 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op maandag 26 december 1938 in Utrecht (Ut). Cornelis werd 63 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 29 mei 1908 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Everdina Johanna Koppers, dochter van Pieter Anthonij Koppers en Bartje Hoefsloot. Everdina is geboren op zondag 9 november 1884 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

VII-BV  Bernardus Vermeij, zoon van Jan Vermeij en Cornelia Spaan (VI-AB), is geboren op dinsdag 9 oktober 1838 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 2 maart 1905 in Woerden (Ut). Bernardus werd 66 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Bernardus trouwt op woensdag 14 augustus 1867 in Utrecht (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Anna van Eijk, dochter van Lambertus van Eijk en Rijna Tesseling. Adriana is geboren op woensdag 6 oktober 1841 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 17 april 1895 in Woerden (Ut). Adriana werd 53 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Bernardus en Adriana zijn zes kinderen bekend:

1  Cornelia Agnes Vermeij is geboren op dinsdag 1 maart 1870 in Utrecht (Ut).

Cornelia trouwt op woensdag 18 februari 1903 in Utrecht (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Hermanus van Staa, zoon van Hermanus van Staa en Huberta Leerintveld. Hermanus, ambtenaar, is geboren op zondag 3 januari 1875 in Vianen (Ut), is overleden op zaterdag 13 juli 1940 in Utrecht (Ut). Hermanus werd 65 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

2  Reina Anna Vermeij is geboren rond 1872 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 3 maart 1931 in Woerden (Ut). Reina werd ongeveer 59 jaar.

Reina trouwt op woensdag 3 juni 1908 in Woerden (Ut) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit Achterberg, zoon van Johannes Achterberg en Maria Kemmerling. Gerrit is geboren op vrijdag 4 november 1870 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 26 juni 1913 in Utrecht (Ut). Gerrit werd 42 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

3  Johanna Agnes Vermeij is geboren op dinsdag 26 mei 1874 in Utrecht (Ut), zie VIII-DK.

4  Johannes Vermeij is geboren op maandag 26 februari 1877 in Woerden (Ut).

Johannes trouwt op woensdag 11 januari 1905 in Schoonhoven (Zh) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Margaretha Christina van den Bergh, dochter van Johannes van den Bergh en Maria de Lange. Margaretha is geboren op zondag 25 februari 1877 in Schoonhoven (Zh).

5  Lambertus Vermeij is geboren op vrijdag 4 juli 1879 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 30 december 1879 in Woerden (Ut). Lambertus werd 5 maanden en 26 dagen.

6  Lambertus Vermeij is geboren op woensdag 19 januari 1881 in Woerden (Ut), is overleden op donderdag 5 juli 1906 in Woerden (Ut). Lambertus werd 25 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

VII-BW  Helena Vendrig (Lena), dochter van Cornelis Vendrig (VI-AD) en Cornelia Schutter (Neeltje), is geboren op vrijdag 6 januari 1826 in Teckop (Ut), is overleden op vrijdag 29 maart 1912 in Nieuwkoop (Zh). Lena werd 86 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Lena trouwt op vrijdag 20 november 1857 in Nieuwkoop (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Willem van der Meer, zoon van Cornelis van der Meer en Emmigje Verhoef. Willem is geboren op zondag 1 juni 1828 in Achttienhoven (Ut of Zh).

Van Willem en Lena zijn drie kinderen bekend:

1  Emerentiana van der Meer is geboren op maandag 11 oktober 1858 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-DL.

2  Cornelis van der Meer is geboren op woensdag 13 februari 1861 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-DM.

3  Jacob van der Meer is geboren rond 1865 in Nieuwkoop (Zh), zie VIII-DN.

VII-BX  Dirk van Dijk, zoon van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AE), is geboren op woensdag 1 december 1830 in Snelrewaard (Ut), is overleden op donderdag 17 januari 1889 in Willeskop (Ut). Dirk werd 58 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Dirk trouwt op woensdag 19 november 1856 in Linschoten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Benschop, dochter van Maria Benschop. Maria is geboren op zaterdag 26 januari 1833 in Jutphaas (Ut), is overleden op vrijdag 30 januari 1885 in Willeskop (Ut). Maria werd 52 jaar en 4 dagen.

Van Dirk en Maria zijn vijftien kinderen bekend:

1  Louis van Dijk is geboren op maandag 25 januari 1858 in Willeskop (Ut), zie VIII-DO.

2  Maria van Dijk is geboren op zondag 6 februari 1859 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 1 september 1859 in Willeskop (Ut). Maria werd 6 maanden en 26 dagen.

3  Jan van Dijk is geboren rond 1860 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 27 november 1864 in Willeskop (Ut). Jan werd ongeveer 4 jaar.

4  Maria van Dijk is geboren op woensdag 15 februari 1860 in Willeskop (Ut), zie VIII-DP.

5  Marrigje van Dijk is geboren op maandag 4 maart 1861 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 3 december 1872 in Willeskop (Ut). Marrigje werd 11 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

6  Jan van Dijk is geboren op dinsdag 21 oktober 1862 in Willeskop (Ut).

7  Wijnand van Dijk, landarbeider, is geboren op zaterdag 19 maart 1864 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 19 oktober 1939 in Montfoort (Ut). Wijnand werd 75 jaar en 7 maanden.

Wijnand trouwt op vrijdag 4 januari 1901 in Linschoten (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 42-jarige Dirkje Hooft, dochter van Bart Hooft en Hendrika van Zuilen. Dirkje is geboren op vrijdag 3 december 1858 in Hoogland, is overleden op zaterdag 13 januari 1934 in Montfoort (Ut). Dirkje werd 75 jaar, 1 maand en 10 dagen.

8  Jan van Dijk is geboren op donderdag 22 juni 1865 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 31 januari 1867 in Willeskop (Ut). Jan werd 1 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

9  Theodorus van Dijk is geboren op maandag 16 juli 1866 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 22 oktober 1866 in Willeskop (Ut). Theodorus werd 3 maanden en 6 dagen.

10  Jan van Dijk is geboren op zaterdag 31 augustus 1867 in Willeskop (Ut), zie VIII-DQ.

11  Antje van Dijk is geboren op zaterdag 27 februari 1869 in Willeskop (Ut).

12  Wijntje van Dijk is geboren op maandag 7 november 1870 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 20 juli 1871 in Willeskop (Ut). Wijntje werd 8 maanden en 13 dagen.

13  Theodorus van Dijk is geboren op donderdag 18 juli 1872 in Willeskop (Ut).

14  Marinus van Dijk is geboren op zondag 22 maart 1874 in Willeskop (Ut), zie VIII-DR.

15  Johannes van Dijk is geboren op donderdag 27 september 1877 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 9 juni 1881 in Willeskop (Ut). Johannes werd 3 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

VII-BY  Anthonia van Dijk (Teuntje), dochter van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AE), is geboren op vrijdag 25 januari 1833 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zondag 28 mei 1916 in Willeskop (Ut). Teuntje werd 83 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Teuntje trouwt op vrijdag 24 maart 1854 in Willeskop (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Ludovicus Emaus, zoon van Mathijs Emaus en Johanna van Dijk. Ludovicus is geboren op zondag 6 januari 1833 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 16 november 1886 in Willeskop (Ut). Ludovicus werd 53 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van Ludovicus en Teuntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Ludovicus Emaus is geboren rond 1855 in Willeskop (Ut), zie VIII-DS.

2  Janna Emaus is geboren op maandag 5 mei 1856 in Willeskop (Ut), zie VIII-DT.

3  Marta Emaus is geboren op woensdag 12 augustus 1857 in Willeskop (Ut), zie VIII-DU.

4  Geertje Emaus is geboren op woensdag 16 februari 1859 in Willeskop (Ut), is ongehuwd overleden op woensdag 1 maart 1905 in Willeskop (Ut). Geertje werd 46 jaar en 13 dagen.

5  Martha Emaus is geboren op woensdag 19 december 1860 in Willeskop (Ut), is ongehuwd overleden op zaterdag 8 mei 1909 in Willeskop (Ut). Martha werd 48 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

6  Anna Emaus (Antje) is geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 22 juli 1863 in Willeskop (Ut). Antje werd 1 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

7  Antonia Emaus is geboren op dinsdag 14 november 1865 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 8 mei 1867 in Willeskop (Ut). Antonia werd 1 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

8  Anna Emaus is geboren op donderdag 31 januari 1867 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 6 mei 1867 in Willeskop (Ut). Anna werd 3 maanden en 5 dagen.

9  Antonia Emaus is geboren op vrijdag 23 oktober 1868 in Willeskop (Ut), zie VIII-DV.

10  Johannes Emaus is geboren op maandag 13 april 1874 in Willeskop (Ut), is ongehuwd overleden op donderdag 11 juni 1908 in Utrecht (Ut). Johannes werd 34 jaar, 1 maand en 29 dagen.

11  Martinus Emaus is geboren op maandag 5 april 1875 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 23 november 1923 in Willeskop (Ut). Martinus werd 48 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Martinus trouwt op vrijdag 15 november 1912 in Willeskop (Ut) op 37-jarige leeftijd met de 32-jarige Elizabeth van Kuijk, dochter van Jan van Kuijk en Agatha Slootjes (Aagje). Elizabeth is geboren op zondag 7 maart 1880 in Oudewater (Ut), is overleden op maandag 4 februari 1946 in Snelrewaard (Ut). Elizabeth werd 65 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Elizabeth was later gehuwd (2) met Johannes Brouwer.

12  Johanna Emaus is geboren op dinsdag 5 februari 1878 in Willeskop (Ut).

VII-BZ  Johanna van Dijk, dochter van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AE), is geboren op zondag 12 april 1835 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 15 april 1871 in Oudewater (Ut). Johanna werd 36 jaar en 3 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 28 april 1865 in Hoenkoop (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 39-jarige Jacobus van Engelen, zoon van Johannes van Engelen en Annigje van der Zwart. Jacobus is geboren op zondag 22 januari 1826 in Oudewater (Ut), is overleden op woensdag 25 februari 1903 in Oudewater (Ut). Jacobus werd 77 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jacobus was later gehuwd (2) met Lena Vermeij.

Van Jacobus en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes van Engelen is geboren op maandag 19 februari 1866 in Oudewater (Ut), is overleden op donderdag 24 mei 1866 in Oudewater (Ut). Johannes werd 3 maanden en 5 dagen.

2  Louis van Engelen is geboren op maandag 14 oktober 1867 in Oudewater (Ut), is overleden op zondag 10 november 1867 in Oudewater (Ut). Louis werd 27 dagen.

3  Johanna van Engelen is geboren op maandag 14 december 1868 in Oudewater (Ut), is overleden op zondag 21 februari 1869 in Oudewater (Ut). Johanna werd 2 maanden en 7 dagen.

4  Marrigje van Engelen is geboren op woensdag 4 januari 1871 in Oudewater (Ut), zie VIII-DW.

VII-CA  Wijnand van Dijk, zoon van Louis van Dijk (Loef) en Maria Vendrig (Marrigje) (VI-AE), is geboren op maandag 23 mei 1842 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 24 november 1927 in Oudewater (Ut). Wijnand werd 85 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Wijnand trouwt op dinsdag 22 november 1870 in Willeskop (Ut) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jacoba Boersma, dochter van Pier Baukes Boersma en Elizabeth Haaijen. Jacoba is geboren rond 1849 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 9 april 1924 in Oudewater (Ut). Jacoba werd ongeveer 75 jaar.

Van Wijnand en Jacoba zijn tien kinderen bekend:

1  Loef van Dijk is geboren op donderdag 24 augustus 1871 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-DX.

2  Johannes van Dijk is geboren op dinsdag 29 juli 1873 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-DY.

3  Elizabeth van Dijk is geboren op maandag 28 september 1874 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-DZ.

4  Margaretha van Dijk is geboren op zaterdag 28 oktober 1876 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-EA.

5  Pieternella van Dijk is geboren op maandag 2 september 1878 in Snelrewaard (Ut), zie VIII-EB.

6  Wijntje van Dijk is geboren op donderdag 30 september 1880 in Snelrewaard (Ut).

7  Theodorus van Dijk is geboren op donderdag 23 november 1882 in Oudewater (Ut), is overleden op dinsdag 17 april 1883 in Oudewater (Ut). Theodorus werd 4 maanden en 25 dagen.

8  Dirk van Dijk is geboren op dinsdag 9 september 1884 in Oudewater (Ut), zie VIII-EC.

9  Christianus Hendrikus van Dijk is geboren op dinsdag 24 april 1888 in Oudewater (Ut), is overleden op donderdag 26 december 1889 in Oudewater (Ut). Christianus werd 1 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

10  Christiaan Hendrik van Dijk is geboren op dinsdag 25 november 1890 in Oudewater (Ut).

Christiaan trouwt op zaterdag 13 mei 1911 in Den Bosch (Nb) op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina Neefs, dochter van Antonius Wilhelmus Neefs en Anna Maria Marechal. Catharina is geboren op vrijdag 22 juli 1887 in Oirschot (Nb).

VII-CB  Johanna Maria van Kuijk, dochter van Willem van Kuijk en Hendrika Vendrik (VI-AF), is geboren op maandag 4 februari 1856 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 13 mei 1920 in Harmelen (Ut). Johanna werd 64 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Johanna trouwt op dinsdag 12 november 1878 in Harmelen (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Voorn, zoon van Gerrit Voorn en Hendrika van der Tol. Klaas is geboren op vrijdag 23 september 1853 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op zaterdag 9 mei 1931 in Harmelen (Ut). Klaas werd 77 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Klaas en Johanna zijn zestien kinderen bekend:

1  Hendrika Maria Voorn is geboren op donderdag 31 juli 1879 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 19 augustus 1879 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 19 dagen.

2  Wilhelmus Voorn is geboren op donderdag 3 juni 1880 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 2 februari 1882 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd 1 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

3  Hendrika Voorn is geboren op zondag 26 juni 1881 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 15 oktober 1921 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 40 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Hendrika trouwt op vrijdag 16 november 1906 in Harmelen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Theodorus Klarenbeek, zoon van Johannes Klarenbeek en Neeltje Vermeulen. Theodorus is geboren op maandag 28 februari 1881 in Harmelen (Ut).

4  Gerardus Voorn is geboren op donderdag 8 juni 1882 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 18 september 1882 in Harmelen (Ut). Gerardus werd 3 maanden en 10 dagen.

5  Hendrika Maria Voorn is geboren op zaterdag 14 juli 1883 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 30 november 1886 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 3 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

6  Nicolaas Voorn is geboren op maandag 29 september 1884 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 24 augustus 1885 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 10 maanden en 26 dagen.

7  Nicolaas Voorn is geboren op zaterdag 12 september 1885 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 23 september 1885 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 11 dagen.

8  Nicolaas Voorn is geboren op vrijdag 15 oktober 1886 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 29 juli 1887 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 9 maanden en 14 dagen.

9  Gerardus Voorn is geboren op donderdag 10 november 1887 in Harmelen (Ut).

Gerardus trouwt op dinsdag 6 oktober 1914 in Zegveld (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Theodora Oostveen, dochter van Gerrit Oostveen en Jannetje van der Kooij. Theodora is geboren op zaterdag 11 juli 1885 in Bodegraven (Zh).

10  Hendrika Maria Voorn is geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Harmelen (Ut), is overleden op zondag 21 juli 1889 in Harmelen (Ut). Hendrika werd 2 maanden en 4 dagen.

11  Hendrika Maria Voorn is geboren op maandag 28 april 1890 in Harmelen (Ut).

12  Wilhelmina Voorn is geboren op woensdag 15 juli 1891 in Harmelen (Ut), is overleden op zondag 6 september 1891 in Harmelen (Ut). Wilhelmina werd 1 maand en 22 dagen.

13  Joanna Maria Voorn is geboren op zondag 22 januari 1893 in Harmelen (Ut), is overleden op maandag 6 februari 1893 in Harmelen (Ut). Joanna werd 15 dagen.

14  Berdina Voorn is geboren op zaterdag 3 maart 1894 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 27 juli 1894 in Harmelen (Ut). Berdina werd 4 maanden en 24 dagen.

15  Wilhelmus Voorn is geboren op maandag 22 april 1895 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 30 augustus 1895 in Harmelen (Ut). Wilhelmus werd 4 maanden en 8 dagen.

16  Wilhelmus Voorn is geboren op dinsdag 20 juli 1897 in Harmelen (Ut).

VII-CC  Maria Vendrik, dochter van Cornelis Vendrig (VI-AG) en Jannigje van der Tol, is geboren op maandag 9 februari 1857 in Ruwiel (Ut), is overleden op donderdag 23 april 1925 in Schalkwijk (Ut). Maria werd 68 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 18 juni 1886 in Ruwiel (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit van Duin, zoon van Jan van Duijn en Teuntje de Wolf. Gerrit, overwegwachter, is geboren op dinsdag 5 november 1861 in Houten (Ut), is overleden op donderdag 23 april 1925 in Schalkwijk (Ut). Gerrit werd 63 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Gerrit en Maria is een kind bekend:

1  Johannes Cornelis Maria van Duin, schilder, is geboren op zaterdag 22 oktober 1887 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 28 juli 1911 in Wehl (Ge). Johannes werd 23 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

VII-CD  Nicolaas Vendrik, zoon van Cornelis Vendrig (VI-AG) en Jannigje van der Tol, is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Ruwiel (Ut), is overleden op zaterdag 17 april 1926 in Arnhem (Ge). Nicolaas werd 67 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Nicolaas trouwt op vrijdag 25 april 1890 in Haarzuilens (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Geertruida Johanna Broekhuijse, dochter van Hendrikus Broekhuijse en Cornelia Mocking. Geertruida is geboren op zaterdag 12 oktober 1861 in Haarzuilens (Ut), is overleden op zondag 10 februari 1907 in Arnhem (Ge). Geertruida werd 45 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Nicolaas en Geertruida zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Johanna Vendrik is geboren op woensdag 16 september 1891 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 17 november 1891 in Zwammerdam (Zh). Cornelia werd 2 maanden en 1 dag.
2  Cornelis Hendrikus Vendrik is geboren op dinsdag 23 augustus 1892 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 24 oktober 1972, is begraven in Arnhem (Ge). Cornelis werd 80 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Cornelis was gehuwd met Johanna M. Roding. Johanna is geboren op zaterdag 10 juni 1893, is overleden op zondag 10 mei 1970, is begraven in Arnhem (Ge). Johanna werd 76 jaar en 11 maanden.

3  Cornelia Johanna Vendrig is geboren rond 1895, is overleden op maandag 26 oktober 1896 in Vleuten (Ut). Cornelia werd ongeveer 1 jaar.

4  Joanna Geertruida Vendrig is geboren in juni 1896 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 17 november 1896 in Vleuten (Ut). Joanna werd 5 maanden.

5  Geertruida Maria Vendrig is geboren rond 1903 in Arnhem (Ge), is overleden op zondag 17 april 1904 in Arnhem (Ge). Geertruida werd ongeveer 1 jaar.

VII-CE  Cornelia Vendrik, dochter van Cornelis Vendrig (VI-AG) en Jannigje van der Tol, is geboren op maandag 29 december 1862 in Ruwiel (Ut), is overleden op woensdag 4 september 1929 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 66 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 8 november 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Gerrit van Rossum, zoon van Johannes van Rossum en Catharina van Dort. Gerrit is geboren op maandag 3 mei 1852 in Odijk, is overleden op zaterdag 29 januari 1916 in Vleuten (Ut). Gerrit werd 63 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Gerrit en Cornelia zijn elf kinderen bekend:

1  Catharina Johanna van Rossum is geboren op dinsdag 30 september 1890 in Breukelen-St.Pieters (Ut).

Catharina trouwt op vrijdag 9 mei 1919 in Vleuten (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Vermeulen, zoon van Theodorus Vermeulen en Antje van Kuijk. Johannes is geboren op zondag 28 april 1889 in Harmelen (Ut).

2  Johanna van Rossum is geboren op zondag 23 augustus 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

3  Jansje van Rossum is geboren op dinsdag 9 augustus 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 29 maart 1893 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jansje werd 7 maanden en 20 dagen.

4  Maria van Rossum is geboren op vrijdag 4 augustus 1893 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Maria trouwt op maandag 4 november 1918 in Duiven (Ge) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hermann Joseph Jansen, zoon van Hubert Jansen en Margaretha Weber. Hermann, kantoorbediende, is geboren op vrijdag 16 maart 1894 in Kevelaar (DUI).

5  Johanna van Rossum is geboren op dinsdag 4 december 1894 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johanna trouwt op woensdag 25 juni 1919 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Albertus Marinus Schreijer, zoon van Johannes Anthonius Schreijer en Martina Pompies. Johannes is geboren op zaterdag 12 oktober 1889 in Utrecht (Ut).

6  Theodora van Rossum is geboren februari of maart 1896 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 28 mei 1896 in Vleuten (Ut). Theodora werd hoogstens 2 maanden en 29 dagen.

7  Alida van Rossum is geboren februari of maart 1896 in Vleuten (Ut), is overleden op donderdag 7 mei 1896 in Vleuten (Ut). Alida werd hoogstens 2 maanden en 8 dagen.

8  Cornelia van Rossum is geboren rond juni 1897 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 14 februari 1898 in Vleuten (Ut). Cornelia werd ongeveer 8 maanden.

9  Johannes van Rossum is geboren rond vrijdag 10 juni 1898 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 22 augustus 1898 in Vleuten (Ut). Johannes werd ongeveer 2 maanden en 12 dagen.

10  Cornelia van Rossum is geboren rond juni 1902 in Vleuten (Ut), is overleden op woensdag 12 november 1902 in Vleuten (Ut). Cornelia werd ongeveer 5 maanden.

11  Johannes van Rossum is geboren rond 1905 in Vleuten (Ut), is overleden op zondag 19 augustus 1906 in Vleuten (Ut). Johannes werd ongeveer 1 jaar.

VII-CF  Johanna Vendrig ook genaamd Vendrik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AH) en Joanna Bok, is geboren op vrijdag 10 november 1848 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 8 januari 1924 in Mijdrecht (Ut). Johanna werd 75 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Johanna trouwt op zaterdag 25 april 1874 in Mijdrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Hendrik van Schaik, zoon van Gerard van Schaik en Cornelia van den Berg. Hendrik is geboren op zaterdag 26 juli 1834 in Mijdrecht (Ut), is overleden op maandag 5 februari 1883 in Mijdrecht (Ut). Hendrik werd 48 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Grietje Touw.

Van Hendrik en Johanna is een kind bekend:

1  Arie van Schaik is geboren op zondag 23 januari 1881 in Mijdrecht (Ut).

Arie trouwt op vrijdag 9 december 1910 in Mijdrecht (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Geertje Breeschoten, dochter van Tijmen Breeschoten en Francina Rozenboom. Geertje is geboren op woensdag 27 februari 1878 in Haarlemmermeer (Nh).

Johanna trouwt op vrijdag 25 juli 1884 in Mijdrecht (Ut) op 35-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Dirk van Bijleveld, zoon van Hendrik van Bijleveld en Jannetje Passe. Dirk is geboren op donderdag 12 september 1850 in Wilnis (Ut), is overleden op zondag 19 oktober 1913 in Mijdrecht (Ut). Dirk werd 63 jaar, 1 maand en 7 dagen.

(ouders: Hendrik van Bijleveld en Jannetje Passe)

Van Dirk en Johanna zijn drie kinderen bekend:

2  Hendricus Wilhelmus van Bijleveld is geboren op vrijdag 8 januari 1886 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zondag 7 februari 1892 in Mijdrecht (Ut). Hendricus werd 6 jaar en 30 dagen.

3  Alida Johanna van Bijleveld is geboren op zondag 21 oktober 1888 in Mijdrecht (Ut), is overleden op vrijdag 19 december 1890 in Mijdrecht (Ut). Alida werd 2 jaar, 1 maand en 28 dagen.

4  Johanna Alida van Bijleveld is geboren op woensdag 20 januari 1892 in Mijdrecht (Ut), zie VIII-ED.

VII-CG  Cornelia Venderik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AH) en Aaltje van Ankeren, is geboren op maandag 15 mei 1854 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 14 juni 1918 in Uithoorn (Nh). Cornelia werd 64 jaar en 30 dagen.

Cornelia trouwt op zondag 18 juni 1876 in Uithoorn (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Daalhuizen, zoon van Gerrit Daalhuizen en Hendrika Hoogeboom (Hijntje). Hendrik is geboren op zondag 8 mei 1853 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 13 februari 1927 in Mijdrecht (Ut). Hendrik werd 73 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Van Hendrik en Cornelia zijn tien kinderen bekend:

1  Gerard Daalhuizen is geboren op maandag 9 juli 1877 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EE.

2  Theodorus Albertus Daalhuizen is geboren op maandag 7 juni 1880 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 29 oktober 1933 in Uithoorn (Nh). Theodorus werd 53 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Theodorus trouwt op vrijdag 2 juni 1905 in Uithoorn (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertruida Maria Traa, dochter van Johannes Petrus Traa en Johanna Theresia van Winsen. Geertruida is geboren op vrijdag 19 november 1880 in Uithoorn (Nh).

3  Hendrika Daalhuizen is geboren op zondag 20 november 1881 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 28 maart 1882 in Uithoorn (Nh). Hendrika werd 4 maanden en 8 dagen.

4  Johannes Cornelis Daalhuizen is geboren rond 1883 in Uithoorn (Nh).

Johannes trouwt op vrijdag 18 mei 1906 in Mijdrecht (Ut) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 16-jarige Trijntje de Vink, dochter van Aart de Vink en Catharina Gozems. Trijntje is geboren op maandag 18 november 1889 in Uithoorn (Nh).

5  Hendrik Daalhuizen is geboren op maandag 5 januari 1885 in Uithoorn (Nh), is overleden op donderdag 2 september 1886 in Uithoorn (Nh). Hendrik werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

6  Cornelis Daalhuizen is geboren op vrijdag 16 april 1886 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EF.
7  Hendrik Daalhuizen is geboren op vrijdag 15 maart 1889 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 26 maart 1963, is begraven in Uithoorn (Nh). Hendrik werd 74 jaar en 11 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 7 mei 1919 in Ouder-Amstel (Nh) op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Neeltje Molleman, dochter van Willem Molleman en Neeltje Maria Hogenaar. Neeltje is geboren op donderdag 16 maart 1899 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op woensdag 2 januari 1980, is begraven in Uithoorn (Nh). Neeltje werd 80 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

8  Albertus Jacobus Daalhuizen is geboren op woensdag 5 april 1893 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 7 januari 1894 in Uithoorn (Nh). Albertus werd 9 maanden en 2 dagen.

9  Jacobus Albertus Daalhuizen is geboren op woensdag 5 april 1893 in Uithoorn (Nh), is overleden op donderdag 29 maart 1894 in Uithoorn (Nh). Jacobus werd 11 maanden en 24 dagen.

10  Jan Daalhuizen, wisselwachter, is geboren op woensdag 29 april 1896 in Uithoorn (Nh).

Jan trouwt op woensdag 10 april 1918 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op donderdag 15 februari 1940) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cornelia Outhuijse, dochter van Johann Hendrik Outhuijse en Maria Elisabeth Scargo. Cornelia is geboren rond 1897 in Amsterdam (Nh).

VII-CH  Margaretha Vendrig ook genaamd Vend(e)rik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AH) en Aaltje van Ankeren, is geboren op woensdag 24 februari 1858 in Uithoorn (Nh), is overleden op woensdag 9 januari 1929 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Margaretha werd 70 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Margaretha trouwt op donderdag 19 mei 1881 in Uithoorn (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Johannes Hagenaars, zoon van Cornelis Hagenaars en Cornelia Sebregts. Johannes, fabrieksarbeider, is geboren op donderdag 29 september 1842 in Roosendaal (Nb), is overleden op zaterdag 1 november 1930 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Johannes werd 88 jaar, 1 maand en 3 dagen.

(ouders: Cornelis Hagenaars en Cornelia Sebregts of Lebregts)

Van Johannes en Margaretha zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelis Hagenaars, metselaar, is geboren op vrijdag 28 oktober 1881 in Uithoorn (Nh).

Cornelis trouwt op woensdag 13 september 1905 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 18-jarige Meintje van der Meer, dochter van Theodorus van der Meer en Neeltje Smit. Meintje is geboren rond 1887 in Enkhuizen (Nh), is overleden voor donderdag 29 mei 1913. Meintje werd hoogstens 26 jaar. Cornelis trouwt op donderdag 29 mei 1913 in Hoorn (Nh) op 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Hermina Smit, dochter van Cornelis Smit en Trijntje Ruiter. Hermina is geboren rond 1880 in Zwaag (Nh).

(ouders: Cornelis Smit en Trijntje Ruiter)

2  Theodorus Hagenaars is geboren op zaterdag 6 januari 1883 in Uithoorn (Nh).

Theodorus trouwt op vrijdag 13 februari 1914 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrica de Wit, dochter van Anthonie de Wit en Johanna van Es. Hendrica is geboren op donderdag 12 januari 1893 in Vinkeveen en Waverveen (Ut).

3  Cornelia Hagenaars is geboren op maandag 29 juni 1885 in Mijdrecht (Ut).

Cornelia trouwt op woensdag 7 juni 1911 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Lambertus Smit, zoon van Jan Smit en Sietske van der Meer. Lambertus, metselaar, is geboren op maandag 19 september 1887 in Medemblik (Nh).

4  Alida Hagenaars is geboren op woensdag 16 november 1887 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EG.

5  Marinus Hagenaars, landbouwer, is geboren op vrijdag 28 maart 1890 in Uithoorn (Nh).

Marinus trouwt op woensdag 3 februari 1915 in Amsterdam (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 16-jarige Maria Theodora Broer, dochter van Johannes Jacobus Broer en Cornelia van der Poel. Maria is geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Uithoorn (Nh).

Maria was later gehuwd (2) met Hendrikus Hagenaars (zie VII-CH.6).

6  Hendrikus Hagenaars, schipper, is geboren op zaterdag 28 mei 1892 in Uithoorn (Nh).

Hendrikus trouwt op vrijdag 5 juli 1918 in Uithoorn (Nh) op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Theodora Broer, dochter van Johannes Jacobus Broer en Cornelia van der Poel. Maria is geboren op vrijdag 25 februari 1898 in Uithoorn (Nh).

Maria was eerder gehuwd (1) met Marinus Hagenaars (zie VII-CH.5).

7  Albertus Hagenaars, schipper, is geboren op zaterdag 18 april 1896 in Uithoorn (Nh).

Albertus trouwt op vrijdag 6 januari 1922 in Uithoorn (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Margaretha Winters, dochter van Dirk Winters en Cornelia van der Meer. Geertruida is geboren op woensdag 23 januari 1901 in Mijdrecht (Ut), is overleden op woensdag 9 mei 1945 in Haarlemmermeer (Nh). Geertruida werd 44 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

(ouders: Dirk Winters en Cornelia van der Meer)

8  Gerardus Hagenaars is geboren op vrijdag 6 oktober 1899 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 7 oktober 1899 in Mijdrecht (Ut). Gerardus werd 1 dag.

9  Hendrika Hagenaars is geboren op vrijdag 26 oktober 1900 in Mijdrecht (Ut), zie VIII-EH.

10  Elisabeth Hagenaars is geboren rond 1904, is overleden op maandag 24 oktober 1927 in Heel en Panheel (Li). Elisabeth werd ongeveer 23 jaar.

VII-CI  Theodora Vendrik, dochter van Dirk Vendrig (VI-AH) en Aaltje van Ankeren, is geboren op vrijdag 24 januari 1862 in Mijdrecht (Ut), is overleden op donderdag 26 december 1929 in Uithoorn (Nh). Theodora werd 67 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Theodora trouwt op donderdag 30 juni 1881 in Uithoorn (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Stok, zoon van Cornelis Stok en Jacomijna Suijkerbuijk. Johannes is geboren op zaterdag 7 augustus 1852 in Wouw (Nb), is overleden op vrijdag 29 oktober 1926 in Uithoorn (Nh). Johannes werd 74 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Johannes en Theodora zijn elf kinderen bekend:

1  Jacoba Stok is geboren rond september 1881 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 9 juni 1882 in Uithoorn (Nh). Jacoba werd ongeveer 9 maanden.

2  Elisabeth Stok is geboren op zaterdag 10 februari 1883 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EI.

3  Levenloos kind Stok is ter wereld gekomen op woensdag 7 januari 1885 in Uithoorn (Nh).

4  Alida Jacoba Stok is geboren op vrijdag 14 mei 1886 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EJ.

5  Theodora Stok is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Uithoorn (Nh), mogelijk is overleden op maandag 14 juli 1980 in Uithoorn (Nh). Theodora werd 92 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

6  Johanna Maria Stok is geboren op donderdag 16 mei 1889 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 27 februari 1891 in Uithoorn (Nh). Johanna werd 1 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

7  Anna Maria Stok is geboren op zaterdag 3 oktober 1891 in Uithoorn (Nh), is ongehuwd overleden op vrijdag 6 juli 1956 in Uithoorn (Nh). Anna werd 64 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

8  Cornelis Stok is geboren op zondag 29 oktober 1893 in Uithoorn (Nh).

Cornelis trouwt op donderdag 25 oktober 1923 in Aalsmeer (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Alida Koper, dochter van Cornelis Koper en Elisabeth Zwirs. Maria is geboren op woensdag 3 april 1901 in Aalsmeer (Nh).

9  Pieternella Stok is geboren op woensdag 2 januari 1895 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 9 april 1895 in Uithoorn (Nh). Pieternella werd 3 maanden en 7 dagen.

10  Pieter Stok is geboren op maandag 18 januari 1897 in Uithoorn (Nh), is overleden op woensdag 28 april 1897 in Uithoorn (Nh). Pieter werd 3 maanden en 10 dagen.

11  Petrus Stok is geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 27 juli 1900 in Uithoorn (Nh). Petrus werd 6 maanden en 15 dagen.

VII-CJ  Cornelis Vendrik, zoon van Dirk Vendrig (VI-AH) en Aaltje van Ankeren, is geboren op dinsdag 2 augustus 1864 in Mijdrecht (Ut), is overleden op vrijdag 8 januari 1943 in Uithoorn (Nh). Cornelis werd 78 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 12 september 1889 in Uithoorn (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacoba Karlas, dochter van Jan Karlas en Hendrica de Koning. Jacoba is geboren op dinsdag 20 februari 1866 in Wilnis (Ut), is overleden op donderdag 6 februari 1947 in Uithoorn (Nh). Jacoba werd 80 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Cornelis en Jacoba zijn negen kinderen bekend:

1  Albertus Theodorus Vendrik is geboren op zondag 21 september 1890 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EK.

2  Johanna Hendrika Vendrik is geboren op woensdag 15 juni 1892 in Uithoorn (Nh).

Johanna trouwt op vrijdag 7 september 1917 in Uithoorn (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Jakobus Bosman, zoon van Teunis Bosman en Hendrika Freijee. Jakobus, timmerman, is geboren in 1890 in Zevenhoven (Zh).

3  Albertus Vendrik is geboren op dinsdag 4 juli 1893 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EL.

4  Johanna Vendrik is geboren op vrijdag 26 oktober 1894 in Uithoorn (Nh), is overleden op zondag 17 april 1910 in Uithoorn (Nh). Johanna werd 15 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

5  Aaltje Vendrik is geboren op zondag 5 april 1896 in Uithoorn (Nh), is overleden op zaterdag 23 juli 1904 in Uithoorn (Nh). Aaltje werd 8 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

6  Johannes Vendrik, chauffeur, is geboren op vrijdag 7 januari 1898 in Uithoorn (Nh).

Johannes trouwt op donderdag 12 november 1925 in Uithoorn (Nh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Katharina Petronella de Jong, dochter van Jacobus de Jong en Klazina Beumker. Katharina is geboren rond 1905 in Zevenhoven (Zh).

7  Hendrikus Vendrik is geboren op zondag 3 maart 1901 in Uithoorn (Nh).

8  Maria Vendrik is geboren rond 1903 in Uithoorn (Nh).

Maria trouwt op donderdag 29 december 1927 in Uithoorn (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Joris Gerardus van Dijk, zoon van Antonius van Dijk en Maria Gerarda Kuijlenburg. Joris, rijwielhandelaar, is geboren rond 1898 in Nieuwkoop (Zh).

9  Alida Vendrik is geboren rond augustus 1908 in Uithoorn (Nh), is overleden op vrijdag 2 juli 1909 in Uithoorn (Nh). Alida werd ongeveer 11 maanden.

VII-CK  Hendrikus Vendrik, zoon van Dirk Vendrig (VI-AH) en Aaltje van Ankeren, grondwerker en werkman, is geboren op donderdag 15 augustus 1867 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 20 mei 1944 17.00 uur in Haarlem (Nh). Hendrikus werd 76 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

lichting 1887 vrijgesteld voor de militie door broederdienst

Hendrikus trouwt op vrijdag 8 juli 1892 in Uithoorn (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jansje ten Veen, dochter van Hendrik ten Veen en Klasien Willems (Klaasje). Jansje, dienstbode, is geboren op zondag 6 juni 1869 in Steenwijk (Ov), is overleden op dinsdag 9 februari 1937 in Haarlem (Nh). Jansje werd 67 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Van Hendrikus en Jansje zijn negen kinderen bekend:

1  Alida Clasina Vendrik is geboren op donderdag 28 juli 1892 in Uithoorn (Nh), zie VIII-EM.

2  Clazina Alida Vendrik is als geboren aangegeven, is geboren op dinsdag 10 oktober 1893 12.00 uur in Uithoorn (Nh), zie VIII-EN.

3  Theodora Hendrika Vendrik is geboren op dinsdag 8 oktober 1895 in Uithoorn (Nh).

Theodora trouwt op woensdag 28 januari 1920 in Haarlem (Nh) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Willem Christoffel Schouten, zoon van Dirk Schouten en Gerritje Nellen. Willem, los werkman, is geboren rond 1892 in Putten (Ge).

4  Johanna Cornelia Vendrik is geboren op vrijdag 19 november 1897 in Uithoorn (Nh).

5  Hendrikus Theodorus Vendrik is geboren op vrijdag 27 oktober 1899 in Uithoorn (Nh).

6  Theodorus Albertus Vendrik is geboren rond 1902 in Uithoorn (Nh), is overleden op dinsdag 12 november 1918 in Haarlem (Nh). Theodorus werd ongeveer 16 jaar.

7  Cornelia Margaretha Vendrik is geboren rond 1903 in Amsterdam (Nh).

Cornelia trouwt op woensdag 24 augustus 1927 in Haarlem (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Frederik Jan van de Wetering, zoon van Frans van de Wetering en Anna Maria Hendrina Blotkamp. Frederik, ijzerboorder, is geboren rond 1903 in Haarlem (Nh).

8  Johanna Vendrik is geboren rond augustus 1907 in Haarlem (Nh), is overleden op zaterdag 28 maart 1908 in Haarlem (Nh). Johanna werd ongeveer 7 maanden.

9  Hendrikus Cornelis Vendrik is geboren rond maart 1909 in Haarlem (Nh), is overleden op dinsdag 2 augustus 1910 in Haarlem (Nh). Hendrikus werd ongeveer 1 jaar en 5 maanden.

VII-CL  Alida Vendrig, dochter van Jan Vendrig (VI-AJ) en Petronella van Heert, is geboren op dinsdag 7 april 1840 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 31 oktober 1883 in Middelburg (Ze). Alida werd 43 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Alida trouwt op woensdag 11 juni 1862 in Utrecht (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelis Staal, zoon van Anthonij Staal en Jacoba Cramer. Cornelis, gasfitter, winkelier en koopman, is geboren op maandag 1 januari 1838 in De Bilt (Ut), is overleden op dinsdag 22 december 1891 in Middelburg (Ze). Cornelis werd 53 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Cornelis was later gehuwd (2) met Maria Barbera Smit. Cornelis was later gehuwd (3) met Elisabeth Maria Castemiller.

Van Cornelis en Alida zijn zeven kinderen bekend:

1  Anthonius Staal is geboren rond 1864, is overleden op maandag 17 mei 1897 in Utrecht (Ut). Anthonius werd ongeveer 33 jaar.

2  Johannes Cornelis Staal is geboren rond 1865 in Zaandam (Nh), is overleden op dinsdag 8 april 1924 in Veenhuizen (Dr). Johannes werd ongeveer 59 jaar.

3  Petronella Jacoba Staal is geboren rond 1867 in Zaandam (Nh), zie VIII-EO.

4  Jacoba Alida Staal is geboren rond 1871 in Zaandam (Nh), is overleden op woensdag 8 mei 1940 in Haarlem (Nh). Jacoba werd ongeveer 69 jaar.

Jacoba trouwt op woensdag 31 juli 1895 in Middelburg (Ze) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacobus Casparus Hendricus Appel, zoon van Petrus Appel en Sofia Suzanna Paulen. Jacobus, winkelier, is geboren rond 1870 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 15 maart 1935 in Haarlem (Nh). Jacobus werd ongeveer 65 jaar.

5  Alida Cornelia Staal is geboren op zondag 29 september 1872 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 19 februari 1874 in Utrecht (Ut). Alida werd 1 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

6  Alida Cornelia Staal is geboren op donderdag 4 februari 1875 in Utrecht (Ut).

Alida trouwt op woensdag 20 november 1901 in Middelburg (Ze) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Christiaan Petrus Antonie Pouleijn, zoon van Petrus Jacobus Pouleijn en Poulina Maria Paterik. Christiaan is geboren rond 1874 in Middelburg (Ze).

7  Cornelis Staal, tapper en stoker, is geboren op vrijdag 11 januari 1878 in Middelburg (Ze).

Cornelis trouwt op donderdag 7 juli 1898 in Amsterdam (Nh) op 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Susanna Geertruida Donk, dochter van Gerardus Jacobus Donk en Alida Roest. Susanna is geboren rond 1877 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden voor woensdag 9 augustus 1905. Susanna werd hoogstens 28 jaar. Cornelis trouwt op woensdag 9 augustus 1905 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 24-jarige Catharina Maria Donk, dochter van Johannes Gerardus Donk en Dorothea Maria Snijders. Catharina is geboren rond 1881 in Sloten Nh (Nh).

VII-CM  Johannes Vendrig, zoon van Jan Vendrig (VI-AJ) en Petronella van Heert, sigarenmaker, is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 27 december 1897 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 52 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 31 augustus 1870 in Gouda (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Martina Nicolasina Maria Bach, dochter van Antonius Bach en Martina Jacoba Rademaker. Martina is geboren op maandag 25 november 1850 in Den Bosch (Nb), is overleden op maandag 26 maart 1923 in Rotterdam (Zh). Martina werd 72 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Martina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes Vendrig is geboren op woensdag 31 augustus 1870 in Gouda (Zh).

2  Maria Petronella Vendrig is geboren op donderdag 9 februari 1871 in Gouda (Zh), zie VIII-EP.

3  Johannes Antonius Vendrig (Jan) is geboren op zondag 1 juni 1873 in Gouda (Zh), zie VIII-EQ.

4  Antonius Martinus Vendrig is geboren op maandag 4 januari 1875 in Gouda (Zh), is overleden op vrijdag 29 maart 1878 in Gouda (Zh). Antonius werd 3 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

5  Martina Nicolasina Maria Vendrig is geboren op dinsdag 5 juni 1877 in Gouda (Zh), is overleden op vrijdag 8 maart 1878 in Gouda (Zh). Martina werd 9 maanden en 3 dagen.

6  Antonius Martinus Vendrig is geboren op zaterdag 18 januari 1879 in Gouda (Zh), is overleden op zaterdag 12 april 1879 in Gouda (Zh). Antonius werd 2 maanden en 25 dagen.

7  Martina Nicolasina Maria Vendrig is geboren op vrijdag 5 maart 1880 in Gouda (Zh), zie VIII-ER.

8  Antonius Vendrig (Toon) is geboren op donderdag 12 april 1883 in Gouda (Zh), zie VIII-ES.

9  Petronella Maria Vendrig is geboren op dinsdag 20 april 1886 in Gouda (Zh), zie VIII-ET.

10  Jacoba Vendrig is geboren op maandag 14 oktober 1889 in Gouda (Zh), zie VIII-EU.

11  Alida Vendrig is geboren op dinsdag 6 december 1892 in Kralingen (Zh), zie VIII-EV.

12  Francina Vendrig is geboren op zondag 28 april 1895 in Rotterdam (Zh), is overleden op donderdag 8 augustus 1895 in Rotterdam (Zh). Francina werd 3 maanden en 11 dagen.

Generatie VIII

VIII-A  Catrina Groenendijk (Trijntje), dochter van Jan Groenendijk en Neeltje Vendrig (VII-A), is geboren op donderdag 17 februari 1831 in Bodegraven (Zh).

Trijntje trouwt op donderdag 3 april 1856 in Zevenhoven (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerrit van der Zaal, zoon van Pieter van der Zaal en Cornelia Huijsman. Gerrit is geboren op vrijdag 25 november 1825 in Nieuwveen (Zh).

Van Gerrit en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter van der Zaal is geboren rond 1859 in Zevenhoven (Zh), zie IX-A.

2  Cornelia van der Zaal is geboren op dinsdag 16 juli 1861 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zaterdag 2 november 1861 in Mijdrecht (Ut). Cornelia werd 3 maanden en 17 dagen.

3  Cornelia van der Zaal is geboren op maandag 4 augustus 1862 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zondag 24 augustus 1862 in Mijdrecht (Ut). Cornelia werd 20 dagen.

4  Cornelia van der Zaal is geboren op maandag 31 augustus 1863 in Mijdrecht (Ut).

5  Aletta van der Zaal ook genaamd Alida van der Zaal is geboren op zaterdag 17 december 1864 in Mijdrecht (Ut), is overleden op dinsdag 17 juli 1866 in Mijdrecht (Ut). Aletta werd 1 jaar en 7 maanden.

Bij overlijden Alida genoemd

6  Johanna van der Zaal is geboren op zaterdag 12 december 1868 in Mijdrecht (Ut), is overleden op maandag 15 februari 1869 in Mijdrecht (Ut). Johanna werd 2 maanden en 3 dagen.

7  Catharina van der Zaal is geboren op zaterdag 12 december 1868 in Mijdrecht (Ut).

VIII-B  Cornelis Groenendijk, zoon van Jan Groenendijk en Neeltje Vendrig (VII-A), is geboren op donderdag 25 juli 1839 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 21 maart 1889 in Alphen (Zh). Cornelis werd 49 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 3 februari 1871 in Nieuwkoop (Zh) op 31-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Klasina Bogaard, dochter van Gerardus Bogaard (Gerrit) en Alida Kooijman. Klasina is geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op vrijdag 11 oktober 1872 in Barwoutswaarder (Ut). Klasina werd 29 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Van Cornelis en Klasina is een kind bekend:

1  Johannis Groenendijk is geboren op maandag 24 juni 1872 in Barwoutswaarder (Ut), is overleden op zondag 4 augustus 1872 in Barwoutswaarder (Ut). Johannis werd 1 maand en 11 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 17 april 1874 in Alphen (Zh) op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Maria Margaretha Bennewitz, dochter van Anthonie Bennewitz en Anna Catharina de Ruiter (Naatje). Maria is geboren op vrijdag 25 september 1846 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op woensdag 21 maart 1928 in Alphen aan den Rijn (Zh). Maria werd 81 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn negen kinderen bekend:

2  Cornelia Groenendijk is geboren rond 1875, is overleden op zondag 15 november 1885 in Alphen aan den Rijn (Zh). Cornelia werd ongeveer 10 jaar.

3  Cornelis Groenendijk is geboren op maandag 8 maart 1875 in Alphen aan den Rijn (Zh).

4  Anna Catharina Groenendijk is geboren op dinsdag 17 oktober 1876 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op donderdag 8 februari 1877 in Alphen aan den Rijn (Zh). Anna werd 3 maanden en 22 dagen.

5  Klasina Groenendijk is geboren op woensdag 5 december 1877 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 15 oktober 1878 in Alphen aan den Rijn (Zh). Klasina werd 10 maanden en 10 dagen.

6  Anthonius Groenendijk is geboren op zaterdag 15 februari 1879 in Alphen aan den Rijn (Zh).

7  Johannes Groenendijk is geboren rond 1881 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op vrijdag 30 oktober 1885. Johannes werd ongeveer 4 jaar.

8  Anthonius Groenendijk is geboren op zaterdag 26 mei 1883 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op vrijdag 18 januari 1884 in Alphen (Zh). Anthonius werd 7 maanden en 23 dagen.

9  Anthonius Groenendijk is geboren op zondag 31 augustus 1884 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op zondag 8 november 1885 in Alphen aan den Rijn (Zh). Anthonius werd 1 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

10  Johannes Groenendijk is geboren op dinsdag 8 februari 1887 in Alphen aan den Rijn (Zh), zie IX-B.

VIII-C  Cornelis Vendrig ook genaamd Kees, zoon van Klaas Vendrig (VII-B) en Cornelia Wiltenburg, is geboren op zondag 1 juni 1828 in Bodegraven (Zh), is RK gedoopt, is overleden op woensdag 10 oktober 1888 in Kamerik (Ut). Cornelis werd 60 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 18 november 1859 in Kamerik (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Johanna Vooren ook genaamd Hanna, dochter van Dirk Vooren en Adriaantje Schalkwijk. Johanna, naaister, is geboren op vrijdag 10 april 1829 in Teckop (Ut), is overleden op donderdag 2 juni 1887 in Kamerik (Ut). Johanna werd 58 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Cornelis en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Vendrig is geboren op maandag 25 maart 1861 in Kamerik (Ut), is RK gedoopt, zie IX-C.

2  Cornelia Vendrig is geboren op zaterdag 19 april 1862 in Kamerik (Ut), is overleden op maandag 27 oktober 1890 in Kamerik (Ut). Cornelia werd 28 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

3  Nicolaas Vendrig is geboren op dinsdag 29 maart 1864 in Kamerik (Ut), is overleden op zaterdag 28 maart 1874 in Kamerik (Ut). Nicolaas werd 9 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Adrianus Vendrig is geboren op zaterdag 8 december 1866 in Kamerik (Ut), zie IX-D.

5  Antonia Vendrig is geboren op vrijdag 2 juni 1871 in Kamerik (Ut), is overleden op vrijdag 21 november 1873 in Kamerik (Ut). Antonia werd 2 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

6  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 15 november 1875 in Kamerik (Ut).

VIII-D  Johannes Vendrig ook genaamd Jan, zoon van Klaas Vendrig (VII-B) en Cornelia Wiltenburg, boerenknecht en bouwknecht, is geboren op dinsdag 29 oktober 1839 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 26 februari 1903 in Bodegraven (Zh). Johannes werd 63 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Johannes trouwt op dinsdag 17 november 1868 in Zwammerdam (Zh) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna Straver, dochter van Arie Straver en Johanna Blakenburg (Antje). Johanna is geboren op woensdag 30 augustus 1837 02.00 uur in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 2 mei 1904 in Bodegraven (Zh). Johanna werd 66 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn dertien kinderen bekend:

1  Johanna Vendrig is geboren op donderdag 14 oktober 1869 in Linschoten (Ut), zie IX-E.

2  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 8 februari 1871 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 13 februari 1872 in Linschoten (Ut). Cornelia werd 1 jaar en 5 dagen.

3  Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 19 maart 1872 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 28 november 1873 23.00 uur in Linschoten (Ut). Cornelia werd 1 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

4  Wijnanda Vendrig is geboren op donderdag 24 april 1873 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 27 mei 1873 05.00 uur in Linschoten (Ut). Wijnanda werd 1 maand en 3 dagen.

5  Nicolaas Vendrig is geboren op maandag 8 juni 1874 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 24 juli 1874 in Linschoten (Ut). Nicolaas werd 1 maand en 16 dagen.

6  Cornelia Vendrig is geboren op zaterdag 13 november 1875 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op woensdag 16 april 1919 in Oegstgeest (Zh). Cornelia werd 43 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

7  Adrianus Vendrig is geboren op zaterdag 17 februari 1877 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 22 maart 1877 in Bodegraven (Zh). Adrianus werd 1 maand en 5 dagen.

8  Adriana Vendrig is geboren op donderdag 21 maart 1878 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 22 maart 1878 in Bodegraven (Zh). Adriana werd 1 dag.

9  Adriana Vendrig is geboren op dinsdag 18 februari 1879 in Bodegraven (Zh), zie IX-F.

10  Clasina Vendrig is geboren op vrijdag 14 november 1879 in Bodegraven (Zh), zie IX-G.

11  Wilhelmina Vendrig is geboren op vrijdag 14 november 1879 in Bodegraven (Zh).

12  Helena Vendrig is geboren op donderdag 17 februari 1881 in Bodegraven (Zh), is overleden op zaterdag 3 juni 1882 in Bodegraven (Zh). Helena werd 1 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

13  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 23 februari 1885 in Bodegraven (Zh).

VIII-E  Adrianus van den Berg, zoon van Frans van der Berg en Hendrika Vendrig (VII-G), is geboren op zaterdag 21 december 1839 in Hazerswoude (Zh), is overleden op zaterdag 13 augustus 1921 in Hazerswoude (Zh). Adrianus werd 81 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Adrianus trouwt rond 1867 op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Grada Boting. Grada is geboren op zaterdag 15 mei 1841 in Alphen en Rietveld (Zh), is overleden op zondag 13 juli 1902 in Hazerswoude (Zh). Grada werd 61 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Van Adrianus en Grada zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrica van den Berg is geboren op zaterdag 29 februari 1868 in Aarlanderveen (Zh).

2  Margrieta van den Berg is geboren op zondag 9 januari 1870 in Alphen (Zh).

3  Franciscus van den Berg is geboren op donderdag 4 april 1872 in Alphen (Zh), zie IX-H.

4  F(r)ederika Hendrika van den Berg is geboren op dinsdag 23 maart 1875 in Alphen (Zh).

5  Johannes van den Berg is geboren op zaterdag 26 januari 1878 in Koudekerk (Zh), is overleden op zondag 10 juni 1923 in Hazerswoude (Zh). Johannes werd 45 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Johannes was gehuwd met Maria van der Laan.

6  Petrus van den Berg is geboren op zondag 30 januari 1881 in Hazerswoude (Zh), zie IX-I.

7  Gerardus van den Berg is geboren op zaterdag 30 oktober 1886 in Hazerswoude (Zh).

VIII-F  Sophia van den Berg (Fijtje), dochter van Frans van der Berg en Hendrika Vendrig (VII-G), is geboren op zaterdag 28 april 1849 in Alphen (Zh), is overleden op woensdag 25 februari 1885 in Aarlanderveen (Zh). Fijtje werd 35 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Fijtje trouwt op vrijdag 9 april 1869 in Alphen (Zh) op 19-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Johannes van der Hoorn, zoon van Joseph van den Hoorn en Maria Bergman. Johannes is geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Alkemade (Zh), is overleden op donderdag 3 december 1874 in Koudekerk aan den Rijn (Zh). Johannes werd 36 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Johannes en Fijtje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria van der Hoorn is geboren rond februari 1870 in Leiderdorp (Zh), is overleden op maandag 23 januari 1871 in Rotterdam (Zh). Maria werd ongeveer 11 maanden.

2  Levenloos kind van der Hoorn is ter wereld gekomen op vrijdag 10 maart 1871 in Rotterdam (Zh).

3  Franciscus van der Hoorn is geboren op donderdag 4 juli 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 24 augustus 1873 in Kralingen (Zh). Franciscus werd 1 jaar, 1 maand en 20 dagen.

4  Joseph van der Hoorn is geboren op dinsdag 25 augustus 1874 in Kralingen (Zh), is overleden op vrijdag 21 juli 1882. Joseph werd 7 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Fijtje trouwt op donderdag 15 juni 1876 in Alphen aan den Rijn (Zh) op 27-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Johannes Boting, zoon van Fredericus Boting en Margaritha van Eijk. Johannes, stoker en pannenbakker, is geboren op dinsdag 23 oktober 1855 in Alphen (Zh).

Johannes was later gehuwd (2) met Catharina Verhaar.

VIII-G  Frederik van Schaik, zoon van Dirk van Schaik en Cornelia Vendrig (VII-I), is geboren op maandag 14 maart 1864 in IJsselstein (Ut), is overleden op zaterdag 24 januari 1903 in Utrecht (Ut). Frederik werd 38 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Frederik trouwt op vrijdag 27 mei 1892 in De Bilt (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha Starink, dochter van Gerrit Starink en Gerarda Baas. Margaretha is geboren op maandag 15 juli 1867 in De Bilt (Ut).

Van Frederik en Margaretha is een kind bekend:

1  Cornelia van Schaik is geboren op dinsdag 2 januari 1894 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 10 mei 1943 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 49 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 8 juli 1919 in Utrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hermanus Lambertus Boerrigter, zoon van Adrianus Lambertus Boerrigter en Hendrika Vlok. Hermanus is geboren op donderdag 24 augustus 1893 in Utrecht (Ut).

VIII-H  Johanna van Schaik, dochter van Dirk van Schaik en Cornelia Vendrig (VII-I), is geboren op vrijdag 4 augustus 1871 in IJsselstein (Ut).

Johanna trouwt op donderdag 15 mei 1902 in De Bilt (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Lambertus Thomas, zoon van Christiaan Adrianus Thomas en Johanna Tietia Brinkenberg. Johannes is geboren op dinsdag 20 november 1877 in Arnhem (Ge), is overleden op donderdag 3 januari 1946 in Haarlem (Nh). Johannes werd 68 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrika Frederika Thomas is geboren op dinsdag 31 maart 1903 in De Bilt (Ut).

2  Theodorus Franciscus Thomas is geboren op woensdag 22 maart 1905 in De Bilt (Ut).

3  Christiaan Thomas is geboren op maandag 4 februari 1907 in De Bilt (Ut).

4  Cornelia Henriette Thomas is geboren op donderdag 19 augustus 1909 in De Bilt (Ut).

VIII-I  Gijsbertus Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-J), is geboren op zondag 7 september 1862 in Zuilen (Ut), is overleden op zondag 22 januari 1939 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Gijsbertus werd 76 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 2 juni 1899 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Elizabeth Klazina Janmaat, dochter van Bastiaan Janmaat en Johanna de Lange. Elizabeth is geboren op maandag 3 februari 1862 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), is overleden op zaterdag 15 september 1923 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Elizabeth werd 61 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Gijsbertus en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op woensdag 24 oktober 1900 in Vinkeveen en Waverveen (Ut).

2  Johanna Cornelia Smoorenburg is geboren op dinsdag 3 september 1901 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), is overleden op maandag 19 augustus 1991 in Vinkeveen (Ut). Johanna werd 89 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 1 augustus 1924 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Antonius van Es, zoon van Hendricus van Es en Helena Rossewij. Antonius is geboren op maandag 10 mei 1897 in Vinkeveen en Waverveen (Ut).

VIII-J  Joseph Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-J), is geboren op vrijdag 5 februari 1864 in Zuilen (Ut), is overleden op maandag 22 juli 1940 in Jutphaas (Ut). Joseph werd 76 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Joseph trouwt op vrijdag 22 november 1889 in Papekop (Zh) op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Johanna Maria Rietveld, dochter van Johannes Rietveld en Gijsje van den Berg. Johanna is geboren op dinsdag 1 maart 1864 in Culemborg (Ge), is overleden op donderdag 16 april 1903 in Utrecht (Ut). Johanna werd 39 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Van Joseph en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Gijsberta Smoorenburg is geboren op zondag 7 september 1890 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 21 januari 1891 in Utrecht (Ut). Johanna werd 4 maanden en 14 dagen.

2  Gijsberta Johanna Smoorenburg is geboren op zaterdag 19 maart 1892 in Utrecht (Ut).

Gijsberta trouwt op donderdag 30 april 1914 in Amsterdam (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Auguste Emanuel Bombeke, zoon van Victor Francois Bombeke en Sidonie Barbe de Cock. Auguste, boekhouder, is geboren op vrijdag 7 mei 1886 in Rotterdam (Zh).

3  Johanna Gijsberta Smoorenburg is geboren op maandag 4 december 1893 in Utrecht (Ut).

4  Gijsbertus Christianus Smoorenburg is geboren op donderdag 5 maart 1896 in Utrecht (Ut).

Gijsbertus trouwt op woensdag 28 april 1920 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna van der Linden, dochter van Anthonie Johannes van der Linden en Maria van Vreeswijk. Johanna is geboren op woensdag 16 oktober 1895 in Utrecht (Ut).

5  Johannes Roelof Smoorenburg is geboren op maandag 29 november 1897 in Utrecht (Ut).

6  Joseph Smoorenburg is geboren op vrijdag 26 mei 1899 in Utrecht (Ut), is overleden op vrijdag 26 mei 1899 in Utrecht (Ut).

(10 uur geleefd)

7  Cornelia Maria Smoorenburg is geboren op donderdag 12 juli 1900 in Utrecht (Ut).

Cornelia trouwt op woensdag 24 oktober 1923 in Utrecht (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Besseling, zoon van Fredrik Besseling en Geertruida Assink. Johannes is geboren op zondag 21 januari 1894 in Utrecht (Ut).

Joseph trouwt op woensdag 23 november 1904 in Utrecht (Ut) op 40-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Grada van der Tier, dochter van Anthonie van der Tier en Cornelia van Lingen. Grada is geboren op dinsdag 12 maart 1867 in Utrecht (Ut).

Grada was eerder gehuwd (1) met Leonardus Konsten.

VIII-K  Cornelis Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-J), is geboren op dinsdag 2 januari 1866 in Zuilen (Ut), is overleden op vrijdag 6 maart 1925 in Utrecht (Ut). Cornelis werd 59 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 22 mei 1895 in Utrecht (Ut) op 29-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Hendrica Johanna Hendriks, dochter van Leendert Hendriks en Hendrica Boompjes. Hendrica is geboren op vrijdag 4 juli 1873 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 20 juni 1917 in Utrecht (Ut). Hendrica werd 43 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Van Cornelis en Hendrica zijn vier kinderen bekend:

1  Gijsberta Johanna Smoorenburg is geboren op zondag 23 februari 1896 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 21 januari 1922 in Utrecht (Ut). Gijsberta werd 25 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Gijsberta trouwt op dinsdag 30 juli 1918 in Utrecht (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Nicolaas Johannes van der Wurff, zoon van Richardus Johannes van der Wurff en Maatje Berrevoets. Nicolaas is geboren op woensdag 21 november 1888 in Utrecht (Ut).

2  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op woensdag 17 mei 1899 in Utrecht (Ut).

3  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op maandag 16 juli 1900 in Utrecht (Ut).

4  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op maandag 31 augustus 1914 in Utrecht (Ut).

Cornelis trouwt op donderdag 29 september 1921 in Utrecht (Ut) op 55-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Hendrika Maria Oostveen, dochter van Hermanus Oostveen en Adriana van 't Hoff. Hendrika is geboren op dinsdag 7 februari 1882 in Utrecht (Ut).

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Gijsbertus van Dam.

VIII-L  Christianus Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-J), is geboren op zondag 20 maart 1870 in Zuilen (Ut), is overleden op maandag 29 december 1902 in Utrecht (Ut). Christianus werd 32 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Christianus trouwt op woensdag 24 november 1897 in Utrecht (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia van Beek, dochter van Arie van Beek en Antonia Lereveld. Cornelia is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Utrecht (Ut).

Van Christianus en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Anthonia Smoorenburg is geboren op vrijdag 14 april 1899 in Utrecht (Ut).

Johanna trouwt op woensdag 16 mei 1923 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Cornelis de Bruin, zoon van Anthonie Jacob de Bruin en Jeanette Johanna van Anrae. Johannes is geboren op vrijdag 26 juli 1895 in Utrecht (Ut).

2  Adrianus Gijsbertus Smoorenburg is geboren op zaterdag 18 oktober 1902 in Utrecht (Ut).

Adrianus trouwt op woensdag 23 mei 1928 in Utrecht (Ut) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jacoba Cornelia Maria van den Brom, dochter van Hendricus Johannes van den Brom en Barbera Margaretha Vermeulen. Jacoba is geboren rond 1905 in Utrecht (Ut).

VIII-M  Johannes Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-J), is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Zuilen (Ut).

Johannes trouwt op vrijdag 3 februari 1893 in Voorburg (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia van der Meer, dochter van Theodorus van der Meer en Huberta Kooij. Cornelia is geboren op maandag 22 februari 1869 in Veur (Zh).

Van Johannes en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Theodora Cornelia Smoorenburg is geboren op woensdag 15 maart 1893 in Voorburg (Zh).

2  Huberta Catharina Smoorenburg is geboren op dinsdag 31 juli 1894 in Voorburg (Zh), is overleden op maandag 10 september 1894 in Voorburg (Zh). Huberta werd 1 maand en 10 dagen.

3  Gijsbertus Cornelis Smoorenburg is geboren op donderdag 5 september 1895 in Voorburg (Zh).

4  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op vrijdag 12 maart 1897 in Voorburg (Zh).

VIII-N  Adrianus Josephus Smoorenburg, zoon van Gijsbertus Smoorenburg en Johanna Vendrig (VII-J), is geboren op donderdag 28 maart 1878 in Zuilen (Ut), is overleden op donderdag 24 november 1938 in Zuilen (Ut). Adrianus werd 60 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 20 februari 1903 in Zuilen (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Maria Klarenbeek, dochter van Jan Klarenbeek en Willemina van den Oosten. Johanna is geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Maarssen (Ut).

Van Adrianus en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Johanna Wilhelmina Smoorenburg is geboren rond 1904 in Maarssen (Ut).

Johanna trouwt op vrijdag 21 oktober 1927 in Zuilen (Ut) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Anthonius Johannes Pouw, zoon van Johannes Anthonius Pouw en Adriana de Veen. Anthonius is geboren rond 1900 in Weesperkarspel (Nh).

2  Gijsbertus Smoorenburg is geboren rond 1909 in Maarssen (Ut).

Gijsbertus trouwt op woensdag 6 januari 1932 in Zuilen (Ut) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Catharina Dorothea Dekker, dochter van Klaas Dekker en Catharina Dorothea Hubert. Catharina is geboren rond 1910 in Amsterdam (Nh).

3  Adrianus Josephus Smoorenburg is geboren in augustus 1910 in Maarssen (Ut), is overleden op dinsdag 13 september 1910 in Maarssen (Ut). Adrianus werd 1 maand.

4  Levenloos kind Smoorenburg is ter wereld gekomen op maandag 10 september 1917 in Maarssen (Ut).

VIII-O  Jan Bos, zoon van Johannes Bos en Beligje van der Wal (VII-K), is geboren op maandag 3 januari 1859 in Breukelen-St.Pieters (Ut), is overleden op donderdag 5 december 1907 in Utrecht (Ut). Jan werd 48 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 8 mei 1885 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerarda Maria Koekenbier, dochter van Petrus Koekenbier (Pieter) en Cornelia van Wees. Gerarda is geboren op woensdag 31 augustus 1859 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

Van Jan en Gerarda zijn tien kinderen bekend:

1  Johannes Petrus Bos is geboren op maandag 15 februari 1886 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 6 juni 1886 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johannes werd 3 maanden en 22 dagen.

2  Petrus Johannes Bos is geboren op maandag 18 april 1887 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

3  Jan Johannes Bos is geboren op zaterdag 14 april 1888 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 6 juni 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jan werd 3 jaar, 1 maand en 23 dagen.

4  Wilhelmus Albertus Bos is geboren op zaterdag 2 mei 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 13 januari 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Wilhelmus werd 8 maanden en 11 dagen.

5  Elizabeth Gijsberta Bos is geboren op donderdag 22 december 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Cornelia Anna Maria Bos is geboren op zondag 5 mei 1895 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

7  Johannes Bos is geboren op woensdag 16 september 1896 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

8  Maria Hendrika Bos is geboren op maandag 22 november 1897 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 11 juli 1898 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 7 maanden en 19 dagen.

9  Hendricus Wilhelmus Bos is geboren op maandag 13 november 1899 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Hendricus werd 3 maanden en 3 dagen.

10  Hendricus Wilhelmus Bos is geboren op zaterdag 5 januari 1901 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 3 april 1901 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Hendricus werd 2 maanden en 29 dagen.

VIII-P  Johanna Cornelia van der Wal, dochter van Arie van der Wal (VII-L) en Maria Kok, is geboren op donderdag 6 april 1871 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 11 oktober 1954 in Kamerik (Ut). Johanna werd 83 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 16 april 1896 in Vleuten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Antonius Petrus van den Oudenrijn, zoon van Anthonij van den Oudenrijn en Gerarda Kippersluis. Antonius is geboren op vrijdag 16 juni 1865 in Schalkwijk (Ut), is overleden op zondag 6 november 1932 in Zwammerdam (Zh). Antonius werd 67 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Van Antonius en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Antonius Adrianus Cornelis van den Oudenrijn is geboren op zondag 18 juli 1897 in Bodegraven (Zh).

Antonius trouwt op donderdag 26 september 1929 in Kamerik (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Cornelia Anna Pessel, dochter van Franciscus Willebrordus Pessel en Johanna den Burger. Cornelia is geboren op dinsdag 13 maart 1894 in Kamerik (Ut).

2  Gerarda Maria van den Oudenrijn is geboren op donderdag 20 september 1900 in Bodegraven (Zh), is overleden op donderdag 18 april 1901 in Bodegraven (Zh). Gerarda werd 6 maanden en 29 dagen.

3  Levenloos kind van den Oudenrijn is ter wereld gekomen op zaterdag 8 maart 1902 in Bodegraven (Zh).
4  Adrianus Antonius Jacobus van den Oudenrijn is geboren op maandag 22 februari 1904 in Bodegraven (Zh), is overleden op maandag 1 oktober 1990, is begraven in Bovenkerk (Nh). Adrianus werd 86 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Adrianus was gehuwd met Johanna Lagerburg. Johanna is geboren op woensdag 5 december 1906, is overleden op zaterdag 18 juli 1981. Johanna werd 74 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

5  Gerardus Adrianus Johannes van den Oudenrijn is geboren op zaterdag 9 december 1905 in Bodegraven (Zh).

6  Gerarda Maria van den Oudenrijn is geboren op maandag 15 juli 1907 in Bodegraven (Zh), is overleden op zondag 3 november 1907 in Bodegraven (Zh). Gerarda werd 3 maanden en 19 dagen.

7  Gijsberta Johanna van den Oudenrijn is geboren in Zwammerdam (Zh), is overleden op donderdag 3 augustus 1911 in Zwammerdam (Zh).

VIII-Q  Cornelis Vendrig ook genaamd Kees, zoon van Adrianus Vendrig (VII-O) en Gijsberta de Reuver, landbouwer, is geboren op maandag 30 mei 1864 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, is overleden op zaterdag 17 mei 1919 23.30 uur in Willeskop (Ut), is begraven op donderdag 22 mei 1919 in Montfoort (Ut) (RK Begraafplaats). Cornelis werd 54 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Was gemeenteraadslid in Montfoort van 1911-1919.

Cornelis trouwt op vrijdag 16 januari 1891 in Maartensdijk (Ut) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Helena van Wijnbergen, dochter van Rijk van Wijnbergen en Maria Kok. Helena is geboren op zondag 5 januari 1868 in Maartensdijk (Ut), is overleden op woensdag 10 maart 1897 02.00 uur in Willeskop (Ut). Helena werd 29 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Cornelis en Helena zijn vier kinderen bekend:

1  Adrianus Vendrig is geboren op dinsdag 20 oktober 1891 in Wilnis (Ut), zie IX-J.

2  Richardus Cornelis Vendrig is geboren op woensdag 3 mei 1893 in Willeskop (Ut), zie IX-K.

3  Gijsbertus Vendrig is geboren op woensdag 9 januari 1895 in Willeskop (Ut), zie IX-L.

4  Cornelis Marinus Vendrig is geboren op woensdag 17 februari 1897 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 8 februari 1898 in Maarssen (Ut). Cornelis werd 11 maanden en 22 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 21 oktober 1898 in Hoenkoop (Ut) op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Geertruida van Vliet, dochter van Gerrit van Vliet en Maria Rietveld. Geertruida is geboren op dinsdag 1 augustus 1871 in Snelrewaard (Ut), is overleden op vrijdag 19 juni 1959 in Willeskop (Ut). Geertruida werd 87 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Van Cornelis en Geertruida zijn vijftien kinderen bekend:
5  Helena Maria Vendrig is geboren op donderdag 28 september 1899 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 1 juli 1982 in Utrecht (Ut). Helena werd 82 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Helena trouwt op dinsdag 24 juni 1930 in Willeskop (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis van der Brink. Cornelis is geboren op maandag 21 december 1896 in Blokland (Ut), is overleden op zaterdag 30 november 1963 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 66 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

6  Gerardus Marinus Vendrig is geboren op zondag 28 oktober 1900 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 21 december 1900 in Willeskop (Ut). Gerardus werd 1 maand en 23 dagen.

7  Maria Gerarda Vendrig is geboren op zaterdag 21 december 1901 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 4 januari 1902 in Willeskop (Ut). Maria werd 14 dagen.

8  Gerardus Marinus Vendrig is geboren op vrijdag 2 januari 1903 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 14 januari 1903 in Willeskop (Ut). Gerardus werd 12 dagen.

9  Maria Gerarda Vendrig is geboren op donderdag 21 januari 1904 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 27 februari 1904 in Willeskop (Ut). Maria werd 1 maand en 6 dagen.

10  Gerardus Marinus Vendrig is geboren op woensdag 19 juli 1905 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 28 juli 1905 in Willeskop (Ut). Gerardus werd 9 dagen.

11  Maria Gerarda Vendrig is geboren op vrijdag 27 juli 1906 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 28 december 1906 09.30 uur in Willeskop (Ut). Maria werd 5 maanden en 1 dag.

12  Gerardus Marinus Vendrig ook genaamd Gerrit is geboren op zaterdag 28 maart 1908 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 19 februari 1909 in Utrecht (Ut). Gerardus werd 10 maanden en 22 dagen.

13  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zondag 21 maart 1909 in Willeskop (Ut).

14  Maria Anthonia Vendrig is geboren op dinsdag 19 april 1910 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 20 juni 1910 in Willeskop (Ut). Maria werd 2 maanden en 1 dag.

15  Marinus Anthonius Vendrig is geboren op dinsdag 1 augustus 1911 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 27 juni 1923 in Willeskop (Ut). Marinus werd 11 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

16  Gerarda Geertruida Vendrig is geboren op dinsdag 3 december 1912 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 7 april 1913 in Willeskop (Ut). Gerarda werd 4 maanden en 4 dagen.

17  Gerardus Maria Vendrig is geboren op woensdag 26 augustus 1914 02.30 uur in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 20 juli 1946 in Willeskop (Ut), is begraven op woensdag 24 juli 1946 in Montfoort (Ut) (RK Begraafplaats). Gerardus werd 31 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

18  Cornelis Gerardus Vendrig (Kees) is geboren op zondag 5 september 1915 in Willeskop (Ut), zie IX-M.

19  Geertruida Maria Josephina Vendrig is geboren op maandag 19 maart 1917 in Willeskop (Ut), is overleden op zaterdag 20 augustus 1988 in Willeskop (Ut), is begraven op woensdag 24 augustus 1988 in Montfoort (Ut) (RK kerkhof). Geertruida werd 71 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Geertruida trouwt op woensdag 25 januari 1950 op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Everardus Cornelis Peek (Eef). Eef is geboren op maandag 2 februari 1914 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 15 december 1976 in Montfoort (Ut). Eef werd 62 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

VIII-R  Gerardus Vendrig (Gerrit), zoon van Adrianus Vendrig (VII-O) en Gijsberta de Reuver, veehouder, is geboren op zaterdag 2 juni 1866 in Maarsseveen (Ut), is RK gedoopt, is overleden op maandag 11 maart 1946 in Abcoude (Ut), is begraven op vrijdag 15 maart 1946 in Abcoude (Ut). Gerrit werd 79 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Gerrit gaat in ondertrouw op vrijdag 21 april 1899 in Ouder-Amstel (Nh), trouwt op woensdag 26 april 1899 in Ouder-Amstel (Nh) op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Hubertha Cornelia van Oostwaard, zie IX-BG.

Van Gerrit en Hubertha zijn dertien kinderen bekend:

1  Gijsbertha Cornelia Vendrig (Gijsje) is geboren op woensdag 21 februari 1900 in Maarssen (Ut), zie IX-N.
2  Albertus Adrianus Vendrig (Ab), veehouder, is geboren op maandag 22 april 1901 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 14 september 1968 in Weesp (Nh), is begraven op woensdag 18 september 1968 in Weesp (Nh). Ab werd 67 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Ab trouwt op woensdag 29 april 1925 in Leusden (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertruida Hartman, dochter van Gerbrand Hartman en Klasina van den Hengel. Geertruida is geboren op woensdag 1 mei 1901 in Stoutenburg (Ut), is overleden op maandag 27 mei 1991 in Nederhorst Den Berg (Nh), is begraven op vrijdag 31 mei 1991 in Weesp (Nh). Geertruida werd 90 jaar en 26 dagen.

3  Adrianus Johannes Vendrig is geboren op zondag 8 juni 1902 in Maarssen (Ut), zie IX-O.
4  Cornelia Antonia Vendrig is geboren op zondag 20 september 1903 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 4 september 1989 in Diemen (Nh), is begraven in Diemen (Nh). Cornelia werd 85 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 13 oktober 1926 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Gijsbertus Hendricus van der Schot ook genaamd Gijs, zoon van Hendrikus Hermanus van der Schot en Maria Helena Vrolijk. Gijsbertus is geboren op maandag 22 januari 1900 19.00 uur in Diemen (Nh), is overleden op dinsdag 11 mei 1971 in Diemen (Nh), is begraven in Diemen (Nh). Gijsbertus werd 71 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

5  Gerardus Petrus Vendrig (Gert) is geboren op zaterdag 25 februari 1905 in Maarssen (Ut), zie IX-P.

6  Bertha Vendrig is geboren op vrijdag 25 mei 1906 in Maarssen (Ut), is overleden op zondag 11 mei 1997 in Cannington (CAN). Bertha werd 90 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Bertha trouwt op woensdag 23 mei 1928 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelius Johannes Jozef Cor Kea. Cornelius is geboren op zaterdag 19 maart 1904 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), is overleden op zondag 15 juli 1984 in Lindsay (CAN). Cornelius werd 80 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

7  Adriana Johanna Vendrig (Jaan) is geboren op zaterdag 28 september 1907 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 30 oktober 1980 in Bussum (Nh), is begraven in Weesp (Nh). Jaan werd 73 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Jaan trouwt op woensdag 30 augustus 1933 in Nigtevegt (Ut) op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Cornelis Wouters. Cornelis is geboren op woensdag 3 februari 1904, is overleden op zaterdag 22 februari 1941. Cornelis werd 37 jaar en 19 dagen. Jaan trouwt in Weesperkarspel (Nh) (2) met Theodorus van Zuylen. Theodorus is geboren in Veldhuizen (Ut).

8  Johannes Cornelis Vendrig (Jan) is geboren op zondag 28 februari 1909 in Maarssen (Ut), zie IX-Q.

9  Elizabeth Maria Vendrig, zuster, is geboren op woensdag 13 juli 1910 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 28 september 1992 in Groenekan (Ut), is begraven op donderdag 1 oktober 1992 in Schalkwijk (Ut). Elizabeth werd 82 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

10  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op woensdag 28 februari 1912 in Maarssen (Ut), zie IX-R.

11  Cornelis Antonius Vendrig (Kees) is geboren op maandag 26 januari 1914 in Maarssen (Ut), zie IX-S.

12  Anna Maria Vendrig (Annie) is geboren op dinsdag 2 november 1915 in Maarssen (Ut), zie IX-T.

13  Huipbertus Vendrig (Bertus) is geboren op vrijdag 28 december 1917 in Nigtevegt (Ut), zie IX-U.

VIII-S  Jan Vendrig ook genaamd Jan, zoon van Adrianus Vendrig (VII-O) en Gijsberta de Reuver, is geboren op zaterdag 22 augustus 1868 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zaterdag 31 augustus 1940 in Utrecht (Ut). Jan werd 72 jaar en 9 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 6 april 1894 in Maarsseveen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Snel, dochter van Dirk Snel en Cornelia Baas. Catharina is geboren op zondag 25 augustus 1872 in Maarsseveen (Ut), is overleden op zaterdag 30 december 1933 in Utrecht (Ut). Catharina werd 61 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Gijsberta Vendrig (Bets) is geboren op donderdag 24 januari 1895 in Jutphaas (Ut), is RK gedoopt, is overleden op donderdag 14 november 1957 in Utrecht (Ut), is begraven op dinsdag 19 november 1957 in Utrecht (Ut). Bets werd 62 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Bets was gehuwd met Pieter Cornelis Dubbeld, zoon van Pieter Dubbeld en Wijntje van Zalinge. Pieter is geboren rond 1896, is overleden op vrijdag 2 maart 1951 in Utrecht (Ut). Pieter werd ongeveer 55 jaar.

2  Dirk Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 1 mei 1897 in Utrecht (Ut), zie IX-V.

3  Cornelia Adriana Vendrig (Coba) is geboren op vrijdag 21 juli 1899 in Utrecht (Ut), is overleden op maandag 9 februari 1953 in Utrecht (Ut), is begraven op vrijdag 13 februari 1953 in Utrecht (Ut). Coba werd 53 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Coba trouwt op donderdag 8 augustus 1929 in Utrecht (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Herman Marinus Johannes Kuitenbrouwer, zoon van Carel Hendrik Kuitenbrouwer en Gerharda Maria Leemreize. Herman is geboren op woensdag 9 juni 1897 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 9 maart 1968 in Utrecht (Ut). Herman werd 70 jaar en 9 maanden.

4  Jan Adrianus Vendrig is geboren op zaterdag 19 oktober 1901 in Utrecht (Ut), zie IX-W.

5  Adrianus Vendrig (Arie) is geboren op donderdag 18 februari 1904 in Utrecht (Ut), zie IX-X.
VIII-T  Petrus Vendrig (Piet) ook genaamd Piet, zoon van Adrianus Vendrig (VII-O) en Gijsberta de Reuver, veehouder, is geboren op maandag 6 maart 1876 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 14 november 1939 in Nigtevegt (Ut), is begraven op zaterdag 18 november 1939 in Abcoude (Ut). Piet werd 63 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Piet trouwt op woensdag 25 september 1901 in Ouder-Amstel (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Geertruida van Oostwaard, zie IX-BH.

Van Piet en Cornelia zijn vijftien kinderen bekend:

1  Gijsbertha Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 20 augustus 1902 in Maarsseveen (Ut), is overleden op vrijdag 26 juli 1918 in Maarssen (Ut). Gijsbertha werd 15 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

2  Cornelia Anna Vendrig ook genaamd Neeltje is geboren op zondag 6 september 1903 in Maarsseveen (Ut), is overleden op dinsdag 13 augustus 1974 in Abcoude (Ut). Cornelia werd 70 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 11 mei 1928 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrikus Paulus Johannes Hesp ook genaamd Hein, zoon van Johannes Hesp en Cornelia Gerarda Maria Kolk. Hendrikus is geboren op donderdag 18 oktober 1900 in Weesperkarspel (Nh), is RK gedoopt, is overleden op maandag 17 mei 1976 in Weesperkarspel (Nh), is begraven op donderdag 20 mei 1976 in Abcoude (Ut). Hendrikus werd 75 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Vader van Ruud en Danny Hesp, profvoetballers bij o.a. Barcelona en Ajax

3  Adrianus Gerardus Vendrig (Arie) is geboren op woensdag 18 januari 1905 in Maarsseveen (Ut), zie IX-Y.

4  Alberta Antonia Vendrig (Bep) is geboren op vrijdag 23 maart 1906 in Maarssen (Ut), zie IX-Z.

5  Geertruida Catharina Vendrig is geboren op maandag 29 juli 1907 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 14 oktober 1993 in Weesp (Nh). Geertruida werd 86 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 24 april 1930 in Nigtevegt (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Wilhelmus Antonius van Engen ook genaamd Willem, zoon van Wilhelmus van Engen en Maria Cornelia de Bruijn. Wilhelmus is geboren op maandag 16 oktober 1899 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 24 oktober 1980 in Weesp (Nh). Wilhelmus werd 81 jaar en 8 dagen.

6  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op zaterdag 10 oktober 1908 in Maarssen (Ut), is overleden op zondag 27 maart 1910 in Maarssen (Ut). Cornelia werd 1 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

7  Adriana Petronella Vendrig (Sjaan) is geboren op vrijdag 18 februari 1910 in Maarssen (Ut), zie IX-AA.

8  Petrus Johannes Vendrig (Piet) is geboren op dinsdag 30 mei 1911 in Maarssen (Ut), zie IX-AB.

9  Cornelia Anna Vendrig is geboren op donderdag 20 juni 1912 in Maarssen (Ut), is overleden op zondag 26 februari 1984 in Abcoude (Ut), is begraven op donderdag 1 maart 1984 in Abcoude (Ut). Cornelia werd 71 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 11 september 1946 in Abcoude (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 38-jarige Theodorus Abraham de Bruijn ook genaamd Theo. Theodorus is geboren op maandag 20 april 1908 in Abcoude (Ut), is gedoopt op vrijdag 21 augustus 1908 in Abcoude (Ut), is overleden op vrijdag 31 augustus 1990 in Vinkeveen (Ut). Theodorus werd 82 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

10  Albertus Coenradus Vendrig is geboren rond 1914 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden rond maandag 14 mei 1917 in Maarssen (Ut). Albertus werd ongeveer 3 jaar.

Overlijdensdatum niet exact aan te geven

11  Gerarda Cornelia Vendrig, zuster allerh. hart van jezus, is geboren op zaterdag 22 augustus 1914 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 14 januari 1993 in Wamel (Ge). Gerarda werd 78 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Vertrekt 18-8-1937 naar Zwaluwe.

12  Huibertus Vendrig (Bertus) is geboren op woensdag 5 januari 1916 in Maarssen (Ut), zie IX-AC.

13  Albertus Coenrades Vendrig is geboren op dinsdag 26 februari 1918 in Maarssen (Ut), is overleden op zondag 14 december 1986 in Den Bosch (Nb), is gecremeerd op vrijdag 19 december 1986 in Beuningen (Ge). Albertus werd 68 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Albertus trouwt op woensdag 31 december 1947 op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige C M J A Derks ook genaamd Tiny. C is geboren op zondag 5 oktober 1919 in Den Bosch (Nb), is overleden in 1997. C werd 78 jaar.

14  Gijsbertus Cornelis Vendrig is geboren op woensdag 16 april 1919 in Maarssen (Ut), is overleden op maandag 30 januari 1922 in Nigtevegt (Ut). Gijsbertus werd 2 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

15  Gijsbertus Vendrig ook genaamd Gijs is geboren op vrijdag 3 maart 1922 in Nigtevegt (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1925 in Nigtevegt (Ut), is begraven op zondag 5 juli 1925 in Abcoude (Ut). Gijsbertus werd 3 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

VIII-U  Cornelis Petrus Bogaard, zoon van Petrus Bogaard en Maria Vendrig (VII-P), is geboren op donderdag 16 januari 1868 in Kockengen (Ut), is overleden op dinsdag 9 september 1947 in Utrecht (Ut). Cornelis werd 79 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 11 oktober 1895 in Nieuwkoop (Zh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Cornelia Janmaat, dochter van Gijsbert Janmaat en Anna Nieuwendijk. Cornelia is geboren rond 1873 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zondag 8 februari 1931 in Kockengen (Ut). Cornelia werd ongeveer 58 jaar.

Van Cornelis en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Anna Maria Bogaard is geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Kockengen (Ut), zie IX-AD.

2  Petrus Bogaard is geboren op vrijdag 10 december 1897 in Kockengen (Ut).

Petrus trouwt op donderdag 15 november 1923 in Kamerik (Ut) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Anna Maria Hendrika Moons, dochter van Matthijs Albertus Moons en Anna Maria Smorenburg. Anna is geboren rond 1900 in Kamerik (Ut).

3  Gijsbertus Bogaard is geboren op zaterdag 21 juli 1900 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 3 mei 1901 in Kockengen (Ut). Gijsbertus werd 9 maanden en 12 dagen.

4  Gijsbertus Bogaard is geboren op dinsdag 8 oktober 1901 in Kockengen (Ut), is overleden op zondag 26 mei 1935 in Utrecht (Ut). Gijsbertus werd 33 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

5  Maria Bogaard is geboren rond 1904 in Kockengen (Ut), is overleden op zondag 8 maart 1942 in De Bilt (Ut). Maria werd ongeveer 38 jaar.

Maria was gehuwd met Adrianus Antonius van der Horst.

6  Adrianus Bogaard is geboren rond 1906 in Kockengen (Ut), is overleden op woensdag 6 februari 1907 in Kockengen (Ut). Adrianus werd ongeveer 1 jaar.

7  Adriaan Bogaard is geboren rond 1907 in Kockengen (Ut), is overleden op maandag 5 juni 1944 in Utrecht (Ut). Adriaan werd ongeveer 37 jaar.

8  Cornelis Bogaard is geboren rond 1910 in Kockengen (Ut), is overleden op donderdag 6 januari 1910 in Kockengen (Ut).

9  Alida Bogaard is geboren rond 1912 in Kockengen (Ut), is overleden op woensdag 22 oktober 1947 in Zuilen (Ut). Alida werd ongeveer 35 jaar.

Alida was gehuwd met Gerrit Michies.

VIII-V  Johanna Maria Theresia Bogaard, dochter van Petrus Bogaard en Maria Vendrig (VII-P), is geboren rond 1871 in Kockengen (Ut), is overleden op donderdag 27 december 1945 in Harmelen (Ut). Johanna werd ongeveer 74 jaar.

Johanna trouwt op vrijdag 9 augustus 1901 in Kockengen (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Hendrikus Gasse, zoon van Jan Gasse en Johanna de Vrankrijker. Johannes is geboren op maandag 10 mei 1869 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 5 april 1952 in Harmelen (Ut). Johannes werd 82 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Johannes en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1  Levenloos kind Gasse is ter wereld gekomen op zaterdag 12 augustus 1905 in Harmelen (Ut).

2  Johanna Maria Gasse is geboren op vrijdag 12 juli 1907 in Harmelen (Ut).

3  Maria Johanna Gasse is geboren op vrijdag 12 juli 1907 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 26 juli 1907 in Harmelen (Ut). Maria werd 14 dagen.

4  Joannes Petrus Josephus Gasse is geboren op woensdag 15 april 1908 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 21 april 1908 in Harmelen (Ut). Joannes werd 6 dagen.

5  Petrus Joannes Gasse is geboren op donderdag 12 augustus 1909 in Harmelen (Ut).

6  Joannes Antonius Gasse is geboren op donderdag 20 april 1911 in Harmelen (Ut).

Joannes trouwt op donderdag 3 oktober 1935 in Woerden (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Gijsberta van Es, dochter van Martinus van Es en Gijsberta Wanzing. Gijsberta is geboren op donderdag 2 september 1909 in Woerden (Ut).

7  Levenloos kind Gasse is ter wereld gekomen op woensdag 21 augustus 1912 in Harmelen (Ut).

VIII-W  Cornelia van der Lith, dochter van Cornelis van der Lith (VII-Q) en Petronilla Maria van den Bergh, is geboren op donderdag 17 juni 1841 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 9 maart 1905 in Harmelen (Ut). Cornelia werd 63 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Cornelia trouwt op maandag 19 mei 1862 in Harmelen (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Adrianus Regtien, zoon van Jan Regtien en Cornelia Groenhuizen. Adrianus is geboren op zondag 14 juli 1833 in Amersfoort (Ut), is overleden op zaterdag 13 september 1913 in Harmelen (Ut). Adrianus werd 80 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Van Adrianus en Cornelia zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Regtien is geboren op woensdag 7 februari 1866 in Harmelen (Ut), is overleden op zaterdag 7 november 1936 in Utrecht (Ut). Cornelia werd 70 jaar en 9 maanden.

2  Maria Regtien is geboren op maandag 4 november 1872 in Harmelen (Ut), is overleden op woensdag 20 augustus 1941 in IJsselstein (Ut). Maria werd 68 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 6 augustus 1912 in Harmelen (Ut) op 39-jarige leeftijd met de 49-jarige Theodorus Knijff, zoon van Jan Knijff en Jannetje van Groeningen. Theodorus is geboren op maandag 6 oktober 1862 in Veldhuizen (Ut), is overleden op woensdag 17 juni 1936 in IJsselstein (Ut). Theodorus werd 73 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

3  Johanna Geertruida Regtien is geboren op woensdag 30 oktober 1878 in Harmelen (Ut), is overleden op vrijdag 6 augustus 1954 in IJsselstein (Ut). Johanna werd 75 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 8 mei 1914 in Harmelen (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Adrianus Wilhelmus Maria Stein, zoon van Leonard Hendrik Stein en Hendrina Adriana Harmsen. Adrianus is geboren op donderdag 31 augustus 1882 in Velp (Ge).

VIII-X  Franciscus van der Lit, zoon van Hermanus van der Lith (VII-R) en Tonia Voorhout, is geboren op vrijdag 6 februari 1852 in Harmelen (Ut), is overleden op donderdag 4 juni 1942 in Utrecht (Ut). Franciscus werd 90 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Franciscus trouwt op donderdag 10 februari 1881 in Montfoort (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Rijswijk, dochter van Cornelis Rijswijk en Anna Geertruida Hartger. Catharina is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 14 maart 1923 in Utrecht (Ut). Catharina werd 70 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Franciscus en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Johannes van der Lit is geboren rond 1882 in Harmelen (Ut), zie IX-AE.

2  Johannes van der Lit is overleden op dinsdag 14 juni 1887 in Harmelen (Ut).

3  Hermanus van der Lit is geboren rond 1886 in Harmelen (Ut), is overleden op dinsdag 6 september 1910 in Utrecht (Ut). Hermanus werd ongeveer 24 jaar.

4  Johannes van der Lit is overleden op maandag 22 april 1889 in Harmelen (Ut).

5  Johannes van der Lit is overleden op vrijdag 7 november 1902 in Harmelen (Ut).

VIII-Y  Gijsina Paulina Langen, dochter van Johannes Gerardus Langen en Cornelia van Oostrom (VII-S), is geboren op zondag 14 november 1841 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 10 januari 1915 in Rotterdam (Zh). Gijsina werd 73 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Gijsina trouwt op woensdag 6 mei 1868 in Rotterdam (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk van Thiel, zoon van Woutherus van Thiel en Grietje van Vliet. Dirk, nachtwaker en pakhuisknecht, is geboren op donderdag 16 februari 1843 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 2 mei 1915 in Rotterdam (Zh). Dirk werd 72 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

(N.B. De gezinskaart in Rotterdam noemt een geboortedatum van 21 februari 1843)

Van Dirk en Gijsina zijn elf kinderen bekend:

1  Wouterus Johannes van Thiel is geboren op zaterdag 27 februari 1869 in Rotterdam (Zh), zie IX-AF.

2  Johannes Gerardus van Thiel is geboren op zaterdag 10 december 1870 in Rotterdam (Zh), zie IX-AG.

3  Margaretha Cornelia van Thiel is geboren op woensdag 18 december 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 10 augustus 1907 in Rotterdam (Zh). Margaretha werd 34 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

4  Cornelia Elizabeth van Thiel is geboren op maandag 17 augustus 1874 in Rotterdam (Zh), zie IX-AH.

5  Leonardus Jacobus van Thiel is geboren op maandag 10 april 1876 in Rotterdam (Zh), zie IX-AI.

6  Geertruida Elisabeth van Thiel is geboren op zondag 2 december 1877 in Rotterdam (Zh), zie IX-AJ.

7  Gijsina Paulina van Thiel is geboren op maandag 21 april 1879 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 5 mei 1880 in Rotterdam (Zh). Gijsina werd 1 jaar en 14 dagen.

8  Theodorus van Thiel is geboren op woensdag 24 november 1880 in Rotterdam (Zh), zie IX-AK.

9  Gerardus Nicolaas van Thiel, machinistleerling, is geboren op zaterdag 29 juli 1882 in Rotterdam (Zh).

Gerardus trouwt op woensdag 18 maart 1908 in Rotterdam (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Elisabeth Theresia Jansen, dochter van Johannes Jansen en Elisabeth Loonen. Elisabeth is geboren op vrijdag 15 oktober 1886 in Raamsdonk (Nb).

10  Wilhelmina Theresia van Thiel is geboren op dinsdag 14 april 1885 in Rotterdam (Zh), zie IX-AL.

11  Paulina Johanna van Thiel is geboren op zaterdag 18 juni 1887 in Rotterdam (Zh).

Paulina trouwt op woensdag 26 juni 1912 in Rotterdam (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Franciscus Veenbrink, zoon van Anthonius Veenbrink en Huiberdina Maria Wowijs. Johannes, kantoorbediende, is geboren op maandag 26 december 1887 in Rotterdam (Zh).

VIII-Z  Poulina Johanna Langen, dochter van Johannes Gerardus Langen en Cornelia van Oostrom (VII-S), is geboren op maandag 17 juli 1843 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 4 februari 1910 in Rotterdam (Zh). Poulina werd 66 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Poulina trouwt op woensdag 6 februari 1867 in Rotterdam (Zh) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Lambert Cornelis Verheijden, zoon van Willem Verheijden en Maria van de Grind. Lambert, los werkman, is geboren op zaterdag 15 april 1843 in Baardwijk (Nb), is overleden op dinsdag 14 februari 1911 in Rotterdam (Zh). Lambert werd 67 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Lambert en Poulina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Maria Wilhelmina Cornelia Verheijden is geboren op woensdag 10 april 1867 in Rotterdam (Zh), zie IX-AM.

2  Johannes Gerardus Cornelis Verheijden is geboren op donderdag 23 april 1868 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 23 februari 1884 in Rotterdam (Zh). Johannes werd 15 jaar en 10 maanden.

3  Jan Pieter Cornelis Verheijden is geboren op woensdag 25 augustus 1869 in Rotterdam (Zh).

4  Cornelia Verheijden is geboren op donderdag 12 januari 1871 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 8 april 1871 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 2 maanden en 27 dagen.

5  Cornelia Verheijden is geboren op maandag 26 februari 1872 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 16 juni 1872 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 3 maanden en 21 dagen.

6  Cornelia Verheijden is geboren op zaterdag 22 maart 1873 in Rotterdam (Zh), zie IX-AN.

7  Elizabeth Cornelia Verheijden is geboren op zondag 8 februari 1874 in Rotterdam (Zh), is overleden op woensdag 8 maart 1876 in Rotterdam (Zh). Elizabeth werd 2 jaar en 1 maand.

8  Elizabeth Cornelia Verheijden is geboren op vrijdag 7 april 1876 in Rotterdam (Zh), zie IX-AO.

9  Willem Cornelis Verheijden is geboren op maandag 23 september 1878 in Rotterdam (Zh), zie IX-AP.

10  Lambert Cornelis Verheijden is geboren op zaterdag 22 november 1879 in Rotterdam (Zh), zie IX-AQ.

11  Franciscus Cornelis Verheijden is geboren op zaterdag 29 september 1883 in Rotterdam (Zh), is overleden op maandag 21 april 1884 in Rotterdam (Zh). Franciscus werd 6 maanden en 23 dagen.

12  Johannes Cornelis Verheijden is geboren op donderdag 24 juni 1886 in Rotterdam (Zh), zie IX-AR.

VIII-AA  Nicolaas Hendrikus Langen, zoon van Johannes Gerardus Langen en Cornelia van Oostrom (VII-S), is geboren op dinsdag 12 februari 1856 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 15 mei 1898 in Rotterdam (Zh). Nicolaas werd 42 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Nicolaas trouwt op woensdag 17 november 1880 in Rotterdam (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietronella Smit, dochter van Adrianus Smit en Petronella Brakshoofde. Pietronella is geboren op zaterdag 30 december 1854 in Deventer (Ov), is overleden op vrijdag 17 augustus 1894 in Rotterdam (Zh). Pietronella werd 39 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Nicolaas en Pietronella zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Gerardus Langen is geboren op dinsdag 21 december 1880 in Rotterdam (Zh), zie IX-AS.

2  Adrianus Petrus Langen is geboren op zondag 14 januari 1883 in Rotterdam (Zh), is overleden op zaterdag 7 juni 1884 in Rotterdam (Zh). Adrianus werd 1 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

3  Cornelia Maria Langen is geboren op zaterdag 2 mei 1885 in Rotterdam (Zh), is overleden op vrijdag 7 juni 1929 in Rotterdam (Zh). Cornelia werd 44 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 25 mei 1910 in Rotterdam (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacobus Antonius van den Heuvel, zoon van Gerrit Hermanus van den Heuvel en Helena van der Werff. Jacobus is geboren op donderdag 5 juni 1884 in Rotterdam (Zh).

4  Adrianus Petrus Langen is geboren op zaterdag 25 juni 1887 in Rotterdam (Zh), zie IX-AT.
5  Maria Petronella Langen is geboren op donderdag 21 november 1889 in Rotterdam (Zh), is overleden op zondag 13 maart 1960 in Vlissingen (Ze). Maria werd 70 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op woensdag 20 september 1916 in Rotterdam (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Hubertus Petrus van der Heiden, zoon van Hubertus Petrus van der Heiden en Adriana van Ee. Hubertus is geboren op zondag 11 mei 1890 in Dordrecht (Zh).

(kind is geboren aan boord; ouders zijn afkomstig van 's-Hertogenbosch)

6  Geertruida Cornelia Langen is geboren op zaterdag 26 maart 1892 in Rotterdam (Zh).

VIII-AB  Johannes Gijsbertus van Oostrum, zoon van Gijsbert van Oostrum (VII-T) en Johanna Hendrika Stolker, is geboren op donderdag 21 juni 1849 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op zaterdag 11 januari 1879 in Utrecht (Ut). Johannes werd 29 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 26 november 1873 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Maria Rijntjes, dochter van Gerrit Rijntjes en Anna van Schaik. Maria is geboren op zondag 17 augustus 1851 in Utrecht (Ut).

Van Johannes en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Gerardus Gijsbertus van Oostrum is geboren op zaterdag 17 oktober 1874 in Utrecht (Ut).

2  Johanna Hendrika van Oostrum is geboren op dinsdag 8 januari 1878 in Utrecht (Ut), is overleden op zondag 22 september 1878 in Utrecht (Ut). Johanna werd 8 maanden en 14 dagen.

VIII-AC  Gijsbertus Antonius van Oostrum, zoon van Gijsbert van Oostrum (VII-T) en Johanna Hendrika Stolker, is geboren op dinsdag 4 november 1851 in Kamerik Houtdijken (Ut), is overleden op dinsdag 30 mei 1933 in Utrecht (Ut). Gijsbertus werd 81 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Gijsbertus trouwt op woensdag 4 juni 1879 in Utrecht (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Paulina Petronella Tijssen, dochter van Lambertus Tijssen en Gerarda Rutgers. Paulina is geboren op woensdag 25 oktober 1854 in Wijk bij Duurstede (Ut), is overleden op zaterdag 5 oktober 1929 in Utrecht (Ut). Paulina werd 74 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Gijsbertus en Paulina zijn zes kinderen bekend:

1  Gijsbertus Antonius van Oostrum is geboren op zondag 21 maart 1880 in Utrecht (Ut), is overleden op dinsdag 12 oktober 1937 in Utrecht (Ut). Gijsbertus werd 57 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Gijsbertus trouwt op woensdag 20 september 1916 in Utrecht (Ut) op 36-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maria Elisabeth Antonia Vleugel, dochter van Laurens Vleugel en Geertruida Johanna Flumans. Maria is geboren op vrijdag 8 oktober 1886 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 8 december 1927 in Utrecht (Ut). Maria werd 41 jaar en 2 maanden. Gijsbertus trouwt op woensdag 1 mei 1929 in Utrecht (Ut) op 49-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Bertha Gesina Davids, dochter van Lambertus Davids en Elizabeth Regina van de Ven. Bertha is geboren op maandag 24 maart 1890 in Dordrecht (Zh).

2  Lambertus Johannes van Oostrum is geboren op maandag 21 mei 1883 in Utrecht (Ut), is overleden op donderdag 28 april 1949 in Utrecht (Ut). Lambertus werd 65 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Lambertus trouwt op woensdag 20 september 1911 in Utrecht (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Susanna Maria van Kesteren, dochter van Jacobus van Kesteren en Maria Agterberg. Susanna is geboren op vrijdag 28 oktober 1881 in Utrecht (Ut).

3  Johanna Hendrika van Oostrum is geboren op maandag 4 januari 1886 in Utrecht (Ut).

Johanna trouwt op woensdag 17 november 1915 in Utrecht (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Wilhelmus Adrianus de Wit, zoon van Leonardus Antonius de Wit en Johanna Petronella Lebbing. Wilhelmus is geboren op dinsdag 24 april 1883 in Utrecht (Ut).

4  Gerarda Paulina van Oostrum is geboren op zondag 11 maart 1888 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 6 januari 1945 in Utrecht (Ut). Gerarda werd 56 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Gerarda trouwt op woensdag 18 april 1923 in Utrecht (Ut) op 35-jarige leeftijd met de 34-jarige Johannes van Leeuwenkamp, zoon van Wilhelmus van Leeuwenkamp en Adriana Versteegh. Johannes is geboren op vrijdag 17 augustus 1888 in Utrecht (Ut).

5  Hermanus Martinus van Oostrum is geboren op zondag 29 maart 1891 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 21 juni 1899 in Utrecht (Ut). Hermanus werd 8 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

6  Paulina Helena van Oostrum is geboren op maandag 15 juli 1895 in Utrecht (Ut).

Paulina trouwt op woensdag 17 november 1926 in Utrecht (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 39-jarige Adrianus Bernardus Versteeg, zoon van Hendrik Versteeg en Emma Adriana van der Wielen. Adrianus is geboren op donderdag 16 december 1886 in Vleuten (Ut).

VIII-AD  Theodora Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-V) en Geertruida Balten (Geertje), is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Leiden (Zh), is overleden op zondag 28 januari 1940 in Leimuiden (Zh). Theodora werd 74 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Theodora gaat in ondertrouw op zaterdag 5 mei 1883 in Leiden (Zh), trouwt op vrijdag 18 mei 1883 in Leimuiden (Zh) op 17-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendricus Verheugd, zoon van Bernardus Verheugd en Neeltje Guldemond. Hendricus is geboren op woensdag 1 juni 1859 in Leimuiden (Zh), is overleden op zondag 7 april 1935 in Leimuiden (Zh). Hendricus werd 75 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Hendricus en Theodora zijn drie kinderen bekend:

1  Bernardus Verheugd is geboren op donderdag 4 december 1884 in Haarlemmermeer (Nh).

Bernardus trouwt op donderdag 14 oktober 1909 in Leimuiden (Zh) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Antonia Maria Zandvliet, dochter van Petrus Zandvliet en Sophia Konst. Antonia is geboren op maandag 9 mei 1887 in Woubrugge (Zh), is overleden op zondag 12 juni 1960 in Leiden (Zh). Antonia werd 73 jaar, 1 maand en 3 dagen.

2  Gijsbertus Verheugd is geboren op donderdag 17 maart 1887 in Haarlemmermeer (Nh).

Gijsbertus trouwt op donderdag 6 mei 1909 in Leimuiden (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertruida Bosman, dochter van Johannes Bosman en Hendrica Buskermolen. Geertruida is geboren op maandag 3 september 1883 in Leimuiden (Zh).

3  Cornelis Verheugd is geboren op maandag 27 mei 1889 in Haarlemmermeer (Nh), is overleden op woensdag 30 maart 1892 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelis werd 2 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

VIII-AE  Petrus Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (VII-Y) en Cornelia van Nes, veehouder, is geboren op dinsdag 3 november 1846 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 20 oktober 1919 in Schalkwijk (Ut). Petrus werd 72 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Petrus trouwt op maandag 30 april 1888 in Schalkwijk (Ut) op 41-jarige leeftijd (1) met de 48-jarige Wilhelmina van Denderen ook genaamd Willemina, dochter van Martinus van Denderen en Willempje van der Horst. Wilhelmina is geboren op woensdag 15 januari 1840 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op dinsdag 13 oktober 1896 in Schalkwijk (Ut). Wilhelmina werd 56 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Petrus trouwt op vrijdag 5 november 1897 in Houten (Ut) op 51-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Engelina van Wees ook genaamd Hees, dochter van Jan van Wees en Cornelia Wennekes. Engelina is geboren op dinsdag 17 juli 1855 in Houten (Ut), is overleden op zondag 24 april 1938 in Vleuten (Ut). Engelina werd 82 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Petrus en Engelina is een kind bekend:

1  Wilhelmina Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 4 januari 1899 in Schalkwijk (Ut), is RK gedoopt, zie IX-AU.

VIII-AF  Adriana Wilhelmina Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-Y) en Cornelia van Nes, is geboren op maandag 20 november 1854 in Vleuten (Ut), is overleden op maandag 21 juni 1886 in Benschop (Ut). Adriana werd 31 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Adriana trouwt op donderdag 19 april 1877 in Vleuten (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Anthonie Baars, zoon van Elbert Baars en Berdina Mulders. Anthonie is geboren op woensdag 25 juli 1849 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 17 december 1930 in Benschop (Ut). Anthonie werd 81 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Anthonie was later gehuwd (2) met Jacoba Hendrikse.

Van Anthonie en Adriana zijn vijf kinderen bekend:

1  Albertus Gijsbertus Baars is geboren op zaterdag 16 maart 1878 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 6 december 1950 in IJsselstein (Ut). Albertus werd 72 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

2  Cornelia Baars is geboren op donderdag 11 september 1879 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 1 januari 1890 in Benschop (Ut). Cornelia werd 10 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Gerarda Geertruida Baars is geboren op woensdag 16 maart 1881 in Benschop (Ut), zie IX-AV.

4  Gijsbertus Baars is geboren op vrijdag 17 november 1882 in Benschop (Ut).

Gijsbertus trouwt op donderdag 20 februari 1919 in Benschop (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria Straver, dochter van Johannes Straver en Johanna Hendrikse. Maria is geboren op zaterdag 29 mei 1886 in Benschop (Ut).

5  Berdina Baars is geboren op zaterdag 30 augustus 1884 in Benschop (Ut).

VIII-AG  Kornelia Johanna Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-Y) en Cornelia van Nes, is geboren op zaterdag 23 februari 1856 in Vleuten (Ut), is overleden op vrijdag 27 oktober 1922 in Woerden (Ut). Kornelia werd 66 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Kornelia trouwt op donderdag 13 april 1882 in Vleuten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Cornelis Willebrordus Jansen, zoon van Jacobus Jansen en Anna Niesje van Riet. Cornelis is geboren op zondag 6 augustus 1848 in Gerverscop (Ut), is overleden op zaterdag 5 juni 1915 in Woerden (Ut). Cornelis werd 66 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Kornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia Jansen is geboren op zaterdag 13 oktober 1883 in Waarder (Zh), is overleden op woensdag 23 april 1884 in Waarder (Zh). Cornelia werd 6 maanden en 10 dagen.

2  Jacobus Jansen is geboren op zondag 28 juni 1885 in Waarder (Zh), is overleden op woensdag 4 juli 1888 in Waarder (Zh). Jacobus werd 3 jaar en 6 dagen.

3  Levenloos kind Jansen is ter wereld gekomen op zondag 28 juni 1885 in Waarder (Zh).

4  Gijsbertus Cornelis Jansen, sergeant majoor, is geboren op maandag 21 februari 1887 in Waarder (Zh).

Gijsbertus trouwt op woensdag 19 juli 1922 in Amsterdam (Nh) op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Petronella Mols, dochter van Cornelis Mols en Hendrika van Boxtel. Petronella is geboren op zaterdag 11 juni 1892 in Dongen (Nb).

5  Agnes Jansen is geboren op donderdag 13 december 1888 in Waarder (Zh), zie IX-AW.

6  Cornelia Jacoba Jansen is geboren op dinsdag 21 oktober 1890 in Waarder (Zh), is overleden op woensdag 29 oktober 1890 in Waarder (Zh). Cornelia werd 8 dagen.

7  Cornelia Jacoba Jansen is geboren op maandag 9 november 1891 in Waarder (Zh), zie IX-AX.

8  Jacobus Jansen is geboren op dinsdag 17 oktober 1893 in Waarder (Zh).

Jacobus trouwt op donderdag 15 november 1928 in Snelrewaard (Ut) op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Anna Wilhelmina Meijer, dochter van Heinrich Joseph Meijer en Agnes Catharina Maria Spreckelmeijer. Anna is geboren rond 1893 in Schinkel (DUI).

9  Cornelis Willebrordus Jansen is geboren op zaterdag 20 april 1895 in Woerden (Ut), is overleden op maandag 17 juni 1895 in Woerden (Ut). Cornelis werd 1 maand en 28 dagen.

VIII-AH  Cornelis Gijsbertus Vendrig, zoon van Gijsbert Vendrig (VII-Y) en Cornelia van Nes, landbouwer, is geboren op dinsdag 24 november 1857 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 8 maart 1932 in Jutphaas (Ut). Cornelis werd 74 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 9 augustus 1893 in Jutphaas (Ut) op 35-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Maria van der Wel, dochter van Jan van der Wel en Catharina van Schaik. Maria is geboren op donderdag 24 september 1857 in Houten (Ut), is overleden op maandag 1 juni 1914 in Jutphaas (Ut). Maria werd 56 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Gijsbertus Gerrit Vendrig is geboren op dinsdag 9 oktober 1894 in Jutphaas (Ut), is overleden op dinsdag 6 augustus 1912 in Jutphaas (Ut). Gijsbertus werd 17 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

2  Gerrit Cornelis Vendrig is geboren op maandag 29 maart 1897 in Jutphaas (Ut), zie IX-AY.

Cornelis trouwt op dinsdag 24 november 1914 in Houten (Ut) op 57-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Maria Verweij, dochter van Antonius Verweij en Johanna Spaan. Maria is geboren op vrijdag 19 september 1879 in Houten (Ut).

VIII-AI  Joanna Vendrig, dochter van Gijsbert Vendrig (VII-Y) en Cornelia van Nes, is geboren op woensdag 10 oktober 1860 in Vleuten (Ut), is overleden op dinsdag 27 mei 1919 in IJsselstein (Ut). Joanna werd 58 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Joanna trouwt op dinsdag 17 oktober 1893 in Schalkwijk (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Albertus Jacobus van der Maat, zoon van Jan van der Maat en Maria Nieuwenhuijzen. Albertus is geboren op woensdag 16 augustus 1865 in IJsselstein (Ut), is overleden op woensdag 9 december 1914 in IJsselstein (Ut). Albertus werd 49 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Albertus en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Gijsbertus van der Maat is geboren op donderdag 22 november 1894 in IJsselstein (Ut).

2  Gijsbertus Johannes van der Maat is geboren op woensdag 28 april 1897 in IJsselstein (Ut).

3  Adrianus Wilhelminus van der Maat is geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in IJsselstein (Ut).

Adrianus trouwt op dinsdag 2 april 1918 in Linschoten (Ut) op 17-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Geertrui van Reekum, dochter van Pieter van Reekum en Geertrui Verweij. Geertrui is geboren rond 1898 in Woerden (Ut).

VIII-AJ  Cornelis van der Manden, zoon van Egbertus van der Manden (VII-AA) en Clasina Oostrom, koetsier, is geboren rond 1845 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 21 juni 1910 in Weesperkarspel (Nh). Cornelis werd ongeveer 65 jaar.

Cornelis trouwt op woensdag 14 juni 1871 in Abcoude Proostdij (Ut) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maria van Diest, dochter van Arie van Diest en Alida Blom. Maria is geboren op maandag 19 juli 1841 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 17 februari 1878 in Weesperkarspel (Nh). Maria werd 36 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Clasina van der Manden is geboren rond 1873 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 20 november 1922 in Amersfoort (Ut). Clasina werd ongeveer 49 jaar.

2  Alida Maria van der Manden is geboren rond juni 1875 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 26 november 1875 in Weesperkarspel (Nh). Alida werd ongeveer 5 maanden.

3  Elisabeth Anna van der Manden is geboren rond september 1876 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 12 december 1876 in Weesperkarspel (Nh). Elisabeth werd ongeveer 3 maanden.

4  Levenloos kind van der Manden is ter wereld gekomen op donderdag 14 februari 1878 in Weesperkarspel (Nh).

Cornelis trouwt op donderdag 1 mei 1879 in Weesperkarspel (Nh) op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Grietje de Boer, dochter van Jacob de Boer en Jacoba Kuijer. Grietje is geboren op maandag 1 mei 1854 in Eemnes (Ut), is overleden op woensdag 26 april 1922 in Weesperkarspel (Nh). Grietje werd 67 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

5  Jacobus Elbertus van der Manden is geboren rond 1880 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-AZ.

6  Elisabeth Maria van der Manden is geboren rond 1882 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zondag 8 mei 1898 in Weesperkarspel (Nh). Elisabeth werd ongeveer 16 jaar.

7  Elbertus Johannes van der Manden, veehouder, is geboren rond 1885 in Weesperkarspel (Nh).

Elbertus trouwt op woensdag 5 februari 1930 in Weesperkarspel (Nh) op ongeveer 45-jarige leeftijd met de 44-jarige Sophia Maria Pia Kerkvliet, dochter van Andreas Kerkvliet en Sophia Leliveld. Sophia is geboren op zondag 22 november 1885 in Hazerswoude (Zh).

8  Gerardus Adrianus van der Manden, tuinknecht, is geboren rond 1886 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 25 maart 1957 in Weesperkarspel (Nh). Gerardus werd ongeveer 71 jaar.

Gerardus trouwt op woensdag 25 mei 1910 in Weesperkarspel (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Elisabeth Westerweel, dochter van N.N. en Elisabeth de Vries. Elisabeth, dienstbode, is geboren rond 1884 in Amsterdam (Nh).

9  Anna Maria van der Manden is geboren rond 1889 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 18 april 1890 in Weesperkarspel (Nh). Anna werd ongeveer 1 jaar.

10  Elisabeth Maria van der Manden is geboren rond 1899 in Weesperkarspel (Nh).

Elisabeth trouwt op donderdag 2 juni 1927 in Weesperkarspel (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Bernardus Venderbosch, zoon van Hendrikus Venderbosch en Everdina Hermina Gebbink. Bernardus, caféhouder, is geboren op donderdag 2 november 1899 in Ruurlo (Ge), is overleden op zaterdag 19 januari 1985. Bernardus werd 85 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

VIII-AK  Johannes van der Manden, zoon van Egbertus van der Manden (VII-AA) en Clasina Oostrom, is geboren rond 1846 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 21 december 1894 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd ongeveer 48 jaar.

Johannes trouwt op vrijdag 2 juni 1882 in Nigtevegt (Ut) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Jacoba Hesp, dochter van Gerardus Hesp en Gerarda Breij. Jacoba is geboren op woensdag 10 maart 1847 in Nigtevegt (Ut).

Van Johannes en Jacoba zijn zes kinderen bekend:

1  Elbertus Gerardus van der Manden is geboren rond april 1883 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 8 augustus 1883 in Weesperkarspel (Nh). Elbertus werd ongeveer 4 maanden.

2  Clasina Gerarda Maria van der Manden is geboren op maandag 11 augustus 1884 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-BA.

3  Gerardus Elbertus van der Manden is geboren op woensdag 24 juni 1885 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 13 februari 1953 in Duivendrecht (Nh), is begraven in Diemen (Nh). Gerardus werd 67 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Gerardus trouwt op vrijdag 19 mei 1911 in Maarssen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Alida Verkroost, dochter van Willem Verkroost en Alida van Putten. Alida is geboren op woensdag 14 mei 1879 in Maarssen (Ut), is overleden in Duivendrecht (Nh), is begraven in Diemen (Nh).

4  Elbertus Petrus van der Manden, landbouwer en winkelier, is geboren op dinsdag 30 augustus 1887 in Weesperkarspel (Nh).

Elbertus trouwt op woensdag 12 november 1919 in Laren-Nh op 32-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Christina Maria Elisabeth van Nes, dochter van Zeger van Nes en Johanna van Bemmel. Christina is geboren op dinsdag 5 juni 1888 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 21 oktober 1921 in Nederhorst Den Berg (Nh). Christina werd 33 jaar, 4 maanden en 16 dagen. Elbertus trouwt op dinsdag 30 mei 1922 in Ankeveen (Nh) op 34-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Margaretha Maria Hagen, dochter van Jacob Hagen en Petronella de Jong. Margaretha is geboren op woensdag 12 mei 1886 in Ankeveen (Nh), is overleden op maandag 30 november 1942 in Vleuten (Ut). Margaretha werd 56 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

5  Cornelis Gerardus van der Manden is geboren rond 1889 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zaterdag 23 augustus 1902 in Vreeland (Ut). Cornelis werd ongeveer 13 jaar.

6  Gerarda Anna van der Manden is geboren rond 1890 in Weesperkarspel (Nh).

Gerarda trouwt op woensdag 21 augustus 1912 in Amsterdam (Nh) (is gescheiden op zaterdag 10 augustus 1929 in Amsterdam (Nh)) op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Anthonius Jacobus de Groot, zoon van Jacobus de Groot en Elisabeth Wigmans. Anthonius, linnenbleker en houder van een was- en strijkinrichting, is geboren op zondag 24 maart 1889 in Nederhorst Den Berg (Nh).

Anthonius was later gehuwd (2) met Cornelia Johanna Pessel.

VIII-AL  Adrianus Arnoldus van der Manden, zoon van Egbertus van der Manden (VII-AA) en Clasina Oostrom, veehouder en melkslijter, is geboren op maandag 26 januari 1852 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op donderdag 8 augustus 1929 in Bussum (Nh). Adrianus werd 77 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 22 april 1881 in Nederhorst Den Berg (Nh) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Spruijt (Jans), dochter van Johannes Spruijt en Alida Borst (Aaltje). Jans is geboren op dinsdag 27 april 1852 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op zondag 3 mei 1931 in Bussum (Nh). Jans werd 79 jaar en 6 dagen.

Van Adrianus en Jans zijn vier kinderen bekend:

1  Clasina Alida van der Manden is geboren op zaterdag 29 juli 1882 in Muiden (Nh), is overleden op dinsdag 27 maart 1900 in Watergraafsmeer (Nh). Clasina werd 17 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

2  Joannes Egbertus van der Manden is geboren op woensdag 30 april 1884 in Muiden (Nh), is overleden op donderdag 14 november 1957 in Bussum (Nh). Joannes werd 73 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Joannes trouwt op woensdag 26 september 1928 in Bussum (Nh) op 44-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Maria Rebecca Braker, dochter van Frederikus Braker en Maria Rebecca Schnelle. Maria is geboren in 1896 in Hengelo (Ov), is overleden op maandag 14 januari 1929 in Bussum (Nh). Maria werd 33 jaar. Joannes trouwt na 1929 op minstens 45-jarige leeftijd (2) met de minstens 28-jarige Francina Johanna Maria de Groot. Francina is geboren op zaterdag 12 oktober 1901 in Hillegom (Zh), is overleden op donderdag 18 februari 1993 in Bussum (Nh). Francina werd 91 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

3  Egbertus Joannes van der Manden, melkslijter, is geboren op donderdag 10 december 1885 in Muiden (Nh), is overleden op donderdag 16 april 1970. Egbertus werd 84 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Egbertus trouwt op dinsdag 23 september 1913 in Bussum (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth van den Berg, dochter van Gerardus van den Berg en Johanna van Wengen. Elisabeth is geboren op zaterdag 19 oktober 1889 in Bussum (Nh), is overleden op maandag 18 april 1949 in Bussum (Nh). Elisabeth werd 59 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

4  Alida Klasina van der Manden is geboren op donderdag 21 juli 1887 in Muiden (Nh), is overleden op dinsdag 10 maart 1925 in Bussum (Nh). Alida werd 37 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

VIII-AM  Cornelia van der Manden, dochter van Pieter van der Manden (VII-AB) en Antonia Pouw, is geboren op zaterdag 2 juli 1864 in Houten (Ut).

Cornelia trouwt op vrijdag 30 januari 1891 in Reeuwijk (Zh) op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Theodorus van Leeuwen, zoon van Johannes Josephus van Leeuwen en Maria Adriana Mouris. Theodorus is geboren op woensdag 20 februari 1861 in Alphen (Zh).

Van Theodorus en Cornelia zijn dertien kinderen bekend:

1  Maria Adriana van Leeuwen is geboren op woensdag 10 augustus 1892 in Zwammerdam (Zh), zie IX-BB.

2  Petrus Henricus van Leeuwen is geboren op woensdag 19 juli 1893 in Zwammerdam (Zh).

Petrus trouwt op vrijdag 15 september 1922 in Veldhuizen (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Alida Bijman, dochter van Cornelis Bijman en Adriana Hendrikse. Maria is geboren op dinsdag 12 juli 1898 in Veldhuizen (Ut).

3  Antonia van Leeuwen is geboren op dinsdag 28 augustus 1894 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 9 april 1940 in Waddinxveen (Zh). Antonia werd 45 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Antonia trouwt op zaterdag 20 oktober 1917 in Reeuwijk (Zh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Willem de Vos, zoon van Jacobus de Vos en Janna Klever. Willem is geboren rond 1889 in Waddinxveen (Zh).

4  Johannes Josephus van Leeuwen is geboren op donderdag 5 september 1895 in Zwammerdam (Zh).

Johannes trouwt op vrijdag 13 juni 1924 in Wateringen (Zh) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Johanna van Zeijl, dochter van Hendrik van Zeijl en Wilhelmina van Dijk. Catharina is geboren op zondag 14 januari 1900 in Wateringen (Zh).

5  Cornelia van Leeuwen is geboren op zondag 20 september 1896 in Zwammerdam (Zh), zie IX-BC.

6  Anna van Leeuwen is geboren op vrijdag 8 oktober 1897 in Zwammerdam (Zh), is overleden op vrijdag 19 augustus 1898 in Zwammerdam (Zh). Anna werd 10 maanden en 11 dagen.

7  Theodorus van Leeuwen is geboren op zaterdag 12 november 1898 in Zwammerdam (Zh), is overleden op zondag 20 augustus 1899 in Zwammerdam (Zh). Theodorus werd 9 maanden en 8 dagen.

8  Theodorus van Leeuwen is geboren op donderdag 4 januari 1900 in Zwammerdam (Zh).

9  Anna van Leeuwen is geboren op zondag 10 maart 1901 in Zwammerdam (Zh).

10  Gerardus van Leeuwen is geboren op zondag 27 juli 1902 in Zwammerdam (Zh), is overleden op dinsdag 7 juni 1904 in Zwammerdam (Zh). Gerardus werd 1 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

11  Sophia van Leeuwen is geboren op maandag 28 december 1903 in Zwammerdam (Zh).

12  Gerarda van Leeuwen is geboren op donderdag 29 juni 1905 in Zwammerdam (Zh), is overleden op maandag 30 oktober 1905 in Zwammerdam (Zh). Gerarda werd 4 maanden en 1 dag.

13  Gerardus van Leeuwen is geboren op dinsdag 9 juli 1907 in Zwammerdam (Zh).

VIII-AN  Joannes Cornelis Lappee, zoon van Cornelis Lappee en Maria van der Manden (VII-AC), is geboren op zaterdag 27 april 1861 in Schalkwijk (Ut), is overleden op maandag 9 februari 1903 in Schalkwijk (Ut). Joannes werd 41 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Joannes trouwt op dinsdag 22 oktober 1895 in Schalkwijk (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Agatha Verhaar, dochter van Hendrik Verhaar en Maria van Rossum. Agatha is geboren op zondag 10 november 1861 in Schalkwijk (Ut).

Van Joannes en Agatha zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Cornelia Lappee is geboren op donderdag 29 oktober 1896 in Schalkwijk (Ut).

2  Hendrikus Cornelis Joannes Lappee is geboren op woensdag 17 januari 1900 in Schalkwijk (Ut).

Hendrikus trouwt op vrijdag 22 april 1927 in Harmelen (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrika Cornelia Blommenstein, dochter van Meindert Blommenstein en Catharina Hendrika Straver. Hendrika is geboren op woensdag 27 december 1899 in Harmelen (Ut).

3  Cornelis Adrianus Josephus Lappee is geboren op maandag 17 maart 1902 in Schalkwijk (Ut), is overleden op maandag 23 juni 1902 in Schalkwijk (Ut). Cornelis werd 3 maanden en 6 dagen.

VIII-AO  Anna Lappee, dochter van Cornelis Lappee en Maria van der Manden (VII-AC), is geboren op zondag 31 december 1865 in Schalkwijk (Ut), is overleden op vrijdag 27 maart 1959 in IJsselstein (Ut). Anna werd 93 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Anna trouwt op woensdag 10 september 1902 in Schalkwijk (Ut) op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Gerardus le Noble, zoon van Hendrikus le Noble en Helena de Bie. Gerardus is geboren op woensdag 14 november 1866 in Benschop (Ut), is overleden op vrijdag 17 december 1948 in Soest (Ut). Gerardus werd 82 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van Gerardus en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus le Noble is geboren op zaterdag 28 mei 1904 in IJsselstein (Ut), is overleden op woensdag 27 juli 1904 in IJsselstein (Ut). Hendrikus werd 1 maand en 29 dagen.

2  Cornelis Hendrikus le Noble is geboren op zondag 19 november 1905 in IJsselstein (Ut).

Cornelis trouwt op maandag 10 februari 1930 in Jutphaas (Ut) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Clasina Maria Jongerden, dochter van Jan Jongerden en Marretje Poort. Clasina is geboren rond 1909 in Hilversum (Nh).

3  Hendricus Leonardus le Noble is geboren op vrijdag 17 mei 1907 in IJsselstein (Ut), zie IX-BD.

VIII-AP  Steven Vernooij, zoon van Jan Vernooij en Cornelia Vendrig (VII-AE), melkslijter, is geboren rond 1840 in Weesperkarspel (Nh).

Steven trouwt op vrijdag 20 januari 1865 of trouwt op vrijdag 20 januari 1865 in Abcoude Proostdij (Ut) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Hesp, dochter van Jacobus Hesp en Elisabeth van Schuttershoef. Adriana is geboren op zaterdag 10 april 1841 in Abcoude Proostdij (Ut).

Van Steven en Adriana zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Vernooij is geboren rond 1873, is overleden op zaterdag 21 juni 1879 in Abcoude Proostdij (Ut). Jacobus werd ongeveer 6 jaar.

2  Jacobus Gregorius Vernooij, melkslijter, is geboren op zaterdag 1 mei 1880 in Abcoude Proostdij (Ut).

Jacobus trouwt op woensdag 13 mei 1903 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Elisabeth van Kooten, dochter van Willem Johannes van Kooten en Betje Hoonhout. Elisabeth is geboren rond 1883 in Nieuwer-Amstel (Nh).

VIII-AQ  Neeltje Vernooij ook genaamd Cornelia, dochter van Jan Vernooij en Cornelia Vendrig (VII-AE), veehoudster, is geboren op vrijdag 17 mei 1844 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zaterdag 17 januari 1920 in Nes aan de Amstel (Nh). Neeltje werd 75 jaar en 8 maanden.

Neeltje trouwt op vrijdag 14 april 1871 in Abcoude Proostdij (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Albertus Willebrordus van Oostwaard, zoon van Huibertus van Oostwaard en Cornelia Jansen. Albertus, veehouder, is geboren op dinsdag 7 november 1837 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 13 februari 1885 in Ouder-Amstel (Nh). Albertus werd 47 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Albertus was eerder gehuwd (1) met Hubertha Theodora Nieuwendijk.

Van Albertus en Neeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Johannes Gerardus van Oostwaard is geboren op dinsdag 9 januari 1872 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BE.

2  Wilhelmus Johannes van Oostwaard is geboren op maandag 10 maart 1873 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BF.

3  Gerardus Stephanus van Oostwaard is geboren rond 1874 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 4 mei 1875 in Ouder-Amstel (Nh). Gerardus werd ongeveer 1 jaar.

4  Hubertha Cornelia van Oostwaard is geboren op maandag 1 november 1875 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BG.

5  Cornelia Geertruida van Oostwaard is geboren op donderdag 22 maart 1877 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BH.

6  Geertruida Catharina van Oostwaard is geboren op maandag 20 januari 1879 in Ouder-Amstel (Nh).

Geertruida trouwt op woensdag 15 april 1903 in Ouder-Amstel (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Coenraad Nicolaas Huijg, zoon van Johannes Nicolaas Huijg en Huberta van Schie. Coenraad, landbouwer, is geboren op zaterdag 21 augustus 1875 in Weesperkarspel (Nh).

7  Cornelia Sophia van Oostwaard is geboren rond 1881 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 15 januari 1924 in Nieuwer-Amstel (Nh). Cornelia werd ongeveer 43 jaar.

8  Gerardus Andreas van Oostwaard is geboren rond 1883 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BI.

VIII-AR  Jannetje Vernooij, dochter van Jan Vernooij en Cornelia Vendrig (VII-AE), is geboren op zaterdag 13 mei 1848 in Abcoude Proostdij (Ut).

Jannetje trouwt op vrijdag 29 januari 1869 in Abcoude Proostdij (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Kunneman, zoon van Cornelis Kunneman en Cornelia de Wit. Cornelis, melkslijter, is geboren op woensdag 8 februari 1843 in Utrecht (Ut).

Van Cornelis en Jannetje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendricus Cornelis Kunneman is geboren op zaterdag 29 januari 1870 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 9 februari 1870 in Abcoude Proostdij (Ut). Hendricus werd 11 dagen.

2  Hendricus Cornelis Kunneman is geboren op woensdag 11 januari 1871 in Abcoude Proostdij (Ut), zie IX-BJ.

3  Cornelia Johanna Kunneman is geboren op vrijdag 13 december 1872 in Abcoude Proostdij (Ut), zie IX-BK.

4  Cornelia Anna Kunneman is geboren op zaterdag 11 maart 1876 in Abcoude Proostdij (Ut).

5  Gerardus Stephanus Kunneman is geboren op donderdag 29 maart 1877 in Weesperkarspel (Nh).

6  Anna Engelberta Kunneman is geboren op dinsdag 22 juli 1879 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-BL.

7  Cornelia Maria Kunneman is geboren op zaterdag 18 juli 1885 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op donderdag 4 juni 1953 in Amsterdam (Nh). Cornelia werd 67 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 22 februari 1905 in Amsterdam (Nh) op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik van 't Wout, zoon van Jan van 't Wout en Maria Theodora Johanna van Leeuwen. Hendrik, koperslager, is geboren op maandag 9 augustus 1880 in Aarlanderveen (Zh), is overleden op donderdag 29 oktober 1942 in Amsterdam (Nh). Hendrik werd 62 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

8  Hendrika Wilhelmina Kunneman is geboren op maandag 15 november 1886 in Weesperkarspel (Nh).

VIII-AS  Jan Bon, zoon van Gerrit Bon en Cornelia Vendrig (VII-AE), arbeider, is geboren op dinsdag 26 februari 1850 in Abcoude Proostdij (Ut).

Jan trouwt op vrijdag 2 november 1877 in Abcoude Proostdij (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Marijtje de Wildt, dochter van Cornelis de Wildt en Jansje de Roode. Marijtje is geboren op dinsdag 4 maart 1851 in Heemskerk (Nh), is overleden op donderdag 22 augustus 1889 in Weesperkarspel (Nh). Marijtje werd 38 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Jan en Marijtje zijn tien kinderen bekend:

1  Gerardus Bon is geboren tussen dinsdag 20 en zondag 25 augustus 1878 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-BM.

2  Johanna Cornelia Bon is geboren op donderdag 4 december 1879 in Weesperkarspel (Nh).

Johanna trouwt op donderdag 27 april 1911 in Abcoude Proostdij (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes Gijsbertus Otten, zoon van Reinier Isaac Otten en Klaasje Goes. Johannes is geboren op zondag 30 december 1877 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

3  Cornelis Theodorus Bon is geboren op dinsdag 30 november 1880 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-BN.

4  Cornelia Maria Bon is geboren rond 1882 in Weesperkarspel (Nh).

Cornelia trouwt op donderdag 13 augustus 1908 in Abcoude Proostdij (Ut) op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Hermanus Joannes Vaars, zoon van Maarten Vaars en Kunera van Oostrom. Hermanus is geboren op zaterdag 9 november 1878 in Amsterdam (Nh), is overleden voor donderdag 1 februari 1912. Hermanus werd hoogstens 33 jaar, 2 maanden en 23 dagen. Cornelia trouwt op donderdag 1 februari 1912 in Abcoude Proostdij (Ut) op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Nicolaas Antonius Ansems, zoon van Antonius Ansems en Hermina Catharina te Boekhorst. Nicolaas, kelner, is geboren op dinsdag 16 november 1880 in Wouw (Nb), is overleden voor woensdag 11 augustus 1926. Nicolaas werd hoogstens 45 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Nicolaas was eerder gehuwd (1) met Rigtje van Wijk.

Cornelia trouwt op woensdag 11 augustus 1926 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 44-jarige leeftijd (3) met de 38-jarige Gerhardus Adrianus Nicolaas Maria de Keizer, zoon van Hendrikus Wilhelmus de Keizer en Maria Magdalena van Raan. Gerhardus, broodbakker, is geboren op zaterdag 25 februari 1888 in Amsterdam (Nh).

5  Maria Petronella Bon is geboren op zondag 24 december 1882 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 18 april 1955 in Amsterdam (Nh). Maria werd 72 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Maria trouwt op woensdag 30 oktober 1907 in Ouder-Amstel (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Gerardus de Bruijn, zoon van Abraham de Bruijn en Antonia van der Kroon. Cornelis, veehouder, is geboren op zondag 2 april 1882 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 15 december 1943 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 61 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

6  Johannes Albertus Bon, wegwerker, is geboren rond 1885 in Weesperkarspel (Nh).

Johannes trouwt op woensdag 2 augustus 1922 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hendrika Maria Bakker, dochter van Hendrik Bakker en Theodora Kool. Hendrika is geboren rond 1892 in Weesperkarspel (Nh).

7  Catharina Hendrika Bon is geboren in 1886 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 4 juli 1887 in Weesperkarspel (Nh). Catharina werd 1 jaar.

8  Wilhelmus Bon is geboren rond 1887 in Weesperkarspel (Nh).

Wilhelmus trouwt op zondag 16 juni 1918 in Wilnis (Ut) op ongeveer 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Johanna Wilhelmina Visser, dochter van Josephus Visser en Gijsje Bosman. Johanna is geboren op vrijdag 20 september 1889 in Wilnis (Ut).

9  Maria Hendrika Bon, huishoudster, is geboren rond 1889 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op maandag 7 januari 1935 in Amsterdam (Nh). Maria werd ongeveer 46 jaar.

Maria trouwt op woensdag 16 januari 1918 in Ouder-Amstel (Nh) op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Cornelis Struijlaart, zoon van Adriaan Struijlaart en Rozalia Vonk. Cornelis, slager, is geboren rond 1887 in Nieuwer-Amstel (Nh).

10  Levenloos kind Bon is ter wereld gekomen op donderdag 15 augustus 1889 in Weesperkarspel (Nh).

VIII-AT  Cornelis Bon, zoon van Gerrit Bon en Cornelia Vendrig (VII-AE), is geboren op woensdag 15 december 1852 in Abcoude Proostdij (Ut).

Cornelis trouwt op zaterdag 10 januari 1880 in Ouder-Amstel (Nh) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Margaretha van Veen, dochter van Johannes van Veen en Cornelia Nieuwenhuijzen. Margaretha, dienstbode, is geboren rond 1854 in Ter Aar (Zh).

Van Cornelis en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Jacoba Bon is geboren in 1885 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Cornelia trouwt op woensdag 13 september 1916 in Loosduinen (Zh) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Kornelis Slange, zoon van Jogchem Kornelis Slange en Johanna Stoker. Kornelis is geboren op dinsdag 13 januari 1891 in Luinjeberd (Fr).

2  Johannes Albertus Bon is geboren rond 1887 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op maandag 27 augustus 1900 in Rotterdam (Zh). Johannes werd ongeveer 13 jaar.

3  Adriana Bon is geboren rond 1891 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op donderdag 7 april 1892 in Ouder-Amstel (Nh). Adriana werd ongeveer 1 jaar.

VIII-AU  Willem Bon, zoon van Gerrit Bon en Cornelia Vendrig (VII-AE), boerenknecht, is geboren op zondag 26 november 1854 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 15 juli 1928 in Ouder-Amstel (Nh). Willem werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 1 mei 1886 in Ouder-Amstel (Nh) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Wilhelmina Antonia Pijnaker, dochter van Cornelis Pijnaker en Elisabeth van Schaik. Wilhelmina is geboren op zondag 15 december 1861 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op maandag 27 januari 1941 in Weesp (Nh). Wilhelmina werd 79 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Willem en Wilhelmina zijn twaalf kinderen bekend:

1  Cornelia Elisabeth Bon is geboren op woensdag 15 februari 1888 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op maandag 18 januari 1892 in Ouder-Amstel (Nh). Cornelia werd 3 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

2  Stephanus Bon is geboren op dinsdag 14 augustus 1906 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), zie IX-BO.

3  Cornelis Gerardus Bon is geboren op zaterdag 4 mei 1889 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BP.
4  Elisabeth Johanna Bon is geboren op zondag 15 februari 1891 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op zondag 13 februari 1944 in Wilnis (Ut). Elisabeth werd 52 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Elisabeth trouwt op woensdag 22 april 1914 in Ouder-Amstel (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Adrianus Johannes Kooijman, zoon van Adrianus Kooijman en Jannetje Egbers. Adrianus, veehouder, is geboren op dinsdag 10 juli 1888 in Wilnis (Ut), is overleden op zaterdag 16 oktober 1976, is begraven in Wilnis (Ut). Adrianus werd 88 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

5  Gerardus Cornelis Bon is geboren op vrijdag 2 december 1892 in Ouder-Amstel (Nh), zie IX-BQ.

6  Cornelia Elisabeth Bon is geboren op vrijdag 28 september 1894 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op zaterdag 8 oktober 1921 in Ouder-Amstel (Nh). Cornelia werd 27 jaar en 10 dagen.

7  Maria Wilhelmina Bon is geboren op donderdag 3 september 1896 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op zondag 21 december 1980 in Halfweg (Nh). Maria werd 84 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Maria trouwt op donderdag 13 januari 1921 in Ouder-Amstel (Nh) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Johannes Anthonius Pronk, zoon van Johannes Pronk en Anna Maria van Nes. Johannes, veehouder, is geboren rond 1883 in Weesperkarspel (Nh).

8  Wilhelmus Maria Bon is geboren op donderdag 8 september 1898 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op vrijdag 22 september 1899 in Ouder-Amstel (Nh). Wilhelmus werd 1 jaar en 14 dagen.
9  Wilhelmus Albertus Bon, veehouder, is geboren op woensdag 10 oktober 1900 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), is overleden op donderdag 28 september 1978 in Diemen (Nh). Wilhelmus werd 77 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Wilhelmus trouwt op donderdag 23 april 1925 in Nederhorst Den Berg (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertruida Hendrika Snoek, dochter van Petrus Snoek en Geertruida van Wees. Geertruida is geboren op donderdag 16 november 1899 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 9 december 1992 in Amsterdam (Nh). Geertruida werd 93 jaar en 23 dagen.

10  Johannes Bartholomeus Bon is geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh), zie IX-BR.

11  Wilhelmina Antonia Bon is geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op maandag 3 november 1986 in Mijdrecht (Ut). Wilhelmina werd 84 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Wilhelmina trouwt op woensdag 7 mei 1930 in Ouder-Amstel (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendericus Petrus Oudshoorn, zoon van Jacobus Oudshoorn en Helena Gijsbertha Bader. Hendericus, veehouder, is geboren op vrijdag 9 oktober 1903 in Wilnis (Ut), is overleden op donderdag 15 februari 1968 in Mijdrecht (Ut). Hendericus werd 64 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

12  Cornelia Petronella Bon is geboren op woensdag 5 oktober 1904 in Ouder-Amstel (Nh).

Cornelia trouwt op donderdag 22 augustus 1929 in Ouder-Amstel (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Wilhelmus Röling, zoon van Hendrikus Röling en Wilhelmina van der Weijden. Wilhelmus, veehouder, is geboren op vrijdag 19 januari 1900 in Mijdrecht (Ut), is overleden op zondag 21 september 1980 in Mijdrecht (Ut). Wilhelmus werd 80 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

VIII-AV  Joanna Vendrig, dochter van Arie Vendrig (VII-AG) en Elizabeth Zwart, is geboren op woensdag 4 december 1850 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 8 mei 1903 in Weesp (Nh). Joanna werd 52 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Joanna trouwt op donderdag 7 januari 1875 in Weesperkarspel (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerardus Kloosterman, zoon van Johannes Kloosterman en Katharina Wezendonk. Gerardus, koetsier, is geboren op zaterdag 2 mei 1846 in Nederhorst Den Berg (Nh), is overleden op dinsdag 19 december 1916 in Weesp (Nh). Gerardus werd 70 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Gerardus en Joanna zijn drie kinderen bekend:

1  Anthonius Adrianus Kloosterman, machinist, is geboren rond 1881 in Weesp (Nh).

Anthonius trouwt op maandag 7 mei 1917 in Herwen en Aerdt (Ge) op ongeveer 36-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Anna Maria Koenen, dochter van Gerardus Koenen en Bartha van Sonn. Anna is geboren rond 1889 in Herwen en Aerdt (Ge).

2  Catharina Kloosterman is geboren rond 1885 in Weesp (Nh).

Catharina trouwt op woensdag 4 juni 1913 in Weesp (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Franciscus Wilhelmus van Gemert. Franciscus, stoker, is geboren rond 1882 in Weesp (Nh).

3  Arie Kloosterman, havenarbeider, is geboren rond 1892 in Weesp (Nh).

Arie trouwt op woensdag 21 augustus 1929 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Cornelia Plaats. Cornelia is geboren rond 1893 in Haarlem (Nh).

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Franciscus Johannes Adrianus Grevelt.

VIII-AW  Adrianus Vendrig (Arie) ook genaamd Arie, zoon van Arie Vendrig (VII-AG) en Elizabeth Zwart, veehouder en melkslijter, is geboren op zaterdag 6 januari 1855 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op donderdag 27 oktober 1921 in Abcoude (Ut), is begraven op maandag 31 oktober 1921 in Abcoude (Ut). Arie werd 66 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

(Aries vader overleed een maand voor zijn geboorte. Hij is groot gebracht door de tweede man van zijn moeder, Teunis Hak. Had van mei 1880 tot februari 1883 een melkzaak op de Prinsengracht 603 te Amsterdam en daarna tot juni 1885 op nummer 625. Hadden enkele jaren Engeltje Maria Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig en Elizabeth van Kootwijk, als dienstbode in huis)

Arie trouwt op vrijdag 23 april 1880 in Abcoude Proostdij (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrica van Diest, dochter van Arie van Diest en Alida Blom. Hendrica is geboren op zondag 17 september 1854 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op zondag 27 december 1925 in Hilversum (Nh). Hendrica werd 71 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Arie en Hendrica zijn twaalf kinderen bekend:

1  Adrianus Vendrig is geboren op zondag 10 april 1881 in Amsterdam (Nh), zie IX-BS.

2  Elisabeth Vendrig is geboren op vrijdag 31 maart 1882 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 23 maart 1936 in Hilversum (Nh), is begraven op donderdag 26 maart 1936 in Hilversum (Nh). Elisabeth werd 53 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Elisabeth trouwt op dinsdag 16 april 1918 in Weesperkarspel (Nh) op 36-jarige leeftijd met de 44-jarige Wilhelmus Jozef van Gendt, zoon van Henricus Lebuïnes van Gendt en Johanna Christina Reijalt. Wilhelmus is geboren op maandag 27 oktober 1873 in Heteren (Ge), is overleden op maandag 21 maart 1949 in Hilversum (Nh). Wilhelmus werd 75 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

3  Anthonius Adrianus Vendrig is geboren op donderdag 19 april 1883 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 19 januari 1953 in Hilversum (Nh), is begraven op donderdag 22 januari 1953 in Hilversum (Nh). Anthonius werd 69 jaar en 9 maanden.

4  Johannes Franciscus Vendrig is geboren op donderdag 1 mei 1884 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 3 juli 1884 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 2 maanden en 2 dagen.

5  Alida Geertruida Vendrig is geboren op zondag 31 januari 1886 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 26 mei 1886 in Weesperkarspel (Nh). Alida werd 3 maanden en 25 dagen.

6  Theodorus Hendrikus Vendrig is geboren op zondag 22 mei 1887 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-BT.

7  Alida Geertruida Vendrig is geboren op donderdag 26 juli 1888 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 7 juni 1889 in Weesperkarspel (Nh). Alida werd 10 maanden en 12 dagen.

8  Adrianus Gerardus Vendrig is geboren op zaterdag 2 november 1889 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zondag 9 januari 1972 in Hilversum (Nh). Adrianus werd 82 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 16 augustus 1922 in Abcoude Proostdij (Ut) op 32-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Anna Alida de Wildt, dochter van Pieter de Wildt en Hendrika Elisabeth Nichting. Anna is geboren op vrijdag 11 augustus 1893 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op dinsdag 5 augustus 1941 in Hilversum (Nh). Anna werd 47 jaar, 11 maanden en 25 dagen. Adrianus was gehuwd (2) met Jacoba Maria Pol. Jacoba is overleden op donderdag 13 januari 1972 in Hilversum (Nh).

9  Johannes Vendrig is geboren op maandag 11 mei 1891 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 21 oktober 1891 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 5 maanden en 10 dagen.

10  Geertruida Adriana Vendrig is geboren op dinsdag 18 oktober 1892 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-BU.

11  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 29 november 1895 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op woensdag 17 juni 1896 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 6 maanden en 19 dagen.

12  Johannes Vendrig is geboren op donderdag 8 december 1898 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op dinsdag 25 juli 1899 in Weesperkarspel (Nh). Johannes werd 7 maanden en 17 dagen.

VIII-AX  Engeltje Maria Vendrig, dochter van Cornelis Vendrig (VII-AI) en Engeltje Maria Poolman, naaister, is geboren op maandag 30 mei 1864 in Amsterdam (Nh), is overleden na zaterdag 5 juli 1941. Engeltje werd minstens 77 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Engeltje trouwt op woensdag 16 oktober 1889 in Amsterdam (Nh) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Jacobus Annart, zoon van Pieter Johannes Annart en Maria Adriana Schutter. Pieter, vuurstoker in Marinedienst en bode, is geboren op donderdag 22 september 1864 in Den Helder (Nh), is overleden op zaterdag 5 juli 1941 in Velsen (Nh). Pieter werd 76 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Pieter en Engeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Maria Adriana Annart is geboren op donderdag 29 oktober 1885 in Amsterdam (Nh).

Maria trouwt op donderdag 7 juli 1910 in Den Helder (Nh) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Lodewijk Greiner, zoon van Klaas Greiner en Neeltje Koning. Lodewijk is geboren op vrijdag 12 maart 1886 in Den Helder (Nh).

2  Pieternella Jacoba Annart is geboren op donderdag 13 juni 1895 in Den Helder (Nh).

3  Julia Johanna Annart is geboren op woensdag 21 februari 1900 in Den Helder (Nh).

Julia trouwt op woensdag 5 september 1923 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Johannes Binnekade, zoon van Andries Arie Binnekade en Maria Adriana Annart. Pieter, bankwerker, is geboren rond 1899 in Amsterdam (Nh).

VIII-AY  Cornelis Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AK) en Maria van Zoest, landbouwer, is geboren op donderdag 21 november 1861 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 1 juni 1937 in Oudenrijn (Ut). Cornelis werd 75 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Cornelis trouwt op vrijdag 9 mei 1890 in Haarzuilens (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Adriana Maria van Oostrum, dochter van Hendrik van Oosterom en Francina van Riet. Adriana is geboren op zondag 18 december 1864 in Haarzuilens (Ut), is overleden op maandag 22 december 1913 in Oudenrijn (Ut). Adriana werd 49 jaar en 4 dagen.

Van Cornelis en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Maria Vendrig is geboren op dinsdag 9 juni 1891 in Oudenrijn (Ut).

2  Henricus Vendrig is geboren op dinsdag 21 juni 1892 in Oudenrijn (Ut), zie IX-BV.

3  Francisca Vendrig is geboren op dinsdag 19 september 1893 in Oudenrijn (Ut).

4  Wijnanda Maria Vendrig is geboren op donderdag 15 november 1894 in Oudenrijn (Ut).

5  Wilhelmus Vendrig is geboren op dinsdag 28 januari 1896 in Oudenrijn (Ut), zie IX-BW.

6  Joannis Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 24 juni 1897 in Oudenrijn (Ut), zie IX-BX.

7  Maria Adriana Vendrig is geboren op woensdag 4 januari 1899 in Oudenrijn (Ut), is overleden op vrijdag 27 januari 1899 in Oudenrijn (Ut). Maria werd 23 dagen.

8  Cornelis Vendrig is geboren op vrijdag 25 mei 1900 in Oudenrijn (Ut), zie IX-BY.

9  Adrianus Vendrig is geboren op vrijdag 25 mei 1900 in Oudenrijn (Ut).

10  Adriana Vendrig is geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Oudenrijn (Ut).
VIII-AZ  Johannes Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AK) en Maria van Zoest, is geboren op maandag 1 december 1862 in Oudenrijn (Ut), is overleden op donderdag 30 mei 1929 in Utrecht (Ut). Johannes werd 66 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 21 april 1898 in Jutphaas (Ut) op 35-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Cornelia Gerarda van Bentum, dochter van Engelbertus van Bentum en Engelina Gerarda Kunneman. Cornelia is geboren op vrijdag 12 april 1867 in Jutphaas (Ut), is overleden op zondag 2 april 1899 in Jutphaas (Ut). Cornelia werd 31 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Cornelia is een kind bekend:

1  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zondag 2 april 1899 in Jutphaas (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 30 augustus 1900 in Utrecht (Ut) op 37-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Anna Maria van Aken, dochter van Johannes van Aken en Catharina Johanna van Batum. Anna is geboren op woensdag 6 april 1870 in Utrecht (Ut), is overleden op zaterdag 19 oktober 1935 in Utrecht (Ut). Anna werd 65 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Johannes en Anna is een kind bekend:

2  Andreas Johannes Wenceslaus Vendrig is geboren rond april 1909, is overleden op zaterdag 19 maart 1910 in Jutphaas (Ut). Andreas werd ongeveer 11 maanden.

VIII-BA  Adriana Vendrig, dochter van Wessel Vendrig (VII-AK) en Maria van Zoest, is geboren op vrijdag 11 december 1863 in Oudenrijn (Ut), is overleden op dinsdag 2 juli 1940 12.00 uur in Woerden (Ut), is begraven op zaterdag 6 juli 1940 in Oudewater (Ut). Adriana werd 76 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Adriana trouwt op donderdag 26 augustus 1886 in Oudenrijn (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 36-jarige Teunis Kasbergen, zoon van Jacob Kasbergen en Anna Compier. Teunis is geboren op dinsdag 19 februari 1850 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 14 oktober 1905 in Snelrewaard (Ut), is begraven op woensdag 18 oktober 1905 in Oudewater (Ut). Teunis werd 55 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Teunis was eerder gehuwd (1) met Cornelia Straver.

Van Teunis en Adriana zijn tien kinderen bekend:

1  Wessel Kasbergen is geboren op zondag 22 mei 1887 in Snelrewaard (Ut), is overleden op vrijdag 29 juli 1887 in Snelrewaard (Ut). Wessel werd 2 maanden en 7 dagen.

2  Cornelia Gijsbertha Kasbergen is geboren op zaterdag 26 mei 1888 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zondag 14 oktober 1888 in Snelrewaard (Ut). Cornelia werd 4 maanden en 18 dagen.

3  Cornelis Wilhelmus Kasbergen is geboren op zondag 21 juli 1889 in Snelrewaard (Ut), is overleden op woensdag 25 september 1889 in Snelrewaard (Ut). Cornelis werd 2 maanden en 4 dagen.

4  Maria Cornelia Kasbergen is geboren op zaterdag 12 juli 1890 in Snelrewaard (Ut), is overleden op woensdag 8 oktober 1890 in Snelrewaard (Ut). Maria werd 2 maanden en 26 dagen.

5  Wessel Kasbergen is geboren op maandag 8 juni 1891 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 11 juli 1891 in Snelrewaard (Ut). Wessel werd 1 maand en 3 dagen.

6  Cornelis Wilhelmus Kasbergen is geboren op zondag 18 december 1892 in Snelrewaard (Ut), zie IX-BZ.

7  Maria Cornelia Kasbergen is geboren op dinsdag 29 mei 1894 in Snelrewaard (Ut), is overleden op maandag 25 maart 1895 in Snelrewaard (Ut). Maria werd 9 maanden en 24 dagen.

8  Wessel Kasbergen is geboren op vrijdag 21 juni 1895 in Snelrewaard (Ut), is overleden op donderdag 31 december 1896 in Snelrewaard (Ut). Wessel werd 1 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

9  Maria Wijnanda Kasbergen is geboren op donderdag 7 oktober 1897 in Snelrewaard (Ut).

10  Teunis Cornelis Kasbergen is geboren op zaterdag 18 november 1899 in Snelrewaard (Ut), is overleden op woensdag 7 februari 1900 in Snelrewaard (Ut). Teunis werd 2 maanden en 20 dagen.

VIII-BB  Maria Vendrig, dochter van Wessel Vendrig (VII-AK) en Maria van Zoest, huisvrouw, is geboren op maandag 27 maart 1865 in Oudenrijn (Ut), is RK gedoopt, is overleden op vrijdag 12 november 1948 in Houten (Ut), is begraven op woensdag 17 november 1948 in 't Goy (Ut). Maria werd 83 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Maria trouwt op donderdag 22 augustus 1895 in Oudenrijn (Ut) op 30-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Marinus Spithoven ook genaamd Martinus, zoon van Anthonius Spithoven en Maria Agatha van Echteld. Marinus, landbouwer, is geboren op donderdag 29 augustus 1861 in Werkhoven (Ut), is overleden op zaterdag 10 december 1904 in Houten (Ut). Marinus werd 43 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Van Marinus en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Maria Adriana Spithoven, huisvrouw, is geboren op donderdag 28 januari 1897 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 6 april 1979 in Maurik (Ge). Maria werd 82 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 8 mei 1923 in Houten (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 43-jarige Gijsbertus van Schip, zoon van Helena van Bennekom of Gijsbertus van Schip. Gijsbertus is geboren op woensdag 3 maart 1880 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op zondag 11 juni 1950 in Maurik (Ge). Gijsbertus werd 70 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

2  Antonius Johannes Spithoven is geboren op maandag 3 januari 1898 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 9 april 1898 in Houten (Ut). Antonius werd 3 maanden en 6 dagen.

3  Antonius Johannes Spithoven is geboren op vrijdag 17 februari 1899 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 3 juni 1899 in Houten (Ut). Antonius werd 3 maanden en 17 dagen.

4  Agatha Maria Spithoven, huisvrouw, is geboren op dinsdag 28 mei 1901 in Houten (Ut), is overleden op dinsdag 14 augustus 1984 in Driebergen (Ut). Agatha werd 83 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Agatha trouwt op donderdag 22 april 1926 in Houten (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Petrus Antonie de Wit, zoon van Antonie de Wit en Margaretha Maria Vernooij. Petrus is geboren op maandag 13 april 1896 in Odijk.

5  Antonia Arnolda Spithoven is geboren op dinsdag 28 mei 1901 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 22 september 1989 in Houten (Ut). Antonia werd 88 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Antonia trouwt op donderdag 22 april 1926 in Houten (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Simon Johannes Hermans van der Gun, zoon van Simon van der Gun en Willemina Francina Vermeulen. Simon is geboren op donderdag 31 januari 1895 in Culemborg (Ge).

6  Wilhelmus Johannes Spithoven is geboren op maandag 14 juli 1902 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 5 december 1981 in Utrecht (Ut). Wilhelmus werd 79 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

7  Joanna Maria Sophia Hendrica Spithoven is geboren op dinsdag 29 maart 1904 in Houten (Ut), is overleden op dinsdag 1 juli 1997 in Culemborg (Ge). Joanna werd 93 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

8  Marinus Cornelius Spithoven, veehouder, is geboren op vrijdag 18 augustus 1905 in Houten (Ut), is overleden op vrijdag 13 november 1981 in Utrecht (Ut). Marinus werd 76 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Maria trouwt op donderdag 21 juni 1906 in Houten (Ut) op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Antonius van Maurik, zoon van Anthony van Mourik en Geertruida Aaltje Boumans. Antonius is geboren op vrijdag 24 oktober 1873 in Odijk, is overleden op zaterdag 27 maart 1948 in Houten (Ut), is begraven op donderdag 1 april 1948 in 't Goy (Ut). Antonius werd 74 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van Antonius en Maria is een kind bekend:

9  Levenloos kind van Maurik is ter wereld gekomen op woensdag 6 oktober 1909 in Houten (Ut).

VIII-BC  Adrianus Vendrig, zoon van Wessel Vendrig (VII-AK) en Maria van Zoest, veehouder, is geboren op donderdag 8 april 1869 in Oudenrijn (Ut), is overleden op woensdag 22 maart 1950 in Breukelen (Ut), is begraven op maandag 27 maart 1950 in Breukelen (Ut). Adrianus werd 80 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Adrianus trouwt op vrijdag 6 november 1896 in Ruwiel (Ut) op 27-jarige leeftijd (1) met de 36-jarige Wilhelmina van Weerdenburg, dochter van Willem van Weerdenburg en Mietje Kraaikamp. Wilhelmina is geboren op zaterdag 14 januari 1860 in Ruwiel (Ut), is overleden op donderdag 2 juli 1908 in Ruwiel (Ut). Wilhelmina werd 48 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Adrianus en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op vrijdag 20 januari 1899 in Ruwiel (Ut).

2  Wilhelmus Wenceslaus Vendrig is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Ruwiel (Ut), zie IX-CA.

3  Maria Wilhelmina Vendrig ook genaamd Marie is geboren op vrijdag 13 november 1903 in Ruwiel (Ut), is overleden op zondag 4 maart 1979 in Breukelen (Ut). Maria werd 75 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 11 november 1909 in Houten (Ut) op 40-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Anna Maria van Rooijen, dochter van Arie van Rooijen en Maria Vernooij. Anna is geboren op maandag 16 oktober 1871 in Houten (Ut), is overleden op zaterdag 27 februari 1960 in Breukelen (Ut). Anna werd 88 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Adrianus en Anna zijn drie kinderen bekend:

4  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 29 oktober 1910 in Ruwiel (Ut).

5  Wencesclaus Adrianus Vendrig is geboren op vrijdag 21 juni 1912 in Ruwiel (Ut), zie IX-CB.

6  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op dinsdag 27 april 1915 in Ruwiel (Ut).

VIII-BD  Johannes Cornelis Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-AL) en Cornelia Pauw (Kee), is geboren op zondag 1 april 1866 10.00 uur in Montfoort (Ut), is overleden op woensdag 30 januari 1946 in Benschop (Ut). Johannes werd 79 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt op donderdag 5 november 1891 in Benschop (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Margaretha van den Houdijk, dochter van Gijsbert van den Houdijk en Johanna van der Schouw. Margaretha is geboren op maandag 15 juli 1867 in Benschop (Ut), is overleden op donderdag 16 maart 1933 in Benschop (Ut). Margaretha werd 65 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Johannes en Margaretha zijn tien kinderen bekend:

1  Cornelia Hendrika Vendrig is geboren op zondag 4 september 1892 in Benschop (Ut), is overleden op dinsdag 11 mei 1937 in Snelrewaard (Ut). Cornelia werd 44 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 29 april 1926 in Benschop (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 33-jarige Christianus Sybrandus Verleun, zoon van Leendert Verleun en Adriana Johanna van den Anker. Christianus, landbouwer, is geboren op donderdag 20 oktober 1892 in Snelrewaard (Ut), is overleden op donderdag 26 juni 1969 in Snelrewaard (Ut). Christianus werd 76 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

2  Gijsbertus Arnoldus Vendrig is geboren op zondag 21 januari 1894 in Benschop (Ut), is overleden op vrijdag 23 februari 1894 in Benschop (Ut). Gijsbertus werd 1 maand en 2 dagen.

3  Johanna Gijsberta Vendrig is geboren op zaterdag 30 maart 1895 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 8 april 1896 in Benschop (Ut). Johanna werd 1 jaar en 9 dagen.

4  Cornelis Adrianus Vendrig is geboren op dinsdag 2 november 1897 in Benschop (Ut), zie IX-CC.
5  Johanna Gijsberta Vendrig is geboren op zaterdag 27 mei 1899 in Benschop (Ut), is overleden op zondag 30 augustus 1981 in Utrecht (Ut). Johanna werd 82 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Johanna trouwt op donderdag 20 februari 1930 in Benschop (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerardus Theodorus van Wijnbergen, zoon van Hendrikus van Wijnbergen en Anna Engelina Vermeulen. Gerardus is geboren op donderdag 13 december 1906 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op vrijdag 21 augustus 1981 in Kockengen (Ut). Gerardus werd 74 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

6  Gijsbertus Arnoldus Vendrig is geboren op zaterdag 1 september 1900 in Benschop (Ut), is overleden op dinsdag 11 september 1900 in Benschop (Ut). Gijsbertus werd 10 dagen.

7  Hendrika Cornelia Vendrig is geboren op dinsdag 25 maart 1902 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 26 maart 1902 in Benschop (Ut). Hendrika werd 1 dag.

8  Gijsberta Martha Vendrig is geboren rond 1905, is overleden op vrijdag 8 juni 1906 in Benschop (Ut). Gijsberta werd ongeveer 1 jaar.

9  Gijsberta Mathilda Vendrig is geboren in Benschop (Ut).

10  Jacoba Adriana Vendrig is geboren in Benschop (Ut), zie IX-CD.

VIII-BE  Johannes Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-AL) en Hendrina van de Brink, landbouwer, is geboren op vrijdag 11 juni 1875 in Linschoten (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 14 mei 1914 in Linschoten (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertruida Maria van den Toorn, dochter van Willem van den Toorn en Klasina Bouwman. Geertruida is geboren op donderdag 5 augustus 1886 in Maarssen (Ut), is overleden op donderdag 5 juni 1930 in Utrecht (Ut). Geertruida werd 43 jaar en 10 maanden.

Van Johannes en Geertruida zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelis Wilhelmus Vendrig is geboren op maandag 3 mei 1915 in Linschoten (Ut), zie IX-CE.

2  Clasina Hendrika Vendrig is geboren op woensdag 12 april 1916 in Linschoten (Ut), zie IX-CF.

3  Wilhelmus Adrianus Vendrig is geboren in 1917 in Linschoten (Ut).

4  Adrianus Nicolaas Vendrig is geboren in 1918 in Linschoten (Ut).
5  Hendrika Maria Vendrig (Riek) is geboren op woensdag 19 november 1919 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 24 augustus 2007 in Montfoort (Ut), is begraven in Nieuwegein (Ut). Riek werd 87 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Riek trouwt in 1949 op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes Gijsbertus Bontje (Jan). Jan is geboren op woensdag 2 december 1914, is overleden op maandag 20 juni 1988, is begraven in Nieuwegein (Ut). Jan werd 73 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

6  Frederikus Jacobus Vendrig is geboren op vrijdag 26 november 1920 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 19 juli 1943 in Kassel (DUI), is begraven op donderdag 22 juli 1943 in Kassel (DUI). Frederikus werd 22 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

7  Johannes Maria Vendrig is geboren op maandag 31 oktober 1921 in Linschoten (Ut), is overleden op zondag 13 november 1921 in Linschoten (Ut). Johannes werd 13 dagen.

8  Johannes Maria Vendrig is geboren rond zaterdag 20 januari 1923, is overleden op zaterdag 17 februari 1923 in Utrecht (Ut). Johannes werd ongeveer 28 dagen.

9  Jacobus Antonius Vendrig is geboren rond vrijdag 19 januari 1923 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 9 februari 1923 in Linschoten (Ut). Jacobus werd ongeveer 21 dagen.

VIII-BF  Johannes Vendrig, zoon van Adrianus Robertus Vendrig (VII-AM) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), veehouder, is geboren op donderdag 29 januari 1857 in Achthoven, is overleden op donderdag 12 oktober 1939 in Utrecht (Ut). Johannes werd 82 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 22 januari 1886 in Hekendorp (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Balligje Antonia Duits, dochter van Johannes Duits en Maria Homburg. Balligje is geboren op maandag 6 juli 1863 in Haastrecht (Zh), is overleden op zondag 10 juni 1934 in Utrecht (Ut). Balligje werd 70 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Van Johannes en Balligje zijn tien kinderen bekend:

1  Adrianus Vendrig is geboren op zondag 14 november 1886 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 19 januari 1887 in Willeskop (Ut). Adrianus werd 2 maanden en 5 dagen.

2  Maria Vendrig is geboren op zondag 13 mei 1888 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 24 oktober 1905 in Montfoort (Ut). Maria werd 17 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

3  Theodora Maria Vendrig is geboren op maandag 16 september 1889 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 8 september 1890 in Montfoort (Ut). Theodora werd 11 maanden en 23 dagen.

4  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op donderdag 21 augustus 1890 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 19 september 1890 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 29 dagen.

5  Adrianus Robertus Vendrig is geboren op donderdag 26 november 1891 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 6 januari 1908 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 16 jaar, 1 maand en 11 dagen.

6  Paulus Johannes Vendrig is geboren op zaterdag 30 september 1893 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 30 oktober 1893 23.00 uur in Montfoort (Ut). Paulus werd 1 maand.

7  Theodora Maria Vendrig is geboren op maandag 15 april 1895 in Montfoort (Ut).

8  Johannes Paulus Vendrig is geboren op maandag 21 september 1896 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 9 november 1896 in Montfoort (Ut). Johannes werd 1 maand en 19 dagen.

9  Cornelia Johanna Vendrig is geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 9 september 1978 in Hooglanderveen. Cornelia werd 80 jaar en 27 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 2 mei 1922 in Montfoort (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelis van Ede, zoon van Pieter van Ede en Cornelia Commu. Cornelis, remmer, is geboren op zondag 15 januari 1893 in Maartensdijk (Ut).

10  Johannes Paulus Vendrig is geboren op zondag 11 augustus 1901 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 9 september 1901 03.00 uur in Montfoort (Ut). Johannes werd 29 dagen.

VIII-BG  Maria Vendrig, dochter van Adrianus Robertus Vendrig (VII-AM) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), is geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Linschoten (Ut), is overleden op zaterdag 28 januari 1928 in Willeskop (Ut). Maria werd 67 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Maria trouwt op woensdag 17 februari 1886 in Willeskop (Ut) op 25-jarige leeftijd (1) met de 45-jarige Cornelis van der Berg, zoon van Hendrik van der Berg en Pieternella den Houdijker. Cornelis, landbouwer, is geboren op zondag 14 februari 1841 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 13 februari 1902 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 60 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van Cornelis en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikus Petrus Paulus van den Berg is geboren op woensdag 29 juni 1887 in Willeskop (Ut).

Hendrikus trouwt op woensdag 18 april 1928 op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maria Elisabeth Geers, dochter van Johann Bernhard Geers en Maria Katharina Ahe. Maria is geboren rond 1904 in Klein Berssen (DUI), is overleden op woensdag 23 december 1936 in Willeskop (Ut). Maria werd ongeveer 32 jaar.

2  Theodora Maria van den Berg is geboren op zondag 15 juli 1888 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 9 september 1959 in Utrecht (Ut) in St. Antonius Ziekenhuis, is begraven op zondag 13 september 1959 in Maarssen (Ut) (RK kerkhof). Theodora werd 71 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Theodora trouwt op dinsdag 18 mei 1920 in Willeskop (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Adrianus Kemp, zoon van Nicolaas Kemp en Gerarda Maria van Wees. Adrianus is geboren op vrijdag 18 april 1884 in Maarssen (Ut), is overleden op zaterdag 20 oktober 1962 in Harmelen (Ut), is begraven op woensdag 24 oktober 1962 in Maarssen (Ut). Adrianus werd 78 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

3  Petronnella Maria van den Berg is geboren op woensdag 11 juni 1890 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 6 mei 1892 in Willeskop (Ut). Petronnella werd 1 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

4  Adriana Lamberta van der Berg is geboren op dinsdag 1 maart 1892 in Willeskop (Ut).

Adriana trouwt op dinsdag 12 april 1921 in Willeskop (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 37-jarige Hendricus de Graaf, zoon van Theodorus de Graaff en Janna van Es. Hendricus is geboren op zondag 1 juli 1883 in Kamerik (Ut).

5  Petronella Maria van der Berg is geboren op woensdag 21 juni 1893 in Willeskop (Ut), is overleden op vrijdag 18 maart 1955 in Woerden (Ut), is begraven op dinsdag 22 maart 1955 in Kockengen (Ut). Petronella werd 61 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Petronella trouwt op dinsdag 27 november 1917 in Willeskop (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrikus Johannes Broekhuijse, zoon van Hendrikus Hubertus Broekhuijse en Maria Clasina van Oostrum. Hendrikus is geboren op vrijdag 10 februari 1888 in Haarzuilens (Ut), is overleden op donderdag 25 januari 1968 in Woerden (Ut), is begraven op maandag 29 januari 1968 in Kockengen (Ut). Hendrikus werd 79 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

6  Adrianus Cornelis van den Berg is geboren op maandag 10 juni 1895 in Willeskop (Ut).

7  Maria Anna van den Berg is geboren op vrijdag 22 januari 1897 in Willeskop (Ut), is overleden op woensdag 27 januari 1897 in Willeskop (Ut). Maria werd 5 dagen.

8  Maria Anna van der Berg is geboren op woensdag 16 mei 1900 in Willeskop (Ut), is overleden op donderdag 19 december 1929 in Waarder (Zh). Maria werd 29 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Maria trouwt op dinsdag 15 mei 1923 in Willeskop (Ut) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jacobus van der Steen, zoon van Theodorus Timotheus van der Steen en Petronella Koetsier. Jacobus is geboren rond 1896 in Den Haag (Zh).

Maria trouwt op woensdag 10 april 1907 in Linschoten (Ut) op 46-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Johannes Knape, zoon van Hermanus Knape en Alida Bader. Johannes, landbouwer, is geboren op donderdag 28 oktober 1858 in Zevenhoven (Zh), is overleden op dinsdag 25 februari 1947 in Willeskop (Ut). Johannes werd 88 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

VIII-BH  Theodora Vendrig, dochter van Adrianus Robertus Vendrig (VII-AM) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), is geboren op zaterdag 21 december 1867 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 3 juli 1947 in Lopik (Ut). Theodora werd 79 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Theodora trouwt op vrijdag 28 april 1893 in Linschoten (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Maarten van Vliet, zoon van Maarten van Vliet en Maria van Nieuwendijk. Maarten, landbouwer, is geboren op zondag 15 juni 1856 in Lopik (Ut), is overleden op vrijdag 29 april 1932 in Lopik (Ut). Maarten werd 75 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Van Maarten en Theodora zijn zeven kinderen bekend:

1  Martinus Adrianus van Vliet is geboren op donderdag 15 februari 1894 in Lopik (Ut).

Martinus trouwt op dinsdag 26 april 1927 in Schalkwijk (Ut) op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelia Geertruida van Bennekom, dochter van Willem van Bennekom en Cornelia Adriana Vernooij. Cornelia is geboren op vrijdag 22 juni 1894 in Schalkwijk (Ut).

2  Theodora Maria van Vliet is geboren op donderdag 7 februari 1895 in Lopik (Ut).

Theodora trouwt op vrijdag 6 januari 1928 in Lopik (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 42-jarige Simon Johannes van Schaaik, zoon van Gerrit van Schaaik en Willemijntje Nederend. Simon is geboren op donderdag 10 december 1885 in Hoenkoop (Ut).
3  Maria Alida van Vliet is geboren op dinsdag 30 november 1897 in Lopik (Ut), is overleden op dinsdag 8 juni 1982, is begraven in Haastrecht (Zh). Maria werd 84 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 30 april 1920 in Lopik (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Arnoldus Baars, zoon van Dirk Baars en Theodora Anthonia van Schaik. Arnoldus is geboren op zaterdag 19 november 1892 in Benschop (Ut), is overleden op woensdag 12 december 1956, is begraven in Haastrecht (Zh). Arnoldus werd 64 jaar en 23 dagen.

4  Adriana Martina van Vliet is geboren op donderdag 19 oktober 1899 in Lopik (Ut).

Adriana trouwt op vrijdag 26 april 1929 in Lopik (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 41-jarige Anthonius de Keijzer, zoon van Leendert de Keijzer en Johanna Boere. Anthonius is geboren op zaterdag 19 november 1887 in Lopik (Ut).

5  Adrianus Martinus van Vliet is geboren op donderdag 2 juli 1903 in Lopik (Ut).

6  Leonardus Gerardus van Vliet is geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Lopik (Ut), is overleden op dinsdag 9 mei 1905 in Lopik (Ut). Leonardus werd 3 maanden en 6 dagen.

7  Lena Gerarda van Vliet is geboren op zondag 18 november 1906 in Lopik (Ut).

Lena trouwt op vrijdag 28 mei 1937 in Lopik (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Adrianus Johannes Bouwman, zoon van Hendrikus Bouwman en Catharina Theodora van den Nieuwendijk. Adrianus is geboren op dinsdag 26 maart 1901 in IJsselstein (Ut).
VIII-BI  Adrianus Vendrig, zoon van Adrianus Robertus Vendrig (VII-AM) en Theodora Maria van Miltenburg (Dirkje), veehouder, is geboren op zondag 8 oktober 1871 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 6 mei 1943 16.00 uur in Linschoten (Ut). Adrianus werd 71 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

foto met dank aan Kwartierblad Mulder_Buskermolen

Adrianus trouwt op vrijdag 13 oktober 1905 in Papekop (Zh) op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Adriana Geertruida Nederend, dochter van Johannes Nederend en Aaltje van Vliet. Adriana is geboren op maandag 11 september 1882 in Papekop (Zh), is overleden op vrijdag 28 november 1952 in Blokland (Ut). Adriana werd 70 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

foto met dank aan kwartierblad Mulder-Buskermolen

Van Adrianus en Adriana zijn elf kinderen bekend:
1  Theodora Alida Vendrig is geboren op maandag 22 oktober 1906 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 7 februari 1985 in IJsselstein (Ut). Theodora werd 78 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Theodora trouwt (kerk) op dinsdag 24 juni 1930 in Montfoort (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Laurentius Adrianus Antonius van Zuylen. Laurentius is geboren op dinsdag 29 augustus 1905, is overleden op maandag 23 mei 1988 in IJsselstein (Ut), is begraven in Cabauw (Ut). Laurentius werd 82 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

2  Alida Theodora Vendrig is geboren op dinsdag 3 september 1907 in Linschoten (Ut).

Alida was gehuwd met A C Roeleveld.

3  Adriana Maria Vendrig is geboren op zaterdag 26 september 1908 in Linschoten (Ut), zie IX-CG.

4  Johanna Cornelia Vendrig is geboren 1909 of 1910 in Linschoten (Ut).

Johanna was gehuwd met J C Kemp.

5  Adrianus Roberdus Vendrig is geboren op zaterdag 1 april 1911 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 11 april 1952 in Montfoort (Ut), is begraven op woensdag 16 april 1952 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 41 jaar en 10 dagen.

6  Johannes Gerardus Vendrig is geboren op zondag 23 juni 1912 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 31 augustus 1936 19.00 uur in Oudewater (Ut). Johannes werd 24 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

7  Antonius Gerardus Vendrig is geboren op vrijdag 13 juni 1913 in Linschoten (Ut), is overleden op woensdag 10 februari 1915 in Linschoten (Ut). Antonius werd 1 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

8  Maria Geertruida Vendrig is geboren op zondag 24 oktober 1915 in Linschoten (Ut), zie IX-CH.

9  Johannes Theodorus Vendrig is geboren op zaterdag 24 maart 1917 in Linschoten (Ut), zie IX-CI.

10  Gerardus Cornelis Vendrig is geboren op maandag 30 september 1918 in Linschoten (Ut), zie IX-CJ.

11  Marinus Anthonius Vendrig is geboren op zondag 8 augustus 1920 in Linschoten (Ut), zie IX-CK.

VIII-BJ  Johannes Hermanus Vendrig, zoon van Huibertus Vendrig (VII-AN) en Aletta van Schaik, is geboren op dinsdag 27 mei 1862 in Willeskop (Ut), is overleden op maandag 15 oktober 1928 in Willeskop (Ut). Johannes werd 66 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 17 januari 1906 in Willeskop (Ut) op 43-jarige leeftijd met de 30-jarige Anthonia Bijman, dochter van Cornelis Bijman en Johanna van Dijk. Anthonia is geboren op zaterdag 13 februari 1875 in Veldhuizen (Ut), is overleden op zondag 20 december 1936 in Montfoort (Ut). Anthonia werd 61 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Johannes en Anthonia zijn negen kinderen bekend:

1  Hubertus Hermanus Vendrig is geboren op maandag 19 november 1906 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 6 januari 1907 in Willeskop (Ut). Hubertus werd 1 maand en 18 dagen.

2  Hubertus Cornelis Vendrig is geboren op zaterdag 11 januari 1908 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 11 februari 1908 08.00 uur in Willeskop (Ut). Hubertus werd 1 maand.

3  Johana Aletta Vendrig is geboren op donderdag 25 februari 1909 in Willeskop (Ut), is overleden in 1992 in Leamington (CAN). Johana werd 83 jaar.

Johana trouwt op donderdag 11 september 1930 in Waarder (Zh) op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Hermanus de Goeij, zoon van Theodorus de Goeij en Antonia van Wijk. Johannes is geboren op zaterdag 25 maart 1899 in Woerden (Ut).

4  Hubertus Cornelis Johannes Vendrig is geboren op zondag 24 april 1910 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 31 maart 1987 in Vleuten (Ut), is gecremeerd op vrijdag 3 april 1987 in Nieuwegein (Ut). Hubertus werd 76 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Hubertus was gehuwd met Gijsberta Cornelia Vulto. Gijsberta is geboren op maandag 25 maart 1912, is overleden op donderdag 9 augustus 1984, is begraven in Vleuten (Ut). Gijsberta werd 72 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

5  Wilhelmina Anthonia Johanna Vendrig is geboren op donderdag 14 september 1911 in Willeskop (Ut), zie IX-CL.

6  Cornelis Adrianus Gerardus Vendrig is geboren op donderdag 4 december 1913 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 3 november 1914 in Willeskop (Ut). Cornelis werd 10 maanden en 30 dagen.

7  Cornelis Adrianus Gerardus Vendrig is geboren op maandag 23 november 1914 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 4 juni 1972 in Oudewater (Ut). Cornelis werd 57 jaar, 6 maanden en 12 dagen.
8  Aletta Theodora Vendrig is geboren op maandag 20 december 1915 in Willeskop (Ut), is overleden op zondag 24 oktober 2004 in Harmelen (Ut). Aletta werd 88 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Aletta was gehuwd met Marinus Knijff. Marinus is geboren op donderdag 18 augustus 1904, is overleden op donderdag 11 september 1975, is begraven in Harmelen (Ut). Marinus werd 71 jaar en 24 dagen.

9  Anthonia Elizabeth Christina Vendrig, Zuster bij de Zusters van Liefde, is geboren op zaterdag 24 februari 1917 in Willeskop (Ut), is overleden op dinsdag 19 augustus 1969 in Den Bosch (Nb), is begraven op vrijdag 22 augustus 1969 in Rosmalen (Nb). Anthonia werd 52 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

VIII-BK  Adrianus Nicolaas Vendrig, zoon van Johannes Vendrig (VII-AP) en Quirina van der Pauw, is geboren op donderdag 7 maart 1878 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 19 april 1952 in Montfoort (Ut), is begraven op woensdag 23 april 1952 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 74 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Adrianus trouwt op woensdag 12 september 1906 in Everdingen (Nb) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Martina Rodermans, dochter van Jacobus Rodermans en Adriana van der Gun. Martina is geboren op dinsdag 10 december 1878 in Everdingen (Nb), is overleden op donderdag 11 december 1947 in Montfoort (Ut). Martina werd 69 jaar en 1 dag.

Van Adrianus en Martina zijn vier kinderen bekend:

1  Quirina Arnolda Vendrig is geboren op zaterdag 14 november 1908 in Montfoort (Ut), is overleden op vrijdag 1 januari 1909 in Montfoort (Ut). Quirina werd 1 maand en 18 dagen.

2  Jacobus Johannes Vendrig is geboren op zondag 13 februari 1910 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 15 maart 1910 20.30 uur in Montfoort (Ut). Jacobus werd 1 maand en 2 dagen.

3  Johannes Arnoldus Jacobus Vendrig is geboren op zaterdag 8 april 1916 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 10 september 1916 22.00 uur in Montfoort (Ut). Johannes werd 5 maanden en 2 dagen.

4  Jacobus Arnoldus Johannes Vendrig is geboren op woensdag 22 mei 1918 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 27 januari 1919 in Montfoort (Ut). Jacobus werd 8 maanden en 5 dagen.

VIII-BL  Johannes Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-AQ) en Cornelia van den Brink, is geboren op zaterdag 22 januari 1853 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 27 juli 1943 in Oudewater (Ut). Johannes werd 90 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 24 november 1876 in Snelrewaard (Ut) op 23-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Toontje Benschop, dochter van Roelof Benschop en Maria van Dijk (Mie). Toontje is geboren op donderdag 24 juli 1845 in IJsselstein (Ut), is overleden op zaterdag 21 januari 1905 in Snelrewaard (Ut). Toontje werd 59 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Van Johannes en Toontje zijn vijf kinderen bekend:

1  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op woensdag 20 maart 1878 in Snelrewaard (Ut).

2  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op zaterdag 19 april 1879 in Snelrewaard (Ut).

3  Marinus Vendrig is geboren op woensdag 29 juni 1881 in Snelrewaard (Ut), is overleden op zaterdag 23 juli 1881 in Snelrewaard (Ut). Marinus werd 24 dagen.

4  Roelof Vendrig is geboren op dinsdag 7 november 1882 in Snelrewaard (Ut), zie IX-CM.

5  Levenloos kind Vendrig is ter wereld gekomen op maandag 28 september 1885 in Snelrewaard (Ut).

Johannes trouwt op donderdag 1 februari 1906 in Oudewater (Ut) op 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 53-jarige Anna Maria Straver (Maria), dochter van Gerardus Straver en Cornelia van Oostveen. Maria is geboren rond 1853 in Haastrecht (Zh), is overleden op maandag 13 oktober 1919 in Hoenkoop (Ut). Maria werd ongeveer 66 jaar.

Maria was eerder gehuwd (1) met Cornelis van den Hoek.

Johannes trouwt op vrijdag 2 januari 1920 in Lopik (Ut) op 66-jarige leeftijd (3) met de 41-jarige Gijsberta de Graas, dochter van Anthonie de Graas en Maria van den Berg. Gijsberta is geboren op woensdag 5 juni 1878 in Lopik (Ut), is overleden op donderdag 15 november 1923 in Hoenkoop (Ut). Gijsberta werd 45 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Johannes trouwt op vrijdag 20 juni 1924 in Montfoort (Ut) op 71-jarige leeftijd (4) met de 64-jarige Johanna Katharina de Keijzer, dochter van Johannes Wilhelmus de Keijzer en Petronella Vendelbos. Johanna is geboren op zaterdag 14 januari 1860 in Beesd (Ge), is overleden op donderdag 5 juni 1930 in Oudewater (Ut). Johanna werd 70 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

VIII-BM  Arie Vendrig, zoon van Cornelis Vendrig (VII-AQ) en Cornelia van den Brink, schippersknecht, is geboren op vrijdag 17 augustus 1860 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 30 mei 1926 in Baarn (Ut). Arie werd 65 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Arie trouwt op woensdag 19 november 1884 in Montfoort (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Susanna Magdalena Oostrum, dochter van Jacobus Oostrum en Gerrigje van Jaarsveld. Susanna is geboren op zondag 15 september 1861 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 26 februari 1948 in Montfoort (Ut). Susanna werd 86 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Arie en Susanna zijn zestien kinderen bekend:

1  Jacobus Vendrig is geboren op zaterdag 21 maart 1885 in Montfoort (Ut), zie IX-CN.

2  Cornelis Vendrig is geboren op donderdag 6 mei 1886 in Montfoort (Ut), zie IX-CO.

3  Gerard Vendrig is geboren op zondag 15 mei 1887 in Montfoort (Ut), is overleden op zondag 11 maart 1888 in Montfoort (Ut). Gerard werd 9 maanden en 25 dagen.

4  Cornelia Vendrig is geboren op donderdag 2 augustus 1888 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 17 juli 1890 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 1 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

5  Gerard Vendrig is geboren op zondag 9 maart 1890 in Montfoort (Ut), zie IX-CP.

6  Cornelia Vendrig is geboren op maandag 13 juli 1891 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 7 november 1891 in Montfoort (Ut). Cornelia werd 3 maanden en 25 dagen.

7  Cornelia Vendrig is geboren op woensdag 12 oktober 1892 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 5 november 1946 in Baarn (Ut). Cornelia werd 54 jaar en 24 dagen.

Cornelia trouwt op vrijdag 2 februari 1923 in Baarn (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Arie Wouters, zoon van Gerrit Wouters en Hendrika Mollevanger. Arie is geboren op vrijdag 5 juli 1889 in Soest (Ut).

8  Adriana Vendrig is geboren op woensdag 14 februari 1894 in Montfoort (Ut).

Adriana trouwt op vrijdag 19 april 1918 in Montfoort (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Lambertus Dijns, zoon van Hubertus Dijns en Willemina Verkerk. Lambertus, bankwerker, is geboren op donderdag 22 december 1892 in Oudewater (Ut).

9  Johannes Vendrig is geboren op zondag 19 april 1896 in Montfoort (Ut), is overleden op donderdag 9 juli 1896 in Montfoort (Ut). Johannes werd 2 maanden en 20 dagen.

10  Johannes Vendrig is geboren op vrijdag 2 juli 1897 in Montfoort (Ut), zie IX-CQ.

11  Theodora Vendrig is geboren op donderdag 22 december 1898 in Montfoort (Ut), is overleden op maandag 22 januari 1900 in Montfoort (Ut). Theodora werd 1 jaar en 1 maand.

12  Theodorus Vendrig is geboren op zondag 8 april 1900 in Montfoort (Ut).

13  Adrianus Vendrig is geboren op maandag 3 maart 1902 in Montfoort (Ut), is overleden op zaterdag 6 december 1902 in Montfoort (Ut). Adrianus werd 9 maanden en 3 dagen.

14  Quirinus Vendrig is geboren op zaterdag 9 juli 1904 in Montfoort (Ut), zie IX-CR.

15  Tinus Vendrig is geboren in Montfoort (Ut).

16  Anthonia Helena Vendrig (Tonia) is geboren op woensdag 25 oktober 1911 in Montfoort (Ut), is overleden op dinsdag 1 mei 2001 in Oudewater (Ut). Tonia werd 89 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Tonia trouwt op dinsdag 25 oktober 1966 in Oudewater (Ut) op 55-jarige leeftijd met de 60-jarige Wilhelmus Cornelis Verlaan, zoon van Wilhelmus Gerardus Verlaan en Elisabeth Verbij. Wilhelmus is geboren op vrijdag 20 april 1906 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op dinsdag 17 november 1987 in Oudewater (Ut). Wilhelmus werd 81 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

VIII-BN  Johanna Cornelia Ram, dochter van Jacobus Ram en Cornelia Vendrig (VII-AR), is geboren op maandag 21 januari 1861 in Montfoort (Ut).

Johanna trouwt op woensdag 5 augustus 1885 in Utrecht (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Michiel Joseph Marschalk, zoon van Michiel Marschalk en Cornelia Vermeulen. Michiel is geboren op woensdag 5 september 1860 in Utrecht (Ut).

Van Michiel en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Michiel Marschalk is geboren op zaterdag 3 juli 1886 in Utrecht (Ut).

Michiel trouwt op woensdag 15 mei 1912 in Vught (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Lommers, dochter van Antonie Lommers en Hendrica van Zwolgen. Maria is geboren op woensdag 30 januari 1889 in Vught (Nb).

2  Anthonius Jacobus Marschalk is geboren op zondag 24 november 1889 in Utrecht (Ut).

Anthonius trouwt op zaterdag 17 mei 1913 in Den Bosch (Nb) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johanna de Kort, dochter van Petrus de Kort en Petronella van de Wiel. Johanna is geboren rond 1889 in Helvoirt.

3  Cornelia Anthonia Marschalk is geboren in Utrecht (Ut).

Cornelia trouwt op zaterdag 19 mei 1917 in Den Bosch (Nb) met Antonius Tax, zoon van Hendrikus Tax en Johanna Maria van Sommeren. Antonius is geboren in Oss (Nb).

4  Jacoba Hendrika Marschalk is geboren rond 1892 in Amsterdam (Nh).

Jacoba trouwt op zaterdag 5 juli 1919 in Den Bosch (Nb) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan de Visser, zoon van Salomon de Visser en Johanna Wisse. Jan is geboren op zaterdag 17 januari 1885 in Oost- en West-Souburg (Ze).

5  Anna Cornelia Marschalk is geboren in Den Bosch (Nb).

Anna trouwt op donderdag 15 juni 1922 in Den Bosch (Nb) met de 25-jarige Willem van Meggelen, zoon van Francois van Meggelen en Maria Anna de Ligt. Willem is geboren op vrijdag 14 augustus 1896 in Rotterdam (Zh).

VIII-BO  Johanna Ham, dochter van Cornelis Ham (VII-AS) en Cornelia Verweij, is geboren op woensdag 22 april 1857 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op dinsdag 2 januari 1934 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johanna werd 76 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 17 november 1882 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 43-jarige Jacobus de Jager, zoon van Willem de Jager en Aafje Mastwijk. Jacobus is geboren op donderdag 17 oktober 1839 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op woensdag 13 september 1916 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Jacobus werd 76 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Van Jacobus en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Cornelia de Jager is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Cornelia trouwt op maandag 14 januari 1918 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 34-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes Marinus Kouwenhoven, zoon van Willem Kouwenhoven en Brigitta Wilhelmina Maria Kouwenhoven. Johannes is geboren op maandag 1 december 1884 in Bodegraven (Zh).

2  Agatha de Jager is geboren op zaterdag 11 augustus 1883 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Agatha trouwt op donderdag 7 juni 1923 in Snelrewaard (Ut) op 39-jarige leeftijd met de 49-jarige Cornelis Rietveld, zoon van Cornelis Jacobus Rietveld en Allegonda van Schaik. Cornelis is geboren op maandag 4 mei 1874 in Papekop (Zh), is overleden op woensdag 25 augustus 1943 in Oudewater (Ut). Cornelis werd 69 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Levenloos kind de Jager is ter wereld gekomen op zondag 24 januari 1886 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

4  Agnes de Jager is geboren op vrijdag 14 januari 1887 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Agnes trouwt op dinsdag 10 januari 1928 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 56-jarige Johannes de Munk, zoon van Pieter de Munk en Neeltje Bussen. Johannes is geboren rond 1872 in Alkmaar (Nh).

5  Johanna de Jager is geboren op donderdag 12 december 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op donderdag 8 december 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Johanna werd 2 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

6  Cornelis de Jager is geboren op maandag 26 september 1892 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Cornelis trouwt op dinsdag 8 september 1925 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Regina Mechtelda Dhondt, dochter van Petrus Dhondt (1868) en Hendrika van Schip. Regina is geboren op zondag 4 augustus 1895 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

7  Johanna Jacoba de Jager is geboren op dinsdag 5 maart 1895 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 29 december 1946 in Utrecht (Ut). Johanna werd 51 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

8  Jacobus de Jager, stoffeerder, is geboren op vrijdag 24 juni 1898 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Jacobus trouwt op donderdag 1 juli 1920 in Alkmaar (Nh) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Anna Maria Rabeling, dochter van Frederik Rabeling en Antje den Nijs. Anna is geboren rond 1898 in Alkmaar (Nh).

9  Johannes de Jager is geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Johannes trouwt op dinsdag 3 oktober 1933 in Abcoude Proostdij (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Alida Maria Snoek, dochter van Hendricus Wilhelmus Snoek en Helena Elisabeth Vrolijk. Alida is geboren op zondag 9 februari 1908 in Abcoude Proostdij (Ut).

VIII-BP  Johanna Honkoop, dochter van Willem Honkoop en Aagje Ham (VII-AT), is geboren op vrijdag 30 december 1859 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op maandag 10 december 1934 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 74 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 22 februari 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gerardus Schouten, zoon van Cornelis Schouten en Johanna van Haastrecht. Gerardus, smid, is geboren rond 1858 in Zevenhoven (Zh), is overleden op maandag 1 augustus 1921 in Nieuwer-Amstel (Nh). Gerardus werd ongeveer 63 jaar.

Van Gerardus en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Agatha Schouten is geboren rond 1890 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op zondag 28 februari 1909 in Nieuwer-Amstel (Nh). Johanna werd ongeveer 19 jaar.

2  Wilhelmus Cornelis Schouten, smid, is geboren rond 1892 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Wilhelmus trouwt op dinsdag 10 september 1918 in Zesgehuchten (Nb) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Cecilia Elisabeth van den Berk, dochter van Martinus van den Berk en Josepha Maria van den Velden. Cecilia is geboren rond 1891 in Stratum (Nb).

3  Agatha Antonia Schouten is geboren op woensdag 21 februari 1894 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op maandag 5 december 1983 in Noordwijk (Zh). Agatha werd 89 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Agatha trouwt op donderdag 19 april 1923 in Amsterdam (Nh) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johannes Jacobus Beugelsdijk, zoon van Antonius Hendrikus Beugelsdijk en Maria de Jong. Johannes is geboren rond 1894 in Warmond (Nh).

4  Cornelis Bernardus Schouten is geboren rond 1896 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Cornelis trouwt op woensdag 11 november 1931 in Nieuwer-Amstel (Nh) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Afra Maria Klaver, dochter van Jacob Klaver en Cornelia Petronella Konijn. Afra is geboren rond 1904 in Katwoude (Nh).

5  Anna Gijsberta Schouten is geboren rond 1898 in Nieuwer-Amstel (Nh), zie IX-CS.

6  Hendrica Cornelia Schouten is geboren rond 1901 in Nieuwer-Amstel (Nh).

Hendrica trouwt op woensdag 15 januari 1919 in Nieuwer-Amstel (Nh) op ongeveer 18-jarige leeftijd met de 27-jarige Bernardus Johannes Beukers, zoon van Gerrit Beukers en Johanna Bernardina Leek. Bernardus, landbouwer, is geboren op woensdag 4 maart 1891 in Schoorl (Nh), is overleden op woensdag 30 mei 1951 in Alkmaar (Nh). Bernardus werd 60 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

VIII-BQ  Gijsbertus Honkoop, zoon van Willem Honkoop en Aagje Ham (VII-AT), is geboren op zondag 12 mei 1861 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op dinsdag 22 april 1941 in Ruwiel (Ut). Gijsbertus werd 79 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Gijsbertus trouwt op vrijdag 16 november 1888 in Loosdrecht (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Agnes de Reuver, dochter van Johannes de Reuver en Anna Jansen. Agnes is geboren op woensdag 29 november 1865 in Loenen (Ut), is overleden op woensdag 25 februari 1948 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Agnes werd 82 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Van Gijsbertus en Agnes zijn zes kinderen bekend:

1  Agatha Honkoop is geboren op donderdag 5 september 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 4 oktober 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Agatha werd 29 dagen.

2  Anna Honkoop is geboren op maandag 12 januari 1891 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zondag 10 juni 1900 in Ruwiel (Ut). Anna werd 9 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

3  Agatha Honkoop is geboren op zaterdag 22 juli 1893 in Ruwiel (Ut).

Agatha trouwt op donderdag 2 november 1922 in Ruwiel (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Franciscus Boere, zoon van Petrus Boere en Marrigje Duits. Johannes is geboren op vrijdag 8 januari 1892 in Hoenkoop (Ut).

4  Wilhelmus Honkoop is geboren op maandag 4 maart 1895 in Ruwiel (Ut).

Wilhelmus trouwt op vrijdag 23 april 1926 in Kamerik (Ut) op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Hendrika Maria Vianen, dochter van Hendrik Vianen en Hendrika Kampers. Hendrika is geboren rond 1903 in Kamerik (Ut).

5  Johannes Gijsbertus Honkoop is geboren rond 1901, is overleden op maandag 3 januari 1921 in Ruwiel (Ut). Johannes werd ongeveer 20 jaar.

6  Gijsbertus Honkoop (Gijs) is geboren op dinsdag 10 juli 1906 in Ruwiel (Ut), is overleden op dinsdag 13 februari 1996 in Hoorn (Nh). Gijs werd 89 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Gijs trouwt op donderdag 21 november 1935 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Gijsbertha Debora de Hollander (Bep), dochter van Johannes de Hollander en Maria Pouw. Bep is geboren op zondag 22 juli 1906 in Diemen (Nh), is overleden op donderdag 26 juli 1990 in Hoorn (Nh). Bep werd 84 jaar en 4 dagen.

VIII-BR  Johanna Ham, dochter van Nicolaas Ham (VII-AV) en Marrigje Groenendijk, is geboren op maandag 8 februari 1869 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op woensdag 14 februari 1945 in Reeuwijk (Zh). Johanna werd 76 jaar en 6 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 20 september 1907 in Reeuwijk (Zh) op 38-jarige leeftijd met de 47-jarige Cornelis Rijkenhuizen, zoon van Hendrik Rijkenhuizen en Adriaantje Koopman. Cornelis is geboren op dinsdag 20 december 1859 in Bodegraven (Zh), is overleden op vrijdag 28 juli 1939 in Gouda (Zh). Cornelis werd 79 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Cornelia Maria Mooijekind.

Van Cornelis en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrikus Josephus Rijkenhuizen is geboren rond 1909 in Reeuwijk (Zh).

Hendrikus trouwt op vrijdag 27 mei 1932 in Mijdrecht (Ut) op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Ademina Maria Verdonk, dochter van Johannes Verdonk en Anna Nieuwenveen. Ademina is geboren rond 1906 in Leimuiden (Zh).

2  Nicolaas Anthonius Rijkenhuizen is geboren rond 1910 in Reeuwijk (Zh), is overleden op maandag 6 juni 1910 in Reeuwijk (Zh).

3  Maria Cornelia Rijkenhuizen is geboren rond 1911 in Reeuwijk (Zh), is overleden op zondag 13 augustus 1911 in Reeuwijk (Zh).

VIII-BS  Cornelia Hendrika Ham, dochter van Nicolaas Ham (VII-AV) en Marrigje Groenendijk, is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Nieuwkoop (Zh), is overleden op zaterdag 17 januari 1959 in Woerden (Ut). Cornelia werd 85 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Cornelia trouwt op dinsdag 24 april 1900 in Zegveld (Ut) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerardus Bijwaard, zoon van Aris Bijwaard en Antonia van Trienen. Gerardus is geboren op woensdag 1 oktober 1873 in Oude Niedorp (Nh), is overleden op zaterdag 1 december 1934 in Rietveld (Ut). Gerardus werd 61 jaar en 2 maanden.

Van Gerardus en Cornelia zijn negen kinderen bekend:

1  Aris Bijwaard is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op dinsdag 22 april 1958 in Den Haag (Zh). Aris werd 57 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Aris trouwt op donderdag 19 juni 1930 in Den Haag (Zh) op 29-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Beek. Maria is geboren in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 16 mei 1975.

2  Maria Antonia Bijwaard is geboren rond 1902 in Egmond Binnen (Nh), is overleden voor woensdag 21 december 1904 in Egmond Binnen (Nh). Maria werd hoogstens 2 jaar.

3  Nicolaas Wilhelmus Bijwaard is geboren op woensdag 9 september 1903 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op zaterdag 24 maart 1990 in Harmelen (Ut). Nicolaas werd 86 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Nicolaas trouwt op donderdag 29 augustus 1929 in Woerden (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrika Christina Koene. Hendrika is geboren op donderdag 12 april 1906 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 25 juli 2000 in Woerden (Ut). Hendrika werd 94 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

4  Maria Antonia Bijwaard is geboren op woensdag 21 december 1904 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op donderdag 16 september 1971 in Uithoorn (Nh). Maria werd 66 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

5  Wilhelmus Antonius Bijwaard is geboren op donderdag 12 april 1906 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op zondag 1 december 1974 in Woerden (Ut). Wilhelmus werd 68 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Wilhelmus trouwt op donderdag 9 april 1931 in Woerden (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Lepping. Johanna is geboren op zondag 17 mei 1908 in Muhlheim am Ruhr (DUI), is overleden op zaterdag 13 februari 1993 in Woerden (Ut). Johanna werd 84 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

6  Gerardus Bijwaard is geboren op vrijdag 4 oktober 1907 in Egmond Binnen (Nh), is overleden op woensdag 22 oktober 1930 in Boskoop (Zh). Gerardus werd 23 jaar en 18 dagen.

7  Antonia Maria Bijwaard is geboren rond september 1910 in Pfalzdorf Xanten (BRD), is overleden rond 1918 in Xanten (DUI). Antonia werd ongeveer 8 jaar.

8  Johanna Cornelia Hendrika Bijwaard is geboren op zondag 30 maart 1913 in Pfalzdorf Xanten (BRD), is overleden op donderdag 5 januari 1995 in Woerden (Ut). Johanna werd 81 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Johanna trouwt op maandag 29 december 1941 in Woerden (Ut) op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelius Pfaff. Cornelius is geboren op vrijdag 5 januari 1912 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 13 november 1981 in Woerden (Ut). Cornelius werd 69 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

9  Margaretha Martina Bijwaard is geboren op woensdag 11 november 1914 in Xanten (DUI), is overleden op vrijdag 13 mei 1994 in Woerden (Ut). Margaretha werd 79 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

VIII-BT  Jan Vendrik, zoon van Cornelis Vendrik (VII-AW) en Cornelia Westerveld, is geboren op vrijdag 18 november 1859 in Kockengen (Ut), is overleden op zaterdag 10 augustus 1946 in Kockengen (Ut). Jan werd 86 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 23 november 1888 in Kockengen (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Alberta Vonk, dochter van Jan Vonk en Antonia van Kouwen. Alberta is geboren op vrijdag 4 september 1863 in Tull en 't Waal (Ut), is overleden op vrijdag 2 juni 1933 in Laagnieuwkoop (Ut). Alberta werd 69 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Jan en Alberta zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Vendrik is geboren op dinsdag 13 december 1892 in Kockengen (Ut), is overleden op woensdag 28 juni 1893 in Laagnieuwkoop (Ut). Cornelia werd 6 maanden en 15 dagen.

2  Antonia Vendrik is geboren op donderdag 7 december 1893 in Laagnieuwkoop (Ut).

Antonia trouwt op vrijdag 14 februari 1919 in Laagnieuwkoop (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Wijnand Weerdenburg, zoon van Hendrik Weerdenburg en Jansje Stomp. Wijnand is geboren op zondag 24 januari 1892 in Utrecht (Ut).

3  Cornelis Vendrik is geboren op maandag 5 oktober 1896 in Laagnieuwkoop (Ut).

Cornelis trouwt op woensdag 26 februari 1919 in Utrecht (Ut) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Elisabeth Maria van Leth, dochter van Gerardus van Leth en Elisabeth Johanna Kragten. Elisabeth is geboren rond 1898 in Utrecht (Ut), is overleden op woensdag 20 april 1927 in Laagnieuwkoop (Ut). Elisabeth werd ongeveer 29 jaar.

VIII-BU  Maria Venderik, dochter van Cornelis Vendrik (VII-AW) en Cornelia Westerveld, is geboren op donderdag 16 maart 1865 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 29 oktober 1943 in Kockengen (Ut). Maria werd 78 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Maria trouwt op vrijdag 20 november 1896 in Kockengen (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Arie Voorn, zoon van Gerrit Voren en Hendrikje van der Tol. Arie is geboren op zondag 8 oktober 1871 in Laagnieuwkoop (Ut), is overleden op zaterdag 16 januari 1954 in Kockengen (Ut). Arie werd 82 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Van Arie en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrica Voorn is geboren op dinsdag 27 juli 1897 in Kockengen (Ut), is overleden op dinsdag 30 april 1901 in Kockengen (Ut). Hendrica werd 3 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

2  Cornelis Voorn is geboren op dinsdag 23 augustus 1898 in Kockengen (Ut), is overleden op donderdag 8 december 1898 in Kockengen (Ut). Cornelis werd 3 maanden en 15 dagen.

3  Cornelia Maria Voorn is geboren op vrijdag 8 december 1899 in Kockengen (Ut).
4  Gerardus Voorn is geboren op woensdag 11 september 1901 in Kockengen (Ut), is overleden op vrijdag 12 oktober 1962, is begraven in Woerden (Ut). Gerardus werd 61 jaar, 1 maand en 1 dag.

Gerardus trouwt op vrijdag 2 september 1927 in Breukelen-Nijenrode (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Elizabeth Voorend, dochter van Johannes Voorend en Elizabeth Zaal. Elizabeth is geboren op vrijdag 6 november 1903 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 11 maart 1995, is begraven in Woerden (Ut). Elizabeth werd 91 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

5  Hendrica Voorn is geboren op zondag 23 augustus 1903 in Kockengen (Ut).

Hendrica trouwt op vrijdag 26 mei 1933 in Kockengen (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 36-jarige Petrus Leonardus Valke, zoon van Antonius Dominicus Valke en Anna Maria van de Lavoir. Petrus is geboren op vrijdag 5 maart 1897 in Boschkapelle (Ze).

6  Anna Voorn is geboren op woensdag 10 mei 1905 in Kockengen (Ut).

Anna trouwt op vrijdag 8 april 1932 in Kockengen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Versteeg, zoon van Martinus Versteeg en Anna Visser. Johannes is geboren op woensdag 25 december 1901 in Vinkeveen en Waverveen (Ut).

7  Maria Voorn is geboren op donderdag 22 november 1906 in Kockengen (Ut).

Maria trouwt op vrijdag 21 november 1930 in Kockengen (Ut) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Adrianus Goes, zoon van Adrianus Goes en Cornelia van 't Nederend. Adrianus is geboren rond 1904 in Loosdrecht (Nh).

8  Anna Maria Voorn is geboren op zondag 12 september 1909 in Kockengen (Ut).

VIII-BV  Johanna Venderik, dochter van Cornelis Vendrik (VII-AW) en Cornelia Westerveld, is geboren op maandag 16 september 1867 in Kockengen (Ut).

Johanna trouwt op vrijdag 2 juni 1893 in Kockengen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Hubertus Spruit, zoon van Bernardus Spruit en Hendrikje den Blanken. Hubertus is geboren op donderdag 26 november 1868 in Woerden (Ut).

Van Hubertus en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelia Spruit is geboren op zondag 30 december 1894 in Delft (Zh).

2  Hendrika Spruit is geboren op maandag 16 augustus 1897 in Delft (Zh).

VIII-BW  Wilhelmus Hendrik de Vos, zoon van Nicolaas de Vos en Jannigje Stekelenburg (VII-AX), is geboren rond 1869 in Voorschoten (Zh), is overleden op donderdag 19 maart 1942 in Gouda (Zh). Wilhelmus werd ongeveer 73 jaar.

Wilhelmus trouwt op vrijdag 16 november 1894 in Voorschoten (Zh) op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johanna Hendrika van Meijgaarden, dochter van Gerrardus Bastiaan van Meigaarden en Theodora Belt. Johanna is geboren rond 1871 in Voorschoten (Zh).

Van Wilhelmus en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Wilhelmina de Vos is geboren op vrijdag 20 december 1895 in Voorschoten (Zh).

Johanna trouwt op woensdag 9 november 1921 in Gouda (Zh) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes van Veen, zoon van Cornelis van Veen en Eva de Wagenaar. Johannes is geboren op vrijdag 13 augustus 1897 in Ter Aar (Zh).

2  Theodora Adriana de Vos is geboren op zondag 6 maart 1898 in Alphen aan den Rijn (Zh).

Theodora trouwt op woensdag 6 oktober 1920 in Gouda (Zh) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerardus Mattheus Andreus Verkaaik, zoon van Gerrit Verkaaik en Gerarda Clazina Jongbloed. Gerardus is geboren op zondag 6 mei 1894 in Gouda (Zh).

3  Clazina Agnes de Vos is geboren op zondag 6 oktober 1901 in Alphen aan den Rijn (Zh).

Clazina trouwt op woensdag 13 augustus 1924 in Gouda (Zh) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelis Burger, zoon van Willem Marie Burger en Annigje Klever. Cornelis is geboren rond 1899 in Moordrecht (Zh).

4  Gerardus Theodorus de Vos is geboren op woensdag 5 oktober 1904 in Alphen aan den Rijn (Zh).

5  Wilhelmina Sara de Vos is geboren op vrijdag 5 november 1909 in Alphen aan den Rijn (Zh), is overleden op donderdag 3 februari 1910 in Alphen aan den Rijn (Zh). Wilhelmina werd 2 maanden en 29 dagen.

VIII-BX  Jannetje de Reuver, dochter van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BA), is geboren op donderdag 27 september 1855 in Loenen (Ut), is overleden op woensdag 5 januari 1921 in Vreeland (Ut). Jannetje werd 65 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 16 november 1893 in Loenen (Ut) op 38-jarige leeftijd met de 42-jarige Hendrik Schoordijk, zoon van Cornelis Schoordijk en Cornelia van den Hoven. Hendrik is geboren op vrijdag 31 januari 1851 in Vreeland (Ut), is overleden op zaterdag 16 maart 1935 in Loenen (Ut). Hendrik werd 84 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Hendrik en Jannetje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia Gerarda Schoordijk is geboren op donderdag 15 november 1894 in Vreeland (Ut), is overleden op zaterdag 8 december 1894 in Vreeland (Ut). Cornelia werd 23 dagen.

2  Adrianus Cornelis Schoordijk is geboren op dinsdag 7 januari 1896 in Vreeland (Ut).

3  Cornelia Gerarda Schoordijk is geboren op zondag 2 juli 1899 in Vreeland (Ut), is overleden op woensdag 28 september 1960 in Loenen (Ut). Cornelia werd 61 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 14 mei 1925 in Vreeland (Ut) op 25-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Theodorus Jacobus van Schaick, zoon van Gerardus van Schaick (Gerrit) en Jannetje Pronk. Theodorus is geboren op maandag 2 februari 1891 in Loenen (Ut), is overleden op zondag 10 april 1927 in Loenen (Ut). Theodorus werd 36 jaar, 2 maanden en 8 dagen. Cornelia trouwt na 1927 op minstens 28-jarige leeftijd (2) met Cornelis Petrus van Schaick, zoon van Gerardus van Schaick (Gerrit) en Jannetje Pronk.

VIII-BY  Gerrit de Reuver, zoon van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BA), is geboren op vrijdag 28 september 1855 in Loenen (Ut), is overleden op woensdag 1 juni 1910 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Gerrit werd 54 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 12 februari 1886 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Jannetje Goes, dochter van Quirinus Goes (Krijn) en Johanna van der Maat. Jannetje is geboren op donderdag 10 juni 1852 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 29 april 1932 in Hilversum (Nh). Jannetje werd 79 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jannetje was eerder gehuwd (1) met Wilhelmus Steenvoorden.

Van Gerrit en Jannetje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerarda Johanna de Reuver is geboren op zaterdag 10 november 1888 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op zondag 10 maart 1889 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Gerarda werd 4 maanden.

2  Gerarda Helena de Reuver is geboren op dinsdag 28 januari 1890, is overleden op donderdag 11 juni 1981, is begraven in Hilversum (Nh). Gerarda werd 91 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Gerarda trouwt op vrijdag 1 mei 1914 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Leonardus Jacobus Overtoom, zoon van Simon Overtoom en Helena de Pater. Leonardus, timmerman, is geboren op zaterdag 13 november 1886 in Schagen (Nh), is overleden op vrijdag 15 oktober 1965, is begraven in Hilversum (Nh). Leonardus werd 78 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

VIII-BZ  Adrianus Arnoldus de Reuver, zoon van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BA), is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Loenen (Ut), is overleden op donderdag 10 februari 1944 in Loenen (Ut). Adrianus werd 83 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Adrianus trouwt op donderdag 21 februari 1889 in Loosdrecht (Nh) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Helena van Schaijk, dochter van Petrus van Schaijk en Elisabeth Smit. Helena is geboren op zaterdag 29 september 1860 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op woensdag 7 april 1943 in Loenen (Ut). Helena werd 82 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Adrianus en Helena zijn elf kinderen bekend:

1  Arnoldus de Reuver, landarbeider, is geboren op donderdag 16 januari 1890 in Loenen (Ut), is overleden op donderdag 12 augustus 1976 in Loenen aan de Vecht (Ut). Arnoldus werd 86 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

2  Elisabeth de Reuver is geboren op woensdag 18 maart 1891 in Loenen (Ut), is overleden op vrijdag 3 april 1891 in Loenen (Ut). Elisabeth werd 16 dagen.

3  Gerardus de Reuver is geboren op zaterdag 9 april 1892 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 29 augustus 1892 in Loenen (Ut). Gerardus werd 4 maanden en 20 dagen.

4  Elisabeth Wilhelmina de Reuver is geboren op woensdag 16 augustus 1893 in Loenen (Ut), zie IX-CT.

5  Gerardus de Reuver is geboren op zaterdag 14 september 1895 in Loenen (Ut), zie IX-CU.

6  Petrus Johannes de Reuver is geboren op woensdag 23 december 1896 in Loenen (Ut), zie IX-CV.

7  Gerarda de Reuver, non, is geboren op vrijdag 7 januari 1898 in Loenen (Ut), is overleden op vrijdag 22 juni 1984 in Moergestel. Gerarda werd 86 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

8  Wilhelmina Geertruida de Reuver is geboren op dinsdag 26 december 1899 in Loenen (Ut), is overleden op vrijdag 20 december 1968 in Vught (Nb). Wilhelmina werd 68 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Wilhelmina trouwt op vrijdag 25 juni 1926 in Loenen (Ut) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Adrianus Martinus Klever, zoon van Johannes Klever en Maria van Kats. Adrianus is geboren op zondag 6 januari 1901 in Benschop (Ut), is overleden op dinsdag 1 augustus 1944 in Vught (Nb). Adrianus werd 43 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

9  Johanna de Reuver, verpleegster, is geboren op woensdag 22 januari 1902 in Loenen (Ut), is overleden op vrijdag 22 december 1944 in Eindhoven (Nb). Johanna werd 42 jaar en 11 maanden.

10  Johannes de Reuver is geboren op maandag 29 mei 1905 in Loenen aan de Vecht (Ut), is overleden op donderdag 12 april 1917 in Loenen (Ut). Johannes werd 11 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

11  Bep de Reuver is geboren op dinsdag 22 januari 1907 in Loenen aan de Vecht (Ut), is overleden op vrijdag 3 januari 1992 in Breukelen (Ut). Bep werd 84 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Bep trouwt op donderdag 27 oktober 1938 in Breukelen (Ut) op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Wim Vos. Wim is geboren op woensdag 10 november 1909 in Breukelen (Ut), is overleden op maandag 12 januari 1998 in Breukelen (Ut). Wim werd 88 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

VIII-CA  Gijsberta de Reuver (Gijsje), dochter van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BA), is geboren op woensdag 22 oktober 1862 in Loenen (Ut), is overleden op vrijdag 5 december 1902 in Amsterdam (Nh). Gijsje werd 40 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Gijsje trouwt op vrijdag 5 oktober 1888 in Loenen (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Cornelis van Wijngaarden, zoon van Antonie van Wijngaarden en Wilhelmina van Mourik. Cornelis is geboren op maandag 13 maart 1854 in Houten (Ut), is overleden op donderdag 1 juni 1911 in Amsterdam (Nh). Cornelis werd 57 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Cornelis en Gijsje zijn acht kinderen bekend:

1  Antonius Arnoldus van Wijngaarden is geboren op zondag 22 september 1889 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 13 augustus 1894 in Amsterdam (Nh). Antonius werd 4 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

2  Gerarda van Wijngaarden is geboren op dinsdag 29 september 1891 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 19 januari 1893 in Amsterdam (Nh). Gerarda werd 1 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Adrianus Gerardus van Wijngaarden (Arie) is geboren op dinsdag 17 oktober 1893 in Amsterdam (Nh), zie IX-CW.

4  Wilhelmina van Wijngaarden is geboren op woensdag 15 mei 1895 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 18 september 1895 in Amsterdam (Nh). Wilhelmina werd 4 maanden en 3 dagen.

5  Gerardus Johannes van Wijngaarden, melkbezorger, is geboren op vrijdag 30 april 1897 in Amsterdam (Nh).

Gerardus trouwt op woensdag 4 juni 1919 in Kortenhoef (Nh) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Gesina Maria Meester, dochter van Adrianus Meester en Catharina Dorland. Gesina is geboren op dinsdag 14 mei 1895 in Ankeveen (Nh), is overleden op woensdag 3 februari 1993 in Kortenhoef (Nh), is begraven op maandag 8 februari 1993 in Kortenhoef (Nh). Gesina werd 97 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Gesina was later gehuwd (2) met Krijn Voorn.

6  Antonius Johannes van Wijngaarden is geboren op zaterdag 17 september 1898 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 31 maart 1902 in Amsterdam (Nh). Antonius werd 3 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

7  Wilhelmus van Wijngaarden is geboren op vrijdag 16 november 1900 in Amsterdam (Nh), is overleden op vrijdag 24 oktober 1902 in Amsterdam (Nh). Wilhelmus werd 1 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

8  Johanna van Wijngaarden is geboren op zondag 10 augustus 1902 in Amsterdam (Nh), is overleden op dinsdag 2 november 1920 in Amsterdam (Nh). Johanna werd 18 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

VIII-CB  Gerritje de Reuver, dochter van Arnoldus de Reuver en Gerritje Galecop (VII-BA), is geboren op dinsdag 13 september 1864 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 5 juli 1943 in Weesperkarspel (Nh). Gerritje werd 78 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Gerritje trouwt op vrijdag 20 april 1894 in Loenen (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacobus Borst, zoon van Jan Borst en Johanna van Nes (Jansje). Jacobus, veehouder, is geboren op zondag 15 april 1860 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op donderdag 15 september 1938 in Abcoude Proostdij (Ut). Jacobus werd 78 jaar en 5 maanden.

Van Jacobus en Gerritje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Adrianus Borst (Jan) is geboren op maandag 18 februari 1895 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-CX.

2  Adrianus Gerardus Borst (Arie), daggelder, is geboren op woensdag 13 mei 1896 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op vrijdag 14 februari 1947 in Amsterdam (Nh). Arie werd 50 jaar, 9 maanden en 1 dag.

3  Johan Borst is geboren op dinsdag 14 september 1897 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-CY.

4  Gerrit Borst is geboren op zondag 23 oktober 1898 in Weesperkarspel (Nh), is overleden op zaterdag 8 september 1900 in Weesperkarspel (Nh). Gerrit werd 1 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

5  Gerarda Johanna Borst is geboren op zondag 3 maart 1901 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-CZ.

6  Cornelis Josephus Borst (Cees) is geboren op vrijdag 30 oktober 1903 in Weesperkarspel (Nh), zie IX-DA.

VIII-CC  Jannetje Galekop, dochter van Cornelis Galecop (VII-BB) en Engeltje Kleijn, is geboren op vrijdag 20 april 1855 in Loenersloot (Ut), is overleden op vrijdag 3 oktober 1884 in Amsterdam (Nh). Jannetje werd 29 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Jannetje trouwt op donderdag 19 april 1877 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Paulus van Wees, zoon van Johannes van Wees en Apollonia van der Wal (Pleuntje). Paulus, melkslijter, is geboren op zaterdag 14 februari 1852 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 8 juli 1927 in Amsterdam (Nh). Paulus werd 75 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Paulus was later gehuwd (2) met Gijsberta de Reuver. Paulus was later gehuwd (3) met Helena Mels.

Van Paulus en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Apolonia van Wees is geboren op zaterdag 2 februari 1878 in Amsterdam (Nh), is overleden op zondag 26 augustus 1928 in Amsterdam (Nh). Apolonia werd 50 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

2  Maria Engelina van Wees is geboren op woensdag 22 januari 1879 in Amsterdam (Nh), is overleden in juli 1963 in Amsterdam (Nh). Maria werd 84 jaar en 6 maanden.

Maria trouwt op donderdag 8 maart 1906 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirk van der Slot, zoon van Adrianus Jeremias van der Slot en Johanna Engelgeer. Dirk, werkman, is geboren op donderdag 27 september 1883 in Amsterdam (Nh).

3  Johannes Alphonsius van Wees is geboren op donderdag 13 mei 1880 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 31 mei 1880 in Amsterdam (Nh). Johannes werd 18 dagen.

4  Alphonsius Cornelius van Wees is geboren op zaterdag 27 mei 1882 in Amsterdam (Nh), is overleden op woensdag 26 juli 1882 in Amsterdam (Nh). Alphonsius werd 1 maand en 29 dagen.

5  Gerarda Elisabeth van Wees is geboren op zaterdag 2 juni 1883 in Amsterdam (Nh), is overleden op donderdag 28 augustus 1884 in Amsterdam (Nh). Gerarda werd 1 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

6  Paulus van Wees is geboren op maandag 24 maart 1884 in Amsterdam (Nh), is overleden op maandag 24 maart 1884 in Amsterdam (Nh).

VIII-CD  Gerarda Galekop, dochter van Cornelis Galecop (VII-BB) en Engeltje Kleijn, is geboren op donderdag 28 maart 1861 in Loenersloot (Ut).

Gerarda trouwt op zaterdag 7 april 1883 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Jacobus Philippus Meerman, zoon van Johannes Meerman en Sijntje Miltenburg. Jacobus is geboren op donderdag 1 mei 1851 in Maarsseveen (Ut), is overleden op maandag 10 oktober 1927 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Jacobus werd 76 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Jacobus en Gerarda zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes Cornelis Meerman is geboren op zondag 2 maart 1884 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op zondag 18 oktober 1959 in Diemen (Nh). Johannes werd 75 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

2  Cornelis Jacobus Meerman is geboren op zaterdag 21 maart 1885 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

3  Jacobus Gerardus Meerman is geboren op donderdag 3 februari 1887 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

Jacobus trouwt op woensdag 16 augustus 1916 in Nieuwer-Amstel (Nh) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Adriana Anthonia Maria van der Bijl, dochter van Leonardus van der Bijl en Maria Geertruida Vermolen. Adriana is geboren rond 1895 in Nieuwer-Amstel (Nh).

4  Gerardus Petrus Meerman is geboren op donderdag 19 april 1888 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op zaterdag 14 juli 1888 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Gerardus werd 2 maanden en 25 dagen.

5  Engelina Josina Meerman is geboren op maandag 27 mei 1889 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op dinsdag 17 juli 1906 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Engelina werd 17 jaar, 1 maand en 20 dagen.

6  Hendricus Gerardus Meerman is geboren op donderdag 2 april 1891 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op zondag 18 oktober 1891 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Hendricus werd 6 maanden en 16 dagen.

7  Josina Cornelia Johanna Meerman is geboren op dinsdag 23 augustus 1892 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op dinsdag 11 oktober 1892 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Josina werd 1 maand en 18 dagen.

8  Gerardus Johannes Meerman is geboren op woensdag 29 augustus 1894 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op vrijdag 7 december 1894 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Gerardus werd 3 maanden en 8 dagen.
9  Hendricus Cornelis Meerman is geboren op maandag 4 november 1895 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op maandag 10 september 1979, is begraven in Loenen (Ut). Hendricus werd 83 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Hendricus trouwt op vrijdag 21 september 1928 in Loenersloot (Ut) op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelia Catharina Petronella Nieuwendijk, dochter van Johannes Hendrikus Nieuwendijk en Timotia Maria Dekker. Cornelia is geboren rond 1905 in Naarden (Nh), is overleden op donderdag 8 februari 1990, is begraven in Loenen (Ut). Cornelia werd ongeveer 85 jaar.

10  Elisabeth Johanna Josina Meerman is geboren op zaterdag 17 juli 1897 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op zaterdag 11 juni 1898 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Elisabeth werd 10 maanden en 25 dagen.

11  Gerardus Cornelis Meerman is geboren op woensdag 14 juni 1899 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

12  Josina Maria Meerman is geboren op zondag 19 juni 1904 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op dinsdag 2 augustus 1904 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Josina werd 1 maand en 14 dagen.

VIII-CE  Gerardus Galekop, zoon van Cornelis Galecop (VII-BB) en Engeltje Kleijn, is geboren op maandag 14 augustus 1865 in Loenersloot (Ut), is overleden op woensdag 6 juli 1949 in Abcoude (Ut). Gerardus werd 83 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Gerardus trouwt op vrijdag 31 oktober 1902 in Abcoude-Baambrugge (Ut) op 37-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Margaretha van der Kroon, dochter van Willem van der Kroon en Anna Maria van Os. Margaretha is geboren op donderdag 27 januari 1870 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op dinsdag 14 november 1905 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Margaretha werd 35 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Gerardus en Margaretha is een kind bekend:

1  Engelina Elisabeth Margaretha Maria Galekop is geboren rond 1904, is overleden op vrijdag 8 januari 1904 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

Gerardus trouwt op vrijdag 2 oktober 1908 in Loenen (Ut) op 43-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Antonia Miltenburg, dochter van Johannes Miltenburg en Petronella van Oostwaard. Antonia is geboren op dinsdag 9 december 1873 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 11 februari 1952 in Abcoude (Ut). Antonia werd 78 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Van Gerardus en Antonia zijn twee kinderen bekend:

2  Margaretha Petronella Galekop is geboren rond 1910, is overleden op vrijdag 5 oktober 1934 in Amsterdam (Nh). Margaretha werd ongeveer 24 jaar.

3  Petronella Engeline Galekop is geboren rond 1912, is overleden op vrijdag 23 maart 1917 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Petronella werd ongeveer 5 jaar.

VIII-CF  Jacobus Galekop, zoon van Cornelis Galecop (VII-BB) en Engeltje Kleijn, wagenmaker, is geboren op woensdag 16 maart 1870 in Loenersloot (Ut), is overleden op vrijdag 29 augustus 1930 in Arnhem (Ge). Jacobus werd 60 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Jacobus trouwt op woensdag 29 april 1896 in Arnhem (Ge) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Catharina Elisa van Dodewaard, dochter van Jan van Dodewaard en Maria Elisabeth van Wamel. Catharina is geboren op vrijdag 11 augustus 1871 in Arnhem (Ge), is overleden op woensdag 29 december 1948 in Arnhem (Ge). Catharina werd 77 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Jacobus en Catharina zijn acht kinderen bekend:

1  Cornelis Johannes Jacobus Galekop is geboren op zaterdag 3 oktober 1896 in Arnhem (Ge), is overleden op vrijdag 3 december 1897 in Arnhem (Ge). Cornelis werd 1 jaar en 2 maanden.

2  Cornelis Johannes Jacobus Galekop is geboren op zondag 18 september 1898 in Arnhem (Ge).

3  Maria Engelina Elisa Galekop is geboren op zaterdag 23 juni 1900 in Arnhem (Ge).

4  Engelina Johanna Galekop is geboren op vrijdag 2 mei 1902 in Arnhem (Ge).

5  Johannes Gerardus Galekop is geboren op zondag 13 september 1903 in Arnhem (Ge).

6  Elisa Gerarda Galekop is geboren op woensdag 16 november 1904 in Arnhem (Ge).

7  Jacobus Bernardus Galekop is geboren op zaterdag 16 juni 1906 in Arnhem (Ge).

8  Wilhelmina Elisabeth Galekop is geboren op vrijdag 26 augustus 1910 in Arnhem (Ge).

VIII-CG  Cornelis van Kampen, zoon van Johannes van Kampen (VII-BD) en Jannigje van der Lee, tolgaarder en arbeider, is geboren op zaterdag 12 december 1857 in Linschoten (Ut), is overleden op donderdag 9 augustus 1917 in Rietveld (Ut). Cornelis werd 59 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Cornelis trouwt op donderdag 20 april 1882 in Woerden (Ut) op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Maria van Leeuwen, dochter van Willem van Leeuwen en Dirkje Hoefnagel. Maria is geboren op zondag 6 december 1857 in Woerden (Ut), is overleden op zondag 29 maart 1885 in Woerden (Ut). Maria werd 27 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Cornelis en Maria is een kind bekend:

1  Johanna van Kampen is geboren op vrijdag 2 februari 1883 in Woerden (Ut), zie IX-DB.

Cornelis trouwt op donderdag 22 november 1888 in Rietveld (Ut) op 30-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Geertrui Hage, dochter van Jan Hage en Janna Pfaff. Geertrui is geboren op zondag 14 september 1851 in Woerden (Ut), is overleden op vrijdag 23 december 1938 in Woerden (Ut). Geertrui werd 87 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Geertrui zijn twee kinderen bekend:

2  Levenloos kind van Kampen is ter wereld gekomen op zaterdag 13 december 1890 in Rietveld (Ut).

3  Johannes van Kampen, wagenmaker, is geboren op zondag 7 februari 1892 in Rietveld (Ut), is overleden op vrijdag 13 januari 1950 in Schijndel (Nb). Johannes werd 57 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Johannes trouwt op maandag 14 mei 1917 in Schijndel (Nb) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Wilhelmina Verhagen, dochter van Adriaan Verhagen en Hendrika Eijmers. Wilhelmina is geboren op zaterdag 15 september 1894 in Schijndel (Nb).

VIII-CH  Niesje van Kampen, dochter van Dirk van Kampen (VII-BE) en Marijtje Balvert, is geboren op donderdag 1 februari 1855 in Achttienhoven (Ut), is overleden op donderdag 10 juli 1902 in Gouda (Zh). Niesje werd 47 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Niesje trouwt op donderdag 24 augustus 1876 in Linschoten (Ut) op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelis de Bruijn, zoon van Gerrit de Bruin en Agatha Wingelaar (Aaltje). Cornelis is geboren op maandag 14 april 1845 in Papekop (Zh), is overleden op zaterdag 17 november 1917 in Gouda (Zh). Cornelis werd 72 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Cornelis en Niesje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gerrit de Bruijn is geboren in 1876 in Haastrecht (Zh), is overleden op dinsdag 14 november 1876 in Haastrecht (Zh).

2  Marinus de Bruijn is geboren rond 1878 in Haastrecht (Zh), zie IX-DC.

3  Arie de Bruijn is geboren rond 1880 in Haastrecht (Zh), is overleden op zondag 16 januari 1881 in Haastrecht (Zh). Arie werd ongeveer 1 jaar.

4  Agatha de Bruijn is geboren rond 1881 in Haastrecht (Zh), zie IX-DD.

5  Dirkje de Bruijn is geboren rond 1883 in Haastrecht (Zh), is overleden tussen zaterdag 7 en dinsdag 17 juli 1883 in Haastrecht (Zh).

N.B. in WieWasWie wordt als aangiftedatum 7-7-1883 vermeld

6  Theodora Johanna de Bruijn is geboren rond 1884 in Haastrecht (Zh), is overleden op dinsdag 6 mei 1884 in Haastrecht (Zh).

7  Catharina de Bruijn is geboren rond 1886 in Haastrecht (Zh), zie IX-DE.

8  Dirk de Bruijn is geboren rond 1888 in Haastrecht (Zh), is overleden op maandag 24 september 1888 in Haastrecht (Zh).

9  Gradus de Bruijn is geboren rond 1890 in Haastrecht (Zh), zie IX-DF.

10  Martinus de Bruijn is geboren rond 1892 in Haastrecht (Zh), is overleden op vrijdag 6 mei 1892 in Haastrecht (Zh).

11  Lucia de Bruijn is geboren rond 1894 in Haastrecht (Zh), is overleden op vrijdag 30 mei 1919 in Gouda (Zh). Lucia werd ongeveer 25 jaar.

Lucia trouwt op woensdag 22 mei 1912 in Gouda (Zh) op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Willem Frederik van der Meide, zoon van Dankeris van der Meide en Maria Clarina Westerman. Willem is geboren rond 1890 in Gouda (Zh).

12  Marie de Bruijn is geboren rond 1897, is overleden op dinsdag 8 maart 1898 in Waddinxveen (Zh). Marie werd ongeveer 1 jaar.

VIII-CI  Cornelia van Kampen, dochter van Dirk van Kampen (VII-BE) en Marijtje Balvert, is geboren op woensdag 27 januari 1858 in Nieuwkoop (Zh).

Cornelia trouwt op donderdag 14 februari 1878 in Linschoten (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Hillenbrink, zoon van Hendrik Hillebrink en Jansje de Jong. Gerrit, wegwerker, is geboren op zaterdag 7 april 1849 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 15 februari 1919 in Loenen (Ut). Gerrit werd 69 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Gerrit en Cornelia zijn twaalf kinderen bekend:

1  Hendricus Hillebrink is geboren op dinsdag 19 augustus 1879 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Hendricus trouwt op woensdag 6 februari 1907 in Amsterdam (Nh) op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Maria Duburg, dochter van Nicolaas Duburg en Adriana Maria Braat. Maria is geboren op zondag 29 maart 1874 in Roosendaal en Nispen (Nb).

2  Theodorus Hillenbrink, rangeerder, is geboren op vrijdag 6 januari 1882 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Theodorus trouwt op donderdag 24 augustus 1905 in Watergraafsmeer (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Arnolda van Lingen, dochter van Cornelis van Lingen en Niesje Peters. Arnolda is geboren op zondag 22 juni 1884 in Utrecht (Ut).

3  Maria Hillebrink is geboren op woensdag 18 april 1883 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op zaterdag 21 april 1883 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Maria werd 3 dagen.

4  Marijtje Hillebrink is geboren op maandag 14 juli 1884 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

5  Johanna Hillebrink is geboren op donderdag 28 april 1887 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

6  Arie Hillebrink ook genaamd Adrianus is geboren op zaterdag 6 juli 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut), is overleden op vrijdag 8 november 1889 in Breukelen-Nijenrode (Ut). Arie werd 4 maanden en 2 dagen.

7  Elisabeth Hillenbrink is geboren op zaterdag 13 september 1890 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

Elisabeth trouwt op vrijdag 14 oktober 1910 in Loenen (Ut) op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Petrus Carolus Maria van der Wal, zoon van Pieter van der Wal en Josephina Carolina Bakker. Petrus is geboren op woensdag 3 september 1890 in Amsterdam (Nh).

8  Levenloos kind Hillenbrink is ter wereld gekomen op zondag 26 februari 1893 in Breukelen-Nijenrode (Ut).

9  Gerardus Hillenbrink is geboren op donderdag 30 januari 1896 in Loenen (Ut), zie IX-DG.

10  Cornelis Hillebrink is geboren op donderdag 30 januari 1896 in Loenen (Ut).

Cornelis trouwt op vrijdag 9 juli 1920 in Maarsseveen (Ut) op 24-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Johanna Klarenbeek, dochter van Jan Klarenbeek en Gijsberta Hendrika Wakkermans. Johanna is geboren op dinsdag 27 februari 1900 in Maarsseveen (Ut), is overleden op maandag 10 december 1928 in Ouder-Amstel (Nh). Johanna werd 28 jaar, 9 maanden en 13 dagen. Cornelis trouwt op woensdag 7 januari 1931 in Amsterdam (Nh) op 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Elisabeth Maria Cornelia Schouten, dochter van Nicolaas Gerardus Schouten en Cornelia Maria Jacoba Kessen. Elisabeth is geboren rond 1900 in Amsterdam (Nh).

11  Cornelia Gerarda Hillebrink is geboren op dinsdag 17 januari 1899 in Loenen (Ut), zie IX-DH.

12  Maria Johanna Hillenbrink is geboren op donderdag 22 mei 1902 in Loenen (Ut), is overleden op maandag 26 mei 1902 in Loenen (Ut). Maria werd 4 dagen.

VIII-CJ  Cornelia Maria van Kampen, dochter van Cornelis van Kampen (VII-BF) en Helena Smathoven, is geboren op woensdag 18 maart 1874 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op vrijdag 10 mei 1940 in Vinkeveen en Waverveen (Ut). Cornelia werd 66 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Cornelia trouwt op donderdag 21 oktober 1897 in Abcoude Proostdij (Ut) op 23-jarige leeftijd met de 43-jarige Jacobus Post, zoon van Johannes Post en Maria van Zijl. Jacobus is geboren op zaterdag 13 mei 1854 in Abcoude-Baambrugge (Ut), is overleden op maandag 27 juni 1910 in Abcoude Proostdij (Ut). Jacobus werd 56 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Jacobus was eerder gehuwd (1) met Johanna Kaatee.

Van Jacobus en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Joanna Helena Post is geboren op zaterdag 14 mei 1898 in Abcoude Proostdij (Ut).

2  Cornelis Johannes Post is geboren op woensdag 10 mei 1899 in Abcoude Proostdij (Ut).

3  Joannes Petrus Post is geboren op woensdag 31 oktober 1900 in Abcoude Proostdij (Ut).

4  Gerardus Post is geboren op zondag 13 juli 1902 in Abcoude Proostdij (Ut).

5  Helena Maria Post is geboren op donderdag 19 november 1903 in Abcoude Proostdij (Ut).

Helena trouwt op woensdag 15 februari 1933 in Abcoude Proostdij (Ut) op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Johannes Leonardus Petrus Werneke, zoon van Hermanus Hendricus Werneke en Cornelia van der Donk. Johannes is geboren op maandag 10 juli 1899 in Abcoude-Baambrugge (Ut).

6  Antonius Post is geboren op dinsdag 26 september 1905 in Abcoude Proostdij (Ut).

Antonius trouwt op donderdag 25 november 1937 in Vinkeveen en Waverveen (Ut) op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Margaretha Maria Okkerse, dochter van Johannes Cornelis Okkerse en Adriana van Zwieten. Margaretha is geboren op donderdag 14 april 1910 in Vinkeveen en Waverveen (Ut).
7  Agnes Post is geboren op vrijdag 13 maart 1908 in Abcoude Proostdij (Ut), is overleden op woensdag 9 november 1988, is begraven in Abcoude (Ut). Agnes werd 80 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Agnes was gehuwd met Martinus Bernards. Martinus is geboren op maandag 16 augustus 1909, is overleden op zaterdag 1 november 1997, is begraven in Abcoude (Ut). Martinus werd 88 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

VIII-CK  Cornelis Volquerus Johannes Jansen, zoon van Bartholomeus Jansen en Dirkje van Kampen (VII-BG), boerenknecht, is geboren rond 1875 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 21 november 1922 in Ouder-Amstel (Nh). Cornelis werd ongeveer 47 jaar.

Cornelis trouwt op woensdag 14 januari 1903 in Ouder-Amstel (Nh) op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johanna Maria Drubbel, dochter van Willebrordus Drubbel en Geertruida Verhoef. Johanna, dienstbode, is geboren rond 1880 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op zondag 13 januari 1952 in Ouder-Amstel (Nh). Johanna werd ongeveer 72 jaar.

Van Cornelis en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Geertruida Theodora Jansen is geboren op zondag 22 oktober 1905 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op dinsdag 19 juli 1977 in Oostburg (Ze), is begraven in Amsterdam (Nh). Geertruida werd 71 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Geertruida trouwt op woensdag 21 november 1928 in Amsterdam (Nh) op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Petrus van der Sluijs (Piet), zoon van Gijsbertus Johannes van der Sluijs en Gerardina Boon. Piet, doodgraver, is geboren op dinsdag 16 januari 1894 in Nieuwer-Amstel (Nh), is overleden op donderdag 19 juli 1962 in Haarlem (Nh), is begraven in Amsterdam (Nh). Piet werd 68 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Piet was eerder gehuwd (1) met Jacoba Maria Roof.

2  Theodorus Willebrordus Jansen is geboren rond 1909 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op maandag 21 februari 1944 in Amsterdam (Nh). Theodorus werd ongeveer 35 jaar.

3  Johannes Gijsbertus Jansen is geboren rond 1911 in Ouder-Amstel (Nh), is overleden op zaterdag 9 november 1912 in Ouder-Amstel (Nh). Johannes werd ongeveer 1 jaar.

VIII-CL  Jan van Kampen, zoon van Gerrit van Kampen (VII-BH) en Cornelia van Geffen, kleermaker, is geboren op zondag 3 oktober 1869 in Linschoten (Ut).

Jan trouwt op zondag 9 september 1894 in Krommenie (Nh) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Antje de Jong, dochter van Pieter de Jong en Dieuwertje de Roo. Antje is geboren rond 1869 in Krommenie (Nh).

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Dieuwertje van Kampen is geboren rond 1895 in Amsterdam (Nh).

Dieuwertje trouwt op donderdag 17 november 1921 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hendrik Mol, zoon van Johannes Mol en Jacoba Cornelia Huijing. Hendrik, meubelmaker, is geboren rond 1895 in Amsterdam (Nh).

2  Gerrit van Kampen, kantoorbediende, is geboren rond 1902 in Amsterdam (Nh).

Gerrit trouwt op donderdag 12 augustus 1926 in Amsterdam (Nh) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Hermina Gezina Klaassen, dochter van Hendrik David Klaassen en Heijltje Vleck. Hermina is geboren rond 1905 in Amsterdam (Nh).

VIII-CM  Dorothea van Kampen, dochter van Gerrit van Kampen (VII-BH) en Cornelia van Geffen, is geboren op zondag 20 februari 1881 in Linschoten (Ut), is overleden op vrijdag 31 december 1948 in Weesperkarspel (Nh). Dorothea werd 67 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Dorothea trouwt op donderdag 15 november 1906 in Woerden (Ut) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelis Verheul, zoon van Theodorus Verheul en Pleuntje van Drielen. Cornelis is geboren op woensdag 18 mei 1881 in Woerden (Ut).

Van Cornelis en Dorothea zijn vier kinderen bekend:

1  Apolonia Cornelia Verheul is geboren op donderdag 18 april 1907 in Woerden (Ut).

2  Theodorus Gerardus Verheul is geboren op zondag 10 oktober 1909 in Woerden (Ut).

3  Gerardus Verheul is geboren op donderdag 24 november 1910 in Woerden (Ut).

4  Agnes Dorothea Verheul is geboren rond 1912 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 9 april 1912 in Woerden (Ut).

VIII-CN  Cornelis van Kampen, zoon van Johannes van Kampen (VII-BI) en Teuntje Boekraad, is geboren op vrijdag 14 februari 1868 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 21 juni 1949 in Alphen aan den Rijn (Zh). Cornelis werd 81 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Cornelis trouwt op woensdag 29 mei 1895 in Snelrewaard (Ut) op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Johanna Duits, dochter van Johannes Duits en Maria Homburg. Johanna is geboren rond 1873 in Haastrecht (Zh).

Van Cornelis en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Antonia van Kampen is geboren op donderdag 4 juli 1895 in Woerden (Ut), is overleden op dinsdag 6 juli 1897 in Linschoten (Ut). Maria werd 2 jaar en 2 dagen.

2  Johannes van Kampen is geboren op zaterdag 6 februari 1897 in Linschoten (Ut).

3  Maria Antonia van Kampen is geboren op dinsdag 31 mei 1898 in Linschoten (Ut), is overleden op dinsdag 12 juli 1898 in Linschoten (Ut). Maria werd 1 maand en 11 dagen.

4  Johannes Marinus van Kampen is geboren op donderdag 3 mei 1900 in Linschoten (Ut), is overleden op maandag 2 juli 1900 in Zwammerdam (Zh). Johannes wer